Szerzői jogi jogivédelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzői jogi jogivédelem"

Átírás

1 Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni, tárolni, bármilyen formában részben részbenvagy vagyegészben egészbena szerzőengedélye nélkül nélkülközölni. közölni. A szerzőáltal jelen jelenformában közzétett közzétett szellemi szellemitermékben termékbenszereplőtartalom, tördelési tördelésiforma, grafikai grafikai jelzésrendszer, színezés, színezés, elrendezés és ésminden mindenmás másolyan olyanjellemző, amely amely ebben ebbenaz azajánlatban jelent jelentmeg megelőször először Magyarországon, a szerző szerző jogtulajdona, annak annaka szerzőengedélye nélkül nélkülbármilyen átvétele, átvétele, másolása, felhasználása jogellenes, jogellenes, és ésa felhasználót felelősség terheli. terheli. Ez Ezaa szellemi szellemitermék termékaa szerzői szerzői jogról jogrólszóló szóló1999. évi évilxxxvi. törvény törvény rendelkezései alapján alapjántörvényi törvényivédelem védelemalatt alattáll. áll. Bármely Bármelyjog jogmegsértése esetén eseténa aszerzőanyagi követeléssel és ésegyéb egyébjogi igénnyel igénnyelléphet léphetfel. fel. Berkes Péter szellemi tulajdona minden jog fenntartva!

2 Felejtsd el, amit a szervezetésről tudsz Munkatevékenység motivációja a FŐSODORBAN

3 TELJESÍTMÉNY = MOTIVÁCIÓ X KÉPESSÉGEK MOTIVÁCI CIÓ MOTIVÁLÁS

4 MOTIVÁCIÓ A motiváció hat hata képességekre, az azérdeklődésre és ésa személyiségre, és ésezek visszahatnak a motivációra!

5 A motivációt érintőkérdések mindig a magatartás miért -jét kutatják

6 A motívumok kkülönféle le kkésztetést st jelentenek, melyek kkülönböző erővel szerveződnek és s hatnak ránk. A motívumok harcából l születik az elhatározás, abból l pedig a cselekvés. s.

7 A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvetőindítékai azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet hoz létre; A késztetéseket, amelyek a szükségletet csillapító viselkedésre irányulnak nevezzük motivációnak; Erősebb késztetés - nagyobb cselekvési készséggel párosul;

8 HIÁNY Motiváció: FESZÜLTSÉG TÖREKVÉS CÉL CSELEKVÉS A szükséglet kielégítése után a motívum elhalványul! Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

9 A motiváció fogalma A motiváció fogalmát kétféleképpen is használjuk: egyrészt a belső késztetések megszervezését nevezzük motivációnak (pszichológiai eredetű fogalom); másrészt az ösztönzés szinonimájaként használjuk, azt a vezetői magatartást jelöli, amelyben beosztottjait a szervezeti célok elérésére készteti (vezetés-elméleti fogalom).

10 A viselkedés motivációs bázisa Szükséglet: olyan hiány a szervezetben, amely tartósabb fennállása esetén az egészséget vagy az életet fenyegeti; Homeosztázis: a szervezet belsőháztartásának egyensúlya; Drive: pszichológiai fogalom, a belsőkésztetés, belsőhajtóerő fogalma, amely olyan viselkedésre indít, amely szükségletet csökkenti (kifejezetten energetikai jellegű); Emóciók: belső késztetésként megjelenő cselekvésmobilizálóként működik de nem fizikai, hanem érzelmi síkon; Vágy: szervezetben lévő összefüggés, kapcsolat, előzetes tapasztalat alapján kialakult vonzalom, amely szintén cselekvésindító;

11 Motívumok A biológiai motívumok (túlélési és szociális, pl. éhség, utódgondozás) motívumok mellett az ember motivációs rendszerében számos olyan motívum is van, amely tanulás és szocializáció eredménye. A motiváció ebben az esetben is az ember szervezetében fellépő feszültségi állapot csökkentésének igényéből fakad, ezek a motivációk nemegyszer erősebbek a biológiai motívumoknál.

12 A motívumok rendszere ösztön Késztetés szükséglet Hajtóerő, (drive) igény érdek vágy Ősi, alig befolyásolható Erős belső mozgatóerő Ősi, de egyénileg változó Tanult forma, közösségi háttér Szerzett, egyéni, szocializált viszonylagos Erős késztetés Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

13 A motivációs rendszer A motívumok komplex rendszert alkotva befolyásolják az emberi viselkedést, különféle cselekvésekre késztetnek; Közvetlenül nem figyelhetők meg, csak a viselkedésen keresztül; Az egyes motívumok különböző erősségűek és dinamikusan változnak;

14 Motívumok Elsődleges motívumok (nem tanult, fiziológiai alapú) pl. éhség, szomjúság, sex, stb; Általános motívumok (nem tanult, de pszichés alapú), pl. kíváncsiság, manipuláció, aktivitás, szeretet; Másodlagos motívumok (tanult motívum), pl. a siker, a hatalom, a szeretet, a biztonság és a státusz iránti igény A szervezeti viselkedés szempontjából az utóbbi kettőbír nagyobb jelentőséggel.

15 Motiváció és teljesítmény Teljesítmény = f(képesség x Motiváció)

16 A motiváció folyamata Szükségletek Késztetés a szükségletek kielégítésére Motivált magatartás Kielégítetlen szükséglet Belsőfeszültség csökkenése Belsőfeszültség Hajtóerő Kereső magatartás Kielégített szükséglet

17 A szervezetben megnyilvánuló motiváció alapmodellje INPUT Emberi összetevők -egyéni jellemzők -csoporthatások Szervezeti jellemzők -technológia -struktúra KÖZVETÍTŐ VÁLTOZÓ Vezetői motivációs stratégiák OUTPUT Teljesítmény Elégedettség

18 Motiváció: Belsőindíték: érdeklődés, kíváncsiság közvetlenül a tárgyra irányul Külsőindíték: jutalom, dicséret, érdek a kompetencia, a teljesítmény, az önmegvalósítás, az egyensúly érdekében SIKERÉLMÉNY! ELKERÜLÉS! Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

19 Célok, szükségletek, szándékok Negatív cél: ELKERÜLÉS elhárítani elkerülni megúszni pl. pl. Megóvja bőrét... KUDARCKERÜLŐK KUDARCKERÜLŐK Pozitív cél: SIKERÉLMÉNY elérni meghaladni megoldani felülmúlni pl. pl. Ellenállhatatlan lesz... SIKERORIENTÁLTAK SIKERORIENTÁLTAK Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

20 FÉ lelem KI váncsiság ALAP motívumok NYE reség T ámogatás Si ker

21 Motivációs elméletek Korai motivációs elméletek - Hedonizmus (előnyök hátrányok racionális összevetése) Ösztönelmélet (tudattalan motivátorok) Tartalomelméleti modellek Folyamatelméleti modellek

22 Tartalomelmélet modellek TAYLOR! Murray (1938) 17-féle szükséglet; McGregor X és Y elmélete; Maslow-i szükséglethierarchia;

23 Murray félef Motívum skála Önrendelkezés Uralom, hatalom Gondoskodás Exhibíció Megismerés Magyarázás

24 Murray félef Motívum skála A szükségletek elemzése alapján Befolyásolás Jó döntés! Aki nem játszik.. Engedelmesség (Ne kockáztasson!) Sikervágy Ön lesz a központban! Agresszió Győzzön a jobbik! Ha kimarad, lemarad! Szeretünk ellenőrizni másokat és a magunk szabályai szerint együttműködésre bírni A másokkal való együttműködés igénye, közös ügyek támogatása, az irányítás elfogadása A társadalomban a sikeresség fontos emberi értékmérő. Különösen a munkában. Üzleti, szexuális versengésben felülkerekedni, legyőzni a versenytársakat

25 Murray félef Motívum skála Önállóság igénye Saját bankkártya Szexualitás Az érzékiség forrása Érzékszervi Öröm A korlátoktól mentes, szabad cselekvés vágya. Nemcsak az egyik legerősebb késztetés, de a vele járó erotikus felhívó jelleg is döntő. A szépség, az esztétikum, a kellemes ingerek iránti vágy. A természet érintése Feltűnési vágy Arra irányul, hogy bennünket észrevegyenek, csodáljanak, (exhibicionizmus) Azt álmodtam,..

26 Murray félef Motívum skála Játékosság Soproni Ászok Társas kapcsolatok keresése Jó csapatban Legyen a szomszédom Önmagunk kényeztetése Ön is megérdemli.. Támaszkeresés Támasz a bajban A felnőttek játékosságában rejlő örömforrásra épít. Alapvetőigényünk, hogy más emberekkel, csoportokkal kapcsolatba kerüljünk. Az egészséges mértékű egoizmus, a mellőzöttséggel szembeni érzékenység kinyilvánulása A védelem, a kényeztetés igénye mindenkiben él. A biztonságra való törekvés is ide tartozik.

27 Murray félef Motívum skála Gondoskodás Szemünk fénye Az etikus szociális rend igénye A szeretet jegyében Elkerülés Ne bízd a véletlenre Gyönyörködés, felfedezés Fedezd fel a Bounty.. Vitális szükségletek A nyugodt alvásért Annak az érzetnek az erősítése, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott dolgokért. A szocializáció folytán megszerzett erkölcsi értékek betartásának igénye. A konfliktus helyzetek elől való kitérés érdeke. Esztétikai örömet, de mindenféle kaland és felfedezés élményét várja el. Az éhség, szomjúság, szabad lélegzés, alvás szükségletét jelzik.

28 Motiváció: MIÉRT SPORTOLUNK? Moor, Moor, M. M. E. E. (1987) (1987) Siker, Siker, győzelem Egészség, fittség fittség Kikapcsolódás Kikapcsolódás Szórakozás Milne MilneG. G. et etal al (1994) (1994) Egyéni Egyénifejlődés (relaxáció, (relaxáció, teljesítmény, teljesítmény, egészségmegőrzés, egészségmegőrzés, kockázatvállalás, kockázatvállalás, önértékelés önértékelésnövelése...) növelése...) Sport Sportélvezete (játék (játék öröme, öröme, verseny, verseny, aa győzelem győzelem izgalma) izgalma) Társasági élet élet (időtöltés (időtöltés aabarátokkal, barátokkal, családdal, családdal, a a csoport csoport részének részéneklenni) Alderman (1978), (1978), Gill&Overdorf Gill&Overdorf (1996) (1996) NŐK: NŐK: Társaság Társaság Fittség, Fittség, egészség egészség testsúlykontroll (!) (!) FÉRFIAK: Győzelem Versenyzés, eredmény, eredmény, státusz státusz Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

29 Motívum, drive, vágy,. Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

30 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

31 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

32 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye ELKERÜLÉS Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

33 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

34 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm FELTŰNÉSI VÁGY Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

35 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás AZ ETIKUS, SZOCIÁLIS REND IGÉNYE Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

36 Befolyásolás Engedelmesség SIKERVÁGY Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

37 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * ÖNÁLLÓSÁG IGÉNYE Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

38 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése ÖNMAGUNK KÉNYEZTETÉSE Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

39 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás ÉRZÉKSZERVI ÖRÖM Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

40 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság TÁRSAS KAPCSOLATOK KERESÉSE Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

41 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió * Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság TÁRSAS KAPCSOLATOK KERESÉSE Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

42 BEFOLYÁSOLÁS Engedelmesség Sikervágy Agresszió Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

43 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm FELTŰNÉSI VÁGY, JÁTÉKOSSÁG Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés Vitális szükségletek Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

44 Befolyásolás Engedelmesség Sikervágy Agresszió Önállóság igénye Szexualitás Érzékszervi öröm Feltűnési vágy Játékosság Társas kapcsolatok keresése Önmagunk kényeztetése Támaszkeresés Gondoskodás Az etikus szociális rend igénye Elkerülés Gyönyörködés, felfedezés BIRTOKLÁS Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

45 Douglas McGregor X és Y elmélete X: az átlag ember lusta! Y: az átlag ember érdeklődő, a feladatok inspiratívak számára;

46 Célja: Maslowféle féle Maslow Piramis(1970) Piramis(1970) önmegvalósítás Jó ember lenni tudás, megértés elismerés Jobbnak lenni tisztelet, elismerés iránti igény szeretet és közösséghez tartozási igény biztonsági szükségletek fiziológiai szükségletek Ember lenni Nyugalom Túlélés Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

47 Maslow-i hierarchia törvény A hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedőszükséglet csak akkor hat a viselkedésre, ha az alapvetőbb, alacsonyabb szintű már ki van elégítve. Mindig a következő, még ki nem elégített szükséglet motivál. Kritika: A szükségletek (bármely fajtához tartoznak is) nem egyszerre, hanem fokozatosan jelennek meg, így soha nem lehet valamelyiket kielégíteni; A szervezetek általában nagyon jól elégítik ki az alacsony szükségleteket, nem így a magasabb rendűszükségletek esetén;

48 Herzberg kéttényező s elmélete The Motivation to Work c. könyv Higiénés tényező k fizetés munkafeltételek munkahely biztonsága személyes kapcsolatok kommunikáció ELÉGEDETLENSÉG FORRÁSA MUNKA FELTÉTELEK Motivátorok felelő sség vállalás a nagyobb teljesítmény a fejlő dés a karrierépítés lehető sége ELÉGEDETTSÉG FORRÁSA MUNKA TARTALMA

49 Orientáció - elégedettség Az egyes tényezők hatása az elégedettségre és a munkához való viszonyra Pozitív Motivátorok Semleges Higiénés tényezők Negatív Alacsony Közepes A tényezők erőssége Magas

50 McClelland féle elmélet Siker vagy teljesítmény motívum (achivement need) a siker elérésére, a teljesítmény fokozására vonatkozó késztetés (ellentéte a kudarc kerülés) Hatalom motívum (power need) mások befolyásolásának fontossága Társulási motívum (affiliation need ) a mások általi elfogadás, együttműködés igényéből fakad

51 Alderfer ERG elmélete Existence : létérdek; Relatedness : kapcsolatok fenntartásához fű ző dőérdek; Growth : növekedési szükséglet; Frusztráció-regresszió elv Ha valamely igény kielégítése korlátokba ütközik, azt más igények magas szintűkielégítése kompenzálni képes.

52 Folyamatelméleti modellek Elváráselméleti modell Expectancy theory Vroom szerint az emberek erőfeszítésre vonatkozó pszichológiai késztetése a jövővel kapcsolatos elvárásokkal és a jövőbeli következmények vonzóságával (valencia) arányos. Erőfeszítés P(E T) Teljesítmény P(T -elvárt teljesítmény -képességek - feltételek Me = P(E K) Következmény - a következmény Belső/külső biztonsága jutalom - elérhető értéke (V) - gyors T) x P (T K) x V

53 Elváráselméleti modell - Expectancy theory Vroom: A tevékenység nagy valószínűséggel elvezet-e egy bizonyos eredményre (Elvárás)? Ez az eredmény elősegíti-e egy másik cél elérését (Eszköz)? Ez a másik cél fontos-e számomra (Vegyérték)?

54 Méltányosság elméleti modell Adams: (1965): a késztetés alapja a másokkal való összehasonlításból fakadó feszültség. Méltányosság: O RO I RI A méltánytalaság érzete reakciókat vált ki. Festinger:kognitív kognitívdisszonancia. disszonancia. Festinger:

55 Megerő sítés elmélet Pozitív megerősítés pozitív következmények Negatív megerősítés negatív következmények elhagyása Büntetés negatív következmények Kioltás következmények elmaradása

56 Célkitűzés elmélet- Goal Setting Theory A szervezeti teljesítmény növelésének alapja az egyéni és szervezeti célok közötti összhang. Ha az alkalmazott ismeri és érti és elfogadja a célokat, azok megvalósításáért hajlandó cselekedni. ( Management by objectives irányzat) A nagyobb teljesítmény elérését segíti: komplex célok kijelölése specifikus célok megfogalmazása célok elfogadása a teljesítmények visszacsatolás

57 Porter-Lawler modell 1. Az ellenszolgáltatás értéke 4. Képességek és tulajdonságok 8. Méltányosság érzete 7a. Intrizik jutalom 3. Erõfeszités 6. Teljesítés 9. Elégedettség 7b. Extrizik jutalom 5. Az érzékelt szerep 2. Az erõforráskövetkezmény becsült valószinüsége

58 Ajánlások a vezetőknek Nyújts értékes jutalmakat! Erősítsd a teljesítmény jutalom kapcsolatot! A munkakörök kialakítása révén biztosítsd a hatékonyságot! Alkalmazz képzett embereket! Ne mulaszd el a helyes munkamódszer betanítását! Kapcsolj a feladatokhoz teljesítménymutatókat! Alkalmazz teljesítményelvűjutalmazási rendszert! Erősítsd a jutalmak igazságos és méltányos megítélését!

59 A motiváció növelésének eszközei Ösztönzési rendszer kialakítása; Teljesítményértékelési rendszer; Munkakör kialakítás munkakör gazdagítás révén;

60 Halogatás: egy motivációs csapda természete A motiváció sokat vizsgált területének kissé mostoha témája a halogatás, azaz a kellemetlennek tekintett feladatok elvégzésétől való ódzkodás. A kellemes élmény elérésének szándéka az egyik mozgató rugó, a másik a negatív érzések (bánat, fájdalom) elkerülése; Impulzivitás: az a jelenség, amikor egy azonnali kisebb eredmény kedvéért feladunk egy objektív értelemben nagyobb értékű eredményt (Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok!); A passzív motivációtól a proaktív motiváció felé: tanuló szervezet; átalakító-vezetés

61 Teljesítménymotiváció Igénynívó (igényszint): egy feladat elvégzésének minőségére vonatkozó előzetes célkitűzés, amelyet saját magunktól elvárunk; Vonatkoztatási pont: környezetünk, ill. saját előző teljesítményünk; Amennyiben az aktuális teljesítményszint meghaladja az igényszintet, azt a személyek sikerként, ha pedig alatta maradt, kudarcként élik át; Siker esetén sokkal nagyobb mértékben emelkedik az igényszint, mint amilyen mértékben balsiker esetén csökken;

62 Teljesítménymotiváció alakulása Az emberek siker esetén: spontán módon a nehezebb feladatok felé fordulnak, az igényszint emelkedik, a választás ideje rövidül, a munka folyamatossá válik, tempója növekszik, a teljesítőképesség fokozott, a vezetővel jó szociális kontaktus, barátságos hangulat alakul ki.

63 Teljesítménymotiváció alakulása Balsikersorozatban viszont: igénynívó süllyedés áll elő, a következőfeladat kiválasztása konfliktusos helyzetben történik, túlnyomórészt könnyebb feladatok felé fordul, választási időnagyobb, a választás vonakodó, bizonytalankodó, a munkatempó lassul, a munkavégzés nyugtalan, gyakran ideges kapkodás lép fel, a személy a feladatot kedvetlenül végzi, hangulata váltakozó, dac, lehangoltság, érdektelenség mutatkozik nála, a kísérletvezető vel való szociális kontaktusa romlik.

64 A motiváló munkakör jellemző i A szakismeretek sokfélesége A feladat teljessége A feladat jelentő sége Önállóság Visszajelzés a munkáról Hackman Oldham Hackman Oldham modell modell Ha az adott munkakör sokféle szakismeret alkalmazását követeli meg, az elvégzendőfeladat teljes egészet alkot és jelentő s, akkor a munkakört betöltőszemély értelmesnek fogja érezni a munkáját. Ha önállóan dolgozhat, akkor felelő sséget fog érezni munkája kimenetét illető en. Ha visszajelzést kap, az motiválja ő t a további munkavégzésben.

65 A munkával való elégedettség A munkával való elégedettség a munkával kapcsolatos attitűd (beállítottság), amelyet befolyásol a munkafeladat, a munkahelyi kommunikáció, a munkával kapcsolatos elvárások, a főnökkel való kapcsolat, stb. Mérése: kérdőívekkel ( Legjobb Munkahely felmérés), interjúkkal, attitűdskálákkal - Hewitt Associates A jobb teljesítmény jutalmat, elismerést vonz, és ez emeli az elégedettséget, DE nem biztos, hogy egy elégedett dolgozó jobban is fog teljesíteni. Elégedettség = elkötelezettség???

66 Dolgozói elkötelezettség kérdőív munkavégzés munkakörülmények karrier és fejlő dés fizetés és juttatások felsővezetés (kommunikáció, célok ismertetése, elérhető ség) kapcsolatok (kollégák, osztályok közötti együttmű ködés, csapatszellem, fő nöki kapcsolatok) munka/élet egyensúly humán gyakorlatok vállalati folyamatok

67 Felsővezetői Audit kérdőív Felső vezető i elkötelezettség Felső vezető k belsőösszhangja Vállalati stratégia és üzleti prioritások Humán prioritások Felső vezető i kommunikáció

68 HR (Human Resource) Audit kérdőív Tehetségmenedzsment Munkáltatói branding Kompenzáció, juttatások Teljesítménymenedzsment Munka és magánélet HR stratégia, HR hatékonyság

69 Elégedettség - elkötelezettség Elégedettség: a dolgozók szeretnek a vállalatnál dolgozni, fizetésük, munkakörülményeik, ill. az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó tényezők megfelelnek elvárásaiknak; Pozitív attitűd: a dolgozói hozzáállás következőszintje, a dolgozó ekkor már nem csak elégedett, hanem pozitívan áll hozzá a vállalathoz és szeretne hozzájárulni a cég sikereihez is; Elkötelezettség: a dolgozók elégedettsége tetteiben és magatartásában is megnyilvánul, így összekötőkapcsot jelent az öncélú elégedettség és a szervezeti teljesítmény között;

70 A munkával való elégedettség forrásai Munkavégzés (munkakörülmények) Fejlődési és előrelépési lehetőségek (tréning, képzés, karrier) Jövedelem és juttatások (versenyképessége, méltányossága, juttatások köre) Felsővezetés (kommunikáció, célok ismertetése, elérhetőség) Kapcsolatok (kollégák, csapatszellem) Életminőség (munka/élet egyensúly, leterheltség) Folyamatok (HR)

71 Mivel lehet ösztönözni az embereket? Bérezés, anyagi szükséglet Foglalkoztatottság, biztonságérzet Presztízs Munkakollektívába tartozás; Elismerés/megbecsülés igénye; Változatosság - (pl.: General Motors - fűrészfogkoncepció ) Önmegvalósítás

72 Mivel lehet ösztönözni az embereket? 2. Munkaerkölcs Elmélyülés Kreativitás Tekintély Függetlenség Irányítás

73 SHL - Motiváció Kérdő ív ENERGIA ÉS BEILLESZKEDÉS BELSŐMOTIVÁCIÓ DINAMIZMUS - emberi kapcsolatok; - érdeklő dés; - aktivitásszint; - elismerés; - flexibilitás; - teljesítmény; - erkölcs; - autonómia; - versengés; - biztonság; - kudarctól való félelem; - fejlő dés; - hatalom; - elmélyülés; - üzleti szempont KÜLSŐMOTIVÁCIÓ - anyagi javak; - karrier; - státusz;

74 IQ, EQ, AQ-bírja a gyűrő dést? TÁBOROZÓK TÁBOROZÓK MÁSZÓK MÁSZÓK KILÉPŐK K KILÉPŐ Paul Stoltz - Saligman: tanult tehetetlenségi elmélet Peak Learning, Fortune 500, 500 ezer ember

75 Mennyire nő ies vagy férfias az ÖN agya? Simon Baron -Cohen:

76 E típusú, nő i agy A beleérzés, a szociális jártasság képessége erő sebb, mint a rendszerező képesség - az ilyen agyat nevezzük nő i agynak. S típusú, férfi agy A rendszerezés képessége erő sebb az empatikus képességeknél - az ilyen agyat nevezzük férfi agynak. B típusú, kiegyensúlyozott agy Mind a beleérző képesség, mind a rendszerezés tekintetében erő sek az ilyen típusú aggyal rendelkező k - az ilyen agyat kiegyensúlyozott agynak nevezzük. Extrém értékek A bal felsősarokba az extrém mértékben nő i aggyal rendelkező k tartoznak, Baron-Cohen szerint az őagymű ködésük pontosabb megismeréséhez további kísérletekre van szükség a jövőben. A jobb alsó sarokba az extrém férfias aggyal rendelkező k kerültek, közülük a 20 pont körüli EQ-val rendelkező k nagy valószínű séggel autisták.

77 Motivációkutatás Az emberektő l nehéz olyasmit megkérdezni, amit maguk sem tudnak A motívumok mélyen rejtőző, sok érzelmi szállal átszőtt formációk, melyek nehezen nevesíthetők, vagy számszerűsíthetők

78 A vizsgálat módjai Kérdőív Teszt Interjú Mélyinterjú Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

79 1. 1. Rangsor Rangsor Egy kávé kiválasztásánál nálam legfontosabb: Zamata Ereje Illata Koffeintartalma Ára Gyors elkészíthetősége Minősége Csomagolása Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

80 2. 2. Választás Választás Minek alapján választ ajándékot? Az ízlésem alapján Hogy örömet szerezzek A pénztárcám szerint Hogy praktikus legyen Csak a figyelmesség fontos Minél értékesebbnek tűnjön Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

81 3. 3. Behatárolás Behatárolás Akkor érzem jól magam, ha egy nap legalább ennyit telefonálok Semennyit 1 percet 5 percet 30 percet Még többet Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

82 4. 4. Alternatíva Alternatíva A baloldali állítással értek egyet A jobboldali állítással értek egyet Élvezni kell az életet. A párbeszéd és az együttműködés a fontos! Elsőa kötelesség, utána az élvezet! A legerősebb véleménynek kell érvényesülni! Az ember ne akarjon feltűnni, legyen diszkrét Az ember legyen eredeti, legyen személyisége! Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

83 5. 5. Prioritás Prioritás skála skála Javítja a rossz hangulatomat, ha vehetek magamnak valamit. Nagyon jellemző Nagyrészt jellemző Kicsit jellemző Nem jellemző Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

84 6. 6. Affinitás Affinitás skála skála Az üzlet elrendezése az átalakítás után Nagyon tetszik Nagyrészt tetszik Nem nagyon Nem tetszik tetszik Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

85 7. 7. Polaritás Polaritás skála skála Az új parfüm illata X X X X X X X Friss Bódító Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

86 8. 8. Kiegészítés Kiegészítés Ha egy olcsó fehér és egy drágább barna kenyér közt választhatok, akkor én Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

87 9. 9. Kötött Kötött asszociáció asszociáció sebesség ideges kárpit bukkanó mámor acélváz lóerő lendület Jaguár luxus Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

88 Szabad Szabad asszociáció asszociáció Repülő...felszállás...biztonsági öv,...ital...szűk Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

89 Projekció Projekció Ma még érvényes a szavatossági ideje! Forrás: Sas, I.: Motiváció, előadás anyag.

90 Önmegvalósítás

91 Presztízs

92 Változatosság

93 Elmélyülés, szellemi ösztönzés

94 Anyagiak

95 Munkaerkölcs, humán értékek

96 Szociabilitás

97 Társas adaptáció

98 Autonómia, függetlenség

99 Hierarchia, tekintély

100 Kreativitás, innováció

101 Irányítás

102 E G É V A T IT!!!

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. MOTIVÁCIÓ és érintettség Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe

Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe A MOTÍVÁCIÓ Vance Pacard: The Hidden Persuaders 1970 Az üzletember a relámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a léle tudatalatti rétegébe Szorongáso, félelme, vágya, vágya, A motiváció A motivációt érintő

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA. Kérdőívek

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA. Kérdőívek REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek Motívumok, attitűdök (vágyak) feltárása A fogyasztó az attitűdjei és a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van,

Részletesebben

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak.

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Ösztönzés Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Munkahely Dolgozó környezet összhang csoportérdekek szükségletek Olyan munkahelyi környezetet kell teremteni,

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI. Motiváció

MENEDZSMENT ALAPJAI. Motiváció MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus 2012 ősz http://www.youtube.com/watch?v=v6oslsdxwoy&playne xt=1&list=pl6458f6dfe4072c00&feature=results_main PÉNZ = MOTIVÁLÁS (?) 2

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

ALAPFOGALMAK. Menedzsment tevékenysége. A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata.

ALAPFOGALMAK. Menedzsment tevékenysége. A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. ALAPFOGALMAK Menedzsment tevékenysége A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. ALAPFOGALMAK ERŐFORRÁSOK: Pénzügyi eszközök Tárgyi eszközök

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel?

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? dr. Boda Boglárka 2016. október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? Miért van az, hogy bizonyos emberek ugyanabba az irányba húznak munkájukkal, mint munkáltatójuk,

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Motiváci. ció. élőfej. A motiváci. ció fogalma. Minden belső, cselekvésre ösztönző tényező (Barkóczy)

Motiváci. ció. élőfej. A motiváci. ció fogalma. Minden belső, cselekvésre ösztönző tényező (Barkóczy) A motiváci ció fogalma Minden belső, cselekvésre ösztönző tényező (Barkóczy) ció Az élőlénynek a tevékenység végzésére irányuló tendenciája (Hebb) 2 Alapfogalmak Irányt ad a viselkedésnek és energizálja

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás A fejezet tartalma Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás Bauer András Berács József Fogyasztói magatartás Vásárlási folyamat Fogyasztói információ-feldolgozás A fogyasztói magatartást befolyásoló

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

Teljesítménymotiváció, új megközelítésben

Teljesítménymotiváció, új megközelítésben Teljesítménymotiváció, új megközelítésben 2012. június A Klub délelőttök programja 2012-ben Fenntartható üzleti eredményesség Teljesítményközpontú Hiteles vezetés Fenntarthatóság Elkötelezett = munkavállalók

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Dr. Gyökér Irén OKTATÁSI SEGÉDANYAG - 3. RÉSZ

Dr. Gyökér Irén OKTATÁSI SEGÉDANYAG - 3. RÉSZ BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dr. Gyökér Irén MENEDZSMENT ALAPJAI OKTATÁSI SEGÉDANYAG - 3. RÉSZ Nemzetközi gazdálkodási (BA) szak Műszaki menedzser

Részletesebben

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606 Heam I. M I L Y E N C É L A O A N H A Z N L O M A C É L K I Ű Z É, M I N F E J L E Z É I E Z K Ö Z? eam 1. udják-e a beosztottaim, mi az elsődleges küldetése és az általános célja a szervezetünknek? 2.

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit

Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit Az olvasás iránti érdeklődés legerősebb motiváló tényezője A szöveg tartalma A szöveg

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia MANIPULÁCIÓ. a reklámban és a propagandában

Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia MANIPULÁCIÓ. a reklámban és a propagandában Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia eladó trükkök MANIPULÁCIÓ a reklámban és a propagandában A manipuláció (befolyásolás) Valahányszor Valahányszorvalaki valakikinyitja kinyitjaaaszáját,

Részletesebben

A selejt és a norma romlása a hibás kommunikációnál kezdődik. Dr. Szvetelszky Zsuzsanna MTA TK Lendület RECENS Hálózatkutató Központ

A selejt és a norma romlása a hibás kommunikációnál kezdődik. Dr. Szvetelszky Zsuzsanna MTA TK Lendület RECENS Hálózatkutató Központ A selejt és a norma romlása a hibás kommunikációnál kezdődik Dr. Szvetelszky Zsuzsanna MTA TK Lendület RECENS Hálózatkutató Központ Streamline kommunikáció Minden vállalatban van egy szegmens, amit nem

Részletesebben

A bizalom birtokosa. Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában

A bizalom birtokosa. Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában A bizalom birtokosa Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában Licskainé Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szakíró, a Személyiségfejlesztő Akadémia igazgatója

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004.

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. T-Mobile Magyarország - a piacvezető mobil szolgáltató 19.38% 47.19% TMM Pannon Vodafone 33.43% 2004.október 2 Életutunk a technológiai kiválóságtól

Részletesebben

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA MUNKAERŐ-TOBORZÁS UTÁNPÓTLÁS KÉRDÉSE Bányai Réka, Soós Anna Kinga 2016 1 2 3 4 Bevezetés Miért nem talál a HR és a beszerzési vezető kvalifikált beszerzőt? Utánpótlás

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Gábor Edina, Budapest, 2016.04.13 SZÉP ÚJ VILÁG A munkaadók hajkurásszák

Részletesebben

JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények. 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI

JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények. 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola Fromann Richárd JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI www.jatekkutatas.hu Interdiszciplináris

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Az előadás fő kérdései. Motiváció fogalma

Az előadás fő kérdései. Motiváció fogalma EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS tantárgy Motiváció, ösztönzés, javadalmazás 8-9. 9téma Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella közgazdaságtudomány kandidátusa, Ph.d. Az előadás fő kérdései 1. Motiváció lényege, folyamata,

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta Generáció menedzsment Dr. Finna Henrietta Kérdések HR-esként milyen ösztönző módszereket alkalmaznál az Y generáció tagjai esetében? Mennyire jelent megfelelő motiválást az Y generáció számára, ha karrierjük

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

tantárgy Motiváció, ösztönzés, javadalmazás Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella közgazdaságtudomány kandidátusa, Ph.d.

tantárgy Motiváció, ösztönzés, javadalmazás Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella közgazdaságtudomány kandidátusa, Ph.d. EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS tantárgy Motiváció, ösztönzés, javadalmazás Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella közgazdaságtudomány kandidátusa, Ph.d. Az előadás fő kérdései 1. Motiváció ió lényege, folyamata,

Részletesebben

Hová tűnnek az ifi világbajnokok? MOTIVÁCIÓ ÉS KÉRDÉSEK A SIKERES IFI ÉVEK UTÁN

Hová tűnnek az ifi világbajnokok? MOTIVÁCIÓ ÉS KÉRDÉSEK A SIKERES IFI ÉVEK UTÁN Hová tűnnek az ifi világbajnokok? MOTIVÁCIÓ ÉS KÉRDÉSEK A SIKERES IFI ÉVEK UTÁN Hogy kerültem ide? Sorra felnövekvő aranygenerációk A válogatot gerincét továbbra is a nagy öregek adják Saját életpálya,

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A teljesítményértékelés fejlesztési célja

A teljesítményértékelés fejlesztési célja A teljesítményértékelés fejlesztési célja a Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése című ÁROP-2.2.23-2013-2013-0001 Projekt keretében 2013. december 18-án Információs nap Arany Mónika

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben