BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről"

Átírás

1 TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről Készítette: Dávid Sándor tű. százados tűzoltóparancsnok

2 2. A katasztrófavédelemben történt változások az elmúlt év során új alapokra helyezték a hazai védekezés rendszerét. Más szemléletű vezetés-irányítási rendszer jött létre, jelentős mértékben kibővült az új szervezet tevékenységi köre. Szinte minden szakterület munkája megváltozott, emellett új feladatok is jelentkeztek. Az átalakult feladatrendszerhez igazodóan a szervezet struktúrája is jelentős mértékben módosult. Szervezeti átalakulás a évben több lépcsőben zajlott, mely során az országos és területi szervezeti felépítéshez hasonló struktúra került kialakításra helyi szinten is. A katasztrófavédelmi kirendeltség szervezeti egységén belül önálló szervezeti egységként működő hivatásos tűzoltóparancsnokság jött létre, mely tulajdonképpen a korábban működő hivatásos önkormányzati tűzoltóság feladatrendszerét vette át kibővített formában. A tűzoltóparancsnokság feladatköre elsősorban a mentő tűzvédelemre épül, de számos más hatósági munka és polgári védelmi feladatok ellátása is szerepel a tevékenységében. A hivatásos tűzoltóparancsnokság munkáját közvetlenül a tűzoltóparancsnok irányítja, a vonulós tűzoltói állomány létszáma, összetétele a korábbi évekhez viszonyítva alapvetően nem változott. A technikai feltételek is biztosítottak, a riasztható gépjárműfecskendők, különleges-szerek műszaki állapota megfelelő. A szolgálati létszám vonatkozásában sem történt lényegi változás, nap, mint nap fő készenlétben lévő tűzoltó teljesít szolgálatot és gondoskodik a térség biztonságáról. Jelentős változás viszont, hogy a beavatkozói tevékenység irányítása megyei szintre emelkedett. A műveletirányítás végzi a megyében lévő káresemények felszámolásának irányítását. A tervek minden település vonatkozásában átdolgozásra kerültek. Lényeges változás, hogy az önkormányzati tűzoltóságok működési területei a hivatásos tűzoltóparancsnokság műveleti területébe olvadt be. Ez azt jelenti, hogy a jelentősebb tűzesetek és műszaki mentések alkalmával mindig a hivatásos egység parancsnoka veszi át az irányítást. Az egyszerűbb és kisebb káresemények felszámolásához csak a minimálisan szükséges erők, eszközök riasztása történik, így költséghatékonyabb a működés. Szintén jelentős változás, hogy a területen lévő kiemelt létesítményeknek, intézményeknek elkészítettük a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terveit, melyek fontos információkat tartalmaznak egy adott beavatkozás során. Az elmúlt időszakban megváltozott a képzési rendszer is. Az új kollegák moduláris képzésen sajátítják el a tűzoltói tevékenység alapismereteit, míg a meglévő állomány számos speciális képzésen vett részt. Az elmúlt időszakban lehetőség nyílt a feszültség alatt történő tűzoltás szabályainak elsajátítására, a gázömlés során történő biztonságos beavatkozások megismerésére, továbbá elsajátították a robbanótestek jelenlétében történő beavatkozások szabályait is. Ezen

3 3. képzések alkalmával speciális tudást szerzett a beavatkozói állomány. A készenléti állomány szerelési, helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokon vesz részt, mely a folyamatos felkészülést szolgálja. Kiemelten jelentős szerepet kapott a gépjárművezetők technikai képzése, mely tréning során a vezetéstechnikai ismereteket sajátíthatták el a gépjárművezetők. Új elemként jelent meg, hogy a műveleti területen lévő belső védelmi terv elkészítésére kötelezett gyakorlatokon az állomány részt vesz. Ez elsősorban a veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozásra történő felkészülést szolgálja. Az új feladatrendszerben a szerek mozgásait kihasználva a vonulós állomány bekapcsolódott a hatósági munkába is. Számos alkalommal végeztek tűzcsapok, vízelvezető árkok, veszélyes fasorok ellenőrzését, továbbá bekapcsolódtak a kockázati helyszínek beazonosításába is. A tűzoltóparancsnokság működési területe 53 településre terjed ki, melyen elsődlegesen végzik a beavatkozásokat. A földrajzi elhelyezkedésből adódóan Baranya- Somogy- és Tolna megye területén is végzünk tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A évben a nagy szárazságnak köszönhetően az előző évekhez viszonyítva jelentősen megemelkedett a szabadban keletkezett tüzek száma. Vonulási statisztikánk az elmúlt időszakhoz képest nagymértékben nem változott, viszont a tűzesetek és műszaki mentések aránya megváltozott. Vonulási adatok Műszaki m. Tűzeset Téves jelzés Utólagos Szándékosan megtévesztő Összesen 0 1 A Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra a 2012-es évben összesen 369 alkalommal érkezett jelzés, 245 esetben tűzesethez, 87 alkalommal műszaki mentéshez vonultunk, téves jelzés 25 esetben, szándékosan megtévesztő jelzés 3 esetben történt, továbbá 9 utólagos tűzeset bejelentést

4 4. fogadtunk. Beavatkozások során, a káresetek felszámolásához túlnyomó részt 1-2 tűzoltóraj elegendőnek bizonyult, viszont a szárazság miatt nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek is keletkeztek. Jelentősebb tűzeset történt Tamásiban a Kobakhegyen, ahol IV. kiemelt riasztási fokozat került elrendelésre, ugyanis a bozóttűz lakóházakat veszélyeztetett. Kiemelt esemény volt a használaton kívüli sásdi malomépület tűz, mely káreset felszámolásához III- as kiemelt fokozatú riasztás elrendelésére volt szükség. s Hosszú évek után ismételten kigyulladt Szakály külterületen a Kapos völgyében egy tőzeges terület. A közel egy hektáros alacsony-és magas füves vegetációs területen lévő tőzeg először több pontban, majd egybefüggően égett. Nagy igénybevételt jelentett a teljes személyi állománynak a gyakran 40 C o hőségben végzett tűzoltási munka. A tőzeges terület oltása és a káresemény felszámolása szakaszosan közel két hónapon keresztül tartott, melyet a dombóvári és szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokság, valamint a tamási önkormányzati tűzoltóság állománya végzett. A káreset felszámolása során 16 alkalommal összesen 136 órán keresztül végeztünk oltási munkálatokat.

5 5. A 2012-es év további időszaka a tűzoltói események szempontjából már lényegesen csendesebbnek bizonyult. A hivatásos tűzoltóparancsnokság évi mentő tevékenységét az időjárás viszontagságai jelentős mértékben meghatározták. Olyan körülmények alakultak ki térségünkben és az ország nagy részén, amelyeket korábban nagyon ritkán tapasztalhattunk. Az elmúlt időszakban rövid időn belül 3 olyan esemény is történt, ami rendkívüli igénybevételt jelentett a védekezésben résztvevő szervezeteknek. A védelmi igazgatási rendszer is jelentős átalakuláson ment keresztül, ezért a kialakult helyzetek kezelésében fokozott figyelmet kellett fordítani a vonatkozó szabályzók betartására, valamint a káresemények hatékony felszámolására. A káresemények során a védekezésben résztvevő szervezetek között az együttműködés megfelelő módon történt. A tűzoltóparancsnokság munkájának elemzésekor fontos kiemelni, hogy a tevékenységünk a dombóvári és tamási járás területére is kiterjed. Az események időrendi sorrendben az alábbiak szerint történtek: Rendkívüli hó helyzet alakult ki március 14-én és 15-én. A jelentős havazás, valamint a viharos erejű szél miatt kialakult hótorlaszok megbénították a közúti közlekedést. A működési területünkön több út járhatatlanná vált, több száz személy az úton rekedt. A kritikus helyzetben az autókban és buszokban rekedt személyek mentését kellett végrehajtani. Gondoskodni kellett az utakon rekedtek elhelyezéséről és ellátásukról. A mentések során a tűzoltóegységek sem tudtak állomáshelyükre vonulni, így Nagykónyiban töltötték az éjszakát. Az iskolában kialakított átmeneti szálláshelyen gondoskodtak a bajbajutottak elhelyezéséről.

6 6. Jelentős fennakadásokat okoztak a Dombóvár-Döbrököz közti útszakaszon keletkezett hóakadályok is. Összehangolt mentési tevékenységgel néhány óra alatt sikerült a hó fogságába rekedt gépjárműveket kiszabadítani. A mentésben kiemelt szerepe volt a helyi mezőgazdasági vállalkozásoknak, akik biztosították a műszaki mentéshez szükséges erőgépeket. A kialakult helyzetre való tekintettel - a dombóvári tűzoltó egységek Nagykónyiban végezték a munkájukat - a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységei közreműködtek a mentésben. Néhány héttel később március 29. április 5. közötti időszakban a jelentős mennyiségű csapadék, valamint korábban a március hónapban lehullott hó olvadása miatt a dombóvári és tamási járás területén több településen ár-és belvízi védekezésre került sor. A védekezési munkálatok elsősorban preventív jellegűek voltak, viszont az intenzív áradás gyors és hatékony védekezési tevékenységet tett szükségessé. A feladatok végrehajtását nehezítette, hogy az ár-és belvízvédelmi munkálatokat egyszerre több helyen kellett elvégezni, ezért a feladatok összehangolását a Helyi Védelmi Bizottság a végezte. Már a III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelését megelőzően a HVB és az operatív csoport olyan döntéseket hozott, amely a gyors és szakszerű reagálást biztosította. A halaszhatatlan intézkedések meghozatalára Csikóstőttős, Kaposszekcső, Dombóvár és Döbrököz települések közigazgatási területein volt szükség. Későbbi védekezés során Regöly és Keszőhidegkút településeket összekötő közútnál, valamint Simontornyán jelentkeztek feladatok. A kialakult helyzetben az ár-és belvíz közvetlenül

7 7. veszélyeztetett lakóépületeket, valamint létfontosságú rendszerbe tartozó elemeket is, de a szakszerű és hatékony védekezésnek köszönhetően a lakosság kitelepítésére és szolgáltatás korlátozására nem került sor. A védekezési munkálatok során több olyan problémával szembesültünk, amely megoldásával és kiküszöbölésével az elkövetkezendő időszakban még hatékonyabb lehet a védekezés. A kockázati helyszíneket az eltelt időszak óta helyszíni szemlék alkalmával megvizsgáltuk. Az önkormányzatok a védekezés hatékonyabbá tétele érdekében intézkedtek az vízelvezető árkok tisztítására, szivattyúk javítására, továbbá védművek kialakítására. Szintén rendkívüli munkavégzést követelt a Dunán levonuló rekord méretű árvíz, mely során június hónap első felében a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya a Dunakanyarban, valamint Báta településen végzett védekezési munkálatokat. A dunai rendkívüli árvízi védekezés során a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Tűzoltóparancsnokság tevékenysége alapvetően két szakaszra bontható. Az első szakaszban a 24/24 órás váltásos szolgálati rend elrendelését követően végrehajtottuk a teljes személyi állomány berendelését. Az értesítést követően 1,5 óra múlva az állomány 95%-a beérkezett a laktanyába. A szükséges létszámból 11 fő önként jelentkezett, a további személyek meghatározása kijelölés alapján történt. Ezt követően röviden meghatározásra került az árvízi védekezéshez szükséges eszközök, felszerelések köre, majd mindenki felkészült az utazásra. A 20 főből álló dombóvári egység külön busszal elindult a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. A Tolna megyei egység csak útközben kapott utasítást a vezénylés pontos helyszínéről, először Szentendrére utaztak, majd az esti órákban foglalták el

8 8. helyüket Budakalászon egy sportcsarnokban. Az éjszakai váltást követően már a megyei állományból 25 fő részt is vett a védekezési munkálatokban, a beavatkozások pontos helyét a helyi irányítók határozták meg. A következő napokban nappali és éjszakai váltásban intenzív munka folyt. A Tolna megyei egységet a létszámszükséglet arányában szétosztották, így a csapat irányítását is meg kellett osztani. A napi tevékenységet, illetve a megfelelő információkat folyamatosan a csoport parancsnoka jelentette. A Tolna megyei egységek Leányfalun, Szentendrén, Dunabogdányban és Visegrádon vettek részt a védekezési munkálatokban június 10-én a Dunakanyarban elkészültek a védművek, a folyó is tetőzött, így a vezényelt állomány június 11-én az esti órákban indulhatott vissza Tolna megyébe. Az egység június 12-én hajnalban érkezett Bátaszékre, a kijelölt pihenőhelyre. Másnap nappal és éjszaka is váltásban vettek részt a védekezési munkálatokban Bátán. A több mint 10 napon keresztül tartó igénybevétel jelentős megterhelést okozott az állománynak, akik példamutató magatartást, tisztességes helytállást tanúsítottak az egész védekezés során. A második szakasz a bátai védekezésre és a hivatali munkarendből vezényelt állományra vonatkozik. Már a felkészülés időszakában ügyfélszolgálati feladatokat láttunk el a Veszélyhelyzeti Központban éjszakai szolgálatban. A védekezés során a tetőzést megelőzően naponta két tiszt váltásos rendszerben került vezénylésre Bátára. A védekezési munkálatok során a tisztek feladata a logisztika biztosítása, a depónián lévő tűzoltók, hivatásos katonák, önkéntesek irányítása, a munkagépek tevékenységének koordinálása volt június 11-én a gátak megfigyelése alapján a tevékenység kb. 21 órától a tetőzés közeli állapot miatt aktív beavatkozássá változott mind a négy depónál. Ebben az időszakban a védekezésben csak hivatásos katonák, tűzoltók, büntetésvégrehajtási dolgozók, önkéntes tűzoltók, továbbá gépjárművezetők és gépkezelők vettek részt. Az együttműködés a katasztrófavédelem és a katonaság között példaértékű volt. A helyszínen lévő katonai állomány bevetése az éjszaka és a délelőtti időszakban folyamatos volt. A védekezési munkálatok a tetőzés időszakában folyamatosan történtek, mely a gátak megerősítéséből, ellennyomó medencék építéséből, gátak magasításából, töltés megerősítéséből, valamint az elárasztott területek szivattyúzásából állt. A feladatok végrehajtása a vízügy szakemberének szakirányítása alapján történt. Az adott időszakban a vízügy részéről ügyeletet ellátó személyekkel az együttműködés is kiváló volt. A beavatkozó egységek ellátása folyamatosan történt. Miután a tetőzés megtörtént egyre kevesebb feladat jelentkezett a gátakon, kisebb korrigálásokra azonban még szükség volt. A legfontosabb feladat ebben az időszakban a figyelőszolgálat működtetése volt. Összességében megállapítható, hogy a évi dunai árvízi védekezést a civilek részéről példátlan társadalmi összefogás, a hivatásosok részéről fegyelmezett, szakszerű, egymás tevékenységére épülő hatékony beavatkozás jellemezte.

9 9. A kiemelt események mellett természetesen folyt a hétköznapi munka. Az időjárási viszonyok miatt a I. félévben ismételten megfordult a tűzoltás és a műszaki mentések aránya. A riasztások száma elmaradt az átlagostól, összesen 127 alkalommal történt riasztás elsődleges működési területen belül. Ebből 32 esetben tűzesethez, 78 alkalommal műszaki mentéshez, 11 esetben téves jelzéshez riasztották a dombóvári egységeket, 6 esetben pedig az egységek kiérkezése előtt felszámolták a káresetet. Utólagos jelzés 3 esetben érkezett a tűzoltóságra. Szándékosan megtévesztő jelzés a vizsgált időszakban nem volt. Vonulási adatok Tűzeset Műszaki mentés Kiérkezés elött felszámolt Téves jelzés Utúlagos jelzés

10 10. A beavatkozások 75 %-a Tolna megyében történt annak ellenére, hogy a települések fele a szomszédos megyékben helyezkedik el. 7% 18% Tolna megye Baranya megye Somogy megye 75% Amennyiben összehasonlítjuk a tavalyi és idei év vonulási statisztikáját egyértelműen látszik, hogy a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően 25%-kal csökkent a riasztások száma. A beavatkozásokat a veszélyeztetés és leterheltség szempontból vizsgálva a tapasztalat az, hogy az elmúlt félév lényegesen nagyobb igénybevételt jelentett az állománynak, annak ellenére, hogy kevesebb volt a vonulások száma I. félév I félév 0

11 11. További változást jelentett a tűzoltóparancsnokság munkájában az, hogy felügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátásával is bővült a tevékenységi köre. Az új szervezet létrehozásával megjelentek olyan feladatok, amelyek korábban nem a tűzoltóság hatáskörébe tartoztak. Ez elsősorban az önkéntes egyesületek és köztestületi tűzoltóságok, majd az önkormányzati tűzoltóságok szakmai felügyeletét jelentette. Dombóvár Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén Törökkoppány és Kurd Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik. A kapcsolatfelvételt követően a vonatkozó intézkedésnek megfelelően vizsgáltuk az együttműködési megállapodás megkötésének lehetőségét és szándékát. Mindkét esetben az egyesület megfelelt az előírásoknak, így a megadott határidőig a megállapodások aláírásra kerültek. A felügyeleti jogkörben eljárva cél-átfogó ellenőrzéseket, témavizsgálatokat végzünk az önkormányzati tűzoltóságon, valamint a tűzoltó egyesületeknél. Az elmúlt évben 9 célellenőrzést hajtottunk végre, mely során az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, valamint a hivatásos tűzoltóság tevékenységét ellenőriztük. A fentieken túl a hivatásos tűzoltóparancsnokság havonta tartott célellenőrzést a Tamási Önkormányzati Tűzoltóságon, valamint részt vett az önkormányzati tűzoltóság átfogó ellenőrzésében. Rendszeresen vizsgálta a Tamási ÖTP által felterjesztett adatszolgáltatást a tevékenységéről és gazdálkodásáról. Az illetékességi területünk január 1-től tovább növekedett. Az I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatokat a dombóvári és tamási járás területén 48 településen látjuk el. A térség tűzvédelmi helyzetét alapvetően a tűzesetek statisztikai adatainak elemzésével, a hatósági ellenőrzések tapasztalatainak értékelésével lehet megítélni. A tűzmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat a tűzoltóparancsnokság az integrált hatósági osztállyal közösen látja el. Feladatköre a korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékben kiszélesedett. A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokon túl iparbiztonsági és polgári védelmi hatósági feladatokat is végez. Általánosságban a térségre jellemző, hogy viszonylag kevés ipari tevékenységgel foglalkozó létesítmény működik. A veszélyes üzemek száma is alacsony, de ezek a cégek fokozott figyelmet fordítanak a biztonságra. Jellemzően nagy a mezőgazdasági létesítmények száma, ahol a idény jellegű munkafolyamatok dominálnak a tűzvédelmi helyzet alakulásában. Fokozott figyelmet fordítunk a tavaszi időszakban a veszélyes anyagok szállításának és tárolásának ellenőrzésére. Az aratási szemléket szinte a legtöbb vállalkozó bejelenti és a fokozott figyelmet fordítanak a tűzvédelmi előírások betartására. A mezőgazdaságban keletkezett tüzek elsősorban a műszaki

12 12. meghibásodásra, továbbá gondatlanságra vezethetők vissza. Szintén idényjellegű ellenőrzéseket tervezünk a szárítóberendezések átfogó ellenőrzésére. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a társasházak, lakóépületek és lépcsőházak tűzvédelmi ellenőrzésére is. Az ellenőrzések során a feltárt hiányosságok általában hatósági kötelezéssel megszüntetésre kerültek. Általánosságban megállapítható, hogy az állampolgárok kisebb hiányosságok kivételével betartják az előírásokat. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy szankcionálásként az elmúlt évben nem kellett tűzvédelmi bírságot kiszabni lépcsőházak ellenőrzése során. Szintén nagy hangsúlyt kapott a közelmúltban a rendezvények tartásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban való közreműködés, illetve bejelentési kötelezettség tudatosítása. A jogszabály változása óta folyamatosan ellenőrizzük az állandó engedéllyel, valamint a rendeltetéstől eltérő használatú intézményekben tartott zenés táncos rendezvényeket. Az elmúlt időszakban két alkalommal kellett bírságot kiszabni a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt. A szélesebb körben tudatosított jogkövető magatartás elérte célját, ma már elmondható, hogy folyamatosan érkeznek be a rendezvénytartással kapcsolatos bejelentések, melyek megfelelnek a jogszabályi kötelezésnek. Teljesen új feladatként jelentkezett a kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. A jogszabályi hátterét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény (továbbiakban: Ksktv.), a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet határozza meg. A törvény a hatósági felügyeletet megosztja a katasztrófavédelem területi (megyei) és helyi (kirendeltségi) szervei között. A területi katasztrófavédelmi szervek a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos hatósági feladatokat (nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése, szakmai, személyi, tárgyi feltételek meglétének ellenőrzés, szolgáltatással kapcsolatos panaszos ügyek kivizsgálása) végzik. A helyi katasztrófavédelmi szervek az ingatlan használójával, tulajdonosával szemben rendelkeznek hatósági jogosítványokkal az égéstermék elvezetők felülvizsgálata során a közszolgáltató által feltárt hibák, szabálytalanságok megszüntetésével kapcsolatban. Ez elsősorban hatósági kötelezés (hibák megszüntetésére, szolgáltatási díj megfizetésére), közvetlen tűzéletveszély esetén az égéstermék elvezető használatának azonnali megtiltása határozatban, eljárás kezdeményezése a területi szervnél a szolgáltató szabálytalan munkavégzése esetén. A törvény hatályba lépése óta az alábbi közszolgáltatással kapcsolatos ügyekben jártunk el hatóságként:

13 13. Kéménytűz káresettel kapcsolatban 4 alkalommal folytattunk le hatósági eljárást az illetékességi területünkön. A káresemények közül 2 esetben a helyszíni szemlét a Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, 2 esetben a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat hajtotta végre. Mind a négy esetben helyszíni ellenőrzést folytattak le, amelyről jegyzőkönyv készült. A helyszíni ellenőrzésen 3 esetben vett részt a kéményseprő-ipari közszolgáltató képviselője. Egy esetben a tűzesetet követő napon a hatósági osztály beosztottjával közösen végezte el a közszolgáltató képviselője a helyszíni vizsgálatot. A 4 káreseményt követően 3 esetben - a közszolgáltató nyilatkozata alapján - határozatban tiltottuk meg az égéstermék elvezető használatát. Egy esetben határozatban köteleztük a tulajdonost a közszolgáltató által megadott határidőig az égéstermék elvezetőnél megállapított szabálytalanságok megszüntetésére. Szén-monoxid szivárgás káreseményt követő hatósági eljárást egy esetben kellett lefolytatni lakossági bejelentést követően. A bejelentés szén-monoxid érzékelő jelzése alapján történt. A hatósági osztály és a közszolgáltató képviselője által közösen végrehajtott helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fürdőszobában együtt üzemeltetett gáz-fűtő készülék és páraelszívó működése során levegőhiány miatt szén-monoxid visszaáramlás következett be a nem megfelelő légutánpótlás miatt. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. A tulajdonost határozatban köteleztük a szabálytalanságok megszüntetésére a közszolgáltató nyilatkozata alapján az általa megadott határidőig. Lakossági bejelentés alapján egy esetben kellett eljárni égéstermék elvezető ellenőrzésének, tisztításának akadályozása miatt. Az érintett ügyfelek értesítését követően a közszolgáltató képviselőjével közösen végrehajtott helyszíni szemle során az égéstermék-elvezető létesítésével, használatával kapcsolatban több szabálytalanság került megállapításra. A közszolgáltató nyilatkozata alapján és az általa megadott határidőig a tulajdonost határozatban köteleztük a szabálytalanságok megszüntetésére. Az illetékességi terület tűzvédelmi helyzetére általánosságban megállapítható, hogy tűzvédelmi szempontból a közbiztonság megfelelő, melyet az állampolgárok jogkövető megatartása és a bekövetkezett káresemények mértéke és gyakorisága is alátámaszt. A gazdálkodó szervezetek és a hatóság közt a kapcsolat is szintén jó, folyamatos a párbeszéd és az együttműködés. A katasztrófavédelem fontosnak tartja a lakosság minél szélesebb körben történő tájékoztatását, melyet a helyi médián, valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül alkalmazunk. Dombóvár, október 18.

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 1 H-62 Kiskőröst, Szent László utca 2. Tel:(36-78) 412-15 Fax:(36-78) 412-15

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21.

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Központi Statisztikai Hivatal 213. február Tartalom Bevezetés... 2 Működési terület... 2 Tűzoltói tevékenység... 3 Sérülések, halálesetek... 6 A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.3/411-2/2014/P. TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Paks,

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Tel: 06/66 549-481 Fax: 06/68 414-244

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről I Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelnii Kirendeltség BékéscsabaiHivatásosTűzoltóparancsnokság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9 Tej: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Tájékoztató a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról

Tájékoztató a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Cím: 2200 Monor, Virág u. 21. Tel: (06-29) 610-010, Fax: (06-29) 610-011 e-mail: hivatasostuzoltosag.monor@katved.gov.hu

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA 2010 évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA 2010 évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA 2010 évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő Testület! A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63512015. Előadó: Viczián György tű. alezds., Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu.

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak- pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu

Részletesebben

1 ORSZÁGGYŰLÉSI T E R V E Z E T! KÉPVISELŐ 2007.december 17. Melléklet a./2007.számú önálló képviselői indítványhoz T/ /2008. számú törvényjavaslat 2008. évi.. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hírlevél 30. hét Nógrád Megyei Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (32) 521-030 (32) 521-040 Fax: (32) 521-031 E-mail cím: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

A tűzjelzéstől a kiérkezésig eltelt idő

A tűzjelzéstől a kiérkezésig eltelt idő Heizler György Időmérleg a tűzeseteknél és műszaki mentéseknél Az elmúlt 8 év (1998-25) beavatkozási időadatainak vizsgálatából megkísérelhetjük rekonstruálni a tüzek és káresetek jellegét, bonyolultságát.

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Az

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető Tárgy: Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Önkormányzati

Részletesebben

Az élet és a környezet védelmében

Az élet és a környezet védelmében Az élet és a környezet védelmében A kéményseprő-ipari feladatok változásai és ezek kapcsolódása a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat területéhez Előadó: Kocsis Krisztián Műszeres Szolgáltatási Osztályvezető,

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ezévi jogszabályváltozásokról, a normaváltozásból

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről

Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről Hoffmann Imre tű. ezredes Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről Az erdőtüzek elleni védekezés nemzeti ügy. A tűz okozta károk nagyságrendje, azok jelentősége, az események komplexitása, időbeni

Részletesebben

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a. Tel/Fax: +36-63/571-265 E-mail: csongrad.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63 / 561-041 Fax: 36-63 / 561-049 e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu Szám: 063/488-2/2013/SZENTES

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Elektronikus sajtószemle

Elektronikus sajtószemle Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-2800 Tatabánya I., Ságvári E.u.18. Tel, fax: (06-34)512-070 Igazgató: (06-34)310-817, e-mail: komarom.titkarsag@katved.gov.hu Elektronikus sajtószemle

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szám:92-27/2014/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvizsgt zvizsgálat Felderítő vagy kutató tevékenység, mely a veszély elmúltával, a keletkezés

Részletesebben

a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről

a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Szám: Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Készült a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211 Fax: 06/66 371-962

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató I.1 H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-431 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/3024-5/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ A VAS

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben