OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA"

Átírás

1 OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS POLGÁRMESTER-JELÖLT ÖNÉLETRAJZA július 07-én születtem Újfehértón. Érpatakon nőttem fel, itt jártam óvodába és általános iskolába ban felvételt nyertem a pannonhalmi Bencés Főapátság középiskolájába, a PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUMba. Az itt eltöltött 4 év egész életemre meghatározó jelentőségű volt számomra, mind a jellemformálódás, mind pedig a vallásos és keresztény életszemlélet kialakulása szempontjából. A gimnázium színvonalas felkészítése révén az érettségi után 1987-ben az akkor még központi felvételi vizsga révén sikeresen felvételiztem a debreceni KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Karára, matematika-fizika középiskolai tanár szakra. A sikeres felvételi után katonai szolgálati időmet a zalaegerszegi első lépcsős dandárezrednél töltöttem lövészként. Ezen katonai évnek sok egyéb hasznos tapasztalata mellett az egyik emlékezetes eseménye az volt, hogy a végén (nem KISZ-tag, sem nem pártagként) a munkám elismeréseként kitüntettek a kiváló katona címmel. Hivatásomnak tekintem a helyi közösség szent érdekeinek folyamatos és rendíthetetlen képviseletét, a helyi közösség romboló személyektől való megvédését és az építő tagokkal való összefogás általi megerősítését. Nézeteimet és meggyőződésemet igyekszem minél előbb a tettek mezején formába önteni és 1993 között tartó egyetemi tanulmányaim végeztével, az összes vizsga letétele után az egyetem OKLEVELES MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRi diplomát adományozott. Ezután egy speciális képzés során számítógép-kezelő képesítést szereztem. A friss diploma és új képesítés birtokában GIMNÁZIUMI TANÁRként dolgoztam a Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnáziumban és a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban. Később a gazdasági élet iránti érdeklődésem és a közélet jobbítása iránti felelősségem következtében 5 évet töltöttem 1997 és 2002 között aktívan a vállalkozói szférában. A családi mezőgazdasági vállalkozásunk ügyvezetőjeként dolgoztam, mely tevékenységem során számos pályázat megnyerésén, beruházások sikeres kivitelezésén és elszámolásán vagyunk túl. A vállalkozói tevékenységgel párhuzamosan, a gazdasági életben és a pályázatkészítésben szerzett tapasztalataim és eredményeim révén a közélet jobbítását célzó társadalmi szervezetek igazgatói, elnöki és hivatalos képviselői pozíciójának betöltésével tiszteltek meg a társadalmi szervezetek tagjai. (A Benefícium Szeretetszolgálatnak 1999 óta vagyok a főigazgatója, A Múzsák Ihlete Térségfejlesztési Alapítványnak január 01-e óta vagyok a kuratóriumi elnöke, 1999 óta vagyok a Nap Szíve Lovagrend hivatalos képviselője, 2007 óta az Érpatak Község Polgárőr Egyesületének tiszteletbeli elnöke, 2008 óta az Érpatak Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöke stb.)

2 Jelenleg levelező tagozatos képzés keretében a másoddiplomám megszerzése van folyamatban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán JOGÁSZ szakon. Ezentúl tudományos fokozatot szerezve a Sophia Perennis Theologiai Akadémián kutatásokat-tanulmányokat folytatok a vallásfilozófia és a valláspszichológia területén a megváltástan, a kegyelemtan és a lélektan intenzív tanulmányozása révén és konkrétan az Üdvösség embere témakörben. POLGÁRMESTERI MUNKÁM ELŐTTI NÉHÁNY FONTOS EREDMÉNY: Az irányításom alatt álló SZERETETSZOLGÁLAT egy átfogó ellenőrzés után az ellenőrök jelentését szó szerint idézve ÖSSZEGZÉSKÉPPEN PÉLDAÉRTÉKŰ minősítést kapott, melynek következtében LAKOSSÁGMEGTARTÓ ÉS MUNKAHELYTEREMTŐ PROGRAMUNK keretében sok KÖZHASZNÚ MUNKÁSnak tudtunk munkahelyet biztosítani. A jogvédelemre specializálódott mozgalmunk, melynek képviseletét én látom el és tagjai különböző szakterületen tevékenykedő baráti kör /jogászok (ügyvédek, bírók), egyetemi oktatók, tanárok, állatorvosok/ és amelynek neve: A BECSÜLET LÉGIÓJA, JOGVÉDŐ SZÖVETSÉG A TISZTA KÖZÉLETÉRT, mára már komoly eredményeket ért el a közélet jobbítása és egy igazságosabb társadalom megteremtése érdekében. A legjelentősebb eddigi eredményeink a következők: a) Jogerősen gazdasági pert nyertünk Magyarország egyik legnagyobb baromfi termeltető cége, a jogi irodával felszerelkezett HAJDÚ-BÉT RT TAKARMÁNYKEVERŐJE ellen. b) Jogerősen közigazgatási pert nyertünk a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztálya ellen. c) Egy jelentős beosztású hivatalnok hivatali visszaélése ellen a Strasbourg székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság keresetünket már a második szekcióban is megalapozottnak minősítette. d) A jogvédő mozgalom keretében megakadályoztuk az ÖKOTÁM 2000 csatorna beruházási rendszer szerint, kitöltetlen blanketta-szerződések és a most is induló romboló képviselő-jelöltekbe vetett bizalommal való visszaélések alkalmazásával megkísérelt 3 község (Érpatak-Geszteréd-Bököny) félrevezetését, átverését stb. Egyébként ezzel 66 települést vertek át, melyek a pénzvisszafizetés miatt csődbe került volna és kormány beavatkozás következtében az azonnali visszafizetést átütemezték 2015-ig, az akkori nagyokos és romboló képviselők, akkor is mindenkinél jobban tudtak mindent, de mégsem sikerült a település érdekeit képviselni, hanem nekünk kellett beavatkozni.

3 POLGÁRMESTERI MUNKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ LEGFONTOSABB EREDMÉNY: A több éves elszánt küzdelmem eredményeként, az általam kiharcolt rendőrségi átszervezés következtében a 2007-es évhez és az azt megelőző évekhez képest (amikor az év minden napjára több mint egy bűncselekmény jutott) 2008-ban már 2/3-al lecsökkentettük a bűncselekmények számát az 1/3-ukra, majd a 2008-ra lecsökkentett bűncselekmények számát 2009-ben újra drasztikusa lecsökkentettük 1/3-ukra, mely állapotok mára stabilizálódtak. Ennek köszönhetően (és ezt alátámasztva) egy nagyon rossz közbiztonsággal rendelkező településből egy élhető és biztonságos települést sikerült varázsolni, melyet alátámasztanak a bűnügyi statisztikák, és azok a folyamatok, hogy városokból értelmiségi és építő szándékú családok költöznek folyamatosan Érpatakra és így egyre jobban növekszik az érpatakiak ingatlanjainak értéke. A bűncselekmények nagyon rossz felderítési aránya 5%-ról az összefogásunk eredményeként kiemelkedően, nagyságrendekkel javult. A köznyugalmat legjobban romboló vagyon elleni bűncselekmények drasztikus lecsökkentése és az Érpatak lakóinak folyamatos kirablására alapozott megélhetési bűnözés, mint életforma helyi megszüntetése által jelentősen javult az érpatakiak biztonságérzete és ez által Érpatak biztonságos és élhető településsé vált. POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM EDDIGI RÉSZLETES EREDMÉNYEI: A 2010-es jelenlegi ciklus előtt. 1./ a legelső és legfontosabb A KÖZBIZTONSÁG HELYREÁLLÍTÁSA, AZ ÉLHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉS KIALAKÍTÁSA, az építő emberek támogatása, szövetségeskénti kezelése és segítése, a rombolók megregulázása, megváltoztatása, elköltöztetése vagy börtönbe zárása által. 2./ A népi, nemzeti és gasztronómiai, harcművészeti stb. értékteremtő hagyományőrzés megerősítése és támogatása: az óvodavezetők és munkatársainak szövetségével egy bemutató és mintaóvoda létrehozása HAJLIKA NÉPI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA néven. Mára már számtalan első és második díjjal, szakmai különdíjjal, aranyminősítéssel, népi sütő-főző hagyományok őrzői címmel is rendelkező MAGYAR ÉTKEK ÉRPATAKI MESTEREI főzőcsapat létrehozása Szőllősiné Kató Ibolya, Bódi Miklósné és ügyes háziasszonyokból álló csapattársaik segítségével. Az országos hírű Aranypáva Díjas és Aranypáva Nagydíjas, valamint Guiness világrekordot is felállító ÉRPATAKI ASSZONYKÓRUS támogatása és sikereinek előmozdítása. ÉRPATAKI NYUGDÍJAS KÖR és DÖRZSÖLŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR létrehozása az építő szándékú nyugdíjasok segítségével. Sihan Orosz Attila 5 danos karatemester, Gagna János valamint a tehetséges fiatalok segítségével az ÉRPATAKI BUSHIDO KARATE CSAPAT létrejöttének és működésének támogatása. Katona István baranta edző segítségével ÁRPÁD FIAI HAGYOMÁNYŐRZŐ BARANTA CSAPAT létrejöttének és működésének segítése. Ezen építő típusú, fegyelmezett fiatalokkal és körülöttük fogjuk újjászervezni az ifjúsági életet egy

4 új egyesületet alakításával, valamint velük fogjuk megszervezni a tűzoltóság példás ifjúsági raját is. ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETének és ÉRPATAK KÖZSÉG POLGÁRŐR EGYESÜLETének létrehozása. 3./ Kivételezések megszüntetése az adófizetés, a bírságtörlesztés, a közteherviselés és a közszolgáltatások igénybevétele terén, itt nem adtunk engedményeket, ezen a téren nem volt sógor koma, rokon, jóbarát, itt nemre, korra, fajra, bőrszínre, rangra, beosztásra tekintet nélkül mindenkitől megköveteltük a közösség kiadásaihoz való hozzájárulást és szigorúan alkalmaztuk a törvényi feltételeknek való megfelelést is. Amennyiben valakivel emiatt súrlódás keletkezett, ezennel elnézést kérek, de higgyék el, hogy ez a gyakorlat által igazolt meggyőződésem, vagyis ez az a fajta hozzáállás, ami a legjobb és legáldásosabb a közösség számára is és az egyén számára is. 4./ 5 fős rendőrségi KMB szolgálatot és helyi KMB irodát hoztunk létre, folyamatosan támogattuk a rendőrséget eszközökkel (számítógép, fényképező, elem lámpa, GPS stb.), túlóra- és benzinpézzel, a mezőőrökkel való közös szolgálattal. 5./ Létrehoztuk a MEZŐŐRI SZOLGÁLAT külterületi akciócsoportot, mely segítségével szinte teljesen megszüntettük a mezei terménylopásokat és a különböző falopásokat, felszámoltuk a külterületi szemeteléseket. 6./ Létrehoztuk a TELEPÜLÉSŐRI SZOLGÁLATot, melynek a segítségével számos bűncselekmény elkövetését akadályoztuk meg és megszüntettük a szemetes gazos portákat Érpatakon. 7./ Létrehoztuk a TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATot, melynek a működésével rengeteg rászoruló embernek segítettünk ügyes bajos dolgai elvégzésében (bevásárlás, szállítási szolgáltatás... stb). 8./ Visszaadtuk a KÖZMUNKA becsületét, tisztességes teljesítményt produkáló munkavégzést követeltünk meg, így közmunkásaink többször rendbe tették már az önkormányzat közel 40 hektáros erdejét, több kilométer csatornát tisztítottak meg a fabenövésektől, megtisztították a temetőt 50 év szemetétől, gyönyörű temetőkerítést készítettek, folyamatosan levágták az útszéli gazt és a Kisrétetet is rendben tartották, stb. 9./A fiatalok támogatása érdekében megdupláztuk a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj támogatását ( Ft/hó/fő). 10./ Támogattuk a fiatalok kikapcsolódásának lehetőségét. A nyári szünetben hetente, péntekenként ifjúsági délutánokat szerveztünk. 11./ Az IFJÚSÁGI, a MÁRIA-ÚTI, MÁRIAPÓCSI, és a CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLATOK esetén támogattuk az egyházi zarándokok utazását, ellátását, méltó fogadását és a Mária-emlékhely megépítését is. 12./ Kiterjedt KÖRÖZÉSI AKCIÓK keretében pl. vasárnap hajnalokban, hétvégente, éjszakánként a polgárőrséggel a rendőrségnek segítséget nyújtva a börtönbe bevonulni nem akaró bűnözőket beraktuk a börtönbe. 13./ Rendeztük a volt TSZ iroda, a focipálya, stb, (rendezetlen) tulajdonviszonyait.

5 POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM EDDIGI RÉSZLETES EREDMÉNYEI: (A közötti jelenlegi ciklusban.) 1./A közelmúltban megújult és bővült a polgármesteri hivatal, melynek a fűtését is korszerűsítettük: 2./A korábbi, igen költséges gázkazánt kicseréltük biotüzelésű kazánra. 3./Szépen felújítottuk a főterünket, 4./amelyet egy további támogatás következtében Szent György szobra díszít. 5./Takarékos gazdálkodás következtében Érpatak azon kevés települések közé tartozott, mely az elmúlt 9 éves munkám során nem adósodott el, hanem jelentős megtakarítással rendelkezik. 6./A megtakarításunknak eredményeként kaptunk támogatást a település központjából az intézményekhez vezető járdák felújítására, melyek hamarosan elkészülnek. 7./Teljes egészében felújítottuk a hagyományőrző óvodánkat, valamint 8./a szociális és egészségügyi alapellátás épületét is jelentősen bővítettük és felújítottuk. A szociális intézményben kialakítottunk foglalkoztató szobát és közösségi színteret, melynek segítségével mind a nyugdíjasok, mind a fiatalok körében megkezdtük az aktív közösségépítést. 9./Ezen túl megszépült az orvosi rendelő, valamint 10./ a védőnői szolgálat helyiségeit is felújítottuk. 11./Energetikai pályázatoknak köszönhetően napelemek kerültek az óvodára, az iskolára, a szociális intézményre. A napelemek áramot termelnek, így az önkormányzatnak kevesebbe kerül ezeknek az intézményeknek a működtetése. 12./A gázkazánt nemcsak a polgármesteri hivatalban cseréltük le bioüzeműre, hanem a szociális intézményben és az óvodában is. 13./A tüzelőanyag előkészítésében a munkánk segítéséhez egy apríték-készítő gépet is vásároltunk. 14./A fűtési-költség csökkentése végett az iskolában a földszintet leválasztottuk a felső szinttől. 15./A kulturális programok szervezésében nagy könnyebbséget jelent, hogy a Kisréten megépítettünk egy szabadtéri színpadot, melynek használatához jelentős hang- és fénytechnikai eszközökre pályáztunk sikeresen.

6 16./ A foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében az önkormányzat élenjárva, motor szerepet vállalva részt vesz a Start mezőgazdasági közmunkaprogramban. Az önkormányzati és a bérelt földeken - összesen 18 hektáron - zöldségeket termesztenek a közmunkások. A korábbi években főleg a krumplival, paprikával, paradicsommal foglalkoztak, az idén pedig a jól jövedelmező kordonos uborkát és napraforgót és burgonyát termesztettek. A megtermelt zöldségeket a helyi étkeztetésben használták, illetve használják fel, a felesleget pedig értékesítik. 17./ Napjainkra az Érpataki Modell a neoliberális-szociális segélyezési rendszert kiváltó, közösségépítő alternatíva lett melyet egyre többen átvesznek és számtalan településen erre építve tervezik a jövőben a helyi társadalmi problémák megoldását. 18./Ennek elősegítése érdekében szerveződött meg az Érpataki Modell Országos Hálózata, mely mára havi rendszerességgel 2-3 napos hétvégi képzések formájában segíti az ország különböző részeiről érkező polgármesteri és a képviselői jelölteket az eredményes önkormányzati munkára való felkészülésben. 19./Rendszeresen jönnek hozzánk önkormányzatok, szakemberek továbbképzésre, nyílt napokra. 20./Magyarországi, de európai viszonylatban is példás módon oldottuk meg a magyar-cigány együttélés problémáját bármiféle integrációs pénz nélkül. 21./Elkezdtük a fiatalok hazafias nevelését is ifjúsági délutánok keretében, melynek során igyekszünk őket felkészíteni az életre, közben megismertetjük őket a hagyományőrzéssel és az egyetemes keresztény kultúrával. 22./Mára az Érpataki Modell a pozitív eredményei miatt a felsőoktatási intézményekben szakdolgozatok és tudományos dolgozatok kutatási témájává vált. 23./Jogerősen visszapereltük a Magyar Államtól a szemfényvesztő politikusok aljaskodása: a fideszes gyakorlat szerint a saját családtagok kezére juttatási kísérlete miatt a jogtalanul állami tulajdonnak tekintett Szilágyi Márta néni-féle 10 hektáros önkormányzati legelőt. NYERTES PÁLYÁZATAINK: (A 2010-es jelenlegi ciklus előtt) 1./ Szelektív hulladékgyűjtés alapjainak megteremtése, a hulladékszállítás eszközeinek fejlesztése. HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK BESZERZÉSE. 2./ A település belterületén a JÁRDAHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE. Kölcsey, Széchenyi, Köztársaság, Szabadság út. 3./ MEGLÉVŐ SZILÁRD ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA Érpatak település belterületén. Érpatak, Mező Imre út. 4./ Mezőgazdaság úton-útfélen Sinóri út felújítása.

7 5./ TELEHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI CENTRUMKÉNT FUNKCIONÁLÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA. 6./ Falumegújítás és -fejlesztés: Főtér rekonstrukció. 7./ HAJLIKA ÓVODA FEJLESZTÉSE. 8./ Biztonságban lépten-nyomon : járdák, KAMERARENDSZER, önkormányzat autó (Suzuki SX4) beszerzés. 9./ Táblák nélkül eligazodni. Utcanévtábla, utcajelző nyíl, tájékoztató tábla, Megálló ülőpad, kandeláber, fa virágtartó, kerékpártartó stb. beszerzése. 10./ e Magyarország Pont létrehozása. 11./ Az információs társadalom fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása. 12./ Érpatak településén élők számára kulturális közösségépítés. Fókuszban a közművelődés. 13./ Érpatak a hagyományteremtés szolgálatában. 14./ Az Érpataki Asszonykórus tevékenységének szakmai, tárgyi feltételeinek javítása. 15./ 56-OS EMLÉKMŰ: MINDSZENTHY SZOBOR. 16./ Szent György szobor. 17./ Parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzése. 18./ A közösségi internet hozzáférési pontok támogatása. 19./ Fiatalok fejlesztő fórumai kooperatív közreműködéssel. Stb.

8 POLGÁRMESTERI TISZTSÉGEM ALATTI FONTOSABB NYERTES PÁLYÁZATAINK: Ssz. Pályázat címe Támogatás 1. Falumegújításra és -fejlesztésre (Főtér) Teleház és Közösségi Centrumként funkcionáló épület felújítása 3. A népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet XXI. Századi továbbéltetése érdekében "TENGERTÁNC I." pályázat Balogh Géza szobrászművész által készítendő Mindszenty József mellszobor megvalósítása "Kisiskolák újraindítása" "Táblák nélkül eligazodni?" "Biztosnságben lépten-nyomon" A település belterületén a járdahálózat fejlesztése (Kölcsey-Széchenyi-Köztársaság-Szabadság) Hajlika óvoda fejlesztése "Mezőgazdaság úton-útféle" "Az érptaki óvoda komplex energetikai fejlesztése" "Az érpataki általános iskola napelemes korszerűsítése" Helyi védelem alatt álló épület felújítása (Hivatal) Balogh Géza szobrászművész által készítendő Szent György szobor támogatása "Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda bővítése és felújítása" Felzárkóztatási támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Nyírségi Hagyományőrzők Találkozója Helyi érték, Hungaricum - Szent László szapadidőpark, kiadvány megjelentetés és rendezvényszervezés Kisértékű rendezvény szervezése Wass Albert emléknap Szociális központ felújítás, bővítés (Dél-Nyírség) Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása Itthon vagy - Magyarország Szeretlek ÖSSZESEN: A pályázatok megvalósulásához az önkormányzat Ft önerőt biztosított. Így Érpatakon összesen Ft értékben történtek fejlesztések. EZZEL IS BIZONYÍTOTTUNK AZ ÉRPATAKI MODELL BEVÁLT GYAKORLATÁT: A MEGTAKARÍTÁSAINKAT ÖNRÉSZKÉNT HASZNÁLVA TÖBB, MINT TÍZSZERES FEJLESZTÉST HAJTOTTUNK VÉGRE!

9 HAGYOMÁNYTEREMTŐ RENDEZVÉNYEKET INDÍTOTTUNK EL: 1./ Útjára bocsátottuk a nagysikerű Óvodabálokat, 2./ Megszerveztük a Kistérségi Ifjúsági és Sportnapokat, 3./ Létrehoztuk a Lombhullató Falunapot és a Kistérségi Asszonykórusok és Népdalkörök Találkozóját, 4./ Létrehoztuk a KÖZSÉGÉRT kitüntető cím adományozását, 5./ Bevezettük a nemzeti ünnepek (1956, Hősök napja, Trianon megemlékezés, stb.) megünneplését, 6./ Fontos közösségerősítő és településszépítő emlékműveket állítottunk (Mindszenthy szobor, Wass Albert emlékmű, Trianon emlékmű, Mária emlékhely a Zsindelyesen, Árpád terem, Szent György szobor stb), 7./ Elindítottuk az Érpatakról Elszármazottak Baráti Találkozóját, 8./ December hónapban elindítottuk a nyugdíjasok köszöntését és a kistérségi nyugdíjas találkozót, 9./ Településszintűvé tettük a nők köszöntését, és március 8-ról áttettük Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) napjára. 10./ A rendőrség bevonásával Rendészeti Kupát, Bűnmegelőzési Napot és Kistérségi Polgárőr Bált szerveztünk, 11./ Mindenév karácsonya előtt községi karácsonyfát állítunk a főtéren, 12./ Minden évben szilveszterkor évértékelő és évbúcsúztatót tartunk a főtéren pezsgős koccintással és újévi malacsorsolással, 13./ Országos szintű konferenciák szervezését kezdtük meg Érpatakon. POLGÁRMESTERI TEVÉKENYSÉGEM FOLYTATÁSA SORÁN A CÉLJAIM: Általánosan: Érpatak mintatelepülésből egy nagy értékű ingatlanárakkal rendelkező, biztonságos, helyben megélhetést nyújtó, önfenntartó s ezért virágzó és a fejlődés terén utat mutató település létrehozása. A közbiztonság további fokozása, a kamerarendszer bővítése, az idősek jelzőrendszerének hálózatbővítése, polgárőrség, mezőőrség, településőrség, tűzoltóság támogatása és plusz pályázati források elnyerése érdekében egy közbiztonsági és katasztrófavédelmi szakszolgálat létrehozása. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által.

10 A helyi jövedelemtermelő képesség növelése: a helyi termelés (egészséges élelmiszer előállítás, kisállattartás) serkentése, helyi piac beindítása és a helyi piacon keresztüli helyi termékek (zöldség, gyümölcs, tej, tojás, lekvár, méz, hús stb.) értékesítése. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és irigységük által gyűlölködő s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. Munkahelyteremtő beruházásként a helyi termelésre épülő kistérségi zöldség- vagy gyümölcs FELDOLGOZÓ ÜZEM, így a megtermelt javakat helyben fel tudnánk dolgozni, s ezáltal ÚJ MUNKAHELYEKet is teremtenénk. Célunk továbbá ÜVEGHÁZ ÉPÍTÉSE, TOVÁBBI TELEPHELYEK KIALAKÍTÁSA, GYAKORLÓKERT létrehozása. Terveink közt szerepel még CSOMAGOLÓ ÜZEM. létrehozása. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és gyűlölködő, s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. Érpatakért Településszolgáltató Nonprofit Kft. mellett egy helyi termelő és értékesítő hangyaszövetkezet, vagy SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET létrehozása, s ezáltal az Érpatakon dolgozni akaró és Érpatak hajóját nem lékelgető, hanem építő szándékú személyeknek munka biztosítása céljából. Szeretnénk a helyi termelést kiszélesíteni, még több embert bevonni a termelő és értékteremtő munka világába. Ez a településfejlesztő elképzelés nem valósítható meg romboló és irigységük által gyűlölködő s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által!!! A nonprofit Kft-n belül a helyi szakemberek alkalmazásán túl az engem támogató építő képviselők javaslata szerint tervezünk bizonyos használt, de jó állapotú útjavító és egyéb gépek (aszfaltvágó, döngölő, olyan kerti kistraktor ami az idősek és a kertet művelni akaró emberek részére szántási és egyéb bérmunkára alkalmas, térkő készítéshez, belvízelvezetés szolgáló csatornázás betonlapjainak gyártásához szükséges eszközök stb.) beszerzését. A kiterjesztett SZOCIÁLIS GONDOZÓI SZOLGÁLATot még hatékonyabbá tesszük az öregek napközi otthonában tervezett komplex szolgáltatások és programok megvalósítása által. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS árának alacsony szinten tartása által minél kiterjedtebbé tétele. Tervezzük a SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁNAK DIFFERENCIÁLÁSÁT kor és létszám alapján, az egyedülálló idősek részére kedvezmény biztosításával. Ennek jelenleg legnagyobb akadálya a fideszes kormány merev ellenállása. Tervezzük A LETELEPEDŐ ÉS BEILLESZKEDŐ FIATALOK differenciált, az életmódhoz s a lakóház valamint a környezet rendben tartásához igazodó támogatási rendszer kialakítását. Tervezzük a tiszta udvar, rendes ház mozgalom erősítését, valamint Érpatak virágosításának növelését. A vidékfejlesztés keretében a KISRÉTEN egy hagyományőrző bemutató és turistacsalogató emlékpark létrehozása a régi szabadkéményes kemencés érpataki parasztházzal, kovácsműhellyel, színpaddal, vizesblokkal nyári táborozási hellyel stb. Erre már elkészített

11 pályázatunk van. Ez a településfejlesztő elképzelés sem valósítható meg romboló, s a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. A RÉGI KULTÚRHÁZ és a RÉGI NAPKÖZI OTTHON épülete jelenleg üresen áll, melyeket szeretnénk hasznosítani, bennük SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYT vagy KOLLÉGIUMOT szeretnénk kialakítani. Terveink között szerepel egy KOMPLEX OKTATÁSI (és ifjúságnevelési) INTÉZMÉNY létrehozása, valamint az idősek gondozásának, helyi szintű ellátásának fejlesztése. Terveink között szerepel még a belterületi VÉNKÚT és/vagy a külterületi CSŰRI RÉTI VÍZTÁROZÓ helyén lévő 9 hektáros terület halastó víztározóként való hasznosítása. Ez a településfejlesztő elképzelés sem valósítható meg romboló, a polgármester munkáját megbénítani igyekvő képviselők által. A település RENDEZÉSI TERVének újragondolása és hosszú távú stratégiájának megalkotása, jövőbe mutató rendeletek megalkotása a település jelentős kiemelkedésének érdekében, de ezek hatékonyan csak akkor végezhetők el, ha a képviselőtestületet megtisztítjuk a kerékkötő, romboló és a polgármester eredményeire irigy és ezért folyamatosan gáncsoskodó képviselőktől. A naprakész, pályázatfigyelő szolgáltatás tovább-fejlesztését tervezzük, melynek során az érintettek és a lakosság figyelmét rendszeresen felhívjuk az adott lehetőségekre. Nagy erőfeszítéseket teszünk egy olyan önkormányzat létrehozása érdekében, amely meg tud felelni a rohamosan változó jelen kor igen magas szakmai elvárásainak és kihívásainak, mert csak a kor követelményeinek való megfelelés által leszünk képesek egy dinamikus, s hosszú távú fejlődés és egytartós megújulás alapjait lerakni. A jogi mekkmesterek népbolondító és kártékony tevékenységének közösségromboló, negatív hatásai csökkentésére a rendszeres tájékoztatást erősíteni és fokozni fogjuk mindenki számára az Érpataki Közszolgálati Tudósító gyakoribb megjelentetése, egy stúdió és esetlegesen egy helyi televízió létrehozása által. A hatékonyabb problémafeltárások és problémamegoldások érdekében szeretnénk visszaállítani a régi, bevált UTCABIZALMI RENDSZERT. UTCAFÓRUMOKAT, és helyszíni terepbejárásokat fogunk szervezni A közigazgatási reformnak nevezett járási hatáskörökre bízott problémamegoldás rendkívül kártékony hatásának ellensúlyozására sürgősen és haladéktalanul be kell vezetni egy PROBLÉMAKEZELŐ JELZŐRENDSZERT, minél több építő szándékú lakos bevonásával, és a hivatalon belül egy KÖZÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTŐ SZAKSZOLGÁLAT működésével, melyeknek a feladata a problémák dokumentálása, a járási ügyintézők felé való haladéktalan továbbítása, az ügymentek nyomon követése. Ezeknek heti rendszerességgel való egyeztetése, ügyintézésének felülvizsgálata.

12 Kiemelt fontosságúnak tartjuk annak kikényszerítését, hogy A JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐK (GYÁMHIVATAL, FALUGZADÁSZ, KMB SZOLGÁLAT, stb) HETI RENDSZERESSÉGGEL A TELEPÜLÉSEN TARTSANAK FOGADÓÓRÁKAT. Az elefántcsonttornyukból kimozdulva ismerkedjenek a helyi lakosok mindennapos problémáival. A közösségkovácsoló népi, nemzeti és vallási hagyományőrzés további erősítése. Az óvoda hagyományőrző jellegének kiemelt támogatása, egy az óvoda szellemében és az óvoda körül kialakított, hagyományőrző jellegű, színvonalas és fegyelmezett általános iskola létrehozása a mostanra az önkormányzat kezéből kivett és állami fenntartásba adott, s ez által gazdátlanná tett és 2014-re újra szétvert iskolából törekedve lelkiismeretes és színvonalas munka bizonyító ereje által a szülők meggyőzése révén és nem más módon, hogy minél többen Érpatakon járassák a gyerekeiket iskolába. Ugyanis a versenyhelyzetben lévő és gyerekhiányban szenvedő környező iskolák csalogatása esetén a helyi iskola működtetésének kérdése a vasfegyelem és a jó színvonal garantálása után a szülők döntésétől függ. A HAGYOMÁNYŐRZŐ JELLEGŰ, SZÍNVONALAS ÉS FEGYELMEZETT, ÁLLAMI FENNTARTÁSBÓL KIVETT, NONPROFIT CÉG és/vagy EGYHÁZ ÁLTAL, AZ ÖNKORMÁNYZATTAL KÖZÖSEN MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLA létrehozásához, mint településfejlesztő elképzelés megvalósításához, csak olyan képviselőtestületi tagokra van szükség, akik együttműködnek a polgármesterrel, a település és a felnövekvő nemzedék érdekében. Az építő civilszervezete, a Dörzsölő Hagyományőrző Népdalkör, a főzőcsapat, a nyugdíjas egyesület hagyományőrző tevékenységének kiemelt támogatása. A karate és a baranta hagyományainak támogatása. Az elszármazott érpatakiakkal való kapcsolattartás és velük való további szövetségépítés. Az Érpataki Modellről szóló tudományos mű, könyv kiadása. Különböző kézműves foglalkozások (pl.: fafaragás, szövés, fonás, stb) elindulásának segítése. A beilleszkedő és együttműködő, a társadalmi normákat tiszteletben tartó, a gyerekeikről gondoskodó és a családjáért dolgozó igényes cigányokkal és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportokkal a maximális együttműködés és támogatás, közös pályázatok készítése szerepel terveinkben. A romboló, lázító, uszító, (tolvaj és fenyegetőző) cigányokkal és más bűnözőkkel szemben pedig a legkeményebb harc és a településről való mielőbbi elköltöztetés vagy a legrövidebb úton való börtönbejuttatás. A szegények és a rászorulók számára további ADOMÁNYGYŰJTÉSEKet fogunk szervezni. Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken a Kárpátaljai testvértelepüléshez hasonlóan további TESTVÉRTELEPÜLÉSi kapcsolatok kialakításán fogunk dolgozni.

13 AZ EGYHÁZI ÉS VALLÁSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA Az ÉRPATAKI MODELLben kiemelt szerep jut a hagyományőrzésnek, ezen belül pedig a vallási hagyományok is fontos szerepet kapnak. Kiemelt szerepet szánunk mi is: 1./ a rendszeres buszos és gyalogos zarándoklatoknak, 2./ A KISERDŐnek nevezett, de sajnos letarolt kistemplomhegy értékes fákkal való mielőbbi betelepítésének, 3./ egy keresztút és 4./ egy golgota kialakításának, 5./ fontosnak tartom hagyományteremtő szándékkal az elsőáldozó gyerekek egy eredeti autentikus érpataki népviselettel való megajándékozását, 6./ fontosnak tartom a régi hagyományoknak megfelelően a kistemplom ünnepének (Mária oltalma), mint vallási ünnepnek, a Magyarország nagyasszonya, mint nemzeti ünnepnek és a Lombhullató Falunapnak az összekötését, hogy a profánná váló falunap Istenhez forduló szakrális ünneppel kezdődjön és nemzeti karaktert is kapjon, 7./ fontosnak tartom a kis-templomunk utcájának a Ságvári utcának az országos hírű kántortanító SESZTÁK JÁNOSról való elnevezését, valamint a Mező Imre útnak PROHÁSZKA OTTOKÁR PÜSPÖKtől való elnevezését. 10./ Továbbra is fontosnak tartom az egyházmegye alapítójáról a hagyománytisztelő SZENT X. PIUS PÁPÁról való méltó megemlékezést egy emlékmű létrehozása révén a templom bejáratánál található és ajándékba kapott andezit kő emlékmű célú hasznosítása által.. Továbbra is szorgalmazni fogom az Isten- és emberszeretet ápolását az ÁLTALÁNOS ERKÖLCSI SZÍNVONAL JAVÍTÁSA érdekében. Stb.

14 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! Szeretettel várom Önöket OKTÓBER 11-ÁN, SZOMBATON 15 ÓRÁra az általános iskola aulájába a KAMPÁNYZÁRÓ NAGYGYŰLÉSemre, a programom részletes kifejtése és megvitatása céljából. Jelentős tábor bizalmából következően már háromszor (2005-ben, 2006-ban és 2010-ben) választottak meg polgármesterré, a világ legszebb településén, szülőfalumban Érpatakon, s amennyiben újra megtisztelnek a bizalmukkal, akkor a tisztességes, adófizető és dolgozni akaró emberek, s ezen belül a fiatalok, az öregek, a helyi vállalkozók, a helyi civilek, a helyi munkavállalók, a rászorulók, az arra érdemes és velünk együttműködni hajlandó cigányok és hátrányos helyzetűek érdekeinek a maximális figyelembevételével, a lehető legmagasabb szakmai szinten, MINDENEK ELŐTT ÉRPATAK ÉRDEKEI SZERINT fogom feladataimat ellátni, azért, hogy Érpatak mintatelepülés továbbfejlesztése és fényes példája által a magyar vidék és szeretett hazánk (s azon belül Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye és a kistérségünkhöz tartozó települések is) a lepusztultságból, a kifosztottságból, a megalázottságból a tartós fejlődés útjára léphessenek. Nem romlott fa az, mely jó gyümölcsöt terem, mert minden fa tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. /Jézus Krisztus evangéliuma Lukács evangélista szerint 6, / Az eredményeink önmagukért beszélnek, Érpatak kétséget kizáróan elindult a kiugró felemelkedés útján! Amennyiben Ön is azt akarja, hogy településünk ezen az úton haladjon tovább, akkor kérem, hogy október 12-én menjenek el szavazni és leadott szavazataik által engem és a munkámat segíteni akaró képviselő-jelölteket tiszteljék meg bizalmukkal, hogy programom minél teljesebben megvalósulhasson. Érpatak, október 4. Tisztelettel: Orosz Mihály Zoltán Érpatak község polgármestere és polgármester-jelöltje 1. Nagy Imre Attiláné 2. Orgován Zoltán 3. Simon Attiláné 4. Szőllősi Gábor 5. Orosz Mihály Zoltán

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Közösségi Beavatkozási Terv

Közösségi Beavatkozási Terv 1 Közösségi Beavatkozási Terv Varsány település számára Jóváhagyta: 1. Varsány község Önkormányzata Pintérné Kanyó Judit Polgármester Egyetértett: 2. A célcsoport képviselője: Petrovics Ferenc 3. TKKI

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2014. május

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2014. május Településeink Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014. május Tökéletes választás a fűnyíráshoz és és egyéb, a település zöldterületét szépítő munkákhoz! A Husqvarna Riderekkel és traktorokkal a nagyobb gyepfelületek

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrád Község Önkormányzata 2013. június 24. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 5. szám 2013. szeptember-október Ingyenes MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. - A sírban. S majd jön ideje a

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben