Egészségügy Üzlet. Egészségügy + Üzlet HÍRlevél AZ EGÉSZSÉGÜGY HÍREI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügy Üzlet. Egészségügy + Üzlet HÍRlevél AZ EGÉSZSÉGÜGY HÍREI"

Átírás

1 VI. évf. 14. szám Egészségügy Üzlet Az Egészségügyi Kommunikációs Szakemberek Egyesülete és az Egészségügy + Üzlet portál (www.euuzlet.hu) közös HÍRlevele Tartalomjegyzék Az egészségügy hírei hazulról...1 Színes hírek hazulról Az egészségügy hírei külföldrõl...3 Színes hírek külföldrõl Az egészségipar hírei hazulról...3 Pályázatok Az egészségipar hírei külföldrõl...4 Kongresszusi hírek Személyi hírek hazulról...9 Kongresszusi naptár Személyi hírek külföldrõl...9 EKSZE-hírek... AZ EGÉSZSÉGÜGY HÍREI...HAZULRÓL» A Nemzeti Csecsemõ- és Gyermekegészségügyi Program célkitûzései szerint a következõ 5 évben 10%-kal kell csökkenteni az abortuszok számát, 20%-kal a dohányzó terhes nõk arányát, és 15 év alatt felére mérsékelni a csecsemõhalandóságot. A programot januártól folyamatosan valósítják meg, ehhez jövõre 5-6 milliárd forint áll rendelkezésre. (Magyarországon évente 50 ezerrel kevesebb gyermek születik, mint 25 éve, a koraszülések aránya kétszerese a fejlett európai országokénak, az ellátásban pedig jelentõs különbségek tapasztalhatók az ország különbözõ területei között. A 14 év alattiak 28, a serdülõk 50%-át az alapellátásban nem gyermekorvos látja el, abból a 90 kórházból, amelyben szülészeti tevékenység folyik, 24-ben nincs csecsemõ- és gyermekosztály.)» Az Alkotmány Bíróság döntése szerint alkotmánysértõ az egészségügyi törvénynek az a rendelkezése, amely szerint családtervezési célból csak az a nõ vagy férfi kérheti a mesterséges meddõvé tételét, aki elmúlt 35 esztendõs, vagy van már három, vér szerinti gyermeke. A testület határozata szerint e korlátozó rendelkezés 2006 júliusától nem alkalmazható. (A jogszabály szerint a meddõvé tételt kérelmezõnek 35 évesnél idõsebbnek kell lennie, vagy 3 vér szerinti gyermekkel kell rendelkeznie, ám ez az AB szerint az önrendelkezési jog korlátozását jelenti.)» Az Országgyûlés elõtt van az egészségügyi kapacitásokról szóló törvény módosítására tett javaslat. Célja, hogy a második Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó európai uniós pénzforrásokra alapozva a hazai hozzájárulások garanciájával tervezhessenek a gyógyintézmények, s szolgáltatásaikra elõbefogadási szerzõdést kötne az OEP. Eddig az intézmények pályáztak, a jövõben az OEP a regionális szükségletekre építve írna ki pályázatot a hiányzó szolgáltatásokra.» Jövõre ismét kérhetõ lesz kártalanítás az államtól, ha valaki a kötelezõ védõoltás következtében egészségkárosodást szenved. (A gyakorlatban a kötelezõ védõoltások szövõdményei miatt alig néhány kártalanítási ügy indult eddig. Állami kártalanítás csak végsõ esetben jöhet szóba, akkor, ha az egészségkárosodásért sem az orvos, sem a készítmény gyártója, sem pedig az oltást szervezõ ÁNTSZ nem felelõs. Azért is nevezik ezt kártalanításnak és nem kártérítésnek, mert a szövõdményekért senki nem tekinthetõ hibásnak.)» Elektronikus egészségügyi információs rendszer kiépítésére kötött együttmûködési megállapodást az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Kórházszövetség a Medical Infocenter jogtulajdonosával. Az információs pultokat és plazmaképernyõket, valamint szerkesztett adást, reklámokat tartalmazó rendszert Budapesten 55, vidéken 45 kórházban vezetik be. A programhoz a minisztérium szakmai segítséget nyújt közérdekû és népegészségügyi információk szolgáltatásával.» Az OEP-nek az Egészségügyi Alap (E-Alap) szeptemberi teljesítésérõl szóló összegzése szerint a egészségügyi költségvetést jelentõ alap hiánya 280 milliárd forint volt, amely idõarányosan csaknem 25 milliárddal haladja meg a költségvetési törvényben szereplõ elõirányzatot. A gyógyszerkassza hiánya elérte a 40 milliárd forintot. A gyógyító-megelõzõ büdzsé a terveknek megfelelõen alakul, a betegellátásra kifizetett 521 milliárd forint mindössze 0,1%-kal nagyobb, mint a tervezett.» Megjelent a hivatalos közlönyben azon egészségügyi szolgáltatóknak a listája, amelyek pályázatát az orvosi szakma javaslatára az egészségügyi és a pénzügyi tárca egyetértésével befogadja a finanszírozotti körbe az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az érintett szolgáltatások beleillenek a lakosság színvonalasabb egészségügyi ellátását célzó kormányzati programba, hiszen vagy hiányt pótolnak, vagy korszerû orvosi technológiák meghonosítását célozzák.» Megkezdte mûködését az OEP (illetékes fõigazgatóhelyettese Király Gyula) és 130 gyógyszertár között az az online informatikai rendszer, amellyel nyilvántartják és ellenõrzik a közgyógyellátottak gyógyszerkeretének fogyását. A próbaüzem arra szolgál, hogy a szükséges finomításokat elvégezzék, s tervek szerint a törvényben elõírt jövõ márciusi dátum helyett már januártól valamennyi gyógyszertárral kiépítsék a rendszert, amelyre a késõbbiekben más címen felírt, de adott beteghez köthetõ gyógyszerkiváltás ellenõrzését is rátelepíthetik. (A 95 millió forintos költséget a biztosító állja, ebbõl most a rendszergazdáknak egyszeri fejlesztésért, illetve a próbaüzemben való közremûködésért ezer forintot, a patikáknak pedig a próbaüzemért és a felmerülõ költségekért 20 ezer forintot fizetnek.)» Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fõigazgatója Dr. Kiss József) honlapján is ellenõrizhetõ a társadalombiztosítási azonosító jel érvényessége. Lekérdezésre magánszemélyeknek, szervezeteknek és egészségügyi szolgáltatóknak is van lehetõsége, a válaszból azonban mindössze annyi derül ki, hogy az adott taj szám érvényes-e, vagy, hogy az adott személy rendelkezik-e Egészségügy + Üzlet tematikus portál (www.euuzlet.hu) amit látnia kell, hogy ne higgyen a szemének! 1

2 érvényes taj számmal. (A becslések szerint mintegy 300 ezer olyan ember van a rendszerben, akinek van ugyan rendszeres havi jövedelme, de járulékokat nem fizet.) a Együttmûködési megállapodást kötött az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 12 önkéntes egészségpénztárral és 3 pénztárszövetséggel. Ennek keretében jogszabályok elõkészítésében mûködnek együtt, és konkrét cselekvési programot dolgoznak ki a szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek területén.» A Veszprém Megyei Közgyûlés arról döntött, hogy a Megyei Kórház több, mint 500 millió forintos adósságállománya miatt egy évre önkormányzati biztost nevez ki, aki az intézménynél segíti az észszerûbb gazdálkodás kialakítását.» Közbeszerzési pályázatot írt ki a röntgenosztály teljeskörû mûködtetésére a budapesti MÁV Kórház (fõigazgatója Dr. Molnár Lajos). A pályázati kiírásban rögzítették, hogy a nyertesnek két év alatt csaknem 500 millió forintos beruházást kell megvalósítania. (Az osztály évi millió forintos veszteséget termel, a gépek nagy része elavult, cseréjükre pedig a kórháznak nincs lehetõsége.)» Csaknem két és fél milliárd forintos beruházással épül egy új onkológiai centrum magántõkébõl (SPC Kft., ügyvezetõje Kern József) a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján. A magáncég a klinika onkológiai részlegét mûködteti várhatóan jövõ év közepétõl. Évente daganatos beteg ellátását tervezik, a sebészeti beavatkozás nélkül mûtõ gammakéssel. A beruházás akkor indulhat, ha az Egészségügyi Minisztérium rögzíti, hogy az eljárást az OEP finanszírozza. (Ehhez jogszabályt kell módosítani.)» Újabb köldökzsinórvér-bank nyílt Budapesten, az Országos Gyógyintézeti Központ (fõigazgatója Dr. Vályi- Nagy István) és a Zelion Kft. együttmûködésével. Egyelõre az OEP nem támogatja a szolgáltatást, csak magáncélra lehet fagyasztatni, 20 évre háromszázötvenezer forintért. (Nyugat-Európában már a gyermeket váró szülõk 4-5%-a él a köldökzsinórvér levételének lehetõségével, nálunk ez az arány egyelõre 1-1,5% körül van.)» Több kerület járóbeteg-szakrendelése is fontolgatja: vizsgálati díjat kér az ellátási területén kívülrõl érkezõ betegektõl. Hasonló kezdeményezésrõl számolt be a Délmagyarország: Szegeden kétezer forintot kérnek egy vizsgálatért a beutaló nélkül megjelenõ betegektõl. (A szakrendelések fele kizárólag háziorvosi beutalóval kereshetõ fel, ilyen a kardiológia, a belgyógyászat és a reumatológia is.)» Miután a szolnoki védõnõi hálózatot átszervezték, a 29 körzeti védõnõi szolgálat helyett 23-ra, míg az iskolaifjúsági 22 szolgálat helyett 18 mûködésére kezdeményezett szerzõdésmódosítást a szolnoki önkormányzat Egészségügyi Szolgálata. A 10 álláshely leépítése 5 üres állást érint, 5 pedig nyugdíjazás miatt december 31-tõl szûnik meg. (Október 1-jétõl egy felnõtt háziorvos másik háziorvosi körzetet is betölt. Az így megüresedett körzetet közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott háziorvos láthatja el.)» Új, korszerû egészségügyi centrumot adtak át Jászapáti központjában. Az épületegyüttes földszintjén kapott helyet az egészségügyi centrum, amelyben korszerû körülmények között mûködhet ezen túl a fogorvosi rendelõ, a négy felnõtt háziorvosi rendelõ, a gyermek- és iskolaorvosi rendelõ, illetve a védõnõi szolgálat. (Az új épület elsõ emeletén, illetve a tetõtéri részben 11 önkormányzati bérlakás kapott helyet.) Az ünnepségen részt vett Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke.» A pécsi közgyûlés legutóbbi ülésén egy ellenszavazat és hét tartózkodás mellett megszületett a már évek óta halogatott döntés: a közeljövõben végleg elköltözik a Munkácsy úti rendelõintézetbõl a jelenleg még ott mûködõ alap- és szakellátást végzõ tucatnyi rendelés. A közgyûlésen megtárgyalták a harkányi gyógyfürdõkórházzal kapcsolatos elõterjesztést is, ami szorgalmazza az Rt-vé való átalakítást. Errõl várhatóan december 15-én születik majd meg a végsõ döntés.» A baranyai közgyûlés döntése nyomán két, saját fenntartású egészségügyi intézmény is új helyre költözik. A Mentálhigiénés Intézettel párhuzamosan szintén a gyermekkórházba kerül át a megyei Sportorvosi Intézet.» A fõvárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet két diagnosztikai csúcstechnológiai berendezéshez jutott, amelyek a prosztata és inkontencia-problémák kezelésében segítenek. Az egyik egy ultrahangos gép, a másik pedig segít felismerni az urológiai betegségcsoportok korai stádiumát, de terápiás segítséget is nyújt. A szükséges millió forintot a fõváros és a kerület biztosította.» Palóc Mentõalapítvány néven közhasznú szervezet alakult Salgótarjánban (elnöke Németh Gábor mentõtiszt). A magánszemélyek által létrehozott szervezet elsõdleges célja az oxyologia, a mentésszervezés, az elsõsegélynyújtás minél szélesebb körû oktatása, fejlesztése. Ennek érdekében célul tûzték ki a korszerû mentéstechnikai és mentõ-gépkocsi felszerelések beszerzését, valamint az oktatástechnika, sport és szórakoztatóeszközök pótlását mind az alapítvány, mind pedig a mentõállomás javára.» A Pozitron Diagnosztika Kft., a K&H Bank és alapítványa, a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány támogatási szerzõdést kötött, amelyben a Bank a legnagyobb esetszámú rosszindulatú megbetegedések korszerû diagnosztikájának 50%-os finanszírozását vállalja. A pénzintézet a nemrégiben megnyílt Pozitron Diagnosztikai Központban végrehajtható, jelenleg forint önköltségi áron igénybe vehetõ PET/CT-s vizsgálatok elvégzését támogatja, összesen 20 millió forint értékben. A támogatás bármely orvosi beutalóval rendelkezõ beteg számára elérhetõ e keret erejéig.» Egyedülálló vállalkozásba kezdtek október végétõl a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány bohócdoktorai. Magyarországon elõször halmozottan súlyos fogyatékos embertársaink látogatását tûzték ki célul. Elsõként a nagytétényi Reménysugár Habilitációs Intézetet látogatják meg. (Az alapítvány bohócdoktorai, az alapítás óta eltelt öt év alatt a budapesti Heim Pál Gyermekkórházban, a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézetben, és a SE II. számú Gyermekgyógyászati Klinikáján, valamint a szombathelyi Markusovszky Kórházban több mint viziten beteg gyermeknek vitték el a nevetés örömét és segítettek ezáltal a gyógyulásban.) 2

3 » A diabétesz nemzetközi világnapján indította el kampányát az Egy Csepp Figyelem Alapítvány. Mostantól bárki ellenõrizheti vércukorszintjét az ország 65 patikájában. A program célja, hogy a cukorbetegséget az emberek már a korai stádiumban felismerjék. (A narancssárga felkiáltójellel kijelölt gyógyszertárakban 195 forintért lehet majd megvásárolni a vércukorméréshez szükséges, egyszer használatos eszközöket.)» november és december hónapokban az S.O.S. Leukémiás Gyermekekért Alapítványt támogatják azok, akik vezetékes telefonról hívják a T-Com Adományvonalat (1788). Az alapítvány a befolyt összegbõl a gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermekosztályát kívánja segíteni. A 24 órás betegfelvételt ellátó kórház a régió több ezer gyermeke számára nyújt biztonságos ellátó helyet a bajban. Óriási feladatuk mindennapos végzéséhez fertõzõ beteg elkülönítõ kórteremre, mûszerekre, baba-mama kórteremre gyûjtenek. (M&H Communications)» Új munkatársakkal és kibõvült szolgáltatásokkal folytatja munkáját a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesülete. A civil szervezet a fejlesztéseket és a szakmai bõvítéseket a T-Com Adományvonal segítségével összegyûlt Ft adományból hajtotta végre. A Teréz körúti terápiás orvosi rendelõben már negyedik éve foglalkoznak elsõsorban óvodás és kisiskolás korú, magatartási problémákkal, tanulási zavarokkal küszködõ gyermekekkel.» 10 darab új betegõrzõ monitorral bõvült a Szent János Kórház Kardiológiai Osztályának mûszerparkja, így tovább csökkenhet hazánkban a szív- és érrendszeri megbetegedések miatt bekövetkezõ halálesetek száma. A monitorokat a Szív Adj a Szívnek Alapítvány a T-Com Adományvonalon összegyûlt 11 millió forintnyi felajánlásból vásárolta a súlyos és közvetlen veszélynek kitett szívbetegek kórtermének, a koronária õrzõnek a korszerûsítésére. Az alapítvány tizennégy éve támogatja az osztályt oly módon, hogy részben vagy egészében finanszírozza az osztályon szükséges fejlesztéseket, beruházásokat, korszerûsítéseket. (M&H Communications)» A K&H Bank és Alapítványának programja a K&H gyógyvarázs különleges gyorssegéllyel, 2 millió forinttal sietett a nehéz anyagi körülmények közé került Petõ Intézet segítségére. (Lenhardt & Weichinger Communications)» A Holland-Magyar Kereskedelmi Egyesület egymillió forintot adományozott a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítványnak. A pénzbeli támogatás a kórház alapítványán keresztül az ország egyetlen önálló gyermek-toxikológiai centrumának nyújt segítséget. (A támogatás a CB Richard Ellis Kft, a Corstjens Worldwide Movers Group, a Ferro Electronics Kft., az ING Bank Rt., a ProfiPower, a Rynart Group of Companies valamint a Sara Lee Hungary Kávé és Tea Kft. felajánlásaiból gyûlt össze.)» Az Elsõ Magyar Egészség és Gyógyturizmust Fejlesztõ Központ és a regionális iparkamara szervezésében megtartotta alakuló ülését az a klaszter formációban létrejövõ gazdasági csoport, amelynek elsõdleges célja a Déldunántúli régió egészségiparának fejlesztése. A tervek szerint a fejlesztés egyik legfõbb szelete a gyógy-, és az egészségturizmus lesz. (A szakemberek szerint fontos lenne, ha a gyógyvizeknek megmaradna valós, rehabilitációs-terápiás funkciójuk, amely nem keveredne a más célú élményfürdõkkel.)» Februárra vár választ a kormány az Uniótól, hogy minden kritériumnak megfelel-e a génmódosított növények és a hagyományos fajták együtt-termesztési szabályainak hazai tervezete. A jogszabály azért fontos, mert ez alapján lehet majd ellenõrizni Magyarországon az egyelõre de egyes hírek szerint már nem sokáig tiltott GMO-k használatát a mezõgazdaságban. (Géntechnológiai törvényt a kelet-közép-európai régióban elõször Magyarország fogadott el 1998-ban.) AZ EGÉSZSÉGÜGY HÍREI...KÜLFÖLDRÕL» Markos Kyprianou, az Európai Unió egészségügyért és fogyasztóvédelemért felelõs fõbiztosa november ig Délkelet-Ázsiában tett hivatalos látogatást, amelynek során ellátogatott Vietnamba, Thaiföldre, Kambodzsába és Indonéziába. A megbeszélések egyik fõ témája a térségben 2003 óta endémiásnak tekinthetõ madárinfluenza volt, az illetékes miniszterekkel és más vezetõkkel áttekintették a régió egyes országainak jelenlegi helyzetét és a nemzeti hatóságoknak, ill. nemzetközi partnereiknek a problémák megoldását célzó intézkedéseit. A madárinfluenzán kívül élelmiszerbiztonsági, növény-egészségügyi kérdések és néhány közegészségügyi kihívást jelentõ probléma (pl. az AIDS) is szerepelt a napirendi pontok között.» Az Európai Parlament még tagállami jóváhagyásokat igénylõ döntése értelmében a jövõben (egy Helsinki-ben létrehozandó intézményben) a gyártók csak akkor kapnának forgalomba hozatali engedélyt, ha bizonyítani tudják, hogy,,megfelelõ ellenõrzés alatt tartják vegyi anyagaik lehetséges kockázatait, illetve ha azok gazdasági, társadalmi elõnye vitathatatlanul nagyobb a veszélyeinél. A lobbinak tett engedményként ez csak az évente 100 tonna fölött elõállított mintegy féle anyagnál lesz kötelezõ.» Elfogadta az Európai Parlament mezõgazdasági bizottsága az esetleges madárinfluenza-járvány megfékezésére kidolgozott tervet. A járvány okozta károk felét közösségi kasszából, másik felét a nemzeti költségvetésekbõl fedezik. (A testület magyar tagja Tabajdi Csaba.)» A madárinfluenza vírusának új, az emlõsökre is veszélyes változatát fedezték fel Vietnamban. A mutálódott kórokozó ellenáll a Tamiflu-nak, amelyet az Egészségügyi Világszervezet felhalmozásra ajánl egy esetleges emberi világjárvány esetére. AZ EGÉSZSÉGIPAR HÍREI...HAZULRÓL» Tíz százalékos forgalom-bõvüléssel, javuló fedezeti hányaddal és jelentõsen növekvõ üzleti eredmény aránnyal teljesítette az Egis Rt. a szeptember 30-án zárult üzleti 3

4 évét. A társaság exportja annak ellenére növekedett, hogy a nyugati relációba csökkent a kivitel.» A General Electric most átadott, GE Healtcare elnevezésû, 11 millió dollárból megvalósult közép- és keleteurópai, összesen négyzetméteres új központjában az eddig 4 különbözõ helyen zajló tevékenységet összpontosítják. Itt mûködik mostantól a GE regionális kereskedelmi központja, a szervizszolgálat, a fejlesztõ centrum és bizonyos gépek, fõként röntgen-berendezések gyártása.» A Legjobb Munkahely-felmérés gyõztese 2005-ben a nagyvállalatok között a GlaxoSmithKline Pharma lett. (Az idei évben 120 vállalat munkavállalójának részvételével zajló felmérés során arra is fény derült, hogy a magyar munkavállalók többsége egyre kevésbé kötõdik a munkahelyéhez. Ezzel ellentétes a felsõvezetõk elkötelezettsége.)» Az adóhatóság november 8-án visszavonta a Humet Rt. csõdegyezségét jóváhagyó végzés ellen benyújtott fellebbezést. A cég az elsõ félévben 6,452 millió forint adózott nyereséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 62,921 millió forintos veszteséggel. A részvénytársaság december 23-ra rendkívüli közgyûlést hívott össze, amelyen az igazgatóság felhatalmazást kér alaptõke-emelésre és saját részvények megszerzésére.» A kutatási fejlesztés végsõ stádiumába került a Pannon Mobil EKG. A távdiagnosztikát az egészségügy és sport területén is forradalmasító berendezés a sikeres tesztet követõen hamarosan kereskedelmi forgalomba is kerülhet. (A készülék a Bécs-Budapest szupermaratonon zavarmentes mûködést biztosított és kiválóan viselhetõnek bizonyult.)» A rákdiagnosztikában egyedülálló fejlesztés készült el Újbudán. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a gyártás helyén végzett hivatalos auditálás után megadta a Pozitron diagnosztikai centrum (ügyvezetõ igazgatója Tombor Bálint) Hunyadi János úti telephelyére a gyógyszergyártási engedélyt és törzskönyvezte a Pozitron Scan FDG injekció in vivo diagnosztikumot. Elsõ gyógyszerkészítménye széleskörûen használható onkológiai, kardiológiai és neurológiai vizsgálatokban. (A diagnosztikai központ nemcsak a saját PET/CT készülékének radiopharmakonnal való ellátását végezheti, hanem a törzskönyvezett injekciós készítményét más hasonló diagnosztikai tevékenységet folytató kórházak, intézmények számára is forgalmazhatja.)» A Richter Gedeon Rt. a 3. negyedévben 10,99 milliárd forintnyi adózott nyereséget ért el. Az anyavállalat elsõ kilenc havi adózott nyeresége 30,16 milliárd forint volt, 14,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban (A FÁKországokba irányuló export elsõ háromnegyed éves 166,6 millió dolláros értéke magasabb a tavaly egész évben elért 154,1 millió dollárnál. Az Európai Unió piacán a cég egy új generikus termékkel jelent meg ez évben, miután augusztusban lejárt a gombaellenes terbinaflin szabadalma.)» A Richter Gedeon Rt. biotechnológiai beruházásai keretében rekombináns fehérje elõállítására alkalmas laboratóriumot adtak át pénteken a gyógyszergyár budapesti telephelyén. A cég az utóbbi 5 évben 4,5 milliárd forintot fordított ezekre a projektekre, ebbõl 500 millió forintot a most átadott laboratóriumra.» Az FDA figyelmeztetést tett közzé egy olyan gyógyszerrel kapcsolatban, amelyhez a hatóanyagot a Richter szállítja. A Johnson & Johnson 4 évvel ezelõtt dobta piacra az Ortho-Evra névre hallgató, tapasz formájában használandó fogamzásgátló termékét.» Az OEP Egyedi Méltányossági Ügyek Fõosztálya és a Schering Kft. között létrejött megállapodás alapján ezentúl a hypogonadizmusban szenvedõ betegek részére a Nebido injekció (1000 mg tesztoszteron-undekanoát/ 4 mg) egyedi méltányossági eljárást követõen támogatással rendelhetõ.» Az izraeli Teva gyógyszeripari holdinghoz tartozó Teva Magyarország Rt. az idén 180 milliárd forint csoportszintû árbevételt vár, amibõl az export eléri a 68 milliárdot. A cég jövõre már 200 milliárd forintot meghaladó árbevétellel számol. AZ EGÉSZSÉGIPAR HÍREI...KÜLFÖLDRÕL» A Best Practices LLC (www.best-in-class.com) Benchmarks in Drug Delivery System Developments címû, az Internetrõl letölthetõ (www3.best-in-class.com/br65.htm) ingyenes tanulmánya szerint a gyógyszerbeviteli rendszerek sikeres fejlesztése %-kal is megnövelheti az eladásokat. Egyúttal ez az, amely segít az adott terméknek a versenytársakétól való megkülönböztetésében is. A siker kulcsa tehát a marketing.» A Best Practices LLC Pharma Sales & Marketing IT Benchmarks: Outsourcing Trends, Metrics and Insights c. elemzésében az olyan vezetõ gyógyszergyártók, mint a GlaxoSmithKline, Roche, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Sanofi-Aventis, Abbott Labs, és Eli Lilly megkérdezése után arra a következtetésre jutott, hogy azok a költségek optimalizálása érdekében keresik az outsourcing lehetõségeket. A legjobb eredményt az a cég érte el, ahol az információtechnológiai terület 80%- át szervezte ki. Azt is megvizsgálták, hogy mely szegmenset érdemes házon belül tartani: a cégek többsége kiszervezte a hardver szolgáltatásokat és a help desk tevékenységet, míg csak 12%-uk a gyártás támogatást és az adatközpont funkciókat.» A Cutting Edge Information (www.cuttingedgeinfo. com) Pharmaceutical Product Commercialization: Pre- Clinical to Phase III Resource Allocation c. tanulmánya szerint amikor egy brand elér a fejlesztés fázis II. szakaszába, a gyógyszergyárak több pénzt kezdenek fordítani a kereskedelmi kiadásokra. Ennél a pontnál válik világossá, hogy melyik cég tervezi egy bombasiker (blockbuster) promócióját és melyik egy kisebb márkáét. A kettõ közötti különbség ekkor eléri a 7,29 millió dollárt.» A Cutting Edge Information Oncology Brand Commercialization (www.pharmaoncologymarketing. com) c. tanulmánya szerint a cégek átlagosan 76,8 millió dollárt költenek az onkológiai márkák marketingjére. A preklinikai és a fázis I. szakaszban a költségvetés kb. 2,2 4

5 musd, a legnagyobb relatív ugrás éppen erre az idõszakra esik (0,3-ról 1,9 musd-re). A törzskönyvezési kérelem benyújtása és a piacradobás közötti idõszakban költik el a büdzsé 32%-át. Ekkor a hangsúly a piackutatáson van, a cégek a lehetõ legjobban meg akarják ismerni a piacot. Ekkor folyik leginkább a fõ véleményformálók meggyõzése (3,7 musd). A forgalomba hozatal után költõdik el 42%. Ekkor a fõ szerep a hirdetéseké.» A Cutting Edge Information US Pharmaceutical Launches: Marketing Spend and Structure c. elemzése (www.uspharmalaunch.com) szerint az USA-beli gyógyszergyárak a megvizsgált 18 brand marketing költségvetésének 2,4-3,3%-át költik el a fázis II. vizsgálat során. A fázis III. során ez az arány 10,3%. A cégek a legtöbbet, a büdzsé 45,3-62%-át a termék forgalomba hozatalának elsõ évében fordítják promóciós célokra. Mindez független attól, hogy egy átlagos vagy egy kasszasiker (blockbuster) termékrõl van szó.» A Decision Resources Inc. (www.decisionresources. com) Ovarian Cancer c. elemzése szerint a fázis II. vizsgálat kudarca ellenére 2014-ig a Genentech/Roche Avastinje (bevacizumab) lesz a petefészekrák kezelésére szolgáló szerek piacának bõvülésének motorja.» A Decision Resources Inc. Colorectal Cancer c. tanulmánya szerint az operábilis colorectális rák területén a cytotoxikus vegyületek forgalmának növekedésének motorja a Roche Xeloda-jának (capecitabin), a Sanofi-Aventis Eloxatin/Eloxatine-jének (oxaliplatin) és a Yakult Elplat-jának (oxaliplatin) belépése az adjuváns therápiák közé. Az általuk vizsgált idõszak második felében, között az éves növekedés várhatóan 6,6% lesz.» A Decision Resources Inc. Managing the Side Effects of Chemotherapy c. elemzése szerint a haematológiai toxicitások kezelésére szolgáló termékek piaca a 2004-es 6,3 milliárdról 2014-re eléri a 10,3 milliárd dollárt. A kemoterápia mellékhatásaként jelentkezõ thrombocytopénia therápiájára szolgáló új termékek, az Amgen AMG-531-e, ill. a Ligand Pharmaceuticals/GlaxoSmithKline s SB e megjelenésükkor elérhetik az 1 milliárd ill. az 500 millió dolláros forgalmat.» Az Express Scripts Inc. (www.express-scripts.com) Generic Drug Usage Report c. tanulmánya szerint az USAbeli vásárlók 2004-ben (és a további években) még 20 milliárd dollárt tudtak volna megtakarítani a generikumok gyakoribb használatával. Az államok közül Massachusetts, Oregon és Új-Mexikó vezet, míg a legkisebb a fogyasztás New Jersey-ben és New York-ban. A legkiaknázatlanabb terület a gastrointestinális, ahol a lehetséges 95%-ból csak 31% a generikumok részesedése.» A Frost & Sullivan (www.pharma.frost.com) Global Cancer Therapeutics Market Outlook c. tanulmánya szerint a rák-medicinák forgalma 2004-ben 23,1 milliárd dollárt tett ki, s 2011-re eléri a 60,5 mrdusd-t. A célzott therápiák teljesítik a hozzájuk fûzött reményeket, felveszik a harcot a kórral s meghosszabbítják az életet.» A Ventiv Health (www.ventiv.com) divíziója, a Health Products Research Inc. kutatásai szerint a augusztusában végzõdött negyedévben a gyógyszergyárak,,figyelmi-rangsorában a 2. helyet foglalták el a gyermekgyógyászok az USA-ban. Emellett úgy találták, hogy a cephalosporin-ok (antibiotikumok), az analeptic-ok (figyelemzavar és hiperaktivitás stimulátorok) és az inhalációs nasális steroidok voltak a körükben leginkább reklámozott termékek. A cégek között a GSK költ erre a célra a legtöbbet, õket az Abbott Laboratories és a Pfizer követi. A személyes találkozások ideje átlag 5,1 perc volt. A megkérdezett több, mint pediáter a cégek szolgáltatásait a 7-pontos skálán 5,2-re értékelte, itt az Abbott gyõzött 5,6 ponttal.» A Kalorama Information (www.kaloramainformation. com) The Worldwide Market for Cancer Diagnostics c. elemzése szerint az in vitro rákdiagnosztikai piac forgalma 2009-re eléri a 7,4 milliárd dollárt. A még kifinomultabb diagnosztikumok iránti növekvõ kereslet, valamint a tesztek és az új therapeutikumok közötti szinergiák kibontakozása évi 13%-os növekedéshez vezet.» A Lewin Group tanulmánya szerint bizonyos étrendi kiegészítõk (pl. a lutein a zeaxanthin-nel és az omega 3 zsírsavak) fogyasztása ahhoz vezet, hogy az idõsebbek egészségesebb, produktívabb és függetlenebb életet tudnak élni. Az USA-beli Medicare rendszer 5 év alatt több, mint 5 milliárd dollárt tud megtakarítani azzal, hogy ezek a személyek kevesebb orvosi szolgáltatást vesznek igénybe, illetve körükben kisebb a hospitalizációk száma is.» A Research and Markets (www.researchandmarkets. com) Over The Counter Diagnostic Product World Markets 2005 c. elemzése szerint az OTC diagnosztikai termékekben megvan a potenciál arra, hogy az elkövetkezõ 5 évben évi 15%-os piaci növekedést érjenek el néhány kevésbé jól-felfedezett és jól-fejlett területen.» A Tufts Center for the Study of Drug Development tanulmánya szerint a közötti idõszakban az USA-ban átlagosan 8,5 év kellett ahhoz, hogy egy vegyületbõl törzskönyvezett gyógyszer váljon. A folyamatban az 1992-es ún PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) jelenti a választóvonalat, amikor az es 9,4- rõl a szükséges idõ ben 7,2 évre csökkent ben a Cutting Edge Information által megvizsgált 25 cégnél a fázis I. vizsgálatok során 5,500, a fázis II. idejében 6.500, a fázis III. során több, mint dollárt költöttek egy-egy páciensre.» Az FDA engedélyezte az Abbott (www.abbott.com) számára HIV proteáz inhibitorának, a Kaletra-nak (lopinavir / ritonavir, új, tablettás változatának forgalomba hozatalát. Ebben a formában nincs szükség a szer hûtésére (a régi kapszulás formánál igen).» Az American College of Gastroenterology ezévi kongresszusán bemutatott fázis III. vizsgálati eredmények szerint azoknak a Crohn-beteségben szenvedõknek, akiknél klinikai remissziót tapasztaltak az Abbott Humira-jával (adalimumab, történt kezelés során, 74%-uknál fennmaradt a remisszió az 1 éven át minden 2. héten folytatott kezeléssel. A minden héten kezelteknél ez az arány 83%.» A Rubicon Genomics Inc. (Ann Arbor, MI, www. rubicongenomics.com) és az Abbott Molecular megállapodtak abban, hogy közösen fejlesztek ki és piacosítják a MethylPlex elnevezésû technológiát a rák diagnózisára és prognózisára. 5

6 » Az Európai AIDS Konferencián mutatták be annak a vizsgálatnak az eredményeit, amely szerint a Kaletra (lopinavir/ritonavir, Abbott) és egy másik antiretrovírus vegyület kombinációján alapuló therápia 7 éven át (!) is hatásosnak bizonyult és kedvezõ rezisztencia profilt mutatott.» Az Abbott bejelentette, hogy az ún. SURVIVE (Survival Of Patients With Acute Heart Failure In Need Of Intravenous Inotropic Support) vizsgálat 6 hónapja során a levosimendan a (Simdax) a dobutamin-hoz képest nem-szignifikánsan, de következetesen jobban csökkentette az akut dekompenzált szívelégtelenségben (ADHF) szenvedõk mortalitását.» Az ún. ATLAS (Adalimumab Trial Evaluating Long- Term Efficacy and Safety in AS) vizsgálat eredményei szerint az Abbott HUMIRA (adalimumab) szignifikánsan csökkentette az ankylosisos spondylitis szimptómáit (beleértve a fájdalmat és a gyulladást) és javította az életminõséget.» Az American College of Allergy, Asthma and Immunology kongresszusán bemutatott viszgálati eredmények szerint az Alvesco-val (ciclesonid, sanofi-aventis Group, ALTANA Pharma AG) végzett therápia során kevés oropharyngeális mellékhatást (orális candidiasis, dysphonia és pharyngitis) tapasztaltak a felnõtt és a serdülõ asztmás páciensek körében.» Az Astellas Pharma Inc. további, potenciálisan a diabetes és az elhízás kezelésére szolgáló célt választott ki a Metabolex Inc. (www.metabolex.com) készletébõl.» Az AstraZeneca (www.astrazeneca-us.com) kérvényezte az FDA-tõl a Toprol-XL (metoprolol succinat) és a thiazid diuretikum, a hydrochlorothiazid kombinációjának törzskönyvezését a magas vérnyomás kezelésére. A Toprol-XL-t eddig pl. a hipertenzió (önállóan vagy más vegyülettel együtt), az angina pectoris és az ischaemiás, magasvérnyomásos vagy cariomyopathikus eredetû stabil, szimptomatikus szívelégtelenség kezelésére engedélyezték az USA-ban.» Az American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI) ezévi kongresszusán bemutatott vizsgálati eredmények szerint az AstraZeneca Pharmaceuticals L.P. Pulmicort Respules inhalációs szuszpenziójával (budesonid) végzett hosszú távú kezelés jól tolerálhatónak bizonyult a súlyos, orális corticosteroid-függõ asztmában szenvedõ gyermekek körében.» A Dallas-ban megrendezett 78 th American Heart Association Scientific Sessions elnevezésû rendezvényen mutatták be annak a 6-hónapos, randomizált, prospektív... vizsgálatnak az eredményeit, amely szerint az esomeprazol magnesium (AstraZeneca) proton pumpa inhibitor hozzáadása a koszorúér betegségben szenvedõk standard therápiájához, szignifikánsan jobban csökkentette a nemkardiológiai mellkasi fájdalom incidenciáját (és az orvosi vizitek számát), mint a placebót kapóknál.» Az ún. DISPERSE2 vizsgálat fázis IIb adatai szerint az AstraZeneca kísérleti szerének, az AZD6140-nek és az aspirin-nek a kombinációja hatékonynak és jól tolerálhatónak bizonyult az akut koszorúér szindrómában szenvedõk kezelése során.» Egy új vizsgálati eredmény szerint az AstraZeneca Crestor-jának (rosuvastatin calcium) 40 mg-os dózisával (+10 mg ezetimib) végzett kezelés 65%-kal is csökkentheti a betegek LDL-C (,,rossz ) koleszterin-szintjét.» Az FDA engedélyt adott arra, hogy az Amicus Separator-ral gyûjtött, és a Baxter Healthcare Corporation (www.baxter.com) PL 2410 nevû tartályában gyûjtött vérlemezkék akár 7 napig is felhasználhatók legyenek.» A Bayer HealthCare (www.bayerhealthcare.com) és az Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc. (Johnson & Johnson cég) együttmûködési szerzõdést kötöttek, amelynek keretében közösen fejlesztik ki és viszik piacra a BAY (Factor Xa inhibitor) jelû vegyületet, a thrombosis prevenciójára és kezelésére. A szer jelenleg a fázis II. klinikai vizsgálatoknál tart.» A Bio-Rad Laboratories Inc. (Hercules, Kalifornia, és a Caliper Life Sciences Inc. (www. caliperls.com) egy újabb együttmûködési szerzõdést írtak alá. A mostani alapján közösen vizsgálják meg egy új microfluid rendszer platform kifejlesztésének lehetõségét.» A Transcatheter Cardiovascular Therapeutics c. szimpóziumon mutatták be egy USA-beli független, multicentrikus vizsgálat, az ún. STENT (Strategic Transcatheter Evaluation of New Therapies) elõzetes eredményeit, amelyek újra megerõsítette a Boston Scientific Corp. (www. bostonscientific.com) Taxus Express elnevezésû, paclitaxel-tartalmú koszorúér stentjének hatásososságát és biztonságosságát.» Az FDA engedélyezte a Boston Scientific Corporation számára az új ún. Artisan 2x8 Surgical Lead forgalomba hozatalát. A termék (a Precision Spinal Cord Stimulation rendszerrel együtt) lehetõvé teszi az orvosok számára a krónikus fájdalom szélesebb spektrumának csillapítását.» Az FDA engedélyezte a Boston Scientific Corp. számára, hogy megkezdje a Precision nevû beültethetõ neurostimulátornak a refraktórikus migrénes fejfájás kezelésében való alkalmazhatóságát elemzõ prospektív, randomizált, kettõsvak vizsgálatot. A PRISM-be (PRecision Implantable Stimulator for Migraine) hozzávetõlegesen 150 pácienst vonnak be az USA 15 pontjáról.» Az ImClone Systems Inc. és a Bristol-Myers Squibb Company (www.bms.com) bejelentették, hogy az FDA további vizsgálatra befogadta az IgG1 monoklonális antitestnek, az Erbitux-nak (cetuximab, a fej és a nyak egy bizonyos carcinomájának (SCCHN) a kezelésére irányuló kérelmüket.» A Tenth European AIDS Conference (EACS) c. rendezvényen mutatták be a 48-hetes, Európában végzett ún. SWAN (BMS AI ) vizsgálat eredményeit, amelyek szerint szignifikánsan jobb eredményeket értek el azon HIV-1 vírussal fertõzött betegek kezelésében, akiknél a proteáz inhibitor alapú kezelésrõl átváltottak a Bristol- Myers Squibb Company Reyataz-án (atazanavir sulfat, alapuló therápiára.» A független, biztonságosságot és hatásosságot monitorozó bizottság ajánlása alapján a Centocor és az Eli Lilly and Company (www.lilly.com) felfüggesztették a résztvevõk toborzását az ún. AbESTT-II (Abciximab in Emergent 6

7 Stroke Treatment Trial-II) vizsgálathoz. Ennek során a Reopro-t (abciximab) kutatták volna az akut ischaemiás stroke therápiája során.» A Ferring Pharmaceuticals Inc. (www.ferring.com) forgalomba hozta a térd osteoarthritise által okozott fájdalom csillapítására szolgáló Euflexxa-t (hyaluronan).» Az FDA törzskönyvezte a GlaxoSmithKline (www.gsk. com) Arranon (nelarabin) injekcióit azon T-sejtes akut lymphoblastos leukémiás és T-sejtes lymphoblasot lymphomás betegek (gyermekek és felnõttek egyaránt) kezelésére, akik nem reagáltak megfelelõen vagy relapszáltak legalább két kemoterápiás eljárásra.» Az American Association for Cancer Research International Conference on Frontiers in Cancer Prevention Research elnevezésû konferencián (Baltimore, Maryland) mutatta be a GlaxoSmithKline azon vizsgálati eredményeket, amely szerint kísérleti humán papillomavírus vakcinája, a 16/18 L1 az AS04 jelû innovatív adjuvánssal együtt erõsebb immun választ váltott ki, mint ugyanaz a szer csak alumínium sóval együtt alkalmazva. Az erõsebb válasz 3,5 év múltán is fennmaradt a beoltott nõkben.» Egy a 18 th Annual U.S. Psychiatric & Mental Health Congress c. rendezvényen bemutatott vizsgálati eredmény szerint romlottak az Effexor XR-rel (venlafaxin HCl, Wyeth Pharmaceuticals) kezelt major depresszív betegségben szenvedõk szexuális funkció, szemben azokkal, akik Wellbutrin XL (bupropion HCl, GlaxoSmithKline) therápiában részesültek.» Az FDA hozzájárult ahhoz, hogy a GlaxoSmithKline (www.bridgestoaccess.gsk.com) új klinikai adatokkal egészítse ki a Lexiva (fosamprenavir calcium, www. lexiva.com) alkalmazási elõiratát. Ezek szerint a HIV proteáz inhibitornak az esomeprazol-lal (Nexium - AstraZeneca, 20 mg/napi egyszer) történõ együttes alkalmazása nem vezet a betegek virológiai problémáihoz.» Az USA-beli Federal Trade Commission (FTC) feltételekhez kötötten, de hozzájárult a Guidant Corporationnek a Johnson & Johnson (www.jnj.com) által történõ felvásárlásához.» Az FDA további vizsgálatra befogadta a Johnson & Johnson cége, a Centocor Inc. által benyújtott kérelmet a Remicade (infliximab, törzskönyvezésre a plaque psoriasis kezelésére. (Csak az USA-ban mintegy 2 millióan érintettek.)» Egy fázis II. vizsgálati eredmény szerint a Centocor Inc. (Johnson & Johnson cég) és a Schering-Plough által kifejlesztett golimumab (CNTO 148) szignifikánsan javította az aktív rheumatoid arthritis szimptómáit.» Az Európai Bizottság rajtaütésszerû vizsgálatot tartott a Lundbeck dán gyógyszergyárnál és fióktelepein, Dániában, Magyarországon és Olaszországban, hogy kiderítsék: megsértette-e a Lundbeck a trösztellenes, illetve a verseny tisztaságát garantáló uniós szabályokat. (A magyarországi leányvállalat termeléssel nem, csak kereskedelemmel és marketinggel foglalkozik. Hazánkban szkizofrénia gyógyítására szolgáló készítményeket és antidepresszánsokat forgalmaz.)» A Merck & Co. Inc. (www.merck.com) és a Bristol- Myers Squibb együtt jelentettek be, hogy külön-külön licence-szerzõdést kötöttek az International Partnership for Microbicides nevû szervezettel (www.ipmmicrobicides.org) a nõket a HIV-tõl megvédõ antiretrovírus vegyület kifejlesztésére.» A Merck számára kedvezõ ítélet született a második Vioxx-perben. A bíróság szerint a háborús veterán, Frederick Mike Humeston szívrohama nem áll kauzális összefüggésben a fájdalomcsillapító szedésével.» Az American Heart Association tudományos ülésén mutatták be az ún. ARBITER 3 (ARterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing cholesterol) vizsgálat eredményeit, amely szerint a Niaspan (nikotin sav, Merck KGaA) és egy statin segítségével elõször sikerült a stroke és a szívrohamok elsõdleges okaként számon tartott atherosclerosis megfordítása.» Az Európai Bizottság törzskönyvezte a Tanox (www. tanox.com), a Genentech és a Novartis Pharma AG (www.novartis.com) együttmûködésével kifejlesztett Xolair-t (omalizumab, a súlyos allergiás asztma kezelésére.» 100%-ban a világ 140 országában jelenlévõ Novartis tulajdonába kerül a kaliforniai székhelyû biotechnológiai cég, a Chiron Corporation. A svájci cég a évi regisztrált nettó eredményét közel elérõ összeget, 5,1 milliárd dollárt fizet a világ 5. legnagyobb oltóanyag gyártójáért, és a felvásárlás révén a lendületesen növekvõ molekuláris diagnosztika üzletágba is beléphet.» Az FDA törzskönyvezte a Novartis Exjade-jét (deferasirox) a vértranszfúziónak köszönhetõen megjelenõ krónikus vas túlterhelés kezelésére a 2 évesnél idõsebbek körében.» Az FDA illetékes testülete, a Cardiovascular and Renal Drugs Advisory Committee 7-6 arányban úgy döntött, hogy további adatok szükségesek ahhoz, hogy javasolják a Novartis Certican-jának (everolimus) a szív-transzplantáltak akut rejectiójának profilaxisára történõ engedélyezését.» A Novartis Pharma AG az 56 th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases Results c. rendezvényen mutatta be a jelenleg is folyó ún. GLOBE vizsgálat eddigi eredményeit, amelyek szerint kísérleti szere, a telbivudin szignifikánsan jobb antivírus választ váltott ki a krónikus hepatitis B-ben szenvedõ betegek körében, mint a lamivudin.» A Novo Nordisk (www.novonordisk.com) bejelentette, hogy a cég történetében elõször piacvezetõvé vált az USA inzulin-piacán. A siker elsõsorban a NovoLog Mix 70/30 és a NovoLog injekcióknak köszönhetõ.» Az Omron Healthcare (www.omronhealthcare.com) forgalomba hozta az augmentációs index technológiát is tartalmazó non ivazív vérnyomás monitorát, a HEM- 9000AI-t.» A Pfizer (www.pfizer.com) bejelentette, hogy 11 Európai Uniós tagállamban (és 2 csatlakozni szándékozóban) tözskönyvezték atypikus antipszichotikumát, a Zeldox- 7

8 ot (ziprasidon HCl) a mérsékelt súlyosságú bipoláris betegség mániás vagy kevert epizódjainak kezelésére. (A terméket az USA-ban Geodon néven forgalmazzák.)» Az EMEA engedélyezte a Pfizer Revatio-ját egy ritka, agresszív vasculáris megbetegedés, a pulmonáris artériás hypertenzió (PAH) kezelésére. A sildenafil citrat annak a Viagra-nak is a hatóanyaga, amelyet a világon már mintegy 27 millió férfi használt az erectilis diszfunkció therápiájára.» Két fázis II. vizsgálat is igazolta, hogy a torcetrapib az atorvastatin (Lipitor, Pfizer) bármely dózisával kombinációban a páciensek,,jó (HDL) koleszterin-szintjének növekedését és a,,rossz (LDL) szint csökkenését eredményezi.» Egy duplavak, placebó-kontrollált vizsgálat szerint a Pfizer vareniclin tartrat-ja (1 mg/napi kétszer) segítségével 12 hét alatt 30%-kal több embernek sikerült leszokni a dohányzásról, mint az erre a célra Zyban-t (bupropion, 150 mg/napi kétszer) használók közül.» Az ún. IDEAL (Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering) vizsgálat eredményei szerint azoknál a korábban szívrohamon átesett betegeknél, akik a Pfizer koleszterinszint csökkentõjét, a Lipitor-t kapták, szignifikánsan kevesebb cardiovasculáris eseményt (beleértve a szívrohamot és a stroke-ot) és revaszkularizációt tapasztaltak, mint azok, akik Zocor-t (simvastatin) szedtek.» A Roche (www.roche.com) és a Protein Design Labs Inc. (www.pdl.com) bejelentették, hogy kiterjesztik együttmûködésüket, és közösen fejlesztik a daclizumabot a szervtranszplantáltak hosszútávú, karbantartó kezelésére. (A két cég jelenleg kutatja a szer subcutan formáját, a fázis II. klinikai vizsgálatok 2006-ban kezdõdnek.)» A Roche bejelentette, hogy még többet figyelmet (és erõforrást) fordítanak a latin-amerikai eredetû népességre azon vizsgálatokban, amelyek során a Pegasys (peginterferon alfa-2a, és a Copegus (ribavirin, USP) kombinációját tesztelik a hepatitis C therápiájában. Ennek keretében (pl.) a mostani 45-rõl 60-ra emelik a centrumok számát az USA-ban és Puerto Rico-ban. Amikor a folyamat befejezõdik, a bevont 540 fõ felét adja majd ez a populáció.» Az American Association for the Study of Liver Disease 56. Kongresszusán bemutatott vizsgálati eredmények szerint (pl.) a Pegasys (peginterferon alfa-2a) és a Copegus (ribavirin, USP) kombinációja (Roche) csökkentette a vírus-szintet azon hepatitis C-ben szenvedõk körében, akik nem megfelelõen reagáltak a Peg-Intron-nal (peginterferon alfa-2b) és Rebetol-lal (ribavirin, USP) végzett therápiára.» Az American Society of Nephrology 38th Annual Meeting & Scientific Exposition c. rendezvényen bemutatott fázis II. vizsgálati eredmények szerint a Roche terméke, a CERA (Continuous Erythropoietin Receptor Activator) képes az anaemia kontroljára a nem dializált krónikus vesebetegségben szenvedõk körében.» A sanofi-aventis Group észak-amerikai dermatológiai részlege, a Dermik Laboratories a 24th Annual Fall Clinical Dermatology Conference c. rendezvényen mutatta be azokat a vizsgálati eredményeket, amely szerint azoknál a pácienseknél, akiket csak BenzaClin-nel (1% clindamycin és 5% benzoyl peroxid)) kezeltek, az acne léziók szignifikánsan nagyobb csökkenését tapasztalták, mint azoknál, akiknél a 0,024%-os tretinoin gél és az 1%-os clindamycin kombinációját alkalmazták.» A Sanofi pasteur (www.sanofipasteur.com) megvásárolta az Eisai Co. Ltd-tõl egy új adjuváns, az E6020 licencét annak érdekében, hogy új vakcinákat fejlesszen ki különbözõ humán betegségekre.» Egy a The New England Journal of Medicine c. szaklapban megjelent közlemény szerint az ún. RIO-Lipids vizsgálat során úgy találták, hogy a Sanofi-aventis rimonabant-jával (20 mg/napi egyszer) kezelt túlsúlyos, abnormális vér lipidszintû páciensek körében szignifikáns javulás volt tapasztalható a potenciálisan a 2-es típusú diabeteshez és szívbetegséghez vezetõ cardiometabolikus kockázati tényezõk területén.» Az American College of Rheumatology ezévi, San Diego-ban megrendezett kongresszusán mutatták be annak a 6 hónapos vizsgálatnak az eredményeit, amely szerint a Sanofi-aventis Hyalgan-jával (sodium hyaluronat, www. hyalgan.com) végzett intra-articuláris therápiával eredményesen gyógyítható az osteoarthritis következtében fellépõ krónikus váll-fájdalom.» A multicentrikus, randomizált ún. N.O.V.E.L. 1 vizsgálat eredményei szerint a Schering AG sargramostim therápiája szignifikáns javulást hozott a Crohn betegségben szenvedõk életminõségében.» Az Európai Bizottság törzskönyvezte a Schering- Plough Corporation Noxafil-jét (posaconazol) a felnõtt páciensek bizonyos súlyos invazív gomba infekcióinak kezelésére.» Egy új vizsgálati eredmény szerint a Schering-Plough Corporation (www.schering-plough.com) orális szuszpenziója, a Noxafil (posaconazol) a fluconazol-nál szignifikánsan jobban csökkentette az aspergillosis-t (invazív gomba infekció) az allogén hematopoietikus õssejt transzplantáción átesett páciensek körében.» A Schering-Plough Corporation bejelentette, hogy nem folytatja a CCR5 receptor antagonistával, a vicriviroc-kal folytatott fázis II. vizsgálatokat, amelyek a szer hatásosságát vizsgálták (Combivir-rel - GlaxoSmith- Kline - kombinációban) a még nem kezelt HIV-páciensek körében. Ugyanakkor a kutatások tovább folynak a már kezelt betegek vonatkozásában.» Az European Cancer Conference c. rendezvényen bemutatott vizsgálati eredmények szerint a Schering- Plough Corporation Temodal (temozolomid) kapszulái (sugárkezeléssel kombinálva) szignifikánsan növelte az újonnan diagnosztizált glioblasztomás (GBM) betegek túlélését (a tumor reszekcióját követõen).» A Texas Heart Institute adott annak a szimpóziumnak, amelyen egyebek mellett bemutatták az ún. (TITAN)- TIMI-34 (Time to Integrilin Therapy in Acute Myocardial InfarctioN -Thrombolysis In Myocardial Infarction) eredményei szerint. Ezek szerint a Schering-Plough Corpora- 8

9 tion Integrilin-jének (eptifibatid) korai alkalmazásával kiváló artériás vér áramlást lehet elérni a szívrohamon átesett páciensek körében.» A Schering-Plough Corporation és a Baltimore-i Sinai Center for Thrombosis Research bejelentették, hogy az ún. CLEAR PLATELETS (Clopidogrel Loading with Eptifibatide to Arrest the Reactivity of Platelets) vizsgálat eredményei szerint a IIb-IIIa inhibitor, az Integrilin-nek (eptifibatid, a clopidogrel-hez történõ hozzáadása nagy mértékben csökkentette a gyulladást azon betegek esetében, akik elektív percután koszorúér intervenciós (PCI) stent kezelésen mentek át.» A legújabb fázis I. vizsgálati eredmények szerint a Schering-Plough kísérleti orális proteáz inhibitora (SCH ) hatásosnak és jól tolerálhatónak bizonyult mind monotherápiaként, mind a PEG-INTRON-nal (peginterferon alfa-2b) kombinációban a hepatitis C-vel (1-es genotípus) krónikusan fertõzött azon betegek körében, akik nem reagáltak megfelelõen a korábbi therápiára (beleértve a peginterferon kombinációs kezelést is).» A világ 3. legnagyobb biotechnológiai cége, a svájci Serono, 15 milliárd dollárért,,kínálta fel magát 4 gyógyszeripari óriásnak. A megkeresettek között a szintén svájci Novartis, a brit GlaxoSmithKline, a francia Sanofi-Aventis és az amerikai Pfizer szerepel.» A Serono (www.serono.com) megvásárolta a Rigel Pharmaceuticals Inc-tõl (www.rigel.com) az Aurora kináz inhibitor program révén létrehozott gyógyszer-jelöltek kifejlesztésének és piacosításának egész világra (Japán kivételével) kiterjedõ kizárólagos licencét.» Az EMEA 27 európai országban törzskönyvezte az elsõ szelektív és specifikus If inhibitort, a Procoralan-t (ivabradin, Servier) a krónikus stabil angina pectoris szimptomatikus kezelésére azon páciensek körében, akik sinus ritmusa normális, s akiknél a bétablokkolók kontraindikáltak, vagy intoleránsak azokkal szemben.» A Multiple Sclerosis c. folyóirat decemberi számában megjelenõ egyik közlemény szerint a Teva Neuroscience Inc. Copaxone (glatiramer acetat, injekciói védelmet nyújthatnak az axonális sérülések ellen, s indukálhatják a sclerosis multiplexben szenvedõk metabolikus felépülését.» Az UCB Pharma (Brüsszel ill. Smyrna, Georgia, www. ucb-group.com) kérvényezte az FDA-tõl a Keppra (levetiracetam, törzskönyvezését a myoclon epilepszia adjunktív therápiájára a 12 évesnél idõsebbek körében.» Az UCB Pharma az American College of Gastroenterology ezévi kongresszusán mutatta be annak a fázis III. vizsgálatnak az eredményeit, amely szerint a négyhetente beadott 400 mg-os Cimzia (certolizumab pegol, CDP 870) injekciók hatásosnak bizonyultak a Crohn betegség szimptómáinak karbantartó kontrolljában.» Kovács László, az EU adó- és vámügyi biztosa Kínában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hamisítványok már nem elsõsorban gazdasági, hanem egészségügyi, az élet biztonságát fenyegetõ veszélyeket hordoznak magukban. A hamisítási ipart már nem a drága luxuscikkek másolása uralja, hanem például gyógyszereké, élelmiszereké, gyerekjátékoké vagy repülõgép-alkatrészeké, s azért veszélyesek ezek a termékek, mert potenciálisan magukban hordozzák akár az életveszélyt is. SZEMÉLYI HÍREK...HAZULRÓL» Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés elnöke adta át a megbízóleveleket az Egészségügyi, illetve a Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület tagjainak. Helyet kapott bennük többek között Wittich Tamás, az MSZOSZ elnöke, Bárdosi Judit, a belügyi szakszervezet fõtitkára, Károlyi Miklós, a VOSZ fõtitkára és Adler Judit, a GKI kutatásvezetõje is.» A Magyar Onkológiai Társaság 26. Kongresszusán új elnökség és vezetõség került megválasztásra. A Társaság elnöke Prof. Dr. Oláh Edit, fõtitkára Dr. Landherr László lett.» A Magyarországi Fájdalom Társaság közgyûlésén megalkották a tiszteletbeli elnöki státuszt, s erre Dr. Embey- Isztin Dezsõ-t választották meg.» Visszavonta a debreceni Kenézy Gyula Kórház fõigazgatójának, Dr. G. Kiss Gyulának a vezetõi megbízását november 27-i hatállyal a Hajdú-Bihar Megye Közgyûlés.» Reicher Péter, a Synergon Informatikai Rt-nél a SAP, az Egészségügy és az Üzemeltetés üzletágakat eddig vezetõ szakember lett a Xerox Magyarország Kft. államigazgatási szektorért és környezetvédelemért felelõs kereskedelmi igazgatója.» A MOTESZ past president-jét, Prof. Dr. Romics Lászlót nemrégiben a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának elnökévé választották. (A tudományterülethez köztestületi tag 449 MTA Doktora, kandidátus, vagy PhD tartozik. Az Orvosi Tudományok Osztályának 6 tudományos bizottsága, 12 munkabizottsága és 7 osztályközi bizottsága van.)» A szaglás idegrendszeri alapjainak megértése területén kifejtett tudományos munkájáért Dr. Nusser Zoltán, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatója is elnyerte a fiatal európai kutatók számára kiírt pályázatot.» Kun J. Viktória, a Népszabadság munkatársa a Nemzetközi Onkológiai Társaság milánói székhelyû Európai Onkológiai Iskola szervezetének pályázatán elnyerte a 2005 legjobb onkológiai újságírója címet és díjat, amelyet november 3-án Párizsban vehetett át. SZEMÉLYI HÍREK...KÜLFÖLDRÕL» A Robert Koch Foundation Professor Brian J. Drukernek ítélte oda a évi Robert Koch Díjat, s az azzal járó eurót a krónikus myelogén leukémia kezelésének területén kifejtett munkásságáért. A Robert Koch Arany Medált Emil R. Unanue vehette át életmûvéért.» Az 51 éves Etienne N. Attar-t nevezték ki a Wyeth Consumer Healthcare elnökévé.» A Vivus Inc-nél a Pfizer-tõl érkezõ Wesley W. Day-t nevezték ki a klinikai fejlesztésért felelõs alelnökké.» A Wyeth Pharmaceuticals-nél a vakcina kutatásért és - fejlesztésért felelõs Executive Vice President-té nevezték 9

10 ki Emilio A. Emini, Ph.D-t.» A Wyeth-nél Victor F. Ganzi-t (58) beválasztották az igazgató tanácsba.» A Shire Pharmaceuticals Group plc-nél Non Executive Director-rá nevezték ki az Aventis SA-tól érkezõ Patrick Langlois-t.» A Smith & Nephew endoszkópos divíziójánál Sally L. Maher-t a kutatásért és fejlesztésért, Joseph G. Darlingot pedig a marketingért felelõs alelnökké nevezték ki.» A Sigma-Aldrich Corporation-nél január 1-i hatállyal Jai Nagarkatti-t (58) nevezték ki elnök-vezérigazgatóvá.» A Novo Nordisk-nél az USA-beli kormányzati kapcsolatokért felelõs igazgatóvá nevezték ki Christopher Portert.» A Baxter International Inc-nél a céghez 2003-ban érkezett Cheryl L. White-ot nevezték ki a minõségért felelõs alelnökké. SZÍNES HÍREK...HAZULRÓL» Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet kaposvári felmérése szerint a gimnazisták és a fõiskolások mindössze 3%-a nem fogyaszt semmilyen legális drogot. A nyolcadikosok 9, a gimnazisták 7, a szakiskolások 20%- a fogyaszt orvosi elõírás nélkül altatót vagy nyugtatót. A megkérdezettek 53%-a egyébként a kábítószert tartja veszélyesebbnek a legális drogoknál, 47% megengedõ a kérdésben, szerintük az illegális szerek kevésbé veszélyesek. (A sportoló fiatalok sem mentesülnek a legális drogoktól, vélhetõen közülük került ki az a 9%, aki kipróbálta az izomnövelõ szteroidokat.)» Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Joint Venture Szövetség és a Menedzserek Országos Szövetsége (fõtitkára Dénes Gábor) közös sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint az egészséges termékek és szolgáltatások idõvel versenyelõnyt jelentenek majd. Paradigmaváltásra van szükség a vállalatirányításban: a profit mellett a fogyasztó és a termelésben, szolgáltatásban közremûködõ ember legyen az egészségtudatos vállalatirányítás figyelmének központjában. Az egészségtudatos vállalatirányítás elõnye a természet értékeinek megõrzése, valamint az emberek életminõségének és a társadalmi tõke minõségének javulása.» November 4-én rendezte meg a TEVA Magyarország idei második ingyenes egészségdélutánját az 50 év feletti korosztály számára. Az érdeklõdõket pl. fittball és gerinctorna várta, ahol a bemutatókon elsajátíthatták az egészségük megõrzésében hasznos gyakorlatsorokat. Ezzel egy idõben különféle vizsgálatokon lehetett részt venni.» Jelentése szerint a Magyar Rákellenes Liga a ban befolyt forintból, illetve az elõzõ évrõl tartalékolt a rák korai felismerése érdekében végzett felvilágosító, tájékoztató munkára , tájékoztató kiadványokra , a daganatos betegek lelki támogatására, a lelkisegély-szolgálatra és a rendezvényekre forintot költött.» Megjelent Dr. Hack Erzsébet geriáter szakorvos,,rehabilitáció és foglalkoztatás az idõsotthonokban és a fogyatékosokat ellátó intézményekben címû jegyzete, amely nemcsak az ápoló-gondozó intézeti szemlyzetnek, hanem a betegeket otthonaikban ellátó gondozó-családtagoknak is tapasztalatokban gazdag és hasznos olvasmány.» A Magyar Turizmus Rt. (vezérigazgatója Dr. Galla Gábor) Golden Club címmel német nyelvû kiadványt jelentetett meg. A hazai gyógyszállodák aranykönyve, a legjobb négy- és ötcsillagos hotelek bemutatásán túl, ismerteti a gyógyvizek, gyógybarlangok és gyógyiszapok egészségügyi hatásait és az erre épülõ szolgáltatásokat is. A kiadvány csak korlátozott példányszámban készült, amelyeket a különbözõ egészségbiztosítók vezetõi kapnak meg. A könyv bemutatása hazánkban és Németországban egy idõpontban zajlott.» Zsolnay épületkerámiák Debrecenben és Budapesten címmel eddig még sehol nem látott kiállítást nyitottak meg a DEOEC Elméleti Galériájában. A budapesti Zsolnay épületkerámiákról készült felvételeket Zsolnay Vilmosnak, a világhírû Pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra alapítójának az unokája, Mattyasovszky Zsolnay Tamás készítette. A debreceni kerámiákról készült fotók Schuszter Gábornak, a debreceni orvoskar harmadéves hallgatójának az archívumából valók.» Minõségdíjas lett a budapesti ivóvíz, amely az ilyen jellegû termékek közül elsõként kapta meg a Magyar Minõség Társaság kitüntetését az immár 14. alkalommal megrendezett Magyar Minõség Hét keretében. Az elismerés a Fõvárosi Vízmûvek Rt. tevékenységének is szól, annak, hogy a társaság kifogástalan minõségû ivóvizet szolgáltat mintegy kétmillió embernek Budapesten és 22 agglomerációs településen. (Az Rt. nemzetközi minõsítéssel is rendelkezõ laboratóriumában évente mintegy tizenötezer vízmintát elemeznek.)» Több, mint 50 gyermek fertõzõdött meg Calici-vírussal a kaposvári Toldi Általános Iskola és Gimnáziumban.» Orvosi vizit közben ugrott ki a kaposvári kórház 3. emeleti ablakából egy 77 éves asszony. A két nappal korábbi öngyilkossági kísérlete miatt kórházba került nõ életét vesztette.» Két nemzetközi konferencia szervezésére kért és kapott támogatást egy 29 éves szegedi orvos, ám valójában egyetlen közép-európai Alzheimer-kutató sem tanácskozott a városban. A pénz valójában kutatásra ment el.» Kilencmillió forintos bíráságot szabott ki a debreceni Kenézy Gyula Kórházra a Közbeszerzési Döntõbizottság, miután az intézmény törvénytelenül kötött újabb szerzõdést a labordiagnosztika mûködtetésére. A döntõbizottsághoz a labor mûködtetését korábban közbeszerzési pályázaton öt évre elnyert Pronett Invest Kft. és Prolabor Kft. fordultak. A konzorcium ugyanakkor kártérítési pert is indít az intézmény ellen. SZÍNES HÍREK...KÜLFÖLDRÕL» A Sport England nevû szervezet indítványozta, hogy a pénteket -mentes napnak kellene nyilvánítani, és csak az igazán fontos elektronikus leveleket lenne sza- 10

11 bad elküldeni. A szervezet ettõl azt reméli, hogy ezzel több mozgásra serkenthetõek az irodákban dolgozók. Úgy vélik ugyanis, hogy azok az emberek, akik az íróasztal mellett dolgoznak, már rég nem mozognak eleget, az ajánlott napi negyven perc töredékét sem. Õk a Screen Slavesek (szójáték, szó szerint azt jelenti, a képernyõ rabszolgái. Vicces utalás a screen saver-re, a képernyõvédõre a szerk.).» Svédországban egy olyan fogászati klinika nyílt, ahol kelet-európai fogorvosok alkalmazásával diszkontáron kínálnak kezeléseket. (Az országban a fogászati szolgáltatások hirdetéseit és árait ugyanúgy szabályozzák, mint az egyéb általános szolgáltatásokat, a svéd fogorvosok hirdethetik magukat, szabadon szabhatják meg áraikat, nyitva tarthatnak vasárnap is.)» Papucsautomata várja a betegek látogatóit a gyulafehérvári Megyei Kórház bejáratánál, ahol a látogatóknak kötelezõ módon ki kell váltaniuk maguknak a steril lábbelit. Az automata által kiadott, mûanyagból készült papucsok 10 ezer lejbe (72 forintba) kerülnek, és távozáskor el kell dobni õket. (Ezeket hetente egyszer elégetik.)» Egy árverésen négy és fél millió forintnak megfelelõ összegért kelt el Napóleon egyik foga, amelyet a hozzá csatolt dokumentumok szerint 1817-ben húzott ki Napóleon orvosa, Barry O Meara.» Lengyel régészek úgy vélik egy lengyelországi templom tavalyi ásatásain nagy valószínûséggel a modern csillagászat atyjának, a 70 évesen elhunyt Nikolaus Kopernikusznak ( ) a koponyáját és csontjait találták meg. Az ásatást végzõ csapat a maradványokat Varsóba küldte, ahol törvényszéki orvosok vették szemügyre.» Új szolgáltatást készül bevezetni az egyik barcelonai klinika. Mivel a spanyol városban rengeteg a bevándorló, a kórház vezetõi úgy döntöttek, a szülések levezetéséhez idegen nyelveket beszélõ szülésznõket alkalmaznak.» Új szöveggel váltották fel Türkmenisztánban az orvosok hippokráteszi esküjét. A végzõs orvosok a jövõben az ország elnökéhez, Saparmurat Niyazovhoz és Rukhmana címû könyvének elveihez fogadnak hûséget:,,megszerezve az orvosi minõsítést és hivatásomat gyakorolva ünnepélyesen térdre borulok, és hûséget fogadok a Nagy Saparmurat (Niyazov) türkménbasi (minden türkmén vezetõje) elõírásaihoz és a Szent Rukhmana elveihez. PÁLYÁZATOK» A Richter Gedeon Rt-nek a Magyar Epilepszia Ligával együtt kiírt epilepszia-pályázatán az egyéni kategóriában az elsõ díjat (600 ezer forintot) Dr. Ráksonyi György kapta, aki a betegséggel való megküzdés és a rehabilitáció szempontjából nélkülözhetetlen egyéni tréning, a pszichoedukációs program modelljét kívánja kidolgozni. A csoportos kategóriában az elsõ helyezést Dr. Altmann Anna és munkatársai nyerték el, õk tematikus kirándulásokon kívánják kiszélesíteni az epilepsziás kisgyermekek életterét, ezzel kompenzálva a hiányt, amelyet éppen a betegség még mindig nem szûnõ társadalmi megítélése idéz elõ. Aktuális pályázatok» Az Abbott Magyarország Kft. pályázati felhívása a november idõszakra ( )» Az Abbott pályázata a 1st International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care és 3rd Joint Congress of Anaesthesiology, Reanimatology Intansive Care, Emergency and Disaster Medicine in Latvia rendezvényen (Riga, december 8-10.) rendezvényen való részvételre ( )» Az Abbott pályázata a 8th Congress of European Society for Sexual Medicine (Koppenhága, december 4-7.) rendezvényen való részvételre ( )» A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a Nestlé Hungária Kft. pályázata ( )» Az EGIS Gyógyszergyár Rt. szakmai pályázata orvosok számára ( )» Az Abbott pályázata az Arab Health 2006 (Dubai, január ) c. rendezvényen való részvételre ( ) Részletes információk és folyamatosan beadható pályázatok: KONGRESSZUSI HÍREK» A sporttudomány aktuális kérdéseirõl rendezett konferenciát november 4-én a Berzsenyi Dániel Fõiskola Sporttudomány-elméleti, Egyéni Sportágak, valamint Sportrekreáció Tanszéke. A,,B szekció ülései az Egészség - testnevelés - képzés címet viselték. Itt a néptáncról mint tantárgyról, a naprakész iskolai testnevelésrõl, a fõiskolai hallgatók kábítószerrel szembeni szociális készenlétérõl, a fizikai aktivitásról mint az egészségmegõrzés egyik formájáról, és a jogi ismeretek oktatásáról hallhatnak beszámolókat a résztvevõk.» Közel 200 orvos, szakorvos és edukátor vett részt a Sanofi-Aventis által szervezett, cukorbetegséggel foglalkozó szimpóziumon, amelynek aktualitását többek közt az adta, hogy a cég új készítménye 2005 júniusában felkerült az OEP támogatott gyógyszerek listájára. Az inzulintherápiában áttörésnek számító,,24-órás bázis-inzulinszint ez által olyan diabeteses betegek számára is elérhetõvé vált, akik eddig anyagi okok miatt nem választhatták ezt a készítményt.»,,hidak és Határok Pszichiátria és Spiritualitás - ezt a címet adták idén a Lilly Hungária Kft. támogatásával létrehozott, évente rendezett Pszichiátriai Napoknak (Lillyfüred) november én, a Palotaszállóban. A teltházas rendezvényen Krisna tudat szakértõ, evangélikus lelkész, színmûvész és Tv-s híresség is,,szakmai elõadóként találkozott az érdeklõdõkkel. A téma felvetés sajátos, mert az eddig már a pszichiáterek egyik legrangosabbá vált eseménysorozatán résztvevõ neves szakemberek, ezúttal a spirituális gyógyító lehetõségeket, illetve a spiritualitásban rejlõ pozitív vagy negatív hatások megvitatását választották témául. Ezzel hangsúlyozni kívánták, hogyszakmájuk nagyon is itt él napjainkban.» A Magyar Diabetes Társaság Szakdolgozói Szekciója november 4-6. között tartotta V. jubileumi Konferenciáját Budapesten. Ezen a rendezvényen ünnepelték a Diabetológiai Szakápoló képzés ugyancsak jubiláló 10. évfolyamának évzárást is. Ezalatt 328 szakápoló kezdhette meg, 11

12 egyéves tanulási idõ után önálló szakmaként is elismert, szakképesítési jegyzékben is szereplõ cukorbetegek gondozásában betöltött eredményes munkáját. A végzettek közül ma is 324-en aktívan segítik a betegek ellátását. Kellõ képzettséggel rendelkeznek, hogy a betegséggel együtt élõket a szükséges információkkal ellátva, aktív részesei legyenek a szakorvosok, háziorvosok és dietetikusok által végzett,,cukorbetegek gondozása team munkában címet viselõ programban. A Fõhatóságuktól arra van ígéretük, hogy a képzési rendszert támogató csekély keretösszeget jövõre is megkapják.» Nemrégiben tartotta második terápiáskonszenzuskonferenciáját 9 orvosi társaság, hogy összehangolja ajánlásait a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére: az elhízás kockázatát a haskörfogattal is lehet mérni, s kockázatot jelent, ha a férfiaknál 94, nõknél 80 cm felett van. Megállapították, hogy nemcsak a koleszterinszintcsökkentõ sztatinoknak vannak érelmeszesedést gátló hatásaik, hanem a vérnyomáscsökkentõ ACE-gátlóknak is.» Nyolcvan ország több, mint hatszáz tudósa ülésezett Budapesten. A második Tudomány Világfórum egyik fõ témája a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása volt. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egy olyan nemzetközi intézmény létrehozását javasolta, amely egyetemes problémákra keresi a választ. (A zárónapon felszólalt Torsten N. Wiesel Nobel-díjas tudós, Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió tiszteletbeli elnöke és Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke is.)» Orvosi bizonyítékokkal kell alátámasztani a magyar gyógyvizek hatásosságát, és ezeket az eredményeket minél szélesebb körben publikálni kell hangzott el egy szegedi konferencián. A rendezvény fõ témája a bizonyítékokon alapuló balneológia eredményeinek bemutatása volt: a gyógyvizekkel kapcsolatos alapkutatások mellett elõadások hangzottak el a sebészeti, fizikoterápiás és a belgyógyászati alkalmazásokról is.» Újdonságok és ritkaságok a szemészetben címmel tudományos ülést tartottak több, mint száz szemészorvos részvételével. A konferencia alkalmával nemzetközi szaktekintélyek 12 bemutató mûtétet is elvégeztek, ezekbõl hatot egyenes adásban közvetítettek a tanácskozás helyszínére, a szombathelyi Markusovszky Kórháztól mintegy ötszáz méterre lévõ szállodába. A közvetítés moderátora a pécsi szemészeti egyetemi klinika igazgatója, Prof. Dr. Kovács Bálint volt.» A Közegészségügyi Szakszervezet (elnöke Dr. Miriszlai Éva) kongresszusán elhangzottak szerint a jövõ évi költségvetés tervezete több, mint kétmilliárd forintos elvonást tartalmaz, amely az ÁNTSZ-ek mûködését érinti. Ennek várható következménye az lehet, hogy dolgozót kell elbocsátani. Véleményük szerint egy ilyen mértékû létszámcsökkentés már a jogszabályokban elõírt kötelezõ feladatok ellátását veszélyeztetné, ezért a szakszervezet elsõdleges céljának I M P R E S S Z U M tartja a munkahelyek lehetõség szerinti megtartását.» Az Urológiai Osztály alapításának 30. évfordulója kapcsán tartottak tudományos ülést a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban. Az elmúlt másfél évben minden kórtermet komfortosítottak az urológia osztályon. Nem csak a betegek kényelemérzete, hanem a diagnosztika is jelentõsen javult, hiszen több készüléket is beszerzett a kórház (fõigazgató fõorvosa Dr. Papp László), a többi között a X. kerületi önkormányzat segítségével.» A Magyar Szívsebészeti Társaság X. (Jubileumi) Kongresszusán elhangzottak szerint hazánkban 7 szívsebészeti centrumban (Debrecen, Szeged, Pécs, Zalaegerszeg, Budapest - Semmelweis Egyetem, Budapest Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Országos Gyógyintézeti Központ) évente csaknem szívmûtétet végeznek. A mûtétek 63%-át koszorúér betegségek (ischémiás szívbetegség), 19%-át pedig szívbillentyû betegség miatt végzik. A veleszületett szívhibák csecsemõ és gyermekkorban végzett sebészi korrekcióit az Országos Kardiológiai Intézetben és Szegeden végzik, évente majdnem 700 esetben. I M P R E S S Z U M KONGRESSZUSI NAPTÁR» A Magyar Hypertonia Társaság XIII. Kongresszusa és IV. Továbbképzõ Kurzusa Budapest, november 30- december 3. Szervezõ (Sz.): Dr. Székács Béla, Dr. Reusz György, A Magyar Gerincgyógyász Társaság évi Kongresszusa Bükfürdõ, december 2. Sz.: Dr. Dóczi Tamás, Pszichoterápiás lehetõségek a gyász feldolgozásának elõsegítésében Budapest, december 2-3. Sz.: Dr. Pilling János, Spa & Wellness IV. Egészségturisztikai Szakkiállítás és Vásár Budapest, december 2-4. Sz.: Oláh Ingrid, Sokhegyi Ramona, **,,(Elkerülhetõ) Ellátási Hibák Az Egészségügyben Országos Konferencia Budapest, december 7. Sz.: Egészségügy + Üzlet betegségek idõs korban Tudományos Ülés - Budapest, december 8. - Sz.: Dr. Jánosi András, Dr. Németh Mariann» A Magyar Dermatológiai Társaság Nagygyûlése Budapest, december Sz.: Dr. Marschalkó Márta, Tel: /5700, 5788 mellék Egészségügy + Üzlet, az Egészségügyi Kommunikációs Szakemberek Egyesülete (EKSZE) és az Egészségügy + Üzlet tematikus portál közös HÍRlevele Megjelenik: háromhetente Szerkesztõség: É+L Kongresszus- és Kiállításszervezõ Kft., Cím: 1081 Budapest, Kiss József u. 4., Levelezési cím: 1364 Budapest 4, Pf. 354, Tel./Fax: , Fõszerkesztõ: Várhegyi László ügyvezetõ igazgató Hírszerkesztõ: Gesztes Tamás Szakkiadvány, utcai terjesztésre nem kerül. Az információk többségének pontos hivatkozása a elérésû internetes oldalakon megtalálható. 12

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon kívül melyek a kardiológia idszer szer kérdéseit ölelik

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! A "Szolnok Szívügyünk" Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Artériás Stiffness Társaság nevében szeretettel meghívjuk Önt/Önöket közös Szimpóziumunkra. Szervezeteink

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés 2004. Számviteli beszámoló 2004. 01. 01. 2004. 12. 31.

Közhasznúsági Jelentés 2004. Számviteli beszámoló 2004. 01. 01. 2004. 12. 31. Közhasznúsági Jelentés 2004 Számviteli beszámoló 2004. 01. 01. 2004. 12. 31. Nyitó pénzkészlet Adományok SZJA 1% Pályázat Kamatbevétel irodaszer, nyomtatvány Számítógép alk., festékpatron fotó posta belföldi

Részletesebben

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja Kérelmező Név Hatáserősség Gyógyszerforma Az alkalmazás

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXXV. Vándorgyûlése

A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXXV. Vándorgyûlése Köszöntõ A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának XXXV. Vándorgyûlése Tisztelt Kollégák! Az utóbbi években megsokasodtak a Kongresszusok, Szimpóziumok, különbözõ Társaságok, Munkacsoportok,

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Az egészségügyért felelős miniszter 2011. december 23-i rendeletében módosította az egészségügyi

Részletesebben

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. a 935 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó, a 936 jelű Rosszindulatú daganatos megbetegedésekre szóló és a 937 jelű Mellrákra

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM

VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A kongresszus helyszíne és időpontja: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (T.I.K.) 6722

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István (Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet) A kardiovaszkuláris

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 115.967 ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU) ( 111 ) 116.051 ( 732 ) Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, Wilmerding, PA (US) ( 111 ) 116.058 (

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA

MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA Támogatja a Magyar Szenológiai Társaság PROGRAM- ÉS ELÕADÁSKIVONATOK 2006. március 16-18. Budapest, Congress Park Hotel

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről.

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLTÉNEK Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. Az utolsó beszámolót 2009-ben kellett elkészíteni. A helyzet azóta nem sokat változott. Már

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus 1 ÉLETRAJZA Személyi adatok Neve: Dr.Papp Gyula Születés helye, ideje: Szigetvár, 1937. augusztus 29. Szülei: néhai Dr.Papp Gyula főállatorvos, néhai Eberhardt

Részletesebben

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg!

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Dr. Ács Nándor Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Az előadás a GlaxoSmithKline Kft. felkérésére készült A méhnyakrák gyakori betegség Világszerte:

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

a minősített továbbképzésekről

a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített amelyeket az alábbi

Részletesebben

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. SZTE JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 6722 SZEGED, ADY TÉR 10. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS ÉS AZ OKT.

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

Egészségügy Üzlet. Egészségügy + Üzlet HÍRlevél AZ EGÉSZSÉGÜGY HÍREI

Egészségügy Üzlet. Egészségügy + Üzlet HÍRlevél AZ EGÉSZSÉGÜGY HÍREI 2005.07.23-09.16. VI. évf. 11. szám Egészségügy Üzlet Az Egészségügyi Kommunikációs Szakemberek Egyesülete és az Egészségügy + Üzlet portál (www.euuzlet.hu) közös HÍRlevele Tartalomjegyzék Az egészségügy

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Vizsgálati terv PRO-Hu-2008 ProKinetic Registry-Hu-2008 beavatkozással nem járó klinikai tanulmány

Vizsgálati terv PRO-Hu-2008 ProKinetic Registry-Hu-2008 beavatkozással nem járó klinikai tanulmány 1 Vizsgálati terv PRO-Hu-2008 ProKinetic Registry-Hu-2008 beavatkozással nem járó klinikai tanulmány Bevezetés A vizsgálat célja a Biotronik cég terméke, a ProKinetic passzív bevonatos stent alternatívaként

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

GE Healthcare -Magyar tudással egy egészségesebb világért

GE Healthcare -Magyar tudással egy egészségesebb világért Nyíregyháza 2014. szeptember 5. GE Healthcare -Magyar tudással egy egészségesebb világért Lajos Reich, PhD CTO, GEHC Hungary MD, GE Hungary 1992-1997 ELTE -MSc fizika 1996 OTDK 1. hely, Nyíregyháza 1998

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier)

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) Ismertetés keretében adható Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) 1 Felmerülő kérdések Miért kellett módosítani? Miért pont így? Mit jelent ez a gyakorlatban? 2 MIÉRT KELLETT MÓDOSÍTANI? 3 Mi jut eszünkbe

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter. Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter. Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor Alapok Kutatási hagyományok a régióban: Orvostudomány Biotechnológia A kezdetek Pannónia Kutatási Park Forrásvidék Kft. ImmunGenomika

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Adalimumab. Finanszírozott indikációk:

Adalimumab. Finanszírozott indikációk: Adalimumab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Megatrendek és lehetıségek Ázsia orvostechnikai piacán

Megatrendek és lehetıségek Ázsia orvostechnikai piacán Megatrendek és lehetıségek Ázsia orvostechnikai piacán Dr. Martinkó Károly NFM ázsiai gazdasági tanácsadója BVK Tanácsadó Testület elnöke MediKlaszter Konferencia, 2010. október 26. Öregszik a népesség,

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2008. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2008. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2008. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az AN-RE 2003 SZEGED A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az AN-RE 2003 TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK ÉS KÓRHÁZI, DIAGNOSZTIKAI, GYÓGYSZERÉSZETI, REHABILITÁCIÓS

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig Program 2015. április 9., Csütörtök,,AZ ÚJ VÉRALVADÁSGÁTLÓK HELYE A KLINIKAI GYAKORLATBAN A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Stroke Társaság közös szimpóziuma 2015 A STROKE MEGELÕZÉSÉNEK ÉVE

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

változások az SM kezelésében: tények és remények

változások az SM kezelésében: tények és remények változások az SM kezelésében: tények és remények Prof. Dr. Illés Zsolt Dél-Dániai Egyetem Odense az SM klinikai típusai relapszussal remisszióval szekunderprogresszív primer progresszív progresszív relapszáló

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette Cím: Magyar Gyermekanaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Társaság Tudományos Ülése 2004. Szervező:

Részletesebben

Az egészség nem várhat!

Az egészség nem várhat! Az egészség nem várhat! UNIQA Európai értékek Európa szívéből Az UNIQA Ausztria vezető betegségbiztosítója 8,2 millió osztrák negyedének van betegségbiztosítása Minden 2. biztosított így több mint 1 millió

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok:

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok: A FLAVIN 7 szerepe a betegségek megelőzésében és gyógyításában A harmadik évezred kihívásai a tudományos természetgyógyászat kérdéseit, eredményeit sem hagyták érintetlenül. Őszinte büszkeséggel adunk

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában dr. Gál János SE AITK A rosszul értelmezett szó: sürgősség Azonnali mentőhívás: Csillapíthatatlan vérzés esetén Ha csont törik Ha beteg fullad( nem

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2006.

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2006. A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2006. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. Cím: IV. Gasztroenterológiai Továbbképző Konferencia Szervező: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül Best Doctors Egészségbiztosítások Egészség határok nélkül Tartalom Best Doctors bemutatása Pannónia termék koncepciók Díjak Partnerek Vállalati adózási tudnivalók Sajtómegjelenések 2 Best Doctors - szakértők

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ Megelõzés és gyógyítás egy kézben! Általános és komplex szûrõok Budapesti VE VIP Központ Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky út 109. +36

Részletesebben

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó Gyurisné Pethő Zsuzsanna és Makay Anikó. 1 Szervezett emlőrák-szűrés

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

NAGY SZEKTOROK 2011 Magyar Média 2012 konferencia. Mihálszki Zsuzsa

NAGY SZEKTOROK 2011 Magyar Média 2012 konferencia. Mihálszki Zsuzsa NAGY SZEKTOROK 2011 konferencia Mihálszki Zsuzsa TELJES REKLÁMPIAC 2/3 FMCG +0,6% GYÓGYÁSZAT, GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY +18% PÉNZINTÉZET, BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG +1% TÁVKÖZLÉS -14% +2% 2 FMCG & KERESKEDELMI LÁNCOK

Részletesebben

NAP Ünnepélyes aláírás és sajtótájékoztató

NAP Ünnepélyes aláírás és sajtótájékoztató A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg. NAP Ünnepélyes aláírás és sajtótájékoztató

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI origamigroup www.origami.co.hu II. A rheumatoid arthritis kezelésének általános

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben