ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT. Egészségterv 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT. Egészségterv 2013."

Átírás

1 ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT Egészségterv Szeged, 2013.

2 BEVEZETÉS AZ EGÉSZSÉGTERV HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE (JOGSZABÁLYOK, KUTATÁSOK, PROGRAMOK) Az 1989-es Gyermekek jogiról szóló New York-i egyezmény 24. cikke tartalmazza, hogy 1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz való jogát, valamint, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen. Erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételére irányuló jogától. (a magyar törvényhozás az évi LXIV. törvénnyel hirdette ki.) A következő fontos pont a gyermekvédelmi törvény, melynek 6. -a tartalmazza azt, hogy minden gyermeknek joga van a testi,értelmi, érzelmi erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetben történő felnevelkedéséhez. Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A 2005-ös Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi leírásában számos olyan nem fertőző betegség felsorolásra kerül, amelyek már nagyon fiatal gyermekeknél is egyre nagyobb számban jelentkeznek pl. allergiás megbetegedések, tartási-mozgásszervi betegségek, 1-és 2- es típusú cukorbetegség, túlsúly és elhízás, daganatos megbetegedések, alultápláltság, ezek a betegségek min visszavezethetőek az életmódra. Óvodáskorban célszerű az életmódbeli rossz szokások korrekcióját elkezdeni, illetve a már a családban esetleges elkezdett egészségnevelést folytatni. Az Alapítvány a Társadalmunk szervezet egészségterve a helyi állapotfelmérés adataira, sajátosságaira építve határozza meg a szegedi kistérségben az óvodás

3 korosztály (3-6 év) számára elérendő célokat és az azok elérése érdekében szükséges tennivalókat. Az egészségterv célja a partner óvodáinkban a 3-6 éves korú gyermekek komplex egészségnevelése. Szerezzenek minél több információt játékos formában az egészséges táplálkozás témakörben, ismerjék meg az alapvető élelmiszereket, a személyi higiénia alapjait (pl. fogmosás technikája).a testi nevelésre vonatkozóan,leginkább a játékos mozgásformák megismerése a különböző sportágak, sportolási lehetőségek megismertetése, kipróbálása a célunk, hogy kedvet kapjanak a rendszeres testmozgáshoz, hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak az egészséges életmód kialakítása szempontjából. Az esélyegyenlőség is hangsúlyt kap, az ilyen és ehhez hasonló programokkal azok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget kapnak arra, hogy az egészséges életmóddal kapcsolatos információknak a birtokában legyenek, akiknek a családi körülményeik pl. nem teszik lehetővé a mindennapos zöldség-és gyümölcsfogyasztást. Az egészségterv a Országos Egészségfejlesztési Intézet Módszertani útmutató egészségtervekhez (http://www.oefi.hu/egeszsegterv.pdf) című dokumentum alapján készült.

4 AZ ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT SZERVEZET BEMUTATÁSA AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI Az alapítvány célja a Dél-alföldi régió és a DKMT Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit. Az Alapítvány tevékenyen oktatói és programrendezői szinten egyaránt kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz. Célunk egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartóképességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. Az Alapítvány elő kívánja segíteni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió közoktatási és felsőoktatási intézményeinek valamint az értük munkálkodó szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését. Az Alapítvány kiemelten támogatja az oktatók és hallgatók magas szintű szakmai és tanulmányi munkáját valamint az oktatás a Bolognai folyamatnak megfelelő színvonalas fejlesztését és korszerűsítését. Az alapítvány regisztrált önkéntes fogadó szervezet, a regisztrációs száma: Az OBH Közhasznúsági Mellékletében feltüntetett jogszabályi hivatkozás az alapítvány által végzett közhasznú tevékenység besorolására: - 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés o évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó

5 nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás. o 17. rehabilitációs foglalkoztatás évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében A 2012-ES ÉVEBEN A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A szervezet a következő költségvetési pályázati támogatásokban részesült: Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NEA-UN-12-SZ-0469 A pályázat címe: Egy/másért fordítsuk meg a napot - Játszónap fogyatékkal élő gyermekeknek

6 Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NEA-UN-12-M-0991 A pályázat címe: Az Alapítvány a Társadalmunk 2011/2012. évi működési támogatása Támogató: Nemzeti Tehetség program Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NTP-FET A pályázat címe: Egy/másért: játékkal a tehetséges gyerekekért Támogató: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal / NMH - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: OMMF A pályázat címe: Egy/másért a munka világában Támogató: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / NCSSZI Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-6901 A pályázat címe: Egy/másért fordítsuk meg a napot - közösségépítő tábor fogyatékkal élő gyermekeknek Támogató: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / NCSSZI Támogatási időszak:

7 Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja IFJ-GY-12-D-9343 A pályázat címe: Egy/Másért: fejlesztő tábor fogyatékkal élő gyermekek számára Támogató: SZMJV Önkormányzat Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja DAOP-5.1.2/C-09-2f /S/HF/005 miniprojekt A pályázat címe: EGY/MÁSÉRT FORDÍTSUK MEG A NAPOT Játszónap Fogyatékkal Élő Gyermeknek A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A szervezet nem részesült cél szerinti juttatásban. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Díjazás nem került kifizetésre a vezető tisztviselők részére. Juttatásban nem részesültek a vezető tisztviselők. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Vállalkozási bevétel: 0 eft Vállalkozási kiadás: 0 eft Közhasznú bevétel: eft Közhasznú kiadás: eft Vagyonváltozás: 5974 eft A szervezet a mérlegfordulónapon 8467 eft eszközzel rendelkezett amelyből 8142 eft pénzeszközvolt. A szervezet a mérlegfordulónapon 460 eft kötelezettséget tartott nyilván amelyet a szervezet mérlegforduló nap után már rendezett.

8 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ) RENDEZVÉNYEK/PROGRAMOK hó Az Újszegedi Tornaclub megbízásából egészségfejlesztés, karrier, önismeret témakörökben a szegedi kistérségben 5 közoktatási intézmény diákjai számára heti szakkörök szervezése /09-12 hó Egészségnevelési Ismeretek: Drogprevenciós tréning lebonyolítása az SZTE hallgatói számára (2x6 alkalom) /09-12 hó Egészségnevelési Ismeretek: Egészségfejlesztési tréning lebonyolítása az SZTE hallgatói számára (2x6 alkalom) /09-12 hó Egészségnevelési Ismeretek: Esélyegyenlőségi tréning lebonyolítása az SZTE hallgatói számára (2x6 alkalom) hó Egy/másért a tehetséges gyermekekért programsorozat szervezése IX. Egyetemi Egészség és Sportnap (szervező) I. SZTE MR University sportvetélkedő szervező Egy/Másért fordítsuk meg a napot - játszónap fogyatékkal élő gyermekeknek Egy/Másért fordítsuk meg a napot- játszónap fogyatékkal élő gyermekeknek hó Egy/másért fordítsuk meg a napot - közösségépítő tábor fogyatékkal élő gyermekeknek hó Egy/másért a munka világában c. szakmai konferencia és workshop programok lebonyolítása 2) KIÍRT PÁLYÁZATOK: Az alapítvány a 2012-es évben nem írt ki pályázatot.

9 3) ELNYERT PÁLYÁZATOK Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NEA-UN-12-SZ-0469 A pályázat címe: Egy/másért fordítsuk meg a napot - Játszónap fogyatékkal élő gyermekeknek Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NEA-UN-12-M-0991 A pályázat címe: Az Alapítvány a Társadalmunk 2011/2012. évi működési támogatása Támogató: Nemzeti Tehetség program Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NTP-FET A pályázat címe: Egy/másért: játékkal a tehetséges gyerekekért Támogató: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal / NMH - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: OMMF A pályázat címe: Egy/másért a munka világában

10 Támogató: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / NCSSZI Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-6901 A pályázat címe: Egy/másért fordítsuk meg a napot - közösségépítő tábor fogyatékkal élő gyermekeknek Támogató: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / NCSSZI Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja IFJ-GY-12-D-9343 A pályázat címe: Egy/Másért: fejlesztő tábor fogyatékkal élő gyermekek számára Támogató: SZMJV Önkormányzat Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja DAOP-5.1.2/C-09-2f /S/HF/005 miniprojekt A pályázat címe: EGY/MÁSÉRT FORDÍTSUK MEG A NAPOT Játszónap Fogyatékkal Élő Gyermeknek 4) KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG Az alapítvány a 2012-es évben a következő kutatási tevékenységeket fejtette ki: o Az SZTE hallgatók egészségtudatos magatartása (2012) o A szegedi középiskolások egészségtudatos magatartása (2012) o A szegedi középiskolások: Drog helyzet van: drogprevenciós felmérés (2012) o Hallgatói Civil Szolgáltatók ( folyamatban, A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvánnyal közösen)

11 5) KIADVÁNYAINK a) Nyomtatott és elektronikus kiadványok: Az alapítvány kiadásában a következő kiadványok jelentek meg a 2012-es évben: Gyorsjelentés - Az SZTE hallgatók egészségtudatos magatartása Gyorsjelentés A szegedi középiskolások egészségtudatos magatartása Egy/másért fordítsuk meg a napot! Programfüzet 2012-es évad b) Információs honlapok üzemeltetése 6) KÖZHASZNÚ PARTNERSÉG A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány DKMT Eurórégió Ifjúsági Szövetsége FUTUROPE Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány SZTE Általános és Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat SZTE Forgorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 7) AZ ALAPÍTVÁNY 2012-BEN: képességfejlesztést ifjúsági rendezvényszervezést kulturális tevékenységet

12 készségfejlesztést kiadói tevékenységet közhasznú tevékenységként folytatott. 8) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONTÁRGYAI 1) Kis értékű tárgyi eszközeink 1 db Sony HD videokamera 2) Nagy értékű tárgyi eszközzel az alapítvány nem rendelkezik. Az alapítványnak más vagyontárgya nincs.

13 A SZERVEZETI EGÉSZSÉGTERV ÁLLAPOTFELMÉRÉS Az állapotfelmérés célja az életminőséget, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők feltérképezése, a feltárt tényekből problémalista összeállítása a további stratégiai célok, illetve cselekvési programok és a konkrét akcióterv meghatározása. A FŐBB PROBLÉMÁK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban sorra vesszük a helyzetelemzés során felmerült problémákat és utalunk azok megoldási szintjére. 1) Az egészségi állapotot jellemző kedvezőtlen tendenciák: - Mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás következtében kialakuló elhízás, cukorbetegség, szív-és érrendszeri megbetegedések egyre fiatalabb korban fellehetőek, ezért kiemelten fontos ezek prevenciója. - Mozgásszervi rendellenességek, megbetegedések pl. gerincferdülés, lúdtalp, tartási rendellenességek. - Káros szenvedélyek kapcsán a prevenció. 2) Az életmóddal kapcsolatos jellemzők - Az egészségtelen táplálkozási szokások, - Rendszertelen étkezés, kevés gyümölcs, zöldség fogyasztása, kevés folyadék fogyasztása. - Zsírban, szénhidrátban tartósítószerekben gazdag táplálék fogyasztása jellemző - A fentiek következtében elhízás, illetve ezzel összefüggő betegségek kialakulása.

14 3) Állapotleírás egészségkép - Az egészségkép a 3-6 éves korosztály egészségi állapot felmérése két szegedi és egy kübekházi óvodában. - Kérdőíves felmérés készült, amelyet az óvodás gyermekek szülei töltöttek ki a gyermekük táplálkozási és sportolási szokásaival kapcsolatban, amelynek az eredményeit a továbbiakban a szervezeti egészségtervben grafikonosan ismertetjük. - A minta 60 főből állt, a nemek aránya nagyjából azonos. 58% lány és 42% fiú. Életkori eloszlás szerint a legtöbb 4 illetve 5 éves korú gyermek

15 ÁLTALÁNOS PROBLÉMATÉRKÉP MOZGÁS (3-7 éves korosztály) Mindennapi mozgásigény Intézményi Intézményen kívül Mindennap i mozgás Mozgásos foglalkozá s Családi környezet Figyelmetlenség Mozgásigén y nem megfelelő kielégítése Pedagógus kompetencia Szülőtől független Szülőtől függő Baleset Sérült mozgáskultúr a Mozgásho z való passzív hozzállás Mozgásigé ny hiánya, idő hiány Környezeti tényezők (lakókörnyék, lakóközösség...)

16 ÁLTALÁNOS PROBLÉMATÉRKÉP TÁPLÁLKOZÁS (3-7 éves korosztály) Táplálkozási szokások Étkezés szokások Folyadék fogyasztás hiánya "Minőségi" étkezés "Mennyiségi " étkezés Mennyiség mutatók Túlzó odafigyelés Hanyagság Rendszertele n Túlzott folyadékfogy asztás Kevés folyadékf ogyasztás Vitaminhiány Betegségek Éhség Vitaminhiány Kiszáradás

17 ÉLETMÓD Táplálkozás és folyadékfogyasztási szokások A 2013-ban lefolytatott felmérésből az derült, ki, hogy az általunk megkérdezett szülők 97 %- a fordítanak reggelente időt arra, hogy a gyermekük rendszeresen minden nap reggelizzen. 3% Reggelizési szokások igen nem 97% Arra a kérdésre, hogy hányszor étkezik a gyermek egy nap 68 %-uk esetében a napi 4-5 étkezés a jellemző, 14 %-uknál a saját bevallásuk szerint a 4-5 alkalomnál többször étkezik a gyermekük naponta, 13 %-uknál csak három alkalommal és 5 %-uk a napi két étkezést jelölte meg válaszként. A gyermekek napi étkezéseinek a száma 14% 5% 13% kétszer háromszor négyszer-ötször többször 68%

18 A szülők szerint a gyermekek 52 %-a naponta kétszer fogyaszt főtt ételt, ebből az következik, hogy az óvodában kapott ebéden kívül a legtöbb családnál vacsorára is meleg étel kerül az asztalra. A megkérdezettek 45 %-a naponta egyszer eszik főtt ételt és 3 %-uk jelölte meg, hogy a gyermeke nem napi rendszerességgel eszik főtt ételt. A gyermekek főtt étel fogyasztása 3% 45% 52% naponta egyszer naponta kétszer ritkán Rákérdeztünk arra is, hogy melyek a gyermekek kedvenc ételei: 29 %-uk a különböző húsételeket (pl. pörkölt, fasírt) jelölte be, 29 %-uk a tésztaféléket (pl. spagetti), 15 %-uk a leveseket, 18 %-uk valamilyen desszertet (pl. palacsinta) és 9 %-uk a zöldségételeket (pl. rakott karfiol). Az óvodáskorúak kedvenc ételei 18% 15% 29% tésztafélék húsételek zöldségételek levesek desszertek 9% 29%

19 A szülők válaszai szerint a gyermekek kedvenc gyümölcsei között szerepel az alma, a banán, a narancs,a zöldségek közül a legnépszerűbbek a sárgarépa és a paradicsom voltak. Legkedveltebb zöldségek gyümölcsök 5% 32% 38% alma banán narancs sárgarépa paradicsom 7% 18% A családok közül saját bevallásuk alapján 53 %-uk ritkán étkezik gyorsétteremben, 18 %-uk havonta egy alkalommal és 26 %-uk soha nem étkezik gyorsétteremben. Gyorséttermi étkezés 3% 26% 18% Naponta Havonta Ritkán Soha 53%

20 A nassolási szokásokra adott válaszok alapján a szülők 92 %-a megengedi a gyermekének a nassolás, 8 %-uk nem. Nassolási szokások 8% igen nem 92% A szülők bevallása alapján a nassolnivalók közül a gyermekek 46 %-a leginkább a csokoládét fogyasztja, 23 %-uk valamilyen sós nassolnivalót, 17 %-uk cukorkát, 8 %-uk tejalapú desszertet (pl. túrórudi) és mindössze 6 %-uk fogyaszt gyümölcsöt nassolás alkalmával. A szülők többsége naponta engedi a nassolás a válaszok alapján viszont kevés szülő figyel arra, hogy lehetőleg az étkezések után fogyasszon a gyermeke valami édességet. A gyermekek leggyakrabban fogyasztott nassolnivalói 8% 17% 6% 46% csokoládé sós gyümölcs cukorka túró rudi 23%

21 Arra a kérdésre, hogy a szülő milyennek ítéli meg a saját gyermeke testalkatát 92 %-uk a normális választ jelölte meg és 8 %-uk szerint elhízott a gyermeke. Az óvodások testalkata 8% Normális Elhízott 92% A gyermekek 5 %-a fogyaszt 1 liternél kevesebb folyadékot egy nap, 34 %-uk 1-1,5 liter között fogyaszt folyadékot naponta, 34 %-uk 1,5 liternél több folyadékot fogyaszt naponta és 27 %-uk esetén változó a napi elfogyasztott folyadékmennyiség. Napi elfogyasztott folyadékmennyiség 5% 27% 34% Kevesebb, mint 1 liter 1-1,5 liter 1,5 liternél több változó 34%

22 A gyermekek 33 %-a csapvizet, 22 %-uk leginkább ásványvizet, 22 %-uk teát, 11 %-uk gyümölcslevet, 8 %-uk szénsavas üdítőt, 4 %-uk egyéb folyadékot fogyaszt legszívesebben a napi folyadékpótlás céljából. Gyakran fogyasztott folyadékfajták 8% 22% 11% 4% 22% 33% ásványvíz csapvíz gyümölcslé szénsavas üdítő tea egyéb A megkérdezett szülők közül 37 %-a vitte már el a gyermekét fogászati szűrővizsgálatra, 28 %-uk szemészeti szűrésre, 13 %-uk vérnyomás és vércukormérésre és 22 %-uk hallásvizsgálatra. Szűrővizsgálatok, amelyeken a gyermekek részt vettek 22% 13% 37% fogászati szűrés szemészeti szűrés vérnyomás/vércukor mérés hallásvizsgálat 28%

23 A szülők 68 %-a szerint jó és 32 %-uk szerint kiváló a gyermekük egészségi állapota. Az óvodások egészségi állapota a szülők szerint 32% jó kiváló 68% A vizsgált csoportban csak az óvodáskorú gyermekek 18 %-a sportol rendszeresen. Rendszeres sporttevékenység 18% igen nem 82%

24 A szülők 46 %-a szeretné, ha gyermeke ismereteket szerezne az egészséges táplálkozás témakörében, 33 %-uk a sportolási lehetőségek megismertetését szeretné, 15 %-uk elsősegély nyújtási vagy baleset megelőzési (közlekedésbiztonsági) ismeretekkel szeretné a gyermekeket megismertetni, és 6 %-uk a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos prevenciós információkat tartja fontosnak. Egészségnevelési ismeretek 6% 15% 46% Egészséges táplálkozás Sportolási lehetőségek Elsősegély nyújtás Szenvedélybetegségek 33%

25 ÖSSZEGZÉS A kérdőívben adott válaszoktól függetlenül is azt tapasztaltuk, hogy a részt vevő gyermekek táplálkozása nagyon sok esetben nem elégséges a normális fejlődéshez. Nemcsak hogy drágább, jobb minőségű élelmiszerekhez (primőrök, halak, stb.) nem jutnak hozzá, sokszor még az alapvető élelmiszerekben is hiányt szenvednek. Fontos lenne egészségneveléssel kapcsolatos programok keretében a gyorséttermi ételek népszerűségét csökkenteni, valamint dohányzás, alkohol- és kábítószer ellenes, azok káros hatásait látványosan bemutató módszereket alkalmazó egészségvédő iskolai eseményeket beiktatni akár szakemberek bevonásával. Fontos lenne feltérképezni a gyermekek igényeit arra vonatkozóan, hogy milyen sport rendezvények, vagy szórakoztató, interaktív, közösségi események érdekelnék őket, mellyel elvonható lenne figyelmük a számítógéptől és televíziótól. Az óvodapedagógusok tevékenysége ebben a témában nagy jelentőséggel bír, hiszen a szocializáció második legfontosabb színtere a család után az óvoda és későbbiekben az. A 3-6 éves korú gyermekek számára nagyon fontos, hogy megszeressék az egészséges ételeket, napi rendszerességgel egyenek zöldséget, gyümölcsöt, ha már nassolnak, akkor lehetőleg gyümölcsöt, egyéb édességet hetente 1-2 alkalommal és az étkezések végén. Cél lehet a problémák megoldására, hogy minél többféle szabadidősporttal ismerkedjenek meg, és próbálják ki azokat, hogy a későbbiekben ki tudják választani azt a fajta mozgásformát, amit örömmel tudnak akár napi szinten végezni.

26 CSELEKVÉSI TERV AZ ÓVODAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvoda alapvető feladatának a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítést jelöli meg - ezeknek a szükségleteknek a kielégítése biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. Fontos feladata az óvodai nevelésnek, hogy az egészséges életvitel iránti igény kialakuljon és amelyben mint nevelési mozzanatban benne legyen az egészségnevelés. A WHO egészségfogalma: "Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a társastársadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya." A definíció szerint az óvodai nevelési program általános nevelési feltételei közé az alábbi egészségfejlesztő tevékenységek sorolandók: a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés), lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása), szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.) az egészségvédő képesség fejlesztése, a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása, az óvodapedagógusok és a nem pedagógus dolgozók viselkedésének szabályozása, a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása, egészségvédő példamutatás, meleg-engedékeny nevelési módszer) az iskola-egészségügyi szolgálattal való együttműködés. ESÉLYEGYENLŐSÉG Tény, hogy egyes társadalmi csoportoknak kevesebb lehetőségük van arra, hogy az életmódjukat megválasszák, pl. munkanélküliség, korlátozott életlehetőséget miatt. A szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében a krónikus betegségek, káros szenvedélyek

27 is nagyobb arányban jelennek meg. Ezekben a családokban a mindennapi étkezés is nehézséget okoz, elsősorban az olcsóbb élelmiszereket fogyasztják, hús, gyümölcs, zöldség ritkán vagy egyáltalán nem kerül az asztalra. A gyermekek sokszor nem is ismerik a különböző gyümölcsöket, zöldségeket, az anyagi nehézségek miatt ezek a gyerekek kimaradnak a szabadidős tevékenységekből kirándulásokból, kevesebb sportolási lehetőséghez jutnak hozzá. Ezeket a tényezőket figyelembe véve kell az óvodákban az egészségnevelési programot Az óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza három csoportban a kisgyermekek alapvető szükségleteit: 1. az egészséges életmód alakításában (szomatikus nevelés), 2. az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításában (pszichikus fejlesztés) és 3. a szocializáció megvalósításában és az érzelmi nevelésben (pszichoszociális fejlesztés). Holisztikus egészség-szemlélet szükséges ezek megvalósításához. KONKRÉT FELADATOK AZ ÓVODAI EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN Óvodás gyermekek higiéniai nevelése, alapvető higiéniai tevékenységekre szoktatás (gyakorlás, ellenőrzés, folyamatos korrekció). Helyes kézmosás, helyes fogmosási technika, anális toalett, környezeti higiénia és rend, kulturált étkezés, balesetmentes viselkedés, öltözködés, ruházat tisztántartása. Mozgásigény kielégítése, mozgásnevelés. Alapvető mozgásfunkció (járás, futás, stb.) fejlesztése, mozgáskoordináció, egyensúlyfejlesztés, lateralitás fejlesztése. A gyermekek számára a mozgás nélkülözhetetlen. Hatással van növekedésükre és egész életükre. Semmi mással nem helyettesíthető és pótolható a megfelelő lelki fejlődésük során. A gyermekek tapasztalatai gazdagodnak a mozgás során. A gyakorlás során fejlődik, finomodik és pontosabbá válik a mozgásuk. Az óvodás korú gyermekek életében a mozgás jelentős szerepet tölt be, hiszen leginkább e tevékenység segítségével szereznek tapasztalatot és új információt a közvetlent környezetükről. A mozgás fejlődése elősegíti a gyermekek értelmi,

28 érzelmi, szociális és testi fejlődését is. A tehát a megfelelő mozgásfejlesztés kihat a részképességek fejlődésére. Ha nem történik meg a megfelelő fejlődés akkor korrekciót, fejlesztést kell végezni. Ennek lényege, hogy sokoldalú, harmonikus fejlődés szempontjából a megfelelő életszakaszban, megfelelő mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyermekek persze megfelelő irányítás mellett, jól felszerelt helyiségben. 1) Finommotorika Fejlesztési területek: a) Grafomotorika Ezt aprólékos tevékenységek végzésével tudjuk erősíteni. Pl. gyöngyfűzés, egyéb manipulációs tevékenységek. Ez a későbbiekben az írástanulásnál kap szerepet, írásmozgás-koordináció néven is jegyzi a szakirodalom. b) Szemkéz-koordináció Pl. Rakosgatás, labdagyakorlatok segítségével fejleszthető. Az olvasás tanulásnál a szem fixálásában illetve az írástanulás esetében lesz jelentősége. c) Artikulációs izmok fejlesztése Ezek a beszédfejlődés, a hangok kiejtésének folyamatában mutatkozik meg. segíteni tudjuk légző gyakorlatokkal, nyelvcsettintéssel, helyes táplálkozással és artikulációs gyakorlatokkal. 2) Környezet Az egészséges környezet az alapvető feltétele az egészséges életmód kialakításának, ebbe bele tartozik a higiéné,balesetmegelőzés, nyugodt környezet, elegendő játéktér, elegendő mozgástér, évszaknak megfelelő hőmérséklet, naponta a szabadlevegőn való játék lehetősége stb. Szociális környezet is fontos tényező, ide tartoznak a gyermeket körülvevő felnőttek és gyermekek. Lényeges, hogy szeretetteljes, harmonikus legyen a

29 környezet, legyenek a kortársakkal kialakult baráti kapcsolatok, a gyermek érezze magát biztonságban. Az óvodában elvileg csak folytatódik az egészségnevelés, hiszen az már elkezdődött a családban, a gyermek már rendelkezik bizonyos alapismeretekkel jó esetben, amit az óvodai nevelés majd továbbfejleszt vagy kibővít. Ide kapcsolódnak azok az egészség-védő, egészségfejlesztő biológiai ismeretek, amelyeket a gyermek értelmi szintjéhez mérten az óvodában szerez meg (ilyen pl. a szív munkáját bemutató foglalkozás, a szívverés megfigyelése, a légzés szaporasága). Az egészség-védelmi ismeretközlés lehetősége kiterjed az óvodai foglalkozások mellett a szabadidő más lehetőségeire is, így a játékra, a kísérletezésekre, megfigyelésekre, a sétákra, kirándulásokra. 3) Szocializáció Az óvoda a gyermek viselkedésének második legfőbb mintaadó közössége (nyilván az első: a család). Ebben a közösségben az óvónő és más felnőtt személyek magatartása elsajátítandó mintaként szerepel. Az óvodai szocializáció közvetlenül kapcsolódik a családi szocializációhoz, az óvodának "csak" kiegészítő szerepe van a családi szocializáció mellett. Forrás: Az óvodai nevelés országos alapprogramja melléklet a 43124/2012. számú kormányrendelet

30 A FEJLESZTÉSI PROGRAM Az Alapítvány a Társadalmunk az óvodai szemléletformáló programok megvalósításával elő kívánja segíteni a célcsoport a 3-6 éves korcsoport életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét. Az alapítvány tevékenyen oktatói és programrendezői szinten egyaránt egy programcsomag kidolgozásával kapcsolódni kíván a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz, amelynek átfogó célja egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartó képességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. A programcsomag kidolgozásának és a foglalkozások lebonyolításának a célja, hogy játékos és interaktív formában megismertesse az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás alapjait az óvodás korosztállyal. A korcsoport körében ebben a korban fejlődik és alakul ki az életmódi szokás - a program egyik célja, hogy ezeket a szokásokat formáljuk, alakítsuk olyan integrált tevékenységek során, amelyek a korcsoport számára természetesek (mozgás, futkározás, azaz a fizikai aktivitás). A nem formális nevelés, hatékony szemléltetés és a tanulás alapja ebben a korban a játék, mese - a program olyan tevékenységekbe építi bele az egészséges életmóddal valamint a mozgással kapcsolatos ismeretanyagokat, amelyeket az 3-6 éves korcsoport (pl. rajzolás, színezés, tanulságos mesék hallgatása, mesefilm) szívesen, megerőltetés nélkül zavartalanul tud végezni. Különböző mozgásokkal, sportokkal kívánjuk megismertetni a gyermekeket játékos formában természetesen az életkori sajátosságaikat figyelembe véve: mozgásfejlesztő, mozgáskoordináció, egyensúlyfejlesztő eszközök segítségével fejleszteni kívánjuk a finom és nagymozgásaikat, az aktivitásukat és a figyelmüket fenntartani, ezáltal az egészséges életmódot természetessé tenni a mindennapokban.

31 A program egyik fő vonala egy interaktív és komplex internetes/animációs programcsomag kidolgozása, amely mesés formában állatfigurák segítségével, animáció formájában szemlélteti számukra az egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás témaköröket - a pedagógusok és szülők számára is egyaránt segítséget nyújtva a projekt során feldolgozott témák és kapcsolódó szokások elsajátítására és rögzülésére a korcsoportban. Az egészségterv végrehajtásával az egészséges életmódhoz, az életvitelhez és a sportos életmódhoz igazodó szemlélet kialakítható óvodáskorban (ahol a legkönnyebb), hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak a gyermekek az életmódbeli tényezők kialakítására és ez jelentősen befolyásolja a későbbi életszemléletüket és életvitelüket is, hiszen ha már ilyen fiatalon hozzászoknak ahhoz, hogy egészségesen kiegyensúlyozottan táplálkozzanak, valamint napi rendszerességgel végezzenek valamilyen sporttevékenységet, akkor ehhez a később is ragaszkodni fognak és a mindennapi életvitelükbe beépül. A program során az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly valamint a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósítása tevékenység körökben a következő programokat kívánjuk megvalósítani a korcsoport számára a 2013-as és 2014-es évben: a) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly témakörben feldolgozandó témakörök: Havi rendszerességgel csoportfoglalkozások keretin belül megismertetjük a 3-6 éves korosztályt az egészséges táplálkozás alapjaival. A cél, hogy megismerkedjenek meg az alapvető (egészséges) élelmiszerekkel, ismerjék a zöldségeket és a gyümölcsöket, tudják azt, hogy melyiknek, mikor van szezonja és nem utolsósorban melyik az egészséges és melyik nem. A foglalkozásokkal arra kívánjuk sarkallni őket és közvezetetten a szülőket is - hogy étkezzenek változatosan valamint kiegyensúlyozottan, fogyasszanak mindennap friss

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Egy/Másért: Játékkal a Tehetséges Gyermekekért. Ingyenes Információs Kiadvány

Egy/Másért: Játékkal a Tehetséges Gyermekekért. Ingyenes Információs Kiadvány Egy/Másért: Játékkal a Tehetséges Gyermekekért Ingyenes Információs Kiadvány A szervezet www.diaktanacsado.hu Az alapítvány célja a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros- Tisza Eurorégió gyermek- és

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Konferencia, Békéscsaba. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Konferencia, Békéscsaba. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Konferencia, Békéscsaba Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl.

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl. Solymosy József Bonifácz Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetőségei Székesfehérvár, 2009. november 4. ladataink: Intézetünkről Korszerű tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ÚJSZEGEDI TORNA CLUB EGÉSZSÉGTERV 2013.

ÚJSZEGEDI TORNA CLUB EGÉSZSÉGTERV 2013. ÚJSZEGEDI TORNA CLUB EGÉSZSÉGTERV 2013. Készült az Az Újszegedi Torna Club Komplex Egészségre nevelő és című pályázat keretein belül Pályázati azonosító: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1043 Kedvezményezett: Újszegedi

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY

DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY AKTUALIZÁLT EGÉSZSÉGTERV 2013. Szeged, 2013. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Arthur Schopenhauer A szervezeti egészségterv

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 10. Bús Gábor elnök Angyal fény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben