A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme:"

Átírás

1 II EGYUTT o(\e'& A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam okt6ber A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme: Csernyanszki. Budapest Bajnok u A domb6vari tabor

2 KEDVES 'SzuL6K! AJapitvilnyi miikooesiink masodik evebe leptiink. Kudarcok es sikerelmeoyek egyarilnt gazdagitott8.k. Sikereinket a letrejott intezmeoyi es egyeb kapcsolatok, a meghivasok kiiloooozo forumokra, vejemeoyiink kikerese, az egyre szelesebb korii megismeresiink, a medi8.kkal alakulo jo viszooyaink femjelzik. Az elert jo alapok utiln az ii j.es a regi, meg oem valosult - celok elerese ii j kuratorium.es kepviselii- kezebe keriilt. A tovabbi elereodii es megvalositaodo feladatok $Oksziniisegebiil csak oebaoyat emelnek ki: - Ma Magyarorszagon nagyon $Ok olyao hallasseriilt gyerek el akikriil se nekiink nines tudomiisunk, se nekik rolunk. Meg kell talii10i a kapcsolatot felejiik, hogy szelesebb - de val6s - tomegbazissal a hatunk m6giitt nyomosabb ervekkel harcolhassunk elerendii celjainkert, jogainker!. - Regota feszegetett temakor az alapitvilnyi tagdij - reszveteli, hozzaj8.rulasi vagy nevezziik b8.rmilyen teritenivalonak a - kerdeskiire. AJapitvilnyunk 2 fiiillasii szurdopedag6gust foglalkoztat, reriik, a TB j8.rulek Os tovabbi dologi kiada$ok gyorsao apasztjak a palyazatokon eloyert penziisszegeket. Nem keyes kiadas a sziiliikkel valo kapcsolattartas -Ievelezes es az iijsagkeszites - kiiltsege sem. A kis peldanyszam miatt egy-egy iijsag eloallitasi ara Ft kozott van. Mi a velemenyiik az esetjeges anyagi hozzaj8.rulasrol? Tervezziik, hogy a sziiliikoek egy viszonylag reszletes kerdiiivet kiildenenk ki, melyben a haljiisseriilt gyerekre vonatkozo adatok mellett a sziiliik foglalkozasat is szeretnenk tudni az esetjeges kesiibbi segitsegkeres jellege miatt. Kedves Sziiliik! Idiim lejart, masirilnyii ejfoglalts8.gaim az AJapitvilny kepviseleti teendiiit a joviibeo euatdi ne'll tudom. Kerem, forduljaoak majd bizalommal a megv8.lasztott iij kuratoriumi tagok es aooak vezetiije fele! Biiesiiziiskepp minden kisgyerekoek sikeres beszedfejlooest, a csaladokoak pedig $Ok eriit es kitartast kivanok e nehez, de nemes feladathoz! Fischer Zolrtfn SzamIasZWlUnk: "Sziil6k a hallasseriilt gyermekekert" Alapftvany Takan!k Bank, MNB , as szamia javlira 2

3 REsZLETEKA SZOLOK A HALLASSEROLT GYERMEKEKERT" ALAPfTV ANY EDDIG vegzeti TEvEKENYSEGEROL ~ZOLO JUNIUSI BESzA.MOLOOOL Az alap(tviinyi eletrehfvasa ev elejcn vet6dott rei az a gondolat, hogy mar az EgyesUiet attaj is felvmlalt teveken~gek anyagi alapjainak megteremthetowgeert, a leend6 adomftnyoz6k reszere kedvez6bb tarsulasi formal vajasszunk, s (gy hivtunk eletre az alapftvanyt. Ax Alapit6 okirat...es egyeb hivatalos papirok etintcztevel alapitvru.yunkat 2040-es sorszam alan jegyezte be a F6vMOSi Bfr6s3g. Az Alapft6 oldratban val/alt celjaink megval6sftasa Erdekkepviselet Nagyan tag fogalom, &yakodatijag minden feue SUnkkel, megjeienesonkkel, a magunk megismertete~vel ezt a celt szolgaljuk. Csak utalva a kes6bb kifejtett tenyekre: k~ztemtikmtunk a KOzoktatasi TOrveny tervezeteinek vitaiban, kereseinket tolmacsoltuk a rn Igazgat6s3g fele, palyazati munkakat keszi'tettonk, valamint megnyilatkozasaink a sajt6ban, rmi6ban. lv-ben is mind ezt a celt szolgaljak. Alapitvanyunk egyik legf6bb torekvese az integrmt neveles-oktatas. KulfoldOn mar szamtalan peldaval bizonyftott teny, hogy a fogyatekos gyerekekb61 sokkal nagyobb teljesftmeny hozhat6 ki N norm81" 6vodaban es iskolaban mint speci81is intezmenyekben, hiszen szamunkra ez nagyobb huz6er6t jelent, mivel ep t8rsaikat mindenben uta! akarj8k emi. S ez a legtobb esetben sikerol is. Ax intb.menyi fogad6kes~g tekinteteben mar sok pozitiv peldar61 tudunk besz8molni. Ax azonban e!engedhetetjen, hogy ezek a gyerekek szeleskoro gy6gypedag6giai megsegitest kapjanak ott, MaYa jarnak. Nem csak a gyereket kejl a tanulasban, hanem a tanart is lanitasban, az egyeni celravezet6 m6dszerek atadasaval segiteni. A1apftvanyunk tanarai - kik cseppek ebben a tengerben - ezt a feladatot is igyekeztek j6l ellatni, de a gy6gypedag6gustarsadalom nagy resze meg mindig megosztott az integralt oktat8ssal kapcsolatban. Ogy gondoljuk, hogy euel kapcsolatban sem lehel csak a feltetelek megteremtesere varni, mert akkor ez a biztosan hasznos folyamat meg hosszu ideig csorbat szenved. 3

4 Sziilokozossegek AJapitvAnyunk bejegyzes szennt orszagos hat6k5rt1, de BudapestrOI iranyitani vidcki munkat nagy nehezstgekbe UtkOzik. Eppen ezert szorgajmazzuk, hogy lega1abb megyei uinta szervezodesek jojjenek JetTe, S kepvisel6tk (it jan megismerve problemaikat. pr6baljunk azokra megoldasokat talatni. Kezdemenyezesek idaig Szegeden, Pecsett, Debrecenben es Szolnokon t6rtentek. Ezeket a csojxlrtokat OnAll6 programok szervezc~re, erdekeik helyi ervenyesitesere bfztatjuk, de reszukre minden t610nk telhet6 segitseget megadunk. Korai felismeres OptimAlisan elvarhat6. hogy a hana~ro l t kisgyerekeket 6-12 h6napos korban - ott is ahol az Or6k1etes betegsegek kizarhat6k - nagy biztonsaggal kiszurjek, es mie16bb maximalis elli'itasban rcszesuijenek (hail6keszolek, szurdopedag6gus, korai hallasbeszcdrejleszt6 foglalkozasok). Nem el :g, hogy Ictezik egy I 983-as EoMin-i szakmai irfmyelv a hauasszores id6szakainak megjel6lesevel,mert ez meg ne m rendezi a problemat a gyakorlati megval6sftas hianyossagai miatt. Tagsagunk k6reben sok olyan szui6 talalhat6 akinek gyanujat szakorvos altatta el, s javasolta, hogy majd a gyermek 3 eves koraban menjenek ujra vizsgalatra. Ha a szui6 nem eieg agilis akkor a gyerek sajnos tobbevi fejiesztest61, es hall6keszujek hijan a hangelmenyekt6l esik el Orszagos szinten meg messze nem megfelel6ek a korai halltisszores eredmenyei, holou az I eves kor korul felfedezett hallaskarosodas - a ragton elkezdeu felzark6ztat6 munka eredmenyekepp - nem jelent maradand6 Mtranyt az epertelroll nagyothall6 kisgyerekne k, mert iskoiakezdesig ugyanugy kepcs meglanulni beszelni es kommunikalni mint hall6 tarsai. Az esetleg csak 4 vagy 5 eves korban fetismert hallascsokkenes sajnos meghataroz6 lehel a gyerek egesz eletcre, mert ekkora idoveszteseget sokkal nehezebb p6tolni. Ezert van nagy szerepe a korai f elismeresnek, es tevekenysegunk masik nagy resze - az integraci6 szorgalmazasa mellett - ennek megismertelesere es gyakorlati megval6sftasara iranyul. Tandri munka A1apitvanyunk ket gy6gypedag6gus tanart alkalmaz Oszc 61a, akik segftseget nyujtanak szul6knek az egyeb foglalkozasokhoz,latogatjak az 6vodtikat es iskolakat, amelyekben hallasserult gyermekek tanulnak, EzenkivOi zcnei foglajkoz8st, zongara tanitassal kombinalt hauasnevelest is vallall azegyik tanar, Haj6s Erzsebet. Havi ossz,iovetelek Minden h6nap ulois6 csutortok delutanjan talalkoz6ra varjuk - els6sorban a budapesti szul6kei - a videki sz0l6k rcszere negyedevenkent szombal delel6tt biztosftun k kon zultaci6s lehet6segel. A csutortoki Osszejoveteleket a videovetitesek meliell valamilyen szaktertueti vendegel6ad6val szinesiljok, igy ta1alkozhattunk az O~R ha1l6keszoieket forgalma7.6 Uziet vezet6jevel Gere Istvanneval ( h6). az amerikai STARKEY ceg ineni kepvisel6ivel es termekeij:d<.el (1992.ll.h6), es a majusi Osszejovetelilnkre szerveztok meg eddigi legszelesebbkoro szakmai t8pa.cskozasunkat: a TB Igazgat6stig szakcmberei. szakorvosok, audiol6gusok, gy6gypedag6gusok, az OMKER kepviscl6i c.s a szol6k aktiv reszvelelc.vel. Temaja a megvaltozotl tarsadalombiztositasi ellatas, a minket is erint6 gy6gyaszali segcdeszkolok forgalmazasanak es hoz7..a jutasanak kerdese, az eddigi kedvezmenyck jov6je volt. 4

5 KapcsoloJok mas szervezetekkel Alapi'tvruiyunk l~trehivasa 618 j6 kapcsolatot alakitottunk ki a Dystexia SzOve~ggel, mel}1\ek koszonhet6en kaptunk meghfvlist lavaly decernberben a PelOn Csamokba - karacsonyi rnosorra -, es id~n majusban a mateitszigeti - volt - UttOt-O Stadiooba, Gyereknapra. Mindk~t helyen programokkal fdszerezett gyerekrendezvenyen vehettonk reszt, a jelenlev6 gyerekek uzsonna. Os ajand~koka' kaptak. IgyekszOnk aktfvan reszt venni a t8v~ novemberben - gy6gypedag6giai erdekk6pviseletek, sz1ll6i szervezetek es szakmai munkabizottsagok Altai - eletrehfvott Gy6gypedag6giai Erdekegyeztet6 F6rum munkajaban. TObbszOri U1&ek naplrend~n szerepelt a KOzoktatAsi TOrveny tervezetenek megvitatasa, met yet atfogalmaus UlAn eljuttattunk a MtlvelOd~ es KOzoktatasi Min-ba. Legut6bbi U1~n az MDF 11. FogyatekosstigUgyi Konferenciajan elhangzottak megvitatasa volt a f6 napirendi pont. TavaJy novemberben - egy llrlap kitoltesevel - bejelenlkezlonk a KOzokt. es Mtlv. Min. Alapok ~s AlapftvAnyok oszt~ara, azon - iltaluk ismertetett - ~I ~rtek~ben, hogy szamit6g~pes nyilvantartassat, tanacsadassal, koordinalbsal segftse a ktuonboz6 alaphvmyok munkajat. Vtsszajelz~st eddig t61uk nem kaptunk. Ez~v j6niusaban -szint~n a fenti miniszterium - KOzoktatAsi KoordinAci6s IrodAja kere~re toitottunk ki egy reszletes t'lrlapot, celja szerint a miniszterium, az erdekvedelmi ~s a szakm~ civil szervezetek kapcsolatainak kiepftese erdek~ben. Az Iroda - els6 l~pcs6ben - a bejelentkezett szervezetek cfmeinek egymb rendelkez~~re bocsajtasaval szeretne a kapcsolattartbhoz segfts<!ge. ny1ijtani. Reklam, propaganda es tomegkommuni/uicios tevekenysegeink 1992.Aprilis 7 -en a Magyar Hirlap Heti Patika rovataban me&jelent cikkel kaptunk el6sror nagyobb nyilvanossagot, majd ezt kovet6en a RAdi6 11 ~ a lv II budapesti regionalis ad6kban kaptunk lehet~get teveken~gunk bemutatasara. A majus 28-i f6rumunkat kovet6en a Sorst!rs.ak c. televw6srehabilitaci6s magazinban nyilatkoztunk., majd ism~t a RAdi6 II vend~gei voltunk.. Kiemelked6 a SzoInokoo megval6suj6 infonnaci6s tev~kenyseg Farag6 P~ter kozremtlkodese iltal. SzAmos hfradas IAtott napvilagot a helyi sajt6ban, a regionalis 1V ~ radi6ban ugyancsak sz6t kapott alapftvanyunk. Legut6bb okt. S.-en adott r6lunk.. hirt a radi6 wkapaszkod6 w 'c. adasa, Ide tarom - ha nem is szorosan - az orsz.aggyt1l~ kepvisel6kkel tortent kapcsolatfelvetel: Dr, Fodor Gaborral, Dr. Sui Peterrel es Dr. Vfzy BeIAval ismertettuk meg problemainkat,lobbyztunk ~rdekeinkert. PiUanatnyi eredmeny oidalar61 ez a kapcsolat meg nem nevezhet6 sikeresnek, de alapnak igenis tekinthet6. F6Ieg akkor, ha f6bb probiemiinkr61 rendszeresen tudnink a kepviel6k.et ta~koztatni. Pa/ytizoJaink Ez evt61 kezdve rendszeresen megkapjuk a P~Azat-figyeI6 c. kiadvanyt, mely pa]yazati kilrasokat ~ azok femteleit kozli. Flmondhat6, hogy szdkos penzogyi lehet6segeink miatt megpr6bll1unk. majd minden - tevekeny~gunk. alapj6n illeszthet6 - pa]yazaton resztvenni. Anyagi e redm~nye idwg k~t palyazatunknak volt. 5

6 EGYOTTM(jKODtS c. ujstfgunk KiadvAnyunk terjedeleme b6volt es min6sege javult az eirn6lt id6szakban. Nagyon kivanalos voina, hogy legyen az 6jsagnak egy legalabb 4-5 f6s szerkeszt6bizottsaga, akik egyreszr6j a cikkek IrasAt, OOsze&yOjt~ t tudnak vegezni, masreszt a friss inform<ici6khoz val6 hozzajutas azt ki'vanna meg. hogy reszt vegyenek azokon a rendezvenyeken, ahonnan tud6sitani erdemes. Csapatmunkaval megval6stfhat6 lenne, hogy evente 4-5 6jsagot juuassunk friss infonnaci6kkal a sz016knek. erdekelteknek. Fischer Zolttin Hartmann, Hannelore: HaliasserOlt gyermekek koral fejlesztese - a szolok szerepe (2. resz) A hallas teruiete Mlutan a kornyezet zajalt a gyermek csak reszben vagy torzftva eszlell. nagyobb ftgyelmet kelt a szol6knek arra fordftanluk, hogy erzekeltessek a hangokat. Egy pelda: A kutya ugat. Mlndjarl ezulan bejen az apa a szobaba. A j61 hallo gyerek ebb61 ezl "ta"-'ija": ha ugal a kutya, mlndjart bejehelapua szobaba (a munkab61 esle). A hallc\sserolt gyermeket sok fokozaton at kell erre a komplex eszlehflsl elrnenyre ravezetnonk. "Az Itt k\v6 kutya ugat. (Megslmogaljuk) - Hogy cslnal a kutya? (T edd ra a kezed) - Ez a kutya ugat. - Flgyelj. ugala kutya sib. Igy tanulja meg a gyerek, hogy az akusztlkus benyomasl esszekapcsolja a vlzualissal es a laplntaserzettells. Foolos, hogy a gyermek saj'" leslmozgasanak hangbenyomasall ludalosan tlszlelje. vagyls sajal besztldtll, futasal, lapsal sib. Mlndlg beszeljen bele a gyermek a kezl mlkrofonba is, es erzekeltessok vele, hogy saj'" mozgasal-pl. ha rregazza a cs6rg6dobol. megfujja a sfpol - hangol kellenek. A kommunlkacl6 terolete Az QnOk szamara fontos, hogy - Ogyeljenek gyermekok kommunikacl6s Jelzeseire es reagaljanak Is ezekre mimlkaval tis beszoodei. - QnOk Is adjanak jelzesekel. amelyekre a gyermek valaszolha!: lemi QnOk kommunlkacl61 kezdemenyeznek ilgy. hogy a gyermek megarlse. mil Is akarnak. meg akkor Is. ha a beszedel meg nem ert.1 meg. - OOOk hlggyenek abban, hogy kepesek a gyermekkel kommunika.lni, vagyis bfzzanak abban, vannak k6z6s dolgok a gyermekkel va l6 kapcsolatban, amelyekrol gondolatokat cserelnek. 6

7 A beszed terolete A haliassergltek pedag6gusal kezgi soknak sikerolt a hall6 gyermekek beszedfejl6deset megismetelnl hall3.sserolt gyermekeknells. Nagyon fontos ennek soran a szula kett6s szerepe: kl kat! talalnia. mit Is akar mondant a klsgyerek, akinek meg hllinyoznak ehhez a megfelel6 szaval, es meg kell nekl fogalmaznla azt. amit a gyerek szeretne k6z6 lni. Ezt k6vet61eg valaszol. reagal csak a maga reszer61 a szula. - Tevekenykedlen az anya gyakran egyott a gyermekkel, majd vonja be ezt a tevekenys6geta kommunlkacl6ba. - Kfserje beszeddel a tevekenysegeket. hlszen kezdetben csak az anya too beszedet vlnnl a kommunikacl6ba. - A mlmika, a termeszetes gesztusok as az egyertelmu hangsu/y. beszeddallam segitl a megertest. - A gyermek kommunikacl6s megnyilvanulasalt komo/yan kell vennl. meg kell6ket ragadnl as helyette szavakba, mondatokba 6ntenl. - Ha mar kezd beszelnl a gyerek. vanja be els6 megnyllvanulasalt a kommunikacl6ba es kfsereljuk meg meglsrneteltetnloket. - Biztassuk a gyermeket, hogy kiserje hanggal, besz6dde1 tevekenykedeset. Hagyjunk nekl eleg ld6t az Isrnetlesre. Hatarkeroosek Nagyon nagy feladatot jelent egy haliasserolt gyermek szol6jenek lenni. Rovld IdeSn belul kell tajekoz6dnluk a fejlooes-ielektan es a konmunlkacl6selrnelet otyan kerdeselr61, amelyet rendes korulltl6nyek kozott a szakemberek az egyetemeken sajatftanak el. Emellett meg az is szoksegesse vallk, hogy a gyermekokkel val6 minden kapcsolatukban nagyrnertekben tudatosan, tervezetten, fegyelmezetten.,yllvanuljanak meg. Az a feladatuk, hogy belnditsak, er6sitsek kommunlkacl6s kapcsolatukat a' gyermekkel OS eljuttassak a hangos beszoohez. Ez a szul6k szamara nagyon komoty feladat. Mlvel magam nem szakemberkent, hanem ugyancsak szol6kent fejtem kl gondolatalmat. fontosnak erzem, hogy befejezesoi bizonyos ~hatarkerctesekr61~ sz6ljak. Nagyon sokszor eltem meg gyerrnekemmel ezeket a hatarokat. Az egylk az a behatarolas, amlt anyakent erzekelek. Hogyan Is slkeroi nekem, hogy mlndlg atgondoltan banjak a gyermekkel, hogy Ugy Iranyftsam nyelvl magatartasomat, hogy mine I t6bbet fogjon fel a gyerek k6zleselmbol? Hogy erem el, hogy a gyermek ne vegye eszre klmeroltsegemet. torelmetlensegemet, amiert mar nem reagalhatok spontan m6d0n, hanem calzottan kell, hogy kommunikaljak. Aztan itt van a csaiadom behatarolasa. ltt van a ferj, akl kozalnl akar valamit, saki IYJ'j erzl Joga van ahhoz, hogy kovetlenoi kommunlkaljon velem. Aztan itt van a testver. aklnek megvannak a maga gondjal esszlntenszuks6ge vanaz en ld6mre. Mikozben teklntettel vagyok minden csalalcftagra. aklk mind felellk energlaimat. csak rltkan jutok hom, hogyan Is juthatnek egy kls szabadld6h6z, amlt magamban t61thetek el. Felretegyem a vagyalmat? Meddlg tolhat6k ezek kl? Masreszt: nem minden er6mre van szuksege ennek a haliasserolt gyermeknek? Ugy erzem magam, mintha ide-oda rangatnanak, as att61 felek, senkinek sem tlk10k mar eleget tennl. 1

8 Ebben a neh8z helyzetben olyan gondolatalm Is tamadnak. h.itha nem Is IesZ majd kapes a gyermek az an koinmunlkaci6s elvarasalmnak megfelelnl. Csak nem terhelern alland6an tul? Vajon nlncs-<> valamllyen rasztell.esftmeny zavara? Van amlkor azon kapom magam. hogy egy ordogl kbrbe bonyolodtam. Mlnel energlkusabban pr6balorn megval6sftanl a gyermek "fejlesztesenek" feladata!. annal kevesebb er6m marad arra. hogy Ugyeljek a gyermek jelz6selre. amelyek talan eg6szen mast fejeznek kl. mint ami nekem most otyan fontosnak tonlk. Ebben a helyzetben nagyon segft. ha mas haliasseroit gyermekek szolelt Is meglsmerjok. aklkkel gondolatokat cserelhetfxlk. hiszen 6k Is Ismerlk ezeket a. behatarol6dasokat. Elmondhatjuk gondjalnkat as klcslt meg Is konnyebbolhetonk. klsse mas szemsz<igb6llatjuk meg a helyzetet. A haliasserolt gyermekek szol6janek legjobb kommunlkacl6s partnere a maslk. hasonl6 problamalval kozd6 szoi6. Ez a kbr meg6rtl mlndazokat a gondokat. amelyet a "haliasserolt gyermek a csaladban" cfmsz6 jellemez. s amlt komolyan kel1 vennl es meg Is kell ertenl. Martin, Sigrid Az 5 beszedhanggal vegzett Ling fele teszt (fordftotta: Dr. Csanyj Yvonne) A halliisseriiit hatekonysaganak gyakorlati feliilvizsgiilata. Ezt a tesztet a kanadai Daniel Ling dolgozta ki sziilok. tanarok es terapeutiik szamara. Eszak-Amerikiiban a halhisnevelesre aiapozott nyelvfejlesztese minden kovetoje ajaruja az aikalmazasat. A sziilok egyszeriien euenorizhetik minden reggel a hallokesziilek miikoookepesseget. Napkiizben ajaruatos a gyermek bevonasavai - ha mar vegezhet6 vele az eljaras - az 5 heszmhang meghallasat jatekosan beiktatni.. fgy biztosithato az ellenorzes es emeliett a tudatos hallas gyakorlasa is. Feltetleniil el kell vegezni a tesztet minden gy6gypedag6giai foglalkozas elot!. a gyermek i1yenkor beiillitooik a koncentniit odafigyelesre. Kiilonosen ajaruott a teszt elvegzese a hallokesziilek kiviilasztasa estvagy beiilli tasa utiin. hogy igy is euenorizhessiik az eszleles minoseget. MI Is a teszt h!nyege? 5 heszmhangot (a. i. u. s. es sz) mondunk be. melyek kepviselik a heszed teljes frekvenciamezejet. Azert haszniiljuk. hogy megauapithassuk. hogy a gyermek a kelio kesziilekeivel meg tudja-e erteni a heszedet. A sziiloknek es a tanaroknak ez az euenorzes egy eszkiizet adja adatokat szolgiiltatva arrol. mely bangokat kepes a gyermek meghallani es egymastol megkiilonooztetni. A gyermek behunyja a szemet. Valamilyen mooon- pi. tapssa\. egy potty rajzolasiivai. egy epitokocka elhelyezesevel - jelzi. ha meghallotta a hangot. vagy nagyobbaknal mar meg is ismeteltethetjiik vele a 8

9 hangot a tevekenyseg vegrehajtasaval egyidejiileg. A beszelonek a gyermektol val6 tavolsagot egyenileg niivelhetjiik. Mlral blztosft adatokat a teszt? - Ha a gyermek 1000 Hz-ig' hall meg kellene hallania az ii. i. es u hangokat. azaz ha nem is tud e hangok kiiziitt felteueniil kiiliinbseget tenni. de jelzi a meghallast. - Ha a gyermek halliisa eleri a 2000 Hz..,t. ugy mar az s hangnlil is jeleznie kell az el6bbi hiirom hangon kiviil. - Ha eleri a hallas a 4000 Hz..,t eszleinie kellene az sz hangot is. Mire kavetkeztethetunk az adatokmi? Ha a gyermek jelez az s-nel ugy meg kellene hallania az i-t is es meg kellene kiiliinbiiztetnie az i-t az ii-t61. hiszen az i 2. felhangja ugyanabban a frekvenciatartomiinyban fekszik. mint az s-e. Ha a gyermek meghallja az u-t. de nem jelez az i-nel. akkor a magas frekvencilikon besziikiil a frekvenciatartomiiny es emellett az ais6 frekvencilik sav jaban ( Hz) oem megf elelo az erosites. hiszen az u es az i I. formansa megegyezik (Iiisd az abrat. amelybiil kideriil. hogy az i. u es a hangokoak tiibb frekvencian is megjelennek a hangi iisszetevoi - a fordit6 megjegyzese). Ha a gyermek meghallja az a-to de nem hallja meg az u-t. ugy feltehetoleg nem elegendo az eriisites merteke 1000Hz alatt. hiszen az a I. formiinsa'es az u 2.formiinsa ugyanabban a frekvenciatartomiinyban 750 es IOOQ Hz kozott helyezkedik el. Ha a gyermek nem hall ja meg az s hangot. ugy az ok vagy a hallasvesztesegben. 'Vagy a 2000 es 2500 Hz kiizotti frekvenciasav nem megfelelo erositeseben keresendo. Ha a gyermek nem hallja meg az sz..,t. ugy ennek az oka is a hallasveszteseg vagy a nem megfelelo eriisites lehet. Az ot hangot minden gyermekoek meg kellene hallania. sot val6szinii. hogy nem is tudjiik oket kiilonbiiztetni ha a hallasa hall6kesziilekkel jobb - 80 db-nel 250 Hz-nel -IOOdB-nel 500 Hz-nel -1I0dB-nel - 1I5dB-nel - 85dB-nel 1000 Hz-nel 2000 Hz-nel es 4000 Hz-nel. Mire kell Ugyelnl, amlkor a sztetokllppel ellen6rlzzuk a hail6keszuh!ket? - A kesziilekoek mind az 5 hangot torn tas nelkiil kell eriisitenie. - A 3 magiinhangz6t azonos hangossagunak kell erezniink es a massalhangz6koak is tiszta es viliigosan eszlelheto benyomast kell tenniiik. - Ha az s termeszetellenesen magas vagy mely hangzasu. igy a 2000 es 3000 Hz koziitt nem megfelelo a frekvenciasav rezonanciaja.

10 - Ha magunk sem balljuk az sz-et a kesziilek valamely hibiija miatt. Ugy termeszetesen a gyermek sem hallhat ja meg. (fordftotta: Dr. CslInyl Yvonne) HfREK - INFORMAclOK - HfREK - INFORMAcIOK - HfREK Sikerrel szerveztllk meg HalAsz Judir 65 az Albatross egyuttcs j6tekonysagi koncertjet "Vannak meg rossz gyerekek" cimmel a Kerttszeti Egyetem magytenneben, aprilis IS-tin delutan. A koncertr61 a lv Hfrad6jaban es a Kuru c. iijsagban is hfrt adtak. A fellep6 mllveszcknek ezuton is k5szonetet mondunk szerepltsokert apr. 25. Budapest.: a Gy6gypedag6giai Erdckegyeztet6 F6rum es a Darczi GusztvAv Gy('.;ypedag6giai F6iskola szervezeseben egy gy6gypedag6giai konferencian veuonk reszl. melyet a fogyatekos gyerekek inlegralt es szegregalt neveleslmek kerdeskoreben szerveztck. Ezen a rendezvenyen kilunt a magyar gy6gypedag6gus-tarsadalom megosztottsaga a fogyatekos gyerekek fejlesztesenek kerdesi:ben. - I 992.majus 28-an szeleskort1 es nyilvanos beszelgetllsre hivtuk meg a Tarsadalombiztositasi F6igazgat6sag iiietekes szakel6ad6it, fol-orr-gegesz s7..akorvosokat, gy6gypedag6gusokal, hall Askarososdotl gyerekekkel fog\alkoz6 szakembereket es a szol6kel. Temaja a TArsadalombiztonsa.gi lorveny minket kozvetlenui erint6 kerdesei, a gy6gyaszati segmeszkoz ellatas tovabbi rendjere vonatkoz6 informal6das, a kozvetlen kerdesfelelet megteremesenek a lehet6sege volt az erintettek kozatt. A nagysztim(i szo\6 erdek.16d6 ktrdeseire adott hivalalos valaszok nem voltak kielegft6ek, hiszen a lehet6segeknek inktibb a sztlkfte~ r61, mint azok b6vfteser6t esett sz6. RendezvenyUnkon ou voh a Pccsi MlV korzeti stodi6janak stabja is, es a kovetkez6 Sorstarsak c. adasban bemutattak a felek Alltispontjait kepvisel6 nezeteket. 10

11 jun. 4.-en Szolnokon: "Korai hall<isseroles es haluisneveles " dmmel Jeisz-Nagykun-Szolnok megyeben szervcztonk eg,y szakmai tanacskozast a meg,ye szak- es gyennekorvosainak, audiol6gusoknak, szakasszisztenseknek, pedag,6gusoknak es erdekl6d6knek. Az el6ad6k Dr. Csanyi Yvonne es Simon Meiria voltak szeptember 3. es 6. k~zott kerthi megrendezesre a Barczi Gusztveiv Gy6gypedag6giai Tanarkepz6 F6iskolan a "HallasserOltek hallasnevelesre alapozott fejleszt~nek feltetelei es eredmenyei" dmll konferencia. Neves el6ad6k erkeztek az Eg,yesOIt Anamokb6l, Kanadab61 es Nemetorszagb61. Reszletesen elemeztek a hallasseroles korai felismeresenek szakszenl etjarasat, a diagn6zis elmz6d6 folyamatjelleget, a korszeru iuesztekekben rej16 lehet6segeket a hangmin6seg javft;1seira a hallas-beszedneveles pedag6giai lehet6scgeit, valamint a cochlea implant.ki6nak nevezett motet eljarasat es az azt k6vet6 gy6gypedag6giai fejlesztest. A konferencia el6ad6i I1ltal itt hagyott irasos anyagokat lefordftjuk es hozzaferhet6ve tesszok a szakemberek es a szoi6k szameira is. A tavalyi ev megkezdett gyakolatat k~vetve az iden is nagy segftsegonkre volt a HallasserOltek Orsugos Sz6vetsege. A Uirsadalornbiztositasi F6igazgat6si1gt61 kapott k0l6nkeretokboi Alapitvanyunk hallasserolt gyermekei sumara szerveztek be 26 db URH ad6-vev6 keszuleket. Ket tipus - a Sennheiser es a Viennatone - kozoi kaptak valamelyiket - csekely tcrites elleneben - azon gyerekek, akik szolei ezirfinyil kerelmet nyiljtottak be a HOSZ-ba. A STARKEY Kft nemcsak a 19 db Sennheiser tfpusu ad6-vev6 nemetorszfigi beszerzc.set cs bonyoliteisat, hanem azok Araib61 40% kifizetes:et is vallalta. Alapitveinyi hozztijeirull1saval igy t6bb kisgyermek juthatott a szinte nelkol6zhetetien keszolekhez. Nagymertekll segitseguket ezuton is koszbnjok. E lap hasabjain szeretncnk kulan is kosz6netet mondani Webeme Bir6 Evanak, aki a HOSZ-ban nagy kitartassal, id6t es raradtsagot nem ismerve,sok-sok utanjarl1ssal intezte nekonk az ad6-vev6 keszolekek beszerzcsevel kapcsolatos hivatalos Ogycket. Fl1radozasait ezuton is kosz()njok~ Megvaltozott alapitvanyunk korai fejleszto Os tanacsadojanak dme. mely korabban a Koszcinszko TaM utcaban volt. Az iij Clm: Budapest XIII. AngyalfOldl 6t 29. A zongoraorak is itt folynak oktobertiil. A ket gy6gypedagogus: Hajos Erzsebet Os Simon Hajnalka ~ OTTHONI FOGLALKOZAsOK Schmldt-Giovannini, Susan: A legklsebbeknek. Itt van az IIsz... Remelem. hogy "kezoolnk" - azok a gyerokek,aklk csak a nyor 016tt kaptak keszoleket, Ugy hogy most mar alland6an vtselik eket, amikor ebren vannak. Most mar reagalnlok kellene hangokra es egyes k6rnyezetl zajokra. II

12 ElmUltak a lorr6 napoi<. tobbet tart6zkodunk a h8zban es a h8z karol. Ne lelejtse el. hogy besz8dben1s k~ejezzen minden tevekenyseget. am~ On a gyerrnek k6ze18ben hajt voge. Meg akkor Is. ha a klcsl meg nem beszell " Misi. anyu 60" (kozeledjin< lassan) " Hello. klcslml No de hoi van a Mlsl? "Itt van Mlsllltt vanl" " Flgyeljl Anyu bekapcsolja a porszrv6tl... Halloml".. A 3. evt61 (ha eieg koran kezdtuk el a lejiesztest): Ismetelnin< keliene a napl6t es a nyaron tortenteket mult IdOben elmondanl FCKOOtCnk a strandon. Mar vege van a furd6snek. Mar nem mehetin< a strandra lix6ctl1. Mar nem lehetin< kim.!.lost hollixodhetin<?" vagy: Nezd csak. Itt utaztunk a haj6val.(olvassuk lei a berrt szoveget)!.lost mar nem utazunk a haj6val A haj6k a klk6t6ben allnak (talan nyllik ra Iehet6seg. hogy ezt Is megnezzek) vagy: Anya: Hollaktunk Itt? Gyerek: Haz. A:!gen. egy nyaral6ban laktunk. De most mar nem. t.\ost mar otthon lakunk meglnt. Gy: Kutya. A: Hoi van a kutya kepe? Itt van -Igenl Van nekin< Is kutyank? Gy: Nem. A: Nem. nekonk nines kutyank. stb Egy seta alkalmaval gyujthetonk talan cslpkebogy6t. tobozokat. gesztenyet es ebb61 keszrthetin< egy nyaral6t. Hasonlrtsa assze a napl6 seg!tsolgevel. hogy ml az. ami otthon Is van. ml az. amlt a nyaron mashol Iattak. Ha nem Is utaztak el nyaroo valahova. elmenyel voltak a gyereknek. amelyek 6sszel mar nem tortenhetnek meg. pl. egymas lelocsolasa a kertl toml6vel. A "nagyok" Sok szolo ell meg szorongassal a gyermek belskolazasat. Kerek mlndenklt. hogy gondolja at lijra meg lijra: Barmennylre Is Izgatott On -ez nem valtoztat az eser1"l6nyeken. Magyarazza el a pedag6gus az UAH-s ado-vev6 mli<6deset. meselje el nekl- talan otthon egy csesze kaye mel lett - hogy hogyan beszeljen a gyermekkel. s adjon nekl alkalmat. hogy meg1lgyelhesse. On hogyan beszel a gyermekkel. Kerem arra, hogy ugyan(gy kezelje a gyereket, mert a t6bbl ezet, semml klvetelezes. de Inlormalja Ont rendszeresen arr61. hogy ml tortent az Iskolaban. mlrol tanultak. Azt Is kerje. hogy adja meg az olvasmanyok clmat. meg mlel6tt a pedag6gus loglalkozott volnak veluk az 6ran. Mit es hogyan gyakorolhat On a gyerrnekkel? Olvassa el vele a pedag6gus artal megadott torleneteket. Olvastassom el a gyerekkel egy bekezdest. Tegye lei kerdeseket. De nemcsak "kl.hol.hova?" -trpusdakat. hanem "mi8rt. mlnek?" jelieguel<et Is. Kerdezze meg azt Is olykor: "Es te mit cslnalnal?" "Mit gondolsz. hogyan lolytat6dlk a torlenet?" Keszrthet olyan munkalapot a gyerekek. amllyen pi. kl kell szrneznle minden kepet. amlt "a" -t tartalmaz6 sz6ra utal (Iasd abra) 12

13 MeJyik sz6ban van "a"? Szinezd ki! \ ~ ' OOOoooO ~ 0 o~ O()O ,, ~ I" ". ~ /.- ' ' " 13

14 1. Nevezze meg a gyerek az 6sszes kepet. 2. Kerdezzena kepekkel kapcsolatban. PI: WHany kereke van az autanak?" ' MI hajtja?' W Hoi 01 a vezet6? Mi van a kezeben?w 'Mire keillapnl, ha azt akarjak, hogy megalljonaz aut6?' MI az eloise ablak neve?w, Hova t61tek a benzint?' Sorold fel, ml mlndent tudsz cslnalnl a kezeddel? Mesald el, mllyena majom? A kapenvan egy gozhaj6. MlbOllesz a goz? Tudunk mils gc3zt cslnalnl? (Ha nem tuderre felelnl a gyerek, megyonk a konyhaba. Helyezzen egy fed6t l..an egy labasra, forralja a vlzet. A fed6tancolnl kezd. Mlnclg az almany a legjobb magyarazatl Szamolas - gyakran ez a legnagyobb problema kes6bb. Alkalmazza ezert a mlndennapl aletben alland6an az alapmliveleteket lehetoleg az elso tanftcisl naptol, ha nem hamarabb. WAdjal ide 4+2 kanalat! Mannyi van nalam?" Vegyel el 2x2 almat. Most 5-en vagyunk. Eleg lesz?" "Idenez Itt van 10 krumpll. 6-ra van szokseg. Mannyl marad?" MerjOnk sulyt, hosszusagot, becsoitessonk elottel Hasznaljuk minden adand6 alkalommal az 6rat. '4 6rakor megyonk a... Itt all a nagymutat6 as Itt a klcol. Mest 2 6ra van. Meg van 2 6rank: Naponta valon mennylt tanuljunk, gyakorollunk a gyerekkel? 2 aranal r.em t6bbet beleertve a feladatok megfrasat Is. Term&szetes nem elemezhet minden kepet olyan reszletesen, ahogyan azt a fentlekben lefrtuk. De 2-3 beleter az loobe. Fontos, hogy a "teraplat" beepftsok a feladatokba, s a gyerek tudja Is, hogy nekl t6bbet kell tanulnla, mint azosztalytarsalnak. A nagyobb gyerekeoknek mar egyoooi kejlene etvegeznlok, de a nagyobb osztatyokban Is kl kell Oket meg kardezni, s szokseg szerint magyaraznl Is. Gondolkodjunk megls mlndlg ezen a szlnten a gyakorlatban as nemcsak a tanul6asztalnal. 8 POSTALAnANKBOL Besztimol6 DebrecenbOl.EmIekezetes esemeny volt juniusban a Szi:chenyi uti iskolaban es nevelootthonban. Egesz napos programmal nyilt szakmai napot tartottak. A tanul6k lak6helyeriil illetekes onkormanyzatok kepvise16i. megyei es varosi gy6gypedag6gusok. sziiliik vol tak a meghivottak. Gyermekszinjatsz6k adtll elii: A TIZENKET H6NAP - cimii pantomime!. Igazgat6nii es a tanarok szamoltak he az iskola multjar61. jeleneriil es a jovii terveiriil. 14

15 Bepillantast engedtek a szakkoriik munkajaba az egosz iskolaban. Szepen megrendezett kiallitast tekinthettek meg a megbivottak Os az erdekl6dil sziililk. Ezt a kiillitast szeretnenk a varosban tiibb helyen bemutatni. Delutan eszmecsere volt, tanarok, megbivottak Os a sziiliik egyesiiletenek kepviselili kiizott. Tartalmas, esemenydus Os basznos volt ez a nap mindenki szarnara. A HALLAssERULT AATALOKERT alapilvany "20-ezer Ft-ot adott a gyerekeknek a tanulmanyi kirandulasra. PIiSZ/or Slindome "li;~~ t""':l Mire kepes a halldsneveles? Sulyos fokban nagyotha1l6 kislanyommal Mariettaval5 eves koraban kezdtiik el az intenziv hallasnevelest. Els<ikent hangutanz6 illatbangokkal pr6balkoztunk - miau, vau, brumm-brumm, bap-hap. Teljesen bizonytalan visszajelzeseket kaptunk. Heteken at gyakoroltunk, de meg mindig alig volt igazan ertekelhetil, biztosan j6 visszamondasunk. Kozben valtogaltluk is a bangelmenyeket: 15

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 014/015 A Köznevelési törvény (NKT 011/190) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

2009.10.28. Alciircis. ~ f1-- ~~~ ~~'P~ 1. napirendi pont: az alapitvany programjanak megszavazasa.

2009.10.28. Alciircis. ~ f1-- ~~~ ~~'P~ 1. napirendi pont: az alapitvany programjanak megszavazasa. Kuratoriumi iiles 2009.10.28. Jelenlev6k: Nev Urogdi Barbara Cseresnyes Rita Friedman Zsuzsanna Alciircis P~I d'\ ~ f1-- ~~~ ~~'P~ A jegyz6konyvet az alapftvany operatfv igazgat6ja, Wilih Balazs vezeti.

Részletesebben

PRIMER IMMUNHIANYOS BETEGEK EGYESULETE 2011. EVI KOZHASZNU BESZAMOLO

PRIMER IMMUNHIANYOS BETEGEK EGYESULETE 2011. EVI KOZHASZNU BESZAMOLO Primer Immunhianyos Betegek Egyesiilete 1118 Budapest, Retkoz u. 14. K 6 / H A s z N i; s z E R v E / E I Nyilvdnfaridsi szdm: 11926 Afloszdm: 18122813-1-43 PRIMER IMMUNHIANYOS BETEGEK EGYESULETE 211.

Részletesebben

Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ú ú ő ő ő ő Ú ű ő ő Á ő ő Ő Á Á ő ő ő ű ő ő ő ő ő ú ú ú ő ő ő ő ű ő ő ő Ö ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő Á Ő Á Ő Á Á Ú ú ő ő ő ő ő ő Á Á Á Á ő Ö ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

ó ó ö ü ó ó É É ó ó ó ö ü ó ó ű É É ó óé ó Ü ó ó ö ó ó ö ó ó ü ö Ü ó ö ó Ü ü ó ú ű É É ü ú ó Ü ó ű ö ó Ü ú ű ö ó ú ó ó ó ö ó ü ü ú ó ó Ü ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ó ó ó Í ó Í ó ó ó ó ó ó ó ü ú ó ú ü ó ó ú ú

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Ön érti a beszédet, bárhol is van, bármit is tesz

Ön érti a beszédet, bárhol is van, bármit is tesz Ön érti a beszédet, bárhol is van, bármit is tesz Kommunikáció Úgy gondoljuk, minden egyes hang fontos. Hangunk segítségével kommunikálunk a világgal, családunkkal, barátainkkal. Minél tisztábban hallunk,

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2012.(04.26.)Öh. számú határozata

Részletesebben

Alapito. 1. Alapito: Mozdonyvezetok Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bacskai u. 11.

Alapito. 1. Alapito: Mozdonyvezetok Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bacskai u. 11. Alapito amely alapjan az 1. pontban megjelolt alapito, a Polgari Torvenykonyvrol szolo 1959. evi IV. tv. 74/A-74/F -ai alapjan, valamint az 1997. evi CLVI. tv. 2, b. pontja alapjan jogi szemelylseggel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

JAVASLAT. A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio

JAVASLAT. A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio JAVASLAT A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio Papa, 2015 augusztus 25. I. A javaslattevo adatai 1. A javaslatot

Részletesebben

É ő ő ő ő ő Ú É ő É ő É ű ű ő É ő ő Ó É Ú ű É ű ű Ó Ó ű ű ő ű ő É ő ő É Ü É ő ő ő ő ő ű ő Ú Ú É É ő ő ő ő Ú ű Ú Ü ő ő É ű É ő ő ő Ú ű ő ő É É É ő ő ő Ú É ő ő É Ö É Ű É Ú Ó ő ű ő Ü ű ő ő É ő É ő ő ő É ő

Részletesebben

Meghivo. Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart.

Meghivo. Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart. Tordas K/lzseg Polgarmestere 2463. Tordas, Szabadsag ut 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Meghivo Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

é ö é Á é é é ö é é ú ö é é ő é ő ő é ö é í ű ő ö ö é ü ű ő ő ő Ú É ö É Ú é é ö é ö é Íé Ú ú ö é é é ő ő é ú ö é ö é é é ú ü é ő é é ö é é Á é ű ö ű é é é ú é É Ú Á É É Á ö é Á é ő ö é ő É é ű ú é é Á

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Magyarázat A devizakonverziók normál elszámolásának meghatározása: Minden normál devizakonverziót alap esetben T+2 napos elszámolással teljesít

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA

BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA OKTATAsI, KOZMUvELODESI ES SPORT OSZTALy Bekiscsaba, Szenf Istv(m fer 7. Ikt. sz.: V. 23412011. E16ad6: Varga Tamas Mell.: 2 db Hiv. sz.: PostaC m:

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

3-4. osztályos kategória

3-4. osztályos kategória ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:.. 3-4. osztályos kategória 1. feladat iskolai farsang Az iskolai farsangon négy osztály nyitott büfét. Össze akarják hasonlítani az áraikat, de nem árulják el egymásnak

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

í ó Í ő í í ó ó ó ú ó Ó ó ö ű ú ó í ó í ó ő ű ö í í ó ű ű ö í ö ü íó ő í ó ú Ö í ó ő í ó ű ö í ö ú ő ö ö í ö ú ó ő ö ú ö ö ú ó í ó ű í í ó ű ó í ó í ó ű ö ú í ü ö ó ö ú ú ü ó ű ö ú ú ü ö ö ű ö ú ö ö ö

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-2/2015.

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Life is on Az élet zajlik

Life is on Az élet zajlik Life is on Az élet zajlik Érzékenyen reagálunk mindenki igényeire, aki függ tudásunktól, ötleteinktől és gondoskodásunktól. Kreativitásunkkal arra törekszünk, hogy a technológia határait egyre jobban kitágítsuk.

Részletesebben

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket?

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A HALLÓKÉSZÜLÉKEK Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A hallókészülékeknek köszönhetően könynyebbé és kényelmesebbé válik a hallás. A legtöbb hangot jobban fogja hallani, a beszédet pedig

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokrol szolo 2/2007.(111.6.) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglahisarol

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV Alapadataink: Név: Napfényes Élet Alapítvány Cím: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. Adószám: 18095056-2-41 Nyilvántartási szám: 7466 Képviseletre jogosult: Nagyné Szili Zsuzsanna

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

2373-06 Hallásakusztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2373-06 Hallásakusztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2373-06 Hallásakusztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Idős férfibeteg feleségével érkezik a rendelésre. A páciens szerint nincs halláscsökkenése, csak a felesége panaszkodik, hogy

Részletesebben

/ KOZHASZNUSAGI JELENTES 2004

/ KOZHASZNUSAGI JELENTES 2004 / KOZHASZNUSAG JELENTES 2004 Kelet-kozep-eur6pai Kulturalis Obszervat6rium Alapitvany Budapest, Uri u. 49. 1. Koltsegvetesi ttimogattis jelhaszntiltisa Nemzeti Kulturalis Alap, Kultura es Turizmus Szakkollegium:

Részletesebben

Szezonzáró sízés Ausztriában

Szezonzáró sízés Ausztriában Szezonzáró sízés Ausztriában Síkalandok Ischgl-ben Május elejéig! Búcsúztasd a 2013/14-es síszezont egy fergeteges bulival. ISCHGL, Tirol - Szezonzáró 2014. ápr. 27-máj. 4. Május 3.-án élő Robbie Williams

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A FOLD KERDEZ -A..RETISASOK" VALASZOLNAK!

A FOLD KERDEZ -A..RETISASOK VALASZOLNAK! A FOLD KERDEZ -A..RETISASOK" VALASZOLNAK! Kesziilt a 4 elem viadala vetelkedo kereteben meghirdetett kornyezetvedelmi tett vegrehajtasa cimu' feladat kapcsan. 2013 MIERT VAGTATOK BELE A 4 ELEM VIADALABA?

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1. Osztály: Tantárgy: 5. osztály Természetismeret - állat asszisztált oktatás Terápiás kutya neve: A foglalkozás témaköre: A foglalkozás anyaga: Alba Anyag, energia, információ, Állandóság, változás Anyagok

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008.

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008. El adó: Dr. Koczor Zoltán Ösztönös projekttevékenység 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900 97300 2001. jan. 2001. febr. 2001. márc. 2001. ápr. 2001. máj.

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE

ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE / 800 MAJ I 1. ui. sz.: XVIIl58 1-583/2OO6. A hatarozati j avaslat elfogadasahoz egyszerii sz6tobbskg szukskges ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE TBrpv: Javaslat a Budapest, VI. keriilet Andrassy

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben