KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

2 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk /1999 Helye: Debrecen Dátum: Közhasznúsági bejegyzés száma: Apk /1999 Dátum: Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Rt. Számlaszám: Adószám: Székhely, levelezési cím: 4032 Debrecen Cívis u. 5. 3/28. Telefon: 52/ Fax: 52/ (hangot nem ad, azonnal indítani) Iroda: 4024 Debrecen Péterfia u. 4. 3/2. Telefon/fax: 52/ Képviselő: Zsupos Sándor, kuratóriumi elnök Telefon: 30/ Honlap:

3 I. számviteli beszámoló

4 Pénzügyi beszámoló Bevétel összesen: Ebből Nyitó pénzkészlet Adományok SZJA 1% Pályázat Kamatbevétel Bevétel összesen: Kiadások összesen: Ebből irodaszer, nyomtatvány számítógépalk., festékpatron Hírlevél Mama-vizit kiadvány posta belföldi kiküldetés telefon hirdetés szakfolyóirat, újság bérleti díj tanulmányi szerződés átadott temetési segély átadott szociális és célzott segély (pénz) átadott term. segély, játékok, rendezvények átadott tárgyi eszközök pénzbeli hozzájárulások Bakonyszücsi gyermekrehabilitációs program eszközktg. pedagógusok támogatása pszichológus és gyógytornász munkabér és járulékai munkabér és járulékai juttatások könyvelési díj szövetségi tagdíj bank ktg. cégautó vásárlás és fenntartási ktg. egyéb ktg. Kiadások összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft (EEG készülék, aspirációs és biopsziás tűk, ágytálmosó jav.) (Déméter Ház; Bakonyszücsi infrastr, képzés és autóvásárlás) (étk.utalv., üdülési csekk, isk.kezd. tám., telefonhaszn.) ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET Ft Ebből - pénztár Ft - bankszámla Ft - lekötött betét Ft

5 Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2007 adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgy-év év(ek) a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 Forgóeszközök (6-9. sorok) 6 I. Készletek II. Követelések 8 III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök 10 Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 11 C. Saját tőke ( sorok) 12 I. Induló tőke/jegyzett tőke 13 II. Tőkeváltozás/eredmény 14 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalk. tevékenységből 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek ( sorok) 20 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22 Források (passzívák) összesen ( sor)

6 Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2007 adatok E Ft-ban Sorszám Előző Előző év(ek) Tárgyév év helyesbítései a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4 a, alapítótól 5 b, központi költségvetésből 6 c, helyi önkormányzattól 7 d, társadalombiztosítótól 8 e, egyéb 9 f, továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Sorszám A tétel megnevezése Előző Előző év(ek) Tárgyév év helyesbítései a b c d e Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 14 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett tételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.) 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 22 Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 27 ( ) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

7 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1+2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 33 eredménye (A/I-E/1-E/4) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 34 eredménye (B/I-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (+1+2) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 36 eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 37 eredménye (B/2-F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+H/2 38 J. Fizetendő társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/ I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 44 ebből - megbízási díjak 45 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 48 B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások 49 C. Értékcsökkenési leírás 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

8 II. a költségvetési támogatások felhasználása

9 Alapítványunk 2007-ben Ft költségvetési hozzájárulásban részesült: 1. A évi személyi jövedelemadó 1%-ának az adófizetők általi felajánlása révén 2007 októberében forintot kaptunk. Az alapítvány ezt az összeget egy éven belül átadja a rászorulóknak. 2. A évi személyi jövedelemadó 1%-ának az adófizetők általi felajánlása révén 2006 októberében forintot kaptunk. Az alapítvány annak a vállalásának, hogy a kapott összeget egy éven belül átadja a rászorulóknak, eleget tett, 2006 októberétől 2007 szeptemberéig a célcsoportnak eljuttatta. Elszámolás az állampolgárok évi adójából felajánlott 1%-kal (összege: Ft) Dátum Családok segélyezése Műszerek, eszközök, támogatások az intézmények részére, pedagógiai fejlesztés, rendezvények Az alapítvány bemutatása, hírlevelek, kapcsolattartás Egyéb az alapítvány működéséhez Összesen 2006 október november december január február március április május június július augusztus szeptember Összesen A Nemzeti Civil Alapprogram évi működési célú pályázatán forintot nyertünk. A költség/kiadásnem megnevezése I. Anyagköltségek összesen: - Közüzemi díjak - Energia költségek - Üzemanyag költségek Támogatásból fedezett kiadások (Ft-ban)

10 - Segédanyagok - Munkaruha, védőruha költsége - Szerszámok - Nyomtatvány, irodaszer - Szakkönyvek, előfizetési díjak - Egyéb anyagköltségek II/1. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások összesen: - Szállítás, rakodás, raktározás költségei - Bérleti díjak - Javítás, karbantartás költségei - Posta, telefon és kommunikációs költségek - Oktatás, továbbképzés költségei - Utazási és kiküldetési költségek - Egyéb anyagjellegű szolgáltatások II/2. Egyéb szolgáltatások összesen: - Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek - Bankköltségek - Biztosítási díjak - Hirdetési, és reklámköltségek - Könyvelési, könyvvizsgálói, ügyvédi stb. díj - Honlap fenntartás költségei - További szolgáltatások díjai III/1.Bérköltség összesen: - Munkavállalók bruttó bére - Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja - Ösztöndíjas foglalkoztatottak ösztöndíja III/2. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: - Reprezentációs költségek - Költségtérítések - Betegszabadság idejére eső bruttó bérköltség - Étkezési, üdülési hozzájárulás III/3. Járulékok és adók összesen: IV. Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak összesen: - Immateriális javak ezer Ft alatti eszközök ezer Ft feletti eszközök ÖSSZESEN (=I.+II.+III.+IV.):

11 4. A Nemzeti Civil Alapprogram nyomtatott és elektronikus civil sajtótermékek fejlesztésének és létrehozásának támogatására kiírt évi pályázatán alapítványunk Mama-vizit című kiadványának fejlesztésére, bővítésére és újabb kiadására forintot nyert, amelyből az 1. részlet, forint érkezett 2006-ban az alapítvány számlájára, a 2. részletet, forintot 2007-ben utalta át a Kincstár. Mivel a évi közhasznúsági jelentés elkészítésekor a projekt még folyamatban volt, a teljes összeg elszámolását ez a közhasznúsági jelentés tartalmazza. A költség/kiadásnem megnevezése Megítélt támogatás (Ft) Számlával, pénzügyi bizonylattal igazolt támogatási összeg (Ft) Eltérés (megítélt támogatás- számlával bizonylattal igazolt támogatási összeg) (Ft) A) Személyi juttatások összesen (A1+A2) A1: Megbízási díj és munkáltatót terhelő járulékok A2: Bér és munkáltatót terhelő járulékok B) Dologi kiadások összesen (B1+B2+B3+B4) B1: Készlet beszerzés B2 Kommunikációs szolgáltatások telefon, fax, internet, posta B3 Szolgáltatási kiadások bérleti díjak (helyiség, gép, stb.) - szállítás (taxi, fuvarozás, stb.) - utazási költségek - nyomdaköltségek kiadvány előkészítési költségek B4 Egyéb dologi kiadások - honorárium, tiszteletdíj - tanácsadás MINDÖSSZESEN (=A+B): A Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériuma alapítványunk részére a rákbeteg gyermekek alap- és támogató kezelésére, valamint az alapítvány programjainak támogatására forint támogatást nyújtott. Megnevezés Számla kiállítója Számla bruttó végösszege (Ft) Elszámolt bruttó összeg (Ft) Ételfogyasztás, italfogyasztás Fanny-Line Kft Autóbuszközlekedés Miskolc-Debrecen-Miskolc útvonalon Múzeumpedagógia, fotójegy, videójegy, tárlatvezetés, támogatott diákcsoport, csoportos jegy hétvége A Paszport Kft MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság Összesen

12 III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

13 Bevétel összesen: Ebből Nyitó pénzkészlet Adományok SZJA 1% Pályázat Kamatbevétel Bevétel összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások összesen: Ft Ebből irodaszer, nyomtatvány Ft számítógépalk., festékpatron Ft Hírlevél Ft Mama-vizit kiadvány Ft posta Ft belföldi kiküldetés Ft telefon Ft hirdetés Ft szakfolyóirat, újság Ft bérleti díj Ft tanulmányi szerződés Ft átadott temetési segély Ft átadott szociális és célzott segély (pénz) Ft átadott term. segély, játékok, rendezvények Ft átadott tárgyi eszközök Ft (EEG készülék, aspirációs és biopsziás tűk, ágytálmosó jav.) pénzbeli hozzájárulások Ft (Déméter Ház; Bakonyszücsi infrastr, képzés és autóvásárlás) Bakonyszücsi gyermekrehab. program eszközktg Ft pedagógusok támogatása Ft pszichológus és gyógytornász munkabér és járulékai Ft munkabér és járulékai Ft juttatások Ft (étk.utalv., üdülési csekk, isk.kezd.tám., telefonhaszn.) könyvelési díj Ft szövetségi tagdíj Ft bank ktg Ft cégautó vásárlás és fenntartási ktg Ft egyéb ktg Ft Kiadások összesen: Ft ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET Ft Ebből - pénztár Ft - bankszámla Ft - lekötött betét Ft

14 IV. cél szerinti juttatások

15 Alapítványunk által 2007-ben cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli támogatások: 1. Tárgyi eszközöket, alkatrészeket a következő kórházakba vásároltunk: budapesti I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Haemato-Onkológiai Osztály részére: aspirációs és biopsziás tűk; a debreceni Gyermekklinika Neurológiai Osztálya és Járóbeteg Szakrendelője részére: a 2005-ben megvásárolt EEG készülék további bővítéseként 1 db Easy View 8 csatornás EEG Holter készülék; a debreceni Gyermekklinika Belgyógyászati Osztálya részére: hozzájárulás az ágytálmosó berendezés javításához, szervízeléséhez; összesen Ft értékben. 2. Pénzbeli hozzájárulást a következő célokra fizettünk: a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére: 600 ezer Ft az intézmény képzési tevékenységéhez; a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére: 400 ezer Ft az intézmény infrastruktúrájának javításához; a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére: 3,5 millió Ft az intézmény hétszemélyes gépkocsijának lecseréléséhez; a budapesti Szent László Kórház Csontvelő-transzplantációs Osztályán kezelt gyermekekért létrejött Déméter Alapítvány részére: 300 ezer forint a Déméter Ház működtetésének finanszírozásához; összesen Ft értékben. 3. Pénzbeli (szociális) segélyt és célzott támogatásokat összesen Ft értékben fizettünk ki. Több mint 200 család kapott 1 vagy 2 alkalommal 5-45 ezer forint közötti összeget. 4. Temetési segélyben 18 család részesült, összesen Ft értékben. 5. Támogattuk a kórházak pedagógusainak, ill. pszichológusainak a munkáját a foglalkozásokhoz való eszközök, anyagok biztosításával a következő kórházakban: budapesti Madarász utcai Gyermekkórház, Belosztály haematológiai részleg, budapesti Szent László Kórház, Csontvelő-transzplantációs osztály, budapesti I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Haemato-Onkológiai osztály, budapesti Bethesda Gyermekkórház, Csecsemő- és Belosztály, debreceni Gyermekklinika, Haematológiai Osztály, miskolci BAZ megyei Kórház, GYEK, Gyermekhaematológiai- és Csontvelő-transzplantációs Osztály, pécsi Gyermekgyógyászati Klinika, Onkológiai osztály, szegedi Gyermekgyógyászati Klinika, Haemato-Onkológiai osztály, szombathelyi Markusovszky Kórház, Csecsemő és Gyermekosztály, Haemato-Onkológia. Az adomány mértéke: Ft. 6. Természetbeni segélyeket, játékokat kirándulások (budapesti Gyermeknap és debreceni da Vinci kiállítás megtekintése), valamint Karácsony alkalmából (hat gyermek-hematológiai centrumban) osztottunk szét. Az alapítvány Remény Hírek című hírlevelében megjelentetett háromfordulós kvízvetélkedőn pedig összesen 33 gyermek részesült ajándékban. A természetbeni segélyek, játékok, rendezvények értéke: Ft.

16 7. Megkezdtük a Bakonyszücsön működő Daganatos Betegek Rehabilitácós Lelki Otthonában 2008-ban induló gyermek-rehabilitációs program eszközeinek beszerzését. A megvásárolt eszközök értéke: Ft. 8. Továbbra is megjelentettük az alapítvány Remény hírek című, negyedévente megjelenő hírlevelét, illetve újra kiadásra került a családoknak szóló Mama-vizit című tájékoztató. A megjelentetett kiadványok értéke: Ft. Célzott juttatásként 2007-ben összesen forintot osztottunk szét más szervezeteknek, vagy magánszemélyeknek nyújtott támogatás formájában.

17 V. kimutat á s a központi költ s é g v e t é s i szerv t ő l, a z elkülönített állami pénzalaptól, a hely i önkormányzat t ó l, a kisebbségi települési önkormányzat t ó l, a települési önkormányzat o k társulásától és m i n d e z e k szerv e i t ő l kapott támogat á s o k r ó l

18 Alapítványunk 2007-ben Ft költségvetési hozzájárulásban részesült: 1. A évi személyi jövedelemadó 1%-ának az adófizetők általi felajánlása révén 2007 októberében forintot kaptunk. Az alapítvány ezt az összeget egy éven belül átadja a rászorulóknak. 2. A Nemzeti Civil Alapprogram évi működési célú pályázatán forintot nyertünk. 3. A Nemzeti Civil Alapprogram nyomtatott és elektronikus civil sajtótermékek fejlesztésének és létrehozásának támogatására kiírt évi pályázatán alapítványunk Mama-vizit című kiadványának fejlesztésére, bővítésére és újabb kiadására forintot nyert, amelyből az 1. részlet, forint érkezett 2006-ban az alapítvány számlájára, a 2. részletet, forintot 2007-ben utalta át a Kincstár. Mivel a évi közhasznúsági jelentés elkészítésekor a projekt még folyamatban volt, a teljes összeg elszámolását ez a közhasznúsági jelentés tartalmazza. 4. A Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériuma alapítványunk részére a rákbeteg gyermekek alap- és támogató kezelésére, valamint az alapítvány programjainak támogatására forint támogatást nyújtott. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől az alapítvány további támogatást nem kapott.

19 VI. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat. Utazási költségtérítésben (az alapító okiratban kitűzött célok teljesítése érdekében) Dr. Szegedi István kuratóriumi tag részesült áprilisában Zsupos Sándorral az alapítvány munkaviszonyt létesített. A munkabére és járulékai, valamint az étkezési utalvány, az üdülési csekk és az iskolakezdési támogatás a pénzügyi beszámolóban szerepel.

20 VII. közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

21 2007-ben a következő eredményeket érte el az alapítvány az adományok közvetítésével: Családok támogatása Alapítványunk megalakulásától kezdve segíti a hozzá forduló, rászoruló családokat. Kezdetben alkalmankénti támogatást nyújtottunk, de amióta 2002-től az 1 %-os törvény követelményeinek megfelelve fogadhatjuk az állampolgárok adójának felajánlható részét, azóta több mint 400 családot támogattunk már rendszeresen ezer Ft közötti összeggel, szociális alapú segélyezés formájában. Az 1%-os felajánlás magas összege adta meg a lehetőséget arra, hogy az alapítvány a csontvelő-átültetésen átesett gyermekek számára külön segélyalapot hozhasson létre. Ez főleg az otthoni sterilitás elősegítését célozza meg 5x5.00 Ft-os kifizetéssel. Valamint továbbra is folyamatosan fizetjük a temetési segélyt, amelynek összege 30.00Ft ben a célzott támogatásokkal együtt közel 8,2 millió forintot fordítottunk a családok támogatására. Szabadidős programok A beteg gyermekek családjaikkal már több kiránduláson, szabadidős programon vehettek részt az alapítvány szervezésében, támogatók bevonásával júniusában az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány és az Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért Egyesület által szervezett, Budapesten tartott Gyermeknapra indítottunk két csoportot, a debreceni Gyermekklinika Haematológiai Osztályán és miskolci BAZ megyei Kórház, GYEK, Gyermekhaematológiai- és Csontvelő-transzplantációs Osztályán kezelt gyermekek vettek részt a kiránduláson. Vendégül láttuk Debrecenben a miskolci BAZ megyei Kórház, GYEK, Gyermekhaematológiai- és Csontvelőtranszplantációs Osztályán kezelt gyermekeket és kísérőiket, az Egri Leukémiás Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány csoportját, és a debreceni Gyermekklinika Haematológiai Osztályán kezelt gyermekeket és kísérőiket, akik megtekintették a debreceni MODEM-ben a da Vinci kiállítást. A kórházakban az ünnepeket is megtartják. A karácsonyi hangulathoz 6 gyermek-hematológiai centrumban járultunk hozzá DVD-lejátszóval és db DVD-mesefilmmel ismét a Magyar Posta támogatásával. Továbbra is megjelentettük 5000 példányban az alapítvány Remény hírek című, negyedévente megjelenő hírlevelét, illetve újra kiadásra került a családoknak szóló Mama-vizit című tájékoztató. Az alapítvány Remény Hírek című hírlevelében már második alkalommal megjelentetett háromfordulós kvízvetélkedőn 33 gyermek vett részt eredményesen, és részesült ajándékban. Ezen kívül a debreceni Aquaticum üzemeltetőjével kötött szerződés alapján 2007-ben is havonta egyszer lehetőség nyílt 5-5 család részére a Mediterrán élményfürdő kedvezményes látogatására. Pedagógusi munka támogatása Már 5. éve támogatja az alapítvány a gyermek-hematológiai centrumokban dolgozó kórházpedagógusok munkáját. A kórházpedagógus feladata a tartósan gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása. A betegség diagnosztizálása, az életkörülmények, és életminőség drasztikus megváltozása, a kórházi környezet, a kezelések okozta testi és lelki sérülések nagy terhet rónak egy fiatal, még fejlődő személyiségre. A kórházpedagógus segítséget nyújt mind a gyermek, mind a szülők számára az új szituáció (megbetegedés) megoldásában, elfogadásában. Folyamatosan programokat szervez a gyermekek számára, mint ünnepségek (Mikulás, Karácsony, Húsvét, születés- és névnapok), séták, közös kreatív (rajz és technika) foglalkozások, közös videózás, mesehallgatás, társasjátékok játszása stb ben az alábbi kórházak pedagógusait, pszichológusait támogatta az alapítvány: budapesti Madarász utcai Gyermekkórház, Belosztály haematológiai részleg, budapesti Szent László Kórház, Csontvelő-transzplantációs osztály, budapesti I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Haemato-Onkológiai osztály, budapesti Bethesda Gyermekkórház, Csecsemő- és Belosztály, debreceni Gyermekklinika, Haematológiai Osztály, miskolci BAZ megyei Kórház, GYEK, Gyermekhaematológiai- és Csontvelő-transzplantációs Osztály,

22 pécsi Gyermekgyógyászati Klinika, Onkológiai osztály, szegedi Gyermekgyógyászati Klinika, Haemato-Onkológiai osztály, szombathelyi Markusovszky Kórház, Csecsemő és Gyermekosztály, Haemato-Onkológia. A hematológiai centrumok támogatása Az Alapítvány céljai között szerepel a gyógyítási tevékenység segítése. Ennek érdekében a centrumok által igényelt orvosi műszerekkel, eszközökkel, berendezésekkel támogatja az orvosok munkáját. Ezek beszerzéséhez az Alapítvány közvetlenül is hozzájárul a kapott 1%-ok segítségével, illetve nagy szervezőmunkával cégek, magánszemélyek, szervezetek adományait, támogatását közvetíti. A 2007-ben átadott műszerek, berendezések: budapesti I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Haemato-Onkológiai Osztály részére: aspirációs és biopsziás tűk; a debreceni Gyermekklinika Neurológiai Osztálya és Járóbeteg Szakrendelője részére: a 2005-ben megvásárolt EEG készülék további bővítéseként 1 db Easy View 8 csatornás EEG Holter készülék; a debreceni Gyermekklinika Belgyógyászati Osztálya részére: hozzájárulás az ágytálmosó berendezés javításához, szervízeléséhez. A 2007-ben átadott pénzbeli hozzájárulások: a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére: 600 ezer Ft az intézmény képzési tevékenységéhez; a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére: 400 ezer Ft az intézmény infrastruktúrájának javításához; a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére: 3,5 millió Ft az intézmény hétszemélyes gépkocsijának lecseréléséhez; a budapesti Szent László Kórház Csontvelő-transzplantációs Osztályán kezelt gyermekekért létrejött Déméter Alapítvány részére: 300 ezer forint a Déméter Ház működtetésének finanszírozásához; megkezdtük a Bakonyszücsön működő Daganatos Betegek Rehabilitácós Lelki Otthonában 2008-ban induló gyermek-rehabilitációs program eszközeinek beszerzését; a debreceni Gyermekklinika Haematológiai Osztályán kezelt gyermekek részére 2007 októberétől napi 2 órában pszichológus és gyógytornász szakember foglalkoztatását finanszírozzuk. 1% A Remény Alapítványnak 2002-től nyílt lehetősége az adóból felajánlott 1% fogadására, 2007-ben 49,9 millió forint támogatásban részesült. A Remény Alapítvány egy éven belül átadja az 1%-os felajánlásokat a rákos gyermekek, családjaik, és az őket gyógyító intézmények részére. Készült: Debrecen, március 6. Dr. Szegedi István Farkasné Kardos Katalin Zsupos Sándor A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. március 31. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2010. évről Készült: Budapest, 2011. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évről Készült: Budapest, 2010. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben