Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között"

Átírás

1 Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával Az 1. sz. főutat tehermentesítő kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár közötti szakasz című projekt megvalósítására. A konzorcium sikeresen pályázott a KÖZOP Kerékpárút hálózat fejlesztés tárgyú pályázatán és KÖZOP 3.2.0/C számú pályázattal támogatást nyert. A konzorciumot vezető Levél község, a támogatás fő kedvezményezettje, a Konzorcium vezetője. A projekt teljes költségvetésére, az előkészítési és kivitelezési munkákra a Konzorcium , Ft vissza nem térítendő, 100 %-os támogatásban részesült. A Mosonmagyaróvár, Levél és Hegyeshalom Kelet külterületi kerékpárút terveit az Önkormányzatok már évben elkészítették, az akkori előírásoknak megfelelően 2,00 m szélességű burkolattal, és az építési engedély is kiadásra került. A évben kiírt kivitelezési pályázaton viszont módosult az előírás 2,60 m burkolatszélességre. Az új kiírásnak megfelelő módosított terveket a Talent-Plan Kft tervszámon elkészítette évben, amelyre a módosított építési engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága adta ki. Az önkormányzatok ezt követően külön-külön, önállóan próbáltak pályázni sikertelenül. Tekintettel arra, hogy évben pályázati lehetőség nyílt hosszabb, összefüggő külterületi szakaszok megvalósítására, így Hegyeshalom Önkormányzat elkészítette és engedélyeztette a Hegyeshalom Nyugati (belterület Országhatár) kerékpárút szakasz terveit is. A pályázatokhoz szükség volt az összes érintett tulajdonos (293 db/120 hrsz.) hozzájárulásához, de a beruházás megvalósításához 10. sz. főút mellett a magántulajdonú területeken kívül a Magyar Állami tulajdonú területek megszerzése is feladat volt. A nagyrészt osztatlan közös magántulajdonú területek megszerzése 98 %-ban befejeződött, az állami tulajdonú területekre bérleti szerződést kötöttünk, az ingyenes átadással kapcsolatosan a végleges megállapodás március óta húzódik, de ígéret van arra, hogy az építés befejezéséig létrejön. A kivitelezői nyílt versenytárgyalást az UTIBER Kft. bonyolította le, a pályázatok bontására május 30-án került sor. A bírálatot és a KIKSZ általi jóváhagyását követően július 21-én a nyertes kivitelezővel, a Magyar Aszfalt Kft.-vel létrejött a vállalkozói szerződés. A munkaterület átadására augusztus 28-án, az ünnepélyes alapkőletételre augusztus 18-án került sor. (fotó ) A kivitelezés során a következő szakaszok épülhetnek meg: Mosonmagyaróvári szakasz (Barátság úttól Levél irányába) m, Levéli szakasz m, Hegyeshalom (kelet: 784 m, nyugat: m) m, összesen m. A négy szakaszon belül az M15 fél-autópálya alatt meglévő (1,3 km) és a Hegyeshalom belterületi szakasszal (2,3 km) együtt a Mosonmagyaróvár III. negyedév Országhatár közötti teljes szakasz hossza 12,3 km. A 2,6 m széles kerékpárút 2 rétegű aszfalt pályaszerkezettel épül meg. A projekt keretében 2 kerékpáros pihenő is létesül. A feltétlenül szükséges kivágásra kerülő fák pótlására 104 db föld-labdás fát ültetünk. A Hegyeshalom Ny-i szakaszon 2 fénysorompós vasúti átkelő létesül. A kihelyezésre kerülő tájékoztató táblák irányítják majd az EuroVelo6 kerékpárút hálózat részét képező Szigetközi kerékpárút, valamint a Fertő menti kerék-párút felé a turistákat. Készül az ajánlott kerékpáros túraútvonalakat térképen bemutató turisztikai kiadvány is. Papp Zoltán polgármester BURSA HUNGARICA pályázat Levél község Önkormányzata csatlakozik a felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott Bursa Hungarica A Típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz évre. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A Pályázat közzétételét követően a beadás feltételeiről és beadási határidőkről hirdetményben és a honlapon tájékoztatást adunk. További információ: TARTALOM Kerékpárút projekt 1.oldal Testületi ülések 2-3.oldal Iskolai hírek 5-6.oldal Olvasni jó 6-7.oldal Egyesületek hírei 7-10.oldal Véradás! 10.oldal Kitüntetettjeink oldal Programok 11.oldal Kreatív kiállítás 12.oldal

2 KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL és források főösszegét eft A június 23-án tartott nyilvános főösszeggel és 779 eft évi mérleg szerinti képviselő-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekről rövidített formában az eredménnyel jóváhagyja. alábbiakban adunk számot: 79/2011. (VI. 23.) határozat A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen A Képviselő-testület megbízza Farkas szavazattal megalkotta az önkormányzat Zoltán 9222 Hegyeshalom, Haladás u. 8. sz évi költségvetési rendeletéről szóló, alatti egyéni vállalkozót a község intézmémódosított 3/2010. (III. 23.) rendelet nyeiben a villamos berendezések érintésmódosításáról szóló 8/2011. (VI. 27.) védelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi időszakos felülvizsgálatával, melynek költségét számú rendeletét Ft+Áfa összeget a évi A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen költségvetés tartaléka terhére biztosítja. szavazattal megalkotta az önkormányzat és 80/2011. (VI. 23.) határozat intézményei évi költségvetési zárszáa Képviselő-testület a Tér-Háló Építész madásáról szóló 9/2011. (VI. 27.) számú Tervező Kft. által - a Sváb Tájház Fő u. 2. rendeletét. sz. alatti épületre - elkészített felújítási tervet A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen jóváhagyja. szavazattal megalkotta az Önkormányzat 81/2011. (VI. 23.) határozat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és A Képviselő-testület a Levél, Fő u. 2. Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. szám alatti Sváb Tájház helytörténeti gyűj(vi. 27.) számú rendeletét. temény és kiállító termet üzemeltetésre áta Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen adja a Levél Barátainak Egyesülete (9221 szavazattal megalkotta a községi közműve- Levél, Fő u. 30. képviselője Máté Tamásné lődési feladatok ellátásáról szóló 11/2011. elnök) részére az alábbi feltételekkel. (VI. 27.) számú rendeletét. Az LBE vállalja: - a Sváb Tájház fejlesztése érdekében táa Képviselő-testület 7 igen szavazattal mogatási kérelmet nyújt be az FVM UMVP megalkotta a közterületek használatáról szóló 12/2011. (VI. 27.) számú rendeletét. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése jogcímre az elkészült és az 76/2011.(VI.23.) határozat önkormányzat által jóváhagyott tervek szea Képviselő-testület a II. félévre vo- rint, natkozó munkatervet az előterjesztés sze- sikeres pályázat esetén az előfinanszírint elfogadja. rozását és a kivitelezés lebonyolítását, - a Sváb Tájház üzemeltetését, fenntara Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen tását július 01. napjától decemszavazattal megalkotta a hivatali helyiségen ber 31-ig kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő Az Önkormányzat vállalja: házasságkötés létesítése engedélyezésé- a pályázatírás költségeinek megtérítének szabályairól, és ezen többletszolgáltasét, tásokért fizetendő díjak mértékéről szóló - sikeres pályázat esetén a kivitelezés le13/2011. (VI. 27.) számú rendeletet bonyolításának segítését és az esetleg fela Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen merült egyéb költségek egyeztetés utáni szavazattal július 01-el hatályon kívül megtérítését, - a hitelből történő finanszírozás esetén a helyezi a 3/2011. (I. 21.) számú, a nem keletkező kamat és egyéb hitelköltségek magyar állampolgárok által fizetendő tanmegtérítését, díjakról szóló rendeletét. - az üzemeltetés időtartalma alatt felme77/2011. (VI. 23.) határozat rülő fenntartással, felülvizsgálattal, javítáa Képviselő-testület az Egyetem Étterem sokkal és karbantartásokkal kapcsolatos és Konyha Kft-vel 2007-ben kötött (62/2009. költségek egyeztetés utáni megtérítését. (VI. 29.) határozattal módosított) bérleti A feltételeket külön megállapodásba kell szerződés 7. pontja alapján a konyha bérleti foglalni, amely aláírására felhatalmazza a díját szeptember 01-től az iskolai tan- polgármestert. évhez igazodóan 10 hónapra /2011. (VI. 23.) határozat Ft/év állapítja meg. A Képviselő-testület megbízza a MUREX 78/2011. (VI. 23.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t A Képviselő-testület a Községek Orvosi (9026 Győr, Ady Endre u. 26.) Levél Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft évi Község IKSZT Kultúrház felújítás pótmunmérlegét saját tőke eft, az eszközök kái közbeszerzési eljárás teljes körű lebo- nyolításával, melyet külön megbízási szerződésben rögzít. 83/2011. (VI. 23.) határozat A Képviselő-testület megrendeli a Fűzfa és Társa Bt.-től (9200 Mosonmagyaróvár, Molnár u. 1.) a kultúrházhoz 2 db zászlótartó elkészítését az árajánlatban szereplők szerint. A zászlótartók költségét Ft+Áfa, valamint szerelési költséget Ft+Áfá-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 84/2011. (VI. 23.) határozat A Közbeszerzési Bírálóbizottság június 15-i ülésén született döntés alapján javaslatot tett az eljárás eredményességére, illetőleg a nyertes, és azt követő második helyezett személyének megnevezésére vonatkozóan. Levél községi Önkormányzat Képviselőtestülete Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát ezennel elfogadja, az eljárást eredményesnek nyilvánítja és lezárja. A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőt, a Magyar Aszfalt Kft-t (1135 Budapest, Szegedi u , Cg , adószáma: ) bízza meg, az 1.sz. főutat tehermentesítő kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom-Országhatár szakaszon című projekt építési munkáinak elvégzésével. - A tartalékkal növelt bruttó ajánlati ár: ,-Ft - az előírt 36 hónapon felül vállalt jótállási idő: 24 hónap - a befejezési határidő: március 30. A nyertes visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek a COLAS ÚT Építőipari Zrt-t (1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.) nevezi meg ,-Ft tartalékkal növelt bruttó ajánlati árral és az előírt 36 hónapon felül vállalt 24 hónap jótállási idővel. 85/2011. (VI. 23.) határozat A Képviselő-testület megbízza a MediusNet Kommunikációs Bt-t (9026 Győr, Damjanich u. 15.) az 1.sz. főutat tehermentesítő kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom-Országhatár szakaszon tárgyú projekt PR tevékenységének elvégzésével, az ajánlatban szereplők szerint. 86/2011. (VI. 23.) határozat A Képviselő-testület a Talizmán Népzenei és Kulturális Egyesület (Dunasziget, Április 4. u. 1/b) tevékenységéhez Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt, támogatási szerződéssel, elszámolási kötelezettséggel. 2

3 87/2011. (VI. 27.) határozat A Képviselő-testület a korábban hozott 19/2011. (II. 23.) számú határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 1./ Levél községi Önkormányzat Képviselő-testülete infrastruktúra fejlesztési hitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: Levél, Fő u. 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása. A hitel összege: Ft, azaz Tizenhétmillióegyszázezer forint. A hitel futamideje: 10 év Hitelfedezet:: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal: - a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy - a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 2./ A Képviselő-testület a döntést a könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével, minősített többséggel hozta. 3./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. adományoz. A díjat augusztus 20-án Ft-tal történő kiegészítésével bizünnepélyes keretek között adja át. tosítja. A köztisztviselői illetményalap kétszeres 98/2011. (VII. 21.) határozat összegének megfelelő pénzjutalmat a A Képviselő-testület a 13/1991. (IX. 16.) évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. számú rendelete 3. (2) bekezdésében fog93/2011. (VII. 21.) határozat lalt jogkörében a Levél, Erzsébet utca tera Képviselő-testület a Levéli Német Nem- mészetes folytatásaként nyíló - 611/97, zetiségi Általános Iskola magasabb vezetői 611/98 hrsz-ú - új útszakaszt az Erzsébet feladatainak ellátásával augusztus utca folytatásának tekinti, ennek megfelelő01-től július 30-ig terjedő időszakra en a házszámozás is folytatólagos. Fenyvesi Gyöngyi (Mosonmagyaróvár, 99/2011. (VII. 21.) határozat an: Kiss Anna) 9200 MosonA Képviselő-testület a augusztus magyaróvár, Kaszás M. u alatti la20-i falunap tervezett programjait az előkost bízza meg. Illetményét a Kjt. szerint, terjesztés szerint jóváhagyja, költségeit a vezetői pótlékát a pótlékalap 500%-ában tervezet szerint biztosítja a évi költhatározza meg. Az iskolaigazgató feletti ségvetésében, illetve szükség esetén a egyéb munkáltatói jogokat a polgármester tartalék terhére biztosítja. gyakorolja. 100/2011. (VII. 21.) határozat 94/2011. (VII. 21.) határozat A Képviselő-testület 3 db vízforraló bea Képviselő-testület az 1/2011. (VII. 21.) szerzését jóváhagyja, melynek költségére számú Közbeszerzési Szabályzatot elfo ft-ot a évi költségvetés gadja. tartaléka terhére biztosít. A közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait a Szabályzat 7/7. pontja alapján az alábbiak szerint nevesíti: - Rajna István alpolgármester a bizottság elnöke 88/2011. (VI. 23.) határozat - Kiss Béla a Pénzügyi, Gazdasági és A Képviselő-testület a Levéli Német NemKörnyezetvédelmi Bizottság elnöke zetiségi Általános Iskola Fő u. 10. sz. épüleszakál Gyula a Pénzügyi, Gazdasági és tének (tetőtér, 1. emelet, földszint) meszekörnyezetvédelmi Bizottság tagja, az Ügylésére, ajtómázolásra, korlátfestésre a rendi, Jogi és Személyügyi bizottság elnöke évi költségvetés tartaléka terhére pótelőnagy István jegyző irányzatként Ft-ot biztosít. - Nagy Istvánné pénzügyi főmunkatárs 89/2011. (VI. 23.) határozat 95/2011. (VII. 21.) határozat A Képviselő-testület jóváhagyja a A Képviselő-testület Levél, integrált Noeldecor Kft-vel (3200 Gyöngyös, Belváközösségi szolgáltató tér kialakítása ros tér 6. 1/4) karácsonyi fénydekorációs (pótmunka) tárgyú hirdetmény nélküli eszközökre vonatkozó pályázati, szállítási tárgyalásos közbeszerzést eredményesnek szerződést, melyhez a évi költségvetartja, lezárja, az ajánlattételi árat nettó tés tartaléka terhére önrészként Ft Ft-ban állapítja meg. A munka pótelőirányzatot biztosít. befejezési határidejét augusztus 08-ra módosítja. A július 21-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekről rövidített formában az alábbiakban adunk számot: 91/2011. (VII. 21.) határozat A Képviselő-testület Rosenberger András nyugalmazott polgármester részére a községért végzett munkájának elismeréseként évben Levél Községért Díjat adományoz. A díjat augusztus 20-án ünnepélyes keretek között adja át. A köztisztviselői illetményalap kétszeres összegének megfelelő pénzjutalmat a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 92/2011. (VII. 21.) határozat A Képviselő-testület Nagy Ernőné nyugalmazott iskolai dolgozó részére a korábbi közösségi munkákban való aktív közreműködésért évben Levél Községért Díjat 3 A augusztus 4-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekről rövidített formában az alábbiakban adunk számot: 101/2011. (VIII. 04.) határozat A Képviselő-testület 1. Folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: működési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása. A hitel összege: Ft, azaz Húszmillió forint. A hitel futamideje: 1 év. Hitelfedezet:: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal: - a hitel visszafizetésére valamint arra, hogy - a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedményezé96/2011. (VII. 21.) határozat sét A Képviselő-testület a Levél 0109/4-5 villamos energia ellátással kapcsolatosan az 2. Felhatalmazást ad a Polgármesternek Önkormányzat tulajdonában lévő 0106/3 és és a Jegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti 0108 hrsz érintett területekre vonatkozó kár- feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkortalanítási megállapodást az előterjesztés mányzat képviseletében a Bankkal megszerint jóváhagyja. kösse. 97/2011. (VII. 21.) határozat A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen A Képviselő-testület megrendeli Horváth szavazattal megalkotta az élelmezést bizbálint ev. (HB Audio 9200 tosító intézmény étkezési térítési díjainak a Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. u. 47.) vállalkozótól a mobil hangosítási rendszert meghatározásáról szóló 15/2011. (VIII. 05.) rendeletét az árajánlatában szereplők szerint. A berendezés költségét a pályázaton A testület ülései nyilvánosak, nyert Ft és a évi költségkivéve a zárt ülést azokon bárki részt vetési tartalék soron erre a célra betervezett vehet, aki érdeklődik a falu-, és a Ft önerő, tartalékból további közügyek iránt! Papp Zoltán polgármester

4 Német Önkormányzat hírei A Levéli Harmonikások több meghívásnak tettek eleget az elmúlt időben is: július 9-én a Majorok-i búcsún, július 30-án a testvértelepülés Ekecs falunapján, augusztus 13-án Jánossomorján rendezett nemzetiségi napon léptek fel. Augusztus án tartottuk hagyományos kitelepítési évfordulónkat. Szombaton délután kor volt az ünnepi megemlékezés és koszorúzás az Újhelyi Imre téren az emlékműnél. A Heideboden Énekkar és versmondók színesítették a műsort. Az ünnepi beszédet Sass Gyula Levente az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője mondta. Fotó: Szakács Zoltán Ezt követően a temetőben közös énekkel és gyertyagyújtással emlékeztünk azokra akik már nem lehetnek közöttünk. Vasárnap az evangélikus templomban Hans Schrödl és Kiss Miklós evangélikus tiszteletesek mellett a katolikus Pater Ottmar ünnepi ökumenikus istentiszteletet tartott, közreműködött a Heideboden énekkar is. Fotó: Varga Friderika Az istentisztelet után az általános iskola aulájába közös ebéden vettünk részt, majd muzsika mellett koraestig beszélgettünk, énekeltünk a vendégekkel. Boros Csilla Az emberek változásra vágynak, de közben azt is akarják, hogy minden maradjon a régi. Paulo Coelho LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Szeptember 1-től változik a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere, mellyel egyidejűleg megszűnik a távhőés gázártámogatás! Jelentős változás, hogy a jogosultsági feltételek meghatározásánál az egy főre jutó jövedelem helyett fogyasztási egységen alapuló számítást vezetnek be, ugyanakkor jelentősen emelkedik a jövedelemhatár mértéke. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak a lakásfenntartással kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Így lakásfenntartási támogatást - a fűtéstámogatáson túl - egyebek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, a villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire is lehet kérni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) napjával hatályba lépő módosításával átalakul a támogatás feltételrendszere, mellyel egyidejűleg megszűnik a távhő-és gázártámogatás (2011. szeptember 30-ig azt csak a nagycsaládosok kérelmezhetik a Magyar Államkincstártól.) Jelentős változás, hogy a jogosultsági feltételek meghatározásánál az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egységen alapuló számítást vezet be, valamint vizsgálja a kérelmezők és a háztartás tagjainak vagyoni helyzetét is, ezért a kérelem mellékleteként vagyonnyilatkozat csatolása is szükséges. Ugyanakkor jelentősen növekszik a jövedelemhatár mértéke. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a helyett 250%-ban ( től: Ft) határozta meg a jogalkotó, a jogosultság feltételeit. A támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell beadni. Az új kérelmek benyújtása folyamatos, a jogosultság kezdete a kérelem benyújtása hónapjának 01. napja, de azoknak az ügyfeleknek, akik jelenleg érvényes lakásfenntartási támogatással rendelkeznek, nem kell új igénylést benyújtaniuk. A lakásfenntartási támogatás egy éves időtartamra kerül megállapításra; a támogatás minimum összege Ft./hó, de a megállapításra kerülő ellátás összege függ a háztartás szerkezetétől, ingatlan nagyságától, a háztartás jövedelmi helyzetétől. Az ellátásra való jogosultság feltételeit részletesen a Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 6/2010. (VI. 02.) helyi rendelet szabályozza. Sastin Marianna ezüstérmet szerzett a vb-n Sastin Marianna 63 kilóban ezüstérmet nyert szeptember 15-én az isztambuli olimpiai kvalifikációs birkózóvilágbajnokságon. Községünk díszpolgára már a négy közé jutással londoni indulási jogot szerzett, az olimpiai súlycsoportok első hat helyezettje ugyanis kvótához jutott a vb-n. Mostantól tehát szoríthatunk neki, hogy jövőre Londonban - immár második olimpiáján - sikeresen szerepeljen. Mariann a verseny után a következőket nyilatkozta az MTI-nek: Felemás érzéseim vannak. Mert bár a japán volt az esélyesebb, azért nem úgy képzeltem el a döntőmet, hogy fogásom sincs rajta. Persze holnapra biztos jobb lesz. Most három hétig pihenek, aztán megkezdődik az olimpiai felkészülés, mert mostantól csak London lebeg a szemem előtt. Ki tudja, talán ott sikerülhet legyőzni, meg úgy egyáltalán győzni, hiszen ez már a hetedik világversenyes érmem, de még arany nincs közte. Mindenesetre ez az ezüst most legalább olyan értékes, mint a budapesti, mivel most olimpiai súlycsoportban értem el, illetve bebizonyítottam, hogy a 63 kg-ban is meghatározó versenyző vagyok." Gratulálunk és sok kitartást kívánunk a felkészüléshez! IDŐSEK NAPJA Levél Község Önkormányzata november 6-án vasárnap órai kezdettel tartja hagyományos idősek napi ünnepi rendezvényét a Kultúrházban. A köszöntő és vendéglátás mellett vidám, szórakoztató műsor is várja községünk idős lakóit. Figyelem! Újságunk a honlapunkon színesben is olvasható! (pdf formátumban!) 4

5 LEVÉLI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tanévnyitó augusztus 29. Azt mondja József Attila: Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek. Kedves Gyerekek, Kedves Szülők, Kollégáim, Vendégeink! Ilyen fáradhatatlan kertésznek állítottak bennünket, pedagógusokat, hogy a kis csemetékből helyüket megálló, majdan termőre forduló fák növekedhessenek. Szeretettel köszöntelek benneteket első osztályosok! Óvodások voltatok kisfiúk, kislányok. Tündérország berkeit Bebarangoltátok. (Osvát Erzsébet) Nyár elején elköszöntetek az óvodától, játszótársaktól, az óvó néniktől, dadusoktól. Kinőttétek a székeket, alacsonyak lettek az asztalok, kiváncsiak vagytok egy másik világra. Csütörtökön reggel már táskával vár benneteket az iskola, szólítanak a tanító nénik és üdvözöl majd a vén berregő csengőnk is. Most azonban ünnepélyesen is a Levéli Német Nemzetiségi Általános diákjaivá fogadunk benneteket: Babai Levente Korcz Máté Balogh Erik Maár Bálint Fehér Szabolcs Majer Liza Godena Vivien Mészáros Anna Gross Alexandra Moldován Alex Gross Vanessza Molnár Vivien Hidvégi Zsófia Nitsch Beatrix Hofbauer Anna Pap Kíra Hoffmann Máté Soós Levente Kovács Ábel Szakács Roland Kovács Balázs Tóth István Kovács Nadin Vasenszki Cintia Itt köszönöm meg az óvó nénik Bindisné Ajtai Dóra, Szabó Józsefné, Tóth Béláné dadus, valamint az óvodavezető Húsvéth Tiborné munkáját. Fogadják tőlünk a köszönet virágát. Boros József tanító bácsinak pedig sok erőt a 24 tanuló csiszolásához, hogy igazi gyémánttá váljanak. Kedves Diákok! Véget ért a vakáció, és ti újra itt álltok az iskola udvarán. Ti vagytok a mi kertünk fái, s növekedtek évről évre. Erősödik a törzsetek, sűrűbbek a lombjaitok, és már látszanak a lehetőségeitek. Szeretnénk, ha éreznétek, hogy figyelünk rátok. Nyesegetjük a hajtásaitokat, ugyanakkor táplálunk, óvunk benneteket, hogy amikor elhagyjátok az iskolátokat, birtokában legyetek mindannak, amire szükségetek lesz: vegyétek észre a simogató szellőt, de állni tudjátok a vihart is. A mosolygó napot örömmel üdvözölhessétek, de ne ijedjetek meg a villámoktól. Tegnap bejártam az iskolát, a frissen festett termek készen várnak benneteket, kíváncsian szemléltem meg a szertárakat, ellenőriztem, hogy minden gép csendben zümmög-e a számítástechnika teremben, és belefújtam a sípba a tornateremben, ahol csütörtökön már nem a visszhang felel. Kedves Szülők! Tudom, hogy minden reggel nagyot dobban a szívük, amikor puszit adnak búcsúzóul a kisebbeknek, és szemükkel simogatják a nagyobbakat, és iskolába engedik féltett kincseiket, gyermekeiket. Mindent megteszünk, hogy a ránk bízott diákok ügyes, 5 okos intelligens fiatalokká váljanak. Köszönöm, hogy számíthatok az Önök áldozatos munkájára, segítő együttműködésükre. Iskolánk pedagógusai tudják, hogy mindenki más, máshogy értékes és fontos. A mi kertünkben nő gyümölcsfa: alma, körte, szilva; gyorsan lombosodó fűz, meggondoltan terebélyesedő fenyő, de mind-mind egy-egy ajándék. A kertészek pedig szeretettel munkálkodnak az érdekükben! 1. o. Boros József 5. o. Molnár Gáborné 2. o. Bogdán Kinga 6. o. Hahn Józsefné 3. o. Tolnai Szabolcsné 7. o. Füsi Renáta 4. o. Nagyné Téglás Erika 8. o. Fehérné Zettl Ilona Nagy Adélka: ének-zene, napközi 1. csoport. Szilágyi Dóra: német nemzetiségi nyelv. Dezső Hajnalka: fizika, informatika. Kukolik Denisa: informatika. Sike Csaba: történelem. Fenyvesi Gyöngyi: igazgató. Könyvtári tevékenység: Fehérné Zettl Ilona. Tankönyvosztás lebonyolítása: Németh Erika. Változások: Zemplenszky-Pénzes Petra rajz, tánc- és dráma, Vagyon Andrea német nemzetiségi nyelv, etika, hon- és népismeret, Weisz Szilvia október 1-jétől igazgatóhelyettes és tanulószobás nevelő Pollreisz Magdolna elhagyta a pedagógus pályát, pedig jó pedagógus volt május 21-én született Mosonmagyaróváron. Képesítése általános iskolai tanító óta a Levéli Általános Iskola pedagógusa, szakszervezeti bizalmija, és gyermekvédelmi felelőse. Szakmai tanfolyamon szerezte meg a német nyelv műveltségi területet igazoló C típusú közép és felsőfokú nyelv vizsgáját mely biztosította számára a német nyelv oktatását. A község civil programjaiban, de főként a német nemzetiségi hagyományokat ápoló rendezvények aktív szervezője, Köszönjük a munkádat, sajnáljuk, hogy elhagyod iskolánkat. Áldásunk kísérje utadat. Az iskolában töltött évek adnak lehetőséget arra, hogy szorgalmas tanulással a tanítók és a szülők harmonikus együttműködésével mind többen megszerezzék azt a tudásbeli biztonságot és végzettséget, amely az iskola utáni évtizedeket megalapozza, biztosítja a szép és értelmes életet. A betűk segítségével nyílik meg számunkra a világ a betűk és a számok műveltségünk alapjai. Az iskola milyenségét igazán az adott közösség pedagógiai kultúrája határozza meg, amihez elsősorban jól képzett hivatástudattal rendelkező pedagógusokra és gyermekükre figyelő, áldozatos szülőkre, családokra van szükség. Hazánkban a válságokkal terhelt helyzetből való kitörés esélyét csak az oktatásügy újjáépítése adhatja. Ehhez pedig elengedhetetlen a jó pedagógus, akit a társadalom megbecsül, és tekintélyét visszaadja. Egy-egy új iskolaév kezdete tele van várakozással és talán aggodalommal is, de ez egy olyan halmaz része, amelyet inkább a remény fogalmával jelölhetnénk. Reménnyel, amely, mint mindig most is beragyogja kezdet és az újrakezdés kalandját. Hát kezdjük el ebben az évben is a tudáshoz vezető nagy kalandot. Klebelsberg Kuno mondta: Az új épülethez pedig új tervrajz szükséges Mi nem építettünk új iskolát, mert magas színvonalú oktatás és nevelés folyik iskolánkban, de évről-évre szépül, korszerűsödik az iskola. Az Intézményeinkben festésre, mázolásra, nagytakarításra sort kerítettünk. Itt szeretném megköszönni Czakó Csaba és Domonkos Sándor közreműködését, valamint az alkalmazottak és a fenntartó önkormányzat közhasznú dolgozóinak lelkiismeretes munkáját ezen a téren. A szülőktől most nem kértünk segítséget, de ami késik, az nem múlik, mert az év során lesz rá alkalom,

6 szükség szerint számítunk a szülők áldozatos munkájára. Köszönetemet fejezem ki a Község Önkormányzatának, hogy a tankönyveket ingyen juttatták a diákoknak. Nyitott iskola voltunk, vagyunk és kívánunk maradni. Ebben a tanévben is több olyan rendezvényre készülünk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, a község lakosságát is. Nyári doborgazi táborozás is kellemesen telt. Itt fejezem ki köszönetemet: Pollreisz Magdolnának, Füsi Renátának, Tolnai Szabolcsnénak, Nagyné Téglás Erikának, Radák Tamásnak, szülőknek, akik a szervezésben részt vettek. Diákjaink! A hosszú nyári pihenés után készen álltok az új feladatokra. Legyen ez az év abban is új, hogy az eddiginél nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal fogjátok teljesíteni a rátok váró feladatokat. Kívánok nektek sok-sok energiát, kitartást, szorgalmat, hogy a tudásotok legjavát tudjátok adni. Ez a nyár most nem telt annyi sok munkával, mint az elmúlt nyarak. Több idő jutott egy kis pihenőre, feltöltődésre. A központi évnyitón nyugodtabb, kiszámíthatóbb tanévet ígértek, bár úgy lenne, de az anyagi körülmények egyre romlanak. Nem egyedül ettől a tanévtől, hanem minden ezt követőtől is leginkább kiszámíthatóságot remélek. Jó volna, ha arra felé tartanánk, hogy biztosak lehessünk az anyagi feltételekben, a finanszírozási rendszerben. Mindegy, melyik korosztály nevelését vállaljuk; munkánkhoz azt hiszem mélységes emberszeretetre, bizalomra és tehetségre van szükség ahhoz, hogy minden nap és minden helyzetben igazán meg tudjunk felelni annak a feladatnak, amit úgy hívunk: pedagógusi hivatás. Az oktatásügyért felelős kormányzat kifejezte szándékát, hogy visszaállítja a tudás a szorgalmas munka és a becsület rangját, iskolát pedig gyermekeink testi, szellemi, erkölcsi gyarapodását szolgáló nevelő intézménnyé teszi. Kiemeli a magyarságtudat erősítését, testi-lelki egészségének megőrzését sporttal, művészeti neveléssel arányos terheléssel, melyhez ismét új Nemzeti Alaptanterv kell. Mert a tanulás a szép és értelmes élet záloga. Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és megélt sikereket, optimizmust, az óvoda és pedagógustársakkal együtt pedig jó csapatmunkát kívánok! Róth Márta költőnő versének sorai vezessenek feladatunk megvalósítása során! Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát! Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott! Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót! Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon. Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet! Ezekkel a gondolatokkal vezérelve a 2011/2012-es tanévet megnyitom. Fenyvesi Gyöngyi igazgató asszony Köszöntés A tanévnyitón az önkomrányzat nevében Papp Zoltán polgármester emléklapot és 10 ezer Ft értékű vásárlási utalványt adott át Szoboszlai Alexandernek, aki a augusztus 4-7. között Moszkvában, a Győztesek Versenye címmel megrendezett, sikeres onkológiai kezelésen átesett 7-16 év közötti gyermekek számára rendezett nemzetközi versenyen, a 10 méteres légpuskalövészetben a 7-9 évesek között aranyérmet szerzett. A versenyre az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány és más támogatók segítségével juthattak ki a gyermekek, akinek nagy élményt jelentett az egész 5 napos program és benne a verseny. Büszkék vagyunk rád! Mert olvasni jó... Tisztelt olvasóink! A Hír-Levél mai számában nem egy könyvet szeretnék bemutatni, hisz nagyon nehéz lenne a választás. Engedjék meg, hogy a negyedév választottját Kodolányi Jánost / / kicsit bővebben ajánljam. Kijár a tisztelet annak aki ilyen életművet hagyott a világra. A Nyugat első nemzedékének nyomában, az első világháborút és a bukott forradalmat követő években, a Nyugat második nemzedékének nevezett költők mellett eredeti hangú, jelentékeny új prózaírók lépnek fel. Egyszerre élnek a forradalmas múlt és az ellenforradalmi jelen vonzásában. Nem egy közülük világéletében bizonytalan, ingadozó világnézetű, de tehetségük, népük iránti igaz aggódásuk, lázas igazságkeresésük tévelygéseik ellenére is számottevő irodalmi értéket hoz létre. Talán egyszerre a legingadozóbb és legtehetségesebb közöttük Kodolányi János, akinek sokszínű életműve győzedelmesen túlélte hisztérikusan kapkodó világnézeti és publicisztikai, nemegyszer már politikai bűnösséggel határos ballépéseit. A XIX. század legvégén született, a széthulló kisnemesi-polgári rétegből származott, ugyanolyan közel a néphez, mint az úri világhoz, de egyforma távol is a néptől és az úri világtól. Ifjúkorát családi tragédiák mérgezték, s eleve rossz életérzését világéletében fokozta (talán elő is készítette), hogy enyhén nyomorék volt: nem nagyon púpos, de mégis púpos; nem nagyon sánta, de mégis sánta, tehát felettébb előnytelen megjelenésű. Ebben a kis nyomorék emberben egy daliás óriásnak a lelke élt, ez a sehová se tartozó félig úr szeretett volna azonosulni a néppel, amelynek tudományos alapossággal tanulmányozta a problémáit. Életkörülményei úgy hozták, hogy egy olyan vidéken - az Ormánságban - ismerte meg tüzetesen a falusi élet gondjait, ahol egyrészt még nagymértékben fennállottak a feudális gazdaságitársadalmi viszonyok, ahol nagyon sok ősi hagyomány még elevenen élt a nép körében, ahol talán a legjobban ritkította a lakosságot az egyke, másrészt ahol szemlélhető veszedelem volt a német előretörés. Itt tehát ősi magyar babonák és elnémetesedés kettős veszedelme között, földesúri elnyomatás alatt gyermektelenséggel pusztította magát a falu. Ezt a tragédiát látta, és ennek orvoslási módjait kereste. A népet akarta szolgálni, és ezért megtagadta azt a középosztályt, amelyből származott. A harmincas években jutott el nagy történelmi regényeihez. Felidézte a magyar nép egyik legnagyobb múltbeli veszedelmét, a tatárjárást. A regények eszmei-erkölcsi mondanivalójával vitatkozhatunk, hiszen Kodolányi a nemzetfenntartó erőt az okos rejtőzködésben látja, de a történetek erőteljessége, az alakok szemléletessége és az a különös kísérlet, hogy felidézze bennük a XIII. század magyar beszélt nyelvét, sajátos varázsú remekművé teszi mind a három, egymással lazán összefüggő regényt. 6

7 Eszméivel, még regényeiben kifejtett eszményeivel is vitatkozhatunk, nemegyszer kell is vitatkoznunk, de szemléletes alakjaival, feszülten drámai helyzeteivel, áradó történeteivel és ízekkel teljes, gazdag nyelvével nem vitázunk. Könyvei olykor meggyötörnek komorságukkal, de mindig gyönyörködtetnek szépségükkel. Emlékeink kútjában most 800 évet merülünk. Az 1200-as évek elején több expedíció indult a keleten, Magna Hungáriában /Nagy Magyarországban/ maradt magyarok felkutatására. IV. Béla célja a még nomád körülmények között élő testvérek behívása a Kárpát-medencébe. A király a tömeges kereszteléssel a római egyház elismerését szerette volna kivívni, ami nagyban megkönnyítette volna egy esetleges keresztes hadjárat előkészítését a tatár ellen. Másfelől az újonnan érkezett rokonok könnyűlovasságára alapozott védelmi rendszer kiépítését tervezte. A király támogatásával indult útjára a négy domonkos szerzetes, hogy ismeretlen tengereken, sivatagokon, égig érő kénköves ménkűt köpő hegyeken keresztül az éh és szomjhalállal küzdve megtalálják magyeri testvéreinket. Erről az embert próbáló feladatról szól az író Julianus barát című könyve. A könyv anyagát felhasználva Koltay Gábor nagy sikerű tévésorozatot készített Varga Miklós, Vikidál Gyula, Hirtling István főszereplésével, a film zenéjét Koltay Gergely szerezte és a Kormorán együttes játszotta, a főcímdal a magyar mitológia egyik legismertebb története a Fehérlófia. A tatárjárás ideje, IV. Béla tragikus küzdelme országa világi és egyházi nagyjaival, a hűséges szövetségessel, Harcias Frigyes osztrák herceggel, Batunak, a hóditásra éhes, mégis megfontolt mongol vezérnek pusztító hadjárata elevenedik meg Kodolányi János másik e témával foglalkozó regényében, a Vas Fiaiban. Gyöngéd szerelem és erőszak, diplomáciai cselfogások és belső viszályok, hazaszeretet és árulás, emberi nagyság és önzés váltják egymást, és szövődnek össze a könyv lapjain, mely felidézi történelmünk egyik legválságosabb, de ugyanakkor legérdekesebb korát. Kodolányi írói vállalkozása igen jelentős alkotást hozott létre, mely megjelenése idején alkalmas volt arra, hogy a történelmi regény eszközeivel intse, figyelmeztesse az országot, annak haladó és hazaszerető erőit a német fasizmus terjedésének veszélyére. A könyv értékei, művészi szépségei ma is élvezetet nyújtanak az olvasónak. Süllyedő világ a harmadik könyv amit a kedves olvasók figyelmébe ajánlok, életrajzi ihletésű. Kodolányi a saját életútján keresztül próbál valamelyest eligazodást nyújtani a 20. század első 1520 évében történtekről. Telki, Pécsvárad, Vajszló, Székesfehérvár életének meghatározó települései. Élete első húsz esztendejének történetében számot vet mindazzal, ami emberré, íróvá nevelte. Nem pepecsel lényegtelen részekkel, hanem regénnyé, művé formálja egyéni sorsát. Érzelgősség nélkül, tárgyilagosan írja le hajdani önmagát, akkor is, ha lírával színezi a sorokat, ha indulatosak a mondatai, egy befejezett regény eseményeinek vagyunk tanúi. Élete legfontosabb szereplőit e személyes formában is regényalakokká formálja: kegyetlenségében tragikus, erényeiből is ostort fonó, börtönt építő apját; betegségbe, halálba üldözött anyját; tanárait és barátait; parasztembereket és úri rokonokat egyaránt. Egy szétvert forradalom utáni ország mélypontján nem törődik mással, csak azzal, hogy íróként az igazságot hirdesse - s romantikus lázadással kiutat találjon családja süllyedő világából. Arany Tamás Az örömtől sírtam, a szépség örömétől, a szavak értékének felismerésétől, attól, hogy így lehet mondani valamit, hogy könyvbe lehet zárni és kifejezni a mondhatatlant is. Szabó Magda 7 Levél Barátainak Egyesülete hírei röviden Levél Barátainak Egyesülete szervezésében július első napjaiban kirándultunk Salgótarján és környékén. Az idő kegyes volt hozzánk. Csak néha-néha esett a négy vár megmászása idején. Sok szép helyen jártunk. Visszamentünk pár ezer évet az időben. Megkövesedett folyó- és tengerparton barangoltunk. Ipolytarnóci pár ezer éves fákra csodálkoztunk. Leereszkedtünk a szénbányába, ahol saját bőrünkön tapasztalhattuk meg a bányászok kemény emberfeletti munkájának mostoha körülményeit, a szén kibányászásának idején. Fotó: Máté Tamásné Augusztus 5-én a Tárnok ház udvarán tartottuk meg a nyári piknikünket tagjaink és családtagjaik részére. Tompa Lajos által készített finom pörköltet fogyasztottunk és a résztvevő hölgyek által készített különböző süteményeket kóstolgatva késő estig beszélgettünk. A Falunapon augusztus 20-án Weintrágerné Tóth Hugi vezetésével ismét töltött káposztát főztünk. Az idén szatmári mintára készített finomság kora estére elfogyott. Fotó: Máté Tamásné A hónap végén rendezett német kitelepítési megemlékezésen koszorút helyeztünk el a kitelepítettek és a II. világháború áldozatai emlékművénél. Itt szeretném megköszönni a sok segítő hölgy és úr munkáját, amivel hozzájárultak a programjaink lebonyolításához! Terveink: A Tárnokházból a könyvtár kiköltözése után újból berendezzük a helytörténeti kiállításunkat és az érdeklődők részére újból kinyitjuk. Szeretnénk a Levéli napok alkalmával régi képeslapokból kiállítást rendezni! Ehhez kérjük a falu lakóinak a segítségét! Ha van a birtokukban olyan régi képeslap, amit kölcsön adnának a

8 kiállítás idejére, nagyon örülnénk a támogatásnak. Kérjük, hogy a vezetőség felé jelezzék, ha ebben tudnának segíteni! Köszönjük előre! Gyűjtés: A rászorulók megsegítése céljából továbbra is gyűjtjük a műanyag kupakokat. A Takarékszövetkezetben nyitott "Szeretet" számla és az "Erdélyi gyerekek nyaraltatása" számlára továbbra is várjuk a pénz felajánlásokat. Köszönjük a pénzadományokat és a gyűjtőknek az eddigi segítségét. Máté Tamásné elnök Egyesületünk elnökasszonya Máté Tamásné Ibolya a Szülőföldünk Megyei Honismereti Egyesület és a Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Szülőföldünk honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázaton fotó kategóriában Egy kiállítás margójára címmel készített fotósorozatára I. díjat kapott. Munkája elismeréseként Győrben a megyei ünnepségen oklevelet és vásárlási utalványt kapott. Gratulálunk az elismeréshez, és további munkájához jó erőt és egészséget kívánunk. Bortúra Balatonalmádi Borfesztivál Nagyon szép és kellemes időben indultunk útnak, cél a Balaton! Már egy hete teljes gőzzel dübörög az Almádi Borfesztivál. Délelőtt érkeztünk, minden csendes, csak a strandolni vágyók áradata tart a partra. Csapatunkból ki hajózni, ki fürödni ment, egyesek pedig sétával töltötték a borkostolóig hátralevő időt. Közben jól megebédeltünk Gizikénél, a strandon lévő Gulyás büfénél. SPORT EGYESÜLET HÍREI A tavaszi felemásra sikeredett idény után egyesületünk elsődleges célja a felnőtt csapat magjának megtartása és új, meghatározó, lehetőség szerint levéli kötődésű játékosok igazolása volt, emellett pedig a megkezdett utánpótlás vonal folytatása. Végül két tehetséges fiatal futballista távozott, de sikerült helyükre szintúgy fiatal, ambiciózus játékosokkal erősíteni, valamint visszatértek értékes levéli focisták is az egyesület berkeibe. Összességében távozott 4 játékos és érkezett 7, valamint a tartalékcsapatba is visszatért 3 tehetséges fiatal Hegyeshalomból, rajtuk kívül pedig még ketten érkeztek. A vezetőség Demkó Gyula vezetőedzővel az 1-3. hely valamelyikének elérését tűzte ki célul. Szerencsére a felkészülés sérülésmentesen és sikeresen lezajlott, a csapat többek között részt vett egy négycsapatos futballtornán a szlovákiai Ekecs község vendégeként, ahol a helyiek tanubizonyságot tettek vendégszeretetükről. Az első erőpróba egy Magyar Kupa mérkőzés volt, amit sikeresen abszolváltunk Mosonudvar csapata ellen, majd ezt követően még két kört meneteltünk a kupában, ahol végül Mosonszolnok csapata állított meg minket egy szoros, 4:3-ra végződő mérkőzésen. Közben beindult a bajnokság is, ahol a fiúk három forduló után 100%-os mérleggel a tabella második helyén csak a rosszabb gólkülönbségnek köszönhetően várják a hétvégi, Halászi elleni rangadót. Mivel a 14 nevező csapatból csak 8-nak van tartalékcsapata, így utánpótlásunk csak egy mérkőzést játszott, ott 1:1-es döntetlent ért el Károlyháza ellen. Szeptember első szombatján öregfiúk csapatunk is megkezdte a bajnoki küzdelmeit, első mérkőzésükön magabiztos, 5:1-es győzelmet arattak Halászi vendégeként. A nyári szünet után a legkisebbeknek is megkezdődtek az edzések Demkó Gyula és Szijártó László vezetésével, nagy örömünkre szolgál, hogy fiataljaink a NUPI-NUSI program keretein belül a 7, 9 és 11 évesek korcsoportjában, már mint igazolt futballisták rúghatják a bőrt és remélhetőleg minél több tornán öregbítik majd egyesületünk hírnevét. Ezúton is szeretnénk felhívni a szülők figyelmét, hogy sok szeretettel és folyamatosan várjuk a focizni vágyó lurkókat a csapatba! Újdonság még az egyesület háza táján, hogy augusztus végén, Hahn Balázsnak köszönhetően beindult weboldalunk, mely folyamatosan épülve, szépülve, mindig friss hírekkel várja a látogatókat a címen. Kiss Zoltán vezetőségi tag HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI Fotó: Rajna István Három órakor kezdődött a borkostoló, melyet a Bárdos és Fia Pincészet standjánál, az Öreg Park árnyas fái alatt tartottunk. A pincészet tulajdonosa külön erre az alkalomra elküldte főborászát, aki felkészülten, szakszerűen mutatta be a borokat, melyek nagyon ízlettek a társaságnak. A kostoló után a szokásos borvásárlás következett. Ezután további borozgatáson, valamint a fesztivál egyéb rendezvényein vettünk részt. Nagyon gyorsan eltelt az idő (jó társaságban, jó borok mellett ez így van), és este 9-kor indultunk vissza. Szép élményekkel és jó borokkal gazdagodva érkeztünk haza. Folytatás decemberben az adventi borkostolón! Minden olvasónak jó bort és jó egészséget kívánok! Szakál Gyula Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót! A legutóbbi jelentkezésem óta történt egy s más a horgászoknál. Említettem anno, hogy az öt kg feletti nem rabló halakat visszaengedjük éltető elemükbe. Ez már többször is előfordult, a kifogott halat lefotózták a horgásszal, és már mehetett is vissza a vízbe, hogy másnak szerezzen újból örömet. Környezetvédelmi napokat több-kevesebb sikerrel elvégeztük, a második alkalom sikerült igazándiból, mert akkor teljesen körbe tudtuk kaszálni a tavat. Ezért kérem horgásztársaimat a munkához való minél jobb hozzáállásra, mert csak így tudjuk elvégezni a vállalt feladatot. Az egyesületnek nem a kétezer forintra van szüksége, hanem a szorgos kezekre, pl. mint amikor helyére került a csali gólyafészek. Több versenyt lebonyolítottunk, így a tavaszi horgász randevút, az osztrák BA-CA és levéli horgász egyesület közötti megmérettetést, valamint a júliusi huszonnégy órás versenyt. Ezenkívül részt vettünk még a megyei amatőr- és egy huszonnégy órás versenyen Sopronban. 8

9 Eddigi utolsó programunk a kirándulás volt. Úticélunk Somogyvár és Buzsák nevezetességei voltak. Somogyváron megnéztük a Kupa emlékhelyet, ami Szent László eredeti temetkezési helye volt az általa emeltetett kolostorban. Kis gyaloglással jutottunk el a Szentesica forrás és Koppány emlékhelyhez. Buzsákon megcsodálhattuk a katolikus templomban őrzött és ma is használt európai hírű hímzett miseruhákat, oltárterítőket. A Faluházban is megtaláltuk a falu hímzői által kiállított és árult híres buzsáki hímzéseket. Az asszonyok szívesen mutatták meg és magyarázták el a különböző hímzésfajtákat. Pető Lászlóné Amennyire tudtuk, segítettük az augusztus 20-i falu napot, árammal láttuk el a büfét, női-férfi mosdó használati lehetőséget biztosítottunk a vendégseregnek, lebonyolítottuk a gyermek horgász versenyt. Ezenkívül még készítettünk kb. ötven fő részére s a fogyasztók által dicsért babgulyást, mely az utolsó falatig elfogyott. Este pedig egyűtt csodáltuk a vendégekkel a nagyon szépre sikeredett tűzijátékot, s majd tánc kifulladásig. Tettük, s tesszük ezután is a dolgunkat, melyhez elfogadjuk bárki segítségét, és elvárjuk horgásztásaink aktív hozzáállását. Tisztelettel a vezetőség nevében: Horváth Lajos elnök Levéli Nyugdíjas Egyesület Egyesületünk idén is sikeres évet tudhat maga mögött. Tagjainkat megint sok helyre meghívták, aminek örömmel tettünk eleget. Kezdődött a farsanggal, a majoroki nyugdíjasok meghívásával, ahol fel is léptünk. Folytatódott egy bécsi meghívással egy idősek otthonába, ahol a két magyar táncunkat mutattuk be nagy sikerrel. Bécsi Idősek Otthonában Következő bemutatónk a Flesch Károly Művelődési Központban a Sváb Tánc volt, valamint a Ki mit Tud győzteseként a Mariska és Boriska című vidám jelenetünk. Áprilisban Hévízen voltunk 5 napig 7 fővel, nagyon jól éreztük magunkat. A levéli pünkösdre két új műsorszámmal, a Cigánytánc -cal és egy új vidám jelenettel készültünk. Nyári programként az ásványrárói nyugdíjasok meghívására a Rétre hívás -on 16 klub vett részt. Itt díszvendég volt Hámor Vilmos, aki nagyon színvonalas vetélkedőt szervezett részünkre. Örömünkre elhozhattuk az első díjat. Következő nagy rendezvény a rajkai Kistérségi Nyugdíjas Találkozó volt. Erre a rendezvényre a két magyar táncunkat kérték előadni. 9 TŰZOLTÓ EGYESÜLET Egyesületünk a III. negyedévben röviden összefoglalva az alábbiakkal foglalkozott.. Július elsején, a sportpályán a focitábor résztvevőinek, Fábián János sport elnök felkérésére 3 órás elméleti és gyakorlati oktatást tartottunk. 16-án a gyermek és felnőtt tűzoltók meglátogatták az Eienstadt-i tűzoltómúzeumot, melynek során élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gyarapodtak. Másnap 17-én riasztás érkezett az egyesülethez, hogy a Petőfi út és Dózsa út között erős füst áramlik. A riasztásra 1+5 fővel a helyszínre vonultunk. Kiérkezve tapasztaltuk, hogy a Petőfi u. 25. számú házhoz tartozó területen szabálytalan tüzelés folyik /Fanyesedék, szemét stb./, amely felügyelet nélkül már veszélyeztette a szomszédos garázst és lakóházat is. A tüzet tűzcsapról szerelt 1db C sugárral lefeketítettük és a közben kiérkező állami egységgel az utómunkálatokat elvégeztük. A tűzeseten túl ebben a negyedévben is akadt úgynevezett egyéb beavatkozás is. Ide tartozik a méhek, darazsak befogása vagy írtása is. Ilyen riasztás 3 alkalommal történt. Ebből egyszer méhek és kétszer darazsak veszélyeztették a lakosokat. Augusztus 20-án az Államalapító Szent István Király, és Újkenyér Ünnepi rendezvényén az egyesületünk is részt vett. Sörgulyással és palacsintával vártuk az ünneplő lakosokat és vendégeket. A rendezvény lebonyolítását több helyi vállalkozó támogatással segítette, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. Az ünnepi rendezvényen vendégül láttuk a szomszédos Szlovákia, Szenc (Senec) tűzoltóinak egységét, viszonozva az ők korábbi meghívását és tovább erősítve a kollegiális kapcsolatot. Sajnos lassan vége a nyárnak és közeleg a fűtési idény. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet a legfontosabb dolgokra. A fűtés megkezdése előtt célszerű ellenőrizni, illetve az elektromos és gázkészülékeknél ellenőriztetni, a fűtőberendezést annak szakszerű és biztonságos működését. Így elkerülhető a későbbi rossz működésből adódó baleset és egyéb veszélyhelyzet, /Mérgezés, tűzeset/ A hagyományos fűtőberendezéseknél fontosnak tartom a füstcsővek, kémények biztonságos működésének és állapotának ellenőrzését és még időben történő javításának elvégzését. A tüzelőanyagok tárolása során a tűztávolságok megtartására hívnám fel a figyelmet. Egyesületünk még az ősz folyamán tervezi az úgynevezett lakóház ellenőrzések végrehajtását. Ezeket az ellenőrzéseket felkészített társadalmi munkát végző tűzoltóink hajtják végre. Elsődleges célunk ezzel az, hogy az esetlegesen veszélyt jelentő helyzetekre, dolgokra felhívjuk a figyelmet és segítsünk megelőzni a veszély kialakulását. Ezért kérem, hogy ennek megfelelően fogadják az érkező, segíteni szándékozó tűzoltóinkat. Köszönöm a megértésüket! Nagy Pál parancsnok.

10 Vöröskeresztes Hírek Nagy örömünkre szép hagyománya van nálunk az önkéntes véradásnak. Szeptember 9-én Véradó ünnepségen köszöntöttük a többszörös véradókat. Dr. Bartalos Gábor 50, Csúcs Jenő, Horváth Lajos, Nagy István, Szakál Gyula és Weiszdorn László 40, Balogh János, Kopcsándi Csaba, Krajcsirik János, Molnár Gábor, Novák Tibor, Papp Zoltán, Platzer István, Plenka Pálné, Radák Tamás, Schmitzhoffer Lajosné, Schmuk Zoltán, Süli Róbert József és Zsida Ferenc 30 alkalommal adtak vért. Rajtuk kívül 21-en 20 alkalommal és további 19-en 10 szer adtak vért. Ezúton is köszönjük önzetlen segítségüket! VÉRADÁS! Ismét véradást szervezünk október 3-án hétfőn a Kisiskolában 15 órától 18 óráig. Vért adhat minden 18. életévét betöltött, de 65 évnél fiatalabb ember. A férfiak évente 5 alkalommal, a nők 3, változó kor után 4 alkalommal adhatnak vért. Weintrager Ferencné Óriásképek augusztus 20-án Idén, augusztus 20-án először állította ki a Levéli Alkotókör (LAK) óriásképeit, nem kis sikerrel. A közel 2-3 m2-es festmények, a település játszóterén lettek felállítva, ügyelve a biztonságra, hisz egy ekkora alkotás, és maga a cél amiért készültek, megkövetelték ezt.. Óriásképeink létrehozásának nem titkolt szándéka a fotózási lehetőség volt. A LAK fotósa ugyanis kérésre fényképeket készített a vállalkozó szellemű egyénekről, akik vállalták, hogy a figurák arcát a sajátjukkal pótolják, és így viccesebbnél-viccesebb jeleneteket alkossanak, vagy épp egy mesehős bőrébe bújhassanak, hacsak rövid időre is. A fényképeket ezt követően megrendelhették az érdeklődők. Megrendelésükkel a LAK további munkájához - és ki tudja, talán új óriásképek születéséhez járultak hozzá. Természetesen senkit sem küldtünk el, aki mobiltelefonnal, vagy saját géppel fényképezett. Azonban ezúton köszönném meg azok támogatását, akik igénybe vették szolgáltatásunkat. Továbbá, megemlíteném a Levéli Önkormányzatot, és Levél Barátainak Egyesületét (LBE), valamint néhány, neve elhallgatását kérő magánszemélyt, akik hozzájárulását festőszerekre költöttük. Köszönet még Levél Község Tűzoltó Egyesületének, akik a képek szállításában, elhelyezésében segédkeztek. Megemlíteném az alkotókat, hisz nem kevés előkészülettel, szervezéssel, munkával, és álmatlan éjszakával járt, eme képek megszületése: Paulikné Orosz Ildikó: Tündér, Hüvelyk Matyi, Pókember, Némethné Tóth Erika: Boszorkány tanya, Ifjú pár, Frizurák, Németh Evelin: Frizurák, és fotózás A képek terveink szerint, az elkövetkezőkben egyéb rendezvényeken is részt vesznek majd. Következő állomásként a Levéli Alkotókör meghívást kapott az újrónafői falunapra, amit október 8-án tartanak. A részletek megbeszélése folyamatban. Szeretettel várunk mindenkit, aki lekésett a levéli fényképezkedésről, vagy szívesen megtekintené eme rendhagyó kiállításunkat. Ugyan nem a témához kapcsolódik, de engedjék meg, hogy néhány mondatban megemlítsem a LAK közeljövőben tervezett kiállításait, melyekre továbbra is várjuk azokat az alkotni vágyó jelentkezőket, akik részt vennének rajtuk, függetlenül attól, hogy tagok-e vagy sem. Valamint várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének ehhez a kis közösséghez tartozni. Október 11: Őszi kreatív kiállítás (felhívás e lapban) Decemberi mézeskalács kiállítás a falukarácsony környékén. (Szervezése megbeszélés alatt, de már most várom a jelentkezőket.) Némethné Tóth Erika (LAK) KITÜNTETETTJEINK LEVÉLÉRT ÉREM: ROSENBERGER ANDRÁS augusztus 26-án született Mosonmagyaróváron. Óvodába és általános iskolába Levélen járt, majd Győrben a közgazdasági technikumban érettségizett. Özvegy, a hazásságából egy gyermeke született. Első munkahelye a mosonmagyaróvári Kötöttárugyár volt, majd 1964-től 1998-ig az OTP Bank munkatársa volt. Szinte nincs lakás a faluban, akinek lakásépítési hitele ügyében ne segített volna. Munkahelyén több szakmai elismerésben részesült, pl. kiváló pénzügyi dolgozó, Fáy András emlékplakett. Községünk közéletében évtizedekig aktívan részt vett. A Sportegyesületnél a 70-es évektől vezetőségi tag, Tóth Béla bácsi jobb keze volt, a pénzügyi beszámolókat, költségvetéseket készítette. A Vízmű Társulatnál 1972 óta vezetőségi tag, később a Társulat megszűníéséig a Felügyelő Bizottság elnöke volt. Az ÁFÉSZ mosonmagyaróvári Igazgatóságának évtizedekig tagja volt, amiből községünknek is előnye származott. Abban az időben ezekért a tevékenységekért anyagi juttatás nem járt. Az elmúlt rendszerben a társadalmi munkák fő szervezője és résztvevője volt, személy mozgósított a sportöltöző, tekepálya, kisiskola, templomok felújítása során tól 1990-ig tanácstag, VB tag, később tanácselnök helyettes, 1988-tól 1990-ig a Megyei Tanács járási küldötteként tevékenykedett. Községünk lakossága 1998-ban polgármesterré választotta, ezt a szolgálatot két cikluson keresztül, 8 évig, nyugdíjazásáig végezte. Ebben az időszakban utak, járdák, parkolók épültek. Sok gondot fordított a parkosításra, fásításra, virágosításra. Felújították a nagyiskolát, polgármesteri hivatalt, óvodát, korszerűsítették a község közvilágítását, megépült a keresztút. Különböző munkaeszközök, traktor, utánfutó, toló-lap, stb. vásárlásával megvalósították a kommunális feladatok önálló ellátását. Ebben az időszakban épült 24 db szélkerék, ami megalapozza a biztos adóbevételi forrást és jelenleg is biztosítja a község fejlesztési lehetőségeit. Az ekecsi testvér-települési kapcsolat kiépítése szintén a nevéhez köthető. Mely azóta is nagyszerűen működik. A levéli Evangélikus egyház felügyelője. Községünk arculatának jelenlegi formája nagyban viseli kezei nyomát. Azon levéli lakosok egyike, akinek érdemei felsorolás nélkül is mindenki tisztában van azzal, amit a községünkért tett. 10

11 LEVÉLÉRT ÉREM: NAGY ERNŐNÉ (született: SAVÓ ROZÁLIA) Levélen született május 2-án. Öten voltak testvérek. Óvodába és általános iskolába is Levélen járt től 1943-ig Győrben, az ipari iskolában varrónőnek tanult ben férjhez ment Nagy Ernőhöz, négy gyermekük született. A gyermekeik miatt Levélen próbált munkát találni, így került az akkori levéli bölcsődébe, majd az óvodába dajkának. Az iskolai konyha megnyitásakor ott helyezték el, mint szakácsnőt. Ebben a munkakörben dolgozott nyugdíjazásig. Akkoriban a szakácsnők dolga volt az áruk beszerzése is, így ha kellett még Szabolcsba is elutaztak vonattal almáért. Időt, fáradtságot nem kímélve, munkaidőn túl is végezték ezeket a feladatokat. Ő volt az óvodai munkaközösség elnöke, társadalmi munkában, először az óvodában majd az iskolában, teadélutánokat szerveztek, melynek bevételéből játékokat, eszközöket vásároltak az óvodás és iskolás gyermekek számára. Pl. az óvodai babaház építéséhez szükséges téglát lovas kocsival, házról házra járva gyűjtötték össze ben Kollár Jánosné tanítónő kérésére a lányok és asszonyok részére megszervezték a kézimunka szakkört, melynek Ő lett a vezetője. A szakkör még ma is működik. A faluban a Nőbizottság alapító tagja, majd elnöke lett és 1989ig végezte ezt a társadalmi munkát. Ők szervezték a gyermekek táborozását, színházlátogatását és kirándulásokat. Munkája elismerésként 1975-ben megkapta a Munka Érdemrend bronz fokozatát, melyet a Parlamentben vehetett át ban Kiváló Társadalmi munkás kitüntetésben részesült. Alapító tagja az 1988-ban alakult Levéli Asszonykórusnak, majd a 2000-ben megalakult Heideboden Énekkarnak is tagja lett. Nyugdíjazása után is aktív segítője volt a levéli civil szervezeteknek. Több évtizedes aktív közéleti munkájával kiérdemelte a Levélért Érem elismerést. SAJNÁLATOS VÉGKIFEJLET Sajnálatos, hogy az idei kitüntetés adományozás nem várt fordulatot vett. Csapó Imre tanár úr - akit több évtizedes közéleti munkájért és kiemelten a Levél-Kaltenstein helytörténeti olvasókönyv megírásáért a Képviselő-testület Levélért Érem kitüntetésben részesített az elismerést nem vette át. A Kislaföld on-line kiadásában az alábbi levelet tette közzé, idézem: Kisalfold.hu :37 Levél - Augusztus 20. Csapó Imre nem elfoglaltsága miatt nem vette át a levéli képviselő-testület által adományozott díjat augusztus 20-án. Augusztus 20- án az ünnepségen az a valótlan kijelentés hangzott el, hogy a képviselő-testület által adományozott díjat elfoglaltságom miatt nem veszem át - fogalmazott portálunknak Csapó Imre. 11 A valóság viszont a következő: miután a helyi TV adásából értesültem a számomra odaítélt elismerésről, közöltem a felterjesztő képviselővel, hogy ezt a díjat nem fogom átvenni. Kértem, hogy döntésemet közölje a testülettel,illetve a polgármester úrral. Ennek eleget tett, de az elhangzottak szerint ezt nem vették figyelembe. Elutasító döntésemet nem szándékozom megváltoztatni. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik aláírásukkal ismerték el a községben majd három és fél évtized alatt végzett munkámat. A ben megjelent Helytörténeti Olvasókönyv ennek a tevékenységnek az utókor számára is maradandó része lett - zárta Csapó Imre. - idézet vége. Bennem egy kérdés merül fel: miért? Tudott a felterjesztésről, de akkor nem jelezte, hogy nem kívánja átvenni ezt a kitüntetést. Döntését később sem indokolta. Fájlaljuk, mert ajánlását több mint 130-an aláírásukkal támogatták. Papp Zoltán polgármester Köszönet a falunapi közreműködésért Sikeresen lezajlott községünk Falunapja augusztus 20-án. Az időjárás az elmúlt évekkel ellentétben - idén egész nap velünk volt, így a tervezett programokat, bár némi csúszással, sikeresen megrendeztük. Köszönjük minden szervezőnek, segítőnek, a sok munkát, az egész napos kitartást, reméljük sikerül jövőre is, és számíthatunk közreműködésükre. A Levéli Falunap 2011 rendezvény támogatói voltak: Aqua Kft., AVIA Benzinkút - Levél Expo; Egyetem Étterem és Konyha Kft; Eszti Vegyesbolt; Jég Büfé; Lipóti Pékség; Nyugati Kapu Termelő Kereskedő és Szolgáltató Szövetkezet; OTP Bank Nyrt.; Rajna Italkereskedés; Rekultív Kft.; Sport Büfé; Sza-Sza Autómentő; Turul Íjász és Hagyományőrző Egyesület; Vady Italdiszkont; Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft.; Zsuzsa Virágbolt. Köszönjük! Persze mindent lehet még jobban csinálni, így szívesen várjuk a Kultúrházba az ötleteket és a segítő szándékot akár ezzel, akár más programmal kapcsolatban is az elérhetőségeinken ( , ; vagy személyesen, hiszen több szem többet lát! Radák Tamás kulturos Levéli Napok előzetes Októberben ismét megrendezzük a hagyományos kulturális rendezvénysorozatot. Az idei program elsősorban a felújított Kultúrház belakásáról szól. A teljes program majdnem kész, bár vannak még kérdéses időpontok, mégis érdemes a programtervet közzétenni. A rendezvénysorozat időpontja: október 8-tól 27-ig. Október 6. csütörtök: Megemlékezés az Aradi Vértanúkról - a nagy iskola aulájában. Rendhagyó történelemóra Sike Csaba történelemtanárral. Október 8. szombat: Balaton-felvidéki kirándulás a Bakancsos Klub szervezésében. Útvonal: Levél Abda Csesznek Veszprém Balatonfüred Tihany. Felhívás a 12. oldalon olvasható! Október 11. kedd: A felújított Kultúrház ünnepélyes megnyitója órától térzenét adnak a Levéli Harmonikások Október 15. szombat: Civil Nap a Kultúrházban. Az utóbbi évek szokásához híven a levéli civil szervezetek egynapos vidám programja. Maskarás felvonulás, vidám vetélkedő és hangulatos műsor szórakoztatja a résztvevőket. Este muzsikál a Dranken Old Boys és az Anonimusz Sláger Band. Házigazda idén: Levél Község Sportegyesülete.

12 Október 17. hétfő, óra, Kultúrház: A Tisztán, virágosan szebb!" virágosítási verseny eredményhirdetése, a díjazottak köszöntése. Utána: Süti cukor nélkül. beszélgetés és ötletbörze Csehné Böhm Ilona dietetikussal, sütemény mustra (kóstolás), receptbörze, kötetlen beszélgetés. Várjuk a kedvenc sütemények receptjét és egy kis kóstolót is a finomságból! Október 20. csütörtök: Képeslap Kiállítás megnyitója a Sváb Házban. Október 21-én pénteken órakor megkoszorúzzuk Gulyás Lajos mártír református lelkész emléktábláját az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából. Október 22. szombat, 9 óra, Kultúrház: Őszi Játszóház, órától: Első levéli szimultán: a Levéli Sakk Klub szervezésében szimultánt ad Rapport Richárd, minden idők legfiatalabb magyar és minden idők 5-ik legfiatalabb Nemzetközi Nagymestere a világon. Október 23. vasárnap: 9 órától a hagyományos ifjúsági és felnőtt amatőr sakkverseny a Kultúrházban. 18 órakor Ünnepi Koncert idén kivételesen a Kultúrház felújított színpadán, a népszerű Moson Big Band hangulatos műsorával. Október 27. csütörtök óra: A felújított Levélfalvi Manók Óvoda ünnepélyes megnyitója A programokat szórólapokon és plakátokon részletesen hirdetjük. Kreatív kiállítás Levélen Rendhagyó kiállítást tervez a Levéli Alkotókör a megújult kultúrházban, ahol létrehoztak egy önálló kiállító termet. Minden évben festményekkel díszítjük a nagytermet, az őszi rendezvénysorozat keretében, idén azonban olyan helységben kaptunk helyet, ahova asztalokat is tudunk betenni a kiállítás idejére, ennél fogva nem csak képeket, hanem olyan kézműves, képzőművészeti alkotásokat is meg tudunk mutatni, amikhez ilyen lehetőség kell. Ehhez várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen kiállítanák otthon, saját kezűleg készített munkáikat. Elsősorban az ősszel kapcsolatos műveket várunk. Mire gondoltunk? - Festmények, grafikák (keretezett, kiállítható alkotások) - Dekorációk - Virágkötészeti alkotások - Kézi készítésű játékok - Szobrok, faragott vagy bőrdíszműves termékek - Hímzett, horgolt, kötött varrt, nemezelt kézimunkák (őszi témában) - Üdvözlő táblák, vagy kopogtató koszorúk - Ajándékkártyák, képeslapok stb. Fontos, hogy az alkotások saját kezűleg készültek legyenek! Valamint, névvel és elérhetőséggel ellátottak, hogy a későbbiekben a tulajdonoshoz kerüljenek vissza. A felhívás nem korlátozódik az alkotóköri tagokra! Várunk minden olyan alkotni szerető embert, aki művével részt venne eme kiállításunkon. Jelentkezési határidő: október 1. Alkotások leadási határideje: október 3. (a megújult kultúrházban) Levél, Fő u. 30. Egyéb információért (terem díszítés, terem őrzés, kiállítás pontos időpontja, megnyitó, stb.) érdeklődni lehet: Némethné Tóth Erika 06/30/ és Radák Tamás 06/20/ Tisztelt Szülők, Diákok, Érdeklődők! A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola Bakancsos Klubja, október 8-án (szombat) Balaton-felvidéki kirándulást szervez. Útvonal: Levél Abda Csesznek Veszprém Balatonfüred Tihany. Indulás: reggel 7 órakor az iskola elől, hazaérkezés: 20 óra után Részvételi díj: 2300,- Ft, belépők esetén önálló fizetés Egy napi hideg élelmet mindenki hozzon magával. Jelentkezés: október 6-ig az iskola titkárságán ( ). Bakancsos Club SZM-bál Az iskola Szülő Munkaközösség hagyományos Jótékonysági Katalin bálját november 12-én szombaton rendezi meg a Sport Büfében. Muzsikál a győri Jolly Joker együttes. Részletek a plakátokon és szórólapokon októberben! Mindenkit szeretettel várunk! Őszi szezon a kertészetben Árvácska kapható Levélen a Kertészetben. Rendkívül nagy színválasztékkal, különleges új fajtákkal (fodros, mini, nagy virágú ) a tavalyi, termelői árakon. Virágládák, függőcserepek beültetését is vállaljuk. Különleges, őszi hangulatú beültetések rendelése kérésre, de készletünkből is választhat. Most érdemes a sziklakerteket felfrissíteni. Októbertől széles sziklakerti évelő kínálattal várjuk. Tuja akció október 15-ig! 2-t fizet, 3-at vihet akciónk, cm-es Smaragd tujára, Oregoni hamisciprusra vonatkozik. A készlet erejéig! Dupla virágú leanderek, cserepes krizantémok, fűszerek, és egyéb növények széles választéka várja kedves vevőinket. Mindenszentekre vágott krizantém kapható. Koszorúkra, tálakra, csokrokra, rendelést felveszünk. Sírok beültetését vállaljuk! Elérhetőség: Levél Ág utca eleje (orvosi rendelő mellett) Honlap: Tel: Németh Csaba: Impresszum: Levéli Önkomrányzat Időszaki lapja III. negyedév Felelős kiadó: Papp Zoltán polgármester Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Megjelenik negyedévente 600 példányban az Önkormányzat saját terjeszetésében, ingyenesen. Nyomda: Rikker Nyomda, Győr 12

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

162/2013. (IX.11.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

162/2013. (IX.11.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2013. 09.11. -i üléséről: 161/2013. (IX.11.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 162/2013. (IX.11.) számú határozat a két ülés közötti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben