XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA augusztus. Évtizedes barátság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság"

Átírás

1 Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ Egyesület Kórusa és a német vendégek között évtizedek óta érezhetõ. Felnõttkorban már nehezen kötõdnek új barátságok, de ha teszünk érte, a dolog nem lehetetlen. Tököl és Klein Rönnau kapcsolatai széleskörûek, de a leghosszabb rendszeres együttmûködés e két közösség között alakult ki. Jó tudni, hogy távol, 1500 kmre is vannak barátaink, akik 1990 óta Évtizedes barátság áradó szeretettel fordulnak felénk, tököliek felé, és hálásak a magyaroknak a német újjáegyesítés sikeréért ben a várakozás jellemezte a beszélgetéseket. Kíváncsiak voltak rá, mit várunk az Európai Unióhoz való csatlakozásról, s mi is érdeklõdtünk a várható változásokról. Az évek alatt, a találkozások során sokat tanultunk egymástól, a családok megismerték, megszerették egymást, ami biztosíték arra, hogy még sok szép közös élmény vár az énekkarok tagjaira. Fogadás a polgármesteri hivatalban A búcsúest vidám pillanatai A vendégfogadó tököli családok Közös éneklés a banketten Városnézés a Lovasklub vendégeiként Kerti parti Lerner Péteréknél

2 2 ÖNKORMÁNYZAT Tököli Tükör Kiss Tiborné vezetõ óvónõ a koccintás elõtt Szeretet és hozzáértés 30 éves óvodai jubileum Sok szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeket, és óvodánk jelenlegi dolgozóit. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Köszöntöm Hoffman Pál polgármester urat, Rácz Judit aljegyzõ asszonyt és a GAMESZ dolgozói közül Istvánov Gergelynét, Rácz Józsefnét, Tóth Ágnest és Ágics Antalt. Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy az óvoda 30 éves jubileumi ünnepségét a jelenlegi nevelõtestület segítségével megszervezzem. Nagyon örültünk ennek a feladatnak, s nagy izgalommal készültünk, s reméljük, hogy mindenki kellemes élményeket visz majd haza magával. Összefoglalásként szeretnék néhány szót szólni óvodánk történetérõl: az épület 1973-ban épült január 1-én adta át az akkori Tököli Községi Tanács vezetõsége a gyermekek számára az eredeti tervek szerint 3 csoportos, 75 férõhelyes óvodának épült saját fõzõkonyhával és egy szolgálati lakással 1987-ben a fõzõkonyha megszûnt, helyére 1 csoportszobát, gyermekmosdót, öltözõt alakítottak ki szeptember 1-tõl már 4 csoporttal, 100 férõhellyel mûködhetett tovább az óvoda 1974-tõl december 31-ig Tököl 4 óvodája összevont irányítás alatt mûködött. Ez az óvoda a III. számú Napközi Otthonos Óvoda a központi szerepet töltötte be tõl 1976-ig Horváth Györgyné (Marika néni) látta el az óvoda vezetését. Majd 1976-tól december 31-ig az összevont óvodák vezetõje Szilágyi Simonné (Mándi néni) volt január 1-jétõl, miután az óvodák különváltak, lett az intézmény neve Reform Óvoda 1994 januárjától a vezetést Együtt a jubileum vendégei Duldner Albertné (Éva) vett át, s vezette az óvodát 2001 augusztusáig 1996-ban 2 csoportos, 50 férõhelyes tagóvodával bõvült az intézmény a Pesti úti lakótelepen 12 óvodapedagógus jut, ebbõl 1 fõ óvodavezetõ, 1 fõ tagóvodavezetõ-helyettes. 6 dajka segíti az óvónõk munkáját, és gondoskodik az intézmény tisztaságáról. Két konyhai kisegítõ látja el a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos teendõket. Hagyományainkról, programjainkról: Továbbra is 2 csoportban folyik horvát kisebbségi nyelvoktatás. (Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt 2 évben óvodánkból iratkoztak be a legtöbben a horvát nyelvû elsõ osztályba). A nemzetiségi Az óvoda korábbi vezetõi és dolgozói Hoffman Pál polgármesterrel hagyományokat nemcsak a nyelvoktatással 2001 májusától javult az óvodapedagógusi személyi ellátottságunk 2 fõvel, de még így is 1 fõ óvodapedagógusi álláshelyünk hiányzik augusztus 1-tõl az ápoljuk, hanem heti egy alka- lommal nemzetiségi néptáncoktatást is tartunk ben készült el a HOP-unk, azóta eprogram szerint dolgozunk. Kiemelten figyelünk a hátrányos helyzetû gyermekekre óvodavezetési feladatokat és az egészséges életmódra való én végzem 2003 júliusában nevelõtestületünk névváltoztatási kérelmet nyújtott be a képviselõ-testület felé, kérésünket támogatták, nevelésre, ezért minden csoport heti 1 alkalommal gyümölcsnapot tart, valamint a nagycsoportosok, nagyobb középsõsök, illetve gerincproblémával küzdõ gyermekekkel uszodába járunk. S most a mondandóm vége felé köszö- s így 2003 netnyilvánításként említeném, hogy a augusztusától Szivárvány jelenlegi születésnapi jubileumi ünnepség Óvodaként mûkö- dik. Személyi ellátottságunkról is szólnék néhány szót: nem jöhetett volna létre a segítõkész szülõk támogatása, a szponzorok, az önkormányzat, a GAMESZ és az óvoda valamennyi dolgozója nélkül! A tagóvodánkkal együtt a Kiss Tiborné 6 csoportra (150 férõhely) óvodavezetõ

3 Tököli Tükör TÖRTÉNELEM 3 Európai uniós választási eredmények FIDESZ gyõzelem Tökölön is Hol vagy István király? Szent István napján sok látványos program zajlik szerte az országban és Tökölön is. Nekünk mégis az esti Hõsök terén megtartott szentmise adja az ünnep igazi tartalmát. Weisenfeld Zoltán plébános atya õszintén hitelesen szólt a Szent Istváni életmû jelentõségérõl. A Szent Istváni példát különösen a családok szentségére s a szilárd erkölcsi rendre vonatkozóan emelte ki. Az ünnep fontos, de a megemlékezést tetteknek kell követniük. A szentmisét követõen került sor az új kenyér megáldására, melyet hagyományosan Gergics Mátyás és Petõ Tamás és családja készített elõ. Terror Háza Megdöbbentõ, szörnyû és hasonló vélemények hangzottak el a Terror Házába tett látogatás utáni beszélgetésekben. Idõsek, akik megszenvedték e sötét idõszak történéseit, döbbenettel, volt aki könnyekkel a szemében járta a termeket s szembesült az akkori valósággal. A Gazdakör által szervezett látogatást a tárlatvezetõk felkészültsége tette teljessé. Másokkal együtt jövünk vissza, fogadkoztak, mert ezt mindenkinek látnia, éreznie kell. Ezt mindenkinek éreznie, látnia kell. Terror háza A csoport idõsebb tagjai a Terror Háza bejáratánál Tököli fiatalok, háttérben a Kalasnyikov és a vörös csillag

4 4 ÖNKORMÁNYZAT Tököli Tükör Gyarapodó város, törvényesen mûködõ önkormányzat Az Állami Számvevõszék a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A (1) bekezdése alapján önkormányzatunk évi, valamint I-III. negyedévi gazdálkodását október 29. és december 3-a között helyszíni ellenõrzés során ellenõrizte. Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy: önkormányzatunk a gazdálkodás törvényességét, szabályszerûségét biztosította-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során; a gazdálkodás szabályszerûségét biztosító kontrollok megfelelõen segítették-e a végrehajtást; önkormányzatunk által ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló pénzforrások összhangja biztosított volt-e, különös tekintettel egyes kiemelt feladatokra; a helyi horvát és német kisebbségi önkormányzat gazdálkodása során érvényesültek-e az államháztartási törvény és a vonatkozó kormányrendeletek elõírásai. Az Állami Számvevõszék vizsgálati anyagából kiderül többek között, hogy 1. Az elfogadott évi költségvetési koncepció alkalmas volt a részletes költségvetés összeállításának megalapozására, meghatározta a tervezés fõ irányait. 2. a polgármester a és évi költségvetési rendelettervezetek benyújtásakor betartotta az államháztartási törvény 71. (1) bekezdésében elõírt határidõt. A képviselõ-testület a költségvetési rendelettervezeteket két ütemben január 21-i és február 11-i, valamint január 27-i és február 24-i ülésén tárgyalta. 3. a költségvetési rendelettervezetek intézményekkel történt egyeztetése írásban dokumentált volt. A Pénzügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság a rendelettervezeteket a januári és februári képviselõ-testületi üléseket megelõzõen megtárgyalta és állásfoglalásait határozatokban rögzítette. A képviselõ-testület a rendeletek megalkotása során figyelemmel volt a bizottság javaslataira. A könyvvizsgáló a tervezeteket írásban értékelte. Állami Számvevõszéki vizsgálat 4. a költségvetési rendelettervezetek beterjesztését megelõzõen a képviselõtestület döntött azokban a kérdésekben, amelyek a betervezett elõirányzatokat megalapozták. Így például a képviselõtestület 23/2002. (XII. 10.) számú rendeletében módosította az építményadó mértékét, bevezette a magánszemélyek kommunális adóját. 5. a évi költségvetési rendelet módosítására elõterjesztett rendelettervezetek részletezettsége azonos volt az eredeti elõirányzatot tartalmazó költségvetési rendelet szerkezetével. Ezáltal biztosították az összehasonlíthatóságot, a költségvetési elõirányzatok változásának nyomon követését. 6. az elõirányzat módosításokról szóló döntések a központi jogszabályi elõírásoknak és a helyi szabályoknak is megfeleltek. Az elõirányzat módosítások dokumentumokkal alátámasztottak. A polgármester saját hatáskörben hozott döntései utasításokban rögzítettek. A költségvetési rendelet módosítására benyújtott elõterjesztések részletesek voltak, azok alapján a képviselõ-testület a módosításokat jóváhagyta. 7. az elõirányzatok módosításának és azok teljesítésének változását folyamatosan nyomon követõ nyilvántartás nem támogatta a kötelezettségvállalásra jogosultakat, ám a vizsgálat során nem talált az Állami Számvevõszék olyan kötelezettségvállalást, kifizetés elrendelését, amelynek nem lett volna fedezete. 8. Tököl Város Önkormányzata és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt elõirányzataikon belül gazdálkodtak. 9. A képviselõ-testület a jogszabályokban foglaltak alapján a 18/1995. (IX. 10.) számú rendeletével szabályozta az Önkormányzat vagyonára és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó elõírásokat. 10. A vagyongazdálkodási rendelet tárgyi hatálya nem terjedt ki a teljes vagyoni körre, mivel a kötelezettségeket és az immateriális javak közül a szellemi termékeket nem vonta a rendelet hatálya alá. Nem tartalmazott elõírást a vagyongazdálkodási rendelet a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módjáról. Nem volt szabályozva a követelésekrõl való lemondás módja és esetei az Áht (2) bekezdése alapján. A vagyonbesorolás az önkormányzati törvény 79. -ának elõírásaival összhangban készült el. 11. A vagyongazdálkodás szabályait (elidegenítés, szerzés, bérbeadás stb.) vagyoncsoportok (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és forgalomképes egyéb vagyon) szerinti bontásban rögzítettek. A döntési jogkörök értékhatárhoz rendelten szabályozottak: január 18-tól 1500 ezer Ft-ig a Pénzügyi, településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság, 1500 ezer Ft felett a képviselõ-testület döntött. A forgalomképtelen vagyon hasznosítása értékhatártól függetlenül a képviselõtestület hatáskörébe tartozott. Az Áht (1) bekezdése alapján 1500 ezer Ft-ban határozták meg az értékhatárt, amely felett kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján lehet a vagyont értékesíteni, kezelésbe adni és használati jogát átengedni. Az önkormányzati törvényben foglalt elõírások alapján készült el az Önkormányzat tulajdonáról a vagyonkimutatás. 12. önkormányzatunk vagyona a évek könyvviteli mérlegének adatai alapján folyamatosan emelkedett. A vagyonnövekedés mértéke december 31-én az elõzõ évhez képest 19,9% volt, míg december 31-ére 12,3%-os növekedés következett be. 13. Beruházást csak a és a évben végzetünk. A folyamatban lévõ beruházások december 31-i értékének a évhez viszonyított 513,7%- os növekedését a Polgármesteri hivatal épületének felújítása eredményezte. 14. minden évben határozatot hoztunk a vagyongazdálkodás irányelveirõl, melyet szem elõtt tartottunk a költségvetési rendelet megalkotása során. A vagyongazdálkodási irányelvekben a hasznosítás módját és értékadatait is megjelöltük. 15. A vizsgált idõszakban nem volt apportálás, térítésmentes átadás, selejtezés és követelésrõl való lemondás. A végrehajtott ingatlan értékesítések és bérbeadások a vagyongazdálkodási rendeletben elõírtak szerint történtek. Az ingatlanértékesítésekrõl a képviselõ-testület döntött, nyilvános versenytárgyalást kiírásával. Sikeres árverés esetén a polgármester a nyertessel szerzõdést kötött. Sikertelen árverés után a vagyongazdálkodási rendelet mellékletét képezõ versenyeztetési és árverési szabályzatban foglalt elõírások alapján, a képviselõ-testület

5 Tököli Tükör ÖNKORMÁNYZAT 5 által megszabott áron egyedi döntéseket követõen kötött a polgármester szerzõdést. 16. Az ingatlanok bérbeadása elõtt a forgalomképtelen törzsvagyon kivételével minden esetben értékbecslést készíttettünk. Ez alapján döntött a képviselõ-testület vagy a Pénzügyi, településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 17. Az ingatlan értékesítési és bérbeadási szerzõdésekben egy szerzõdés kivételével szerepeltek az Önkormányzat érdekeit védõ garanciális elemek: Az adásvételi szerzõdéseket azt követõen írták alá, hogy a vevõ a vételárat megfizette. A bérleti szerzõdéseknél a késedelmes fizetés szankciójaként kötbér fizetésében állapodtak meg a bérlõvel. 18. önkormányzatunk december 31-én kárpótlási jeggyel és egyéb dematerizált értékpapírral, államkötvénnyel rendelkezett. A évi mérlegkészítéskor nem kellett értékvesztést elszámolni: 19. a és a évi költségvetés készítésénél figyelemmel voltunk az ellátandó feladatok pénzigénye és a várható bevételek közötti egyensúly biztosítására. 20. a és a években a mûködési bevételek teljes mértékben fedezték a mûködési kiadásokat. 21. a I. félévi gazdálkodás nem volt mûködési forráshiányos, nem kényszerültünk arra, hogy felhalmozási bevételeinkbõl finanszírozzuk mûködési kiadásainkat. 22. saját forrásaink növelése érdekében a helyi adókról szóló évi C. törvényben biztosított felhatalmazással élve és az ott nevesített adónemek közül a vizsgált idõszakot megelõzõen már bevezettük az iparûzési adót és az ingatlantulajdonra vállalkozás céljára szolgáló épületek, üdülõépületek az építményadót. A képviselõ-testület a helyi adókról szóló 23/2002. (XII. 10.) számú rendeletében január 1-jétõl elrendelte a magánszemélyek kommunális adójának kivetését is. 23. A képviselõ-testület a vonatkozó törvényben meghatározott mentességeken és kedvezményeken túl további, az iparûzési és az építményadó fizetésére vonatkozó kedvezményeket és mentességeket biztosított a években. A képviselõ-testület a év folyamán megszüntette EU csatlakozással járó jogszabályi változásokkal szinkronban a vállalkozók adókedvezményeit. 24. feladatainkat döntõen költségvetési szerveinken keresztül látjuk el. A feladatellátást egy önálló és kilenc részben önálló intézmény biztosítja. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait a GAMESZ látja el. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztása és felelõsségvállalási rendje megállapodásokban rögzített, amelyet a képviselõ-testület 188/2003. (VI. 2.) számú határozatával fogadott el. 25. Tököl várossá nyilvánításához (2001. július 1-jétõl) kapcsolódóan január 1-jétõl kibõvültek a polgármesteri hivatal feladatai: körzetközponti feladatokat lát el. Ehhez igazított a szervezete és annak létszáma. A képviselõ-testület okmányirodát, gyámhivatalt hozott létre. A hivatal kiemelt építésigazgatási feladatokat lát el. A feladatok növekedéséhez igazodóan a szakmai feladatellátók létszámát tíz fõvel megemeltük január 1-jétõl. 26. A költségvetési intézményrendszer nem, csak a polgármesteri hivatal feladatai bõvültek a várossá nyilvánításhoz kapcsolódóan, a TVCS Kht. feladatváltozásához igazodóan november 1- jétõl újra a polgármesteri hivatal látja el a közutak és közterületek kezelésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatot. A döntést célszerûségi szempontok indokolták, ugyanis a hivatkozott feladatok egy részét részben a polgármesteri hivatal, részben pedig a TVCS Kht. látta el. A TVCS Kht. feladatai július 1-jétõl kibõvültek a települési szilárd hulladék elszállításával, kezelésével. 27. gazdálkodás törvényessége, szabályszerûsége a feltárt hiányosságok ellenére biztosított. A gazdálkodás szabályszerûségét szolgáló kontrollok a pénztárbizonylatok érvényesítését és ellenjegyzését kivéve megfelelõ hatékonysággal segítették a költségvetés végrehajtását. 28. önkormányzatunk rendelkezett az évekre vonatkozó stratégiai koncepcióval, valamint az évekre vonatkozó gazdasági programmal. A és évi költségvetés tervezése és a költségvetési rendeletek megalkotása során a évi költségvetési koncepció tartalmában nem tettünk eleget a vonatkozó elõírásoknak, mivel nem tartalmazta önálló és részben önálló intézményenként önkormányzatra összesítve a helyben képzõdõ bevételek és az ismert kötelezettségek számszaki bemutatását. A évben a koncepció már eleget tett a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, alkalmas volt a részletes költségvetés megalapozására, meghatározta a tervezés fõ irányait. A és évi költségvetési rendelettervezet szerkezete részben felelt meg az elõírásoknak 29. teljesítettük a törvényben elõírt könyvvizsgálati kötelezettségünket. A könyvvizsgáló auditálási eltérést nem mutatott ki, korlátozás nélkül hitelesítõ záradékot adott a beszámolóra. 30. az önkormányzatunk által ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló pénzforrások összhangja a es költségvetési évek egészét tekintve biztosított volt. Az önkormányzat nem volt mûködési forráshiányos. Likvidhitel felvételére nem kényszerült, mivel a felhalmozási kiadások teljesítése kapcsán felmerült átmeneti finanszírozási feszültségek megoldásaként OTP OPTIMA értékpapírjai szükség szerinti beváltásával folyamatosan biztosítani tudta a fizetõképességet. A évre az önként vállalt feladatok kiadásai a évhez viszonyítva 66,2%-kal nõttek, a költségvetési kiadáson belüli részarányuk 7,6%-ról 6,8%-ra való mérséklõdése mellett. Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztették a kötelezõ feladatok ellátását. 31. közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseinket rendeletben szabályoztuk. Az eljárás lefolytatása során a határidõket teljes körûen betartottuk. 32. kötelezõen elõírt és az önként vállalt feladatainkat a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban rögzítettük. A feladatellátást költségvetési szerveink és a tulajdonunkban álló közhasznú társaságunkon keresztül, vásárolt szolgáltatásokkal biztosítottuk. A TVCS Kht. feladatai július 1-jétõl kibõvültek a települési szilárd hulladék elszállításával, kezelésével. 33. önkormányzatunk számítástechnikai ellátottsága megfelelõ volt. Az informatikai rendszerrel összefüggõ szabályozás nem volt teljes körû, mivel az Önkormányzat nem rendelkezett informatikai stratégiával és katasztrófa elhárítási tervvel. 34. az ÁSZ korábban 2002 áprilisában ellenõrizte a évi zárszámadást. A számvevõi jelentés javaslataiból egyet nem realizáltunk, a jogszabályi hely félreérthetõsége miatt a költségvetési rendelet utolsó módosításáról határidõn túl döntöttünk. A fenti észrevételek alapján megállapíthatjuk, hogy önkormányzatunk döntõen a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen, szabályszerûen mûködik.

6 6 ISKOLAI ESEMÉNYEK Tököli Tükör Emlékezetes pillanatok Giczi Miklós igazgató úr élete különleges évének tartja az elmúlt tanévet Érthetõen, hisz szeptemberben elõször indította útjára a tököli iskolát, s az elsõ ballagás és évzáró sem hasonlítható más élményhez. A ballagás torokszorító pillanatait a nyolcadikosok sosem felejtik el, s a szerkesztõség nevében kívánjuk, hogy elhagyva a tököli általános iskolát minden céljukat érjék el, s váljanak sikeres tököli felnõttekké. Az évzáró jó hangulatát, a bizonyítványosztás sem árnyékolta be. Képeink a ballagást és az évzárót mutatják. Giczi Miklós igazgató jutalmakat ad át, miközben a gyerekek a vakációnak örülnek. Csak a szépség teremt mûvészetet Csak az erõs ember ismeri a szeretetet, Csak a szeretet érti meg a szépséget, Csak a szépség teremt mûvészetet. Wagner gondolatával nyitom meg a mai esténket, és kívánom, hogy valamennyien találjuk meg benne a magunk szépségét. Minden út lassú, bizonytalan lépésekkel kezdõdik, harmadik tanévünket befejezve egyre biztosabb léptekkel haladunk. Szeptembertõl a már meglévõk mellett gitár tanszak, a ráckevei gimnáziumban grafika tanszak indult. Októbertõl vettük birtokba a Mûvelõdési Ház felújított padlásterét, melynek lehetõsége és elkészülte nagyon sok ember munkáját dicséri. Köszönet érte. Az elmúlt napokban zongora, harmonika, furulya, gitáros tanulóink vizsgaeredményeire szüleikkel együtt büszkék lehettünk. Lehetõségünk a mai estén csak egy villantás minden tanszak munkájából. Az este fõszereplõi a gyerekek. A mögöttünk lévõ tanév munkájáról mindennél többet mesélnek el a színpadon szerepelve. A mûsor után, a galérián kérem nézzék meg a kiállítást, mely az egész éves munkából válogatva festõ, grafika, tûzzománc szakos tanulóink munkáját dicsérik. Guthné Schneider Mária

7 Tököli Tükör ÖNKORMÁNYZAT 7 Fontosabb testületi határozatok 113/248/2004. számú határozatok Tököl Város Képviselõ-testülete 1/ A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsõs tagjának Radnics Lászlónét választja meg. 2/ Rédl Tibor kérelmére 1) a tököli 075/1, 085, 086/129 önkormányzati tulajdonú utak megosztásához és a kialakított, 075/3, 085/1 és 086/345 hrsz-ú út ingatlanok belterületbe csatolásához hozzájárul. 2) A 086/18 hrsz-ú ingatlanból út céljára felajánlott 1554 m 2 nagyságú részt térítésmentesen átveszi Rédl Tibortól. 1. A tököli 2640/16 hrsz-ú ingatlanra, elsõ ranghelyen bejegyeztetett Ft jelzálogjog, valamint ennek biztosítására bejegyeztetett elidegenítési és terhelési tilalom törlését engedélyezi, felhatalmazza a polgármestert a jognyilatkozat aláírására. 2. Szigethalom Önkormányzat mint eladó és a Balla és Balla Építõipari és Szolgáltató Kft. mint vevõ között, a szigetszentmiklósi 3543 hrsz-ú 7986 m 2 térmértékû, osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanra létrejött adásvétel kapcsán fennálló elõvételi jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy tisztázza a tárgyi ingatlanban Tököl tulajdoni illetõségét és kezdeményezzen tárgyalásokat a Balla és Balla Építõipari és Szolgáltató Kft.-vel az értékesítésrõl. 1. A Rendõrség évi beszámolóját tudomásul veszi. 2. a Szomorúfûz Kegyeleti és Temetkezési Bt. pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mert nem csatolta a közszolgáltatási szerzõdés tervezetét. 2. a Csépi úti köztemetõ üzemeltetésére a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft.-t választja 10 év idõtartamra. Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a kegyeleti közszolgáltatási szerzõdést és az üzemeltetési szerzõdést április 30-ig kösse meg, azzal a kikötéssel, hogy a szerzõdés tartalmazza a következõket is: A Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat megállapodnak abban, hogy Tököl Város Önkormányzatának a temetõk fenntartásáról, rendjérõl és üzemeltetésérõl szóló 7/2000. (II.15.) számú helyi rendelete 1. számú melléklete alapján beszedett sírhelymegváltási díjak mindenkori összege kizárólag a ravatalozó felújítására fordítható. 3. felkéri a polgármestert, hogy a temetõk fenntartásáról, rendjérõl és üzemeltetésérõl szóló 7/2000. (II.15.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletének aktualizálásáról, módosításáról szóló elõterjesztést terjessze a képviselõ-testület soron következõ ülése elé. 1. Tököl Város Képviselõ-testülete, a évi pénzmaradvány elszámolását az alábbiak szerint fogadja el: 2. A évben végzett ellenõrzésekrõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 3. a 108/2004. (03. 29) számú határozatát visszavonja. 2. felkéri a polgármestert, hogy a soron következõ ülésre az 1. pont figyelembevételével a évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé. 1/ a SAPARD pályázati program keretén belül, a Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése támogatására címû, Ravatalozó épületének átalakítása, felújítása, harangláb építése, Szivárvány Óvoda (Tököl, Csépi út 1853 hrsz.) átalakítása, magas tetõ kialakítása, a Papp Károly téren lévõ önkormányzati területen park, játszótér kialakítása, rk. templom melletti parkoló felújítása, Hagyományõrzõ Óvoda elõtti parkoló kialakítása beruházási elemeket tartalmazó pályázat benyújtását támogatja, a megvalósításhoz szükséges bruttó Ft önrészt részben a felhalmozási céltartalék keret ( ), részben értékpapír értékesítésbõl származó bevétel ( ) terhére biztosítja. 2/ az Origo-Mix Kft. (1118 Bp., Fogarasi út 84/B.) által, az 1. pont szerinti pályázat összeállítására benyújtott ajánlatot elfogadja, az ajánlatban szereplõ pályázatírási díj elsõ részletét ( Ft + ÁFA) a szakértõi díjkeret terhére, amá- sodik részletét (a támogatási összeg 5 %-a + ÁFA) a pályázat beruházási költsége terhére biztosítja. 3/ az 1. pontban felsorolt SAPARD támogatással megvalósuló beruházásokat helyi védelem alá vonja. 4/ felkéri a polgármestert, hogy a soron következõ ülésre az 1., 2. pontok figyelembevételével a évi költségvetési ezer forintban Megnevezés Polgár- Horvát Német összesen Gamesz összesen mesteri Kisebb- Kisebb- Hivatal ségi ségi Önk. Önk. Záró pénzkészlet Aktív kiegyenlítõ elszámolások Aktív átfutó elszámolások Passzív átfutó elszámolások Aktív függõ elszámolások Passzív függõ elszámolás Tárgyévi helyesb. pénzmaradv Normatív, kötött felhasználású támogatás visszafizetése Adóerõképesség miatti befizetési kötelezettség Ki nem utalt normatív állami hozzájárulás GAMESZ kiutalatlan támog Költségvetési (módosított) pénzmaradvány rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé. 2/ a SAPARD pályázati program keretén belül, a Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése támogatására címû, Malom parkoló felújítása, zöldfelület kialakítása, Vásár téri park felújítása, Pesti út mentén lévõ fasor felújítása, Pesti úti lakótelepen lévõ játszótér (Holló Jankó kertje) bõvítése, A város területén új utcabútorok, buszmegállók elhelyezése, as emlékmû felújítása, Hõsök tere kertépítészeti felújítása. beruházási elemeket tartalmazó pályázat benyújtását támogatja, a megvalósításhoz szükséges bruttó Ft önrészt a felhalmozási célú céltartalék keret terhére biztosítja. 2. az Origo-Mix Kft. (1118 Bp., Fogarasi út 84/B.) által, az 1. pont szerinti pályázat összeállítására benyújtott ajánlatot elfogadja, az ajánlatban szereplõ pályázatírási díj elsõ részletét ( Ft+ ÁFA) a szakértõi díjkeret terhére, a második részletét (a támogatási összeg 5 %-a + ÁFA) a pályázat beruházási költsége terhére biztosítja. 3. az 1. pontban felsorolt SAPARD támogatással megvalósuló beruházásokat helyi védelem alá vonja. 4. felkéri a polgármestert, hogy a soron következõ ülésre az 1., 2. pontok figyelembevételével a évi költségvetési

8 8 ÖNKORMÁNYZAT Tököli Tükör rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé. 3. a TELEHÁZ pályázat ismételt benyújtását támogatja, az Origo-Mix Kft. (1148 Bp., Fogarasi út 84/B) által, a pályázat összeállítására benyújtott ajánlatot elfogadja, az ajánlatban szereplõ pályázatírás, gazdasági tanácsadás díjának elsõ részletét, amely Ft + ÁFA, és második részletét, amely Ft + ÁFA a szakértõi díjkeret terhére biztosítja. 2. a Teleház kialakítása Tökölön címû SAPARD pályázatot az alábbiak szerint erõsíti meg és egyidejûleg a pályázat megvalósítási szándékát fenntartja: - a megvalósítás helye és jelzálogként felajánlott ingatlan a tököli 587. hrsz-ú ingatlan (Mester u. 1.) a tervezett beruházás összes költsége bruttó Ft. - az igényelt SAPARD támogatás összege bruttó Ft (meglévõ épület felújítására, átalakítására, technológiai szerelésre, gép, berendezés beszerzésére, egyéb költségekre, díjakra), a saját forrás: bruttó Ft, mely saját forrás fedezetéül részben a évi pénzmaradványt (3.480 eft), részben a felhalmozási céltartalékot (711e Ft) jelöli meg. 3. a 2. pontban meghatározott SAPARD támogatással megvalósuló beruházást helyi védelem alá vonja. 4. felkéri a polgármestert, hogy a soron következõ ülésre az 1., 2. pontok figyelembevételével a évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé. 4. az elsõ osztályos tanulók beíratásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, b) hozzájárul a négy elsõ osztály és egy fejlesztõ osztály indításához, azzal a feltétellel, hogy az Általános Iskola a évi eredeti költségvetési elõirányzatából a fejlesztõ osztály beindításával esetlegesen felmerülõ többletköltség igényeit maga fedezi, c) tudomásul veszi, hogy az általános iskola igazgatója az általános iskolai beiratkozás idõpontját április 22-én (csütörtök) 8 órától 12 óráig, valamint április 23-án (pénteken) 14 órától 18 óráig terjedõ idõszakban hirdette meg, d) felkéri az intézmény vezetõjét, hogy májusi rendes ülésén adjon tájékoztatást az osztályok szervezésérõl. 5. Tököl Város Képviselõ-testülete a Sportcsarnok évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 6. a tököli 1057 hrsz-ú (Fõ út 114.) szám alatti ingatlan rendeltetés mód megváltoztatását rehabilitációs foglalkoztató céljára nem engedélyezi. 2. a Nap és Hold Rehabilitációs Alapítvány határozatlan idõre szóló helyiséghasználati kérelmét elutasítja. 1. Tököl Város Képviselõ-testülete, változatlan feltételekkel biztosítja Váradyné Áshin Beáta részére, a tököli 1228/4. hrsz-ú ingatlan bérletét december 31-ig az eredeti állapot helyreállításával. 2. a Sta-tech Kft. villamosenergia-ellátó vezeték létesítéséhez a Tököl, Nefelejcs utca 2255/2 hrsz. és a 2244 hrsz. utca 2250/8 hrsz. alatti ingatlanokon hozzájárul. 3. az ATEV Rt. Tököli Gyárának tulajdonosi hozzájárulás kérelmével kapcsolatban a döntést elnapolja, felkéri a polgármester útján a Mûszaki Irodát és a TVCS kht. ügyvezetõjét, hogy a szennyvíz befogadásával kapcsolatban részletesebb és bõvebb anyagot készítsen elõ. 4. a Szigetújfalu község területére vonatkozó Településrendezési Terv és Építési Szabályzat tájékoztatási anyagával kapcsolatban kifogást nem emel, a további véleményezési eljárásban részt kíván venni. 5. a Forma Tervezõ és Fõvállalkozó Rt. által készített, a tanuszodára vonatkozó tervek munkaközi példányát megtekintette és egyetért az alábbi módosításokkal: 1. az uszoda pihenõterületének bõvítése a medencecsarnok hosszanti megnyújtásával, 2. az épület DK-i oldalán napozóterasz kialakítása, 2. az I. emeletre tervezett kazánház, és személyzeti öltözõ a tetõtérben kerüljön elhelyezésre, az I. emeleten pedig nõi és férfi öltözõ legyen jelölve. A továbbtervezés során a kiszolgáló épületrész tetõszerkezete a munkaközi tervlapokon szereplõ oromzatos kontytetõ helyett, nyeregtetõs, oromfalas kialakítással, térdfal emeléssel, a késõbbi tetõtér-beépítés lehetõségét is szem elõtt tartva kerüljön kidolgozásra. Az uszodához tartozó parkolók a 2640/63 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon, a meglévõ fákat megõrizve kerüljenek elhelyezésre, a területen lévõ üres, fákkal nem betelepített földrészlet felhasználásával. 2. a tervezési szerzõdésben szereplõ szolgáltatás benyújtása véghatáridejének, június 1-ére történõ módosításához hozzájárul. 1. a Mûvelõdési Központ és Könyvtár évi költségvetésének bevételi oldalát megemeli a vasútmodell kiállítás eredetileg nem tervezett Ft-os bevételével, illetve a kiadási oldal kiállításra tervezett Ft-os elõirányzatát megemeli Ft-al, melynek fedezete a vasútmodell kiállításra befolyt Ft-os bevétel. 2. felkéri a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti elõirányzatmódosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten. 2. visszavonja 123/2004. (IV.26.) számú határozatát, 2) a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programján belül: Információs Társadalom- és gazdaságfejlesztés prioritásain belüli Szolgáltató Önkormányzat az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztésére benyújtandó pályázat kidolgozásával az Alkalmazott Logikai Laboratórium Kutató Fejlesztõ Szövetkezet bízza meg Ft + ÁFA összegért, melynek fedezetéül az általános tartalékkeretet jelöli meg, 2) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés és a partner önkormányzatokkal a társulási megállapodás aláírására. 3. Tököl Város Képviselõ-testülete, a GAMESZ épületbõvítés engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó, HÁZ PLUSZ Kft. által benyújtott ajánlatot elfogadja, a Ft + ÁFA tervezési költséget az általános tartalékkeret terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a tervezési szerzõdés megkötésére. 4. A Hagyományõrzõ Óvoda kérésére hozzájárul, hogy a június 1-én megüresedõ álláshelyeit határozott idejû szerzõdéssel június 30-ig betöltse. 5. a Szivárvány Óvoda kérésére hozzájárul, hogy a június 1-én megüresedõ álláshelyét határozott idejû szerzõdéssel június 30-ig betöltse. 6. a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató Kft.-vel április 30-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés Kiegészítésének 5. pontját az alábbiak szerint módosítja: A sírhelymegváltási díjakból befolyt összeget a vállalkozó jogosult felhasználni a temetõ üzemeltetésére, egyben a vállalkozó vállalja a ravatalozó felújítása kapcsán felmerülõ költségek 25%-a, de minimum 4 MFt biztosítását. b) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítás aláírására. 1. Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl város hulladékgazdálkodási tervének elkészítésére kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, egyben új meghívásos pályázatot ír ki Szigethalommal és Halásztelekkel való együttmûködést is figyelembe véve. 2. a tulajdonát képezõ szigetszentmiklósi helyrajzi számú 7986 m 2 nagyságú ingatlan 1013/10000 tulajdoni illetõségét Ft ellenében árverés útján értékesíti. Sikertelen árverés esetén, az árverési hirdetményben meghatározott vételáron felajánlja az ingatlant a Balla és Balla Kft. (2310 Szigetszentmiklós Eperfa u. 4.) részére. 3. a évi útépítés ajánlattételi felhívására beérkezett pályázatok közül a PUHI-TÁRNOK Kft. ajánlatát fogadja el, és felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezõvel a szerzõdést Ft összeg erejéig kösse meg az útfelújítási keret terhére. 1. a Qualitel Kft. szolgáltató ajánlatát támogatja, számára a tervek benyújtását

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben