HÍRLEVÉL. Áprilistól a Művelődési Házban működik a falugazdász

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. Áprilistól a Művelődési Házban működik a falugazdász"

Átírás

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÖNKORMÁNYZATI Orgovány Község Önkormányzatának kiadványa HÍRLEVÉL II. évfolyam 3. szám április Áprilistól a Művelődési Házban működik a falugazdász április 2. napjától a Művelődési Házban működik Szabó Andrea falugazdász. Az említett időponttól megkezdődik ugyanis a Polgármesteri Hivatal belső felújítása, amelynek eredményeként a teljes épületbelső akadálymentessé válik. Az átalakításhoz még az elmúlt évben hét millió forint támogatást nyert az önkormányzat, amelyhez három millió forint összegű saját forrás kiegészítést biztosított. A beruházásnak köszönhetően a falugazdász irodája helyén működik majd a pénztár, illetve további két irodabővítés alapján itt kerül kialakításra a Kecskeméti Járási Hivatal ügyfélfogadója. A falugazdász az eddig megszokott napokon, kedden és csütörtökön 8-12 óra között várja az ügyfeleket a Művelődési Házban. Az érdeklődök kulturáltabb körülmények mellett, a folyosón helyet foglalva várakozhatnak időpontjukra a jelzett fogadóórák alatt. Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásáról A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ezúton értesíti a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (2) bekezdése értelmében a június 1. és augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2013/2014. tanév kezdetén tankötelessé válnak. Az Nkt. 50. (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját az állami intézményfenntartó központ valamennyi településre, így Orgovány községre is egységesen határozta meg: április 8-án hétfőn, április 9-én kedden. A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes állami fenntartású általános iskolájában mindkét nap 8-18 óra közötti időszakban történik. A szülő, gondviselő köteles beirtani gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe. A beíratáshoz szükség van: - a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára, - a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra, - a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímét igazoló hatósági igazolványra, (lakcímkártya), - az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye). Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti. Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni. Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről a szülők a beiratkozást követően április 26-ig kapnak értesítést. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási tankerület igazgatójának címezve az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül. A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. a) pontja szabálysértésnek minősíti, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni. Dr. Kerényi János kormánymegbízott Közlemény az Orgoványi óvodai és bölcsődei beiratkozásról Orgovány Község Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott Napköziotthonos Óvodában és Bölcsődében a 2013/2014. nevelési évre a beiratkozás időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembevételével: április 25-én csütörtökön, április 26-án pénteken. A beiratkozás az Orgovány, Kölcsey u. 1. szám alatti intézményben mindkét nap 8-12 óra közötti időszakban történik. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik szeptember 30-ig betöltik 3. életévüket. Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 5 éves

2 korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező! A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről május 30-ig kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületéhez lehet fellebbezéssel élni, a közléstől számított 15 napon belül. A beíratáshoz szükség van: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, lakcím igazolványára (személyi igazolvány nem szükséges, csak lakcímkártya), TAJ kártyájára továbbá, - a szülő személyi igazolványára és lakcímkártyájára, - annak a gyermeknek, aki az 5. életévét betöltötte szükséges az orvosi adatlap (a védőnőnél beszerezhető) Bölcsődei beiratkozás: Bölcsődénkbe 1 és 3 év közötti életkorú kisgyermekek járhatnak, akiknek szülei munkavégzésük, vagy egyéb indokolt esetben gyermekük napközbeni otthoni felügyeletét nem tudják megoldani és a szülő, illetve a gyermek kerekegyházi lakcímmel rendelkezik. A bölcsődébe a beiratkozásra folyamatosan lehetőség van, de a helybiztosítás és a csoportszervezés kialakítása érdekében kérjük, hogy május 31-ig írassák be gyermekeiket. A felvételi döntésről május 30- ig kapnak értesítést a Szülők, elutasítás esetén a Képviselőtestülethez lehet fellebbezni, a közléstől számított 15 napon belül. A beíratáshoz szükséges: jelentkezési lap kitöltése, a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája, a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája. Somogyiné Horváth Henrietta intézményvezető Beszámoló az önkormányzat első negyedéves munkájáról Megvalósult és induló beruházások, nyertes pályázatok: 1. Önkormányzatunk augusztusában nyújtott be pályázatot egy Dacia Duster 15. TDCI terepjáró elnyerése érdekében, melynek célja a tanyagondnoki ellátás fejlesztése volt. A pályázatunk nyert ,- Ft összegben, melyhez az Önkormányzat ,- Ft önerőt biztosított. A gépkocsit március 27. napján vettük át, a II. sz. tanyagondnoki körzet kialakítása április 1. napjával megtörtént, melynek eredményeképpen Orgovány község valamennyi külterületi lakosára kiterjed a tanyagondnoki ellátás. 2. Az egykori Idősek Napközi Otthonának helyt adó épület felújítására évben nyújtottunk be pályázatot, melyet megnyertünk. A kivitelezés várható összege ,- Ft, melyből az Önkormányzat ,- Ft önerőt vállalt. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, várhatóan április 11-én zárul, ekkor derül ki, melyik vállalkozás nyeri el a kivitelezés jogát. A felújítás várhatóan április 22-én veszi kezdetét, és október végéig kell befejeznünk. A felújított épületben helyet biztosítunk az idősek napközbeni ellátásának, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnak. Reméljük, hogy a beruházás eredményeképpen minden igényt kielégítő, színvonalas szolgáltatást nyújthatunk az érintetteknek! 3. A Művelődési Ház belső felújítására novemberében nyújtottunk be módosított műszaki tartalommal pályázatot. Az eredeti pályázati kiírás szerint hozzáépítéssel kellett volna megvalósítanunk az Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér kialakítását, melyet az épület műemléki védelme miatt nem lehetett megvalósítani. Az MVH-val folytatott tárgyalás eredményeképpen megkaptuk a hozzájárulást, hogy a meglévő épület korszerűsítésére fordítsuk a megnyert összeget, melynek mértéke ,- Ft. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a kivitelezés határideje május 3. A felújítási munkálatok várhatóan ezév júniusában megkezdődnek. 1. A szociális tűzifa program keretében 60 m3 tűzifát juttattunk január és február hónapban 60 család részére, 1-1 m3 mennyiségben. A megnyert támogatás összege ,- Ft volt, a szállítás költségét, illetve a szükséges önerőt Önkormányzatunk biztosította. Az elszámolás március 31.-ig megtörtént december hónapban megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) Orgoványon. Az Egyesület célja, Orgovány község közigazgatási területén tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában való közreműködés. Az Egyesület 18 alapító taggal rendelkezik, elnöke Termő Géza, parancsnoka Szabó Zsolt. A feladatok ellátásához az Egyesület a szabadszállási tűzoltóságtól kapott egy IFA típusú tűzoltó autót, illetve a műszaki mentéshez szükséges egyéb eszközöket, pl. feszítő-vágó berendezést, nagy teljesítményű szivattyút. Önkéntes tűzoltóink élen jártak a belvíz elleni védekezésben, önkéntes munkájukat ezúton is köszönjük! 5. A polgármesteri hivatal belső felújítása a évben ,- Ft támogatásban részesültünk. A teljes összeget a hivatal belső felújítására fordítjuk, melynek eredményeképpen hatékonyabbá és az ügyfeleink számára kényelmesebbé szeretnénk tenni az ügyintézést. A házasságkötő terem mögötti szárnyban 3 új irodát kívánunk kialakítani, egy világos, barátságos és kényelmes ügyfélváró mellett. A falugazdász a hivatal épületéből elköltözik, április 2.-től a Művelődési Házban fogadja a gazdákat. A felújítás április 4. napján vette kezdetét, melynek ideje alatt a polgármesteri hivatal a szokott ügyfél fogadási rend szerint fogadja a tisztelt ügyfeleket. 6. Az óvoda, illetve bölcsőde tetejére napelem, és napkollektor elhelyezésére, megújuló energia felhasználása céljából pályázatot nyújtottunk be. A beruházás értéke ,- Ft, önerő ,- Ft. A pályázat elnyerése esetén az óvoda és bölcsőde melegvíz ellátása, illetve villamos energia felhasználása döntően megújuló energiaforrásból megoldható lesz, a hatásvizsgálatok szerint a beruházás néhány éven belül megtérül. 7. A Majsai úton az út karbantartását akadályozó fák kivágása március hónapban megtörtént. A

3 munkálatokban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai segítettek, köszönjük közreműködésüket! A fák kitermelését követően, kedvező időjárás esetén haladéktalanul megkezdjük a Majsai út javítását. A veszélyes fák egy része is kivágásra került a faluban, a csonkolást folytatni szeretnénk a Szabadság, Attila és Táncsics utcákban is. 8. Háztájit az asztalra program beindítása az Aranyhomok Egyesület által megnyert pályázat keretében. A projekt menedzserrel megkerestük a helyi gazdák egy részét, feltérképeztük a helyben termelt zöldségek, gyümölcsök mennyiségét, a helyben tenyésztett állatállomány nagyságát. Az országos médiában (KTV, Duna TV, RTL Klub) is igyekszünk népszerűsíteni a vidéki termékeket, jelen voltunk a Papp László Sportarénában megrendezett konyhakiállításon. A fővárosban élők részéről nagy érdeklődés tapasztalható a bérhízlalás iránt, a programba minél több helyi gazdát szeretnénk bevonni. 9. A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot írt ki kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválok megrendezésére. Pályázatunkat I. Orgoványi Szín-folk fesztivál címmel március 11. napján benyújtottuk egy 3 napos, színjátszásra illetve hagyományőrzésre irányuló programsorozatra. A rendezvény összköltsége ,- Ft, melyből a pályázaton elnyerhető összeg ,- Ft. A programok az augusztus 20-i nemzeti ünnep idején valósulnának meg. A részletes program tervezésekor figyelemmel voltunk minden korosztályra, illetve néhány meglepetést is igyekeztünk beépíteni. A pályázat elbírálása várhatóan május végén illetve június elején megtörténik. 10. A közfoglalkoztatás keretében 16 fő foglalkoztatására nyertünk támogatást. A program március 1.-jén vette kezdetét. A közfoglalkoztatásban résztvevők közül 6 fő az iskola konyháján, 3 fő intézményi takarítóként, 1 fő adminisztratív munkakörben, 2 fő pedig közterületi munkásként került elhelyezésre, napi 6 óra munkaidőben, 80%-os bértámogatással. További 4 fő (téli közfoglalkoztatott) április 30-ig a szociális ellátásban, illetve közterületi munkásként tevékenykedik. 11. Lakossági bejelentések alapján felmértük a község bel-és külterületén a közvilágítás helyzetét, hiányosságait. Összesen 40 ponton találtunk hiányzó vagy rossz közvilágítási lámpatesteket. A DÉMÁSZ Zrt.-t megkerestük, és ajánlatot kértünk a lámpatestek telepítésének, javításának költségére. 12. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, eddig nem művelt, vagy bérletből visszavett termőföldjeinket termelésre előkészítettük. A zord időjárás miatt a vetéssel késni fogunk, de reméljük, így is eredményes lesz a gazdálkodás. Intézményeink konyhája számára szeretnénk biztosítani az egészséges, helyi alapanyagot, ezért termesztünk burgonyát, hagymát, zöldséget és sárgarépát, körülbelül 2 hektárnyi területen. 13. Az egészségügyi ügyeleti ellátás jogi háttere módosul, a jogszabályi változásoknak köszönhetően június hónapot követően. Az ügyeleti ellátást eddig az időpontig a többcélú kistérségi társulás látja el. Július 1.-től a társulás megszűnik, de a feladatokat továbbra is a korábbi szolgáltató ( Kecskemét központtal )látja el, immár az egyes önkormányzatokkal megkötött feladat ellátási szerződések alapján. A változás a beteg ellátás rendjét nem érinti, a felnőttés gyermekorvosi ügyelet változatlan rendben és helyen működik. Tervezett beruházások, eszköz beszerzések: 1. A piactér felújítása, hűtőház és logisztikai központ kialakítása. Az elmúlt időszakban sorra jelentek meg a pályázati kiírások, rendkívül rövid benyújtási határidővel. Előfordult olyan helyzet, hogy a pályázatok befogadását már az első napon felfüggesztették, forráshiányra, vagy egyéb okra hivatkozással. Rendkívül rövid idő volt egyegy pályázati anyag alapos előkészítésére, ezért a tervezett fejlesztéseinkhez kapcsolódó terveket igyekszünk előre, időben kidolgozni, hogy mire egy pályázat megnyílik, a komplett anyag mielőbb benyújtható legyen. Piacterünk egy részét tudtuk csak felújítani az elmúlt években. Szeretnénk, ha a teljes piactér megújulhatna, megoldható lenne a csapadék elleni védekezés, illetve a megtermelt terményeink tárolása. A piacteret több funkcióval is szeretnénk ellátni. Elsősorban az árusító helyeket újítanánk fel, illetve tetővel látnánk el, és egy hűtőházat, valamint szárazanyag raktárt létesítenénk a piac területén. Az épületben helyet kapna egy kis iroda, melyet a polgárőrség diszpécsere számára biztosítanánk, illetve a közfoglalkoztatottjaink számára is kialakítanánk egy melegedő helyiséget. A tervezés megkezdődött, a pályázati kiírás megjelenését követően a pályázatot szeretnénk benyújtani. 2. Az Egészségház felújítási terveinek előkészítése is folyamatban van. Elsősorban a régóta húzódó akadálymentesítést szeretnénk megoldani (rámpa építése, akadálymentes mosdó kialakítása), másrészt a ház komplett felújítása, tereinek jobb kihasználhatósága érdekében a ház teljes korszerűsítését szeretnénk megvalósítani. 3. Védőnőink, illetve Dr. Pataki István nőgyógyász jelezte, hogy a magzati szívhangvizsgáló műszer nem működik megbízhatóan, illetve a vizsgáló ágy felújítása is szükséges. Az árajánlatok beérkezését követően gondoskodunk új készülék beszerzéséről, illetve az ágy kárpitjának javításáról ben pályázatot nyújtottunk be térfigyelő kamera rendszer kialakítására, de sajnos nem nyertünk támogatást ban ismét megnyílt a pályázati lehetőség. A 8/2013.(III.29.) BM rendelet azon települések számára, amely nem részesül adósságrendezésben, 100%-os támogatást nyújt a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására. A pályázat előkészítését megkezdtük, a támogatás elnyerése esetén önerőt sem kell biztosítanunk.

4 Közbiztonságunk javítása érdekében lovas polgárőrség szervezését is megkezdtük. A polgárőrség javaslatára toborzást szervezünk, melynek célja, bővíteni a döntően éjszakai járőrözésben való résztvevők számát. Várjuk vállalkozó kedvű hölgyek, urak jelentkezését, akik szívesen teljesítenének szolgálatot a polgárőrséggel, akár havonta néhány óra időtartamban is! 5. Községi óvodánk az INO épületének felújítását követően visszakapja az épület mögötti, nagyjából 6X18 méter nagyságú területet, melyen a nyári szünetben egy füves focipályát szeretnénk kialakítani, ösztönözve gyermekeinket a rendszeres mozgásra. 6. Településünk központjában rendkívül kevés közterületi hulladékgyűjtő található. A rendezett, és tiszta falukép érdekében új hulladékgyűjtők elhelyezését tervezzük. 7. Az általános iskola területének rendezését, nagyobb zöld felület létrehozását tervezzük megvalósítani a nyári szünetben. Április hónapban az iskola melletti gazdasági épület külső felújítását végezzük el, melyhez az anyag költséget önkormányzatunk biztosítja, a munkát közfoglalkoztatottjaink fogják elvégezni július 31.-ig községünkben is megvalósul a digitális televíziózásra való átállás. A földfelszíni sugárzást hagyományos antennával vevő háztartások számának felmérése folyamatban van, a szociálisan rászoruló családok számára biztosítjuk a szükséges eszközöket. 9. Belterületi szilárd burkolatú útjaink kátyúzását a fagyok elmúltával szakaszosan megkezdjük. A tavalyi évhez hasonlóan mart aszfalt felhasználásával igyekszünk javítani az úthibákat. A Rákóczi és József Attila utcá kátyúzására a szükséges aszfalt mennyiség már rendelkezésünkre áll. Az utak melletti padkákat is szeretnénk javítani, mely a csapadék elvezetése, és a balesetek megelőzése miatt elengedhetetlen. 10. Földútjaink a szélsőségesen csapadékos időjárás miatt szintén javításra szorulnak, a belvíz levonulását követően megkezdjük azok javítását. A szükséges eszközeink (traktor, gréder) rendelkezésre állnak a tavaly megnyert pályázat eredményeképpen. Dűlőútjaink folyamatos karbantartása sok munkát és ráfordítást igényel, ezért igyekszünk megóvni azok állagát. Emiatt helyeztünk ki súlykorlátozó táblákat a Göböl járási útra is. A tábla kihelyezésével nem a helyi gazdák ellehetetlenítése volt a célunk, hanem szerettük volna megakadályozni a faáru-szállító tranzit forgalmat. A 40 tonna körüli összsúllyal rendelkező szerelvények rendkívüli mértékben rongálták az utat, amit nem győztünk rendbe hozni. Ezúton is tisztelettel kérünk mindenkit, óvjuk, védjük utjaink állapotát, hiszen a jól járhatóság közös érdekünk! 11. Művelődési Ház belső felújítását követően szeretnénk a külső környezetét is megszépíteni, faluközpont összképének javítása érdekében. A parkoló nagy részén a világítás sem megoldott, biztonságunk érdekében, valamint rendezvényeink színvonalasabbá tétele szempontjából is fontos lenne a megfelelő világítás. 12. Intézményi konyháinkat szeretnénk csatlakoztatni a most már egyre népszerűbb minta menza programhoz, melynek alapvető célkitűzése, egészséges és lehetőleg helyben előállított alapanyagok felhasználása a közétkeztetésben. A rendszer tagjai számára minta étlap tervezeteket is készítenek, biztosítva a változatos, vitamindús táplálkozást. Konyháink eddig is vásároltak helyben termelt alapanyagokat, ezt a jövőben szeretnénk bővíteni. Dr. Lóczi Boglárka polgármester Aktuális információk az útlevél igénylésével kapcsolatosan Amennyiben valaki külföldre kíván utazni az alábbi országok esetében elegendő az érvényes személyazonosító igazolványát magával vinnie a következő országokba: Ausztria, Belgium, Bosznia- Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Montenegró, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Szerbia. Személyazonosító igazolvánnyal valamennyi magyar állampolgár gyakorolhatja a külföldre utazás jogát függetlenül attól, hogy kiskorú-e vagy nagykorú. Az itt fel nem sorolt országokba történő látogatás esetében azonban minden esetben érvényes útlevéllel kell rendelkezni. Az útlevél iránti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja. Erre azért van szükség, mert az arcképmás, az aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. Az írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A magánútlevél iránti kérelmet Magyarországon a járási hivatalnál vagy a Központi Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél lehet benyújtani. A kérelem benyújtásánál úgy kell tervezni, hogy a magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben úgy alakul, hogy az utazás kezdetéig rövid az idő, lehetőség van a dokumentum soron kívüli (7 napon belüli), a sürgősségi (3 napon belüli) és az azonnali (24 órán belüli) kiállítására is. A kérelmet a soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatal okmányirodájában, vagy a Központi Okmányirodában be lehet nyújtani. Az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag

5 a Központi Okmányirodában (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.) lehet leadni. Az okmányiroda munkatársai elektronikus úton kérelmet készítenek, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását, arcképmását és a biometrikus adatát továbbá a korábbi útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is. Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező az útlevél adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. A nyaralásra a legtöbb esetben a családok együtt utaznak, ezért ha a gyermek részére is szeretnének útlevelet igényelni, együttes megjelenéssel a következőket is vigyék magukkal: az útlevél adattartalmát képező személyes adatokat, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét igazoló okiratot. Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát is, ha annak visszahagyását kérte. Kiskorú kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról. Fontos kiemelni, hogy mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges a magánútlevél kiadásához. A kiskorú személy kérelméhez csatolni kell továbbá a szülőknek a közjegyző, a járási gyámhivatal, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot. Az útlevél igénylésekor az okmányiroda, a Központi Hatóság eljárásáért eljárási illetéket kell fizetni, amelynek mértéke a rendes eljárásban (20 napon belül) az 5 évig érvényes magánútlevélnél forint, a 10 évig érvényesnél forint, a 70 év felettiek és a gyermekek magánútleve forint. A gyorsított eljárásokban az illetéken túl az ún. igazgatási szolgáltatási pótdíjat is meg kell fizetni, melynek összege a soron kívüli eljárás esetén forint, a sürgősségi eljárás esetén forint, az azonnali eljárás esetén pedig forint. A rendes eljárásban és a soron kívüli eljárásban igényelt és elkészült okmány átvétele a rendes eljáráshoz hasonlóan történik, az útlevelet személyesen vagy postai úton lehet átvenni. A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél azonban kizárólag a Központi Okmányirodában, Budapesten vehető át. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Egységes területalapú támogatási kérelem benyújtása évben évben az egységes területalapú támogatási kérelem elektronikusan, ügyfélkapun keresztül nyújtható be szankciómentesen május 15-ig!!! Azok a gazdálkodók, akik az agrárkamarai tanácsadóval kívánják elkészíttetni az egységes kérelmüket, azok a évi tájékoztató levélben található jelszót és a kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat (2012. évi támogatási kérelem, AKG támogatási határozatok, földhasználati lapok, térképek, stb.) hozzák magukkal a kérelem elkészítéséhez. Felhívom a figyelmüket, hogy célszerű előzetesen időpontot egyeztetni a támogatási kérelem elkészítéséhez. További felvilágosítás, az egységes kérelem benyújtásához ingyenes segítség kérhető. A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás Támogatás az ügyfél (őstermelő, mikrovállalkozás) által bejelentett vagy tervezett, nem mezőgazdasági tevékenységének megvalósítására vehető igénybe (pl. falusi szálláshely, gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztés, és agroturisztikai szolgáltató tevékenység). A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani február 15. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb július 2. 18:00 óráig. Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó: 30/ Tejelő tehén takarmányok aflatoxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej termelésének feltétele a helyes takarmányozási gyakorlat; a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból összeállított takarmányok használata; a szemes kukorica rostálása és az ún. toxinkötők alkalmazása. A év extrém meleg és aszályos időjárása és egyes növényvédelmi problémák (pl. rovarfertőzés) együttes hatására a hazai termesztésű kukoricában megjelent szennyezésként a penészgombák által termelt aflatoxin. A szennyezett takarmány etetésével a tejben az aflatoxin 1 napon belül megjelenik, a szennyezett takarmány elhagyásával 2-3 napon belül eltűnik. A takarmány alapanyagok esetében az aflatoxin B1-re megengedett határérték 20 mikrogramm/kg, de a tejelő tehén takarmánykeverékek határértéke csak 5 mikrogramm/kg. Az 50 nanogramm/kg feletti mennyiségben aflatoxin M1-gyel szennyezett tej nem kerülhet a fogyasztókhoz, ebben minden tejtermelő vállalkozásnak fokozott felelőssége van! Az aflatoxin szennyezés lehetséges hazai forrásai a szemes kukorica, a kukorica feldolgozás melléktermékei

6 (CGF, DDGS), az ezekből készült takarmánykeverékek (tápok) és csekélyebb mértékben a tömegtakarmányok (széna, szilázs). A tej aflatoxin szennyezettség megelőzésének legfontosabb eszköze, a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból összeállított takarmányok felhasználása. A takarmányok toxintartalmának ismeretében lehetséges a tehenek takarmányadagját úgy összeállítani, hogy a bevitt aflatoxin szennyezés a minimális legyen. A szemes kukorica toxinszennyezettségének csökkentésére javasolt a többszöri, betároláskori és felhasználást megelőző magtisztítás (rostálás), amely során a sérült, fertőzött szemek eltávolításával mérsékelhető az aflatoxin szennyezés. Nagyon fontos az állatok megfelelő bendőemésztésének fenntartása, ami szintén helyes takarmányozási gyakorlat alkalmazását feltételezi. Tartós bendőacidózis esetén a toxinok bendőből való felszívódása a sokszorosára nőhet, ami alacsony takarmány szennyezettség esetén is a tejben határérték feletti aflatoxinszintet eredményez! Ha a fenti alapelvek betartása ellenére a tejben határérték feletti lesz az aflatoxin mennyisége, a legelső szükséges intézkedés a takarmányok (különösen a szemes takarmányok!) azonnali lecserélése, bevizsgált, határérték alatti toxintartalmú takarmányra. A takarmányokban található mikotoxin szennyezés csökkentésére használhatunk ún. toxinkötőket is, több adalékanyag forgalmazó kínálatában szerepelnek ilyen készítmények. Az aflatoxint az ásványi eredetű toxinkötők kötik a legjobban, általában ezt javasolják használni. A takarmány szennyezésétől függően ezen toxinkötők alkalmazása akár %-kal is csökkentheti a tejben levő szennyezést, de a toxinkötők alkalmazása önmagában megoldást nem jelent, csak hatékonyan támogatja az aflatoxin elleni védekezést. A tejben gyorsteszttel kimutatott aflatoxin M1 szennyezés tájékoztató jellegű, pontos értékének meghatározását erre akkreditált laboratóriumok tudják elvégezni és a mintavétel módjáról is részletes uniós előírás rendelkezik. A takarmány aflatoxin szennyezettségének pontos meghatározása is az erre akkreditált laboratóriumok vizsgálataival lehetséges. Mivel az aflatoxin szennyezés gócszerűen van jelen a kukoricában, ezért a mintavétel során a lehető legtöbb helyről kell mintát venni, ezeket össze kell keverni és az összekevert ún. elegymintát kell vizsgáltatni. A takarmánnyal bevitt aflatoxin szennyezés mértékéből számítható a tej várható aflatoxin szennyezése. Tehenenként naponta összesen bevitt mikrogramm aflatoxin B1 szennyezés eredményezhet 50 nanogramm/kg tejben levő aflatoxin M1 szennyezést, amely érték a tejre vonatkozó határérték. Pl: 5 kg 4 mikrogramm/kg aflatoxin B1 tartalmú tejelő táp és 15 kg 2 mikrogramm/kg aflatoxin B1 szennyezettségű szilázs, összesen 50 mikrogramm/kg napi szennyezést jelent, amely már kiváltja a tejben a határérték feletti aflatoxin M1 tartalmat. Az EFSA egy regressziós egyenletet javasol a carryover hatás kiszámítására, amellyel a napi takarmányadag aflatoxin B1 tartalma és a tej aflatoxin M1 tartalma közötti összefüggés leírható. 10,95 + 0,787 x mikrogramm B1/napi adag takarmány = M1 nanogramm/kg tej. A takarmányok kereskedelme során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az eladó és a termék vásárlója között olyan írásbeli megállapodás készüljön, amely tartalmazza a közös mintavételek lebonyolítására vonatkozó leírást, és ezt a vállalkozások az önellenőrzési rendszerükben rögzítsék és alkalmazzák is. Ennek hiányában a vevő és az eladó közötti, vitás kártérítési esetekben, a bírósági ügyekben nehezen érvényesíthetők a vevő érdekei. Törekedni kell arra, hogy az eladó által kiadott minőségi tanúsítványok az adott tételre vonatkozó aflatoxin szennyezettségre vonatkozó vizsgálati eredményeket is tartalmazzák. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Vidéki termelők, gazdák termékeinek bemutatása - minőségtanúsítási rendszer A "Alföldi tanyai termékek értékesítésének segítése" projekt (megnyert pályázat révén) ingyenesen segíti hozzá a tanyai, vidéki termelőket, gazdákat, hogy bemutassák az erre specializált honlapon önmagukat, termékeiket és ezáltal potenciális vásárlóik könnyebben eljuthassanak hozzájuk. A honlap központi célja az alföldi tanyai termékek után érdeklődők és az azokat termelők/értékesítők egymásra találásának elősegítése, illetve információcseréjük támogatása. Tekintettel a főleg növényi, illetve az állati eredetű termékekre, élelmiszerekre, késztermékekre. Érdeklődni lehet: helyben: Dr. Lóczi Boglárka polgármesternél illetve: Veritas Kulturális Egyesület (Békés) Telefon: , Tájékoztató a termőföld vételi/haszonbérleti ajánlatok kifüggesztésére vonatkozó rendelkezések változásáról A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II.18.) Korm. rendelet rendelkezései december 29-i hatállyal az alábbiak szerint változtak: A termőföld vételi ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanapról 60 napra változott. Az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot a közlés napját követő 60 napon belül teheti meg a jogosult. A termőföld haszonbérleti ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanapról 15 napra változott. Az ajánlatot elfogadó, illetve az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot a közlés napját követő 15 napon belül teheti meg a jogosult. Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Előterjesztő:

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 49/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk?

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk? Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi kisokosát. Hol található meg a Bölcsődénk? Bölcsődénk címe: 4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám. Telefonszáma: 52-200-464

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011. (III. 31.) rendelete a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról Budapest Főváros

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés. Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben