OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA"

Átírás

1 OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA július 07-én születtem Újfehértón. Érpatakon nőttem fel, itt jártam óvodába és általános iskolába ban felvételt nyertem a pannonhalmi Bencés Főapátság középiskolájába, a PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUMba. Az itt eltöltött 4 év egész életemre meghatározó jelentőségű volt számomra, mind a jellemformálódás, mind pedig a vallásos és keresztény életszemlélet kialakulása szempontjából. A gimnázium színvonalas felkészítése révén az érettségi után 1987-ben az akkor még központi felvételi vizsga révén sikeresen felvételiztem a debreceni KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Karára, matematika-fizika középiskolai tanár szakra. A sikeres felvételi után katonai szolgálati időmet a zalaegerszegi első lépcsős dandárezrednél töltöttem lövészként. Ezen katonai évnek sok egyéb hasznos tapasztalata mellett az egyik emlékezetes eseménye az volt, hogy a végén (nem KISZ-tag, sem nem pártagként) a munkám elismeréseként kitüntettek a kiváló katona címmel. Hivatásomnak tekintem a helyi közösség szent érdekeinek folyamatos és rendíthetetlen képviseletét, a helyi közösség romboló személyektől való megvédését és az építő tagokkal való összefogás általi megerősítését. Nézeteimet és meggyőződésemet igyekszem minél előbb a tettek mezején formába önteni és 1993 között tartó egyetemi tanulmányaim végeztével, az összes vizsga letétele után az egyetem OKLEVELES MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRi diplomát adományozott. Ezután egy speciális képzés során számítógép-kezelő képesítést szereztem. A friss diploma és új képesítés birtokában GIMNÁZIUMI TANÁRként dolgoztam a Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnáziumban és a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban. Később a gazdasági élet iránti érdeklődésem és a közélet jobbítása iránti felelősségem következtében 5 évet töltöttem 1997 és 2002 között aktívan a vállalkozói szférában. A családi mezőgazdasági vállalkozásunk ügyvezetőjeként dolgoztam, mely tevékenységem során számos pályázat megnyerésén, beruházások sikeres kivitelezésén és elszámolásán vagyunk túl. A vállalkozói tevékenységgel párhuzamosan, a gazdasági életben és a pályázatkészítésben szerzett tapasztalataim és eredményeim révén a közélet jobbítását célzó társadalmi szervezetek igazgatói, elnöki és hivatalos képviselői pozíciójának betöltésével tiszteltek meg a társadalmi szervezetek tagjai. (A Benefícium Szeretetszolgálatnak 1999 óta vagyok a főigazgatója, A Múzsák Ihlete Térségfejlesztési Alapítványnak január 01-e óta vagyok a kuratóriumi elnöke, 1999 óta vagyok a Nap Szíve Lovagrend hivatalos képviselője, 2007 óta az Érpatak Község Polgárőr Egyesületének tiszteletbeli elnöke, 2008 óta az Érpatak Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöke stb.)

2 Jelenleg levelező tagozatos képzés keretében a másoddiplomám megszerzése van folyamatban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán JOGÁSZ szakon. Ezentúl tudományos fokozatot szerezve a Sophia Perennis Theologiai Akadémián kutatásokat-tanulmányokat folytatok a vallásfilozófia és a valláspszichológia területén a megváltástan, a kegyelemtan és a lélektan intenzív tanulmányozása révén és konkrétan az Üdvösség embere témakörben. POLGÁRMESTERI MUNKÁM ELŐTTI NÉHÁNY FONTOS EREDMÉNY: Az irányításom alatt álló SZERETETSZOLGÁLAT egy átfogó ellenőrzés után az ellenőrök jelentését szó szerint idézve ÖSSZEGZÉSKÉPPEN PÉLDAÉRTÉKŰ minősítést kapott, melynek következtében LAKOSSÁGMEGTARTÓ ÉS MUNKAHELYTEREMTŐ PROGRAMUNK keretében sok KÖZHASZNÚ MUNKÁSnak tudtunk munkahelyet biztosítani. A jogvédelemre specializálódott mozgalmunk, melynek képviseletét én látom el és tagjai különböző szakterületen tevékenykedő baráti kör /jogászok (ügyvédek, bírók), egyetemi oktatók, tanárok, állatorvosok/ és amelynek neve: A BECSÜLET LÉGIÓJA, JOGVÉDŐ SZÖVETSÉG A TISZTA KÖZÉLETÉRT, mára már komoly eredményeket ért el a közélet jobbítása és egy igazságosabb társadalom megteremtése érdekében. A legjelentősebb eddigi eredményeink a következők: a) Jogerősen gazdasági pert nyertünk Magyarország egyik legnagyobb baromfi termeltető cége, a jogi irodával felszerelkezett HAJDÚ-BÉT RT TAKARMÁNYKEVERŐJE ellen. b) Jogerősen közigazgatási pert nyertünk a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztálya ellen. c) Egy jelentős beosztású hivatalnok hivatali visszaélése ellen a Strasbourg székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság keresetünket már a második szekcióban is megalapozottnak minősítette. d) A jogvédő mozgalom keretében megakadályoztuk az ÖKOTÁM 2000 csatorna beruházási rendszer szerint, kitöltetlen blanketta-szerződések és a most is induló romboló képviselő-jelöltekbe vetett bizalommal való visszaélések alkalmazásával megkísérelt 3 község (Érpatak-Geszteréd-Bököny) félrevezetését, átverését stb. Egyébként ezzel 66 települést vertek át, melyek a pénzvisszafizetés miatt csődbe került volna és kormány beavatkozás következtében az azonnali visszafizetést átütemezték 2015-ig, az akkori nagyokos és romboló képviselők, akkor is mindenkinél jobban tudtak mindent, de mégsem sikerült a település érdekeit képviselni, hanem nekünk kellett beavatkozni.

3 POLGÁRMESTERI MUNKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ LEGFONTOSABB EREDMÉNY: A több éves elszánt küzdelmem eredményeként, az általam kiharcolt rendőrségi átszervezés következtében a 2007-es évhez és az azt megelőző évekhez képest (amikor az év minden napjára több mint egy bűncselekmény jutott) 2008-ban már 2/3-al lecsökkentettük a bűncselekmények számát az 1/3-ukra, majd a 2008-ra lecsökkentett bűncselekmények számát 2009-ben újra drasztikusa lecsökkentettük 1/3-ukra, mely állapotok mára stabilizálódtak. Ennek köszönhetően (és ezt alátámasztva) egy nagyon rossz közbiztonsággal rendelkező településből egy élhető és biztonságos települést sikerült varázsolni, melyet alátámasztanak a bűnügyi statisztikák, és azok a folyamatok, hogy városokból értelmiségi és építő szándékú családok költöznek folyamatosan Érpatakra és így egyre jobban növekszik az érpatakiak ingatlanjainak értéke. A bűncselekmények nagyon rossz felderítési aránya 5%-ról az összefogásunk eredményeként kiemelkedően, nagyságrendekkel javult. A köznyugalmat legjobban romboló vagyon elleni bűncselekmények drasztikus lecsökkentése és az Érpatak lakóinak folyamatos kirablására alapozott megélhetési bűnözés, mint életforma helyi megszüntetése által jelentősen javult az érpatakiak biztonságérzete és ez által Érpatak biztonságos és élhető településsé vált. POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM EDDIGI RÉSZLETES EREDMÉNYEI: A 2010-es jelenlegi ciklus előtt. 1./ a legelső és legfontosabb A KÖZBIZTONSÁG HELYREÁLLÍTÁSA, AZ ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉS KIALAKÍTÁSA, az építő emberek támogatása, szövetségeskénti kezelése és segítése, a rombolók megregulázása, megváltoztatása, elköltöztetése vagy börtönbe zárása által. 2./ A népi, nemzeti és gasztronómiai, harcművészeti stb. értékteremtő hagyományőrzés megerősítése és támogatása: az óvodavezetők és munkatársainak szövetségével egy bemutató és mintaóvoda létrehozása HAJLIKA NÉPI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA néven. Mára már számtalan első és második díjjal, szakmai különdíjjal, aranyminősítéssel, népi sütő-főző hagyományok őrzői címmel is rendelkező MAGYAR ÉTKEK ÉRPATAKI MESTEREI főzőcsapat létrehozása Szőllősiné Kató Ibolya, Bódi Miklósné és ügyes háziasszonyokból álló csapattársaik segítségével. Az országos hírű Aranypáva Díjas és Aranypáva Nagydíjas, valamint Guiness világrekordot is felállító ÉRPATAKI ASSZONYKÓRUS támogatása és sikereinek előmozdítása. ÉRPATAKI NYUGDÍJAS KÖR és DÖRZSÖLŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR létrehozása az építő szándékú nyugdíjasok segítségével. Sihan Orosz Attila 5 danos karatemester, Gagna János valamint a tehetséges fiatalok segítségével az ÉRPATAKI BUSHIDO KARATE CSAPAT létrejöttének és működésének támogatása. Katona István baranta edző segítségével ÁRPÁD FIAI HAGYOMÁNYŐRZŐ BARANTA CSAPAT létrejöttének és működésének segítése. Ezen építő típusú, fegyelmezett fiatalokkal és körülöttük fogjuk újjászervezni az ifjúsági életet egy

4 új egyesületet alakításával, valamint velük fogjuk megszervezni a tűzoltóság példás ifjúsági raját is. ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETének és ÉRPATAK KÖZSÉG POLGÁRŐR EGYESÜLETének létrehozása. 3./ Kivételezések megszüntetése az adófizetés, a bírságtörlesztés, a közteherviselés és a közszolgáltatások igénybevétele terén, itt nem adtunk engedményeket, ezen a téren nem volt sógor koma, rokon, jóbarát, itt nemre, korra, fajra, bőrszínre, rangra, beosztásra tekintet nélkül mindenkitől megköveteltük a közösség kiadásaihoz való hozzájárulást és szigorúan alkalmaztuk a törvényi feltételeknek való megfelelést is. Amennyiben valakivel emiatt súrlódás keletkezett, ezennel elnézést kérek, de higgyék el, hogy ez a gyakorlat által igazolt meggyőződésem, vagyis ez az a fajta hozzáállás, ami a legjobb és legáldásosabb a közösség számára is és az egyén számára is. 4./ 5 fős rendőrségi KMB szolgálatot és helyi KMB irodát hoztunk létre, folyamatosan támogattuk a rendőrséget eszközökkel (számítógép, fényképező, elem lámpa, GPS stb.), túlóra- és benzinpézzel, a mezőőrökkel való közös szolgálattal. 5./ Létrehoztuk a MEZŐŐRI SZOLGÁLAT külterületi akciócsoportot, mely segítségével szinte teljesen megszüntettük a mezei terménylopásokat és a különböző falopásokat, felszámoltuk a külterületi szemeteléseket. 6./ Létrehoztuk a TELEPÜLÉSŐRI SZOLGÁLATot, melynek a segítségével számos bűncselekmény elkövetését akadályoztuk meg és megszüntettük a szemetes gazos portákat Érpatakon. 7./ Létrehoztuk a TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATot, melynek a működésével rengeteg rászoruló embernek segítettünk ügyes bajos dolgai elvégzésében (bevásárlás, szállítási szolgáltatás... stb). 8./ Visszaadtuk a KÖZMUNKA becsületét, tisztességes teljesítményt produkáló munkavégzést követeltünk meg, így közmunkásaink többször rendbe tették már az önkormányzat közel 40 hektáros erdejét, több kilométer csatornát tisztítottak meg a fabenövésektől, megtisztították a temetőt 50 év szemetétől, gyönyörű temetőkerítést készítettek, folyamatosan levágták az útszéli gazt és a Kisrétetet is rendben tartották, stb. 9./A fiatalok támogatása érdekében megdupláztuk a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj támogatását ( Ft/hó/fő). 10./ Támogattuk a fiatalok kikapcsolódásának lehetőségét. A nyári szünetben hetente, péntekenként ifjúsági délutánokat szerveztünk. 11./ Az IFJÚSÁGI, a MÁRIA-ÚTI, MÁRIAPÓCSI, és a CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLATOK esetén támogattuk az egyházi zarándokok utazását, ellátását, méltó fogadását és a Mária-emlékhely megépítését is. 12./ Kiterjedt KÖRÖZÉSI AKCIÓK keretében pl. vasárnap hajnalokban, hétvégente, éjszakánként a polgárőrséggel a rendőrségnek segítséget nyújtva a börtönbe bevonulni nem akaró bűnözőket beraktuk a börtönbe. 13./ Rendeztük a volt TSZ iroda, a focipálya, stb, (rendezetlen) tulajdonviszonyait.

5 POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM EDDIGI RÉSZLETES EREDMÉNYEI: (A közötti jelenlegi ciklusban.) 1./A közelmúltban megújult és bővült a polgármesteri hivatal, melynek a fűtését is korszerűsítettük: 2./A korábbi, igen költséges gázkazánt kicseréltük biotüzelésű kazánra. 3./Szépen felújítottuk a főterünket, 4./amelyet egy további támogatás következtében Szent György szobra díszít. 5./Takarékos gazdálkodás következtében Érpatak azon kevés települések közé tartozott, mely az elmúlt 9 éves munkám során nem adósodott el, hanem jelentős megtakarítással rendelkezik. 6./A megtakarításunknak eredményeként kaptunk támogatást a település központjából az intézményekhez vezető járdák felújítására, melyek hamarosan elkészülnek. 7./Teljes egészében felújítottuk a hagyományőrző óvodánkat, valamint 8./a szociális és egészségügyi alapellátás épületét is jelentősen bővítettük és felújítottuk. A szociális intézményben kialakítottunk foglalkoztató szobát és közösségi színteret, melynek segítségével mind a nyugdíjasok, mind a fiatalok körében megkezdtük az aktív közösségépítést. 9./Ezen túl megszépült az orvosi rendelő, valamint 10./ a védőnői szolgálat helyiségeit is felújítottuk. 11./Energetikai pályázatoknak köszönhetően napelemek kerültek az óvodára, az iskolára, a szociális intézményre. A napelemek áramot termelnek, így az önkormányzatnak kevesebbe kerül ezeknek az intézményeknek a működtetése. 12./A gázkazánt nemcsak a polgármesteri hivatalban cseréltük le bioüzeműre, hanem a szociális intézményben és az óvodában is. 13./A tüzelőanyag előkészítésében a munkánk segítéséhez egy apríték-készítő gépet is vásároltunk. 14./A fűtési-költség csökkentése végett az iskolában a földszintet leválasztottuk a felső szinttől. 15./A kulturális programok szervezésében nagy könnyebbséget jelent, hogy a Kisréten megépítettünk egy szabadtéri színpadot, melynek használatához jelentős hang- és fénytechnikai eszközökre pályáztunk sikeresen.

6 16./ A foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében az önkormányzat élenjárva, motor szerepet vállalva részt vesz a Start mezőgazdasági közmunkaprogramban. Az önkormányzati és a bérelt földeken - összesen 18 hektáron - zöldségeket termesztenek a közmunkások. A korábbi években főleg a krumplival, paprikával, paradicsommal foglalkoztak, az idén pedig a jól jövedelmező kordonos uborkát és napraforgót és burgonyát termesztettek. A megtermelt zöldségeket a helyi étkeztetésben használták, illetve használják fel, a felesleget pedig értékesítik. 17./ Napjainkra az Érpataki Modell a neoliberális-szociális segélyezési rendszert kiváltó, közösségépítő alternatíva lett melyet egyre többen átvesznek és számtalan településen erre építve tervezik a jövőben a helyi társadalmi problémák megoldását. 18./Ennek elősegítése érdekében szerveződött meg az Érpataki Modell Országos Hálózata, mely mára havi rendszerességgel 2-3 napos hétvégi képzések formájában segíti az ország különböző részeiről érkező polgármesteri és a képviselői jelölteket az eredményes önkormányzati munkára való felkészülésben. 19./Rendszeresen jönnek hozzánk önkormányzatok, szakemberek továbbképzésre, nyílt napokra. 20./Magyarországi, de európai viszonylatban is példás módon oldottuk meg a magyar-cigány együttélés problémáját bármiféle integrációs pénz nélkül. 21./Elkezdtük a fiatalok hazafias nevelését is ifjúsági délutánok keretében, melynek során igyekszünk őket felkészíteni az életre, közben megismertetjük őket a hagyományőrzéssel és az egyetemes keresztény kultúrával. 22./Mára az Érpataki Modell a pozitív eredményei miatt a felsőoktatási intézményekben szakdolgozatok és tudományos dolgozatok kutatási témájává vált. 23./Jogerősen visszapereltük a Magyar Államtól a szemfényvesztő politikusok aljaskodása: a fideszes gyakorlat szerint a saját családtagok kezére juttatási kísérlete miatt a jogtalanul állami tulajdonnak tekintett Szilágyi Márta néni-féle 10 hektáros önkormányzati legelőt. NYERTES PÁLYÁZATAINK: (A 2010-es jelenlegi ciklus előtt) 1./ Szelektív hulladékgyűjtés alapjainak megteremtése, a hulladékszállítás eszközeinek fejlesztése. HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK BESZERZÉSE. 2./ A település belterületén a JÁRDAHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE. Kölcsey, Széchenyi, Köztársaság, Szabadság út. 3./ MEGLÉVŐ SZILÁRD ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA Érpatak település belterületén. Érpatak, Mező Imre út. 4./ Mezőgazdaság úton-útfélen Sinóri út felújítása.

7 5./ TELEHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI CENTRUMKÉNT FUNKCIONÁLÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA. 6./ Falumegújítás és -fejlesztés: Főtér rekonstrukció. 7./ HAJLIKA ÓVODA FEJLESZTÉSE. 8./ Biztonságban lépten-nyomon : járdák, KAMERARENDSZER, önkormányzat autó (Suzuki SX4) beszerzés. 9./ Táblák nélkül eligazodni. Utcanévtábla, utcajelző nyíl, tájékoztató tábla, Megálló ülőpad, kandeláber, fa virágtartó, kerékpártartó stb. beszerzése. 10./ e Magyarország Pont létrehozása. 11./ Az információs társadalom fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása. 12./ Érpatak településén élők számára kulturális közösségépítés. Fókuszban a közművelődés. 13./ Érpatak a hagyományteremtés szolgálatában. 14./ Az Érpataki Asszonykórus tevékenységének szakmai, tárgyi feltételeinek javítása. 15./ 56-OS EMLÉKMŰ: MINDSZENTHY SZOBOR. 16./ Szent György szobor. 17./ Parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzése. 18./ A közösségi internet hozzáférési pontok támogatása. 19./ Fiatalok fejlesztő fórumai kooperatív közreműködéssel. Stb.

8 POLGÁRMESTERI TISZTSÉGEM ALATTI FONTOSABB NYERTES PÁLYÁZATAINK: Ssz. Pályázat címe Támogatás 1. Falumegújításra és -fejlesztésre (Főtér) Teleház és Közösségi Centrumként funkcionáló épület felújítása 3. A népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet XXI. Századi továbbéltetése érdekében "TENGERTÁNC I." pályázat Balogh Géza szobrászművész által készítendő Mindszenty József mellszobor megvalósítása "Kisiskolák újraindítása" "Táblák nélkül eligazodni?" "Biztosnságben lépten-nyomon" A település belterületén a járdahálózat fejlesztése (Kölcsey-Széchenyi-Köztársaság-Szabadság) Hajlika óvoda fejlesztése "Mezőgazdaság úton-útféle" "Az érptaki óvoda komplex energetikai fejlesztése" "Az érpataki általános iskola napelemes korszerűsítése" Helyi védelem alatt álló épület felújítása (Hivatal) Balogh Géza szobrászművész által készítendő Szent György szobor támogatása "Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda bővítése és felújítása" Felzárkóztatási támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Nyírségi Hagyományőrzők Találkozója Helyi érték, Hungaricum - Szent László szapadidőpark, kiadvány megjelentetés és rendezvényszervezés Kisértékű rendezvény szervezése Wass Albert emléknap Szociális központ felújítás, bővítés (Dél-Nyírség) Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása Itthon vagy - Magyarország Szeretlek ÖSSZESEN: A pályázatok megvalósulásához az önkormányzat Ft önerőt biztosított. Így Érpatakon összesen Ft értékben történtek fejlesztések. EZZEL IS BIZONYÍTOTTUNK AZ ÉRPATAKI MODELL BEVÁLT GYAKORLATÁT: A MEGTAKARÍTÁSAINKAT ÖNRÉSZKÉNT HASZNÁLVA TÖBB, MINT TÍZSZERES FEJLESZTÉST HAJTOTTUNK VÉGRE!

9 HAGYOMÁNYTEREMTŐ RENDEZVÉNYEKET INDÍTOTTUNK EL: 1./ Útjára bocsátottuk a nagysikerű Óvodabálokat, 2./ Megszerveztük a Kistérségi Ifjúsági és Sportnapokat, 3./ Létrehoztuk a Lombhullató Falunapot és a Kistérségi Asszonykórusok és Népdalkörök Találkozóját, 4./ Létrehoztuk a KÖZSÉGÉRT kitüntető cím adományozását, 5./ Bevezettük a nemzeti ünnepek (1956, Hősök napja, Trianon megemlékezés, stb.) megünneplését, 6./ Fontos közösségerősítő és településszépítő emlékműveket állítottunk (Mindszenthy szobor, Wass Albert emlékmű, Trianon emlékmű, Mária emlékhely a Zsindelyesen, Árpád terem, Szent György szobor stb), 7./ Elindítottuk az Érpatakról Elszármazottak Baráti Találkozóját, 8./ December hónapban elindítottuk a nyugdíjasok köszöntését és a kistérségi nyugdíjas találkozót, 9./ Településszintűvé tettük a nők köszöntését, és március 8-ról áttettük Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) napjára. 10./ A rendőrség bevonásával Rendészeti Kupát, Bűnmegelőzési Napot és Kistérségi Polgárőr Bált szerveztünk, 11./ Mindenév karácsonya előtt községi karácsonyfát állítunk a főtéren, 12./ Minden évben szilveszterkor évértékelő és évbúcsúztatót tartunk a főtéren pezsgős koccintással és újévi malacsorsolással, 13./ Országos szintű konferenciák szervezését kezdtük meg Érpatakon. POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM FOLYTATÁSA SORÁN A CÉLJAIM: Általánosan: Érpatak mintatelepülésből egy nagy értékű ingatlanárakkal rendelkező, biztonságos, helyben megélhetést nyújtó, önfenntartó s ezért virágzó és a fejlődés terén utat mutató település létrehozása. A közbiztonság további fokozása, a kamerarendszer bővítése, az idősek jelzőrendszerének hálózatbővítése, polgárőrség, mezőőrség, településőrség, tűzoltóság támogatása és plusz pályázati források elnyerése érdekében egy közbiztonsági és katasztrófavédelmi szakszolgálat létrehozása. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által.

10 A helyi jövedelemtermelő képesség növelése: a helyi termelés (egészséges élelmiszer előállítás, kisállattartás) serkentése, helyi piac beindítása és a helyi piacon keresztüli helyi termékek (zöldség, gyümölcs, tej, tojás, lekvár, méz, hús stb.) értékesítése. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és irigységük által gyűlölködő s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. Munkahelyteremtő beruházásként a helyi termelésre épülő kistérségi zöldség- vagy gyümölcs FELDOLGOZÓ ÜZEM, így a megtermelt javakat helyben fel tudnánk dolgozni, s ezáltal ÚJ MUNKAHELYEKet is teremtenénk. Célunk továbbá ÜVEGHÁZ ÉPÍTÉSE, TOVÁBBI TELEPHELYEK KIALAKÍTÁSA, GYAKORLÓKERT létrehozása. Terveink közt szerepel még CSOMAGOLÓ ÜZEM. létrehozása. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és gyűlölködő, s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. Érpatakért Településszolgáltató Nonprofit Kft. mellett egy helyi termelő és értékesítő hangyaszövetkezet, vagy SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET létrehozása, s ezáltal az Érpatakon dolgozni akaró és Érpatak hajóját nem lékelgető, hanem építő szándékú személyeknek munka biztosítása céljából. Szeretnénk a helyi termelést kiszélesíteni, még több embert bevonni a termelő és értékteremtő munka világába. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és irigységük által gyűlölködő s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által!!! A nonprofit Kft-n belül a helyi szakemberek alkalmazásán túl az engem támogató építő képviselők javaslata szerint tervezünk bizonyos használt, de jó állapotú útjavító és egyéb gépek (aszfaltvágó, döngölő, olyan kerti kistraktor ami az idősek és a kertet művelni akaró emberek részére szántási és egyéb bérmunkára alkalmas, térkő készítéshez, belvízelvezetés szolgáló csatornázás betonlapjainak gyártásához szükséges eszközök stb.) beszerzését. A kiterjesztett SZOCIÁLIS GONDOZÓI SZOLGÁLATot még hatékonyabbá tesszük az öregek napközi otthonában tervezett komplex szolgáltatások és programok megvalósítása által. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS árának alacsony szinten tartása által minél kiterjedtebbé tétele. Tervezzük a SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁNAK DIFFERENCIÁLÁSÁT kor és létszám alapján, az egyedülálló idősek részére kedvezmény biztosításával. Ennek jelenleg legnagyobb akadálya a fideszes kormány merev ellenállása. Tervezzük A LETELEPEDŐ ÉS BEILLESZKEDŐ FIATALOK differenciált, az életmódhoz s a lakóház valamint a környezet rendben tartásához igazodó támogatási rendszer kialakítását. Tervezzük a tiszta udvar, rendes ház mozgalom erősítését, valamint Érpatak virágosításának növelését. A vidékfejlesztés keretében a KISRÉTEN egy hagyományőrző bemutató és turistacsalogató emlékpark létrehozása a régi szabadkéményes kemencés érpataki parasztházzal, kovácsműhellyel, színpaddal, vizesblokkal nyári táborozási hellyel stb. Erre már elkészített

11 pályázatunk van. Ez a településfejlesztő elképzelés sem valósítható meg romboló, s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. A RÉGI KULTÚRHÁZ és a RÉGI NAPKÖZI OTTHON épülete jelenleg üresen áll, melyeket szeretnénk hasznosítani, bennük SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYT vagy KOLLÉGIUMOT szeretnénk kialakítani. Terveink között szerepel egy KOMPLEX OKTATÁSI (és ifjúságnevelési) INTÉZMÉNY létrehozása, valamint az idősek gondozásának, helyi szintű ellátásának fejlesztése. Terveink között szerepel még a belterületi VÉNKÚT és/vagy a külterületi CSŰRI RÉTI VÍZTÁROZÓ helyén lévő 9 hektáros terület halastó víztározóként való hasznosítása. Ez a településfejlesztő elképzelés sem valósítható meg romboló, a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. A település RENDEZÉSI TERVének újragondolása és hosszú távú stratégiájának megalkotása, jövőbe mutató rendeletek megalkotása a település jelentős kiemelkedésének érdekében, de ezek hatékonyan csak akkor végezhetők el, ha a képviselőtestületet megtisztítjuk a kerékkötő, romboló és a polgármester eredményeire irigy és ezért folyamatosan gáncsoskodó képviselőktől. A naprakész, pályázatfigyelő szolgáltatás tovább-fejlesztését tervezzük, melynek során az érintettek és a lakosság figyelmét rendszeresen felhívjuk az adott lehetőségekre. Nagy erőfeszítéseket teszünk egy olyan önkormányzat létrehozása érdekében, amely meg tud felelni a rohamosan változó jelen kor igen magas szakmai elvárásainak és kihívásainak, mert csak a kor követelményeinek való megfelelés által leszünk képesek egy dinamikus, s hosszú távú fejlődés és egytartós megújulás alapjait lerakni. A jogi mekkmesterek népbolondító és kártékony tevékenységének közösségromboló, negatív hatásai csökkentésére a rendszeres tájékoztatást erősíteni és fokozni fogjuk mindenki számára az Érpataki Közszolgálati Tudósító gyakoribb megjelentetése, egy stúdió és esetlegesen egy helyi televízió létrehozása által. A hatékonyabb problémafeltárások és problémamegoldások érdekében szeretnénk visszaállítani a régi, bevált UTCABIZALMI RENDSZERT. UTCAFÓRUMOKAT, és helyszíni terepbejárásokat fogunk szervezni A közigazgatási reformnak nevezett járási hatáskörökre bízott problémamegoldás rendkívül kártékony hatásának ellensúlyozására sürgősen és haladéktalanul be kell vezetni egy PROBLÉMAKEZELŐ JELZŐRENDSZERT, minél több építő szándékú lakos bevonásával, és a hivatalon belül egy KÖZÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTŐ SZAKSZOLGÁLAT működésével, melyeknek a feladata a problémák dokumentálása, a járási ügyintézők felé való haladéktalan továbbítása, az ügymentek nyomon követése. Ezeknek heti rendszerességgel való egyeztetése, ügyintézésének felülvizsgálata.

12 Kiemelt fontosságúnak tartjuk annak kikényszerítését, hogy A JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐK (GYÁMHIVATAL, FALUGZADÁSZ, KMB SZOLGÁLAT, stb) HETI RENDSZERESSÉGGEL A TELEPÜLÉSEN TARTSANAK FOGADÓÓRÁKAT. Az elefántcsonttornyukból kimozdulva ismerkedjenek a helyi lakosok mindennapos problémáival. A közösségkovácsoló népi, nemzeti és vallási hagyományőrzés további erősítése. Az óvoda hagyományőrző jellegének kiemelt támogatása, egy az óvoda szellemében és az óvoda körül kialakított, hagyományőrző jellegű, színvonalas és fegyelmezett általános iskola létrehozása a mostanra az önkormányzat kezéből kivett és állami fenntartásba adott, s ez által gazdátlanná tett és 2014-re újra szétvert iskolából törekedve lelkiismeretes és színvonalas munka bizonyító ereje által a szülők meggyőzése révén és nem más módon, hogy minél többen Érpatakon járassák a gyerekeiket iskolába. Ugyanis a versenyhelyzetben lévő és gyerekhiányban szenvedő környező iskolák csalogatása esetén a helyi iskola működtetésének kérdése a vasfegyelem és a jó színvonal garantálása után a szülők döntésétől függ. A HAGYOMÁNYŐRZŐ JELLEGŰ, SZÍNVONALAS ÉS FEGYELMEZETT, ÁLLAMI FENNTARTÁSBÓL KIVETT, NONPROFIT CÉG és/vagy EGYHÁZ ÁLTAL, AZ ÖNKORMÁNYZATTAL KÖZÖSEN MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLA létrehozásához, mint településfejlesztő elképzelés megvalósításához, csak olyan képviselőtestületi tagokra van szükség, akik együttműködnek a polgármesterrel, a település és a felnövekvő nemzedék érdekében. Az építő civilszervezete, a Dörzsölő Hagyományőrző Népdalkör, a főzőcsapat, a nyugdíjas egyesület hagyományőrző tevékenységének kiemelt támogatása. A karate és a baranta hagyományainak támogatása. Az elszármazott érpatakiakkal való kapcsolattartás és velük való további szövetségépítés. Az Érpataki Modellről szóló tudományos mű, könyv kiadása. Különböző kézműves foglalkozások (pl.: fafaragás, szövés, fonás, stb) elindulásának segítése. A beilleszkedő és együttműködő, a társadalmi normákat tiszteletben tartó, a gyerekeikről gondoskodó és a családjáért dolgozó igényes cigányokkal és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportokkal a maximális együttműködés és támogatás, közös pályázatok készítése szerepel terveinkben. A romboló, lázító, uszító, (tolvaj és fenyegetőző) cigányokkal és más bűnözőkkel szemben pedig a legkeményebb harc és a településről való mielőbbi elköltöztetés vagy a legrövidebb úton való börtönbejuttatás. A szegények és a rászorulók számára további ADOMÁNYGYŰJTÉSEKet fogunk szervezni. Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken a Kárpátaljai testvértelepüléshez hasonlóan további TESTVÉRTELEPÜLÉSi kapcsolatok kialakításán fogunk dolgozni.

13 AZ EGYHÁZI ÉS VALLÁSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA Az ÉRPATAKI MODELLben kiemelt szerep jut a hagyományőrzésnek, ezen belül pedig a vallási hagyományok is fontos szerepet kapnak. Kiemelt szerepet szánunk mi is: 1./ a rendszeres buszos és gyalogos zarándoklatoknak, 2./ A KISERDŐnek nevezett, de sajnos letarolt kistemplomhegy értékes fákkal való mielőbbi betelepítésének, 3./ egy keresztút és 4./ egy golgota kialakításának, 5./ fontosnak tartom hagyományteremtő szándékkal az elsőáldozó gyerekek egy eredeti autentikus érpataki népviselettel való megajándékozását, 6./ fontosnak tartom a régi hagyományoknak megfelelően a kistemplom ünnepének (Mária oltalma), mint vallási ünnepnek, a Magyarország nagyasszonya, mint nemzeti ünnepnek és a Lombhullató Falunapnak az összekötését, hogy a profánná váló falunap Istenhez forduló szakrális ünneppel kezdődjön és nemzeti karaktert is kapjon, 7./ fontosnak tartom a kis-templomunk utcájának a Ságvári utcának az országos hírű kántortanító SESZTÁK JÁNOSról való elnevezését, valamint a Mező Imre útnak PROHÁSZKA OTTOKÁR PÜSPÖKtől való elnevezését. 10./ Továbbra is fontosnak tartom az egyházmegye alapítójáról a hagyománytisztelő SZENT X. PIUS PÁPÁról való méltó megemlékezést egy emlékmű létrehozása révén a templom bejáratánál található és ajándékba kapott andezit kő emlékmű célú hasznosítása által.. Továbbra is szorgalmazni fogom az Isten- és emberszeretet ápolását az ÁLTALÁNOS ERKÖLCSI SZÍNVONAL JAVÍTÁSA érdekében. Stb.

14 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! Szeretettel várom Önöket OKTÓBER 11-ÁN, SZOMBATON 15 ÓRÁra az általános iskola aulájába a KAMPÁNYZÁRÓ NAGYGYŰLÉSemre, a programom részletes kifejtése és megvitatása céljából. Jelentős tábor bizalmából következően már háromszor (2005-ben, 2006-ban és 2010-ben) választottak meg polgármesterré, a világ legszebb településén, szülőfalumban Érpatakon, s amennyiben újra megtisztelnek a bizalmukkal, akkor a tisztességes, adófizető és dolgozni akaró emberek, s ezen belül a fiatalok, az öregek, a helyi vállalkozók, a helyi civilek, a helyi munkavállalók, a rászorulók, az arra érdemes és velünk együttműködni hajlandó cigányok és hátrányos helyzetűek érdekeinek a maximális figyelembevételével, a lehető legmagasabb szakmai szinten, MINDENEK ELŐTT ÉRPATAK ÉRDEKEI SZERINT fogom feladataimat ellátni, azért, hogy Érpatak mintatelepülés továbbfejlesztése és fényes példája által a magyar vidék és szeretett hazánk (s azon belül Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye és a kistérségünkhöz tartozó települések is) a lepusztultságból, a kifosztottságból, a megalázottságból a tartós fejlődés útjára léphessenek. Nem romlott fa az, mely jó gyümölcsöt terem, mert minden fa tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. /Jézus Krisztus evangéliuma Lukács evangélista szerint 6, / Az eredményeink önmagukért beszélnek, Érpatak kétséget kizáróan elindult a kiugró felemelkedés útján! Amennyiben Ön is azt akarja, hogy településünk ezen az úton haladjon tovább, akkor kérem, hogy október 12-én menjenek el szavazni és leadott szavazataik által engem és a munkámat segíteni akaró képviselő-jelölteket tiszteljék meg bizalmukkal, hogy programom minél teljesebben megvalósulhasson. Érpatak, október 4. Tisztelettel: Orosz Mihály Zoltán Érpatak község polgármestere és polgármester-jelöltje 1. Nagy Imre Attiláné 2. Orgován Zoltán 3. Simon Attiláné 4. Szőllősi Gábor 5. Orosz Mihály Zoltán

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Kecskemét 2014.06.24. Dr. Kovács Teréz egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai 1. Civil szervezetek eszközfejlesztése Templom-halom Nonprofit Kft.

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. az Országos Polgárőr Szövetség 100x100 biztonság kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram végrehajtásáról. 2013. augusztus 21.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. az Országos Polgárőr Szövetség 100x100 biztonság kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram végrehajtásáról. 2013. augusztus 21. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a tanyagondnoki szolgálatról Zákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését,

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében Dr. Tóth György elnök, Völgység Kincse Szövetkezet Völgység Kincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK Ottlakai Kertészpartner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Wood Plussz Hungary Fűrészárugyártó Kft. Garusi Hungary Tanácsadó Kft. Szervíz-Bodzás Szolgáltató Kft. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

EMVA LEADER TK2 nyertesei térségünkben

EMVA LEADER TK2 nyertesei térségünkben EMVA LEADER TK2 nyertesei térségünkben Pályázó neve Célterület megnevezése Projekt címe Fejlesztés helyszíne Jóváhagyott támogatás összege (Ft) 1. ÁZSIÓ Kft. Vállalkozás alapú fejlesztés - Vállalkozások

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek a TÁMOP 5.1.1.-09/6 kódszámú tervezési útmutatóhoz

LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek a TÁMOP 5.1.1.-09/6 kódszámú tervezési útmutatóhoz Abaúj-Hegyköz Bácsalmási Baktalórántháza LHH zsűri által jóváhagyott projekttervek Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás és Cigány Kisebbségi Közép-Nyírségi

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 126/2009. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat háziorvos tájékoztatójáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte dr. Kovács Éva helyettes háziorvos tájékoztatását a sióagárdi

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS 2011. Munkahelyi vendéglátás. Cafeteria rendszer Köztisztviselők 2 898 750 Közalkalmazottak 11 595 000. Szakfeladat összesen: 14 494 000

KÖLTSÉGVETÉS 2011. Munkahelyi vendéglátás. Cafeteria rendszer Köztisztviselők 2 898 750 Közalkalmazottak 11 595 000. Szakfeladat összesen: 14 494 000 Újhartyán Községi Önkormányzat 1 2367 Újhartyán, Fő u.21. KÖLTSÉGVETÉS 2011 Munkahelyi vendéglátás Cafeteria rendszer Köztisztviselők 2 898 750 Közalkalmazottak 11 595 000 Szakfeladat összesen: 14 494

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben