A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013"

Átírás

1 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából Készítette: Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója Bordás István közművelődési szakértő Sárospatak, szeptember 30.

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezető Előzmények...6 I. Helyzetelemzés A kistérség jellemzése Általános megállapítások A települések jellemzése történeti hagyományok és a kulturális ellátottság megközelítésben Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Települések összefoglaló jellemzése a népesség és az infrastruktúra megközelítésében A kistérség kulturális ellátása helyzetének elemzése A kistérség legjelentősebb kulturális ellátó intézményének bemutatása A kistérség települési kulturális ellátásának helyzete...25 II. Stratégiai program Célok meghatározása Átfogó célok Kulturális ellátás ágazati és fejlesztési koordinációja, beágyazása az egységes kistérségi fejlesztési tervekbe Stratégiai célok I Prioritás: A térség kulturális ellátási színvonalának emelése a humánerőforrás fejlesztése által II Prioritás: Az információs és kommunikációs a kultúra fejlesztése a lakosság információs szabadsága érdekében III Prioritás: Az épített és szellemi örökséghez kapcsolódó tevékenységek fejlesztése a helyi identitás érősítése és kistérségi image javítása érdekében IV Prioritás: A kistérség területi különbségeinek csökkentése a kulturális területeken V Prioritás: Az öntevékenység és a civil szervezetek támogatása a kulturális terület fejlesztése érdekében VI Prioritás: A kisebbségi kultúra megjelenési formáinak segítése kistérségi kulturális tevékenység támogatása a kulturális sokszínűség jegyében Programok A térségi kulturális humán erőforrás bővítése és koordináció a tevékenységben

3 Kistérségi és mikro térségi kulturális szakemberek alkalmazása Az önkéntesek bevonásának és megtartásának ösztönzése A mozgókönyvtári ellátásban dolgozók foglalkoztatási idejének növelése Továbbképzések a kultúrában dolgozók számára kistérségi szinten Rendszeres koordináció a tevékenységek összehangolására A kistérségi kommunikáció átfogó fejlesztésének ösztönzése A települési közösségi internet elérési pontok számának növelése A helyi és kistérségi hagyományos sajtó és az internetes megjelenés támogatása, ösztönzése A kistérségről szóló belső és külső kommunikációs és marketing tevékenység összehangolása a fejlesztés támogatása A helyi épített és szellemi örökség jelentőségének növelése a kistérségi kulturális életben A szellemi és épített örökség feltárásának ösztönzése A helyi örökség megismertetésének támogatása a kistérségen kívül A helyi hagyományok és épített örökség bemutatásának megszervezése kistérségi szinten Hozzájárulás a mikro térségi ellátási különbségek csökkentéséhez a kultúra területén Koordináció a települési kulturális fejlesztések területén Az bodrogközi, hegyközi és hegyaljai települések kulturális cseréjének megszervezése Az öntevékeny és civil szervezetek létrejöttének és működésének támogatása A helyi művelődő közösségek támogatása Közvetlen segítség nyújtás civil szervezetek létrejöttéhez és működtetéséhez A kulturális célú civil kezdeményezések munkájának helyi elismerésének ösztönzése, kistérségi szintű elismerése A kisebbségi kultúra megjelenési formáinak támogatása a kistérségben A roma társadalmi integráció segítése a kultúra eszközeivel specifikus programok a felnőtteknek, a gyermekek integrációjának segítése A sváb és ruszin kulturális hagyományok megismertetése a kistérség lakosságával A program végrehajtásának szervezeti operatív háttere Sárospataki Kistérségi Közkincs-kerekasztal A sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára kulturális feladatellátást támogató tevékenysége...43 III. Az operatív program intézkedései...45 Függelék

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ * A Sárospataki Többcélú Kistérség Társulás területén a kulturális alapellátás egyenlőtlenségeket mutat. A lokális társadalmi értékek feltárása, a hazai és egyetemes kultúra értékeinek közvetítése, az öntevékeny csoportok működése nem minden esetben a lakossági igényekhez igazodva valósul meg. A kistérségi kulturális stratégia e problémákból kiindulva fogalmazza meg az elkövetkezendő időszak feladatait a lakosság kulturális alapellátásának szervezésében. E tekintetben hat problémakör meghatározó, melyek a következők. A térség kulturális ellátása szempontjából nem elégséges a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrás, közöttük a koordináció alacsony szinten biztosított. A lakosság nem fér hozzá a helyi és kulturális információkhoz, illetve kevés az információ a kistérségen belüli településekről. A kistérség kulturális, szellemi öröksége nem feltárt, nem hangsúlyos a mindennapi életben. A kulturális ellátásában nagyok a területi különbségek a mikro térségek között. Általában, de leginkább a kultúra területén kevés az önszerveződő közösség, civil szervezet. A kisebbségi kultúra nem integrált a települések kulturális életébe. A fentiekből kiindulva a kistérségi kulturális fejlesztési stratégia általános célja a lakosság kulturális alapellátásához kapcsolódó fejlesztésének támogatása, azokon a kereteken belül, amelyeket a többcélú kistérségi társulások működése napjainkban lehetővé tesz. A fejlesztések kistérségi támogatásának területe irányulhat: a kulturálódás lehetőségeinek települési szintű fejlesztésére, a közösségi élet színtereinek és szervezési lehetőségeinek bővítésére, az információhoz való hozzájutás lehetőségeinek bővítésére, a kissebségi kultúra hangsúlyosabbá tételére. A támogatás módjai elsősorban az együttműködésen kell, hogy alapuljanak. Ennek területei a következők: koordináció a szakmapolitikában, koordináció a szakmai tevékenységben, forrásallokációk és forráshatékonyság növelő tevékenységek, fejlesztéspolitikai koordináció, elsősorban a kulturális infrastruktúra fejlesztésének területén, szakmai támogató tevékenységek a településeken, kistérségi és mikro térségi szintű rendezvények szervezése, feltárás, kutatás a térség kulturális értékeit és igényeit illetően. A többcélú kistérségi társulás átfogó célja a kulturális fejlesztések területén, az erőforrások hatékonyabb kihasználására, a szakmai koordinációra, az alapszintű kulturális ellátás szakmai színvonalának emelésére irányul. E cél megvalósításában figyelembe veszi az egyes településeken meglévő igényeket és a jelenlegi színvonalat. * A stratégiára vonatkozó átfogó probléma- és célfát a Függelék 3. sz. melléklete tartalmazza. 4

5 Átfogó cél: a kistérség kulturális alapellátási színvonalának emelkedése. Stratégiai célok A térség kulturális ellátási színvonalának emelése, a humánerőforrás fejlesztése által. Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése a lakosság információs szabadsága érdekében. Az épített és szellemi örökséghez kapcsolódó tevékenységek fejlesztése, a helyi identitás erősítése a kistérségi image javítása érdekében. A kistérség területi különbségeinek csökkentése a kulturális területeken. Az öntevékenység és a civil szervezetek támogatása a kulturális terület fejlesztése érdekében. A kisebbségi kultúra megjelenési formáinak segítése, kistérségi kulturális tevékenység támogatása a kulturális sokszínűség jegyében. Kulturális ellátás ágazati és fejlesztési koordinációja, beágyazása az egységes kistérségi fejlesztési tervekbe. A stratégia célokból eredő prioritások belső szerkezete specifikus célok I. Prioritás: A térség kulturális ellátási színvonalának emelése a humánerőforrás fejlesztése által A települési kultúrában dolgozó szakemberek számának növelése. A kulturális ellátásban dolgozó önkéntesek fokozott támogatása. A könyvtári foglalkoztatottak munkaidő növelése. A kor igényeinek megfelelő továbbképzések a kultúrában dolgozók számára. Koordináció a kulturális tevékenységben. II. Prioritás: Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése a lakosság információs szabadsága érdekében A lakossági információs források bővítése. A helyi hagyományos és elektronikus sajtó fejlesztése. A kistérségi kommunikáció fejlesztése (belső, külső). III. Prioritás: Az épített és szellemi örökséghez kapcsolódó tevékenységek fejlesztése a helyi identitás erősítése a kistérségi image javítása érdekében A települési, mikro térségi hagyományok és épített örökség feltárásának ösztönzése. A feltárt települési hagyományok feldolgozásának és közreadásának ösztönzése. A helyi identitás erősítése az egyes hagyományok kistérségi bemutatásával. IV Prioritás: A kistérség területi különbségeinek csökkentése a kulturális szférában Az egyes mikro térségi ellátási szintek közelítésének támogatása, a fejlesztések koordinációjával. A mikro térségek kulturális cseréjének megszervezése. V. Prioritás: Az öntevékenység és a civil szervezetek támogatása a kulturális terület fejlesztése érdekében A helyi művelődő közösségek közvetlen, vagy közvetett támogatása, munkájuk koordinációja. Segítségnyújtás civil szervezetek létrejöttéhez és működtetéséhez. Az öntevékeny formális és nem formális közösségek munkájának elismerése. VI. Prioritás: A kisebbségi kultúra megjelenési formáinak segítése, kistérségi kulturális tevékenység támogatása a kulturális sokszínűség jegyében A roma kissebségi gyermekek programokkal való ellátása az integráció érdekében. A felnőtt roma lakosság sajátos programmal való ellátásának ösztönzése. A sváb és ruszin hagyományok bemutatása a kistérség településein. 5

6 BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 2007-ben először vett részt a Közkincskerekasztal programban. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával megvalósult Közkincs-kerekasztal létrehozásában a kistérség 16 települése érintett. A megszervezett fórumok a települési döntéshozók (polgármesterek, jegyzők), közművelődési és könyvtári szakalkalmazottak, valamint civil szervezetek képviselőinek részvételével zajlottak. A projekt lebonyolítása során jól körvonalazódtak a közös gondolkodás lehetséges útjai, ugyanakkor a jövőbeni tervezésnél számos különbséget is figyelembe kellett vennünk. A szeptember és 2008 májusa között megvalósuló együttműködés legfontosabb hozadéka az volt, hogy valamennyi kistelepülés el tudta magát helyezni a közművelődési feladatellátás rendszerében. Jól érzékelhetővé vált a tájegységi hovatartozásból Tokajhegyalja, Hegyköz, illetve Bodrogköz adódó eltérések, szokások. Tokaj-hegyaljai települések: Bodrogolaszi, Hercegkút, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vámosújfalu. Bodrogközi települések: Kenézlő, Györgytarló, Vajdácska, Viss, Zalkod, Hegyközi települések. Erdőhorváti, Háromhuta, Komlóska. A hegyaljai települések közül öt Bodrog-parti település, a két kistáj határán fekszik, így mindkettő jellegzetességeit magán viseli. A szakmai fórumon készített SWOT-analízis egyértelműen mutatta az erősségekben rejlő lehetőségeket és a hiányokból fakadó veszélyeket. Itt külön említésre került a kisebbség, elsősorban a cigány népesség jelenléte, és arányuk várható növekdése. A nemzetiségi kultúra ezen kívül két településen jelenik meg markánsan, Hercegkúton a sváb, Komlóskán pedig a ruszin hagyományokban. * A projekt lebonyolítását koordináló sárospataki intézménnyel korábban is jó kapcsolatot ápoltak a kistelepülések, így a közös hangot és az együttműködés irányait nem volt nehéz meghatározni. Ebben segítségünkre voltak a mozgókönyvtári ellátásban 2004-óta tevékenykedő könyvtárosok, illetve a településeken jelenlévő, kulturális területen is tevékenykedő civil szervezetek. Fontos törekvésünk volt, hogy a kistérségi körzetközpont intézménye és a kistelepülések között kölcsönös kapcsolatrendszer épüljön ki, ne csak a város által nyújtott szolgáltatások falvakban történő megjelenése legyen erőteljes. A tárgyi felszereltségből adódik, hogy nagyszínházi, gyermekszínházi produkciót, mozi filmvetítést csak Sárospatakon tudunk a kistérségben élők számára jó minőségben biztosítani, de amatőr előadó-művészeti közösségeink, tárgyalkotó csoportjaink rendszeresen jelen vannak a falvakban is. Ugyanakkor a kistelepülések közül is többen bemutatkoztak saját programmal sárospataki rendezvényeken. A Közkincs-kerekasztal megalakulásának időszakában hangsúlyt fordítottunk arra is, hogy más, már jól működő (kazincbarcikai és ózdi kistérség) együttműködés példáit bemutassuk a Sárospataki Többcélú Kistérségi Tanács előtt. Ugyancsak felvillantottuk a megyei feladatellátóval történő együttműködés és a civil szektorral lehetséges közös munka formáit. A Közkincs-kerekasztal programot lezáró alkalommal megfogalmaztuk javaslatainkat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás kulturális koncepciójához, melynek fő fejezetei: * A részletes SWOT analízist a függelék 2. sz. melléklete tartalmazza. 6

7 szakember ellátottság feladatellátásban résztvevő elkötelezett emberek, kisebbség, civil szervezetek, koordináció, nyilvánosság, kulturális források tervezhetetlenségének áthidalása, kistérség kulturális különbségeinek kezelése. Mindezek tükrében egységes volt az elhatározás a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás települései részéről, hogy 2008-ban ismét pályázatot nyújtsunk be a Kerekasztal munkájának folytatására ban a Közkincs-kerekasztal további működésére támogatást nyertünk ben a Kerekasztal eseményei mellett négy fontos terület került a középpontba. 1. Kistérségi társulási megállapodás módosítása, közművelődési feladatellátással történő bővítése. 2. Kistérségi kulturális értékleltár elkészítése. 3. Kulturális stratégia elkészítése 4. Kistelepüléseken megvalósuló, egységes arculatú helytörténeti kiállítások. Az elmúlt évi együttmunkálkodás eredményezte azt az elhatározást, hogy a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása a közművelődési feladatellátással bővül. A Kistérségi Társulási Tanács decemberi ülésén arról határozott, hogy a települési önkormányzatok hozzájárulását követően a társulási megállapodást a fentiek szerint módosítja. A fórumok mellett (Sárospatak, Olaszliszka helyszínnel) legfontosabb feladatunk volt a kistérségi értékleltár elkészítése. A visszaérkezett kérdőívekből jól körvonalazódtak a további feladatokat meghatározó kérdéskörök. Szerencsésnek mondható, hogy ez idő alatt került nyilvánosságra az a kutatási eredmény, melyet a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus készített a vidék és kistérség kulturális állapotáról. A nagy országos felmérés sárospataki kistérségre vonatkozó eredményei megegyezőek voltak az általunk feltárt hiányosságokkal és elért eredményekkel. Sok tennivalónk van a települések szellemi, épített örökségének bemutatása kapcsán, illetve általában a kulturális területhez kötődő eredmények nyilvánossá tételében. A kérdőív rámutatott arra is, hogy egy-egy település rendezvényi struktúrája miként épül fel, kik azok a magánszemélyek, intézmények és szervezetek, akik ezek megvalósításában aktívan részt vesznek. A szakember ellátottság hiánya és a tárgyi feltételek folyamatos javításának szükségessége is napirendre került. Mindezek együttesen alkotják a kulturális stratégia főbb irányvonalait. Az összesített adatok alapján készülő kulturális stratégia szervesen illeszkedik és kapcsolódik a kistérség már meglévő fejlesztési elképzeléseihez, és alkalmas arra, hogy közös mikro térségi, kistérségi pályázatok alapját képezze. A stratégia olyan jövőorientált kulturális koncepciókat tartalmaz, amelyek illeszkednek valamennyi település, mikro térség, valamint a kistérségi központként működő Sárospatak hagyományaihoz, erősségeihez, jövőbeni céljaihoz és kijelöli a meghatározott időszak fő fejlesztési irányait és prioritásait. 7

8 I. HELYZETELEMZÉS 1. A kistérség jellemzése 1.1. Általános megállapítások A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulást 16 település alkotja. A közel 30 ezer főt számláló kistérség 478 km² terül el, székhelye Sárospatak. Kistérségünk Borsod-Abaúj- Zemplén megye területének 7%-át teszi ki. Az Északi-középhegység és az Alföld nagytájak találkozásánál helyezkedik el, melyet a Bodrog folyó oszt keleti és nyugati részre. Itt található a Zemplén öt kistájából három: a kistérség keleti része a bodrogközi kistájhoz tartozik, míg nyugati része a hegyaljai kistáj, illetve a Hegyköz részét képezi. Kistérséget alkotó települések száma 16, melyek kistájankénti felosztása a következő. Bodrogköz: Kenézlő, Györgytarló, Viss, Zalkod, Vajdácska Hegyalja: Bodrogolaszi, Hercegkút, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vámosújfalu. Hegyköz: Erdőhorváti, Háromhuta, Komlóska A kistérség megközelítése a főváros irányából az M3 autópályán, majd a 37 számú főközlekedési úton történik. A tájegységek közül csak a hegyaljai települések java rendelkezik vasúti megállóval, illetve állomással, a többi község buszjáratokkal érhető el. A kistájak domborzati viszonyai változó képet mutatnak, a hegyaljai és hegyközi részt lankás dombok és a hegységet létrehozó vulkanikus eredetű kőzetek, talajok jellemzik. A hegység felszínét a szőlő uralja, a hegyvidék belső területein érintetlen erdők, fás legelők, rétek váltakoznak. A Bodrogköz területére az Alföld nagytájához tartozó mezőgazdasági művelésű részek, valamint rétek, legelők és ártéri erdők jellemzőek. A kedvező domborzati és időjárási adottságok miatt a kistérségben egyaránt elérhető a vízparti üdülés, strandolás, különböző téli sportok, a hegyi túrázás. Fontos jellemzője a kistérségnek a nagyszámú védett természeti érték, hiszen a kistérség területén található a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet, a Zempléni Tájvédelmi Körzet és a Tokaj-hegyaljai világörökségi helyszínek nagy része. Érdemes megemlíteni a kistérség egyéb kiemelkedő természeti értékeit, a sárospataki Iskolakertet, a sárospataki Megyer-hegy tengerszemet, a sárospataki Várkertet, valamint a komlóskai és sárospataki tanösvényeket. A kistérség 16 településén fő él. A körzetközpontot alkotó Sárospatak népessége megközelíti a főt. 8

9 A táblázat jól mutatja a népesség jelenlegi helyzetét a kistérségben. * Terület Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) Lakónépességből a nők száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) Lakónépességből a férfiak száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) Mindösszesen Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod A települések jellemzése történeti hagyományok és a kulturális ellátottság megközelítésben Bodrogolaszi A település bemutatása Bodrogolaszi Tokaj-hegyalján, a Bodrog folyó mentén található. Az Árpád-korban alapították, ekkor épült a római katolikus templom is. Nevét a 13. században érkezett olasz telepesekről kapta, akik szőlőműveléssel foglalkoztak. Később is a szőlészet maradt a lakosság fő megélhetési forrása. A 15. században a Perényiek, a Pálóciak, majd a Rákócziak birtoka volt ban a Lónyai család birtokolta. A környéken hatalmas erdők terülnek el, kitűnő vadászlehetőséget biztosítva. A Bodrog folyó pedig lehetőséget nyújt a vízi sportok kedvelőinek a szórakozásra. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. Éveként megtartandó rendezvény: majális. 3. Klubok, öntevékeny közösségek * Forrás: KSH, 2007-es adatok 9

10 Nincs a településen. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak A településen nincs közgyűjtemény. 5. Média Helyi újság nincs, webes portál van. 6. Civil szervezetek A Bodrogolaszi Községben Tanuló Gyermekekért Alapítvány, Bodrogolaszi Sportegyesület, Bodrogolaszi Polgárőr Egyesület. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Bodrog-part horgász lehetősége. Római katolikus templom. 8. Szellemi örökség Nem érkezett értékelhető adat. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 4 falusi szálláshely működik. 10. Kisebbségi önkormányzat Nincs a településen Erdőhorváti A település bemutatása A települést a tatárjárás után említik először. Az első írott adat 1353-ból való, a pálosok ekkor építettek itt zárdát ben Lorántffy Zsuzsannának a birtoka lett. A község a tokaji borvidék tagjaként 2002-ben a világörökség részévé vált. A területen erdő- és szőlőművelésből, mezőgazdasági munkákból éltek. A mindössze kb. 670 lelket számláló falu római katolikus templomát 1332 körül szentelték. A református templom eredetileg 1556-ban épült, de leégése után csak 1789-ben építették újjá. A görög katolikus templom kisméretű, modern megfogalmazású. A katolikus templom mögött domboldalba vájt, hangulatos pincesor látható. A megyében ismert, hagyományos kemencében sült erdőhorváti perec gyártója és boltja is itt található. A falu környékén az ásványgyűjtők körében népszerű Prücsök-tető és az Agáros-tető bővelkedik különböző színű kvarcváltozatokban, achátban, opálban és főként a vörös színű jáspisban, de a Visk-tetőn is szép kristályosodó kőzetdarabok találhatók. A környéken védett növényfajok élnek. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Teleház működik. Évenként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Zempléni Fesztivál helyi rendezvénye, Falunap. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Nem érkezett értékelhető adat. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak A településen nincs közgyűjtemény. 5. Média Helyi újság és webes portál. 6. Civil szervezetek Pártoló Alapítvány az Erdőhorváti Iskoláért, Erdőhorváti Ifjúsági Egyesület. Erdőhorváti Sportegyesület. 10

11 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Ásványlelőhely, római katolikus templom, református templom, 56 pincéből álló pincesor. 8. Szellemi örökség Erdőhorváti perec. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 6 falusi szálláshely működik. 10. Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat Györgytarló A település bemutatása Györgytarló község a Bodrogközben terül el. A település Lorántffy Zsuzsanna révén került a Rákóczi család birtokába. A falu nevében I. Rákóczi György emlékét őrzi ben létrejött a Bodrogközi Állami Gazdaság, a gyümölcstermesztés (alma, körte) sok embernek nyújtott munkalehetőséget. A falu fejlődése felgyorsult. Jelentős épületei a Nagygyörgytarlón található kúria maradványai, Széchenyi Szivattyútelep Tiltó, Református-templom, Katolikus-templom, a II. világháború áldozatainak emlékműve, Lorántffy Zsuzsanna Művelődési Központ, Faluház, Orvosi Rendelő, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda ben megkezdődött a Lorántffy Zsuzsanna Általános Művelődési Központ fokozatos kiépítése. Az új szárnyban kapott helyet a faluház és a tornaterem ben itt helyezték el a könyvtárat is. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda, és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér, alapító okirat nélkül. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Falunap 3. Klubok, öntevékeny közösségek Nem működnek a településen. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak Nincs a településen. 5. Média Helyi újság, webes portál nincs. 6. Civil szervezetek Györgytarlói Fiatalokért Alapítvány, Györgytarlói Sportegyesület. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Nincs a településen. 8. Szellemi örökség Nem érkezett értékelhető adat. 9. Turizmus A település nem kapcsolódott be a falusi vendéglátásba. 10. Kisebbségi Önkormányzat Nincs kisebbségi önkormányzat. 11

12 Háromhuta A település bemutatása Háromhuta a Zempléni tájvédelmi körzet egyik völgyében fekvő kis falu, amely erdőben és vadban gazdag. Létét II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek köszönheti, aki üveggyárat alapított. Az üveggyár egészen a múlt század elejéig működött, ez az időszak volt a Huták fénykora. A szinte érintetlen természeti környezet, a kristálytiszta hegyi levegő sok pihenni vágyót vonz. Sajnos az idő múlásával mind kevesebben maradtak a községben, mert a biztos megélhetés reményében sokan a városokba költöztek. A jelenleg itt élőknek nagy része az idősebb korosztályhoz tartozik, akiknek még fontosak a hagyományok. Megőrizték és még most is beszélik a szlovák (tót) nyelvet. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda, iskola nem működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Anna-napi rendezvény, Falunap, Futóverseny. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Nem működnek a településen. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak A településen nincs közgyűjtemény. 5. Média Helyi újság nincs, webes portál van. 6. Civil szervezetek Háromhutáért Alapítvány. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Védett növények, állatvilág. Több túraútvonal. 8. Szellemi örökség Nem érkezett értékelhető adat. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 19 szálláshely működik. 10. Kisebbségi Önkormányzat Nincs a településen Hercegkút A település bemutatása A település Trautsondorf, mai nevén Hercegkút, a Tokaji történelmi borvidék egyik bortermelő községe ben német telepesek alapították. Nevét 1905-ben változtatták Hercegkútra. Az ősök hagyományait, szokásait, ünnepeit máig megőrizte a község lakossága, akik napjainkban mintegy 730 főt számlálnak. A német azonosságtudat megtartásának legfontosabb képviselői a nemzetiségi vegyes kórus és a nemzetiségi tánccsoportok. A múlt tárgyi emlékeit a Sváb Tájház őrzi, napjaink eredményeiről, gondjairól, sikerekről 2000-től a Hercegkúti Hírek címmel havonta megjelenő információs lap tájékoztatja az érdeklődőket. Idegenforgalmi vonzerejét a gyönyörű táj, a gondozott környezet mellett a 2002 óta a 12

13 Világörökség részét képező pincesorok adják, amelyekben az itt termesztett szőlő termését érlelik és tárolják. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen nemzetiségi óvoda, integrált bölcsődei csoport és általános iskola is működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Közművelődési szakembert alkalmaznak. Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Hercegkút Napja, Zempléni Fesztivál helyi rendezvénye, Szüreti Nap. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Idősek klubja. Nemzetiségi Táncegyüttes. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak Tájház. 5. Média Helyi újság és webes portál. 6. Civil szervezetek Freundschaft Vegyeskórus Egyesület, Heimat Néptánc Egyesület, Hercegkúti Tornaclub, Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány, Hercegkútért Közalapítvány, Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Zempléni Zenészek a Kultúráért Egyesület. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Horgásztó, Pogány kút, tájház, pincesor. 8. Szellemi örökség Tunki, sváb szalonna. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 4 falusi szálláshely működik. 10. Kisebbségi Önkormányzat Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat működik a településen Kenézlő A település bemutatása Kenézlő község a Bodrogköz csücskében, a Tisza és Bodrog folyó ölelésében meghúzódó festői település. Természeti adottságai alapján egyike volt a honfoglaló magyarok által legkorábban megszállt területeknek. Az elmúlt 15 évben nagy változások történtek a falu életében. Felújítások, parkok, építkezések jelezték a fejlődést, a tenni akarást. Ma a látogatót öröm tölti el a fejlődés láttán. Különleges élmény a Görög-katolikus templom ikonosztáza. A természetet kedvelő turistákat a vadregényes táj a környék gazdag növény és állatvilága ejti ámulatba. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen óvoda és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: közösségi szintér, alapító okirat nélkül. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. 13

14 Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Falunap, Idősek napja, Karácsonyi ünnepség. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Nem működik a településen. 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak A településen nincs közgyűjtemény. 5. Média Helyi újság és webes portál. 6. Civil szervezetek Kenézlői Óvódás Gyermekekért Alapítvány, Kenézlői Sportegyesület. 7. Természeti, épített kulturális örökségi értékek Tisza folyó érintetlen árterülete. Görög Katolikus Templom, Szent István szobor. 8. Szellemi örökség Nem érkezett értékelhető adat. 9. Turizmus A település bekapcsolódott a falusi vendéglátásba. 1 falusi szálláshely működik. 10. Kisebbségi Önkormányzat Kisebbség önkormányzat nem működik a településen Komlóska A település bemutatása Komlóska 330 lelkes ruszin nemzetiségi település. A Zemplén gyöngyszemeként ismert falucska a Zemplén-hegységben fekszik. Az utóbbi időben egyre többen látogatnak el a községbe, amely természeti környezete, várromja és vendégszerető ruszin lakosai révén kelti fel az érdeklődést. A természeti környezet főbb látnivalóinak bemutatására szolgál a telér tanösvény, mely 9 km-es, 500 m szintkülönbségű útvonal mentén 13 állomást foglal magába. A falu határában állt Solymos vára, amely a kirándulók kedvenc célpontja lett. Komlóska lakosságának több mint fele nyugdíjas. Az emberek nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek és tartják el családjukat. Az Önkormányzat a bölcsödét, az óvodát, iskolát és a könyvtárat az Általános Művelődési Központ keretein belül működteti. A település kulturális adottságai 1. Oktatás A településen bölcsőde, óvoda, és általános iskola működik. 2. Közművelődés, kulturális alapellátás A közművelődési intézmény: Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ. Könyvtári ellátás: mozgókönyvtári. A művelődési központ és a könyvtár egy szervezeti egység. Közművelődési szakembert nem alkalmaznak. Éveként megtartandó nagy kulturális rendezvény: Zempléni Fesztivál helyi rendezvénye, Komlóska napja, Ruszin Nemzetiségi Találkozó, Tavaszköszöntő Tábortűz. 3. Klubok, öntevékeny közösségek Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör, Komlóskai Ruszin Betlehemes 4. Közgyűjtemények múzeumok, tájházak Tájház 5. Média Helyi újság nincs, webes portál van. 6. Civil szervezetek 14

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2015. szeptember 2-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 3896 Telkibánya, Rákóczi

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Kiss László Úr!

Tisztelt Kiss László Úr! Ügyiratszám: 9139/2007. Kiss László Zempléni Tájak Helyi Közösség Tolcsva Petőfi út 36-40. 3934 Tárgy: Helyi közösség előzetes elismerési kérelmének jóváhagyása Tisztelt Kiss László Úr! Az Irányító Hatóság

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU)

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) TÁJ- ÉRTÉK- VIDÉK műhelykonferencia Előadó: Murányi Norbert, vidékfejlesztési menedzser Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014. Május 21. DÉL-BORSOD

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000 AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI TÁMOGATÁSOK Dr. Dankó László ZTVE munkaszervezet vezető Zemplén n TV Sátoraljaújhelyjhely Referencia műsor m 2008. november 04.18.000 TÁMOGATÁSTÍPUSOK FŐ JELLEMZŐI

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2000. április

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

LEADER PROGRAM 2013 2007-2013

LEADER PROGRAM 2013 2007-2013 ZEMPLÉNI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY HVI SÁTORALJAÚJHELY ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 LEADER PROGRAM 2007-2013 2013 ZEMPLÉNI TÁJAK HELYI KÖZÖSSÉG ZEMPLÉNI TÁJAK HELYI

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500 NYÍRVÍZ BAU-39 Bt. Kállai és Társa Bt. Buzsik Lászlóné "N-TRADE 2005" Nagy József VÉ-TAK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Tátrai Lilla Döniz TERRA-KORR Építőipari, Sárospataki Nyomdaipari, SZABÓ ÉS TÁRSAI

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház. Kelemenné Boross Zsuzsa

Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház. Kelemenné Boross Zsuzsa Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház Kelemenné Boross Zsuzsa Miért szeretne intézményünk turisztikai irodát nyitni?! Mert Veresegyház meglévő kulturális és turisztikai értékeit szeretnénk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

"A Kultúra Magyar Városa 2006" cím

A Kultúra Magyar Városa 2006 cím A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködésben a Belügyminisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turisztikai Hivatallal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része

Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része Lović Ivan Gorjani - Općinski načelnik, közösségi polgármester Végh Andor PTE Földrajzi Intézet Szlavónia,

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Sorsz. Kedvezményezett személy/szervezet megnevezése Támogatás összege (eft) Támogatás célja Program megvalósítási helye Döntéshozó testület megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLAT. 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez

HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLAT. 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLAT 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez ZEMPLÉNI T ÁJAK Ö SSZEFOGÁSA A FEJLŐ DÉSÉRT 1. Helyzetelemzés: A térség tájegységei: Hegyköz,

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Rendezvény jogcím Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása (21.298.744 Ft) "Ismerd meg múltadat, hogy

Részletesebben

2011. évi városi programterv

2011. évi városi programterv évi városi programterv Összeállította: J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ RENDEZVÉNY IDŐPONTJA január RENDEZVÉNY NEVE Nézz körül a Marosháton! HELYSZÍN LEBONYOLÍTÓ ELÉRHETŐSÉG Marosháti Kistérség

Részletesebben

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet Közművelődési kiadványok Száma 1. Nacsa Ferenc Megítélt A pályázó neve A pályázat címe, témája Igényelt összeg támogatási összeg Tapolcai, 8. harckocsi ezred történetének kutatása 90 000 0 Határozat szám

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben