Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről"

Átírás

1 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Iktatószám: 3-8/41-25/2014. Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. Jogszabályi követelmények... 3 III. Az országos hatósági ellenőrzési terv... 5 IV. Az Ellenőrzési Jelentések Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Heves Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tolna Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Vas Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Zala Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága A részeredmények összesítése országos szinten V. Szakmai értékelés

3 I. Bevezető A nyugdíjbiztosítás alapfeladata és felelőssége az ellátások megállapítása és folyósítása, mely felelősség érvényesítéséhez rendelkeznie kell (törvényileg biztosítani kell) a megfelelő és saját történeti nyilvántartással, mert a jelenlegi jogszabályok szerint a nyugdíjakat főszabályként a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatai alapján kell megállapítani. E tevékenységet alapozza meg a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás kezelése, ehhez kapcsolódóan a történeti nyilvántartásban tárolt és keletkezett jogszerzési adatok ellenőrzése. II. Jogszabályi követelmények Az ellenőri eljárások 2013-ban is a vonatkozó szabályok alapján történtek, az azok során végzett cselekménysorozatokat a területi ellenőrök törvényi felhatalmazások alapján végezték. A szabályozási környezet egyik legfontosabb eleme a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), amelynek gyakorlati alkalmazása, annak nyugdíjágazati sajátosságokra átültetése nem kis feladat elé állította a helyszíni eljárások során az ellenőr kollégákat ebben az évben is. A Ket. 91. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat. Az ellenőrzési tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos ellenőrzési feladatot. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 6/A. (1) és (2) bekezdése, valamint a 6/B. értelmében a szakmai irányító szerv legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek által lefolytatandó hatósági ellenőrzések vonatkozásában és gondoskodik annak a szakmai irányító szerv honlapján történő közzétételéről, az ellenőrző hatóság a szakmai irányító szerv által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készíti el a hatósági ellenőrzési tervét. A nyugdíjbiztosítási eljárásokhoz kapcsolódó ellenőrzési hatósági tevékenységet a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai látják el. 3

4 A fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében szakmai irányító szervként az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról (a továbbiakban: ONYF) szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. (2) bekezdése értelmében az ONYF jár el. A fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai a Korm.r. 6/A. (3) bekezdése értelmében elkészítették a Ket. szerinti ellenőrzési jelentésüket, amelyet január 30-ig megküldtek az ONYF-nek. Az ONYF a Korm.r. 6/A. (4) bekezdésben foglaltak szerint a beérkezett ellenőrzési jelentések beépítésével elkészítette a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és ellenőrző hatóságok szerinti bontásban. Az ellenőri tevékenység egyik meghatározó mutatója az ellenőrzéssel érintett foglalkoztatók számának alakulása. Az elmúlt évben a nyugellátási szakterület megkeresései több mint esetben igényelték a foglalkoztatóknál való eljárást, iratőrzőtől, felszámolótól, végelszámolótól való adatbeszerzést. A nyugdíjbiztosítási ágazat évben jelentős kihívásokkal nézett szembe, hiszen az alaptevékenység, mint ellenőrzési feladatellátás mellett az ellenőr szakemberek részt vettek más szakterületek adategyeztetés, nyugellátás, rehabilitációs szakigazgatási szerv - feladatellátásban is kirendelés alapján. A területi ellenőrzési szakterületre jellemző adatok mutatják a feladatellátás nagyságát, összetettségét, így képet adva az elvégzett munkáról. A statisztikai adatok forrása Az ELLENŐRI program több mint egy évtizede segíti a területi nyugdíjellenőrzési feladatok ellátását, mely program az ellenőrzési folyamat teljes ügymenetét támogatja. Az ELLENŐRI program központi statisztikai moduljából kinyerhető adatokon kívül az igazgatási szervek által megküldött, - a Korm.r. szerinti - adatszolgáltatás képezi a beszámoló alapját. A statisztikai mutatók megyénként bemutatásra kerülnek. Adott megyén belül a működési helyeken iktatott összes ügyszám a megyei szinten összesített iktatott ügyek számához viszonyítva eltérést mutathat. 4

5 Az eltérés alapvető oka, hogy az iratkezelési szabályozások alapján egy igazgatási szerven belül ugyanazon ügy csak egy iktatószámon szerepelhet akkor is, ha a megkeresés tárgyában - átszignálást követően - több működési hely is folytat eljárási cselekményt. További eltérés adódhat, ha az év közben lezárt ügyben ismételt megkeresés érkezik, és az az adott ügy alszámos ügyindító irataként a működési hely számadataiban is megjelenik. A jogszerű állapot helyreállítására kötelező végzések (a továbbiakban: JÁH végzések) száma és a jogsértések összesen száma is igen eltérő lehet, tekintettel arra, hogy egy-egy ellenőrzés során több jogsértés megállapítására is sor kerülhet. III. Az országos hatósági ellenőrzési terv Az ONYF a Korm.r. 6/A. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészítette a évre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervet, amelyben az alábbi szempontokat emelte ki. Kiemelt feladatként határozta meg a Tny január 1-jétől hatályba lépett 96/B-96/D. - aival összefüggő jogintézményi kereteinek érvényesülését. A nyugdíj-váromány adatainak pontosságát biztosítandóan kiemelten fontos azon jelentős kockázatot hordozó adatszolgáltatói kör tekintetében a vizsgálat, mely kötelezetti kör január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában nem, vagy hiányosan tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Különösen fontos szerepet tölt be az ellenőrzés a gazdálkodó szervezetek alakulása, társasági formaváltása, átalakulása, illetve a megszűnése esetében. A vizsgálatok során kiemelten kell kezelni az adatszolgáltatási kötelezettségüket vélelmezhetően szándékosan nem teljesítő cégeket, valamint a korábban még nem ellenőrzött foglalkoztatókat, egyéni vállalkozókat, társas vállalkozókat, mezőgazdasági őstermelőket. Vizsgálni kell azon eseteket is, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, pótlása, módosítása lett előírva, valamint jogszerű állapot helyreállítására történt intézkedés. 5

6 IV. Az Ellenőrzési Jelentések 1. Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság az összevont ellenőrzési terv alapján évben az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervvel együtt végzett ellenőrzést. A évben a hatósági ellenőrzési terv alapján 47 közös ellenőrzést terveztek, mely kiterjedt a Tny-ben meghatározott adatszolgáltatás ellenőrzésére évekre vonatkozóan. Az ellenőrzés eszköze a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, előzetesen leválogatott nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lapok adattartalmának összevetése a foglalkoztatóknál található alapbizonylatokkal, így alapvetően bérkarton, munkaügyi nyilvántartások, munkabérrel ellátatlanságról nyilvántartás, adóbevallások -. A tervezett ellenőrzések közül 37 valósult meg, 10 esetben érdemi ellenőrzést végezni nem lehetett. Az ellenőrzött foglalkoztatók kifizetőhellyel rendelkező társaságok, ahol általában 100 fő feletti a biztosítottak létszáma. Az ellenőrzések során a vizsgálat kiterjedt a nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lapok ellenőrzésére. A biztosítási kötelezettség vizsgálatára, a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmek ellenőrzésére, az arányos szolgálati idők vizsgálatára illetve a munkabérrel ellátatlanság időtartamainak ellenőrzésére. Az ellenőrzéseket, előzetes egyeztetést követően jellemzően az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervvel egy időben végezték el. A foglalkoztatókat Ket. 29. (1) bekezdése szerint előzetesen értesítették a hivatalból indított eljárás megindításáról. A nem tervezett ellenőrzések túlnyomó része, 85% -a bérellenőrzés, 5 %- a adatszolgáltatás, 3 %-a szolgálati idő vizsgálata, míg a fennmaradó rész korkedvezményes idő vizsgálata, bérkigyűjtés, együttélés vizsgálat, környezettanulmány készítés, tanú meghallgatás stb. volt. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 6

7 8706 az összes ellenőrzés melyből lezárt 8361 db, ami 96,04% -os lezárási arányt jelent, amivel az országos átlag felett teljesített. Az összes ellenőrzésből 1873 db a belföldi jogsegélyek száma. A JÁH végzés kiadása 357 esetben történt. A hatósági ellenőrzések során 964 esetben került megállapításra jogsértés. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 136 esetben 204 esetben 121 esetben 37 esetben 466 esetben 0 esetben 0 esetben 7

8 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az Igazgatóságánál a területi szakellenőrzési feladatokat Kecskemét és Baja működési helyek szakegységei látják el. Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság az elkészített Ellenőrzési Tervben foglaltaknak megfelelően 36 foglalkoztató tervezett ellenőrzését elvégezte. Az ellenőrzések minden esetben lezárultak december 31. napjáig. A nyugdíj - váromány adatainak teljessége és pontossága érdekében azon foglalkoztatóknál került sor átfogó ellenőrzésre, akik január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában nem, vagy hiányosan tettek eleget a Tny. által előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek, illetve a tapasztalatok szerint esetenként hibásan teljesítették az adatszolgáltatásaikat. Ellenőrzések tapasztalatai A tervezett ellenőrzések során az évtől évig terjedő ellenőrzési időszakban megvizsgált nyilvántartó lapok esetében a legtöbb hibát és hiányosságot a megbízási jogviszonyok vizsgálatánál és az arányos szolgálati idő számításoknál tapasztalták a munkatársak. A javítások érdekében Kecskeméten 12, Baján 5 esetben jogszerű állapot helyreállítása érdekében végzés kiadására, míg rendezendő feladat előírására 1 illetve 7 ügyben került sor. A nyugellátási, illetőleg a nyilvántartási szakterülettől érkező megkeresések ügytípusonkénti eloszlásából megállapítható, hogy2012. évhez képest Kecskeméten számottevően nőtt a bérkigyűjtések, az együttélés vizsgálatok és az adatszolgáltatások száma, míg a bérellenőrzések, tanúmeghallgatások, valamint a korkedvezményre jogosító szolgálati idő vizsgálatok száma csökkent, Baján az adatszolgáltatások, a bérkigyűjtések, bérellenőrzések és a nyugdíjigénylő felkeresése iránti megkeresések száma nőtt, míg a korkedvezményre jogosító és egyéb szolgálati idő vizsgálatok, a környezettanulmányok száma csökkent.a nyugdíjügyek viszonylatában a megkeresések az előző évhez képest Kecskeméten 16,2, Baján 8,4 százalékos növekedést mutattak, amely elsősorban az adategyeztetési eljárásokkal kapcsolatos megkeresések megindításának tudható be.kecskeméten kizárólag a tervezett 8

9 ellenőrzésként iktatott, valamint az előző évről átiktatott átfogó ellenőrzés száma növekedett az előző év számadataihoz képest, míg a célellenőrzések, a felszámolási, valamint végelszámolás miatti záró ellenőrzések száma jelentősen csökkent. Baján az átfogó ellenőrzések száma nőtt, ami azzal magyarázható, hogy a évben indított tervezett ellenőrzésekből kettő lezárása áthúzódott a következő évre, míg a célellenőrzéseké jelentősen csökkent.kecskeméten a 155 célellenőrzésből 110 JÁH végzésként - hivatalból indított ügy, így ténylegesen csak 45 ügy érkezett a nyilvántartási szakterülettől. Baján a JÁH végzések száma 97 volt.a JÁH végzések száma is csökkent az előző évhez képest, mivel az ellenőrzések jelentős része a december 31. utáni időszak béreinek beszerzésére, illetőleg vizsgálatára irányult. A NYENYI lapokat érintő ellenőrzések, így az azzal kapcsolatban tett megállapítások száma is kevesebb lett.határidő hosszabbítására sem belföldi jogsegély, sem helyi megkeresés alapján indult ügyekben nem került sor. Jogszerű állapot helyreállítására irányuló végzés kiadására 207 (Kecskeméten 110, Baján 97) esetben került sor. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: db az összes ellenőrzés melyből lezárt db, ami 96,56 % -os lezárási arányt jelent, ami az országos szint feletti volt. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése /elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 88 esetben 174 esetben 24 esetben 17 esetben 40 esetben 0 esetben 0 esetben 9

10 10

11 3. Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság évre 800 ellenőrzést tervezett az alábbi bontás szerint: - A nyugellátások megállapításához szükséges jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével kapcsolatos célellenőrzések száma: Megszűnt egyéni vállalkozások stb. záró ellenőrzése: Célellenőrzés elmaradt adatszolgáltatások beszerzésére: Felszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma: Végelszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma Adategyeztetési eljárással kapcsolatos célellenőrzések száma Átfogó ellenőrzések száma 10 A terv megvalósítása, ténylegesen iktatott ellenőrzések számának alakulása: - A nyugellátások megállapításához szükséges jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével kapcsolatos célellenőrzések száma Megszűnt egyéni vállalkozások stb. záró ellenőrzése Célellenőrzés elmaradt adatszolgáltatások beszerzésére Felszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma 4. - Végelszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma 1. - Adategyeztetési eljárással kapcsolatos célellenőrzések száma Átfogó ellenőrzések száma 2 Tehát a tervezett 800 ellenőrzés megvalósult, de a prioritások figyelembevétele miatt nem a tervezett darabszámokkal. Az ellenőrzések tapasztalatai Az eljárások tapasztalatai alapján megállapítható, hogy 33% -a bérellenőrzésre irányult, duplikált illetve eltérő adatszolgáltatás miatt, valamint 20%-al növekedtek az adatszolgáltatási ügyek. A Záró ellenőrzések számában összességében csökkenés tapasztalható. 11

12 A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 2338 az összes ellenőrzés melyből lezárt 2143 db, ami 91,66 % -os lezárási arányt jelent. Az összes ellenőrzésből 415 db a belföldi jogsegélyek száma. A JÁH végzés kiadása 118 esetben történt. A hatósági ellenőrzések során 688 esetben került megállapításra jogsértés. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 28 esetben 189 esetben 206 esetben 31 esetben 234 esetben 0 esetben 0 esetben 12

13 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztályán belül 2 ellenőrzési szakegység működik, Miskolcon és Sátoraljaújhelyen. A miskolci ellenőrzési szakegység 2 működési területen végzi tevékenységét, miskolci központi és ózdi kihelyezett működési helyekkel. Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság évi Munka- és Ellenőrzési Tervében az ellenőrzési szakterület számára kiemelt feladatként került meghatározásra az alaptevékenységébe tartozó nyugdíjigény elbírálási feladatok szakszerű, hatékony ellátása érdekében az igényelbírálási szakegységektől érkező megkeresésekhez kapcsolódó hatósági ellenőri eljárások teljesítése. Az ellenőrzési tevékenységet a nyugdíjügyek prioritásának megtartásával végezte az Igazgatóság. A nyugellátási szakterület részéről érkező megkeresések száma évhez viszonyítva növekedett. A hatályos eljárási utasítás és törvényi változások következtében 2013-ban nem keletkezett olyan ügy, melynek során az ellenőrzési szakegységek mulasztási bírságot vagy eljárási bírságot szabtak ki. A miskolci ellenőrzési szakegységnél a nyugellátási szakterületektől 2012-ben 3999 db ügy érkezett, melyekből 3827 db került lezárásra. Ezzel szemben 2013-ban a nyugellátási szakterületektől 4615 db ügy érkezett és 4477 db került lezárásra. Az előző évhez képest megállapítható, hogy a nyugellátási szakterületektől érkezett megkeresések száma 15,4%-al, a lezárt nyugdíj ügyek száma 17%-al növekedett. A nyugellátási szakterülettől érkezett megkeresések lezárása 2013-ban 97%-ban megtörtént. A sátoraljaújhelyi ellenőrzési szakegységnél nyugellátási ügyben 2012-ben 669 db, 2013-ban 733 db ügy került lezárásra, melynek alapján megállapítható, hogy a nyugdíj témájú ügyek száma kb. 10%-os emelkedést mutat. A nyugellátási szakterülettől érkezett megkeresések lezárása 2013-ban 98,6%-ban megtörtént. Ellenőrzések tapasztalatai 13

14 A 2013-ban új feladatként jelentkező adategyeztetési eljárással kapcsolatos ügykörből melyek az ügyfél kérelmére indultak - a miskolci ellenőrzési szakegység 106 db eset vonatkozásában végzett ellenőri eljárást. A nyugdíjügyekkel kapcsolatos kivizsgálások tekintetében megállapítható, hogy a megkeresések száma emelkedett. A évről áthúzódó, nyilvántartási szakterülettől érkezett ügyhátralék feldolgozása folyamatosan, a nyugdíjügyek prioritásának megtartásával, ütemezett formában megtörtént. Panasz, illetve közérdekű bejelentés nem érkezett. A évről áthúzódó ügyhátralék feldolgozása folyamatosan, ütemezett formában történt. A Nyilvántartási Osztály feladataként meghatározott bélyeglapok rögzítésébe segített be az ellenőrzési szakterület. Helyszíni utólagos felülellenőrzés évben a miskolci szakegységnél 114 üggyel, a sátoraljaújhelyi szakegységnél 54 üggyel, összesen 168 üggyel kapcsolatban történt. JÁH végzés kiadására 90 esetben került sor. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: db az összes ellenőrzés, melyből lezárt db, ami 96,81 % -os lezárási arányt jelent, amely az országos átlag feletti. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei vonatkozásában nincs adat. 14

15 5. Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság a évre vonatkozó munkatervének összeállítása során elsődleges célként a kötelező ellenőrzési feladatoknak való magas szintű megfelelést tűzte ki annak érdekében, hogy a gyors és pontos eljárásokkal maximális segítséget nyújtsanak az Igazgatóság más szakterületeinek, illetve az ellenőri eljárást kérő társigazgatóságoknak és egyéb szerveknek. Éppen ezért a évre vonatkozó Hatósági Ellenőrzési Terv összeállítása során a megkeresések alapján kötelezően elvégzendő hatósági ellenőrzések mellé további ellenőrzéseket az Igazgatóság nem tervezett. Az Igazgatóságnál évhez képest ( db) évben ( db) növekedett az azonnali eljárást igénylő folyamatban lévő nyugdíj-megállapítást érintő megkeresések száma. A növekedésben elsődleges szerepe volt az ügyfelek által kezdeményezett egyeztetési eljárásoknak is, de jelentősen emelkedett a tanú meghallgatási, illetve a nemzetközi szakterületről érkező ügyek száma is. Az Igazgatóság felé eljárásaikkal kapcsolatban panasz nem érkezett. A vezetői felülellenőrzések folyamatosak voltak. JÁH végzés kibocsátását (424 db) a lezárt ellenőrzések viszonylag kis száma indokolta. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai az alábbiak: db az összes ellenőrzés melyből lezárt db, ami 83,74 % -os lezárási arányt jelent. 15

16 Ügyiratok típusai szerinti csoportosítás: Adatszolgáltatás Bérellenőrzés Béradatok ellenőrzése, bérkigyűjtés Együttélés vizsgálata Nyugdíj igénylő megkeresés Korkedvezményre jogosító idő vizsgálata Környezettanulmány Közérdekű bejelentés Szolgálati idő vizsgálata Tanúmeghallgatás Üzemi balesettel kapcsolatos kivizsgálás 944 db 18371db 1368 db 409 db 4 db 235 db 294 db 2 db 91 db 441 db 2 db 16

17 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az igazgatóság évre 1200 tervezett ellenőrzést irányozott elő. A Rehabilitációs Szakigazgatási Szervhez történő 94 nap kirendelés, illetve a nyugellátási szakterületre történő 428 nap átirányítás miatt az ellenőri feladatok ellátására a tervezettnél kevesebb erőforrás jutott. Megvalósult összesen tervezett ellenőrzésként 252, amiből 221 átfogó téma, cél és utóellenőrzés, és 31 záró ellenőrzés. A 2013 évben lezárt összes hatósági ellenőrzésből 16 esetben hiúsult meg iratanyag hiányában az ellenőrzés. A JÁH végzés kiadása 201 esetben történt. Közérdekű bejelentés, panasz nem érkezett az osztályra. Eljárási, illetve mulasztási bírság kirovására évben nem került sor. Ellenőrzések tapasztalatai A lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalataiból megállapítást nyert, hogy az ellenőrzési szakterület megkeresése szinte minden esetben indokolt volt, mivel döntő többségben eltérés mutatkozott a hatósági nyilvántartásban szereplő dokumentáció és a foglalkoztatónál, egyéni vállalkozónál, illetve az őstermelőnél található alapbizonylatok között. A nem tervezett ellenőrzések 22%-ában (638 esetben) kapott megkeresést a szakosztály a dupla, és/vagy eltérő adatszolgáltatás miatt. Tíz százalékot meghaladó a Tny. 22/A szerinti nyugdíjnövelési kérelem elbírálásával kapcsolatban érkezett felkérés évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 3313 az összes ellenőrzés melyből lezárásra került 3115 db, ami 94,02% -os lezárási arányt jelent, amivel az országos átlag felett teljesített. Az összes ellenőrzésből 583 db a belföldi jogsegélyek száma. A hatósági ellenőrzések során 409 esetben került megállapításra jogsértés. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: 17

18 Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 32 esetben 111 esetben 56 esetben 46 esetben 163 esetben 1 esetben 0 esetben 18

19 7. Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság éves Ellenőrzési Tervében nem szám szerinti meghatározás történt a tervezett ellenőrzések vonatkozásában, hanem 2 kiemelt szempont került megfogalmazásra, amelyek figyelembevétele és alkalmazása a megkeresések alapján történő ellenőrzésekben történt. Az Ellenőrzési Terv tervezett ellenőrzésként határozta meg 1. A felszámolási, végelszámolási eljárással jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók nyugdíjbiztosítási nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének ellenőrzését, 2. A korkedvezményre jogosító szolgálati idő vizsgálatát akijelölt foglalkoztató által foglalkoztatottakkal kapcsolatos igényérvényesítésre, hatósági bizonyítvány kiadására, illetve nyugdíj-váromány egyeztetésre irányuló eljárásokban évben az Ellenőrzési Terv alapján lefolytatott hatósági ellenőrzések száma 47 db volt. Ellenőrzések tapasztalatai 1. Figyelemmel arra, hogy ha az adatszolgáltatás rendezett és egyéb körülmények nem indokolják, akkor a nyilvántartási szakterület csak az indokokat megjelölve kérheti az ellenőrzés lefolytatását felszámolási, végelszámolási eljárással jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatókkal szemben -, így a lefolytatott tervezett hatósági ellenőrzések száma az összes tervezett ellenőrzés 4%-át tette ki. 2. A hatósági ellenőrzések során megállapításra kerültek a korkedvezményre jogosító munkakörök, és foglalkoztató részére az ellenőrzés lezárásaként készített jegyzőkönyvben előírásra került a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás módosítása. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 3292 az összes ellenőrzés melyből lezárt 3147 db, ami 95,60% -os lezárási arányt jelent, amivel az országos átlag felett teljesített. Az összes ellenőrzésből 823 db a belföldi jogsegélyek száma. 19

20 A JÁH végzés kiadása összesen 195 esetben történt. A hatósági ellenőrzések során 1559 esetben került megállapításra jogsértés. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 237 esetben 368 esetben 329 esetben 58 esetben 549 esetben 0 esetben 18 esetben 20

21 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az igazgatóság évre az alábbi bontásban tervezte a tevékenységét: - A nyugellátások megállapításához szükséges jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével kapcsolatos téma- és célellenőrzések száma Adategyeztetési eljárással kapcsolatos téma- és célellenőrzések száma 10 és Felszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma Végelszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzések száma 5. - Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, nyugdíjbiztosítási nyilvántartások adatai megbízhatóságával kapcsolatos átfogó ellenőrzések száma 4. Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóság terv szerinti bontásnak megfelelő adatai: - a nyugellátások megállapításához szükséges jövedelmi és biztosításban töltött idők beszerzésével kapcsolatos téma - és célellenőrzésekből 976 db, - az adategyeztetési eljárással kapcsolatos téma - és célellenőrzésekből 348 db, - a felszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzésekből 10 db, - a végelszámolásokkal kapcsolatos záró ellenőrzésekből 5 db, - átfogó ellenőrzésekből 15 db ügyet zárt le. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: 3551 az összes ellenőrzés melyből lezárt 3308 db, ami 93,16 % -os lezárási arányt jelent, mellyel az országos átlagnak megfelelően teljesített. Az összes ellenőrzésből 769 db a belföldi jogsegélyek száma. A lezárt ügyekből összesen 18 volt meghiúsult ellenőrzés. A JÁH végzés kiadása összesen 234 esetben történt. A hatósági ellenőrzések során 832 esetben került megállapításra jogsértés. Az ellenőrzések tapasztalatai Az eljárások tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az összes ellenőrzés során 1171 esetben állapítottak meg hibát, és a hibákból 832 eset jogsértés volt. 21

22 A jogsértések miatt JÁH végzés kiadására 303 esetben került sor, a többi kötelezést jegyzőkönyvben írták elő, vagy intézkedésre kérték fel a hatáskörrel rendelkező illetékes szakigazgatási szervet. Az évben az ellenőrzések során felülvizsgált nyilvántartások száma 9739 db volt. Az adatszolgáltatásban talált jogsértésekből azt lehet leszűrni, hogy a nyugellátások megállapításához, az adategyeztetési eljárás lefolytatásához továbbra is számos esetben elengedhetetlen a nyilvántartási adatok ellenőrzése. Az ellenőrzések nagyjából az esetek harmadában hibát, negyedében jogsértést tártak fel. Az esetek kb. 10%-ában egyáltalán nem teljesített a foglalkoztató adatszolgáltatást, pedig kellett volna. Az esetek 15%-ában tévesen, vagy egyáltalán nem közölték a járulékalapot képező jövedelmet. Viszonylag magas a téves biztosítási idő közlések aránya. Hiába szűnt meg tehát december 31-ével a NYENYIadatszolgáltatás, a nyugdíjjogszerzési adatok ellenőrzésére még több évtizedig szükség lesz változatlan jogi keretek mellett. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 76 esetben 553 esetben 49esetben 30 esetben 122 esetben 1 esetben 1 esetben 22

23 9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az Igazgatóságnál a évben db tervezett ellenőrzésből db ellenőrzés került lezárásra. A tervezett ellenőrzések végrehajtását nehezítik a megszűnt egyéni vállalkozók felkutatása, a társhatóságtól történő adatkérések esetén a válaszadás elhúzódása, élő, adatszolgáltatást nem teljesítő kötelezettek együttműködésének hiánya. Tervezett ellenőrzések végrehajtása A évben indított ügyek száma a évben indított ügyekhez képest 16,81 %-al növekedett évben db ügyirati megkeresés érkezett, melyből a legnagyobb számban a bérellenőrzések (1 929 db) dominálnak. Az adott évben db jegyzőkönyv és db hivatalos feljegyzés készült. A vizsgált hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartás száma db volt. A jogsértésekre tekintettel 253 esetben került sor JÁH végzés kiadására a foglalkoztatók részére. Ellenőrzések tapasztalatai Összességében megállapítható, hogy a évben lefolytatott ellenőrzések jelentős számát a célellenőrzések képezték, melyek a nyugellátások jogszerű és korrekt módon történő 23

24 megállapítását segítik elő. Az ügyirati megkeresések több mint felét a nyugellátási szakterületről érkező, a nyugellátások megállapításához szükséges adatokkal kapcsolatos megkeresések adták. Az ellenőrzések célja, hogy biztosítsa a nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételét oly módon, hogy a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok valós, megbízható, ellenőrzött adatszolgáltatásokon alapuljanak. A év folyamán az Igazgatóság több esetben szakmai egyeztetetést tartott az Adóhatósággal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervével. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: db az összes ellenőrzés melyből lezárt db, ami 90, 65 % -os lezárási arányt jelent, ami majdnem egyező az országos szinttel. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése /elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 35 esetben 118 esetben 39 esetben 22 esetben 103 esetben 0 esetben 0 esetben 24

25 25

26 10. Heves Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tervezett ellenőrzések végrehajtása Az Igazgatóságnál az összes lefolytatott ellenőrzéshez (3298 db) képest a tervezett ellenőrzések (46 db) száma csekély számú volt. Ellenőrzések tapasztalatai A megállapított jogsértések leggyakoribb típusa az adatszolgáltatási kötelezettség hibás, hiányos, illetve jogszerűtlen teljesítése volt. Ezt követte a járulékköteles jövedelem jogszerűtlen közlése, illetve a közlés elmulasztása, majd a biztosításban töltött időszak téves megjelölése, végül az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása következett. A legkisebb számban megállapított jogsértés a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása volt. JÁH végzés kibocsátására 223 esetben került sor. A évben összesen elvégzett ellenőrzések számai - mely tartalmazza a tervezett és nem tervezett ellenőrzéseket - az alábbiak: db az összes ellenőrzés, melyből lezárt db, ami 95, 21 % -os lezárási arányt jelent, mellyel az országos átlag felett teljesített. A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések típusai és előfordulásának esetei: Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése Biztosításban töltött időszak téves megjelölése Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása Nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem jogszerűtlen közlése /elmulasztása Kereseti korlát vizsgálatának elmulasztása Korkedvezménnyel összefüggő jogsértés 62 esetben 244 esetben 72 esetben 20 esetben 136 esetben 1 esetben 1 esetben 26

27 27

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről T Á J É K O Z T A T Ó az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat-elemző Csoport A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának a személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke Áe. - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény Áht. - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Alkotmány - 1949. évi XX. törvény a

Részletesebben

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4002/2014. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata

Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2010. évi vizsgálati tervének A/1. pontja előírja a vádtól eltérő minősítések körének és okainak, valamint az adóhiány megállapítására

Részletesebben