HÍRLEVÉL. Áprilistól a Művelődési Házban működik a falugazdász

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. Áprilistól a Művelődési Házban működik a falugazdász"

Átírás

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÖNKORMÁNYZATI Orgovány Község Önkormányzatának kiadványa HÍRLEVÉL II. évfolyam 3. szám április Áprilistól a Művelődési Házban működik a falugazdász április 2. napjától a Művelődési Házban működik Szabó Andrea falugazdász. Az említett időponttól megkezdődik ugyanis a Polgármesteri Hivatal belső felújítása, amelynek eredményeként a teljes épületbelső akadálymentessé válik. Az átalakításhoz még az elmúlt évben hét millió forint támogatást nyert az önkormányzat, amelyhez három millió forint összegű saját forrás kiegészítést biztosított. A beruházásnak köszönhetően a falugazdász irodája helyén működik majd a pénztár, illetve további két irodabővítés alapján itt kerül kialakításra a Kecskeméti Járási Hivatal ügyfélfogadója. A falugazdász az eddig megszokott napokon, kedden és csütörtökön 8-12 óra között várja az ügyfeleket a Művelődési Házban. Az érdeklődök kulturáltabb körülmények mellett, a folyosón helyet foglalva várakozhatnak időpontjukra a jelzett fogadóórák alatt. Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásáról A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ezúton értesíti a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (2) bekezdése értelmében a június 1. és augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2013/2014. tanév kezdetén tankötelessé válnak. Az Nkt. 50. (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját az állami intézményfenntartó központ valamennyi településre, így Orgovány községre is egységesen határozta meg: április 8-án hétfőn, április 9-én kedden. A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes állami fenntartású általános iskolájában mindkét nap 8-18 óra közötti időszakban történik. A szülő, gondviselő köteles beirtani gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe. A beíratáshoz szükség van: - a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára, - a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra, - a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímét igazoló hatósági igazolványra, (lakcímkártya), - az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye). Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti. Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni. Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről a szülők a beiratkozást követően április 26-ig kapnak értesítést. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási tankerület igazgatójának címezve az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül. A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. a) pontja szabálysértésnek minősíti, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni. Dr. Kerényi János kormánymegbízott Közlemény az Orgoványi óvodai és bölcsődei beiratkozásról Orgovány Község Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott Napköziotthonos Óvodában és Bölcsődében a 2013/2014. nevelési évre a beiratkozás időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembevételével: április 25-én csütörtökön, április 26-án pénteken. A beiratkozás az Orgovány, Kölcsey u. 1. szám alatti intézményben mindkét nap 8-12 óra közötti időszakban történik. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik szeptember 30-ig betöltik 3. életévüket. Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 5 éves

2 korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező! A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről május 30-ig kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületéhez lehet fellebbezéssel élni, a közléstől számított 15 napon belül. A beíratáshoz szükség van: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, lakcím igazolványára (személyi igazolvány nem szükséges, csak lakcímkártya), TAJ kártyájára továbbá, - a szülő személyi igazolványára és lakcímkártyájára, - annak a gyermeknek, aki az 5. életévét betöltötte szükséges az orvosi adatlap (a védőnőnél beszerezhető) Bölcsődei beiratkozás: Bölcsődénkbe 1 és 3 év közötti életkorú kisgyermekek járhatnak, akiknek szülei munkavégzésük, vagy egyéb indokolt esetben gyermekük napközbeni otthoni felügyeletét nem tudják megoldani és a szülő, illetve a gyermek kerekegyházi lakcímmel rendelkezik. A bölcsődébe a beiratkozásra folyamatosan lehetőség van, de a helybiztosítás és a csoportszervezés kialakítása érdekében kérjük, hogy május 31-ig írassák be gyermekeiket. A felvételi döntésről május 30- ig kapnak értesítést a Szülők, elutasítás esetén a Képviselőtestülethez lehet fellebbezni, a közléstől számított 15 napon belül. A beíratáshoz szükséges: jelentkezési lap kitöltése, a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája, a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája. Somogyiné Horváth Henrietta intézményvezető Beszámoló az önkormányzat első negyedéves munkájáról Megvalósult és induló beruházások, nyertes pályázatok: 1. Önkormányzatunk augusztusában nyújtott be pályázatot egy Dacia Duster 15. TDCI terepjáró elnyerése érdekében, melynek célja a tanyagondnoki ellátás fejlesztése volt. A pályázatunk nyert ,- Ft összegben, melyhez az Önkormányzat ,- Ft önerőt biztosított. A gépkocsit március 27. napján vettük át, a II. sz. tanyagondnoki körzet kialakítása április 1. napjával megtörtént, melynek eredményeképpen Orgovány község valamennyi külterületi lakosára kiterjed a tanyagondnoki ellátás. 2. Az egykori Idősek Napközi Otthonának helyt adó épület felújítására évben nyújtottunk be pályázatot, melyet megnyertünk. A kivitelezés várható összege ,- Ft, melyből az Önkormányzat ,- Ft önerőt vállalt. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, várhatóan április 11-én zárul, ekkor derül ki, melyik vállalkozás nyeri el a kivitelezés jogát. A felújítás várhatóan április 22-én veszi kezdetét, és október végéig kell befejeznünk. A felújított épületben helyet biztosítunk az idősek napközbeni ellátásának, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnak. Reméljük, hogy a beruházás eredményeképpen minden igényt kielégítő, színvonalas szolgáltatást nyújthatunk az érintetteknek! 3. A Művelődési Ház belső felújítására novemberében nyújtottunk be módosított műszaki tartalommal pályázatot. Az eredeti pályázati kiírás szerint hozzáépítéssel kellett volna megvalósítanunk az Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér kialakítását, melyet az épület műemléki védelme miatt nem lehetett megvalósítani. Az MVH-val folytatott tárgyalás eredményeképpen megkaptuk a hozzájárulást, hogy a meglévő épület korszerűsítésére fordítsuk a megnyert összeget, melynek mértéke ,- Ft. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a kivitelezés határideje május 3. A felújítási munkálatok várhatóan ezév júniusában megkezdődnek. 1. A szociális tűzifa program keretében 60 m3 tűzifát juttattunk január és február hónapban 60 család részére, 1-1 m3 mennyiségben. A megnyert támogatás összege ,- Ft volt, a szállítás költségét, illetve a szükséges önerőt Önkormányzatunk biztosította. Az elszámolás március 31.-ig megtörtént december hónapban megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) Orgoványon. Az Egyesület célja, Orgovány község közigazgatási területén tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában való közreműködés. Az Egyesület 18 alapító taggal rendelkezik, elnöke Termő Géza, parancsnoka Szabó Zsolt. A feladatok ellátásához az Egyesület a szabadszállási tűzoltóságtól kapott egy IFA típusú tűzoltó autót, illetve a műszaki mentéshez szükséges egyéb eszközöket, pl. feszítő-vágó berendezést, nagy teljesítményű szivattyút. Önkéntes tűzoltóink élen jártak a belvíz elleni védekezésben, önkéntes munkájukat ezúton is köszönjük! 5. A polgármesteri hivatal belső felújítása a évben ,- Ft támogatásban részesültünk. A teljes összeget a hivatal belső felújítására fordítjuk, melynek eredményeképpen hatékonyabbá és az ügyfeleink számára kényelmesebbé szeretnénk tenni az ügyintézést. A házasságkötő terem mögötti szárnyban 3 új irodát kívánunk kialakítani, egy világos, barátságos és kényelmes ügyfélváró mellett. A falugazdász a hivatal épületéből elköltözik, április 2.-től a Művelődési Házban fogadja a gazdákat. A felújítás április 4. napján vette kezdetét, melynek ideje alatt a polgármesteri hivatal a szokott ügyfél fogadási rend szerint fogadja a tisztelt ügyfeleket. 6. Az óvoda, illetve bölcsőde tetejére napelem, és napkollektor elhelyezésére, megújuló energia felhasználása céljából pályázatot nyújtottunk be. A beruházás értéke ,- Ft, önerő ,- Ft. A pályázat elnyerése esetén az óvoda és bölcsőde melegvíz ellátása, illetve villamos energia felhasználása döntően megújuló energiaforrásból megoldható lesz, a hatásvizsgálatok szerint a beruházás néhány éven belül megtérül. 7. A Majsai úton az út karbantartását akadályozó fák kivágása március hónapban megtörtént. A

3 munkálatokban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai segítettek, köszönjük közreműködésüket! A fák kitermelését követően, kedvező időjárás esetén haladéktalanul megkezdjük a Majsai út javítását. A veszélyes fák egy része is kivágásra került a faluban, a csonkolást folytatni szeretnénk a Szabadság, Attila és Táncsics utcákban is. 8. Háztájit az asztalra program beindítása az Aranyhomok Egyesület által megnyert pályázat keretében. A projekt menedzserrel megkerestük a helyi gazdák egy részét, feltérképeztük a helyben termelt zöldségek, gyümölcsök mennyiségét, a helyben tenyésztett állatállomány nagyságát. Az országos médiában (KTV, Duna TV, RTL Klub) is igyekszünk népszerűsíteni a vidéki termékeket, jelen voltunk a Papp László Sportarénában megrendezett konyhakiállításon. A fővárosban élők részéről nagy érdeklődés tapasztalható a bérhízlalás iránt, a programba minél több helyi gazdát szeretnénk bevonni. 9. A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot írt ki kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválok megrendezésére. Pályázatunkat I. Orgoványi Szín-folk fesztivál címmel március 11. napján benyújtottuk egy 3 napos, színjátszásra illetve hagyományőrzésre irányuló programsorozatra. A rendezvény összköltsége ,- Ft, melyből a pályázaton elnyerhető összeg ,- Ft. A programok az augusztus 20-i nemzeti ünnep idején valósulnának meg. A részletes program tervezésekor figyelemmel voltunk minden korosztályra, illetve néhány meglepetést is igyekeztünk beépíteni. A pályázat elbírálása várhatóan május végén illetve június elején megtörténik. 10. A közfoglalkoztatás keretében 16 fő foglalkoztatására nyertünk támogatást. A program március 1.-jén vette kezdetét. A közfoglalkoztatásban résztvevők közül 6 fő az iskola konyháján, 3 fő intézményi takarítóként, 1 fő adminisztratív munkakörben, 2 fő pedig közterületi munkásként került elhelyezésre, napi 6 óra munkaidőben, 80%-os bértámogatással. További 4 fő (téli közfoglalkoztatott) április 30-ig a szociális ellátásban, illetve közterületi munkásként tevékenykedik. 11. Lakossági bejelentések alapján felmértük a község bel-és külterületén a közvilágítás helyzetét, hiányosságait. Összesen 40 ponton találtunk hiányzó vagy rossz közvilágítási lámpatesteket. A DÉMÁSZ Zrt.-t megkerestük, és ajánlatot kértünk a lámpatestek telepítésének, javításának költségére. 12. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, eddig nem művelt, vagy bérletből visszavett termőföldjeinket termelésre előkészítettük. A zord időjárás miatt a vetéssel késni fogunk, de reméljük, így is eredményes lesz a gazdálkodás. Intézményeink konyhája számára szeretnénk biztosítani az egészséges, helyi alapanyagot, ezért termesztünk burgonyát, hagymát, zöldséget és sárgarépát, körülbelül 2 hektárnyi területen. 13. Az egészségügyi ügyeleti ellátás jogi háttere módosul, a jogszabályi változásoknak köszönhetően június hónapot követően. Az ügyeleti ellátást eddig az időpontig a többcélú kistérségi társulás látja el. Július 1.-től a társulás megszűnik, de a feladatokat továbbra is a korábbi szolgáltató ( Kecskemét központtal )látja el, immár az egyes önkormányzatokkal megkötött feladat ellátási szerződések alapján. A változás a beteg ellátás rendjét nem érinti, a felnőttés gyermekorvosi ügyelet változatlan rendben és helyen működik. Tervezett beruházások, eszköz beszerzések: 1. A piactér felújítása, hűtőház és logisztikai központ kialakítása. Az elmúlt időszakban sorra jelentek meg a pályázati kiírások, rendkívül rövid benyújtási határidővel. Előfordult olyan helyzet, hogy a pályázatok befogadását már az első napon felfüggesztették, forráshiányra, vagy egyéb okra hivatkozással. Rendkívül rövid idő volt egyegy pályázati anyag alapos előkészítésére, ezért a tervezett fejlesztéseinkhez kapcsolódó terveket igyekszünk előre, időben kidolgozni, hogy mire egy pályázat megnyílik, a komplett anyag mielőbb benyújtható legyen. Piacterünk egy részét tudtuk csak felújítani az elmúlt években. Szeretnénk, ha a teljes piactér megújulhatna, megoldható lenne a csapadék elleni védekezés, illetve a megtermelt terményeink tárolása. A piacteret több funkcióval is szeretnénk ellátni. Elsősorban az árusító helyeket újítanánk fel, illetve tetővel látnánk el, és egy hűtőházat, valamint szárazanyag raktárt létesítenénk a piac területén. Az épületben helyet kapna egy kis iroda, melyet a polgárőrség diszpécsere számára biztosítanánk, illetve a közfoglalkoztatottjaink számára is kialakítanánk egy melegedő helyiséget. A tervezés megkezdődött, a pályázati kiírás megjelenését követően a pályázatot szeretnénk benyújtani. 2. Az Egészségház felújítási terveinek előkészítése is folyamatban van. Elsősorban a régóta húzódó akadálymentesítést szeretnénk megoldani (rámpa építése, akadálymentes mosdó kialakítása), másrészt a ház komplett felújítása, tereinek jobb kihasználhatósága érdekében a ház teljes korszerűsítését szeretnénk megvalósítani. 3. Védőnőink, illetve Dr. Pataki István nőgyógyász jelezte, hogy a magzati szívhangvizsgáló műszer nem működik megbízhatóan, illetve a vizsgáló ágy felújítása is szükséges. Az árajánlatok beérkezését követően gondoskodunk új készülék beszerzéséről, illetve az ágy kárpitjának javításáról ben pályázatot nyújtottunk be térfigyelő kamera rendszer kialakítására, de sajnos nem nyertünk támogatást ban ismét megnyílt a pályázati lehetőség. A 8/2013.(III.29.) BM rendelet azon települések számára, amely nem részesül adósságrendezésben, 100%-os támogatást nyújt a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására. A pályázat előkészítését megkezdtük, a támogatás elnyerése esetén önerőt sem kell biztosítanunk.

4 Közbiztonságunk javítása érdekében lovas polgárőrség szervezését is megkezdtük. A polgárőrség javaslatára toborzást szervezünk, melynek célja, bővíteni a döntően éjszakai járőrözésben való résztvevők számát. Várjuk vállalkozó kedvű hölgyek, urak jelentkezését, akik szívesen teljesítenének szolgálatot a polgárőrséggel, akár havonta néhány óra időtartamban is! 5. Községi óvodánk az INO épületének felújítását követően visszakapja az épület mögötti, nagyjából 6X18 méter nagyságú területet, melyen a nyári szünetben egy füves focipályát szeretnénk kialakítani, ösztönözve gyermekeinket a rendszeres mozgásra. 6. Településünk központjában rendkívül kevés közterületi hulladékgyűjtő található. A rendezett, és tiszta falukép érdekében új hulladékgyűjtők elhelyezését tervezzük. 7. Az általános iskola területének rendezését, nagyobb zöld felület létrehozását tervezzük megvalósítani a nyári szünetben. Április hónapban az iskola melletti gazdasági épület külső felújítását végezzük el, melyhez az anyag költséget önkormányzatunk biztosítja, a munkát közfoglalkoztatottjaink fogják elvégezni július 31.-ig községünkben is megvalósul a digitális televíziózásra való átállás. A földfelszíni sugárzást hagyományos antennával vevő háztartások számának felmérése folyamatban van, a szociálisan rászoruló családok számára biztosítjuk a szükséges eszközöket. 9. Belterületi szilárd burkolatú útjaink kátyúzását a fagyok elmúltával szakaszosan megkezdjük. A tavalyi évhez hasonlóan mart aszfalt felhasználásával igyekszünk javítani az úthibákat. A Rákóczi és József Attila utcá kátyúzására a szükséges aszfalt mennyiség már rendelkezésünkre áll. Az utak melletti padkákat is szeretnénk javítani, mely a csapadék elvezetése, és a balesetek megelőzése miatt elengedhetetlen. 10. Földútjaink a szélsőségesen csapadékos időjárás miatt szintén javításra szorulnak, a belvíz levonulását követően megkezdjük azok javítását. A szükséges eszközeink (traktor, gréder) rendelkezésre állnak a tavaly megnyert pályázat eredményeképpen. Dűlőútjaink folyamatos karbantartása sok munkát és ráfordítást igényel, ezért igyekszünk megóvni azok állagát. Emiatt helyeztünk ki súlykorlátozó táblákat a Göböl járási útra is. A tábla kihelyezésével nem a helyi gazdák ellehetetlenítése volt a célunk, hanem szerettük volna megakadályozni a faáru-szállító tranzit forgalmat. A 40 tonna körüli összsúllyal rendelkező szerelvények rendkívüli mértékben rongálták az utat, amit nem győztünk rendbe hozni. Ezúton is tisztelettel kérünk mindenkit, óvjuk, védjük utjaink állapotát, hiszen a jól járhatóság közös érdekünk! 11. Művelődési Ház belső felújítását követően szeretnénk a külső környezetét is megszépíteni, faluközpont összképének javítása érdekében. A parkoló nagy részén a világítás sem megoldott, biztonságunk érdekében, valamint rendezvényeink színvonalasabbá tétele szempontjából is fontos lenne a megfelelő világítás. 12. Intézményi konyháinkat szeretnénk csatlakoztatni a most már egyre népszerűbb minta menza programhoz, melynek alapvető célkitűzése, egészséges és lehetőleg helyben előállított alapanyagok felhasználása a közétkeztetésben. A rendszer tagjai számára minta étlap tervezeteket is készítenek, biztosítva a változatos, vitamindús táplálkozást. Konyháink eddig is vásároltak helyben termelt alapanyagokat, ezt a jövőben szeretnénk bővíteni. Dr. Lóczi Boglárka polgármester Aktuális információk az útlevél igénylésével kapcsolatosan Amennyiben valaki külföldre kíván utazni az alábbi országok esetében elegendő az érvényes személyazonosító igazolványát magával vinnie a következő országokba: Ausztria, Belgium, Bosznia- Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Montenegró, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Szerbia. Személyazonosító igazolvánnyal valamennyi magyar állampolgár gyakorolhatja a külföldre utazás jogát függetlenül attól, hogy kiskorú-e vagy nagykorú. Az itt fel nem sorolt országokba történő látogatás esetében azonban minden esetben érvényes útlevéllel kell rendelkezni. Az útlevél iránti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja. Erre azért van szükség, mert az arcképmás, az aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. Az írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A magánútlevél iránti kérelmet Magyarországon a járási hivatalnál vagy a Központi Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél lehet benyújtani. A kérelem benyújtásánál úgy kell tervezni, hogy a magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben úgy alakul, hogy az utazás kezdetéig rövid az idő, lehetőség van a dokumentum soron kívüli (7 napon belüli), a sürgősségi (3 napon belüli) és az azonnali (24 órán belüli) kiállítására is. A kérelmet a soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatal okmányirodájában, vagy a Központi Okmányirodában be lehet nyújtani. Az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag

5 a Központi Okmányirodában (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.) lehet leadni. Az okmányiroda munkatársai elektronikus úton kérelmet készítenek, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását, arcképmását és a biometrikus adatát továbbá a korábbi útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is. Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező az útlevél adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. A nyaralásra a legtöbb esetben a családok együtt utaznak, ezért ha a gyermek részére is szeretnének útlevelet igényelni, együttes megjelenéssel a következőket is vigyék magukkal: az útlevél adattartalmát képező személyes adatokat, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét igazoló okiratot. Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát is, ha annak visszahagyását kérte. Kiskorú kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról. Fontos kiemelni, hogy mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges a magánútlevél kiadásához. A kiskorú személy kérelméhez csatolni kell továbbá a szülőknek a közjegyző, a járási gyámhivatal, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot. Az útlevél igénylésekor az okmányiroda, a Központi Hatóság eljárásáért eljárási illetéket kell fizetni, amelynek mértéke a rendes eljárásban (20 napon belül) az 5 évig érvényes magánútlevélnél forint, a 10 évig érvényesnél forint, a 70 év felettiek és a gyermekek magánútleve forint. A gyorsított eljárásokban az illetéken túl az ún. igazgatási szolgáltatási pótdíjat is meg kell fizetni, melynek összege a soron kívüli eljárás esetén forint, a sürgősségi eljárás esetén forint, az azonnali eljárás esetén pedig forint. A rendes eljárásban és a soron kívüli eljárásban igényelt és elkészült okmány átvétele a rendes eljáráshoz hasonlóan történik, az útlevelet személyesen vagy postai úton lehet átvenni. A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél azonban kizárólag a Központi Okmányirodában, Budapesten vehető át. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Egységes területalapú támogatási kérelem benyújtása évben évben az egységes területalapú támogatási kérelem elektronikusan, ügyfélkapun keresztül nyújtható be szankciómentesen május 15-ig!!! Azok a gazdálkodók, akik az agrárkamarai tanácsadóval kívánják elkészíttetni az egységes kérelmüket, azok a évi tájékoztató levélben található jelszót és a kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat (2012. évi támogatási kérelem, AKG támogatási határozatok, földhasználati lapok, térképek, stb.) hozzák magukkal a kérelem elkészítéséhez. Felhívom a figyelmüket, hogy célszerű előzetesen időpontot egyeztetni a támogatási kérelem elkészítéséhez. További felvilágosítás, az egységes kérelem benyújtásához ingyenes segítség kérhető. A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás Támogatás az ügyfél (őstermelő, mikrovállalkozás) által bejelentett vagy tervezett, nem mezőgazdasági tevékenységének megvalósítására vehető igénybe (pl. falusi szálláshely, gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztés, és agroturisztikai szolgáltató tevékenység). A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani február 15. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb július 2. 18:00 óráig. Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó: 30/ Tejelő tehén takarmányok aflatoxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej termelésének feltétele a helyes takarmányozási gyakorlat; a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból összeállított takarmányok használata; a szemes kukorica rostálása és az ún. toxinkötők alkalmazása. A év extrém meleg és aszályos időjárása és egyes növényvédelmi problémák (pl. rovarfertőzés) együttes hatására a hazai termesztésű kukoricában megjelent szennyezésként a penészgombák által termelt aflatoxin. A szennyezett takarmány etetésével a tejben az aflatoxin 1 napon belül megjelenik, a szennyezett takarmány elhagyásával 2-3 napon belül eltűnik. A takarmány alapanyagok esetében az aflatoxin B1-re megengedett határérték 20 mikrogramm/kg, de a tejelő tehén takarmánykeverékek határértéke csak 5 mikrogramm/kg. Az 50 nanogramm/kg feletti mennyiségben aflatoxin M1-gyel szennyezett tej nem kerülhet a fogyasztókhoz, ebben minden tejtermelő vállalkozásnak fokozott felelőssége van! Az aflatoxin szennyezés lehetséges hazai forrásai a szemes kukorica, a kukorica feldolgozás melléktermékei

6 (CGF, DDGS), az ezekből készült takarmánykeverékek (tápok) és csekélyebb mértékben a tömegtakarmányok (széna, szilázs). A tej aflatoxin szennyezettség megelőzésének legfontosabb eszköze, a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból összeállított takarmányok felhasználása. A takarmányok toxintartalmának ismeretében lehetséges a tehenek takarmányadagját úgy összeállítani, hogy a bevitt aflatoxin szennyezés a minimális legyen. A szemes kukorica toxinszennyezettségének csökkentésére javasolt a többszöri, betároláskori és felhasználást megelőző magtisztítás (rostálás), amely során a sérült, fertőzött szemek eltávolításával mérsékelhető az aflatoxin szennyezés. Nagyon fontos az állatok megfelelő bendőemésztésének fenntartása, ami szintén helyes takarmányozási gyakorlat alkalmazását feltételezi. Tartós bendőacidózis esetén a toxinok bendőből való felszívódása a sokszorosára nőhet, ami alacsony takarmány szennyezettség esetén is a tejben határérték feletti aflatoxinszintet eredményez! Ha a fenti alapelvek betartása ellenére a tejben határérték feletti lesz az aflatoxin mennyisége, a legelső szükséges intézkedés a takarmányok (különösen a szemes takarmányok!) azonnali lecserélése, bevizsgált, határérték alatti toxintartalmú takarmányra. A takarmányokban található mikotoxin szennyezés csökkentésére használhatunk ún. toxinkötőket is, több adalékanyag forgalmazó kínálatában szerepelnek ilyen készítmények. Az aflatoxint az ásványi eredetű toxinkötők kötik a legjobban, általában ezt javasolják használni. A takarmány szennyezésétől függően ezen toxinkötők alkalmazása akár %-kal is csökkentheti a tejben levő szennyezést, de a toxinkötők alkalmazása önmagában megoldást nem jelent, csak hatékonyan támogatja az aflatoxin elleni védekezést. A tejben gyorsteszttel kimutatott aflatoxin M1 szennyezés tájékoztató jellegű, pontos értékének meghatározását erre akkreditált laboratóriumok tudják elvégezni és a mintavétel módjáról is részletes uniós előírás rendelkezik. A takarmány aflatoxin szennyezettségének pontos meghatározása is az erre akkreditált laboratóriumok vizsgálataival lehetséges. Mivel az aflatoxin szennyezés gócszerűen van jelen a kukoricában, ezért a mintavétel során a lehető legtöbb helyről kell mintát venni, ezeket össze kell keverni és az összekevert ún. elegymintát kell vizsgáltatni. A takarmánnyal bevitt aflatoxin szennyezés mértékéből számítható a tej várható aflatoxin szennyezése. Tehenenként naponta összesen bevitt mikrogramm aflatoxin B1 szennyezés eredményezhet 50 nanogramm/kg tejben levő aflatoxin M1 szennyezést, amely érték a tejre vonatkozó határérték. Pl: 5 kg 4 mikrogramm/kg aflatoxin B1 tartalmú tejelő táp és 15 kg 2 mikrogramm/kg aflatoxin B1 szennyezettségű szilázs, összesen 50 mikrogramm/kg napi szennyezést jelent, amely már kiváltja a tejben a határérték feletti aflatoxin M1 tartalmat. Az EFSA egy regressziós egyenletet javasol a carryover hatás kiszámítására, amellyel a napi takarmányadag aflatoxin B1 tartalma és a tej aflatoxin M1 tartalma közötti összefüggés leírható. 10,95 + 0,787 x mikrogramm B1/napi adag takarmány = M1 nanogramm/kg tej. A takarmányok kereskedelme során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az eladó és a termék vásárlója között olyan írásbeli megállapodás készüljön, amely tartalmazza a közös mintavételek lebonyolítására vonatkozó leírást, és ezt a vállalkozások az önellenőrzési rendszerükben rögzítsék és alkalmazzák is. Ennek hiányában a vevő és az eladó közötti, vitás kártérítési esetekben, a bírósági ügyekben nehezen érvényesíthetők a vevő érdekei. Törekedni kell arra, hogy az eladó által kiadott minőségi tanúsítványok az adott tételre vonatkozó aflatoxin szennyezettségre vonatkozó vizsgálati eredményeket is tartalmazzák. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Vidéki termelők, gazdák termékeinek bemutatása - minőségtanúsítási rendszer A "Alföldi tanyai termékek értékesítésének segítése" projekt (megnyert pályázat révén) ingyenesen segíti hozzá a tanyai, vidéki termelőket, gazdákat, hogy bemutassák az erre specializált honlapon önmagukat, termékeiket és ezáltal potenciális vásárlóik könnyebben eljuthassanak hozzájuk. A honlap központi célja az alföldi tanyai termékek után érdeklődők és az azokat termelők/értékesítők egymásra találásának elősegítése, illetve információcseréjük támogatása. Tekintettel a főleg növényi, illetve az állati eredetű termékekre, élelmiszerekre, késztermékekre. Érdeklődni lehet: helyben: Dr. Lóczi Boglárka polgármesternél illetve: Veritas Kulturális Egyesület (Békés) Telefon: , Tájékoztató a termőföld vételi/haszonbérleti ajánlatok kifüggesztésére vonatkozó rendelkezések változásáról A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II.18.) Korm. rendelet rendelkezései december 29-i hatállyal az alábbiak szerint változtak: A termőföld vételi ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanapról 60 napra változott. Az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot a közlés napját követő 60 napon belül teheti meg a jogosult. A termőföld haszonbérleti ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanapról 15 napra változott. Az ajánlatot elfogadó, illetve az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot a közlés napját követő 15 napon belül teheti meg a jogosult. Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 7700 Mohács, Eötvös u. 6. Tel: 69/302-562 Tel/Fax: 69/510-283 e-mail: csaladsegito@csaladsegitomohacs.hu A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5.

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. HÁZIREND MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 HÁZIREND 2 OM azonosítója:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben