Jegyzőkönyvi kivonat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat"

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tevékenységéről 103/2015. (V. 28.) Kgy. határozat: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Soproni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló, a jelen határozat szoros mellékletét képező beszámolóját elfogadja. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

2 A 103/2015. (V. 28.) Kgy. határozat melléklete Jóváhagyom: Sallai Péter tűzoltó ezredes, tanácsos igazgató Szám: 35850/99-1/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SOPRONI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG évi tevékenységéről és B E S Z Á M O L Ó a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tevékenységéről Készítette: Molnár Sándor tűzoltó alezredes Kirendeltség- vezető

3 TÁJÉKOZTATÓ A SOPRONI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÉVI MUNKÁJÁRÓL BEVEZETÉS A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség személyi állománya a évi feladatait a vonatkozó jogszabályok, a BM OKF és a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedéseiben meghatározottak szerint a féléves munkaterve alapján hajtotta végre. A Győr-Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kiadott intézkedésben szereplő teljesítmény követelményeket teljesítettük. A migrációs folyamatok és a gazdaság tényezői határozták meg a soproni járás fejlődését. Sopron a nyári időszakban igazi fesztiválvárossá növi ki magát, ezért fokozott figyelmet fordítunk a városban és a környező településeken tartott rendezvények biztonságos lebonyolítására. Az Ausztriában munkát vállalók egyre nagyobb számmal költöznek a környező településekre és Sopronba. A lakóházakban, munkásszállás jellegű épületekben a városba dolgozni, tanulni vagy letelepedni érkező polgárok bérelnek lakásokat, ezért a következő években is nagy hangsúlyt fektetünk ezen épületek fokozott ellenőrzésére. A városban egyre több középiskolás és egyetemi diák tartózkodik. A fiatalok által látogatott szórakozóhelyek biztonságossá tétele miatt supervisori ellenőrzéseket szerveztünk, amely ellenőrzések után több szórakozóhelyet köteleztünk a tűzvédelmet érintő szabályok betartására. Sopron városa fontos vasúti közlekedési csomópont, ezért a vasúti veszélyes anyagok szállítását folyamatosan ellenőriztük. A beszámolót érintő időszakban a kirendeltség hatékonyan végezte a rendkívüli időjárással kapcsolatos feladatait a Helyi Védelmi Bizottság munkacsoportjával együttműködve. A téli időszakban egy egy havazás és ónos eső adott feladatot, egy alkalommal a KVK Operatív Törzse részlegesen működött. A Rák patak, Répce, Ikva áradásai során sikeresen védekeztünk Sopron, Zsira, Répcevis térségében évben sikeres rendszerbeállító gyakorlattal minősítettük a LŐVÉR járási mentőcsapatot, amely főként az árvízi védekezésre vethető be. A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség alapvető rendeltetése a járás lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. Rendeltetésének betöltése érdekében: 1. Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz. Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja. 2. Helyi hivatásos szervezetekkel, önkéntes és bevont- kötelezett polgári védelmi szervekkel, jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai háttérrel rendelkezik. 3. Fontos szerepe van a kritikus infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelemigazgatásban. 3

4 4. Irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja tűzvédelmi hatóságként a tűzvédelmi rendszert. 5. A Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyi készenléti egységei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja a működési területen a létesítményi tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben. 6. Az országos és a megyei modern távközlési, bevetés-irányítási, informatikai rendszerhez kapcsolódva végzi a munkáját, biztosítja a lakosság védelmét. 7. Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal. 8. Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, a médiával. I ÉVI CÉLKITŰZÉSEK évben bevezetésre került a Belügyminiszter irányítása alá tartozó szerveknél, a szervezeti teljesítményértékelés rendszere. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet alapján a szervezeti egységeket vezetési, funkcionális és szakmai tevékenysége alapján, előre meghatározott célkitűzések megadásával objektíven mérni kell. A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az irányítása alá tartozó szervezetek számára pontos, határozott célokat fogalmaztak meg évre, melyek az alábbiak voltak. A belső információáramlás felgyorsítása érdekében a vezetői fórumrendszerek előírásszerű, hatékony működtetése, az előterjesztések szakmai színvonalának növelése és a határidők pontos betartása. A rendelkezésre álló erőforrásoknak a hatékony felhasználása oly módon, hogy azok minden körülmények között biztosítsák az alapfeladatok eredményes végrehajtásához szükséges anyagitechnikai és személyi feltételeket. Az Ikva patak, Rák patak, Kardos ér, a kisvízfolyások hirtelen áradása és a belvíz elleni eredményes védekezés, kiegészítve az árvízzel, villámárvízzel fenyegetett területen a lakosság önvédelmi képességének növelésével a civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésével, illetve a Lővér Járási Mentőcsoport nemzeti minősítésének megszervezésével. A települések védelmi képességének növelése érdekében a települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésének folytatása, továbbá a közösségi szolgálat népszerűsítése. A mentő tűzvédelem hatékonyságának növelése érdekében az önálló beavatkozást vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek felkészítése, rendszerbe állítása a Tűzoltó-parancsnokság működési területén, különös tekintettel azon tűzoltó egyesületekre, amelyek képesek rövidebb időn belül a kárhelyre érkezni, mint a hivatásos tűzoltóság. A felkészítés terjedjen ki a tevékenységi területen előforduló káresemények felszámolására, az EDR rádiórendszer alkalmazási- és az online-kap kezelési ismereteire. A felkészített, önálló beavatkozásra alkalmas tűzoltó egyesületek rendszeres bevonása a kárfelszámolásba a közbiztonság növelése érdekében. Az integrált hatósági munka fejlesztése: a tudatosan tervezett, az egyes szakkérdések egyidejű integrált hatósági ellenőrzésével, a megfelelő létszámú és magas szintű hatályos szakmai ismeretekkel rendelkező állomány biztosításával, a közigazgatási hatósági eljárásra, a hatósági nyilvántartásokra és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó normák maradéktalan betartásával. A évi ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása, valamint a kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, mint kockázati helyszínek ellenőrzése. A kéményseprő-közszolgáltatók hatósági felügyeleti ellenőrzése. A lejáró hulladékszállítással kapcsolatos szerződések folyamatos hatósági kontroll alatt tartása. Az önkéntes tűzoltó egyesületi tagok felkészítése a megelőzési munkára. Az integrált hatósági munkába a katasztrófavédelmi megbízott, őrsparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes bevonása. 4

5 Az integrált hatósági, illetve a veszélyes áru szállítás ellenőrzések, telephelyi ellenőrzések, veszélyes üzemek azonosításának fokozása. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási és kijelölési eljárás során a szakhatósági állásfoglások kiadása, a kijelölt üzemeltető biztonsági kapcsolattartó személyével való kapcsolatfelvétel. Kiemelt feladat a vasúti veszélyes áru szállítás során az ellenőrzött RID-es kocsi darabszámainak növelése. A közúti veszélyes áru szállítás során a hatályos szabályzóknak az ellenőrzések szakmaiságának emelése. Iparbiztonsági supervisori ellenőrzések számának emelése társhatóságok bevonásával. II ÉVI VÉGREHAJTOT FELADATOK 1. VEZETÉS IRÁNYÍTÁS A kirendeltség rendelkezik a működéséhez szükséges helyi belső szabályzókkal. A jó színvonalú munkavégzés elengedhetetlen feltétele a hatékony irányítási rendszer a BM OKF és az MKI szabályozóknak megfelelően az alábbi vezetői fórumokat működtetjük. Napi pontosítás: minden nap Heti koordináció: hétfőnként a napi pontosítást követően kerül megtartásra. Havi vezetői értekezletek: a havi feladatterv szerinti időpontban Kirendeltség vezetői értekezlet: az MKI igazgatóságon tartott értekezletek után Referáda: a felügyelők, a tűzoltóparancsnok, a hatósági osztályvezető beszámoltatása Szolgálat parancsnoki értekezlet: a készenléti szolgálat középvezetői részére Katasztrófavédelmi megbízotti értekezlet havonta Tűzoltó parancsnoki értekezlet hetente 2. SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A kirendeltség munkájának megismertetésében, a lakosság tájékoztatási feladatok teljesítésében nagy szerepet kap a helyi sajtóval való együttműködés. A kirendeltség és a tűzoltó-parancsnokság életét, történéseit rendszeresen bemutatjuk az MKI honlapján, ezzel nemcsak a lakosság, hanem kollégáink is megismerik a helyi szervek mindennapjait. Az MKI szóvivőjével a megjelenő híreket egyeztetjük, a havi jelentéseket részére elkészítjük. A helyi sajtóban 18 alkalommal számoltunk be nagyobb érdeklődésre számot tartó beavatkozásról. Az életünkről, eredményeinkről 7 esetben jelent meg cikk a helyi sajtóban. A lakosságot, a gazdálkodókat az adott időszakok fontosabb tűzvédelmi előírásaira a sajtón keresztül 4 esetben tájékoztattuk. 3. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A Burgenlandi Tartományi Tűzoltószövetséggel közös projekt eredményeként az Eisenstadtban kialakított kiképző centrumban végrehajtott gyakorlatokhoz 5 alkalommal biztosítottunk trénereket és tolmácsot. A évben a soproni tűzoltók két alakalommal vettek részt a tűz -szimulációs házban tartott kiképzési foglalkozáson. A határon átnyúló programban több éve kiemelkedő munkát végző Csuka Zsolt tű. alez. és Varga László tű. őrgy. tevékenységét az ausztriai tűzoltószövetség kitüntetéssel is elismerte, amelyet a nevezettek novemberben vettek át. 4. R E N D E Z V É N Y E I N K január 9. Téli felkészülési gyakorlat február 8. Tűzoltóbál február 20. Állománygyűlés március 14. Helyi ünnepség március 25. Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny május 3. Családi nap az Anger réti pályán május Közbiztonsági Polgármesteri fórumok Ágfalva, Fertőd június 4. Árvízi értekezlet Sopronhorpács 5

6 2014. június 7. Önkéntes és létesítményi tűzoltók versenye Pereszteg augusztus 19. Helyi ünnepség október 14. Nyílt Nap a kirendeltségen október 18. LŐVÉR mentőcsapat minősítő gyakorlata október 20. HVB téli felkészülési értekezlet október 22. Helyi ünnepség november 12. HVB téli felkészülési gyakorlat, értekezlet november 20. Település vezetők felkészítése és fóruma november 25. Nyugdíjas találkozó december 6. Mikulás ünnepség december 10. Sopron városi téli felkészítő értekezlet december 13. Hűség Napi ünnepség december 17. Sopron Járás (kistérségi) értekezlet 5. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET A települések katasztrófavédelmi besorolása A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehatásáról szóló 234/2011. Korm. rendelet alapján a megye településinek polgármesterei II. félévében a katasztrófavédelmi kirendeltségek közreműködésével a kockázatbecslési eljárás alapján elvégezték a településük katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát. Ezek alapján a soproni járás településeinek besorolásában változás nem volt. A járás 39 települése közül 9 II-es, és 30 település III-as katasztrófavédelemi osztályba került besorolásra. Közbiztonsági referensek: A II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések rendelkeznek közbiztonsági referenssel. Közbiztonsági referensként kirendeltségünk területén 7 fő tevékenykedik. Kéthavi rendszerességgel tartottunk számukra értekezletet, továbbá lehetőséget biztosítottunk gyakorlatokon való részvételre. Települések komplex ellenőrzése: Az ellenőrzések során a járás minden településére eljutottunk, ami során az alábbiakat ellenőriztük: A kijelölt befogadó helyeket minden esetben az ÁNTSZ munkatársával közösen ellenőriztük. A lebiztosított helyek megfelelnek a lakosság befogadására, átmeneti elszállásolására. A téli rendkívüli időjárás miatt Sopronban 3, illetve vidéken további 4 befogadó-melegedő helyet jelöltünk ki. A téli kockázati helyszíneket a Közútkezelővel közösen ellenőriztük, felmértük az elakadt járművek számára alkalmas parkolókat, a járművek részére 4 helyszínt jelöltünk ki. Települések csapadékvíz elvezető rendszerének ellenőrzése során több településen találtunk problémákat, hiányosságokat. Ezen problémák elsősorban a csatornarendszerek betemetéséből, feltöltődéséből, átereszek megszüntetéséből adódtak. Kirendeltségünk hatósági eljárás keretében kereste meg a települések önkormányzatait, hogy intézkedjenek a vízelvezetők biztonságos üzeme érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a településvezetők tisztában vannak a felelősségükkel, így ahol az anyagi lehetőségek engedik, ott a vízelvezetőket fejlesztik, karbantartják. A települések vízelvezető rendszereiben feltárt problémák megoldása érdekében a kirendeltség hatósági osztálya 18 esetben élt hatósági felhívással. Az árvizes települések, árvízi kockázati helyszínek bejárását a vízügy munkatársával hajtottuk végre, ellenőriztük a víztározókat Sopronban, Harkán, Petőházán. Lakossági riasztási végpontok ellenőrzését 38 településen végeztük el, összesen 70 db sziréna éles próbája történt meg. 52 db sziréna üzemképes 13 db üzemképtelen ben 7 db sziréna került megjavításra. Fertőd településen 1 db sziréna áthelyezésre került. Veszélyes fák, fasorok ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a települések közterületein a veszélyesnek minősített fák kivágását az önkormányzatok mindenhol elvégezték. 6

7 Vis Maior eljárások során 5 alkalommal vettünk részt helyszíni ellenőrzésen. Répcevis településen a Répce magas vízállása miatti védekezés, Röjtökmuzsajon a lezúduló rendkívüli mennyiségű csapadék miatti munkálatok miatt. Földtani veszélyforrások supervisori bányakapitánysággal közösen végeztük el. ellenőrzését Fertőboz és Hidegség településen a Eseti supervisori ellenőrzéseket tartottunk a téli kockázati helyszíneken, a veszélyes közlekedési útvonalakon, Hegykő külterületén Ellenőrzés fajtája Ellenőrzés darabszáma Befogadó helyek és melegedőhelyek 48 Téli kockázati helyszínek 16 Települések csapadékvíz elvezetők 87 Védőművek 3 Víztározók 4 Lakossági riasztási végpontok 70 Veszélyes fák, fasorok 50 Vis Maior 5 Földtani veszélyforrások 2 Technikai eszközök 135 Térinformatika, PV adattár, Helios rendszer: A szabályozásnak megfelelően a PV adattár adattábláinak ciklikus ellenőrzését elvégeztük. A felügyelői szakterületekhez kapcsolódóan a kitöltési táblák felosztásra kerültek. A KAP online és a PV adattár feltöltése naprakész. A Helios rendszerbe az ütemtervnek megfelelően az adatok feltöltésre kerültek. PV szervezetek, diákok, pedagógusok, civil lakosság tájékoztatása, képzése: A települések PV szervezeteinek képzését évben az MKI által jóváhagyott ütemterv alapján hajtottuk végre. A képzések előtt riasztási gyakorlatot tartottunk, amely minden esetben megfelelő minősítést kapott. A képzéseket a 20/2012. sz. BM OKF utasításában foglaltak alapján végeztük el végére minden településünk polgári védelmi szervezete megkapta az alapképzést, valamint 17 helyszínen a szakkiképzést végrehajtottuk. Négy helyszínen gyakorlatot hajtottunk végre. A köteles PV szervezet tagjain felül a polgármesterek, jegyzők, HVB elnök, védelmi igazgatásban résztvevők felkészítését is elvégeztük. A KLIK képzéseihez kapcsolódóan végrehajtottuk a köznevelésben résztvevő pedagógusok képzését (70 fő), valamint előadások keretében tartottunk felkészítést közel 200 fő számára. Védelmi tervek: Kirendeltségünk rendelkezik az előírt települési és kirendeltségi összesített veszély elhárítási, valamint járási tervkivonatokkal. A Járási tervkivonat egy példányát az ügyeleten helyeztük el, egy példányt a HVB elnökének megküldtünk. A kirendeltség Kitelepítési-befogadási tervét a megyei védelmi bizottság 4/2014. (III. 27.) számú határozatában foglaltak alapján kiegészítettük, mivel új feladatként jelent meg Hédervár és Darnózseli település lakosságának befogadásának tervezése. Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: A helyi védelmi bizottság vezetésével és titkárával a munkakapcsolat jó. Az elnök és a titkár hetente a hétfői napokon egyeztette az aktuális feladatokat a kirendeltség-vezetővel. A beavatkozások utáni lakosságvédelmi intézkedések végrehajtásáról a HVB elnök tájékoztatásra került. A helyi védelmi bizottság évben 2 soros ülést tartott, rendkívüli ülés megtartására nem került sor. A HVB tagjainak és a katasztrófavédelmi munkacsoport tagjainak felkészítését elvégeztük. A katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködők részére külön felkészítést tartottunk a téli időjárással kapcsolatosan. A HVB operatív munkaszervezete a kirendeltség épületében végzi feladatát. 7

8 A HVB operatív munkaszervezete eseménykezelési készségének gyakorlása érdekében az alábbi gyakorlatokat hajtottuk végre: Marathon Terra gyakorlatok, Megyei Operatív Törzsgyakorlatok (téli rendkívüli időjárás, esőzés, szélvihar, hőségriasztás) ONER, OLGI gyakorlat. A gyakorlások során az EBR 42 rádiórendszert, valamint a Marathon Terra rendszert alkalmaztuk a kommunikációra, amelyek megfelelően működtek. A járási HVB operatív munkaszervezetének személyi, tárgyi feltételei biztosítottak. Lővér Önkéntes Mentőszervezetnek a 2013-ban lezajlott rendszerbe állító gyakorlatra épülve október án megtörtént a Nemzeti Minősítő Gyakorlata is. A gyakorlat során négy feladat került végrehajtásra: - árvízi védőművek építése, nyúlgát és bordás megtámasztás, buzgárelfogás - patakmeder kidőlt fáktól, uszadéktól való megtisztítása, elfolyás biztosítása - szinten tartó szivattyúzás, technika kiépítése, üzemeltetése - eltűnt személy keresése, mentése A gyakorlat végrehajtása alapján a szervezet alapvető vízkár-elhárítási minősítését megkapta. Beavatkozások, káresetek, operatív munka: február 01: Sopron járás területén az ónos eső miatt rendkívüli helyzet alakult ki február 01- jén órától, ezért a kirendeltség operatív munkaszervezete (3 fő) működtetése került. Sopron járásra az OMSZ piros riasztást rendelt el. A balesetek elkerülése érdekében a Megyei Védelmi Bizottság határozatában elrendelte február 01-jén tól a Sopron, Kópháza határátkelőkön közlekedő, 7,5 t össztömeget meghaladó gépjárművek Magyarország területére történő belépésének korlátozását, amelyet február ig tartott fenn. A káresemény során elzárt település, illetve járhatatlan út nem volt május 16: Sopron, Rák patak. A Rák-patak áradása veszélyeztette a mellette lévő telken egy lakóház pincéjét és a melléképületet. Az épületek védelmére homokzsákok kerültek elhelyezésre. A beavatkozó erők létszáma 16 fő és 2 erőgép volt május 16: Zsira, Locsmándi utca 1, iskola udvara: A régi malom épületet veszélyeztette a víz, ahol 2 fő lakott. Az épület védelmére 15 méter hosszan homokzsákokat helyeztek el. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Emellett az iskola udvarát is veszélyeztette a víz, ahova szintén homokzsákokat helyeztek el. Beavatkozó erők létszáma 13 fő volt május 17: Sopronkövesd, Kardos ér: A Kardos-ér megnövekedett vízmennyiségének lefolyását a mederbe épített kerítés erőteljesen lassította, és tovább duzzasztotta. Nagylózs ÖTE kéziszerszámokkal a kerítést eltávolította, a beavatkozó erők létszáma 7 fő volt május 17-18: Répcevis, Répce folyó: A víz szintje 1 nap alatt 4 métert emelkedett, megelőzésként három helyszínen méter hosszan homokzsákból nyúlgátépítés történt. (3000 db homokzsák, 113 fő beavatkozó, 2 munkagép) július 2: Ágfalva településen csatornázási munkálatokat végeztek, melynek következtében többféle, nagy mennyiségű lőszer került elő. A rendőrség és a tűzszerészek a környéket 150 méteres körzetben lezárták. Július 4-én az egyik nagyobb hatásfokú lőszer hatástalanításának idejére 15:30 órakor 7 fő ideiglenesen elhagyta lakóhelyét és kb. 1 óra időtartamra ismerősökhöz, rokonokhoz távozott augusztus 28: Sopronban veszélyes anyag jelenlétében történt beavatkozás során lakosságvédelmi intézkedésre került sor. A társasház lépcsőházból összesen 17 fő került ideiglenesen kimenekítésre, akik később visszatérhettek otthonaikba. Jelzett helyen nyálkahártyát és a bőrt irritáló szúrós szagú gázt érzékeltek a lakók és az egység. A lakók kitelepítésre kerültek, majd az épületet átszellőztették. A szellőztetés után már az anyagot nem lehetett érezni, keletkezési okát, eredetét nem sikerült megtalálni szeptember 13-14: Sopronban villámárvíz miatt homokzsákos védekezés vált szükségessé az Ikva patakon, a Pap réten, a Balfi úti kiskertes övezetben, valamint Cséren belvízi védekezés valósult meg, amelyet kéziszerszámokkal hajtottak végre október 01: Hegykő, Jókai utcában történt gázvezeték szakítással kapcsolatban a beavatkozás idejére a környező 5 ingatlant összesen 15 fő hagyta el. A lakók kor térhettek vissza otthonaikba október 29. Tűzjelzés érkezett Fertőd, Mentes Mihály út 2. szám alatt található Napközis Óvoda és Iskolából. Kiérkezésre 70 fő óvodást a pedagógusok az udvarra kimenekítettek. Egység az épületet 8

9 átvizsgálta, tűzre, füstre utaló nyomot nem talált. Az eset jellege téves jelzés. Átvizsgálást követően a gyerekek az épületbe visszamentek, 30 percet töltöttek az udvaron. Az eset után a hatósági osztály ellenőrzést tartott a létesítményben és kötelezést adott ki november 18: Sopron, Táncsics utcai káresettel kapcsolatban egy felnőtt és egy csecsemő a Soproni Kórház gyermekosztályán került elhelyezésre. A kitelepített lakók 3 nap múlva költöztek vissza. A jelzett helyen a pincében erős csatornaszag volt érezhető. A mérőműszer elenyésző ammónia koncentrációt jelzett, egy szennyvízcső csúszott szét, a veszélyes gáz onnan szivárgott. Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny március 25-én megrendeztük a helyi szintű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. A versenyen összesen 17 csapat, ebből 10 db I. korcsoportos (5 soproni, 5 vidéki), 7 db II. korcsoportos (6 soproni, 1 vidéki) csapat vett részt. Nyílt nap október 14-én a Soproni KvK nyílt napot szervezett. Az előadások keretében a látogatók megismerhették a kirendeltség és a tűzoltóság tevékenységét. Tájékozódhattak a polgári védelmi rendszerről, a köteles és önkéntes alapú települési PV szervezetek jelentőségéről, a tűzoltóság és a polgári védelem eszköztáráról. A rendezvényen összesen 287 fő vett részt. Közösségi szolgálat: Ebben az évben is fontos feladatként jelentkezett a közösségi szolgálat lehetőségének biztosítása. A közösségi szolgálatra 11 együttműködési megállapodást kötöttünk a középfokú intézményekkel évben 91 diák töltötte a közösségi szolgálatot a katasztrófavédelmi kirendeltségen. A diákok több esetben adminisztrációs tevékenységet végeznek, a tűzoltó szakfelszerelések karbantartásában, raktárak rendberakásában vettek részt, valamint alapjaiban oktattuk részükre a tűzvédelmi megelőzési szabályokat. 6. HATÓSÁGI OSZTÁLY Hatósági ügyek átfogó ellenőrzés 214 utó ellenőrzés 65 cél ellenőrzés 54 piacfelügyeleti ellenőrzés 22 összes ellenőrzés 355 közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálása 24 tűzvédelmi kötelezettség megállapítása 29 hatósági felhívás kiadása 65 tűzvédelmi bírság kiszabása 35 tűzvédelmi bírság összege (e Ft) 3020 tűzjelző berendezés létesítés 22 tűzjelző berendezés használatbavétel 10 tűzoltó berendezés létesítés 0 tűzoltó berendezés használatbavétel 0 felhívás hiánypótlásra 7 tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása 26 egyéb hatósági ügyek 89 összesen 254 A hatósági tevékenység során kiadott engedélyező, tiltó, kötelező, bírságoló határozatok esetében fellebbezés miatt, másodfokú eljárásra 2014-ben nem került sor, minden hatósági ügyet a Sopron KVK Hatósági Osztálya elintézett első fokon. Az egyéb panaszbejelentések száma nem nőtt, de továbbra is az a tapasztalat, hogy kis súlyú bejelentésekkel próbálják a hatóságot a kialakult rossz szomszédi viszonyban felhasználni. Az ilyen eseteket célellenőrzés során vizsgáltuk. 9

10 A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez 2014-ben 24 közérdekű bejelentés/panasz érkezett. Hatóságunk összesen 2 alkalommal állapította meg hatáskörének hiányát, amely ügyekben intézkedtünk a bejelentés hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttételéről. A bejelentések jellemzően a menekülési útvonal leszűkítésére, illetve éghető anyagok szabálytalan tárolására vonatkoztak. 9 alkalommal a tűzveszélyes, szabálytalan állapot megszüntetésére tettünk intézkedést, kötelezés, vagy bírság formájában. Az utóellenőrzések tapasztalatai alapján a kötelezettek a hatóság felhívásának eleget tettek, valamint a bírságot befizették. Szakhatósági ügyek A szakhatósági ügyek száma évhez képest kis mértékben csökkent. A beruházások nagysága elmaradt a tavalyitól, nagyobb beruházásoknál csak az építési engedélyek meghosszabbítása volt jellemző. A létesítési ügyek közül kiemelendő a Velux csarnokbővítések Fertődön és Fertőszentmiklóson, továbbá az MKB Aréna továbbépítése. Ebben az évben jellemzően önkormányzati építkezések történtek, ezek nagy része pályázati pénzből valósult meg. Az építésügyekre jellemző volt, hogy szinte kivétel nélkül tűzvédelmi szakértő általi tűzvédelmi tervdokumentáció került beadásra. Nagyobb beruházásokat általában megelőzte egy tervezői egyeztetés. Kirendeltségünk számára kiemelt beruházások: Barlangszínház, Kórház, MKB Aréna, Szt. Margit templom, Eszterházy Kastély, Halász utcai általános iskola, hulladékkezelési beruházások. Országos kiemelt beruházás a Soproni Stadion nézőterének lefedési munkái. A soproni kórház új épületének használatbavétele zajlott 2014 őszén, amely tűzjelzőjének, és az egész épületnek a használatbavétele hatóságunk felügyelete mellett történt, összesen nyolcszor tartva helyszíni szemlét és ellenőrzést. Az építési és használatbavételi ügyeken kívül 15 db zenés táncos rendezvény esetében jártunk el szakhatóságként, ezen kívül az útépítések és az üzemanyag tároló tartályok létesítési és használatbavételi ügyeiben jártunk el. Az egyéb szakhatósági ügyek száma kis arányú csökkenést mutat. Azon létesítményeknél, ahol tűzvédelmi ügyintézőt foglalkoztatnak, a létesítmény tűzvédelmi helyzete általában megfelelő, de hiányosságok azért előfordulnak. A szakemberek igyekeznek követni a jogszabályi változásokat, illetve egyeztetés formájában felveszik a hatóság munkatársaival a kapcsolatot. Szakhatósági ügyek építési ügy 68 használatbavételi ügy 49 fennmaradási ügy 0 telekalakítási ügy 0 rendezési terv egyeztetése 0 működési ügy gyermekjóléti/-védelmi int. 1 szociális int. 3 üzlet 45 telephelyengedély engedélyezési ügy 13 rendezvénytartási engedélyezési ügy 15 nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl.: út, vasút stb.) 77 felhívás hiánypótlásra 48 egyéb szakhatósági ügy 13 igazgatási szolgáltatási díj (darab) 15 igazgatási szolgáltatási díj összege (e Ft) 195 összesen:

11 Egyéb ügyek szakvélemény, tájékoztatás 20 tűzvédelmi ügyben tartott kötelező konzultáció 2 tűzvédelmi ügyben tartott nem kötelező konzultáció 9 áttétel 39 egyéb 27 A BM OKF által az egész évre előírt ellenőrzési tervet, az aratások ellenőrzésén és a karácsonyi vásárok ellenőrzésén kívül, június végéig teljesítettük. A havi tervet minden hónapban teljesítjük, minden hónapban 12 db tervezett ellenőrzéssel dolgoztunk. A Hatósági osztályunk számára előírt, éves szinten meghatározott 285 db ellenőrzést végrehajtottuk, összesen 333 ellenőrzést tartottunk. Az országos terv teljesítése után saját hatáskörben eljárva ellenőriztünk szúrópróbaszerűen négy éttermet, két nagy szállodát és két kisebb panziót, két esetben bírság kiszabására került sor. Kirendeltségünk illetékességi területén nagy átalakulás megy végbe a hulladékiparban. Az átalakulás érintette mindegyik, a területünkön működő hulladékkal foglalkozó céget és telephelyet. A területünkön működő legnagyobb telephely, az STKH Sopron Harkai úti telepe bezárt és elkezdődött a cséri hulladéklerakó használata. A súlyponti témában 9 ellenőrzést tartottunk 2014-ben. Hatósági felhívásra két esetben került sor, bírságeljárás nem indult ezekben az esetekben. Az ellenőrzött létesítmények tűzvédelmi helyzete jó volt. A kéményseprő ipari szolgáltató átirata nyomán életveszélyes kémény miatt 15 esetben indítottunk eljárást és tiltottuk le a kémény használatát. A jogszabályi változás miatt a kéményseprők az időszakos tisztítást sormunkában végzik. Hatósági osztályunk osztályvezetője szintén részt vett a VOLT fesztivál megrendezésével kapcsolatos katasztrófavédelmi kérdésekben történő egyeztetésen. A Kirendeltségünk, és az GYMS MKI által javasolt szinte minden pontot belefoglaltunk az emlékeztetőbe, amely három megye, valamint az OKF részéről is aláírásra került. A VOLT fesztivál, amelyen több mint ember volt jelen öt nap alatt, különösebb probléma nélkül zajlott le, kirendeltségünk 12 ellenőrzést végzett a fesztivál területén, idén egy helyszíni bírság került kiszabásra. 7. IPARBIZTONSÁGI FELÜGYELŐ Veszélyes üzemek szakterület: SEVESO: alsó és felső küszöbértékű üzem a kirendeltség illetékességi területén nincs. Küszöbérték alatti üzem, amely az alsó küszöbérték 25%-át meghaladja, vagy kiemelten kezelendő üzem: - Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Soproni Sörgyára, a gyárban 10 m 3 ammónia van jelen tartályokban, melyet hűtőközegként használnak. - Soproni Vízmű Zrt. Szennyvíztelep, a telepen a szennyvízből kinyert biogáz (metán gáz) tárolása folyik. A fenti két üzem közül a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére határozatban kapott kötelezést a Győr Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Mindkét üzemben IV. negyedévében az éves rendszeres ellenőrzést megtartottuk. A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Soproni Sörgyár területén SKET gyakorlatot ellenőriztünk a megyei Iparbiztonsági Főfelügyelővel. A gyakorlat végrehajtásába a Sopron HTP és az MKI Katasztrófavédelmi Mobil Labor állománya is bevonásra került. Üzemazonosítás helyszíni szemlét 45 üzemben végeztünk az év során. Veszélyesáru-szállítás (VÁSZ) szakterület: 11

12 Az ADR közúti ellenőrzéseket a hatósági osztály munkatársaival és a Soproni Rendőrkapitányság munkatársaival végeztük. Az év második felében a Katasztrófavédelmi Sugármérő Egységgel terveztük közös ellenőrzéseket a Kapuvári, a Mosonmagyaróvári, és a Soproni Kirendeltségek illetékességi területein, a 84-es főút, a határátkelők, a 86-os főút, valamint Hegyeshalom és Rajka térségében az M1 autópályánál. A társhatóságokkal (Rendőrség, NAV, Közlekedési Felügyelet) közösen szervezett autópálya kiterelésekben vettünk részt az M1 autópálya Lajta pihenőjében. Az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közösen Dorog településen ADR telephelyi ellenőrzést és ADR közúti ellenőrzést végeztünk. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatszabása alapján munkaidőn túli ADR ellenőrzést hajtottunk végre a rendőrséggel közösen, valamint 24 órás ADR ellenőrzést tartottunk a hatósági osztály és Győr-Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti labor bevonásával három helyszínen: 84-es főút Újkérnél, Nagycenk és Kópháza között a 111 km-nél, illetve a 85-ös főúton Fertőszentmiklós után és Kópháza, Sopron határátkelőhelyeken. Az ADR közúti ellenőrzés, illetve ADR telephelyi ellenőrzés során 2-2 esetben kezdeményeztük a hatáskörrel rendelkező Győr- Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé a bírságolási eljárást. ADR közúti ellenőrzést 38 esetben, ADR telephelyi ellenőrzést 15 esetben, ADR eseti supervisori ellenőrzést 3 esetben, ADR komplex supervisori ellenőrzést 2 esetben tartottunk. ADR ellenőrzések Komplex supervisori Eseti Supervisori ADR telephelyi A közúti ellenőrzések során az alábbi járműveket ellenőriztük: Ellenőrzött közúti járművek 206 járműből 44 jelölt jármű Ellenőrzött közúti jármű ADR-es jelölt közúti jármű 12

13 Az MKI által elrendelt komplex supervisori ellenőrzés került végrehajtásra év első negyedévében a Press Art Rötzer Kft-nél Sopronban. Az ellenőrzésen a NAV, a Környezetvédelmi Hatóság, a Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szerve a Munkavédelmi Felügyelőség, Sopron Járási Hivatal Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata és a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője vett részt. Az ellenőrzést követően a társhatóságok eljárást kezdeményeztek a jogszabálysértések figyelembevételével. A év IV. negyedévében az iparbiztonsági főfelügyelő feladatszabása alapján komplex supervisori ellenőrzést tartottunk a Defko Sinter Kft. Sopron, Kőszegi u. 6. szám alatti telephelyén az alábbi társhatóságokkal: Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége, Sopron Járási Hivatal Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata. Eseti supervisori ellenőrzést hajtottunk végre három helyszínen a strandok nyitása előtt Petőháza, Hegykő és Sopron településeken a Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatával közösen. A RID vasúti ellenőrzéseket a GYSEV Cargo Zrt. soproni rendező pályaudvarán és a konténer terminál területén tartottuk. Az ellenőrzések során egy esetben indítottunk bírságolási eljárást a szállító és a tankkonténer üzembentartója ellen a kiszabott bírság Ft volt. Az év II. és IV. negyedévben 1-1 alkalommal több megyés Disaster akcióban vettünk részt GYSEV Zrt. Sopron Rendező pályaudvar, Pinnye állomás és Sopron konténer terminál területén Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak részvételével 3-3 napos időtartammal. RID vonat ellenőrzést 29 esetben, RID telephelyi ellenőrzést 17 esetben tartottunk. 35 RID ellenőrzések

14 Az ellenőrzések során ellenőrzött vasúti kocsik: RID hatálya alá tartozó: 267 db, RID hatálya alá nem tartozó vasúti kocsik: 398 db Kritikus Infrastruktúra szakterület: Sopron Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén létfontosságú lakosság ellátó rendszer kijelölésében megkeresés nem érkezett. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság belföldi jogsegélyben kereste meg a kirendeltségünket, így az illetékességi területünkön elhelyezkedő két gázátadó állomás helyszíni szemléjét hajtottuk végre a SKET ben foglaltak valóságtartalmának visszaellenőrzése miatt. A kirendeltség illetékességi területén két szolgáltató végezte a hulladékszállítást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Hulladék szállítás ellenőrzését az illetékességi területünkön 49 esetben végeztük el. Szelektív hulladékgyűjtés körülményeit 5 alkalommal vizsgáltuk helyszíni ellenőrzés keretében. Nyolc település esetében a hulladékszállítást december 31-el a Rekultív Magyarország Kft. nem hosszabbította meg, a kirendeltségünk közreműködésével a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel az érintett települések június 30-ig szerződést kötöttek a hulladékszállításról. Az E-ON Zrt. magasfeszültségű villamos vezetékeinek környezetét 5 esetben vizsgáltuk a Soproni Hegység területén. A szúnyog gyérítés ellenőrzését 8 alkalommal ellenőriztük a Fertőszentmiklósi repülőtérről felszálló repülőgépek esetében, az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk. III ÉVI CÉLKITŰZÉSEK A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata a nemzeti kockázat értékelés eredményének figyelembevételével. Az önkéntesség rendszerének fokozása az önkéntes mentőszervezetek, valamint a települési mentőszervezetek megalakításával és rendszerbeállításával, azok katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonásával. Az Ikva patak, Rák patak Kardos ér, a kisvízfolyások hirtelen áradása és a belvíz elleni eredményes védekezés, kiegészítve az árvízzel, villámárvízzel fenyegetett területen a lakosság önvédelmi képességének növelésével a civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésével. A települések védelmi képességének növelése érdekében a települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésének folytatása, továbbá a közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok végzése. A műveletirányítás rendszerének átszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, csatlakozás az egységes segélyhívó rendszerhez. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységének fejlesztése a szakmai kapcsolatok erősítésével, melynek keretében növelni kell a tűzoltó egyesületek bevonásának számát a hivatásos szervek által szervezett gyakorlatokba. 14

15 Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek széleskörű ismertetése a szervezeten belül és a szervezeten kívül a lakosság, gazdálkodó szervezetek, társhatóságok esetében egyaránt. Integrált hatósági munka során erősíteni kell a társhatóságokkal való együttműködést. A szolgáltató szemlélet erősítésével biztosítani az eljárások törvényességét. A hatósági munka során erősíteni kell az informatikai támogatást. 15

16 BESZÁMOLÓ A S O P R O N I H I V A T Á S O S T Ű Z O L T Ó - P A R A N C S N O K S Á G ÉVI MUNKÁJÁRÓL I ÉVI CÉLKITŰZÉSEK A mentő tűzvédelem hatékonyságának növelése érdekében az önálló beavatkozást vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek felkészítése, rendszerbe állítása a Tűzoltó-parancsnokság működési területén, különös tekintettel azon tűzoltó egyesületekre, amelyek képesek rövidebb időn belül a kárhelyre érkezni, mint a hivatásos tűzoltóság. A felkészítés terjedjen ki a tevékenységi területen előforduló káresemények felszámolására, az EDR rádiórendszer alkalmazási- és az online-kap kezelési ismereteire. A felkészített, önálló beavatkozásra alkalmas tűzoltó egyesületek rendszeres bevonása a kárfelszámolásba a közbiztonság növelése érdekében. Az integrált hatósági munka fejlesztése: a tudatosan tervezett, az egyes szakkérdések egyidejű integrált hatósági ellenőrzésével, a megfelelő létszámú és magas szintű hatályos szakmai ismeretekkel rendelkező állomány biztosításával, a közigazgatási hatósági eljárásra, a hatósági nyilvántartásokra és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó normák maradéktalan betartásával. A évi ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása, valamint a kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, mint kockázati helyszínek ellenőrzése. A kéményseprőipari-közszolgáltatók hatósági felügyeleti ellenőrzése. A lejáró hulladékszállítással kapcsolatos szerződések folyamatos hatósági kontroll alatt tartása. Az önkéntes tűzoltó egyesületi tagok felkészítése a megelőzési munkára. Az integrált hatósági munkába a katasztrófavédelmi megbízott, őrsparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes bevonása. A szakmai napi képzések színvonalának emelése, tényleges élethelyzetnek megfelelő gyakorlatok tartása. II ÉVI ELVÉGZETT FELADATOK 1. Vezetés, irányítás A HTP parancsnok részt vesz a kirendeltség vezetői fórumrendszerében meghatározott koordinációkon és értekezleteken, és működteti a tűzoltóság vezetői fórumait. A napi pontosításon kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok. Szolgálatparancsnoki értekezlet havonta került megtartásra, értékelték az elvégzett munkát és személyre szóló feladatok kerültek meghatározásra. A fórumokon dolgozzák fel szakmai továbbképzéseken elhangzott információkat, átbeszélik a problémákat, felvetéseket, meghallgatják, kisebb ügyekben döntést hoznak. A szolgálatparancsnoki értekezleten lehet feltenni a parancsnok döntési körébe tartozó problémákat és itt dőlnek el a megyei szolgálatparancsnoki fórumra felküldött kérdések is. Az önkéntes, létesítményi tűzoltóságok vezetői részére tartott továbbképzések, értekezletek megtartásra kerültek. Tűzesetek, műszaki mentések A 2014-es évben a tűzesetek száma 10 esettel nőtt, a műszaki mentések száma viszont 72-vel csökkent az előző évi adatokhoz képest. A téves jelzések száma nőtt 44 esettel szándékosan megtévesztő jelzés nem volt. Tüzesetek, illetve műszaki mentések során az irányító, illetve a beosztott állomány a mentési munkáját szakszerűen és kellő határozottsággal látta el. Munkájukban fejlődés tapasztalható. Megfelelő vezetők irányítanak, az állománnyal megfelelő a kapcsolatuk, jól összedolgoznak. A téves jelzések okát minden esetben vizsgáljuk, a jogszabálysértések esetén az ügyet a hatósági osztályra továbbítjuk. 16

17 Tűzeset Műszaki Mentés Téves Jelzés Szándékosan Megtévesztő Jelzés Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés Szándékosan megtévesztő jelzés Összes eset A 2014-es évben három kiemelkedő tűzeset történt án Egyházasfalu, pulykatelep én Sopron, Boglárka köz gerendaház én Répcefői sor kétszintes családi ház. A káreseteket a készenléti állomány megfelelő szakmai színvonalon oldotta meg. A káreset után a felmerülő problémák, az esetleges javaslatok megbeszélésre kerültek, csoport szinten és parancsnoki szinten is. Tűzesetek Sopron város közigazgatási területén Építkezési terület 1 Ipari, termelési létesítmény 5 Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 3 Közlekedési eszköz 3 Közlekedési létesítmény 1 Közterület 6 Nevelési-, oktatási létesítmény 1 Otthon jellegű létesítmény 24 Szálloda jellegű létesítmény 2 Tárolási létesítmény 2 Tűzeset szabad területen 36 Vendéglátó létesítmény 2 Összes 86 Műszaki mentések Sopron város közigazgatási területén Egészségügyi, szociális létesítmény 1 Egyéb 1 Építkezési terület 1 Igazgatási, iroda létesítmény 1 Ipari, termelési létesítmény 3 Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 5 Közlekedési eszköz 6 17

18 Közlekedési létesítmény 5 Közterület 19 Közút 42 Művelődési létesítmény 1 Nevelési-, oktatási létesítmény 3 Otthon jellegű létesítmény 44 Összes viharkár életmentés épületomlás fakidőlés gázszivárgás közúti baleset olaj szennyeződés veszélyes anyagok CO mérgezés Ügyeleti munka Kiemelt feladatként kezeljük, hogy a készenléti szolgálatot ellátók közül minden tűzoltó megismerje és elsajátítsa a híradón lévő alapvető feladatokat. Az ügyeletesek rendszeresen részt vesznek szakági értekezleten. A képzéseket, záró tesztsorokat a tapasztalt ügyeleteseink megfelelő eredménnyel töltik ki. Kiemelkedő eredményt ért el a műveletirányítás területi szakmai versenyén Rozsonits Róbert tű. tőrm. (első helyezett) és Farkas Norbert tű. tőrm. (második helyezett) Az ügyeletesek a 2014-es évben rengeteg tapasztalattal gazdagodtak, átvették a műveletirányítás adatszolgáltatási és feladatkiadási algoritmusát és az ellenőrzéseknek köszönhetően begyakorolták a káresetfelvitelt a Pajzs programba. A híradástechnikai eszközök karbantartása nem egyszerű feladat az ügyeletesek számára. Hiba esetén a GY-M-S MKI Informatikai Osztálya azonnal reagál, segítőkész, jó a kapcsolat. A mindennapi adatszolgáltatás Interneten történik. A KAP-Online rendszer könnyen kezelhető, jól használható. A híradó-ügyeletesek és a szolgálatparancsnokok könnyen elsajátították a kezelését, jó szinten alkalmazzák. A riasztások nagyrészt PAJZS-DÖMI programon keresztül érkeznek az ügyeletre. Az ügyeletesek megfelelő szakmai hozzáértéssel fogadták és továbbították a riasztásokat. A SZÖSZ program bevezetésre került, től élesben. A hibalistákat folyamatosan jeleztük az MKI-ra illetve a BM OKF-re. A programot folyamatosan ellenőrizte a parancsnok, illetve a parancsnokhelyettes. MT és TMMT tervek: A HTP az illetékességi területén található települések MT terveit évben is frissítettük, a központi KAP rendszerre feltöltöttük. Az MT terv adatlapok folyamatos pontosítását elvégeztük, frissítésük folyamatos. Képzés: Az éves kiképzési terveknek megfelelően hajtottuk végre a képzési feladatokat. Az állomány szakmai felkészültsége jó szintű, hozzáállásuk a mindennapi feladatokhoz megfelelő. A beosztottak szakmai színvonalát rendszeresen ellenőriztük. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon szúrópróbaszerűen részt vett a parancsnok és a tűzoltási felügyelő. Az éves kiképzési tervben meghatározottaknak megfelelően feldolgoztuk a súlypontként kijelölt témakört. Az év végén minderről beszámoltattuk a szolgálati csoportokat, írásban és szóban, különös figyelmet fordítva az egyes speciális beosztásokat ellátókra is. Lehetőség szerint az állomány beiskolázásra került a BM KOK tanfolyamaira (tűzoltó- technika kezelői alap, létrakezelői típusvizsga). 18

19 A területi szerv által tartott szakmai továbbképzéseken elhangzott anyagokat a résztvevők továbbadják a képzésen részt nem vett állománynak, illetve jelentenek a továbbképzésen elhangzottakról a vezetőiknek. Az év során elsajátított ismereteket a továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően, félévkor írásbeli teszt formájában, év végi záró vizsga során elméleti és gyakorlati ismeretekből egyaránt beszámoltattuk a készenléti szolgálatot ellátó állományunkat. Az év végi beszámoló végrehajtására december én került sor a tervezett időpontoknak megfelelően. A beszámoltatást Horváth Ákos tű. fhdgy parancsnok vezette le. Az írásbeli tesztet szóbeli beszámoló követte, majd szerelési gyakorlatot hajtott végre a három szolgálati csoport a laktanya udvarán. Gyakorlatok: Az éves tematika alapján a gyakorlatok megtartásra kerültek. A gyakorlatok színvonala emelkedett a füstgép használatával valamint a valós helyzethez közeli szituációk kidolgozásával. A helyismereti gyakorlatok olyan létesítményekben voltak végrehajtva, amelyek taktikai szempontból nagyobb jelentőséggel bírtak illetve TMMT-vel rendelkeztek év december 15-ig az MKI-re megküldésre került a HTP 2015 évi gyakorlatterve, melyben a szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok is szerepelnek helyszínnel és időponttal. A gyakorlatok a Kap-online programban is rögzítésre kerültek. Hivatásos tűzoltó verseny A tűzoltó versenycsapat Scheidl Adolf tű. ftőrm. vezetésével készült a megyei versenyre. Csapatunk összesítésben a negyedik helyezést érte el. A versenyszámok eredményeiben kismértékű növekedés tapasztalható (kismotorfecskendő - szerelés II. hely, 4x100 méteres váltó illetve a horoglétra III. hely). Köszönhető ez a csapategységnek és a megfelelő vezetőnek. Tűzvizsgálat: A Soproni Kirendeltség illetékességi területén évben 6 tűzvizsgálati eljárás indult, amelyeket a tűzoltósági felügyelő folytatott le. A tűzvizsgálati eljárásokat 3 esetben bűncselekmény gyanúja miatt indítottuk, 1 esetben a tűz minősített fokozata III.K volt, 2 esetben a kirendeltség vezető szakmai okból elrendelte a vizsgálat lefolytatását. A tűzesetek közül 3 esetben állapítottuk meg egyértelműen a keletkezési okot: 1 esetben technológiai hiba (súrlódás- szerkezeti meghibásodás), 1 esetben technológiai berendezés meghibásodása, valamint 1 esetben nyílt láng okozott tüzet. A további eljárásokban, 1 esetben a vélelmezett keletkezési ok: rövidzárlat, 2 esetben ismeretlen. A tűzvizsgálati eljárások a vonatkozó BM OKF intézkedések alapján kerültek lefolytatásra. Hivatali munkaidő után 5 esetben a tűzeseti helyszíni szemlét és az ügyfelek meghallgatását a KMSZ végezte el. Tű zvizsgálat indítás oka Bű ncselekmény tűz minő sített fokozata III-as szakmai szempontból indokolt Tű zvizsgálat eredményei Nyílt láng Technólógiai hiba Elektromos energia Ismeretlen 19

20 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek és Létesítményi Tűzoltóságok felügyelete: Önkéntes Tűzoltó Egyesületek A Sopron HTP és az önkéntes tűzoltó egyesületek kapcsolata jó. Az egyesületek folyamatos tájékoztatást kapnak a változásokról és a feladatokról. Félévente parancsnoki értekezletet tartottunk, ahol megbeszélésre kerültek a különböző feladatok (ÖTE verseny, minősítő gyakorlat, továbbképzések, 40 órás tanfolyam, pályázatok, aktuális kérdések stb). Az egyesületek tagjainak képesítése, valamint a szakfelszerelések, védőruhák beszerzése folyamatos javulást eredményez a mentő-tűzvédelem terén. A 2014-es évben egy együttműködési megállapodással bővült a megállapodások száma (Harka ÖTE IV-es kategória). Így a Sopron HTP területén 11 együttműködési megállapodással rendelkező egyesület működik. Pályázó Összesen Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagylózs Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sopronhorpács Összesen: A Soproni Hivatásos Tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek évi támogatására kiírt keret összegéből Ft-ot nyertek el. A pályázati elszámolások folyamatosan történtek, az elszámolások során a hiánypótlások száma csökken, az ellenőrzéseink során a pályázati eszközök állapotát, meglétét vizsgáltuk. Ebben az évben a teljesítményértékelési céloknak megfelelően az együttműködési megállapodások felülvizsgálata megtörtént, Sopronhorpács és Hegykő önkéntes egyesülete II. kategóriába kerül visszasorolásra, a többi egyesület kategóriája nem visszasorolásra, a többi egyesület kategóriája nem változott június 7-én a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Soproni Hivatásos Tűzoltó parancsnokság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltószövetség szervezésében került megrendezésre a peresztegi sportpályán az I fokozatú önkéntes és a létesítményi tűzoltók versenye. A versenyen összesen 14 tűzoltó csapat vett részt. Az egyesületek részére augusztus 30-án és szeptember 5-én vizes gyakorlatokat szerveztünk. A gyakorlatokon 10 egyesület 79 fővel, 10 gépjárművel vett részt, a fertőrákosi gyakorlaton az ausztriai Rust Önkéntes Tűzoltóság is képviseltette magát. ÖTE rendszerbeállító gyakorlat megtartásra nem került sor. Az önkéntes tűzoltó egyesületek parancsnokai részére december 12-én továbbképzés került megtartásra. Az önkéntes egyesület riasztásának és beavatkozásainak száma: ÖTE név vonulás beavatkozás Fertőrákos Nagycenk Hegykő 6 6 Nagylózs 8 5 Sopronhorpács 3 2 Lövő 6 6 Egyházasfalu 4 3 Völcsej 1 1 Und

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Előterjesztés Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ SZERVEZETI ELEMEK Hivatal Feladata a Sz-Sz-B

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat VIII.

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Hírlevél 15. hét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki április 8-ára talajmenti fagy miatt.

Hírlevél 15. hét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki április 8-ára talajmenti fagy miatt. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Figyelmeztető előrejelzés

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ)

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ) BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEI MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (20102013) I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE 1. Állami Népegészségügyi

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon Nemzetközi Iparbiztonsági Tudományos Konferencia 2013. április 10.

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 2013. évi beszámoló jelentés TARTALOMJEGYZÉK

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 2013. évi beszámoló jelentés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I.KIEMELT CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...3 II.VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS HELYZETE...4 HUMÁN TERÜLET:...4 SAJTÓ:...4 III.ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK...4 1.MENTŐ TŰZVÉDELEMI SZAKTERÜLET:...4

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f.

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016.

Részletesebben