35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában"

Átírás

1

2

3 2012. november Balatonkenesei Hírlap 3 35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 1977: november 7-én átadták a Bakó ligeti modern négycsoportos óvodát. Ugyanakkor a már 23 éve mûködõ és a balatonkenesei Általános Iskolához tartozó balatonakarattyai egy csoportos és az Óvoda utcai 2 csoportos óvodát egy intézménnyé vonták össze (7 csoportos) Pup Elemérné vezetésével. 1983: Étteremmel és konyhával bõvült az óvoda épülete 1989: Megszûnt az Óvoda utcai óvoda, még ünnepelhette az 50. éves fennállását 1993: Thury Attiláné vette át az intézmény vezetését : Az óvodáztatási igény nagyon megnõtt, ezért kialakítottunk egy 5., mini csoportot 1996: Emlékezetes esemény volt ez az esztendõ, a Millecentenárium éve óvodánkban. Az egész évben tartó programsorozat keretében színes, változatos programokat szerveztünk a gyerekeknek, a szülõknek és a dolgozóknak egyaránt. Ehhez az évhez kötõdik az Óvodai Nevelés Látható Világ pályázata, ahol A sámánok utódai címmel intézményünk elsõ helyezést ért el és így az esztétikai nevelés terén bekerültünk az ország elsõ tíz óvodája közé. Ekkor festettük a gyerekekkel a honfoglalási emlékfalunkat, ami ma is látható. 1997: Óvodánk 20 éves fennállását ünnepeltük. 1998: Szenzoros integrált terápia bevezetése Akarattyán eszközök, helység kialakítása pályázatból Beléptünk a Magyarországi Óvodapedagógiai Egyesületbe (MOE),a mai napig egy területi kört alkotva Óvodavezetõi pályázat újabb 5 évre Thury Attiláné megbízása 1999: KIPPKOPP Helyi Óvodai Programunk elfogadása, bevezetése Novemberben felvettük a Kippkopp nevet. 2000: Pályázatból kézmûves mûhely és nevelõi szoba kialakítása Kippkopp Hírmondó megjelenése(negyedévente) Pulai Istvánné 2001: Kínai óvónõk szakmai látogatása óvodánkban Õsszel kínai tanulmányút Schanghajban, montessori pedagógiával való ismerkedés (Thury Attiláné) Csicsergõ logopédiai és fejlesztõszoba kialakítása valamint a Szenzoros Integrált Terápia lehetõségének kialakítása a kenesei óvodában - pályázatból 2002: HACCP kidolgozása, bevezetése Minden csoport kapott az udvaron egy-egy babaházat pályázatból 25 éves óvoda méltó megünneplése 1 hetes programsorozat 2003: Thury Attiláné intézményvezetõi megbízása újabb 5 évre Egészségesebb életmód érdekében: Tartásjavító torna-fitball és zöld- és gyümölcsnap bevezetése Kampány elindítása - montessori pedagógia széles körû bemutatása 2004 Az akarattyai óvoda 50 éves 2004 tavaszán nagyszabású események keretében ünnepeltünk. Emlékfüzet az akarattyai óvoda történetérõl (Thury Attiláné) Elkészült Minõségirányítási Programunk, s megkezdtük a rendszer mûködtetését õszén az akarattyai óvodában, személyi változás mellett KIPPKOPP Helyi programunk kiegészült a montessori pedagógia egyes elemével. BÖLCSÕDE : Megszüntettünk egy óvodai csoportot és a helyén november 1-tõl kialakítottunk egy bölcsõdei csoportot. 2005: Elsõ Erdei óvoda Mesztegnyõn: az erdei óvoda szervezésével (Pulai Istvánné) célunk a gyerekeknek rendkívüli élményt, közvetlen tapasztalat szerzést adni és a szülõket megismertetni hazánk szép tájaival, a szabadidõ értelmes eltöltésével. Elsõ elégedettség mérés partnereink körében Óvoda iskola együttmûködési terv bevezetése Elsõ Szülõk Iskolája programunk, több kevesebb sikerrel minden évben szervezzük 2006: Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Pályázat (Thury Attiláné) Az akarattyai óvoda udvari játékeszköz fejlesztés Erdei Óvoda Agostyánban Megyei elismerésben részesült Thury Attiláné, átvehette a Gyermekekért díjat 2007: januárjától a részben önálló gazdálkodásúvá válás létszámleépítéseket vont maga után (3 fõ) tavasszal az akarattyai óvoda játszóterének befejezése, a bölcsõdei csoport udvari játékeszközeinek bõvítése (pályázati, szülõi és saját költségvetésünkbõl) Újabb pályázatból a bölcsõdei csoportnak is egy játéktároló kis házat sikerült vásárolnunk júniusától 2008 szeptemberéig: a Tátorján Játszóházban lévõ bölcsõdei csoport is hozzánk tartozik, megnövelve így is sokrétû feladatainkat, gondjainkat, alkalmazotti létszámunkat Erdei óvoda Õriszentpéteren 30 éves óvoda ünnepi hetének megszervezése Sószoba átadása Szülõk Iskolája Szeretetünk ereje a nevelésben címmel (Antal Judit) Második elégedettség mérés partnereink körében 2008: IMIP átdolgozása - pedagógus teljesítményértékelés kidolgozása Erdei Óvoda Gyûrûfûn 70 éves óvodáztatás nagyszabású eseményei Balatonkenese elsõ óvodája címmel kiadványt jelentettünk meg Szülõk Iskolája: A gyermekünk sajátos egyénisége, nevelésünk összhangja címmel (Antal Judit) 2009: A KDOP /2F Közoktatás Infrastrukturális fejlesztése c. nyertes pályázat során megszépült óvodánk épülete, teljes körû akadálymentesítés, nyílászárók cseréje, hõszigetelés, tetõszigetelés,csapadékvíz elvezetés, fõzõkonyha felújítás, kertrendezés, napkollektorok felszerelése, földhõ hasznosítás és burkolat csere valósult meg. Bútorokkal, konyhai felszerelésekkel, környezeti nevelést segítõ, kompetencia fejlesztõ-, játék- és audiovizuális eszközökkel lettünk gazdagabbak. Óvodáink felújítása által létre jött egy egészséges, modern, harmonikus nevelési környezet az itt nevelkedõ gyermekeink számára. A projekt megvalósulása során elõtérbe kerültek a környezetbarát, energia takarékos megoldások, ezzel is eleget téve a Zöld Óvoda kritériumrendszerében megfogalmazott több feltételnek, ami segít bennünket az óvodánkra kiemelten jellemzõ környezeti nevelés elmélyítéséhez, a környezettudatos magatartás kialakításához. TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés Innovatív intézményekben c. pályázat keretében a továbbképzések az ígérethez híven szakmai megújulást hozott pedagógia munkánkban. KIPPKOPP HOP átdolgozása: Az Országos Óvodai Alapprogram változásainak és a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése értelmében át kellet dolgoznunk KIPPKOPP Helyi Óvodai Programunkat. Újra értelmeztük a környezeti nevelés céljait és feladatait is és ahol szükséges volt kibõvítettük a fenntarthatóság pedagógiájának óvodára lebontott (megvalósítható) nevelési feladataival. Bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag az Aprófalva csoportba Hódos Zoltánné és az akarattyai Tipptopp csoportba Pillókné Molnár Éva lelkes közremûködésével.

4 4 Balatonkenesei Hírlap november Kippkopp Óvodai Programunk mellett számos különálló kiadványokat (dokumentumot) készítettünk, amik programunk kiegészítõ,önálló mellékleteiként használunk, illetve Jó gyakorlatként árulunk más óvodáknak. Zöld Óvoda, út a Zöld Óvoda felé (Thury Attiláné) Egészség témahét (Hódos Zoltánné) A víz világnapja témahét (Pillókné Molnár Éva) Átfogó intézményfejlesztési innováció (Thury Attiláné) Utazás a Balaton körül (Kerti Teréz, Andrejkáné D. Szilvia Thury Attiláné ) Egyéb pályázatok: Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Zöld Óvoda cím elnyerése (Thury Attiláné) Harmadik elégedettség mérés partnereink körében Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány: Óvodai közlekedési parkunk kialakításához közlekedési eszközök beszerzése (Thury Attiláné) A fenti célra a helyi alapítványtól is kaptunk támogatást, 200 /E Ft-ot. Gyereknapra átadtuk a közlekedési parkunkat. Elsõ Kippkopp tábor Balatonkenesén. Balatonvilágosi óvoda 2009 augusztus 1. tõl tagintézményünk lett Erdei Óvoda Fenyõfõn 2010: TÁMOP Projektzáró napunkon augusztus 31-én részletesen beszámoltunk a bevezetés feladatairól, eredményességérõl, elért célkitûzéseinkrõl, szakmai továbbképzésekrõl. Nagyon sok tapasztalattal, innovatív tudással, eszközökkel és egyéb iránt saját kidolgozású kiadványokkal, jó gyakorlatokkal lettünk gazdagabbak szeptemberétõl Balatonvilágoson Egységes Óvoda-bölcsõdei csoportot szerveztünk A Zöld Óvoda címet ebben a nevelési évben kaptuk meg. Sok teendõnk van még,hogy elképzeléseink megvalósuljanak, a még zöldebb óvodáért. A szelektív hulladékgyûjtésben jól haladunk. Többek között szerzõdésünk van kartonpapír, petpalack, üveg, elem, világítótestek, aludoboz elszállítására. Igyekszünk a szülõket is bevonni a gyûjtésbe. Zöld Óvodánk jól halad a Zöld úton. Gyermekekért díj: Munkájának elismeréseként Pulai Istvánné okt. 22-én vehette ezt a megyei szintû díjat. Október eleje óta új jegyzõ dolgozik a Polgármesteri Hivatalban Dr. Nánássy Elek személyében. Elõdje, Fodor Krisztina felmentését követõen meghirdetett munkakör betöltésére tizenöt pályázat érkezett annak ellenére, hogy mostanában a jegyzõk hivatalban eltöltött ideje nem mondható hosszúnak. A képviselõ-testület nem volt egységes a tekintetben, hogy ki a legmegfelelõbb a posztra. Két jelölt lett kiemelve a pályázók közül. Döntés több szempont alapján született. Figyelembe lett véve az iskolázottság, tapasztalat, azon települések lakosságszáma, intézményrendszere, költségvetésének nagysága, ahol korábban munkájukat végezték. Minden szempontból a megválasztott jegyzõ volt a legmegfelelõbb. A munkába lépését követõ hetekben látható volt, hogy felkészültsége magasabb az elõdeinél. Azoknál az elõdöknél, akiknek munkája, illetve el nem végzett munkája miatt sok milliós perekbe citálják Balatonkenese Önkormányzatát! Az említett felkészültségre szüksége van a Hivatalnak, hisz csak megfelelõ szakemberrel valósulhat meg az elfogadható A jegyzõi munkakörrõl Oktatási szakemberektõl nagyon sok elismerésben részesültünk és biztattak a Referenciaintézményi cím elérésére - ezért elkezdtük az elõminõsítési eljárásrendnek való megfelelésre való felkészülést. Jó gyakorlatainkat kiválóra értékelték, adoptálhatók más óvodák számára. 2011: 2011.márciusában vehettük át az Elõminõsített Referenciaintézmény oklevelet minkét óvodánk, ami egyik feltétele a TÁMOP sz. pályázatnak. Erdei Óvoda Mesztegnyõn Elkészült egy újabb Jó gyakorlat -unk Tudás- és neveltségi szint mérése óvodánkban ( Thury Attiláné) Galambos Lászlóné sikeresen elvégezte a gyógytestnevelõi szakot, tudását, a második félévtõl mind a négy csoportban hasznosítja a gyerekek fejlesztése érdekében. Gyógytestnevelés bevezetése agusztus: a TÁMOP / (Balatonakarattya) és 0043 (Balatonkenese) kódszámú Referencia intézmény feltételrendszerének kialakítása a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde intézményeiben c. pályázatok beadása Negyedik elégedettség mérés partnereink körében 2012: A projektek február 1-vel indultak, a fizikai befejezés határideje szeptember 30. Az értesítés a támogatásról a TÁMOP / sz. pályázatnál én, a TÁMOP / sz. pályázatnál én érkezett 2012 szeptember 28-án tartottuk a projektzáró ünnepségünket. A pályázat lehetõséget adott irodabútorok és informatikai eszközök beszerzésére, valamint felkészített bennünket tudásunk átadására, a mentori feladatokra, a referencia intézményi szerepre július 1-tõl sajnálatos módon nem tagóvodánk a balatonvilágosi óvoda. Együttmûködésünk példa értékû, gyümölcsözõ volt. Programunkkal teljesen azonosultak, amit a gyerekek, a szülõk felé is hitelesen tudtak közvetíteni. Több közös programot szerveztünk, ahol a világosi óvodások is részt vettek. Óvodánk 35 éves évfordulójára emlékezünk ünnepi elõadás a gyerekekkel-szülõkkel Az Educatió honlapra az Évszakforgó-szélforgó c. 4. Jó gyakorlatunk (Vargáné Dobó Katalin) folyamatban van az elfogadása munkamenet. Ebben a munkamenetben elõször a polgármester a testületi üléseken a képviselõk elé tárja az általa kiválasztott témákat, és ha van, akkor a település fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit. A testület döntéseket hoz, melyek törvényességére a jegyzõ ügyel. Ezen döntések minõségét erõsen befolyásolja az elõterjesztések színvonala, amiket a jegyzõ ellenõriz, illetve ír meg. A meghozott határozatok végrehajtásáért a polgármester és a Hivatal a felelõs, melynek munkáját a jegyzõ irányítja. Januártól a jegyzõk kiválasztása és felmentése teljes egészében polgármesteri hatáskörbe kerül. Õszintén remélem, hogy most már az érdemi munkáé lesz a fõszerep, amire nagy szüksége van a településnek, és nem kell olyan hirdetményt olvasni, melyben Balatonkenese új jegyzõt keres. Fontos ez azért is, mert januártól indul a közigazgatási rendszer átalakítása, amely érinti az önkormányzati feladatokat, állami támogatásokat és a személyi állományt. Ahhoz, hogy ezek az átalakítások ne okozzanak fennakadást a Hivatal munkájában, már a helyi viszonyokat megismert jegyzõre van szükség! Miklós Péter pénzügyi bizottság elnöke

5 2012. november Balatonkenesei Hírlap 5 Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján Hagyományaink szerint idén is a Bakó ligeti emlékmû elõtt rendezték meg városunkban a mûsoros ünnepséget. Mint a legtöbb esetben, most is ragyogó õszi idõ fogadta az érdeklõdõket. Kulturális intézményeink vezetõje, Gyõrfi Károlyné tisztelettel és szeretettel köszöntötte mind a szereplõket, mind a megjelenteket, s nyitó számként a Veszprémi Ifjúsági Zenekar kíséretével, melyet Szuromi Miklós vezényelt, a Himnusz hangjai csendültek fel. Ezt követõen Tóth Loon színmûvész egy prózai szöveget ismertetett, amely a fõvárosi Sztálin- szobor ledöntésének történetét ismertette, jelezvén, hogy elõbb- utóbb porba hull minden zsarnok, és elvész az uralma, miközben a volt elnyomottak, a nép örömkönnyeket hullatnak. Iskolánk zenés- verses mûsorának összeállítója és 12 tanuló felkészítõje Vági Károlyné tanárnõ volt. Mint a korábbi alkalmakkor, most is megnyilvánult a felkészültség és az igényesség. Ugyanúgy a tanulók rátermettsége és ügybuzgalma is. Nem véletlen, hogy amikor az Öböl Tv térségünk ünnepségeit pásztázta, a mi településünkkel kapcsolatban ezt a részt építette be összefoglalójába. Ugyanúgy folytathatta volna a TV népdalkörünk számaival is, melyek Séi Márta vezetésével szintén növelték az ünnepi hangulatot. Merész vállalkozás volt Tóth Loon részérõl Illyés Gyulának az nov. 2-i Irodalmi Újságban megjelent Egy mondat a zsarnokságról címû költeményének megelevenítése, amelyet nagyszerûen oldott meg a színmûvész. Aligha van a világ irodalmában megrázóbb és mûvészibb összefoglaló az elnyomó hatalomról, mint költõnk eme rapszódiájában. Ünnepi köszöntõt Tömör István polgármesterünk mondott. Beszéde kezdetén annak az örömének adott hangot, hogy szerencsére még többen élnek azok közül, akik átélõi, sõt harcosai voltak a nemzeti újjászületésnek. Ezután arról hallgathattuk, hogy október 23-a nemcsak a mi forradalmunk és szabadságharcunk emléknapja, hanem több más népnek ünnepe. Rövid történelmi visszatekintés következett. A nagy nyugati nemzetek gyõztes forradalmakra, világtörténelmi gyõzelmekre November 25.: Katalin napja - A legnépszerûbb nõi szent. A legenda szerint Katalin alexandriai királylány volt. Miután trónra lépett, egy remete keresztény hitre térítette. A római császár megkívánta a szûz királynõt, aki persze ellenállt, így lefejezték. Katalin napkor frissen metszett gyümölcsfagallyat tesznek vízzel teli üvegbe, Katalin-ág -at, hogy karácsonyra kizöldülhessen. Az ág karácsonyi kizöldülése közeli párválasztást jelez. - Katalin a lányok védõszentje - Idõjósló nap: Ha Katalin kopog, karácsony locsog. November 30.: András napja - Szent András apostol,jézus tanítványainak egyike. Hirdette az evangéliumot, megalapította a bizánci egyházat. Ferdén állított keresztre feszítették. - Ez a nap a pásztorok egyik legutolsó napja,amikor leszámolhatnak a jószággal. - A Dunántúl egyes részein már ekkor készítik a hagymakalendáriumot, és kezdik a kántálást. - Régen ekkor kezdõdtek a disznóölések. - A néphagyomány Márton mellett Andrást is a fehér lovon járók - havat hozók közé sorolja. - András járja a hegedût - szól a tilalom. December 2.: Advent elsõ vasárnapja - Ettõl kezdve nem illik bálokat, lakodalmakat tartani December 4.: Borbárla napja - Szent Borbála emlékünnepe. A néphit szerint védõszentje volt a váraknak, tüzéreknek, bányászoknak. Szent Katalinnal együtt a hajadon lányok védõszentjeként is tekintették. - Borbála napon vízbe tett és karácsonyra kivirágzott cseresznyeág a házasságot, házasságkötést jelentette. CSÍZIÓ emlékeznek - folytatódott az ünnepi beszéd. Mi magyarok októberben, két világra szóló és a leverésben is gyõztes eseményre emlékezünk. az 1848-as és az 1956-os forradalomra és szabadságharcara. És amikor a hõs Budapestre gondolunk, Mosonmagyaróvár, Gyõr, Salgótarján, sõt a kincses Kolozsvár, Temesvár, hazánk és Erdély más városai sem maradhatnak említés nélkül. A mélyreható változást fõvárosunkon kívül szinte minden településen, így a mi Kenesénken ugyancsak szívbõl éltették, hogy aztán késõbb a hatalom lesújtását kelljen elviselni. A következõ részben Tömör úr kissé részletezte a Budapesten történteket. Egyre világosabb lett mindenki elõtt, hogy az úgynevezett ellenforradalmi elemek diákok, munkások voltak, és nem külföldi ügynökök A szovjet hadsereg kivonulása valósággal szárnyakat adott az akkori magyaroknak. Öröm volt hallani az immár szabad Kossuth rádióból, hogy az egypártit többpártrendszer váltja fel, s hogy máris alakulnak a pártok, és hogy ismét létrejön a cserkészszövetség. Beszédének befejezõ részét polgármesterünk a jelen és a jövõ formálásának szentelte. Forradalmi költõnk egyszer azt mondta: itt az idõ. A kérdés csak az, ha most itt van, talpra tudunk-e állni hosszú gyötrelem után? Balsorsok, viszályok közepette fenn tudtunk maradni. Most meg tudjuk e védeni országunk gazdasági függetlenségét, és anyanyelvünket, nemzeti kultúránkat Hiszem, hogy 56 évvel a forradalom után van még bennünk elég elszánás és erõ. Magyarország újra egységes és erõs lesz, melyre tisztelettel néznek szerte a világon. Kérem Önöket, hölgyeim és uraim, hogy ezen gondolatok jegyében emlékezzenek 1956-ra és hõseire. Köszönöm megtisztelõ figyelmüket Az ünnepi mûsor a Szózat hangjaival ért véget, majd a zenekar hangjainak kíséretében önkormányzatunk, intézményeink, a pártok és más szervezetek elhelyezték megtisztelõ koszorújukat az emlékkõ körül. Márkus Zoltán November 20 December 20. (Szent András hava - Karácsony hava) December 6.: Miklós napja - Szent Miklós püspök emléknapja. A halászok és révészek védõszentjeként is tisztelik. - A mikulásjárás hagyománya német területrõl származik. - Õ a legismertebb és a legnépszerûbb szent a világon. A magyarság néprajza IV. kötete alapján: A magyar mikulás nem az ijesztõ, piros ördög alakú krampusz vagy a dunántúli fonóházakat és gyermekeket ijesztõ Láncos Miklós -a, hanem fehér szakállú, karján kosarat vivõ öregember, aki imádkoztatás után aranyos dióval, almával, szentképpel ajándékozza meg a gyermekeket s áldás helyett vesszõvel, az élet vesszejével ütögeti meg õket. December 7.: Ambrus napja - Méhészek, mézeskalácsosok ünneplik védõszentjüket. December 13.: Luca napja - Szent Luca a szembetegek védõszentje. A magyar néphit Lucája részben jó termékenységet ad, részben büntetõ. Megbünteti a napján sütõ, mosó, szövõ, tehát a dologtiltást megszegõ nõket. Ezen a napon a fiatal legények kotyolni jártak. Házról házra járva mondták el mondókáikat, amelyek a háziaknak szóló köszöntõk, jókívánságok voltak: Bõséget, jól tojó tyúkokat stb. kívántak. - Ekkor kezdték el készíteni a Luca székét is, amely 13 napon át készült, 13 féle fából. A néphit szerint,aki a karácsonyi éjféli misén felállt a Luca székére, megláthatta a boszorkányokat. - Ekkor készült a Luca kalendárium, amely a Luca napjától karácsonyig terjedõ 12 nap idõjárásából próbált következtetni a jövõ évre. (1 nap = 1 hónap) - A Luca búzát e napon vetették, s karácsony esti állapotából lehetett következtetni a következõ évi termésre, a család és jószág egészségére (ha kilátszik a búza közül a gyertya, kevés - ha nem látszik,bõséges termés lesz.) Forrásmunka.: Dr. Bucherna Nándorné, Faust Dezsõné, Zadravecz Teréz: Néphagyományõrzés az óvodában Pulai Istvánné

6 6 Balatonkenesei Hírlap november Tisztelt Polgármester Úr! Levél a polgármesterhez Alulírott Udvardy Gábor, mint a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság elnöke keresem meg Önt jelen levelemmel. Mint az Elõkészítõ Bizottság az elmúlt héten tudomást szerzett róla, Braccini Éva augusztus 15. napján népszavazást kezdeményezett azzal a kérdéssel, hogy Egyetért-e Ön azzal, hogy az új községként létrejött Balatonakarattya Balatonkenesével határos közigazgatási határa a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság 8/2012 (V.25.) számú határozatával elfogadott javaslatban szereplõ a Tompa Mihály utca Juhász Gyula utca Honvéd utca és Toma M. utca közötti ingatlanok telekhatára Rege utca és Tompa M. utca közötti ingatlanok telekhatára Matacsalja utca és meghosszabbított vonala által meghúzott határvonal legyen? Bár az Elõkészítõ Bizottság álláspontja szerint a feltett kérdés az egyértelmûség jogszabályi követelményének nem felel meg tekintve, hogy a kérdésben szereplõ tájékoztatás szerint az önálló Balatonakarattya már létrejött, illetve a közigazgatási határvonal meghatározása a kérdésfeltevésben nyelvtanilag nem értelmezhetõ azonban az Elõkészítõ Bizottság tiszteletben tartva a balatonkenesei választópolgárok véleménynyilvánításhoz való jogát, kifogást nem nyújtott be az ügy tekintetében. 2. Az Elõkészítõ Bizottság természetszerûleg tisztában van azzal, hogy a két település közötti határvonal tekintetében az érintett településeknek a soron következõ általános önkormányzati választásokat követõ 6 hónapon belül jelen esetben várhatóan április közepéig kell megállapodniuk, vagyis elméletileg a leendõ közigazgatási határvonal kérdésének megvitatása jelenleg nem idõszerû. Ugyanakkor az Elõkészítõ Bizottság azon szándékától vezérelve, hogy a két településrész lakói békésen élhessenek egymás mellett, továbbá hogy a két település közötti együttmûködés sérelmet ne szenvedjen, ismételten javaslatot tesz a határvonallal kapcsolatos egyeztetésre. Azt gondolom, hogy azon felelõs vezetõk, akik szívükön viselik a rájuk bízott település érdekeit, ezen egyeztetési szándékot nem utasíthatják el, ugyanis ezen egyeztetés jelentheti a két település jövõbeni békés egymás mellett létezésének zálogát. 3. Az Elõkészítõ Bizottság álláspontja szerint a Braccini Éva által kezdeményezett népszavazás teljességgel értelmetlen és felesleges költséggel jár a település részére, tekintettel arra, hogy függetlenül annak eredményétõl maga a népszavazás a leválás tekintetében jogi relevanciával nem bír, és lényegében a választópolgároknak egy olyan kérdésre kell választ adniuk, amely a határkérdés megoldását a két településrész között nem viszi elõre. A fentiek tükrében az Elõkészítõ Bizottság képviseletében azt kérem a tisztelt Polgármester úrtól, hogy felelõs politikusként minden erejével hasson oda, hogy a fentebb javasolt egyeztetés haladéktalanul létrejöjjön, amely egyeztetés sikere teljes mértékben feleslegessé teszi az egyébként jogilag is értelmetlen népszavazás kiírását, ezáltal a település költségvetésének indokolatlan megterhelését. Õszintén bízom abban, hogy a fentebb javasolt egyeztetésre haladéktalanul sor kerül, és ezáltal a két település közötti, mára kissé elmérgesedni látszó viszony helyreállíthatóvá válik. 1. A Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság továbbra is hangsúlyosan azt az álláspontot képviseli, miszerint Balatonakarattya önállósodási szándéka nem eredményezheti a balatonkenesei és a balatonakarattyai településrészen élõ polgárok szembenállását, és nem eredményezheti azt, hogy rokoni kapcsolatok, évtizedes barátságok fertõzõdjenek meg azáltal, hogy a két település között fennálló nézetkülönbség kezelése nem a józan ész és logika, valamint az együttmûködés szellemében történik. Az Elõkészítõ Bizottság határozott álláspontja, hogy a település tekintetében véleményformáló erõvel, illetve döntési joggal rendelkezõ személyeknek mindent el kell követniük annak érdekében, hogy a két településrész békés egymás mellett élése csorbát ne szenvedjen, és az itt élõ emberek között feszültség ne alakuljon ki. Mind jómagam, mind pedig az Elõkészítõ Bizottság elkötelezett amellett, hogy a jelenleg a leválás tekintetében zajló jogi folyamat ne vezessen a két településrész közötti viszony elmérgesedéséhez, ezért az Elõkészítõ Bizottság igyekszik mindent elkövetni a békés egymás mellett élés mindenekfelett álló elvének érvényesülése érdekében. Balatonakarattya, november 19. Tisztelettel: Udvardy Gábor Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság elnök Tisztelt gépjármûadó-mentességben részesülõ adózónk! Tájékoztatom Önöket, hogy évtõl változnak a mozgáskorlátozottaknak járó gépjármûadó mentességre vonatkozó szabályok. A közlekedõképesség minõsítése céljából vizsgálaton kell részt venniük, és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Amennyiben a régi igazolással rendelkezõ személy felülvizsgálaton csak december 31-ét követõen vesz részt, akkor az adómentesség az új igazolás kiállítását követõ hónap 1. napjától jár. Kérem a tisztelt adózót, hogy a gépjármûadó-mentesség megállapításához szükséges új igazolásokat osztályunkra legkésõbb december 31. napjáig benyújtani szíveskedjen. Új igazolások hiányában a gépjármûadó-mentességet január 1. napjától nem áll módunkban biztosítani. További felvilágosításért a teendõkkel kapcsolatban Ságiné Szántó Tünde nyújt felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban. dr. Nánássy Elek jegyzõ

7 2012. november Balatonkenesei Hírlap 7 Bemutatjuk településünk új jegyzõjét Dr. Nánássy Elek október elsejétõl tölti be a jegyzõi állást Balatonkenesén. Betöltötte 40. életévét, nõs, három gyermek édesapja. A tanítóképzõ fõiskola után elvégezte az Államigazgatási Fõiskolát, majd a pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán szerzett jogászi képzettséget. Közigazgatási tapasztalata 16 évnyi, ebbõl 13 éves jegyzõi gyakorlattal rendelkezik. Nyírtét, majd Szakoly községek hivatalvezetõje volt korábban. (Szakoly a Közép- Nyírség déli részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíradony közelében lévõ 3000 lakosú település.) Munkájában jogászi esküje vezérli: A Magyar Köztársaság Alkotmányához és a magyar néphez mindenkor hû leszek. A jog és az igazság szolgálatára szentelem magamat. Hazám és polgártársaim jogainak védelmezõje leszek. Mindenkor arra törekszem, hogy tudásomat az embertársaim javára és hazám dicsõségére elõbbre vigyem. Dr. Nánássy Elek néhány hete látja el a jegyzõi feladatokat, így elsõként azt kérdeztem, milyennek látja településünket? Véleményem szerint jó adottságokkal rendelkezik Balatonkenese, sok plusz lehetõséget látok arra vonatkozóan, hogy a lakosságot még magasabb szintû közszolgáltatásokkal lássuk el. A hivatal dolgozóinak felkészültségével elégedett vagyok, jobb szervezéssel hatékonyabban szeretném ellátni a polgármesteri hivatalra esõ feladatokat. Minden település életében az a meghatározó, hogy milyen bevételekkel tud gazdálkodni. Itt adottak a lehetõségek egyrészt az adó, másrészt a strandbevételek és egyéb turizmusból származó bevételek tekintetében. Kiemelt figyelmet fogok fordítani arra, hogy a fizetési kötelezettségeknek és az adókintlévõségeknek érvényt szerezzünk, ugyanis ezek az összegek a közösséget illetik meg, így mindenkinek az az érdeke, hogy befizetésre kerüljenek. Melyek azok a tapasztalatok, amelyeket fontosnak tart, és jelenlegi munkájában fokozottan szem elõtt kíván tartani? Olyan településrõl érkeztem, ahol a képviselõ- testület és a lakosság nagyon megosztott volt, és a szomorú tapasztalat az, hogy 3-4 olyan év, amikor az ellentét és a megosztottság jellemzõ, akár 10 éves lemaradást is hozhat a település életében. Ilyen közegben a vezetõk és a dolgozók is csak próbálnak lavírozni, érdemi településfejlesztés azonban nem kerülhet szóba. Az itteni viszonyokat nem látom olyan súlyosnak, hogy ez bekövetkezzen, de mindenképpen meg kell akadályozni a széthúzást. A helyi önkormányzás joga a településen élõ választópolgárokat illeti meg. Nem az a fontos, hogy mindenki mindenben egyet értsen vagy azt színlelje. Tiszteletben kell tartani mások véleményét, akaratát, de minden magatartásnak arra kell irányulnia, hogy a közösség egészének az érdekét szolgálja. Egy új, Ön által eddig ismeretlen településre érkezve hogyan fogalmazná meg, mi a legfontosabb? Az egyik legfontosabbnak tartom a település életében azt, hogy az itt élõk, fõleg a fiatalok hosszú távon tervezhessenek. A családok számára a lehetõségekhez képest tudni kell jövõképet felvázolni helyi szinten is. El tudja képzelni hosszú távon, hogy Balatonkenesén éljen? Igen, hosszú távra szeretnék tervezni, szeretném, ha feleségem és gyermekeim is minél hamarabb itt élhetnének. Szeretnék jó kapcsolatot kialakítani az önkormányzat mindenkori vezetõivel, a képviselõ- testület tagjaival, a polgármesterrel, intézményvezetõkkel és természetesen a lakossággal is. Gyõrfi H. Marianna Tisztelt balatonakarattyai és balatonkenesei lakosok! Többször hallottam a 4:3 szavazati arányt ( többségi ellenzék leszavazza a Polgármestert ) a Képviselõ-testület határozataival kapcsolatban, remélem az alábbiak mindenki számára igazolják, hogy ezek mendemondák, vagy csak rosszindulatú pletykák! Sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt közel egy évben a hivatal számára nem fontos a naprakész, pontos tájékoztatása a lakosságnak, az újság szerkesztõi nem kapják meg az elmúlt képviselõ-testületi üléseken született határozatainkat. Bízom benne, hogy az új jegyzõ ebben közremûködõ lesz, hogy pontos tájékoztatást kaphassanak a polgárok. Fontos, hogy megnyugtató konszenzusra jussunk a leválással kapcsolatos még nyitott kérdésekben, ehhez elengedhetetlen, hogy a polgármester a képviselõ-testület elé terjessze (a törvényi elõírásoknak megfelelõen) a leválási bizottság által indítványozott kérdéseket és kéréseket, amely sajnos a mai napig nem történt meg, s ez nem a testület hibája! A november 15-i rendkívüli képviselõ-testületi ülés elõtt - a távol maradók - értesítették a polgármestert, hogy munkahelyi elfoglaltságaik miatt nem tudnak a 16 órakor kezdõdõ ülésen megjelenni, kérték az ülés késõbbi, 17 órai kezdését. Mindezek helyett a polgármester elnapolta a képviselõ-testületi ülésünket. Az ismételt félre tájékoztatás elkerülése miatt a meghívóban közölt napirendi pontok között szerepelt a Helyi népszavazás kezdeményezésérõl szóló tájékoztató, amelyet határozati javaslat és határozat hozatal nélkül tárgyalt volna a képviselõ-testület másik fontos 5 napirendi pont mellett. A testület részére készült elõterjesztésbõl idézve: A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a helyi választási bizottság elnökének az aláírások ellenõrzésének eredményérõl szóló tájékoztatása kézhezvételét követõ legközelebbi ülésnapon bejelenti. Tájékoztatom továbbá a képviselõ-testületet, hogy a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésrõl a polgármester bejelentését követõ 30 napon belül döntenie kell a képviselõ-testületnek -Tömör István polgármester. Tehát a képviselõ-testületnek a soron következõ testületi üléstõl számítva 30 napja van a népszavazás kiírására. Több médiumban megjelent, néha félre tájékoztató hírek késztettek arra, hogy öszszegyûjtsem azokat a képviselõ-testületi határozatokat, amelyek Balatonakarattya leválásával kapcsolatban születtek napjainkig. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 7 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 64/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok és Lengyel János Részönkormányzat vezetõ Balatonakarattya településrész leválásáról szóló önálló képviselõi indítványát és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ-testület Balatonakarattya településrész leválásának tárgyában falugyûlést hív össze március 1. napján Balatonakarattya, Iskola u. 7. szám alatti Közösségi Házban. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Virág Anikó igazgatási fõelõadó Végrehajtási határidõ: március 1. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 5 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 2 fõ 108/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta Balatonakarattya leválását elõkészítõ bizottság kérését, és az alábbi határozatot hozta: 1. A szakértõi vélemények elkészítésére 5 millió forint összeget biztosít a évi költségvetésben a pénzmaradvány terhére.

8 8 Balatonkenesei Hírlap november 2. Az ügyben az önkormányzathoz beérkezett, szakértõi vélemények elkészítésérõl szóló árajánlatokról és a számlák kifizetésérõl a Képviselõ-testület dönt. 3. Felkéri Fodor Krisztina jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon. Végrehajtási határidõ: április 30. Végrehajtásért felelõs: Fodor Krisztina jegyzõ Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintézõ Jelenlévõ képviselõk száma: 6 fõ. Igennel szavazók száma: 6 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 136/2012. (IV. 04.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság munkájához szükséges, Balatonakarattya, mint önálló település pénzügyi gazdasági helyzetét bemutató szakmai anyag elkészítésére, az Elõkészítõ Bizottság által bekért árajánlatokra vonatkozó elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselõ-testület a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság munkájához szükséges Balatonakarattya, mint önálló település pénzügyi gazdasági helyzetét bemutató szakmai anyag elkészítésére bekért árajánlatok közül Molnár Róbert Berhida, Jázmin u. 1. szám alatti vállalkozó bruttó Ft összegû árajánlatát fogadja el. 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével és felhatalmazza a megbízási szerzõdés aláírásával, Dr. Koczkás Sándor ügyvédet a megbízási szerzõdés elõkészítésével. Végrehajtási határidõ: április 10. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintézõ Dr. Koczkás Sándor ügyvéd Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezetõ Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 7 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 171/2012. (IV. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság munkájához szükséges, ügyvédi munkadíjra bekért árajánlatokra vonatkozó elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselõ-testület a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság munkájához szükséges ügyvédi tevékenységre Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság által bekért árajánlatok közül a Dr. IMRÉDY Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Nádor u. 23. III/4.) Ft + ÁFA, bruttó Ft összegû ajánlatát fogadja el. 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével és felhatalmazza a megbízási szerzõdés aláírásával, dr. Koczkás Sándor ügyvédet a megbízási szerzõdés elõkészítésével. Végrehajtási határidõ: május 15. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Szénási Andrea pénzügyi csoportvezetõ dr. Koczkás Sándor ügyvéd Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezetõ Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 7 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 183/2012. (IV. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya településrész leválását elõkészítõ bizottság kérelmét a temetõhasználatról és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzata elviekben hozzájárul, hogy a tulajdonában és fenntartásában lévõ Balatonkenese, Széchenyi utcában található Katolikus temetõt (hrsz:826) Balatonakarattya lakossága a településrész leválása után, mint kötelezõ feladatellátással kapcsolatban javasolja a költségek lakosságszám alapján történõ megosztását. 2. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket tájékoztassa. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezetõ Végrehajtási határidõ: május 31. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 7 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 184/2012. (IV. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya településrész leválását elõkészítõ bizottság kérelmét a Területi Szociális Szolgáltató Intézményhez való csatlakozásról és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzata elviekben hozzájárul, hogy a településrész leválása után Balatonakarattya a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Társulásához csatlakozzon, amennyiben a jogszabály január 1. napjától lehetõséget ad az intézményfenntartói társulás tovább mûködtetésére vagy új létrehozására. 2. A Képviselõ-testület az intézményi társulás alapvetõ szabályait tartalmazó új rendelkezés ismeretében tud végleges döntést hozni az ügyben. 3. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket tájékoztassa. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Pozsonyi Monika intézményvezetõ Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezetõ Végrehajtási határidõ: május 31. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 7 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 218/2012. (V. 14.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság munkájához szükséges dr. Imrédy Szabolcs ügyvédi tevékenység megbízási szerzõdésével kapcsolatos elõterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselõ-testület a megbízási szerzõdést az elõterjesztés melléklete szerint, Tömör István polgármester által szóban ismertetett, Dr. Imrédy Szabolcs ügyvéd által május 11. napján, 13,12 órakor megküldött ben megbízási szerzõdésének módosításával kapcsolatos javaslatok beemelésével elfogadja. A megbízási szerzõdés a határozat mellékletét képezi. Megbízza Tömör István polgármestert a megbízási szerzõdés aláírására. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Dr. Koczkás Sándor ügyvéd Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezetõ Szénási Andrea pénzügyi csoportvezetõ Végrehajtási határidõ: május 15. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 7 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 219/2012. (V. 14.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság munkájához szükséges Balatonakarattya, mint önálló település pénzügyi gazdasági helyzetét bemutató szakmai anyag elkészítésére megbízott Molnár Róbert Berhida, Jázmin u. 1. szám alatti vállalkozónak dr. Koczkás Sándor ügyvéd által elõkészített szerzõdését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselõ-testület a szakértõi szerzõdést az alábbiak szerint egészíti ki: a) A Képviselõ-testület a szakértõi szerzõdést az elõterjesztés melléklete szerint, Tömör István polgármester által szóban ismertetett, Dr. Imrédy Szabolcs ügyvéd által május 11. napján, 13,12 órakor megküldött ben szakértõi szerzõdésének módosításával kapcsolatos javaslatok beemelésével elfogadja. 2. A szakértõi szerzõdés a határozat mellékletét képezi.

9 2012. november Balatonkenesei Hírlap 9 3. Megbízza Tömör István polgármestert a szakértõi szerzõdés aláírására. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Dr. Koczkás Sándor ügyvéd Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezetõ Szénási Andrea pénzügyi csoportvezetõ Végrehajtási határidõ: május 15. Jelenlévõ képviselõk száma: 6 fõ. Igennel szavazók száma: 6 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 236/2012. (V. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottságnak (továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 47. (1) bekezdés a) pontja és a Bizottság 9/2012. (V. 25.) határozata alapján történt népszavazás kiírása ügyében megtett kezdeményezését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselõ-testület augusztus 5. napjára helyi népszavazást ír ki az alábbi kérdés tekintetében: Egyetért-e Ön azzal, hogy Balatonakarattya településrész Balatonkenese Várostól leváljon, és utána önálló önkormányzattal rendelkezõ új községként jöjjön létre és mûködjön tovább? 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidõ: augusztus 5-ig folyamatosan Felelõs: Tömör István polgármester Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezetõ Szolga Angéla igazgatási tanácsos Jelenlévõ képviselõk száma: 6 fõ. Igennel szavazók száma: 6 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 288/2012. (VI. 04.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dr. Imrédy Szabolcs megbízási díjának kifizetésével kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselõ-testület hozzájárul a Leválást Elõkészítõ Bizottság - 8/2012. (V.25.) határozata alapján Dr. Imrédy Szabolcs részére Ft + ÁFA összegû megbízási díj kifizetéséhez a évi költségvetésben a Balatonakarattya leválásához elkülönített pénzeszköz terhére. 2. A Képviselõ-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Szénási Andrea pénzügyi csoportvezetõ Végrehajtási határidõ: június 8. Jelenlévõ képviselõk száma: 6 fõ. Igennel szavazók száma: 6 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 289/2012. (VI. 04.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Molnár Róbert megbízási díjánakkifizetésével kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta. 1. A képviselõ-testület hozzájárul a Leválást Elõkészítõ Bizottság - 8/2012. (V.25.) határozata alapján Molnár Róbert részére bruttó Ft összegû megbízási díj kifizetéséhez a évi költségvetésben a Balatonakarattya leválásához elkülönített pénzeszköz terhére. 2. A Képviselõ-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Szénási Andrea pénzügyi csoportvezetõ Végrehajtási határidõ: június 8. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazott: 5 fõ, nemmel szavazott: 2 fõ, tartózkodott: 0 fõ. Név szerinti szavazás szerint: Kurucz Henrietta: igen - Lengyel János: nem Miklós Péter: igen - Sörédi Györgyné: igen Varga Zsuzsanna: igen - Tömör István: igen Vatics Erzsébet: nem 320/2012. (VI. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság által benyújtott leválási dokumentációval kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testületet a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság anyagát megismerte és a lakosság tájékoztatására alkalmasnak tartja. 2. A települések határvonalával és a vagyonmegosztással nem ért egyet. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezetõ Szolga Angéla fõtanácsos Végrehajtási határidõ: július 15. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 5 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 2 fõ 352/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a augusztus 5. napjára kiírt helyi népszavazás eljárási határidõirõl és határnapjairól, pénzügyi fedezetérõl készült elõterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselõ-testülete a helyi népszavazás lebonyolításával összefüggésben a választási eljárásról szóló C. törvény alapján elkészített határidõket és határnapokat a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi. 2. A helyi népszavazás során felmerülõ eljárási költségek Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetését terhelik, melynek fedezetére Ft-ot biztosít a évi költségvetésben a Balatonakarattya településrész leválására elkülönített Ft terhére. A helyi népszavazáson közremûködõ választási szervek (HVI, HVB; SZSZB) személyi juttatásai tekintetében a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl 7/2010. (VII. 21.) KIM rendeletet kell alkalmazni. 3. Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Hegyes Zsuzsanna aljegyzõ Végrehajtásra határidõ: augusztus 15. Jelenlévõ képviselõk száma: 5 fõ. Igennel szavazók száma: 5 fõ. Nemmel szavazók száma: 0 fõ. Tartózkodók száma: 0 fõ 391/2012.(VIII.16.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a balatonakarattyai településrész leválásával kapcsolatosan augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás jogerõs eredményét, továbbá megtárgyalta a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság írásos javaslatát és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megállapítja, hogy a Balatonakarattya településrész leválásával kapcsolatosan augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás érvényes és eredményes volt. A Képviselõ-testület úgyszintén megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 779 választópolgárból 476 fõ (61 %) megjelent, és a szavazóknak több, mint fele, azaz 416 fõ (87%) a megfogalmazott kérdésre igen választ adott. 2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete állást foglal 320/2012. (VI. 28.) számú határozatát megerõsítve, miszerint: a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság anyagát megismerte és a lakosság tájékoztatására alkalmasnak tartja. A települések határvonalával és a vagyonmegosztással nem ért egyet. 3. Felkéri a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz történõ felterjesztés megtételérõl törvényességi határidõn belül gondoskodjon. Végrehajtásért felelõs: Tömör István polgármester Végrehajtási határidõ: augusztus 31. Kurucz Henrietta képviselõ

10 10 Balatonkenesei Hírlap november Rajtad múlhat! Az orvos válaszol 1. rész Számtalan betegséget okozhat a dohányzás A dohányzás sok súlyos betegség kialakulásába jelentõs szerepet játszik. Arról, hogy milyen káros élettani hatásai vannak, a téma szakértõjét, dr. Naményi Miklós tüdõgyógyász fõorvost kérdeztük meg. - A témát többféleképpen lehet megközelíteni, milyen betegségeket okoz a légutakban, azzal, hogy a dohányzás során négyezerféle káros anyagot szívunk be a füsttel. Ezek jelentõs része különbözõ betegséget okoz, elsõsorban daganatot. A másik szintén könnyen kialakuló betegség a krónikus hörghurut (egyik típusa hörgõszûkülettel jár, a másik nem). A tünetek folyamatos figyelmet igényelnek, mert a hörgõszûkülettel nem járó betegség könnyen súlyosabbá válhat. Ha a páciens a betegség viszonylag korai szakaszában találkozik az orvossal, és idõben rá lehet venni, hogy hagyja abba a dohányzást, akkor nagyobb esélye van a gyógyulásra. - A krónikus hörghurut súlyosabb betegségek elõfutárainak tekinthetõ? - Mindenképpen, hiszen kialakulhat a COPD, vagyis krónikus obstruktív légúti betegség. Ennek során a hörgõk bizonyos mértékig szûkülnek. Ez az állapot részben oldható, részben azonban végleges állapot. Mivel ez a szûkület a perifériás hörgõket is érinti, ezért egyszerre nagy légzõ felület hiányzik egy szûkült hörgõrendszerben, ez okozza a fulladást. A dohányzás okozta hörghuruttal kapcsolatban további károsodások is keletkeznek. A hörgõ nyálkahártyája megvastagszik, átépül, krónikus gyulladás következtében a mozgása, ürülése sem olyan, mint a normálisnak. Az elsõ cigaretta elszívásakor leáll a hörgõ nyálkahártya csillószõreinek mozgása, ami tulajdonképpen egy tisztítórendszer. Különféle fertõzések betegíthetik meg az embert, könnyebb az útjuk a vírusoknak, baktériumoknak. A másik része a betegségeknek a nikotin, mint méreg által okozott betegségek. A dohányzás nagyon sok betegség kiváltója lehet, okozhat például gyomorrákot, de az érszûkületnél egyértelmûen az egyik kiváltó ok, hiszen tönkremegy a végtagok keringése, emiatt évente nagyon sok beteg végtagját amputálni kell. De említhetem a szívbetegségeket is, kialakulásukban a dohányzás nagyon jelentõs tényezõ. - Milyen tüneteket okozhat a dohányzás? - A dohányzás okozta légúti panaszoknak, a hörgõszûkületnek elsõ és legfontosabb tünete a nehézlégzés. A levegõt a beteg beszívja, de a kifújás akadályba ütközik a hörgõk szûkülete miatt. Jellemzõ tünete a hörghurutnak a köhögés. Ez különbözõ szintû lehet, a dohányosok például azt mondják, hogy a reggeli köhögésük normális, sõt a magát mindig felmenteni akaró dohányos azt mondja: ez még segít is neki. Következõ fokozat, amikor terhelésénél is jelentkezik a nehézlégzés, és bizonyos idõként, körülmények között rosszabbodik. Az idült hörghurutnak jellemzõ lefolyása, hogy két-három alkalommal belázasodik a beteg, köpete besárgul, zöldül, többnyire baktérium által okozott felülfertõzõdés miatt, fokozódik a köhögése, súlyosbodik a nehézlégzése. Az is fontos, hogy az idült hörghurutban megváltozik a hörgõkben lévõ nyákelválasztó mirigyek váladéka és konzisztenciája. - A dohányzás okozhat tüdõtágulatot is? - A tüdõtágulatot a COPD-hez sorolják, de szerintem súlyosságához képest kevesebb figyelmet kap. A tüdõtágulat lényege, hogy a tüdõben lévõ levegõ egy része használódik el, egy része, a maradék levegõ pedig bent marad. Ha a tüdõtágulás következtében kialakulnak olyan tág tüdõterületek, amelyek nem vesznek részt a légzésben, akkor ebben a zárt rendszerben csökken a használható levegõmennyiség területe. Ezeknél a betegeknél nem a hurutos jellegû köhögés a betegség elsõ jele, hanem mindjárt a nehéz légzés. Folytatjuk. Ha szeretné velünk megosztani véleményét, tapasztalatait a témáról írjon! Interaktív honlapunk: Facebook elérhetõség: Rajtad múlhat!

11 2012. november Balatonkenesei Hírlap 11 A folyamatosan fejlõdõ televízió Az Öböl Tv létrehozásakor a földrajzi fekvés alapján a Balaton keleti medencéjének jellegzetességére utalva - nagyon találóan- született meg a név. Az elektronikus média- öböl azóta folyamatosan nõ, folyamatosan öblösödik, szolgálja a települések nézõinek igényeit. A TV nyitott az újdonságokra, naprakészen, hitelesen szállítja a legújabb híreket, eseményekrõl szóló beszámolókat otthonunkba. Az elmúlt idõszakban jelentõs technikai fejlesztések történtek az Öböl Televízióban, melyek eredményét nézõként örömmel fedezhetjük fel. A részletekrõl kérdezem a televízió tulajdonosát, ügyvezetõjét, Balázs Gyulát. A televízióban arra törekedtünk, hogy olyan technikai hátteret biztosítsunk, amely megfelel a kor követelményeinek, 1997 óta folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre, a nézõi elvárásokhoz, igényekhez igazodva. A nézõnek a végeredmény fontos, nem az, mi történik a háttérben. Szem elõtt kell tartani, hogy az erõs gazdasági háttérrel rendelkezõ csatornák és az Öböl Tv mellett ne legyen éles kontraszt. Elsõ körben a Béta- HI8 megoldást választottuk, hiszen az volt a célunk, hogy a magyar televízióhoz történõ beszállítás mûködjön, ez a technika így megfelelt. Az internet elterjedésével azonban más megoldást kellett választani. A digitális technika megjelenésével DSR 250-es kamerákat vásároltunk, és hozzá DSR lejátszót. Így a korábbi rendszert ki tudtuk iktatni, a képminõség jelentõsen javult augusztusában azonban körlevélben értesítettek bennünket, hogy az MTV és más tv-k, akikkel beszállítói kapcsolatban álltunk, csak a HD konfigurációt fogadják el. Kötelességünk megfelelni az elvárásoknak, és ez tagadhatatlanul létkérdés is. Így teljes technikai átalakítást hajtottunk végre: a stúdióba kizárólag digitális kamerák kerültek, valamint mixer, mely a digitális jeleket tudja kezelni. Profeszszionális számítógépet vásároltunk, mely a 3D-s jeleket is tudja venni. Így elértük, hogy a stúdióban készült felvételek teljesen digitálisak, ezt követõen a forgatásokhoz is meg kellett oldanunk a modernizálást. Két új típusú- Panasonic AG371 és 171-es- kamerát használunk, melyekkel tökéletes a képminõség, és egyetlen megrendelést sem kell visszautasítanunk. Már nincs szalag, nincs mozgóalkatrész, ezek a kamerák lemezre rögzítenek. Az állványok, akkumlátorok, firewire kábelek mind hozzátartoznak a speciális felszereltséghez, és mindez igen költséges, ugyanakkor igényes, magas szintû beruházás. A fejlesztésben, megvalósításban igénybe tudták venni pályázat segítségét? Televíziónk közszolgálati feladatokat lát el, közmûsor-szolgáltató besorolás helyett az új médiatörvénynek megfelelõen közösségi televízió lettünk. Ez volt a pályázáshoz az elsõ feltétel, hiszen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság általi pályázaton így indulhattunk. Jelentõs önrésszel ugyan, de a pályázat óriási segítséget adott. A következõ fejlesztésünk az internet alapú összeköttetés lesz, így a teljes járási települési rendszert 100 %-osan le tudjuk fedni. Ez azt jelenti, hogy 11 településen sugározzuk adásunkat, ezen kívül az egyik szolgáltatásunk révén Fejér megyében is Lepsény és körzetében- fogható adásunk. Televíziónk gyenge pontja, hogy a fejállomás nincs összeköttetésben a stúdióval. Az internetes hálózattal ez is megvalósul, élõ adás létrehozására is lesz lehetõségünk. Kistérségi szerepkörben jól tapasztalható módon a televízió hozzájárult a kistérségi identitás erõsödéséhez, a települések közötti kapcsolatok erõsödéséhez. Tagadhatatlanul közösségépítõ ereje van, egyedülállóan és kiválóan betöltötte ezt a funkciót. December végével megszûnnek, átalakulnak a kistérségek. A járási rendszer létrejötte hogyan befolyásolja a tv további mûködését? A január 1-tõl létrejövõ balatonalmádi járásban a mi közösségi televíziónk az egyetlen. Remélem, szerepünk továbbra is meghatározó lesz. Szeretnénk a továbbiakban azt, hogy ne csak egy járásban legyen jelen a televízió, hanem szélesebb körben is el tudjuk juttatni a helyi híreket, információkat. Ez a célkitûzése a Helyi Televíziók Országos Egyesületének, mely érdekvédelmi szövetség, mintegy 80 taggal rendelkezik, tehát a lehetõségek adottak. Létrejöttünk után nem sokkal, tehát 1998-ban mi is tagja lettünk az egyesületnek. Fontos, hogy minden kiemelt eseményen jelen legyünk, a képzett munkaerõkön kívül a technikai fejlettségünk is megfelelõ legyen. A nézõk alapvetõ joga a hiteles, pontos tájékoztatás iránti igény megfogalmazása, ennek kívánunk megfelelni. A járási rendszer települései reményeim szerint továbbra is igényelni fogják az elektronikus média mûködését. A mi tévénkhez hasonló szintû televíziót egy- egy település nem tud létre hozni, hiszen magas költségvetéssel gazdálkodunk, illetve a technikai eszközök biztosítása folyamatos, tõkeerõs befektetést és fejlesztést igényel. Fejlõdésünket jelzi, hogy létszámunk stabilizálódott, a kezdeti 20 perces, majd 40 perces heti adásidõket ma már 4 órás mûsorra bõvítettük. Az elmúlt 14 évben megannyi mûsor készült a kistérség településeink mindennapjairól. Egészen pontosan 1816 adás, mely 1397 adásórának felel meg. Óriási számok ezek! Egyedülállóan értékes és pótolhatatlan archív anyag gyûlt össze. Ha megnéznénk a sok évvel ezelõtti felvételeket, láthatnánk olyan személyeket, akik már nincsenek köztünk, illetve olyan épületeket, melyekre nosztalgiával gondolunk, mint pl. a kenesei kultúrház épülete. Emlékezésként, történeti hûség igazolásaként, értékeink védelme érdekében jó lenne ezeket a felvételeket megõrizni. Mi lesz ennek a hatalmas archív anyagnak a sorsa? Ezzel az évvel, a nagy ívû technikai váltással lezárunk egy szakmai idõszakot, ugyanakkor közigazgatásilag is véget ért egy idõszak, a kistérségek szervezete. A tv egyidõs a kistérséggel, így ott voltunk a kezdetektõl egészen a most várható átalakításig, õrzünk minden egyes felvételt, az események, közéleti, kulturális dokumentálás megtörtént. Szeretnénk ezt az összegyûjtött anyagot felajánlani szabad felhasználásra, ezért fordultunk a települési képviselõ- testületekhez és a kistérségi társuláshoz is. Balatonkenese képviselõ- testülete 100 %-osan támogatta, hogy a mintegy 313 óra archív anyag feldolgozása történjék meg. Az Öböl TV-nek van egy szlogenje, melyet gyakran említenek a munkatársakkal történõ beszélgetések során - egyfajta motivációként. Így szól: Nem tudom megváltoztatni a szél irányát, de be tudom állítani úgy a vitorláimat, hogy mindig elérjem a célomat. Sok sikert kívánunk mindennek a megvalósításához! Gyõrfi H. Marianna

12 12 Balatonkenesei Hírlap november TÁJÉKOZTATÁS Vasúti helyreállítás Akarattyánál A MÁV Zrt. megbízásából jelentõs munkálatok zajlanak a Szabadbattyán Tapolca vasútvonal balatonakarattyai szakaszán, a hm szelvényközben. A vasútvonal megépítése óta visszatérõ problémát jelent a vonatközlekedésben a balatoni magaspart lassú mozgása, amely a földmû roskadását okozza. Az akarattyai szakaszon jelentkezõ lejtõmozgások megakadályozására a vonatforgalom hosszú távú fenntartása és a lakókörnyezet épségének védelme érdekében a MÁV Zrt. a GEO- TERRA Kft.-vel készíttetett tervet. Az építési hatóság által elfogadott tervek alapján a rézsût 57 m hosszúságban nagy átmérõjû fúrt vasbeton cölöpsorral stabilizálják. Ezt követi a vasúti pálya helyreállítása és a felszíni, felszín alatti vizek földmûbõl elvezetése. A munka elvégzésére a MÁV Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett, a munkálatokat ennek nyertese, a STRABAG-MML Kft. végzi. A mintegy 360 millió forint értékû munka menetrend szerûen folyik, és várhatóan június közepére befejezõdik. Készülünk az ünnepekre, a télre Hamar elröpült ez az év is. Közel a szeretet ünnepe, a karácsony. Ilyenkor járjuk a bevásárló központokat, karácsonyi vásárokat, ajándék boltokat, hogy szeretteinknek kellemes meglepetést tudjunk okozni. Ez az idõszak a bûnözõknek is fontos, mivel ebben az idõszakban sokszorosára nõ a forgalom, többet költünk a megszokottnál, és óvatlanabbá válunk, talán kényelembõl. A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak indulva a zsúfolt üzletekben, piacon, nagy tömegben könnyebben válhatunk bûncselekmény áldozatává. De óvatosság, az otthonunkba belépõ idegenekkel szemben sem árt! Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza térni, olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhetõ, ne hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándékokat, táskánkat különösen a gépkocsiba történõ bepakoláskor, a bankkártyánk pin-kódját ne írjuk a tokra, ne tartsuk a kártya mellett. Legyünk gyanakvóak, ha a házalók feltûnõen olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni, amikor telefonon ajánlanak kedvezõ lehetõséget gyapjú vagy mágneses ágynemû, ékszer, mûszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetõséget olcsó üdülésre, utazásra. Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak az idõs embereknél jelennek meg olyan személyek, akik a megtakarított pénzünk megszerzésére különbözõ trükköket alkalmaznak: vizet kérnek, tisztába tevéshez helyet, gyógyszerbevételhez innivalót, rosszullétet szimulálnak, pénzváltás, telefonálási segítség, mosdóhasználat. Az ünnepek elõtt aktuális mese a segélyt hoztam az önkormányzattól, volt munkahelyrõl, nyugdíjintézettõl, visszatérítést hoztam valamilyen közüzemtõl, például az EON-tól. A szolgáltatók szakemberei mindig formaruhában jelennek meg, igazolványt mutatnak be, pénzt nem hoznak és nem is kérnek. A JÁRANDÓSÁGOKAT MINDIG POSTÁS HOZZA, VAGY BANK SZÁMLÁRA UTALJÁK! Õsszel találkozunk krumpli, káposzta más termények árusítóival, ugyanakkor gyakori a téli tüzelõt, tûzifát ajánlók megjelenése is. Ha vásárlási szándéka van, inkább a már ismert eladókat, forgalmazókat keresse. Az újságokból, internetrõl választott ismeretlen, csak mobil telefonon utolérhetõ személyek körében fordul elõ gyakrabban, hogy nem a kialkudott fajta, nedves vagy jóval kevesebb fát szállították le, esetleg a kifizetett elõlegre nem is szállítottak semmit. A termény-, a fafelvásárlók, eladók, a házalók körébõl is kikerülhetnek a terepszemlét tartó bûnözõk, akik idõseket, értékes dolgokat õrzõ vagy szállásnak használható lakatlan nyaralókat, eltulajdonítható fémtárgyakat keresgélve járják a környéket. Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelõdõ, sétálgató idegenektõl, mit keresnek az utcánkban, és értesítsük a rendõrséget! A szervezett csapatként mûködõ csalók újabban a ház elõl hívják fel a tudakozót, cím szerint érdeklõdnek az ott élõk neve felõl. A becsengetéskor néven szólítják az ajtót nyitó személyt, így könnyebben férkõznek a bizalmába. Az óvatosság a legjobb megelõzési módja annak, hogy bûncselekmény áldozataivá váljunk! Figyeljünk egymásra, szomszédjainkra, ismerõsökre, idõs rokonainkra, elesett embertársainkra! Stanka Mária r. õrnagy Rendõrségi felhívás! augusztus 30-án fél 11 és 16 óra között betörtek a balatonkenesei Plébániára, ahonnan készpénzt vittek el. A Balatonalmádi Rendõrkapitányság kéri azok jelentkezését, akik a megadott idõben láttak, hallottak valamit, akik bármilyen információval rendelkeznek a bûncselekménnyel vagy elkövetõjével kapcsolatban. A Kapitányság telefonszámán kívül: , a 107-s segélyhívón is várjuk a segítséget. Stanka Mária r. õrnagy

13 2012. november Balatonkenesei Hírlap 13 Márton-napi libaságok Mielõtt elejét vette volna városunkban a Márton- napi ünnepség, kulturális intézményeink vezetõje, Gyõrfi Károlyné köszöntötte a közönséget és azokat, akik szívesen közremûködtek e jeles népszokások megelevenítésében. Kifejezte reményét, hogy a sikeres éveket követve tovább gyarapodik e rendezvény kiváló ötletekkel és önzetlen közremûködõkkel. Elnyert pályázataink ugyancsak eredményesen szolgálhatják a nemes ügyet. A mûsor kezdeteként Pulainé Irénke óvónõnk ismertette a nap jelentõségét, illetõleg Szent Márton életét. Elmondta, hogy hazánknak kiemelkedõ szerepe van az ünnepsorban. A jeles férfi, Márton a mi Szombathelyünkön született jó módú család fiaként. Sokáig katonáskodott, majd felvette a katolikus vallást. Bejárta Európát, sikeresen terjesztette az isteni tanokat. Püspökké akarták szentelni. A monda szerint felkérõi elõl elrejtõzött, azonban a ludak gágogása elárulta tartózkodási helyét. Egy másik történet arról szól, hogy Márton egy koldusnak ajándékozta kabátjának felét. Legtöbbet Olaszországban térített, 397 november 8-án ott is halt meg. Innen a Mártonnapi ünnepség idõpontja, melyhez közmondások és szokásformák fûzõdnek, leginkább az idõjárással, a libás ételekkel és az új bor kóstolásával kapcsolatban. E nap délutánján, mielõtt betértek volna a termekbe, mûvelõdési házunk elõterében az önkéntes segítõk jóvoltából hagymás- zsíros kenyeret fogyaszthattak, és többféle újbort kóstolhattak. Finom sütemények közül választottak, a vásárlás azonban- elég jó idõ lévén- már az udvari sátornál kezdetét vehette. És nem csupán a legkisebbek érdeklõdésének megfelelõen. A színpadon Pulai Istvánné Irénke és Pillókné Molnár Éva óvónõk által felkészítve az akarattyai óvodások szerepeltek. Egyszerû, de ötletes jelmezzel libává lényegülve jól ismert gyermekjátékokat elevenítettek fel. A szülõk, nagyszülõk és más jelenlévõk érdeklõdéssel figyelve az önfeledt szórakozásra, visszaemlékeztek a saját kiskorukra. Boldogan állapították meg, hogy kultúránknak ezek a gyöngyszemei szerencsére nem vesztek ki, még csak meg se homályosodtak, hanem jó alapul szolgálnak a tudatosabb nevelési akciókhoz. Rózsa Zoltán, Lázár Panna és Gréta, valamint a többi 23 gyerkõc annyira belefeledkezett a játékba, hogy nehéz szívvel léptek le a színpadról, ahol pedig azok várták gratulációikkal, akik legjobban szeretik õket. Mûsor után a galéria öt asztalánál a kézmûvesség alapjaival ismerkedtek gyermekeink. Szabóné Öcsi Mónika irányításával már januártól textileztek, agyagoztak. Gyakoroltak a tájházban is, a környezõ településekrõl ugyancsak érdeklõdnek Szabóné ügyeskedése iránt. Látogatásunk perceiben Sarkadi Anna és Révfalusi Eszter negyedikesek fordultak nagy figyelemmel a tanító mester fogásai felé. A 2. asztalnál Jónás Rómeó közremûködésével Tóth István és társai mécseseket kreáltak, amelyekre bizony szükség lehet, és nem csupán halottak napja körül. Egy másik asztal fölött karkötõ meg nyaklánc készült, sajátosan lúdgége tésztából. Itt Schauermann Liza, valamint a Bocsi- testvérek: Jázmin és Anna serénykedtek. A 4. állomás vezetõje Ritterné Pajor Csilla volt. Vele libás kitûzõk, illetõleg libás hûtõmágnesek, libás zászlók készültek Karaka Milla Lola ovis és Kocsis Anna, Berecz Vivien, Varga Verita kisiskolások meg mások örömére. Végül Kerti Teri és Bonczók Márta óvónõk irányítása révén lampionok készültek, amelyek oly fényes szerepet töltöttek be sötétedés után a múzeum felé történõ hosszú vonulásban. Itt sok- sok kicsi szorgoskodott a munkák különbözõ fázisaiban. A dicséret nem maradt el a vezetõk részérõl. Ez iránt a foglalatosság iránt már a felnõttek is õszinte érdeklõdést tanúsítottak, és nem véletlen Miközben a kis Szegény Zoárd rózsaszín, de az is lehet, hogy halványkék vattacukortépések majszolásába feledkezett, a felnõttek egyre sûrûbben jelentkeztek Parragh Márta asztalánál némi NABE-s szomjoltásra. Már sok vonulást, túl sok menetet láttam életemben. Nem hízelgés, de ezek közül egyik legszimpatikusabb volt számomra ez a tájházunk felé tartó. Égtek és lengtek a még kézmeleg lámpácskák, és jó irányt, követhetõ utat mutattak: azt, hogy amikor csak tehetjük, ismerkedjünk eleink hasznos és ötletes tárgyaival, céltudatos világával. A kitüntetett objektum Márton gúnár sátrá - val fogadta a békés és díszes érkezõket. Kreutz Károly tanítványainak lába cirokseprõvel vagy anélkül- fürgén járt az õszi falevelekkel tarkított gyepszõnyegen. Hûtõmágnes, krumplipuska, kukorica Visszatérve a kultúrban zsûrizés, jutalmazás, mint minden komoly produkciót követõen. Ja, még elfelejtem! A berhidai Sárközi Gyula cigányzenekara fogadta a visszatérõ vendégeket, szerényen, mindjárt az ajtó mellett. Cimbalom nem volt velük, mert azt nem lehet kézben vinni, de a muzsika így is szépen szólt. Köszönet nekik, az árnyjátékosoknak, a bábszínháznak s a szép programsort anyagiakkal támogatóknak. Szép volt Kenesén az idei Szent Márton- nap. Márkus Zoltán Áldott karácsonyt! Békés, boldog új évet kíván a Katolikus Karitasz Csoport Balatonkenese minden intézményvezetõjének, munkatársaiknak az önzetlen segítségért, melyet munkánk végzéséhez egész évben nyújtottak. Városunk valamennyi lakójának, az üdülõtulajdonosoknak is hasonló jókat kívánunk sok szeretettel! Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, Csillogtassátok kedvetek, Legyetek újra gyermekek. (Wass Albert) Bakos Józsefné Állatvédõk figyelmébe! December 14-én, pénteken 17 órakor tartja soron következõ összejövetelét az Állatvédõk Egyesülete. Várunk minden érdeklõdõt! Kerényi Ildikó

14 14 Balatonkenesei Hírlap november Légy Te valaki Jézuskája! Újra itt van advent idõszaka, készülõdünk az ünnepekre. Az év legcsodálatosabb ünnepére, karácsonyra. Vannak olyan gyerekek, akiknél sajnos ez a nap is olyan, mint a többi, az idén sem tér be hozzájuk a Jézuska, ajándékokkal, finomságokkal. Az idén légy TE, valaki Jézuskája! Kérünk, segíts, hogy minél több gyereknek, mélyszegénységben élõ családnak, egyedül élõ idõs, hajlék nélküli embernek szerezzünk örömöt, ÁLTA- LAD! Szívesen fogadunk: tartós élelmiszert, karácsonyi édességet, használati tárgyakat, játékokat, megunt, de még mûködõ számítógépet, háztartási eszközöket. Mindent, amire már neked nincs szükséged és valakiknek örömöt szerezhetsz vele. Adományaidat december 14-ig várjuk a balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató Intézménybe minden nap 8-16 óráig. Az adományokat elõre is köszönjük. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese Fõ u. 43. tel./fax:0688/ ; Ezúton értesítünk minden érdeklõdõt, hogy intézményünk december 5-én szerdán ig, ingyenes MIKULÁSNAPI RUHABÖRZÉT tart Balatonkenesén a Kultúra Házában MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK! Kiválóságok megyei sikere Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a fõegyházmegyei szavalóversenyt a veszprémi Padányi katolikus gyakorlóiskolában. A megye különbözõ településérõl mintegy százan vettek részt a rangos megmérettetésen. Kenesei iskolásaink is készültek a versenyre, és kiváló eredményeket értek el. A harmadik-negyedik osztályosok kategóriájában harmadik helyezést ért el Várady Lilla. Lilla még csak második osztályos, így ez az elért helyezés különösen dicséretes. Az ötödik-hatodik osztályosok versenyében Goór Júlia pedig elsõ helyezett lett. Gratulálunk a kiváló eredményekhez! A verseny után örömmel meséltek a lányok élményeikrõl, s szívesen válaszoltak a kérdésekre is. Szépek, okosak, talpraesettek. Igazi kiválóságok! Hogyan zajlott a verseny, meséljetek róla! Júlia: Nagyon sokan voltunk a mi kategóriánkban, mintegy negyvenen. A Váci Mihály Irodalmi Színpad mûvészei és magyartanárok voltak a zsûriben, elõttük adtuk elõ a verseket. Kötelezõen egy istenes verset és egy szabadon választott költeményt mondtunk valamennyien. Én Wass Albert Mikor a bujdosó Istennel beszél címû versét, valamint Pilinszky Jánostól Az õszi cirkuszt szavaltam. Lilla: A kötelezõ versem József Attila Istenem címû verse volt, ezen kívül Romhányi József Nyúliskola címû versét mondtam le. Mit gondoltok, miért titeket választott a zsûri gyõztesnek, illetve harmadik helyezettnek? Miben voltatok a legjobbak? Miért szerettek versenyezni? Lilla: Szerintem az döntött, hogy voltak, akik nagyon halkan mondták a versüket, vagy a padlót nézték. Azt hiszem, a hangsúlyozásban voltam nagyon jó. Babi néni ( Bicskei Zoltánné tanítónõ) sokat segített és anya is gyakorolt velem otthon. Babi nénivel jó próbálni, néha az osztály elõtt, máskor pedig külön szoktunk készülni. A versmondó versenyeken szeretem a várakozást. Júlia: Sokan a versenyzõk közül izgultak, ez látszott, többen nem voltak magabiztosak. Az a fontos, hogy átadjuk az érzéseinket, mindenkihez szólnia kell a versnek, a szülõknek is, a zsûrinek is. Az a szerencsém, hogy Babi néninek- mert engem is õ tanított alsó tagozatban-szívügye a versmondás, így az alapjaim megvoltak. Felsõben is sok segítséget kapok Kati nénitõl (Csõsziné Molnár Katalin tanárnõ), természetesen felsõben már másképp tanítanak bennünket. Jó érzés részt venni versmondó versenyen, nagyon szeretek versenyezni, hiszen nincs mit veszíteni, imádom megmérettetni magam. Melyik a kedvenc költeményetek? Júlia: Az õszi cirkusz címû vers, három éve tudom már, sosem fogom elfelejteni, már kisujjamból tudom. Ugyanitt, a Padányi iskolában már különdíjat kaptam érte. Lilla: Nekem a Balatonparton címû vers, mert nagyon szeretem a Balatont, és ez volt az elsõ vers, amit versenyen mondtam. Sokszor eszembe jut, például várakozás közben is sokszor gondolok az elsõ versemre. Eszembe jut és mondogatom. Sok sikert kívánunk, lányok, a legközelebbi versenyetekre is, hiszen hamarosan következik a helyi Pilinszky versmondó verseny és a felsõ tagozatban a szépkiejtési verseny. Gyõrfi H. Marianna

15 2012. november Balatonkenesei Hírlap 15 Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 8174, Balatonkenese, Táncsics M. utca 24. Tel: +36/88/ Turisztikai fejlesztések városunkban Szeptember hónapban múlt egy éve, hogy egyesületünk egy nyertes pályázat jóvoltából turisztikai fejlesztésekbe kezdett városunkban. Elkészültek új útjelzõ tábláink, melyek láthatók városszerte, valamint 24 új vonzerõ és köszöntõ táblával gazdagodott a város, melyek az itteni látnivalókat mutatják be három nyelven, illetve a közlekedési csomópontokon és a város határában köszöntik a hozzánk érkezõket. Készülõben van városunk új, nagyméretû térképes táblarendszere a hozzá kapcsolódó nyomtatott, utcarendes várostérképpel. Az elkészült további 3 tematikus kiadványunk számtalan pozitív visszajelzést kapott mind tartalmát, mind pedig formai megjelenését tekintve, ezek a következõk: Tátorján tanösvény, Városi séta, Kisokos. A négy prospektus sosem látott mennyiségben, közel példányban jelent/jelenik meg 2012-ben. Nagy örömünkre szolgál, hogy elkészült egyesületünk turisztikai stratégiája és turisztikai honlapja, a A web felület kialakításánál és az elérhetõségnél kiemelten fontos szempont volt az áttekinthetõség és a felhasználóbarát szemlélet. Az egyesület a pályázat jóvoltából két tanulmányutat szervezhet tagjainak, hogy más régiók tapasztalataiból is építkezhessünk. Kedves egyesületi tagtársunk, illetve leendõ egyesületi tagunk! Ezúton is szeretnénk meginvitálni az elsõ tanulmányutunkra. Az egynapos szakmai program idõpontja: december 7., helyszíne: Kõszeg, Írottkõ Natúrpark. Érvényes tagsági viszony keretében minden tag egy fõt ingyenesen delegálhat (minden új belépõt is szeretettel várunk). Honlapunkon (www.hellobalaton.eu), illetve a Tourinform irodában tájékozódhat a további részletekrõl. Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület Elnöksége A Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Turisztikai Egyesület tevékenységeinek fejlesztése címû projekt Azonosítószám: KDOP-2.2.1/D A MIKULÁS HÁZHOZ MEGY AMikulás és segédje felkeresi az Önök otthonát. Ajándékot visznek a gyermekeknek, illetve kicsit beszélgetnek, énekelnek, játszanak a legkisebbekkel A látogatás ára családonként Balatonkenesén 2.000,- Ft. (más településekre plusz 70,-Ft/km) Érdeklõdni és a Mikulást házhoz rendelni: a 88/ és a 06/ telefonszámokon, vagy személyesen a Tátorján Játékvárban lehet december 3-ig. TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Az akarattyai ünnepségrõl A 3 órakor kezdõdõ kenesei ünnepség után még 5 órakor is igen szép õszi idõ volt. Az akarattyai Rákóczi park 56-os emlékkövénél ekkor kezdõdött a rendezvény. Sajnos sokkal kevesebben gyûltek egybe, mint tavaly. A helyi megjelentek információi szerint ebbõl a településbõl igen sokan utaztak föl a fõvárosba, hogy kinyilvánítsák egyetértésüket a Békemenet résztvevõivel. Nyilván õk is részesültek a dicsõ forradalom és szabadságharc eseményeire történõ emlékeztetésben és velük összefüggésben napjaink legfõbb feladatainak taglalásában. A rövidebbre szabott mûsorban itt is elhangzott Tóth Loon szavalata. Gyors egymásutánban két ízben hallva még hatásosabb volt Ilylyés verse, mint Kenesén. És megerõsített mindenkit abban a hitben, hogy a zsarnokság az élet minden szegmensébe behatol, és kifejti romboló, bénító hatását. Elõle elrejtõzni képtelenség. Uralma alatt a legjobb szándék is rosszra fordul, a jó akarat érvényét veszíti, sõt pusztítóvá válik. A megemlékezést lapunk olvasószerkesztõje segítette, aki az elmúlt közel két évtized során sok elõadást tartott a helyi klubban, s kirándulásaikon is követi az ittenieket. Márkus Zoltán az 56-os forradalom és szabadságharc alatt a megyei újság kultúr - és sportrovatának vezetõje volt, és ebben a minõségben több jelentõs Veszprém megyei eseményt élt át, illetve segítette felszínre törni. A dicsérõ napok alatt és a bukás után írt cikkeiért 1957 márciusában eltávolították a laptól, azonban írásaival manapság is igyekszik tanítani, nevelni, szórakoztatni. A részönkormányzat és a helyi lakosság nevében elhelyezték a megemlékezés, a tisztelet, és a hála koszorúját az emlékkõnél. Kerekes- Rieger Beáta

16 16 Balatonkenesei Hírlap november Remény, jövõ utánpótlás Az elmúlt idõszakban a Balatonkenese LC életében kijutott a kudarcból és a sikerbõl egyaránt. Az egyesület céltudatos utánpótlás nevelési programjának köszönhetõen, a gyermekeknél inkább a sikerekrõl szólt az elmúlt hónap. Sajnos felnõtt csapatunk tagjai közül sokan megsérültek és eltiltás is nehezítette Horváth Gábor edzõ dolgát. A hét sérült egyikét, Gondán Dávidot oldalszalag és keresztszalag sérülés miatt mûtötték, remélhetõleg tavasszal megkezdheti az edzéseket. Gondán Dávid az U19 csapattól került fel a felnõtt kerethez és igen hasznos tagja volt õsszel a csapatnak. Hiánya komoly problémát okozott a szakmai stábnak. Gyors felépülést kíván minden szurkoló és a BLC vezetése Dávid! Az elmúlt fordulókban sajnos négyszer, vesztesen hagyta el a BLC a pályát, de Csopak ellen az utolsó mérkõzésen két gólos hátrányból fordítva nyert csapatunk (Csopak FC Balatonkenese Katica Pékség LC 2:3 Gól: Takács P. Jaczó B. és Dr. Wiedemann N.). A felnõtt egység így 22 ponttal (a harmadik helyezett Tótvázsony csapatával, azonos pontszámmal) a negyedik helyen várja a tavaszt, négy ponttal lemaradva a második, azaz feljutást jelentõ helytõl. A bajnoki tabellát Márkó csapata vezeti, a második Õsi PSE. Ifjúsági (U19) egységünk nagyon-nagy bravúrt vitt véghez. Az utolsó bajnoki mérkõzést, Csopakon játszotta. A mérkõzés elõtt Csopak vezette a bajnokságot egy ponttal elõttünk. A meccsen sokáig a Csopak vezetett, de az utolsó öt percben Szakos Márk és Polgár Gábor góljával fordított és nyert Bakos Tibor legénysége. Természetesen ez azt jelenti, hogy az ÕSZI BAJNOK A BALA- TONKENESE LC!!! Nagy siker ez, mivel Bakos mester a megfiatalított (serdülõ U16 csapatból feltöltött) egységétõl nem volt elvárható ez a csodálatos eredmény. Persze Bakos Tibor tudatos munkája és az egyesület utánpótlás programja, valamint magas edzéslátogatottság, és a jó közösség, a sok munka meghozta a gyümölcsét. A serdülõ csapat (U16) sajnos az õsz folyamán sokszor küzdött létszám problémával, de az utolsó mérkõzésekre össze szedte magát. Jó eredménynek mondható a PV Õskü csapata ellen játszott utolsó bajnokin elért, három hármas döntetlen. Hencz Dénes edzõ, télen szeretné megerõsíteni a keretet és javítani az õszi mérlegen. U 13 egység idén elõször vett részt a bajnoki pont vadászatban. Vajda Bélának és segítõjének Török Ferencnek nem volt könnyû dolga, mivel a csapat átlagosan egy-két évvel fiatalabb volt az ellenfél csapat játékosainál és meccs rutinjuk sem volt túlságosan sok. A tudatos munkának köszönhetõen az utolsó mérkõzéseken már jó játékkal örvendeztettek meg minket és a két utolsó mecscsen, gyõztesen hagyták el a küzdõteret. (Peremarton SC Berhida Balatonkenese Katica Pékség LC U 1:3 gól Takács Richárd, Fekete Álmos és Tokovics Norbert. Balatonkenese Katica Pékség LC PV Õskü FC 5:1 gól: Fekete Álmos 3, Kiss Márkó és Tokovics Norbert). A Bozsik -program harmadik fordulóját november 19-én rendezték Balatonfûzfõn. A szervezés nem volt a legmegfelelõbb, mivel ez az idõpont a második pótidõpont volt Sok szülõ a rossz idõjárás miatt nem engedte gyermekét (joggal) a versenyre, sõt Peremarton csapata hasonló okok miatt egyáltalán nem vett részt a tornán. Szerencsésebb lett volna elõbb megrendezni a fordulókat így sok nehézségtõl kímélhették volna meg a csapatokat, iskolákat, és a gyerekeket egyaránt... Eredmények: Balatonfûzfõ U11 Balatonkenese U11 0:3 gól: Miklós Zsombor és Molnár Gábor, Fekete Álmos CsajágU11 BalatonkeneseU11 0:5 gól: Fekete Álmos 4 és Molnár Gábor A torna legjobb védõje: Miklós Zsombor, a torna legjobb játékosa: Molnár Gábor, gólkirály: Fekete Álmos. Balatonfûzfõ U7 Balatonkenese U7 6:1 gól: Zubor Zétény CsajágU7 BalatonkeneseU7 0:11 gól: Mayer Boglárka 5, Zubor Zétény 4, Marosvölgyi Gábor 2. A torna legjobb cselezõje Mayer Boglárka A gyerekeket felkészítette: Vajda Béla vezetésével Török Ferenc, Hanák István, Bakos Tibor és Gajárszky Miklós. BLC vezetõség NITRÁT ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG AKÁR ELEKTRONIKUSAN IS - (HATÁRIDÕ: DECEMBER 31.) Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szól. Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetésérõl szóló jogszabályi részek nemcsak a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem az ország egész területén a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzõ természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra is vonatkoznak. Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minõsül az állattartás, ha baromfi esetében 3 számosállatot (pl. 500 tojótyúk és kakas), vegyes állattartás esetében 5 számosállatot (pl. 1 tehén és borja, 25 hízó, 15 hízó és 394 tyúk) nem haladja meg az állatállomány nagysága. nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt követõ év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a Gazdálkodási Napló tápanyaggazdálkodásra, trágyázásra, parcella mûvelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelõ adattartalommal. Az adatlap hiánytalan kitöltéséhez amennyiben az releváns fel kell tüntetni a gazdálkodóra, gazdaságra vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat. Nem kell környezetvédelmi azonosító a telephellyel nem rendelkezõ, kockázatos anyagot nem tároló pl. mûtrágya, üzemanyag stb. gazdálkodóknak. A környezetvédelmi azonosítókat meg kell kérni a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl az ún. KAR adatlapokon (Környezetvédelmi Alapnyilvántartási Rendszer). Az adatszolgáltatást elektronikusan, ügyfél kapun keresztül vagy papír alapon lehet teljesíteni a mezõgazdasági tevékenység helyszíne szerint illetékes talajvédelmi hatóság felé szeptember 1-tõl december 31-ig. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém József Attila utca 36.) A megküldött adatlapokat 5 évig meg kell õrizni a gazdálkodónak. Az elektronikus adatszolgáltatáshoz ügyfélkapus azonosítóra és jelszóra van szükség, melyet az okmányirodákon keresztül lehet igényelni. Pintér András agrárkamarai tanácsadó telefon: 30/

17 2012. november Balatonkenesei Hírlap 17 Ha a Földbolygó falujában 100 ember élne... A neten régebben olvastam egy érdekes kimutatást, melyet megosztanék Önökkel. Elgondolkodtató a számok tükrében visszavetíteni 100 lakosra a Föld népességét. Íme: Ha össze tudnánk zsugorítani a Föld népességét egy pontosan 100 lelket számláló falura, és az emberi fajon belül megtalálható arányok változatlanok maradnának, akkor valami hasonlót kapnánk: Ebben a faluban élne 57 ázsiai, 21 európai, 8 afrikai és 14 ember a nyugati féltekérõl (annak északi és déli részérõl egyaránt). 52 ember lenne nõ és 48 lenne férfi. 70 lenne színes bõrû és 30 lenne fehér bõrû. 70 lenne nem-keresztény és 30 lenne keresztény. 89 lenne heteroszexuális és 11 lenne homoszexuális. 6 ember birtokolná az egész Föld gazdaságának 59%-át, s õk mind a hatan az Egyesül Államokból származnának! 80 élne elégtelen lakáskörülmények között és 70 nem tudna olvasni. 50 lenne alultáplált. 1 lenne majdnem halott, 1 lenne majdnem megszületett, 1 (igen, csak 1) rendelkezne felsõfokú végzettséggel és 1 rendelkezne számítógéppel. Kedves Olvasóink! December 2-án 15 órától az adventi játszóház keretein belül lesz lehetõség arra, hogy mézes kalácsot süssünk közösen a Kultúra Házában. Ajánljuk mindazoknak, akik még járatlanok a sütésben, azoknak is, akik gyakorlottak, de szívesen vesznek új ötleteket, és természetesen azoknak is, akik egy jó kis közösségi tere-ferés programra vágynak, no és a mézeskalács illatára, vagy kóstolására. A recept szerint összeállított tésztát elõzõ napon kell otthon elkészíteni, majd a hûtõben tárolni, így lesz a tészta kész a mézeskalács sütésre. Mézeskalács Hozzávalók: 60 dkg liszt 15 dkg porcukor 2 evõkanál tejföl 2 kávéskanál szódabikarbóna 25 dkg méz 2 egész tojás 3 tojásásrgája Tojás nagyságú zsír Õrölt fahéj, szegfûszeg (tetszés szerint) vagy 2 nagy evõkanál mézeskalács fûszerkeverék A hozzávalókat összegyúrjuk, tetszés szerint szaggatjuk, lisztezett tepsiben sütjük világosra. Díszíthetjük tojáshabbal: 1 tojás fehérjét verjünk fel nagyon keményre, tegyünk hozzá 12 dkg porcukrot, és még 5 percig keverjük. (Akkor jó, ha vízbe cseppentjük, és egyben marad.) Mindenkinek jó sütést kíván! Vargáné Dobó Kati óvónõ Amikor ilyen összepréselt nézõpontból tekintünk világunkra, kiáltóan feltûnõvé válik, hogy mekkora szükség van elfogadásra, megértésre és oktatásra. A következõkön is el lehet töprengeni Ha ma reggel inkább egészségesen, mint betegen ébredtél fel, akkor áldottabb helyzetben vagy, mint azok a milliók, akik nem fogják túlélni ezt a hetet. Ha még sosem élted át a háború veszélyét, a fogságba vetettség magányát, a kínzás gyötrelmeit vagy az éhezés szenvedését, akkor 500 millió embernél jobb a helyzeted. Ha részt vehetsz egy egyházi összejövetelen a zaklatás, letartóztatás, kínzás vagy halál félelme nélkül, akkor áldottabb helyzetben vagy, mint hárommilliárd ember ezen a világon. Ha van ennivalód a hûtõben, ruha a testeden, tetõ a fejed fölött, és egy hely, ahol nyugovóra hajthatod a fejed, akkor gazdagabb vagy, mint a világ népességének 75%-a. Ha van pénzed a bankban, a tárcádban és aprópénzed valahol egy edénykében, akkor a világ gazdagjainak felsõ 8%-ába tartozol. Ha a szüleid még élnek és házasok, akkor nagyon ritka példány vagy, még az Egyesült Államokban és Kanadában is. Ha el tudod olvasni ezt, akkor áldottabb helyzetben vagy, mint 2 milliárd ember ezen a bolygón, akik egyáltalán nem tudnak olvasni. Balkó Róbert

18 18 Balatonkenesei Hírlap november Eddig is találkoztunk a nevével, de ezután gyakrabban fogjuk hallani. Napi témája életünknek az oktatás és a nevelés. Természetes dolog, hogy társadalmunkat jelenleg érdekli, izgatja ez a kérdés, hiszen gyermekeinkrõl van szó, nemzetünk jövõjérõl. Az iskolák egy részét az állam részérõl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) veszi majd át, és irányítja a helyi vezetõkkel megosztva. Érdemes tehát megismerkednünk nagy vonalakban Klebelsberg Kunoval, elsõsorban tevékenységével, ami tükrözi egyéniségét, magyarságát, emberségét. A Klebelsberg család Tirolból eredt- ezért ez a szokatlan név-, majd hosszú évek múltán magyar ágazata is lett. Édesanyja már teljesen magyar volt ig élt, feleségével három gyermeket neveltek. Klebelsberg pályakezdése egy törekvõ és tehetséges fiatalember igyekezete volt. Budapesti jogászhallgatóként albérletben lakott, de sokat olvasott, és szorgalmasan tanult. A budapesti egyetem után a berlini és a párizsi egyetemre is beiratkozott, és hazatérve ledoktorált. Pályáját segédfogalmazóként kezdte, különféle munkakörökben dolgozott 1917-ig, amikoris a Miniszterelnökség államtitkára lett ben már belügyminiszterként dolgozott, majd 1922-tõl 1931-ig a kultusztárca élén állt Bethlen István miniszterelnöksége idején. Õ volt tehát az a szakpolitikus, aki közel 10 évig irányította a magyar oktatás- és kultúrpolitikát. Ezek az évek nehezek voltak. Az elsõ világháború tönkretette az országot, és erre jött ráadásként a trianoni katasztrófa. Az ország gazdasága romokban hevert. De õ a szûkös anyagi körülmények ellenére is tette a dolgát: a kultúra és tudomány fejlesztésén dolgozott. Megfogalmazta: A magyar hazát ma elsõsorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá. Sikerült is elérnie, hogy a kultúra kulcspozícióba kerüljön, legyen stratégiai ágazat. Fanatikusan hitt abban, hogy a nemzet felemelkedése attól függ. Hosszú távú elképzeléseihez sikerült az állam vezetõt maga mellé állítani és a költségvetésbõl is megfelelõ összeget megkapni. Elõször rendezte az egyetemek sorsát, hiszen Kolozsvárról és Pozsonyból át kellett telepíteni a magyar egyetemeket. Különösen Szeged fejlõdött nagyon sokat, miután a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1921-ben odaköltözött. Új épületek, klinikák Iskolánkban harmadik éve rendezünk német szakos kollégáimmal országismereti vetélkedõt a felsõ tagozatosoknak. Célunk, hogy minél jobban megismerjék a német nyelvterület földrajzi, kulturális értékeit és ezáltal is közelebb hozzuk diákjainkhoz a német nyelvet. Gróf Klebelsberg Kuno Országismereti vetélkedõ épültek, és a Dóm tér is akkor lett szimbolikus értékû. Fontos törekvése volt az ütõképes elit megteremtése. Tudománypolitikájának igénye volt az ösztöndíjak rendszere. Azon dolgozott, hogy minél több magyar diák menjen külföldi tanulmányútra. Külföldön magyar intézeteket létesített, amelyek ismertté és népszerûvé tették a magyarokat. Az egyetemek mellett a középiskolák fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetett. Az elitnevelés mellett kiemelten fontos feladatának tartotta a népiskolai oktatást, nevelést. Felmérte: sok az iskola nélküli tanyai környék, de sok faluban sincs iskola, és sok külvárosban túlzsúfoltak az iskolák. Beindította tehát a népiskola - építési programot. A szûkös anyagi körülmények ellenére is 1930-ig- a gazdasági válság kitöréséig- mintegy ötezer iskola és tanítói lakás épült fel a legelmaradottabb helyeken október 25-én történt az ötezredik iskola ünnepélyes átadása Szegeden. A szegedi Rókus Általános Iskolában napjainkban is több tábla emlékezik Klebelsberg Kunora, hirdetve áldott emlékét. Egyik idézet a felírásokból: Amíg magyar tanító magyar gyermeket nevel a földön itt és az 5000 iskolájában nemcsak a kövek, de a szívek is róla beszélnek. Szegeden ünnepélyesen emlékeztek meg idén is errõl az évfordulóról. Szomszéd városunkban Balatonfûzfõn- is épült egy Klebelsberg iskola, a késõbbi Jókai Mór Általános Iskola jogelõdje. Megszûnt iskoláról van szó, ezért a Klebelsberg épületet meg kellett menteni. 10 évvel ezelõtt megalakítottuk az Öregdiákok és Tanárok Baráti Körét, azóta rendszeres összejöveteleket szervezünk különféle programokkal, de mindig a múltra emlékezve. Fáradhatatlan, lelkes tervezõ és szervezõ kedves volt tanítványom, Dr. Makra Ernõné Jutka. Sikerült elérnie, hogy az épület megmarad, megújul, õrzi iskola jellegét, múzeumként kiállításoknak ad helyt. Cél ezeknek állandósítása. Ezeket a hagyományõrzõ rendezvényeket folytatjuk, és gazdagítjuk iskola- hely- és egyháztörténeti kiállítások szervezésével. Nagyon röviden összefoglalva ezek voltak Klebelsberg legfontosabb eredményei. Ma is levonhatjuk a tanulságot, amelyet õ így fogalmazott meg: Mentõl jobban kiélezõdik a világválság, annál inkább nyer jelentõségében a kultúra, amely még a haldokló nemzetekben és társadalmakban is új életet tud fakasztani. Tevékenysége és eredményei tiszteletet érdemelnek, és tettrekészségre ösztönözhetnek. A magyar gyermekek megérdemlik. Dr. Saáry Istvánné Az idei verseny témája Ausztria volt. A csapatok többsége ehhez igazította a csapatnevet (pl.. Mozart Kugeln, Alpesi Angyalok, Donau Gruppe), mi pedig a feladatokat. A II. helyezett Donau Gruppe (Goór Júlia, Molnár Dominika, Szabó Balázs, Tokovics Attila) így nyilatkoztak a versenyrõl: Nagyon tetszett a verseny. Ötletesek voltak a feladatok. Legjobban a síléces játék tetszett! Nem is beszélve a jódlizásról! Szerintem a mindenki kedvence lett! Sokat készültünk, de meg lett az eredmény. Az ajándékok is szuperek voltak. Nagyon ízlett az osztrák Isler, amit a 2. helyezett csapat nyert.(bár az elsõ helyezettek Sacher tortáját is szívesen megkóstoltuk volna.) Reméljük, jövõre is lesz ilyen! Köszönjük az Eleven Cukrászdának a Sacher tortát, a Katica Pékségnek az islereket, dr. Gálfi István volt tiszteletbeli osztrák konzul úrnak az ajándékokat és a síléceket Koczor Hubának. Révfalusiné Páczelt Gabriella pedagógus

19 2012. november Balatonkenesei Hírlap 19 Interjú Németh Sándorral és családjával Sándor és Szidi lánya már az udvaron várakozva köszöntöttek. Németné, Jucival csodálatos kézimunkái révén ismerkedtem meg közelebbrõl. Feltûnt, hogy mindig mosolyogva válaszol az õt kérdezõknek. Ez a derû az egész családjukra jellemzõ. Sándor! Beszélj származásodról, magadról! - Gyõr-Sopron megyében születtem paraszti családban. Az általános iskola elvégzése utána Balatonaligán végezte a szõlész-borász szakiskolában, majd az Aligai Állami Gazdaságban/késõbbi Badacsonyi Állami Gazdaságban/ dolgoztam. Kezdetben szakmunkásként, majd a Kertészeti Technikum elvégzése után a szõlészet mnden ágában alapos gyakorlatra tettem szer., nemsokára szõlészeti ágazatvezetõ lettem, majd az Állami Gazdaság megszûnése után nyugdíjazásomig a Traubi üzemben raktárosként dolgoztam. Juci! Tõled is kérek egy bemutatkozást! - A Tisza partján az ukrán-határszéli Kisarban születtem, ott jártam általánosiskolába. 16éves koromban kerültem a Badacsonyi Állami Gazdaságba dolgozni. Itt ismerkedtem meg életem párjával, Sanyival, akivel januárban leszünk 45 éves házasok. Ahogy õ, én is végig az Állami Gazdaságban dolgozta. Elõször a Traubi üzemben, három mûszakban, gépsoron. Késõbb, a gyermeknevelés szempontjából elõnyösebb egymûszakos állást kaptam, a kereskedelmi osztály adminisztrátora lettem. Ezidõtájt szereztem a könyvelõi képesítésemet. Ezután a kereskedelmi osztály lerakatvezetõ-helyettese lettem. Ezzel összefüggésben kellett elvégeznem a boltvezetõi szakiskolát. - Gyermekek, unokák? Edit lányomék 3 gyermekükkel Székesfehérváron élnek, Szilvia lányomék két gyermeket nevelnek, és itt laknak a lakótelepen. Szidi lányunk velünk él. Nagyon örülünk az unokáknak. Gergõ a veszprémi, Máté a szegedi egyetemen végzõs hallgató. Dani utolsó éves technikus-tanuló Veszprémben. Robertina is Veszprémbe jár gimnáziumba, most 2. osztályos. A legkisebb, Réka még alsó tagozatos. Sándor! Kenesén ismert szõlész-borászként emlegetnek. Netán örökölted szüleidtõl e szakma szeretetét? - Nem, a szüleim egyáltalán nem foglalkoztak ilyesmivel. Mivel az Állami Gazdaságba kerültem dolgozni a szõlészetbe, egyenesen adódott, hogy megismerkedtem a szakma minden csinjával-binjával, s beleszerettem. Ezelõtt 36 évvel Enyingen vettünk egy kis szõlõvel, présházzal, pincével, ekkor kezdtük el a borászatot. Majd 1983-tól, amikor szakcsoportokat lehetett indítani, azok létrehozásában az elsõ vonalban vettem részt. A privatizáció alkalmával még sikerült szõlõbirtokot vásárolni, eztán 5 hektáron is gazdálkodhattunk, fõként családi berkeken belül. Mára már csak 1 hektárunk van, Aligán. Juci! Mióta vagytok Kenesén? - Házasság kötésünk után a gazdaság lakótelepén laktunk 11 évig, majd Sanyi akkori fõnöke, Flink Tibor segítségével sikerült itt, a lakótelepen lakást vásárolni, azóta élünk itt. Sándor! Milyen szõlõfajtákkal foglalkoztok? - Aligán olaszrizling és kékfrankos szõlõnk van amibõl bor készül. Ugyanitt saszlánk is, amelyet csemegeszõlõként értékesítünk. Enyingen othellóval foglalkozunk. Így aztán négy fajta bort tudunk elõállítani: tiszta olaszrizlinget, kékfrankost, egy othelló-kékfrankos vegyest, és rozét. Sándor! Milyen eredményekkel dicsekedhetsz a borversenyeket illetõen? - Mivel vezetõje vagyok az Aligai Hegyközségnek, és oszlopos tagja a Lepsényi és Enyingi Baráti Körnek, ezek keretén belül részt veszek a borversenyek szervezésében, a borbírálatban, és természetesen benevezem a saját boraimat is. Igen sok arany és ezüst oklevelet összegyûjtöttünk már. Pl. tavaly a Kenesén elsõ alkalommal megrendezett borversenyen a kékfrankos borom érdemelte ki az arany minõsítést. Ugyancsak tavaly a többi helyeken is aranyat nyertünk az olaszrizling és rozé borunkkal. Egy igen jelentõs rendezvényen is részt vettünk, ahol az Enyingi Kistérség borai versenyeztek, s ahol mindegyik borunkat arany oklevélre érdemesítették. Idén tiszteletbeli tagja lehettem a Kelet-Balatoni Borrendnek, amelynek nagyon örültem, és büszke vagyok rá. Sándor! Mekkora elfoglaltsággal jár a szõlészkedésborászkodás? Jut-e idõ más idõtöltésre? - Az a helyzet, hogy nem esik nehezemre, mivel ez a hobbim is. Szeretek részt venni a boros rendezvényeken, aztán a jó barátokkal, családdal kirándulni, közben sok tapaszalatot tudunk megosztani a szakmával kapcsolatosan. Juci! Neked van-e kedvenc elfoglaltságod? - Nagyon szeretek kézimunkázni, fõleg gobleinezni. A kézimunka szeretetét a nagymamámtól örököltem, aki egész télen át szövögetett. Szõnyegeket, lepedõket, konyharuhákat készített, a pamut-lenvászonból pedig finomabb dolgokat, ajándéknak szánt törölközõket, asztalterítõket. Nagy-nagy örömömre mûködtetek egy kézimunka szakkört immár 6 éve, átlagosan fõvel, jelenleg is látható a szakkörösök által készített munkákból álló kiállítás a Kultúra Házában. Több önálló kiállításom volt már Szentesen, Veszprémben és itthon, Kenesén is. Összetartó, közösségszeretõ családként ismernek benneteket Kenesén. Milyen kívánságotok lenne akár karácsonyi ajándékként is családotok és a helybeli közösségek számára? - Juci: Az, hogy családomban továbbra is megmaradjon a szeretet. Szeretném, ha a mi kis szakkörünk tagjai még sokáig összetartoznának, jó lenne, ha gyarapodna a létszámunk, és még sokszor tudnánk közös kirándulásokon részt venni, jókat nevetni. - Sándor: Ha már közösségekrõl beszélünk, bíztatom arra Gyõrfi Károlyt, hogy még hosszú ideig mûködtesse a borlovagrendet. Kinek dobjátok tovább a labdát? - Sándor: Gyõrfi Károlyra, a Kelet-Balatoni Borrend alapítójára gondoltunk,aki sokat tesz ezért a kis közösségért. Sörédi Györgyné FELHÍVÁS A Kelet-Balatoni Borlovagrend szeretné gazdagítani értéktárát olyan régi szüreti fotókkal, dokumentumokkal, melyek a kenesei és térségi szõlõmûveléshez, borászathoz kapcsolódnak. Akik szívesen közzé adnák mindezeket, kérjük, juttassák el a Kultúra Házába. (Másolás, szkennelés után természetesen vissza is adjuk.) Köszönettel: Gyõrfi Károly elnök, nagymester FELHÍVÁS Kedves Olvasóink! A decemberi lapszámunkban ismét lehetõség nyílik arra, hogy a legszebb, legérdekesebb karácsonyi, szívhez szóló történeteket közre adjuk. Kérjük, aki szívesen megosztaná az olvasóközönséggel írását, gondolatait, szerkesztõségünkbe juttassa el levélben, ben, vagy személyesen. Kultúra Háza- Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.; Köszönettel: Szerkesztõség

20 20 Balatonkenesei Hírlap november PROGRAMAJÁNLÓ November 26. hétfõ 17 óra: Könyvtári Est Vendégünk Ács Anna muzeológus Helyszín: könyvtár A kenesei Váth János író- tanító élete Születésének 125. és halálának 50. évfordulója alkalmából December 1. szombat 18 óra: Az elsõ adventi gyertya meggyújtása az óriás koszorún Helyszín: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér Adventi köszöntõt mond: Dr. Balázs Pál c. apát. Közremûködnek a hittanos gyermekek és a nõvérek. Vendéglátásról gondoskodik : December 2. vasárnap óra: Az elsõ adventi gyertya meggyújtása Akarattyán Helyszín: Balatonakarattya, Állomás tér Adventi köszöntõt mond: Németh Péter református lelkész. Közremûködnek az akarattyai óvodások. Vendéglátásról gondoskodik a részönkormányzat. December 2. vasárnap 15 óra: Csodaváró családi napok- sorozat jótékony céllal Helyszín: Kultúra Háza A belépõ min. 10 db szaloncukor és egy db játék, amit otthon tudnak nélkülözni. A sorozat valamennyi alkalmával összegyûjtött édességeket és egyéb felajánlásokat (játékok, ruhanemûk, tartós élelmiszerek) a Családsegítõ Szolgálat juttatja el azokhoz a gyermekekhez, akiknél nem járna a Mikulás Segítsünk közösen rajtuk! Elsõ alkalommal: Adventi játszóház kakaóbárral. Adventi koszorú készítés, mézeskalács sütés, díszek a karácsonyfára. A A mézeskalács-sütõ tanfolyamon azok tudnak részt venni, akik az alábbi recept szerint elõzõ nap otthon tésztát gyúrnak: Íme a recept: Mézes kalács Hozzávalók: 60 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 2 evõkanál tejföl, 2 kávéskanál szódabikarbóna, 25 dkg méz, 2 egész tojás, 3 tojássárgája, tojás nagyságú zsír, õrölt fahéj, szegfûszeg (tetszés szerint) vagy 2 nagy evõkanál mézeskalács fûszerkeverék. A hozzávalókat összegyúrjuk, tetszés szerint szaggatjuk, lisztezett tepsiben sütjük világosra. Díszíthetjük tojáshabbal: 1 tojás fehérjét verjünk fel nagyon keményre, tegyünk hozzá 12 dkg porcukrot, és még 5 percig keverjük. ( Akkor jó, ha vízbe cseppentjük és egyben marad.) A mézeskalács-sütõ tanfolyamot Vargáné Dobó Katalin és Bódos Zoltánné vezeti. A helyszínen lehet majd sütni, díszíteni és kóstolni is órakor: Tátorján Játékvár bemutatja: Mikulás színháza címû interaktív elõadását. December 3-án hétfõn 15 óra: Digitalizált múlt Helyszín: Balatonakarattya, Közösségi Ház Az elmúlt 15 év Kenesén és Akarattyán- rövid áttekintés az Öböl TV archív anyagainak felhasználásával. December 3-án hétfõn 17 óra: Könyvtári Est Vendégünk: Dr. Meskó Bánk Helyszín: Könyvtár Irodalom és utazás címmel verses összeállítás December 5-én 18 órakor: Mikulásvárás Helyszín: Béri Balogh Ádám téren a nagy fenyõfa tövében Sok- sok kis csomaggal és mûsorral a puttonyában érkezik a Mikulás. December 8-án szombaton 8 órától: Hagyományõrzõ disznóvágás Balatonakarattyán Helyszín: Balatonakarattya, Iskola u. 7. Közösségi Ház 8 órától pörzsölés, darabolás 11 órától pecsenye kóstolás 13 órától hurka, kolbász kóstolás, vásárlás 15 órától toros leves és káposztakínálás A munka végeztével MULATOZÁSSAL zárjuk a napot. Minden érdeklõdõt szeretettel vár az Akarattyai Nyugdíjas Klub. December 8-án szombaton 15 óra: Csodaváró családi napok- sorozat jótékony céllal Helyszín: Kultúra Háza A belépõ min. 10 db szaloncukor és egy db játék, amit otthon tudnak nélkülözni. A sorozat valamennyi alkalmával összegyûjtött édességeket és egyéb felajánlásokat ( játékok, ruhanemûk, tartós élelmiszerek) a Családsegítõ Szolgálat juttatja el azokhoz a gyermekekhez, akiknek kevés jutott a Mikulás puttonyából Segítsünk közösen rajtuk! Második alkalommal: Játékvár, gyertek, a játék vár. Családi játékok, óriás társasok, fejtörõk, logikai játékok és önfeledt szórakozás kicsiknek és nagyoknak. 17 órakor: Nincsenek csodák címmel OLLY bûvész mûsora. December 8-án szombaton 18 órakor: A második adventi gyertya meggyújtása az óriás koszorún Helyszín: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér Adventi köszöntõt mond: Tömör István polgármester Közremûködnek a Tátorján Nyugdíjas Klub tagjai, a vendéglátásról is õk gondoskodnak. December 9-én vasárnap óra: A második adventi gyertya meggyújtása Akarattyán Helyszín: Balatonakarattya, Állomás tér Közremûködnek az akarattyai iskolások, a vendéglátásról gondoskodik az akarattyai posta.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének könyvéből 119/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére Tárgy: Kormányhivatali javaslat megtárgyalása Melléklet:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 129/2010. (XI.02.) számú képviselő-testületi határozat vízmű-üzemeltetés 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által kezdeményezett vízdíjemelésről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Tel.: 99/532-040 Fax.: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:Pereszteg

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése Tisztelt Képviselő- testület! A 2013. május 30-i, Litér és Királyszentistván Községek Képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. április 15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 1-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10-én 9 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/79-11/201. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/59/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 10/2014. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE. a 2011. október 27-i üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE. a 2011. október 27-i üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE a 2011. október 27-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. október 27. napján, Mátraszele Községháza hivatalos helyiségében,

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben