XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA augusztus. Évtizedes barátság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság"

Átírás

1 Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ Egyesület Kórusa és a német vendégek között évtizedek óta érezhetõ. Felnõttkorban már nehezen kötõdnek új barátságok, de ha teszünk érte, a dolog nem lehetetlen. Tököl és Klein Rönnau kapcsolatai széleskörûek, de a leghosszabb rendszeres együttmûködés e két közösség között alakult ki. Jó tudni, hogy távol, 1500 kmre is vannak barátaink, akik 1990 óta Évtizedes barátság áradó szeretettel fordulnak felénk, tököliek felé, és hálásak a magyaroknak a német újjáegyesítés sikeréért ben a várakozás jellemezte a beszélgetéseket. Kíváncsiak voltak rá, mit várunk az Európai Unióhoz való csatlakozásról, s mi is érdeklõdtünk a várható változásokról. Az évek alatt, a találkozások során sokat tanultunk egymástól, a családok megismerték, megszerették egymást, ami biztosíték arra, hogy még sok szép közös élmény vár az énekkarok tagjaira. Fogadás a polgármesteri hivatalban A búcsúest vidám pillanatai A vendégfogadó tököli családok Közös éneklés a banketten Városnézés a Lovasklub vendégeiként Kerti parti Lerner Péteréknél

2 2 ÖNKORMÁNYZAT Tököli Tükör Kiss Tiborné vezetõ óvónõ a koccintás elõtt Szeretet és hozzáértés 30 éves óvodai jubileum Sok szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeket, és óvodánk jelenlegi dolgozóit. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Köszöntöm Hoffman Pál polgármester urat, Rácz Judit aljegyzõ asszonyt és a GAMESZ dolgozói közül Istvánov Gergelynét, Rácz Józsefnét, Tóth Ágnest és Ágics Antalt. Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy az óvoda 30 éves jubileumi ünnepségét a jelenlegi nevelõtestület segítségével megszervezzem. Nagyon örültünk ennek a feladatnak, s nagy izgalommal készültünk, s reméljük, hogy mindenki kellemes élményeket visz majd haza magával. Összefoglalásként szeretnék néhány szót szólni óvodánk történetérõl: az épület 1973-ban épült január 1-én adta át az akkori Tököli Községi Tanács vezetõsége a gyermekek számára az eredeti tervek szerint 3 csoportos, 75 férõhelyes óvodának épült saját fõzõkonyhával és egy szolgálati lakással 1987-ben a fõzõkonyha megszûnt, helyére 1 csoportszobát, gyermekmosdót, öltözõt alakítottak ki szeptember 1-tõl már 4 csoporttal, 100 férõhellyel mûködhetett tovább az óvoda 1974-tõl december 31-ig Tököl 4 óvodája összevont irányítás alatt mûködött. Ez az óvoda a III. számú Napközi Otthonos Óvoda a központi szerepet töltötte be tõl 1976-ig Horváth Györgyné (Marika néni) látta el az óvoda vezetését. Majd 1976-tól december 31-ig az összevont óvodák vezetõje Szilágyi Simonné (Mándi néni) volt január 1-jétõl, miután az óvodák különváltak, lett az intézmény neve Reform Óvoda 1994 januárjától a vezetést Együtt a jubileum vendégei Duldner Albertné (Éva) vett át, s vezette az óvodát 2001 augusztusáig 1996-ban 2 csoportos, 50 férõhelyes tagóvodával bõvült az intézmény a Pesti úti lakótelepen 12 óvodapedagógus jut, ebbõl 1 fõ óvodavezetõ, 1 fõ tagóvodavezetõ-helyettes. 6 dajka segíti az óvónõk munkáját, és gondoskodik az intézmény tisztaságáról. Két konyhai kisegítõ látja el a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos teendõket. Hagyományainkról, programjainkról: Továbbra is 2 csoportban folyik horvát kisebbségi nyelvoktatás. (Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt 2 évben óvodánkból iratkoztak be a legtöbben a horvát nyelvû elsõ osztályba). A nemzetiségi Az óvoda korábbi vezetõi és dolgozói Hoffman Pál polgármesterrel hagyományokat nemcsak a nyelvoktatással 2001 májusától javult az óvodapedagógusi személyi ellátottságunk 2 fõvel, de még így is 1 fõ óvodapedagógusi álláshelyünk hiányzik augusztus 1-tõl az ápoljuk, hanem heti egy alka- lommal nemzetiségi néptáncoktatást is tartunk ben készült el a HOP-unk, azóta eprogram szerint dolgozunk. Kiemelten figyelünk a hátrányos helyzetû gyermekekre óvodavezetési feladatokat és az egészséges életmódra való én végzem 2003 júliusában nevelõtestületünk névváltoztatási kérelmet nyújtott be a képviselõ-testület felé, kérésünket támogatták, nevelésre, ezért minden csoport heti 1 alkalommal gyümölcsnapot tart, valamint a nagycsoportosok, nagyobb középsõsök, illetve gerincproblémával küzdõ gyermekekkel uszodába járunk. S most a mondandóm vége felé köszö- s így 2003 netnyilvánításként említeném, hogy a augusztusától Szivárvány jelenlegi születésnapi jubileumi ünnepség Óvodaként mûkö- dik. Személyi ellátottságunkról is szólnék néhány szót: nem jöhetett volna létre a segítõkész szülõk támogatása, a szponzorok, az önkormányzat, a GAMESZ és az óvoda valamennyi dolgozója nélkül! A tagóvodánkkal együtt a Kiss Tiborné 6 csoportra (150 férõhely) óvodavezetõ

3 Tököli Tükör TÖRTÉNELEM 3 Európai uniós választási eredmények FIDESZ gyõzelem Tökölön is Hol vagy István király? Szent István napján sok látványos program zajlik szerte az országban és Tökölön is. Nekünk mégis az esti Hõsök terén megtartott szentmise adja az ünnep igazi tartalmát. Weisenfeld Zoltán plébános atya õszintén hitelesen szólt a Szent Istváni életmû jelentõségérõl. A Szent Istváni példát különösen a családok szentségére s a szilárd erkölcsi rendre vonatkozóan emelte ki. Az ünnep fontos, de a megemlékezést tetteknek kell követniük. A szentmisét követõen került sor az új kenyér megáldására, melyet hagyományosan Gergics Mátyás és Petõ Tamás és családja készített elõ. Terror Háza Megdöbbentõ, szörnyû és hasonló vélemények hangzottak el a Terror Házába tett látogatás utáni beszélgetésekben. Idõsek, akik megszenvedték e sötét idõszak történéseit, döbbenettel, volt aki könnyekkel a szemében járta a termeket s szembesült az akkori valósággal. A Gazdakör által szervezett látogatást a tárlatvezetõk felkészültsége tette teljessé. Másokkal együtt jövünk vissza, fogadkoztak, mert ezt mindenkinek látnia, éreznie kell. Ezt mindenkinek éreznie, látnia kell. Terror háza A csoport idõsebb tagjai a Terror Háza bejáratánál Tököli fiatalok, háttérben a Kalasnyikov és a vörös csillag

4 4 ÖNKORMÁNYZAT Tököli Tükör Gyarapodó város, törvényesen mûködõ önkormányzat Az Állami Számvevõszék a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A (1) bekezdése alapján önkormányzatunk évi, valamint I-III. negyedévi gazdálkodását október 29. és december 3-a között helyszíni ellenõrzés során ellenõrizte. Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy: önkormányzatunk a gazdálkodás törvényességét, szabályszerûségét biztosította-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során; a gazdálkodás szabályszerûségét biztosító kontrollok megfelelõen segítették-e a végrehajtást; önkormányzatunk által ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló pénzforrások összhangja biztosított volt-e, különös tekintettel egyes kiemelt feladatokra; a helyi horvát és német kisebbségi önkormányzat gazdálkodása során érvényesültek-e az államháztartási törvény és a vonatkozó kormányrendeletek elõírásai. Az Állami Számvevõszék vizsgálati anyagából kiderül többek között, hogy 1. Az elfogadott évi költségvetési koncepció alkalmas volt a részletes költségvetés összeállításának megalapozására, meghatározta a tervezés fõ irányait. 2. a polgármester a és évi költségvetési rendelettervezetek benyújtásakor betartotta az államháztartási törvény 71. (1) bekezdésében elõírt határidõt. A képviselõ-testület a költségvetési rendelettervezeteket két ütemben január 21-i és február 11-i, valamint január 27-i és február 24-i ülésén tárgyalta. 3. a költségvetési rendelettervezetek intézményekkel történt egyeztetése írásban dokumentált volt. A Pénzügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság a rendelettervezeteket a januári és februári képviselõ-testületi üléseket megelõzõen megtárgyalta és állásfoglalásait határozatokban rögzítette. A képviselõ-testület a rendeletek megalkotása során figyelemmel volt a bizottság javaslataira. A könyvvizsgáló a tervezeteket írásban értékelte. Állami Számvevõszéki vizsgálat 4. a költségvetési rendelettervezetek beterjesztését megelõzõen a képviselõtestület döntött azokban a kérdésekben, amelyek a betervezett elõirányzatokat megalapozták. Így például a képviselõtestület 23/2002. (XII. 10.) számú rendeletében módosította az építményadó mértékét, bevezette a magánszemélyek kommunális adóját. 5. a évi költségvetési rendelet módosítására elõterjesztett rendelettervezetek részletezettsége azonos volt az eredeti elõirányzatot tartalmazó költségvetési rendelet szerkezetével. Ezáltal biztosították az összehasonlíthatóságot, a költségvetési elõirányzatok változásának nyomon követését. 6. az elõirányzat módosításokról szóló döntések a központi jogszabályi elõírásoknak és a helyi szabályoknak is megfeleltek. Az elõirányzat módosítások dokumentumokkal alátámasztottak. A polgármester saját hatáskörben hozott döntései utasításokban rögzítettek. A költségvetési rendelet módosítására benyújtott elõterjesztések részletesek voltak, azok alapján a képviselõ-testület a módosításokat jóváhagyta. 7. az elõirányzatok módosításának és azok teljesítésének változását folyamatosan nyomon követõ nyilvántartás nem támogatta a kötelezettségvállalásra jogosultakat, ám a vizsgálat során nem talált az Állami Számvevõszék olyan kötelezettségvállalást, kifizetés elrendelését, amelynek nem lett volna fedezete. 8. Tököl Város Önkormányzata és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt elõirányzataikon belül gazdálkodtak. 9. A képviselõ-testület a jogszabályokban foglaltak alapján a 18/1995. (IX. 10.) számú rendeletével szabályozta az Önkormányzat vagyonára és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó elõírásokat. 10. A vagyongazdálkodási rendelet tárgyi hatálya nem terjedt ki a teljes vagyoni körre, mivel a kötelezettségeket és az immateriális javak közül a szellemi termékeket nem vonta a rendelet hatálya alá. Nem tartalmazott elõírást a vagyongazdálkodási rendelet a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módjáról. Nem volt szabályozva a követelésekrõl való lemondás módja és esetei az Áht (2) bekezdése alapján. A vagyonbesorolás az önkormányzati törvény 79. -ának elõírásaival összhangban készült el. 11. A vagyongazdálkodás szabályait (elidegenítés, szerzés, bérbeadás stb.) vagyoncsoportok (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és forgalomképes egyéb vagyon) szerinti bontásban rögzítettek. A döntési jogkörök értékhatárhoz rendelten szabályozottak: január 18-tól 1500 ezer Ft-ig a Pénzügyi, településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság, 1500 ezer Ft felett a képviselõ-testület döntött. A forgalomképtelen vagyon hasznosítása értékhatártól függetlenül a képviselõtestület hatáskörébe tartozott. Az Áht (1) bekezdése alapján 1500 ezer Ft-ban határozták meg az értékhatárt, amely felett kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján lehet a vagyont értékesíteni, kezelésbe adni és használati jogát átengedni. Az önkormányzati törvényben foglalt elõírások alapján készült el az Önkormányzat tulajdonáról a vagyonkimutatás. 12. önkormányzatunk vagyona a évek könyvviteli mérlegének adatai alapján folyamatosan emelkedett. A vagyonnövekedés mértéke december 31-én az elõzõ évhez képest 19,9% volt, míg december 31-ére 12,3%-os növekedés következett be. 13. Beruházást csak a és a évben végzetünk. A folyamatban lévõ beruházások december 31-i értékének a évhez viszonyított 513,7%- os növekedését a Polgármesteri hivatal épületének felújítása eredményezte. 14. minden évben határozatot hoztunk a vagyongazdálkodás irányelveirõl, melyet szem elõtt tartottunk a költségvetési rendelet megalkotása során. A vagyongazdálkodási irányelvekben a hasznosítás módját és értékadatait is megjelöltük. 15. A vizsgált idõszakban nem volt apportálás, térítésmentes átadás, selejtezés és követelésrõl való lemondás. A végrehajtott ingatlan értékesítések és bérbeadások a vagyongazdálkodási rendeletben elõírtak szerint történtek. Az ingatlanértékesítésekrõl a képviselõ-testület döntött, nyilvános versenytárgyalást kiírásával. Sikeres árverés esetén a polgármester a nyertessel szerzõdést kötött. Sikertelen árverés után a vagyongazdálkodási rendelet mellékletét képezõ versenyeztetési és árverési szabályzatban foglalt elõírások alapján, a képviselõ-testület

5 Tököli Tükör ÖNKORMÁNYZAT 5 által megszabott áron egyedi döntéseket követõen kötött a polgármester szerzõdést. 16. Az ingatlanok bérbeadása elõtt a forgalomképtelen törzsvagyon kivételével minden esetben értékbecslést készíttettünk. Ez alapján döntött a képviselõ-testület vagy a Pénzügyi, településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 17. Az ingatlan értékesítési és bérbeadási szerzõdésekben egy szerzõdés kivételével szerepeltek az Önkormányzat érdekeit védõ garanciális elemek: Az adásvételi szerzõdéseket azt követõen írták alá, hogy a vevõ a vételárat megfizette. A bérleti szerzõdéseknél a késedelmes fizetés szankciójaként kötbér fizetésében állapodtak meg a bérlõvel. 18. önkormányzatunk december 31-én kárpótlási jeggyel és egyéb dematerizált értékpapírral, államkötvénnyel rendelkezett. A évi mérlegkészítéskor nem kellett értékvesztést elszámolni: 19. a és a évi költségvetés készítésénél figyelemmel voltunk az ellátandó feladatok pénzigénye és a várható bevételek közötti egyensúly biztosítására. 20. a és a években a mûködési bevételek teljes mértékben fedezték a mûködési kiadásokat. 21. a I. félévi gazdálkodás nem volt mûködési forráshiányos, nem kényszerültünk arra, hogy felhalmozási bevételeinkbõl finanszírozzuk mûködési kiadásainkat. 22. saját forrásaink növelése érdekében a helyi adókról szóló évi C. törvényben biztosított felhatalmazással élve és az ott nevesített adónemek közül a vizsgált idõszakot megelõzõen már bevezettük az iparûzési adót és az ingatlantulajdonra vállalkozás céljára szolgáló épületek, üdülõépületek az építményadót. A képviselõ-testület a helyi adókról szóló 23/2002. (XII. 10.) számú rendeletében január 1-jétõl elrendelte a magánszemélyek kommunális adójának kivetését is. 23. A képviselõ-testület a vonatkozó törvényben meghatározott mentességeken és kedvezményeken túl további, az iparûzési és az építményadó fizetésére vonatkozó kedvezményeket és mentességeket biztosított a években. A képviselõ-testület a év folyamán megszüntette EU csatlakozással járó jogszabályi változásokkal szinkronban a vállalkozók adókedvezményeit. 24. feladatainkat döntõen költségvetési szerveinken keresztül látjuk el. A feladatellátást egy önálló és kilenc részben önálló intézmény biztosítja. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait a GAMESZ látja el. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztása és felelõsségvállalási rendje megállapodásokban rögzített, amelyet a képviselõ-testület 188/2003. (VI. 2.) számú határozatával fogadott el. 25. Tököl várossá nyilvánításához (2001. július 1-jétõl) kapcsolódóan január 1-jétõl kibõvültek a polgármesteri hivatal feladatai: körzetközponti feladatokat lát el. Ehhez igazított a szervezete és annak létszáma. A képviselõ-testület okmányirodát, gyámhivatalt hozott létre. A hivatal kiemelt építésigazgatási feladatokat lát el. A feladatok növekedéséhez igazodóan a szakmai feladatellátók létszámát tíz fõvel megemeltük január 1-jétõl. 26. A költségvetési intézményrendszer nem, csak a polgármesteri hivatal feladatai bõvültek a várossá nyilvánításhoz kapcsolódóan, a TVCS Kht. feladatváltozásához igazodóan november 1- jétõl újra a polgármesteri hivatal látja el a közutak és közterületek kezelésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatot. A döntést célszerûségi szempontok indokolták, ugyanis a hivatkozott feladatok egy részét részben a polgármesteri hivatal, részben pedig a TVCS Kht. látta el. A TVCS Kht. feladatai július 1-jétõl kibõvültek a települési szilárd hulladék elszállításával, kezelésével. 27. gazdálkodás törvényessége, szabályszerûsége a feltárt hiányosságok ellenére biztosított. A gazdálkodás szabályszerûségét szolgáló kontrollok a pénztárbizonylatok érvényesítését és ellenjegyzését kivéve megfelelõ hatékonysággal segítették a költségvetés végrehajtását. 28. önkormányzatunk rendelkezett az évekre vonatkozó stratégiai koncepcióval, valamint az évekre vonatkozó gazdasági programmal. A és évi költségvetés tervezése és a költségvetési rendeletek megalkotása során a évi költségvetési koncepció tartalmában nem tettünk eleget a vonatkozó elõírásoknak, mivel nem tartalmazta önálló és részben önálló intézményenként önkormányzatra összesítve a helyben képzõdõ bevételek és az ismert kötelezettségek számszaki bemutatását. A évben a koncepció már eleget tett a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, alkalmas volt a részletes költségvetés megalapozására, meghatározta a tervezés fõ irányait. A és évi költségvetési rendelettervezet szerkezete részben felelt meg az elõírásoknak 29. teljesítettük a törvényben elõírt könyvvizsgálati kötelezettségünket. A könyvvizsgáló auditálási eltérést nem mutatott ki, korlátozás nélkül hitelesítõ záradékot adott a beszámolóra. 30. az önkormányzatunk által ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló pénzforrások összhangja a es költségvetési évek egészét tekintve biztosított volt. Az önkormányzat nem volt mûködési forráshiányos. Likvidhitel felvételére nem kényszerült, mivel a felhalmozási kiadások teljesítése kapcsán felmerült átmeneti finanszírozási feszültségek megoldásaként OTP OPTIMA értékpapírjai szükség szerinti beváltásával folyamatosan biztosítani tudta a fizetõképességet. A évre az önként vállalt feladatok kiadásai a évhez viszonyítva 66,2%-kal nõttek, a költségvetési kiadáson belüli részarányuk 7,6%-ról 6,8%-ra való mérséklõdése mellett. Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztették a kötelezõ feladatok ellátását. 31. közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseinket rendeletben szabályoztuk. Az eljárás lefolytatása során a határidõket teljes körûen betartottuk. 32. kötelezõen elõírt és az önként vállalt feladatainkat a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban rögzítettük. A feladatellátást költségvetési szerveink és a tulajdonunkban álló közhasznú társaságunkon keresztül, vásárolt szolgáltatásokkal biztosítottuk. A TVCS Kht. feladatai július 1-jétõl kibõvültek a települési szilárd hulladék elszállításával, kezelésével. 33. önkormányzatunk számítástechnikai ellátottsága megfelelõ volt. Az informatikai rendszerrel összefüggõ szabályozás nem volt teljes körû, mivel az Önkormányzat nem rendelkezett informatikai stratégiával és katasztrófa elhárítási tervvel. 34. az ÁSZ korábban 2002 áprilisában ellenõrizte a évi zárszámadást. A számvevõi jelentés javaslataiból egyet nem realizáltunk, a jogszabályi hely félreérthetõsége miatt a költségvetési rendelet utolsó módosításáról határidõn túl döntöttünk. A fenti észrevételek alapján megállapíthatjuk, hogy önkormányzatunk döntõen a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen, szabályszerûen mûködik.

6 6 ISKOLAI ESEMÉNYEK Tököli Tükör Emlékezetes pillanatok Giczi Miklós igazgató úr élete különleges évének tartja az elmúlt tanévet Érthetõen, hisz szeptemberben elõször indította útjára a tököli iskolát, s az elsõ ballagás és évzáró sem hasonlítható más élményhez. A ballagás torokszorító pillanatait a nyolcadikosok sosem felejtik el, s a szerkesztõség nevében kívánjuk, hogy elhagyva a tököli általános iskolát minden céljukat érjék el, s váljanak sikeres tököli felnõttekké. Az évzáró jó hangulatát, a bizonyítványosztás sem árnyékolta be. Képeink a ballagást és az évzárót mutatják. Giczi Miklós igazgató jutalmakat ad át, miközben a gyerekek a vakációnak örülnek. Csak a szépség teremt mûvészetet Csak az erõs ember ismeri a szeretetet, Csak a szeretet érti meg a szépséget, Csak a szépség teremt mûvészetet. Wagner gondolatával nyitom meg a mai esténket, és kívánom, hogy valamennyien találjuk meg benne a magunk szépségét. Minden út lassú, bizonytalan lépésekkel kezdõdik, harmadik tanévünket befejezve egyre biztosabb léptekkel haladunk. Szeptembertõl a már meglévõk mellett gitár tanszak, a ráckevei gimnáziumban grafika tanszak indult. Októbertõl vettük birtokba a Mûvelõdési Ház felújított padlásterét, melynek lehetõsége és elkészülte nagyon sok ember munkáját dicséri. Köszönet érte. Az elmúlt napokban zongora, harmonika, furulya, gitáros tanulóink vizsgaeredményeire szüleikkel együtt büszkék lehettünk. Lehetõségünk a mai estén csak egy villantás minden tanszak munkájából. Az este fõszereplõi a gyerekek. A mögöttünk lévõ tanév munkájáról mindennél többet mesélnek el a színpadon szerepelve. A mûsor után, a galérián kérem nézzék meg a kiállítást, mely az egész éves munkából válogatva festõ, grafika, tûzzománc szakos tanulóink munkáját dicsérik. Guthné Schneider Mária

7 Tököli Tükör ÖNKORMÁNYZAT 7 Fontosabb testületi határozatok 113/248/2004. számú határozatok Tököl Város Képviselõ-testülete 1/ A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsõs tagjának Radnics Lászlónét választja meg. 2/ Rédl Tibor kérelmére 1) a tököli 075/1, 085, 086/129 önkormányzati tulajdonú utak megosztásához és a kialakított, 075/3, 085/1 és 086/345 hrsz-ú út ingatlanok belterületbe csatolásához hozzájárul. 2) A 086/18 hrsz-ú ingatlanból út céljára felajánlott 1554 m 2 nagyságú részt térítésmentesen átveszi Rédl Tibortól. 1. A tököli 2640/16 hrsz-ú ingatlanra, elsõ ranghelyen bejegyeztetett Ft jelzálogjog, valamint ennek biztosítására bejegyeztetett elidegenítési és terhelési tilalom törlését engedélyezi, felhatalmazza a polgármestert a jognyilatkozat aláírására. 2. Szigethalom Önkormányzat mint eladó és a Balla és Balla Építõipari és Szolgáltató Kft. mint vevõ között, a szigetszentmiklósi 3543 hrsz-ú 7986 m 2 térmértékû, osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanra létrejött adásvétel kapcsán fennálló elõvételi jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy tisztázza a tárgyi ingatlanban Tököl tulajdoni illetõségét és kezdeményezzen tárgyalásokat a Balla és Balla Építõipari és Szolgáltató Kft.-vel az értékesítésrõl. 1. A Rendõrség évi beszámolóját tudomásul veszi. 2. a Szomorúfûz Kegyeleti és Temetkezési Bt. pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mert nem csatolta a közszolgáltatási szerzõdés tervezetét. 2. a Csépi úti köztemetõ üzemeltetésére a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft.-t választja 10 év idõtartamra. Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a kegyeleti közszolgáltatási szerzõdést és az üzemeltetési szerzõdést április 30-ig kösse meg, azzal a kikötéssel, hogy a szerzõdés tartalmazza a következõket is: A Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat megállapodnak abban, hogy Tököl Város Önkormányzatának a temetõk fenntartásáról, rendjérõl és üzemeltetésérõl szóló 7/2000. (II.15.) számú helyi rendelete 1. számú melléklete alapján beszedett sírhelymegváltási díjak mindenkori összege kizárólag a ravatalozó felújítására fordítható. 3. felkéri a polgármestert, hogy a temetõk fenntartásáról, rendjérõl és üzemeltetésérõl szóló 7/2000. (II.15.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletének aktualizálásáról, módosításáról szóló elõterjesztést terjessze a képviselõ-testület soron következõ ülése elé. 1. Tököl Város Képviselõ-testülete, a évi pénzmaradvány elszámolását az alábbiak szerint fogadja el: 2. A évben végzett ellenõrzésekrõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 3. a 108/2004. (03. 29) számú határozatát visszavonja. 2. felkéri a polgármestert, hogy a soron következõ ülésre az 1. pont figyelembevételével a évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé. 1/ a SAPARD pályázati program keretén belül, a Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése támogatására címû, Ravatalozó épületének átalakítása, felújítása, harangláb építése, Szivárvány Óvoda (Tököl, Csépi út 1853 hrsz.) átalakítása, magas tetõ kialakítása, a Papp Károly téren lévõ önkormányzati területen park, játszótér kialakítása, rk. templom melletti parkoló felújítása, Hagyományõrzõ Óvoda elõtti parkoló kialakítása beruházási elemeket tartalmazó pályázat benyújtását támogatja, a megvalósításhoz szükséges bruttó Ft önrészt részben a felhalmozási céltartalék keret ( ), részben értékpapír értékesítésbõl származó bevétel ( ) terhére biztosítja. 2/ az Origo-Mix Kft. (1118 Bp., Fogarasi út 84/B.) által, az 1. pont szerinti pályázat összeállítására benyújtott ajánlatot elfogadja, az ajánlatban szereplõ pályázatírási díj elsõ részletét ( Ft + ÁFA) a szakértõi díjkeret terhére, amá- sodik részletét (a támogatási összeg 5 %-a + ÁFA) a pályázat beruházási költsége terhére biztosítja. 3/ az 1. pontban felsorolt SAPARD támogatással megvalósuló beruházásokat helyi védelem alá vonja. 4/ felkéri a polgármestert, hogy a soron következõ ülésre az 1., 2. pontok figyelembevételével a évi költségvetési ezer forintban Megnevezés Polgár- Horvát Német összesen Gamesz összesen mesteri Kisebb- Kisebb- Hivatal ségi ségi Önk. Önk. Záró pénzkészlet Aktív kiegyenlítõ elszámolások Aktív átfutó elszámolások Passzív átfutó elszámolások Aktív függõ elszámolások Passzív függõ elszámolás Tárgyévi helyesb. pénzmaradv Normatív, kötött felhasználású támogatás visszafizetése Adóerõképesség miatti befizetési kötelezettség Ki nem utalt normatív állami hozzájárulás GAMESZ kiutalatlan támog Költségvetési (módosított) pénzmaradvány rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé. 2/ a SAPARD pályázati program keretén belül, a Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése támogatására címû, Malom parkoló felújítása, zöldfelület kialakítása, Vásár téri park felújítása, Pesti út mentén lévõ fasor felújítása, Pesti úti lakótelepen lévõ játszótér (Holló Jankó kertje) bõvítése, A város területén új utcabútorok, buszmegállók elhelyezése, as emlékmû felújítása, Hõsök tere kertépítészeti felújítása. beruházási elemeket tartalmazó pályázat benyújtását támogatja, a megvalósításhoz szükséges bruttó Ft önrészt a felhalmozási célú céltartalék keret terhére biztosítja. 2. az Origo-Mix Kft. (1118 Bp., Fogarasi út 84/B.) által, az 1. pont szerinti pályázat összeállítására benyújtott ajánlatot elfogadja, az ajánlatban szereplõ pályázatírási díj elsõ részletét ( Ft+ ÁFA) a szakértõi díjkeret terhére, a második részletét (a támogatási összeg 5 %-a + ÁFA) a pályázat beruházási költsége terhére biztosítja. 3. az 1. pontban felsorolt SAPARD támogatással megvalósuló beruházásokat helyi védelem alá vonja. 4. felkéri a polgármestert, hogy a soron következõ ülésre az 1., 2. pontok figyelembevételével a évi költségvetési

8 8 ÖNKORMÁNYZAT Tököli Tükör rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé. 3. a TELEHÁZ pályázat ismételt benyújtását támogatja, az Origo-Mix Kft. (1148 Bp., Fogarasi út 84/B) által, a pályázat összeállítására benyújtott ajánlatot elfogadja, az ajánlatban szereplõ pályázatírás, gazdasági tanácsadás díjának elsõ részletét, amely Ft + ÁFA, és második részletét, amely Ft + ÁFA a szakértõi díjkeret terhére biztosítja. 2. a Teleház kialakítása Tökölön címû SAPARD pályázatot az alábbiak szerint erõsíti meg és egyidejûleg a pályázat megvalósítási szándékát fenntartja: - a megvalósítás helye és jelzálogként felajánlott ingatlan a tököli 587. hrsz-ú ingatlan (Mester u. 1.) a tervezett beruházás összes költsége bruttó Ft. - az igényelt SAPARD támogatás összege bruttó Ft (meglévõ épület felújítására, átalakítására, technológiai szerelésre, gép, berendezés beszerzésére, egyéb költségekre, díjakra), a saját forrás: bruttó Ft, mely saját forrás fedezetéül részben a évi pénzmaradványt (3.480 eft), részben a felhalmozási céltartalékot (711e Ft) jelöli meg. 3. a 2. pontban meghatározott SAPARD támogatással megvalósuló beruházást helyi védelem alá vonja. 4. felkéri a polgármestert, hogy a soron következõ ülésre az 1., 2. pontok figyelembevételével a évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé. 4. az elsõ osztályos tanulók beíratásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, b) hozzájárul a négy elsõ osztály és egy fejlesztõ osztály indításához, azzal a feltétellel, hogy az Általános Iskola a évi eredeti költségvetési elõirányzatából a fejlesztõ osztály beindításával esetlegesen felmerülõ többletköltség igényeit maga fedezi, c) tudomásul veszi, hogy az általános iskola igazgatója az általános iskolai beiratkozás idõpontját április 22-én (csütörtök) 8 órától 12 óráig, valamint április 23-án (pénteken) 14 órától 18 óráig terjedõ idõszakban hirdette meg, d) felkéri az intézmény vezetõjét, hogy májusi rendes ülésén adjon tájékoztatást az osztályok szervezésérõl. 5. Tököl Város Képviselõ-testülete a Sportcsarnok évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 6. a tököli 1057 hrsz-ú (Fõ út 114.) szám alatti ingatlan rendeltetés mód megváltoztatását rehabilitációs foglalkoztató céljára nem engedélyezi. 2. a Nap és Hold Rehabilitációs Alapítvány határozatlan idõre szóló helyiséghasználati kérelmét elutasítja. 1. Tököl Város Képviselõ-testülete, változatlan feltételekkel biztosítja Váradyné Áshin Beáta részére, a tököli 1228/4. hrsz-ú ingatlan bérletét december 31-ig az eredeti állapot helyreállításával. 2. a Sta-tech Kft. villamosenergia-ellátó vezeték létesítéséhez a Tököl, Nefelejcs utca 2255/2 hrsz. és a 2244 hrsz. utca 2250/8 hrsz. alatti ingatlanokon hozzájárul. 3. az ATEV Rt. Tököli Gyárának tulajdonosi hozzájárulás kérelmével kapcsolatban a döntést elnapolja, felkéri a polgármester útján a Mûszaki Irodát és a TVCS kht. ügyvezetõjét, hogy a szennyvíz befogadásával kapcsolatban részletesebb és bõvebb anyagot készítsen elõ. 4. a Szigetújfalu község területére vonatkozó Településrendezési Terv és Építési Szabályzat tájékoztatási anyagával kapcsolatban kifogást nem emel, a további véleményezési eljárásban részt kíván venni. 5. a Forma Tervezõ és Fõvállalkozó Rt. által készített, a tanuszodára vonatkozó tervek munkaközi példányát megtekintette és egyetért az alábbi módosításokkal: 1. az uszoda pihenõterületének bõvítése a medencecsarnok hosszanti megnyújtásával, 2. az épület DK-i oldalán napozóterasz kialakítása, 2. az I. emeletre tervezett kazánház, és személyzeti öltözõ a tetõtérben kerüljön elhelyezésre, az I. emeleten pedig nõi és férfi öltözõ legyen jelölve. A továbbtervezés során a kiszolgáló épületrész tetõszerkezete a munkaközi tervlapokon szereplõ oromzatos kontytetõ helyett, nyeregtetõs, oromfalas kialakítással, térdfal emeléssel, a késõbbi tetõtér-beépítés lehetõségét is szem elõtt tartva kerüljön kidolgozásra. Az uszodához tartozó parkolók a 2640/63 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon, a meglévõ fákat megõrizve kerüljenek elhelyezésre, a területen lévõ üres, fákkal nem betelepített földrészlet felhasználásával. 2. a tervezési szerzõdésben szereplõ szolgáltatás benyújtása véghatáridejének, június 1-ére történõ módosításához hozzájárul. 1. a Mûvelõdési Központ és Könyvtár évi költségvetésének bevételi oldalát megemeli a vasútmodell kiállítás eredetileg nem tervezett Ft-os bevételével, illetve a kiadási oldal kiállításra tervezett Ft-os elõirányzatát megemeli Ft-al, melynek fedezete a vasútmodell kiállításra befolyt Ft-os bevétel. 2. felkéri a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti elõirányzatmódosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten. 2. visszavonja 123/2004. (IV.26.) számú határozatát, 2) a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programján belül: Információs Társadalom- és gazdaságfejlesztés prioritásain belüli Szolgáltató Önkormányzat az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztésére benyújtandó pályázat kidolgozásával az Alkalmazott Logikai Laboratórium Kutató Fejlesztõ Szövetkezet bízza meg Ft + ÁFA összegért, melynek fedezetéül az általános tartalékkeretet jelöli meg, 2) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés és a partner önkormányzatokkal a társulási megállapodás aláírására. 3. Tököl Város Képviselõ-testülete, a GAMESZ épületbõvítés engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó, HÁZ PLUSZ Kft. által benyújtott ajánlatot elfogadja, a Ft + ÁFA tervezési költséget az általános tartalékkeret terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a tervezési szerzõdés megkötésére. 4. A Hagyományõrzõ Óvoda kérésére hozzájárul, hogy a június 1-én megüresedõ álláshelyeit határozott idejû szerzõdéssel június 30-ig betöltse. 5. a Szivárvány Óvoda kérésére hozzájárul, hogy a június 1-én megüresedõ álláshelyét határozott idejû szerzõdéssel június 30-ig betöltse. 6. a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató Kft.-vel április 30-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés Kiegészítésének 5. pontját az alábbiak szerint módosítja: A sírhelymegváltási díjakból befolyt összeget a vállalkozó jogosult felhasználni a temetõ üzemeltetésére, egyben a vállalkozó vállalja a ravatalozó felújítása kapcsán felmerülõ költségek 25%-a, de minimum 4 MFt biztosítását. b) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítás aláírására. 1. Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl város hulladékgazdálkodási tervének elkészítésére kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, egyben új meghívásos pályázatot ír ki Szigethalommal és Halásztelekkel való együttmûködést is figyelembe véve. 2. a tulajdonát képezõ szigetszentmiklósi helyrajzi számú 7986 m 2 nagyságú ingatlan 1013/10000 tulajdoni illetõségét Ft ellenében árverés útján értékesíti. Sikertelen árverés esetén, az árverési hirdetményben meghatározott vételáron felajánlja az ingatlant a Balla és Balla Kft. (2310 Szigetszentmiklós Eperfa u. 4.) részére. 3. a évi útépítés ajánlattételi felhívására beérkezett pályázatok közül a PUHI-TÁRNOK Kft. ajánlatát fogadja el, és felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezõvel a szerzõdést Ft összeg erejéig kösse meg az útfelújítási keret terhére. 1. a Qualitel Kft. szolgáltató ajánlatát támogatja, számára a tervek benyújtását

9 Tököli Tükör ÖNKORMÁNYZAT 9 követõen tulajdonosi hozzájárulást ad a kábeltévé-hálózat kiépítéséhez, egyben, felhatalmazza a polgármestert az együttmûködési szerzõdés elõkészítésére, az együttmûködési szerzõdés nem zárhatja ki, hogy más cégek ugyanezen beruházásra ajánlatot tegyenek. 2. megbízza a polgármestert és a jegyzõt az egészségügyi feladatellátás szükséges és lehetséges módosításával összefüggõ létesítményi, személyi és költség vonatkozások változatainak összeállítására. 3. Tököl város közoktatási intézményrendszer mûködésének minõségirányítási programját a határozat melléklete szerint elfogadja 4. Tököl Város Képviselõ-testülete, a tököli 096 hrsz-ú, 097/1 hrsz-ú, 2642 hrsz-ú, 26744/17 hrsz-ú, 090/4 hrsz-ú ingatlanain 1. a bányaszolgalom alapítását térítésmentesen nem biztosítja. A szolgalomalapítás ellenértékeként kéri, hogy a 095-ös temetõ ingatlanon a gázvételi lehetõséget (gázcsonk, nyomáscsökkentõ stb.) építse ki a Szabó Gáz Kft. 2. az ellenérték átadás - átvételét követõen, felhatalmazza a polgármestert a benyújtott Megállapodás aláírására. 1. a TSZGK kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a augusztus 11-én megüresedõ családgondozói álláshelyét határozatlan idejû szerzõdéssel betöltse. 2) a megüresedõ álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret kiegészítését 104 eft-ra (F2 kategória) évben a TSZGK bérmegtakarítása terhére, a késõbbiekben a tárgyévi költségvetése terhére biztosítja. 2. Dr. Bodnár Zsigmond háziorvos mûködési jogának átruházására vonatkozó kérelmét támogatja, 2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezõ, dr. Medveczky Sándorral kötendõ elõszerzõdést aláírja. 3. Dr. Zsíros Mihály fogorvosi praxisának elidegenítésére vonatkozó kérelmét az Orvosi Kamarával történõ egyeztetésig elnapolja, felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a fogorvosi mûködtetési jog elidegenítésével kapcsolatos kérdések tisztázása után javaslatait a képviselõ-testület következõ soros ülésére terjessze be. 1. Gólya Jánosné és társai felajánlását, amely a telekalakítással kialakuló 1644/5 hrsz-ú, 445 m 2 és 1644/9 hrsz-ú, 470 m 2 területû útszakaszok önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére vonatkozik abban az esetben fogadja el, amennyiben az újonnan kialakult utak kiépítését és az új telkek közmûvekkel történõ ellátását a tulajdonosok vállalják és erre vonatkozó nyilatkozatukat a Mûszaki Irodába benyújtják. 2. Takács László és társai felajánlását, amely a telekalakítással kialakuló 1646/5 hrsz-ú, 203 m 2 és 1646/8 hrsz-ú 203 m 2 területû útszakaszokat önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére vonatkozik, abban az esetben fogadja el, amennyiben az újonnan kialakult utak kiépítését és az új telkek közmûvekkel történõ ellátását a tulajdonosok vállalják és erre vonatkozó nyilatkozatukat a Mûszaki Irodába benyújtják. Dr. Takács Miklós és társai felajánlását, amely a telekalakítással kialakuló 1648/5 hrsz-ú 375 m 2 és 1648/10 hrsz-ú, 374 m 2 területû útszakaszokat önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére vonatkozik, abban az esetben fogadja el, amennyiben az újonnan kialakult utak kiépítését és az új telkek közmûvekkel történõ ellátását a tulajdonosok vállalják és erre vonatkozó nyilatkozatukat a Mûszaki Irodába benyújtják. Szegesdi Gábor és társai felajánlását, amely a telekalakítással kialakuló 1575/9 hrsz-ú 222 m 2 és 1575/1 hrsz-ú, 187 m 2 területû útszakaszokat önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére vonatkozik, abban az esetben fogadja el, amennyiben az újonnan kialakult utak kiépítését és az új telkek közmûvekkel történõ ellátását a tulajdonosok vállalják és erre vonatkozó nyilatkozatukat a Mûszaki Irodába benyújtják. Felkéri a polgármestert hogy a megállapodásokat kösse meg, az ingatlan nyilvántartásba történõ bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 6. Amennyiben a város költségvetési lehetõségei biztosítják, az út és közmû kiépítését az önkormányzat támogatja. 4. a Mûvelõdési Központ és Könyvtár évi költségvetésének bevételi elõirányzatát megemeli a pályázatokból és pénzeszköz átvételekbõl befolyó eft-tal, a kiadási elõirányzatát eft-tal megemeli a Summerfest dologi kiadásaira, felkéri a Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint a GAMESZ vezetõjét, hogy az elsõ félévben elért egyéb rendezvényi többletbevételek felhasználására készítsenek eszközbeszerzési javaslatot. 5. Tököl Város Képviselõ-testülete minõsített szótöbbség hiányában nem támogatja Halász László kérelmét, melyben a Mûvelõdési Központ és Könyvtár I. félévi többletbevételébõl adódó 700 eft felhasználását kérte a Summerfest fesztiválra engedélyezni. 6. a Mûvelõdési Központ és Könyvtár évi költségvetésének bevételi elõirányzatát megemeli a pályázatokból és pénzeszköz átvételekbõl befolyó eft-tal, a kiadási elõirányzatát eft-tal megemeli a Summerfest dologi kiadásaira. 1) tagja kíván lenni a térségben megalakuló kistérségi társulásnak, azzal a feltétellel, hogy a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó jogszabályi elõírások végleges formája számára elfogadható, 2) felkéri a polgármestert, hogy a társulás mûködésére vonatkozó megállapodással kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le, majd a társulási megállapodást elfogadás céljából terjessze a képviselõ-testület elé, 3) amennyiben a többcélú kistérségi társulás megalakul, egyetért azzal, hogy a Csepel-sziget és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszûnjön, 4) felkéri a polgármestert, hogy a közösen ellátandó feladatokra tegyen javaslatot a társulás többi részvevõje számára. 2. a tanuszoda tervkészítése vonatkozásában a Forma Tervezõ és Fõvállalkozó Rt. által kérelmezett, programbõvítés miatt szükségessé vált többlettervezési díjat, Ft + ÁFA összeget a felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja abban az esetben, ha a tervlapokon a tetõtéri szobák berajzolásra kerülnek. 3. a tervezési szerzõdésben szereplõ szolgáltatás benyújtása véghatáridejének, június 21-ére történõ módosításához hozzájárul. 3. a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programján belül: Információs Társadalom- és gazdaságfejlesztés prioritásain belüli Szolgáltató Önkormányzat az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztésére pályázatot nyújt be Szigethalom, Szigetszentmiklós, Halásztelek Önkormányzatokkal közösen, az erre a célra létrehozott társulás keretein belül, felkéri a pályázat készítõjét az önrész mértékének meghatározására. 4. Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ Közbeszerzési Szabályzat 1. olvasatát elfogadja. 5. a Mûvelõdési Központ és Könyvtár eseményeivel utasítja Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy olyan rendezvények megtartására kerüljön sor, amelynek zajkibocsátása a környezõ lakók nyugalmát nem zavarja. A rendezvények által kibocsátott zajszint ne haladhatja meg a jogszabályban megállapított határértéket. A képviselõ-testület felhívja a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának a figyelmét, hogy amennyiben azt észleli, hogy a zajkibocsátás e tiltás ellenére meghaladja az engedélyezett értéket, úgy azonnal intézkedjen annak megszüntetésére, és egyúttal azt jelezze a Polgármesteri Hivatalba. 2) felhívja Vörös Péter szomszéd ingatlantulajdonost arra, hogy amennyiben a jelen határozat ellenére a megengedettnél nagyobb zajszintet észlel, úgy azt haladéktalanul közölje a Mûvelõdési Központ

10 10 ÖNKORMÁNYZAT Tököli Tükör és Könyvtár igazgatójával és ezzel egy idõben a Polgármesteri Hivatallal is. 3) augusztus 1-tõl február 28-ig a fenti módon tájékozódik arról, hogy a Mûvelõdési Központ és Könyvtár által kibocsátott zaj mértéke a megengedett értékek alatt marad-e. 1. az ATEV Rt. Tököli Gyára részéretulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tököli gyárban keletkezett kb. napi m 3 sterilizált szennyvizet, az ATEV által kiépítendõ vezetékrendszeren a tököli szennyvíztelepre átvezesse, az alábbi feltételek betartása esetén: 1. Az ATEV területén keletkezõ szennyvizek csak elõtisztítás után vezethetõk a szennyvíztisztító telepre. Az elõtisztítás során törekedni kell a közcsatornára vonatkozó határértékek betartására. Amennyiben a bevezetésre kerülõ víz szennyezettsége a jogszabály szerint a közcsatornára elõírt paramétereknek megfelel, az elõtisztított szennyvizet még fogadni tudjuk, azonban az ezt meghaladó szennyezettségût már nem. A szennyvíztisztító telephez való csatlakozáshoz tervet kell készíteni, melyet a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelõséggel engedélyeztetni kell. 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a HÉV állomás és környékének (parkoló, zöldfelületek rendezése) kialakítása érdekében a BKV-val kössön együttmûködési szerzõdést azzal, hogy a feladat megvalósítására 4 M Ft keretösszeget biztosít a évi költségvetés terhére. Szigetújfalu és Szigetcsép szennyvízcsatorna rendszerének a tököli szennyvíztisztító telepre történõ kiépítéséhez (0162/1, 0157 hrsz-ú utak tököli szakaszán történõ elhelyezéséhez) hozzájárul. 4. Csendes Gézáné kérelmére a Huszka J. utcában építendõ ideiglenes ivóvíz vezeték megépítéséhez hozzájárul abban az esetben, ha kötelezi magát arra, hogy a Huszka J. utcában majdan kiépülõ ivóvíz hálózatra kártérítési igény nélkül rácsatlakozik. 5. a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programján belül: Információs Társadalom- és gazdaságfejlesztés prioritásain belüli Szolgáltató Önkormányzat az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztésére címû pályázat benyújtását támogatja, a megvalósításhoz szükséges bruttó EFt önrészt hitel felvételével biztosítja, felkéri a polgármestert a hitelfelvételi eljárás megindítására. 1. megbízza a polgármester útján a Mûszaki Irodát, hogy a Tomicsek Kereskedelmi Kft. kérelmében szereplõ közterületi parkolók kiépítésének becsült költségét és a megvásárolandó terület értékét a szeptemberi soros ülésig dolgozza ki. 2. az ARTEMISZ 2003 Kft Szigethalom, Kossuth L. u. 14. vételi ajánlata kapcsán tájékoztatja az ajánlattevõt, hogy a tököli 2640/89 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján szereplõ S. A. S. Care Egészségügyi Kft. tulajdonjog bejegyzési kérelmének törléséig nincs módja értékesíteni az ingatlant. Amennyiben az értékesítésnek nincs akadálya, a kérelemre visszatér. 3. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Szigethalom, Halásztelek települések polgármestereivel egyeztetve válassza ki az ajánlattevõk közül a hulladékgazdálkodási terv elkészítõjét, majd ezt követõn a vállalkozói szerzõdést írja alá. 4. Tököl Város Képviselõ-testülete Szigetcsép Község módosított Helyi Építési Szabályzata ellen kifogást nem emel. 5. a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Ügyrendi Bizottság külsõs tagjának Baller Antalnét választja meg. 6. a Nap és Hold Alapítvány, valamint a Nap és Hold Kht kérelmét a tököli 1057 hrsz-ú (Fõ út 114.) ingatlan rendeltetés mód megváltoztatását rehabilitációs foglalkoztató céljára nem engedélyezi. 7. felkéri a polgármester útján a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a pályázati lehetõségeket a jogszabályoknak megfelelõ tevékenység folytatását biztosító épület megépítésére, helyszínnek az Idõsek otthona épületének bõvítését jelöli meg. 8. felhatalmazza a polgármestert a Nap és Hold KHT-val való együttmûködés részleteinek tisztázására, illetve a többségi önkormányzati tulajdoni részesedés feltételeinek vizsgálatára. 9. megalkotja a Közbeszerzési szabályzatot ) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton az alábbi pályázót támogatja, az alábbi összeggel: - Magyar Vöröskereszt: Ft - Sváb Hagyományõrzõ Énekegyüttes: Ft. - Kínai Kung-fu Egyesület: Ft - Máltai Szeretetszolgálat: Ft - Tököl Gazdakör: Ft 2) felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott támogatottakkal kössön szerzõdést és a pénzügyi lebonyolításról a 92/2004. (III. 29.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelõen gondoskodjék. 3) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti eredményérõl a jelentkezõket tájékoztassa. 1. Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbi alapítványok részére nyújt támogatást: -Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. - Donor Alapítvány (Székhely: 4233 Balkány, Szakolyi u. 41. Telephely: 1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 5.) részére Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. - Értelmes Életért Alapítvány (1151 Budapest, Gubó u. 8.) részére Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. - Gyermekmentõ Alapítvány (1155 Budapest, Deminszky u. 1.) részére Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. - Szív a Szívért a Beteg Gyermekekért Alapítvány (1213 Budapest, Aradi vértanúk útja 124.) részére Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A fedezetként a tartalékkeretet jelöli meg. 2. 1) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton az alábbi pályázót támogatja, az alábbi összeggel: Általános Iskola: Ft 2) felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott támogatottakkal kössön szerzõdést és a pénzügyi lebonyolításról a 92/2004. (III. 29.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelõen gondoskodjék. 3) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti eredményérõl a jelentkezõket tájékoztassa. 3. mint Taggyûlés, 1) a TVCS Kht évre vonatkozó, egyszerûsített éves beszámolóját az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: Tököl Város Képviselõ-testülete, mint Taggyûlés felkéri a TVCS Kht. ügyvezetõjét, hogy a) Szigetújfalu, Szigetcsép szennyvízhálózatra való csatlakozása elõtt végezzen számításokat a tekintetben, hogy mennyi legyen az az összeg, amelyért a TVCS Kht a szolgáltatást nyújtja az egyszeri rácsatlakozási díjon felül. (Piaci árakat figyelembe véve, és önköltségi áron is kidolgozva.) b) a mérlegben szereplõ követelések behajtása érdekében a szükséges eljárásokat indítsa meg, illetve az éves mérleg készítésekor a behajtatlan követelések a továbbiakban a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen kerüljenek leírásra 2) a TVCS Kht. Felügyelõ Bizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerint elfogadja. 4. az Általános Iskola kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a megüresedõ szakos tanári álláshelyeket 1 fõ magyar, 2 fõ német és 1 fõ matematika szakos tanár alkalma-

11 Tököli Tükör ÖNKORMÁNYZAT 11 zásával határozatlan idejû szerzõdéssel betöltse, azzal a feltétellel, hogy a évi költségvetésben az intézmény a rendelkezésére álló bér elõirányzatot nem lépi túl. 5. Tököl Város Képviselõ-testülete a Hagyományõrzõ Óvoda, Napsugár Óvoda, Horvát Óvoda, Szivárvány Óvoda mûködésérõl szóló beszámolót tudomásul veszi 6. Tököl Város Képviselõ-testülete az Általános Iskola 2003/2004. tanévi mûködésérõl szóló beszámolót tudomásul veszi. 7. Tököl Város Képviselõ-testülete az általános iskolai elsõ osztályok kialakításáról, a beiratkozásokról és a nyolcadik osztályos tanulók beiskolázásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 8. az alábbiak szerint határozza meg a II. félévi munka- és üléstervét. KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK: Szeptember Tájékoztató a I. félévi gazdálkodásról Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: minden bizottság Tájékoztató a I. félévi adóbevételek alakulásáról Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Tájékoztató a I. félévi belsõ ellenõrzés megállapításairól Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: minden bizottság Október Az óvodák tájékoztatója a 2004/2005. nevelési év beindításáról Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester, óvodavezetõk Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: Oktatási, Kulturális Bizottság Az Általános Iskola tájékoztatója a 2004/2005. tanév beindításáról Elõterjesztõ: iskolaigazgató, óvodavezetõk Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: Oktatási, Kulturális Bizottság November Polgárõrség és közterület-felügyelet szervezése Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Alapítványi támogatási kérelmek Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság; Oktatási, Kulturális Bizottság December Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: minden bizottság évi költségvetési koncepció Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: minden bizottság A képviselõ-testület I. félévi munkaterve Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: minden Bizottság Helyiadó-rendeletek felülvizsgálata Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Közösségi pályázatok elszámolása Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester Az elõterjesztést tárgyaló bizottság: Pénügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi és Oktatási, Kulturális Bizottság Lakossági Fórumok 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Dunai Repülõgépgyár Rt.-vel, illetve más vállalkozókkal/vállalkozásokkal a repülõtér közös hasznosításával kapcsolatban. 2. 1) kezdeményezi a tököli 077 hrsz-ú 3301 m 2 térmértékû erdõ és a tököli 078hrsz-ú 412 m 2 térmértékû út ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, sport, szabadidõs tevékenység, közhasználatú pihenõpark kialakítása céljából. 2) felhatalmazza Hoffman Pál polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat részére történõ megszerzése érdekében. 3) az ingatlant sport- szabadidõs terület, erdei pihenõpark, szalonnasütõ kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni. 4) saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésérõl. 5) vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követõ év elsõ felétõl kezdõdõen, tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 6) vállalja, hogy amennyiben az ingatlan az önkormányzati tulajdonba kerüléstõl számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja. 1. 1) a 085 és 0154 hrsz-ú út mûvelési ágú ingatlanok bányaszolgalommal történõ megterheléséhez E Ft ellenérték fejében hozzájárul, 2) felhatalmazza a polgármestert a MOL R.t-vel megállapodás aláírására. 2. Szigethalom Önkormányzat Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény kérésére az általuk szeptember 3-án megrendezésre kerülõ Pest Megyei VI. találkozó lebonyolítását segítve, a Sportcsarnokból 100 db szék térítésmentes bérbeadásához hozzájárul. 1) az ERSTO Kft. tököli 0100 és 0129 hrsz-ú utakra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelõi hozzájárulás kiadására vonatkozó kérelme kapcsán, illetékességének hiányát állapítja meg, ezért a kérelmet elutasítja. 2) felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a 0100 és 0129 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba kerülését a Csepeli Duna MGTSZ felszámolójánál, ill. a Földhivatalnál. 1. a 0190 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévõ út belterületbe csatolásához hozzájárul. *** Tököl Város Képviselõ-testülete megalkotta az alábbi rendeleteket: 18/2004.(VII.27.) számú rendelete a talajterhelési díjról 19/2004. (VII.27.) rendelete a helyi állattartás szabályairól 20/2004. (VII.27.) rendelete a helyi zajvédelmi szabályok megállapításáról szóló 19/1999 (X.4.) számú rendelete (továbbiakban: R) módosításáról 21/2004. (VII.26.) számú rendelete a köztisztaságról Fejlesztési igény Száznál is több aláírással levél érkezett a Kölcsey úti ABC hentesüzletének újraindítását kérve. Hoffman Pál polgármester a vásárlói kérést mellékelve levélben kereste meg az CBA üzletlánc tulajdonosait az igény teljesítését kérve. Ez a téma szóba került a Fõ utcai ABC bõvítését elõkészítõ megbeszéléseken is. A tulajdonosok szerint fejlesztési terveik, s az Európai Uniós elõírások miatt szükséges változtatások több tízmillió forintos költséggel járnak, s mindent megtesznek a fentiek biztosításáért.

12 12 HÍREK, ESEMÉNYEK Tököli Tükör EMLÉKÉT MEGÕRIZZÜK Nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára id. Radnics Márkot, vagy ahogy évtizedek óta ismerik Tökölön a KOTY- KI -t. Radnics Márk (csíkos ingben) egykori sportvezetõk társaságában Tombácz Erzsébet, Ágics Ferenc és Kirchner István Vandalizmus Szinte napra egy évvel ezelõtt írtunk arról, hogy eltörték a közlekedést segítõ tükröt az üzletház elõtt, s most ismét tükör és mûanyag darabok jelzik, a vandálok még mindig itt vannak. S nem csak itt, hanem a temetõben, s a Fõ utcán is. A Polgármesteri Hivatalnál a díszvilágítás lámpáit törték össze, s a magyar és tököli zászlót lopták el. A temetõben pedig minden korábbit felülmúló rombolást hajtottak végre. Elõször birkák tettek kárt sírokban, a napokban pedig kis fákat, virágokat ástak ki, vittek el, s dobáltak szét a lelketlen pusztítók. A jogos felháborodás csak fokozódott, amikor a temetõi fasor megcsonkítását tapasztalták a látogatók. Váratlan halála felidézte a vele kapcsolatos emlékeket a tököliekben. A Sportpálya építése legendás közösségi összefogás eredménye volt 1950-ben, s az õ nevéhez, fáradhatatlan munkájához köthetõ. Nagy szerepe volt a nyári gát megépítésében is, s sorolhatnánk az évtizedekkel ezelõtti eredményeket, melyek ma is õrzik a Kotyki és generációja keze nyomát. Anekdotázó jókedve, a fiatalok s a város dolgai iránti nyitottsága nem csak a szûkebb közösségei, a Vadásztársaság, s a Sportkör, hanem mások számára is vonzó emberi példává tette. Tehetsége révén a legjobb magyar labdarúgók közé kerülhetett volna barátaival, a már régen elhunyt Rozgics Józseffel, Stinával, s Rozgics A Gyertyaláng Kft. és a Polgármesteri Hivatal megtette a feljelentéseket ismeretlen tettes ellen, de kevés esély van arra, hogy ezt az ügyet a rendõrség felderíti. A temetõ 24 órás õrzése lehetetlen feladat, de a kft. munkatársai, samezõõrök a jövõben fokozott figyelemmel kísérik a temetõi eseményeket. Kérünk mindenkit, segítsenek, jelezzék, ha károkozási szándékot látnak, hogy megállíthassuk ezt a pusztítást! Lerner Gábor A sportpálya egykori lelátója Andrással, Bazárral, de õk tököli focistaként ebben a faluban akartak maradandót alkotni. Örömmel hallgattuk véleményét, elismerõ szavait arról, hogy úgy látja Tökölön most ismét egy az õ szavait használva alkotócsapat irányít. A temetésen a város, a képviselõ-testület nevében Joszkin János, a Vadásztársaság nevében Ráckevei Károly búcsúzott Radnics Márktól. Isten nyugosztalja! Régi foglalkozások nyomában Édesapja nyomán járt Marelyin András (Kabli), amikor az egykori kovácsmûhelyre emlékezve új mûhelyt épített. A nehéz fizikai munka gyönyörû lépcsõkben, kerítésekben, kovácsoltvas tárgyakban ölt testet. Az idõsebbek még érzik az egykori lópatkolások égõszaru illatát, az izzó parázs, a forró vas látványát, s páros kovácsolás dallamát. Marelyin András büszke foglalkozására, s arra, hogy a családi hagyomány nem szakadt meg. Képeinken a jelenlegi mûhely, s idõs Marelyin András szigetszentmiklósi kovácsok társaságában látható.

13 Tököli Tükör TÖRTÉNELEM 13 Magyarország Európa Közösségi Nap a csatlakozás alkalmából Április 30-án igazi Közösségi Nappá vált az Európai Uniós csatlakozás dátuma. Közel húsz tököli közösség, sportolók, énekesek, táncosok, vadászok, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak, mûvészeti ágak képviselõi fogtak hozzá már dél felé a fõzésnek, hogy estére vendégül láthassák a saját közösségük tagjait, s vendégeit. A város által biztosított alapanyagokból sokféle finom étel készült, amihez sör és bor is került. Az esti programban Hoffman Pál polgármester köszöntötte a megjelent több száz résztvevõt. Kiemelte a csatlakozás jelentõségét, ugyanakkor hangsúlyozta Magyarország ezeréves európaiságát. Reményét fejezte ki, hogy az új Európa nemcsak nemzeteket együtt, hanem a nemzetek polgárainak közeledését, valamennyiünk boldogulását is biztosítja. A Fittkid és Ritmikus Gimnasztika csapat bemutatójának sikerét fokozta a Budapesti és Horvát Hagyományõrzõ Egyesület tánca, s a tököli kórusok mûsora. Az esõ nem volt kegyes hozzánk, mert a Benetton együttes programjának kezdetén ráijesztett a közönségre, akik közül sokan kitartottak, s emlékezetes, éjszakába nyúló bulival nyitották az elsõ EU-s napot.

14 14 EGÉSZSÉG Tököli Tükör Életerõ a talpunkban A reflexológia csaknem négyezer éves tudomány. Már a maja és az inka társadalom orvosai is nagy szerepet tulajdonítottak a kéz és a talp masszázsának, a copani oltáron ezer éve kõbe vésték a talpmasszázs alapjait. Egy amerikai gégész, dr. Fitzgerald és indián törzsek gyógyító technikáját tanulmányozva 1917-ben felfedezte a modern orvoslás számára ezt a terápiát. A szervezet mindig egyensúlyra törekszik, a reflexzónák masszírozásakor mozgósítjuk a szervezet gyógyító energiáit, serkentjük az egészségünket megtartó életerõket. Talpunktól közvetlen energiacsatornák vezetnek belsõ szerveinkhez. A masszírozás hatására növekszik a véráramlás a testben, a felhalmozódott salakanyagok fellazulnak, eltávoznak a szervezetbõl, a szervben pedig a jó vérkeringés hatására helyreáll az energiák áramlása. Nemcsak a talpból, hanem a lábfejrõl is pontos térkép készíthetõ: a jobb lábon vannak a jobb oldali szerveink reflexzónái, a balon pedig a bal oldali szerveinké. A páros szervek mindkét lábon megtalálhatók. A test közepére, többek között a gerincoszlopra mindkét láb belsõ részének masszírozásával tudunk hatni. A medencetájék nyirokzónáinak reflexpontja a sarok fölött a lábszáron található, a has- és mellizomzatét a lábfejen, rüsztön stimulálhatjuk. Nagylábujjunk alsó részén van az agy reflexpontja, a többi ujjon a homlok- és orrmelléküregeké. A talpmasszázst nem csak azoknak ajánljuk, akik valamilyen betegségben szenvednek. Egy negyedórás kezelés akkor is csodát tehet velünk, ha csak fáradtnak, kimerültnek, kedvetlennek érezzük magunkat. Egyre több természetgyógyász, pedikûrös és kozmetikus sajátítja el ezt az õsi technikát, s ajánlja szolgáltatásait. Miután kényelmesen ülve vagy fekve, lábunkat egy szakembernek átengedve, halk zene mellett végiglazítunk egy ilyen kezelést, nemcsak lábunkat érezzük frissnek, könynyûnek, hanem egész testünk valósággal megfiatalodik, feltöltõdik energiával. A betegségek kezelésére szolgáló masszázst általában bízzuk szakemberre, de a felfrissülésünket, ellazulásunkat szolgáló simogatási technikát viszonylag könnyen elsajátíthatjuk. S jó ha nem egyedül, hanem például a párunkkal. Hiszik vagy nem: szexuális elõ- vagy utójátéknak is nagyszerû, ha az ágyban, egymással szemben ülve egymás talpát masszírozzuk. Mire figyeljünk? Csak kellemesen meleg kézzel masszírozzunk! Ne masszírozzunk erõbõl. Ha fél perc után elfárad a kezünk, valamit rosszul csinálunk. Hüvelykujjunkkal mindig elõrearaszoló mozdulatokkal végezzük. Nem mindegy, hogy melyik lábbal kezdünk, s milyen sorrendben haladunk. Mindig a jobb lábat vegyük kezelésbe elõször, s utána a balt. Lazításhoz elõször a gerinc, a fej, a váll, a tarkó, a légzõszervek, az emésztõ szervek és a mirigyek reflexpontjait stimuláljuk. A masszírozást ilyenkor mindig a nemi szervek reflexpontjával fejezzük be. Figyeljünk testünk reakcióira! Ha masszírozás közben fájdalmat érzünk, s ez többször ismétlõdik, feltétlenül forduljunk orvoshoz, mert betegségre utaló jel lehet. Nyugodt környezetben, relaxálást segítõ zenét hallgatva, szûrt fényû szobában, gyertyafénynél, ha egy egzotikus füstölõ illata lengi be a szobát, könnyebb kikapcsolódni. Ilyen körülmények között egy húszperces kezelés többórányi alvással érhet fel. Tipp Könnyebben megtanulhatjuk, hol melyik szerv reflexzónás pontjai találhatók, ha egy fehér zoknira felrajzoljuk a talptérképet. Aki valamilyen krónikus betegségben szenved, beszélje meg kezelõorvosával, ajánlja-e az érintett reflexpont masszírozását. Sok idõs ember szenved a köszvénytõl, amelyet a szervezetben felhalmozódott húgysav okoz. A vese és a húgyvezeték pontjainak a talp belsõ, középsõ részén találhatók stimulálása nagyon könnyen elsajátítható, a naponta végzett masszázs eredménye néhány nap alatt észlelhetõ: a vizelet sötétebb lesz, a méreganyag eltávozik. Tilos masszírozni! Gyulladt, visszeres lábat (embóliaveszély!) Gombás lábat (a fertõzés szétterjedhet!) Lázas beteget Súlyos szívbetegeket, veszélyeztetett terheseket A menstruáció elsõ napján, kivéve, ha éppen gölcsoldás miatt tesszük Daganatos betegségben szenvedõket A talpmasszázs helyes technikája Jobb lábát vesse át a bal térdén. Jobb kézzel rögzítse a bokáját, bal kezével fogja át a lábfejét, és kezdje el jobbra forgatni. Ügyeljen arra, hogy a láb mindvégig laza, ernyedt legyen csak a kezével dolgozzon. 3-5 perc elteltével forgassa meg a lábat balra is (ugyanennyi ideig). A gyakorlat csökkenti a láb feszülését. Vesse át jobb lábát a bal térdén. Jobb kezével rögzítse a bokáját, és bal öklével finoman kopogtasson a talpán: kezdje a lábujjak alatt, és haladjon a sarokig. A (talpanként) 3-5 perces gyakorlat mûködésbe hozza és megmasszírozza az összes reflexzónát. Emellett felélénkíti a fáradt lábat. Vesse át jobb lábát a bal térdén. Jobb kezével rögzítse a bokáját. A lábfej belsõ oldalán fut végig a gerincoszlop pályája. Kezdje a masszázst a jobb láb nyakcsigolyapontjain (lásd a gerincrõl készített rajzot). Bal hüvelykujjával körkörös mozdulatokkal masszírozza végig az egész gerincoszlopot a sarokig. Végezze a gyakorlatot 5-5 percig. Tegye jobb sarkát a bal térdére. Helyezze mindkét hüvelykujját a jobb lábfejére. Az alul lévõ 4-4 ujját nyomja bele a talpába, és masszírozza meg belülrõl kifelé haladó, körkörös mozdulatokkal. Kezdje az ujjtöveknél, és jusson el lassan a sarokig. Így megdolgozhatja a talp minden reflexzónáját, egyenként 3-5 percig. Vesse át jobb lábát a bal térdén. Jobb kezével rögzítse a bokáját. Hüvelyk-*, illetve a többi ujjával masszírozza meg a lábujjakat körkörös mozdulatokkal elõször balról, majd jobbról. A 3-3 perces gyakorlat végén ujjaival finoman húzza meg különkülön mindegyik lábujját. Jobb sarkát támassza egy székre. Bal és jobb mutatóujjával simítsa ki a lábfej barázdáit a nyirokpontoktól (lásd a lábfejes rajzot) felfelé haladva. Belülrõl kifelé dolgozzon, lábanként 3 percig. A medencecsont nyirokpontjait hüvelyk-, mutató és középsõ ujjával masszírozza lentrõl felfelé, körkörös mozdulatokkal. A gyakorlat ideje 3-3 perc. Érdemes megjegyezni Lélegezzen mélyen ki és be. Az orron és szájon át történõ belégzéskor emelkedjen meg a hasfal, kilégzéskor pedig süllyedjen vissza. Így ön pozitívan befolyásolja az idegrendszert, és ellazítja az egész testet. Mindig a jobb lábnál kezdje a masszírozást. Az ember jobb oldala az értelmet és a jelenvalót tükrözi vissza, míg a bal az érzelmeket és a rejtõzõ tulajdonságokat. Ha a jobb láb masszírozása közben fájdalmat észlel, akkor heveny zavarról van szó. Ha ugyanezt bal oldalon érzi, akkor szervezete folyamatos túlterhelésnek van kitéve. Egészében is elvégezheti a lábmasszázst, de külön-külön a fontosabb gyakorlatokat is. A sorrend sem fontos. A megadott idõtartamok csak tájékoztató jellegûek. Ha szükségét érzi, hosszabb vagy rövidebb ideig is csinálhatja a gyakorlatokat. Összeállította: Ecsedi Beáta

15 Tököli Tükör EGÉSZSÉG 15

16 16 KÜLFÖLDI HÍREK Tököli Tükör Sportküldöttség Németországban Tököliek Európában programot biztosítottak a mieinknek. A kézilabda mérkõzésen jó játékkal gyõzött csapatunk, s szerzett elismerést a szurkolók között. Cony Albers a Tököl-Klein Rönnau sportkapcsolatok kezdeményezõje és motorja a csapatok bankettjére meghívta a tizenöt évvel ezelõtti kapcsolatot létrehozó Fred Hildebrand egykori, és Hoffman Pál egykori edzõket is. Az eseményekrõl tudósított a helyszíni sajtó is, s a tököli csoportot köszöntötte Magret Schlüter, Klein Rönnau polgármester asszonya is. Kerékgyártó Zsolt vezetésével leány kézilabda csapatunk viszonozta Klein Rönnau-i barátaink tavalyi látogatását. Házigazdáink tengerparti látogatással szabadtéri színházi elõadás megtekintésével Lübecki városnézéssel, a Hansa park, az Ostsee Therme (vidámpark és látványfürdõ) közös meglátogatásával színes A tököli délszláv Tánccsoport Törökországban A tánccsoport 35. éves évfordulóján Kuncze Gábor 1,5 MFt-ot biztosított egy külföldi utazásra az együttesnek. A támogatás és Halász László szervezõ munkája nyomán különleges, érdekes út várt a csoportra. Az együttes Antayából küldött üdvözlõlapot Tököl önkormányzatának. Horvát nyelvgyakorlás Zágrábban Boulogne-i kapcsolat Az általános iskola vezetõinek támogatásával nagyszerû kapcsolat van kiépülõben Tököl és a francia Boulogne között. A nyár kezdetén a tököli iskolások indultak egy hosszú európai útra. Franciaországból átruccantak Angliába is. Táborozó gyerekek Lengyelországban Négy nemzet táboraként indult Klein Rönnau, Tököl, Pszczyna, St. Georg városainak ifjúsági találkozója tíz évvel ezelõtt. A franciák kiesésével három résztvevõ évente változó helyszíneken találkozik. Minden csapat gyerek, s két felnõtt kísérõvel érkezett ezúttal a lengyel partner által szervezett tengerparti táborba. A tököli iskolásokat Gajárszky Rozika és Szekeres András tanárok vezették, aki az általunk programba került zágrábi csoport beilleszkedését is segítették. Az európai uniós tagjelölt horvátországi csapatot Ante Pavicic igazgató úr kísérte. A körhinta tovább forog, jövõre Klein Rönnau várja a diákokat.

17 Tököli Tükör HAZAI HÍREK 17 A tököli gyerekek számára a párizsi, londoni, Boulogne-i élmények soha nem felejthetõek. A nyári látogatást viszonozták a franciák júniusban Tökölön. A Fikó István által szervezett fogadás méltón viszonozta a franciák kedvességét és az ott szerzett élményeket. A francia küldöttséget, amelynek tagjaként a francia város képviselõi is Tökölön jártak, Hoffman Pál polgármester is fogadta õket. Boulogne-i vendégek Európa Tökölön Darguni barátok Újabb német város küldöttségét ismertük meg a nyáron. Halász Istvánné Erika néni, aki 36 évnyi tököli élet után visszatért szülõvárosába, az egykori NDK kisvárosba, Dargunba, Tökölre is elhozta barátait, akik számára magyarországi utazást szervezett ráckevei központtal. A tököli látogatás, s a fogadás a polgármesteri hivatalban megható volt, hiszen az egykori szomszédok, barátnõk elérzékenyülve köszöntötték a régen látott barátot. Örömmel olvastuk a csapat hazatérés utáni levelét, melyben a nagyszerû tököli pillanatokról, s a megismert szimpatikus kisvárosról írtak. Kovini kézilabdások Ráckeve testvérvárosának csapatát, Kovin szerb ifjúsági együttesét fogadta férfi ifjúsági csapatunk a Sportcsarnokban. Az egykori jugoszláviai csapatok technikáját felvillantó ellenfél legyõzése fontos sikerélményt adott még akkor is, ha a vendégek játékosai fiatalabbak voltak a mieinknél. Zágrábi gyerekek A Kihívás Napján osztálytársak, iskolatársak buzdításával zágrábi ellenfelekkel szemben léptek pályára focistáink, kézilabdásaink. A horvátok elleni mecscsek emlékezetes közösségi élményként, életreszóló emlékként maradnak a pályára lépõ gyerekekben. Különösen a leány kézilabdások fergeteges gyõzelme érdemel kiemelést. Szintén a zágrábi iskola tanulóival valósult meg a horvát nyelvgyakorló tábor, melynek során 20 Prjecko-i gyermek nyaralt a tököliekkel. Határon túli magyarok Kü Lajos egykori kiváló labdarúgó szervezésében idén is nagy sikerevoltatrianonban elszakított magyar területeken élõ fiatalok labdarúgó tornájának. A többszáz csapat végsõ küzdelmei Magyarországon folytak. Tököl is szerepet vállalt a csapatok elhelyezésében. Az Felsõõr és Zenta fiataljai számára nem csak szállást és étkezést, hanem egyhetes programot is biztosítottunk. Hisszük, hogy az anyaország gesztusai erõsíti a fiatalokban a magyarságtudatot és számunkra is öröm, hogy tehetünk valamit értük.

18 18 CÍMLAPSZTORI Tököli Tükör Berzeviczy Zsolt: Címlapsztori Pesuth Ritával Hatszoros kick-boksz világbajnok vagy, mûsort vezetsz a Duna TV-ben, kazettákat adsz ki, edzéseket tartasz, tagja vagy a Gastroyal nyerõ ebéd csapatának. Pár dolog, ami hirtelen eszembe jut rólad. Tulajdonképpen mit írnál a foglalkozás rovatba? Nem is tudom. Valóban sok mindennel foglalkozom, s igazából mindegyiket nagyon szeretem. De egyiknek sem vagyok annyira elkötelezve, hogy feladjam miatta a másikat. Keresem az utam. Ennek a része az is, hogy a Gastroyalnál hiteles arcokkal rajtam kívül Kõbán Rita és Kállai Ildikó a tagja a nyerõ ebéd csapatának próbáljuk meggyõzni az embereket az egészséges étkezés elõnyeirõl. Nemcsak arról van szó, hogy ismert emberekként a nevünk adjuk a vállalkozáshoz. Megjelent az étlapunk, amelynek mi alakítottuk ki az ízvilágát, s a közvetlen marketingmunkában is részt veszünk. Nehéz feladat a táplálkozási szokások megváltoztatása, hiszen évtizedek rossz beidegzõdését, hagyományát kell legyõznünk. Mégis nagy örömmel veszünk részt a munkában, mert hiszünk a helyességében és a sikerében. Mégis, mit gondolsz: mi jut rólad az emberek eszébe? Az egykori élsportoló, a tévés személyiség, vagy az a nõ, akinek erotikus képei jelentek meg színvonalas magazinokban? Tényleg nem tudom megmondani, hiszen nagyon sok helyen szerepelek. Az mindenesetre valóban furcsa, hogy amikor a sikereimet elértem, jóval kevesebbet voltam reflektorfényben. Már csak azért is érzem helyénvalónak a kérdést, mert a sportágadban van egy ötszörös világbajnok, akit Debreczeni Dezsõnek hívnak. Nem hiszem, hogy az emberek többsége felkapná a fejét a neve hallatán. Remélem, hogy beér és megszerzi a hatodik aranyát is! Visszavonulásom óta is rendszeresen járok világversenyekre a válogatottal, s jobban izgulok értük, mint egykor saját magamért. Térjünk vissza az alapkérdésre, ami az ismertségrõl, illetve annak megszerzésérõl szólt. Nincs benned hiányérzet amiatt, hogy a kick-boksz nem olimpiai sportág? Hiszen hatszor is a világ legjobbja voltál, s te magad is azt mondtad, hogy aktív korodban jóval kevesebben ismerték a neved, mint most. Az olimpiai aranyérem megszerzése valóban nagyon nagy dolog, de szerintem az olimpiai bajnokok sincsenek már annyira reflektorfényben, mint régebben. Jó, egy Egerszegi, egy Darnyi nevét örökre megjegyezte az ország, de rengeteg oylan olimpiai bajnok van, akit már réges-régen elfeledtek. A saját teljesítményén túl erõsen médiafüggõ az, hogy valaki a sikerei után is ismert és elismert ember maradjon, vagy azzá legyen. Ezzel egyetértek, de nem gondolod azt, hogy aki csúcson volt sportolóként mint ahogyan te is, annak olyan anyagi és erkölcsi megbecsülésnek kellene örvendenie, hogy visszavonulása után ne kelljen aprópénzre váltania a tehetségét, az ismertségét? S most nem arra gondolok, hogy te is ezerféle dologban veszel részt, hanem arra, hogy ha valaki egyszer vagy többször a legjobb volt valamiben a világon, akkor ne csak ideig-óráig legyen a kirakatban, hanem kapja meg azt az anyagi elismerést, ami sínre teszi az egész életét. Nézd, az biztos, hogy nagyon sok országhoz képest még az olimpiai bajnokaink sem részesülnek megfelelõ elismerésben, nemhogy a világbajnokok. Lehet amiatt sírni, hogy ebbe az országba születtünk, s itt csak ennyire becsülnek bennünket, hogy csak ennyi pénzt van módja adni az államnak a teljesítményünkért, de én ezt nem tartom jónak. Tudjuk, hogy mit vállaltunk, s hogy mit várhattunk érte. Meg kell találni az arany középutat. Azt a kihívást, hogy ne ülj karba tett kézzel a babérjaidon, hanem az eredményeidet, az ismertségedet, a nevedbõl adódó elõnyöket a magad javára fordítsd. Ez a civil élet kihívása. Te megfeleltél a kihívásnak? Elégedett ember vagy? Örök elégedetlen vagyok, ilyen a természetem. Mindig keresek kihívásokat, de reálisakat. Olyan célokat tûzök ki magam elé, amelyek nem rugaszkodnak el a valóságtól, s képes vagyok teljesíteni azokat. Néha végiggondolom, hogy mi történt velem az eddigi életem során, hogy mit értem el huszonkilenc éves koromra. Legtöbbször arra a megállapításra jutok, hogy abszolút elégedett ember lehetnék, de hát én nem vagyok egy elégedett ember típus. Például tegnap éjszaka is arra ébredtem, hogy gondolkodom, hogy egyfolytában jár az agyam, nem tudom kikapcsolni. Mit csináljak, ilyen vagyok! Tényleg azt gondolom, hogy az örök elégedetlenség viheti elõre az embert. Örök elégedetlenként, ha visszagondolsz eddigi életedre, van bármi, amit másképpen csinálnál, mint ahogy azt tetted? Ezen nem gondolkodtam. Hétéves voltam, amikor ledobott magáról egy ló, akkor biztosan végigpörgött az életem, de ez csupán hét esztendõ volt. Mindenre szívesen emlékszem, ami megtörtént velem. Nem hiszem, hogy szarvashibát követtem volna el eddigi életem során.

19 Tököli Tükör CÍMLAPSZTORI 19 Nagyon sok élsportoló nehezen, vagy egyáltalán nem találja meg a helyét a civil életben. Bekerülnek egy olyan közegbe, ahol már nem az számít, hogy valaki olimpiai vagy világbajnok, hanem az, hogy meg tudja-e állni a helyét a munkahelyén, képes-e arra, hogy lezárja azt a fejezetet, ami az ünnepelt sportolóról szólt. Úgy érzem, hogy ez neked nem okozott gondot. Én elõre gondolkodom, s teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy a sportolást átmeneti idõszaknak kell tekintenem az életemben, hiszen egyszer vége lesz. Azt vallom, hogy az ember bármit csinál, azt a csúcson kell abbahagynia, s egy élsportolónak meg kell éreznie azt a pillanatot, amikor tudja: ma még én állok a dobogó legfelsõ fokán, de holnap már más lesz a bajnok. Jön valaki, aki jobb nálam, s én ezt nem akarom megvárni. Tudatosan terveztem az utolsó évem, a sport mellett már dolgoztam is: feladatokat kaptam a Telesporttól, videókazettákat adtam ki. Miután 99 novemberében megvívtam az utolsó döntõmet amit szerencsére megnyertem, szóltam az edzõmnek, hogy ez volt az utolsó mecscsem. Azt hiszem, akkor is abbahagytam volna, ha az ellenfelem gyõz, de ez így igazán szép befejezése volt a sportolói karrieremnek. Szóval tudatosan készültem a civil életre: fõiskolára jártam, majd másoddiplomát szereztem. Igyekeztem az élsportolói múltamat egy olyan tudással párosítani, ami hitelessé tesz a munkámban, az emberek szemében. Egy veled készült interjúban pár évvel ezelõtt azt olvastam, hogy elsõsorban gyerekekkel szeretnél foglalkozni. Mintha eltávolodtál volna ettõl a tervedtõl. Valóban így van, felnõtteknek tartok leginkább edzéseket, a kick-boksz és az aerobic ötvözetét. Ez egy kicsit populárisabb, mintha külön-külön foglalkoznék a két sportággal, s nem is az a célom, hogy bajnokokat neveljek. Sokkal inkább az, hogy azok az emberek, akik részt vesznek a foglalkozásokon, fittek legyenek, jól érezzék magukat. Ezt hálásabb feladatnak érzem, mint azt, hogy gyerekek nevelõedzõje legyek, akik aztán valami miatt elpártolnak késõbb a sporttól. Ezt nehezen tudnám elviselni. Ugyanakkor az is igaz, hogy nemcsak az elismerés, a bajnoki címek, hanem saját magunk miatt is sportolunk. S ha azok a felnõttek, akik hozzám járnak, megtapasztalják, hogy éretten sokkal nehezebb kialakítani a sportos életvitelt, mint 9-12 éves korban, s ennek hatására a gyerekeiket már ebben a szellemben nevelik, akkor közvetett módon ugyan, de mégis tettem valamit a gyerekekért. Úgy látom, hogy minden dolognak igyekszel a jó oldalát látni. Soha nem voltál krízisben? Krízisben? Folyamatosan abban voltam és vagyok. Például: hatszor nyertem világbajnokságot, de soha nem gyõztem Európa-bajnokságon. Ha nyersz, akkor mindenki azt hiszi, hogy hû de jó voltál, elpáholtad az ellenfeledet és kész. Na, ez nem így van. Adsz is, kapsz is. Ez mindig visszaállított a realitás talajára. Mindig jön egy jobb, egy fiatalabb. Kedden még világbajnokként ünnepeled magad, szerdán már összevernek az edzésen. Ez a földön tartja az embert. Komolyra fordítva a szót: igazi, durva krízishelyzetben szerencsére nem voltam, de sérülések, lelki bajok természetesen akadtak. Az elsõ világversenyemen, a 92-es várnai Európa-bajnokságon egy ezüstéremmel indítottam, ami nagyon nagy dolognak számított. Én viszont fél év múlva is sírtam miatta. Aztán más versenyeken igyekeztem elégtételt kapni. Jó versenyzõalkat voltam. Igazi túlélõ típus vagyok. Egy barátom mondta, nem érti, hogy lehet az, hogy egyik nap még dõl belõlem a panasz, teljesen ki vagyok akadva, másnap pedig ha felhív telefonon, már semmi bajom. És hogy lehet? Erõs akaratú és érzelmû vagyok, de megtanultam kordában tartani magam. A téged ért kritikákat is jól tûröd? Nehezen viselem a kritikát, viszont elgondolkodom rajta. Belátom, ha hibáztam, és tudok bocsánatot kérni. Van valami, amirõl azt gondolod, hogy nem úgy sikerült az életedben, ahogyan eltervezted? A nyelvtanulás. Rossz érzés visszagondolni a német órákra. Hiába igyekszel, hiába szakadsz meg, nem lehetsz benne tökéletes. Tudod: én maximalista vagyok, örök elégedetlen (Megjelent a MIX júliusi számában.) Világkupa sikerek Örömmel értesítem Önöket, hogy május között Nyíregyházán megrendezett Világ Kupán ismét szép sikert értünk el: Felnõtt fullcontact kategóriában: Horváth László Utánpótlás stop semicontact kategóriában: WágnerVivien, Takács Péter Zelenai Dávid, Albercht Péter Páhi Péter, Laszák Zoltán szerepeltek kiválóan.

20 20 MÚLT ÉS JÖV Tököli Tükör Lakossági Fórum Merész tervek, megfontolásra érdemes javaslatok Ékes lombkoronád Nyolcvan éve csonka, Millió leveled Nyolcvan éve sorvad Turáni Tölgy Barbár csonkolók a Koronát nyírtátok. Pusztulást remélve, Ágait vágtátok. Nyolcvan éve vérzik Ágaidnak sebe, Hallgatás mérgez már Nyolcvan esztendeje! Oh ti alattomos, Ostoba erdészek! Vannak öröklétû Kozmikus törvények: Hoffman Pál polgármester tájékoztatója, mellette dr.vass Lucia alpolgármester és Kiss Tibor Pezsgõ hangulatot hozott a Mûvelõdési Házban megtartott rendezvény. A nagy érdeklõdést az érdekes témák izgalmai keltették. Hoffman Pál polgármester technikai újítással meglepve a résztvevõket nemcsak szóban, hanem vetített képekkel, ábrákkal szólt a város költségvetési helyzetérõl, az új Település Szerkezeti és Szabályozási Tervbõl adódó lehetõségekrõl, a fejlesztési elképzelések jelenlegi állásáról. Gyökered fénymagból Csillagmezõn eredt, Földanyánk testébõl Táplálta törzsedet. Isten adta néked E csodás koronát, Égi ajándékként, Virágzó, szép hazát. Lassan növekszik, mi Erõsnek teremtett, S türelemmel nevel Arányos termetet. Csodaszarvas népe Hittel nézd e vén fát, Növeszt még Kárpátok Ölelte koronát! Trianoni megemlékezésre hívta a tököli barátait, ismerõseit Füzi Árpád, Tökölrõl elszármazott barátunk. A Péceli ünnepség hosszú évek munkáját koronázta meg, mert ekkor avatták fel a Péceli Történelmi Emlékparkot. Az emlékezés szép élményként marad meg a résztvevõkben, s tragikus eseményként azokban, akik a programot követõ baráti beszélgetés résztvevõi voltak. A megterhelõ munka, a sikeres program izgalmai sajnos túl nagy terhet jelentettek Füzi Árpád számára. Az Emlékpark létrehozója, az ünnepség szervezõje tragikus módon elhunyt. Gyászolják tököli barátai, egykori osztálytársai is. Nyugodjék békében! Hõsi halálotok minket is hõstettekre késztet. Kegyelettel Tököl község közönsége... áll az elsõ világháború hõseinek 1930-ban emlékül állított szobor feliratán. Az érdeklõdõ tököli polgárok Beszélt a polgármester az egészségügyi feladatellátásban lehetséges változásokról, s a közbiztonság állapotáról. Nagy érdeklõdést keltett a kábeltévé hálózat építésérõl, a lakótelep melletti telekalakításról, s az uszodaépítésrõl szóló tájékoztató is. A jelenlévõk részérõl megfontolásra érdemes javaslatok hangzottak el a játszóterekre, a lakótelepre, a repülõtérre, a parlagfûirtásra, a belvíz elvezetésre, út- és járdaépítésre vonatkozóan. A képviselõ-testületi tagok a hallgatóság között Tavaly, elsõ alkalommal tartottunk Hõsök napi megemlékezést. Vitéz Kiss László és barátai jóvoltából ünnepélyesebbé váló eseményen az eredeti egyenruhában díszõrséget álló, Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományõrzõ Egysége és a Vitézi Rend tagja és tököliek emlékeztek. A családtagok és a város nevében koszorúzók nemcsak az elsõ, hanem a második világháborúban elesettekre, áldozattá váltakra emlékeztek.

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. február 6- i, illetve a Képviselő-testület 2014. február 11. napján tartandó ülésére Tárgy: A Biatorbágy-Tata

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott -

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott - 18/2016. (I.27) határozata A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 1. A Képviselő-testület Dr. Fehér Edit háziorvos kérelmét megtárgyalta, és a praxis működési költségeinek

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szociális feladatellátás átszervezése Iktatószám: 9672/2011. Melléklet:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: A település tisztaságáról és a települési szilárd

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

395/2.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelem. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 20-i ülésére

395/2.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelem. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 20-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: aljegyző Előterjesztő: Mezőfi Zoltán

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben