Jegyzőkönyvi kivonat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat"

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tevékenységéről 103/2015. (V. 28.) Kgy. határozat: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Soproni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló, a jelen határozat szoros mellékletét képező beszámolóját elfogadja. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

2 A 103/2015. (V. 28.) Kgy. határozat melléklete Jóváhagyom: Sallai Péter tűzoltó ezredes, tanácsos igazgató Szám: 35850/99-1/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SOPRONI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG évi tevékenységéről és B E S Z Á M O L Ó a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tevékenységéről Készítette: Molnár Sándor tűzoltó alezredes Kirendeltség- vezető

3 TÁJÉKOZTATÓ A SOPRONI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÉVI MUNKÁJÁRÓL BEVEZETÉS A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség személyi állománya a évi feladatait a vonatkozó jogszabályok, a BM OKF és a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedéseiben meghatározottak szerint a féléves munkaterve alapján hajtotta végre. A Győr-Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kiadott intézkedésben szereplő teljesítmény követelményeket teljesítettük. A migrációs folyamatok és a gazdaság tényezői határozták meg a soproni járás fejlődését. Sopron a nyári időszakban igazi fesztiválvárossá növi ki magát, ezért fokozott figyelmet fordítunk a városban és a környező településeken tartott rendezvények biztonságos lebonyolítására. Az Ausztriában munkát vállalók egyre nagyobb számmal költöznek a környező településekre és Sopronba. A lakóházakban, munkásszállás jellegű épületekben a városba dolgozni, tanulni vagy letelepedni érkező polgárok bérelnek lakásokat, ezért a következő években is nagy hangsúlyt fektetünk ezen épületek fokozott ellenőrzésére. A városban egyre több középiskolás és egyetemi diák tartózkodik. A fiatalok által látogatott szórakozóhelyek biztonságossá tétele miatt supervisori ellenőrzéseket szerveztünk, amely ellenőrzések után több szórakozóhelyet köteleztünk a tűzvédelmet érintő szabályok betartására. Sopron városa fontos vasúti közlekedési csomópont, ezért a vasúti veszélyes anyagok szállítását folyamatosan ellenőriztük. A beszámolót érintő időszakban a kirendeltség hatékonyan végezte a rendkívüli időjárással kapcsolatos feladatait a Helyi Védelmi Bizottság munkacsoportjával együttműködve. A téli időszakban egy egy havazás és ónos eső adott feladatot, egy alkalommal a KVK Operatív Törzse részlegesen működött. A Rák patak, Répce, Ikva áradásai során sikeresen védekeztünk Sopron, Zsira, Répcevis térségében évben sikeres rendszerbeállító gyakorlattal minősítettük a LŐVÉR járási mentőcsapatot, amely főként az árvízi védekezésre vethető be. A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség alapvető rendeltetése a járás lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. Rendeltetésének betöltése érdekében: 1. Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz. Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja. 2. Helyi hivatásos szervezetekkel, önkéntes és bevont- kötelezett polgári védelmi szervekkel, jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai háttérrel rendelkezik. 3. Fontos szerepe van a kritikus infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelemigazgatásban. 3

4 4. Irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja tűzvédelmi hatóságként a tűzvédelmi rendszert. 5. A Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyi készenléti egységei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja a működési területen a létesítményi tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben. 6. Az országos és a megyei modern távközlési, bevetés-irányítási, informatikai rendszerhez kapcsolódva végzi a munkáját, biztosítja a lakosság védelmét. 7. Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal. 8. Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, a médiával. I ÉVI CÉLKITŰZÉSEK évben bevezetésre került a Belügyminiszter irányítása alá tartozó szerveknél, a szervezeti teljesítményértékelés rendszere. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet alapján a szervezeti egységeket vezetési, funkcionális és szakmai tevékenysége alapján, előre meghatározott célkitűzések megadásával objektíven mérni kell. A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az irányítása alá tartozó szervezetek számára pontos, határozott célokat fogalmaztak meg évre, melyek az alábbiak voltak. A belső információáramlás felgyorsítása érdekében a vezetői fórumrendszerek előírásszerű, hatékony működtetése, az előterjesztések szakmai színvonalának növelése és a határidők pontos betartása. A rendelkezésre álló erőforrásoknak a hatékony felhasználása oly módon, hogy azok minden körülmények között biztosítsák az alapfeladatok eredményes végrehajtásához szükséges anyagitechnikai és személyi feltételeket. Az Ikva patak, Rák patak, Kardos ér, a kisvízfolyások hirtelen áradása és a belvíz elleni eredményes védekezés, kiegészítve az árvízzel, villámárvízzel fenyegetett területen a lakosság önvédelmi képességének növelésével a civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésével, illetve a Lővér Járási Mentőcsoport nemzeti minősítésének megszervezésével. A települések védelmi képességének növelése érdekében a települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésének folytatása, továbbá a közösségi szolgálat népszerűsítése. A mentő tűzvédelem hatékonyságának növelése érdekében az önálló beavatkozást vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek felkészítése, rendszerbe állítása a Tűzoltó-parancsnokság működési területén, különös tekintettel azon tűzoltó egyesületekre, amelyek képesek rövidebb időn belül a kárhelyre érkezni, mint a hivatásos tűzoltóság. A felkészítés terjedjen ki a tevékenységi területen előforduló káresemények felszámolására, az EDR rádiórendszer alkalmazási- és az online-kap kezelési ismereteire. A felkészített, önálló beavatkozásra alkalmas tűzoltó egyesületek rendszeres bevonása a kárfelszámolásba a közbiztonság növelése érdekében. Az integrált hatósági munka fejlesztése: a tudatosan tervezett, az egyes szakkérdések egyidejű integrált hatósági ellenőrzésével, a megfelelő létszámú és magas szintű hatályos szakmai ismeretekkel rendelkező állomány biztosításával, a közigazgatási hatósági eljárásra, a hatósági nyilvántartásokra és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó normák maradéktalan betartásával. A évi ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása, valamint a kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, mint kockázati helyszínek ellenőrzése. A kéményseprő-közszolgáltatók hatósági felügyeleti ellenőrzése. A lejáró hulladékszállítással kapcsolatos szerződések folyamatos hatósági kontroll alatt tartása. Az önkéntes tűzoltó egyesületi tagok felkészítése a megelőzési munkára. Az integrált hatósági munkába a katasztrófavédelmi megbízott, őrsparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes bevonása. 4

5 Az integrált hatósági, illetve a veszélyes áru szállítás ellenőrzések, telephelyi ellenőrzések, veszélyes üzemek azonosításának fokozása. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási és kijelölési eljárás során a szakhatósági állásfoglások kiadása, a kijelölt üzemeltető biztonsági kapcsolattartó személyével való kapcsolatfelvétel. Kiemelt feladat a vasúti veszélyes áru szállítás során az ellenőrzött RID-es kocsi darabszámainak növelése. A közúti veszélyes áru szállítás során a hatályos szabályzóknak az ellenőrzések szakmaiságának emelése. Iparbiztonsági supervisori ellenőrzések számának emelése társhatóságok bevonásával. II ÉVI VÉGREHAJTOT FELADATOK 1. VEZETÉS IRÁNYÍTÁS A kirendeltség rendelkezik a működéséhez szükséges helyi belső szabályzókkal. A jó színvonalú munkavégzés elengedhetetlen feltétele a hatékony irányítási rendszer a BM OKF és az MKI szabályozóknak megfelelően az alábbi vezetői fórumokat működtetjük. Napi pontosítás: minden nap Heti koordináció: hétfőnként a napi pontosítást követően kerül megtartásra. Havi vezetői értekezletek: a havi feladatterv szerinti időpontban Kirendeltség vezetői értekezlet: az MKI igazgatóságon tartott értekezletek után Referáda: a felügyelők, a tűzoltóparancsnok, a hatósági osztályvezető beszámoltatása Szolgálat parancsnoki értekezlet: a készenléti szolgálat középvezetői részére Katasztrófavédelmi megbízotti értekezlet havonta Tűzoltó parancsnoki értekezlet hetente 2. SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A kirendeltség munkájának megismertetésében, a lakosság tájékoztatási feladatok teljesítésében nagy szerepet kap a helyi sajtóval való együttműködés. A kirendeltség és a tűzoltó-parancsnokság életét, történéseit rendszeresen bemutatjuk az MKI honlapján, ezzel nemcsak a lakosság, hanem kollégáink is megismerik a helyi szervek mindennapjait. Az MKI szóvivőjével a megjelenő híreket egyeztetjük, a havi jelentéseket részére elkészítjük. A helyi sajtóban 18 alkalommal számoltunk be nagyobb érdeklődésre számot tartó beavatkozásról. Az életünkről, eredményeinkről 7 esetben jelent meg cikk a helyi sajtóban. A lakosságot, a gazdálkodókat az adott időszakok fontosabb tűzvédelmi előírásaira a sajtón keresztül 4 esetben tájékoztattuk. 3. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A Burgenlandi Tartományi Tűzoltószövetséggel közös projekt eredményeként az Eisenstadtban kialakított kiképző centrumban végrehajtott gyakorlatokhoz 5 alkalommal biztosítottunk trénereket és tolmácsot. A évben a soproni tűzoltók két alakalommal vettek részt a tűz -szimulációs házban tartott kiképzési foglalkozáson. A határon átnyúló programban több éve kiemelkedő munkát végző Csuka Zsolt tű. alez. és Varga László tű. őrgy. tevékenységét az ausztriai tűzoltószövetség kitüntetéssel is elismerte, amelyet a nevezettek novemberben vettek át. 4. R E N D E Z V É N Y E I N K január 9. Téli felkészülési gyakorlat február 8. Tűzoltóbál február 20. Állománygyűlés március 14. Helyi ünnepség március 25. Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny május 3. Családi nap az Anger réti pályán május Közbiztonsági Polgármesteri fórumok Ágfalva, Fertőd június 4. Árvízi értekezlet Sopronhorpács 5

6 2014. június 7. Önkéntes és létesítményi tűzoltók versenye Pereszteg augusztus 19. Helyi ünnepség október 14. Nyílt Nap a kirendeltségen október 18. LŐVÉR mentőcsapat minősítő gyakorlata október 20. HVB téli felkészülési értekezlet október 22. Helyi ünnepség november 12. HVB téli felkészülési gyakorlat, értekezlet november 20. Település vezetők felkészítése és fóruma november 25. Nyugdíjas találkozó december 6. Mikulás ünnepség december 10. Sopron városi téli felkészítő értekezlet december 13. Hűség Napi ünnepség december 17. Sopron Járás (kistérségi) értekezlet 5. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET A települések katasztrófavédelmi besorolása A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehatásáról szóló 234/2011. Korm. rendelet alapján a megye településinek polgármesterei II. félévében a katasztrófavédelmi kirendeltségek közreműködésével a kockázatbecslési eljárás alapján elvégezték a településük katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát. Ezek alapján a soproni járás településeinek besorolásában változás nem volt. A járás 39 települése közül 9 II-es, és 30 település III-as katasztrófavédelemi osztályba került besorolásra. Közbiztonsági referensek: A II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések rendelkeznek közbiztonsági referenssel. Közbiztonsági referensként kirendeltségünk területén 7 fő tevékenykedik. Kéthavi rendszerességgel tartottunk számukra értekezletet, továbbá lehetőséget biztosítottunk gyakorlatokon való részvételre. Települések komplex ellenőrzése: Az ellenőrzések során a járás minden településére eljutottunk, ami során az alábbiakat ellenőriztük: A kijelölt befogadó helyeket minden esetben az ÁNTSZ munkatársával közösen ellenőriztük. A lebiztosított helyek megfelelnek a lakosság befogadására, átmeneti elszállásolására. A téli rendkívüli időjárás miatt Sopronban 3, illetve vidéken további 4 befogadó-melegedő helyet jelöltünk ki. A téli kockázati helyszíneket a Közútkezelővel közösen ellenőriztük, felmértük az elakadt járművek számára alkalmas parkolókat, a járművek részére 4 helyszínt jelöltünk ki. Települések csapadékvíz elvezető rendszerének ellenőrzése során több településen találtunk problémákat, hiányosságokat. Ezen problémák elsősorban a csatornarendszerek betemetéséből, feltöltődéséből, átereszek megszüntetéséből adódtak. Kirendeltségünk hatósági eljárás keretében kereste meg a települések önkormányzatait, hogy intézkedjenek a vízelvezetők biztonságos üzeme érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a településvezetők tisztában vannak a felelősségükkel, így ahol az anyagi lehetőségek engedik, ott a vízelvezetőket fejlesztik, karbantartják. A települések vízelvezető rendszereiben feltárt problémák megoldása érdekében a kirendeltség hatósági osztálya 18 esetben élt hatósági felhívással. Az árvizes települések, árvízi kockázati helyszínek bejárását a vízügy munkatársával hajtottuk végre, ellenőriztük a víztározókat Sopronban, Harkán, Petőházán. Lakossági riasztási végpontok ellenőrzését 38 településen végeztük el, összesen 70 db sziréna éles próbája történt meg. 52 db sziréna üzemképes 13 db üzemképtelen ben 7 db sziréna került megjavításra. Fertőd településen 1 db sziréna áthelyezésre került. Veszélyes fák, fasorok ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a települések közterületein a veszélyesnek minősített fák kivágását az önkormányzatok mindenhol elvégezték. 6

7 Vis Maior eljárások során 5 alkalommal vettünk részt helyszíni ellenőrzésen. Répcevis településen a Répce magas vízállása miatti védekezés, Röjtökmuzsajon a lezúduló rendkívüli mennyiségű csapadék miatti munkálatok miatt. Földtani veszélyforrások supervisori bányakapitánysággal közösen végeztük el. ellenőrzését Fertőboz és Hidegség településen a Eseti supervisori ellenőrzéseket tartottunk a téli kockázati helyszíneken, a veszélyes közlekedési útvonalakon, Hegykő külterületén Ellenőrzés fajtája Ellenőrzés darabszáma Befogadó helyek és melegedőhelyek 48 Téli kockázati helyszínek 16 Települések csapadékvíz elvezetők 87 Védőművek 3 Víztározók 4 Lakossági riasztási végpontok 70 Veszélyes fák, fasorok 50 Vis Maior 5 Földtani veszélyforrások 2 Technikai eszközök 135 Térinformatika, PV adattár, Helios rendszer: A szabályozásnak megfelelően a PV adattár adattábláinak ciklikus ellenőrzését elvégeztük. A felügyelői szakterületekhez kapcsolódóan a kitöltési táblák felosztásra kerültek. A KAP online és a PV adattár feltöltése naprakész. A Helios rendszerbe az ütemtervnek megfelelően az adatok feltöltésre kerültek. PV szervezetek, diákok, pedagógusok, civil lakosság tájékoztatása, képzése: A települések PV szervezeteinek képzését évben az MKI által jóváhagyott ütemterv alapján hajtottuk végre. A képzések előtt riasztási gyakorlatot tartottunk, amely minden esetben megfelelő minősítést kapott. A képzéseket a 20/2012. sz. BM OKF utasításában foglaltak alapján végeztük el végére minden településünk polgári védelmi szervezete megkapta az alapképzést, valamint 17 helyszínen a szakkiképzést végrehajtottuk. Négy helyszínen gyakorlatot hajtottunk végre. A köteles PV szervezet tagjain felül a polgármesterek, jegyzők, HVB elnök, védelmi igazgatásban résztvevők felkészítését is elvégeztük. A KLIK képzéseihez kapcsolódóan végrehajtottuk a köznevelésben résztvevő pedagógusok képzését (70 fő), valamint előadások keretében tartottunk felkészítést közel 200 fő számára. Védelmi tervek: Kirendeltségünk rendelkezik az előírt települési és kirendeltségi összesített veszély elhárítási, valamint járási tervkivonatokkal. A Járási tervkivonat egy példányát az ügyeleten helyeztük el, egy példányt a HVB elnökének megküldtünk. A kirendeltség Kitelepítési-befogadási tervét a megyei védelmi bizottság 4/2014. (III. 27.) számú határozatában foglaltak alapján kiegészítettük, mivel új feladatként jelent meg Hédervár és Darnózseli település lakosságának befogadásának tervezése. Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: A helyi védelmi bizottság vezetésével és titkárával a munkakapcsolat jó. Az elnök és a titkár hetente a hétfői napokon egyeztette az aktuális feladatokat a kirendeltség-vezetővel. A beavatkozások utáni lakosságvédelmi intézkedések végrehajtásáról a HVB elnök tájékoztatásra került. A helyi védelmi bizottság évben 2 soros ülést tartott, rendkívüli ülés megtartására nem került sor. A HVB tagjainak és a katasztrófavédelmi munkacsoport tagjainak felkészítését elvégeztük. A katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködők részére külön felkészítést tartottunk a téli időjárással kapcsolatosan. A HVB operatív munkaszervezete a kirendeltség épületében végzi feladatát. 7

8 A HVB operatív munkaszervezete eseménykezelési készségének gyakorlása érdekében az alábbi gyakorlatokat hajtottuk végre: Marathon Terra gyakorlatok, Megyei Operatív Törzsgyakorlatok (téli rendkívüli időjárás, esőzés, szélvihar, hőségriasztás) ONER, OLGI gyakorlat. A gyakorlások során az EBR 42 rádiórendszert, valamint a Marathon Terra rendszert alkalmaztuk a kommunikációra, amelyek megfelelően működtek. A járási HVB operatív munkaszervezetének személyi, tárgyi feltételei biztosítottak. Lővér Önkéntes Mentőszervezetnek a 2013-ban lezajlott rendszerbe állító gyakorlatra épülve október án megtörtént a Nemzeti Minősítő Gyakorlata is. A gyakorlat során négy feladat került végrehajtásra: - árvízi védőművek építése, nyúlgát és bordás megtámasztás, buzgárelfogás - patakmeder kidőlt fáktól, uszadéktól való megtisztítása, elfolyás biztosítása - szinten tartó szivattyúzás, technika kiépítése, üzemeltetése - eltűnt személy keresése, mentése A gyakorlat végrehajtása alapján a szervezet alapvető vízkár-elhárítási minősítését megkapta. Beavatkozások, káresetek, operatív munka: február 01: Sopron járás területén az ónos eső miatt rendkívüli helyzet alakult ki február 01- jén órától, ezért a kirendeltség operatív munkaszervezete (3 fő) működtetése került. Sopron járásra az OMSZ piros riasztást rendelt el. A balesetek elkerülése érdekében a Megyei Védelmi Bizottság határozatában elrendelte február 01-jén tól a Sopron, Kópháza határátkelőkön közlekedő, 7,5 t össztömeget meghaladó gépjárművek Magyarország területére történő belépésének korlátozását, amelyet február ig tartott fenn. A káresemény során elzárt település, illetve járhatatlan út nem volt május 16: Sopron, Rák patak. A Rák-patak áradása veszélyeztette a mellette lévő telken egy lakóház pincéjét és a melléképületet. Az épületek védelmére homokzsákok kerültek elhelyezésre. A beavatkozó erők létszáma 16 fő és 2 erőgép volt május 16: Zsira, Locsmándi utca 1, iskola udvara: A régi malom épületet veszélyeztette a víz, ahol 2 fő lakott. Az épület védelmére 15 méter hosszan homokzsákokat helyeztek el. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Emellett az iskola udvarát is veszélyeztette a víz, ahova szintén homokzsákokat helyeztek el. Beavatkozó erők létszáma 13 fő volt május 17: Sopronkövesd, Kardos ér: A Kardos-ér megnövekedett vízmennyiségének lefolyását a mederbe épített kerítés erőteljesen lassította, és tovább duzzasztotta. Nagylózs ÖTE kéziszerszámokkal a kerítést eltávolította, a beavatkozó erők létszáma 7 fő volt május 17-18: Répcevis, Répce folyó: A víz szintje 1 nap alatt 4 métert emelkedett, megelőzésként három helyszínen méter hosszan homokzsákból nyúlgátépítés történt. (3000 db homokzsák, 113 fő beavatkozó, 2 munkagép) július 2: Ágfalva településen csatornázási munkálatokat végeztek, melynek következtében többféle, nagy mennyiségű lőszer került elő. A rendőrség és a tűzszerészek a környéket 150 méteres körzetben lezárták. Július 4-én az egyik nagyobb hatásfokú lőszer hatástalanításának idejére 15:30 órakor 7 fő ideiglenesen elhagyta lakóhelyét és kb. 1 óra időtartamra ismerősökhöz, rokonokhoz távozott augusztus 28: Sopronban veszélyes anyag jelenlétében történt beavatkozás során lakosságvédelmi intézkedésre került sor. A társasház lépcsőházból összesen 17 fő került ideiglenesen kimenekítésre, akik később visszatérhettek otthonaikba. Jelzett helyen nyálkahártyát és a bőrt irritáló szúrós szagú gázt érzékeltek a lakók és az egység. A lakók kitelepítésre kerültek, majd az épületet átszellőztették. A szellőztetés után már az anyagot nem lehetett érezni, keletkezési okát, eredetét nem sikerült megtalálni szeptember 13-14: Sopronban villámárvíz miatt homokzsákos védekezés vált szükségessé az Ikva patakon, a Pap réten, a Balfi úti kiskertes övezetben, valamint Cséren belvízi védekezés valósult meg, amelyet kéziszerszámokkal hajtottak végre október 01: Hegykő, Jókai utcában történt gázvezeték szakítással kapcsolatban a beavatkozás idejére a környező 5 ingatlant összesen 15 fő hagyta el. A lakók kor térhettek vissza otthonaikba október 29. Tűzjelzés érkezett Fertőd, Mentes Mihály út 2. szám alatt található Napközis Óvoda és Iskolából. Kiérkezésre 70 fő óvodást a pedagógusok az udvarra kimenekítettek. Egység az épületet 8

9 átvizsgálta, tűzre, füstre utaló nyomot nem talált. Az eset jellege téves jelzés. Átvizsgálást követően a gyerekek az épületbe visszamentek, 30 percet töltöttek az udvaron. Az eset után a hatósági osztály ellenőrzést tartott a létesítményben és kötelezést adott ki november 18: Sopron, Táncsics utcai káresettel kapcsolatban egy felnőtt és egy csecsemő a Soproni Kórház gyermekosztályán került elhelyezésre. A kitelepített lakók 3 nap múlva költöztek vissza. A jelzett helyen a pincében erős csatornaszag volt érezhető. A mérőműszer elenyésző ammónia koncentrációt jelzett, egy szennyvízcső csúszott szét, a veszélyes gáz onnan szivárgott. Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny március 25-én megrendeztük a helyi szintű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. A versenyen összesen 17 csapat, ebből 10 db I. korcsoportos (5 soproni, 5 vidéki), 7 db II. korcsoportos (6 soproni, 1 vidéki) csapat vett részt. Nyílt nap október 14-én a Soproni KvK nyílt napot szervezett. Az előadások keretében a látogatók megismerhették a kirendeltség és a tűzoltóság tevékenységét. Tájékozódhattak a polgári védelmi rendszerről, a köteles és önkéntes alapú települési PV szervezetek jelentőségéről, a tűzoltóság és a polgári védelem eszköztáráról. A rendezvényen összesen 287 fő vett részt. Közösségi szolgálat: Ebben az évben is fontos feladatként jelentkezett a közösségi szolgálat lehetőségének biztosítása. A közösségi szolgálatra 11 együttműködési megállapodást kötöttünk a középfokú intézményekkel évben 91 diák töltötte a közösségi szolgálatot a katasztrófavédelmi kirendeltségen. A diákok több esetben adminisztrációs tevékenységet végeznek, a tűzoltó szakfelszerelések karbantartásában, raktárak rendberakásában vettek részt, valamint alapjaiban oktattuk részükre a tűzvédelmi megelőzési szabályokat. 6. HATÓSÁGI OSZTÁLY Hatósági ügyek átfogó ellenőrzés 214 utó ellenőrzés 65 cél ellenőrzés 54 piacfelügyeleti ellenőrzés 22 összes ellenőrzés 355 közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálása 24 tűzvédelmi kötelezettség megállapítása 29 hatósági felhívás kiadása 65 tűzvédelmi bírság kiszabása 35 tűzvédelmi bírság összege (e Ft) 3020 tűzjelző berendezés létesítés 22 tűzjelző berendezés használatbavétel 10 tűzoltó berendezés létesítés 0 tűzoltó berendezés használatbavétel 0 felhívás hiánypótlásra 7 tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása 26 egyéb hatósági ügyek 89 összesen 254 A hatósági tevékenység során kiadott engedélyező, tiltó, kötelező, bírságoló határozatok esetében fellebbezés miatt, másodfokú eljárásra 2014-ben nem került sor, minden hatósági ügyet a Sopron KVK Hatósági Osztálya elintézett első fokon. Az egyéb panaszbejelentések száma nem nőtt, de továbbra is az a tapasztalat, hogy kis súlyú bejelentésekkel próbálják a hatóságot a kialakult rossz szomszédi viszonyban felhasználni. Az ilyen eseteket célellenőrzés során vizsgáltuk. 9

10 A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez 2014-ben 24 közérdekű bejelentés/panasz érkezett. Hatóságunk összesen 2 alkalommal állapította meg hatáskörének hiányát, amely ügyekben intézkedtünk a bejelentés hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttételéről. A bejelentések jellemzően a menekülési útvonal leszűkítésére, illetve éghető anyagok szabálytalan tárolására vonatkoztak. 9 alkalommal a tűzveszélyes, szabálytalan állapot megszüntetésére tettünk intézkedést, kötelezés, vagy bírság formájában. Az utóellenőrzések tapasztalatai alapján a kötelezettek a hatóság felhívásának eleget tettek, valamint a bírságot befizették. Szakhatósági ügyek A szakhatósági ügyek száma évhez képest kis mértékben csökkent. A beruházások nagysága elmaradt a tavalyitól, nagyobb beruházásoknál csak az építési engedélyek meghosszabbítása volt jellemző. A létesítési ügyek közül kiemelendő a Velux csarnokbővítések Fertődön és Fertőszentmiklóson, továbbá az MKB Aréna továbbépítése. Ebben az évben jellemzően önkormányzati építkezések történtek, ezek nagy része pályázati pénzből valósult meg. Az építésügyekre jellemző volt, hogy szinte kivétel nélkül tűzvédelmi szakértő általi tűzvédelmi tervdokumentáció került beadásra. Nagyobb beruházásokat általában megelőzte egy tervezői egyeztetés. Kirendeltségünk számára kiemelt beruházások: Barlangszínház, Kórház, MKB Aréna, Szt. Margit templom, Eszterházy Kastély, Halász utcai általános iskola, hulladékkezelési beruházások. Országos kiemelt beruházás a Soproni Stadion nézőterének lefedési munkái. A soproni kórház új épületének használatbavétele zajlott 2014 őszén, amely tűzjelzőjének, és az egész épületnek a használatbavétele hatóságunk felügyelete mellett történt, összesen nyolcszor tartva helyszíni szemlét és ellenőrzést. Az építési és használatbavételi ügyeken kívül 15 db zenés táncos rendezvény esetében jártunk el szakhatóságként, ezen kívül az útépítések és az üzemanyag tároló tartályok létesítési és használatbavételi ügyeiben jártunk el. Az egyéb szakhatósági ügyek száma kis arányú csökkenést mutat. Azon létesítményeknél, ahol tűzvédelmi ügyintézőt foglalkoztatnak, a létesítmény tűzvédelmi helyzete általában megfelelő, de hiányosságok azért előfordulnak. A szakemberek igyekeznek követni a jogszabályi változásokat, illetve egyeztetés formájában felveszik a hatóság munkatársaival a kapcsolatot. Szakhatósági ügyek építési ügy 68 használatbavételi ügy 49 fennmaradási ügy 0 telekalakítási ügy 0 rendezési terv egyeztetése 0 működési ügy gyermekjóléti/-védelmi int. 1 szociális int. 3 üzlet 45 telephelyengedély engedélyezési ügy 13 rendezvénytartási engedélyezési ügy 15 nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl.: út, vasút stb.) 77 felhívás hiánypótlásra 48 egyéb szakhatósági ügy 13 igazgatási szolgáltatási díj (darab) 15 igazgatási szolgáltatási díj összege (e Ft) 195 összesen:

11 Egyéb ügyek szakvélemény, tájékoztatás 20 tűzvédelmi ügyben tartott kötelező konzultáció 2 tűzvédelmi ügyben tartott nem kötelező konzultáció 9 áttétel 39 egyéb 27 A BM OKF által az egész évre előírt ellenőrzési tervet, az aratások ellenőrzésén és a karácsonyi vásárok ellenőrzésén kívül, június végéig teljesítettük. A havi tervet minden hónapban teljesítjük, minden hónapban 12 db tervezett ellenőrzéssel dolgoztunk. A Hatósági osztályunk számára előírt, éves szinten meghatározott 285 db ellenőrzést végrehajtottuk, összesen 333 ellenőrzést tartottunk. Az országos terv teljesítése után saját hatáskörben eljárva ellenőriztünk szúrópróbaszerűen négy éttermet, két nagy szállodát és két kisebb panziót, két esetben bírság kiszabására került sor. Kirendeltségünk illetékességi területén nagy átalakulás megy végbe a hulladékiparban. Az átalakulás érintette mindegyik, a területünkön működő hulladékkal foglalkozó céget és telephelyet. A területünkön működő legnagyobb telephely, az STKH Sopron Harkai úti telepe bezárt és elkezdődött a cséri hulladéklerakó használata. A súlyponti témában 9 ellenőrzést tartottunk 2014-ben. Hatósági felhívásra két esetben került sor, bírságeljárás nem indult ezekben az esetekben. Az ellenőrzött létesítmények tűzvédelmi helyzete jó volt. A kéményseprő ipari szolgáltató átirata nyomán életveszélyes kémény miatt 15 esetben indítottunk eljárást és tiltottuk le a kémény használatát. A jogszabályi változás miatt a kéményseprők az időszakos tisztítást sormunkában végzik. Hatósági osztályunk osztályvezetője szintén részt vett a VOLT fesztivál megrendezésével kapcsolatos katasztrófavédelmi kérdésekben történő egyeztetésen. A Kirendeltségünk, és az GYMS MKI által javasolt szinte minden pontot belefoglaltunk az emlékeztetőbe, amely három megye, valamint az OKF részéről is aláírásra került. A VOLT fesztivál, amelyen több mint ember volt jelen öt nap alatt, különösebb probléma nélkül zajlott le, kirendeltségünk 12 ellenőrzést végzett a fesztivál területén, idén egy helyszíni bírság került kiszabásra. 7. IPARBIZTONSÁGI FELÜGYELŐ Veszélyes üzemek szakterület: SEVESO: alsó és felső küszöbértékű üzem a kirendeltség illetékességi területén nincs. Küszöbérték alatti üzem, amely az alsó küszöbérték 25%-át meghaladja, vagy kiemelten kezelendő üzem: - Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Soproni Sörgyára, a gyárban 10 m 3 ammónia van jelen tartályokban, melyet hűtőközegként használnak. - Soproni Vízmű Zrt. Szennyvíztelep, a telepen a szennyvízből kinyert biogáz (metán gáz) tárolása folyik. A fenti két üzem közül a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére határozatban kapott kötelezést a Győr Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Mindkét üzemben IV. negyedévében az éves rendszeres ellenőrzést megtartottuk. A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Soproni Sörgyár területén SKET gyakorlatot ellenőriztünk a megyei Iparbiztonsági Főfelügyelővel. A gyakorlat végrehajtásába a Sopron HTP és az MKI Katasztrófavédelmi Mobil Labor állománya is bevonásra került. Üzemazonosítás helyszíni szemlét 45 üzemben végeztünk az év során. Veszélyesáru-szállítás (VÁSZ) szakterület: 11

12 Az ADR közúti ellenőrzéseket a hatósági osztály munkatársaival és a Soproni Rendőrkapitányság munkatársaival végeztük. Az év második felében a Katasztrófavédelmi Sugármérő Egységgel terveztük közös ellenőrzéseket a Kapuvári, a Mosonmagyaróvári, és a Soproni Kirendeltségek illetékességi területein, a 84-es főút, a határátkelők, a 86-os főút, valamint Hegyeshalom és Rajka térségében az M1 autópályánál. A társhatóságokkal (Rendőrség, NAV, Közlekedési Felügyelet) közösen szervezett autópálya kiterelésekben vettünk részt az M1 autópálya Lajta pihenőjében. Az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közösen Dorog településen ADR telephelyi ellenőrzést és ADR közúti ellenőrzést végeztünk. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatszabása alapján munkaidőn túli ADR ellenőrzést hajtottunk végre a rendőrséggel közösen, valamint 24 órás ADR ellenőrzést tartottunk a hatósági osztály és Győr-Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti labor bevonásával három helyszínen: 84-es főút Újkérnél, Nagycenk és Kópháza között a 111 km-nél, illetve a 85-ös főúton Fertőszentmiklós után és Kópháza, Sopron határátkelőhelyeken. Az ADR közúti ellenőrzés, illetve ADR telephelyi ellenőrzés során 2-2 esetben kezdeményeztük a hatáskörrel rendelkező Győr- Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé a bírságolási eljárást. ADR közúti ellenőrzést 38 esetben, ADR telephelyi ellenőrzést 15 esetben, ADR eseti supervisori ellenőrzést 3 esetben, ADR komplex supervisori ellenőrzést 2 esetben tartottunk. ADR ellenőrzések Komplex supervisori Eseti Supervisori ADR telephelyi A közúti ellenőrzések során az alábbi járműveket ellenőriztük: Ellenőrzött közúti járművek 206 járműből 44 jelölt jármű Ellenőrzött közúti jármű ADR-es jelölt közúti jármű 12

13 Az MKI által elrendelt komplex supervisori ellenőrzés került végrehajtásra év első negyedévében a Press Art Rötzer Kft-nél Sopronban. Az ellenőrzésen a NAV, a Környezetvédelmi Hatóság, a Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szerve a Munkavédelmi Felügyelőség, Sopron Járási Hivatal Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata és a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője vett részt. Az ellenőrzést követően a társhatóságok eljárást kezdeményeztek a jogszabálysértések figyelembevételével. A év IV. negyedévében az iparbiztonsági főfelügyelő feladatszabása alapján komplex supervisori ellenőrzést tartottunk a Defko Sinter Kft. Sopron, Kőszegi u. 6. szám alatti telephelyén az alábbi társhatóságokkal: Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége, Sopron Járási Hivatal Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata. Eseti supervisori ellenőrzést hajtottunk végre három helyszínen a strandok nyitása előtt Petőháza, Hegykő és Sopron településeken a Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatával közösen. A RID vasúti ellenőrzéseket a GYSEV Cargo Zrt. soproni rendező pályaudvarán és a konténer terminál területén tartottuk. Az ellenőrzések során egy esetben indítottunk bírságolási eljárást a szállító és a tankkonténer üzembentartója ellen a kiszabott bírság Ft volt. Az év II. és IV. negyedévben 1-1 alkalommal több megyés Disaster akcióban vettünk részt GYSEV Zrt. Sopron Rendező pályaudvar, Pinnye állomás és Sopron konténer terminál területén Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak részvételével 3-3 napos időtartammal. RID vonat ellenőrzést 29 esetben, RID telephelyi ellenőrzést 17 esetben tartottunk. 35 RID ellenőrzések

14 Az ellenőrzések során ellenőrzött vasúti kocsik: RID hatálya alá tartozó: 267 db, RID hatálya alá nem tartozó vasúti kocsik: 398 db Kritikus Infrastruktúra szakterület: Sopron Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén létfontosságú lakosság ellátó rendszer kijelölésében megkeresés nem érkezett. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság belföldi jogsegélyben kereste meg a kirendeltségünket, így az illetékességi területünkön elhelyezkedő két gázátadó állomás helyszíni szemléjét hajtottuk végre a SKET ben foglaltak valóságtartalmának visszaellenőrzése miatt. A kirendeltség illetékességi területén két szolgáltató végezte a hulladékszállítást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Hulladék szállítás ellenőrzését az illetékességi területünkön 49 esetben végeztük el. Szelektív hulladékgyűjtés körülményeit 5 alkalommal vizsgáltuk helyszíni ellenőrzés keretében. Nyolc település esetében a hulladékszállítást december 31-el a Rekultív Magyarország Kft. nem hosszabbította meg, a kirendeltségünk közreműködésével a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel az érintett települések június 30-ig szerződést kötöttek a hulladékszállításról. Az E-ON Zrt. magasfeszültségű villamos vezetékeinek környezetét 5 esetben vizsgáltuk a Soproni Hegység területén. A szúnyog gyérítés ellenőrzését 8 alkalommal ellenőriztük a Fertőszentmiklósi repülőtérről felszálló repülőgépek esetében, az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk. III ÉVI CÉLKITŰZÉSEK A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata a nemzeti kockázat értékelés eredményének figyelembevételével. Az önkéntesség rendszerének fokozása az önkéntes mentőszervezetek, valamint a települési mentőszervezetek megalakításával és rendszerbeállításával, azok katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonásával. Az Ikva patak, Rák patak Kardos ér, a kisvízfolyások hirtelen áradása és a belvíz elleni eredményes védekezés, kiegészítve az árvízzel, villámárvízzel fenyegetett területen a lakosság önvédelmi képességének növelésével a civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésével. A települések védelmi képességének növelése érdekében a települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésének folytatása, továbbá a közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok végzése. A műveletirányítás rendszerének átszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, csatlakozás az egységes segélyhívó rendszerhez. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységének fejlesztése a szakmai kapcsolatok erősítésével, melynek keretében növelni kell a tűzoltó egyesületek bevonásának számát a hivatásos szervek által szervezett gyakorlatokba. 14

15 Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek széleskörű ismertetése a szervezeten belül és a szervezeten kívül a lakosság, gazdálkodó szervezetek, társhatóságok esetében egyaránt. Integrált hatósági munka során erősíteni kell a társhatóságokkal való együttműködést. A szolgáltató szemlélet erősítésével biztosítani az eljárások törvényességét. A hatósági munka során erősíteni kell az informatikai támogatást. 15

16 BESZÁMOLÓ A S O P R O N I H I V A T Á S O S T Ű Z O L T Ó - P A R A N C S N O K S Á G ÉVI MUNKÁJÁRÓL I ÉVI CÉLKITŰZÉSEK A mentő tűzvédelem hatékonyságának növelése érdekében az önálló beavatkozást vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek felkészítése, rendszerbe állítása a Tűzoltó-parancsnokság működési területén, különös tekintettel azon tűzoltó egyesületekre, amelyek képesek rövidebb időn belül a kárhelyre érkezni, mint a hivatásos tűzoltóság. A felkészítés terjedjen ki a tevékenységi területen előforduló káresemények felszámolására, az EDR rádiórendszer alkalmazási- és az online-kap kezelési ismereteire. A felkészített, önálló beavatkozásra alkalmas tűzoltó egyesületek rendszeres bevonása a kárfelszámolásba a közbiztonság növelése érdekében. Az integrált hatósági munka fejlesztése: a tudatosan tervezett, az egyes szakkérdések egyidejű integrált hatósági ellenőrzésével, a megfelelő létszámú és magas szintű hatályos szakmai ismeretekkel rendelkező állomány biztosításával, a közigazgatási hatósági eljárásra, a hatósági nyilvántartásokra és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó normák maradéktalan betartásával. A évi ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása, valamint a kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, mint kockázati helyszínek ellenőrzése. A kéményseprőipari-közszolgáltatók hatósági felügyeleti ellenőrzése. A lejáró hulladékszállítással kapcsolatos szerződések folyamatos hatósági kontroll alatt tartása. Az önkéntes tűzoltó egyesületi tagok felkészítése a megelőzési munkára. Az integrált hatósági munkába a katasztrófavédelmi megbízott, őrsparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes bevonása. A szakmai napi képzések színvonalának emelése, tényleges élethelyzetnek megfelelő gyakorlatok tartása. II ÉVI ELVÉGZETT FELADATOK 1. Vezetés, irányítás A HTP parancsnok részt vesz a kirendeltség vezetői fórumrendszerében meghatározott koordinációkon és értekezleteken, és működteti a tűzoltóság vezetői fórumait. A napi pontosításon kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok. Szolgálatparancsnoki értekezlet havonta került megtartásra, értékelték az elvégzett munkát és személyre szóló feladatok kerültek meghatározásra. A fórumokon dolgozzák fel szakmai továbbképzéseken elhangzott információkat, átbeszélik a problémákat, felvetéseket, meghallgatják, kisebb ügyekben döntést hoznak. A szolgálatparancsnoki értekezleten lehet feltenni a parancsnok döntési körébe tartozó problémákat és itt dőlnek el a megyei szolgálatparancsnoki fórumra felküldött kérdések is. Az önkéntes, létesítményi tűzoltóságok vezetői részére tartott továbbképzések, értekezletek megtartásra kerültek. Tűzesetek, műszaki mentések A 2014-es évben a tűzesetek száma 10 esettel nőtt, a műszaki mentések száma viszont 72-vel csökkent az előző évi adatokhoz képest. A téves jelzések száma nőtt 44 esettel szándékosan megtévesztő jelzés nem volt. Tüzesetek, illetve műszaki mentések során az irányító, illetve a beosztott állomány a mentési munkáját szakszerűen és kellő határozottsággal látta el. Munkájukban fejlődés tapasztalható. Megfelelő vezetők irányítanak, az állománnyal megfelelő a kapcsolatuk, jól összedolgoznak. A téves jelzések okát minden esetben vizsgáljuk, a jogszabálysértések esetén az ügyet a hatósági osztályra továbbítjuk. 16

17 Tűzeset Műszaki Mentés Téves Jelzés Szándékosan Megtévesztő Jelzés Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés Szándékosan megtévesztő jelzés Összes eset A 2014-es évben három kiemelkedő tűzeset történt án Egyházasfalu, pulykatelep én Sopron, Boglárka köz gerendaház én Répcefői sor kétszintes családi ház. A káreseteket a készenléti állomány megfelelő szakmai színvonalon oldotta meg. A káreset után a felmerülő problémák, az esetleges javaslatok megbeszélésre kerültek, csoport szinten és parancsnoki szinten is. Tűzesetek Sopron város közigazgatási területén Építkezési terület 1 Ipari, termelési létesítmény 5 Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 3 Közlekedési eszköz 3 Közlekedési létesítmény 1 Közterület 6 Nevelési-, oktatási létesítmény 1 Otthon jellegű létesítmény 24 Szálloda jellegű létesítmény 2 Tárolási létesítmény 2 Tűzeset szabad területen 36 Vendéglátó létesítmény 2 Összes 86 Műszaki mentések Sopron város közigazgatási területén Egészségügyi, szociális létesítmény 1 Egyéb 1 Építkezési terület 1 Igazgatási, iroda létesítmény 1 Ipari, termelési létesítmény 3 Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 5 Közlekedési eszköz 6 17

18 Közlekedési létesítmény 5 Közterület 19 Közút 42 Művelődési létesítmény 1 Nevelési-, oktatási létesítmény 3 Otthon jellegű létesítmény 44 Összes viharkár életmentés épületomlás fakidőlés gázszivárgás közúti baleset olaj szennyeződés veszélyes anyagok CO mérgezés Ügyeleti munka Kiemelt feladatként kezeljük, hogy a készenléti szolgálatot ellátók közül minden tűzoltó megismerje és elsajátítsa a híradón lévő alapvető feladatokat. Az ügyeletesek rendszeresen részt vesznek szakági értekezleten. A képzéseket, záró tesztsorokat a tapasztalt ügyeleteseink megfelelő eredménnyel töltik ki. Kiemelkedő eredményt ért el a műveletirányítás területi szakmai versenyén Rozsonits Róbert tű. tőrm. (első helyezett) és Farkas Norbert tű. tőrm. (második helyezett) Az ügyeletesek a 2014-es évben rengeteg tapasztalattal gazdagodtak, átvették a műveletirányítás adatszolgáltatási és feladatkiadási algoritmusát és az ellenőrzéseknek köszönhetően begyakorolták a káresetfelvitelt a Pajzs programba. A híradástechnikai eszközök karbantartása nem egyszerű feladat az ügyeletesek számára. Hiba esetén a GY-M-S MKI Informatikai Osztálya azonnal reagál, segítőkész, jó a kapcsolat. A mindennapi adatszolgáltatás Interneten történik. A KAP-Online rendszer könnyen kezelhető, jól használható. A híradó-ügyeletesek és a szolgálatparancsnokok könnyen elsajátították a kezelését, jó szinten alkalmazzák. A riasztások nagyrészt PAJZS-DÖMI programon keresztül érkeznek az ügyeletre. Az ügyeletesek megfelelő szakmai hozzáértéssel fogadták és továbbították a riasztásokat. A SZÖSZ program bevezetésre került, től élesben. A hibalistákat folyamatosan jeleztük az MKI-ra illetve a BM OKF-re. A programot folyamatosan ellenőrizte a parancsnok, illetve a parancsnokhelyettes. MT és TMMT tervek: A HTP az illetékességi területén található települések MT terveit évben is frissítettük, a központi KAP rendszerre feltöltöttük. Az MT terv adatlapok folyamatos pontosítását elvégeztük, frissítésük folyamatos. Képzés: Az éves kiképzési terveknek megfelelően hajtottuk végre a képzési feladatokat. Az állomány szakmai felkészültsége jó szintű, hozzáállásuk a mindennapi feladatokhoz megfelelő. A beosztottak szakmai színvonalát rendszeresen ellenőriztük. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon szúrópróbaszerűen részt vett a parancsnok és a tűzoltási felügyelő. Az éves kiképzési tervben meghatározottaknak megfelelően feldolgoztuk a súlypontként kijelölt témakört. Az év végén minderről beszámoltattuk a szolgálati csoportokat, írásban és szóban, különös figyelmet fordítva az egyes speciális beosztásokat ellátókra is. Lehetőség szerint az állomány beiskolázásra került a BM KOK tanfolyamaira (tűzoltó- technika kezelői alap, létrakezelői típusvizsga). 18

19 A területi szerv által tartott szakmai továbbképzéseken elhangzott anyagokat a résztvevők továbbadják a képzésen részt nem vett állománynak, illetve jelentenek a továbbképzésen elhangzottakról a vezetőiknek. Az év során elsajátított ismereteket a továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően, félévkor írásbeli teszt formájában, év végi záró vizsga során elméleti és gyakorlati ismeretekből egyaránt beszámoltattuk a készenléti szolgálatot ellátó állományunkat. Az év végi beszámoló végrehajtására december én került sor a tervezett időpontoknak megfelelően. A beszámoltatást Horváth Ákos tű. fhdgy parancsnok vezette le. Az írásbeli tesztet szóbeli beszámoló követte, majd szerelési gyakorlatot hajtott végre a három szolgálati csoport a laktanya udvarán. Gyakorlatok: Az éves tematika alapján a gyakorlatok megtartásra kerültek. A gyakorlatok színvonala emelkedett a füstgép használatával valamint a valós helyzethez közeli szituációk kidolgozásával. A helyismereti gyakorlatok olyan létesítményekben voltak végrehajtva, amelyek taktikai szempontból nagyobb jelentőséggel bírtak illetve TMMT-vel rendelkeztek év december 15-ig az MKI-re megküldésre került a HTP 2015 évi gyakorlatterve, melyben a szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok is szerepelnek helyszínnel és időponttal. A gyakorlatok a Kap-online programban is rögzítésre kerültek. Hivatásos tűzoltó verseny A tűzoltó versenycsapat Scheidl Adolf tű. ftőrm. vezetésével készült a megyei versenyre. Csapatunk összesítésben a negyedik helyezést érte el. A versenyszámok eredményeiben kismértékű növekedés tapasztalható (kismotorfecskendő - szerelés II. hely, 4x100 méteres váltó illetve a horoglétra III. hely). Köszönhető ez a csapategységnek és a megfelelő vezetőnek. Tűzvizsgálat: A Soproni Kirendeltség illetékességi területén évben 6 tűzvizsgálati eljárás indult, amelyeket a tűzoltósági felügyelő folytatott le. A tűzvizsgálati eljárásokat 3 esetben bűncselekmény gyanúja miatt indítottuk, 1 esetben a tűz minősített fokozata III.K volt, 2 esetben a kirendeltség vezető szakmai okból elrendelte a vizsgálat lefolytatását. A tűzesetek közül 3 esetben állapítottuk meg egyértelműen a keletkezési okot: 1 esetben technológiai hiba (súrlódás- szerkezeti meghibásodás), 1 esetben technológiai berendezés meghibásodása, valamint 1 esetben nyílt láng okozott tüzet. A további eljárásokban, 1 esetben a vélelmezett keletkezési ok: rövidzárlat, 2 esetben ismeretlen. A tűzvizsgálati eljárások a vonatkozó BM OKF intézkedések alapján kerültek lefolytatásra. Hivatali munkaidő után 5 esetben a tűzeseti helyszíni szemlét és az ügyfelek meghallgatását a KMSZ végezte el. Tű zvizsgálat indítás oka Bű ncselekmény tűz minő sített fokozata III-as szakmai szempontból indokolt Tű zvizsgálat eredményei Nyílt láng Technólógiai hiba Elektromos energia Ismeretlen 19

20 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek és Létesítményi Tűzoltóságok felügyelete: Önkéntes Tűzoltó Egyesületek A Sopron HTP és az önkéntes tűzoltó egyesületek kapcsolata jó. Az egyesületek folyamatos tájékoztatást kapnak a változásokról és a feladatokról. Félévente parancsnoki értekezletet tartottunk, ahol megbeszélésre kerültek a különböző feladatok (ÖTE verseny, minősítő gyakorlat, továbbképzések, 40 órás tanfolyam, pályázatok, aktuális kérdések stb). Az egyesületek tagjainak képesítése, valamint a szakfelszerelések, védőruhák beszerzése folyamatos javulást eredményez a mentő-tűzvédelem terén. A 2014-es évben egy együttműködési megállapodással bővült a megállapodások száma (Harka ÖTE IV-es kategória). Így a Sopron HTP területén 11 együttműködési megállapodással rendelkező egyesület működik. Pályázó Összesen Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagylózs Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sopronhorpács Összesen: A Soproni Hivatásos Tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek évi támogatására kiírt keret összegéből Ft-ot nyertek el. A pályázati elszámolások folyamatosan történtek, az elszámolások során a hiánypótlások száma csökken, az ellenőrzéseink során a pályázati eszközök állapotát, meglétét vizsgáltuk. Ebben az évben a teljesítményértékelési céloknak megfelelően az együttműködési megállapodások felülvizsgálata megtörtént, Sopronhorpács és Hegykő önkéntes egyesülete II. kategóriába kerül visszasorolásra, a többi egyesület kategóriája nem visszasorolásra, a többi egyesület kategóriája nem változott június 7-én a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Soproni Hivatásos Tűzoltó parancsnokság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltószövetség szervezésében került megrendezésre a peresztegi sportpályán az I fokozatú önkéntes és a létesítményi tűzoltók versenye. A versenyen összesen 14 tűzoltó csapat vett részt. Az egyesületek részére augusztus 30-án és szeptember 5-én vizes gyakorlatokat szerveztünk. A gyakorlatokon 10 egyesület 79 fővel, 10 gépjárművel vett részt, a fertőrákosi gyakorlaton az ausztriai Rust Önkéntes Tűzoltóság is képviseltette magát. ÖTE rendszerbeállító gyakorlat megtartásra nem került sor. Az önkéntes tűzoltó egyesületek parancsnokai részére december 12-én továbbképzés került megtartásra. Az önkéntes egyesület riasztásának és beavatkozásainak száma: ÖTE név vonulás beavatkozás Fertőrákos Nagycenk Hegykő 6 6 Nagylózs 8 5 Sopronhorpács 3 2 Lövő 6 6 Egyházasfalu 4 3 Völcsej 1 1 Und

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19.

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 5 A település rövid bemutatása...

Részletesebben

Katasztrófavédelmi projekt

Katasztrófavédelmi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Katasztrófavédelmi projekt 2 0 1 2 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának katasztrófavédelmi projektjét 2011-ben a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) támogatta.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól I./1./ A Szövetség által 2014. évben végrehajtott legfontosabb feladatok:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben