OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA"

Átírás

1 OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA július 07-én születtem Újfehértón. Érpatakon nőttem fel, itt jártam óvodába és általános iskolába ban felvételt nyertem a pannonhalmi Bencés Főapátság középiskolájába, a PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUMba. Az itt eltöltött 4 év egész életemre meghatározó jelentőségű volt számomra, mind a jellemformálódás, mind pedig a vallásos és keresztény életszemlélet kialakulása szempontjából. A gimnázium színvonalas felkészítése révén az érettségi után 1987-ben az akkor még központi felvételi vizsga révén sikeresen felvételiztem a debreceni KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Karára, matematika-fizika középiskolai tanár szakra. A sikeres felvételi után katonai szolgálati időmet a zalaegerszegi első lépcsős dandárezrednél töltöttem lövészként. Ezen katonai évnek sok egyéb hasznos tapasztalata mellett az egyik emlékezetes eseménye az volt, hogy a végén (nem KISZ-tag, sem nem pártagként) a munkám elismeréseként kitüntettek a kiváló katona címmel. Hivatásomnak tekintem a helyi közösség szent érdekeinek folyamatos és rendíthetetlen képviseletét, a helyi közösség romboló személyektől való megvédését és az építő tagokkal való összefogás általi megerősítését. Nézeteimet és meggyőződésemet igyekszem minél előbb a tettek mezején formába önteni és 1993 között tartó egyetemi tanulmányaim végeztével, az összes vizsga letétele után az egyetem OKLEVELES MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRi diplomát adományozott. Ezután egy speciális képzés során számítógép-kezelő képesítést szereztem. A friss diploma és új képesítés birtokában GIMNÁZIUMI TANÁRként dolgoztam a Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnáziumban és a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban. Később a gazdasági élet iránti érdeklődésem és a közélet jobbítása iránti felelősségem következtében 5 évet töltöttem 1997 és 2002 között aktívan a vállalkozói szférában. A családi mezőgazdasági vállalkozásunk ügyvezetőjeként dolgoztam, mely tevékenységem során számos pályázat megnyerésén, beruházások sikeres kivitelezésén és elszámolásán vagyunk túl. A vállalkozói tevékenységgel párhuzamosan, a gazdasági életben és a pályázatkészítésben szerzett tapasztalataim és eredményeim révén a közélet jobbítását célzó társadalmi szervezetek igazgatói, elnöki és hivatalos képviselői pozíciójának betöltésével tiszteltek meg a társadalmi szervezetek tagjai. (A Benefícium Szeretetszolgálatnak 1999 óta vagyok a főigazgatója, A Múzsák Ihlete Térségfejlesztési Alapítványnak január 01-e óta vagyok a kuratóriumi elnöke, 1999 óta vagyok a Nap Szíve Lovagrend hivatalos képviselője, 2007 óta az Érpatak Község Polgárőr Egyesületének tiszteletbeli elnöke, 2008 óta az Érpatak Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöke stb.)

2 Jelenleg levelező tagozatos képzés keretében a másoddiplomám megszerzése van folyamatban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán JOGÁSZ szakon. Ezentúl tudományos fokozatot szerezve a Sophia Perennis Theologiai Akadémián kutatásokat-tanulmányokat folytatok a vallásfilozófia és a valláspszichológia területén a megváltástan, a kegyelemtan és a lélektan intenzív tanulmányozása révén és konkrétan az Üdvösség embere témakörben. POLGÁRMESTERI MUNKÁM ELŐTTI NÉHÁNY FONTOS EREDMÉNY: Az irányításom alatt álló SZERETETSZOLGÁLAT egy átfogó ellenőrzés után az ellenőrök jelentését szó szerint idézve ÖSSZEGZÉSKÉPPEN PÉLDAÉRTÉKŰ minősítést kapott, melynek következtében LAKOSSÁGMEGTARTÓ ÉS MUNKAHELYTEREMTŐ PROGRAMUNK keretében sok KÖZHASZNÚ MUNKÁSnak tudtunk munkahelyet biztosítani. A jogvédelemre specializálódott mozgalmunk, melynek képviseletét én látom el és tagjai különböző szakterületen tevékenykedő baráti kör /jogászok (ügyvédek, bírók), egyetemi oktatók, tanárok, állatorvosok/ és amelynek neve: A BECSÜLET LÉGIÓJA, JOGVÉDŐ SZÖVETSÉG A TISZTA KÖZÉLETÉRT, mára már komoly eredményeket ért el a közélet jobbítása és egy igazságosabb társadalom megteremtése érdekében. A legjelentősebb eddigi eredményeink a következők: a) Jogerősen gazdasági pert nyertünk Magyarország egyik legnagyobb baromfi termeltető cége, a jogi irodával felszerelkezett HAJDÚ-BÉT RT TAKARMÁNYKEVERŐJE ellen. b) Jogerősen közigazgatási pert nyertünk a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztálya ellen. c) Egy jelentős beosztású hivatalnok hivatali visszaélése ellen a Strasbourg székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság keresetünket már a második szekcióban is megalapozottnak minősítette. d) A jogvédő mozgalom keretében megakadályoztuk az ÖKOTÁM 2000 csatorna beruházási rendszer szerint, kitöltetlen blanketta-szerződések és a most is induló romboló képviselő-jelöltekbe vetett bizalommal való visszaélések alkalmazásával megkísérelt 3 község (Érpatak-Geszteréd-Bököny) félrevezetését, átverését stb. Egyébként ezzel 66 települést vertek át, melyek a pénzvisszafizetés miatt csődbe került volna és kormány beavatkozás következtében az azonnali visszafizetést átütemezték 2015-ig, az akkori nagyokos és romboló képviselők, akkor is mindenkinél jobban tudtak mindent, de mégsem sikerült a település érdekeit képviselni, hanem nekünk kellett beavatkozni.

3 POLGÁRMESTERI MUNKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ LEGFONTOSABB EREDMÉNY: A több éves elszánt küzdelmem eredményeként, az általam kiharcolt rendőrségi átszervezés következtében a 2007-es évhez és az azt megelőző évekhez képest (amikor az év minden napjára több mint egy bűncselekmény jutott) 2008-ban már 2/3-al lecsökkentettük a bűncselekmények számát az 1/3-ukra, majd a 2008-ra lecsökkentett bűncselekmények számát 2009-ben újra drasztikusa lecsökkentettük 1/3-ukra, mely állapotok mára stabilizálódtak. Ennek köszönhetően (és ezt alátámasztva) egy nagyon rossz közbiztonsággal rendelkező településből egy élhető és biztonságos települést sikerült varázsolni, melyet alátámasztanak a bűnügyi statisztikák, és azok a folyamatok, hogy városokból értelmiségi és építő szándékú családok költöznek folyamatosan Érpatakra és így egyre jobban növekszik az érpatakiak ingatlanjainak értéke. A bűncselekmények nagyon rossz felderítési aránya 5%-ról az összefogásunk eredményeként kiemelkedően, nagyságrendekkel javult. A köznyugalmat legjobban romboló vagyon elleni bűncselekmények drasztikus lecsökkentése és az Érpatak lakóinak folyamatos kirablására alapozott megélhetési bűnözés, mint életforma helyi megszüntetése által jelentősen javult az érpatakiak biztonságérzete és ez által Érpatak biztonságos és élhető településsé vált. POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM EDDIGI RÉSZLETES EREDMÉNYEI: A 2010-es jelenlegi ciklus előtt. 1./ a legelső és legfontosabb A KÖZBIZTONSÁG HELYREÁLLÍTÁSA, AZ ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉS KIALAKÍTÁSA, az építő emberek támogatása, szövetségeskénti kezelése és segítése, a rombolók megregulázása, megváltoztatása, elköltöztetése vagy börtönbe zárása által. 2./ A népi, nemzeti és gasztronómiai, harcművészeti stb. értékteremtő hagyományőrzés megerősítése és támogatása: az óvodavezetők és munkatársainak szövetségével egy bemutató és mintaóvoda létrehozása HAJLIKA NÉPI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA néven. Mára már számtalan első és második díjjal, szakmai különdíjjal, aranyminősítéssel, népi sütő-főző hagyományok őrzői címmel is rendelkező MAGYAR ÉTKEK ÉRPATAKI MESTEREI főzőcsapat létrehozása Szőllősiné Kató Ibolya, Bódi Miklósné és ügyes háziasszonyokból álló csapattársaik segítségével. Az országos hírű Aranypáva Díjas és Aranypáva Nagydíjas, valamint Guiness világrekordot is felállító ÉRPATAKI ASSZONYKÓRUS támogatása és sikereinek előmozdítása. ÉRPATAKI NYUGDÍJAS KÖR és DÖRZSÖLŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR létrehozása az építő szándékú nyugdíjasok segítségével. Sihan Orosz Attila 5 danos karatemester, Gagna János valamint a tehetséges fiatalok segítségével az ÉRPATAKI BUSHIDO KARATE CSAPAT létrejöttének és működésének támogatása. Katona István baranta edző segítségével ÁRPÁD FIAI HAGYOMÁNYŐRZŐ BARANTA CSAPAT létrejöttének és működésének segítése. Ezen építő típusú, fegyelmezett fiatalokkal és körülöttük fogjuk újjászervezni az ifjúsági életet egy

4 új egyesületet alakításával, valamint velük fogjuk megszervezni a tűzoltóság példás ifjúsági raját is. ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETének és ÉRPATAK KÖZSÉG POLGÁRŐR EGYESÜLETének létrehozása. 3./ Kivételezések megszüntetése az adófizetés, a bírságtörlesztés, a közteherviselés és a közszolgáltatások igénybevétele terén, itt nem adtunk engedményeket, ezen a téren nem volt sógor koma, rokon, jóbarát, itt nemre, korra, fajra, bőrszínre, rangra, beosztásra tekintet nélkül mindenkitől megköveteltük a közösség kiadásaihoz való hozzájárulást és szigorúan alkalmaztuk a törvényi feltételeknek való megfelelést is. Amennyiben valakivel emiatt súrlódás keletkezett, ezennel elnézést kérek, de higgyék el, hogy ez a gyakorlat által igazolt meggyőződésem, vagyis ez az a fajta hozzáállás, ami a legjobb és legáldásosabb a közösség számára is és az egyén számára is. 4./ 5 fős rendőrségi KMB szolgálatot és helyi KMB irodát hoztunk létre, folyamatosan támogattuk a rendőrséget eszközökkel (számítógép, fényképező, elem lámpa, GPS stb.), túlóra- és benzinpézzel, a mezőőrökkel való közös szolgálattal. 5./ Létrehoztuk a MEZŐŐRI SZOLGÁLAT külterületi akciócsoportot, mely segítségével szinte teljesen megszüntettük a mezei terménylopásokat és a különböző falopásokat, felszámoltuk a külterületi szemeteléseket. 6./ Létrehoztuk a TELEPÜLÉSŐRI SZOLGÁLATot, melynek a segítségével számos bűncselekmény elkövetését akadályoztuk meg és megszüntettük a szemetes gazos portákat Érpatakon. 7./ Létrehoztuk a TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATot, melynek a működésével rengeteg rászoruló embernek segítettünk ügyes bajos dolgai elvégzésében (bevásárlás, szállítási szolgáltatás... stb). 8./ Visszaadtuk a KÖZMUNKA becsületét, tisztességes teljesítményt produkáló munkavégzést követeltünk meg, így közmunkásaink többször rendbe tették már az önkormányzat közel 40 hektáros erdejét, több kilométer csatornát tisztítottak meg a fabenövésektől, megtisztították a temetőt 50 év szemetétől, gyönyörű temetőkerítést készítettek, folyamatosan levágták az útszéli gazt és a Kisrétetet is rendben tartották, stb. 9./A fiatalok támogatása érdekében megdupláztuk a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj támogatását ( Ft/hó/fő). 10./ Támogattuk a fiatalok kikapcsolódásának lehetőségét. A nyári szünetben hetente, péntekenként ifjúsági délutánokat szerveztünk. 11./ Az IFJÚSÁGI, a MÁRIA-ÚTI, MÁRIAPÓCSI, és a CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLATOK esetén támogattuk az egyházi zarándokok utazását, ellátását, méltó fogadását és a Mária-emlékhely megépítését is. 12./ Kiterjedt KÖRÖZÉSI AKCIÓK keretében pl. vasárnap hajnalokban, hétvégente, éjszakánként a polgárőrséggel a rendőrségnek segítséget nyújtva a börtönbe bevonulni nem akaró bűnözőket beraktuk a börtönbe. 13./ Rendeztük a volt TSZ iroda, a focipálya, stb, (rendezetlen) tulajdonviszonyait.

5 POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM EDDIGI RÉSZLETES EREDMÉNYEI: (A közötti jelenlegi ciklusban.) 1./A közelmúltban megújult és bővült a polgármesteri hivatal, melynek a fűtését is korszerűsítettük: 2./A korábbi, igen költséges gázkazánt kicseréltük biotüzelésű kazánra. 3./Szépen felújítottuk a főterünket, 4./amelyet egy további támogatás következtében Szent György szobra díszít. 5./Takarékos gazdálkodás következtében Érpatak azon kevés települések közé tartozott, mely az elmúlt 9 éves munkám során nem adósodott el, hanem jelentős megtakarítással rendelkezik. 6./A megtakarításunknak eredményeként kaptunk támogatást a település központjából az intézményekhez vezető járdák felújítására, melyek hamarosan elkészülnek. 7./Teljes egészében felújítottuk a hagyományőrző óvodánkat, valamint 8./a szociális és egészségügyi alapellátás épületét is jelentősen bővítettük és felújítottuk. A szociális intézményben kialakítottunk foglalkoztató szobát és közösségi színteret, melynek segítségével mind a nyugdíjasok, mind a fiatalok körében megkezdtük az aktív közösségépítést. 9./Ezen túl megszépült az orvosi rendelő, valamint 10./ a védőnői szolgálat helyiségeit is felújítottuk. 11./Energetikai pályázatoknak köszönhetően napelemek kerültek az óvodára, az iskolára, a szociális intézményre. A napelemek áramot termelnek, így az önkormányzatnak kevesebbe kerül ezeknek az intézményeknek a működtetése. 12./A gázkazánt nemcsak a polgármesteri hivatalban cseréltük le bioüzeműre, hanem a szociális intézményben és az óvodában is. 13./A tüzelőanyag előkészítésében a munkánk segítéséhez egy apríték-készítő gépet is vásároltunk. 14./A fűtési-költség csökkentése végett az iskolában a földszintet leválasztottuk a felső szinttől. 15./A kulturális programok szervezésében nagy könnyebbséget jelent, hogy a Kisréten megépítettünk egy szabadtéri színpadot, melynek használatához jelentős hang- és fénytechnikai eszközökre pályáztunk sikeresen.

6 16./ A foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében az önkormányzat élenjárva, motor szerepet vállalva részt vesz a Start mezőgazdasági közmunkaprogramban. Az önkormányzati és a bérelt földeken - összesen 18 hektáron - zöldségeket termesztenek a közmunkások. A korábbi években főleg a krumplival, paprikával, paradicsommal foglalkoztak, az idén pedig a jól jövedelmező kordonos uborkát és napraforgót és burgonyát termesztettek. A megtermelt zöldségeket a helyi étkeztetésben használták, illetve használják fel, a felesleget pedig értékesítik. 17./ Napjainkra az Érpataki Modell a neoliberális-szociális segélyezési rendszert kiváltó, közösségépítő alternatíva lett melyet egyre többen átvesznek és számtalan településen erre építve tervezik a jövőben a helyi társadalmi problémák megoldását. 18./Ennek elősegítése érdekében szerveződött meg az Érpataki Modell Országos Hálózata, mely mára havi rendszerességgel 2-3 napos hétvégi képzések formájában segíti az ország különböző részeiről érkező polgármesteri és a képviselői jelölteket az eredményes önkormányzati munkára való felkészülésben. 19./Rendszeresen jönnek hozzánk önkormányzatok, szakemberek továbbképzésre, nyílt napokra. 20./Magyarországi, de európai viszonylatban is példás módon oldottuk meg a magyar-cigány együttélés problémáját bármiféle integrációs pénz nélkül. 21./Elkezdtük a fiatalok hazafias nevelését is ifjúsági délutánok keretében, melynek során igyekszünk őket felkészíteni az életre, közben megismertetjük őket a hagyományőrzéssel és az egyetemes keresztény kultúrával. 22./Mára az Érpataki Modell a pozitív eredményei miatt a felsőoktatási intézményekben szakdolgozatok és tudományos dolgozatok kutatási témájává vált. 23./Jogerősen visszapereltük a Magyar Államtól a szemfényvesztő politikusok aljaskodása: a fideszes gyakorlat szerint a saját családtagok kezére juttatási kísérlete miatt a jogtalanul állami tulajdonnak tekintett Szilágyi Márta néni-féle 10 hektáros önkormányzati legelőt. NYERTES PÁLYÁZATAINK: (A 2010-es jelenlegi ciklus előtt) 1./ Szelektív hulladékgyűjtés alapjainak megteremtése, a hulladékszállítás eszközeinek fejlesztése. HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK BESZERZÉSE. 2./ A település belterületén a JÁRDAHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE. Kölcsey, Széchenyi, Köztársaság, Szabadság út. 3./ MEGLÉVŐ SZILÁRD ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA Érpatak település belterületén. Érpatak, Mező Imre út. 4./ Mezőgazdaság úton-útfélen Sinóri út felújítása.

7 5./ TELEHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI CENTRUMKÉNT FUNKCIONÁLÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA. 6./ Falumegújítás és -fejlesztés: Főtér rekonstrukció. 7./ HAJLIKA ÓVODA FEJLESZTÉSE. 8./ Biztonságban lépten-nyomon : járdák, KAMERARENDSZER, önkormányzat autó (Suzuki SX4) beszerzés. 9./ Táblák nélkül eligazodni. Utcanévtábla, utcajelző nyíl, tájékoztató tábla, Megálló ülőpad, kandeláber, fa virágtartó, kerékpártartó stb. beszerzése. 10./ e Magyarország Pont létrehozása. 11./ Az információs társadalom fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása. 12./ Érpatak településén élők számára kulturális közösségépítés. Fókuszban a közművelődés. 13./ Érpatak a hagyományteremtés szolgálatában. 14./ Az Érpataki Asszonykórus tevékenységének szakmai, tárgyi feltételeinek javítása. 15./ 56-OS EMLÉKMŰ: MINDSZENTHY SZOBOR. 16./ Szent György szobor. 17./ Parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzése. 18./ A közösségi internet hozzáférési pontok támogatása. 19./ Fiatalok fejlesztő fórumai kooperatív közreműködéssel. Stb.

8 POLGÁRMESTERI TISZTSÉGEM ALATTI FONTOSABB NYERTES PÁLYÁZATAINK: Ssz. Pályázat címe Támogatás 1. Falumegújításra és -fejlesztésre (Főtér) Teleház és Közösségi Centrumként funkcionáló épület felújítása 3. A népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet XXI. Századi továbbéltetése érdekében "TENGERTÁNC I." pályázat Balogh Géza szobrászművész által készítendő Mindszenty József mellszobor megvalósítása "Kisiskolák újraindítása" "Táblák nélkül eligazodni?" "Biztosnságben lépten-nyomon" A település belterületén a járdahálózat fejlesztése (Kölcsey-Széchenyi-Köztársaság-Szabadság) Hajlika óvoda fejlesztése "Mezőgazdaság úton-útféle" "Az érptaki óvoda komplex energetikai fejlesztése" "Az érpataki általános iskola napelemes korszerűsítése" Helyi védelem alatt álló épület felújítása (Hivatal) Balogh Géza szobrászművész által készítendő Szent György szobor támogatása "Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda bővítése és felújítása" Felzárkóztatási támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Nyírségi Hagyományőrzők Találkozója Helyi érték, Hungaricum - Szent László szapadidőpark, kiadvány megjelentetés és rendezvényszervezés Kisértékű rendezvény szervezése Wass Albert emléknap Szociális központ felújítás, bővítés (Dél-Nyírség) Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása Itthon vagy - Magyarország Szeretlek ÖSSZESEN: A pályázatok megvalósulásához az önkormányzat Ft önerőt biztosított. Így Érpatakon összesen Ft értékben történtek fejlesztések. EZZEL IS BIZONYÍTOTTUNK AZ ÉRPATAKI MODELL BEVÁLT GYAKORLATÁT: A MEGTAKARÍTÁSAINKAT ÖNRÉSZKÉNT HASZNÁLVA TÖBB, MINT TÍZSZERES FEJLESZTÉST HAJTOTTUNK VÉGRE!

9 HAGYOMÁNYTEREMTŐ RENDEZVÉNYEKET INDÍTOTTUNK EL: 1./ Útjára bocsátottuk a nagysikerű Óvodabálokat, 2./ Megszerveztük a Kistérségi Ifjúsági és Sportnapokat, 3./ Létrehoztuk a Lombhullató Falunapot és a Kistérségi Asszonykórusok és Népdalkörök Találkozóját, 4./ Létrehoztuk a KÖZSÉGÉRT kitüntető cím adományozását, 5./ Bevezettük a nemzeti ünnepek (1956, Hősök napja, Trianon megemlékezés, stb.) megünneplését, 6./ Fontos közösségerősítő és településszépítő emlékműveket állítottunk (Mindszenthy szobor, Wass Albert emlékmű, Trianon emlékmű, Mária emlékhely a Zsindelyesen, Árpád terem, Szent György szobor stb), 7./ Elindítottuk az Érpatakról Elszármazottak Baráti Találkozóját, 8./ December hónapban elindítottuk a nyugdíjasok köszöntését és a kistérségi nyugdíjas találkozót, 9./ Településszintűvé tettük a nők köszöntését, és március 8-ról áttettük Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) napjára. 10./ A rendőrség bevonásával Rendészeti Kupát, Bűnmegelőzési Napot és Kistérségi Polgárőr Bált szerveztünk, 11./ Mindenév karácsonya előtt községi karácsonyfát állítunk a főtéren, 12./ Minden évben szilveszterkor évértékelő és évbúcsúztatót tartunk a főtéren pezsgős koccintással és újévi malacsorsolással, 13./ Országos szintű konferenciák szervezését kezdtük meg Érpatakon. POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM FOLYTATÁSA SORÁN A CÉLJAIM: Általánosan: Érpatak mintatelepülésből egy nagy értékű ingatlanárakkal rendelkező, biztonságos, helyben megélhetést nyújtó, önfenntartó s ezért virágzó és a fejlődés terén utat mutató település létrehozása. A közbiztonság további fokozása, a kamerarendszer bővítése, az idősek jelzőrendszerének hálózatbővítése, polgárőrség, mezőőrség, településőrség, tűzoltóság támogatása és plusz pályázati források elnyerése érdekében egy közbiztonsági és katasztrófavédelmi szakszolgálat létrehozása. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által.

10 A helyi jövedelemtermelő képesség növelése: a helyi termelés (egészséges élelmiszer előállítás, kisállattartás) serkentése, helyi piac beindítása és a helyi piacon keresztüli helyi termékek (zöldség, gyümölcs, tej, tojás, lekvár, méz, hús stb.) értékesítése. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és irigységük által gyűlölködő s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. Munkahelyteremtő beruházásként a helyi termelésre épülő kistérségi zöldség- vagy gyümölcs FELDOLGOZÓ ÜZEM, így a megtermelt javakat helyben fel tudnánk dolgozni, s ezáltal ÚJ MUNKAHELYEKet is teremtenénk. Célunk továbbá ÜVEGHÁZ ÉPÍTÉSE, TOVÁBBI TELEPHELYEK KIALAKÍTÁSA, GYAKORLÓKERT létrehozása. Terveink közt szerepel még CSOMAGOLÓ ÜZEM. létrehozása. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és gyűlölködő, s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. Érpatakért Településszolgáltató Nonprofit Kft. mellett egy helyi termelő és értékesítő hangyaszövetkezet, vagy SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET létrehozása, s ezáltal az Érpatakon dolgozni akaró és Érpatak hajóját nem lékelgető, hanem építő szándékú személyeknek munka biztosítása céljából. Szeretnénk a helyi termelést kiszélesíteni, még több embert bevonni a termelő és értékteremtő munka világába. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és irigységük által gyűlölködő s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által!!! A nonprofit Kft-n belül a helyi szakemberek alkalmazásán túl az engem támogató építő képviselők javaslata szerint tervezünk bizonyos használt, de jó állapotú útjavító és egyéb gépek (aszfaltvágó, döngölő, olyan kerti kistraktor ami az idősek és a kertet művelni akaró emberek részére szántási és egyéb bérmunkára alkalmas, térkő készítéshez, belvízelvezetés szolgáló csatornázás betonlapjainak gyártásához szükséges eszközök stb.) beszerzését. A kiterjesztett SZOCIÁLIS GONDOZÓI SZOLGÁLATot még hatékonyabbá tesszük az öregek napközi otthonában tervezett komplex szolgáltatások és programok megvalósítása által. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS árának alacsony szinten tartása által minél kiterjedtebbé tétele. Tervezzük a SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁNAK DIFFERENCIÁLÁSÁT kor és létszám alapján, az egyedülálló idősek részére kedvezmény biztosításával. Ennek jelenleg legnagyobb akadálya a fideszes kormány merev ellenállása. Tervezzük A LETELEPEDŐ ÉS BEILLESZKEDŐ FIATALOK differenciált, az életmódhoz s a lakóház valamint a környezet rendben tartásához igazodó támogatási rendszer kialakítását. Tervezzük a tiszta udvar, rendes ház mozgalom erősítését, valamint Érpatak virágosításának növelését. A vidékfejlesztés keretében a KISRÉTEN egy hagyományőrző bemutató és turistacsalogató emlékpark létrehozása a régi szabadkéményes kemencés érpataki parasztházzal, kovácsműhellyel, színpaddal, vizesblokkal nyári táborozási hellyel stb. Erre már elkészített

11 pályázatunk van. Ez a településfejlesztő elképzelés sem valósítható meg romboló, s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. A RÉGI KULTÚRHÁZ és a RÉGI NAPKÖZI OTTHON épülete jelenleg üresen áll, melyeket szeretnénk hasznosítani, bennük SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYT vagy KOLLÉGIUMOT szeretnénk kialakítani. Terveink között szerepel egy KOMPLEX OKTATÁSI (és ifjúságnevelési) INTÉZMÉNY létrehozása, valamint az idősek gondozásának, helyi szintű ellátásának fejlesztése. Terveink között szerepel még a belterületi VÉNKÚT és/vagy a külterületi CSŰRI RÉTI VÍZTÁROZÓ helyén lévő 9 hektáros terület halastó víztározóként való hasznosítása. Ez a településfejlesztő elképzelés sem valósítható meg romboló, a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. A település RENDEZÉSI TERVének újragondolása és hosszú távú stratégiájának megalkotása, jövőbe mutató rendeletek megalkotása a település jelentős kiemelkedésének érdekében, de ezek hatékonyan csak akkor végezhetők el, ha a képviselőtestületet megtisztítjuk a kerékkötő, romboló és a polgármester eredményeire irigy és ezért folyamatosan gáncsoskodó képviselőktől. A naprakész, pályázatfigyelő szolgáltatás tovább-fejlesztését tervezzük, melynek során az érintettek és a lakosság figyelmét rendszeresen felhívjuk az adott lehetőségekre. Nagy erőfeszítéseket teszünk egy olyan önkormányzat létrehozása érdekében, amely meg tud felelni a rohamosan változó jelen kor igen magas szakmai elvárásainak és kihívásainak, mert csak a kor követelményeinek való megfelelés által leszünk képesek egy dinamikus, s hosszú távú fejlődés és egytartós megújulás alapjait lerakni. A jogi mekkmesterek népbolondító és kártékony tevékenységének közösségromboló, negatív hatásai csökkentésére a rendszeres tájékoztatást erősíteni és fokozni fogjuk mindenki számára az Érpataki Közszolgálati Tudósító gyakoribb megjelentetése, egy stúdió és esetlegesen egy helyi televízió létrehozása által. A hatékonyabb problémafeltárások és problémamegoldások érdekében szeretnénk visszaállítani a régi, bevált UTCABIZALMI RENDSZERT. UTCAFÓRUMOKAT, és helyszíni terepbejárásokat fogunk szervezni A közigazgatási reformnak nevezett járási hatáskörökre bízott problémamegoldás rendkívül kártékony hatásának ellensúlyozására sürgősen és haladéktalanul be kell vezetni egy PROBLÉMAKEZELŐ JELZŐRENDSZERT, minél több építő szándékú lakos bevonásával, és a hivatalon belül egy KÖZÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTŐ SZAKSZOLGÁLAT működésével, melyeknek a feladata a problémák dokumentálása, a járási ügyintézők felé való haladéktalan továbbítása, az ügymentek nyomon követése. Ezeknek heti rendszerességgel való egyeztetése, ügyintézésének felülvizsgálata.

12 Kiemelt fontosságúnak tartjuk annak kikényszerítését, hogy A JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐK (GYÁMHIVATAL, FALUGZADÁSZ, KMB SZOLGÁLAT, stb) HETI RENDSZERESSÉGGEL A TELEPÜLÉSEN TARTSANAK FOGADÓÓRÁKAT. Az elefántcsonttornyukból kimozdulva ismerkedjenek a helyi lakosok mindennapos problémáival. A közösségkovácsoló népi, nemzeti és vallási hagyományőrzés további erősítése. Az óvoda hagyományőrző jellegének kiemelt támogatása, egy az óvoda szellemében és az óvoda körül kialakított, hagyományőrző jellegű, színvonalas és fegyelmezett általános iskola létrehozása a mostanra az önkormányzat kezéből kivett és állami fenntartásba adott, s ez által gazdátlanná tett és 2014-re újra szétvert iskolából törekedve lelkiismeretes és színvonalas munka bizonyító ereje által a szülők meggyőzése révén és nem más módon, hogy minél többen Érpatakon járassák a gyerekeiket iskolába. Ugyanis a versenyhelyzetben lévő és gyerekhiányban szenvedő környező iskolák csalogatása esetén a helyi iskola működtetésének kérdése a vasfegyelem és a jó színvonal garantálása után a szülők döntésétől függ. A HAGYOMÁNYŐRZŐ JELLEGŰ, SZÍNVONALAS ÉS FEGYELMEZETT, ÁLLAMI FENNTARTÁSBÓL KIVETT, NONPROFIT CÉG és/vagy EGYHÁZ ÁLTAL, AZ ÖNKORMÁNYZATTAL KÖZÖSEN MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLA létrehozásához, mint településfejlesztő elképzelés megvalósításához, csak olyan képviselőtestületi tagokra van szükség, akik együttműködnek a polgármesterrel, a település és a felnövekvő nemzedék érdekében. Az építő civilszervezete, a Dörzsölő Hagyományőrző Népdalkör, a főzőcsapat, a nyugdíjas egyesület hagyományőrző tevékenységének kiemelt támogatása. A karate és a baranta hagyományainak támogatása. Az elszármazott érpatakiakkal való kapcsolattartás és velük való további szövetségépítés. Az Érpataki Modellről szóló tudományos mű, könyv kiadása. Különböző kézműves foglalkozások (pl.: fafaragás, szövés, fonás, stb) elindulásának segítése. A beilleszkedő és együttműködő, a társadalmi normákat tiszteletben tartó, a gyerekeikről gondoskodó és a családjáért dolgozó igényes cigányokkal és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportokkal a maximális együttműködés és támogatás, közös pályázatok készítése szerepel terveinkben. A romboló, lázító, uszító, (tolvaj és fenyegetőző) cigányokkal és más bűnözőkkel szemben pedig a legkeményebb harc és a településről való mielőbbi elköltöztetés vagy a legrövidebb úton való börtönbejuttatás. A szegények és a rászorulók számára további ADOMÁNYGYŰJTÉSEKet fogunk szervezni. Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken a Kárpátaljai testvértelepüléshez hasonlóan további TESTVÉRTELEPÜLÉSi kapcsolatok kialakításán fogunk dolgozni.

13 AZ EGYHÁZI ÉS VALLÁSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA Az ÉRPATAKI MODELLben kiemelt szerep jut a hagyományőrzésnek, ezen belül pedig a vallási hagyományok is fontos szerepet kapnak. Kiemelt szerepet szánunk mi is: 1./ a rendszeres buszos és gyalogos zarándoklatoknak, 2./ A KISERDŐnek nevezett, de sajnos letarolt kistemplomhegy értékes fákkal való mielőbbi betelepítésének, 3./ egy keresztút és 4./ egy golgota kialakításának, 5./ fontosnak tartom hagyományteremtő szándékkal az elsőáldozó gyerekek egy eredeti autentikus érpataki népviselettel való megajándékozását, 6./ fontosnak tartom a régi hagyományoknak megfelelően a kistemplom ünnepének (Mária oltalma), mint vallási ünnepnek, a Magyarország nagyasszonya, mint nemzeti ünnepnek és a Lombhullató Falunapnak az összekötését, hogy a profánná váló falunap Istenhez forduló szakrális ünneppel kezdődjön és nemzeti karaktert is kapjon, 7./ fontosnak tartom a kis-templomunk utcájának a Ságvári utcának az országos hírű kántortanító SESZTÁK JÁNOSról való elnevezését, valamint a Mező Imre útnak PROHÁSZKA OTTOKÁR PÜSPÖKtől való elnevezését. 10./ Továbbra is fontosnak tartom az egyházmegye alapítójáról a hagyománytisztelő SZENT X. PIUS PÁPÁról való méltó megemlékezést egy emlékmű létrehozása révén a templom bejáratánál található és ajándékba kapott andezit kő emlékmű célú hasznosítása által.. Továbbra is szorgalmazni fogom az Isten- és emberszeretet ápolását az ÁLTALÁNOS ERKÖLCSI SZÍNVONAL JAVÍTÁSA érdekében. Stb.

14 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! Szeretettel várom Önöket OKTÓBER 11-ÁN, SZOMBATON 15 ÓRÁra az általános iskola aulájába a KAMPÁNYZÁRÓ NAGYGYŰLÉSemre, a programom részletes kifejtése és megvitatása céljából. Jelentős tábor bizalmából következően már háromszor (2005-ben, 2006-ban és 2010-ben) választottak meg polgármesterré, a világ legszebb településén, szülőfalumban Érpatakon, s amennyiben újra megtisztelnek a bizalmukkal, akkor a tisztességes, adófizető és dolgozni akaró emberek, s ezen belül a fiatalok, az öregek, a helyi vállalkozók, a helyi civilek, a helyi munkavállalók, a rászorulók, az arra érdemes és velünk együttműködni hajlandó cigányok és hátrányos helyzetűek érdekeinek a maximális figyelembevételével, a lehető legmagasabb szakmai szinten, MINDENEK ELŐTT ÉRPATAK ÉRDEKEI SZERINT fogom feladataimat ellátni, azért, hogy Érpatak mintatelepülés továbbfejlesztése és fényes példája által a magyar vidék és szeretett hazánk (s azon belül Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye és a kistérségünkhöz tartozó települések is) a lepusztultságból, a kifosztottságból, a megalázottságból a tartós fejlődés útjára léphessenek. Nem romlott fa az, mely jó gyümölcsöt terem, mert minden fa tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. /Jézus Krisztus evangéliuma Lukács evangélista szerint 6, / Az eredményeink önmagukért beszélnek, Érpatak kétséget kizáróan elindult a kiugró felemelkedés útján! Amennyiben Ön is azt akarja, hogy településünk ezen az úton haladjon tovább, akkor kérem, hogy október 12-én menjenek el szavazni és leadott szavazataik által engem és a munkámat segíteni akaró képviselő-jelölteket tiszteljék meg bizalmukkal, hogy programom minél teljesebben megvalósulhasson. Érpatak, október 4. Tisztelettel: Orosz Mihály Zoltán Érpatak község polgármestere és polgármester-jelöltje 1. Nagy Imre Attiláné 2. Orgován Zoltán 3. Simon Attiláné 4. Szőllősi Gábor 5. Orosz Mihály Zoltán

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Ópályi a társadalomfejlődés új útjain

Ópályi a társadalomfejlődés új útjain Ópályi a társadalomfejlődés új útjain Ópályi, 2014.szeptember 12. Erdélyi Ilona vidékfejlesztő szociálismunkás Történeti visszatekintés 1995: egy baráti társaság, kocsmai beszélgetések során elhatározza,

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai 1. Civil szervezetek eszközfejlesztése Templom-halom Nonprofit Kft.

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Gyulafehérvári Caritas Ludescher László

Gyulafehérvári Caritas Ludescher László Gyulafehérvári Caritas Ludescher László Szervezeti bemutató Gyulafehérvári Caritas......26 éve a közösség érdekében...679 munkatárs...789 önkéntes...több mint 35.000 gondozott... 7 megyében jelen, 123

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben