MOSONVÁRMEGYE. Véren vettük magunknak a szabadságot. Megkezdte munkáját az új képviselő-testület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONVÁRMEGYE. Véren vettük magunknak a szabadságot. Megkezdte munkáját az új képviselő-testület"

Átírás

1 MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP november 7. XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM Véren vettük magunknak a szabadságot a sír / NIncs sehol / a sír a gyilkosok / a test se ITT / NIncs sehol / a test / se OTT / a csont / a gyilkosok / NIncs sehol / a csont (p. s.) egyszer majd el kell temetni s nekünk nem szabad feledni a gyilkosokat néven nevezni! (1983) Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam kilenc éves című versével kezdte ünnepi megemlékezését dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Gyásztéren október 26-án, az 58 évvel ezelőtti mészárlás áldozataira emlékezve. Ez a vers volt az első, amelyik áttörte a hallgatás falát, s megszegte azt az íratlan megállapodást a hatalom és az írók között, mely szerint 1956-ról nem beszélünk. Az NI nagybetűs írásmódja könnyen megfejthető volt az olvasók számára, mindenki előtt nyilvánvaló, hogy Nagy Imre mártír miniszterelnök monogramja. A verset közlő lapot betiltották, a szerzőt szilenciumra ítélték, de már semmi nem volt olyan, mint előtte. Az október 26-án Mosonmagyaróváron történteket is a hallgatás fala vette körül 1989-ig, emlékezni, beszélni sem szabadott az égbekiáltó bűnről, száznál is több ember legyilkolásáról. Ettől az évtől kezdve gyásznap ez a nap Mosonmagyaróváron, s évente gyertyát gyújtanak az emlékezők a vérrel áztatott téren. Lapunk a hagyományoknak megfelelően most is közli az elhangzott gyászbeszédet. Balassa Tamás felvételén (középen) Rieger Tibor, a szobor alkotója gyújt gyertyát az áldozatokra emlékezve. Megkezdte munkáját az új képviselő-testület Október 22-én alakult meg Mosonmagyaróváron a város képviselő-testülete, miután befejeződtek a választások után indított jogorvoslatok, s véglegessé vált a testület összetétele. Az ünnepélyes aktus a polgármester eskütételéből, a képviselők esküjéből, a tiszteletdíjak megállapításáról szólt. Az ünnepélyes ülésen került sor a bizottságok megalakulásáról, s a bizottsági tagok eskütétele is megtörtént. A korábbikakkal ellentétben négy bizottságban folyik a döntést előkészítő munka. A Pénzügyi és igazgatási bizottságban, a Szociális és esélyegyenlőségi bizottságban, a társadalmi kapcsolatok bizottságában valamint a Gazdasági és városüzemeltető bizottságban. Megszűnt a Mo soni bizottság, s egy alpolgármester segíti a polgármester munkáját. S Nyitrai József személyében közbiztonsági tanácsnokot is választottak. A testület összetételéről, a bizottságokról a 3. oldalon olvashatnak részletesebben. Ugyancsak itt találnak elemzést a 2014-es önkormányzati választásokról is. Fotó: B.T.

2 2 Közélet november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Az elkövetett bűnökre nincs bocsánat Istennél van a döntés Dr. Nagy István államtitkár gyászbeszéde Tisztelt emlékező Közösség! Nagy Gáspár Öröknyár című versével köszöntöm Önöket! Alig múlt el október 6-a az Aradi vértanúk, a nemzeti gyász, a becsület napja, amikor a szabadság halálára emlékeztünk, és ma néhány héttel később a feltámadását ünnepeljük. Az Aradi vár sáncai között egyértelmű volt az üzenet : a szabadságért a legreménytelenebb helyzetben is vállalni kell a küzdelmet, a hatalom hazugságát pedig a legvéresebb megtorlás sem emelheti az igazság helyére ban együtt voltunk ismét mi magyarok. Az utcákon harcoló bátrak, a rádiókészülékek mellett imádkozók a tűzvonalban helytállók. Legyőztük magunkban a legbelsőbb félelmeinket, gyengeségeinken úrrá lettünk. Az elkeseredettség, a hit, a lélek ereje, hogy létezik egy másik, szemmel nem, csak a szívvel látható Magyarország vitte emberek millióit az utcára 1956 októberében. A hit és remény, hogy létezik egy másik egy szabad, független, gyarapodó Magyarország, ahol az emberek nem rettegnek a besúgástól, hanem bizalommal fordulnak egymás felé. Tisztelt emlékezők és gyászolók! Emlékezünk és gyászolunk. Begyógyulatlan múltunkon a sortüzek okozta seb. Az idő begyógyít mindent, tanítja nekünk a történelem, de 1956 őszének sebei inkább látszanak évről-évre föltépődőnek, mintsem gyógyulónak. S ez a kínzó fájdalom több forrásból is táplálkozik. Az egyik talán az a förtelmes maszatolás, ami 1989 után történt. Az a kínlódva kiizzadott igazságtétel, ami mindennek mondható csak igazságtételnek nem. Az elmaradt katarzis. A görög tragédiákban fájdalmasságukban is az a gyönyörű, hogy elmaradhatatlan a megtisztulás. Annak fölismerése, hogy minden látszólag igazságtalan halál belesimul végül az istenibe, s szolgálja az egészet, a jövőt. Ha mással nem, tanulságaival mészárlásairól nem mondhatjuk ezt el. Nem védekezhetünk, hogy még alig telt el emberöltőnyi idő, hogy még kevés a távlat. Nem. Mert a bűnt nem követte büntetés. Csak olyan felemás büntetés féle. Mert a nagy nehezen néven nevezés, a történtek féligmeddig föltárása nem elég. Az áldozatok és a gyilkosok öszszemosása, a felelősség világgá nem kiáltása ma is égeti azok lelkét, akik hisznek az igazságban. A fájdalom másik forrása a bocsánatkérés elmaradása. A nyilvános és teljes elégtételé. Mosonmagyaróváron október 26-án délelőtt 11 órakor a Szózatot éneklő fegyvertelen tömeget kaszabolta sortűz. Majd kézigránátokat hajítottak közéjük. Majd miután újratöltötték a gépfegyvereket, a menekülő tömeget hátulról lőtték. Száznál is többen maradtak a vérrel áztatott téren. S ennél a mondatnál meg kell állnunk. Mert ebben a mondatban égbekiáltó, kétségbeesett fájdalom van. Nem tudjuk pontosan hányan voltak. Nem tudjuk teljes bizonyossággal mindnyájuk neveit. Nők és férfiak, gyermekek és felnőttek. Diákok és tanárok, gyári munkások és értelmiségiek voltak. Aztán elhallgattak a fegyverek, a sikolyok és a jajkiálltások. Csend lett. Súlyos csend parancsoltatott évtizedekig. Aztán ahogyan fogytak a túlélők, a diktatúra úgy reménykedett a feledésben. De ezt a gyalázatot és gaztettet nem lehetett elfeledni. Aztán elkezdődött az igazságtételnek nevezett komédia. Aztán június 19-én született egy ítélet féle. Ahol a parancsnok kapott három évet. Amit nem kell leülni. Aztán megfellebbeződött az ítélet. Aztán eltelt újabb néhány év. Aztán meghalt a parancsnok. Ágyban, párnák közt. Ahogyan hóhérnak illik errefelé. A túlélők itt vannak közöttünk. Már nem mondják, hogy legalább bocsánatot kellett volna kérni. Mert már nem vágynak senki bocsánatára. Még a tárgyalás utáni döbbent csöndben is arról beszéltek, hogy nem kért tőlük senki bocsánatot! Úgy vágytak pedig rá. Arra, hogy megbocsáthassanak. S helyettük is ki kell mondani végre: nincsen megbocsátás! Nincsen bocsánat az elkövetett bűnökért. A szenvedésekért. A megaláztatásokért. Nincsen. Ebben az ügyben Istennél van a döntés. A fájdalom harmadik forrása az, hogy az elkövetők magyarok voltak. Mennyivel könynyebb lenne idegen, elnyomó hatalom zsoldosaira fogni a sortüzeket. De nem lehet. Azok vezényeltek, lőtték véreiket, akik közülük valók voltak. S azok, akik nem vonultak ki a megszálló hatalom katonáival több, mint három évtized után. Maradtak elhazudni mindazt, ami történt. S összemosták magukat az áldozatokkal, hogy még nagyobb legyen a bűn! Október 26-án Mosonmagyaróváron nem csak az egyes embert akarták elpusztítani, hanem a nemzet lelkét. De nem tudták, s ma sem tudják felfogni, hogy céljukat nem érhették, érhetik el, mert egy országot lehet térdre kényszeríteni, de egy nemzetet soha. Tisztelt emlékező, gyászoló Közösség! Babits Mihály írja: Nem a feledésben van az orvosság, hanem éppen az emlékezésben. Mi mosonmagyaróváriak ezt a napot nem kerülhetjük meg. Ezt a napot nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Mert mi véren vettük magunknak a szabadságot. Az emlékezés számunkra akkor lesz orvossággá, ha tanulságokat tudunk belőle megfogalmazni a jelenre és a jövőre nézve. Noha 1956 forradalmát és szabadságharcát leverték, azonban az igazságos forradalmak és szabadságharcok mindig győzedelmesek. Olykor levertükben még határozottabban, mert jövőt építenek és megreformálják távlatosan a társadalom életét, intézményrendszerét, öntudatát, erkölcsi minőségét. A szabadságot azonban nem elég megnyerni, hanem meg is kell benne állni. Éljünk felelősen a szabadsággal, és ne engedjük, hogy az a kezeink között eltékozolódjon. Tisztelt emlékező közösség! Nem marad nekünk sem más ma élő Mosonmagyaróváriaknak, mint elődeinknek, a hit. A hit az igazságban. Babits Mihály Jónás könyvében nehéz felfogni Isten Jónáshoz intézett szavait, A nekem van időm, én várhatok igazát. Mai nyelvre ezt úgy fordítanám le, az igazságtevés nem marad el. A büntetés kegyetlen lesz. Mosonmagyaróváriak! Október 26-án miben hihetnénk másban? (Elhangzott Mosonmagyaróváron a Gyásztéren, október 26-án.) IMPRESSZUM: Mosonvármegye Közéleti hetilap Szerkesztőség: Flesch Központ, Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Telefon: Postacím: Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u Kiadja a Flesch Károly Kulturális Központ Nonprofit Kft Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Felelős kiadó: Csiszár Péter üv. igazgató. Munkatársak: Balassa Tamás (Fotó), Beregszászi Balázs (Múltunk), Böröndi Lajos (Főszerkesztő, Közélet), Farkas István (Hitélet), Milkovits Tibor (Babafotók), Nagy Mária (Sportfotó), Hohner Barbara (Programajánló, Kistérség), Sztranyovszky Attila (Sport), Tuba László (Múltunk) Terjesztés: S-vária Média Kft. (Győr). Nyomtatás: Monocopy Bt. Mosonmagyaróvár, Juhar u. 16. Hirdetésfelvétel: 06-30/ Vizsy Ferenc ( ) Megjelenik Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében példányban. ISSN:

3 2014. november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Közélet 3 Elkezdte a munkát Mosonmagyaróvár képviselő-testülete Október 22-én alakult meg Mosonmagyaróváron a város képviselőtestülete, miután befejeződtek a választások után indított jogorvoslatok, s véglegessé vált a képviselő-testület összetétele. Az alakuló ülésen választották meg a testület bizottságait. Azok tagjaira, miután letette polgármesteri esküjét, dr. Árvay István polgármester tett javaslatot. Pénzügyi és igazgatási bizottság. Elnök: dr. Kovács Tamás. Képviselő tagok: Keszeiné Siklósi Zsuzsanna, Kránitz László, Németh Sándor, Ábrahám Tivadar. Nem képviselő bizottsági tagok: Fekete Katalin, Manczal Szilveszter, Vitéz Gábor, Simon Tünde. Szociális és esélyegyenlőségi Bizottság. Elnök: Szabó Miklós. Képviselő tagok: Pausits István, Muráncsik László, Nyitrai József, Goda Bálint Zsolt. Nem képviselő bizottsági tagok: dr. Balogh Elek, dr. Szuk hentrunk Ágnes, Kránitz Péter, Bertók Klára. Társadalmi kapcsolatok Bizottsága. Elnök:Staár Katalin. Képviselő tagok: Keszeiné Siklósi Zsuzsanna, Pausits István, Kránitz László, Jávor Miklós. Nem képviselő bizottsági tagok: Farkas István, Dr. Makk Zoltán, Luksa Attila, Gnám Károly Gazdasági és városüzemeltetési Bizottság. Elnök: dr. Frau hammer Csaba. Képviselő tagok: Nyitrai József, Muráncsik László, Németh Sándor, dr. Kovács Tamás. Nem képviselő bizottsági tagok: Keszei Ákos, Erdős Sándor, Knausz Ferenc, Au gusztin Ferenc. Dr. Árvay javaslatára alpolgármesternek dr. Iván csics Jánost választotta meg a testület, s közbiztonsági tanácsnoknak Nyitrai Józsefet. Mosonmagyaróvár képviselő - testülete Dr. Árvay István polgármester. Keszeiné Siklósi Zsuzsanna, Szabó Miklós, Németh Sándor, Dr. Iváncsics János, Staár Katalin Erzsébet, Nyitrai József, Muráncsik László, Pausits István, Dr. Frauhammer Csaba, Kránitz László. (Mindnyájan a Fidesz és szövetségesei színeiben.) Kompenzációs listáról kerültek be: Dr. Kovács Tamás MSZP-Szociáldemokraták, Goda Bálint Zsolt LMP, Jávor Miklós Jobbik, Ábrahám Tivadar DK. Így választottunk - A számok nyelve választópolgár közül 7660 adta le voksát Mosonmagyaróváron, s választott városvezetőt. Ez a 28,8 százalékos arány az országos adatokhoz képest is nagyon alacsonynak mondható. Polgármesterre 7432 érvényes szavazatot adtak le, 226 voks érvénytelen volt! Dr. Árvay István 51,86 százalékot ért el, így hatalmas fölénnyel nyerte a polgármester választást. Ez 3854 szavazatot jelentett. 19,12 százalékos eredménnyel második helyen végzett dr. Kovács Tamás, az MSZP - Szociáldemokraták jelöltje. Harmadik helyen 14,52 százalékos eredménnyel Jávor Miklós, a Jobbik jelöltje végzett, míg Ábrahám Tivadar a DK jelöltje 10,2 százalékot kapott. Az LMP 4,31 százalékos eredménye (Goda Bálint Zsolt) a tavaszi választásokat tekintve nem meglepő, stabilan 4-5 százalék között mozog ennek a pártnak a városi támogatottsága. A helyhatósági választások ismét bebizonyították, hogy elsősorban pártszimpátia vezérelte a szavazókat. Dr. Árvay győzelme borítékolható volt, a Jobbik erősödése is annak látszott, 14,5 százalékos eredményt azért is tarthatjuk jónak, mert Kopetti Tamás elvesztése után a helyi szervezet, az idő csekély volta miatt sem tudta felépíteni dr. Árvay valódi ellenfelét. Jávor Miklós ismertsége minimálisnak mondható, ennek fényében tartjuk jó eredménynek az elérteket. A baloldal közel harminc százalékos eredménye azt jelzi, hogy jelentős azoknak a száma, akik az alternatívát ezen az oldalon keresik, s az elmúlt évek torzsalkodása, kapkodása és céltalansága sem tántorította el őket attól, hogy voksokban lemérhető véleményt mondjanak a kormányzó erők tevékenységéről. Azonban óvatosan kell bánni a matematikával, hiába adjuk össze a DK és az MSZP eredményét, közös indulásuk esetén nem valószínű, hogy ez a szám jönne ki, mindkét táborban többeket taszít, mint vonz az összefogás. A csekély részvétel s a sok érvénytelen szavazat elgondolkodásra késztetheti a helyi politikában részt vevő erőket, s talán arra a felismerésre is vezethet, hogy jó kompromiszszumok kötésével biztosítható a város nyugodt fejlődése. Ha egy pillantást vetünk a 2010-es választásokra, akkor a 36 százalékos részvételi hajlandóság mellett a Fidesz jelöltjére (dr. Nagy Istvánra) közel annyian szavaztak, mint most Árvay Istvánra. (3841 fő). A jobbik támogatottsága 6, 3 százalék volt, míg az MSZP színeiben induló Kovács Tamásé 13, 2 százalék. S akkor még nem volt DK. Így tűnhet a baloldal mostani támogatottsága sikernek. Az már csak a voksszámolás mikéntén múlt, hogy a kompenzációs listán egy szavazatot ért az összvárosi támogatottság, így már a második ciklust kezdi az MSZP önálló frakció nélkül Mosonmagyaróváron. Ha az összes szavazatot nézzük, akkor a tíz körzetben 3707 fő szavazott a Fideszre és szövetségeseire, 1059 fő az MSZP-re, 1033 a Jobbikra, 999 fő a DK-ra, míg az LMP-re 356 fő. Dr. Árvay István kevéssel több szavazatot gyűjtött be polgármesterként, mint az őt indító pártja, így személye jó választás volt. Dr. Kovács Tamásra polgármester jelöltként 1421 voksot kapott, a párt jelöltjeire azonban csak 1029-e szavaztak a városban. Jávor Miklós 1079 szavazatot gyűjtött be polgármester jelöltként, a Jobbikra 1033 fő szavazott. Ábrahám Tivadar, a DK polgármester jelöltjeként 758 szavazatot kapott, míg a pártja jelöltjeire 999-en voksoltak a város tíz körzetében. Goda Bálint Zsolt támogatottsága 320 voksban nyilvánult meg, míg az LMP jelöltjeire 356-an szavaztak. Ezek alapján elmondható, hogy a DK és az MSZP párt-és személyszimpátiája a legeltérőbb. A DK erősebb támogatottságú a városban, mint polgármester jelöltje, az MSZP-nél ez pont fordítva van. Persze a választási rendszerből fakadóan a győztes mindent visz. De a felszín mögötti folyamatokra is érdemes figyelmet fordítani. Így az abszolút számokra figyelve Mosonmagyaróváron a Fidesz és szövetségesei 48,3 százalékon állnak. AZ MSZP 13,8 százalékon, a Jobbik 13,4 százalékon. A DK 13 százalékot ért el, míg az LMP 4,6 százalékot.

4 4 Közélet Egy barátságos fogászat Néhány hónapja nyitott csak meg a Europe Dental fogászat a Malomszeren, a Malom-ági Lajta partján. Ebben a városban rengeteg praxis működik, némi túlzással kijelenthetjük, hogy minden lakóra jut egy fogorvos. Miben más ez a fogászat, mint a többi? pácienst minél nyugodtabb, barátságosabb légkör vegye körül. Ha úgy érzem, megnyugtatja a beteget, a beavatkozás alatt folyamatosan magyarázom neki, hogy mit csinálok, éppen azért, hogy csökkentsem a szorongását és a kiszolgáltatottság érzését, november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám szereket használunk. A szájsebészeti beavatkozásokat, mely cégünk másik fő profilja, Piezo sebészeti eszközzel végezzük. Azt vallom, ezeken egyszerűen nem szabad spórolni, a betegnek a legjobbat kell kapnia. A fájdalom azért nem küszöbölhető ki, csúcsminőségű gépek ide vagy oda Hát, csodákra azért egyik fogorvos sem képes. A legtöbb, amit megtehetünk a beteg érdekében, hogy olyan eszközökkel dolgozunk, melyekkel a kellemetlenségeket teljesen ki tudjuk küszöbölni, vagy a lehető legkisebbre tudjuk csökkenteni; melyekkel a gyógyulási folyamatot gyorsabbá és kevésbé kellemetlenné tudjuk tenni. Szokás mondani, hogy egy igazán jó fodrászhoz egész életen át hűséges marad az ember. Mi a helyzet egy jó fogorvossal? Sok, hosszú évek óta viszszatérő páciensem eljön az Europe Den talba Pestről vagy az ország más pontjáról is tőlük tudom, hogy ugyanez a helyzet a fogorvossal is. Dr. Sárosi Ákos fogorvos szájsebészet és implantológia csúcstechnológia személyre szabott kezelések A Europe Dental egy barátságos, kis fogászat, és nem is akar több lenni jó értelemben. Számunkra az egyik legfontosabb, hogy a beteg érezze, törődünk vele, és rászánjuk az időt. Nálunk mindig van idő arra, hogy a beavatkozás előtt alaposan felkészüljünk lélekben is, hogy mi fog történni a rendelőben; és a kezelés után is megbeszéljük, hogy érezte magát, hogyan zajlik majd a gyógyulás folyamata, mire számítson a páciens. Kétségtelen, hogy az ember nem jószántából megy fogorvoshoz, inkább mintha a fogát húznák. Egy ilyen helyzetben sokan félnek, és kiszolgáltatottnak érzik magukat. Bennem is máig élnek kellemetlen élmények, jól emlékszem a szorongásra, amit a fogorvosi székben ülve éreztem. Ezt az emléket nem felejtettem el, de nem is akarom, hiszen pont emiatt fektetünk nagy hangsúlyt arra, hogy a hogy nem tudja, pontosan mi is történik vele. Milyen beavatkozások körvonalazzák a Europe Dental fő profilját? Egy fogorvos esetében elengedhetetlen, hogy folyamatosan képezze magát, és hogy lépést tartson a legmodernebb technikai újításokkal. A mögöttem álló több mint tizenöt éves budapesti fogorvosi gyakorlattal és az állandó továbbképzésekkel elmondhatom, hogy a hagyományos fogászati kezeléseken kívül az implantálás és a szájsebészet terén tudom a legjobb szaktudást és minőséget nyújtani a betegeimnek. Milyen technikai eszközök állnak rendelkezésére az implan tológiai és szájsebészeti beavatkozásokhoz? A legjobb minőségű és legmodernebb technikai eszközökkel és anyagokkal dolgozunk. Az implantálás során svéd, svájci és izraeli rend- Az első vizsgálat és az árajánlatadás ingyenes. Cím: Mosonmagyaróvár, Malomszer u. 10. (a parkolóval szemben, a második fa gyaloghíd túloldalán található a rendelő) Telefon: 96 / Honlap: europe-dental.eu Európai Szociális Alap

5 2014. november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám A szabadságba vezető út Koszorúzás Andau határában 1956-ban egy egész nemzet lázadt fel az önkényuralom ellen, bebizonyítva ezzel az egész világnak, hogy szembe lehet szállni az elnyomással - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön Kapuváron az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Az ausztriai Andau (Mosontarcsa), a bécsi Zentralverband (Központi Szövetség) és Kapuvár város közös megemlékezésén az andaui hídnál tartottak koszorúzást és felszentelték az ott álló emlékoszlopot. A kapuvári Szent Anna templomban Kövér László, Martin Eichtinger, Ausztria budapesti nagykövete, valamint a két város polgármestere mondott beszédet. Kövér László úgy fogalmazott: 1956 októberében szabadságunkért, függetlenségünkért, magyarságunkért és az európai keresztény értékekért harcoltunk. Az andaui híd a szabadságba vezető utat jelentette mutatott rá az Országgyűlés elnöke, aki méltatta az osztrákok önzetlenségét, mikor a határon átjutó, fáradt és reményvesztett magyar embereket segítették. Martin Eichtinger, nagykövet, az osztrák külügyminisztérium kulturális ügyekért felelős igazgatója Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter szavait tolmácsolva méltatta a forradalmat, és kiemelte, hogy 1956 nemcsak a mai Magyarország számára kiemelkedő jelentőségű esemény, hanem fontos példa Ausztria és Európa számára egyaránt. Hámori György, Kapuvár polgármestere arról beszélt, hogy az 1956-os magyar tragédia árnyékában egymásra találtak a magyarok és az osztrákok, nemes összefogásuk együttérzésből, önfeláldozásból és emberségből példát adott a világnak. Peck Andreas, Andau polgármestere beszédében James A. Michenert akkori amerikai tudósítót idézve elmondta: az andaui híd Európa legjelentéktelenebb átkelője volt, azonban hirtelen a térség legfontosabb hídjává vált. A megemlékezésen részt vett Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Hajas Gábor bécsi magyar ideiglenes ügyvivő, Ägidius J. Zsifkovics, a kismartoni egyházmegye osztrák püspöke, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke és Gabnai Sándor evangélikus esperes. A most felszentelt, márványból készült, csaknem három méter magas andaui emlékművet Kamenyeczky István szobrász alkotta. A művész maga is részt vett az 1956-os forradalomban, alkotásai közül több Bécs köztereit díszíti. RÉGIÓ 5 Az osztrák-magyar határon fekvő andaui hidat az 1956-os forradalom 40. évfordulójára állították helyre és nyitották meg a forgalom előtt. A Hanság-főcsatorna fölött álló faépítmény 1956-ban, a levert forradalom után a menekülők útvonalának fontos állomása volt. Nagyjából 200 ezer magyar menekült át a hídon keresztül Ausztriába, s onnan tovább a nyugati országokba. Ezért a híd a Magyarországról Ausztriába vezető út, a szabadság szimbóluma lett. A hét méter hosszú, két méter széles hidat az osztrák és a magyar fél közösen állította helyre. Böröndi Lajos felvétele A kitelepítettek szülőföldjén A Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola hetedikesei 2014 október elején a Felvidéken kirándultak a Határtalanul pályázat támogatásával. A 44 diák és 5 tanár 14 településen 42 programelemet valósított meg és 16 helyen koszorúzott. Búcson, Nagyfödémesen és Szencen a magyar alapiskolásokkal közösen hajtottak fejet a kitelepítettek emléke előtt. Csitáron együtt énekeltek a Csitári Menyecskekórussal. Zólyom és Kékkő várában Balassi, Alsósztregován Madách, Szkla bonyán Mikszáth, Révkomá romban Jókai munkássága előtt tisztelegtek. Szímőn Jedlikre, Ógyallán Konkoly-Thege Miklósra emlékeztek. A magyarságtudatot erősítő kiránduláson a diákok és tanáraik voltak az idegenvezetők. (Fotó: Zolyóm vára előtt.)

6 6 programajánló Flesch Károly Kulturális Központ Színház L ART POUR L ART - A POSTÁS, AKI MEGESZI A LEVELEKET November 8. szombat 19 óra Az emberiség létezése óta keresi a világban felbukkanó kérdésekre a válaszokat. Mivégre születtünk, és mi történik velünk a halálunk után? Ki nevet a végén? Hogy kerül a csizma az asztalra, és miért jó a póknak? Jegyek kaphatók 2900 forintos jegyáron a Flesch Károly Kulturális Központ jegyirodájában. PAPRIKÁSCSIRKE, AVAGY STEX ÉS NEW YORK Orfeum bérlet - November 18. kedd 19 óra Szántó Armand - Szécsén Mihály - Fényes Szabolcs: Paprikáscsirke, avagy stex és New York a budapesti Gergely Theáter előadásában. A kétrészes zenés vígjátékban az amerikai álom és a magyar valóság konzerválódik. Szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Szabó Máté, Némedi Varga Tímea, Pelsőczy László, Heller Tamás, Laurinyecz Réka. Rendezte: Gergely Róbert DZSUNGEL KÖNYVE November 21. péntek 18 óra, 22. szombat 18 óra, 23. vasárnap 15 óra Musical két felvonásban a Theatrum Ad Flexum előadásában. ELŐZETES! DIÓTÖRŐ - KIEV CITY BALETT November 29. szombat 15 óra és 19 óra A világhírű Kiev City Balett Magyarországi turnéja! Egy igazi családi program a legjobb művészek tolmácsolásában. Jegyek 3900, 4900 és 5900 forintos jegyáron válthatók a Flesch Központ jegyirodájában. Kiállítás KÓDOLAT Október 24-november 12. Kelemen Benő Benjámin a évi Art Flexum Téli Tárlat díjazottjának kiállítása. A kiállítás november 12-ig látogatható az intézmény nyitva tartási idejében. TÉLI TÁRLAT November 17. hétfő 18 óra A Príma díjjal kitüntetett Art Flexum Művészeti Társaság kiállítása. Köszöntőt mond Csiszár Péter a Flesch Károly Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Szentkuti Károly az Art Flexum Művészeti Társaság elnöke. A kiállítást Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg. A tárlat december 3-ig látogatható. FELHÍVÁS! KARÁCSONY KIÁLLÍTÁS December A Flesch Központ Galéria 94 kiállítótermébe hívjuk meg és ajánlunk fel egy- egy standot mindazoknak a virágboltoknak, amelyek szívesen mutatkoznak be és lesznek segítségünkre a karácsonyi készülődésben kreatív ötleteikkel, az idei trendek bemutatásával, igazi ünnepi hangulatot varázsolva intézményünkbe december 6-22-ig. A téma a karácsony, az asztaldíszektől az adventi koszorúkon át a karácsonyfáig mindazok a lehetőségek, amelyekkel szebbé, meghittebbé, ünnepivé varázsolhatjuk lakásunkat, környezetünket. A karácsony kiállítás keretében december 6-án 15 órakor - nyílik majd az óvodások és általános iskolások számára meghirdetett rajzpályázatunk pályaműveiből rendezett kiállítás is, amelyre november 21-ig fogadjuk a rajzokat. Ugyanezen időpontig várjuk mindazon óvodák és iskolák jelentkezését is, akik szívesen vennének részt az általuk készített betlehemekkel a karácsony kiállításon. A jelentkezéseket Bakó Tünde várja az , vagy a / as telefonon, vagy személyesen. Gyermek programok ÖNISMERETI KALANDPARK November 10. hétfő: óra: 7-10 éveseknek, óra: éveseknek Fedezd fel magad! Játékos önismeret-fejlesztés gyerekeknek. Önismeret, önbizalom, önértékelés fejlesztés, valamint önálló stresszkezelési technikák és megküzdési stratégiák elsajátítása. A foglalkozásokat vezeti: Göncz-Varga Judit óvopedagógus, életvezetési tanácsadó és kineziológus. Telefon: ELŐZETES! MIKULÁS - NAP December 6. szombat 14 óra Benne: játszóházak, a karácsony kiállítás megnyitója, rajzpályázat november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám eredményhirdetése, Mikuláscsalogató közös éneklés, amelyet követően megérkezik a Mikulás, krampusz és tündér kíséretében 17 órától a DIÓTÖRŐ című zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában. Belépőjegy: 1000 Ft. ADVENTI PROGRAM December 14. vasárnap 10 óra Benne: karácsonyi kézműves foglalkozások (mézeskalács sütöde, papírmerítés, gyertyamártás, készítünk szaloncukrot, csigatésztát, kürtöskalácsot, mackót, karácsonyi asztaldíszt, képeslapot, angyalokat és sok apró karácsonyi meglepetést ) és vásár, ahol kapható lesz: szaloncukor, kézzel készített csokoládé, méz, lekvár, forralt bor, bejgli, puncs és egyéb ünnepi finomságok óráig: Mivel a Mikulásnak igen sok gyermekhez kell el látogatni és tudja, hogy a mosonmagyaróvári gyerekek igen jól viselkednek, visszatér hozzánk. Igen ám, de nem egyedül érkezik, ezúttal magával hozza két hűséges, négylábú barátját, a rénszarvasokat is, valamint két segítőjét Meseországból. Itt lesz a szépséges tündér és az időnként csintalan krampusz is. Nem ámítás, igazi rénszarvasok érkeznek hozzátok, amelyeket megsimogathattok és fényképet is készíthettek róluk. 15 óra: A kis hótündér a szívmelengető történetet bemutatja az Ujhelyi Imre Általános Iskola. 17 óra: az ALMA együttes koncertje - a belépőjegy ára: 1600 Ft, mely elővételben vásárolható. Zene-tánc ERDŐZSONGÁS Ifjúsági Filharmónia bérlet előadása November 12. szerda 14 óra 45 perc A Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje. Vezényel: Sándor János Erdő, erdő, erdő - magyar népdal zenekarral együtt énekelve. A műsorban elhangzik: Smetana: Moldva - részlet, Vivaldi: Négy évszak - Tavasz, Mozart: Német tánc - Utazás szánon, K. 605., Grieg: Peer Gynt - Napfelkelte, Bartók: Medvetánc - részlet, Weber: Bűvös vadász - részlet, J. Strauss: Vadászat - polka Bérlet még váltható 1200 Ft-os áron, szólójegyek ára: 500 Ft. RETRO MÁSKÉPP 2014 November 15. szombat 20 óra Egy este az eredeti zenék között, a 80-as évek vége és a 90-es évek eleje legjobb előadóival. Sztárvendég: Josh és Yvette. A lemezjátszóknál: Zappa (Czapári István), Giovanni (Retzer Zsolt) és Mityó (Horváth Mihály). Az est folyamán kivetítők, lézershow és karaoke. Jegyek kaphatók a Flesch Központ jegyirodájában és a Városközponti Bacardi Clubban. További információ: ZORÁN KONCERT November 17. hétfő 19 óra ELŐZETES! ADVENTI ZSÉDA KONCERT December 13. szombat 19 óra Jegyek már válthatók 3900 forintos jegyáron a Flesch Központ jegyirodájában. Egyéb BABABÖRZE November 9. vasárnap 8-12 óra Bővebb információ és asztalfoglalás: Zsugonics Ferencné Bettina: FELNŐTT RUHABÖRZE November 9. vasárnap óra Add el, ha neked már nem kell! Helypénz: 2000 Ft. Információ kérhető a Flesch Központban személyesen, vagy az es számon. DR. CSERNUS IMRE ELŐADÁSA November 11. kedd 18 óra Az előadás témája: Ellentétek vonzásában. KÖNYVBEMUTATÓ November 19. szerda 17 óra 30 perc Vizsy Ferenc 3. könyvének Drakula kastélyában Meghökkentő felnőttmesék (pszicho, krimi, sci-fi, fantasy) - bemutatója. A könyvet

7 2014. november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám programajánló 7 bemutatja: Csiszár Péter a Flesch Károly Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Vendégek: Vizsy Ferenc és Karczagi Endre festőművész, a könyv illusztrátora. A műből felolvasnak, Schnitzerné Samu Tímea, Muráncsik László, Segesvári Zsolt, és Vizsy-Gombosi Lilla. A könyv a helyszínen megvásárolható. A kollázsillusztrációk a helyszínen megtekinthetők. Fehér Ló Közösségi Ház Kiállítás KIS VILÁGOK - Nagy Judit grafikus kiállítása November 8. szombat 16 óra Grafikáim többnyire akvarellek, ceruza és tusrajzok, a mikro-makro világ képződményeinek - bolygók, csillagok, pollenek, sejtek, baktériumok, bogarak - képi megjelenítései, feldolgozásai. A részletek felnagyítása, a nagy dolgok lekicsinyítése, ezek stilizálása, egymás mellé helyezése, ritmikus felület kialakítása foglalkoztatott leginkább. A kiállítást megnyitja: N. Mészáros Júlia művészettörténész, műkritikus, kurátor, a győri Városi Művészeti Múzeum igazgatója. A megnyitón táncol az En l Air Tánccsoport Csonka Réka Orsolya vezetésével. Egyéb BEMUTATKOZÓ November 7. pénteken 18 óra Bemutatkozó címmel gálaműsorra várja Mosonmagyaróvár Nagyérdemű Közönségét a Haller Sport Majorette és Break Egyesület. Csoportjaink külön külön már számos rendezvényen szórakoztatták, vagy éppen elkápráztatták a publikumot, de valójában nem ismert az egyesület létrejöttének körülménye, valamint a csoportvezetők kapcsolódási pontja. Vagy mégis? A műsorra belépőjegyet váltani nem kell, adományokat köszönettel elfogadnak a fellépők az egyesület javára. KREATÍV ALKOTÓK KÖRE November 8. szombat 14 óra L. Burda Zsuzsanna és Móczi Sándor képzőművészek szakköre. A foglalkozásra vidám, kedves, korhatárnélküli alkotni vágyókat várnak. Mit kell hozni? Mindenkinek a kedvenc eszközeit: ceruzát, rajzszenet, vízfestéket, temperát, pasztellt, ecseteket. Mindehhez kell még papír, farost, vagy vászon. Az alkotókör mottója: Ha még sohasem próbáltad ki magadat, most megteheted. REIKI November 10. hétfő 18 óra Az univerzális életenergia segítségével gyógyulhatnak a résztvevők. A foglalkozást Elek Csilla és a mosonmagyaróvári Reiki kör önkéntes segítői vezetik. ASZTROZÓFUS TANFOLYAM November 16. vasárnap 10 óra Paksi Zoltán asztrozófus tanfolyamának első foglalkozása. NYITOTT MEDITÁCIÓ November 17. hétfő 18 óra Meditáció a belső békéért. A foglalkozást vezeti Malaya, aki 1996 óta Sri Chinmoy tanítványa.,,meditálok, hogy egész lényemet eláraszthassam a béke mindenható erejével. ~ Sri Chinmoy. A belépés díjtalan! További információ: Gyermek programok BÜTYKÖLŐ SZAKKÖR GYEREKEKNEK November 8. szombat 17 óra: vidám tökfejek, fakanál-figurák és őszi üdvözlőlapok készítése. November 14. péntek 17 óra: terményekből és termésekből készítünk képeket, és vidám erdőlakókat. November 21. péntek 17 óra: ismerkedés a dekorgumival: színes tárgyakat, lakásdíszeket, kabalákat készítünk. A szakkör részvételi díja: 500 Ft alkalmanként. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalinnál a 30/ es telefonszámon. ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ November 20. csütörtök 9.00: Vasgyúró bérlet, 10.30: Kőmorzsoló bérlet, 14.30: Mesetár bérlet SZÉCHENYI TEREM November 21. péntek 10.00: Fehérlófia bérlet, 14.30: Csodaló bérlet FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ A Veszprémi Kabóca Bábszínház előadása. L. F. Baum meséjét Schwajda György adaptációját felhasználva bábszínpadra alkalmazta: Söregi Melinda. Szereplők: Baranyai Anita, Erdei Gergő, Fige Tamás, Lovászi Edina, Mákszem Lenke. Tervező: Orosz Klaudia. Zeneszerző: Nyitrai László Bábszínpadra alkalmazta: Söregi Melinda. Rendező: Székely Andrea Zene-tánc TÁNCHÁZ November 22. szombat 17 óra A gyermekeknek a Sűrű Rántás Népzenekör muzsikál, a játékokat, táncokat Galgócziné Nyáradi Csilla és Galgóczi Attila tanítják. A gyerektáncház ideje alatt a bütyköldében gyertyamártás várja a gyerekeket. Utána kb. 19 órától a Kislaptáros Népzenekar húzza a talpalávalót. A ZÉRÓ ELMÉLET November szombat-vasárnap 18 óra Angol-román-amerikai sci-fi, 107 perc, éven felülieknek! OLSEN BANDA NYAKIG ZŰRBEN November szombat-vasárnap 18 óra Magyarul beszélő, dán animációs krimi vígjáték, 100 perc, éven felülieknek!

8 8 Közélet Egy éve a piarista iskola élén Beszélgetés Vereb Zsolt atyával Megújul a mosonmagyaróvári Piár vezetése címmel adta tudtul a Piaristák Ma című folyóirat évi 2. száma, hogy egészségi állapotára való tekintettel Lupus atya helyett Vereb Zsolt veszi át az iskola vezetését. Az egyéves évforduló kapcsán beszélgetünk a Zsidanits István által 275 éve alapított Piarista-iskola igazgatójával. Azt tapasztalom, hogy a városban rangot jelent a Piaristába járni, noha az egyházi iskolákkal kapcsolatban még ma is van némi fenntartás. A piaristák a Katolikus Egyház egyik, tanításra szakosodott szerzetesrendjének tagjai, akik a szokásos 3 fogadalom mellett vállalják a gyermekkel való különleges törődést is. Kalazanci Szent József rendalapító mindent megtett azért, hogy a rábízott fiatalok gerinces, közösségi és imádságos felnőttként tisztességes megélhetéshez jussanak. Fontos volt számára mind az értékek megőrzése, mind az értékteremtés. Ma is így van. Iskolánk alapját a 2000 éves keresztény Egyház és ennek lelki és kulturális értékei adják. Nevelési szempontjaink közt a legfontosabb, hogy akarjunk emberek lenni. Másodlagos a vallási vagy felekezeti hovatartozás. Természetesen szeretnénk a ránk bízottakat a feltámadott Jézus Krisztushoz elvezetni. Fontosak a hagyományok, de lelkipásztorkodásunkban fontos a modern lelkiség is. Ez jellemző a pedagógiai gyakorlatukra is? Igen. Pár évtizede talán még a poroszos szemlélet, a drill volt a jellemző a piarista iskolákra. Ma a vezetés helyett inkább a kísérés a pedagógus feladata. Fürkésszük, hogy milyen adottságokkal rendelkezik egy-egy gyermek, és igyekszünk őket segíteni képességeik felismerésében és kibontakoztatásában. Ön fizika tanár, ismeri a világ keletkezésének tudományos elméleteit, a végtelen univerzumot. Hol van a mai kor Istene? Itt van köztünk, ahol mindig is volt. Minél jobban megismerem a világot, annál közelebb kerülök Istenhez. A teremtés, a természet és törvényei, az emberi lélek az Isten szépségéről, gazdagságáról, örök terveiről, szeretetéről beszél A tudomány nem szorítja ki a vallást, de a vallás sem nélkülözheti a tudományt. Albert Einstein szerint A tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak. Erre utal a piarista rend jelmondata is: Pietas et Litterae. Nem a tudomány az oka, hogy eltávolodtunk Istentől, hanem a természettől és egymástól is elidegenedő ember maga. Nem Isten került messze tőlünk, hanem mi távolodtunk el az Úrtól. Lehetett volna csak simán fizikai tanár, miért lett pap? Nem bigottan vallásos családból származom. A szüleim éltető szeretetben, következetes tisztességben neveltek bennünket, öcsémmel és húgommal. Az átlagnál zártabb kisközösség volt a mienk, barátaink egy része nézetei, gerincessége miatt osztályidegen volt. Így hamar megtanultam, mi az, ami a külvilágra tartozik, és mi az, aminek az intim szférában kell maradnia. Édesapám a KÖJÁL-nál dolgozott, gyógytornász édesanyám velünk maradt otthon. Bár nagyon szerettem ministrálni, mégis csak az érettségi környékén döntöttem el, hogy pap leszek. A tanári pálya iránti vonzalmam jóval korábbi, szinte az első osztályban kezdődött. Most 54 esztendős, tehát a Kádár-rendszerben volt gyerek, nem lehetett egyszerű akkoriban, hogy valaki csak úgy pappá legyen. Nem is volt az. A felső tagozatos osztályfőnökünk, kiváló orosztanár, neves pártfunkcionárius volt. Nyolcadikban az osztályából négyen jelentkeztünk egyházi gimnáziumba. Számára ez volt a világvége. Szüleinket megfélemlítették, de családjaink kitartottak döntésük mellett. A budapesti piárba kerültem, ahol Jelenits István tanár úr vezetett el a hit felnőttként való megéléséhez. Plébániánkon, a budapesti Újlaki templomban szintén otthon éreztem magam. Kelényi Tibor SJ káplán atyát különösen is szerettem. Volt vasárnap, hogy délelőtt 5 misén is ministráltam. Mindezek ellenére az érettségi évében még pszichológus szerettem volna lenni, aztán mégis piarista lettem. Csak a kispapi éveim alatt derült ki számomra, hogy nagyapám, Vereb Mihály festőművész is piarista diák volt. Nincsenek véletlenek! És hogy lett matematikafizika szakos tanár? Kiváló tanáraim voltak ezekből a tantárgyakból. Általánosban Dörnyei Béláné, később a bezenyei születésű Pogány János, illetve Fórián Szabó Zoltán piarista atyák. A november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám hittudományi főiskolával párhuzamosan végeztem az ELTE TTK-t ben diplomáztam. A budapesti Piarista Gimnáziumban kezdtem tanítani ban fiatal rendtársaim elcsábítottak Kecskemétre, ahol a tanítás mellett kollégiumi nevelő is lettem. Dr. Jelenits István tartományfőnök 4 év után áthelyezett a rend váci iskolájába, ahol Kőváry Károly piarista igazgató helyetteseként 7 boldog esztendőt, életem talán legszebb korszakát töltöttem el ben az akkor komoly nehézségekkel küzdő nagykanizsai iskolába szólított a kötelesség. 13 évnyi igazgatóságom alatt kollégáimmal közösen megteremtettük a működés biztos alapjait. Mára az intézmény visszakapta eredeti épületeit, létrejött a kollégium, az első magyar piarista óvoda, az iskolában ECDL vizsgaközpont létesült. Egykor nehéz szívvel mentem Kanizsára, de a küzdelmes építkezést követően szívem egy darabja ott maradt. Mennyire volt vonzó az Ön számára Mosonmagyaróvár? Amikor 2012-ben elköszöntem a dél-dunántúli várostól, még nem ide szólt a kinevezésem. Kaptam egy év tanulmányi szabadságot. Átmenetileg visszaköltöztem Budapestre. Spanyolul kezdtem tanulni, majd 6 hónapra a granadai piarista közösség fogadott be. Itt egy hallatlan új stílusú közösségi életformát ismertem meg. Ezt követően egy hónapot töltöttem Haiti szigetén a Dominikai Köztársaságban. Rendtársaim bedobtak a mélyvízbe: napi több szentmisével, prédikációval. Ez alatt az egy év alatt teljesen újjászülettem. Hazatérve költöztem Mosonmagyaróvárra. Milyen ember az új igazgató? Maximalista vagyok. Bánt, ha valamit nem az eltervezett szinten tudok megvalósítani. Ezt tapasztalják diákjaim is, kollégáim is. Vezetőként csak akkor szeretek bármit felvállalni, ha azt következetesen és hitelesen meg is tudjuk valósítani. Nem attól lesz piarista az iskolánk, hogy feszület van a falon, hanem, hogy cselekedeteink hitelesítik kimondott szavainkat. Nagy múltú a rendünk, nagy múltú az iskolánk, de nem lehet csak a hírnévből élni. Törekszem a mai kor elvárásainak is megfelelni. És hogy látja, megfelelnek? Ami a személyi feltételeket illeti, igen: az 53 pedagógus és a 20 technikai dolgozó mindegyike a 12 évfolyam 24 osztályába járó 513 diák jövőjét szolgálja. Iskolaépületünk adottságai miatt azonban a 21. századhoz méltatlan körülmények között vagyunk. A rend ezért is tervezi, hogy uniós pályázati forrásból a közeljövőben nagyarányú fejlesztésbe kezd. Komoly fejtörést okoz a sportudvar, valamint egy az iskola közösségét egyszerre befogadó közösségi tér kialakítása. A következő időszak vezetői programjában kiemelt szerepet kapott a színvonal emelése, a közösségi és az egyéni fejlődés biztosítása, erősítése, a való életre való felkészítés. Itteni szolgálatom 2. évének kezdetén, őszintén mondhatom, nagyon jól érzem magam. Az eddigi munkámhoz nyújtott segítségért köszönettel tartozom az iskola dolgozóinak, diákjainknak, szüleiknek, a város nagyon barátságos lakóinak és vezetőinek. Vizsy Ferenc

9 2014. november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Hírek-információk 9 Pályázat egyháztörténet írásra A Mosonmagyaróvári Református Egyházközség Presbitériuma a mosonmagyaróvári református templom felszentelésének 75. évfordulójára pályázatot hirdet Mosonmagyaróvár és vidékének református egyháztörténete a reformáció korától napjainkig címmel tanulmány írására. Az áttekintő történeti feldolgozáson túl térjen ki a munka az iskoláztatásra, tartalmazza külön cím alatt a lelkipásztorok és más egyházi szolgák, illetve a gyülekezet életében fontos szerepet játszó személyek névsorát. A források feldolgozása, az események értékelése a református történelemszemléletet tükrözze, és tudományos igénnyel megírt munka legyen. A pályamunkákat június 1-jéig 2 nyomtatott és egy digitális példányban a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség címére (9200 Mosonmagyaróvár, Hunyadi u. 4.) kell beküldeni. A beküldött anyag mellé jeligével ellátott, lezárt borítékban mellékelni kell a szerző nevét és elérhetőségeit. Az első díj Ft. A második , a harmadik forint. Bővebb felvilágosítás a viref.hu honlapon olvasható. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Halászi Óvoda és Bölcsőde köszöni mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -át a Halászi Gyermekekért Alapítvány céljaira ajánlották fel. Számlánkra Ft érkezett. A 2012 SZJA 1 % összegét fénymásoló gép és 7 db futóbicikli vásárlására fordítottuk, amikkel a gyermekek fejlesztését, ill. fejlesztési feltételeit javítottuk. Adószámunk: Magyar kitüntetés Burgenland főrendőrjének Magyarország belügyminisztere kitüntetésben részesítette a Burgenlandi Tartományi Rendőrigazgatóság igazgatóját. Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Szent György Érdemjelet adományozott Magister Hans Peter Dos kozilnak a Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság igazgatójának. Az elismerést Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány október 22-én a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott ünnepségen adta át. Könyvbemutató November 19-én este fél hatkor a Flesch Központban lesz Vizsy Ferenc új könyvének Drakula kastélyában Meghökkentő felnőttmesék (pszicho, krimi, sci-fi, fantasy) - bemutatója. A könyvet Csiszár Péter a kulturális központ igazgatója mutatja be. Vendég Karczagi Endre festőművész, a könyv illusztrátora. Őszi lomtalanítás Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy őszén ismét megszervezi a lomtalanítást a városban koncentrált gyűjtőpontokon és ellenőrzötten az alábbiak szerint: Az óvári városrészben két gyűjtőponton egyidejűleg, a Kapucinus u. Sóház mögötti parkolóban és a Flesch K. Kulturális Központ parkolóban (Károly u. felől) helyeznek ki gyűjtőkonténereket november 7- én, pénteken óráig, november 8-án, szombaton 8-16 óráig. A mosoni városrészben két gyűjtőponton egyidejűleg, az Iskola utcai beépítetlen önkormányzati területen és a Mosoni temető ill. szabad strand mögötti önkormányzati területen (Csikusz, szabad strand felőli megközelítéssel) lesz elhelyezhető a lom konténerekbe november 14- én, pénteken óráig, november 15- én, szombaton 8-16 óráig. A háztartási lomot a kihelyezett gyűjtőedényekbe kérjük szétválogatva rakni, szelektíven! Veszélyes hulladékot (akkumulátor, vegyszer és gyógyszermaradványok, festékes doboz, olajos flakon, galvánelemek stb.), zöld hulladékot és építési törmeléket a konténerekben elhelyezni tilos! Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a még értékes összetevőket, felhasználható alapanyagot jelentő hulladék, mint pl. a papír, műanyag, fém, üveg elhelyezésére, ártalmatlanítására egész évben lehetőség van a szelektív gyűjtőszigeteken és a Gabonarakparti hulladékudvarban is. A honlapon folyamatosan tájékozódhatnak a hulladékgyűjtéssel-ártalmatlanítással kapcsolatos aktualitásokról, a hulladékudvar működéséről, a hulladék elhelyezésének feltételeiről, a díjfizetés módjáról. TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS TELEFON: , NÉZZEN BE HOZZÁNK A HALÁSZI ÚTON! A Mosonvármegye legközelebbi száma november 21-én jelenik meg. Lapzárta 14-én! JÓSZÍV Önsegélyző Pénztár Részletes felvilágosítás és ügyintézés: ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Tel.: 96/ Ügyelet: 06-30/ Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükről még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelően. ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Telefon: 96/

10 10 Közélet A havonta egy alkalommal olvasható írások célja a lakosság egészségügyi felvilágosítása, tanácsadás, az intézetben folyó megelőző-gyógyító tevékenység bemutatása. A rovat megjelenését a Proteus-Gold Kft. (Lipóti Pékség) támogatja. Sokan vannak, akik a Krónikus Osztály nevének hallatán az elfekvőre gondolnak, ahová a gyógyíthatatlan betegek kerülnek. Pedig ez egyáltalán nem így van, a Karolina Kórháznak ezen a részlegén is gondos, felelősségteljes gyógyító munka folyik. Ide azok a betegek kerülnek, akiknek az egészségi állapotukban bekövetkezett változás miatt az otthoni kezelés, ápolás, gondozás, ellátás átmenetileg nem megoldható. A Dr. Mihály Sándor főorvos által vezetett Krónikus Osztály 53 ágyon látja el a leginkább az Általános Belgyógyászatról, a Gastroenterológiáról, a Kardio- Pulmo nológiáról, a Traumatológiáról és a Sebészetről, illetve a háziorvosi beutalóval felvett idült betegeket. A stroke utáni állapot, cukorbetegség, magas vérnyomás-, koszorúérbetegség, idült hörghurut, asztma, érelmeszesedés, combnyaktörés miatti műtét, elhúzódó sebgyógyulás, végtag-amputáció, elkülönítést igénylő kórképek, végstádiumú daganatos betegségek, időskori november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Ép test és ép lélek A Krónikus Osztály A Karolina Kórház és Rendelőintézet egészségügyi rovata demencia, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, stb. miatt kizárólag gyógykezelés és utókezelés címén kerülnek ide a páciensek. Itt végzik azonban az éber kómás betegek kezelését és ápolását is. A Krónikus Osztályos ellátás ideje 1 hónap, kivéve, ha a beteg tartós kezelést vagy állandó orvosi felügyeletet igényel. Az 1 hónapos bennfekvési idő hosszabbítható legfeljebb 3 hónapig, amennyiben a beteg hoszszú távú szociális otthoni elhelyezése már folyamatban van. A Krónikus Osztályra Szociális indokkal vagy csak ápolási céllal nem vehetnek fel, az Ápolási Osztályról pedig nem vehetnek vissza beteget. Az osztályon dolgozó ápolószemélyzet orvos, szakápoló, segédápoló, gyógytornász, szociálismunkás összetételű teamben dolgoznak. A Krónikus Osztályon, akárcsak más intézményekben, az itt dolgozó nővérek pszichés és fizikai terhelése is meghaladja a szokványos ápolói feladatokat, hiszen az itteni betegek különös emberi bánásmódot is igényelnek. A Krónikus ellátást az OEP finanszírozza. Amennyiben fél éven belül a beteg többször is Krónikus Osztályon fekszik, az ápolási idők összeadódnak Az Egészségbiztosító egy évben összesen 180 napot térít teljes térítéssel. Időskorú hosszú távú elhelyezési igénye esetén a kórház szociális munkásai szolgálnak információkkal, segítenek a kérelmek kitöltésében. Gyakorlati szempontból előnyösebb, ha a szociális otthonba már a Krónikus osztályos felvétel előtt be lett nyújtva az elhelyezési kérelem. Orvosok és ápolószemélyzet Dr. Mihály Sándor osztályvezető főorvos, Dr. Horváth Zsuzsanna, Dr. Poór Ferenc, Garai Csilla osztályvezető főnővér, továbbá 11 szakápoló, 5 szociális gondozó, valamint 5 segédnővér látja el a krónukus osztály betegeit. A betegek állapotáról az egészségügyi törvény szerint telefonon keresztül nem adható felvilágosítás. A kezelésről a főorvos, az ápolásról a nővérek kizárólag a közeli hozzátartozóknak nyújthatnak felvilágosítást. Egyéb információk A betegellátás minőségének javításához a hozzátartozók ápolási eszközökkel (antidekubitor matrac, járókeret, járóbot, higiénés szükségletek kielégítéséhez tusfürdő, bőrápoláshoz Medi-fleur gél, nedves törlő, egyszer használatos borotva, borotvahab, sampon, szappan, stb.) segíthetik az Osztály munkáját.

11 2014. november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Kultúra 11 Versekkel emlékeztek október 17-én sikeresen zajlott le a Gulyás Lajos Kollégium által meghirdetett és megrendezett 1956-os járási szavalóverseny. A nyertesek könyvjutalomban, oklevélben, a résztvevők emléklapban részesültek. Eredmények:1-4. osztály: 1. Fehér Dominik János 3.o. Haller Iskola, 2. Dohány Zsófia 4.o. Fekete Iskola, 3. Horváth Péter 2.o. Haller Iskola.5-8. osztály: 1. Rigó Dorka 7.o. dunaszigeti Iskola, 2. Simon Lilien 8.o. Bolyai Iskola, 3. Májer Norina 7.o. Mórai Iskola osztály: 1.Molnár Enikő Dóra 12.o. Bolyai Iskola, 2. Gerencsér Kitti 11.o. Gulyás kollégium, 3. Paár Zsófia 10.o. Gulyás kollégium. Felnőtt kategória: 1. Buzási Gábor, 2. Varga Csilla. Különdíj: Mikulás Pálma 9.o. Bolyai Nyílt nap a Piarista-iskolában november 14-én a Piarista Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi tagozata nyílt napot tart leendő gimnazisták részére. Ezen betekintést nyerhetnek az iskola megújult tagozatainak - humán (angol, német) és reál (informatika és természettudományok) - munkájába is, valamint tájékoztatást hallhatnak a következő tanév megváltozott felvételi rendszeréről. Séta a sziklafolyosón A Fekete-iskola Bakancsos Klubja október első hétvégéjén megtartotta tanévnyitó túráját. A Keszthelyi-hegység egyik természeti csodáját, az úgynevezett bazalt- utcát járták végig. Az út során gyönyörködhettek a párját ritkító bazaltformációkban, s közben megismerhették a szép leány és a szegény fiú szerelmi történetét, mely a Kovácsi-hegy barlangjához, a Vadlány-barlanghoz kötődő legenda. A szép napot egy közös fagylaltozással zárták. Iskola és Magyar Patrik 8. o. Éltes Iskola Minden helyezettnek, szavalónak, felkészítő tanárnak, szülőnek, nagyszülőnek, testvérnek szeretettel gratulálunk! Felvételünkön a Gulyás kollégium szavalói láthatóak. Azok a régi novemberek 100 éve, 1914 novemberében jegyezték a Moson megyeiek is az első hadikölcsönt. Ez mindennél kedvezőbb 6%-os kamatot ígért. A kölcsönt a megyében kétszeresen túljegyezték. A hadikölcsön a háború után a pénzzel együtt elinflálódott. 90 éve, november elején kezdték el folyósítani a kormány által a kisiparosoknak adott 3 hónapos váltókölcsönt, amit 9 hónapra lehetett kitolni és igen kedvező kamatozású volt. A kölcsön nem lett elég minden igénylő iparosnak ezért meg kellett újítani. 80 éve, november másodikán számolt be a Mosonvármegye c. lap Winkler Jenő mosonszolnoki születésű gépészmérnök két találmányáról, a rádió adóvevős biztonságos autóról és az automatikus villamos rendőrről. Az előzőért Párizsban az útbiztonsági versenyen aranyérmet nyert, de az utókor a második találmányt fejlesztette tovább rendőrlámpává. 70 éve, november 12-én a nyilasok járási pártgyűlést tartottak a mosonmagyaróvári városházán, csekély érdeklődés mellett. A párttagokat Selley Gábor járási-városi pártvezető köszöntötte, majd országos tájékoztató anyagokat olvasott fel. Magyarffy Gyula nyilas főispán lendületes beszédet tartott az összefogásról. A hungarista induló után a vezetők bizalmas értekezletet tartottak maguknak. 60 éve, november 6-án avatták fel ünnepélyesen a MOFÉM Katona József Művelődési Házat. A ház rendeltetése a dolgozók művelése és szórakoztatása volt. 50 éve, november 12-én nyílt meg a megcsonkított Arany Ökör helyén a külsejében átalakított Mocca eszpresszó, amely táncos mulatóhellyé nőtte ki magát. Enzsöl Imre

12 12 Múltunk Ha az intézmény legrövidebb öt évig tartó korszaka a Magyar királyi gazdasági felsőbb tanintézet időszaka volt, úgy az 1874-ben kezdődő és 1942-ig tartó akadémiai korszak a leghosszabb (68 év) volt a közel 200 éves intézmény történetében. Az uralkodó által augusztus 15-én jóváhagyott és később többször módosított alapszabály szerint az országban elsőként létesített gazdasági akadémia célja: megadni a tudományos alapot egy mezőgazdasági felsőbb szakképzésre. Ez nem új, az viszont igen, hogy gazdasági szaktanárokat képezni, illetve alkalmat adni tanár-jelölteknek tanképességök kipróbálására. A történelmi hűség kedvéért meg kell említenünk, hogy Selmecbányán 1846-tól már működött a Császári és Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia, amely a korábbi bányászati és erdészeti tanintézetek egyesítéséből jött létre. Így a hazai akadémiák sorában a magyaróvári a második, majd 1890-ben ezt követte a budapesti M. kir. Állatorvosi Akadémia. A többi gazdasági felsőbb tanintézet (Debrecen, Keszthely, Kassa, Kolozsvár) 1906-ban kapott gazdasági akadémiai címet.az elfogadott szabályzat szerint a felvétel feltétele gimnáziumi érettségi vagy reáliskolai, esetleg más akadémiai, középfokú gazdasági tanintézeti végzettség. A megkívánt előképzettség hiányában felvételi vizsgát kellett tenni. A nagy vezetői tapasztalattal rendelkező régi-új igazgató, dr. Masch Antal első feladatának az intézmény tanerejének megerősítését tekintette. Már az akadémiává válás előtt több jeles tanár tanított az intézményben: Lehmann Oszkár, dr. Rodiczky Jenő, Thallmayer Viktor. Többeket Debrecenből, illetve Keszthelyről helyezték át a magyaróvári akadémiára. Áthelyezéssel került az intézménybe Deinin ger Imre, Kosutány Tamás, Linhart György, Sporzon Pál. Az alakuló nagy tanári kar -t ben tovább erősítette Cserháti Sándor és Cselkó István. A Magyaróváron maradt tanárokat rosszul érintette, hogy a Bécsbe távozott volt kollégák (Hecke Vencel és Haberlandt Frigyes) éves tanári alapfizetése 2500 forint-, a magyar november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Negyedik korszak Magyaróváron - elsőként az országban Magyar királyi Gazdasági Akadémia létesült óvári hasonló beosztású tanároké viszont csak 1500 forint volt. Az akadémia fiatal tanárai számára a minisztérium pályázat útján külföldi tanulmányutat biztosított. Így került Halléba Linhart György és Cserháti Sándor, akik később az intézmény meghatározó személyiségei lettek. Cserháti Sándort például alig 27 évesen rendes tanárrá nevezték ki.a már Pabst idejében igénnyé váló tudományos kísérletezés ebben az időszakban vált általánossá. Az akadémia első éveiben csupán a növénytermesztéshez kapcsolódó kísérletek száma meghaladta a százat. A kukorica-, és szójanemesítés eredményei országos hírűek voltak. Így nem csoda, hogy az 1869-ben létesített Eszköz- és Gépkísérleti Állomást hamarosan újabbak követik. Erre az időszakra esik a magyaróvári gazdasági akadémia első, saját folyóiratának elindítása, amikor 1874-ben Sporzon Pál Magyaróvárra hozta az 1872-ben indított Gyakorlati Mezőgazdát. Tíz évvel később (1883-ban) Cserháti Sándor és Kosutány Tamás szerkesztésében újabb lapot indítanak az akadémián, Mezőgazdasági Szemle címmel, amelyik hamarosan az ország legszínvonalasabb szakmai folyóiratává vált. A magyaróvári és bécsi tanárok fizetése közötti különbség csupán halk intermezzo volt ahhoz képest, amit a két intézménnyel szemben támasztott igények (elvárások) közötti különbségek jelentettek. Amíg ugyanis a magyar földbirtoko sok egy jelentős része a termeléstechnikához (a termelés gyakorlati részéhez) értő, rövid(ebb) tanulmányi idő alatt képzett szakembereket igényelt, addig Ausztriában az elméleti ismereteket (tudományos kutatásokat) preferálták. Ezért is történhetett meg az, hogy Magyaróváron továbbra is megmaradt az erősen gyakorlatias orientációjú, kétesztendős képzés, miközben az alig tíz éves múlttal rendelkező BOKU Bécsben egyetemi rangot kapott. Látva a visszásságokat, a magyaróvári tanári kar ben memorandummal fordult a minisztériumhoz, amelyben részletesen foglalkoznak az oktatás hiányosságaival. Ezek között említik a rövid tanulmányi időt, javasolva annak hat szemeszterre történő emelését. Érdekessége az ügynek, hogy a memorandum elküldését Masch Antal igazgatóként ellenezte és nem is írta alá, ami jól jellemzi a tanári kar egy részének (Sporzon Pál, Lehmann Oszkár, dr. Ulbricht Richárd, Deiminger Imre, Thall mayer Viktor, Linhart György, dr. Kosutány Tamás, Cselkó István, Cserháti Sándor) és az igazgatónak az eltérő felfogását a helyzet megítélésében. Ennek nagy része lehetett abban, hogy a minisztérium ad acta tette a memorandumot. A tanári kar fiatalabb tagjainak azt a javaslatát is elutasította a minisztérium, hogy az igazgatót az intézmény oktatói közül a tantestület maga választhassa meg, és ne a főhatóság nevezze ki, ahogy az korábban történt. Bármilyen meglepő hála Masch bölcsességének ezek az ellentétek nem akadályozták az intézmény fejlődését. Éppen ellenkezőleg: 1874-től látványosan nőtt nemcsak az oktatásban résztvevő tanárok száma, hanem azok szakmai kvalitása is. E fejlődés eredményeként 1884-re létrejöhetett az az oktatógárda, amit ma is az óvári nagy tanári kar -ként emlegetünk és az a kísérleti állomás-hálózat, amely országhatáron átnyúló hírnevet szerzett Magyaróvárnak. Mindezekről a későbbiekben részletesen beszámolunk. Dr. Tenk Antal, professor emeritus Jótékonysági hangverseny a Fleschben A bevételt Závori Boglárka gyógyítására fordítják Rég nem látott eseményre került sor a mosonmagyaróvári Flesch Károly Kulturális Központ színháztermében. A Kühne Koncert Fúvószenekar, a Mofém Fúvószenekar és az Ifjúsági Koncert Fúvószenekar adott közös hangversenyt jótékonysági céllal, melynek bevételét, a helyi Závori Boglárka gyógyítására fordítják, segítve a szülők szűkös anyagi lehetőségein. A színpadot megtöltötték a zenészek, a széksorokat pedig az adakozni vágyó zeneszerető emberek. A fúvósok által előadott ismert zeneszámokat lelkes taps fogadta, a karmesterek, Hernádi Sándor, Farkas Mihály és Szili Ákos pedig felváltva vezényeltek. A nyolcvan zenész muzsikája indulókkal, világslágerekkel, musicalrészletekkel betöltötte színházterem minden zegét-zugát. Az esemény vége felé az est fővédnöke, Dr. Árvay István is köszöntötte a nézőket és a kis Boglárka apukáját, bejelentve az adományokból összegyűlt összeget. Hernádi Sándor a Kühne Koncert Fúvószenekar karmestere is kiegészítette a zenekar adományával, valamint Vitéz Péter a Mofém Zenekar tagja munkahelyének adományával járult hozzá a kislány gyógykezeléséhez. A ráadás zeneszámot már állva tapsolta végig a közönség, bízva abban, hogy az önzetlen segítség meghozza gyümölcsét, Boglárka gyógyulását.

13 2014. november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Hétről hétre bemutatjuk kedves olvasóinknak az új jövevényeket. Nevük és születési dátumuk mellett csak a település nevét közöljük, ahol nagy szeretettel várják őket! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak azon kisbabák portréja jelenik meg, akiknek szülei ehhez hozzájárultak. A babák fényképeit születésük sorrendjében közöljük. (Milkovits Tibor felvételei) Színes hírek Megérkeztünk - A Karolina Kórház újszülöttjei 13 Rencsés Máté Mosonmagyaróvár Tornóczi Lili Mosonmagyaróvár Koperecz Zalán Mosonmagyaróvár Kovács Kristóf Újrónafő Mandl Mia Mosonmagyaróvár Tóth Bence Mosonmagyaróvár Éliás Emma Csorna Farkas Dorina Farád Máté Bianka Zsuzsanna Máriakálnok Trestjén Márk Mosonmagyaróvár Gargya Alina Katalin Mosonmagyaróvár Kocsis Zsófia Dunakiliti Füredi Glória Emese Mosonmagyaróvár Takács Ádám Mosonmagyaróvár Bálintfi István Zalán Hegyeshalom

14 14 Múltunk 85 éves a Járásbíróság épülete Az 1871-es bírósági reform során megszűnt a Moson vármegyei törvényszék. A helyi bíráskodás a magyaróvári járásbíróságon folyt. Ez a bíróság, még a régi korból eredően a régi és az új megyeháza hátsó eldugott - a mai Bástya utcai - részén volt - mely sem tekintélyében, sem működésében nem felelt meg a kívánalmaknak. A győri törvényszék elnöke 1912-ben körutazása során, Nezsider után látogatást tett a magyaróvári járásbíróságon, és megállapította, annak nem kielégítő voltát. Az állapotokról és egy új megfelelő járásbírósági épület kívánatos létesítéséről felterjesztés is készült az igazságügy miniszterhez. Mo son vármegye méltányolta is egy új járásbírósági épület felépítését Magyaróváron, ezért 1914-ben hajlandó volt, építkezés céljára átengedni a mosoni úton lévő árvaházi telkének (ma Szalézi) a polgári leányiskola felé eső részét. Az ügy egy évtized múltán kapott újra erőre, amikor is 1926-ban a magyaróvári járásbíróság elnöke Horváth Lajos, ismételten felemlegette az áldatlan állapotokat, és hivatkozott a tíz évvel korábbi ígérvényre. Dr. Sattler János polgármester is maximálisan egyetértett a felvetésekkel, azért is mert az önálló Moson vármegye megszüntetésekor a Kormányzat ígérvényeket tett, hogy a megszűnt megyeszékhely Magyaróvárt, intézmények idetelepítésével fogja kompenzálni. Sajnálatos módon, a már Győr-Moson- Pozsony néven egyesült vármegyei törvényhatóság, nem tekintette érvényben lévőnek Moson megye árvaházi telekadományát és elutasította a kérést; azon indokkal, hogy az árvaházi gyerekek zöldségeskertjét nem hajlandó átengedni, mondván van a városnak több saját tulajdonú telke, építtessen azok valamelyikén. Következő helyszínként a Karolina Kórház melletti terület merült fel, mely ellen a kórház vezetése tiltakozott, hogy azok a kórház fejlesztésére hivatottak. Érdekesség, hogy elviekben, a szomszédos Moson nagyközség is hajlandó lett volna megszerezni magának az új járásbíróságot. Ez azonban a járásbírósági székhely közigazgatási áthelyezését is jelentette volna, melyet az igazságügyi minisztérium nem támogatott volna. Magyaróvár minden tőle telhetőt hajlandó volt megtenni, hogy járásbírósági székhely maradjon. A végleges helyszínt Hőnel Béla javasolta a képviselőtestületben, hogy a Postatéren lévő tűzoltó szertár és városi istállók helyén épüljön a járásbíróság épülete. A telket, az igazságügyi minisztérium előzetesen talajtanilag is megvizsgáltatta, az alatta húzódó Lajta-csatorna miatt. A város 1928 februárjában, ezt a 447 négyszögöl mértékű és 4530 P értékű telket ajándékozta az államkincstár részére, járásbírósági épület és fogház építése céljára. A megállapodás tartalmazta, hogy a város az ingatlanon lévő építményeket elbontja, az épület körül járdát készít, a telekhatáron kőkerítést épít és az ingatlan előtti teret parkosítja. Továbbá, hogy a járásbíróság és fogház számára szükséges bútorokat szerelvényeket beszerzi, vállalja az átköltöztetést, a közműveket, a villanyt, és a távbeszélőt is beszerelteti pengő erejéig. A város szándéka komolysága jeléül, már 26 áprilisában átköltöztette a tűzoltóságot az Arany Ökör vendéglő udvarába. Az elhagyott Laktanya (ma Honvéd) utcai tűzol tószertárt és tartozékait csak a jogügylet megkötése után, 28 áprilisában bontották le. Az épület terveit a korábban talajvizsgálatot végző Menyhért Miklós budapesti építésszel készítette el a minisztérium. Az építkezést a szombathelyi Kopfensteiner Testvérek vállalata és a Magyaróvári Építő-Ipari és Kereskedelmi Rt. végezte pengőt meghaladó költséggel, mely jelentősen segítette a helyi iparosokat. Maga az épület impozáns méretével nem csak járásbíróságnak, de akár törvényszéki épületnek is beillet volna. Az L alakú épület 53 és fél méteres utcafronti főhomlokzatával betölti a Városkaputér egész délkeleti oldalát. A Honvéd utcai 28 és fél méteres épületszárny alkotta a fogházi részt, az udvaron rab sétáltatóval. Az egyemeletes 15 méter magasságú épület neoklasszicista és neobarokk elemeket visel. Kívül és belül is gazdagon díszített szobrász munkákkal, melyeket Péter György helybeli kőfaragó készített. Impozáns az épület belső tere is, különösen a lépcsőháza. Az épület legfőbb dísze az angyalok által tartott kiscímer, alatta Justitiafej domborművel, továbbá két márványtábla a bejárat előterében tanúskodik az építkezés körülményeiről november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Az épületet október 17-én vették használatba és kezdődtek meg benne a tárgyalások. Ebben az épületben működött még a telekkönyvi hivatal, a közjegyzőség, ill. napjainkban az Ügyészség. A háború után az épületről először a szent koronát tüntették el, majd 1951 májusában a városi tanács kérésére az angyalos Kossuth címert is el kellett volna távolítani. Ez nem történt meg, helyette bádoglemezzel takarták el a szoborcsoportot. Az épület 1968-as felújítása során távolították el a főhomlokzat attika falát és a volt nemzeti címert, a díszítőelemeivel együtt. A felújítás során gondosan jártak el, mert a szoborcsoportot és tartozékait a Hansági Múzeumba helyezték el. Itt először az udvaron feküdtek az időjárásnak kitéve, majd a pincébe került - várva a kedvezőbb időket A Kossuth címer 1993-ban nyert elhelyezést a Honvéd Hagyományőrzők által, a magyaróvári temetőkápolna oldalában kialakított II. világháborús hősök emlékfalánál. A szoborcsoportnak a bíróságra való visszaállítását a Városvédők kezdeményezték ben az épületen nagyarányú felújítási munkák kezdődtek dr. Németh Csaba jelenlegi bírósági elnök ideje alatt, és megkezdődött a szoborcsoport visszahelyezésének műszaki előkészítő munkája is. Ekkor már az angyalkák is a világot szemlélték a múzeumépület Kossuth Lajos utcai oszlopfős tornácáról. A homlokzat attikafalát az eredetinél lényegesebben kisebb mértékben állították helyre április 14-én helyezték vissza az eredeti angyalkákat, a címert, és pótolták a koronát és Justitiát, majd felfestésre került a Városi bíróság felirat. Beregszászi Balázs Köszönetnyilvánítás A mosonmagyaróvári Majoroki Óvoda köszöni mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át A Béke utcai óvodáért Alapítvány céljaira ajánlották fel. Számlánkra Ft érkezett. Ezt az összeget notebook vásárlására fordítottuk, aminek használatával lehetőség nyílik a gyermekek nevelési feltételeinek javítására. Adószámunk:

15 2014. november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Óriási magyar siker Brüsszelben Az SMR Hungary Európa legjobbja Már a negyedik nemzetközi díjat nyeri az autóipari specialista SMR a saját, Magyarországon kifejlesztett logisztikai megoldásával. Szeptember 18-án került sor Brüsszelben az Európai Logisztikai Szövetség díjátadó ünnepségére, ahol a díj történetében először magyar pályázót, az SMR Hungary bemutatóját találták a legjobbnak. Az Európai Logisztikai Szövetség idei Professional of the Year és a European Gold Medal in Logistics and Supply Chain 2014 díjkiosztóján a díj tör ténete során először magyar, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság által tavaly díjazott, és az európai versenybe benevezett projekt is a legjobb hat közé került. A finalista projekteket több, mint 130 fős, magas beosztású és nagy tekintélyű logisztikai szakember előtt mutatták Olvasói levél Emlékezés Püskin Szívszorító érzés volt Ezúton is szeretném megköszönni Markó Lajosné főszervezőnek és társainak, hogy a 75 évvel ezelőtt hazánkba menekült lengyel katonák emlékére szeptember 27-én lengyel magyar emléknapot rendeztek Püski ben. Az eseményt a jelenlétével is megtisztelte Lengyelország és Magyarország konzulja, Dr. Nagy István államtitkár, a HM 25. Klapka György katona zenekara, Téglás Gyula alezredes, a díszőrség katonái, a győri Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke és a székesfehérvári hagyományőrzők alakulata. Szívszorító érzés volt, amikor a virágokkal feldíszített templomba Markó Márk orgonista és a püski énekkar szolgálata közben, a lengyel Pawel atya és plébánosunk, Lajos atya, két magyar ruhában öltözött lány nyomában bevonult a templomba. A hálaadó szentmisét először lengyelül, majd magyarul is celebráló Pawel atya azt a miseruhát öltötte magára, melyet még a lengyel katonák hagytak itt emlékül a templomunkban. Szem nem maradt szárazon, amikor a lengyel kórus elénekelte a lengyel himnuszt. Míg élek nem felejtem el ezt a gyönyörű emlékezést, hisz édesapám is az akkori menekültek között volt, Magyarországon maradt, és itt telepedett le Püskiben április 15-én örök álom zárta le szemét, de szívében mindörökké lengyelként nyugszik a magyarok földjében. A megemlékező beszédek után leleplezték és megáldották a templom falán elhelyezett márvány emléktáblát, majd a temetőben folytatódott az ünnepség. Pawel atya lengyelül is imádkozva megáldotta Zak Piotr katona és a néhai Duskiewicz Marian síremlékét, valamint a felújított emlékkeresztet, amelynél a megemlékezők katonai tiszteletadás mellett helyezték el koszorúikat. A közös ebéd elfogyasztása közben beszélgettünk, majd a lengyel énekkar előadásában régi lengyel katonadalokat hallgathattunk. A halászi vegyes kórus, a hagyományőrző tagok, a máriakálnoki dalkör, és a Rezeda együttes tagjai, Komka Tamás versmondása, a háborút is átélt kisbodaki Németh Miklós bácsi és még sok visszaemlékező tette színesebbé a napot. Megköszönöm Mosonmagyaróvárról és környékéről érkező tisztelgőknek, a szomszéd községek, Halászi, Kisbodak, Duna remete, Lipót, Darnózseli és Máriakálnok elöljáróinak, hogy e napon összefogva együtt emlékeztünk. Külön köszönetemet fejezem ki Dr. Nagy István államtitkárának, a rendezvény fővédnökének és legnagyobb támogatójának, a felajánló vállalkozóknak, önkormányzatoknak, magánszemélyeknek, s mindazoknak, akik adományaikkal vagy kétkezi munkájukkal segítettek. Köszönet illeti Nagy Józsefet is, aki videón örökítette meg ezt a nagy eseményt. Nagyon örültem, hogy Lengyelországból az unokatestvérem is elfogadta a meghívásunkat, és férjével együtt Közélet 15 be. Idén először sor került a legjobb előadás díjának kiosztására is. Hatalmas siker, hogy a szakmai közönség nagy többséggel a magyar SMR Internal Supplier Chain by SMR Hungary (ISC) projektjének bemutatóját találta a legjobbnak, így ők nyerték a legjobb prezentáció díját! A projekt előadója Tibori Pál- Levente, az SMR kelet- európai és németországi termelési alelnöke volt. Az alelnök idén júliusig az autó visszapillan tótükör gyár igazgatójaként maga is részese volt a a nyertes pályázatnak, mely az SMR új belső ellátási láncát dolgozta ki. A hét hónap alatt kidolgozott projekt a győri Széchenyi István Egyetemmel közös saját fejlesztés, célja a köztes raktárak megszüntetése volt. Ebből épült fel végül a teljes körű megoldást adó rendszer, melynek révén többek között jelentős terület szabadult fel az üzemben, rövidültek a szállítási utak, és jobban nyomon követhető az anyag, amíg alapanyagból kész viszszapillantó tükör válik belőle. A fejlesztésre költött összeg 2,5 hónap alatt megtérült! A kidolgozott rendszer az SMR cégcsoport tervei szerint világszerte a többi gyárban is bevezetésre kerülhet. (Középen Tibori Pál Levente és Dobos Péter előadás-díjjal és a finalistáknak járó oklevéllel, Jos Marinus ELA elnök, Antoni Alfonz ELA alelnök és Kiss Péter ELA board tag és a szakmai zsűri menedzsere kíséretében.) megtisztelték az emléknapot. Örömkönny csordult ki a szemükből, amikor együtt énekelték el a lengyel himnuszt. Szívükben elraktározva magukkal vitték a magyarok szeretetét. A nekik ajándékozott lengyel-magyar szimbólummal díszített sál, és a videokazetta örök emlék marad számukra. Azt kívánom, hogy a lengyel-magyar barátság maradjon meg továbbra is közöttünk. Duskiewicz Rudolf és családja (Felvételünkön Pawel atya a lengyel miseruhában. Fotó: Böröndi.)

16 16 Hirdetés november 7. XVIII. Évfolyam 21. szám Korszerű üzemcsarnokkal bővült a Nolato gyárterülete 3200 m 2 gyártóterülettel bővült a Nolato Magyarország Kft. mosonmagyaróvári üzemterülete. Az új, ergonomikusan kialakított szárny és a hozzá tartozó infrastruktúra 4,1 millió euró értékben, kizárólag a vállalat saját forrásából épült fel. A bővítés a Nolato meglévő ügyfelei számára gyártókapacitás növekedést biztosít, ugyanakkor új termékcsoportok bevezetését is lehetővé teszi. Folyamatos növekedés jellemzi a mosonmagyaróvári székhelyű Nolato Magyarország Kft- t. A két évvel ezelőtt átadott raktárcsarnok után ezúttal egy még nagyobb alapterületű, 3200 m 2 gyártóterülettel rendelkező üzemegység épült. A Nolato mosonmagyaróvári épületegyüttesét a fejlesztésnek köszönhetően három épületszárny alkotja. Középen helyezkedik el a raktárcsarnok, melyhez egyik oldalon az egészségügyi, másik oldalon az ipari termelést kiszolgáló üzemegységek kapcsolódnak. Az új gyártócsarnok egybefüggő, azonban egy részét kétszintesen alakították ki, a kisebb gépek és a szerelés elhelyezésére. Összességében db különböző méretű fröccsöntő gép kaphat helyet a felépült csarnokban, ahol jelenleg 28 munkagép dolgozik. Az új csarnokban a meglévő papír és szappanadagolók gyártása zajlik majd, míg az ipari termelés korábbi helyszínét átalakítják. A régi csarnokban kialakítandó tiszta térben egészségügyi, orvos technológiai termékek gyártását tervezi a vállalat. A kibővült gyártókapacitás további termékek előállítását teszi lehetővé, részben a meglévő termékportfólió bővítésével, részben új típusú termékek bevezetésével. A fejlesztés középtávon biztosítja a vállalat gond nélküli növekedését, amely várhatóan megnöveli a minőségi munkaerő iránti igényt is. Az építkezés 2013 őszén kezdődött, az új gyártóterület tervezése során ergonómiai szempontokat is figyelembe vett a vállalat. A Nolato Magyarország Kft. jelenleg is Mosonmagyaróvár egyik legnagyobb ipari adózója, a fejlesztés következtében még tovább gyarapítja a városi adóbevételeket. A 4,1 millió euró értékű beruházás kizárólag a vállalat saját forrásából valósult meg. A modern, ergo nomikus kialakítású új gyártóüzem egyenletes, és tervezhető növekedést biztosít a vállalat számára, mind az előállított termékek mennyiségében, mind a termékportfólió szélesítésében. Amit a Nolato Magyarország Kft-ről tudni kell Cégünk, az 1938-ban Svédországban alapított Nolato cégcsoport tagja. Világszerte, 23 telephelyen több mint 9000 fő munkavállalóval, világszínvonalú gépparkkal rendelkezünk. Az új technológiák alkalmazásának, innovációnak, elkötelezett szakember gárdának, a nemzetközi megrendeléseknek és partner kapcsolatoknak köszönhetően, kiváló minőséget és vevői elégedettséget értünk el, így cégcsoportunk nyereséges és folyamatosan fejlődik. Dolgozóink képzése, motiválása, hosszú távú elkötelezése a célunk és ennek érdekében minden feltételt megteremtünk. Légkondicionált csarnokainkban, Mosonmagyaróváron kiváló munkakörülmények között folyik a gyártás közel 20 éve. Biztonságot, stabilitást, megbecsülést, versenyképes jövedelmet, juttatásokat, karrier lehetőséget kínálunk. Ipari és gyógyászati eszközöket gyártó divízióinknál, műanyagipari, fröccsöntött termékek gyártásával foglalkozunk, 500 fős állományunkat folyamatosan bővítjük, mára a régió egyik legmeghatározóbb cégévé váltunk. Közel 140 fős törzsgárda állományunkra nagy büszkeséggel tekintünk és ez évben honoráljuk lojalitásukat és munkájukat. A Nolato felelősen gondolkodó, társadalmilag felelős vállalkozásként 32 megváltozott munkaképességű, jórészt siket, vak és gyengén látó dolgozónak ad jelenleg is munkát, alkalmazzuk az idősebb korú munkavállalókat is, gyermekkel rendelkező anyáknak is lehetőséget biztosítunk rugalmasabb műszakrendbe járással. Új projektjeinknek köszönhetően létszámunkat folyamatosan bővítjük, olyan motivált munkavállalókat keresünk, akik szeretnének részesei lenni egy pozitív skandináv cégkultúrának egy összetartó jó csapatnak és hosszútávon elkötelezettséget éreznek a minőség, precizitás, szakmai kihívások teljesítése iránt. LINDeN SPAN BÚTORIPARI KFT. BÚTORLAPOK, BÚTOR SZeReLVÉNYeK, BÚTORGYÁRTÁS BeMUTATÓTeReM 9200 Mosonmagyaróvár, Szellőrózsa út 63. Telefon: SILGRANIT MOSOGATÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN korszerű elegáns KÉNYeLMeS

MOSONVÁRMEGYE. A víz megmutatta erejét. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

MOSONVÁRMEGYE. A víz megmutatta erejét. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM A víz megmutatta erejét Mire lapunk megjelenik, remélhetőleg elmúlt a veszély, s fellélegeztek a veszélyeztetett

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

KöSzöntjüK Az édesanyákat

KöSzöntjüK Az édesanyákat Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 4. (282.) szám 2014 április A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa KöSzöntjüK Az édesanyákat Szénási Sándor István: Anyák napjára Kezeidben nyílt a létem minden

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Elindult az Új Csepeli Konzultáció!

Elindult az Új Csepeli Konzultáció! 2013. október 31. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 20. szám ÚJ KONZULTÁCIÓ Elindult az Új Csepeli Konzultáció! MONDJON VÉLEMÉNYT ÖN IS! 2013. OKTÓBER 30. NOVEMBER 17. Új sportlétesítmény

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 5. szám 2013. szeptember-október Ingyenes MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. - A sírban. S majd jön ideje a

Részletesebben

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós XXIII. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2013. január 20. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós Gyõrffy Ákos költõ érdemelte ki az

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. szeptember 11. - XXV. évf. 37. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztató...... 2 DK MSZP jelöltbemutató.... 3 Polgárõrök együtt a két csapat..

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Ujra a Fidesz győzöt.t

Ujra a Fidesz győzöt.t ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA. MÁTYÁSFÖLD. RÁKOSSZENTMIHÁLY' SASHALOM, Ujra a Fidesz győzöt.t Történelmi gyozelmet aratott a Fidesz-KDNP október 3-án az önkormányzati választásokon: 400 ezerrel több szavazatot gyúltött

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. www.budapest16.hu 3 Bölcsődei Felvételi Tájékoztató 6-7 Ünnepi

Részletesebben