Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről"

Átírás

1 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: /2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./. Előterjesztés a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola vezetőjének megbízására 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 5./a. Előterjesztés a 2010/2011-es tanév előkészítésére 5./b. Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására 5/d. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének módosítására és az Intézkedési Tervének felülvizsgálatára 5/e. Előterjesztés a Szigligeti Gyermeküdülő üzemeltetésére, működtetésére, az üdültetés megszervezésére és az általános iskolás tanulók nyári napközis foglalkoztatásának ellátásara 6./ Előterjesztés Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja tender stratégiájának módosítására 7./a Előterjesztés a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat tagjai részére folyékony hulladék kezeléséhez biztosítandó díjkompenzáció forrásának biztosítására 7/b. Előterjesztés a települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló 5/2003.(II.1.) KGY rendelet módosítására Nyíregyháza, június 28. Csabai Lászlóné polgármester

2 1416 JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 28-án tartott folytatólagos nyílt üléséről Jelen voltak: Csabai Lászlóné polgármester, Nagy László alpolgármester, Giba Tamás alpolgármester, Dr. Gál György aljegyző, Dr. Ajtay-Horváth Magda, Aranyos Gábor, Dévényi József, Dr. Farkas Csilla, Felbermann Endre, Fesztóry Sándor, Földesi István, Dr. Hajzer László, Jászai Menyhért, Jánócsik Csaba, Dr. Jeney István, Jeszenszki András, Lengyel Károly, Lőrincz Tamás, Nagy Károly, Marinka Viktor, Márföldi István, Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Dr. Olajos Judit, Palicz György, Szabóné Dr. Csiszár Gabriella, Szabó Attila, Dr. Szilvai Mária, Dr. Szilassy Géza, Szokol Tibor, Dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Urbán Judit, Dr. Veréb József képviselők Hiányzott: Turcsik László, Dr. Vinnai Győző képviselők (távolmaradásukat bejelentették) Meghívottként részt vettek:, Dr. Freidinger Renáta, Dr. Grósz Péter, Dr. Kádár Csaba, Dr. Ráczné Kassy Erzsébet, Hajzer Gábor, Kemenes Erika, Markovics Attila, Czikóné Ling Mária, Váradi István osztályvezetők, Veres István városi főépítész, Virók Csilla Hajnalka, Patóné Nagy Magdolna, Kovács Zoltán osztályvezetőhelyettesek, Hámoriné Rudolf Irén Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, Gerda István Nyírtávhő Kft. ügyvezetője, Dr. Együtt Mihály Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság igazgató főorvosa, Dr. Losonczi István, Lakatos Jolán kitüntettek, Faragóné Széles Andrea közgyűlési referens, Siposné Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető, Bednárik Mónika Kelet-Magyarország munkatársa. 3./ napirend: Előterjesztés a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola vezetőjének megbízására Előadó: Csabai Lászlóné polgármester Csabai Lászlóné:(polgármester) Tisztelt Képviselők! Mint önök előtt ismert, Halász Zoltán igazgató úr tavasszal jelentette be, hogy nyugdíjba kíván vonulni, ezért már a szokásos pályázati rendszerben nem tudtuk megjeleníteni a pályázatot. Ezért arra van lehetőségünk, hogy 1 éves időszakra jelöljük meg az iskola igazgatóját. Oktatási Bizottságnak a véleményét kérdezem. Dr. Jeney István:(Oktatási Bizottság tagja) A bizottság egyhangúlag, 12 fővel támogatta Bárdos Erzsébet kinevezését.

3 1417 Csabai Lászlóné: (polgármester) Bárdos Erzsébetnek a bére rosszul van az anyagban, mert a magasabb vezetői pótléka forint, ott meg van írva, tehát kicsit jobb. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Természetesen majd jövő télen ki fogjuk írni a pályázatot. Kérem, aki egyetért azzal, hogy 1 éves időtartamra a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola vezetőjére Bárdos Erzsébet kapjon megbízást az előbb említett bérrel és bérkiegészítéssel, szíveskedjen igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 31 képviselő. A Közgyűlés 31 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 141/2010. (VI.28.) számú h a t á r o z a t a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. (16) bekezdése alapján megbízza Bárdos Erzsébetet augusztus 01. napjától július 31. napjáig terjedő időre a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolában a vezetői teendők ellátásával. Illetményét ban, magasabb vezetői pótlékát ban állapítja meg. Csabai Lászlóné:(polgármester) Erzsike gratulálok a nem könnyű munkához, amit abban az iskolában folytatni kell, jó egészséget és sok sikert kívánok és sok-sok támogatót a tantestület részéről. 4./ napirend: Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről Előadó: Csabai Lászlóné polgármester Csabai Lászlóné:(polgármester) Kérdezem, hogy van-e kérdés? Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Felbermann Endre. Felbermann Endre:(képviselő) A Regionális Fejlesztési pályázatok körüli anomáliákról szólnék, ezek az anomáliák azok, hogy túlságosan bürokratikus az a rendszer, túlságosan sok szereplős a rendszer. Az önkormányzatnak meg kell

4 1418 küzdeni a Regionális fejlesztési ügynökségekkel, mint közreműködő szervezettel, aztán az irányító hatósággal, amely többnyire már Budapesten székel. Az annyira többszereplős és sokszereplősé teszi a rendszert, hogy hihetetlen lassúvá és bürokratikussá teszi az egész pályáztatási rendszert. Ebben tökéletesen egyetértünk gondolom. És ezen valamit módosítani kell a jövőben, néhányszor már elmondtam ezt a kritikai megjegyzésemet és a beszámolóban a pályázati statisztika egyértelműen igazolja is azt, hogy polgármester asszony is mondott amit én is feszegetek. Ugyanis, ha megnézzük a pályázati statisztikát, csak a Szabolcs megyei részét nézem meg a megítélt támogatás nem tudom, hogy pontosan melyik időszakra vonatkozik, de talán 2007 vagy re vonatkozik. Csabai Lászlóné:(polgármester) Ez az időszak. Felbermann Endre:(képviselő) Egyértelműen nem derült ki, csak az előző táblázatból, 41 milliárd körüli a megítélt támogatás, szerződésekkel, hatályos szerződésekkel le van kötve 34,7 millió és eddig kifizetett összeg 14 milliárd 900 ezer. Tehát ez bizonyítja a folyamat lassúságát, hogy hihetetlen bürokratikus a rendszer és ezt az alkalmat szeretném még egyszer megragadni arra, hogy egyetértve ezekkel a gondolatokkal és egyetértve azzal, amit egyszer nem olyan régen Deutsch Tamás szájából is halottam a televízióban, hogy az Európai Uniós pályázati rendszer bürokratikusságát fel kell oldani és meg kell változtatni a rendszert. Itt az alkalom akkor, most ezt meg tegye a kormány és arra szeretném ösztökélni a városvezetést is, hogy próbáljon ebbe az irányba lépéseket tenni. Valóban úgy van, ahogy a polgármester asszony is mondta a nyilatkozatában, hogy sokszor egy vesszőéért is kifogást emelnek a bizonyos szintű előadók. Én tapasztaltam magam is olyat, nem volt megfelelő az a pecsét amit rátettek és egy másik pecsétet kértek és ezért tartották vissza a pénzeket. Hát ez már nonszensz, ami ezen a területen folyik, fél éves csúszásokkal mindig vacakolnak azzal, hogy kifizessék az önkormányzatoknak a pénzeket. Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy ebben valamit lépni kell és ez a beszámoló rávilágít arra, hogy a lépés elengedhetetlen most már. Csabai Lászlóné:(polgármester) Kérdezem, hogy kíván-e valaki még véleményt megfogalmazni? Én azt szeretném elmondani, hogy az egész életünk az ilyen nagyon pártok által meghatározott volt. De a Regionális Fejlesztési Tanácsban időközönként sikerült a párthovatartozást átlépni és sikerült nagyon sokszor konszenzusra jutni egy-egy pályázatnál. Sokkal közelebb voltunk mi, a Fejlesztési Tanács tagjai egymáshoz a véleménynyilvánításban mint az irányító hatóság és mi. Tehát ott sokkal több konfliktushelyzet volt, az irányítóhatóság és a tanács tagjai között, mint a tanács tagjai között, bár pártállásra tekintetre eltérő pártállású emberek ültek a tanácsban és ez nem kevés dilemmát okozott az elmúlt években. Kérem, aki beszámolót tudomásul veszi szíveskedjen igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 32 képviselő. A Közgyűlés 32 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

5 /2010.(VI.28.) számú h a t á r o z a t az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja. 5./a. napirend: Előterjesztés a 2010/2011-es tanév előkészítésére Előadó: Nagy László alpolgármester Csabai Lászlóné:(polgármester) Van-e szóbeli kiegészítés? Szóbeli kiegészítés nincsen. Markovics Attilát és Kovács Zoltán köszöntöm. Bizottság véleményét kérdezem. A bizottság támogatta. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Nem látok jelentkezőt. Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Jászai Menyhért. Jászai Menyhért:(képviselő) A körülményekhez képest valóban egy korrekt anyagot látunk magunk előtt. Egy picit az óvodák tekintetében szeretném árnyalni a képet. Nemcsak a belvárosi óvodák zsúfoltak, a nyírszőlősi óvoda évek óta 120%-on működik, a számok egy kicsit kozmetikázva lejjebb veszik a létszámot, évente gyereket kell elküldeni. Csabai Lászlóné:(polgármester) Nyírszőlősről? Jászai Menyhért:(képviselő) Igen, van olyan eset, amikor nagyobb gyerek odajár és a kisebb gyereket elküldjük. Itt egy módon lehetne ezen változtatni, vagy bővítenénk egy csoporttal az óvodát vagy kinyitnánk az iskola felé, ha ad rá lehetőséget. Vagy ha meghirdetik a bölcsődei pályázati kört, akkor pedig az iskolába egy bölcsödéhez közel az óvodához egy bölcsődéhez pályáznánk a 90%-os támogatással. És 4 éves korig a bölcsőde mehet tehát gyakorlatilag elvinni az óvodától a többletet a kicsiknél. Azért van különös jelentősége, egyrészt a távolság, mert nehezebben hordják be a városba a gyereket óvodába, míg hajlandó helybe hozni növelné, az iskola iránti elkötelezettséget, hogy ha a gyerekek ott volnának óvodában. Csabai Lászlóné:(polgármester) Jogos amit Jászai Menyhért mondott, azt hiszem a következő évben muszáj lesz foglalkozni ezzel a kérdéssel. Sajnos óvodára már nem tudunk pályázatot benyújtani, mert nincsen. Azt is meg lehet egyébként csinálni,

6 1420 mivel van tetőtere annak az óvodának, fölvinni minden nem óvodai csoporttal összefüggő dolgot és lehet, hogy ott lent is egy csoportszobát ki kell alakítani, jogos az igény. Az irodának az a dolga, hogy átnézze. Nem látok más jelentkezőt, lezárhatom-e? Amit Jászai Menyhért mondott ez az évkezdéshez fontos információ, de nem befolyásolja az évkezdést, a jövő év előkészítésére erre dolgozni kell és a 2011-es költségvetés előkészítésre. Kérem, aki elfogadja a tanévindításnak a tervezetét szíveskedjen igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 32 képviselő. A Közgyűlés 32 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 143/2010. (VI.28.) számú h a t á r o z a t a 2010/2011-es tanév előkészítéséről A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 2./ a nevelési, oktatási intézményhálózatban a feladatok racionálisabb ellátása érdekében a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. évi törvény 102. (2) bekezdése alapján a.) az óvodai férőhelyek és csoportok számát az 1. sz. melléklet b.) az általános iskolai osztályok, napközis és tanulószobai csoportok számának változását a 3. sz. és 5. sz. mellékletek c.) a középfokú intézményekben az osztályok számának változását, a napközis és tanulószobai csoportok számát, valamint a kollégiumi férőhelyek és csoportok számát a 7. sz., 9. sz. és 10. sz. mellékletek szerint szeptember 01. napjától engedélyezi. 3./ a.) az óvodákban az álláshelyek számának változását a 2. sz. melléklet b.) az általános iskolákban az álláshelyek és a finanszírozott túlórák számának változását a 6. sz. melléklet c.) a középfokú intézményekben az álláshelyek és a finanszírozott túlórák számának változását a 11. sz. melléklet szerint engedélyezi, illetve véglegesen megszűnteti. 4./ a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

7 / utasítja a Gazdasági Osztály osztályvezetőjét, hogy a költségvetési rendeletnek a közalkalmazotti álláshely változásokkal történő módosítását készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé. Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető-helyettes Határidő: augusztus / a.) a Művészeti Középiskola és Kollégium alapító okiratának 12. pontja a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával, valamint 17. pontja könyvtári állomány alapítása, nyilvántartása, és könyvtári szolgáltatások szakfeladatokkal egészül ki. b.) a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának 21. pontjában a kollégiumba felvehető maximális létszám 369 főre módosul. c.) a Művészeti Középiskola és Kollégium és a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 12. és 13. számú melléklet szerint jóváhagyja. 12. sz. melléklet a 143/2010. (VI.28.) számú határozathoz MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. és a 96. (1) és (2) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44. (4), a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5), 86., 90. (1), 102. (2) bekezdésében, meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a közoktatási intézmény alapítója. A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a nyíregyházi Művészeti Középiskola és Kollégium Alapító Okiratát szeptember 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT I. rész 1. Neve: Művészeti Középiskola és Kollégium 2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Búza utca Telephelye: 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 8.

8 Intézményegységei: nincs 5. Alapítás éve: Nyíregyháza, Moszkva u Az irányító szerve, címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér Az alapító és fenntartó szerve, címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér Létrehozásáról rendelkező határozat: 210/2009. (IX.28.)számú kgy.hat. 9. Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 10. Működési köre: Nyíregyháza város és országos beiskolázású 11. Intézmény típusa: többcélú intézmény (gimnázium, szakközépiskola, kollgégium) 12. Jogszabályban meghatározott közfeladat: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti közoktatási feladatok: tanulók rendszeres nevelése oktatása, érettségi vizsgára, szakmai vizsgára történő felkészítése nappali rendszerű oktatásban. Kollégiumi nevelés. Nyilvános könyvtári feladatok ellátása. 13. Típus szerinti besorolása: - tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - közszolgáltató szerv fajtája: közoktatási feladatot ellátó közintézmény - feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 14. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg. 15. Az intézmény foglalkoztatottjai jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik. (1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról törvény alapján)

9 Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője 17. Szakágazat száma: Általános középfokú oktatás január 1-től érvényes szakfeladatok: Az iskola alaptevékenységes szakfeladat rend szerint: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam) Nyelvi előkészítő évfolyam Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13 évfolyam) évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) zene- tánc- képző- és iparművészeti tagozat párhuzamos képzés Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése Bázisiskolai feladatok ellátása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13 évfolyam) évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

10 évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi externátusi nevelése évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Tanulók kollégiumi étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Tanműhelyi oktatás, üzemeltetés Felsőfokú szakképzés Zeneművészeti tevékenység

11 Táncművészeti tevékenység Alkotóművészeti tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások 18. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 19. Az intézmény a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. partnerintézménye. Szakmacsoportokon belül a szakképző évfolyamokon az Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntéseivel összhangban a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a fenntartóval egyeztetve meghatározza az indítható szakmák és osztályok számát. 20. Évfolyamainak száma: nappali tagozaton: - gimnázium 5 évfolyam - szakközépiskola 5 évfolyam - érettségi vizsgára épülő OKJ-s képzés 5 évfolyam 21. Az iskolába felvehető maximális tanulói létszáma nappali tagozaton: 700 fő A kollégiumba felvehető maximális létszám: 150 fő 22. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 23. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. 24. Az iskola önállóan működő és gazdálkodó helyi költségvetési szerv, és ellátja a Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Nyíregyháza, Kürt u sz.) önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodását és pénzügyeit. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, munkaterve alapján látja el. Az iskola költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg.

12 1426 II. rész Közös rendelkezések: Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység során felszabaduló szabad kapacitás az ellátás színvonalának növelése érdekében értékesíthető. Jelen alapító okirat január 01-től hatályos az egységes szerkezetbe foglalt és felülvizsgált 210/2009. (IX.28.) számú és a 10/2010.(I.18.) számú határozattal. Nyíregyháza, június sz. melléklet a 143/2010. (VI.28.) számú határozathoz SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. és a 96. (1) és (2) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44. (4), a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5), 86., 90. (1), 102. (2) bekezdésében, meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a közoktatási intézmény alapítója. A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratát szeptember 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: Az intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA I. rész 1. Neve: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Városmajor u Telephelye: 4400 Nyíregyháza, Árok u Intézményegységei: nincs 5. Alapítás éve: Az irányító szerve, címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

13 Az alapító és fenntartó szerve, címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér Létrehozásáról rendelkező határozat: 210/2009.(IX.28.) számú kgy.hat. 9. Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 10. Működési köre: Nyíregyháza város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, országos beiskolázású 11. Intézmény típusa: többcélú intézmény (szakközépiskola, kollégium) 12. Jogszabályban meghatározott közfeladat: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti közoktatási feladatok: tanulók rendszeres nevelése oktatása, érettségi vizsgára, szakmai vizsgára történő felkészítése nappali rendszerű oktatásban. Kollégiumi nevelés. 13. Típus szerinti besorolása: - tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - közszolgáltató szerv fajtája: közoktatási feladatot ellátó közintézmény - feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 14. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg. 15. Az intézmény foglalkoztatottjai jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik. (1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján) 16. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője 17. Szakágazatszám: Szakmai középfokú oktatás

14 január 1-től érvényes szakfeladatok: Az iskola alaptevékenysége szakfeladat rend szerint: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam) közgazdaság, ügyvitel, informatika és oktatás szakmacsoport nyelvi előkészítő évfolyam egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése bázisiskolai feladatok ellátása Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon gazdasági-szolgáltatási szakterületen közgazdaság és ügyvitel szakmacsoport, valamint műszaki szakterületen informatika szakmacsoport, humán szakterületen oktatás szakmacsoport OKJ-s szakképzés nappali tagozatú iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés (2 évfolyamos) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon gazdasági-szolgáltatási szakterületen közgazdaság és ügyvitel szakmacsoport, valamint műszaki szakterületen informatika szakmacsoport, humán szakterületen oktatás szakmacsoport OKJ-s szakképzés nappali tagozatú iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés (évfolyamos) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége,

15 1429 b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Tanulók kollégiumi étkeztetése Iskolai, intézményi étkeztetés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Iskolai, diáksport tevékenység támogatás Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Helyiségek, eszközök bérbeadása Tanfolyami szakmai oktatás szervezése, vizsgáztatás

16 Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 19. Az intézmény a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. partnerintézménye. Szakmacsoportokon belül a szakképző évfolyamokon az Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntéseivel összhangban a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a fenntartóval egyeztetve meghatározza az indítható szakmák és osztályok számát. 20. Évfolyamok száma: Nappali tagozaton: - szakközépiskola 4 és 1+4 évfolyam - érettségi vizsgára épülő OKJ képzés 1 és 2 évfolyam 21. Az iskolába felvehető maximális tanulói létszáma nappali tagozaton: 700 fő Kollégiumba felvehető maximális létszám: 369 fő 22. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 23. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. 24. Az iskola önállóan működő és gazdálkodó helyi költségvetési szerv. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, munkaterve alapján látja el. Az iskola költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. Közös rendelkezések: II. rész Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység során felszabaduló szabad kapacitás az ellátás színvonalának növelése érdekében értékesíthető. Jelen alapító okirat január 01-től hatályos az egységes szerkezetbe foglalt és felülvizsgált 210/2009. (IX.28.) számú és a 10/2010. (I.18.) számú határozattal. Nyíregyháza, június 28.

17 /b. napirend: Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Nagy László alpolgármester Csabai Lászlóné:(polgármester) Bizottság véleményét kérdezem. Dr. Jeney István:(Oktatási Bizottság tagja) A bizottság véleménye egyhangú. Csabai Lászlóné:(polgármester) Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani, vagy kérdezni? Kérem, aki egyetért szíveskedjen igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 31 képviselő. A Közgyűlés 31 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 144/2010.(VI.28.) számú h a t á r o z a t egyes oktatási-nevelési intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 2./ a határozat számú mellékletében felsorolt intézmények egységes szerkezetű alapító okirata 19. sz. pontját az alábbiak szerint módosítja: Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja. 3./ a Kincskereső Óvoda és a Tündérkert Óvoda alapító okiratának 17. sz. pontjában szereplő szakfeladatait kiegészíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, óvodai fejlesztő program szervezésével.

18 1501 5/d. napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének módosítására és az Intézkedési Tervének felülvizsgálatára Előadó: Nagy László alpolgármester Csabai Lászlóné:(polgármester) Van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen szóbeli kiegészítés. A bizottság véleményét kérdezem. Támogatja. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Ajtay-Horváth Magda. Dr. Ajtay-Horváth Magda:(képviselő) Polgármester asszony, tisztelt közgyűlés ez a nagyon alapos munka egy nagyon éles tükröt állít elénk és amilyen a mostani közoktatási helyzet Nyíregyházán, olyan lesz majd a következőkben Nyíregyháza társadalmának a jövője. Tehát nagyon komolyan kellene venni mindazt amit itt látunk. Két olyan gond van, ami nem csak a társadalmat, de a jövőben a gazdaságot is meg fogja határozni. Egyrészt a leszakadó, szegregálódó rétegek, másrészt pedig a tehetségek gondozásának a kérdése. A szociálisan hátrányos helyzetű családok, illetve a roma szegregáció felszámolása eszméletlen sok pénzbe került. Vannak amerikai példák, a tanár az osztályban tanít, hátrányos helyzetű, HHH-ás gyerekek vannak az osztályban zömmel, három más tanár illetve asszisztens dolgozik az osztályban ahhoz, hogy lépést tudjanak ezek a gyerekek tartani. Tehát nem elég összeengedni a szegregáltat a nem szegregálttal, vagy a hátrányos helyzetűt a nem hátrányos helyzetűvel. Eszméletlen sok pénzeket kell ebbe belefektetni, tehát ez kardinális kérdés lesz a jövőben. A hátrányos helyzetűeket elsősorban szakmára kellene tanítani, és olyan piacképes szakmákat adni a kezükbe, illetve ránevelni fokozatosan arra, hogy szeressék a munkát, illetve arra, hogy munkával öröm pénzt keresni, illetve a munkát anyagi javakká lehetne átfordítani. Tehát ez egy kardinális kérdés lenne és ezt ugyanolyan programokkal lehetne megvalósítani, ahogy a hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek programja működik. Tehát a másik oldala pedig a hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekeknek a felkarolása, és ezzel kapcsolatban elmondanék egy példát. Az Arany János tehetséggondozó programban járó gyerekeknek voltam érettségi elnöke. A hozzáadott érték, az iskola által hozzáadott érték szinte hihetetlen, tehát az iskola, az állam képes azt a deficitet pótolni, amit a család nem tud, illetve egy jó középosztálybéli család lehetőségeit tudja az iskola pótolni abban az esetben, ha a gyerek akar tanulni, és nyilván itt a tehetséges gyerekekről van szó. 34 gyerek járt ide, valóban olyan gyerekek akiknek nem lett volna esélyük. A gyerekek közül kettő roma származású volt, és ez a két gyerek az egész családját fogja majd magával vinni és ilyen reményeket fűznek a szülők is hozzá. A 34 gyerekből 32-nek nyelvvizsgája volt, nagyon soknak két nyelvvizsgája is, olyan is volt, hogy felső fokú nyelvvizsgája is volt a gyereknek angolból, németből pedig középfokú. Szinte mindenki megszerezte a jogosítványt és ezt az informatikai, számítástechnikai ECDL vizsgát, tehát ez domináns volt. Az összest ingyen van. Mivel most volt 10 éves a program, megjelentettek egy könyvet ezzel kapcsolatban, ahol a visszaemlékezéseket olvashattam. Évente két külföldi kirándulás és rengeteg úgynevezett bennmaradós hétvége, amikor különböző társadalmi, illetve kulturális eseményeken vehettek részt a gyerekek és kirándultak Magyarországon. Tehát azt akarom csak mondani, hogy rengeteg sok pénzből valóban enyhíteni lehet a szociális körülményeket. Tehát fent egyszer a tehetségek gondozása, lentről pedig a szakképzésbe való integráció, de ezt valami hatékony, a

19 1502 tehetséggondozó programhoz hasonló hatékonyságú programokkal lehetne csak megvalósítani, a szakmába való bevezetését a roma gyerekeknek. Köszönöm szépen. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy el merjem-e mondani, amit Giba Tamással Győrben tapasztaltunk. Volt egy városnézésünk alpolgármester úrral, aki azt mondta, hogy két évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy gimnázium oktatás csak gimnáziumból. És mindenkit irányítanak a szakképzés felé és évente a szakképzésben résztvevők támogatására 100 millió forintot költenek. Jól mondom? Többet? 300 millió forintot. Akkor 100-al, lehet, hogy 100-al indultak és 300 millió forintot költenek. Tehát annyira a szakképzés van ott, nálunk meg annyira az ellenállás van ebben a dologban, elkerülhetetlen, hogy jövőre ezzel az új testület ne foglalkozzon, hogy ösztönözni és kényszeríteni. Nagyon rossz ez a szó, amit most mondok, a gyerekeket a szakképzés felé és természetesen a hátrányos és a nem hátrányos gyerekeket is. De amit a felzárkózásról mondtál, az teljesen úgy van, én köszönöm szépen a hozzászólást. Van-e más, aki hozzá kíván szólni? Kérem, aki a helyzetértékelést és az intézkedési tervet elfogadja az igennel szavazzon. Szavazáskor jelen volt 31 képviselő. A Közgyűlés 30 szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:. 145/2010. (VI.28.) számú h a t á r o z a t Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 2./ az 1. sz. mellékletben csatolt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét elfogadja. Csabai Lászlóné:(polgármester) Egyvalamit szeretnék elmondani, hogy direkt nem mondtam a szavazás előtt, mert én nem vagyok nyugodt ennél, ennek a tervnek az elfogadásában. Tudom Attilával ebben nekünk vitánk van, én nagyon nem szeretem, hogy egy mondat megjelenik benne, hogy a Koszorú utcai iskola az szegregált iskola, mert az, amit Endre is mondott, meg amit én tegnap Gödöllőn mondtam ezen a fórumon, hogy egy ilyen vaskalapos irányító hatósági ember ez alapján el tudja utasítani a Petőfi pályázatunkat. Nem tudtam meggyőzni a két szakértőt, hogy ezt a mondatot ne tegyék bele, minden kísérletem ellenére ez megtörtént, Attila biztosított arról, hogy ez nem ugyanaz, mint a másik mondat, csak szeretném tudni, csak szeretném, hogy tudnátok, hogy bennem ezzel kapcsolatban nagy feszültség van és nem is akarom mondani, mert direkt nem a szavazás előtt szóltam erről. Köszönöm szépen.

20 /e. napirend: Előterjesztés a Szigligeti Gyermeküdülő üzemeltetésére, működtetésére, az üdültetés megszervezésére és az általános iskolás tanulók nyári napközis foglalkoztatásának ellátására Előadó: Markovics Attila Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője Dr. Freidinger Renáta Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Csabai Lászlóné:(polgármester) Van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen. Két bizottságnak a véleményét kérem, a Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság. Fesztóry Sándor. Fesztóry Sándor:(Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke) A Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság támogatta az előterjesztést. Csabai Lászlóné:(polgármester) Oktatási Bizottság. Dr. Jeney István:(Oktatási Bizottság tagja) A korrekt tájékoztatás kedvéért szeretném elmondani, hogy elhangzott egy javaslat az Oktatási Bizottságban, ahol a megbízást két évre szerették volna szűkíteni. Erről szavazott a Bizottság, a többség ezt a javaslatot nem támogatta, az eredeti határozati tervezetet támogatja 7:5 arányban. Köszönöm szépen. Csabai Lászlóné:(polgármester) Köszönöm szépen. Költségvetési és Gazdasági Bizottság. Mikó Dániel:(Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke) A Költségvetési és Gazdasági Bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúlag elfogásra javasolja. Csabai Lászlóné:(polgármester) Kérdezem, hogy van-e kérdés, kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Akkor az eredeti határozat-tervezetre teszek javaslatot. Kérem, aki egyetért, szíveskedjen igennel szavazni. Szavazáskor jelen volt 31 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal, 10 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 146/2010. (VI.28.) számú h a t á r o z a t a Szigligeti Gyermeküdülő üzemeltetéséről, működtetéséről, az üdültetés megszervezéséről, és az általános iskolás tanulók nyári napközis foglalkoztatásának ellátásáról

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben