Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét"

Átírás

1 Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét

2 2. oldal Tárkány Község lapja január Tisztelt Tárkányi Lakosok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy az Új Év eljövetelével kívánjak a képviselő testület és magam nevében a település minden lakosának eredményekben, egészségben, boldogságban, és szeretetben gazdag 2015-ös évet. Mozgalmas és bátran kimondhatjuk eredményes évet zártunk 2014-ben. Tovább építettük, szépítettük környezetünket, mely folytatását tervezzük a jövőben is. Az Önkormányzat vezetése minden erejével azon dolgozik, hogy példamutató gazdálkodással, pályázatok lehetőségeivel, és az Önöktől kapott támogatással bebizonyítsa, hogy településünket a fejlődés útján tovább emelje. Vállalkozóink az adó befizetésein kívül folyamatosan segítséget nyújtanak mindennemű kérésünknek eleget téve, melyet ez úton is nagy tisztelettel megköszönünk. Tanuljuk a szeretetet. Nem is nehéz, látod? Tanítani is úgy könnyebb, ha van egy barátod. Egyszerűek itt a leckék. mosoly, jóság, hála, és ha figyelsz, visszajelzést, választ is kapsz nála. Egy ölelés közelebb visz barátod szívéhez, ha jól figyelsz, tudni fogod, mit gondol, mit érez. Tanuld hát a szeretetet, hisz ennél szebb nincs is. A szeretet mindennél több, érzés is, meg kincs is! (Aranyosi Ervin) Mészáros Tamásné polgármester Önkormányzatunk hírei Választások eredményei Köszönjük az Önöktől kapott bizalmat. A településünk zökkenő mentes működéséhez és fejlődéséhez a képviselő testület minden erejével és tudásával folyamatosan munkálkodik. Polgármester: Mészáros Tamásné Képviselők: 1. Tóth Zsuzsanna 2. Farkasné Lengyel Katalin Andrea 3. Széles Árpád 4. Balázs Zoltán 5. Sárközi Gábor 6. Major Lászlóné Roma nemzetiségi önkormányzat képviselői: 1. Vörös Istvánné 2. Babai Margit 3. Vörös Péter Kamera rendszer kiépülése A Belügyminisztérium által támogatott kamera rendszer pályázat keretén belül Ft-ot kapott településünk, mely 6 db kamera elhelyezését és egy központi rendszer kialakítását foglalja magába. Nagy örömmel fogadtuk, hiszen településünk bűnmegelőzését segíti elő. Szociális tűzifa kiosztása Mint országszerte több településen nálunk is kiosztásra került a szociális tűzifa. Több rászoruló család téli tüzelőanyagához tudott Önkormányzatunk hozzájárulni. (Folytatás a következõ oldalon)

3 2015. január Tárkány Község lapja 3. oldal Belügyminisztérium jutalomban részesítette településünket a közfoglalkoztatási programban való tevékenységünkért. Belügyminisztériumban az elismerő oklevél átvétele Belügyminisztériumi oklevél Támogatói bál Az év elején megrendezésre került településünkön a támogatói bál. Az eddig befolyt Ft-ot a Művelődési ház felújítására fogjuk költeni.

4 4. oldal Tárkány Község lapja január Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája cím elnyerése július végén megjelent egy pályázati felhívás a Nyugat-és Közép - Dunántúli régiók óvodái számára, amely a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája cím elnyerésére irányult. A pályázat célja: A Nyugat-magyarországi Egyetem bázisóvodai hálózatának kialakítása a Nyugat- és Közép Dunántúli régióban A Nyugat-magyarországi Egyetem óvodapedagógus hallgatói számára a területi szakmai gyakorlatok minőségének garantálása (nappali tagozaton a gyakorlati képzés II-III. moduljai, levelező tagozaton a képzés I-IV. moduljai esetében) A pályázatban nyertes intézményekkel, mint az egyetem hivatalos partnerintézményeivel együttműködni az Óvodapedagógus (BA) alapképzési szak területi szakmai gyakorlati képzésének tartalmi és módszertani színvonalának emelésében Kutatási-képzési-fejlesztési együttműködések megvalósítása az óvodapedagógia elméleti, módszertani és gyakorlati vonatkozásainak összehangolása érdekében Érdekesnek és kihívást jelentő lehetőségnek ítéltem meg a felhívást. Lelkesen vetettem bele magam a pályázat megírásába. Fő célom óvodánk és a kollégák magas színvonalú szakmai munkájának megismertetése volt. Nem utolsó sorban úgy éreztem, nagyon-nagy megtiszteltetés, ha egy rangos főiskola bázisóvodájaként területi szakmai gyakorlati helyet biztosíthatunk a hallgatók számára. Az intézményi portfólió elkészítése és beküldése után izgatottan vártuk az eredményt. Örömmel számolhatok be róla, hogy a pályázat sikeres volt, így a Bázisóvoda cím büszke birtokosai vagyunk október 14-én a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kut a t ó k ö z p o n t szervezésében b á z i s ó v o d a i szakmai nap megrendezésére került sor a NymE L e w i n s z k y Anna Gyakorló Óvodában Sopronban, amin Csuta Mónika óvodapedagógus kolléganőmmel együtt vettünk részt. A rendezvényre a Benedek Elek Pedagógiai Kar bázisóvodai címet elnyert óvodái kaptak meghívást. A szakmai nap témája: A területi gyakorlat helye, szerepe a gyakorlati képzésben volt. A szakmai napot Kozák Tamásné, a NymE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda vezetője, a rendezvény házigazdája nyitotta meg. Ezt követően Dr. Katona György dékán köszöntötte a Kar bázisóvodáit. Hangsúlyozta mennyire fontos a képzés szempontjából, hogy szakmailag elhivatott és magasan képzett szakemberek fogadják a hallgatókat a területi gyakorlatokon. Megköszönte a színvonalas pályázatokat, és további együttműködésre kérte fel az óvodákat. A Kar képzési struktúráját Dr. Hartl Éva egyetemi docens ismertette, majd Kissné Dr. Zsámboki Réka adjunktus a mentorálásról beszélt előadásában. Bízunk benne, hogy az előttünk álló években számos hallgatót tudunk fogadni, és hozzájárulhatunk az eredményes óvodapedagógusi tevékenységekhez szükséges készségek, képességek kialakításához. Rádokiné Nagy Éva óvodavezető

5 2015. január Tárkány Község lapja 5. oldal Óvodai életképek Márton nap a kiscsoportban A kicsi, a középső és a nagy csoportosok nagy izgalommal bontogatták a Roma Nemzetiségi Önkormányzat meglepetés ajándékát A Mikulás meglátogatta az Óvoda kicsiny lakóit Minden gyermek külön-külön kapott ajándékot a Képviselő testületi tagok támogatásából az Óvodai Szülői munkaközösségtől

6 6. oldal Tárkány Község lapja január 1997-ben egy magánszemélyek által kezdeményezett alapítvány ötlete merült fel, majd az önkormányzat is támogatta így 1997-ben megalakult a Tárkány Község Általános Iskolájáért Alapítvány. Ebben a formában az akkori törvényeknek megfelelően a személyi jövedelemadó 1%-át nem gyűjthette. Ezért 1999-ben az önkormányzat alapításában létrejött a Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítványunk. A 2001-es évben már az 1%-ból Ft-ot sikerült öszszegyűjtenünk. Az alapítvány célja: a tárkányi általános iskolás gyermekek oktatásának, fejlesztésének elősegítése. Kiemelt területei: a számítástechnikai oktatás fejlesztése, tömegsport fejlesztése, pályázatokon, tanulmányi versenyeken szereplő tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása, intézményünk szakmai és eszközparkjának fejlesztése. Alapítványunk az utóbbi években az iskola épületének és udvarának fejlesztéséhez is hozzájárult. Az önkormányzat az alapító okiratban 5 tagú kuratóriumot hozott létre, melynek feladata az alapítvány működésének koordinálása, bevételeinek felkutatása és kiadásainak lebonyolítása. Jelenleg a kuratórium tagjai: Némedi Györgyné elnök, Varga Lajos titkár, kuratóriumi tagok: Mészáros Tamásné, Futó Lajos, Sárközi Ferencné. Feladataikat valamennyien társadalmi munkában látják el. Bevételei eddig az alapítványi bálok bevételeiből, az 1%-okból, valamint cégek, vállalkozók és önkormányzati képviselők eseti támogatásaiból tevődnek össze ben az iskolai gálaműsor belépői támogatásia is gyarapították bevételeinket. Az alapítvány továbbra is iskolánk oktatási tevékenységét, diákjaink hátrányainak enyhítését tartja szem előtt, különösen fontos ez most, amikor az iskola nem az önkormányzat fenntartásában, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt működik. Iskolai Hírek Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítvány 15 éves működésének bemutatása Tárkány, Fő u. 98. Adószám: Az alapítvány jelenlegi pénzügyi eszközei a augusztus 31-ei kivonatok szerint: Lekötött betétben: Folyószámlán: Készpénzben: Összesen: Ft Ft Ft Ft Az alábbi táblázat a 15 év támogatásait és bevételeit mutatja. Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik támogatásukkal, pénzügyi felajánlással, báli részvétellel, önkéntes munkával segítették céljaink megvalósítását, s ezzel hozzájárultak gyermekeink fejlődésének, oktatásának elősegítéséhez. Tárkány, szeptember 25. Némedi Györgyné kuratórium elnöke

7 2015. január Tárkány Község lapja 7. oldal Iskolai életképek Papírgyűjtés Elhunyt pedagógusra, Vörös Istvánra emlékeztek a tanévnyitón Megjelent az Iskolaújság első száma Október 6.-ai megemlékezés Október 7-én tanulóink "A tűzoltóság közös ügyünk" projekt keretében a tűzoltó munkájáról szóló videó vetítésen és előadáson vettek részt 1. osztá Október 23.-ai megemlékezésly Kölyökatlétikai verseny Lépésekkel az egészségedért (Világ gyalogló nap) Október 23.-ai megemlékezés

8 8. oldal Tárkány Község lapja január 2014-ben is részt vettünk második alkalommal megrendezett Itthon vagy! Magyarország szeretlek rendezvénysorozaton, mely keretén belül pályázat útján Ft-ot kapott Önkormányzatunk a falunap lebonyolításához. Településünk apraja-nagyja nagyon Falunap jól érezte magát, mindenki megtalálta a kedvére való szórakozási lehetőséget. Örömmel fogadták a faluebédet, mely szinte teljesen elfogyott. A nap csúcspontja a 3+2 zenekar fergeteges műsorával nagyon jó hangulatot teremett a sátorba.

9 2015. január Tárkány Község lapja 9. oldal Főzőverseny eredményhírdetése Beke Gyöngyike császári Polgármester Asszony segítségével Hóvirág népdalkör januárban ünnepelték 15 éves fennállásukat, mint Hóvirág népdalkör. Folyamatos fellépéseikkel vitték Tárkány hírnevét nagyon sok helyen bemutatták településünket. Büszkék lehetünk a népdalkör minden tagjára a sok munka, idő és energia meghozta gyümölcsét. Mind ezt igazolja a rengeteg elnyert oklevél, helyezés, elismerés. Köszönjük, hogy a helyi rendezvényeinket is színesebbé varázsolják előadásukkal. Mészáros Tamásné polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepségen résztvevők örömmel fogadták a vendégül meghívott komáromi Duna népdalkör előadását, szavalatokat valamint záró ként a Hóvirág népdalkör csokrát.

10 10. oldal Tárkány Község lapja január Flamingó Kulturális Egyesület Szeptember vége, tárkányi Tárkány falunapi fellépés után megtörtént a Flamingó Kulturális Egyesület falunap. Ezt a napot szerettük volna, ha tényleg olyan bírósági nyilvántartásba lesz, mint amiről szólnia vétele. kell: együtt szórakozni, Októberben Pervat pusztán mulatni. Már korán reggel adtunk műsort az otthonban családostól készülődtünk élő idős embereknek. a főzéshez: sertés pörkölt, a hagyományos cigány kenyér modernebb változata, a lábasban sült vakarcs. Délután lángos sütés. Az együtt töltött jó hangulatú nap megkoronázása a 3+2 Boldogan fogadtak, megható volt látni hogyan örülnek nekünk. Nagy sikerrel indítottuk be falunkban a Zumbát, melyet a környéken legkedvezőbb áron tudunk biztosítani és a Polgármester együttes fellépése volt, amire díjat sem kell fizetni - amit ezúton is Asszony jóvoltából terem- már önfeledten köszönünk. Itt is bebizonyosodott tudtunk mulatni, elképzelésem: a lányoknak, asszonyoknak igényük van erre a sportra, hisz túl voltunk fellépésünkön, kikapcsolódásra. Arra biztatom azokat, akik még nem vettek részt az ami miatt mindenki elég izgatott és feszült gyon kellemes és hasznos időtöltés. órán, hogy jöjjenek bátran, mert na- volt. Mely során nem mellékesen megszabadulunk felesleges kilónktól is. Másik nagy esemény csoportunk életében; vünket a csépi Lecsó és kolbász A kevés közönség sem vette el ked- majdnem egy év fesztiválon. Mi nagyon jól éreztük Csépi Lecsó és kolbászfesztiválon való fellépés magunkat és lelkesen szurkoltunk a többi fellépőnek is. Ez történt velünk dióhéjban az elmúlt időszakban. Az elkövetkező hónapban a karácsonyi ünnepekre készülődünk, melyet a család mellett szeretnénk a csoporttagokkal és a falu lakóival közösen is megünnepelni. Közben már a 2015 év terveit készítjük elő, melynek megvalósítása sok munkával, de reményeink szerint sok örömmel is jár majd. Köszönjük a Polgármester Asszony és Képviselőtestület eddigi támogatását és bizalmát. Sok sikert, további jó munkát, az elkövetkező évekre pedig sikeres együttműködést kívánunk. Szabó Józsefné a Flamingó Kulturális Egyesület Szabó Józsefné nagy sikerrel indította be falunkban a Zumbát ügyvezetője

11 2015. január Tárkány Község lapja 11. oldal 2014-es év összefoglalója: Elmondhatjuk, hogy a 2014-es év sikeres volt számunkra. Idén a csoportunk 22 helyre kapott meghívást. A csoport tagjai létszámban is bővültek a kis és nagy csoportban egyaránt. Decemberben az Idősek Karácsonyán az új pomponnal mutathatták be produkcióikat. A Tárkányi Önkormányzatnak köszönhetően a kis és nagy csoport is új ruhákkal gazdagodott. A belénk vetett bizalmat köszönjük, Szivárvány Tánccsoport A nagyok fellépése a falunapon A kicsik fellépése a falunapon továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy kicsi falunkat méltóképpen képviselhessük. A Szivárvány Tánccsoport sok szeretettel várja a tánchoz kedvet érző fiatalok apró talpúak, idősebbek jelentkezését a 2015-ben is! Óráinkat heti rendszerességgel, csoportos beosztás alapján tartjuk. Ha szeretnél egy vidám, lendületes csapat tagja lenni, ne tétovázz, Állj be közénk. Jelentkezni 4 éves kortól lehet. Bővebb információ és jelentkezés a facebook-on, vagy személyesen. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Szőke Annamária Csoportkép Ökumenikus istentisztelet Ismét megrendezésre került az immáron hagyományossá vált Ökumenikus Istentisztelet, melyet követően szeretetvendégséget tartottak a Művelődési házban. Ökumenikus istentisztelet Ökumenikus istentisztelet 2015

12 12. oldal Tárkány Község lapja január A kora délelőtti órákban megkezdte munkáját a falu Mikulás, első ként az óvodásokat kereste fel. Vegyes érzelmekkel, de a végére örömmel fogadták a gyerekek a csomagot. Az útját folytatva az iskolásokkal találkozott, minden osztályt meglátogatott. A két intézményen kívül a többi gyerkőcöt otthonában kereste fel a Mikulás. Adventi vásár Karácsonyi díszkivilágítás Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes éj, mondj el egy imát a sok szegény emberért! A szeretet ünnepe hidd el csak így lesz szép! Áldását szórja rád majd az ég. A karácsonyi készülődés az évente megismétlődő varázslatos hangulatot, várakozást jelentette számunkra. Ismételten számot kért a szeretet ünnepe, hogy mit tegyünk és csak annak volt igazi karácsonya, aki méltó helyet készített szívében az eljövendő igazi békességnek. Megtestesült az Ige, az örök létező, éltető és Megváltó. Évről évre átéljük a csodát, ha néhány napra is csupán kiszakadunk a hétköznapok sodrásából és a megváltozott díszletek között valami egészen másra figyelünk. Falu Hóembere melyet Rabiné Hadnagy Bernadett kézügyességének és munkájának köszönhetünk

13 2015. január Tárkány Község lapja 13. oldal Idősek Karácsonya Idősek Karácsonya Teltház az Idősek Karácsonyán A karácsony a legszebb, legbelsőségesebb ünnepünk lehetőséget nyújt arra, hogy szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van alkalmunk igazából ebben a rohanó világunkban, hogy egy kis szünetet tartsunk. Fejet hajtva mondjunk köszönetet az időseknek a sok-sok áldozatos, fáradtságos munkájukért. A tiszteletadás, a szeretet valójában az év minden napjára kellene, hogy kiteljesedjen. Jó volna, ha nem csak az adventi időszakban keresnénk fel szeretteinket. Mindannyian szívesen fogadnánk a törődést, gondoljunk bele mit érez egy idős meggyötört szív. 50 éves házasok köszöntése Horváth Sándor és neje Panni néni Nagy László és neje Erzsi néni Bakos Sándor és neje Vera néni sajnos nem tudtak az ünnepségen részt venni, ezért otthonukban köszöntöttük őket 50. házassági évfordulójuk alkalmából. Mindhárom ünneplő házaspárnak kívánunk nagyon jó erőt, egészséget és minden elképzelhető szépet családjuk körében. Tárkány Község Honlapját a www. tarkany.hu címen érhetik el. Fontosnak tartjuk, hogy a falu lakossága értesüljön településünket érintő eseményekről.

14 14. oldal Tárkány Község lapja január Tárkány Önkéntes Tűzoltó Egyesület A Tárkány ÖTE az elmúlt hónapokban sem tétlenkedett. Ennek ékes bizonyítéka a i falunap keretein belül megrendezésre került tűzoltó verseny is. 4 csapattal mutattuk meg felkészültségünket kismotorfecskendő szerelésben és szakmai staféta versenyben. A férfi, női, Old Boys és gyermek csapatok egyaránt kimagaslóan szerepeltek. Vendég csapatként a Nagyigmándi Önkormányzati Tűzoltóság csapata, valamint Réde ÖTE tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Bár az Ekel ÖTE csapata a versenyen sajnos nem tudott részt venni, a délután folyamán vendégeskedtek nálunk. Riklik László és Varga Lajos, mint ifjúsági felelős koordinálja a tevékenységeket és programokat, például a tűzoltó szakkört is. Ezen kívül rész veszünk az óvodai és iskolai programokon. Őszköszöntőn jártunk az óvodában, az iskolában pedig akadályversenyen és segítettünk az éves tűzriadó lebonyolításában. A 8. osztályosoknak pályaválasztási előadást fogunk tartani a katasztrófavédelem irányában. Következő év elejétől a TÜRR riasztási rendszerbe fogunk bekerülni. Ez azt jelenti, hogy a riasztási láncot automata vezérléssel könnyítik meg, így az öszszes önkéntes tűzoltó a riasztásról egyszerre értesül. Ez segíti a hatékonyabb beavatkozást egy esetleges káresetnél. Egyesületünk egy humoros dal előadásával köszönte meg a közönségnek a bátorítást. Ez év elején megállapodás született a Tárkány ÖTE és az Általános iskola, Óvoda között. Ennek keretein belül a gyerekek betekintést nyerhetnek az ÖTE munkájába, megismerkedhetnek tevékenységünkkel. Célunk, hogy a fiatal nemzedékből minél többen jelentkezzenek önkéntes tűzoltónak a jövőben, rávilágítsunk a mindennapi felelős magatartásra, valamint arra, hogy a civil lakosság segítsége is nagyon fontos a bajban. Legfőbb célkitűzésünk egy üzemképes és korszerűbb tűzoltó autó vásárlása, melynek megvalósításához továbbra is nagy szükség van mindennemű segítségre és támogatásra! Tisztelettel adózunk a közelmúltban elhunyt bajtársaink, Horváth Tibor és Mészáros Tamás közel 40 éves önkéntes szolgálata előtt. Nyugodjanak békében! Írta: Zsédely Tímea és Szing Annamária

15 2015. január Tárkány Község lapja 15. oldal A Polgárőrség hírei Évzáró értekezlet Elismerések átadása Köszönjük a Polgárőrség egész éves munkáját, mellyel hozzásegítették falunkat ahhoz, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát. Rendezvényeinken is mindig képviseltették magukat. Oklevelek Támogatásból megújul a sportöltöző épülete Elkezdődött decemberben a felújítás a képeken látható formátumban. Bízunk abban, hogy minél több fiatal veszi birtokba tavasztól a megszépülő épületet. Felújítva a hazai öltöző Felújítva a vendég öltöző

16 16. oldal Tárkány Község lapja január

17 2015. január Tárkány Község lapja 17. oldal

18 18. oldal Tárkány Község lapja január Az Önkormányzati Hivatal nyitva tartási ideje nap délelőtt délután Hétfő 8:00-12:00 nincs Kedd 8:00-12:00 13:00-16:00 Szerda 8:00-12:00 nincs Csütörtök 8:00-12:00 13:00-16:00 Péntek nincs nincs Katolikus istentisztelet Minden csütörtökön 17 órakor illetve minden vasárnap 11 óra 15 perckor, melyet Simonics Péter Plébános celebrál. Könyvtár nap időpont Hétfő 15:00-18:00 Kedd 15:00-18:00 Szerda 15:00-18:00 Csütörtök 15:00-18:00 Péntek 15:00-18:00 Tisztelt Olvasók Várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre számot tartó információról vagy eseményről, amelyet szívesen látna Tárkányi Lapozgatóban ossza meg lakótársaival és írja meg címre. Tárkányi Lapozgató Tárkány község lapja Református istentiszteletet Minden vasárnap 14 órakor, melyet Vajs Tibor Tiszteletes celebrál. Kiadó: Tárkány Község Önkormányzata 2945 Tárkány, Fő u Felelős kiadó: Mészáros Tamásné Szerkesztő: Jankovics Dóra Megjelenik 600 példányban ISSN:

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011. év

Közhasznúsági jelentés. 2011. év Közhasznúsági jelentés 2011. év Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű, 2012. május 06. Az alapítvány vezetője 1. Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása, felépítése 2. Éves

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről.

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről. Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.- én (kedden) 17 órakor a Községháza tanácstermében megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok

Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok 10.00 Felvonulás -REAL-Sárostói Sportpálya- 10:30 Bemutatók - fellépnek: Bocskai István Általános Iskola és AMI fúvószenekara és majorett

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Gyerekesély Program Hírlevél

Gyerekesély Program Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2014. III. Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17. SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17.) Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a Diósgyőrért Közhasznú

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben