Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét"

Átírás

1 Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét

2 2. oldal Tárkány Község lapja január Tisztelt Tárkányi Lakosok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy az Új Év eljövetelével kívánjak a képviselő testület és magam nevében a település minden lakosának eredményekben, egészségben, boldogságban, és szeretetben gazdag 2015-ös évet. Mozgalmas és bátran kimondhatjuk eredményes évet zártunk 2014-ben. Tovább építettük, szépítettük környezetünket, mely folytatását tervezzük a jövőben is. Az Önkormányzat vezetése minden erejével azon dolgozik, hogy példamutató gazdálkodással, pályázatok lehetőségeivel, és az Önöktől kapott támogatással bebizonyítsa, hogy településünket a fejlődés útján tovább emelje. Vállalkozóink az adó befizetésein kívül folyamatosan segítséget nyújtanak mindennemű kérésünknek eleget téve, melyet ez úton is nagy tisztelettel megköszönünk. Tanuljuk a szeretetet. Nem is nehéz, látod? Tanítani is úgy könnyebb, ha van egy barátod. Egyszerűek itt a leckék. mosoly, jóság, hála, és ha figyelsz, visszajelzést, választ is kapsz nála. Egy ölelés közelebb visz barátod szívéhez, ha jól figyelsz, tudni fogod, mit gondol, mit érez. Tanuld hát a szeretetet, hisz ennél szebb nincs is. A szeretet mindennél több, érzés is, meg kincs is! (Aranyosi Ervin) Mészáros Tamásné polgármester Önkormányzatunk hírei Választások eredményei Köszönjük az Önöktől kapott bizalmat. A településünk zökkenő mentes működéséhez és fejlődéséhez a képviselő testület minden erejével és tudásával folyamatosan munkálkodik. Polgármester: Mészáros Tamásné Képviselők: 1. Tóth Zsuzsanna 2. Farkasné Lengyel Katalin Andrea 3. Széles Árpád 4. Balázs Zoltán 5. Sárközi Gábor 6. Major Lászlóné Roma nemzetiségi önkormányzat képviselői: 1. Vörös Istvánné 2. Babai Margit 3. Vörös Péter Kamera rendszer kiépülése A Belügyminisztérium által támogatott kamera rendszer pályázat keretén belül Ft-ot kapott településünk, mely 6 db kamera elhelyezését és egy központi rendszer kialakítását foglalja magába. Nagy örömmel fogadtuk, hiszen településünk bűnmegelőzését segíti elő. Szociális tűzifa kiosztása Mint országszerte több településen nálunk is kiosztásra került a szociális tűzifa. Több rászoruló család téli tüzelőanyagához tudott Önkormányzatunk hozzájárulni. (Folytatás a következõ oldalon)

3 2015. január Tárkány Község lapja 3. oldal Belügyminisztérium jutalomban részesítette településünket a közfoglalkoztatási programban való tevékenységünkért. Belügyminisztériumban az elismerő oklevél átvétele Belügyminisztériumi oklevél Támogatói bál Az év elején megrendezésre került településünkön a támogatói bál. Az eddig befolyt Ft-ot a Művelődési ház felújítására fogjuk költeni.

4 4. oldal Tárkány Község lapja január Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája cím elnyerése július végén megjelent egy pályázati felhívás a Nyugat-és Közép - Dunántúli régiók óvodái számára, amely a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája cím elnyerésére irányult. A pályázat célja: A Nyugat-magyarországi Egyetem bázisóvodai hálózatának kialakítása a Nyugat- és Közép Dunántúli régióban A Nyugat-magyarországi Egyetem óvodapedagógus hallgatói számára a területi szakmai gyakorlatok minőségének garantálása (nappali tagozaton a gyakorlati képzés II-III. moduljai, levelező tagozaton a képzés I-IV. moduljai esetében) A pályázatban nyertes intézményekkel, mint az egyetem hivatalos partnerintézményeivel együttműködni az Óvodapedagógus (BA) alapképzési szak területi szakmai gyakorlati képzésének tartalmi és módszertani színvonalának emelésében Kutatási-képzési-fejlesztési együttműködések megvalósítása az óvodapedagógia elméleti, módszertani és gyakorlati vonatkozásainak összehangolása érdekében Érdekesnek és kihívást jelentő lehetőségnek ítéltem meg a felhívást. Lelkesen vetettem bele magam a pályázat megírásába. Fő célom óvodánk és a kollégák magas színvonalú szakmai munkájának megismertetése volt. Nem utolsó sorban úgy éreztem, nagyon-nagy megtiszteltetés, ha egy rangos főiskola bázisóvodájaként területi szakmai gyakorlati helyet biztosíthatunk a hallgatók számára. Az intézményi portfólió elkészítése és beküldése után izgatottan vártuk az eredményt. Örömmel számolhatok be róla, hogy a pályázat sikeres volt, így a Bázisóvoda cím büszke birtokosai vagyunk október 14-én a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kut a t ó k ö z p o n t szervezésében b á z i s ó v o d a i szakmai nap megrendezésére került sor a NymE L e w i n s z k y Anna Gyakorló Óvodában Sopronban, amin Csuta Mónika óvodapedagógus kolléganőmmel együtt vettünk részt. A rendezvényre a Benedek Elek Pedagógiai Kar bázisóvodai címet elnyert óvodái kaptak meghívást. A szakmai nap témája: A területi gyakorlat helye, szerepe a gyakorlati képzésben volt. A szakmai napot Kozák Tamásné, a NymE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda vezetője, a rendezvény házigazdája nyitotta meg. Ezt követően Dr. Katona György dékán köszöntötte a Kar bázisóvodáit. Hangsúlyozta mennyire fontos a képzés szempontjából, hogy szakmailag elhivatott és magasan képzett szakemberek fogadják a hallgatókat a területi gyakorlatokon. Megköszönte a színvonalas pályázatokat, és további együttműködésre kérte fel az óvodákat. A Kar képzési struktúráját Dr. Hartl Éva egyetemi docens ismertette, majd Kissné Dr. Zsámboki Réka adjunktus a mentorálásról beszélt előadásában. Bízunk benne, hogy az előttünk álló években számos hallgatót tudunk fogadni, és hozzájárulhatunk az eredményes óvodapedagógusi tevékenységekhez szükséges készségek, képességek kialakításához. Rádokiné Nagy Éva óvodavezető

5 2015. január Tárkány Község lapja 5. oldal Óvodai életképek Márton nap a kiscsoportban A kicsi, a középső és a nagy csoportosok nagy izgalommal bontogatták a Roma Nemzetiségi Önkormányzat meglepetés ajándékát A Mikulás meglátogatta az Óvoda kicsiny lakóit Minden gyermek külön-külön kapott ajándékot a Képviselő testületi tagok támogatásából az Óvodai Szülői munkaközösségtől

6 6. oldal Tárkány Község lapja január 1997-ben egy magánszemélyek által kezdeményezett alapítvány ötlete merült fel, majd az önkormányzat is támogatta így 1997-ben megalakult a Tárkány Község Általános Iskolájáért Alapítvány. Ebben a formában az akkori törvényeknek megfelelően a személyi jövedelemadó 1%-át nem gyűjthette. Ezért 1999-ben az önkormányzat alapításában létrejött a Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítványunk. A 2001-es évben már az 1%-ból Ft-ot sikerült öszszegyűjtenünk. Az alapítvány célja: a tárkányi általános iskolás gyermekek oktatásának, fejlesztésének elősegítése. Kiemelt területei: a számítástechnikai oktatás fejlesztése, tömegsport fejlesztése, pályázatokon, tanulmányi versenyeken szereplő tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása, intézményünk szakmai és eszközparkjának fejlesztése. Alapítványunk az utóbbi években az iskola épületének és udvarának fejlesztéséhez is hozzájárult. Az önkormányzat az alapító okiratban 5 tagú kuratóriumot hozott létre, melynek feladata az alapítvány működésének koordinálása, bevételeinek felkutatása és kiadásainak lebonyolítása. Jelenleg a kuratórium tagjai: Némedi Györgyné elnök, Varga Lajos titkár, kuratóriumi tagok: Mészáros Tamásné, Futó Lajos, Sárközi Ferencné. Feladataikat valamennyien társadalmi munkában látják el. Bevételei eddig az alapítványi bálok bevételeiből, az 1%-okból, valamint cégek, vállalkozók és önkormányzati képviselők eseti támogatásaiból tevődnek össze ben az iskolai gálaműsor belépői támogatásia is gyarapították bevételeinket. Az alapítvány továbbra is iskolánk oktatási tevékenységét, diákjaink hátrányainak enyhítését tartja szem előtt, különösen fontos ez most, amikor az iskola nem az önkormányzat fenntartásában, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt működik. Iskolai Hírek Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítvány 15 éves működésének bemutatása Tárkány, Fő u. 98. Adószám: Az alapítvány jelenlegi pénzügyi eszközei a augusztus 31-ei kivonatok szerint: Lekötött betétben: Folyószámlán: Készpénzben: Összesen: Ft Ft Ft Ft Az alábbi táblázat a 15 év támogatásait és bevételeit mutatja. Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik támogatásukkal, pénzügyi felajánlással, báli részvétellel, önkéntes munkával segítették céljaink megvalósítását, s ezzel hozzájárultak gyermekeink fejlődésének, oktatásának elősegítéséhez. Tárkány, szeptember 25. Némedi Györgyné kuratórium elnöke

7 2015. január Tárkány Község lapja 7. oldal Iskolai életképek Papírgyűjtés Elhunyt pedagógusra, Vörös Istvánra emlékeztek a tanévnyitón Megjelent az Iskolaújság első száma Október 6.-ai megemlékezés Október 7-én tanulóink "A tűzoltóság közös ügyünk" projekt keretében a tűzoltó munkájáról szóló videó vetítésen és előadáson vettek részt 1. osztá Október 23.-ai megemlékezésly Kölyökatlétikai verseny Lépésekkel az egészségedért (Világ gyalogló nap) Október 23.-ai megemlékezés

8 8. oldal Tárkány Község lapja január 2014-ben is részt vettünk második alkalommal megrendezett Itthon vagy! Magyarország szeretlek rendezvénysorozaton, mely keretén belül pályázat útján Ft-ot kapott Önkormányzatunk a falunap lebonyolításához. Településünk apraja-nagyja nagyon Falunap jól érezte magát, mindenki megtalálta a kedvére való szórakozási lehetőséget. Örömmel fogadták a faluebédet, mely szinte teljesen elfogyott. A nap csúcspontja a 3+2 zenekar fergeteges műsorával nagyon jó hangulatot teremett a sátorba.

9 2015. január Tárkány Község lapja 9. oldal Főzőverseny eredményhírdetése Beke Gyöngyike császári Polgármester Asszony segítségével Hóvirág népdalkör januárban ünnepelték 15 éves fennállásukat, mint Hóvirág népdalkör. Folyamatos fellépéseikkel vitték Tárkány hírnevét nagyon sok helyen bemutatták településünket. Büszkék lehetünk a népdalkör minden tagjára a sok munka, idő és energia meghozta gyümölcsét. Mind ezt igazolja a rengeteg elnyert oklevél, helyezés, elismerés. Köszönjük, hogy a helyi rendezvényeinket is színesebbé varázsolják előadásukkal. Mészáros Tamásné polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepségen résztvevők örömmel fogadták a vendégül meghívott komáromi Duna népdalkör előadását, szavalatokat valamint záró ként a Hóvirág népdalkör csokrát.

10 10. oldal Tárkány Község lapja január Flamingó Kulturális Egyesület Szeptember vége, tárkányi Tárkány falunapi fellépés után megtörtént a Flamingó Kulturális Egyesület falunap. Ezt a napot szerettük volna, ha tényleg olyan bírósági nyilvántartásba lesz, mint amiről szólnia vétele. kell: együtt szórakozni, Októberben Pervat pusztán mulatni. Már korán reggel adtunk műsort az otthonban családostól készülődtünk élő idős embereknek. a főzéshez: sertés pörkölt, a hagyományos cigány kenyér modernebb változata, a lábasban sült vakarcs. Délután lángos sütés. Az együtt töltött jó hangulatú nap megkoronázása a 3+2 Boldogan fogadtak, megható volt látni hogyan örülnek nekünk. Nagy sikerrel indítottuk be falunkban a Zumbát, melyet a környéken legkedvezőbb áron tudunk biztosítani és a Polgármester együttes fellépése volt, amire díjat sem kell fizetni - amit ezúton is Asszony jóvoltából terem- már önfeledten köszönünk. Itt is bebizonyosodott tudtunk mulatni, elképzelésem: a lányoknak, asszonyoknak igényük van erre a sportra, hisz túl voltunk fellépésünkön, kikapcsolódásra. Arra biztatom azokat, akik még nem vettek részt az ami miatt mindenki elég izgatott és feszült gyon kellemes és hasznos időtöltés. órán, hogy jöjjenek bátran, mert na- volt. Mely során nem mellékesen megszabadulunk felesleges kilónktól is. Másik nagy esemény csoportunk életében; vünket a csépi Lecsó és kolbász A kevés közönség sem vette el ked- majdnem egy év fesztiválon. Mi nagyon jól éreztük Csépi Lecsó és kolbászfesztiválon való fellépés magunkat és lelkesen szurkoltunk a többi fellépőnek is. Ez történt velünk dióhéjban az elmúlt időszakban. Az elkövetkező hónapban a karácsonyi ünnepekre készülődünk, melyet a család mellett szeretnénk a csoporttagokkal és a falu lakóival közösen is megünnepelni. Közben már a 2015 év terveit készítjük elő, melynek megvalósítása sok munkával, de reményeink szerint sok örömmel is jár majd. Köszönjük a Polgármester Asszony és Képviselőtestület eddigi támogatását és bizalmát. Sok sikert, további jó munkát, az elkövetkező évekre pedig sikeres együttműködést kívánunk. Szabó Józsefné a Flamingó Kulturális Egyesület Szabó Józsefné nagy sikerrel indította be falunkban a Zumbát ügyvezetője

11 2015. január Tárkány Község lapja 11. oldal 2014-es év összefoglalója: Elmondhatjuk, hogy a 2014-es év sikeres volt számunkra. Idén a csoportunk 22 helyre kapott meghívást. A csoport tagjai létszámban is bővültek a kis és nagy csoportban egyaránt. Decemberben az Idősek Karácsonyán az új pomponnal mutathatták be produkcióikat. A Tárkányi Önkormányzatnak köszönhetően a kis és nagy csoport is új ruhákkal gazdagodott. A belénk vetett bizalmat köszönjük, Szivárvány Tánccsoport A nagyok fellépése a falunapon A kicsik fellépése a falunapon továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy kicsi falunkat méltóképpen képviselhessük. A Szivárvány Tánccsoport sok szeretettel várja a tánchoz kedvet érző fiatalok apró talpúak, idősebbek jelentkezését a 2015-ben is! Óráinkat heti rendszerességgel, csoportos beosztás alapján tartjuk. Ha szeretnél egy vidám, lendületes csapat tagja lenni, ne tétovázz, Állj be közénk. Jelentkezni 4 éves kortól lehet. Bővebb információ és jelentkezés a facebook-on, vagy személyesen. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Szőke Annamária Csoportkép Ökumenikus istentisztelet Ismét megrendezésre került az immáron hagyományossá vált Ökumenikus Istentisztelet, melyet követően szeretetvendégséget tartottak a Művelődési házban. Ökumenikus istentisztelet Ökumenikus istentisztelet 2015

12 12. oldal Tárkány Község lapja január A kora délelőtti órákban megkezdte munkáját a falu Mikulás, első ként az óvodásokat kereste fel. Vegyes érzelmekkel, de a végére örömmel fogadták a gyerekek a csomagot. Az útját folytatva az iskolásokkal találkozott, minden osztályt meglátogatott. A két intézményen kívül a többi gyerkőcöt otthonában kereste fel a Mikulás. Adventi vásár Karácsonyi díszkivilágítás Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes éj, mondj el egy imát a sok szegény emberért! A szeretet ünnepe hidd el csak így lesz szép! Áldását szórja rád majd az ég. A karácsonyi készülődés az évente megismétlődő varázslatos hangulatot, várakozást jelentette számunkra. Ismételten számot kért a szeretet ünnepe, hogy mit tegyünk és csak annak volt igazi karácsonya, aki méltó helyet készített szívében az eljövendő igazi békességnek. Megtestesült az Ige, az örök létező, éltető és Megváltó. Évről évre átéljük a csodát, ha néhány napra is csupán kiszakadunk a hétköznapok sodrásából és a megváltozott díszletek között valami egészen másra figyelünk. Falu Hóembere melyet Rabiné Hadnagy Bernadett kézügyességének és munkájának köszönhetünk

13 2015. január Tárkány Község lapja 13. oldal Idősek Karácsonya Idősek Karácsonya Teltház az Idősek Karácsonyán A karácsony a legszebb, legbelsőségesebb ünnepünk lehetőséget nyújt arra, hogy szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van alkalmunk igazából ebben a rohanó világunkban, hogy egy kis szünetet tartsunk. Fejet hajtva mondjunk köszönetet az időseknek a sok-sok áldozatos, fáradtságos munkájukért. A tiszteletadás, a szeretet valójában az év minden napjára kellene, hogy kiteljesedjen. Jó volna, ha nem csak az adventi időszakban keresnénk fel szeretteinket. Mindannyian szívesen fogadnánk a törődést, gondoljunk bele mit érez egy idős meggyötört szív. 50 éves házasok köszöntése Horváth Sándor és neje Panni néni Nagy László és neje Erzsi néni Bakos Sándor és neje Vera néni sajnos nem tudtak az ünnepségen részt venni, ezért otthonukban köszöntöttük őket 50. házassági évfordulójuk alkalmából. Mindhárom ünneplő házaspárnak kívánunk nagyon jó erőt, egészséget és minden elképzelhető szépet családjuk körében. Tárkány Község Honlapját a www. tarkany.hu címen érhetik el. Fontosnak tartjuk, hogy a falu lakossága értesüljön településünket érintő eseményekről.

14 14. oldal Tárkány Község lapja január Tárkány Önkéntes Tűzoltó Egyesület A Tárkány ÖTE az elmúlt hónapokban sem tétlenkedett. Ennek ékes bizonyítéka a i falunap keretein belül megrendezésre került tűzoltó verseny is. 4 csapattal mutattuk meg felkészültségünket kismotorfecskendő szerelésben és szakmai staféta versenyben. A férfi, női, Old Boys és gyermek csapatok egyaránt kimagaslóan szerepeltek. Vendég csapatként a Nagyigmándi Önkormányzati Tűzoltóság csapata, valamint Réde ÖTE tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Bár az Ekel ÖTE csapata a versenyen sajnos nem tudott részt venni, a délután folyamán vendégeskedtek nálunk. Riklik László és Varga Lajos, mint ifjúsági felelős koordinálja a tevékenységeket és programokat, például a tűzoltó szakkört is. Ezen kívül rész veszünk az óvodai és iskolai programokon. Őszköszöntőn jártunk az óvodában, az iskolában pedig akadályversenyen és segítettünk az éves tűzriadó lebonyolításában. A 8. osztályosoknak pályaválasztási előadást fogunk tartani a katasztrófavédelem irányában. Következő év elejétől a TÜRR riasztási rendszerbe fogunk bekerülni. Ez azt jelenti, hogy a riasztási láncot automata vezérléssel könnyítik meg, így az öszszes önkéntes tűzoltó a riasztásról egyszerre értesül. Ez segíti a hatékonyabb beavatkozást egy esetleges káresetnél. Egyesületünk egy humoros dal előadásával köszönte meg a közönségnek a bátorítást. Ez év elején megállapodás született a Tárkány ÖTE és az Általános iskola, Óvoda között. Ennek keretein belül a gyerekek betekintést nyerhetnek az ÖTE munkájába, megismerkedhetnek tevékenységünkkel. Célunk, hogy a fiatal nemzedékből minél többen jelentkezzenek önkéntes tűzoltónak a jövőben, rávilágítsunk a mindennapi felelős magatartásra, valamint arra, hogy a civil lakosság segítsége is nagyon fontos a bajban. Legfőbb célkitűzésünk egy üzemképes és korszerűbb tűzoltó autó vásárlása, melynek megvalósításához továbbra is nagy szükség van mindennemű segítségre és támogatásra! Tisztelettel adózunk a közelmúltban elhunyt bajtársaink, Horváth Tibor és Mészáros Tamás közel 40 éves önkéntes szolgálata előtt. Nyugodjanak békében! Írta: Zsédely Tímea és Szing Annamária

15 2015. január Tárkány Község lapja 15. oldal A Polgárőrség hírei Évzáró értekezlet Elismerések átadása Köszönjük a Polgárőrség egész éves munkáját, mellyel hozzásegítették falunkat ahhoz, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát. Rendezvényeinken is mindig képviseltették magukat. Oklevelek Támogatásból megújul a sportöltöző épülete Elkezdődött decemberben a felújítás a képeken látható formátumban. Bízunk abban, hogy minél több fiatal veszi birtokba tavasztól a megszépülő épületet. Felújítva a hazai öltöző Felújítva a vendég öltöző

16 16. oldal Tárkány Község lapja január

17 2015. január Tárkány Község lapja 17. oldal

18 18. oldal Tárkány Község lapja január Az Önkormányzati Hivatal nyitva tartási ideje nap délelőtt délután Hétfő 8:00-12:00 nincs Kedd 8:00-12:00 13:00-16:00 Szerda 8:00-12:00 nincs Csütörtök 8:00-12:00 13:00-16:00 Péntek nincs nincs Katolikus istentisztelet Minden csütörtökön 17 órakor illetve minden vasárnap 11 óra 15 perckor, melyet Simonics Péter Plébános celebrál. Könyvtár nap időpont Hétfő 15:00-18:00 Kedd 15:00-18:00 Szerda 15:00-18:00 Csütörtök 15:00-18:00 Péntek 15:00-18:00 Tisztelt Olvasók Várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre számot tartó információról vagy eseményről, amelyet szívesen látna Tárkányi Lapozgatóban ossza meg lakótársaival és írja meg címre. Tárkányi Lapozgató Tárkány község lapja Református istentiszteletet Minden vasárnap 14 órakor, melyet Vajs Tibor Tiszteletes celebrál. Kiadó: Tárkány Község Önkormányzata 2945 Tárkány, Fő u Felelős kiadó: Mészáros Tamásné Szerkesztő: Jankovics Dóra Megjelenik 600 példányban ISSN:

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2009. 4. szám

Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2009. 4. szám Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2009. 4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves prügyi lakosok! Lassan vége a 2009 es évnek és időszerűvé vált a helyi

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXV. évfolyam 7. szám 2013. augusztus Ajánló mûsort adtak az idôsek Dévaványán a Margaréta Nap keretében a gyarmati Idôsek Klubja vidám mûsorral lépett fel. 2.

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Az idõsek tisztelete. Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716

Az idõsek tisztelete. Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716 Karácsony ünnepe elõtt 4 nappal, azaz december 20-án kora délután rendezték meg Bagodban a helyi iskola tornatermében a hagyományos idõsek napját. Az iskolás gyermek díszes ruhában, utolsó vers és énekpróba

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL 1 oldal Krónika Kiliti 2014. szeptember Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. OLDAL Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó 5. oldal 7. oldal 11. oldal 2 Cyan Magenta

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

HÍRHARANG. a kísérőktől is búcsút kellett venni az új iskolásoknak.

HÍRHARANG. a kísérőktől is búcsút kellett venni az új iskolásoknak. CSABRENDEKI HÍRHARANG Helyi közéleti havilap 2014. AUGUSZTUS-Szeptember XVII. évfolyam 8. szám Becsengettek Szeptember 1-je, szomorkás hétfői nap. Esett az eső. A gyermekek szívében mégis izgalom, halk

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben