Pápa és Vidéke október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték a közelmúltban. Az egységes berendezést az egyik hazai mobilszolgáltató cég biztosította támogatásként. Az átadást egy versenyekkel, játékokkal színesített egésznapos program keretében rendezték meg múlt pénteken. A rehabilitációs otthon folyamatosan mûködik, egy nyári hónap alatt például kétszázhetvennégyen fordultak meg az intézményben, ebbõl nyolcvanra tehetõ a kísérõ szülõk száma, közel kétszázra a beteg gyerekeké. Az otthon éves forgalma a fiatal felnõtteket és transzplantáltakat is beszámítva öts záznegyvenhat fõ volt, tudtuk meg Bakos-Tóth Márta otthonigazgatótól. Folytatás az 5. oldalon Nemzeti gyásznapunk október 6. Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Új mobil helyett sisak Közlekedésbiztonsági vetélkedõt szervezett múlt pénteken a pápai Redõrkapitányság. A felsõtagozatos gyerekek részére megrendezett versengésnek a marcaltõi általános iskola adott otthont. Itt mérhették össze elméleti és gyakorlati tudásukat a pápai és marcaltõi felsõtagozatosokból, illetve a városi kisgimnazistákból álló csapatok. Részletek a 3. oldalon Égi mosoly az ünnepeltre Szülinapos játszótér Búcsúztatás és beiktatás Mintha az égiek is köszönteni készültek volna vasárnap az ötödik születésnapját ünneplõ Máltai Játszóházat. Simogató napsütés, az enyhe szél ellenére is kellemes idõ fogadta mindazokat, akik a Zárda utcában jártak, hogy köszöntsék a házat, ahol gyermekeinket egész évben tárt karokkal, rengeteg programmal, biztonságos játékokkal és sok-sok szeretettel fogadják. Bár születésnapot köszönteni mentünk a játszóházba, mégis mi, vendégek kaptunk ajándékot, hiszen a ház dolgozói most is kitettek magukért, változatos, színes programot állítottak össze, ahol kicsik és nagyok együtt szórakozhattak. Bõvebben a 4. oldalon A szabadságharc leverését követõen október 6-án, Aradon az osztrák hóhér tizenhárom honvédtábornok életét oltotta ki. Ugyanezen a napon, Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, azelsõfelelõs magyar kormány miniszterelnökét. A kegyetlen megtorlás Európa-szerte általános felháborodást keltett, hiszen a gyõztesek részérõl indokolatlan volt az ítélet. A magukat az oroszoknak megadó, de késõbb az osztrákok kezére kerülõ, vértanúhalált halt tábornokok és Batthyány példája a magyar történelem gyászos, de egyben felemelõ fejezete is. Ezt a példás helytállást, bátorságot az utókor emlékezete emeli dicsõséggé. A nemzeti gyásznapon, a kivégzések százötvenhetedik évfordulóján városunkban a Március 15. téren a Jókai Mór Mûvelõdési Központ által szervezett ünnepségen emlékeztek meg a hõsökrõl. Folytatás a 2. oldalon - Csodálatos az a magvetés, az a szárbaszökkenés, melynek ma itt tanúi lehetünk. Csodálatos az, hogy itt, Pápán - Csaplár lelkész és felesége közremûködésével egy kocsmából templom lett, és létrejött egy baptista gyülekezet mondta dr. Mészáros Kálmán egyházelnök október 1-jén délután a Sarokkõ Baptista Gyülekezet templomában. Bõvebben a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke október 12. Félpályás útlezárás a hazugságáradat ellen Demonstráló gazdák Az eredmény legyen mindenki sikere A Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége október 6-án, pénteken hazánk mind a 19 megyéjében demonstrációt szervezett a Gyurcsány-beszéd elleni tiltakozás jegyében. Veszprém megyében a pápai elkerülõ út nagyacsádi keresztezõdésében tartottak forgalomlassító demonstrációt félpályás útlezárással a pápai és pápakörnyéki gazdák. - A mai napnak két nagy jelentõsége van. Az egyik az, hogy a kormány hazugságtömege után az volna a kívánságunk, hogy Gyurcsány miniszterelnök távozzon posztjáról. Az ország számra ez volna a legszerencsésebb. De nemcsak emiatt demonstrálunk ma itt, hanem a mezõgazdaságot is sújtó megszorítások miatt nyilatkozta Jánosa Béla. A demonstrálók elmondták: igen drágák a vegyszerek, az üzemanyag, megfizetésük erejükön felüli terheket ró rájuk. Szászi Ferencnek dr. Kovács Zoltán polgármester ez év augusztus 20-án Pro Publico-díjat adományozott. A mester az ünnepségen betegsége miatt nem tudta átvenni a kitüntetést. Erre az ünnepélyes aktusra csak késõbb, szeptember 26-án, otthonában kerülhetett sor. Szászi Ferenc 1958-ban, középiskolai tanulmányait befejezve kezdett el dolgozni tanulóként édesapja mûhelyében. A szakmunkásvizsga megszerzése után Gyõrben és Ajkán dolgozott ben tett mestervizsgát, majd egy év múlva visszatért a családi vállalkozásba, amit édesapja halála után, 1971-tõl egyedül vitt tovább. Bár az elmúlt harmincöt évben voltak olyan idõszakok, amik nem kedveztek a vállalkozásnak, folyamatosan alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez és a vevõk igényeihez. Mindennapi munkája mellett a Pápán méltán híres, nagy múltú iparosok szervezetében is aktív tevékenységet vállalt ben a KIOSZ vezetõségi tagjává, 1986-ban alelnökévé választották. Tevékenyen vett részt a KIOSZ átalakításában, az Ipartestület megalakításában és mûködtetésében tõl az - Az intervenciós felvásárlás, az állami földek értékesítésének tervezése, a családi gazdaságok elõnyös helyzetének megszûntetése a földszerzéssel kapcsolatban mind-mind komoly probléma. Ez utóbbinál az a gond, hogy úgy értesültünk, a jogi személyû társaságok elõnyt fognak élvezni a földvásárlások kapcsán. Az országban tapasztalható káosz minket, gazdákat keményen érint. Mi amúgy is ki vagyunk szolgáltatva a felvásárlóknak, az értékesítõknek, a bankoknak, gyakorlatilag az egész uniónak. Itt most ötvenen vagyunk, de ez a létszám folyamatosan változik, ráadásul a mezõgazdasággal foglalkozóknak a mostani idõszakban rendkívül sok a munkájuk a földeken. A demonstráción folyamatosan változik a létszám, többen jönnek-mennek. Egyébként itt minden gazda igen elégedetlen, elsõsorban a kormány hanyagságai miatt. Egyébként a mellettünk elhaladó autósok gyakran szimpátiájukról biztosítanak bennünket részletezte Valler Tibor, aki úgy nyilatkozott: azt szeretnék, hogy azok, akiket érintenek a gazdasági megszorító intézkedések, velük együtt tiltakoznának. A gazdák bármikor készek a közös demonstrációra. Varga Bea Pro Publico-díj Szászi Ferencnek Ki ne ismerné Pápán, a nemrég még a Kossuth utca végén lévõ boltban dolgozó köszörûsmestert, Szászi Ferencet? Hosszú-hosszú ideje annak, hogy megnyitotta ott üzletét, ami nem csak a kicsorbult kések és ollók megújulásának, de sok baráti beszélgetésnek is helyszínéül szolgált. Ipartestület küldötteként négy éven keresztül képviselte a pápai iparosok érdekeit az országos értekezleteken. Munkáját, közéleti tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el eddig is ben a Kiváló Kisiparos kitüntetés ezüst fokozatában részesült ben, huszonöt éves kisiparosi munkásságának elismeréseképpen jubileumi ezüstgyûrût kapott, majd 2006-ban az Aranykoszorús mester kitüntetést vette át. A Pro Publico-díj az iparosság érdekében végzett kiváló munkájának és Pápa város közéletében való aktív szereplésének elismerése. Nagy Imre Október 6. Nemzeti gyásznapunk Az emlékezõket Borbély Lajos köszöntötte, ezt követõen a város vezetése, a bázisrepülõtér és a rendõrkapitányság parancsnokai, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Fidelitas, az MSZP, a Pápai Huszáregyesület, a Munkácsy Hagyományõrség és a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának képviselõi helyezték el koszorúikat és virágaikat az emlékmûnél, majd fõhajtással adóztak a nagy elõdöknek. Az ünnepségen a Pápai Fúvószenekar közremûködött. Nagy I. Az október 1-jén tartott önkormányzati választáson a pápaiak 68,18 százalékának szavazatával ismét immár ötödik alkalommal - dr. Kovács Zoltánt választották városunk polgármesterének. A 14 egyéni választókerület mindegyike a Fidesz-KDNP jelöltjeinek sikerét hozta. - Mindenekelõtt s ezt talán a választáson induló minden jelölt nevében is megtehetem szeretnék köszönetet mondani a választások sikeres lebonyolításában közremûködõknek. Munkájukkal õk biztosították azt a hátteret, ami elõtt a pártoknak, a jelölteknek nem volt más dolguk, minthogy összemérjék programjaikat, hitelességüket. Továbbá köszönettel tartozunk azoknak a polgároknak is, akik elmentek szavazni, és külön szeretnék köszönetet mondani voksaikkal a Fidesz-KDNP jelöltjeit támogató választóknak. - Polgármester úr! Gratulálunk újraválasztásához! Minek tulajdonítja az Ön és a Fidesz-KDNP jelöltjeinek meggyõzõ sikerét? - Annak, hogy az elmúlt hónapok zaklatott belpolitikai történései közepette a választók számára méginkább vonzónak bizonyult az a nyugodt, átgondolt városés közösségépítõ munka, amit az elmúlt másfél évtizedben helyben tapasztaltak; hitelesnek fogadták el tõlünk mindazt, amit a jövõrõl felvázoltunk; továbbá tagadhatatlanul minket támogatott az a közhangulat, ami a Gyurcsány-kormány mûködése miatt az országban kialakult. Utóbbi azonban önmagában kevés lett volna, hisz a közeli városok közül például Celldömölkön vagy Ajkán most is szocialista gyõzelem született. - Veszprémben viszont a Fidesz nyert, sõt a megyei közgyûlésben is egyértelmû jobboldali többség alakult ki. Jelenthet-e ez másfajta együttmûködést a megyeszékhellyel? - A települések közötti együttmûködés nem pártszimpátiák, hanem közös érdekek mentén szervezõdik. A korábbi években sikeresen együtt dolgoztunk Veszprémmel és Ajkával is a közös királyszentistváni hulladéklerakó megvalósításában, Ajkával közösen készítettük elõ a Pápa-Ajka kerékpárút megépítésére vonatkozó pályázatot. A jövõben az ilyen típusú együttmûködés tovább mélyülhet, van esély arra például, hogy a három város közösen készítsen elõ pályázatot a belvárosrekonstrukciókra is. Remélhetõleg Lamperth Mónika miniszter asszony által mondottak, mely szerint nyugodjanak meg a szocialisták, nem hoz változást a jelentõs országos ellenzéki gyõzelem az önkormányzati választásokon, mert a szocialisták erõsebb mandátummal bírnak majd a pénzek elosztása terén, nem írják felül a népakaratot. - A választási kampányban idõnként szikrázott a levegõ a két nagy párt között. Milyen munkára számít a képviselõ-testületben? - Véleményem szerint a helyi szocialisták még ennyi energiát és ilyen sok pénzt, jelentõs milliókat nem fordítottak arra, hogy a város vezetését átvegyék. A döntést követõen a választás éjszakáján a jövõre vonatkozóan ismét együttmûködést ajánlottak, aminek örülök, még akkor is, ha Szekeres Imre kiszivárgott beszédében a kisebbségben lévõ szocialistákat ellenállásra, demonstrációk szervezésére hívja fel. Helyben alapvetõen az együttmûködés volt a jellemzõ, a képviselõtestületben a döntések százaléka ezt megelõzõen is konszenzussal született, csupán az elõterjesztések kisebbik részét jellemezte az, hogy megosztottan szavaztak róluk a képviselõk. Ez a választási kampány talán azt is megmutatta, hogy az egyes képviselõk nem bújhatnak a polgárok számára nehezen értelmezhetõ szavazati arányok mögé, utólag nem állíthatják következmények nélkül azt, hogy õk olyasmit támogattak, amit egyébként korábban elutasítottak, vagy tartózkodtak a szavazásnál. Ugyanakkor a választók nemet mondtak azokra a kísérletekre is, amikor valaki a közös munka eredményét próbálta a maga számára kisajátítani, gondolok például a mentõállomás és az OTP bankautomata ügyére. - Melyek az önkormányzat elõtt álló legfontosabb feladatok? - Szeretném meggyõzni munkámmal a jövõben azokat is, akik nem engem támogattak. Továbbá azon kell dolgoznunk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel megõrizzünk valamit mindabból a biztonságból, amit a már megismert elsõ Gyurcsány-csomag, majd a jövõ évi költségvetésbe bújtatott második szétzúzott, illetve szét fog zúzni. Megkezdõdik a Tarczy-iskola rekonstrukciója, folytatni kell a hulladéklerakó telep rekultivációjának elõkészítését. Benyújtottuk már az Eszterházy-kastély felújításának folytatására a közel 1 milliárd forintos pályázatunkat a kincstárral együtt. Ha az Európai Unió által biztosított forrásokra szeretnénk sikerrel pályázni, akkor alaposan át kell gondolnunk azokat a nagy programokat, például a Belváros rekonstrukcióját, amiket be kívánunk nyújtani. Ehhez szükséges a saját forrás megteremtése, rossz gazdasági országos költségvetési környezetben. Az államtól kapott források szûkítése rendkívüli erõfeszítést kíván tõlünk. Ebbe a közös gondolkodásba be kívánunk vonni mindenkit, nem csupán a képviselõk és a szakemberek véleményére vagyunk kíváncsiak. Azt szeretnénk, hogy a következõ négy év eredményeit is saját sikerükként éljék meg a pápaiak.

3 2006. október 12. Pápa és Vidéke 3 Jó az esély a gyógyvízre A közelmúltban készült el Pápán az a beruházás, mely segítségével a régi uszoda mellett lévõ várkerti kút vizét a Várkertfürdõbe vezették. Az 1. számú kút vizének jó esélye van arra, hogy gyógyvízzé nyilvánítsák. Az eredeti kút a Várkertben 1962 májusában létesült. Talajmélysége 820 m, vízadó rétege triász kori mészkõ volt. A belõle feltörõ víz alacsony sótartalmú kalcium-magnézium karbonátos karsztvíz volt. A kút 1984-tõl csak karsztmegfigyelõ kútként mûködött, hasznosítva nem volt, vízkitermelés innen nem történt ben a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. úgy döntött, a kutat átalakítja, és magasabb sótartalmú víz kitermelésével a Várkertfürdõben gyógymedencét létesít. Ezt a vizet az eredeti kút felett kétszáz méterrel meg is találta. Az újonnan feltárt víz nátrium - hidrogénkarbonátos - kloridos típusú, magnéziumban gazdag, A gondolatot tett követte, és útjára indult a Székjeggyel a kápolnáért elnevezésû akció, melynek hamarosan meglett az elsõ látható jele is, hiszen június hónapban megvásárolták az elsõ száz darab széket. Ezt szeptember közepén újabb kilencven szék követte, és így a nagyteremben egységes székek fogadják a híveket, tájékoztatta lapunkat Salgó Ferenc kanonok, plébános. A székek szállításában Nagy József és Németh József vállalkozók, az elrendezésben pedig Buzás Kálmán és Nagy Lajos segédkeztek. A kápolnában mindezek mellett tovább folytatódtak vas, fluorid, metakorsav tartalmú. A víz jelentõs mennyiségû szabad szénsavat tartalmaz. Az összes ásványianyagtartalma, mely mg/l, Magyarországon egyedülálló. A magyar jog szerint a gyógyvíz olyan ásványvíz, melynek orvosi kísérletekkel bizonyított gyógyhatása van, és melyek 1 literében 1000 mg-nál több oldott ásványianyag található, tehát jó esélye van arra a víznek, hogy gyógyvízzé nyilvánítsák. Varga Bea Új székek a kápolnában Május 1-jén, a Szent László Kolping Család a Szent József Kápolna és Közösségi Házban tartotta majálisát. A rendezvényen Nagy József felvetette, hogy valamilyen akciót kellene kezdeni annak érdekében, hogy a kápolna akkori, meglehetõsen színes képet mutató ülõalkalmatosságai helyett egyforma székeket vásárolhassanak. Az ünnepélyes alkalmon búcsúztatták Csaplár József lelkipásztort, és beiktatták a gyülekezet új lelkészét, Boncz Zoltánt. Csaplár József és felesége éppen tíz évvel ezelõtt érkezett Pápára, hogy létrehozzák a városban a baptista gyülekezetet. Az eltelt egy évtized gyümölcsözõ volt, hiszen a kezdeti elképzelések maradéktalanul megvalósultak nemcsak saját gyülekezetet, hanem saját templomot is magukénak mondhatnak már Pápán a baptista vallásúak. - Nagyon sok áldás volt nekünk itt lennünk Pápán, maga a város, ahogy a többi lelkészekkel lehetett együttmûködni; az emberek, a barátságok, mind nagy-nagy áldás volt számunkra mondta Csaplár József lelkipásztor. Pápán úgy lett baptista gyülekezet, hogy két fiatal lány, akik Gyõrben merítkeztek be, kérték Csaplár lelkészéket, jöjjenek a városba, hogy legyen itt is egy baptista közösség. - Eljöttünk, de az Úr hozott össze körülöttünk egy gyülekezetet. Itt Pápán béke várt minket és egy hely, ahol letelepedhettünk egy idõre, mert mi mindig úton voltunk. Sok minden történt itt, ha egyszer rákerül a sor, talán könyvet írok róla. Egyébként az, hogy itt gyülekezet született, nem az én érdemem, ezt az Úr akarta így. Én csak egy bojtár vagyok, õ úgy látta jónak, hogy legyen itt egy baptista közösség. De örülök neki, hogy én lehettem az, aki vezethette az általa kiválasztott embereket. A legnagyobb áldás, amit az ember kaphat, ha maga az Úr megengedi azt, hogy az õ nevében másokhoz szóljon. Ez nekem egy kiváltság volt vallotta Csaplár lelkész, és elmondta: azt reméli, a gyülekezet tagjai nem érzik azt, hogy õk itt hagyják a munkálatok, így többek közt a tûzjelzõ rendszer és az alsó szint vizesblokkjai is elkészültek már. A közeljövõben a központi fûtés rendszerét szeretnék befejezni, valamint a felsõ szint helyiségeinek parkettázását tervezik. A kápolna szentelésének évfordulójára emlékezve, október 29-én hálaadó szentmisét tartanak, melyben megemlékeznek mindazokról, akik valamilyen módon segítették a kápolna építését, szépítését. papp Búcsúztatás és beiktatás õket, hanem inkább azt gondolják, nekik így kell tovább folytatni a dolgukat. - Mózes minden negyven évben kezdett valami újat, most nekem is itt az idõ, hogy valami mást csináljak. Egyébként már Jánoshalmán lakunk, onnan járok-kelek, ahová hívnak: Szabadkától kezdve bárhova, hogy szóljak az Úrról. Mindenhová szívesen megyek mondta a búcsúzó lelkipásztor. Az istentiszteleten Mészáros Kálmán egyházelök igehirdetését követõen búcsúztatták Csaplár Józsefet és feleségét, majd beiktatták a gyülekezet új lelkipásztorát, a pápai Boncz Zoltánt. A leköszönõ és az új lelkipásztort köszöntötték a pápai történelmi egyházak jelenlévõ vezetõi is. Varga Bea FELHÍVÁS Felhívjuk a figyelmet, hogy férfi Mountainbike kerékpárt találtak Pápán. Tulajdonosa a kerékpárt tulajdonjogának hitelt érdemlõ igazolását követõen átveheti a Polgármesteri Hivatal közigazgatási osztálya ügyfélszolgálati irodáján (8500 Pápa, Fõ u. 12.). Közlekedésbiztonsági vetélkedõ Új mobil helyett biciklis sisak A pápai Rendõrkapitányság munkatársai elsõsorban azért szervezték meg a vetélkedõt, hogy az iskolások minél alaposabban elsajátítsák a közlekedési szabályokat, azok közül is fõként a kerékpáros közlekedésre vonatkozókat. Gyerekek és szervezõk egyaránt lelkesen vettek részt a programon. - Én magam nagyon élvezem ezt a napot, mindenki tudja rólam, hogy kedvelem a megelõzési programokat, a szabadidõmben pedig a kerékpár a szenvedélyem, de remélem, hogy egy kicsit ezzel a gyerekeket is sikerült megfertõzni. Egyébként két célja volt a vetélkedõnek, az egyik az, hogy a közlekedési szabályokat még jobban elsajátítsák, elmélyítsék a gyerekek, illetve, hogy tudják, mik a kerékpár kötelezõ tartozékai részletezte a verseny szervezõje, Orsós Károly rendõr-fõhadnagy, akitõl azt is megtudtuk, hogy nem véletlenül vidéken rendezték meg a programot. - Itt gond nélkül, földúton versenyezhetnek az iskolások, ott, ahol nincs forgalom. Ezt Pápán a városban nem tudtuk volna megcsinálni. Ennek persze üzenete is van, mégpedig az, hogy ne a számítógép elõtt üljenek délutánonként a pápai gyerekek, hanem mozogjanak, sportoljanak, biciklizzenek. Hirdethetnénk is egy jelszót a karácsonyi idõszakra vagy a következõ évre, mely így hangzik: új mobiltelefon helyett kerékpáros sisakot vegyenek a szülõk a gyerekeknek! mondta Orsós Károly. Szeptember 29. óta besurranó tolvajok járják a pápai kistérség községeinek óvodáit és iskoláit. A bûnelkövetõk azt használják ki, hogy az ezeken a - A verseny nagyon izgalmas, mindenki igyekszik minden tudását és erejét beleadni. Voltak KRESZismeretekre épülõ feladatok, de az erõnlét sem ártott, mert 1,8 kilométer hosszú utat kellett megtennünk kempingbiciklikkel földúton. Aztán volt olyan feladat is, amikor kilométerórát kellett felszerelni a kerékpárokra, és belsõ gumit is kellett cserélni mondta az Erkel-iskola 8.Z osztályába járó Fekete Zsófia. A verseny fõszervezõje úgy nyilatkozott, elégedett volt az iskolások teljesítményével, szenzációs volt látni a team-munkát, amit végeztek. Pápáról összesen 8 csapat érkezett Marcaltõre a vetélkedõre, a helyi általános iskola házigazdaként két csapatot is indíthatott, tudtuk meg Kónya Tamásné igazgatónõtõl. A közlekedési vetélkedõn az elsõ helyezett csapat serleget és okleveleket kapott. A programon résztvevõ gyerekek láthatósági mellényeket és édességeket kaptak. A versenyen elsõ helyezést a marcaltõi iskola egyik csapata szerzett, második az Erkel-iskola, harmadik a Weöres-iskola lett. Varga Bea Az, hogy a rendõr-fõhadnagy kerékpáros vetélkedõt szervezett, egyáltalán nem véletlen, hiszen Orsós Károlyról köztudott, hogy a biciklizés szerelmese. - Volt idén egy 125 kilométeres túránk a Bakonyban, és ebben a szezonban már közel 1800 kilométert kerékpároztam. Valójában szeretném ezt a fanatizmust átplántálni a fiatalabb generációba is, mert úgy vélem, a kerékpározás a 21. század emberének az utolsó nagy kalandja, hiszen ebben a technikailag már rettenetesen túlbonyolított társadalomban csak fel kell pakolni a kerékpárra, és irány a természet mondta. Besurranó tolvajok az iskolákban munkahelyeken dolgozók pénztárcáikat záratlan helyiségekben hagyják, abból kiindulva, hogy ott idegenek nem tartózkodnak. E téves vélekedésre rácáfolva tudtak ismeretlen tettesek észrevétlenül beszivárogni Marcaltõn, Nyárádon és Homokbödögén a nevelési és oktatási intézményekbe, ahol rövid idõn belül megtalálták a munkájukat végzõ pedagógusok néhány ezer forint nagyságrendû készpénzét, bankkártyáit. Bár a lopások felfedezését követõen a sértettek haladéktalanul intézkedtek a letiltásról, egy esetben így is elkéstek, és a kártyához tartozó bankszámlát forinttal rövidítették meg az elkövetõk. A nyomozás mindhárom ügyben folyamatban van. Ennek eredményétõl függetlenül fontos, hogy a munkahelyi irodáinkat tartsuk zárva, ha ott nincs folyamatos dolgozói jelenlét. Váljon ez ugyanolyan automatizmussá, mint a gépkocsinak vagy a lakásajtónak a bezárása, még azokban az esetekben is, amikor csak percekre vagyunk távol. A besurranásos lopások ismétlõdõ elõfordulásának oka az, hogy az áldozatok elõvigyázatlan magatartása számtalan sikerélményhez juttatja a tolvajokat.

4 4 Pápa és Vidéke október 12. Szent Gellért-nap a Katolikus Iskolában Szeptember 24-e a katolikus egyházban Szent Gellért emléknapja. Szent Gellért Imre herceg nevelõje, a keresztény pedagógusok védõszentje. A pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola rá emlékezett közös szentmisével, ahol kicsik és nagyok közös mûsorral elevenítették fel a szent életét. Ezt követte a felejthetetlen sportnap, ahol test és lélek egyaránt épült a közös mozgásban. A tantestület az ünneplést az egyházmegye társiskoláinak nevelõivel közösen, szeptember 27-én délután Veszprémben a székesegyházban, majd az érseki palotában folytatta, ahol átadták a pedagógusmunka elismerését jelentõ Szent Gellért-díjakat. Idén a pápai katolikus iskola nevelõtestületébõl Édes Lászlóné a díj arany, Tóthné Leimeszter Mónika az ezüst fokozatát kapta. Aszfaltrajzverseny a Tarczy-iskolában Égi mosoly az ünnepeltre A programok sorát a délelõtti aszfaltrajzverseny nyitotta, ahol mindenki lerajzolhatta álmai házát, s a sok házból végül kirajzolódott egy képzeletbeli utca. Mindeközben az Erkel-iskola tornapályáján ádáz küzdelmet vívtak egymással a labdarúgótorna résztvevõi. Az önkormányzat, a rendõrség, a Generali-Providencia Zrt, valamint a játszóházi apukák alkotta Faterock csapatok vetélkedésébõl hõsies küzdelem- Gyermekekért ben végül ez utóbbi gárda került ki gyõztesen. Délután a nagy futballcsaták helyszínén légvár és a város iskoláinak bemutatkozása és programjai várták az érdeklõdõket. A Játszóházban délután Molnár Katalin fõiskolai adjunktus nyitotta meg a saját mackógyûjteményébõl összeállított kiállítást. Mint mondta, szinte nincs is olyan ember, akinek valaha ne lett volna legalább egy mackója, ami kedves volt szívének. Õ maga a gyermekkori 5-6 mackóból indulva, felnõttként lett szenvedélyes macigyûjtõ. Gyûjteményében külön- Szülinapos máltai játszótér leges, kézzel készült Mackók, Medvék, Brumik vannak, melyeknek egy részét hallgatóktól kapta ajándékba, de sokat maga készített. A játszótéren felállított színpadon ezalatt egymást követték a fellépõk. Elsõként a budapesti máltai játszóházak Mini Megasztárjai köszöntötték a születésnapost, majd dr. Áldozó Tamás alpolgármester, a játszóházat üzemeltetõ Vajda Péter Lakótelepi Alapítvány alapítója mondott köszöntõt. Beszédében emlékeztetett arra, hogy bár a ház még csak ötödik születésnapját ünnepli, mégis annyi hányattatáson van már túl, ami más intézmények életében ötven év alatt sem történik meg. Mindezek ellenére reményét fejezte ki, hogy még sok születésnapot ünnepelhetnek a gyerekek a játszóházban. A színpadról lelépve dr. Áldozó Tamás is segédkezett a hatalmas születésnapi torta felszeletelésében. Miközben a gyerekek jóízûen falatoztak az édességbõl, a színpadon a Black Bunny Rock and Roll Club párosai és formációi adtak fergeteges mûsort. Õket Antal Zsuzsanna és Halász Károly követte a színpadon. A csodálatos dallamokat követõen a T. M. Stúdió bohócmûsora, majd a Pegazus Színház elõadása csalt mosolyt kicsik és nagyok arcára egyaránt. A születésnapi rendezvényrõl sem hiányozhattak a játszóházi programok elengedhetetlen részei, az arcfestés és a portrérajzolás sem. A játszóház dolgozóinak, a harmad és negyedéves szociálpedagógus hallgatóknak és a születésnapi rendezvény támogatóinak hála, kicsik és nagyobbak ismét egy csodálatos napot tölthettek a játszóházban. A szervezõk ezért köszönetet mondanak a támogatóknak. Papp Eszter Mi a véleménye a sajtó szabadságáról? Október 2-án aszfaltrajzversenyt rendeztek a Tarczy Lajos Általános Iskolában, mindig nagy népszerûségnek örvend a kisdiákok körében. Nagy örömmel, izgalommal készültek az 1-2. osztályos tanulók a versenyre. Már elõtte rajz órákon megismerkedtek az õsz varázslatos természeti szépségeivel, valamint a gyönyörû õszi színekkel. Ennek jegyében készültek fel a nagy napra. A verseny célja a kisgyerekek kézügyességének fejlesztése, színérzékelésük, színviláguk és ízléskultúrájuk gyarapítása, bõvítése. Az elsõ osztályosok között elsõ helyen Szaniszló Eszter végzett, második Aradi Kíra, harmadik Róka Eszter lett. Mindhárman 1.C osztályos tanulók, felkészítõjük Hernádi Tamásné. A másodikosok között elsõ lett Csillag Petra 2.C, felkészítõje: Szalainé Kálovics Erzsébet, második Pozsgai Réka 2.B, felkészítõje: Süle Judit, harmadik pedig Lukács Judit 2.A, felkészítõje: Pozsgai Józsefné. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Pápa, Celli út és Erkel F. út csomópontjában az Erkel F. út a Zárda út és Celli út közötti szakaszon október 22-éig útépítés miatt lezárásra kerül. Megértésüket és türelmüket köszönjük! Colas Dunántúl Zrt. kivitelezõ márciusában, a 12 pont között kiemelt helyen szerepel a sajtószabadságra, a cenzúra eltörlésére vonatkozó követelés. Ma a sajtó szabad. Ebben a szabad világban mégis hallunk, az elmúlt napokban egyre gyakrabban hallunk arról, hogy újságírókat, riportereket marasztalnak el azért, mert teszik a dolgukat, nyilvánosságra hozzák, megosztják a közvéleménnyel a mások által elhallgatott, vagy szûk körben hangoztatott igazságot. Történik mindez a sajtószabadság jegyében, a huszonegyeik században, egy demokratikus vagy annak vélt országban. Ha ez így van, akkor alapjaiban rendül meg az emberek hite, hiszen egy országos intézmény, a sajtó nem tudja betölteni feladatát, hivatását. Igaz, hogy az egyik újság székházán elhelyezett felirat, amihez minden sajtóorgánum tartja magát, nem nálunk, hanem az Egyesült Államokban található. A felirat így szól: Csak az igazat. Van ma Magyarországon sajtószabadság? Heti körkérdésünkben erre kerestük a választ. Ivácson Pál Dávid (Rábaszentandrás Gyergyó): - A kormánynak van médialehetõsége, amit bõven ki is használ. Mégis azt gondolom, a Hír TV az egyetlen olyan csatorna, amelyik õszinte. Hallottam, hogy riporterüket megvádolták azzal, hogy nem elfogulatlanul, pártatlanul közvetítette a Szabadság téri eseményeket. Én ezt nem így láttam. Mondta, közvetítette, amit tapasztalt. Nem tartott õ senkivel sem. Egyszerûen tudósított. A mostanában kiszivárgó beszédek közzététele kapcsán pedig elképzelhetetlennek tartom, hogy újságírókat büntessenek. Nem ezért változtatták Ivácson Pál Dávid Tûz Tamás meg a rendszert. Sajnos úgy tûnik, hogy ebben a demokráciában nem csak egy igazság létezik. Teljes mértékben így sosem lesz sajtószabadság. Tûz Tamás (Pápa): - Szerintem ma sajtószabadság van. Elméletben minden újságíró megírhatja azt, amit gondol, mindenféle, rá nézve rossz következmény nélkül. A gyakorlatban azonban mindig van valamiféle retorzió, ha kiderül az igazság. Szabadság az van, de ami jár, azt megkapják érte. Mindig van egy felettes, akinek nem tetszik, ami megjelenik az újságban. Ezért nem mûködik igazából a sajtószabadság. Mégis vannak újságírók, akik ezt felvállalják. Bátrak vagy vakmerõk? Ki tudja. A televízió az országé, nem az egyes embereké. Így ott is mindenki elmondhatná a véleményét. A királyi televízió azonban nem így mûködik, mintha kicsit le lenne fojtva a dolog. Nagy József (Nemesgörzsöny): - A sajtószabadság korlátozott dolog, hiszen mûködik a cenzúra. A Népszabadság innen, a Magyar Nemzet amonnan korlátozott. Ami nem tetszik, az nem jelenhet meg. De akkor honnan tudhatjuk meg az igazságot? Ami a médiában átjön, a kereskedelmi csatornákon, abból talán valami kiderülhet. Hallani, hogy az igazság megírásáért újságírókat bocsátanak el. Ez nincs így rendjén, Ez nem demokrácia, mert ha az volna, akkor mindenki leírhatná a véleményét. Nagy Imre Nagy József

5 2006. október 12. Pápa és Vidéke 5 A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) a október 6-i küldöttgyûlésén a következõ nyilatkozatot fogalmazta meg: Ahol nincs igazság, ott a szabadság elveszti alapjait, és ahol a szabadság elveszti alapjait, ott megnyílik az út az önkénynek! A szociál-liberális kormány Gyurcsány Ferenc vezetésével a szabadságot és az igazságot önkényre változtatta. A december 5-i népszavazással kapcsolatban nemet mondott a határon túli magyarokra és kampányolt a nemzet egysége ellen. A hatalom minden eszközzel történõ megtartása érdekében közérdekû adatokat hallgatott el, becsapta az embereket, trágár szóval illette hazánkat és hazugságával mindezt tetézve lábbal tiporta az emberi méltóságot. Így politikai, társadalmi, gazdasági és erkölcsi vonatkozásban is eddig soha nem látott mélypontra juttatta az országot. A demokratikus politikai rendszerrel szemben bizalmatlanságot keltett. Cinikusan semmibe vesz mindenkit és mindent. A kormánypártok frakciói pedig cinkosan mellé álltak az önkénynek és a hazugságnak, éppen azon a napon, amikor hazánk vértanúira emlékezünk, akik életüket adták a szabadságért és az igazságért. A hazugság bizalmatlanságot, a bizalmatlanság bizonytalanságot és félelmet szül. Visszautasítjuk a megfélemlítés légkörét, amellyel békés tüntetõket listáznak, és állásukból való elbocsátással fenyegetnek. A kormányzó erõknek szavaikkal és tetteikkel Isten és a nemzet elõtt el kell számolniuk, és nem kerülhetik el a felelõsségre vonást. Mindezek alapján Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek és kormányának el kell távoznia a hatalomból és a közéletbõl, amit az önkormányzati választások eredménye is igazolt. Ebben az esetben megtisztulhat a politikai baloldal, létrejöhet a párbeszéd, és a megosztott társadalom egységessé válhat. A KÉSZ küldöttgyûlése Változatos programkínálat nagyszerû színészekkel Vasárnap indul a színházi évad Október 15-én, vasárnap a Budapesti Kamaraszínház Honderû címû elõadásával indul a 2006/2007-es színházi évad a Jókai Mór Mûvelõdési Központban. Az idei évben is rendkívül színes és színvonalas programot láthat a felnõtt, az ifjúsági valamint a gyermekközönség. A színház számos mûfajában tehet kirándulást a pápai publikum, a színdarabokban pedig népszerû és neves színmûvészek szerepelnek majd. Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban - Azt már szerencsére sokan tudják, hogy az életöröm, a kreativitás elõsegíti a gyógyítást. Egy-egy mûtét, egy-egy kezelés után legalább két-három évig visszajárnak hozzánk pácienseink és a támogatásra szoruló családjaik is. Ma már azonban nemcsak lelkiekben támogatjuk a betegeinket; elõfordul olyan is, hogy anyagi segítséget is adunk pácienseinknek. Sok fiatalunk csak úgy tud felsõoktatási intézményben tanulni, ha hozzájárulunk mi is képzésükhöz mondta az otthonvezetõ. A pénteki napon még egy örömteli eseményre sor került Bakonyszücsön. Az otthon egyik kis páciensének elsõáldozását, illetve a kislány szüleinek esküvõi szertartását tartották a katolikus templomban. A szentmisét az otthon alapítója, dr. Szendy József érsek vezette. - Gyakori, hogy velünk együtt ünnepelnek a gyermekeink és családjaik. De ez természetes is, hiszen a mi terápiánkban benne van, hogy szándékosan keressük is ünnepi alkalmakat. Betegeink számára természetesen az egyik legnagyobb esemény a kezelések lejártának ötödik évfordulója, ami nagybetûkkel a gyógyulást jelenti, de megünnepeljük például a születésnapokat, az eljegyzéseket, a szülõk házassági évfordulóit. Nem véletlen az sem, hogy egybekötöttük a nagyszabású ajándékozási akciót az egyik családunk belsõ ünnepével, s mindez a bakonyszücsiek jelenlétében történt. Boldog vagyok, hogy a falu és az otthon élete ilyen szorosan összefonódott mondta Bakos-Tóth Márta. A bakonyszücsi rehabilitációs otthon ma már 13 fõre biztosított állami normatívát kap az intézmény kilépett a kísérleti keretekbõl. A szakmai kollégium daganatcentrummá nyilvánította, az egészségügyi minisztériumtól ezért évente céltámogatást kapnak. A két forrás a mûködés felét teszi ki, jótékonysági akciókkal fedezik a másik felét. Hûvösvölgyi Ildikó önálló estje a Református Gimnáziumban Csendes csodák Szeptember második felében a Pápai Református Gimnázium dísztermében Hûvösvölgyi Ildikó Csendes csodák címû önálló elõadóestéjét rendezték meg, amelyet a népszerû színésznõ Reményik Sándornak, a két világháború közötti erdélyi magyar lírairodalom kiemelkedõ költõjének verseibõl állított össze. Az elhangzó mûveket Barabás Fanny kísérte klasszikus gitáron. - Csendes csodák. Ezt a címet adtam ennek az estnek, mert szerintem ez Reményik Sándor egyik legszebb költeménye mondta a díszterem közönségének Hûvösvölgyi Ildikó. Arra tanít bennünket, hogy éljünk nagyon figyelmesen, ne siessünk, próbáljuk megtalálni az örömöt és a boldogságot a mindennap apró dolgaiban, hiszen ezek az élet igazi csodái. Ne várjunk mindig valami nagyra. Ha így élünk, és természetesen fölfele tekintünk, eljuthatunk Istenhez. Ennek az útnak a gyötrelmes keresésérõl szól ez a vers. Reményik Sándor költeményei az utóbbi idõben mintha reneszánszukat élnék hazánkban. Költészetében benne van az a fájdalmas magány, ami egész líráját körülveszi, a természet szeretete, a haza szeretete, az emberiség iránti aggodalma és az Isten iránti, Isten utáni örökös sóvárgása. Hûvösvölgyi Ildikó két évig készült erre az önálló estre, több mint nyolcszáz Reményik Sándor verset olvasott át, ebbõl válogatott, és az elkészült mûsorral immáron négy éve járja nagy sikerrel az országot. Ebben a mai világban az embereknek nagy szüksége van a lírára, olyan lírára, amelyben fontos szerepet kapnak életünk csendes csodái is. P.Sz. - A Jókai Mór Mûvelõdési Központ kultúraközvetítõ tevékenységében a színház mindig is kiemelt szerepet foglalt el. Intézményünk idén elõször egy új kezdeményezéssel él, erre a színházi évadra elkészítettünk egy színvonalas mûsorfüzetet. A mûfaji gazdagságra törekedtünk ebben az esztendõben is, a felnõtt, az ifjúsági és a gyermekelõadásoknál egyaránt. A gyermekszínházak tekintetében városunkban mûködik a Pegazus Színház. Nagyon örülök, hogy nagyon jó együttmûködést sikerült velük kialakítanunk. A színházi elõadások mellett immáron negyedik éve létezik a Mûhelytitkok, ahol a diákok bepillantást kaphatnak a színdarabok elkészítésébe, átélhetik, részesei lehetnek azoknak az élményeknek, ahogy egy mû elkészül. Nagyon komoly nevelõ értéke van egy ilyen foglalkozásnak. Örömteli, hogy Pápán vannak olyan pedagógusok akik partnereink, segítõink ezekben a programokban, nélkülük ez a kezdeményezésünk nem verhetett volna gyökeret. Szponzorainknak köszönhetõen sikerült elérnünk, hogy a bérletárakat nem kellett komolyabb mértékben emelnünk - mondta A Pápa Jókai Kör író-olvasó találkozót tart október 12-én, csütörtökön 17 órakor a Jókai Mór Városi Könyvtár olvasótermében. A találkozó vendége Vathy Zsuzsa pápai születésû, József Attila-díjas író. Téma: Életünk színtere. Az írónõvel Gosztola István beszélget. Október 15-én, vasárnap 20 órától a Vajda bérletben Veszpréminé Turtsányi Valéria igazgató. A színházi elõadásokról dr. Baloghné Uracs Marianna, a JMK csoportvezetõje, színházmûvészeti elõadója azt mondta, ebben az évadban is igyekeztek színes és változatos programot összeállítani. Októberben az évad talán legkiemelkedõbb elõadásával kezdenek, amely Spiró György Honderû címû vígjátéka lesz, de eljön hozzájuk a Soproni Petõfi Színház Márai Sándor Kaland címû drámájával Frajt Edit, Szélyes Imre fõszereplésével. Idén a Veszprémi Petõfi Színháztól a Három a kislány címû zenés daljáték került a programukba. Szintén gyakran játszik nálunk a Turay Ida Színház, akik ezúttal a Kakukkfészek címû drámával lépnek fel, amelyben Bujtor István, Bencze Ilona, Nemcsák Károly és a humorista Nádas György szerepel majd. Lesz operett, méghozzá a Bál a Savoyban, a fõszerepben Programajánló Spiró György Honderû címû komédiája látható két felvonásban a Budapesti Kamaraszínház elõadásában. Jegyek válthatók az elõadás hetében a JMK jegypénztárában munkanapokon óráig és az elõadás napján 19 órától. Október 18-án, szerdán 19 órakor Kávéházi beszélgetések az Esti Kornél Kávéházban. Elõadó: Varga MEGÍZLELT SZABADSÁG Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett programok Csonka Zsuzsával és Csengery Ottíliával. - Õsztõl három ifjúsági bérletsorozatot indítunk, az értékesítés jelenleg is folyik. Az Orlay bérlet az általános iskola 7-8. osztályosainak valamint a középiskolásoknak szól, a Bocsorban a könnyedebb, a Tarczyban komolyabb elõadások találhatók. Többek között lesz János vitéz táncjáték a Honvéd táncszínháztól, Gogol mûve A revizor Dörner György fõszereplésével, Pintér Tiborral a Hair, az Édes Anna Bánfalvi Ágnessel és Körtvélyesi Zsolttal, a Szecsuáni Jólélek Tóth Ildikóval, Margitai Ágival és Takács Katalinnal, valamint a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Színház Sólyompecsenye címû elõadása. A tervek szerint a Mûhelytitkokban a diákok vendége lesz Dörner György színész, Vincze János és Novák Eszter rendezõ is mondta dr. Baloghné Uracs Marianna. Polgár Szilárd Umbich Károly. Téma: Istenélmények a természetben. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSz) Pápai Csoportja október 20-án, pénteken 18 órai kezdettel tartja következõ rendezvényét a Szent Anna templom nagy hittantermében, ahol Bali István középiskolai tanár Az 1956-os forradalom és szabadságharc címmel tart elõadást. Október 17., kedd 18 óra Szélbe kiáltok - Ismerõs Arcok zenekar koncertje (JMK színházterem) Október 17., kedd 19 óra Mansfeld magyar film (JMK Petõfi Mozi) Október 18., szerda17 óra Tájak és emberek a 80 éves Vágfalvi Ottó festõmûvész visszatekintõ tárlata (Somogyi József Galéria) Október 18., szerda 18 óra Hommage zenei tisztelgés. Hangverseny a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárainak és növendékeinek elõadásában (Bartók Béla Zeneiskola díszterme) Október 18., szerda 19 óra Mansfeld magyar film. A film vetítése elõtt találkozó a film alkotóival, Szilágyi Tibor rendezõvel és Fancsikai Péter fõszereplõvel (JMK Petõfi Mozi) Október 19., csütörtök 11 óra Emléknap az évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulója jegyében (Helyõrségi Klub) Október 19., csütörtök 16 óra 50 vagy 60, most 56 van Történelmi vetélkedõ középiskolák között (JMK színházterem) Október 20., péntek 18 óra Olthatatlan tûz - kiállítás 56-os fotókból és dokumentumokból valamint a rajzpályázat munkáiból (JMK emeleti elõtér) Október 20., péntek óra Érdemkönyvi dicséret, a kor lenyomata egy volt Türrös diák szemével. Bodó Sándor írását felolvassa Kincses László (JMK elõadóterem) Október 22., vasárnap 9 óra Ezerkilencszázötvenhat, te csillag vers- és prózamondó verseny (Somogyi József Galéria) Október 23., hétfõ 17 óra Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról (Tapolcafõ, Mûvelõdési Ház) Október 23., hétfõ 19 óra Dicsõség a legyõzötteknek - Emlékünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság1989. évi kikiáltásának napja tiszteletére. Pegazus Színház elõadása. Közremûködõk: Petõfi Sándor Gimnázium és Szakképzõ Iskola, Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola diákjai (JMK színházterme) Az ünnepséget követõen 56-os emlékmûavatás (JMK színházépülete elõtt) Október 24., kedd és október 25., szerda 19 óra A szabadság vihara amerikai dokumentumfilm (JMK Petõfi Mozi) Október 27., péntek 19 óra Egy nép kiáltott 1956 színpadi játék. Európa Szívében Alapítvány bemutatója Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos színészházaspár, valamint Szabó Csilla és Veress Elõd elõadásában. Fõvédnök: Dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ. (JMK színházterme)

6 6 Pápa és Vidéke október 12. Tudják, hogy miként játsszák a baseballt? Valószínûleg nem sokan, hiszen ez a játék Magyarországon még nem számít igazán népszerûnek. Sokan találgatják, mihez lehetne hasonlítani, a golfhoz-e, vagy a nálunk is ismert métához talán. A Fogyatékosok Nappali Intézetének fiataljai már sejtik, hogy hányan, milyen szabályok szerint kergetik a labdát, hogy mire való az ütõ és a kesztyû, mit mutat háta mögött a fogó. A frissen beikatatott baptista lelkész Boncz Zoltán és felesége fejükbe vették, hogy Pápa sportszeretõ közönségével megszerettetik az újfajta játékot, és lehetõség szerint az érdeklõdõ Baseball kicsit másképp sportolókból összehoznak egy csapatot is. Ezért keresték fel az általános és középiskolákat, a sporthoz kötõdõ szervezeteket, egyesületeket. Tevékenységüket népszerûsítendõ jutottak el a Fogyatékosok Nappali Intézetéhez, s a fiatalok örömmel próbálták ki az új játékot. Szeptember 28-án a tûzoltók füves sportpályáján tartottak bemutatót a játék eszközeibõl és szabályaiból, itt ismerkedhettek meg az intézetbe járók az ütõ fogásával, a kesztyû illatával, a verseny izgalmával. Megilletõdöttség és jóízû kacagás gyakran váltotta egymást, amikor igyekeztek elsajátítani a számukra ismeretlen mozgásokat, az ütéseket, a labdafogást. Vidám és boldog napot töltöttek együtt, s a folytatás sem marad el, hiszen szóba került, hogy a Balla Róbert téri Általános Iskola és Speciális Szakiskola növendékeivel közösen alakítanak csapatot. Nagy Imre Anyakönyvi hírek Házasság: Kalmár Gyula Horváth Katalin, Schmidt József Fazekas Nikoletta, Szabó Gábor Kacsó-Pápai Kinga Imola. Születés: Kiss Géza Orbán Veronika: Julianna, Frank Roland Kanabé Erika: Mária Kimberli, Kovács Attila Heller Zita: Anna, Mikóczi Zsolt Farkasdi Szilvia: Fanni, Sándor Attila Banai Eszter: Dominik, Kulcsár-Horváth Béla Horváth Mónika: Bence Botond, Németh László Tóth Éva: Dávid, Csendes István Horváth Zsuzsanna: Botond Mátyás. Halálozás: Váradi Sándorné sz.: Sár Mária Erzsébet, Rózsás Lajosné sz.: Mészáros Olga, Györgydeák Zoltán, Völfinger János, Farkas István, Mészáros Gergelyné sz.: Balassa Lídia, Egyházi Béláné sz.: Kövi Rozália, Horváth Ferenc, Szõke Gábor, Papp Lászlóné sz.: Németh Ida, Borbély László, Katona Tamásné sz.: Kiss Irén. Egy évszázad tanúja A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékával forinttal támogatták egyesületünket. A évi támogatási felajánlást forintot a évi idõsek karácsonyi szeretetünnepén kiosztott vásárlási utalványok vásárlásánál használtuk fel. Hálás szívvel fogadjuk ez évben is támogatásukat. Az egyesület vezetõsége A Fáy András Lakótelepi Óvoda Óvodás Gyermekeinkért Alapítványa köszönetet mond mindazon adományozóknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták az alapítványt. A felajánlást udvari és egyéb játékok vásárlására, rendezvények támogatására, az óvoda által biztosított felszerelés pótlására használtuk fel. A jövõben is kérjük segítõ támogatásukat. Nagytevelen csendes utcában, a tóhoz közel 20 éves 100 négyzetméteres összkomfortos, kertes családi ház eladó. Érd.: 06-30/ (15 óra után). A volt Zalka Máté Általános Iskola 1966-ban végzett 8. osztályai Tóth Kálmánné Etus néni és Baán Nusi néni osztályai a 40 éves találkozó megszervezéséhez várják az osztálytársak jelentkezését Schmidt Dezsõnénél a 89/ es vagy a 89/ es vagy a 0630/ es telefonon. XMN-052 P-6-N Pótkocsi fix platós gyártási év km Saját tömeg: 2180 kg Együttes tömeg: 8180 kg Mûszaki érv.: A Bakony Volán Zrt. (8500 Pápa, Celli út 69.) Cserkészõrsöt alapítanak Ha szeretnél jókat kirándulni és felfedezni a természet szépségeit, ha olyan barátokat szeretnél, akik a bajban is melletted állnak, téged is várunk cserkésznek! Jelentkezz most! olvasható a Béri Balogh Ádám Cserkészcsapat tagtoborzó plakátján. Az ifjúság összefogásának, keresztény értékekben való megtartásának gondolata már hosszú ideje foglalkoztatta Salgó Ferenc kanonok, plébánost. Erre a leginkább alkalmasnak a cserkészetet találta, ahol a különbözõ generációk találkozására is lehetõség van. Ennek nyomán felvették a kapcsolatot a Béri Balog Ádám cserkészcsapattal, melynek tagjai örömmel segédkeznek abban, hogy elinduljon a cserkészmunka a plébánián. A tervek Pápai Mûszaki Üzeme eladásra kínálja a következõ jármûveket: szerint egy fiú és egy leány õrsöt alakítanak majd a jelentkezõ fiatalokból, és szombat délutánonként tartják majd a foglalkozásokat. A szervezõk hetedik osztályos, vagy annál idõsebb fiatalok jelentkezését várják. Jelentkezni Szabóné Kalmár Orsolyánál a 20/ es számon, a Szent Anna Plébánián a 89/ es számon, vagy a hitoktatóknál lehet. Az elsõ foglalkozást elõre láthatóan október 21-én tartják. papp Az elmúlt héten az Árok utcai Idõsek Klubja és Idõsek Gondozóházában köszöntötték 101. születésnapja alkalmából Kunszt Henriket. Az ünnepelt családtagjai körében hallgatta meg a köszöntõ beszédeket és verseket, majd az intézmény dolgozóinak jóvoltából szeretetvendégségen látta vendégül az õt ünneplõket. Kunszt Henriket elsõként Csõréné Põr Eszter, Pápa Város Egyesített Szociális Intézményének vezetõje köszöntötte, kiemelve, hogy szeretetreméltó, kedves idõs embernek ismeri az ünnepeltet. Stengerné Borbély Valéria, a gondozóház részlegvezetõje a szeretet fontosságáról beszélt köszöntõjében. Az idõs emberek magukban hordozzák kincseiket. Meg kell becsülnünk õket, hiszen egy élet munkája jelen esetben az elmúlt század áll mögöttük mondta a részlegvezetõ. Az ünnepeltrõl szólva elmondta, a legfontosabb számára a család, és mindig szívesen mesél egy-egy családi összejövetelrõl, kirándulásról vagy a gyermekek születésérõl. - Egy évvel ezelõtt, a századik születésnapon úgy búcsúztunk, hogy egy év múlva is találkozzunk, erõben, egészségben mondta Kunszt Henriknek dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ, és azt kívánta, hogy az ünnepelt jó erõben, egészségben, szeretteivel még sok idõt tölthessen együtt. A családias hangulatú ünnepségen a gondozóház lakói rövid idézetekkel köszöntötték a százkettedik életévébe lépett Henrik bácsit. -p- BPE-798 STAR 200 L tgk. fix platós gyártási év km Saját tömeg: 5000 kg Együttes tömeg: kg Teljesítmény: 95 KW Mûszaki érv.: Érdeklõdni: 89/

7 2006. október 12. Pápa és Vidéke 7 Nagy gólarányú gyõzelem a Bük ellen Újra a régi a Vasas Izgalmas mérkõzésnek, igazi NB III-as rangadónak ígérkezett az Elmax Vasas elmúlt hétvégi bajnoki összecsapása, amelyen a piros-kék együttes a Bük csapatát fogadta. A találkozón a pápai gárda fölényes, 4-1-es nagy gólarányú gyõzelmet aratott, a Vasas újra a tavalyi évben megszokott formáját mutatatta, teljesen megérdemelten nyertek Lantai Balázs tanítványai. - Az elsõ félidõ elején a Bük szerzett vezetést szerencsére mi ezt rövid idõ alatt kiegyenlítettük, ezt követõen pedig rájuk tudtuk erõltetni az akaratunkat és fokozatosan föléjük nõttünk: 4-1 lett a végeredmény. A meccsen két gólt rúgott Bényi Kálmán, de Nagy Zsolt és Nagy Norbert is eredményes volt - nyilatkozta Lantai Balázs. - Nagy gólarányú gyõzelmet értetek el, talán erre te magad sem számítottál. - Nem, mert tudtuk, hogy a Bük erõs csapat, biztos Teke Magabiztos gyõzelem A teke férfi Szuperliga 3. fordulójában, szeptember 23-án 7-1-re nyert az Elmax Vasas csapata a Sopron ellen, Pápán. Az Elmax 3173 fájával szemben a soproniak 2980 fát tudtak gurítani. A pápai tekézõknek ez volt a második gyõzelmük a 2006/2007-es bajnoki évadban, ezt megelõzõen a második fordulóban idegenben nyertek a BKV Elõre ellen. Nagy Lajos játékos-edzõ csapata a tavalyi bajnok Szeged ellen a hazai bajnoki nyitányon elszenvedett vereség és gyenge játék után magára talált. A Sopron elleni találkozó egyéni teljesítményei: Nagy Lajos 526 fa, Szabó Károly 531 fa, Kiss Sándor 528 fa, Papp István 525 fa, Horváth József 515 fa, Horváth Róbert 548 fa. Az Elmax jelenleg 5. a Szuperligában, 6 ponttal. Hazai mérkõzést legközelebb október 14-én játszik az Elmax Vasas, akkor a Szolnoki MÁV SE lesz a vendég Pápán. Történelmi gyõzelmek A nyár folyamán a Magyargencsi Sportegyesület asztalitenisz szakosztálya nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen benevezett a felnõtt nõi Nemzeti Bajnokság II. osztályába. A játékosok több edzõtáborban is részt vettek, ahol tovább fejleszthették asztalitenisz tudásukat. Szeptember 9-én eljött a várva várt nap, amikor elsõ alkalommal állhattak az asztalhoz az NB II-ben. A sorsolás szeszélyeként a tavalyi bajnok otthonában, Szekszárdon játszottak elõször, akik ebben a bajnokságban a III. csapatukkal indultak. A mérkõzés nem várt eredményt hozott, hiszen a Bálint Brigitta, Erdély Alexandra, Györkös Ildikó és Szalai Petronella alkotta kvartett nagy lelkesedéssel játszva 10:8-as gyõzelmet arattak. Horváth György edzõ elmondta, hogy ez a gyõzelem a csapat érdeme volt, hiszen a lányok egymást bíztatva jutottak át a nehéz pillanatokon és mindannyian hozzátettek a végsõ gyõzelemhez. A második fordulóban a lányok a budapesti Postás- Matáv III. ellen játszottak. A Mógor Evelinnel és Hujber Miklósnéval kiegészült csapat fölényes, 16:2-es gyõzelmet aratott a pesti csapat ellen. védelembõl próbálják felépíteni a támadásaikat. Felállt védelmet kellett áttörnünk, ami ezen a hétvégén sikerült, nem úgy, mint az elõzõ fordulóban. Most javuló játékot és újra a régi csapatot láttam. Próbáltunk változtatni a korábbi játékunkon, átbeszéltük a az elõzõ hetekben történteket, és változtattunk posztokon, felállási formákon is. - A következõ fordulóban az utolsó helyezett Sümeg otthonába látogat a Vasas. - Megyei rangadó lesz Sümegen, õk az eltelt fordulókban nagyon sok gólt is kaptak. Úgy gondolom, hogy a táblázatból adódó Ezt követõen Losoncra a nemzetközi ifjúsági találkozóra a két pápai judo klub, a Bakony és a Pápai SE fiatal sportolói közös csapattal utaztak. A partnerváros sporteseményén az alábbi eredményeket érték el a pápaiak. Elsõ helyen végzett Piriti Tamás (PSE), Molnár Gergõ (PSE), Székely Mária (Bakony Judo Klub)és Varga István (Bakony Judo Klub). Második lett Molnár Bence (PSE) és Pillér Viktória (Bakony Judo Klub). Harmadik helyen végzett Csizmadia Gábor (Bakony Judo Klub), Csizmadia László (Bakony Judo Klub), valamint Brád Gergely (Bakony Judo Klub). Kernya Gergõ (PSE) ötödik lett. elõnyünket rá tudjuk erõltetni az ellenfelünkre, ha kellõ akarattal rendelkezünk. Polgár Szilárd Judo Sikeres idénykezdet A pápai judosok az elmúlt idõszakban több versenyen is tatamira léptek. Az õszi versenysorozat Tatabányán kezdõdött, ahol a Bakony Judo Klub sportolói szerepeltek a diák korcsoportos versenyzõk számára megrendezett idei utolsó regionális rangsorversenyen. A fiatalok Végh József és Németh Gyula edzõk elvárásainak megfelelõen szerepeltek. Székely Mária (-32 kg) és Székely Tamás (-34 kg) az elsõ, Tóth Barnabás (-50 kg) és Csete Anna (-40 kg) a második, Pillér Viktória (-33 kg) és Csizmadia Gábor (-54 kg) a harmadik helyen végzett. Országos versenyen is megmérettek a pápai küzdõsportolók. Budapesten az UTE csarnokában a diák B korcsoportosok, vagyis a 11 évesek versenyét rendezték. Az országos bajnokságon Csete Anna képviselte a város színeit. Anna itt a -44 kilogrammos súlycsoportban szerepelt, kis súlyfelesleg miatt. A versenyen szép teljesítményt nyújtva a bronzéremért küzdhetett. A bronztalálkozón az erõkülönbség ellenfele javára döntött, Csete Anna így ötödik lett Újpesten. A pápai judósok e hónapban tovább folytatják a szerepléseket, októberben valamennyi hétvégén versenyeznek. Vaszar a körzeti kézilabdabajnok A Vaszari SE 15 ponttal nyerte a évi körzeti nõi kézilabda bajnokságot. A nagymúltú kézilabdahagyománnyal bíró település hölgyei a Bakonyszücs SE-t és a 7 pontot szerzett zirci Sólymok KC-t megelõzve lett bajnok. A körzeti bajnokságban ez a három csapat indult, a tavaszi és az õszi idény során összesen hat fordulóban játszottak egymás ellen. A kétszer húsz perces mérkõzéseket az egyes fordulókban felváltva Zircen, Vaszaron és Bakonyszücsön rendezték meg. A Vaszari SE bajnoki címét egyetlen pont elõnynek köszönheti, a bakonyszücsiekkel végig szoros küzdelmet folytattak a végsõ gyõzelemért. A körzeti kézilabdasport a téli versenyidõszak terembajnokságával folytatódik majd. Körzeti bajnokság III./A osztály Bakonytamási Tapolcafõ 0-4 (0-3) G.: Berki P. (2), Etényi D. (2). Tartalék: 2-4 (0-3) Mezõlak Pápateszér 0-5 (0-4) G.: Tóth A. (4), Horváth A. Tartalék: 2-3 (1-1) Adásztevel Takácsi 1-0 (0-0) G.: Büki B. Tartalék: 3-0 (1-0) Malomsok K.szentpéter 2-1 (1-0) G.: Molnár T., Orbán Zs. ill. Zsa Zs. öngól Tartalék: 6-3 (2-1) Gic Nemesgörzsöny 1-1 (0-1) G.: Csöndes P. ill. Horváth Z. Tartalék: 2-2 (1-0) Vaszar Nagyacsád 1-6 (1-2) G.: Orbán L. ill. Bartus I. (2), Németh B. (2), Lampért Z., Márkus G. Tartalék: 1-6 (1-3) A 2006/2007. évi megyei III/A felnõtt bajnokság állása a 8. forduló után 1. Malomsok Nemesgörzsöny Gic K.szentpéter Nagyacsád Bakonytamási Adásztevel Pápateszér Tapolcafõ Takácsi Vaszar Mezõlak III./B osztály Vanyola Kéttornyúlak 3-6 (1-3) G.: Albert B. (2), Lipthay Õ. Ill. Fekete E. II. (4), Pátkai G., Adorján J. Tartalék: 2-6 (1-3) Keszõi SE Marcaltõ 1-5 (1-2) Több száz fõs mezõny gyûlt össze az általános és középiskolák atlétikai bajnokságán, a Munkácsy Mihály Általános Iskola sporttelepén (a volt Spartacus pályán) mondta ifj. Koncz Sándor, a Városi Diáksport Bizottság elnöke lapunknak. A szeptember 25-én megrendezett Bakony Kupát a Munkácsy Mihály Általános Iskola nyerte, megelõzve a Weöres Sándor és a Szent István Római Katolikus Általános Iskolát. A városi középiskolás atlétika bajnokság elsõ helyezettje a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola lett a Petõfi Sándor Gimnázium és a Református Kollégium elõtt. Az egyéni atlétikai G.: Sidó S. ill. Adamicza D. (3), Szabó Z., Reiner Z. öngól Tartalék: 6-0 (1-0) M.gergelyi Nagytevel 2-0 (1-0) G.: Kiss G., Katona P. Tartalék: 3-4 (2-1) H.bödöge Lovászpatona 4-0 (3-0) G.: Erdõs E. (2), Rábai B. (2). Tartalék: 2-0 (0-0) A 2006/2007. évi megyei III/B felnõtt bajnokság állása az 7. forduló után 1. Marcalgergelyi Kéttornyúlak Nyárád Homokbödöge Vanyola Marcaltõ Nagytevel Lovászpatona Keszõi SE IV. osztály B.sgyõri ISE Ganna-D 1-0 (1-0) G.: Tóth Z. Pápai Termál M.gencs 4-2 (3-0) G.: Mezõ R. (2), Naszádos L., dr. Áldozó T. ill. Szakács Zs., György-Kovács P. Gecse Dáka 3-1 (1-1) G.: Pethõ B., Cser P., Istenes Gy. ill. Lázár N. Bakonyjákó B.gyõri SE 6-2 (2-1) G.: Bálint N. (4), Gulyás D., Nagy B. ill. Zámolyi Z., Orbán B. A 2006/2007. évi megyei IV. felnõtt bajnokság állása az 6. forduló után 1. Borsosgyõri ISE Dáka Ganna-D Pápai Termál FC Gecse Bakonyjákó Magyargencs Borsosgyõri SE Atlétika Õszi bajnokság bajnokságban a városi iskolák élmezõnye a következõképp alakult: elsõ helyen végzett a Munkácsy Mihály Általános Iskola, másodikon a Szent István Római Katolikus Általános Iskola, harmadikon a Weöres Sándor Általános Iskola. A körzeti iskolák versenyét ugyanebben a versenytípusban Lovászpatona nyerte Nyárád és Mezõlak elõtt. Ifj. Koncz Sándor fontosnak tartja, hogy a körzeti iskolák (Ugod, Nyárád, Vaszar, Lovászpatona, Adásztevel, Bakonyjákó, Marcaltõ, Mezõlak, Nemesszalók, Homokbödöge, Pápakovácsi) is megjelentek a nagy létszámú mezõnyben.

8 8 Pápa és Vidéke október 12. Az elmúlt hétvégén nyugat-magyarországi pontszerzõ Akrobatikus Rock and Roll Táncversenyt rendeztek Hévízen, ahonnan a Black Bunny Rock and Roll Club párosai és formációi kiváló versenyzéssel négy arany, egy ezüst és két bronzéremmel tértek haza. Papp Ádám és Kovács Klaudia junior kategóriában, Falaki Szabolcs és Horváth Bianka pedig a B osztály párosai közt állhattak a dobogó legmagasabb fokára. A párosok mellett a formációk is remekeltek szombaton. A Rock Angels Children Leányformáció (Fábián Dóra, Gál Stella, Mezei Roxána, Nagy Viktória, Novák Bianka, Varga Zita), valamint a Black Hétvégi aranyesõ Nagy Julianna és Szarka Dániel Tigers Junior Leányformáció (Bakos Mária, Benkõ Zsófia, Császár Alexandra, Horváth Dorina, Kovács Petra, Takács Roxána) szintén az elsõ helyen végzett. A C osztályban versenyzõ Báger Balázs Kovács Petra páros második helyezést ért el. Szarka Dániel és Nagy Julianna a children párosok mezõnyében, a Smidéliusz Dániel Murai Alíz páros pedig C osztályban lettek bronzérmesek. A dobogós eredmények mellett a Gáti László Magyar Anita children páros a negyedik helyen, a Funtek László Nagy Petra junior páros pedig a hatodik helyen végzett. papp A dunaújvárosi mérkõzés után távozott Zsivoczky Gyula Kudarc, hogy most kell elmennem Sorsdöntõ mérkõzésnek ígérkezett a Lombard Pápa Thermál FC elmúlt vasárnapi dunaújvárosi vendégjátéka. A találkozó Zsivoczky Gyula csapata számára rosszul indult, hiszen az elsõ félidõ közepe táján a pápaiaktól Edut kiállította a játékvezetõ, a tíz emberre fogyatkozott együttes ezáltal nagyon nehéz helyzetbe került, az összecsapáson végül 2-0-ra a Dunaújváros nyert. A találkozó után Bíró Péter klubtulajdonos és Zsivoczky Gyula vezetõedzõ közös megegyezéssel szerzõdést bontott. Hétfõn Zsivoczky Gyula értékelte a kialakult helyzetet. - A mérkõzés elején jól játszott a csapat, a félidõ derekán azonban Edu egy buta szabálytalanságot elkövetett, amit szerintem túlságosan is szigorúan ítélt meg a játékvezetõ. Ez a bírói döntés rányomta az A Lombard Pápa megüresedett kispadjára az együttes vezetõsége hamar megtalálta az utódot, mégpedig Zoran Kuntics személyében. A szerb származású, hazánkban élõ szakember a kilencvenes évek közepétõl a Ferencváros játékosaként igazi közönségkedvenc volt az Üllõi úton, a fõvárosi zöld-fehérek után késõbb játszott a Vasasnál és a ciprusi AEK Larnaca csapatánál is. Edzõi pályafutása elején a Ferencváros ifjúsági együtteseinél dolgozott, késõbb Bodajkon vezetõedzõként, Diósgyõrben pedig pályaedzõként tevékenykedett. A pápai játékosoknak már a kedd délutáni edzést Zoran Kuntics tartotta, a szakmai stábban egyéb változás nem történt, a csapat pályaedzõje Virágh Attila, a kapusedzõ pedig továbbra is Kovács László. egész mérkõzésre a bélyegét, figyelmetlenségbõl két buta gólt kaptunk. A második játékrészben mindent egy lapra feltettünk, végigtámadtuk a mérkõzést, de gólt már nem sikerült szerezünk, így kikaptunk 2-0-ra, és megpecsételõdött a sorsom. - Szentes Lázár pályaedzõjeként kezdtél Pápán dolgozni tavaly õsztõl. Miként értékeled az eltelt egy évet. - Az utolsó nyolc mérkõzésen nagyon komoly hiányérzetem van. Az NB I-es szereplésünket azonban nagyon sikeresnek ítélem meg, irányításommal olyan komoly élvonalbeli együtteseket vertünk meg, mint a Zalaegerszeg, a Diósgyõr, az Újpest, a Pécs vagy a Vasas. - Mi az oka ennek a kétarcúságnak? - Az, hogy két hónap alatt rossz edzõ vált belõlem, megvannak az okai, amit nem akarok feszegetni. Tanulságos egy év volt, nekem Kézilabda egyébként Bíró Péterrel nagyon jó maradt a kapcsolatom. Utólag sok mindent másképp csinálnék. Nem akarok kifogásokat találni, mert akkor beállnék abba az edzõi vonulatba, akik kifogásokat gyártanak, miért is eredménytelen a csapatuk. Ha az együttesnek nem megy, azért az edzõ felel, tehát mennie kell. Számomra kudarc, hogy most kell elmennem, és nem tudom befejezni, amit szerettem volna. Ez bánt. Mégis erõt ad ahhoz, hogy bebizonyítsam; igenes azok az eredmények valósak voltak, amit az NB I-ben elértem. - Hogyan tovább? - Jelen pillanatban várom a következõ ajánlatot, nyitott vagyok mindenre, dolgozni szeretnék. - Számomra úgy tûnik, a pápai közönség elfogadott. - Köszönöm a pápai szurkolók támogatását. Biztos akadt, akinek ellenszenves voltam, de úgy érzem, a többség szeretett. Engem is rettentõen bánt, hogy az eredményes tavasz után nem tudta a csapat azt az arcát mutatni, amit a szurkolók teljes joggal elvártak. Tiszta szívembõl kívánom az együttesnek, hogy feljusson az NB I-be. Ezután is szurkolni fogok a Lombard Pápának. Polgár Szilárd es döntetlent ért el az Elmax Vasas férfi kézilabdacsapata az NB I/B nyugati csoportjában a hétévgén Siklós ellen, hazai mérkõzésén. Az elsõ félidõ végén négy góllal, re vezetett az Elmax. Máj Gábor jól védett, Cziklin Gergely 6, Harta Béla 8 gólt lõtt a mérkõzés során. Vesztergom Zoltán csapata öt fordulót követõen a 11. helyen áll a bajnokságban. Hétvégén az ötödik helyezett Tata lesz az ellenfél Pápán, a sportcsarnokban. Labdarúgás NB II. Lombard Pápa FC Integrál DAC, október 14., szombat 17 óra, Perutz Stadion. Kézilabda NB I/B Elmax Vasas Tata, október 15., Sportajánló vasárnap 17 óra, Városi Sportcsarnok. Teke Szuperliga Elmax Vasas Szolnoki MÁV SE, október 14., szombat 14 óra, Vasas Sporttelep Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET FMFSN VÁNDORSERLEG XII. Székesfehérvár, 2011. április 13. TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET Fejér Megyei Felsőoktatási Sportnap Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Pannon Egyetem Székesfehérvári

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII Időpont/ oszt. Április 2., kedd A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII 8-9 Osziórák a tevékenységek előkészítésére Megnyitó, udvar vagy díszterem és

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Dátum Szervező, helyszín Program. BAVKMHSKB állandó csoportjai Városi Könyvtár Közművelődési klubterme Zirc, József A. u. 1.

Dátum Szervező, helyszín Program. BAVKMHSKB állandó csoportjai Városi Könyvtár Közművelődési klubterme Zirc, József A. u. 1. Békefi Antal, és Stúdió KB 2015. márciusi Zircen = Békefi Antal, és Stúdió KB Minden második hétfő Minden kedd és állandó csoportjai 14.00 óra Gyűszűkék Foltvarró Klub 18.00-20.00 óra Zirci Városi Vegyeskórus

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság Karpatiasport polgári társulás és az Aranycsapat alapítvány 2012 június 6-án rendezte meg a 10. Kárpátmedencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK

XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK 2008. OKTÓBER 23-24. DEBRECEN PROGRAM A SPORTNAPOK RÉSZVEVŐI: - DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA - KECSKEMÉTI FŐISKOLA - PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM - BUDAPESTI MÜSZAKI FŐISKOLA

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Veszprém megye Az intézmény neve Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 8200 Veszprém Utca, tér Victor Hugo u. 28. Irányítószám

Részletesebben

Speciális Olimpia 10. Téli Világjátékok. Koreai Köztársaság 2013. január 26 február 5.

Speciális Olimpia 10. Téli Világjátékok. Koreai Köztársaság 2013. január 26 február 5. Speciális Olimpia 10. Téli Világjátékok Koreai Köztársaság 2013. január 26 február 5. Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár köszöntője a Téli Speciális Olimpiára készülő magyar csapathoz Kedves

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben