J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Ikt.sz: 68-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének március 27-diki üléséről 1

2 Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén március 27-én. Az ülés kezdésének időpontja: Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Nebehaj Rudolfné, Radovics Istvánné, Szivek Péter képviselők, Gaál Lajos polgármester, Bognárné dr. Solymoskövi Veronika jegyző, jkv.- vezető Gaál Lajos polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a megválasztott képviselők száma 7 fő, jelen van 5 fő, az ülés határozatképes. A napirend a következő: 1. Az egészségügyi ellátás helyzete 1.1. Gyermekorvos 1.2. Háziorvos 1.3. Fogorvos 1.4. Védőnő 2. A falu szociális helyzete 3. Mezőőr beszámolója, a KEM Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodás 4. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról 5. Megállapodás a Szlovák önkormányzattal 6. Vis maior önrész biztosítása 7. Belterületi utak kátyúzása 8. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről Kérdezi a Képviselőket, hogy az előterjesztett napirendet elfogadják-e? Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (III.27.) KKÖKt. határozata az ülés napirendjének elfogadásáról Kesztölc Község Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett napirendet. 1. Napirendi pont Az egészségügyi ellátás helyzete 1.1. Gyermekorvos Gaál Lajos polgármester: Kívánja-e kiegészíteni az írásos beszámolót? Dr. Kéninger Anna gyermekorvos: Nem. Radovics Istvánné képviselő: A szülők tiltakozás nélkül elfogadják-e a kötelező oltást? Dr. Kéninger Anna gyermekorvos: Jelenleg a praxisában nincsenek olyanok, akik elutasítanák. Vagy más orvoshoz mentek el, vagy elköltöztek Radovics Istvánné képviselő: Van-e alul táplált gyerek? Dr. Kéninger Anna gyermekorvos: Nincs. 2

3 Gaál Lajos polgármester: Megköszöni az itt végzett tevékenységet. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (III.27.)KKÖKt. határozata a gyermekorvos beszámolójáról Kesztölc Község Képviselő-testülete elfogadja Dr. Kéninger Anna gyermekorvos beszámolóját Háziorvos Gaál Lajos polgármester: Itt is megérkezett az írásos beszámoló, kérdezi Dr. Bús Jánost, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját. Dr.Bús János háziorvos: Nem. Gaál Lajos polgármester: Az írásos beszámoló mindenre kiterjedő, köszöni a képviselők nevében s az itt folytatott tevékenységét. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (III.27.)KKÖKt. határozata a háziorvos beszámolójáról Kesztölc Község Képviselő-testülete elfogadja Dr. Bús János háziorvos beszámolóját Fogorvos Gaál Lajos polgármester: Köszönti az időközben megérkezett Dr. Gergely Ákos fogorvost. Az írásos beszámoló megérkezett. Kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni? Dr. Gergely Ákos fogorvos: Köszöni a lehetőséget, de mindent leírt. Gaál Lajos polgármester: Megköszöni, hogy már a második éve itt van, reméli, hogy megtalálta a közösségben a helyét. Vállalt ismeretterjesztő tevékenységet egészségmegőrzés terén. Gyerekeknél kezdte, a következő korosztállyal folytatódik majd a sor. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (III.27.) KKÖKt. határozata a fogorvos beszámolójáról Kesztölc Község Képviselő-testülete elfogadja Dr. Gergely Ákos fogorvos beszámolóját. 3

4 1.4. Védőnő Gaál Lajos polgármester: Kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? Salánkiné Radovics Mónika Ildikó védőnő: Nem. Radovics Istvánné képviselő: Hogy alakul a születések száma? Salánkiné Radovics Mónika Ildikó védőnő: Évről évre stabilan elég magas. Emelkedett a spontán ikerszülések száma. Gaál Lajos polgármester: Kérdezi a Képviselőket, hogy a beszámolót elfogadják-e? Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (III.27.)KKÖKt. határozata a védőnő beszámolójáról Kesztölc Község Képviselő-testülete elfogadja Salánkiné Radovics Mónika Ildikó védőnő beszámolóját. 2. Napirendi pont A falu szociális helyzete Kochnyák Sándor képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a beszámolót. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III.27.)KKÖKt. határozata a falu szociális helyzetéről szóló beszámolóról Kesztölc Község Képviselő-testülete elfogadja a falu szociális helyzetéről szóló beszámolót. 3.Napirendi pont Mezőőr beszámolója, a KEM Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodás Nebehaj Rudolfné képviselő: Hulladéklerakás csak az út szélén van, beljebb nem? Molnár István mezőőr: Ahol a sorompó meg van, ott nincs beljebb, de most leszaggattak egyet. Most már be tudnak menni. A lakatot is leszaggatták, pillanatragasztóval tönkre tették. Most csak be van csukva, így is visszatartó erejű. Ha a Lencsehegyi útnál is lehetne egy sorompó, ott is csökkenhetne a lerakás. Szivek Péter képviselő: A zártkerti ingatlanoknál márciustól szeptemberig erősebb felügyelet kellene. Egyrészt a frissen telepített szőlő van veszélyben, de szüretkor is elkelne gyakrabban az ellenőrzés. Molnár István mezőőr: Egyeztetett a tulajdonosokkal, ott is lehet többet járni. 4

5 Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (III.27.)KKÖKt. határozata a mezőőri munkáról szóló beszámolóról Kesztölc Község Képviselő-testülete elfogadja a mezőőri munkáról szóló beszámolót. Gaál Lajos polgármester: Ebben a napirendben tárgyaljuk a rendőrséggel történő megállapodást is. Mint az előterjesztésben is leírásra került, egy új jogszabály bevezetésével többlet jogokat kaphatnak a mezőőrök. Ehhez viszont kell egy megfelelő továbbképzés elvégzése a mezőőr részéről és a megállapodás megkötése a Rendőrséggel. Bognárné de. Solymoskövi Veronika jegyző: Néhány jogosultságot felsorolva: igazoltatás, tetten ért személy visszatartása, lefoglalható dolog ideiglenes elvétele, testi kényszert és vegyi eszköz alkalmazása, ha a tetten ért személy felszólítás ellenére a cselekményét folytatja, illetőleg a felhívásnak nem tesz eleget, ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, jármű feltartóztatása. Természetes mindezeket csak törvényben szabályozott módon, arra kiképzett személyek tehetik meg. Nebehaj Rudolfné képviselő: Mennyibe kerül a továbbképzés? Bognárné de. Solymoskövi Veronika jegyző: Nekünk nem kerül pénzünkbe, mert csak másodállásban dolgozik nálunk. A főfoglalkozású munkahelyén állják a költséget. Molnár István mezőőr: Ha valaki a saját területén motorfűrésszel engedéllyel vág, akkor is szóljon, hogy ne kellejen feleslegesen kimenni, háborgatni, viszont aki motorfűrészt hall, mindenképpen jelentse, mert az illegális fakivágások számát csak így lehet eredményesen csökkenteni. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (III.27.)KKÖKt. határozata a rendőrséggel kötendő megállapodásról Kesztölc község Képviselő-testülete - mint a mezőőri szolgálat működtetője - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény 24 -ában foglaltaknak megfelelően együttműködési megállapodást köt a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 4. Napirendi pont Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról Gaál Lajos polgármester: A falun kívül a felettes szervek is messzemenőkig elismerik a helyi tevékenységet. Négyen tagjai a megyei Turul mentőcsoportnak. Siska Gábor, Kara Balázs, Dobák Péter. 5

6 Radovics Istvánné képviselő: Nagyon alapos, részletes beszámolót készített Gábor, nagyon komoly segítséget jelentenek a rendezvények lebonyolításánál is. A pályázati lehetőség támogatását javasolja. Siska Gábor ÖTE parancsnok: Fontos szabályok vonatkoznak az égetésre. Önkormányzati rendeletben kellene szabályozni a belterületi égetést. Radovics Istvánné képviselő: A továbbképzés ingyenes? Siska Gábor ÖTE parancsnok: Igen. A kimondottan szakmai továbbképzéseket a katasztrófavédelem ingyenessé tette. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (III.27.)KKÖKt. határozata az Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról Kesztölc község Képviselő-testülete elfogadja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló beszámolót. 5. Napirendi pont Megáll a Kesztölci Szlovák Önkormányzattal Gaál Lajos polgármester: A Megállapodás tartalmazza a közös rendezvények felsorolását. Szivek Péter képvisel: Minden rendezvény közös? Gaál Lajos polgármester: Nem választjuk szét, ezek eddig is mindig a falu és a szlovákság közös rendezvénye volt. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (III.27.) KKÖKt. határozata az Önkormányzata és a Kesztölci Szlovák Önkormányzat megállapodásáról Kesztölc község Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett Megállapodást, melyet az Önkormányzat és a Kesztölci Szlovák Önkormányzat köt a közösen lebonyolításra kerülő rendezvényekről. Határidő: március Napirendi pont Vis maior önrész biztosítása Gaál Lajos polgármester: Mint már ismert, ismét vis maior esemény történt a faluban. Az Iskola utca számú ház előtt már korábban történt útbeszakadás, amiről már döntött egyszer a testület. A téli időjárás miatt nem lehetett megkezdeni a helyreállítási munkákat, s most tovább szakadt az úttest. Az előzőleg beadott vis maior kérelmünket vissza kellett vonni, s most egy újabbat kell beadni, már a megnövekedett káreseményt elismertetve. 6

7 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot fogadta el: Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (III.27.) KKÖKt. határozata vis maior támogatás igényléséről Kesztölc Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Kesztölc, Iskola u számú ingatlanok előtti 1200/14. hrsz-ú közúton történt pince- és partfalomlás A káresemény forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés év % Saját forrás Ft 10 % Biztosító kártérítése 0.-Ft 0% Egyéb forrás 0.-Ft 0% Vis maior támogatási igény ,-Ft 90% Források összesen ,- Ft 100% A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/ részben tudja biztosítani. A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, de ez nem épület, hanem út. A biztosító társaságok útra, támfalra nem kötnek biztosítást. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik. Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A testület a saját forrás összegét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.. 7. Napirendi pont Belterületi utak kátyúzása 7

8 Gaál Lajos polgármester: Két ajánlatot kért be belterületi utak kátyúzására. Az egyiket a Magyar Közút adta, akinek árajánlat igen magas, 5 cm kátyú mélységig Ft/m2, 5-8 cm között Ft/m2, s csak júniusban kezdenék. A másik a 4ÉP-V Kft adta, lényegesen olcsóbban, egységesen 2 év garanciával, és legkésőbb májusban kezdene. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy a 4PÉ-V ajánlatát elfogadhatja, felhatalmazást kér az aláírásra. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (III.27.) KKÖKt. határozata belterületi utak kátyúzásáról Kesztölc község Képviselő-testülete a 4PÉ-V Kft. ajánlatát fogadja el a belterületi utak kátyúzására. Egyben megbízza a polgármestert az ajánlatba foglaltak szerinti szerződés aláírására. Határidő: április Napirendi pont Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről Gaál Lajos polgármester: Folyamatban van a többcélú társaság átalakítása. Több polgármester kolléga küldte már el véleményét. Hamarosan sor kerül újabb egyeztetésre. Folyamatos a tárgyalás Gerlekút ügyében is. A Sportelnök jelzésére, hogy nincs villany az öltözőben, azonnal utaltuk a pénzt. Jó lenne, ha időben értesülnénk a problémákról, mert csak akkor tudunk segíteni. Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (III.27.) KKÖKt. határozata a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról Kesztölc Község Képviselő-testülete elfogadja a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót. Az ülésen más nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. Az ülés befejezésének időpontja: Gaál Lajos polgármester Bognárné dr. Solymoskövi Veronika jegyző 8

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-31/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben