BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről"

Átírás

1 TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről Készítette: Dávid Sándor tű. százados tűzoltóparancsnok

2 2. A katasztrófavédelemben történt változások az elmúlt év során új alapokra helyezték a hazai védekezés rendszerét. Más szemléletű vezetés-irányítási rendszer jött létre, jelentős mértékben kibővült az új szervezet tevékenységi köre. Szinte minden szakterület munkája megváltozott, emellett új feladatok is jelentkeztek. Az átalakult feladatrendszerhez igazodóan a szervezet struktúrája is jelentős mértékben módosult. Szervezeti átalakulás a évben több lépcsőben zajlott, mely során az országos és területi szervezeti felépítéshez hasonló struktúra került kialakításra helyi szinten is. A katasztrófavédelmi kirendeltség szervezeti egységén belül önálló szervezeti egységként működő hivatásos tűzoltóparancsnokság jött létre, mely tulajdonképpen a korábban működő hivatásos önkormányzati tűzoltóság feladatrendszerét vette át kibővített formában. A tűzoltóparancsnokság feladatköre elsősorban a mentő tűzvédelemre épül, de számos más hatósági munka és polgári védelmi feladatok ellátása is szerepel a tevékenységében. A hivatásos tűzoltóparancsnokság munkáját közvetlenül a tűzoltóparancsnok irányítja, a vonulós tűzoltói állomány létszáma, összetétele a korábbi évekhez viszonyítva alapvetően nem változott. A technikai feltételek is biztosítottak, a riasztható gépjárműfecskendők, különleges-szerek műszaki állapota megfelelő. A szolgálati létszám vonatkozásában sem történt lényegi változás, nap, mint nap fő készenlétben lévő tűzoltó teljesít szolgálatot és gondoskodik a térség biztonságáról. Jelentős változás viszont, hogy a beavatkozói tevékenység irányítása megyei szintre emelkedett. A műveletirányítás végzi a megyében lévő káresemények felszámolásának irányítását. A tervek minden település vonatkozásában átdolgozásra kerültek. Lényeges változás, hogy az önkormányzati tűzoltóságok működési területei a hivatásos tűzoltóparancsnokság műveleti területébe olvadt be. Ez azt jelenti, hogy a jelentősebb tűzesetek és műszaki mentések alkalmával mindig a hivatásos egység parancsnoka veszi át az irányítást. Az egyszerűbb és kisebb káresemények felszámolásához csak a minimálisan szükséges erők, eszközök riasztása történik, így költséghatékonyabb a működés. Szintén jelentős változás, hogy a területen lévő kiemelt létesítményeknek, intézményeknek elkészítettük a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terveit, melyek fontos információkat tartalmaznak egy adott beavatkozás során. Az elmúlt időszakban megváltozott a képzési rendszer is. Az új kollegák moduláris képzésen sajátítják el a tűzoltói tevékenység alapismereteit, míg a meglévő állomány számos speciális képzésen vett részt. Az elmúlt időszakban lehetőség nyílt a feszültség alatt történő tűzoltás szabályainak elsajátítására, a gázömlés során történő biztonságos beavatkozások megismerésére, továbbá elsajátították a robbanótestek jelenlétében történő beavatkozások szabályait is. Ezen

3 3. képzések alkalmával speciális tudást szerzett a beavatkozói állomány. A készenléti állomány szerelési, helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokon vesz részt, mely a folyamatos felkészülést szolgálja. Kiemelten jelentős szerepet kapott a gépjárművezetők technikai képzése, mely tréning során a vezetéstechnikai ismereteket sajátíthatták el a gépjárművezetők. Új elemként jelent meg, hogy a műveleti területen lévő belső védelmi terv elkészítésére kötelezett gyakorlatokon az állomány részt vesz. Ez elsősorban a veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozásra történő felkészülést szolgálja. Az új feladatrendszerben a szerek mozgásait kihasználva a vonulós állomány bekapcsolódott a hatósági munkába is. Számos alkalommal végeztek tűzcsapok, vízelvezető árkok, veszélyes fasorok ellenőrzését, továbbá bekapcsolódtak a kockázati helyszínek beazonosításába is. A tűzoltóparancsnokság működési területe 53 településre terjed ki, melyen elsődlegesen végzik a beavatkozásokat. A földrajzi elhelyezkedésből adódóan Baranya- Somogy- és Tolna megye területén is végzünk tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A évben a nagy szárazságnak köszönhetően az előző évekhez viszonyítva jelentősen megemelkedett a szabadban keletkezett tüzek száma. Vonulási statisztikánk az elmúlt időszakhoz képest nagymértékben nem változott, viszont a tűzesetek és műszaki mentések aránya megváltozott. Vonulási adatok Műszaki m. Tűzeset Téves jelzés Utólagos Szándékosan megtévesztő Összesen 0 1 A Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra a 2012-es évben összesen 369 alkalommal érkezett jelzés, 245 esetben tűzesethez, 87 alkalommal műszaki mentéshez vonultunk, téves jelzés 25 esetben, szándékosan megtévesztő jelzés 3 esetben történt, továbbá 9 utólagos tűzeset bejelentést

4 4. fogadtunk. Beavatkozások során, a káresetek felszámolásához túlnyomó részt 1-2 tűzoltóraj elegendőnek bizonyult, viszont a szárazság miatt nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek is keletkeztek. Jelentősebb tűzeset történt Tamásiban a Kobakhegyen, ahol IV. kiemelt riasztási fokozat került elrendelésre, ugyanis a bozóttűz lakóházakat veszélyeztetett. Kiemelt esemény volt a használaton kívüli sásdi malomépület tűz, mely káreset felszámolásához III- as kiemelt fokozatú riasztás elrendelésére volt szükség. s Hosszú évek után ismételten kigyulladt Szakály külterületen a Kapos völgyében egy tőzeges terület. A közel egy hektáros alacsony-és magas füves vegetációs területen lévő tőzeg először több pontban, majd egybefüggően égett. Nagy igénybevételt jelentett a teljes személyi állománynak a gyakran 40 C o hőségben végzett tűzoltási munka. A tőzeges terület oltása és a káresemény felszámolása szakaszosan közel két hónapon keresztül tartott, melyet a dombóvári és szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokság, valamint a tamási önkormányzati tűzoltóság állománya végzett. A káreset felszámolása során 16 alkalommal összesen 136 órán keresztül végeztünk oltási munkálatokat.

5 5. A 2012-es év további időszaka a tűzoltói események szempontjából már lényegesen csendesebbnek bizonyult. A hivatásos tűzoltóparancsnokság évi mentő tevékenységét az időjárás viszontagságai jelentős mértékben meghatározták. Olyan körülmények alakultak ki térségünkben és az ország nagy részén, amelyeket korábban nagyon ritkán tapasztalhattunk. Az elmúlt időszakban rövid időn belül 3 olyan esemény is történt, ami rendkívüli igénybevételt jelentett a védekezésben résztvevő szervezeteknek. A védelmi igazgatási rendszer is jelentős átalakuláson ment keresztül, ezért a kialakult helyzetek kezelésében fokozott figyelmet kellett fordítani a vonatkozó szabályzók betartására, valamint a káresemények hatékony felszámolására. A káresemények során a védekezésben résztvevő szervezetek között az együttműködés megfelelő módon történt. A tűzoltóparancsnokság munkájának elemzésekor fontos kiemelni, hogy a tevékenységünk a dombóvári és tamási járás területére is kiterjed. Az események időrendi sorrendben az alábbiak szerint történtek: Rendkívüli hó helyzet alakult ki március 14-én és 15-én. A jelentős havazás, valamint a viharos erejű szél miatt kialakult hótorlaszok megbénították a közúti közlekedést. A működési területünkön több út járhatatlanná vált, több száz személy az úton rekedt. A kritikus helyzetben az autókban és buszokban rekedt személyek mentését kellett végrehajtani. Gondoskodni kellett az utakon rekedtek elhelyezéséről és ellátásukról. A mentések során a tűzoltóegységek sem tudtak állomáshelyükre vonulni, így Nagykónyiban töltötték az éjszakát. Az iskolában kialakított átmeneti szálláshelyen gondoskodtak a bajbajutottak elhelyezéséről.

6 6. Jelentős fennakadásokat okoztak a Dombóvár-Döbrököz közti útszakaszon keletkezett hóakadályok is. Összehangolt mentési tevékenységgel néhány óra alatt sikerült a hó fogságába rekedt gépjárműveket kiszabadítani. A mentésben kiemelt szerepe volt a helyi mezőgazdasági vállalkozásoknak, akik biztosították a műszaki mentéshez szükséges erőgépeket. A kialakult helyzetre való tekintettel - a dombóvári tűzoltó egységek Nagykónyiban végezték a munkájukat - a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységei közreműködtek a mentésben. Néhány héttel később március 29. április 5. közötti időszakban a jelentős mennyiségű csapadék, valamint korábban a március hónapban lehullott hó olvadása miatt a dombóvári és tamási járás területén több településen ár-és belvízi védekezésre került sor. A védekezési munkálatok elsősorban preventív jellegűek voltak, viszont az intenzív áradás gyors és hatékony védekezési tevékenységet tett szükségessé. A feladatok végrehajtását nehezítette, hogy az ár-és belvízvédelmi munkálatokat egyszerre több helyen kellett elvégezni, ezért a feladatok összehangolását a Helyi Védelmi Bizottság a végezte. Már a III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelését megelőzően a HVB és az operatív csoport olyan döntéseket hozott, amely a gyors és szakszerű reagálást biztosította. A halaszhatatlan intézkedések meghozatalára Csikóstőttős, Kaposszekcső, Dombóvár és Döbrököz települések közigazgatási területein volt szükség. Későbbi védekezés során Regöly és Keszőhidegkút településeket összekötő közútnál, valamint Simontornyán jelentkeztek feladatok. A kialakult helyzetben az ár-és belvíz közvetlenül

7 7. veszélyeztetett lakóépületeket, valamint létfontosságú rendszerbe tartozó elemeket is, de a szakszerű és hatékony védekezésnek köszönhetően a lakosság kitelepítésére és szolgáltatás korlátozására nem került sor. A védekezési munkálatok során több olyan problémával szembesültünk, amely megoldásával és kiküszöbölésével az elkövetkezendő időszakban még hatékonyabb lehet a védekezés. A kockázati helyszíneket az eltelt időszak óta helyszíni szemlék alkalmával megvizsgáltuk. Az önkormányzatok a védekezés hatékonyabbá tétele érdekében intézkedtek az vízelvezető árkok tisztítására, szivattyúk javítására, továbbá védművek kialakítására. Szintén rendkívüli munkavégzést követelt a Dunán levonuló rekord méretű árvíz, mely során június hónap első felében a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya a Dunakanyarban, valamint Báta településen végzett védekezési munkálatokat. A dunai rendkívüli árvízi védekezés során a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Tűzoltóparancsnokság tevékenysége alapvetően két szakaszra bontható. Az első szakaszban a 24/24 órás váltásos szolgálati rend elrendelését követően végrehajtottuk a teljes személyi állomány berendelését. Az értesítést követően 1,5 óra múlva az állomány 95%-a beérkezett a laktanyába. A szükséges létszámból 11 fő önként jelentkezett, a további személyek meghatározása kijelölés alapján történt. Ezt követően röviden meghatározásra került az árvízi védekezéshez szükséges eszközök, felszerelések köre, majd mindenki felkészült az utazásra. A 20 főből álló dombóvári egység külön busszal elindult a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. A Tolna megyei egység csak útközben kapott utasítást a vezénylés pontos helyszínéről, először Szentendrére utaztak, majd az esti órákban foglalták el

8 8. helyüket Budakalászon egy sportcsarnokban. Az éjszakai váltást követően már a megyei állományból 25 fő részt is vett a védekezési munkálatokban, a beavatkozások pontos helyét a helyi irányítók határozták meg. A következő napokban nappali és éjszakai váltásban intenzív munka folyt. A Tolna megyei egységet a létszámszükséglet arányában szétosztották, így a csapat irányítását is meg kellett osztani. A napi tevékenységet, illetve a megfelelő információkat folyamatosan a csoport parancsnoka jelentette. A Tolna megyei egységek Leányfalun, Szentendrén, Dunabogdányban és Visegrádon vettek részt a védekezési munkálatokban június 10-én a Dunakanyarban elkészültek a védművek, a folyó is tetőzött, így a vezényelt állomány június 11-én az esti órákban indulhatott vissza Tolna megyébe. Az egység június 12-én hajnalban érkezett Bátaszékre, a kijelölt pihenőhelyre. Másnap nappal és éjszaka is váltásban vettek részt a védekezési munkálatokban Bátán. A több mint 10 napon keresztül tartó igénybevétel jelentős megterhelést okozott az állománynak, akik példamutató magatartást, tisztességes helytállást tanúsítottak az egész védekezés során. A második szakasz a bátai védekezésre és a hivatali munkarendből vezényelt állományra vonatkozik. Már a felkészülés időszakában ügyfélszolgálati feladatokat láttunk el a Veszélyhelyzeti Központban éjszakai szolgálatban. A védekezés során a tetőzést megelőzően naponta két tiszt váltásos rendszerben került vezénylésre Bátára. A védekezési munkálatok során a tisztek feladata a logisztika biztosítása, a depónián lévő tűzoltók, hivatásos katonák, önkéntesek irányítása, a munkagépek tevékenységének koordinálása volt június 11-én a gátak megfigyelése alapján a tevékenység kb. 21 órától a tetőzés közeli állapot miatt aktív beavatkozássá változott mind a négy depónál. Ebben az időszakban a védekezésben csak hivatásos katonák, tűzoltók, büntetésvégrehajtási dolgozók, önkéntes tűzoltók, továbbá gépjárművezetők és gépkezelők vettek részt. Az együttműködés a katasztrófavédelem és a katonaság között példaértékű volt. A helyszínen lévő katonai állomány bevetése az éjszaka és a délelőtti időszakban folyamatos volt. A védekezési munkálatok a tetőzés időszakában folyamatosan történtek, mely a gátak megerősítéséből, ellennyomó medencék építéséből, gátak magasításából, töltés megerősítéséből, valamint az elárasztott területek szivattyúzásából állt. A feladatok végrehajtása a vízügy szakemberének szakirányítása alapján történt. Az adott időszakban a vízügy részéről ügyeletet ellátó személyekkel az együttműködés is kiváló volt. A beavatkozó egységek ellátása folyamatosan történt. Miután a tetőzés megtörtént egyre kevesebb feladat jelentkezett a gátakon, kisebb korrigálásokra azonban még szükség volt. A legfontosabb feladat ebben az időszakban a figyelőszolgálat működtetése volt. Összességében megállapítható, hogy a évi dunai árvízi védekezést a civilek részéről példátlan társadalmi összefogás, a hivatásosok részéről fegyelmezett, szakszerű, egymás tevékenységére épülő hatékony beavatkozás jellemezte.

9 9. A kiemelt események mellett természetesen folyt a hétköznapi munka. Az időjárási viszonyok miatt a I. félévben ismételten megfordult a tűzoltás és a műszaki mentések aránya. A riasztások száma elmaradt az átlagostól, összesen 127 alkalommal történt riasztás elsődleges működési területen belül. Ebből 32 esetben tűzesethez, 78 alkalommal műszaki mentéshez, 11 esetben téves jelzéshez riasztották a dombóvári egységeket, 6 esetben pedig az egységek kiérkezése előtt felszámolták a káresetet. Utólagos jelzés 3 esetben érkezett a tűzoltóságra. Szándékosan megtévesztő jelzés a vizsgált időszakban nem volt. Vonulási adatok Tűzeset Műszaki mentés Kiérkezés elött felszámolt Téves jelzés Utúlagos jelzés

10 10. A beavatkozások 75 %-a Tolna megyében történt annak ellenére, hogy a települések fele a szomszédos megyékben helyezkedik el. 7% 18% Tolna megye Baranya megye Somogy megye 75% Amennyiben összehasonlítjuk a tavalyi és idei év vonulási statisztikáját egyértelműen látszik, hogy a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően 25%-kal csökkent a riasztások száma. A beavatkozásokat a veszélyeztetés és leterheltség szempontból vizsgálva a tapasztalat az, hogy az elmúlt félév lényegesen nagyobb igénybevételt jelentett az állománynak, annak ellenére, hogy kevesebb volt a vonulások száma I. félév I félév 0

11 11. További változást jelentett a tűzoltóparancsnokság munkájában az, hogy felügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátásával is bővült a tevékenységi köre. Az új szervezet létrehozásával megjelentek olyan feladatok, amelyek korábban nem a tűzoltóság hatáskörébe tartoztak. Ez elsősorban az önkéntes egyesületek és köztestületi tűzoltóságok, majd az önkormányzati tűzoltóságok szakmai felügyeletét jelentette. Dombóvár Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén Törökkoppány és Kurd Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik. A kapcsolatfelvételt követően a vonatkozó intézkedésnek megfelelően vizsgáltuk az együttműködési megállapodás megkötésének lehetőségét és szándékát. Mindkét esetben az egyesület megfelelt az előírásoknak, így a megadott határidőig a megállapodások aláírásra kerültek. A felügyeleti jogkörben eljárva cél-átfogó ellenőrzéseket, témavizsgálatokat végzünk az önkormányzati tűzoltóságon, valamint a tűzoltó egyesületeknél. Az elmúlt évben 9 célellenőrzést hajtottunk végre, mely során az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, valamint a hivatásos tűzoltóság tevékenységét ellenőriztük. A fentieken túl a hivatásos tűzoltóparancsnokság havonta tartott célellenőrzést a Tamási Önkormányzati Tűzoltóságon, valamint részt vett az önkormányzati tűzoltóság átfogó ellenőrzésében. Rendszeresen vizsgálta a Tamási ÖTP által felterjesztett adatszolgáltatást a tevékenységéről és gazdálkodásáról. Az illetékességi területünk január 1-től tovább növekedett. Az I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatokat a dombóvári és tamási járás területén 48 településen látjuk el. A térség tűzvédelmi helyzetét alapvetően a tűzesetek statisztikai adatainak elemzésével, a hatósági ellenőrzések tapasztalatainak értékelésével lehet megítélni. A tűzmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat a tűzoltóparancsnokság az integrált hatósági osztállyal közösen látja el. Feladatköre a korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékben kiszélesedett. A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokon túl iparbiztonsági és polgári védelmi hatósági feladatokat is végez. Általánosságban a térségre jellemző, hogy viszonylag kevés ipari tevékenységgel foglalkozó létesítmény működik. A veszélyes üzemek száma is alacsony, de ezek a cégek fokozott figyelmet fordítanak a biztonságra. Jellemzően nagy a mezőgazdasági létesítmények száma, ahol a idény jellegű munkafolyamatok dominálnak a tűzvédelmi helyzet alakulásában. Fokozott figyelmet fordítunk a tavaszi időszakban a veszélyes anyagok szállításának és tárolásának ellenőrzésére. Az aratási szemléket szinte a legtöbb vállalkozó bejelenti és a fokozott figyelmet fordítanak a tűzvédelmi előírások betartására. A mezőgazdaságban keletkezett tüzek elsősorban a műszaki

12 12. meghibásodásra, továbbá gondatlanságra vezethetők vissza. Szintén idényjellegű ellenőrzéseket tervezünk a szárítóberendezések átfogó ellenőrzésére. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a társasházak, lakóépületek és lépcsőházak tűzvédelmi ellenőrzésére is. Az ellenőrzések során a feltárt hiányosságok általában hatósági kötelezéssel megszüntetésre kerültek. Általánosságban megállapítható, hogy az állampolgárok kisebb hiányosságok kivételével betartják az előírásokat. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy szankcionálásként az elmúlt évben nem kellett tűzvédelmi bírságot kiszabni lépcsőházak ellenőrzése során. Szintén nagy hangsúlyt kapott a közelmúltban a rendezvények tartásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban való közreműködés, illetve bejelentési kötelezettség tudatosítása. A jogszabály változása óta folyamatosan ellenőrizzük az állandó engedéllyel, valamint a rendeltetéstől eltérő használatú intézményekben tartott zenés táncos rendezvényeket. Az elmúlt időszakban két alkalommal kellett bírságot kiszabni a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt. A szélesebb körben tudatosított jogkövető magatartás elérte célját, ma már elmondható, hogy folyamatosan érkeznek be a rendezvénytartással kapcsolatos bejelentések, melyek megfelelnek a jogszabályi kötelezésnek. Teljesen új feladatként jelentkezett a kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. A jogszabályi hátterét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény (továbbiakban: Ksktv.), a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet határozza meg. A törvény a hatósági felügyeletet megosztja a katasztrófavédelem területi (megyei) és helyi (kirendeltségi) szervei között. A területi katasztrófavédelmi szervek a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos hatósági feladatokat (nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése, szakmai, személyi, tárgyi feltételek meglétének ellenőrzés, szolgáltatással kapcsolatos panaszos ügyek kivizsgálása) végzik. A helyi katasztrófavédelmi szervek az ingatlan használójával, tulajdonosával szemben rendelkeznek hatósági jogosítványokkal az égéstermék elvezetők felülvizsgálata során a közszolgáltató által feltárt hibák, szabálytalanságok megszüntetésével kapcsolatban. Ez elsősorban hatósági kötelezés (hibák megszüntetésére, szolgáltatási díj megfizetésére), közvetlen tűzéletveszély esetén az égéstermék elvezető használatának azonnali megtiltása határozatban, eljárás kezdeményezése a területi szervnél a szolgáltató szabálytalan munkavégzése esetén. A törvény hatályba lépése óta az alábbi közszolgáltatással kapcsolatos ügyekben jártunk el hatóságként:

13 13. Kéménytűz káresettel kapcsolatban 4 alkalommal folytattunk le hatósági eljárást az illetékességi területünkön. A káresemények közül 2 esetben a helyszíni szemlét a Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, 2 esetben a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat hajtotta végre. Mind a négy esetben helyszíni ellenőrzést folytattak le, amelyről jegyzőkönyv készült. A helyszíni ellenőrzésen 3 esetben vett részt a kéményseprő-ipari közszolgáltató képviselője. Egy esetben a tűzesetet követő napon a hatósági osztály beosztottjával közösen végezte el a közszolgáltató képviselője a helyszíni vizsgálatot. A 4 káreseményt követően 3 esetben - a közszolgáltató nyilatkozata alapján - határozatban tiltottuk meg az égéstermék elvezető használatát. Egy esetben határozatban köteleztük a tulajdonost a közszolgáltató által megadott határidőig az égéstermék elvezetőnél megállapított szabálytalanságok megszüntetésére. Szén-monoxid szivárgás káreseményt követő hatósági eljárást egy esetben kellett lefolytatni lakossági bejelentést követően. A bejelentés szén-monoxid érzékelő jelzése alapján történt. A hatósági osztály és a közszolgáltató képviselője által közösen végrehajtott helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fürdőszobában együtt üzemeltetett gáz-fűtő készülék és páraelszívó működése során levegőhiány miatt szén-monoxid visszaáramlás következett be a nem megfelelő légutánpótlás miatt. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. A tulajdonost határozatban köteleztük a szabálytalanságok megszüntetésére a közszolgáltató nyilatkozata alapján az általa megadott határidőig. Lakossági bejelentés alapján egy esetben kellett eljárni égéstermék elvezető ellenőrzésének, tisztításának akadályozása miatt. Az érintett ügyfelek értesítését követően a közszolgáltató képviselőjével közösen végrehajtott helyszíni szemle során az égéstermék-elvezető létesítésével, használatával kapcsolatban több szabálytalanság került megállapításra. A közszolgáltató nyilatkozata alapján és az általa megadott határidőig a tulajdonost határozatban köteleztük a szabálytalanságok megszüntetésére. Az illetékességi terület tűzvédelmi helyzetére általánosságban megállapítható, hogy tűzvédelmi szempontból a közbiztonság megfelelő, melyet az állampolgárok jogkövető megatartása és a bekövetkezett káresemények mértéke és gyakorisága is alátámaszt. A gazdálkodó szervezetek és a hatóság közt a kapcsolat is szintén jó, folyamatos a párbeszéd és az együttműködés. A katasztrófavédelem fontosnak tartja a lakosság minél szélesebb körben történő tájékoztatását, melyet a helyi médián, valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül alkalmazunk. Dombóvár, október 18.

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Előterjesztés Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben Hajdúhadházon végzett munkájáról. Jóváhagyom:

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben Hajdúhadházon végzett munkájáról. Jóváhagyom: Jóváhagyom: Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok, tanácsos igazgató BESZÁMOLÓ Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben Hajdúhadházon végzett munkájáról Hajdúnánás, 2017. március 17. Felterjesztem:

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére Budakalász Város Polgármestere 187./2012.( IX.27.) sz. előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, november

III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, november III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, 2016. november 21-22. 1. feladat 20 pont 2016. október 18-án kéménytűz káresemény történt egy olyan településen, ahol a kéményseprő-ipari tevékenységet

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 1 H-62 Kiskőröst, Szent László utca 2. Tel:(36-78) 412-15 Fax:(36-78) 412-15

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat VIII.

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21.

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok H-3060 Pásztó,Kölcsey Ferenc út 37. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 460-886 Fax: (36-32) 460-886

Részletesebben

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Központi Statisztikai Hivatal 213. február Tartalom Bevezetés... 2 Működési terület... 2 Tűzoltói tevékenység... 3 Sérülések, halálesetek... 6 A

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

A CO-szivárgás káresemények bekövetkezésének okai

A CO-szivárgás káresemények bekövetkezésének okai Országos Tőzoltósági Fıfelügyelıség A CO-szivárgás káresemények bekövetkezésének okai XXII. DUNAGÁZ Szakmai Napok 2014. április 14. Szabados László tű. őrnagy A szén-monoxid szivárgás káresemények számának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1334-./2015. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

2014. június 26-i rendes ülésére

2014. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Tájékoztató a katasztrófavédelem elsı félévi feladatainak végrehajtásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Hírlevél 7. hét. Ár- és belvíz védekezés felkészítő foglalkozás az Igazgatóságon 2014. február 10. 14:00

Hírlevél 7. hét. Ár- és belvíz védekezés felkészítő foglalkozás az Igazgatóságon 2014. február 10. 14:00 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 7. hét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.3/411-2/2014/P. TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Paks,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. B e s z á m o l ó

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. B e s z á m o l ó 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H- Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963 e-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu B e s z á m o l ó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

zvédelmi konferencia Bérczi

zvédelmi konferencia Bérczi Tűzvédelem terület letét érintő jogszabály változások VI. Rockwool Építészeti TűzvT zvédelmi konferencia 2013. február r 21. Bérczi László tű.. dandárt rtábornok országos tűzoltt zoltósági főfelf felügyelő

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A hivatásos és a létesítményi tűzoltók közös kárfelszámolási gyakorlatának tapasztalatai

A hivatásos és a létesítményi tűzoltók közös kárfelszámolási gyakorlatának tapasztalatai Nagy Zsolt A hivatásos és a létesítményi tűzoltók közös kárfelszámolási gyakorlatának tapasztalatai A tűzoltóság kárfelszámolási és a mentési tevékenységének ellátásához szükséges, hogy megfelelő hangsúlyt

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

HATÁROZAT Ft,- azaz húszezer forint összegű tűzvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT Ft,- azaz húszezer forint összegű tűzvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Szám: 786-5/2014/HATÓ Tárgy: Ügyfél (Lakcím) kötelezése tűzvédelmi bírság megfizetésére HATÁROZAT Ügyfelet (Lakóhely: Lakcím) a tűzvédelemre vonatkozó kötelezettségek megsértése miatt 20 000 Ft,- azaz

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Pásztói Polgármesteri Hivatal B E S Z Á M O L Ó

Pásztói Polgármesteri Hivatal B E S Z Á M O L Ó Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155/19-es mellék Fax: (06-32) 460-918 Email: forum@paszto.hu Szám: 1-60/2015.. A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

Tájékoztató a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról

Tájékoztató a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Cím: 2200 Monor, Virág u. 21. Tel: (06-29) 610-010, Fax: (06-29) 610-011 e-mail: hivatasostuzoltosag.monor@katved.gov.hu

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben