A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013"

Átírás

1 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából Készítette: Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója Bordás István közművelődési szakértő Sárospatak, szeptember 30.

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezető Előzmények...6 I. Helyzetelemzés A kistérség jellemzése Általános megállapítások A települések jellemzése történeti hagyományok és a kulturális ellátottság megközelítésben Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Települések összefoglaló jellemzése a népesség és az infrastruktúra megközelítésében A kistérség kulturális ellátása helyzetének elemzése A kistérség legjelentősebb kulturális ellátó intézményének bemutatása A kistérség települési kulturális ellátásának helyzete...25 II. Stratégiai program Célok meghatározása Átfogó célok Kulturális ellátás ágazati és fejlesztési koordinációja, beágyazása az egységes kistérségi fejlesztési tervekbe Stratégiai célok I Prioritás: A térség kulturális ellátási színvonalának emelése a humánerőforrás fejlesztése által II Prioritás: Az információs és kommunikációs a kultúra fejlesztése a lakosság információs szabadsága érdekében III Prioritás: Az épített és szellemi örökséghez kapcsolódó tevékenységek fejlesztése a helyi identitás érősítése és kistérségi image javítása érdekében IV Prioritás: A kistérség területi különbségeinek csökkentése a kulturális területeken V Prioritás: Az öntevékenység és a civil szervezetek támogatása a kulturális terület fejlesztése érdekében VI Prioritás: A kisebbségi kultúra megjelenési formáinak segítése kistérségi kulturális tevékenység támogatása a kulturális sokszínűség jegyében Programok A térségi kulturális humán erőforrás bővítése és koordináció a tevékenységben

3 Kistérségi és mikro térségi kulturális szakemberek alkalmazása Az önkéntesek bevonásának és megtartásának ösztönzése A mozgókönyvtári ellátásban dolgozók foglalkoztatási idejének növelése Továbbképzések a kultúrában dolgozók számára kistérségi szinten Rendszeres koordináció a tevékenységek összehangolására A kistérségi kommunikáció átfogó fejlesztésének ösztönzése A települési közösségi internet elérési pontok számának növelése A helyi és kistérségi hagyományos sajtó és az internetes megjelenés támogatása, ösztönzése A kistérségről szóló belső és külső kommunikációs és marketing tevékenység összehangolása a fejlesztés támogatása A helyi épített és szellemi örökség jelentőségének növelése a kistérségi kulturális életben A szellemi és épített örökség feltárásának ösztönzése A helyi örökség megismertetésének támogatása a kistérségen kívül A helyi hagyományok és épített örökség bemutatásának megszervezése kistérségi szinten Hozzájárulás a mikro térségi ellátási különbségek csökkentéséhez a kultúra területén Koordináció a települési kulturális fejlesztések területén Az bodrogközi, hegyközi és hegyaljai települések kulturális cseréjének megszervezése Az öntevékeny és civil szervezetek létrejöttének és működésének támogatása A helyi művelődő közösségek támogatása Közvetlen segítség nyújtás civil szervezetek létrejöttéhez és működtetéséhez A kulturális célú civil kezdeményezések munkájának helyi elismerésének ösztönzése, kistérségi szintű elismerése A kisebbségi kultúra megjelenési formáinak támogatása a kistérségben A roma társadalmi integráció segítése a kultúra eszközeivel specifikus programok a felnőtteknek, a gyermekek integrációjának segítése A sváb és ruszin kulturális hagyományok megismertetése a kistérség lakosságával A program végrehajtásának szervezeti operatív háttere Sárospataki Kistérségi Közkincs-kerekasztal A sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára kulturális feladatellátást támogató tevékenysége...43 III. Az operatív program intézkedései...45 Függelék

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ * A Sárospataki Többcélú Kistérség Társulás területén a kulturális alapellátás egyenlőtlenségeket mutat. A lokális társadalmi értékek feltárása, a hazai és egyetemes kultúra értékeinek közvetítése, az öntevékeny csoportok működése nem minden esetben a lakossági igényekhez igazodva valósul meg. A kistérségi kulturális stratégia e problémákból kiindulva fogalmazza meg az elkövetkezendő időszak feladatait a lakosság kulturális alapellátásának szervezésében. E tekintetben hat problémakör meghatározó, melyek a következők. A térség kulturális ellátása szempontjából nem elégséges a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrás, közöttük a koordináció alacsony szinten biztosított. A lakosság nem fér hozzá a helyi és kulturális információkhoz, illetve kevés az információ a kistérségen belüli településekről. A kistérség kulturális, szellemi öröksége nem feltárt, nem hangsúlyos a mindennapi életben. A kulturális ellátásában nagyok a területi különbségek a mikro térségek között. Általában, de leginkább a kultúra területén kevés az önszerveződő közösség, civil szervezet. A kisebbségi kultúra nem integrált a települések kulturális életébe. A fentiekből kiindulva a kistérségi kulturális fejlesztési stratégia általános célja a lakosság kulturális alapellátásához kapcsolódó fejlesztésének támogatása, azokon a kereteken belül, amelyeket a többcélú kistérségi társulások működése napjainkban lehetővé tesz. A fejlesztések kistérségi támogatásának területe irányulhat: a kulturálódás lehetőségeinek települési szintű fejlesztésére, a közösségi élet színtereinek és szervezési lehetőségeinek bővítésére, az információhoz való hozzájutás lehetőségeinek bővítésére, a kissebségi kultúra hangsúlyosabbá tételére. A támogatás módjai elsősorban az együttműködésen kell, hogy alapuljanak. Ennek területei a következők: koordináció a szakmapolitikában, koordináció a szakmai tevékenységben, forrásallokációk és forráshatékonyság növelő tevékenységek, fejlesztéspolitikai koordináció, elsősorban a kulturális infrastruktúra fejlesztésének területén, szakmai támogató tevékenységek a településeken, kistérségi és mikro térségi szintű rendezvények szervezése, feltárás, kutatás a térség kulturális értékeit és igényeit illetően. A többcélú kistérségi társulás átfogó célja a kulturális fejlesztések területén, az erőforrások hatékonyabb kihasználására, a szakmai koordinációra, az alapszintű kulturális ellátás szakmai színvonalának emelésére irányul. E cél megvalósításában figyelembe veszi az egyes településeken meglévő igényeket és a jelenlegi színvonalat. * A stratégiára vonatkozó átfogó probléma- és célfát a Függelék 3. sz. melléklete tartalmazza. 4

5 Átfogó cél: a kistérség kulturális alapellátási színvonalának emelkedése. Stratégiai célok A térség kulturális ellátási színvonalának emelése, a humánerőforrás fejlesztése által. Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése a lakosság információs szabadsága érdekében. Az épített és szellemi örökséghez kapcsolódó tevékenységek fejlesztése, a helyi identitás erősítése a kistérségi image javítása érdekében. A kistérség területi különbségeinek csökkentése a kulturális területeken. Az öntevékenység és a civil szervezetek támogatása a kulturális terület fejlesztése érdekében. A kisebbségi kultúra megjelenési formáinak segítése, kistérségi kulturális tevékenység támogatása a kulturális sokszínűség jegyében. Kulturális ellátás ágazati és fejlesztési koordinációja, beágyazása az egységes kistérségi fejlesztési tervekbe. A stratégia célokból eredő prioritások belső szerkezete specifikus célok I. Prioritás: A térség kulturális ellátási színvonalának emelése a humánerőforrás fejlesztése által A települési kultúrában dolgozó szakemberek számának növelése. A kulturális ellátásban dolgozó önkéntesek fokozott támogatása. A könyvtári foglalkoztatottak munkaidő növelése. A kor igényeinek megfelelő továbbképzések a kultúrában dolgozók számára. Koordináció a kulturális tevékenységben. II. Prioritás: Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése a lakosság információs szabadsága érdekében A lakossági információs források bővítése. A helyi hagyományos és elektronikus sajtó fejlesztése. A kistérségi kommunikáció fejlesztése (belső, külső). III. Prioritás: Az épített és szellemi örökséghez kapcsolódó tevékenységek fejlesztése a helyi identitás erősítése a kistérségi image javítása érdekében A települési, mikro térségi hagyományok és épített örökség feltárásának ösztönzése. A feltárt települési hagyományok feldolgozásának és közreadásának ösztönzése. A helyi identitás erősítése az egyes hagyományok kistérségi bemutatásával. IV Prioritás: A kistérség területi különbségeinek csökkentése a kulturális szférában Az egyes mikro térségi ellátási szintek közelítésének támogatása, a fejlesztések koordinációjával. A mikro térségek kulturális cseréjének megszervezése. V. Prioritás: Az öntevékenység és a civil szervezetek támogatása a kulturális terület fejlesztése érdekében A helyi művelődő közösségek közvetlen, vagy közvetett támogatása, munkájuk koordinációja. Segítségnyújtás civil szervezetek létrejöttéhez és működtetéséhez. Az öntevékeny formális és nem formális közösségek munkájának elismerése. VI. Prioritás: A kisebbségi kultúra megjelenési formáinak segítése, kistérségi kulturális tevékenység támogatása a kulturális sokszínűség jegyében A roma kissebségi gyermekek programokkal való ellátása az integráció érdekében. A felnőtt roma lakosság sajátos programmal való ellátásának ösztönzése. A sváb és ruszin hagyományok bemutatása a kistérség településein. 5

6 BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 2007-ben először vett részt a Közkincskerekasztal programban. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával megvalósult Közkincs-kerekasztal létrehozásában a kistérség 16 települése érintett. A megszervezett fórumok a települési döntéshozók (polgármesterek, jegyzők), közművelődési és könyvtári szakalkalmazottak, valamint civil szervezetek képviselőinek részvételével zajlottak. A projekt lebonyolítása során jól körvonalazódtak a közös gondolkodás lehetséges útjai, ugyanakkor a jövőbeni tervezésnél számos különbséget is figyelembe kellett vennünk. A szeptember és 2008 májusa között megvalósuló együttműködés legfontosabb hozadéka az volt, hogy valamennyi kistelepülés el tudta magát helyezni a közművelődési feladatellátás rendszerében. Jól érzékelhetővé vált a tájegységi hovatartozásból Tokajhegyalja, Hegyköz, illetve Bodrogköz adódó eltérések, szokások. Tokaj-hegyaljai települések: Bodrogolaszi, Hercegkút, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vámosújfalu. Bodrogközi települések: Kenézlő, Györgytarló, Vajdácska, Viss, Zalkod, Hegyközi települések. Erdőhorváti, Háromhuta, Komlóska. A hegyaljai települések közül öt Bodrog-parti település, a két kistáj határán fekszik, így mindkettő jellegzetességeit magán viseli. A szakmai fórumon készített SWOT-analízis egyértelműen mutatta az erősségekben rejlő lehetőségeket és a hiányokból fakadó veszélyeket. Itt külön említésre került a kisebbség, elsősorban a cigány népesség jelenléte, és arányuk várható növekdése. A nemzetiségi kultúra ezen kívül két településen jelenik meg markánsan, Hercegkúton a sváb, Komlóskán pedig a ruszin hagyományokban. * A projekt lebonyolítását koordináló sárospataki intézménnyel korábban is jó kapcsolatot ápoltak a kistelepülések, így a közös hangot és az együttműködés irányait nem volt nehéz meghatározni. Ebben segítségünkre voltak a mozgókönyvtári ellátásban 2004-óta tevékenykedő könyvtárosok, illetve a településeken jelenlévő, kulturális területen is tevékenykedő civil szervezetek. Fontos törekvésünk volt, hogy a kistérségi körzetközpont intézménye és a kistelepülések között kölcsönös kapcsolatrendszer épüljön ki, ne csak a város által nyújtott szolgáltatások falvakban történő megjelenése legyen erőteljes. A tárgyi felszereltségből adódik, hogy nagyszínházi, gyermekszínházi produkciót, mozi filmvetítést csak Sárospatakon tudunk a kistérségben élők számára jó minőségben biztosítani, de amatőr előadó-művészeti közösségeink, tárgyalkotó csoportjaink rendszeresen jelen vannak a falvakban is. Ugyanakkor a kistelepülések közül is többen bemutatkoztak saját programmal sárospataki rendezvényeken. A Közkincs-kerekasztal megalakulásának időszakában hangsúlyt fordítottunk arra is, hogy más, már jól működő (kazincbarcikai és ózdi kistérség) együttműködés példáit bemutassuk a Sárospataki Többcélú Kistérségi Tanács előtt. Ugyancsak felvillantottuk a megyei feladatellátóval történő együttműködés és a civil szektorral lehetséges közös munka formáit. A Közkincs-kerekasztal programot lezáró alkalommal megfogalmaztuk javaslatainkat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás kulturális koncepciójához, melynek fő fejezetei: * A részletes SWOT analízist a függelék 2. sz. melléklete tartalmazza. 6

7 szakember ellátottság feladatellátásban résztvevő elkötelezett emberek, kisebbség, civil szervezetek, koordináció, nyilvánosság, kulturális források tervezhetetlenségének áthidalása, kistérség kulturális különbségeinek kezelése. Mindezek tükrében egységes volt az elhatározás a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás települései részéről, hogy 2008-ban ismét pályázatot nyújtsunk be a Kerekasztal munkájának folytatására ban a Közkincs-kerekasztal további működésére támogatást nyertünk ben a Kerekasztal eseményei mellett négy fontos terület került a középpontba. 1. Kistérségi társulási megállapodás módosítása, közművelődési feladatellátással történő bővítése. 2. Kistérségi kulturális értékleltár elkészítése. 3. Kulturális stratégia elkészítése 4. Kistelepüléseken megvalósuló, egységes arculatú helytörténeti kiállítások. Az elmúlt évi együttmunkálkodás eredményezte azt az elhatározást, hogy a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása a közművelődési feladatellátással bővül. A Kistérségi Társulási Tanács decemberi ülésén arról határozott, hogy a települési önkormányzatok hozzájárulását követően a társulási megállapodást a fentiek szerint módosítja. A fórumok mellett (Sárospatak, Olaszliszka helyszínnel) legfontosabb feladatunk volt a kistérségi értékleltár elkészítése. A visszaérkezett kérdőívekből jól körvonalazódtak a további feladatokat meghatározó kérdéskörök. Szerencsésnek mondható, hogy ez idő alatt került nyilvánosságra az a kutatási eredmény, melyet a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus készített a vidék és kistérség kulturális állapotáról. A nagy országos felmérés sárospataki kistérségre vonatkozó eredményei megegyezőek voltak az általunk feltárt hiányosságokkal és elért eredményekkel. Sok tennivalónk van a települések szellemi, épített örökségének bemutatása kapcsán, illetve általában a kulturális területhez kötődő eredmények nyilvánossá tételében. A kérdőív rámutatott arra is, hogy egy-egy település rendezvényi struktúrája miként épül fel, kik azok a magánszemélyek, intézmények és szervezetek, akik ezek megvalósításában aktívan részt vesznek. A szakember ellátottság hiánya és a tárgyi feltételek folyamatos javításának szükségessége is napirendre került. Mindezek együttesen alkotják a kulturális stratégia főbb irányvonalait. Az összesített adatok alapján készülő kulturális stratégia szervesen illeszkedik és kapcsolódik a kistérség már meglévő fejlesztési elképzeléseihez, és alkalmas arra, hogy közös mikro térségi, kistérségi pályázatok alapját képezze. A stratégia olyan jövőorientált kulturális koncepciókat tartalmaz, amelyek illeszkednek valamennyi település, mikro térség, valamint a kistérségi központként működő Sárospatak hagyományaihoz, erősségeihez, jövőbeni céljaihoz és kijelöli a meghatározott időszak fő fejlesztési irányait és prioritásait. 7

8 I. HELYZETELEMZÉS 1. A kistérség jellemzése 1.1. Általános megállapítások A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulást 16 település alkotja. A közel 30 ezer főt számláló kistérség 478 km² terül el, székhelye Sárospatak. Kistérségünk Borsod-Abaúj- Zemplén megye területének 7%-át teszi ki. Az Északi-középhegység és az Alföld nagytájak találkozásánál helyezkedik el, melyet a Bodrog folyó oszt keleti és nyugati részre. Itt található a Zemplén öt kistájából három: a kistérség keleti része a bodrogközi kistájhoz tartozik, míg nyugati része a hegyaljai kistáj, illetve a Hegyköz részét képezi. Kistérséget alkotó települések száma 16, melyek kistájankénti felosztása a következő. Bodrogköz: Kenézlő, Györgytarló, Viss, Zalkod, Vajdácska Hegyalja: Bodrogolaszi, Hercegkút, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vámosújfalu. Hegyköz: Erdőhorváti, Háromhuta, Komlóska A kistérség megközelítése a főváros irányából az M3 autópályán, majd a 37 számú főközlekedési úton történik. A tájegységek közül csak a hegyaljai települések java rendelkezik vasúti megállóval, illetve állomással, a többi község buszjáratokkal érhető el. A kistájak domborzati viszonyai változó képet mutatnak, a hegyaljai és hegyközi részt lankás dombok és a hegységet létrehozó vulkanikus eredetű kőzetek, talajok jellemzik. A hegység felszínét a szőlő uralja, a hegyvidék belső területein érintetlen erdők, fás legelők, rétek váltakoznak. A Bodrogköz területére az Alföld nagytájához tartozó mezőgazdasági művelésű részek, valamint rétek, legelők és ártéri erdők jellemzőek. A kedvező domborzati és időjárási adottságok miatt a kistérségben egyaránt elérhető a vízparti üdülés, strandolás, különböző téli sportok, a hegyi túrázás. Fontos jellemzője a kistérségnek a nagyszámú védett természeti érték, hiszen a kistérség területén található a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet, a Zempléni Tájvédelmi Körzet és a Tokaj-hegyaljai világörökségi helyszínek nagy része. Érdemes megemlíteni a kistérség egyéb kiemelkedő természeti értékeit, a sárospataki Iskolakertet, a sárospataki Megyer-hegy tengerszemet, a sárospataki Várkertet, valamint a komlóskai és sárospataki tanösvényeket. A kistérség 16 településén fő él. A körzetközpontot alkotó Sárospatak népessége megközelíti a főt. 8

9 A táblázat jól mutatja a népesség jelenlegi helyzetét a kistérségben. * Terület Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) Lakónépességből a nők száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) Lakónépességből a férfiak száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) Mindösszesen Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod A települések jellemzése történeti hagyományok és a kulturális ellátottság megközelítésben Bodrogolaszi A település bemutatása Bodrogolaszi Tokaj-hegyalján, a Bodrog folyó mentén található. Az Árpád-korban alapították, ekkor épült a római katolikus templom is. Nevét a 13. században érkezett olasz telepesekről kapta, akik szőlőműveléssel foglalkoztak. Később is a szőlészet maradt a lakosság fő megélhetési forrása. A 15. században a Perényiek, a Pálóciak, majd a Rákócziak birtoka volt ban a Lónyai család birtokolta. A környéken hatalmas erdők terülnek el, kitűnő vadászlehetőséget biztosítva. A Bodrog folyó pedig lehetőséget nyújt a vízi sportok kedvelőinek a szórakozásra. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. Éveként megtartandó rendezvény: majális. 3. Klubok, öntevékeny közösségek * Forrás: KSH, 2007-es adatok 9

10 Nincs a településen. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak A településen nincs közgyűjtemény. 5. Média Helyi újság nincs, webes portál van. 6. Civil szervezetek A Bodrogolaszi Községben Tanuló Gyermekekért Alapítvány, Bodrogolaszi Sportegyesület, Bodrogolaszi Polgárőr Egyesület. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Bodrog-part horgász lehetősége. Római katolikus templom. 8. Szellemi örökség Nem érkezett értékelhető adat. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 4 falusi szálláshely működik. 10. Kisebbségi önkormányzat Nincs a településen Erdőhorváti A település bemutatása A települést a tatárjárás után említik először. Az első írott adat 1353-ból való, a pálosok ekkor építettek itt zárdát ben Lorántffy Zsuzsannának a birtoka lett. A község a tokaji borvidék tagjaként 2002-ben a világörökség részévé vált. A területen erdő- és szőlőművelésből, mezőgazdasági munkákból éltek. A mindössze kb. 670 lelket számláló falu római katolikus templomát 1332 körül szentelték. A református templom eredetileg 1556-ban épült, de leégése után csak 1789-ben építették újjá. A görög katolikus templom kisméretű, modern megfogalmazású. A katolikus templom mögött domboldalba vájt, hangulatos pincesor látható. A megyében ismert, hagyományos kemencében sült erdőhorváti perec gyártója és boltja is itt található. A falu környékén az ásványgyűjtők körében népszerű Prücsök-tető és az Agáros-tető bővelkedik különböző színű kvarcváltozatokban, achátban, opálban és főként a vörös színű jáspisban, de a Visk-tetőn is szép kristályosodó kőzetdarabok találhatók. A környéken védett növényfajok élnek. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Teleház működik. Évenként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Zempléni Fesztivál helyi rendezvénye, Falunap. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Nem érkezett értékelhető adat. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak A településen nincs közgyűjtemény. 5. Média Helyi újság és webes portál. 6. Civil szervezetek Pártoló Alapítvány az Erdőhorváti Iskoláért, Erdőhorváti Ifjúsági Egyesület. Erdőhorváti Sportegyesület. 10

11 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Ásványlelőhely, római katolikus templom, református templom, 56 pincéből álló pincesor. 8. Szellemi örökség Erdőhorváti perec. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 6 falusi szálláshely működik. 10. Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat Györgytarló A település bemutatása Györgytarló község a Bodrogközben terül el. A település Lorántffy Zsuzsanna révén került a Rákóczi család birtokába. A falu nevében I. Rákóczi György emlékét őrzi ben létrejött a Bodrogközi Állami Gazdaság, a gyümölcstermesztés (alma, körte) sok embernek nyújtott munkalehetőséget. A falu fejlődése felgyorsult. Jelentős épületei a Nagygyörgytarlón található kúria maradványai, Széchenyi Szivattyútelep Tiltó, Református-templom, Katolikus-templom, a II. világháború áldozatainak emlékműve, Lorántffy Zsuzsanna Művelődési Központ, Faluház, Orvosi Rendelő, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda ben megkezdődött a Lorántffy Zsuzsanna Általános Művelődési Központ fokozatos kiépítése. Az új szárnyban kapott helyet a faluház és a tornaterem ben itt helyezték el a könyvtárat is. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda, és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér, alapító okirat nélkül. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Falunap 3. Klubok, öntevékeny közösségek Nem működnek a településen. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak Nincs a településen. 5. Média Helyi újság, webes portál nincs. 6. Civil szervezetek Györgytarlói Fiatalokért Alapítvány, Györgytarlói Sportegyesület. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Nincs a településen. 8. Szellemi örökség Nem érkezett értékelhető adat. 9. Turizmus A település nem kapcsolódott be a falusi vendéglátásba. 10. Kisebbségi Önkormányzat Nincs kisebbségi önkormányzat. 11

12 Háromhuta A település bemutatása Háromhuta a Zempléni tájvédelmi körzet egyik völgyében fekvő kis falu, amely erdőben és vadban gazdag. Létét II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek köszönheti, aki üveggyárat alapított. Az üveggyár egészen a múlt század elejéig működött, ez az időszak volt a Huták fénykora. A szinte érintetlen természeti környezet, a kristálytiszta hegyi levegő sok pihenni vágyót vonz. Sajnos az idő múlásával mind kevesebben maradtak a községben, mert a biztos megélhetés reményében sokan a városokba költöztek. A jelenleg itt élőknek nagy része az idősebb korosztályhoz tartozik, akiknek még fontosak a hagyományok. Megőrizték és még most is beszélik a szlovák (tót) nyelvet. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda, iskola nem működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Anna-napi rendezvény, Falunap, Futóverseny. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Nem működnek a településen. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak A településen nincs közgyűjtemény. 5. Média Helyi újság nincs, webes portál van. 6. Civil szervezetek Háromhutáért Alapítvány. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Védett növények, állatvilág. Több túraútvonal. 8. Szellemi örökség Nem érkezett értékelhető adat. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 19 szálláshely működik. 10. Kisebbségi Önkormányzat Nincs a településen Hercegkút A település bemutatása A település Trautsondorf, mai nevén Hercegkút, a Tokaji történelmi borvidék egyik bortermelő községe ben német telepesek alapították. Nevét 1905-ben változtatták Hercegkútra. Az ősök hagyományait, szokásait, ünnepeit máig megőrizte a község lakossága, akik napjainkban mintegy 730 főt számlálnak. A német azonosságtudat megtartásának legfontosabb képviselői a nemzetiségi vegyes kórus és a nemzetiségi tánccsoportok. A múlt tárgyi emlékeit a Sváb Tájház őrzi, napjaink eredményeiről, gondjairól, sikerekről 2000-től a Hercegkúti Hírek címmel havonta megjelenő információs lap tájékoztatja az érdeklődőket. Idegenforgalmi vonzerejét a gyönyörű táj, a gondozott környezet mellett a 2002 óta a 12

13 Világörökség részét képező pincesorok adják, amelyekben az itt termesztett szőlő termését érlelik és tárolják. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen nemzetiségi óvoda, integrált bölcsődei csoport és általános iskola is működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Közművelődési szakembert alkalmaznak. Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Hercegkút Napja, Zempléni Fesztivál helyi rendezvénye, Szüreti Nap. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Idősek klubja. Nemzetiségi Táncegyüttes. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak Tájház. 5. Média Helyi újság és webes portál. 6. Civil szervezetek Freundschaft Vegyeskórus Egyesület, Heimat Néptánc Egyesület, Hercegkúti Tornaclub, Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány, Hercegkútért Közalapítvány, Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Zempléni Zenészek a Kultúráért Egyesület. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Horgásztó, Pogány kút, tájház, pincesor. 8. Szellemi örökség Tunki, sváb szalonna. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 4 falusi szálláshely működik. 10. Kisebbségi Önkormányzat Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat működik a településen Kenézlő A település bemutatása Kenézlő község a Bodrogköz csücskében, a Tisza és Bodrog folyó ölelésében meghúzódó festői település. Természeti adottságai alapján egyike volt a honfoglaló magyarok által legkorábban megszállt területeknek. Az elmúlt 15 évben nagy változások történtek a falu életében. Felújítások, parkok, építkezések jelezték a fejlődést, a tenni akarást. Ma a látogatót öröm tölti el a fejlődés láttán. Különleges élmény a Görög-katolikus templom ikonosztáza. A természetet kedvelő turistákat a vadregényes táj a környék gazdag növény és állatvilága ejti ámulatba. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér, alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. 13

14 Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Falunap, Idősek napja, Karácsonyi ünnepség. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Nem működik a településen. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak A településen nincs közgyűjtemény. 5. Média Helyi újság és webes portál. 6. Civil szervezetek Kenézlői Óvódás Gyermekekért Alapítvány, Kenézlői Sportegyesület. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Tisza folyó érintetlen árterülete. Görög Katolikus Templom, Szent István szobor. 8. Szellemi örökség Nem érkezett értékelhető adat. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 1 falusi szálláshely működik. 10. Kisebbségi Önkormányzat Kisebbség önkormányzat nem működik a településen Komlóska A település bemutatása Komlóska 330 lelkes ruszin nemzetiségi település. A Zemplén gyöngyszemeként ismert falucska a Zemplén-hegységben fekszik. Az utóbbi időben egyre többen látogatnak el a községbe, amely természeti környezete, várromja és vendégszerető ruszin lakosai révén kelti fel az érdeklődést. A természeti környezet főbb látnivalóinak bemutatására szolgál a telér tanösvény, mely 9 km-es, 500 m szintkülönbségű útvonal mentén 13 állomást foglal magába. A falu határában állt Solymos vára, amely a kirándulók kedvenc célpontja lett. Komlóska lakosságának több mint fele nyugdíjas. Az emberek nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek és tartják el családjukat. Az Önkormányzat a bölcsödét, az óvodát, iskolát és a könyvtárat az Általános Művelődési Központ keretein belül működteti. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen bölcsőde, óvoda, és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. A művelődési központ és a könyvtár egy szervezeti egység. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Zempléni Fesztivál helyi rendezvénye, Komlóska napja, Ruszin Nemzetiségi Találkozó, Tavaszköszöntő Tábortűz. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör, Komlóskai Ruszin Betlehemes 4. Közgyűjtemények múzeumok, tájházak Tájház 5. Média Helyi újság nincs, webes portál van. 6. Civil szervezetek 14

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16.

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Alsóberecki Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Komlóskáról neten található linkek:

Komlóskáról neten található linkek: Komlóskáról neten található linkek: Komlóska Községről, Budapest, Corvinus Egyetem, KOVÁSZ http://kovasz.bkae.hu/konferencia/hazigazda.html Komlóska bányászatának története http://diak.budai-rfg.sulinet.hu/~havassy/komloska/banyasz.html

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2015. szeptember 2-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 3896 Telkibánya, Rákóczi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között 1 Kiépült intézményhálózat a kistérségben Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között Erős művelődési intézményhálózat Pakson, a kistérségi központban (művelődési központ,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Tisztelt Kiss László Úr!

Tisztelt Kiss László Úr! Ügyiratszám: 9139/2007. Kiss László Zempléni Tájak Helyi Közösség Tolcsva Petőfi út 36-40. 3934 Tárgy: Helyi közösség előzetes elismerési kérelmének jóváhagyása Tisztelt Kiss László Úr! Az Irányító Hatóság

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU)

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) TÁJ- ÉRTÉK- VIDÉK műhelykonferencia Előadó: Murányi Norbert, vidékfejlesztési menedzser Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014. Május 21. DÉL-BORSOD

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 2 szám 591 16. Tákos 17. Tarpa 18. Tiszabecs 19. Tiszakanyár 20. Tiszamogyorós 21. Tiszatelek 2 Tivadar 2 Tuzsér 2 Túristvándi 2 Vásárosnamény Nyírség kiemelt turisztikai

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF)

Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF) EMVA LEADER 2011 2012.05.03 Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF) Megvalósítási hely 1 Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. 1027859 Párlatüzem

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben