ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT. Egészségterv 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT. Egészségterv 2013."

Átírás

1 ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT Egészségterv Szeged, 2013.

2 BEVEZETÉS AZ EGÉSZSÉGTERV HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE (JOGSZABÁLYOK, KUTATÁSOK, PROGRAMOK) Az 1989-es Gyermekek jogiról szóló New York-i egyezmény 24. cikke tartalmazza, hogy 1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz való jogát, valamint, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen. Erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételére irányuló jogától. (a magyar törvényhozás az évi LXIV. törvénnyel hirdette ki.) A következő fontos pont a gyermekvédelmi törvény, melynek 6. -a tartalmazza azt, hogy minden gyermeknek joga van a testi,értelmi, érzelmi erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetben történő felnevelkedéséhez. Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A 2005-ös Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi leírásában számos olyan nem fertőző betegség felsorolásra kerül, amelyek már nagyon fiatal gyermekeknél is egyre nagyobb számban jelentkeznek pl. allergiás megbetegedések, tartási-mozgásszervi betegségek, 1-és 2- es típusú cukorbetegség, túlsúly és elhízás, daganatos megbetegedések, alultápláltság, ezek a betegségek min visszavezethetőek az életmódra. Óvodáskorban célszerű az életmódbeli rossz szokások korrekcióját elkezdeni, illetve a már a családban esetleges elkezdett egészségnevelést folytatni. Az Alapítvány a Társadalmunk szervezet egészségterve a helyi állapotfelmérés adataira, sajátosságaira építve határozza meg a szegedi kistérségben az óvodás

3 korosztály (3-6 év) számára elérendő célokat és az azok elérése érdekében szükséges tennivalókat. Az egészségterv célja a partner óvodáinkban a 3-6 éves korú gyermekek komplex egészségnevelése. Szerezzenek minél több információt játékos formában az egészséges táplálkozás témakörben, ismerjék meg az alapvető élelmiszereket, a személyi higiénia alapjait (pl. fogmosás technikája).a testi nevelésre vonatkozóan,leginkább a játékos mozgásformák megismerése a különböző sportágak, sportolási lehetőségek megismertetése, kipróbálása a célunk, hogy kedvet kapjanak a rendszeres testmozgáshoz, hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak az egészséges életmód kialakítása szempontjából. Az esélyegyenlőség is hangsúlyt kap, az ilyen és ehhez hasonló programokkal azok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget kapnak arra, hogy az egészséges életmóddal kapcsolatos információknak a birtokában legyenek, akiknek a családi körülményeik pl. nem teszik lehetővé a mindennapos zöldség-és gyümölcsfogyasztást. Az egészségterv a Országos Egészségfejlesztési Intézet Módszertani útmutató egészségtervekhez (http://www.oefi.hu/egeszsegterv.pdf) című dokumentum alapján készült.

4 AZ ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT SZERVEZET BEMUTATÁSA AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI Az alapítvány célja a Dél-alföldi régió és a DKMT Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit. Az Alapítvány tevékenyen oktatói és programrendezői szinten egyaránt kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz. Célunk egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartóképességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. Az Alapítvány elő kívánja segíteni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió közoktatási és felsőoktatási intézményeinek valamint az értük munkálkodó szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését. Az Alapítvány kiemelten támogatja az oktatók és hallgatók magas szintű szakmai és tanulmányi munkáját valamint az oktatás a Bolognai folyamatnak megfelelő színvonalas fejlesztését és korszerűsítését. Az alapítvány regisztrált önkéntes fogadó szervezet, a regisztrációs száma: Az OBH Közhasznúsági Mellékletében feltüntetett jogszabályi hivatkozás az alapítvány által végzett közhasznú tevékenység besorolására: - 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés o évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó

5 nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás. o 17. rehabilitációs foglalkoztatás évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében A 2012-ES ÉVEBEN A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A szervezet a következő költségvetési pályázati támogatásokban részesült: Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NEA-UN-12-SZ-0469 A pályázat címe: Egy/másért fordítsuk meg a napot - Játszónap fogyatékkal élő gyermekeknek

6 Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NEA-UN-12-M-0991 A pályázat címe: Az Alapítvány a Társadalmunk 2011/2012. évi működési támogatása Támogató: Nemzeti Tehetség program Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NTP-FET A pályázat címe: Egy/másért: játékkal a tehetséges gyerekekért Támogató: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal / NMH - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: OMMF A pályázat címe: Egy/másért a munka világában Támogató: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / NCSSZI Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-6901 A pályázat címe: Egy/másért fordítsuk meg a napot - közösségépítő tábor fogyatékkal élő gyermekeknek Támogató: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / NCSSZI Támogatási időszak:

7 Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja IFJ-GY-12-D-9343 A pályázat címe: Egy/Másért: fejlesztő tábor fogyatékkal élő gyermekek számára Támogató: SZMJV Önkormányzat Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja DAOP-5.1.2/C-09-2f /S/HF/005 miniprojekt A pályázat címe: EGY/MÁSÉRT FORDÍTSUK MEG A NAPOT Játszónap Fogyatékkal Élő Gyermeknek A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A szervezet nem részesült cél szerinti juttatásban. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Díjazás nem került kifizetésre a vezető tisztviselők részére. Juttatásban nem részesültek a vezető tisztviselők. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Vállalkozási bevétel: 0 eft Vállalkozási kiadás: 0 eft Közhasznú bevétel: eft Közhasznú kiadás: eft Vagyonváltozás: 5974 eft A szervezet a mérlegfordulónapon 8467 eft eszközzel rendelkezett amelyből 8142 eft pénzeszközvolt. A szervezet a mérlegfordulónapon 460 eft kötelezettséget tartott nyilván amelyet a szervezet mérlegforduló nap után már rendezett.

8 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ) RENDEZVÉNYEK/PROGRAMOK hó Az Újszegedi Tornaclub megbízásából egészségfejlesztés, karrier, önismeret témakörökben a szegedi kistérségben 5 közoktatási intézmény diákjai számára heti szakkörök szervezése /09-12 hó Egészségnevelési Ismeretek: Drogprevenciós tréning lebonyolítása az SZTE hallgatói számára (2x6 alkalom) /09-12 hó Egészségnevelési Ismeretek: Egészségfejlesztési tréning lebonyolítása az SZTE hallgatói számára (2x6 alkalom) /09-12 hó Egészségnevelési Ismeretek: Esélyegyenlőségi tréning lebonyolítása az SZTE hallgatói számára (2x6 alkalom) hó Egy/másért a tehetséges gyermekekért programsorozat szervezése IX. Egyetemi Egészség és Sportnap (szervező) I. SZTE MR University sportvetélkedő szervező Egy/Másért fordítsuk meg a napot - játszónap fogyatékkal élő gyermekeknek Egy/Másért fordítsuk meg a napot- játszónap fogyatékkal élő gyermekeknek hó Egy/másért fordítsuk meg a napot - közösségépítő tábor fogyatékkal élő gyermekeknek hó Egy/másért a munka világában c. szakmai konferencia és workshop programok lebonyolítása 2) KIÍRT PÁLYÁZATOK: Az alapítvány a 2012-es évben nem írt ki pályázatot.

9 3) ELNYERT PÁLYÁZATOK Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NEA-UN-12-SZ-0469 A pályázat címe: Egy/másért fordítsuk meg a napot - Játszónap fogyatékkal élő gyermekeknek Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NEA-UN-12-M-0991 A pályázat címe: Az Alapítvány a Társadalmunk 2011/2012. évi működési támogatása Támogató: Nemzeti Tehetség program Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: NTP-FET A pályázat címe: Egy/másért: játékkal a tehetséges gyerekekért Támogató: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal / NMH - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: OMMF A pályázat címe: Egy/másért a munka világában

10 Támogató: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / NCSSZI Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-6901 A pályázat címe: Egy/másért fordítsuk meg a napot - közösségépítő tábor fogyatékkal élő gyermekeknek Támogató: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / NCSSZI Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja IFJ-GY-12-D-9343 A pályázat címe: Egy/Másért: fejlesztő tábor fogyatékkal élő gyermekek számára Támogató: SZMJV Önkormányzat Támogatási időszak: Támogatási összeg: Ft Pályázat kódja DAOP-5.1.2/C-09-2f /S/HF/005 miniprojekt A pályázat címe: EGY/MÁSÉRT FORDÍTSUK MEG A NAPOT Játszónap Fogyatékkal Élő Gyermeknek 4) KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG Az alapítvány a 2012-es évben a következő kutatási tevékenységeket fejtette ki: o Az SZTE hallgatók egészségtudatos magatartása (2012) o A szegedi középiskolások egészségtudatos magatartása (2012) o A szegedi középiskolások: Drog helyzet van: drogprevenciós felmérés (2012) o Hallgatói Civil Szolgáltatók ( folyamatban, A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvánnyal közösen)

11 5) KIADVÁNYAINK a) Nyomtatott és elektronikus kiadványok: Az alapítvány kiadásában a következő kiadványok jelentek meg a 2012-es évben: Gyorsjelentés - Az SZTE hallgatók egészségtudatos magatartása Gyorsjelentés A szegedi középiskolások egészségtudatos magatartása Egy/másért fordítsuk meg a napot! Programfüzet 2012-es évad b) Információs honlapok üzemeltetése 6) KÖZHASZNÚ PARTNERSÉG A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány DKMT Eurórégió Ifjúsági Szövetsége FUTUROPE Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány SZTE Általános és Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat SZTE Forgorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 7) AZ ALAPÍTVÁNY 2012-BEN: képességfejlesztést ifjúsági rendezvényszervezést kulturális tevékenységet

12 készségfejlesztést kiadói tevékenységet közhasznú tevékenységként folytatott. 8) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONTÁRGYAI 1) Kis értékű tárgyi eszközeink 1 db Sony HD videokamera 2) Nagy értékű tárgyi eszközzel az alapítvány nem rendelkezik. Az alapítványnak más vagyontárgya nincs.

13 A SZERVEZETI EGÉSZSÉGTERV ÁLLAPOTFELMÉRÉS Az állapotfelmérés célja az életminőséget, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők feltérképezése, a feltárt tényekből problémalista összeállítása a további stratégiai célok, illetve cselekvési programok és a konkrét akcióterv meghatározása. A FŐBB PROBLÉMÁK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban sorra vesszük a helyzetelemzés során felmerült problémákat és utalunk azok megoldási szintjére. 1) Az egészségi állapotot jellemző kedvezőtlen tendenciák: - Mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás következtében kialakuló elhízás, cukorbetegség, szív-és érrendszeri megbetegedések egyre fiatalabb korban fellehetőek, ezért kiemelten fontos ezek prevenciója. - Mozgásszervi rendellenességek, megbetegedések pl. gerincferdülés, lúdtalp, tartási rendellenességek. - Káros szenvedélyek kapcsán a prevenció. 2) Az életmóddal kapcsolatos jellemzők - Az egészségtelen táplálkozási szokások, - Rendszertelen étkezés, kevés gyümölcs, zöldség fogyasztása, kevés folyadék fogyasztása. - Zsírban, szénhidrátban tartósítószerekben gazdag táplálék fogyasztása jellemző - A fentiek következtében elhízás, illetve ezzel összefüggő betegségek kialakulása.

14 3) Állapotleírás egészségkép - Az egészségkép a 3-6 éves korosztály egészségi állapot felmérése két szegedi és egy kübekházi óvodában. - Kérdőíves felmérés készült, amelyet az óvodás gyermekek szülei töltöttek ki a gyermekük táplálkozási és sportolási szokásaival kapcsolatban, amelynek az eredményeit a továbbiakban a szervezeti egészségtervben grafikonosan ismertetjük. - A minta 60 főből állt, a nemek aránya nagyjából azonos. 58% lány és 42% fiú. Életkori eloszlás szerint a legtöbb 4 illetve 5 éves korú gyermek

15 ÁLTALÁNOS PROBLÉMATÉRKÉP MOZGÁS (3-7 éves korosztály) Mindennapi mozgásigény Intézményi Intézményen kívül Mindennap i mozgás Mozgásos foglalkozá s Családi környezet Figyelmetlenség Mozgásigén y nem megfelelő kielégítése Pedagógus kompetencia Szülőtől független Szülőtől függő Baleset Sérült mozgáskultúr a Mozgásho z való passzív hozzállás Mozgásigé ny hiánya, idő hiány Környezeti tényezők (lakókörnyék, lakóközösség...)

16 ÁLTALÁNOS PROBLÉMATÉRKÉP TÁPLÁLKOZÁS (3-7 éves korosztály) Táplálkozási szokások Étkezés szokások Folyadék fogyasztás hiánya "Minőségi" étkezés "Mennyiségi " étkezés Mennyiség mutatók Túlzó odafigyelés Hanyagság Rendszertele n Túlzott folyadékfogy asztás Kevés folyadékf ogyasztás Vitaminhiány Betegségek Éhség Vitaminhiány Kiszáradás

17 ÉLETMÓD Táplálkozás és folyadékfogyasztási szokások A 2013-ban lefolytatott felmérésből az derült, ki, hogy az általunk megkérdezett szülők 97 %- a fordítanak reggelente időt arra, hogy a gyermekük rendszeresen minden nap reggelizzen. 3% Reggelizési szokások igen nem 97% Arra a kérdésre, hogy hányszor étkezik a gyermek egy nap 68 %-uk esetében a napi 4-5 étkezés a jellemző, 14 %-uknál a saját bevallásuk szerint a 4-5 alkalomnál többször étkezik a gyermekük naponta, 13 %-uknál csak három alkalommal és 5 %-uk a napi két étkezést jelölte meg válaszként. A gyermekek napi étkezéseinek a száma 14% 5% 13% kétszer háromszor négyszer-ötször többször 68%

18 A szülők szerint a gyermekek 52 %-a naponta kétszer fogyaszt főtt ételt, ebből az következik, hogy az óvodában kapott ebéden kívül a legtöbb családnál vacsorára is meleg étel kerül az asztalra. A megkérdezettek 45 %-a naponta egyszer eszik főtt ételt és 3 %-uk jelölte meg, hogy a gyermeke nem napi rendszerességgel eszik főtt ételt. A gyermekek főtt étel fogyasztása 3% 45% 52% naponta egyszer naponta kétszer ritkán Rákérdeztünk arra is, hogy melyek a gyermekek kedvenc ételei: 29 %-uk a különböző húsételeket (pl. pörkölt, fasírt) jelölte be, 29 %-uk a tésztaféléket (pl. spagetti), 15 %-uk a leveseket, 18 %-uk valamilyen desszertet (pl. palacsinta) és 9 %-uk a zöldségételeket (pl. rakott karfiol). Az óvodáskorúak kedvenc ételei 18% 15% 29% tésztafélék húsételek zöldségételek levesek desszertek 9% 29%

19 A szülők válaszai szerint a gyermekek kedvenc gyümölcsei között szerepel az alma, a banán, a narancs,a zöldségek közül a legnépszerűbbek a sárgarépa és a paradicsom voltak. Legkedveltebb zöldségek gyümölcsök 5% 32% 38% alma banán narancs sárgarépa paradicsom 7% 18% A családok közül saját bevallásuk alapján 53 %-uk ritkán étkezik gyorsétteremben, 18 %-uk havonta egy alkalommal és 26 %-uk soha nem étkezik gyorsétteremben. Gyorséttermi étkezés 3% 26% 18% Naponta Havonta Ritkán Soha 53%

20 A nassolási szokásokra adott válaszok alapján a szülők 92 %-a megengedi a gyermekének a nassolás, 8 %-uk nem. Nassolási szokások 8% igen nem 92% A szülők bevallása alapján a nassolnivalók közül a gyermekek 46 %-a leginkább a csokoládét fogyasztja, 23 %-uk valamilyen sós nassolnivalót, 17 %-uk cukorkát, 8 %-uk tejalapú desszertet (pl. túrórudi) és mindössze 6 %-uk fogyaszt gyümölcsöt nassolás alkalmával. A szülők többsége naponta engedi a nassolás a válaszok alapján viszont kevés szülő figyel arra, hogy lehetőleg az étkezések után fogyasszon a gyermeke valami édességet. A gyermekek leggyakrabban fogyasztott nassolnivalói 8% 17% 6% 46% csokoládé sós gyümölcs cukorka túró rudi 23%

21 Arra a kérdésre, hogy a szülő milyennek ítéli meg a saját gyermeke testalkatát 92 %-uk a normális választ jelölte meg és 8 %-uk szerint elhízott a gyermeke. Az óvodások testalkata 8% Normális Elhízott 92% A gyermekek 5 %-a fogyaszt 1 liternél kevesebb folyadékot egy nap, 34 %-uk 1-1,5 liter között fogyaszt folyadékot naponta, 34 %-uk 1,5 liternél több folyadékot fogyaszt naponta és 27 %-uk esetén változó a napi elfogyasztott folyadékmennyiség. Napi elfogyasztott folyadékmennyiség 5% 27% 34% Kevesebb, mint 1 liter 1-1,5 liter 1,5 liternél több változó 34%

22 A gyermekek 33 %-a csapvizet, 22 %-uk leginkább ásványvizet, 22 %-uk teát, 11 %-uk gyümölcslevet, 8 %-uk szénsavas üdítőt, 4 %-uk egyéb folyadékot fogyaszt legszívesebben a napi folyadékpótlás céljából. Gyakran fogyasztott folyadékfajták 8% 22% 11% 4% 22% 33% ásványvíz csapvíz gyümölcslé szénsavas üdítő tea egyéb A megkérdezett szülők közül 37 %-a vitte már el a gyermekét fogászati szűrővizsgálatra, 28 %-uk szemészeti szűrésre, 13 %-uk vérnyomás és vércukormérésre és 22 %-uk hallásvizsgálatra. Szűrővizsgálatok, amelyeken a gyermekek részt vettek 22% 13% 37% fogászati szűrés szemészeti szűrés vérnyomás/vércukor mérés hallásvizsgálat 28%

23 A szülők 68 %-a szerint jó és 32 %-uk szerint kiváló a gyermekük egészségi állapota. Az óvodások egészségi állapota a szülők szerint 32% jó kiváló 68% A vizsgált csoportban csak az óvodáskorú gyermekek 18 %-a sportol rendszeresen. Rendszeres sporttevékenység 18% igen nem 82%

24 A szülők 46 %-a szeretné, ha gyermeke ismereteket szerezne az egészséges táplálkozás témakörében, 33 %-uk a sportolási lehetőségek megismertetését szeretné, 15 %-uk elsősegély nyújtási vagy baleset megelőzési (közlekedésbiztonsági) ismeretekkel szeretné a gyermekeket megismertetni, és 6 %-uk a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos prevenciós információkat tartja fontosnak. Egészségnevelési ismeretek 6% 15% 46% Egészséges táplálkozás Sportolási lehetőségek Elsősegély nyújtás Szenvedélybetegségek 33%

25 ÖSSZEGZÉS A kérdőívben adott válaszoktól függetlenül is azt tapasztaltuk, hogy a részt vevő gyermekek táplálkozása nagyon sok esetben nem elégséges a normális fejlődéshez. Nemcsak hogy drágább, jobb minőségű élelmiszerekhez (primőrök, halak, stb.) nem jutnak hozzá, sokszor még az alapvető élelmiszerekben is hiányt szenvednek. Fontos lenne egészségneveléssel kapcsolatos programok keretében a gyorséttermi ételek népszerűségét csökkenteni, valamint dohányzás, alkohol- és kábítószer ellenes, azok káros hatásait látványosan bemutató módszereket alkalmazó egészségvédő iskolai eseményeket beiktatni akár szakemberek bevonásával. Fontos lenne feltérképezni a gyermekek igényeit arra vonatkozóan, hogy milyen sport rendezvények, vagy szórakoztató, interaktív, közösségi események érdekelnék őket, mellyel elvonható lenne figyelmük a számítógéptől és televíziótól. Az óvodapedagógusok tevékenysége ebben a témában nagy jelentőséggel bír, hiszen a szocializáció második legfontosabb színtere a család után az óvoda és későbbiekben az. A 3-6 éves korú gyermekek számára nagyon fontos, hogy megszeressék az egészséges ételeket, napi rendszerességgel egyenek zöldséget, gyümölcsöt, ha már nassolnak, akkor lehetőleg gyümölcsöt, egyéb édességet hetente 1-2 alkalommal és az étkezések végén. Cél lehet a problémák megoldására, hogy minél többféle szabadidősporttal ismerkedjenek meg, és próbálják ki azokat, hogy a későbbiekben ki tudják választani azt a fajta mozgásformát, amit örömmel tudnak akár napi szinten végezni.

26 CSELEKVÉSI TERV AZ ÓVODAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvoda alapvető feladatának a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítést jelöli meg - ezeknek a szükségleteknek a kielégítése biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. Fontos feladata az óvodai nevelésnek, hogy az egészséges életvitel iránti igény kialakuljon és amelyben mint nevelési mozzanatban benne legyen az egészségnevelés. A WHO egészségfogalma: "Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a társastársadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya." A definíció szerint az óvodai nevelési program általános nevelési feltételei közé az alábbi egészségfejlesztő tevékenységek sorolandók: a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés), lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása), szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.) az egészségvédő képesség fejlesztése, a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása, az óvodapedagógusok és a nem pedagógus dolgozók viselkedésének szabályozása, a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása, egészségvédő példamutatás, meleg-engedékeny nevelési módszer) az iskola-egészségügyi szolgálattal való együttműködés. ESÉLYEGYENLŐSÉG Tény, hogy egyes társadalmi csoportoknak kevesebb lehetőségük van arra, hogy az életmódjukat megválasszák, pl. munkanélküliség, korlátozott életlehetőséget miatt. A szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében a krónikus betegségek, káros szenvedélyek

27 is nagyobb arányban jelennek meg. Ezekben a családokban a mindennapi étkezés is nehézséget okoz, elsősorban az olcsóbb élelmiszereket fogyasztják, hús, gyümölcs, zöldség ritkán vagy egyáltalán nem kerül az asztalra. A gyermekek sokszor nem is ismerik a különböző gyümölcsöket, zöldségeket, az anyagi nehézségek miatt ezek a gyerekek kimaradnak a szabadidős tevékenységekből kirándulásokból, kevesebb sportolási lehetőséghez jutnak hozzá. Ezeket a tényezőket figyelembe véve kell az óvodákban az egészségnevelési programot Az óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza három csoportban a kisgyermekek alapvető szükségleteit: 1. az egészséges életmód alakításában (szomatikus nevelés), 2. az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításában (pszichikus fejlesztés) és 3. a szocializáció megvalósításában és az érzelmi nevelésben (pszichoszociális fejlesztés). Holisztikus egészség-szemlélet szükséges ezek megvalósításához. KONKRÉT FELADATOK AZ ÓVODAI EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN Óvodás gyermekek higiéniai nevelése, alapvető higiéniai tevékenységekre szoktatás (gyakorlás, ellenőrzés, folyamatos korrekció). Helyes kézmosás, helyes fogmosási technika, anális toalett, környezeti higiénia és rend, kulturált étkezés, balesetmentes viselkedés, öltözködés, ruházat tisztántartása. Mozgásigény kielégítése, mozgásnevelés. Alapvető mozgásfunkció (járás, futás, stb.) fejlesztése, mozgáskoordináció, egyensúlyfejlesztés, lateralitás fejlesztése. A gyermekek számára a mozgás nélkülözhetetlen. Hatással van növekedésükre és egész életükre. Semmi mással nem helyettesíthető és pótolható a megfelelő lelki fejlődésük során. A gyermekek tapasztalatai gazdagodnak a mozgás során. A gyakorlás során fejlődik, finomodik és pontosabbá válik a mozgásuk. Az óvodás korú gyermekek életében a mozgás jelentős szerepet tölt be, hiszen leginkább e tevékenység segítségével szereznek tapasztalatot és új információt a közvetlent környezetükről. A mozgás fejlődése elősegíti a gyermekek értelmi,

28 érzelmi, szociális és testi fejlődését is. A tehát a megfelelő mozgásfejlesztés kihat a részképességek fejlődésére. Ha nem történik meg a megfelelő fejlődés akkor korrekciót, fejlesztést kell végezni. Ennek lényege, hogy sokoldalú, harmonikus fejlődés szempontjából a megfelelő életszakaszban, megfelelő mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyermekek persze megfelelő irányítás mellett, jól felszerelt helyiségben. 1) Finommotorika Fejlesztési területek: a) Grafomotorika Ezt aprólékos tevékenységek végzésével tudjuk erősíteni. Pl. gyöngyfűzés, egyéb manipulációs tevékenységek. Ez a későbbiekben az írástanulásnál kap szerepet, írásmozgás-koordináció néven is jegyzi a szakirodalom. b) Szemkéz-koordináció Pl. Rakosgatás, labdagyakorlatok segítségével fejleszthető. Az olvasás tanulásnál a szem fixálásában illetve az írástanulás esetében lesz jelentősége. c) Artikulációs izmok fejlesztése Ezek a beszédfejlődés, a hangok kiejtésének folyamatában mutatkozik meg. segíteni tudjuk légző gyakorlatokkal, nyelvcsettintéssel, helyes táplálkozással és artikulációs gyakorlatokkal. 2) Környezet Az egészséges környezet az alapvető feltétele az egészséges életmód kialakításának, ebbe bele tartozik a higiéné,balesetmegelőzés, nyugodt környezet, elegendő játéktér, elegendő mozgástér, évszaknak megfelelő hőmérséklet, naponta a szabadlevegőn való játék lehetősége stb. Szociális környezet is fontos tényező, ide tartoznak a gyermeket körülvevő felnőttek és gyermekek. Lényeges, hogy szeretetteljes, harmonikus legyen a

29 környezet, legyenek a kortársakkal kialakult baráti kapcsolatok, a gyermek érezze magát biztonságban. Az óvodában elvileg csak folytatódik az egészségnevelés, hiszen az már elkezdődött a családban, a gyermek már rendelkezik bizonyos alapismeretekkel jó esetben, amit az óvodai nevelés majd továbbfejleszt vagy kibővít. Ide kapcsolódnak azok az egészség-védő, egészségfejlesztő biológiai ismeretek, amelyeket a gyermek értelmi szintjéhez mérten az óvodában szerez meg (ilyen pl. a szív munkáját bemutató foglalkozás, a szívverés megfigyelése, a légzés szaporasága). Az egészség-védelmi ismeretközlés lehetősége kiterjed az óvodai foglalkozások mellett a szabadidő más lehetőségeire is, így a játékra, a kísérletezésekre, megfigyelésekre, a sétákra, kirándulásokra. 3) Szocializáció Az óvoda a gyermek viselkedésének második legfőbb mintaadó közössége (nyilván az első: a család). Ebben a közösségben az óvónő és más felnőtt személyek magatartása elsajátítandó mintaként szerepel. Az óvodai szocializáció közvetlenül kapcsolódik a családi szocializációhoz, az óvodának "csak" kiegészítő szerepe van a családi szocializáció mellett. Forrás: Az óvodai nevelés országos alapprogramja melléklet a 43124/2012. számú kormányrendelet

30 A FEJLESZTÉSI PROGRAM Az Alapítvány a Társadalmunk az óvodai szemléletformáló programok megvalósításával elő kívánja segíteni a célcsoport a 3-6 éves korcsoport életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét. Az alapítvány tevékenyen oktatói és programrendezői szinten egyaránt egy programcsomag kidolgozásával kapcsolódni kíván a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz, amelynek átfogó célja egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartó képességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. A programcsomag kidolgozásának és a foglalkozások lebonyolításának a célja, hogy játékos és interaktív formában megismertesse az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás alapjait az óvodás korosztállyal. A korcsoport körében ebben a korban fejlődik és alakul ki az életmódi szokás - a program egyik célja, hogy ezeket a szokásokat formáljuk, alakítsuk olyan integrált tevékenységek során, amelyek a korcsoport számára természetesek (mozgás, futkározás, azaz a fizikai aktivitás). A nem formális nevelés, hatékony szemléltetés és a tanulás alapja ebben a korban a játék, mese - a program olyan tevékenységekbe építi bele az egészséges életmóddal valamint a mozgással kapcsolatos ismeretanyagokat, amelyeket az 3-6 éves korcsoport (pl. rajzolás, színezés, tanulságos mesék hallgatása, mesefilm) szívesen, megerőltetés nélkül zavartalanul tud végezni. Különböző mozgásokkal, sportokkal kívánjuk megismertetni a gyermekeket játékos formában természetesen az életkori sajátosságaikat figyelembe véve: mozgásfejlesztő, mozgáskoordináció, egyensúlyfejlesztő eszközök segítségével fejleszteni kívánjuk a finom és nagymozgásaikat, az aktivitásukat és a figyelmüket fenntartani, ezáltal az egészséges életmódot természetessé tenni a mindennapokban.

31 A program egyik fő vonala egy interaktív és komplex internetes/animációs programcsomag kidolgozása, amely mesés formában állatfigurák segítségével, animáció formájában szemlélteti számukra az egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás témaköröket - a pedagógusok és szülők számára is egyaránt segítséget nyújtva a projekt során feldolgozott témák és kapcsolódó szokások elsajátítására és rögzülésére a korcsoportban. Az egészségterv végrehajtásával az egészséges életmódhoz, az életvitelhez és a sportos életmódhoz igazodó szemlélet kialakítható óvodáskorban (ahol a legkönnyebb), hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak a gyermekek az életmódbeli tényezők kialakítására és ez jelentősen befolyásolja a későbbi életszemléletüket és életvitelüket is, hiszen ha már ilyen fiatalon hozzászoknak ahhoz, hogy egészségesen kiegyensúlyozottan táplálkozzanak, valamint napi rendszerességgel végezzenek valamilyen sporttevékenységet, akkor ehhez a később is ragaszkodni fognak és a mindennapi életvitelükbe beépül. A program során az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly valamint a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósítása tevékenység körökben a következő programokat kívánjuk megvalósítani a korcsoport számára a 2013-as és 2014-es évben: a) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly témakörben feldolgozandó témakörök: Havi rendszerességgel csoportfoglalkozások keretin belül megismertetjük a 3-6 éves korosztályt az egészséges táplálkozás alapjaival. A cél, hogy megismerkedjenek meg az alapvető (egészséges) élelmiszerekkel, ismerjék a zöldségeket és a gyümölcsöket, tudják azt, hogy melyiknek, mikor van szezonja és nem utolsósorban melyik az egészséges és melyik nem. A foglalkozásokkal arra kívánjuk sarkallni őket és közvezetetten a szülőket is - hogy étkezzenek változatosan valamint kiegyensúlyozottan, fogyasszanak mindennap friss

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 1 2 Iskolánk hitvallása... 4 Az intézmény jellemzői, alapító okirata szerint... 5 Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 A nevelés-oktatás területeit átfogó

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben