BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről"

Átírás

1 TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről Készítette: Dávid Sándor tű. százados tűzoltóparancsnok

2 2. A katasztrófavédelemben történt változások az elmúlt év során új alapokra helyezték a hazai védekezés rendszerét. Más szemléletű vezetés-irányítási rendszer jött létre, jelentős mértékben kibővült az új szervezet tevékenységi köre. Szinte minden szakterület munkája megváltozott, emellett új feladatok is jelentkeztek. Az átalakult feladatrendszerhez igazodóan a szervezet struktúrája is jelentős mértékben módosult. Szervezeti átalakulás a évben több lépcsőben zajlott, mely során az országos és területi szervezeti felépítéshez hasonló struktúra került kialakításra helyi szinten is. A katasztrófavédelmi kirendeltség szervezeti egységén belül önálló szervezeti egységként működő hivatásos tűzoltóparancsnokság jött létre, mely tulajdonképpen a korábban működő hivatásos önkormányzati tűzoltóság feladatrendszerét vette át kibővített formában. A tűzoltóparancsnokság feladatköre elsősorban a mentő tűzvédelemre épül, de számos más hatósági munka és polgári védelmi feladatok ellátása is szerepel a tevékenységében. A hivatásos tűzoltóparancsnokság munkáját közvetlenül a tűzoltóparancsnok irányítja, a vonulós tűzoltói állomány létszáma, összetétele a korábbi évekhez viszonyítva alapvetően nem változott. A technikai feltételek is biztosítottak, a riasztható gépjárműfecskendők, különleges-szerek műszaki állapota megfelelő. A szolgálati létszám vonatkozásában sem történt lényegi változás, nap, mint nap fő készenlétben lévő tűzoltó teljesít szolgálatot és gondoskodik a térség biztonságáról. Jelentős változás viszont, hogy a beavatkozói tevékenység irányítása megyei szintre emelkedett. A műveletirányítás végzi a megyében lévő káresemények felszámolásának irányítását. A tervek minden település vonatkozásában átdolgozásra kerültek. Lényeges változás, hogy az önkormányzati tűzoltóságok működési területei a hivatásos tűzoltóparancsnokság műveleti területébe olvadt be. Ez azt jelenti, hogy a jelentősebb tűzesetek és műszaki mentések alkalmával mindig a hivatásos egység parancsnoka veszi át az irányítást. Az egyszerűbb és kisebb káresemények felszámolásához csak a minimálisan szükséges erők, eszközök riasztása történik, így költséghatékonyabb a működés. Szintén jelentős változás, hogy a területen lévő kiemelt létesítményeknek, intézményeknek elkészítettük a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terveit, melyek fontos információkat tartalmaznak egy adott beavatkozás során. Az elmúlt időszakban megváltozott a képzési rendszer is. Az új kollegák moduláris képzésen sajátítják el a tűzoltói tevékenység alapismereteit, míg a meglévő állomány számos speciális képzésen vett részt. Az elmúlt időszakban lehetőség nyílt a feszültség alatt történő tűzoltás szabályainak elsajátítására, a gázömlés során történő biztonságos beavatkozások megismerésére, továbbá elsajátították a robbanótestek jelenlétében történő beavatkozások szabályait is. Ezen

3 3. képzések alkalmával speciális tudást szerzett a beavatkozói állomány. A készenléti állomány szerelési, helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokon vesz részt, mely a folyamatos felkészülést szolgálja. Kiemelten jelentős szerepet kapott a gépjárművezetők technikai képzése, mely tréning során a vezetéstechnikai ismereteket sajátíthatták el a gépjárművezetők. Új elemként jelent meg, hogy a műveleti területen lévő belső védelmi terv elkészítésére kötelezett gyakorlatokon az állomány részt vesz. Ez elsősorban a veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozásra történő felkészülést szolgálja. Az új feladatrendszerben a szerek mozgásait kihasználva a vonulós állomány bekapcsolódott a hatósági munkába is. Számos alkalommal végeztek tűzcsapok, vízelvezető árkok, veszélyes fasorok ellenőrzését, továbbá bekapcsolódtak a kockázati helyszínek beazonosításába is. A tűzoltóparancsnokság működési területe 53 településre terjed ki, melyen elsődlegesen végzik a beavatkozásokat. A földrajzi elhelyezkedésből adódóan Baranya- Somogy- és Tolna megye területén is végzünk tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A évben a nagy szárazságnak köszönhetően az előző évekhez viszonyítva jelentősen megemelkedett a szabadban keletkezett tüzek száma. Vonulási statisztikánk az elmúlt időszakhoz képest nagymértékben nem változott, viszont a tűzesetek és műszaki mentések aránya megváltozott. Vonulási adatok Műszaki m. Tűzeset Téves jelzés Utólagos Szándékosan megtévesztő Összesen 0 1 A Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra a 2012-es évben összesen 369 alkalommal érkezett jelzés, 245 esetben tűzesethez, 87 alkalommal műszaki mentéshez vonultunk, téves jelzés 25 esetben, szándékosan megtévesztő jelzés 3 esetben történt, továbbá 9 utólagos tűzeset bejelentést

4 4. fogadtunk. Beavatkozások során, a káresetek felszámolásához túlnyomó részt 1-2 tűzoltóraj elegendőnek bizonyult, viszont a szárazság miatt nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek is keletkeztek. Jelentősebb tűzeset történt Tamásiban a Kobakhegyen, ahol IV. kiemelt riasztási fokozat került elrendelésre, ugyanis a bozóttűz lakóházakat veszélyeztetett. Kiemelt esemény volt a használaton kívüli sásdi malomépület tűz, mely káreset felszámolásához III- as kiemelt fokozatú riasztás elrendelésére volt szükség. s Hosszú évek után ismételten kigyulladt Szakály külterületen a Kapos völgyében egy tőzeges terület. A közel egy hektáros alacsony-és magas füves vegetációs területen lévő tőzeg először több pontban, majd egybefüggően égett. Nagy igénybevételt jelentett a teljes személyi állománynak a gyakran 40 C o hőségben végzett tűzoltási munka. A tőzeges terület oltása és a káresemény felszámolása szakaszosan közel két hónapon keresztül tartott, melyet a dombóvári és szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokság, valamint a tamási önkormányzati tűzoltóság állománya végzett. A káreset felszámolása során 16 alkalommal összesen 136 órán keresztül végeztünk oltási munkálatokat.

5 5. A 2012-es év további időszaka a tűzoltói események szempontjából már lényegesen csendesebbnek bizonyult. A hivatásos tűzoltóparancsnokság évi mentő tevékenységét az időjárás viszontagságai jelentős mértékben meghatározták. Olyan körülmények alakultak ki térségünkben és az ország nagy részén, amelyeket korábban nagyon ritkán tapasztalhattunk. Az elmúlt időszakban rövid időn belül 3 olyan esemény is történt, ami rendkívüli igénybevételt jelentett a védekezésben résztvevő szervezeteknek. A védelmi igazgatási rendszer is jelentős átalakuláson ment keresztül, ezért a kialakult helyzetek kezelésében fokozott figyelmet kellett fordítani a vonatkozó szabályzók betartására, valamint a káresemények hatékony felszámolására. A káresemények során a védekezésben résztvevő szervezetek között az együttműködés megfelelő módon történt. A tűzoltóparancsnokság munkájának elemzésekor fontos kiemelni, hogy a tevékenységünk a dombóvári és tamási járás területére is kiterjed. Az események időrendi sorrendben az alábbiak szerint történtek: Rendkívüli hó helyzet alakult ki március 14-én és 15-én. A jelentős havazás, valamint a viharos erejű szél miatt kialakult hótorlaszok megbénították a közúti közlekedést. A működési területünkön több út járhatatlanná vált, több száz személy az úton rekedt. A kritikus helyzetben az autókban és buszokban rekedt személyek mentését kellett végrehajtani. Gondoskodni kellett az utakon rekedtek elhelyezéséről és ellátásukról. A mentések során a tűzoltóegységek sem tudtak állomáshelyükre vonulni, így Nagykónyiban töltötték az éjszakát. Az iskolában kialakított átmeneti szálláshelyen gondoskodtak a bajbajutottak elhelyezéséről.

6 6. Jelentős fennakadásokat okoztak a Dombóvár-Döbrököz közti útszakaszon keletkezett hóakadályok is. Összehangolt mentési tevékenységgel néhány óra alatt sikerült a hó fogságába rekedt gépjárműveket kiszabadítani. A mentésben kiemelt szerepe volt a helyi mezőgazdasági vállalkozásoknak, akik biztosították a műszaki mentéshez szükséges erőgépeket. A kialakult helyzetre való tekintettel - a dombóvári tűzoltó egységek Nagykónyiban végezték a munkájukat - a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységei közreműködtek a mentésben. Néhány héttel később március 29. április 5. közötti időszakban a jelentős mennyiségű csapadék, valamint korábban a március hónapban lehullott hó olvadása miatt a dombóvári és tamási járás területén több településen ár-és belvízi védekezésre került sor. A védekezési munkálatok elsősorban preventív jellegűek voltak, viszont az intenzív áradás gyors és hatékony védekezési tevékenységet tett szükségessé. A feladatok végrehajtását nehezítette, hogy az ár-és belvízvédelmi munkálatokat egyszerre több helyen kellett elvégezni, ezért a feladatok összehangolását a Helyi Védelmi Bizottság a végezte. Már a III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelését megelőzően a HVB és az operatív csoport olyan döntéseket hozott, amely a gyors és szakszerű reagálást biztosította. A halaszhatatlan intézkedések meghozatalára Csikóstőttős, Kaposszekcső, Dombóvár és Döbrököz települések közigazgatási területein volt szükség. Későbbi védekezés során Regöly és Keszőhidegkút településeket összekötő közútnál, valamint Simontornyán jelentkeztek feladatok. A kialakult helyzetben az ár-és belvíz közvetlenül

7 7. veszélyeztetett lakóépületeket, valamint létfontosságú rendszerbe tartozó elemeket is, de a szakszerű és hatékony védekezésnek köszönhetően a lakosság kitelepítésére és szolgáltatás korlátozására nem került sor. A védekezési munkálatok során több olyan problémával szembesültünk, amely megoldásával és kiküszöbölésével az elkövetkezendő időszakban még hatékonyabb lehet a védekezés. A kockázati helyszíneket az eltelt időszak óta helyszíni szemlék alkalmával megvizsgáltuk. Az önkormányzatok a védekezés hatékonyabbá tétele érdekében intézkedtek az vízelvezető árkok tisztítására, szivattyúk javítására, továbbá védművek kialakítására. Szintén rendkívüli munkavégzést követelt a Dunán levonuló rekord méretű árvíz, mely során június hónap első felében a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya a Dunakanyarban, valamint Báta településen végzett védekezési munkálatokat. A dunai rendkívüli árvízi védekezés során a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Tűzoltóparancsnokság tevékenysége alapvetően két szakaszra bontható. Az első szakaszban a 24/24 órás váltásos szolgálati rend elrendelését követően végrehajtottuk a teljes személyi állomány berendelését. Az értesítést követően 1,5 óra múlva az állomány 95%-a beérkezett a laktanyába. A szükséges létszámból 11 fő önként jelentkezett, a további személyek meghatározása kijelölés alapján történt. Ezt követően röviden meghatározásra került az árvízi védekezéshez szükséges eszközök, felszerelések köre, majd mindenki felkészült az utazásra. A 20 főből álló dombóvári egység külön busszal elindult a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. A Tolna megyei egység csak útközben kapott utasítást a vezénylés pontos helyszínéről, először Szentendrére utaztak, majd az esti órákban foglalták el

8 8. helyüket Budakalászon egy sportcsarnokban. Az éjszakai váltást követően már a megyei állományból 25 fő részt is vett a védekezési munkálatokban, a beavatkozások pontos helyét a helyi irányítók határozták meg. A következő napokban nappali és éjszakai váltásban intenzív munka folyt. A Tolna megyei egységet a létszámszükséglet arányában szétosztották, így a csapat irányítását is meg kellett osztani. A napi tevékenységet, illetve a megfelelő információkat folyamatosan a csoport parancsnoka jelentette. A Tolna megyei egységek Leányfalun, Szentendrén, Dunabogdányban és Visegrádon vettek részt a védekezési munkálatokban június 10-én a Dunakanyarban elkészültek a védművek, a folyó is tetőzött, így a vezényelt állomány június 11-én az esti órákban indulhatott vissza Tolna megyébe. Az egység június 12-én hajnalban érkezett Bátaszékre, a kijelölt pihenőhelyre. Másnap nappal és éjszaka is váltásban vettek részt a védekezési munkálatokban Bátán. A több mint 10 napon keresztül tartó igénybevétel jelentős megterhelést okozott az állománynak, akik példamutató magatartást, tisztességes helytállást tanúsítottak az egész védekezés során. A második szakasz a bátai védekezésre és a hivatali munkarendből vezényelt állományra vonatkozik. Már a felkészülés időszakában ügyfélszolgálati feladatokat láttunk el a Veszélyhelyzeti Központban éjszakai szolgálatban. A védekezés során a tetőzést megelőzően naponta két tiszt váltásos rendszerben került vezénylésre Bátára. A védekezési munkálatok során a tisztek feladata a logisztika biztosítása, a depónián lévő tűzoltók, hivatásos katonák, önkéntesek irányítása, a munkagépek tevékenységének koordinálása volt június 11-én a gátak megfigyelése alapján a tevékenység kb. 21 órától a tetőzés közeli állapot miatt aktív beavatkozássá változott mind a négy depónál. Ebben az időszakban a védekezésben csak hivatásos katonák, tűzoltók, büntetésvégrehajtási dolgozók, önkéntes tűzoltók, továbbá gépjárművezetők és gépkezelők vettek részt. Az együttműködés a katasztrófavédelem és a katonaság között példaértékű volt. A helyszínen lévő katonai állomány bevetése az éjszaka és a délelőtti időszakban folyamatos volt. A védekezési munkálatok a tetőzés időszakában folyamatosan történtek, mely a gátak megerősítéséből, ellennyomó medencék építéséből, gátak magasításából, töltés megerősítéséből, valamint az elárasztott területek szivattyúzásából állt. A feladatok végrehajtása a vízügy szakemberének szakirányítása alapján történt. Az adott időszakban a vízügy részéről ügyeletet ellátó személyekkel az együttműködés is kiváló volt. A beavatkozó egységek ellátása folyamatosan történt. Miután a tetőzés megtörtént egyre kevesebb feladat jelentkezett a gátakon, kisebb korrigálásokra azonban még szükség volt. A legfontosabb feladat ebben az időszakban a figyelőszolgálat működtetése volt. Összességében megállapítható, hogy a évi dunai árvízi védekezést a civilek részéről példátlan társadalmi összefogás, a hivatásosok részéről fegyelmezett, szakszerű, egymás tevékenységére épülő hatékony beavatkozás jellemezte.

9 9. A kiemelt események mellett természetesen folyt a hétköznapi munka. Az időjárási viszonyok miatt a I. félévben ismételten megfordult a tűzoltás és a műszaki mentések aránya. A riasztások száma elmaradt az átlagostól, összesen 127 alkalommal történt riasztás elsődleges működési területen belül. Ebből 32 esetben tűzesethez, 78 alkalommal műszaki mentéshez, 11 esetben téves jelzéshez riasztották a dombóvári egységeket, 6 esetben pedig az egységek kiérkezése előtt felszámolták a káresetet. Utólagos jelzés 3 esetben érkezett a tűzoltóságra. Szándékosan megtévesztő jelzés a vizsgált időszakban nem volt. Vonulási adatok Tűzeset Műszaki mentés Kiérkezés elött felszámolt Téves jelzés Utúlagos jelzés

10 10. A beavatkozások 75 %-a Tolna megyében történt annak ellenére, hogy a települések fele a szomszédos megyékben helyezkedik el. 7% 18% Tolna megye Baranya megye Somogy megye 75% Amennyiben összehasonlítjuk a tavalyi és idei év vonulási statisztikáját egyértelműen látszik, hogy a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően 25%-kal csökkent a riasztások száma. A beavatkozásokat a veszélyeztetés és leterheltség szempontból vizsgálva a tapasztalat az, hogy az elmúlt félév lényegesen nagyobb igénybevételt jelentett az állománynak, annak ellenére, hogy kevesebb volt a vonulások száma I. félév I félév 0

11 11. További változást jelentett a tűzoltóparancsnokság munkájában az, hogy felügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátásával is bővült a tevékenységi köre. Az új szervezet létrehozásával megjelentek olyan feladatok, amelyek korábban nem a tűzoltóság hatáskörébe tartoztak. Ez elsősorban az önkéntes egyesületek és köztestületi tűzoltóságok, majd az önkormányzati tűzoltóságok szakmai felügyeletét jelentette. Dombóvár Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén Törökkoppány és Kurd Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik. A kapcsolatfelvételt követően a vonatkozó intézkedésnek megfelelően vizsgáltuk az együttműködési megállapodás megkötésének lehetőségét és szándékát. Mindkét esetben az egyesület megfelelt az előírásoknak, így a megadott határidőig a megállapodások aláírásra kerültek. A felügyeleti jogkörben eljárva cél-átfogó ellenőrzéseket, témavizsgálatokat végzünk az önkormányzati tűzoltóságon, valamint a tűzoltó egyesületeknél. Az elmúlt évben 9 célellenőrzést hajtottunk végre, mely során az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, valamint a hivatásos tűzoltóság tevékenységét ellenőriztük. A fentieken túl a hivatásos tűzoltóparancsnokság havonta tartott célellenőrzést a Tamási Önkormányzati Tűzoltóságon, valamint részt vett az önkormányzati tűzoltóság átfogó ellenőrzésében. Rendszeresen vizsgálta a Tamási ÖTP által felterjesztett adatszolgáltatást a tevékenységéről és gazdálkodásáról. Az illetékességi területünk január 1-től tovább növekedett. Az I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatokat a dombóvári és tamási járás területén 48 településen látjuk el. A térség tűzvédelmi helyzetét alapvetően a tűzesetek statisztikai adatainak elemzésével, a hatósági ellenőrzések tapasztalatainak értékelésével lehet megítélni. A tűzmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat a tűzoltóparancsnokság az integrált hatósági osztállyal közösen látja el. Feladatköre a korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékben kiszélesedett. A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokon túl iparbiztonsági és polgári védelmi hatósági feladatokat is végez. Általánosságban a térségre jellemző, hogy viszonylag kevés ipari tevékenységgel foglalkozó létesítmény működik. A veszélyes üzemek száma is alacsony, de ezek a cégek fokozott figyelmet fordítanak a biztonságra. Jellemzően nagy a mezőgazdasági létesítmények száma, ahol a idény jellegű munkafolyamatok dominálnak a tűzvédelmi helyzet alakulásában. Fokozott figyelmet fordítunk a tavaszi időszakban a veszélyes anyagok szállításának és tárolásának ellenőrzésére. Az aratási szemléket szinte a legtöbb vállalkozó bejelenti és a fokozott figyelmet fordítanak a tűzvédelmi előírások betartására. A mezőgazdaságban keletkezett tüzek elsősorban a műszaki

12 12. meghibásodásra, továbbá gondatlanságra vezethetők vissza. Szintén idényjellegű ellenőrzéseket tervezünk a szárítóberendezések átfogó ellenőrzésére. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a társasházak, lakóépületek és lépcsőházak tűzvédelmi ellenőrzésére is. Az ellenőrzések során a feltárt hiányosságok általában hatósági kötelezéssel megszüntetésre kerültek. Általánosságban megállapítható, hogy az állampolgárok kisebb hiányosságok kivételével betartják az előírásokat. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy szankcionálásként az elmúlt évben nem kellett tűzvédelmi bírságot kiszabni lépcsőházak ellenőrzése során. Szintén nagy hangsúlyt kapott a közelmúltban a rendezvények tartásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban való közreműködés, illetve bejelentési kötelezettség tudatosítása. A jogszabály változása óta folyamatosan ellenőrizzük az állandó engedéllyel, valamint a rendeltetéstől eltérő használatú intézményekben tartott zenés táncos rendezvényeket. Az elmúlt időszakban két alkalommal kellett bírságot kiszabni a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt. A szélesebb körben tudatosított jogkövető magatartás elérte célját, ma már elmondható, hogy folyamatosan érkeznek be a rendezvénytartással kapcsolatos bejelentések, melyek megfelelnek a jogszabályi kötelezésnek. Teljesen új feladatként jelentkezett a kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. A jogszabályi hátterét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény (továbbiakban: Ksktv.), a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet határozza meg. A törvény a hatósági felügyeletet megosztja a katasztrófavédelem területi (megyei) és helyi (kirendeltségi) szervei között. A területi katasztrófavédelmi szervek a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos hatósági feladatokat (nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése, szakmai, személyi, tárgyi feltételek meglétének ellenőrzés, szolgáltatással kapcsolatos panaszos ügyek kivizsgálása) végzik. A helyi katasztrófavédelmi szervek az ingatlan használójával, tulajdonosával szemben rendelkeznek hatósági jogosítványokkal az égéstermék elvezetők felülvizsgálata során a közszolgáltató által feltárt hibák, szabálytalanságok megszüntetésével kapcsolatban. Ez elsősorban hatósági kötelezés (hibák megszüntetésére, szolgáltatási díj megfizetésére), közvetlen tűzéletveszély esetén az égéstermék elvezető használatának azonnali megtiltása határozatban, eljárás kezdeményezése a területi szervnél a szolgáltató szabálytalan munkavégzése esetén. A törvény hatályba lépése óta az alábbi közszolgáltatással kapcsolatos ügyekben jártunk el hatóságként:

13 13. Kéménytűz káresettel kapcsolatban 4 alkalommal folytattunk le hatósági eljárást az illetékességi területünkön. A káresemények közül 2 esetben a helyszíni szemlét a Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, 2 esetben a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat hajtotta végre. Mind a négy esetben helyszíni ellenőrzést folytattak le, amelyről jegyzőkönyv készült. A helyszíni ellenőrzésen 3 esetben vett részt a kéményseprő-ipari közszolgáltató képviselője. Egy esetben a tűzesetet követő napon a hatósági osztály beosztottjával közösen végezte el a közszolgáltató képviselője a helyszíni vizsgálatot. A 4 káreseményt követően 3 esetben - a közszolgáltató nyilatkozata alapján - határozatban tiltottuk meg az égéstermék elvezető használatát. Egy esetben határozatban köteleztük a tulajdonost a közszolgáltató által megadott határidőig az égéstermék elvezetőnél megállapított szabálytalanságok megszüntetésére. Szén-monoxid szivárgás káreseményt követő hatósági eljárást egy esetben kellett lefolytatni lakossági bejelentést követően. A bejelentés szén-monoxid érzékelő jelzése alapján történt. A hatósági osztály és a közszolgáltató képviselője által közösen végrehajtott helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fürdőszobában együtt üzemeltetett gáz-fűtő készülék és páraelszívó működése során levegőhiány miatt szén-monoxid visszaáramlás következett be a nem megfelelő légutánpótlás miatt. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. A tulajdonost határozatban köteleztük a szabálytalanságok megszüntetésére a közszolgáltató nyilatkozata alapján az általa megadott határidőig. Lakossági bejelentés alapján egy esetben kellett eljárni égéstermék elvezető ellenőrzésének, tisztításának akadályozása miatt. Az érintett ügyfelek értesítését követően a közszolgáltató képviselőjével közösen végrehajtott helyszíni szemle során az égéstermék-elvezető létesítésével, használatával kapcsolatban több szabálytalanság került megállapításra. A közszolgáltató nyilatkozata alapján és az általa megadott határidőig a tulajdonost határozatban köteleztük a szabálytalanságok megszüntetésére. Az illetékességi terület tűzvédelmi helyzetére általánosságban megállapítható, hogy tűzvédelmi szempontból a közbiztonság megfelelő, melyet az állampolgárok jogkövető megatartása és a bekövetkezett káresemények mértéke és gyakorisága is alátámaszt. A gazdálkodó szervezetek és a hatóság közt a kapcsolat is szintén jó, folyamatos a párbeszéd és az együttműködés. A katasztrófavédelem fontosnak tartja a lakosság minél szélesebb körben történő tájékoztatását, melyet a helyi médián, valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül alkalmazunk. Dombóvár, október 18.

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2011 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I Bérczi LászLó tü. ezredes, a BM. OKF. tűzoltósági főfelügyelő, a ZMNE doktorandusza DoBson TiBor tü. dandártábornok, a BM. OKF.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Katasztrófavédelmi projekt

Katasztrófavédelmi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Katasztrófavédelmi projekt 2 0 1 2 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának katasztrófavédelmi projektjét 2011-ben a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) támogatta.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben