Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét"

Átírás

1 Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét

2 2. oldal Tárkány Község lapja január Tisztelt Tárkányi Lakosok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy az Új Év eljövetelével kívánjak a képviselő testület és magam nevében a település minden lakosának eredményekben, egészségben, boldogságban, és szeretetben gazdag 2015-ös évet. Mozgalmas és bátran kimondhatjuk eredményes évet zártunk 2014-ben. Tovább építettük, szépítettük környezetünket, mely folytatását tervezzük a jövőben is. Az Önkormányzat vezetése minden erejével azon dolgozik, hogy példamutató gazdálkodással, pályázatok lehetőségeivel, és az Önöktől kapott támogatással bebizonyítsa, hogy településünket a fejlődés útján tovább emelje. Vállalkozóink az adó befizetésein kívül folyamatosan segítséget nyújtanak mindennemű kérésünknek eleget téve, melyet ez úton is nagy tisztelettel megköszönünk. Tanuljuk a szeretetet. Nem is nehéz, látod? Tanítani is úgy könnyebb, ha van egy barátod. Egyszerűek itt a leckék. mosoly, jóság, hála, és ha figyelsz, visszajelzést, választ is kapsz nála. Egy ölelés közelebb visz barátod szívéhez, ha jól figyelsz, tudni fogod, mit gondol, mit érez. Tanuld hát a szeretetet, hisz ennél szebb nincs is. A szeretet mindennél több, érzés is, meg kincs is! (Aranyosi Ervin) Mészáros Tamásné polgármester Önkormányzatunk hírei Választások eredményei Köszönjük az Önöktől kapott bizalmat. A településünk zökkenő mentes működéséhez és fejlődéséhez a képviselő testület minden erejével és tudásával folyamatosan munkálkodik. Polgármester: Mészáros Tamásné Képviselők: 1. Tóth Zsuzsanna 2. Farkasné Lengyel Katalin Andrea 3. Széles Árpád 4. Balázs Zoltán 5. Sárközi Gábor 6. Major Lászlóné Roma nemzetiségi önkormányzat képviselői: 1. Vörös Istvánné 2. Babai Margit 3. Vörös Péter Kamera rendszer kiépülése A Belügyminisztérium által támogatott kamera rendszer pályázat keretén belül Ft-ot kapott településünk, mely 6 db kamera elhelyezését és egy központi rendszer kialakítását foglalja magába. Nagy örömmel fogadtuk, hiszen településünk bűnmegelőzését segíti elő. Szociális tűzifa kiosztása Mint országszerte több településen nálunk is kiosztásra került a szociális tűzifa. Több rászoruló család téli tüzelőanyagához tudott Önkormányzatunk hozzájárulni. (Folytatás a következõ oldalon)

3 2015. január Tárkány Község lapja 3. oldal Belügyminisztérium jutalomban részesítette településünket a közfoglalkoztatási programban való tevékenységünkért. Belügyminisztériumban az elismerő oklevél átvétele Belügyminisztériumi oklevél Támogatói bál Az év elején megrendezésre került településünkön a támogatói bál. Az eddig befolyt Ft-ot a Művelődési ház felújítására fogjuk költeni.

4 4. oldal Tárkány Község lapja január Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája cím elnyerése július végén megjelent egy pályázati felhívás a Nyugat-és Közép - Dunántúli régiók óvodái számára, amely a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája cím elnyerésére irányult. A pályázat célja: A Nyugat-magyarországi Egyetem bázisóvodai hálózatának kialakítása a Nyugat- és Közép Dunántúli régióban A Nyugat-magyarországi Egyetem óvodapedagógus hallgatói számára a területi szakmai gyakorlatok minőségének garantálása (nappali tagozaton a gyakorlati képzés II-III. moduljai, levelező tagozaton a képzés I-IV. moduljai esetében) A pályázatban nyertes intézményekkel, mint az egyetem hivatalos partnerintézményeivel együttműködni az Óvodapedagógus (BA) alapképzési szak területi szakmai gyakorlati képzésének tartalmi és módszertani színvonalának emelésében Kutatási-képzési-fejlesztési együttműködések megvalósítása az óvodapedagógia elméleti, módszertani és gyakorlati vonatkozásainak összehangolása érdekében Érdekesnek és kihívást jelentő lehetőségnek ítéltem meg a felhívást. Lelkesen vetettem bele magam a pályázat megírásába. Fő célom óvodánk és a kollégák magas színvonalú szakmai munkájának megismertetése volt. Nem utolsó sorban úgy éreztem, nagyon-nagy megtiszteltetés, ha egy rangos főiskola bázisóvodájaként területi szakmai gyakorlati helyet biztosíthatunk a hallgatók számára. Az intézményi portfólió elkészítése és beküldése után izgatottan vártuk az eredményt. Örömmel számolhatok be róla, hogy a pályázat sikeres volt, így a Bázisóvoda cím büszke birtokosai vagyunk október 14-én a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kut a t ó k ö z p o n t szervezésében b á z i s ó v o d a i szakmai nap megrendezésére került sor a NymE L e w i n s z k y Anna Gyakorló Óvodában Sopronban, amin Csuta Mónika óvodapedagógus kolléganőmmel együtt vettünk részt. A rendezvényre a Benedek Elek Pedagógiai Kar bázisóvodai címet elnyert óvodái kaptak meghívást. A szakmai nap témája: A területi gyakorlat helye, szerepe a gyakorlati képzésben volt. A szakmai napot Kozák Tamásné, a NymE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda vezetője, a rendezvény házigazdája nyitotta meg. Ezt követően Dr. Katona György dékán köszöntötte a Kar bázisóvodáit. Hangsúlyozta mennyire fontos a képzés szempontjából, hogy szakmailag elhivatott és magasan képzett szakemberek fogadják a hallgatókat a területi gyakorlatokon. Megköszönte a színvonalas pályázatokat, és további együttműködésre kérte fel az óvodákat. A Kar képzési struktúráját Dr. Hartl Éva egyetemi docens ismertette, majd Kissné Dr. Zsámboki Réka adjunktus a mentorálásról beszélt előadásában. Bízunk benne, hogy az előttünk álló években számos hallgatót tudunk fogadni, és hozzájárulhatunk az eredményes óvodapedagógusi tevékenységekhez szükséges készségek, képességek kialakításához. Rádokiné Nagy Éva óvodavezető

5 2015. január Tárkány Község lapja 5. oldal Óvodai életképek Márton nap a kiscsoportban A kicsi, a középső és a nagy csoportosok nagy izgalommal bontogatták a Roma Nemzetiségi Önkormányzat meglepetés ajándékát A Mikulás meglátogatta az Óvoda kicsiny lakóit Minden gyermek külön-külön kapott ajándékot a Képviselő testületi tagok támogatásából az Óvodai Szülői munkaközösségtől

6 6. oldal Tárkány Község lapja január 1997-ben egy magánszemélyek által kezdeményezett alapítvány ötlete merült fel, majd az önkormányzat is támogatta így 1997-ben megalakult a Tárkány Község Általános Iskolájáért Alapítvány. Ebben a formában az akkori törvényeknek megfelelően a személyi jövedelemadó 1%-át nem gyűjthette. Ezért 1999-ben az önkormányzat alapításában létrejött a Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítványunk. A 2001-es évben már az 1%-ból Ft-ot sikerült öszszegyűjtenünk. Az alapítvány célja: a tárkányi általános iskolás gyermekek oktatásának, fejlesztésének elősegítése. Kiemelt területei: a számítástechnikai oktatás fejlesztése, tömegsport fejlesztése, pályázatokon, tanulmányi versenyeken szereplő tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása, intézményünk szakmai és eszközparkjának fejlesztése. Alapítványunk az utóbbi években az iskola épületének és udvarának fejlesztéséhez is hozzájárult. Az önkormányzat az alapító okiratban 5 tagú kuratóriumot hozott létre, melynek feladata az alapítvány működésének koordinálása, bevételeinek felkutatása és kiadásainak lebonyolítása. Jelenleg a kuratórium tagjai: Némedi Györgyné elnök, Varga Lajos titkár, kuratóriumi tagok: Mészáros Tamásné, Futó Lajos, Sárközi Ferencné. Feladataikat valamennyien társadalmi munkában látják el. Bevételei eddig az alapítványi bálok bevételeiből, az 1%-okból, valamint cégek, vállalkozók és önkormányzati képviselők eseti támogatásaiból tevődnek össze ben az iskolai gálaműsor belépői támogatásia is gyarapították bevételeinket. Az alapítvány továbbra is iskolánk oktatási tevékenységét, diákjaink hátrányainak enyhítését tartja szem előtt, különösen fontos ez most, amikor az iskola nem az önkormányzat fenntartásában, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt működik. Iskolai Hírek Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítvány 15 éves működésének bemutatása Tárkány, Fő u. 98. Adószám: Az alapítvány jelenlegi pénzügyi eszközei a augusztus 31-ei kivonatok szerint: Lekötött betétben: Folyószámlán: Készpénzben: Összesen: Ft Ft Ft Ft Az alábbi táblázat a 15 év támogatásait és bevételeit mutatja. Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik támogatásukkal, pénzügyi felajánlással, báli részvétellel, önkéntes munkával segítették céljaink megvalósítását, s ezzel hozzájárultak gyermekeink fejlődésének, oktatásának elősegítéséhez. Tárkány, szeptember 25. Némedi Györgyné kuratórium elnöke

7 2015. január Tárkány Község lapja 7. oldal Iskolai életképek Papírgyűjtés Elhunyt pedagógusra, Vörös Istvánra emlékeztek a tanévnyitón Megjelent az Iskolaújság első száma Október 6.-ai megemlékezés Október 7-én tanulóink "A tűzoltóság közös ügyünk" projekt keretében a tűzoltó munkájáról szóló videó vetítésen és előadáson vettek részt 1. osztá Október 23.-ai megemlékezésly Kölyökatlétikai verseny Lépésekkel az egészségedért (Világ gyalogló nap) Október 23.-ai megemlékezés

8 8. oldal Tárkány Község lapja január 2014-ben is részt vettünk második alkalommal megrendezett Itthon vagy! Magyarország szeretlek rendezvénysorozaton, mely keretén belül pályázat útján Ft-ot kapott Önkormányzatunk a falunap lebonyolításához. Településünk apraja-nagyja nagyon Falunap jól érezte magát, mindenki megtalálta a kedvére való szórakozási lehetőséget. Örömmel fogadták a faluebédet, mely szinte teljesen elfogyott. A nap csúcspontja a 3+2 zenekar fergeteges műsorával nagyon jó hangulatot teremett a sátorba.

9 2015. január Tárkány Község lapja 9. oldal Főzőverseny eredményhírdetése Beke Gyöngyike császári Polgármester Asszony segítségével Hóvirág népdalkör januárban ünnepelték 15 éves fennállásukat, mint Hóvirág népdalkör. Folyamatos fellépéseikkel vitték Tárkány hírnevét nagyon sok helyen bemutatták településünket. Büszkék lehetünk a népdalkör minden tagjára a sok munka, idő és energia meghozta gyümölcsét. Mind ezt igazolja a rengeteg elnyert oklevél, helyezés, elismerés. Köszönjük, hogy a helyi rendezvényeinket is színesebbé varázsolják előadásukkal. Mészáros Tamásné polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepségen résztvevők örömmel fogadták a vendégül meghívott komáromi Duna népdalkör előadását, szavalatokat valamint záró ként a Hóvirág népdalkör csokrát.

10 10. oldal Tárkány Község lapja január Flamingó Kulturális Egyesület Szeptember vége, tárkányi Tárkány falunapi fellépés után megtörtént a Flamingó Kulturális Egyesület falunap. Ezt a napot szerettük volna, ha tényleg olyan bírósági nyilvántartásba lesz, mint amiről szólnia vétele. kell: együtt szórakozni, Októberben Pervat pusztán mulatni. Már korán reggel adtunk műsort az otthonban családostól készülődtünk élő idős embereknek. a főzéshez: sertés pörkölt, a hagyományos cigány kenyér modernebb változata, a lábasban sült vakarcs. Délután lángos sütés. Az együtt töltött jó hangulatú nap megkoronázása a 3+2 Boldogan fogadtak, megható volt látni hogyan örülnek nekünk. Nagy sikerrel indítottuk be falunkban a Zumbát, melyet a környéken legkedvezőbb áron tudunk biztosítani és a Polgármester együttes fellépése volt, amire díjat sem kell fizetni - amit ezúton is Asszony jóvoltából terem- már önfeledten köszönünk. Itt is bebizonyosodott tudtunk mulatni, elképzelésem: a lányoknak, asszonyoknak igényük van erre a sportra, hisz túl voltunk fellépésünkön, kikapcsolódásra. Arra biztatom azokat, akik még nem vettek részt az ami miatt mindenki elég izgatott és feszült gyon kellemes és hasznos időtöltés. órán, hogy jöjjenek bátran, mert na- volt. Mely során nem mellékesen megszabadulunk felesleges kilónktól is. Másik nagy esemény csoportunk életében; vünket a csépi Lecsó és kolbász A kevés közönség sem vette el ked- majdnem egy év fesztiválon. Mi nagyon jól éreztük Csépi Lecsó és kolbászfesztiválon való fellépés magunkat és lelkesen szurkoltunk a többi fellépőnek is. Ez történt velünk dióhéjban az elmúlt időszakban. Az elkövetkező hónapban a karácsonyi ünnepekre készülődünk, melyet a család mellett szeretnénk a csoporttagokkal és a falu lakóival közösen is megünnepelni. Közben már a 2015 év terveit készítjük elő, melynek megvalósítása sok munkával, de reményeink szerint sok örömmel is jár majd. Köszönjük a Polgármester Asszony és Képviselőtestület eddigi támogatását és bizalmát. Sok sikert, további jó munkát, az elkövetkező évekre pedig sikeres együttműködést kívánunk. Szabó Józsefné a Flamingó Kulturális Egyesület Szabó Józsefné nagy sikerrel indította be falunkban a Zumbát ügyvezetője

11 2015. január Tárkány Község lapja 11. oldal 2014-es év összefoglalója: Elmondhatjuk, hogy a 2014-es év sikeres volt számunkra. Idén a csoportunk 22 helyre kapott meghívást. A csoport tagjai létszámban is bővültek a kis és nagy csoportban egyaránt. Decemberben az Idősek Karácsonyán az új pomponnal mutathatták be produkcióikat. A Tárkányi Önkormányzatnak köszönhetően a kis és nagy csoport is új ruhákkal gazdagodott. A belénk vetett bizalmat köszönjük, Szivárvány Tánccsoport A nagyok fellépése a falunapon A kicsik fellépése a falunapon továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy kicsi falunkat méltóképpen képviselhessük. A Szivárvány Tánccsoport sok szeretettel várja a tánchoz kedvet érző fiatalok apró talpúak, idősebbek jelentkezését a 2015-ben is! Óráinkat heti rendszerességgel, csoportos beosztás alapján tartjuk. Ha szeretnél egy vidám, lendületes csapat tagja lenni, ne tétovázz, Állj be közénk. Jelentkezni 4 éves kortól lehet. Bővebb információ és jelentkezés a facebook-on, vagy személyesen. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Szőke Annamária Csoportkép Ökumenikus istentisztelet Ismét megrendezésre került az immáron hagyományossá vált Ökumenikus Istentisztelet, melyet követően szeretetvendégséget tartottak a Művelődési házban. Ökumenikus istentisztelet Ökumenikus istentisztelet 2015

12 12. oldal Tárkány Község lapja január A kora délelőtti órákban megkezdte munkáját a falu Mikulás, első ként az óvodásokat kereste fel. Vegyes érzelmekkel, de a végére örömmel fogadták a gyerekek a csomagot. Az útját folytatva az iskolásokkal találkozott, minden osztályt meglátogatott. A két intézményen kívül a többi gyerkőcöt otthonában kereste fel a Mikulás. Adventi vásár Karácsonyi díszkivilágítás Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes éj, mondj el egy imát a sok szegény emberért! A szeretet ünnepe hidd el csak így lesz szép! Áldását szórja rád majd az ég. A karácsonyi készülődés az évente megismétlődő varázslatos hangulatot, várakozást jelentette számunkra. Ismételten számot kért a szeretet ünnepe, hogy mit tegyünk és csak annak volt igazi karácsonya, aki méltó helyet készített szívében az eljövendő igazi békességnek. Megtestesült az Ige, az örök létező, éltető és Megváltó. Évről évre átéljük a csodát, ha néhány napra is csupán kiszakadunk a hétköznapok sodrásából és a megváltozott díszletek között valami egészen másra figyelünk. Falu Hóembere melyet Rabiné Hadnagy Bernadett kézügyességének és munkájának köszönhetünk

13 2015. január Tárkány Község lapja 13. oldal Idősek Karácsonya Idősek Karácsonya Teltház az Idősek Karácsonyán A karácsony a legszebb, legbelsőségesebb ünnepünk lehetőséget nyújt arra, hogy szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van alkalmunk igazából ebben a rohanó világunkban, hogy egy kis szünetet tartsunk. Fejet hajtva mondjunk köszönetet az időseknek a sok-sok áldozatos, fáradtságos munkájukért. A tiszteletadás, a szeretet valójában az év minden napjára kellene, hogy kiteljesedjen. Jó volna, ha nem csak az adventi időszakban keresnénk fel szeretteinket. Mindannyian szívesen fogadnánk a törődést, gondoljunk bele mit érez egy idős meggyötört szív. 50 éves házasok köszöntése Horváth Sándor és neje Panni néni Nagy László és neje Erzsi néni Bakos Sándor és neje Vera néni sajnos nem tudtak az ünnepségen részt venni, ezért otthonukban köszöntöttük őket 50. házassági évfordulójuk alkalmából. Mindhárom ünneplő házaspárnak kívánunk nagyon jó erőt, egészséget és minden elképzelhető szépet családjuk körében. Tárkány Község Honlapját a www. tarkany.hu címen érhetik el. Fontosnak tartjuk, hogy a falu lakossága értesüljön településünket érintő eseményekről.

14 14. oldal Tárkány Község lapja január Tárkány Önkéntes Tűzoltó Egyesület A Tárkány ÖTE az elmúlt hónapokban sem tétlenkedett. Ennek ékes bizonyítéka a i falunap keretein belül megrendezésre került tűzoltó verseny is. 4 csapattal mutattuk meg felkészültségünket kismotorfecskendő szerelésben és szakmai staféta versenyben. A férfi, női, Old Boys és gyermek csapatok egyaránt kimagaslóan szerepeltek. Vendég csapatként a Nagyigmándi Önkormányzati Tűzoltóság csapata, valamint Réde ÖTE tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Bár az Ekel ÖTE csapata a versenyen sajnos nem tudott részt venni, a délután folyamán vendégeskedtek nálunk. Riklik László és Varga Lajos, mint ifjúsági felelős koordinálja a tevékenységeket és programokat, például a tűzoltó szakkört is. Ezen kívül rész veszünk az óvodai és iskolai programokon. Őszköszöntőn jártunk az óvodában, az iskolában pedig akadályversenyen és segítettünk az éves tűzriadó lebonyolításában. A 8. osztályosoknak pályaválasztási előadást fogunk tartani a katasztrófavédelem irányában. Következő év elejétől a TÜRR riasztási rendszerbe fogunk bekerülni. Ez azt jelenti, hogy a riasztási láncot automata vezérléssel könnyítik meg, így az öszszes önkéntes tűzoltó a riasztásról egyszerre értesül. Ez segíti a hatékonyabb beavatkozást egy esetleges káresetnél. Egyesületünk egy humoros dal előadásával köszönte meg a közönségnek a bátorítást. Ez év elején megállapodás született a Tárkány ÖTE és az Általános iskola, Óvoda között. Ennek keretein belül a gyerekek betekintést nyerhetnek az ÖTE munkájába, megismerkedhetnek tevékenységünkkel. Célunk, hogy a fiatal nemzedékből minél többen jelentkezzenek önkéntes tűzoltónak a jövőben, rávilágítsunk a mindennapi felelős magatartásra, valamint arra, hogy a civil lakosság segítsége is nagyon fontos a bajban. Legfőbb célkitűzésünk egy üzemképes és korszerűbb tűzoltó autó vásárlása, melynek megvalósításához továbbra is nagy szükség van mindennemű segítségre és támogatásra! Tisztelettel adózunk a közelmúltban elhunyt bajtársaink, Horváth Tibor és Mészáros Tamás közel 40 éves önkéntes szolgálata előtt. Nyugodjanak békében! Írta: Zsédely Tímea és Szing Annamária

15 2015. január Tárkány Község lapja 15. oldal A Polgárőrség hírei Évzáró értekezlet Elismerések átadása Köszönjük a Polgárőrség egész éves munkáját, mellyel hozzásegítették falunkat ahhoz, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát. Rendezvényeinken is mindig képviseltették magukat. Oklevelek Támogatásból megújul a sportöltöző épülete Elkezdődött decemberben a felújítás a képeken látható formátumban. Bízunk abban, hogy minél több fiatal veszi birtokba tavasztól a megszépülő épületet. Felújítva a hazai öltöző Felújítva a vendég öltöző

16 16. oldal Tárkány Község lapja január

17 2015. január Tárkány Község lapja 17. oldal

18 18. oldal Tárkány Község lapja január Az Önkormányzati Hivatal nyitva tartási ideje nap délelőtt délután Hétfő 8:00-12:00 nincs Kedd 8:00-12:00 13:00-16:00 Szerda 8:00-12:00 nincs Csütörtök 8:00-12:00 13:00-16:00 Péntek nincs nincs Katolikus istentisztelet Minden csütörtökön 17 órakor illetve minden vasárnap 11 óra 15 perckor, melyet Simonics Péter Plébános celebrál. Könyvtár nap időpont Hétfő 15:00-18:00 Kedd 15:00-18:00 Szerda 15:00-18:00 Csütörtök 15:00-18:00 Péntek 15:00-18:00 Tisztelt Olvasók Várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre számot tartó információról vagy eseményről, amelyet szívesen látna Tárkányi Lapozgatóban ossza meg lakótársaival és írja meg címre. Tárkányi Lapozgató Tárkány község lapja Református istentiszteletet Minden vasárnap 14 órakor, melyet Vajs Tibor Tiszteletes celebrál. Kiadó: Tárkány Község Önkormányzata 2945 Tárkány, Fő u Felelős kiadó: Mészáros Tamásné Szerkesztő: Jankovics Dóra Megjelenik 600 példányban ISSN:

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Támogatások közzététele (2009.)

Támogatások közzététele (2009.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. január 6. 160-1/ számú megállapodás Őszülő Fények

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet Január 29. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 198/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának és a közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosításáról 1.)

Részletesebben