Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről"

Átírás

1 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Iktatószám: 3-8/41-25/2014. Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. Jogszabályi követelmények... 3 III. Az országos hatósági ellenőrzési terv... 5 IV. Az Ellenőrzési Jelentések Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Heves Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tolna Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Vas Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Zala Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága A részeredmények összesítése országos szinten V. Szakmai értékelés

3 I. Bevezető A nyugdíjbiztosítás alapfeladata és felelőssége az ellátások megállapítása és folyósítása, mely felelősség érvényesítéséhez rendelkeznie kell (törvényileg biztosítani kell) a megfelelő és saját történeti nyilvántartással, mert a jelenlegi jogszabályok szerint a nyugdíjakat főszabályként a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatai alapján kell megállapítani. E tevékenységet alapozza meg a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás kezelése, ehhez kapcsolódóan a történeti nyilvántartásban tárolt és keletkezett jogszerzési adatok ellenőrzése. II. Jogszabályi követelmények Az ellenőri eljárások 2013-ban is a vonatkozó szabályok alapján történtek, az azok során végzett cselekménysorozatokat a területi ellenőrök törvényi felhatalmazások alapján végezték. A szabályozási környezet egyik legfontosabb eleme a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), amelynek gyakorlati alkalmazása, annak nyugdíjágazati sajátosságokra átültetése nem kis feladat elé állította a helyszíni eljárások során az ellenőr kollégákat ebben az évben is. A Ket. 91. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat. Az ellenőrzési tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos ellenőrzési feladatot. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 6/A. (1) és (2) bekezdése, valamint a 6/B. értelmében a szakmai irányító szerv legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek által lefolytatandó hatósági ellenőrzések vonatkozásában és gondoskodik annak a szakmai irányító szerv honlapján történő közzétételéről, az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a hatósági ellenőrzési tervét. A nyugdíjbiztosítási eljárásokhoz kapcsolódó ellenőrzési hatósági tevékenységet a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai látják el. 3

4 A fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében szakmai irányító szervként az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról (a továbbiakban: ONYF) szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. (2) bekezdése értelmében az ONYF jár el. A fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai a Korm.r. 6/A. (3) bekezdése értelmében elkészítették a Ket. szerinti ellenőrzési jelentésüket, amelyet január 30-ig megküldtek az ONYF-nek. Az ONYF a Korm.r. 6/A. (4) bekezdésben foglaltak szerint a beérkezett ellenőrzési jelentések beépítésével elkészítette a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és ellenőrző hatóságok szerinti bontásban. Az ellenőri tevékenység egyik meghatározó mutatója az ellenőrzéssel érintett foglalkoztatók számának alakulása. Az elmúlt évben a nyugellátási szakterület megkeresései több mint esetben igényelték a foglalkoztatóknál való eljárást, iratőrzőtől, felszámolótól, végelszámolótól való adatbeszerzést. A nyugdíjbiztosítási ágazat évben jelentős kihívásokkal nézett szembe, hiszen az alaptevékenység, mint ellenőrzési feladatellátás mellett az ellenőr szakemberek részt vettek más szakterületek adategyeztetés, nyugellátás, rehabilitációs szakigazgatási szerv - feladatellátásban is kirendelés alapján. A területi ellenőrzési szakterületre jellemző adatok mutatják a feladatellátás nagyságát, összetettségét, így képet adva az elvégzett munkáról. A statisztikai adatok forrása Az ELLENŐRI program több mint egy évtizede segíti a területi nyugdíjellenőrzési feladatok ellátását, mely program az ellenőrzési folyamat teljes ügymenetét támogatja. Az ELLENŐRI program központi statisztikai moduljából kinyerhető adatokon kívül az igazgatási szervek által megküldött, - a Korm.r. szerinti - adatszolgáltatás képezi a beszámoló alapját. A statisztikai mutatók megyénként bemutatásra kerülnek. Adott megyén belül a működési helyeken iktatott összes ügyszám a megyei szinten összesített iktatott ügyek számához viszonyítva eltérést mutathat. 4

5 Az eltérés alapvető oka, hogy az iratkezelési szabályozások alapján egy igazgatási szerven belül ugyanazon ügy csak egy iktatószámon szerepelhet akkor is, ha a megkeresés tárgyában - átszignálást követően - több működési hely is folytat eljárási cselekményt. További eltérés adódhat, ha az év közben lezárt ügyben ismételt megkeresés érkezik, és az az adott ügy alszámos ügyindító irataként a működési hely számadataiban is megjelenik. A jogszerű állapot helyreállítására kötelező végzések (a továbbiakban: JÁH végzések) száma és a jogsértések összesen száma is igen eltérő lehet, tekintettel arra, hogy egy-egy ellenőrzés során több jogsértés megállapítására is sor kerülhet. III. Az országos hatósági ellenőrzési terv Az ONYF a Korm.r. 6/A. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészítette a évre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervet, amelyben az alábbi szempontokat emelte ki. Kiemelt feladatként határozta meg a Tny január 1-jétől hatályba lépett 96/B-96/D. - aival összefüggő jogintézményi kereteinek érvényesülését. A nyugdíj-váromány adatainak pontosságát biztosítandóan kiemelten fontos azon jelentős kockázatot hordozó adatszolgáltatói kör tekintetében a vizsgálat, mely kötelezetti kör január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában nem, vagy hiányosan tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Különösen fontos szerepet tölt be az ellenőrzés a gazdálkodó szervezetek alakulása, társasági formaváltása, átalakulása, illetve a megszűnése esetében. A vizsgálatok során kiemelten kell kezelni az adatszolgáltatási kötelezettségüket vélelmezhetően szándékosan nem teljesítő cégeket, valamint a korábban még nem ellenőrzött foglalkoztatókat, egyéni vállalkozókat, társas vállalkozókat, mezőgazdasági őstermelőket. Vizsgálni kell azon eseteket is, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, pótlása, módosítása lett előírva, valamint jogszerű állapot helyreállítására történt intézkedés. 5

6 IV. Az Ellenőrzési Jelentések 1. Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság az összevont ellenőrzési terv alapján évben az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervvel együtt végzett ellenőrzést. A évben a hatósági ellenőrzési terv alapján 47 közös ellenőrzést terveztek, mely kiterjedt a Tny-ben meghatározott adatszolgáltatás ellenőrzésére évekre vonatkozóan. Az ellenőrzés eszköze a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, előzetesen leválogatott nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lapok adattartalmának összevetése a foglalkoztatóknál található alapbizonylatokkal, így alapvetően bérkarton, munkaügyi nyilvántartások, munkabérrel ellátatlanságról nyilvántartás, adóbevallások -. A tervezett ellenőrzések közül 37 valósult meg, 10 esetben érdemi ellenőrzést végezni nem lehetett. Az ellenőrzött foglalkoztatók kifizetőhellyel rendelkező társaságok, ahol általában 100 fő feletti a biztosítottak létszáma. Az ellenőrzések során a vizsgálat kiterjedt a nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lapok ellenőrzésére. A biztosítási kötelezettség vizsgálatára, a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmek ellenőrzésére, az arányos szolgálati idők vizsgálatára illetve a munkabérrel ellátatlanság időtartamainak ellenőrzésére. Az ellenőrzéseket, előzetes egyeztetést követően jellemzően az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervvel egy időben végezték el. A foglalkoztatókat Ket. 29. (1) bekezdése szerint előzetesen értesítették a hivatalból indított eljárás megindításáról. A nem tervezett ellenőrzések túlnyomó része, 85% -a bérellenőrzés, 5 %- a adatszolgáltatás, 3 %-a szolgálati idő vizsgálata, míg a fennmaradó rész korkedvezményes idő vizsgálata, bérkigyűjtés, együttélés vizsgálat, környezettanulmány készítés, tanú meghallgatás stb. volt. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 6

7 8706 az összes ellenőrzés melyből lezárt 8361 db, ami 96,04% -os lezárási arányt jelent, amivel az országos átlag felett teljesített. Az összes ellenőrzésből 1873 db a belföldi jogsegélyek száma. A JÁH végzés kiadása 357 esetben történt. A hatósági ellenőrzések során 964 esetben került megállapításra jogsértés. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 136 esetben 204 esetben 121 esetben 37 esetben 466 esetben 0 esetben 0 esetben 7

8 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az Igazgatóságánál a területi szakellenőrzési feladatokat Kecskemét és Baja működési helyek szakegységei látják el. Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság az elkészített Ellenőrzési Tervben foglaltaknak megfelelően 36 foglalkoztató tervezett ellenőrzését elvégezte. Az ellenőrzések minden esetben lezárultak december 31. napjáig. A nyugdíj - váromány adatainak teljessége és pontossága érdekében azon foglalkoztatóknál került sor átfogó ellenőrzésre, akik január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában nem, vagy hiányosan tettek eleget a Tny. által előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek, illetve a tapasztalatok szerint esetenként hibásan teljesítették az adatszolgáltatásaikat. Ellenőrzések tapasztalatai A tervezett ellenőrzések során az évtől évig terjedő ellenőrzési időszakban megvizsgált nyilvántartó lapok esetében a legtöbb hibát és hiányosságot a megbízási jogviszonyok vizsgálatánál és az arányos szolgálati idő számításoknál tapasztalták a munkatársak. A javítások érdekében Kecskeméten 12, Baján 5 esetben jogszerű állapot helyreállítása érdekében végzés kiadására, míg rendezendő feladat előírására 1 illetve 7 ügyben került sor. A nyugellátási, illetőleg a nyilvántartási szakterülettől érkező megkeresések ügytípusonkénti eloszlásából megállapítható, hogy2012. évhez képest Kecskeméten számottevően nőtt a bérkigyűjtések, az együttélés vizsgálatok és az adatszolgáltatások száma, míg a bérellenőrzések, tanúmeghallgatások, valamint a korkedvezményre jogosító szolgálati idő vizsgálatok száma csökkent, Baján az adatszolgáltatások, a bérkigyűjtések, bérellenőrzések és a nyugdíjigénylő felkeresése iránti megkeresések száma nőtt, míg a korkedvezményre jogosító és egyéb szolgálati idő vizsgálatok, a környezettanulmányok száma csökkent.a nyugdíjügyek viszonylatában a megkeresések az előző évhez képest Kecskeméten 16,2, Baján 8,4 százalékos növekedést mutattak, amely elsősorban az adategyeztetési eljárásokkal kapcsolatos megkeresések megindításának tudható be.kecskeméten kizárólag a tervezett 8

9 ellenőrzésként iktatott, valamint az előző évről átiktatott átfogó ellenőrzés száma növekedett az előző év számadataihoz képest, míg a célellenőrzések, a felszámolási, valamint végelszámolás miatti záró ellenőrzések száma jelentősen csökkent. Baján az átfogó ellenőrzések száma nőtt, ami azzal magyarázható, hogy a évben indított tervezett ellenőrzésekből kettő lezárása áthúzódott a következő évre, míg a célellenőrzéseké jelentősen csökkent.kecskeméten a 155 célellenőrzésből 110 JÁH végzésként - hivatalból indított ügy, így ténylegesen csak 45 ügy érkezett a nyilvántartási szakterülettől. Baján a JÁH végzések száma 97 volt.a JÁH végzések száma is csökkent az előző évhez képest, mivel az ellenőrzések jelentős része a december 31. utáni időszak béreinek beszerzésére, illetőleg vizsgálatára irányult. A NYENYI lapokat érintő ellenőrzések, így az azzal kapcsolatban tett megállapítások száma is kevesebb lett.határidő hosszabbítására sem belföldi jogsegély, sem helyi megkeresés alapján indult ügyekben nem került sor. Jogszerű állapot helyreállítására irányuló végzés kiadására 207 (Kecskeméten 110, Baján 97) esetben került sor. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: db az összes ellenőrzés melyből lezárt db, ami 96,56 % -os lezárási arányt jelent, ami az országos szint feletti volt. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése /elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 88 esetben 174 esetben 24 esetben 17 esetben 40 esetben 0 esetben 0 esetben 9

10 10

11 3. Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság évre 800 ellenőrzést tervezett az alábbi bontás szerint: - A nyugellátások megállapításához szükséges jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével kapcsolatos célellenőrzések száma: Megszűnt egyéni vállalkozások stb. záró ellenőrzése: Célellenőrzés elmaradt adatszolgáltatások beszerzésére: Felszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma: Végelszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma Adategyeztetési eljárással kapcsolatos célellenőrzések száma Átfogó ellenőrzések száma 10 A terv megvalósítása, ténylegesen iktatott ellenőrzések számának alakulása: - A nyugellátások megállapításához szükséges jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével kapcsolatos célellenőrzések száma Megszűnt egyéni vállalkozások stb. záró ellenőrzése Célellenőrzés elmaradt adatszolgáltatások beszerzésére Felszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma 4. - Végelszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma 1. - Adategyeztetési eljárással kapcsolatos célellenőrzések száma Átfogó ellenőrzések száma 2 Tehát a tervezett 800 ellenőrzés megvalósult, de a prioritások figyelembevétele miatt nem a tervezett darabszámokkal. Az ellenőrzések tapasztalatai Az eljárások tapasztalatai alapján megállapítható, hogy 33% -a bérellenőrzésre irányult, duplikált illetve eltérő adatszolgáltatás miatt, valamint 20%-al növekedtek az adatszolgáltatási ügyek. A Záró ellenőrzések számában összességében csökkenés tapasztalható. 11

12 A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 2338 az összes ellenőrzés melyből lezárt 2143 db, ami 91,66 % -os lezárási arányt jelent. Az összes ellenőrzésből 415 db a belföldi jogsegélyek száma. A JÁH végzés kiadása 118 esetben történt. A hatósági ellenőrzések során 688 esetben került megállapításra jogsértés. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 28 esetben 189 esetben 206 esetben 31 esetben 234 esetben 0 esetben 0 esetben 12

13 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztályán belül 2 ellenőrzési szakegység működik, Miskolcon és Sátoraljaújhelyen. A miskolci ellenőrzési szakegység 2 működési területen végzi tevékenységét, miskolci központi és ózdi kihelyezett működési helyekkel. Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság évi Munka- és Ellenőrzési Tervében az ellenőrzési szakterület számára kiemelt feladatként került meghatározásra az alaptevékenységébe tartozó nyugdíjigény elbírálási feladatok szakszerű, hatékony ellátása érdekében az igényelbírálási szakegységektől érkező megkeresésekhez kapcsolódó hatósági ellenőri eljárások teljesítése. Az ellenőrzési tevékenységet a nyugdíjügyek prioritásának megtartásával végezte az Igazgatóság. A nyugellátási szakterület részéről érkező megkeresések száma évhez viszonyítva növekedett. A hatályos eljárási utasítás és törvényi változások következtében 2013-ban nem keletkezett olyan ügy, melynek során az ellenőrzési szakegységek mulasztási bírságot vagy eljárási bírságot szabtak ki. A miskolci ellenőrzési szakegységnél a nyugellátási szakterületektől 2012-ben 3999 db ügy érkezett, melyekből 3827 db került lezárásra. Ezzel szemben 2013-ban a nyugellátási szakterületektől 4615 db ügy érkezett és 4477 db került lezárásra. Az előző évhez képest megállapítható, hogy a nyugellátási szakterületektől érkezett megkeresések száma 15,4%-al, a lezárt nyugdíj ügyek száma 17%-al növekedett. A nyugellátási szakterülettől érkezett megkeresések lezárása 2013-ban 97%-ban megtörtént. A sátoraljaújhelyi ellenőrzési szakegységnél nyugellátási ügyben 2012-ben 669 db, 2013-ban 733 db ügy került lezárásra, melynek alapján megállapítható, hogy a nyugdíj témájú ügyek száma kb. 10%-os emelkedést mutat. A nyugellátási szakterülettől érkezett megkeresések lezárása 2013-ban 98,6%-ban megtörtént. Ellenőrzések tapasztalatai 13

14 A 2013-ban új feladatként jelentkező adategyeztetési eljárással kapcsolatos ügykörből melyek az ügyfél kérelmére indultak - a miskolci ellenőrzési szakegység 106 db eset vonatkozásában végzett ellenőri eljárást. A nyugdíjügyekkel kapcsolatos kivizsgálások tekintetében megállapítható, hogy a megkeresések száma emelkedett. A évről áthúzódó, nyilvántartási szakterülettől érkezett ügyhátralék feldolgozása folyamatosan, a nyugdíjügyek prioritásának megtartásával, ütemezett formában megtörtént. Panasz, illetve közérdekű bejelentés nem érkezett. A évről áthúzódó ügyhátralék feldolgozása folyamatosan, ütemezett formában történt. A Nyilvántartási Osztály feladataként meghatározott bélyeglapok rögzítésébe segített be az ellenőrzési szakterület. Helyszíni utólagos felülellenőrzés évben a miskolci szakegységnél 114 üggyel, a sátoraljaújhelyi szakegységnél 54 üggyel, összesen 168 üggyel kapcsolatban történt. JÁH végzés kiadására 90 esetben került sor. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: db az összes ellenőrzés, melyből lezárt db, ami 96,81 % -os lezárási arányt jelent, amely az országos átlag feletti. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei vonatkozásában nincs adat. 14

15 5. Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság a évre vonatkozó munkatervének összeállítása során elsődleges célként a kötelező ellenőrzési feladatoknak való magas szintű megfelelést tűzte ki annak érdekében, hogy a gyors és pontos eljárásokkal maximális segítséget nyújtsanak az Igazgatóság más szakterületeinek, illetve az ellenőri eljárást kérő társigazgatóságoknak és egyéb szerveknek. Éppen ezért a évre vonatkozó Hatósági Ellenőrzési Terv összeállítása során a megkeresések alapján kötelezően elvégzendő hatósági ellenőrzések mellé további ellenőrzéseket az Igazgatóság nem tervezett. Az Igazgatóságnál évhez képest ( db) évben ( db) növekedett az azonnali eljárást igénylő folyamatban lévő nyugdíj-megállapítást érintő megkeresések száma. A növekedésben elsődleges szerepe volt az ügyfelek által kezdeményezett egyeztetési eljárásoknak is, de jelentősen emelkedett a tanú meghallgatási, illetve a nemzetközi szakterületről érkező ügyek száma is. Az Igazgatóság felé eljárásaikkal kapcsolatban panasz nem érkezett. A vezetői felülellenőrzések folyamatosak voltak. JÁH végzés kibocsátását (424 db) a lezárt ellenőrzések viszonylag kis száma indokolta. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai az alábbiak: db az összes ellenőrzés melyből lezárt db, ami 83,74 % -os lezárási arányt jelent. 15

16 Ügyiratok típusai szerinti csoportosítás: Adatszolgáltatás Bérellenőrzés Béradatok ellenőrzése, bérkigyűjtés Együttélés vizsgálata Nyugdíj igénylő megkeresés Korkedvezményre jogosító idő vizsgálata Környezettanulmány Közérdekű bejelentés Szolgálati idő vizsgálata Tanúmeghallgatás Üzemi balesettel kapcsolatos kivizsgálás 944 db 18371db 1368 db 409 db 4 db 235 db 294 db 2 db 91 db 441 db 2 db 16

17 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az igazgatóság évre 1200 tervezett ellenőrzést irányozott elő. A Rehabilitációs Szakigazgatási Szervhez történő 94 nap kirendelés, illetve a nyugellátási szakterületre történő 428 nap átirányítás miatt az ellenőri feladatok ellátására a tervezettnél kevesebb erőforrás jutott. Megvalósult összesen tervezett ellenőrzésként 252, amiből 221 átfogó téma, cél és utóellenőrzés, és 31 záró ellenőrzés. A 2013 évben lezárt összes hatósági ellenőrzésből 16 esetben hiúsult meg iratanyag hiányában az ellenőrzés. A JÁH végzés kiadása 201 esetben történt. Közérdekű bejelentés, panasz nem érkezett az osztályra. Eljárási, illetve mulasztási bírság kirovására évben nem került sor. Ellenőrzések tapasztalatai A lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalataiból megállapítást nyert, hogy az ellenőrzési szakterület megkeresése szinte minden esetben indokolt volt, mivel döntő többségben eltérés mutatkozott a hatósági nyilvántartásban szereplő dokumentáció és a foglalkoztatónál, egyéni vállalkozónál, illetve az őstermelőnél található alapbizonylatok között. A nem tervezett ellenőrzések 22%-ában (638 esetben) kapott megkeresést a szakosztály a dupla, és/vagy eltérő adatszolgáltatás miatt. Tíz százalékot meghaladó a Tny. 22/A szerinti nyugdíjnövelési kérelem elbírálásával kapcsolatban érkezett felkérés évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 3313 az összes ellenőrzés melyből lezárásra került 3115 db, ami 94,02% -os lezárási arányt jelent, amivel az országos átlag felett teljesített. Az összes ellenőrzésből 583 db a belföldi jogsegélyek száma. A hatósági ellenőrzések során 409 esetben került megállapításra jogsértés. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: 17

18 Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 32 esetben 111 esetben 56 esetben 46 esetben 163 esetben 1 esetben 0 esetben 18

19 7. Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság éves Ellenőrzési Tervében nem szám szerinti meghatározás történt a tervezett ellenőrzések vonatkozásában, hanem 2 kiemelt szempont került megfogalmazásra, amelyek figyelembevétele és alkalmazása a megkeresések alapján történő ellenőrzésekben történt. Az Ellenőrzési Terv tervezett ellenőrzésként határozta meg 1. A felszámolási, végelszámolási eljárással jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók nyugdíjbiztosítási nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének ellenőrzését, 2. A korkedvezményre jogosító szolgálati idő vizsgálatát akijelölt foglalkoztató által foglalkoztatottakkal kapcsolatos igényérvényesítésre, hatósági bizonyítvány kiadására, illetve nyugdíj-váromány egyeztetésre irányuló eljárásokban évben az Ellenőrzési Terv alapján lefolytatott hatósági ellenőrzések száma 47 db volt. Ellenőrzések tapasztalatai 1. Figyelemmel arra, hogy ha az adatszolgáltatás rendezett és egyéb körülmények nem indokolják, akkor a nyilvántartási szakterület csak az indokokat megjelölve kérheti az ellenőrzés lefolytatását felszámolási, végelszámolási eljárással jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatókkal szemben -, így a lefolytatott tervezett hatósági ellenőrzések száma az összes tervezett ellenőrzés 4%-át tette ki. 2. A hatósági ellenőrzések során megállapításra kerültek a korkedvezményre jogosító munkakörök, és foglalkoztató részére az ellenőrzés lezárásaként készített jegyzőkönyvben előírásra került a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás módosítása. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 3292 az összes ellenőrzés melyből lezárt 3147 db, ami 95,60% -os lezárási arányt jelent, amivel az országos átlag felett teljesített. Az összes ellenőrzésből 823 db a belföldi jogsegélyek száma. 19

20 A JÁH végzés kiadása összesen 195 esetben történt. A hatósági ellenőrzések során 1559 esetben került megállapításra jogsértés. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 237 esetben 368 esetben 329 esetben 58 esetben 549 esetben 0 esetben 18 esetben 20

21 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az igazgatóság évre az alábbi bontásban tervezte a tevékenységét: - A nyugellátások megállapításához szükséges jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével kapcsolatos téma- és célellenőrzések száma Adategyeztetési eljárással kapcsolatos téma- és célellenőrzések száma 10 és Felszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma Végelszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma 5. - Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságával kapcsolatos átfogó ellenőrzések száma 4. Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság terv szerinti bontásnak megfelelő adatai: - a nyugellátások megállapításához szükséges jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével kapcsolatos téma - és célellenőrzésekből 976 db, - az adategyeztetési eljárással kapcsolatos téma - és célellenőrzésekből 348 db, - a felszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzésekből 10 db, - a végelszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzésekből 5 db, - átfogó ellenőrzésekből 15 db ügyet zárt le. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 3551 az összes ellenőrzés melyből lezárt 3308 db, ami 93,16 % -os lezárási arányt jelent, mellyel az országos átlagnak megfelelően teljesített. Az összes ellenőrzésből 769 db a belföldi jogsegélyek száma. A lezárt ügyekből összesen 18 volt meghiúsult ellenőrzés. A JÁH végzés kiadása összesen 234 esetben történt. A hatósági ellenőrzések során 832 esetben került megállapításra jogsértés. Az ellenőrzések tapasztalatai Az eljárások tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az összes ellenőrzés során 1171 esetben állapítottak meg hibát, és a hibákból 832 eset jogsértés volt. 21

22 A jogsértések miatt JÁH végzés kiadására 303 esetben került sor, a többi kötelezést jegyzőkönyvben írták elő, vagy intézkedésre kérték fel a hatáskörrel rendelkező illetékes szakigazgatási szervet. Az évben az ellenőrzések során felülvizsgált nyilvántartások száma 9739 db volt. Az adatszolgáltatásban talált jogsértésekből azt lehet leszűrni, hogy a nyugellátások megállapításához, az adategyeztetési eljárás lefolytatásához továbbra is számos esetben elengedhetetlen a nyilvántartási adatok ellenőrzése. Az ellenőrzések nagyjából az esetek harmadában hibát, negyedében jogsértést tártak fel. Az esetek kb. 10%-ában egyáltalán nem teljesített a foglalkoztató adatszolgáltatást, pedig kellett volna. Az esetek 15%-ában tévesen, vagy egyáltalán nem közölték a járulékalapot képező jövedelmet. Viszonylag magas a téves biztosítási idő közlések aránya. Hiába szűnt meg tehát december 31-ével a NYENYIadatszolgáltatás, a nyugdíjjogszerzési adatok ellenőrzésére még több évtizedig szükség lesz változatlan jogi keretek mellett. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 76 esetben 553 esetben 49esetben 30 esetben 122 esetben 1 esetben 1 esetben 22

23 9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az Igazgatóságnál a évben db tervezett ellenőrzésből db ellenőrzés került lezárásra. A tervezett ellenőrzések végrehajtását nehezítik a megszűnt egyéni vállalkozók felkutatása, a társhatóságtól történő adatkérések esetén a válaszadás elhúzódása, élő, adatszolgáltatást nem teljesítő kötelezettek együttműködésének hiánya. Tervezett ellenőrzések végrehajtása A évben indított ügyek száma a évben indított ügyekhez képest 16,81 %-al növekedett évben db ügyirati megkeresés érkezett, melyből a legnagyobb számban a bérellenőrzések (1 929 db) dominálnak. Az adott évben db jegyzőkönyv és db hivatalos feljegyzés készült. A vizsgált hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartás száma db volt. A jogsértésekre tekintettel 253 esetben került sor JÁH végzés kiadására a foglalkoztatók részére. Ellenőrzések tapasztalatai Összességében megállapítható, hogy a évben lefolytatott ellenőrzések jelentős számát a célellenőrzések képezték, melyek a nyugellátások jogszerű és korrekt módon történő 23

24 megállapítását segítik elő. Az ügyirati megkeresések több mint felét a nyugellátási szakterületről érkező, a nyugellátások megállapításához szükséges adatokkal kapcsolatos megkeresések adták. Az ellenőrzések célja, hogy biztosítsa a nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételét oly módon, hogy a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok valós, megbízható, ellenőrzött adatszolgáltatásokon alapuljanak. A év folyamán az Igazgatóság több esetben szakmai egyeztetetést tartott az Adóhatósággal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervével. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: db az összes ellenőrzés melyből lezárt db, ami 90, 65 % -os lezárási arányt jelent, ami majdnem egyező az országos szinttel. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése /elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 35 esetben 118 esetben 39 esetben 22 esetben 103 esetben 0 esetben 0 esetben 24

25 25

26 10. Heves Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóságnál az összes lefolytatott ellenőrzéshez (3298 db) képest a tervezett ellenőrzések (46 db) száma csekély számú volt. Ellenőrzések tapasztalatai A megállapított jogsértések leggyakoribb típusa az adatszolgáltatási kötelezettség hibás, hiányos, illetve jogszerűtlen teljesítése volt. Ezt követte a járulékköteles jövedelem jogszerűtlen közlése, illetve a közlés elmulasztása, majd a biztosításban töltött időszak téves megjelölése, végül az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása következett. A legkisebb számban megállapított jogsértés a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása volt. JÁH végzés kibocsátására 223 esetben került sor. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: db az összes ellenőrzés, melyből lezárt db, ami 95, 21 % -os lezárási arányt jelent, mellyel az országos átlag felett teljesített. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése /elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 62 esetben 244 esetben 72 esetben 20 esetben 136 esetben 1 esetben 1 esetben 26

27 27

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2. Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2014. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az elmúlt két évet meghatározó feladatok 2011. január 01-től a nők kedvezményes nyugdíja: 2011-ben országosan 49154 fő, megyei szinten 1245

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE Jóváhagyom: Horváth László kormánymegbízott Eger, 2013.12.15. 2 ELLENŐRZÉSI TERV 2014. Az

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. alapján EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai, illetve

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása

Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása NRSZH/TÁMOP 5.4.2-2/, 203.2.6 Gulyás Gyula: Szolgáltatói Nyilvántartás kiépítése I. Hol tartunk?

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről T Á J É K O Z T A T Ó az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

Mikroszimulációs nyugdíjmodellezési alapadatok előállítása Workshop Nyugdíjjogosultsági adatok. 2013. Július 8.

Mikroszimulációs nyugdíjmodellezési alapadatok előállítása Workshop Nyugdíjjogosultsági adatok. 2013. Július 8. 1 Mikroszimulációs nyugdíjmodellezési alapadatok előállítása Workshop Nyugdíjjogosultsági adatok 2013. Július 8. Társadalombiztosítás biztosítás 1891. óta társadalombiztosítás 1928. óta nyugdíjbiztosítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M A szolgáltatók (SZOLLAK Kft., ALFA-NOVA Kft.,

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/33324-13/2011 Tárgy: határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai

Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai MUNKAVÉDELEM 1.2 Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai Tárgyszavak: munkavédelem; információ; érdekvédelem; tájékoztatás; statisztika. Az Országos Munkabiztonsági

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1017 STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó BESZÁMOLÓ a fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2013. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 13.383-1/2007-SZMM A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 KIR-STAT2013 Statisztika OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály 1. A Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében a Kormányhivatalhoz

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2009. évi munkájáról Budapest, 2010. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTŐI INTÉZET Főigazgató Dr. Juhász

Részletesebben