Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás évi díjának meghatározása (kemenysepro)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjának meghatározása (kemenysepro)"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Sz.: 677-7/2006. Közgyűlésének Elnöke Előterjesztés a Költségvetési,Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság november 13-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás évi díjának meghatározása (kemenysepro) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése december ülésén tárgyalja a kéményseprőipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosítását. A rendelet módosítása két okból szükséges. Mivel december 31-én lejár a jelenlegi körzetmesterek megbízása, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2006.(III.16.) Kgy. határozatával az 1995.évi XLII. törvény alapján pályázatot hirdetett a hat körzetben a közszolgáltatás ellátására. A pályázatok elbírálását a Költségvetési és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalta. A Bizottság 87/2006.(V.19.) KtGB határozatával mind a hat körzetben megjelölte a nyertes pályázót. A hivatkozott törvény 2/A -a alapján a községi, városi önkormányzatok, illetőleg azok társulása jelen esetben június 30-ig dönthettek a közszolgáltatás átvállalásáról. Ezen határidőig a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, és ezen felül, mintegy húsz település jelezte, hogy a közszolgáltatást át kívánja vállalni. A bejelentéseket megalapozó testületi döntések több esetben hiányoztak, illetőleg a törvényes határidőn túl születtek, ezért a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében tisztázta a kérdést. Ennek alapján október végére vált egyértelművé, hogy mely települések kerülnek ki 2007-től a megyei rendszerből. E változásokat a rendeletünkön át kell vezetni. A rendelet módosításának hagyományos indoka a közszolgáltatás évi díjának a meghatározása, melyet két lépcsőben célszerű elvégezni. Jelen ülésén a Bizottság, az összes érintett szervezet bevonásával dönt a díjemelés mértékéről, majd ez alapján elkészül a közgyűlési előterjesztés és módosító rendelet tervezet, melyet a maga egészében a Bizottság ismételten megtárgyal. Baranya megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása 1997-től kezdődően teljesen új módon történik. A tevékenységet szerződés alapján hat önálló egyéni vállalkozó körzetmester végzi a saját alkalmazottaival. A közszolgáltatás igénybevétele kötelező, a szolgáltatás díját a Megyei Önkormányzat rendeletben állapítja meg. Ez a megoldás nem szüntette meg a Megyei Önkormányzat ellátási felelősségét és szolgáltatási kötelezettségét, csak annak egy korszerűbb, Európában több helyütt bevált módozatát hozta létre. A Baranya Megyei Önkormányzatot a közszolgáltatás díjának meghatározásakor kétirányú kötelezettség terheli. Egyrészt biztosítania kell, hogy a körzetmesterek tisztes árbevételhez jussanak, amely racionális gazdálkodás mellett biztosítja a vállalkozások fennmaradását, fedezetet nyújt a szükséges fejlesztésekre, és természetesen garantálja az egzisztenciális biztonságot. Másrészt alapvető követelmény, hogy a díjak ne terheljék a kelleténél jobban a lakosságot. A díj meghatározása ezért nehéz és kényes kérdés, különös tekintettel arra, hogy a körzetek némiképpen eltérő szerkezetűek, és így a költségeik is különbözőek lehetnek.

2 2 Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény előírja, hogy a díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít. A Baranya Megyei Kéményseprők Ipartestülete elkészítette díjemelési javaslatát, melyben 9,9%-os díjemelést számszerűsített. Az előterjesztés mellékletéből részleteiben is megismerhető az Ipartestület álláspontja, az, hogy mivel indokolja a KSH által számított 5,9 %-os éves inflációs rátát 4%-al meghaladó díjemelési javaslatát. A közszolgáltatás díjait jelenleg a Közgyűlés által meghatározott Ft + 20% ÁFA rezsi óradíj, valamint a szintén a Közgyűlés által meghatározott egyes tevékenységek technológiai időszükségletének szorzata adja. A 9,9%-os díjemelés elfogadása esetén az óradíj Ft + 20% ÁFA összegre nőne. Az Ipartestület előkészítő anyagában megtalálhatóak az ennek megfelelő díjak. A közgyűlési előterjesztés előkészítését a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság végzi, mely szervezet az előző évek gyakorlatának megfelelően az ártárgyalásokba bevonja a fogyasztók szélesebb körét reprezentáló társadalmi szervezeteket, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetét, valamint a LAKTÁSZ-t, mert a hivatkozott törvény rendelkezései szerint e szervezetek véleményének kikérése kötelező. E két szervezet a bizottsági ülésre meghívót kapott, véleményüket ott ismertetik. Mint előterjesztő, nem tartom megalapozottnak a díjemelés azon részét, amely egy jelenleg még nem létező miniszteri rendelet várható előírásaiból következik, így legfeljebb az inflációval egyező díjemelést tartok elfogadhatónak. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága évre.%-os díjemelést javasol a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy ennek megfelelő előterjesztést készíttessen a közgyűlés decemberi ülésére. Határidő: november 20. Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, november 7. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3 BARANYAI KÉMÉNYSEPRŐK IPARTESTÜLETE Pécs, Siklósi u. 58. Tel: Fax: BARANYA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK Tárgy: évi kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjai. Dr. HARGITAI JÁNOS ÚRNAK Pécs Széchenyi tér 9. Tisztelt Elnök Úr! A Baranya megyei Közgyűlés 12/1996.(X.11.) Kgy. rendelet 15.. (2) bek. és a 21.. értelmében ezúton mellékelem a évre vonatkozó kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjaira kialakított javaslatunkat. Egyúttal közlöm, hogy a javaslatot megküldtük a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szerveknek. Kérem T. Elnök Urat, hogy javaslatunk Közgyűlés által történő tárgyalását, illetve a szükséges határozat meghozatalát elősegíteni szíveskedjék! Pécs, október 23. Üdvözlettel: Leikauf Tibor - Ipartestületi Elnök -

4 E L Ő T E R J E S Z T É S a kéményseprő - ipari közszolgáltatások január 1- től érvényes díjtételeire a Baranya megyei Önkormányzat által ellátott településeken. Baranya megyében a évben ez idáig (hasonlóan az elmúlt évekhez) a kötelezően igénybe vett kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok nem megfelelő ellátásából eredő halál- illetve tűzeset, füstgázmérgezés, baleset, vagyoni kár nem fordult elő. A szolgáltatói magatartásra jellemző, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően nem fordult elő jogorvoslatot igénylő panasz sem, pedig körzetenként több tízezer kéménynél kell a kötelező ellenőrzési-, illetve a szükség szerinti tisztítási feladatokat ellátni. A szakmai törekvéseink elismerésének jeléül az Európai Kéményseprőmesterek Szövetsége (ESCHFOE, mely Brüsszelben bejegyzett szakmai érdekképviseleti szervezet, irodával, állandó képviselettel, melynek 22 európai ország tagja, plusz megfigyelőként, tanácskozási joggal több mint tíz éve az USA is részt vesz a rendezvényeken), úgy határozott, hogy év szeptemberében Baranya megyében, Pécsett rendezi meg az öt napos, két évente más- és más országban megtartott Technikai Napok című rendezvényét. A rendezvény megszervezésére rajtunk kívül az Egyesült Államok pályázott, de sikerült a rendezvény megrendezésének jogát elnyerni. Ezzel szakmánk is igyekszik hozzájárulni megyeszékhelyünk Európa Kulturális Fővárosi címéhez. A kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozó tíz éves Belügyminiszteri rendelet (27/1996. X.30.) elavult, ezért közel három éve - nagyrészt baranyai kezdeményezésre - megkezdődött egy új, korszerű rendelet megalkotása. A rendeletalkotás elhúzódott, ez évben meg kellett volna jelennie, de a választások és a már azok előtt a Belügyminisztériumban megkezdett átszervezések - melyek az ÖT Minisztériumban még napjainkban is folytatódnak elodázták a hatálybalépést. Az új rendelet a évben meg fog jelenni, hiszen a tárcaközi egyeztetések fázisában van a rendelettervezet. Figyelembe véve a technikai fejlődést, az elmúlt évek baleseteinek tapasztalatait, a környezetvédelmi- és energiatakarékossági szempontokat, a hatályos rendeleteket, műszaki-, jogi- és gazdasági szabályozásokat, valamint az Európai Kéményseprőmesterek Szövetségének irányelveit, az európai jogharmonizációt, új ellenőrzési- és tisztítási feladatokat és elvárásokat fog előírni az új jogszabály. Az új szolgáltatások, a szolgáltatónak kötelezően előírt feltételek az alábbiak lesznek: A tüzelőberendezéseket a kéményekkel, égéstermék-elvezető berendezésekkel összekötő füstcső, összekötő elem ellenőrzése és tisztítása is bekerül a kéményseprő-ipari kötelezően elvégzendő közszolgáltatások közé. A 140 kw alatti teljesítmény tartományba tartozó tüzelőberendezések melyek elsősorban a kommunális területet érintik, ahol a levegőtisztaság védelme, annak ellenőrzése jegyzői hatáskör által kibocsátott égéstermék szénmonoxid tartalmának mérése. Az égéshez és az égéstermék hígításához szükséges levegőmennyiség utánpótlásának ellenőrzése. A kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szakmunkásoknak és mestereknek egy, vagy két évente minimum 16 óra, kamarai szervezésben lezajló, igazolt szakmai továbbképzésen kell majd kötelezően részt venniük. A röviden felsorolt új elemek plusz fejlesztéseket, létszámbővítéseket, szakmai felkészítő tanfolyamokat, számítógépes nyilvántartási- és kapcsolódó rendszerbővítéseket, plusz beruházásokat, költségeket, stb. igényelnek. Az így felmerülő költségek, a jogszabály hatálybalépését megelőzően jelentkeznek, amikor az új feladatok ellátása bevétellel még nem

5 jár, de az eddigi normális üzemmenet költségei feletti kiadásokat jelent A levegőtisztaság-védelmi mérésekhez szükséges műszerek kb. minimum ,- Ft-ba kerülnek darabonként. Ez körzetenként minimum 6-7 db műszert jelent ( , ,-Ft). A kéményseprő- és tüzeléstechnikai karbantartó szakmunkások szakmai felkészítése az új feladatokra minimum ,- Ft-ba fog kerülni körzetenként. A számítógépes rendszer bővítése és az új adatok felvitele közel ,- Ft-ba fog kerülni körzetenként. Az új feladatok egyéb kéziszerszám igénnyel is járnak (pl: elektromos fúró minden mérőműszerhez, egyéb kéziszerszámok stb.), melyek közel ,-Ft-ba fognak várhatóan kerülni körzetenként. Mint látható ezen feladatokra való felkészülés körzetenként közel ,- Ft-ba fog kerülni. Mindezekhez indokolt a hivatalos fogyasztói árindex mely 5,9 % (internetes információs anyag 1 sz. melléklet)- felett plusz minimum 4%-os díj növekedés, azaz összesen 9,9 %-os éves díjnövekedés. Indokolt ez azért is, mivel a fogyasztói árindex követése, mely az elmúlt évek díjrendezési gyakorlata volt, mindig a hivatalosan közzétett, már megélt, elszenvedett inflációs rátát követte és sok esetben nem reális, de biztos árrendezési módszer, lehetőség volt. Az új rendeletre való felkészülés plusz költségeire nagy valószínűséggel nem lesz elegendő a plusz 4%-os díjemelés, a különbözetet ki kell gazdálkodni. A későbbiekben látható, hogy többek között ez is oka lehet annak, hogy a megyei díjak az ország egyes területein alkalmazott díjaktól jócskán el vannak maradva. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjtételeit a többször módosított 12/1996.(X.11.) sz. megyei önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza. A jelenleg érvényes rezsióradíj 1.991,- Ft/óra (33,20 Ft/perc). A javasolt rezsióradíj 2.188,- Ft/óra ( 36,50 Ft/perc) - re növekedne. A technológiai időnormák (a fenti rendelet melléklete) figyelembevételével az egyes szolgáltatások díjait a 2. sz. melléklet tartalmazza. A javasolt rezsióradíj emelés a három leggyakoribb szolgáltatás esetén az alábbi képet mutatja (20 %-os ÁFA tartalommal): - Vegyes tüzelésű (szén, olaj, fa) berendezések egyedi kéményének éves díja: Jelenlegi díj: 1.274,- Ft/db/ÉV Emelt díjjal : 1.402,-Ft/db/ÉV A növekedés éves szinten 128,-Ft/db/ÉV, mely 10,70 Ft/HÓ többletkiadást jelent. - Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek éves díja: Jelenlegi díj: 1.195,- Ft/db/ÉV Emelt díjjal: 1.314,- Ft/db/ÉV A növekedés éves szinten 119,- Ft/db/ÉV, amely 9,90 Ft/HÓ többletkiadást jelent. - Tartalék egyedi kémények éves díja: Jelenlegi díj: 677,- Ft/db/ÉV Emelt díjjal : 745,- Ft/db/ÉV A növekedés éves szinten 69,- Ft/db/ÉV, amely 5,80 Ft/HÓ többletkiadást jelent. Az előzőekben vázolt díjemelés az átlag háztartásokat illetően (ahol egy üzemelő gáztüzelésű kémény és egy tartalékkémény van), ÉVES szinten 2.059,- Ft-os díjat jelent az ez évi 1.872,- Ft/ÉV-hez képest. A díjnövekedés így átlagosan 15,70 Ft/HÓ, azaz 188,- Ft/ÉV. A vázolt díjnövekedés nem jelenthet a háztartásoknak elviselhetetlen terhet, viszont egy korszerűbb, nagyobb biztonságot nyújtó szolgáltatás alapjait teremti meg, mely központilag lesz előírva.

6 - 3 - Összehasonlításként az ország néhány területén jelenleg alkalmazott kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjai, a jövő évre vonatkozó emelések nélkül: Megye, Város Egyedi szilárd Egyedi gáz Egyedi tartalék Budapest 1445,- 1445,- 960,- Miskolc 1564,- 1721,- 778,- Debrecen 2009,- 1463,- 1039,- Nógrád 1254, ,- szintenként + 628,- 1138, ,- szintenként + 569,- 629, ,- szintenként + 629,- Vas 1441,- 1307,- 726,- Baranya 1274,- 1195,- 677,- Látható, hogy a 9,9 %-os díjemeléssel is Baranyában lényegesen alacsonyabb lesz a díj mint sok helyütt máshol az országban (pedig a szolgáltatás színvonala, a szolgáltatók felszereltsége a jelzett helyek némelyikén lényegesen a baranyai minőségi szint alatt van), hiszen mindenhol 5 10 %-os díjemelési elképzelések vannak. Mindezek alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatások hatósági díjának karbantartása a 9,9 %-os emelés mellett nem jelenthet elviselhetetlen többletkiadást a lakosság számára, de elegendő kell, hogy legyen a tevékenység költségnövekedéseinek fedezésére, a szükséges fejlesztésekre, valamint a működés hasznára a 3. sz. mellékletben található költségelemzésnek megfelelően. Pécs, október Leikauf Tibor - ipartestületi elnök - 2. sz. melléklet

7 BARANYA MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI.(2.188,- Ft/óra, 36,50 Ft/perc) A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások től ÁFA nélkül és 20% ÁFA-val. I. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei. 1./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása /félévente egyszer/. A szolgáltatás díja: 584,- 701,-Ft/db/alk 2./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása /félévente egyszer/. A szolgáltatás díja: 438,- 526,-Ft/szint/alk. 3./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kw felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet alatt/ ellenőrzése és tisztítása /a használat ideje alatt három havonta/. A szolgáltatás díja: 255,- 306,-Ft/fm/alk. Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 4./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kw felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet felett/ ellenőrzése és tisztítása /évente egy alakalommal/. A szolgáltatás díja: 328,- 394,-Ft/fm/alk. Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 5./ Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. A szolgáltatás díja: 620,- 744,-Ft/db/alk. 6./ Tartalék egy - és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. A szolgáltatás díja: 474,- 569,-Ft/szint/alk. 7./ Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. Átlag 8 fm-re számítva A szolgáltatás díja: 1.168, ,-Ft/db/alk. 8./ Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. A szolgáltatás díja: 1.095, ,-Ft/db/alk. 9./ Gáztüzelő berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. A szolgáltatás díja: 839, ,-Ft/szint/alk. 10./ Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. A szolgáltatás díja: 328,- 394,-Ft/fm/alk. Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

8 II. Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei. 11./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása /négy évenként/. A szolgáltatás díja: 759,- 911,-Ft/db/alk. 12./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása /négy évenként/. A szolgáltatás díja: 569,- 683,-Ft/szint/alk. 13./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kw felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet alatt/ ellenőrzése és tisztítása /a használat ideje alatt három havonta/. A szolgáltatás díja: 332,- 398,-Ft/fm/alk. Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 14./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kw felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet felett/ ellenőrzése és tisztítása /évente egy alakalommal/. A szolgáltatás díja: 427,- 512,-Ft/fm/alk. Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 15./ Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/. A szolgáltatás díja: 807,- 968,-Ft/db/alk. 16./ Tartalék egy - és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/. A szolgáltatás díja: 617,- 740,-Ft/szint/alk. 17./ Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/. Átlag 8 fm-re számítva a szolgáltatás díja: 1.518, ,-Ft/db/alk. 18./ Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. A szolgáltatás díja: 1.423, ,-Ft/db/alk. 19./ Gáztüzelő berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. A szolgáltatás díja: 1.091, ,-Ft/szint/alk. 20./ Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. A szolgáltatás díja: 427,- 512,-Ft/fm/alk. Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

9 B./ Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményseprő -ipari közszolgáltatások. A díj a kiszállási költséget tartalmazza. 1./ Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő/. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/ , ,-Ft/szint Egyedi zárt kémény esetén , ,-Ft/db Zárt gyűjtőkémény esetén /átlag 4 szint/ , ,-Ft/szint Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db 2./ Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatba vételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemény készítése /létszámigény 2fő/. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén / átlag 4 szint / , ,-Ft/szint Egyedi zárt kémény esetén , ,-Ft/db Zárt gyűjtőkémény esetén /átlag 4 szint/ , ,-Ft/szint Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db

10 Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db 3./ Újonnan épített, vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő/. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/ , ,-Ft/szint Egyedi zárt kémények esetén , ,-Ft/db Zárt gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/ , ,-Ft/szint Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén , ,-Ft/db 4./ Gázüzemű tüzelőberendezések kéménybekötését megelőző terhelhetőség meghatározása, szakvélemény készítése. Egyedi kémények esetén , ,-Ft/db Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén , ,-Ft/db Egyedi zárt kémények esetén , ,-Ft/db Zárt gyűjtőkémények esetén , ,-Ft/db Központi kémények esetén , ,-Ft/db 5./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések kéményeinek vizsgálata a tüzelési mód, ill. a terhelés megváltozása esetén, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő/. Egyedi kémények esetén , ,-Ft/db Gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/ , ,-Ft/szint Központi kémények esetén , ,-Ft/db 6./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések kéményei terhelhetőségének megállapítása, szakvélemény készítése. Egyedi kémények esetén , ,-Ft/db Gyűjtőkémények estén , ,-Ft/db Központi kémények esetén , ,-Ft/db

11 3. sz. melléklet KÖLTSÉGELEMZÉS a évre tervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatások rezsióradíjára.

12 Költségek, ráfordítások: 1.991,- Ft/óra 2.188,- Ft/óra (a évre (a évre várható) tervezett 9.9 %-al ) - Anyag és árú beszerzés költségei: 330,- 369,- - Közlekedési költségek, üzemanyag: 335,- 372,- - Személyi jellegű ráfordítások: 653,- 710,- - Személyi jellegű ráfordítások járulékai: 236,- 256,- - Egyéb termelési és kezelési költségek: 205,- 227,- - Ráfordításként érvényesíthető kiadások összesen: 1.759, ,- - Beruházási kiadások: 130,- 142,- - Egyéb kiadások: 45,- 52,- - Jövedelemadózásban nem érvényesíthető kiadások: 175,- 194,- - Végleges pénzkiadások: 1.938, ,- - Pénzügyi eredmény tárgyévben: 76,- 79,- - Jövedelembe nem számító végleges pénzmozgások: 175,- 194,- - Pénzügyileg realizált adózás előtti eredmény: 251,- 273,- - Értékcsökkenés: 57,- 60,- - Adózás előtti eredmény: 194,- 213,- - Fizetendő adó: 35,- 39,- Adózott eredmény: 159,- 174,- Osztalékként történő igénybevétel esetén az osztalék az adózott eredmény és a beruházási összeg különbsége. - Osztalék: 29,- 32,- - Osztalék adó: 15,- 17,- Vállalkozói kockázati fedezet: 14,- 15,- A évi 1.991,- Ft/ó rezsióradíj az év végére várhatóan az elmúlt években tervezett 14,- Ft-os vállalkozói kockázatfedezetet fogja eredményezni, mely a évre is csak 1,- Ft-al növekedne.

13 A korábbi fogyasztói árindexkövetés jelenleg 5,9 %-os rezsióradíj növekedést jelentene (lásd: KSH gyors tájékoztató, mellékelve), ami a jelen hazai gazdasági helyzetben a már megélt, elszenvedett inflációt követi és a jövő évet illetően biztos, hogy csökkenő eredményességet jelentene. Egyrészt az előző gondolat miatt, másrészt a jövő évben kibocsátásra kerülő új a kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozó ÖTM rendelet bevezetésére és végrehajtására való felkészülés (létszámbővítés, képzés, műszer igény, stb.) miatt indokolt minimum a fogyasztói árindex felett egy plusz 4%-os rezsióradíj emelés. A költségelemzésben a költségnövekedések a várható inflációt és az új tevékenységekre való felkészülés költségeit, beruházási igényeit prognosztizálva adják ki a fenti eredményeket. Amennyiben ettől eltérő költségnövekedés következik be - természetesen a változás előjelétől függően - fog változni a vállalkozói kockázati fedezet. A 2.188,-Ft/ó rezsióradíjnál alacsonyabb díj esetén félő, hogy a meglévő és az újonnan bevezetésre váró szolgáltatások minősége is csorbát szenvedne. Pécs, október Leikauf Tibor - ipartestületi elnök -

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...2 I. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat lakásépítési és lakásgazdálkodási koncepciójának célja...4 II. A kerület népességére és lakás-állományának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben