Ba l á s t y a i Új s á g

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ba l á s t y a i Új s á g"

Átírás

1 Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott községünk a Itthon vagy! Magyarország szeretlek! hétvége programsorozatához, ezért díszoklevelet kaptunk. 3. oldal A Kisteleki Járási Hivatal bemutatkozott Balástyán A művelődési házban január 21-én tartott lakossági fórumon a Kisteleki Járási Hivatal vezetője és a szakigazgatás vezető munkatársai elmondták, milyen feladatok tartoznak a hivatalhoz oldal Egyeztető fórum a Közép-Csongrádi szikesek Natura 2000 terület fenntartási tervéről A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani Egyesület egyezető fórumot tart március 20-án, csütörtökön 9.00 órakor a művelődési ház ifjúsági klubjában. 11. oldal A balástyaiak kapták az év önkéntes tűzoltó egyesülete címet Fotó: katasztrófavédelem Február 7-én az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a katasztrófavédelem érdekében végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként a Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek A 2013-as év önkéntes tűzoltó egyesülete címet adományozta, amelyet Virágh István, az egyesület elnöke Budapesten vett át Bakondi György tűzoltó altábornagy, főigazgatótól. Folytatás a 10. oldalon Véradás Március 17-én, hétfőn óráig Véradó Nap lesz a művelődési ház nagytermében. Szeretettel várunk minden egészséges, segítőkész felnőttet! Kérjük Önöket, hogy a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát hozzák magukkal! Tanya Kabinet A Kisteleki Rendőrkapitányság az idén is folytatja Tanya Kabinet programját, amelynek következő állomása március 6-án, 14 órai kezdettel lesz a balástyai művelődési házban. A rendezvény témái: Tanya Kabinet prezentáció Bűnmegelőzési előadás a külterületen élők biztonságáról Konzultációs fórum a lakosság számára A rendezvény előadói a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai. A konzultációs fórumon a lakosság kérdéseire a helyi körzeti megbízottak és a rendőri vezetők személyesen válaszolnak. Szennyvízberuházás projektzáró Balástya község szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházásának záró rendezvénye március 26-án, szerdán lesz a sportcsarnokban, amelyre tisztelettel várjuk a község lakosságát. Az eseményen részt vesz Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára. Az ünnepség után lehetőség nyílik az érdeklődő lakosság számára a szennyvíztisztító telep működésének megtekintésére. Meghívó Az alkotócsoportok kiállítása és a Balástya képekben című könyv bemutatója március 21-én, pénteken órakor lesz a Tanodában. A rendezvényre mindenkit szeretetettel várunk! A TÁMOP-3.2.3/A-11/1. Építő közösségek elnevezésű pályázat támogatásával két éven át hat témában, jelenleg tizenegy alkotócsoport működhet községünkben: grafika, kerámiaművészet, festészet, textilművészet, fotográfia, film. A kiállításon a második év eddigi munkáit mutatják be a csoportok. A pályázat része egy 108 oldalas képeskönyv kiadása is, amelynek fő fejezeteiben Balástya régen, Balástya ma és az alkotócsoportok munkája jelenik meg képekben, továbbá a fotográfia-szakkör korábbi két kiállításán bemutatott fotók válogatását tartalmazza.

2 Önkormányzat Balástyai Újság 2 Az elmúlt hónap legfontosabb hírei Ujvári László polgármestertől 1. Az e l m ú l t 16 év l e g j o b b k ö l t- ségvetése Balástyán! Február 5-én a képviselő-testület elfogadta az idei évi költségvetési rendeletét. A pénzügyi bizottság és a képviselő-testület egybehangzó véleménye szerint most a feladatfinanszírozás alapján látszik, mennyire előnyös volt az a döntésünk, hogy korábban nem működtettünk olyan feladatokat, amihez nem volt finanszírozás, és ezzel nem adósodott el a település. Ezért most az elmúlt 16 év legjobb költségvetését tudtuk megteremteni Balástyán. Nem kellett további létszámot és óraszámot csökkenteni. Zökkenőmentesen, továbbra is takarékos gazdálkodással tudjuk 2014-ben működtetni a településünket, ezzel együtt a fejlesztésekre és a korábban már megszokott programjainkra is lesz lehetőségünk. 3. Ag r á r g a z d a s á g i Az 2012 végén elfogadott Szo l g á l t ató v á l t o z á s a h u l l a- d é k s z á l l í t á s b a n hulladékgazdálkodási törvény rendelkezései alapján januártól új szakmai ismérveknek kell megfelelni azoknak a közszolgáltatóknak, akik ezt a tevékenységet végzik. Balástyán az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Pusztaszem Kft. végezte a szilárd hulladék összegyűjtését és továbbszállítását a Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telepre, viszont a cég az új törvényi szabályozásnak megfelelő engedélyekkel és okirattal nem rendelkezik. Ezért október 1-től a szegedi székhelyű Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel kötöttünk szilárd hulladékszállításra szerződést, és hozzá a Pusztaszem Kft. alvállalkozóként szerződhetett. A lakosság részére érzékelhető változás annyi, hogy a számlákat a szegedi fővállalkozó cégtől kapjuk. A szolgáltatást változatlanul a mindennapokban a Pusztaszem Kft. végzi. Ezzel együtt megmaradt a szelektív gyűjtés, ami az eddigi rend szerint működik, illetve ugyanúgy hozzátartozik a régi szeméttelep helyén működő hulladékudvar igénybevételi lehetősége. Bi zo t t s á g Ba l á s t y á n Balástyán is megalakult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által létrehozott hálózat részeként hét taggal az úgynevezett Agrárgazdasági Bizottság, amelynek fő feladata a kamara és a tagok közötti információ csere. Ezzel a bizottsággal még inkább közel kerül a kamara a tagokhoz, és szolgáltató kamarává válik. Próbálunk mindent megtenni azért, hogy ez hatékony és kedvező változás legyen. Nye r te s p á l y á z a t ki s b u s z t é s terepjárót vásárolhatunk Megnyertük a tanyagondnoki szolgálat járműparkjának korszerűsítésére beadott pályázatot, amellyel egy kilenc személyes kisbuszt és egy terepjáró személyautót vásárolhatunk a tanyagondnoki szolgálatnak. A beruházás 15 millió forintos, 100 százalékos támogatottságú, és csak a 4 millió forint áfát kell fizetni az önkormányzatnak. Nagyon nagy hiányt pótol ez a beszerzés, mert a tanyagondnoki szolgálatban dolgozó munkatársak jelenleg olyan járművekkel végzik a feladatukat, amelyekkel százalékban dűlőutakon több százezer kilométer tettek már meg a nagy távolságok miatt. A régi autók A szennyvíztisztító telepet működés közben március 26-án tekintheti meg a lakosság javítási költsége rendkívül nagy, majdnem annyi ideig vannak a műhelyben, mint amennyit használni tudjuk. 5. Február 13-ig volt határidős az Be a d o t t p á l y á z a t t o r n a s z o b a k i a l a k í t á s á r a a Belügyminisztérium által kiírt pályázat, amelyre óvodai tornaszoba fejlesztésére adtuk be elképzelésünket. Tavaly májusban már ugyanezt megtettünk, csak akkor nem nyertünk. Most változatlanul az a tervünk, hogy az iskola udvarában, a régi raktár épületének helyén egy teljesen új kiszolgáló épületet hozzunk létre, ahol az óvodások és az alsó osztályos évfolyamok testnevelését is lehetne biztosítani. Erre nagyon nagy szükség lenne azért is, mert a törvény előírja a mindennapos testnevelés bevezetését, valamint a sportcsarnok egy helyszínként már kevés az osztályok és a tornaórák számához. Továbbá több funkciót is betölthetne az épület, mert például a települési rendezvényeknél helyet biztosíthatna. Az idén elsőként adtuk be a megyében ezt a pályázatot a régi műszaki tartalommal és költségszinttel, amit még a tavalyi pályázathoz elkészítettünk. Az elmúlt évben még nem kellett önerőt vállalni, de az idén ez szükséges lett, amit a képviselő-testület támogatott. Április 1-j é t ő l l e s z 24 ó r á s s ü rg ő s s é g i o r v o s i k ö z p o n t i ü g ye l e t i e l l át á s Ki s te l e ke n Az elmúlt évtizedekben nagyon fontos és jól bevált egészségügyi ellátás volt Kisteleken a 24 órában működő sürgősségi orvosi ügyelet, amelynek fenntartása nem kötelező feladata a helyi önkormányzatoknak július 1-jétől a finanszírozás csökkenéséből adódóan csak a kötelező, hétvégi és a munkaidőn túli orvosi ügyeletet lehetett igénybe venni. A járás polgármestereivel egyetértésben született meg az a döntés, hogy április 1-jétől visszaáll a 24 órás sürgősségi orvosi központi ügyeleti rendszer. Ennek biztosításához az önkormányzatoknak a költségvetésükből hozzá kell járulni. Balástyán a költségvetési rendeletet ezekkel együtt fogadták el. A 24 órás sürgősségi orvosi központi ügyelet azt jelenti, hogy amikor munkanapokon napközben, a háziorvosok 7.30-tól óráig rendelési és rendelkezésre állási időben vannak, és ha akkor Kistelek Járás területén azonnali orvosi ellátásra van szükség, nem a rendelést végző háziorvosnak kell kimenni a beteget ellátni, a rendelőben várakoztatni a többi beteget. Ebben az időben is a központi ügyeletben levő orvosok látják el a sürgős eseteket ugyanúgy, mint munkaidő után vagy éjjel illetve hét végén. Tehát visszaáll a régi rend, a nap 24 órájában a járás területén újra igénybevehető a sűrgősségi orvosi ügyelet.

3 3 Ba l á s t y a i Új s á g Ön k o r m á ny z a t Helyiadót és gépjárműadót fizető lakosság figyelmébe! Tájékoztatom az adófizető balástyai lakosságot, hogy a bevallási nyomtatványok a honlapról letölthetőek. Akiknek helyi adófizetési hátraléka, tartozása van, iparűzési adó és gépjárműadó vagy az önkormányzattal szemben fennálló egyéb tartozása mielőbbi rendezése érdekében szíveskedjen a polgármesteri hivatalt ügyfélfogadási időben felkeresni. A gépjármű adó első félévi befizetési határideje: március 15. Ügyfélfogadási idő: szerda: nincs ügyfélfogadás hétfő: óráig csütörtök: óráig kedd: óráig péntek: óráig Ügyintéző: Olajosné dr. Csízik Tímea Ezúton felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a jövőben az adótartozás miatt kiküldött kettő felszólítás eredménytelensége esetén végrehajtási eljárás veszi kezdetét, amely alapján a gépjárműadó be nem fizetése esetén, a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény. 9 (4) bek. szerint az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek forgalomból való kivonását, valamint a évi XCII. törvény 161/A (2) bekezdés alapján a Ft-ot meghaladó tartozás átadásra kerül Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (NAV) végrehajtás céljából. Magyar Mihályné jegyző megbízásából: Olajosné dr. Csízik Tímea Farkas Sándor országgyűlési képviselő a szennyvízberuházásról 2012-ben a szennyvízcsatorna beruházás projektnyitóján itt voltam, és azóta is követtem az építés szakaszait. Másutt is lehet tapasztalni a beruházásokkal kapcsolatban a megkezdett beruházások elszámolásainak csúszását, nemcsak Balástyán. Ennek egyik oka, hogy január 1-től átszervezés történt, megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a régi formájában, és az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos ügyintézést új személyi vezetés intézi, új eljárási rend alakul ki, és a legfontosabb cél az, hogy az európai uniós jogszabályokat magyar jogszabályokra átültetve lehessen megvalósítani. Ezek a szennyvízberuházások nemcsak a konfortérzetünket javítják, hanem a környezetünket is óvják unokáinknak, gyerekeinknek. Remélhetően nem egy nagy szennyvíztengeren fogunk majd lakni ezáltal, és remélhetően az alattunk lévő vízréteg ki fog tisztulni, és a szennyvíztisztító telep megfelelő működésével a környezetet sem fogjuk károsítani. Ez egy nagyon fontos lépés, sokan nem is tudjuk, mit jelent ez az utódaink számára. Szerencsére ezek a beruházások ezt a komoly környezetvédelmi problémát meg fogják oldani. Elég sokszor járok Balástyára, figyeltem ennek a beruházásnak az eseményeit, és úgy látom, hogy ez a munka jól szervezett volt. Ujvári László polgármester Farkas Sándor országgyűlési képviselő községünkért végzett munkájáról 2004 óta ismerjük egymást, Kiskunfélegyházán, az autópálya továbbépítéssel kapcsolatos rendezvényen találkoztunk először. Ezen az eseményen láttam, hogy a balástyai csomópont ugyan rajta van a térképen, de később azt az információt kaptam, nem épül meg az első ütemben, csak majd a másodikban. Mivel ezt bizonytalannak találtam, egy kivétellel a megye összes országgyűlési képviselőjét megkértem, segítsenek elérni, hogy megépüljön a lehajtó. Ezt követően Farkas Sándor országgyűlési képviselő értesített arról, hogy a magyar Parlament megszavazta, az első ütemben megépülhet az autópálya lehajtó Balástyánál. Később sikerült elintézni azt is, hogy az autópálya mérnökség és az autópálya rendőrség ide, községünk területére települjön, és ide fizetnek adót. Ez is része annak, hogy jelenleg csak iparűzési adó van Balástyán és nem szándékunk más adónem bevezetése. Az autópálya lehajtónak köszönhető, hogy lett kijelölt gazdasági övezetünk, ami a munkahelyteremtés szempontjából nagy jelentőségű. Farkas Sándornak köszönhetően ismerem most már a 3. választókerülethez tartozó másik 21 település polgármesterét, munkatalálkozókon veszünk részt, ami számomra sokszor nagyon fontos, mert a jogszabályok gyakorlati alkalmazására rávilágítanak az ilyen találkozások. Köszönöm azt a lobbi lehetőséget is, amiben az elmúlt években, 2004-től folyamatosan segítette községünket. Sokszor tette lehetővé az ország vezető tisztségviselőivel való találkozásomat, hogy Balástya érdekében tárgyalhassak.

4 Önkormányzat Balástyai Újság 4 Lakossági fórum a művelődési házban A Kisteleki Járási Hivatal bemutatkozott A művelődési házban január 21-én tartott lakossági fórumon bemutatkozott a Kisteleki Járási Hivatal. Egy évvel ezelőtt indult be a magyar közigazgatási rendszer régiúj formája, azért régi, mert 1984-ben szűnt meg az akkori közigazgatási rendszerből a járási fokozat. Ezt követően január 1-től visszaállították a járási hivatalokat új feladatkörökkel, hogy a mostani közigazgatás egyszerűbbé váljon. Jónéhány feladat a polgármesteri hivataloktól átkerült a járási hivatalhoz, és így sokkal hatékonyabban az ügyintézés, mivel hat település, Kistelek Balástya, Csengele, Pusztaszer, Baks, Ópusztaszer tartozik Kisteleki Járáshoz. Darabos Orsolya Katalin járási hivatalvezető és szakigazgatás vezető munkatársai a lakossági fórumon elmondták, hogyan dolgoznak, milyen feladatok tartoznak a Kistelek Járási Hivatalhoz. A hivatalvezető kiemelte, a településeken jegyzői és képviselő-testületi hatáskörben azok a feladatok maradtak, amelyekhez helyi ismeret szükséges, a lakosság autonómiájához tartoznak. Azok a feladatok viszont átkerültek a járási hivatalokhoz, amelyek kifejezetten államigazgatási feladatok, amelyeket teljesen mindegy, melyik településen szeretne elintézni egy ügyfél, azt bárhol, bármikor ugyanolyan feltételekkel tudja megtenni. Ennek az az értelme és haszna, hogy azok a szakmai kérdések, amelyeket eddig a régiók, megyék, települések eltérően értelmeztek, azt most a Kormányhivatal berkein belül egységesen, egyöntetűen értelmeznek, illetve konkrét állásfoglalásokat kapnak arra, hogy egy-egy ügytípus vagy ügy keretében mi a hivatalos álláspont, és ezeket minden járási hivatal ügyintézője ugyanúgy foganatosít. Ezzel van egy olyan szakmai szervezettség, amely biztosítja az ügyfelek minél hatékonyabb ellátását. Ebbe tartozik az is, hogy a hat település mindegyikén biztosítanak ügyfélfogadást Bakson, Csengelén, Pusztaszeren és Ópusztaszeren minden héten ugyanazon a napon tartanak ügyfélfogadást, és az ügysegéd 9-16 óráig kint van az adott településen, így az ügyfélnek nem kell bejönni Kistelekre, hogy elintézze az ügyét, mert erre helyben is van lehetősége. Balástyán két napon, hétfőn és pénteken is rendelkezésre áll az ügysegéd. Minden településen igazodtak az adott település ügyfélfogadási rendjéhez. Akiknek ezek az időpontok nem megfelelőek, a hét többi napján, Kisteleken az ügyfélfogadási időben állnak a lakosság rendelkezésére. Darabos Orsolya Katalin felsorolta, milyen feladatkörök tartoznak a járási hivatalhoz: az okmányirodai feladatok, a személyigazolvány, lakcímkártya, útlevél, forgalmi engedély, vezetői engedély és a parkolási engedély. Ezenkívül a vállalkozások indítása, és azokhoz az ügyfélkapuhoz való csatlakozás is az okmányirodában történik. Továbbá egyes szociális feladatokat látnak el, a szabálysértési ügyek, például kutyával való veszélyeztetés, közterületen szemetelés, a közterületen engedély nélküli értékesítés, valamint ha 30 órát meghaladóan a gyermek igazolatlanul van távol az iskolából, az iskolának értesítést kell küldenie a hivatalhoz. Sajnos mostanában egyre több alkalom van a fogyasztói helyre való kötelezéssel kapcsolatos intézkedésre. Ez azt jelenti, ha az ügyfél a gázszámláját vagy a villanyszámláját tartósan nem fizette be, illetve a szolgáltató ellenőrzés céljából szeretné megnézni a mérőórát, és ezt nem teszi lehetővé a tulajdonos, akkor a szolgáltató kérheti a járási hivatalt, hogy karhatalom igénybe vételével bejusson az ingatlanba, és az óra leszerelését, ellenőrzését hivatalból megtegye. Az elmúlt egy évben ilyenre nem került sor, viszont most januárban ezek a folyamatok is elindultak. A hivatalvezető mindenkit arra kér, ha ilyen problémája van, keresse meg előzetesen a járási hivatalt, hogy ne jusson el eddig az ügye. A másik kevésbé kellemes feladat, az a víziközmű hálózatra történő rácsatlakozás elmulasztása miatt a csatlakozásra kötelezés. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a meghatározott időn belül nem köt rá a vízközmű rendszerre, akkor a hivatal kötelezi erre. A járási hivatal szakigazgatási szervei: a járási gyámhivatal, vezetője Lévai Anikó, a munkaügyi kirendeltség, vezetője Zánthó Kálmánné, állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző hivatal új vezetője január 1-től dr. Tóth Erika, egy fő adminisztrátorral és a településeken a hatósági állatorvosokkal látja el feladatát. Továbbá a helyi védelmi feladatkör is a járási hivatalhoz tartozik, ami főként a katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyeket jelenti. Helyi Védelmi Bizottsággal rendelkeznek, amelynek Ujvári László polgármester is ugyanúgy tagja, mint korábban. A változás csak annyi, hogy Kistelek Város polgármesterétől ez a feladat átkerült a járási hivatalhoz, és a járási hivatal vezetőjeként Darabos Orsolya Katalin tölti be a Helyi Védelmi Bizottság elnökének szerepét. A munkamenet ugyanúgy folyik tovább, mint korábban. Milyen szakigazgatási szervek lehetnének még, amelyek Kistelek Járásban nincsenek, de Szeged Járásban elérhetőek? Ilyen a Földhivatal, járási Építésügyi Hivatal és a járási Népegészségügyi Hivatal, amelyek nagyobb járásokhoz vannak delegálva, a hatékonyabb munkavégzés miatt. Dr. Szalai Gabriella hatósági osztályvezető, járási hivatalvezető helyettes A balástyaiakat nem érte váratlanul a járási munkatárs jelenléte a polgármesteri hivatalban, mert Tari József, aki korábban is ott dolgozott, ő látja el a járási hivatal ügysegédjeként a feladatokat. Kisteleken kedden, szerdán és pénteken van ügyfélfogadás. A Hatósági Osztály legfőbb feladata a szociális igazgatás köréből tevődik össze. A közgyógyellátások, ápolási díjak, időskorúak járadéka, illetve az egészségügyi ellátásra való jogosultság megállapítása szociális rászorultság címén. Azok az ügyek kerültek át a járási hivatalhoz, amelyek nem igényelnek méltányosságot, és helyi rendeletet. Tehát a közgyógyellátások közül az alapösszegű, alanyi közgyógyellátás valamint a normatív közgyógyellátás került a járáshoz. Az ápolási díjban január 1-től jelentős változások történtek. A járási hivatal állapítja meg az alapösszegű ápolási díjat, a fokozott összegű ápolási díjat, illetve egy új kategória van, a kiemelt összegű ápolási díj. Nagy ügyfélforgalmat bonyolítunk le, mert 2013-ban a hétezret közelítette meg a bejövő és kimenő ügyiratok száma. Azzal, hogy a kollegáink hetente egy, Balástyán két napon jelen vannak a településeken, megkönnyítik a lakosságnak az ügyintézést a kérelmek megírásától a határozatok kézhezvételéig. Például, ha egy határozatban elutasított közgyógyellátás iránti kérelemben jelezzük az ügyfélnek, hogy lehetősége van a helyi önkormányzatnál méltányosságból igényelni a közgyógyellátást, akkor ott Folytatás az 5. oldalon

5 5 Ba l á s t y a i Új s á g Ön k o r m á ny z a t Folytatás a 4. oldalról helyben csak a másik irodába kell betérnie az ügye további intézése miatt. Így próbáljuk segíteni az ügyfeleket, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban működjön az ügyintézés. A hatósági osztály másik nagy feladata a szabálysértési eljárás, ami szerencsére nem eredményez nagy ügyfélforgalmat. Többnyire tankötelezettség elmulasztása miatti ügyek vannak, és néhány köztisztasági szabálysértés megállapítására került sor. Lévai Anikó gyámhivatal vezető A gyámhivatal járási hivatalba integrálódása nagy változást nem hozott, mert eddig is több településen, a Kisteleki kistérségben láttuk el a munkánkat. Gyakorlatilag csak a székhelyük változott, és az eddigi jegyzői hatáskörben levő gyámhatósági ügyekből kerültek át feladatkörök, például az iskoláztatási támogatások, a védelembe vételi ügyek. Jelenleg négy fővel látjuk el a feladatokat, és úgy osztjuk el, hogy gyámügyi ügyekben településekre tagozódunk. Balástyán maradt a korábban ismert munkatárs, Varga Klára, aki most járási hivatali munkatársként látja el a gyámügyi feladatokat. A gyámügy több nagy területre oszlik, de úgy gondolom, a legfontosabb a gyermekvédelmi és a gondnoksági rész. A gyermekvédelmi részbe tartoznak az előbb említett védelembe vétel, fontos esetben a gyermeknek a családból való kiemelése, ami a nevelésbe vétel, de ide tartoznak azoknak a gyerekeknek az ügyei is, akik hosszabb ideje nevelésben vannak, és utógondozásukat kell ellátni. Vannak pénzbeli ellátási feladataink, például a gyermektartásdíj megelőlegezés és az otthonteremtési támogatás tartozik ide, illetve vannak olyan feladatok, amelyek a gyermekek törvényes képviseletének ellátásával függenek össze. Ilyen a családi jogállások rendezése, az apa nélkül anyakönyvezett gyermekeknek az ügyei. Továbbá amikor külföldre szeretnének távozni hosszabb időre vagy véglegesen, ennek az engedélyezése a gyámhivatal feladatkörébe tartozik. Illetve sok ügyet intézünk a gyermekek vagyoni ügyeivel kapcsolatban is. Nagyon nagy területe még a gyámhivatalnak a gondnoksági ügyek. Ide azoknak az embereknek az ügyei tartoznak, akiket a bíróság gondnokság alá helyez, és valamilyen okból nem képesek saját ügyeiket intézni. Ezeknek a területeknek a feladatait hivatásos gondnokaink látják el, illetve vannak néhányan, akik saját hozzátartozóként végzik a gondnoksági feladatokat. Zánthó Kálmánné, a munkaügyi kirendeltség vezetője Több mint 20 éve működik a kisteleki kistérségben munkaügyi kirendeltség és Kistelek meg az öt község foglalkoztatással, munkaerőpiaccal kapcsolatos ügyeit nálunk intézhetik. A kirendeltség hat fővel dolgozik, az Európai Uniós támogatások intézésére van egy ügyintéző, és határozott idejű szerződéssel még egy kolléga az információs szolgáltatást látja el. Két fő vonal határozza meg a tevékenységünket, a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök, amelyek az ügyfeleknek a munkanélküliségével, álláskeresésével kapcsolatos ügyeket jelenti. Így például az álláskeresési járadék megállapítása, a nyugdíj előtti munkanélküli segélyek megállapítása, illetve azok, akik képzésben vesznek részt, a képzés időtartamára keresetpótló juttatásban részesülnek, és ennek a megállapításai is a kirendeltség hatáskörébe tartoznak. A másik fő tevékenység az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, és ezek konkrétan a különbözőféle támogatásokat jelentik. Elsősorban most az Európai Uniós támogatással megállapítható támogatások azok, amelyeknek a kirendeltségen folyik az ügyintézése. Ilyen például, a bértámogatások, bérköltség támogatások, képzések és az uniós támogatáson felül másfajta támogatások megállapításában is közreműködünk. A minisztérium által pályázati formában nyújtott munkahelyteremtő támogatásokat véleményezünk, továbbá munkahelymegőrző támogatások, vállalkozóvá válás támogatás az, amit a kirendeltségen a térség ügyfelei, foglalkoztatói tudnak nálunk intézni. Nagyon nagy szegmense a feladatunknak a közfoglalkoztatás. A tavalyi év folyamán 719 fő vett részt a térségben közfoglalkoztatásban, és konkrétan balástyai viszonylatban 101 álláskereső kapcsolódott be az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásba. Az Okmányiroda ügyfélfogadása A különböző támogatásokon kívül a kirendeltségnek más egyéb feladatai is vannak, például a statisztikák, beszámolók, felmérések készítése, elégedettségi felmérés, és még nagyon sok egyéb adminisztratív feladat. Bizonyára látják azok, akik megfordulnak a kirendeltségen, hogy a nagy ügyfélforgalom miatt időnként sok a várakozási idő. Igyekszünk megoldani, hogy ez minél kevesebb időt vegyen igénybe. A nagyszámú közfoglalkoztatással jelentősen csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, ezért a nyilvántartásunkban lényegesen kevesebb a regisztrált álláskereső. Ujvári László polgármester a lakossági fórumon elmondta, hogy a járási hivatal és a polgármesteri hivatal munkatársainak köszönhetően közigazgatás átalakításával, a járási hivatalok megalakulása után az ügyintézés gördülékeny, a munkatársak segítőkészek a lakosság ügyeinek intézésében. Hétfő: óráig kedd: óráig szerda: óráig csütörtök: óráig péntek: óráig Okmányiroda osztályvezetője: 62/ Okmányirodai ügyintézők: 62/ (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási eljárás) 62/ (útlevél, gépkocsi ügyintézés, parkoló igazolvány, ügyfélkapu) 62/ (gépjármű ügyintézés) 62/ (vezetői engedély, vállalkozói igazolvány) Telefax: 62/ Eladó ház Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház m 2 -es telekkel eladó. Érdeklődni: 06 (30)

6 Közélet, Hirdetés Ba l á s t y a i Új s á g 6 A Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület évértékelő közgyűlést tartott Január 31-én az önkéntes tűzoltók a Vadásztanya Vendéglőben gyűltek össze, hogy értékeljék az elmúlt évi munkájukat. Az eseményen részt vett Szatmári Imre tűzoltó ezredes, tanácsos, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dudás Miklós tűzoltó ezredes, tanácsos, a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Galiba Gábor főhadnagy, a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka, Ördögh István tűzoltó alezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szegedi kirendeltségének kirendeltség vezetője, Molnár József százados, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság M5 autópálya alosztályának alosztály vezetője, a Kisteleki Rendőrkapitányság képviseletében Sejben Győző rendőr őrnagy, Barna János, a Tordai Tűzoltó Egyesület elnöke, és Ujvári László polgármester. Virágh István, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd bejelentette, hogy személyi változás lesz a parancsnoki beosztásban. Virágh Andrást május 2-től a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnok helyettesi feladataival bízták meg, ezért összeférhetetlenségre hivatkozva lemondott az egyesület parancsnoki tisztségéről. A közgyűlés lemondását elfogadta és új parancsnoknak Jójárt Gábort választotta meg. Az új parancsnok ismertette az egyesület éves beszámolóját, majd Csányi Nikolett képekkel illusztrálva bemutatta a nemzetközi katasztrófavédelmi szaktábor programját és szakmai eredményét. Új tagok felvételére is sor került, így Bitó István, Nagy Ernő, Tóth Zsolt lett önkéntes tűzoltó. Szatmári Imre tűzoltó ezredes tájékoztatást adott a kisteleki tűzoltó állomás szervezésének helyzetéről, melynek felállását megelőzően a balástyai egyesület látta és látja el a tűzoltással kapcsolatos feladatokat Kisteleken is. A pénzügyi terv elfogadása után Dudás Miklós tűzoltó ezredes megköszönte Virágh Istvánnak, egyesület elnökének munkáját, aki egyben a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke is. Kiemelte, hogy júniusában a Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is részese és szervezője volt az Ausztriában megrendezett nemzetközi tűzoltó találkozónak, amely szakmailag is sokat jelentett. Két emléklappal és éremmel jutalmazta Németh József önkéntes tűzoltót 30 éves, Kovács Mihály önkéntes tűzoltót 50 éves eredményes munkájáért, továbbá emléktárgyat adott át 2013-ban a megyében is a legtöbb vonulást teljesítő Boldizsár Ferencnek, aki az 55 megmozdulásból 52-őn vett részt. Ördögh István tűzoltó alezredes köszönetet mondott Balástya Község Önkormányzatának az önkéntes tűzoltó egyesületnek adott támogatásért. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által alapított A év önkéntes tűzoltó egyesülete címre a Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet javasolta, valamint bejelentette: megyei elismerést is átvehet egyesület. (A cím átvételéről a 10. oldalon írunk. Szerk.) Barna János, a Tordai Tűzoltó Egyesület elnöke megköszönte a tornádó utáni helyreállítási munkákat és oklevelet adott át a balástyai egyesületnek. Ezután minden meghívott vendég, valamint Ujvári László polgármester is mindenkinek köszönet mondott az önkéntes munkáért Téli vészhelyzetek A tél sok szempontból veszélyesebb, mint a többi évszak. Ha csak kitesszük a lábunkat az utcára, már akkor is elővigyázatosabbnak kell lennünk, a téli sportokról nem is beszélve. De ha felkészülünk, akkor jó eséllyel megelőzhetjük a bajt! Kik azok, akiknek különösen oda kell figyelniük a hőmérsékleti, a látási és az útviszonyokra? Akik krónikus betegek Az utóbbi években kissé változékonyabb az időjárásunk, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ezért gyakoriak az időjárási frontok. Ha például komoly mínuszok után hirtelen megemelkedik a hőmérséklet (melegfront), azt a szív és érrendszeri betegek nagyon megszenvedhetik. Enyhébb tünetek jelentkezésekor gyengeségre, bágyadtságra, fejfájásra panaszkodhatnak. Súlyosabb tünetek esetén hirtelen vérnyomás kiugrás léphet fel. Aki tudja magáról, hogy érzékeny a melegfrontra, az tartózkodjon a fizikai igénybevételtől! A hidegfront érkezésével lehűl a levegő. Ez különösen az idegrendszeri betegségekben szenvedőket például az epilepsziásokat viseli meg. Bár nem betegség, de itt kell megemlítenünk a várandósságot is, ugyanis a hidegfront hatására gyakran beindulnak a szülések. Akik idősek Rendkívül veszélyes az ónos eső, amely aztán az útra fagy. A megszokottnál akár százalékkal több elcsúszásból adódó baleset történik ilyenkor! Különösen az idősebb emberek vannak veszélynek kitéve, hiszen az ő csontjaik törékenyebbek. Egy combnyaktörés pedig igen súlyos következményekkel járhat! Ha éjszaka esik, reggelre pedig fagyot mondanak, kétszer is gondoljuk meg, hogyan lépünk ki reggel az utcára. Az idős, szédülős betegek ilyenkor lehetőleg ne mozduljanak ki, a tervezhető programokat halasszák el! Ha ez nem lehetséges, akkor kérjék meg egy ismerősüket, hogy kísérje el őket, és ha lehet, ne a legcsúszósabb cipőjüket vegyék fel! Talán vicces látvány, de annál hatásosabb: ha biztosra akarunk menni, húzzunk egy zoknit kívülről a cipőnkre, így biztosabban talpon maradunk! Ha pedig balesetet látunk, nyújtsunk segítséget egymásnak! Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. TÁMOP /LHH/11/B Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk egészség fejlesztési programok a kisteleki kistérségben című pályázatának keretén belül készült. Kovácsné Szabó Edit EFI szakmai vezető

7 7 Ba l á s t y a i Új s á g Közélet, Ön k o r m á ny z a t Tájékoztató gazdálkodóknak A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság növényvédelmi felügyelője, Majoros Szilvia, a növényvédelemmel és hatósági feladatokkal kapcsolatos alábbi jogszabályváltozásokat ismertette az Onozo Agro Kft. vevőtalálkozóján. A permetezési naplóval kapcsolatos változás: a növénytermesztéssel foglalkozóknak egy Európai Uniós előírás alapján a 2014-es gazdálkodási évben adatot kell szolgáltatni a Magyarországon kiemelt fontosságú növénykultúrákban felhasznált növényvédő szerekről, azok mennyiségéről. A permetezési napló naprakész vezetése nemcsak a hatóságok számára szükséges, hanem a gazdálkodókat is védi. A Neonicotionid hatóanyagok felhasználásáról: az Európai Bizottság által kibocsátott 485/2013/EU rendelete értelmében az imidakloprid, klotianidin és tiametoxám hatóanyagokkal kezelt vetőmagok forgalmazása és felhasználása a rendelet mellékletében felsorolt növények (többek között a kukorica, repce, napraforgó, szója, mák) esetében december 1-je után tilos. A növényvédelmi tevékenységekről szóló FVM rendelet előírja: földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen a) csávázással, illetve talajfertőtlenítéssel azon károsítók ellen, amelyektől a növény a vegetációs időben más módon kielégítően nem védhető meg, vagy amelyek a kelő növényben különösen nagy kárt képesek okozni, b) mezei pocok és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentő károsítók ellen, c) kukoricamoly ellen legkésőbb minden év április 15-éig a kukorica-, cirok- és kenderszármaradványok talajba forgatásával vagy más módon történő megsemmisítésével, továbbá d) parlagfű, e) keserű csucsor, f) selyemkóró, g) aranka fajok, h) a 7. melléklet szerinti raktári kártevők ellen. Burgonya bejelentési kötelezettség: a forgalmazó az eladásra szánt vetőburgonya mennyiségét, fajtáját termelőnkénti megosztásban, a termelő a szuperelit, elit vetőburgonyaelőállító területeit fajtánkénti megosztásban a termelést megelőző év szeptember 30-ig, a nemesítői, honosítói és fajtakísérleti munkát végző intézet, személy a külföldről behozandó szaporítóanyag mennyiségét, felhasználásának helyét a kísérlet évében március 31-ig köteles bejelenteni a növény- és talajvédelmi igazgatóságnak. Az étkezési, ipari burgonyát nem helyi piacra előállító termelő a termesztési év február 28-ig köteles bejelenteni a növény- és talajvédelmi igazgatóságnak a termesztés helyét, területének nagyságát. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, 6800 Hódmezővásárhely Rárósi út 110., vagy a falugazdásznál is leadható az ügyfélfogadási időben.) A védett zónába történő továbbszállítást a termelő köteles külön bejelenteni. A fenti jogszabályok teljes szövege és további jogszabályok a növényvédő szer okiratok tárában megtalálhatóak az interneten: Az elérhetőség menete a honlapon: szakterületek, ezen belül Növény,- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságra kattintás, tovább a közérdekű adatokra kattintás, ezután következő kattintás a növényvédő szer okiratok tára. Majoros Szilvia növényvédelmi felügyelő 06 (30) Vevőtalálkozó a Hotel Orchideában Az Onozo Agro Kft. február 6-án vacsorával egybekötött találkozóra hívta meg Balástyán 1991 óta működő kertészeti boltjának vásárlóit. A cég értékesítési vezetője, Krizsán Péter köszöntötte a száznál több vendéget, majd Ujvári László polgármester beszélt községünk gazdálkodókat is érintő intézkedéseiről, fejlesztéseiről, a tanyai úthálózat egy része aszfaltosításának lehetőségeiről pályázatok támogatásával. A polgármester kiemelte, a falugazdásznak helyet és irodai hátteret biztosít az önkormányzat, ami nincs így minden településen. Továbbá a települési Agrárgazdasági Bizottság létrejöttéről tett említést, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a tagok közötti információs fórum, valamint a gazdasági övezet munkahelyteremtő lehetőségeit emelte ki. Gáncse Mihály, a Syngenta Kft. kertészeti területi képviselője növényfajtákat és azok növényvédelmi lehetőségeit ajánlotta a megjelent kertészek figyelmébe. Majoros Szilvia, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság növényvédelmi felügyelője a növényvédelemmel és hatósági feladatokkal kapcsolatos jogszabályváltozásokat ismertette. Dr. Zsom Eszter szaktanácsadó, a K+S GmbH magyarországi képviselője a növények trágyázásával kapcsolatos lehetőségeket mutatta be képek és film segítségével. Halászné Ács Éva falugazdász az aktuális ügyintézésekre hívta fel a gazdálkodók figyelmét, valamint emlékeztetett, arra milyen témakörökben fordulhatnak hozzá az őstermeléssel, mezőgazdasági vállalkozással foglalkozók. Az estet Onozó Mihály, az Onozo Agro Kft. ügyvezetője zárta a cég elmúlt évének értékelésével, és az idei évre szóló vásárlói kedvezményekre hívta fel a figyelmet. Vacsora után értékes nyereményeket sorsoltak ki a tombolán, amit minden vendég érkezéskor kapott. A sportöltöző megújult A Balástyáért Közalapítvány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal falumegújításra és fejlesztésre kiírt Darányi Ignác Terv pályázatán az Európai Unió és Magyarország Kormánya 100 százalékos, bruttó Ft önerő nélküli támogatását nyerte el sportöltöző és a művelődési ház melletti közpark felújítására. A sportöltöző külső homlokzatának hőszigetelését követően, az alapozó munkák után elkészült az épület vakolása, valamint a padláson is megtörtént a hőszigetelés.

8 Ön k o r m á ny z a t, Művelődés, Ok t at á s Ba l á s t y a i Új s á g 8 Szolgáltató változás a hulladékszállításban A év végén elfogadott új hulladéktörvény rendelkezései alapján Magyarországon hulladékszállítási közszolgáltatást csak olyan többségi állami, vagy önkormányzati tulajdonú, nonprofit szervezet végezhet, amely rendelkezik hulladékgazdálkodási és közszolgáltatói engedéllyel, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítő okirattal. Ezen feltételeknek a korábbi szolgáltató, a Pusztaszem Kft. nem felelt meg, így Balástya Község Önkormányzata közszolgáltatási szerződést kötött a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel, mint a Kft. egyik tulajdonosa, és alvállalkozó lett a Pusztaszem Kft. A kommunális hulladék elszállítása változatlanul minden héten kedden történik, a zsákos szelektív hulladékot minden hónapban a harmadik pénteken gyűjtik össze. A komposztálható hulladékot áprilisig nem gyűjtjük, azt mindenkinek magának kell beszállítania a hulladékudvarba. A szelektív hulladékokat bármilyen, a háztartásokban használatos zsákban, korlátlan mennyiségben ki lehet helyezni a gyűjtési napokon. A többlethulladék elszállítására a Teleházban hamarosan kapható lesz a Társaság emblémájával ellátott műanyagzsák, amit a gyűjtési napokon, az edényzetek mellé kell kihelyezni. A zsák ára magában foglalja az elszállítás és ártalmatlanítás díját. A külterületi lakosság ugyanúgy veheti igénybe a szolgáltatást, mint korábban, tehát a zsák megvásárlásával, amit akár a gépjárművezetőknél és megvehetnek. A szelektíven gyűjthető hulladékok fajtáiról, valamint a hulladékudvarral kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatást a következő, áprilisi lapszámban közöljük, valamint a lakosság a hulladékudvarban kérhet erről felvilágosítást. Rendezvények a könyvtárban Helytörténeti előadássorozat Hódossy Zoltán helytörténeti írásainak bemutatása Március 8-án, szombaton, 15 órakor Március 22-én, szombaton, 15 órakor Felolvasó estek A könyvtár állományából választott könyvekből részleteket olvas fel Kiss Máté, a Rádió 88 hírigazgatója Március 10-én, hétfőn 17 órakor Március 24-én, hétfőn 17 órakor A rendezvények a Közösségépítés Balástyán közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakításával (TÁMOP B-12/ ) pályázat keretében valósulnak meg. Általános Művelődési Központ Szülők bálja Február 8-án az Orchidea Hotel rendezvénytermében tartottuk a Szülők bálját. A szegedi The Gospel Train énekegyüttes balástyai hangja Krasznai Gita műsorát követően fogyasztottuk el a szálloda, méltán mondhattuk, mesterszakácsa által készített vacsorát, majd hajnalig tartott a jókedvű mulatság. Örültünk, hogy ismét jó hangulatban mulattak együtt szülők, pedagógusok és az intézményeket működtetők képviselői. Mindenkit szeretettel várunk jövőre is! MŰVELŐDÉSI HÁZ Kedves balástyaiak! A művelődési ház, ifjúsági klub, a Kossuth utcai klub és a Tanoda helyiségeit magánszemélyek, és minden szervezet előzetes időpont egyeztetéssel veheti igénybe! A helyiségek használatával kapcsolatos feltételek ügyében Dékány Anitánál érdeklődhetnek a 06 (30) as telefonszámon. Az állandó programok a menüpont alatt megtalálhatóak. TEST LÉLEK SZELLEM betegségeinkről másként címmel tart előadást dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos március 18-án, szerdán órakor a könyvtárban A Nemzetközi Világszervezet (WHO) a 2001-es évet a lelki egészség évének jelölte meg. Minden bizonnyal nem véletlenül döntött így, hiszen törődünk autónkkal, lakásunkkal, háztartási gépeinkkel, ruházatunkkal, stb de nem törődünk lelkünkkel. Dr. Gőgh Edit előadása a lélek és a betegségek összefüggéseiről szól. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség közmeghallgatásról szóló értesítést tesz közzé. A PF Baromfi Kft. által, a Balástya külterületi 0342/3 hrsz-u területre kezdeményezett eljárás keretében, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési ügyben március 13-án, csütörtökön órakor közmeghallgatást tart a balástyai polgármesteri hivatalban. Az erről szóló értesítés március 6-ig megtekinthető a polgármesteri hivatalban.

9 9 Ba l á s t y a i Új s á g Ok t at á s Iskolai ESEMÉNYEK Hónap diákja - január 1. a Rézsó Boglárka, 2. a Asztalos Petra, Balogh Éva, 3. a Szél Kevin, Kapás Erika, 3. b Lengyel Gábor, 4. a Kiss Liza, 5. a Süli Alexandra, 5. b Tari-Kovács Máté Géza, 6. a Grósz Anna Boróka 7. a Csányi István, 8. a Bitó Fruzsina A hónap szentje Február 3-án a hónap szentje program keretében Szent Bernadett, Szent Filoména életútjával ismerkedtek meg a gyermekek Jenei Norbert hitoktató közreműködésével. Mindketten a hitükért szenvedtek életükben és nagyon fiatalon haltak meg. Alsós Farsang Február 6-án rendeztük meg télűző programunkat az alsó tagozatban. Óriási izgalommal készültek rá a gyerekek. A jelmezesek bemutatkozása után uzsonna következett, és utána játékkal, mókával, kacagással folytatódott a délután. A farsangot tombolasorsolással fejeztük be, melyen rengeteg nyeremény talált gazdára. Felsős Farsang Február 7-én eljött a farsangi bál ideje az iskolában. A mulatságot a nyolcadikos diákok Hamupipőke című vidám jelenete nyitotta Gállné Leiner Ilona irányításával. Majd a végzős diákok látványos keringője következett, melyet Barkóczi Zsófia tánctanár tanított be. Ezután az osztályok jelmezes bemutatóit csodálhattuk meg. Egyéni jelmezesek: rabló, hiphop táncos Kiscsoportos jelmezesek: Pombear maci és a tánctanítás (6. a), Waka-waka, tánc (6. a), Zumba tánc (5. b) és Zumba tánc (7. a ) Nagycsoportos jelmezek: Megy a gőzös (5. a), Hupikék Törpikék (5. b), Ász meg ész és semmi vész (6. a), Vándorcirkuszosok (7. a) Sinkó Szabolcsné igazgatóhelyettes és Jenei Norbert hitoktató értékelte a műsort, ami után a várva várt tombolasorsolás következett, ahol értékes nyereményekkel gazdagodhattak a tanulók. Aki pedig megéhezett, megszomjazott, a büfében válogathatott a kínálatból. A délutánt nagyon jó hangulatú farsangi bulival zártuk. Köszönjük a Szülői Munkaközösség farsanghoz nyújtott segítségét. Kazinczy-verseny Február 14-én, Kisteleken a Szép magyar beszéd versenyen három tanuló képviselte iskolánkat: Barna Barbara és Czibolya Lili 6.a, Lajos Kamilla 8.a. Czibolya Lili a 14 versenyző közül 2. helyen végzett az 5-6. osztályosok kategóriájában. Felkészítő tanára: Nagymihály Zsuzsanna. Sporthírek A tél folyamán több teremtornán is szerepeltek labdarúgóink. Az U9-es csapat január 26-án 3., az U11-esek február 8-án 1. helyezést értek el Bordányban. Utóbbi korcsoportnál a torna legjobb kapusa Szobácsi Dávid lett. U15-ös korosztályunk a futsal bajnokság legutóbbi két fordulójában 3. illetve 1. Felhívás ISKOLAI BEÍRATÁS helyezést ért el csoportjában. A csapatok felkészítői: Vén László, Förgeteg József, Cserenkó Szabolcs korcsoportos tanítványainkkal a Diákolimpia játékos sportverseny megyei elődöntőjén vettünk részt Algyőn, ahol 3. helyezést értünk el. Felkészítő tanár: Vén László. Értesítjük a Szülőket, hogy a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya első osztályába a 2014/2015. tanévre a tanköteles korú gyermekek beíratásának időpontja: március 24., hétfő óráig március 25., kedd óráig A beírás az iskola titkárságán történik. A beíráshoz szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, óvodai szakvélemény a szülők (amennyiben a gyermek valamely szülőnél van elhelyezve, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája a gyermek TAJ-kártyája a gyermek oltási könyve tanulói balesetbiztosítás igényelhető rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknél: az önkormányzat által kiállított érvényes gyermekvédelmi határozat nagycsaládos, illetve tartósan beteg gyermekek esetében: a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás Okmányiroda által kiállított Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap a diákigazolvány igényléséhez (a kisteleki Okmányiroda készíti el!) Sinkó Szabolcsné igazgató-helyettes A mozi műsora Március 14., péntek 18 óra Jó reggelt, apa! (104 perc) Színes, feliratos olasz vígjáték Március 14., péntek 18 óra Magyar Retro 2 (82 perc) Színes, magyar dokumentumfilm A filmek tartalma a elérhető a oldalon. Babaruha és játékbörze Március 22-én 8-12 óra között Babaruha és játékbörze lesz a Tanodában. Aki feleslegessé vált gyermekruhákat, játékokat, könyveket szeretne árulni, jelezze a védőnőknek a 06 (30) as telefonszámon.

10 Közélet Balástyai Újság 10 A balástyaiak kapták az év önkéntes tűzoltó egyesülete címet Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének bemutatása A 33 éves múlttal rendelkező közhasznú szervezetünk, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének székhelye Szegeden van. Egyesületünk száz fővel indult 1981-ben, ma már háromezres létszámmal működik, egyre jobban fejlődik, és a megyében már 28 csoportban dolgoznak munkatársaink aktívan, lelkiismeretesen. Minden évben színvonalas rendezvényeket tartunk. Idén első alkalommal a Mozgáskorlátozottak Megyei Jótékonysági Bálja Szegváron lesz, valamint évente szervezzük a Megyei Horgászversenyt, a Megyei Fürdőnapot, a Mozgáskorlátozottak Megyei Találkozóját és a MERI Regionális Sportnapot. Az egyesületünk céljai közé sorolható a fiatalítás is, amelynek eredményeként 2008-ban megalakult az Ifjúsági Tagozat, Bodnár Zoltán megyei titkár vezetésével. Létrehozásának a célja, hogy felkutassa a Csongrád megyében élő mozgásfogyatékkal élő fiatalokat, akik különböző programokon vehetnek részt, mint például a KI MIT TUD, az Ifjúsági Fürdőnap és az Integr ÁLOM tábor, amely minden évben nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Az éves tagdíjainkat a kapott jövedelemtől tesszük függővé, forintig forint, forintig forint, forint felett Ft, gyermektagdíj 18 év alatt 700 forint, a pártolói tagdíj pedig annyiba kerül, mint a mozgáskorlátozott esetében. Szolgáltatásaink közé tartozik a Mentori Szolgálat, a Munkaerő-piaci támogatás, a Révész Szolgáltatás, a Sorstársi Tanácsadás, a Tapasztalati Szakértői Tanácsadás szakképzett munkatársaink segítségével. Kiemelkedő sikerekről is beszámolhatunk, mert november 15-én Bodnár Zoltán megyei titkárunkat az Országos Ifjúsági Tagozat vezetőségi tagjának, november 16-án Tóth Margit elnökünket pedig a MEOSZ elnökségi tagjának választották. A TÁMOP pályázat keretein belül átvilágítottuk szervezetünk struktúrát, ez jelentős infrastrukturális fejlesztéseket eredményezett, ezáltal csoportjaink számára biztosíthatunk számítógépet és multifunkcionális nyomtatót. Ezenkívül munkatársaink térítésmentesen vehetnek részt továbbképzéseinken. A pályázaton fenti céljaink megvalósítására 8 millió forintot nyertünk. A TÁMOP MOZGI projektünk lehetővé teszi egy munka-hálózat létrehozását a Csongrád megyében élő megváltozott munkaképességűek számára. A kiválasztási folyamat után 103 emberrel megkezdődtek a Tanulás technikai tréningek öt csoportban, öt kiváló mentor támogatásával Szegeden és Csongrádon. Január végétől a programban résztvevő megváltozott munkaképességű mentoráltak a képzést a Helyi Fejlesztési Tanulmányokkal kezdik, majd szakosodnak a különböző képzéseinkre, mint a pályázatkészítő, projektek marketingje, projektek finanszírozása, szakmai, pénzügyi elszámolása, közbeszerzési referens, operátor, sorstársi tanácsadó, személyi segítő. A megvalósításra csaknem 200 millió forint támogatást kaptunk. A TÁMOP pályázat egy 15 hónapig tartó projekt az egyesület életében, amelynek célja a fiatal pályakezdők alkal- Február 7-én Budapesten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székházában adták át az év tűzoltó egyesülete, az év tűzoltója címeket és több más kitüntetést. A 2013-as év önkéntes tűzoltó egyesülete címmel a Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet tüntették ki. Virágh István, az egyesület elnöke elmondta, ez a díj azért is jelentős, mert a múlt évben alapították, és így a balástyai önkéntes tűzoltók voltak azok, akik elsőként kapták meg. Mint fogalmazott: Úgy gondolom, hogy ez a díj az életünk hátralevő időszakában is erőt fog adni és tudunk belőle meríteni, hiszen példaképekké váltunk, a környező és az országban levő egyesületek között. Meg kell jegyezzem, hogy nagyon sok egyesület van, amely megérdemelte volna az országos szinten mintegy 430 önkéntes egyesület közül. Csongrád megyében is van több jól működő egyesület, de a mi munkánk nagyon szerteágazó. Külön öröm, és nagy büszkeség volt számomra, hogy András fiam vitt fel erre az ünnepélyes alkalomra, mint a szegedi hivatásos tűzoltóság parancsnok helyettese és ő képviselte a szegedi tűzoltóságot. Úgy hiszem, a kitüntetés az elmúlt időszakban végzett áldozatos munkánknak egyfajta megkoronázása. mazása. Kiváló lehetőség ez az egyesületünk szolgáltatásainak bővítésére, így alkalmazhatunk gyógymasszőrt, pedikűröst és gyógytornászt, akik a tervek szerint 25 év alatti pályakezdők lesznek. Ezt a szolgáltatást a tagjaink vehetik igénybe úgy, hogy előzetes időpont egyeztetéssel dolgozóink kéthavonta egy alkalommal elutaznak a csoportjaink helyszínére. Ezen a pályázaton az egyesület több mint 17 millió forintot nyert. Az egyesület minden évben a Rehabilitációs támogatásra szintén beadja a pályázatát, amely a megváltozott munkaképességű dolgozóink foglalkoztatására irányul január 1-jétől 24 munkatárs alkalmazására nyertünk támogatást azzal a feltétellel, hogy kizárólag a komplex felülvizsgálati határozattal rendelkezőket lehet foglalkoztatni. Ennek megvalósítására csaknem 27 millió forintot nyert az egyesület. Bővebb információért látogasson el a vagy a weboldalainkra. Virágos-Kis Noémi kommunikációs munkatárs

11 11 Ba l á s t y a i Új s á g Hí r e k, In f o r m á c i ó k ANYAKÖNYVI hírek Házasságkötés Rabovszky Ákos és Tasi Beatrix Születés Huszka Edinának és Böröcz Tamásnak: Emília Pásztor Katalinnak és Silló Józsefnek: Kira Viktória Elhunytak Tanács József, élt 56 évet Rácz Sándorné Meszes Etelka, élt 91 évet Nagymihály Istvánné Kormányos Ilona, élt 86 évet Kiss Sándorné Pipicz Erzsébet Mária, élt 65 évet Csányi Ferencné Kovács Rozália, élt 78 évet Gyöngyi Antalné Molnár Margit, élt 83 évet Dr. Dékány Antalné Bába Gyöngyi, élt 66 évet Szél Szilvia, élt 37 évet VÖRÖSKERESZTES vásár A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár március 13, csütörtökön óráig lesz a művelődési ház nagytermében. A következő vásár időpontja: április 10., csütörtök. Márkus Andrásné telefon: 62/ , és 06 (30) TEMETÉSEK ÜGYINTÉZÉSE A BALÁSTYAI TEMETŐ RA- VATALOZÓJÁNÁL, A TEMETKEZÉSI ÉS TEMETŐGOND- NOKI IRODÁBAN Nyitva tartás: kedd 8-12 óráig, pénteken óráig. Egyéb időpontban telefonos egyeztetéssel: 06 (20) A temető éjjel zárva van. Nyitva tartás: óráig A temető üzemeltetőjének tájékoztatója Balástya Község Önkormányzatának megbízásából a temetőt üzemeltető Kisteleki Temető Üzemeltető Kft., tájékoztatja az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1989-ben és korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a ravatalozó épületében levő irodában lehet intézni a sírhelyek újraváltását. Halottszállítás: Lévai János 06 (30) A temető üzemeltetésével megbízott Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. teljeskörű temetkezési szolgáltatással áll a lakosság rendelkezésére. (Halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kegytárgyak értékesítése, temetések lebonyolítása.) Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott elemek cseréjét, betűfestést, sírgondozást is vállalunk. Lévai János 06 (30) Állatorvosi ügyelet Március 8., 9.: dr. Kunstár Pál Telefon: 06 (30) Március 15., 16.: dr. Sikter András Telefon: 06 (20) Március 22., 23.: dr. Dakó Zoltán Telefon: 06 (70) Március 29., 30.: dr. Sipos Attila Telefon: 06 (30) Április 5., 6.: dr. Huszár Péter Telefon: 06 (30) Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán: dr. Dakó Zoltán Telefon: +36 (70) Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja Március 5.: Szabadfoglalkozás Március 12.: Nőnapi ünnepség Március 19.: évi programok és munkaterv ismertetése Március 26.: Szabadfoglalkozás Április 2.: Előkészület az április 12-ei Bordányi Kulturális Fesztiválra Egyeztető fórum a Közép-Csongrádi szikesek Natura 2000 terület fenntartási tervéről A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani Egyesület egyezető fórumra várja a gazdálkodókat, földtulajdonosokat, vagyongazdálkodókat, területi államigazgatási szerveket, civil szervezeteket március 20-án, csütörtökön 9.00 órakor Balástyán, a művelődési házban, az ifjúsági klubban. A Közép-Csongrádi szikesek elnevezésű Natura 2000 területen európai jelentőségű ritka és veszélyeztetett állat- és növényfajok élnek. A készülő fenntartási terv célja, hogy az adottságokhoz igazodó gazdálkodási formák meghatározásával hozzájáruljon ezek megőrzéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy a készülő terv tartalmáról minden érintett így Ön is értesüljön. Emellett szeretnénk minél több ember véleményét megismerni, hogy olyan Natura 2000 fenntartási terv születhessen, mely a helyi viszonyok között is jól alkalmazható. A benne foglalt előírások nem kötelező érvényűek a Natura 2000 területekre vonatkozó külön jogszabályok betartási kötelezettsége mellett azok betartása önkéntes. Várjuk a fórumon, és köszönjük, hogy véleményével, javaslataival Ön is hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez! Józsi síremlékének szentelése Kormányos József, községünk közismert Muzsla Józsija november 2-án hunyt el. Temetése után sokan gondolták úgy, hogy síremléket kellene állítani neki. Nagy összefogás bontakozott ki, amelynek eredményeképpen forint gyűlt össze. A pénzt február 12-én átvételi elismervény aláírásával adta át Balázs Ferenc, Illin Klára és Tóth Bernadett a balástyai temetőt is üzemeltető Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének. Lévai János cégének adományaként díjmentesen eltemette Józsit, és ötven évre megváltotta a sírhelyét. Ígéretet tett arra is, hogy Józsi névnapjára anyagköltség áron elkészíti a gránit síremléket, amelyen gravírozással rajta lesz Józsi fényképe. A költségekhez még néhány ezer forint kell, ami a számla kiállításakor pontosítható a gravírozás díja miatt. Ehhez már szintén jelentkeztek adományozók. A síremléket március 23-án, vasárnap délelőtt, a 8.30 órakor kezdődő szentmise után szenteli fel Forgó Miklós plébános. A szentmisére és a sírszentelésre szeretettel várjuk mindazokat, akik szerették Józsit. Balástyai Újság Ingyenes önkormányzati havilap Kiadó: Balástya Községi Önkormányzat Telefon: 62/ Felelős szerkesztő: Illin Klára Telefon: +36 (30) Grafika: Csikó Tímea Hirdetésfelvétel a Teleházban Telefon: 62/ , +36 (30) Nyomda: Innovariant Nyomda Algyő Telefon: 62/ Megjelenik: 1450 példányban ISSN (Nyomtatott) - ISSN (Online)

12 Hirdetések Balástyai Újság 12 KÖZÉRDEKŰ telefonszámok Ba l á s t y a Kö z s é g Ön ko r m á n y z a t a 62/ , telefon/fax: 62/ Teleház 62/ /157-es mellék, 06 (30) Mu n k á c s y Mi h á l y Ka t o l i k u s Ál t a l á n o s Is ko l a 06 (30) , telefon/fax: 62/ Óvo d a 06 (30) Bö l c s ő d e 06 (30) Kö z s é g i Kö n y v t á r 62/ , 06 (30) Há z i o r vo s o k óráig Dr. Györe Ferenc 62/ , 06 (20) Dr. Veidner Tibor 62/ , 06 (30) m á r c i u s 31-ig: Sü rg ő s s é g i o r vo s i, k ö z p o n t i ügyeleti ellátás Kisteleken t ó l re g g e l 7.30 ó r á i g: 62/ április 1-t ő l: Sü rg ő s s é g i o r vo s i, k ö z p o n t i ügyeleti ellátás Kisteleken 24 ó r á b a n: 62/ , 06 (30) Kisteleki Mentőállomás 104 Betegszállítás: 1820 Kisteleki Szakorvosi Rendelő 62/ Fo g á s z a t Dr. Szabó Orsolya Katalin 62/ Gyó g y s ze r t á r 62/ Védőnői Tanácsadó 62/ I. számú védőnői körzet: 06 (30) II. számú védőnői körzet: 06 (30) Po s t a 62/ , , telefon/fax: Vendéglátás Orchidea módra: udvarias kiszolgálás házias ízek szombaton és vasárnap kedvezményes étlap bőséges, választékos előfizetéses menü 650 Ft/adag CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 350 FŐIG BALLAGÁSRA HELYFOGLALÁS! Igény esetén székszoknyát biztosítunk. Rendezvénytermünk külön is bérelhető! Számítógép, WIFI MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM 0-24 ÓRÁIG! Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig! Érdeklődni: 62/ , 06 (30) Szeretettel várjuk vendégeinket! Kisteleki Re n d ő r k a p i t á n y s á g 107 vagy 112, 62/ Balástyai körzeti megbízott Dékány Attila 06 (70) Po l g á rő r s é g Dékány Péter 06 (30) Tű zo l t ó s á g 105 vagy 112 Tű zo l t ó p a r a n c s n o k Virágh István 06 (30) Jójárt Gábor 06 (70) Ha l o t t s z á l l í t á s Lévai János 06 (30) Temetkezési ü g y i n t é z é s m u n k a i d ő b e n 06 (20) Ví z m ű 62/ Hegedűs István 06 (20) Ál l a t o r v o s Dr. Dakó Zoltán 06 (70) Balástyai Újság szerkesztője Illin Klára 06 (30) Mu n k a ü g y i Kö z p o n t Kistelek 62/ , fax: 62/ MÁV információ 06 (40) Tisza Vo l á n információ Mars téri pályaudvar 62/ , 62/

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XVII. ÉVFOLYAM 2011. NOVEMBER Balástyaiak megyei és országos sikerei Balástyai lovasok arany és ezüstérmei, valamint Sársánszki

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap obuda_20.qxd 10/14/2008 2:09 PM Page 1 XIV. évfolyam 20. szám 2008. október 15. Felsõoktatási ösztöndíjpályázat Ó buda-békásmegyer Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Lesz-e Gyömrő járásközpont?

Lesz-e Gyömrő járásközpont? Lesz-e Gyömrő járásközpont? Mezey Attila alpolgármester A közigazgatási rendszer teljes átszervezésének egyik lépése a járási hivatalok kialakítása. A tanácsi, illetve a háború előtti időszakokból emlékezhetünk

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben

Rosszul dönteni hiba, nem dönteni bűn!

Rosszul dönteni hiba, nem dönteni bűn! 2011. március www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 1. szám Megújul a városközpont 3 A város lakói 2010 ősze

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Születés Hete Pesterzsébeten

Születés Hete Pesterzsébeten XXXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR 25. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Születés Hete Pesterzsébeten Választási Közlemény Tisztelt Választópolgárok! Fotó: Internet

Részletesebben

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 1-2 szám 2012. január-február M e g h í v ó MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 2-án

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

Mártonnapi felvonulás

Mártonnapi felvonulás XXI. évf. 2012. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Mártonnapi felvonulás Bővebben a 12. oldalon Tiszta ünnepi gondolatokkal Wass Albert: Az én titok-karácsonyom

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben