A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme:"

Átírás

1 II EGYUTT o(\e'& A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam okt6ber A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme: Csernyanszki. Budapest Bajnok u A domb6vari tabor

2 KEDVES 'SzuL6K! AJapitvilnyi miikooesiink masodik evebe leptiink. Kudarcok es sikerelmeoyek egyarilnt gazdagitott8.k. Sikereinket a letrejott intezmeoyi es egyeb kapcsolatok, a meghivasok kiiloooozo forumokra, vejemeoyiink kikerese, az egyre szelesebb korii megismeresiink, a medi8.kkal alakulo jo viszooyaink femjelzik. Az elert jo alapok utiln az ii j.es a regi, meg oem valosult - celok elerese ii j kuratorium.es kepviselii- kezebe keriilt. A tovabbi elereodii es megvalositaodo feladatok $Oksziniisegebiil csak oebaoyat emelnek ki: - Ma Magyarorszagon nagyon $Ok olyao hallasseriilt gyerek el akikriil se nekiink nines tudomiisunk, se nekik rolunk. Meg kell talii10i a kapcsolatot felejiik, hogy szelesebb - de val6s - tomegbazissal a hatunk m6giitt nyomosabb ervekkel harcolhassunk elerendii celjainkert, jogainker!. - Regota feszegetett temakor az alapitvilnyi tagdij - reszveteli, hozzaj8.rulasi vagy nevezziik b8.rmilyen teritenivalonak a - kerdeskiire. AJapitvilnyunk 2 fiiillasii szurdopedag6gust foglalkoztat, reriik, a TB j8.rulek Os tovabbi dologi kiada$ok gyorsao apasztjak a palyazatokon eloyert penziisszegeket. Nem keyes kiadas a sziiliikkel valo kapcsolattartas -Ievelezes es az iijsagkeszites - kiiltsege sem. A kis peldanyszam miatt egy-egy iijsag eloallitasi ara Ft kozott van. Mi a velemenyiik az esetjeges anyagi hozzaj8.rulasrol? Tervezziik, hogy a sziiliikoek egy viszonylag reszletes kerdiiivet kiildenenk ki, melyben a haljiisseriilt gyerekre vonatkozo adatok mellett a sziiliik foglalkozasat is szeretnenk tudni az esetjeges kesiibbi segitsegkeres jellege miatt. Kedves Sziiliik! Idiim lejart, masirilnyii ejfoglalts8.gaim az AJapitvilny kepviseleti teendiiit a joviibeo euatdi ne'll tudom. Kerem, forduljaoak majd bizalommal a megv8.lasztott iij kuratoriumi tagok es aooak vezetiije fele! Biiesiiziiskepp minden kisgyerekoek sikeres beszedfejlooest, a csaladokoak pedig $Ok eriit es kitartast kivanok e nehez, de nemes feladathoz! Fischer Zolrtfn SzamIasZWlUnk: "Sziil6k a hallasseriilt gyermekekert" Alapftvany Takan!k Bank, MNB , as szamia javlira 2

3 REsZLETEKA SZOLOK A HALLASSEROLT GYERMEKEKERT" ALAPfTV ANY EDDIG vegzeti TEvEKENYSEGEROL ~ZOLO JUNIUSI BESzA.MOLOOOL Az alap(tviinyi eletrehfvasa ev elejcn vet6dott rei az a gondolat, hogy mar az EgyesUiet attaj is felvmlalt teveken~gek anyagi alapjainak megteremthetowgeert, a leend6 adomftnyoz6k reszere kedvez6bb tarsulasi formal vajasszunk, s (gy hivtunk eletre az alapftvanyt. Ax Alapit6 okirat...es egyeb hivatalos papirok etintcztevel alapitvru.yunkat 2040-es sorszam alan jegyezte be a F6vMOSi Bfr6s3g. Az Alapft6 oldratban val/alt celjaink megval6sftasa Erdekkepviselet Nagyan tag fogalom, &yakodatijag minden feue SUnkkel, megjeienesonkkel, a magunk megismertete~vel ezt a celt szolgaljuk. Csak utalva a kes6bb kifejtett tenyekre: k~ztemtikmtunk a KOzoktatasi TOrveny tervezeteinek vitaiban, kereseinket tolmacsoltuk a rn Igazgat6s3g fele, palyazati munkakat keszi'tettonk, valamint megnyilatkozasaink a sajt6ban, rmi6ban. lv-ben is mind ezt a celt szolgaljak. Alapitvanyunk egyik legf6bb torekvese az integrmt neveles-oktatas. KulfoldOn mar szamtalan peldaval bizonyftott teny, hogy a fogyatekos gyerekekb61 sokkal nagyobb teljesftmeny hozhat6 ki N norm81" 6vodaban es iskolaban mint speci81is intezmenyekben, hiszen szamunkra ez nagyobb huz6er6t jelent, mivel ep t8rsaikat mindenben uta! akarj8k emi. S ez a legtobb esetben sikerol is. Ax intb.menyi fogad6kes~g tekinteteben mar sok pozitiv peldar61 tudunk besz8molni. Ax azonban e!engedhetetjen, hogy ezek a gyerekek szeleskoro gy6gypedag6giai megsegitest kapjanak ott, MaYa jarnak. Nem csak a gyereket kejl a tanulasban, hanem a tanart is lanitasban, az egyeni celravezet6 m6dszerek atadasaval segiteni. A1apftvanyunk tanarai - kik cseppek ebben a tengerben - ezt a feladatot is igyekeztek j6l ellatni, de a gy6gypedag6gustarsadalom nagy resze meg mindig megosztott az integralt oktat8ssal kapcsolatban. Ogy gondoljuk, hogy euel kapcsolatban sem lehel csak a feltetelek megteremtesere varni, mert akkor ez a biztosan hasznos folyamat meg hosszu ideig csorbat szenved. 3

4 Sziilokozossegek AJapitvAnyunk bejegyzes szennt orszagos hat6k5rt1, de BudapestrOI iranyitani vidcki munkat nagy nehezstgekbe UtkOzik. Eppen ezert szorgajmazzuk, hogy lega1abb megyei uinta szervezodesek jojjenek JetTe, S kepvisel6tk (it jan megismerve problemaikat. pr6baljunk azokra megoldasokat talatni. Kezdemenyezesek idaig Szegeden, Pecsett, Debrecenben es Szolnokon t6rtentek. Ezeket a csojxlrtokat OnAll6 programok szervezc~re, erdekeik helyi ervenyesitesere bfztatjuk, de reszukre minden t610nk telhet6 segitseget megadunk. Korai felismeres OptimAlisan elvarhat6. hogy a hana~ro l t kisgyerekeket 6-12 h6napos korban - ott is ahol az Or6k1etes betegsegek kizarhat6k - nagy biztonsaggal kiszurjek, es mie16bb maximalis elli'itasban rcszesuijenek (hail6keszolek, szurdopedag6gus, korai hallasbeszcdrejleszt6 foglalkozasok). Nem el :g, hogy Ictezik egy I 983-as EoMin-i szakmai irfmyelv a hauasszores id6szakainak megjel6lesevel,mert ez meg ne m rendezi a problemat a gyakorlati megval6sftas hianyossagai miatt. Tagsagunk k6reben sok olyan szui6 talalhat6 akinek gyanujat szakorvos altatta el, s javasolta, hogy majd a gyermek 3 eves koraban menjenek ujra vizsgalatra. Ha a szui6 nem eieg agilis akkor a gyerek sajnos tobbevi fejiesztest61, es hall6keszujek hijan a hangelmenyekt6l esik el Orszagos szinten meg messze nem megfelel6ek a korai halltisszores eredmenyei, holou az I eves kor korul felfedezett hallaskarosodas - a ragton elkezdeu felzark6ztat6 munka eredmenyekepp - nem jelent maradand6 Mtranyt az epertelroll nagyothall6 kisgyerekne k, mert iskoiakezdesig ugyanugy kepcs meglanulni beszelni es kommunikalni mint hall6 tarsai. Az esetleg csak 4 vagy 5 eves korban fetismert hallascsokkenes sajnos meghataroz6 lehel a gyerek egesz eletcre, mert ekkora idoveszteseget sokkal nehezebb p6tolni. Ezert van nagy szerepe a korai f elismeresnek, es tevekenysegunk masik nagy resze - az integraci6 szorgalmazasa mellett - ennek megismertelesere es gyakorlati megval6sftasara iranyul. Tandri munka A1apitvanyunk ket gy6gypedag6gus tanart alkalmaz Oszc 61a, akik segftseget nyujtanak szul6knek az egyeb foglalkozasokhoz,latogatjak az 6vodtikat es iskolakat, amelyekben hallasserult gyermekek tanulnak, EzenkivOi zcnei foglajkoz8st, zongara tanitassal kombinalt hauasnevelest is vallall azegyik tanar, Haj6s Erzsebet. Havi ossz,iovetelek Minden h6nap ulois6 csutortok delutanjan talalkoz6ra varjuk - els6sorban a budapesti szul6kei - a videki sz0l6k rcszere negyedevenkent szombal delel6tt biztosftun k kon zultaci6s lehet6segel. A csutortoki Osszejoveteleket a videovetitesek meliell valamilyen szaktertueti vendegel6ad6val szinesiljok, igy ta1alkozhattunk az O~R ha1l6keszoieket forgalma7.6 Uziet vezet6jevel Gere Istvanneval ( h6). az amerikai STARKEY ceg ineni kepvisel6ivel es termekeij:d<.el (1992.ll.h6), es a majusi Osszejovetelilnkre szerveztok meg eddigi legszelesebbkoro szakmai t8pa.cskozasunkat: a TB Igazgat6stig szakcmberei. szakorvosok, audiol6gusok, gy6gypedag6gusok, az OMKER kepviscl6i c.s a szol6k aktiv reszvelelc.vel. Temaja a megvaltozotl tarsadalombiztositasi ellatas, a minket is erint6 gy6gyaszali segcdeszkolok forgalmazasanak es hoz7..a jutasanak kerdese, az eddigi kedvezmenyck jov6je volt. 4

5 KapcsoloJok mas szervezetekkel Alapi'tvruiyunk l~trehivasa 618 j6 kapcsolatot alakitottunk ki a Dystexia SzOve~ggel, mel}1\ek koszonhet6en kaptunk meghfvlist lavaly decernberben a PelOn Csamokba - karacsonyi rnosorra -, es id~n majusban a mateitszigeti - volt - UttOt-O Stadiooba, Gyereknapra. Mindk~t helyen programokkal fdszerezett gyerekrendezvenyen vehettonk reszt, a jelenlev6 gyerekek uzsonna. Os ajand~koka' kaptak. IgyekszOnk aktfvan reszt venni a t8v~ novemberben - gy6gypedag6giai erdekk6pviseletek, sz1ll6i szervezetek es szakmai munkabizottsagok Altai - eletrehfvott Gy6gypedag6giai Erdekegyeztet6 F6rum munkajaban. TObbszOri U1&ek naplrend~n szerepelt a KOzoktatAsi TOrveny tervezetenek megvitatasa, met yet atfogalmaus UlAn eljuttattunk a MtlvelOd~ es KOzoktatasi Min-ba. Legut6bbi U1~n az MDF 11. FogyatekosstigUgyi Konferenciajan elhangzottak megvitatasa volt a f6 napirendi pont. TavaJy novemberben - egy llrlap kitoltesevel - bejelenlkezlonk a KOzokt. es Mtlv. Min. Alapok ~s AlapftvAnyok oszt~ara, azon - iltaluk ismertetett - ~I ~rtek~ben, hogy szamit6g~pes nyilvantartassat, tanacsadassal, koordinalbsal segftse a ktuonboz6 alaphvmyok munkajat. Vtsszajelz~st eddig t61uk nem kaptunk. Ez~v j6niusaban -szint~n a fenti miniszterium - KOzoktatAsi KoordinAci6s IrodAja kere~re toitottunk ki egy reszletes t'lrlapot, celja szerint a miniszterium, az erdekvedelmi ~s a szakm~ civil szervezetek kapcsolatainak kiepftese erdek~ben. Az Iroda - els6 l~pcs6ben - a bejelentkezett szervezetek cfmeinek egymb rendelkez~~re bocsajtasaval szeretne a kapcsolattartbhoz segfts<!ge. ny1ijtani. Reklam, propaganda es tomegkommuni/uicios tevekenysegeink 1992.Aprilis 7 -en a Magyar Hirlap Heti Patika rovataban me&jelent cikkel kaptunk el6sror nagyobb nyilvanossagot, majd ezt kovet6en a RAdi6 11 ~ a lv II budapesti regionalis ad6kban kaptunk lehet~get teveken~gunk bemutatasara. A majus 28-i f6rumunkat kovet6en a Sorst!rs.ak c. televw6srehabilitaci6s magazinban nyilatkoztunk., majd ism~t a RAdi6 II vend~gei voltunk.. Kiemelked6 a SzoInokoo megval6suj6 infonnaci6s tev~kenyseg Farag6 P~ter kozremtlkodese iltal. SzAmos hfradas IAtott napvilagot a helyi sajt6ban, a regionalis 1V ~ radi6ban ugyancsak sz6t kapott alapftvanyunk. Legut6bb okt. S.-en adott r6lunk.. hirt a radi6 wkapaszkod6 w 'c. adasa, Ide tarom - ha nem is szorosan - az orsz.aggyt1l~ kepvisel6kkel tortent kapcsolatfelvetel: Dr, Fodor Gaborral, Dr. Sui Peterrel es Dr. Vfzy BeIAval ismertettuk meg problemainkat,lobbyztunk ~rdekeinkert. PiUanatnyi eredmeny oidalar61 ez a kapcsolat meg nem nevezhet6 sikeresnek, de alapnak igenis tekinthet6. F6Ieg akkor, ha f6bb probiemiinkr61 rendszeresen tudnink a kepviel6k.et ta~koztatni. Pa/ytizoJaink Ez evt61 kezdve rendszeresen megkapjuk a P~Azat-figyeI6 c. kiadvanyt, mely pa]yazati kilrasokat ~ azok femteleit kozli. Flmondhat6, hogy szdkos penzogyi lehet6segeink miatt megpr6bll1unk. majd minden - tevekeny~gunk. alapj6n illeszthet6 - pa]yazaton resztvenni. Anyagi e redm~nye idwg k~t palyazatunknak volt. 5

6 EGYOTTM(jKODtS c. ujstfgunk KiadvAnyunk terjedeleme b6volt es min6sege javult az eirn6lt id6szakban. Nagyon kivanalos voina, hogy legyen az 6jsagnak egy legalabb 4-5 f6s szerkeszt6bizottsaga, akik egyreszr6j a cikkek IrasAt, OOsze&yOjt~ t tudnak vegezni, masreszt a friss inform<ici6khoz val6 hozzajutas azt ki'vanna meg. hogy reszt vegyenek azokon a rendezvenyeken, ahonnan tud6sitani erdemes. Csapatmunkaval megval6stfhat6 lenne, hogy evente 4-5 6jsagot juuassunk friss infonnaci6kkal a sz016knek. erdekelteknek. Fischer Zolttin Hartmann, Hannelore: HaliasserOlt gyermekek koral fejlesztese - a szolok szerepe (2. resz) A hallas teruiete Mlutan a kornyezet zajalt a gyermek csak reszben vagy torzftva eszlell. nagyobb ftgyelmet kelt a szol6knek arra fordftanluk, hogy erzekeltessek a hangokat. Egy pelda: A kutya ugat. Mlndjarl ezulan bejen az apa a szobaba. A j61 hallo gyerek ebb61 ezl "ta"-'ija": ha ugal a kutya, mlndjart bejehelapua szobaba (a munkab61 esle). A hallc\sserolt gyermeket sok fokozaton at kell erre a komplex eszlehflsl elrnenyre ravezetnonk. "Az Itt k\v6 kutya ugat. (Megslmogaljuk) - Hogy cslnal a kutya? (T edd ra a kezed) - Ez a kutya ugat. - Flgyelj. ugala kutya sib. Igy tanulja meg a gyerek, hogy az akusztlkus benyomasl esszekapcsolja a vlzualissal es a laplntaserzettells. Foolos, hogy a gyermek saj'" leslmozgasanak hangbenyomasall ludalosan tlszlelje. vagyls sajal besztldtll, futasal, lapsal sib. Mlndlg beszeljen bele a gyermek a kezl mlkrofonba is, es erzekeltessok vele, hogy saj'" mozgasal-pl. ha rregazza a cs6rg6dobol. megfujja a sfpol - hangol kellenek. A kommunlkacl6 terolete Az QnOk szamara fontos, hogy - Ogyeljenek gyermekok kommunikacl6s Jelzeseire es reagaljanak Is ezekre mimlkaval tis beszoodei. - QnOk Is adjanak jelzesekel. amelyekre a gyermek valaszolha!: lemi QnOk kommunlkacl61 kezdemenyeznek ilgy. hogy a gyermek megarlse. mil Is akarnak. meg akkor Is. ha a beszedel meg nem ert.1 meg. - OOOk hlggyenek abban, hogy kepesek a gyermekkel kommunika.lni, vagyis bfzzanak abban, vannak k6z6s dolgok a gyermekkel va l6 kapcsolatban, amelyekrol gondolatokat cserelnek. 6

7 A beszed terolete A haliassergltek pedag6gusal kezgi soknak sikerolt a hall6 gyermekek beszedfejl6deset megismetelnl hall3.sserolt gyermekeknells. Nagyon fontos ennek soran a szula kett6s szerepe: kl kat! talalnia. mit Is akar mondant a klsgyerek, akinek meg hllinyoznak ehhez a megfelel6 szaval, es meg kell nekl fogalmaznla azt. amit a gyerek szeretne k6z6 lni. Ezt k6vet61eg valaszol. reagal csak a maga reszer61 a szula. - Tevekenykedlen az anya gyakran egyott a gyermekkel, majd vonja be ezt a tevekenys6geta kommunlkacl6ba. - Kfserje beszeddel a tevekenysegeket. hlszen kezdetben csak az anya too beszedet vlnnl a kommunikacl6ba. - A mlmika, a termeszetes gesztusok as az egyertelmu hangsu/y. beszeddallam segitl a megertest. - A gyermek kommunikacl6s megnyilvanulasalt komo/yan kell vennl. meg kell6ket ragadnl as helyette szavakba, mondatokba 6ntenl. - Ha mar kezd beszelnl a gyerek. vanja be els6 megnyllvanulasalt a kommunikacl6ba es kfsereljuk meg meglsrneteltetnloket. - Biztassuk a gyermeket, hogy kiserje hanggal, besz6dde1 tevekenykedeset. Hagyjunk nekl eleg ld6t az Isrnetlesre. Hatarkeroosek Nagyon nagy feladatot jelent egy haliasserolt gyermek szol6jenek lenni. Rovld IdeSn belul kell tajekoz6dnluk a fejlooes-ielektan es a konmunlkacl6selrnelet otyan kerdeselr61, amelyet rendes korulltl6nyek kozott a szakemberek az egyetemeken sajatftanak el. Emellett meg az is szoksegesse vallk, hogy a gyermekokkel val6 minden kapcsolatukban nagyrnertekben tudatosan, tervezetten, fegyelmezetten.,yllvanuljanak meg. Az a feladatuk, hogy belnditsak, er6sitsek kommunlkacl6s kapcsolatukat a' gyermekkel OS eljuttassak a hangos beszoohez. Ez a szul6k szamara nagyon komoty feladat. Mlvel magam nem szakemberkent, hanem ugyancsak szol6kent fejtem kl gondolatalmat. fontosnak erzem, hogy befejezesoi bizonyos ~hatarkerctesekr61~ sz6ljak. Nagyon sokszor eltem meg gyerrnekemmel ezeket a hatarokat. Az egylk az a behatarolas, amlt anyakent erzekelek. Hogyan Is slkeroi nekem, hogy mlndlg atgondoltan banjak a gyermekkel, hogy Ugy Iranyftsam nyelvl magatartasomat, hogy mine I t6bbet fogjon fel a gyerek k6zleselmbol? Hogy erem el, hogy a gyermek ne vegye eszre klmeroltsegemet. torelmetlensegemet, amiert mar nem reagalhatok spontan m6d0n, hanem calzottan kell, hogy kommunikaljak. Aztan itt van a csaiadom behatarolasa. ltt van a ferj, akl kozalnl akar valamit, saki IYJ'j erzl Joga van ahhoz, hogy kovetlenoi kommunlkaljon velem. Aztan itt van a testver. aklnek megvannak a maga gondjal esszlntenszuks6ge vanaz en ld6mre. Mikozben teklntettel vagyok minden csalalcftagra. aklk mind felellk energlaimat. csak rltkan jutok hom, hogyan Is juthatnek egy kls szabadld6h6z, amlt magamban t61thetek el. Felretegyem a vagyalmat? Meddlg tolhat6k ezek kl? Masreszt: nem minden er6mre van szuksege ennek a haliasserolt gyermeknek? Ugy erzem magam, mintha ide-oda rangatnanak, as att61 felek, senkinek sem tlk10k mar eleget tennl. 1

8 Ebben a neh8z helyzetben olyan gondolatalm Is tamadnak. h.itha nem Is IesZ majd kapes a gyermek az an koinmunlkaci6s elvarasalmnak megfelelnl. Csak nem terhelern alland6an tul? Vajon nlncs-<> valamllyen rasztell.esftmeny zavara? Van amlkor azon kapom magam. hogy egy ordogl kbrbe bonyolodtam. Mlnel energlkusabban pr6balorn megval6sftanl a gyermek "fejlesztesenek" feladata!. annal kevesebb er6m marad arra. hogy Ugyeljek a gyermek jelz6selre. amelyek talan eg6szen mast fejeznek kl. mint ami nekem most otyan fontosnak tonlk. Ebben a helyzetben nagyon segft. ha mas haliasseroit gyermekek szolelt Is meglsmerjok. aklkkel gondolatokat cserelhetfxlk. hiszen 6k Is Ismerlk ezeket a. behatarol6dasokat. Elmondhatjuk gondjalnkat as klcslt meg Is konnyebbolhetonk. klsse mas szemsz<igb6llatjuk meg a helyzetet. A haliasserolt gyermekek szol6janek legjobb kommunlkacl6s partnere a maslk. hasonl6 problamalval kozd6 szoi6. Ez a kbr meg6rtl mlndazokat a gondokat. amelyet a "haliasserolt gyermek a csaladban" cfmsz6 jellemez. s amlt komolyan kel1 vennl es meg Is kell ertenl. Martin, Sigrid Az 5 beszedhanggal vegzett Ling fele teszt (fordftotta: Dr. Csanyj Yvonne) A halliisseriiit hatekonysaganak gyakorlati feliilvizsgiilata. Ezt a tesztet a kanadai Daniel Ling dolgozta ki sziilok. tanarok es terapeutiik szamara. Eszak-Amerikiiban a halhisnevelesre aiapozott nyelvfejlesztese minden kovetoje ajaruja az aikalmazasat. A sziilok egyszeriien euenorizhetik minden reggel a hallokesziilek miikoookepesseget. Napkiizben ajaruatos a gyermek bevonasavai - ha mar vegezhet6 vele az eljaras - az 5 heszmhang meghallasat jatekosan beiktatni.. fgy biztosithato az ellenorzes es emeliett a tudatos hallas gyakorlasa is. Feltetleniil el kell vegezni a tesztet minden gy6gypedag6giai foglalkozas elot!. a gyermek i1yenkor beiillitooik a koncentniit odafigyelesre. Kiilonosen ajaruott a teszt elvegzese a hallokesziilek kiviilasztasa estvagy beiilli tasa utiin. hogy igy is euenorizhessiik az eszleles minoseget. MI Is a teszt h!nyege? 5 heszmhangot (a. i. u. s. es sz) mondunk be. melyek kepviselik a heszed teljes frekvenciamezejet. Azert haszniiljuk. hogy megauapithassuk. hogy a gyermek a kelio kesziilekeivel meg tudja-e erteni a heszedet. A sziiloknek es a tanaroknak ez az euenorzes egy eszkiizet adja adatokat szolgiiltatva arrol. mely bangokat kepes a gyermek meghallani es egymastol megkiilonooztetni. A gyermek behunyja a szemet. Valamilyen mooon- pi. tapssa\. egy potty rajzolasiivai. egy epitokocka elhelyezesevel - jelzi. ha meghallotta a hangot. vagy nagyobbaknal mar meg is ismeteltethetjiik vele a 8

9 hangot a tevekenyseg vegrehajtasaval egyidejiileg. A beszelonek a gyermektol val6 tavolsagot egyenileg niivelhetjiik. Mlral blztosft adatokat a teszt? - Ha a gyermek 1000 Hz-ig' hall meg kellene hallania az ii. i. es u hangokat. azaz ha nem is tud e hangok kiiziitt felteueniil kiiliinbseget tenni. de jelzi a meghallast. - Ha a gyermek halliisa eleri a 2000 Hz..,t. ugy mar az s hangnlil is jeleznie kell az el6bbi hiirom hangon kiviil. - Ha eleri a hallas a 4000 Hz..,t eszleinie kellene az sz hangot is. Mire kavetkeztethetunk az adatokmi? Ha a gyermek jelez az s-nel ugy meg kellene hallania az i-t is es meg kellene kiiliinbiiztetnie az i-t az ii-t61. hiszen az i 2. felhangja ugyanabban a frekvenciatartomiinyban fekszik. mint az s-e. Ha a gyermek meghallja az u-t. de nem jelez az i-nel. akkor a magas frekvencilikon besziikiil a frekvenciatartomiiny es emellett az ais6 frekvencilik sav jaban ( Hz) oem megf elelo az erosites. hiszen az u es az i I. formansa megegyezik (Iiisd az abrat. amelybiil kideriil. hogy az i. u es a hangokoak tiibb frekvencian is megjelennek a hangi iisszetevoi - a fordit6 megjegyzese). Ha a gyermek meghallja az a-to de nem hallja meg az u-t. ugy feltehetoleg nem elegendo az eriisites merteke 1000Hz alatt. hiszen az a I. formiinsa'es az u 2.formiinsa ugyanabban a frekvenciatartomiinyban 750 es IOOQ Hz kozott helyezkedik el. Ha a gyermek nem hall ja meg az s hangot. ugy az ok vagy a hallasvesztesegben. 'Vagy a 2000 es 2500 Hz kiizotti frekvenciasav nem megfelelo erositeseben keresendo. Ha a gyermek nem hallja meg az sz..,t. ugy ennek az oka is a hallasveszteseg vagy a nem megfelelo eriisites lehet. Az ot hangot minden gyermekoek meg kellene hallania. sot val6szinii. hogy nem is tudjiik oket kiilonbiiztetni ha a hallasa hall6kesziilekkel jobb - 80 db-nel 250 Hz-nel -IOOdB-nel 500 Hz-nel -1I0dB-nel - 1I5dB-nel - 85dB-nel 1000 Hz-nel 2000 Hz-nel es 4000 Hz-nel. Mire kell Ugyelnl, amlkor a sztetokllppel ellen6rlzzuk a hail6keszuh!ket? - A kesziilekoek mind az 5 hangot torn tas nelkiil kell eriisitenie. - A 3 magiinhangz6t azonos hangossagunak kell erezniink es a massalhangz6koak is tiszta es viliigosan eszlelheto benyomast kell tenniiik. - Ha az s termeszetellenesen magas vagy mely hangzasu. igy a 2000 es 3000 Hz koziitt nem megfelelo a frekvenciasav rezonanciaja.

10 - Ha magunk sem balljuk az sz-et a kesziilek valamely hibiija miatt. Ugy termeszetesen a gyermek sem hallhat ja meg. (fordftotta: Dr. CslInyl Yvonne) HfREK - INFORMAclOK - HfREK - INFORMAcIOK - HfREK Sikerrel szerveztllk meg HalAsz Judir 65 az Albatross egyuttcs j6tekonysagi koncertjet "Vannak meg rossz gyerekek" cimmel a Kerttszeti Egyetem magytenneben, aprilis IS-tin delutan. A koncertr61 a lv Hfrad6jaban es a Kuru c. iijsagban is hfrt adtak. A fellep6 mllveszcknek ezuton is k5szonetet mondunk szerepltsokert apr. 25. Budapest.: a Gy6gypedag6giai Erdckegyeztet6 F6rum es a Darczi GusztvAv Gy('.;ypedag6giai F6iskola szervezeseben egy gy6gypedag6giai konferencian veuonk reszl. melyet a fogyatekos gyerekek inlegralt es szegregalt neveleslmek kerdeskoreben szerveztck. Ezen a rendezvenyen kilunt a magyar gy6gypedag6gus-tarsadalom megosztottsaga a fogyatekos gyerekek fejlesztesenek kerdesi:ben. - I 992.majus 28-an szeleskort1 es nyilvanos beszelgetllsre hivtuk meg a Tarsadalombiztositasi F6igazgat6sag iiietekes szakel6ad6it, fol-orr-gegesz s7..akorvosokat, gy6gypedag6gusokal, hall Askarososdotl gyerekekkel fog\alkoz6 szakembereket es a szol6kel. Temaja a TArsadalombiztonsa.gi lorveny minket kozvetlenui erint6 kerdesei, a gy6gyaszati segmeszkoz ellatas tovabbi rendjere vonatkoz6 informal6das, a kozvetlen kerdesfelelet megteremesenek a lehet6sege volt az erintettek kozatt. A nagysztim(i szo\6 erdek.16d6 ktrdeseire adott hivalalos valaszok nem voltak kielegft6ek, hiszen a lehet6segeknek inktibb a sztlkfte~ r61, mint azok b6vfteser6t esett sz6. RendezvenyUnkon ou voh a Pccsi MlV korzeti stodi6janak stabja is, es a kovetkez6 Sorstarsak c. adasban bemutattak a felek Alltispontjait kepvisel6 nezeteket. 10

11 jun. 4.-en Szolnokon: "Korai hall<isseroles es haluisneveles " dmmel Jeisz-Nagykun-Szolnok megyeben szervcztonk eg,y szakmai tanacskozast a meg,ye szak- es gyennekorvosainak, audiol6gusoknak, szakasszisztenseknek, pedag,6gusoknak es erdekl6d6knek. Az el6ad6k Dr. Csanyi Yvonne es Simon Meiria voltak szeptember 3. es 6. k~zott kerthi megrendezesre a Barczi Gusztveiv Gy6gypedag6giai Tanarkepz6 F6iskolan a "HallasserOltek hallasnevelesre alapozott fejleszt~nek feltetelei es eredmenyei" dmll konferencia. Neves el6ad6k erkeztek az Eg,yesOIt Anamokb6l, Kanadab61 es Nemetorszagb61. Reszletesen elemeztek a hallasseroles korai felismeresenek szakszenl etjarasat, a diagn6zis elmz6d6 folyamatjelleget, a korszeru iuesztekekben rej16 lehet6segeket a hangmin6seg javft;1seira a hallas-beszedneveles pedag6giai lehet6scgeit, valamint a cochlea implant.ki6nak nevezett motet eljarasat es az azt k6vet6 gy6gypedag6giai fejlesztest. A konferencia el6ad6i I1ltal itt hagyott irasos anyagokat lefordftjuk es hozzaferhet6ve tesszok a szakemberek es a szoi6k szameira is. A tavalyi ev megkezdett gyakolatat k~vetve az iden is nagy segftsegonkre volt a HallasserOltek Orsugos Sz6vetsege. A Uirsadalornbiztositasi F6igazgat6si1gt61 kapott k0l6nkeretokboi Alapitvanyunk hallasserolt gyermekei sumara szerveztek be 26 db URH ad6-vev6 keszuleket. Ket tipus - a Sennheiser es a Viennatone - kozoi kaptak valamelyiket - csekely tcrites elleneben - azon gyerekek, akik szolei ezirfinyil kerelmet nyiljtottak be a HOSZ-ba. A STARKEY Kft nemcsak a 19 db Sennheiser tfpusu ad6-vev6 nemetorszfigi beszerzc.set cs bonyoliteisat, hanem azok Araib61 40% kifizetes:et is vallalta. Alapitveinyi hozztijeirull1saval igy t6bb kisgyermek juthatott a szinte nelkol6zhetetien keszolekhez. Nagymertekll segitseguket ezuton is koszbnjok. E lap hasabjain szeretncnk kulan is kosz6netet mondani Webeme Bir6 Evanak, aki a HOSZ-ban nagy kitartassal, id6t es raradtsagot nem ismerve,sok-sok utanjarl1ssal intezte nekonk az ad6-vev6 keszolekek beszerzcsevel kapcsolatos hivatalos Ogycket. Fl1radozasait ezuton is kosz()njok~ Megvaltozott alapitvanyunk korai fejleszto Os tanacsadojanak dme. mely korabban a Koszcinszko TaM utcaban volt. Az iij Clm: Budapest XIII. AngyalfOldl 6t 29. A zongoraorak is itt folynak oktobertiil. A ket gy6gypedagogus: Hajos Erzsebet Os Simon Hajnalka ~ OTTHONI FOGLALKOZAsOK Schmldt-Giovannini, Susan: A legklsebbeknek. Itt van az IIsz... Remelem. hogy "kezoolnk" - azok a gyerokek,aklk csak a nyor 016tt kaptak keszoleket, Ugy hogy most mar alland6an vtselik eket, amikor ebren vannak. Most mar reagalnlok kellene hangokra es egyes k6rnyezetl zajokra. II

12 ElmUltak a lorr6 napoi<. tobbet tart6zkodunk a h8zban es a h8z karol. Ne lelejtse el. hogy besz8dben1s k~ejezzen minden tevekenyseget. am~ On a gyerrnek k6ze18ben hajt voge. Meg akkor Is. ha a klcsl meg nem beszell " Misi. anyu 60" (kozeledjin< lassan) " Hello. klcslml No de hoi van a Mlsl? "Itt van Mlsllltt vanl" " Flgyeljl Anyu bekapcsolja a porszrv6tl... Halloml".. A 3. evt61 (ha eieg koran kezdtuk el a lejiesztest): Ismetelnin< keliene a napl6t es a nyaron tortenteket mult IdOben elmondanl FCKOOtCnk a strandon. Mar vege van a furd6snek. Mar nem mehetin< a strandra lix6ctl1. Mar nem lehetin< kim.!.lost hollixodhetin<?" vagy: Nezd csak. Itt utaztunk a haj6val.(olvassuk lei a berrt szoveget)!.lost mar nem utazunk a haj6val A haj6k a klk6t6ben allnak (talan nyllik ra Iehet6seg. hogy ezt Is megnezzek) vagy: Anya: Hollaktunk Itt? Gyerek: Haz. A:!gen. egy nyaral6ban laktunk. De most mar nem. t.\ost mar otthon lakunk meglnt. Gy: Kutya. A: Hoi van a kutya kepe? Itt van -Igenl Van nekin< Is kutyank? Gy: Nem. A: Nem. nekonk nines kutyank. stb Egy seta alkalmaval gyujthetonk talan cslpkebogy6t. tobozokat. gesztenyet es ebb61 keszrthetin< egy nyaral6t. Hasonlrtsa assze a napl6 seg!tsolgevel. hogy ml az. ami otthon Is van. ml az. amlt a nyaron mashol Iattak. Ha nem Is utaztak el nyaroo valahova. elmenyel voltak a gyereknek. amelyek 6sszel mar nem tortenhetnek meg. pl. egymas lelocsolasa a kertl toml6vel. A "nagyok" Sok szolo ell meg szorongassal a gyermek belskolazasat. Kerek mlndenklt. hogy gondolja at lijra meg lijra: Barmennylre Is Izgatott On -ez nem valtoztat az eser1"l6nyeken. Magyarazza el a pedag6gus az UAH-s ado-vev6 mli<6deset. meselje el nekl- talan otthon egy csesze kaye mel lett - hogy hogyan beszeljen a gyermekkel. s adjon nekl alkalmat. hogy meg1lgyelhesse. On hogyan beszel a gyermekkel. Kerem arra, hogy ugyan(gy kezelje a gyereket, mert a t6bbl ezet, semml klvetelezes. de Inlormalja Ont rendszeresen arr61. hogy ml tortent az Iskolaban. mlrol tanultak. Azt Is kerje. hogy adja meg az olvasmanyok clmat. meg mlel6tt a pedag6gus loglalkozott volnak veluk az 6ran. Mit es hogyan gyakorolhat On a gyerrnekkel? Olvassa el vele a pedag6gus artal megadott torleneteket. Olvastassom el a gyerekkel egy bekezdest. Tegye lei kerdeseket. De nemcsak "kl.hol.hova?" -trpusdakat. hanem "mi8rt. mlnek?" jelieguel<et Is. Kerdezze meg azt Is olykor: "Es te mit cslnalnal?" "Mit gondolsz. hogyan lolytat6dlk a torlenet?" Keszrthet olyan munkalapot a gyerekek. amllyen pi. kl kell szrneznle minden kepet. amlt "a" -t tartalmaz6 sz6ra utal (Iasd abra) 12

13 MeJyik sz6ban van "a"? Szinezd ki! \ ~ ' OOOoooO ~ 0 o~ O()O ,, ~ I" ". ~ /.- ' ' " 13

14 1. Nevezze meg a gyerek az 6sszes kepet. 2. Kerdezzena kepekkel kapcsolatban. PI: WHany kereke van az autanak?" ' MI hajtja?' W Hoi 01 a vezet6? Mi van a kezeben?w 'Mire keillapnl, ha azt akarjak, hogy megalljonaz aut6?' MI az eloise ablak neve?w, Hova t61tek a benzint?' Sorold fel, ml mlndent tudsz cslnalnl a kezeddel? Mesald el, mllyena majom? A kapenvan egy gozhaj6. MlbOllesz a goz? Tudunk mils gc3zt cslnalnl? (Ha nem tuderre felelnl a gyerek, megyonk a konyhaba. Helyezzen egy fed6t l..an egy labasra, forralja a vlzet. A fed6tancolnl kezd. Mlnclg az almany a legjobb magyarazatl Szamolas - gyakran ez a legnagyobb problema kes6bb. Alkalmazza ezert a mlndennapl aletben alland6an az alapmliveleteket lehetoleg az elso tanftcisl naptol, ha nem hamarabb. WAdjal ide 4+2 kanalat! Mannyi van nalam?" Vegyel el 2x2 almat. Most 5-en vagyunk. Eleg lesz?" "Idenez Itt van 10 krumpll. 6-ra van szokseg. Mannyl marad?" MerjOnk sulyt, hosszusagot, becsoitessonk elottel Hasznaljuk minden adand6 alkalommal az 6rat. '4 6rakor megyonk a... Itt all a nagymutat6 as Itt a klcol. Mest 2 6ra van. Meg van 2 6rank: Naponta valon mennylt tanuljunk, gyakorollunk a gyerekkel? 2 aranal r.em t6bbet beleertve a feladatok megfrasat Is. Term&szetes nem elemezhet minden kepet olyan reszletesen, ahogyan azt a fentlekben lefrtuk. De 2-3 beleter az loobe. Fontos, hogy a "teraplat" beepftsok a feladatokba, s a gyerek tudja Is, hogy nekl t6bbet kell tanulnla, mint azosztalytarsalnak. A nagyobb gyerekeoknek mar egyoooi kejlene etvegeznlok, de a nagyobb osztatyokban Is kl kell Oket meg kardezni, s szokseg szerint magyaraznl Is. Gondolkodjunk megls mlndlg ezen a szlnten a gyakorlatban as nemcsak a tanul6asztalnal. 8 POSTALAnANKBOL Besztimol6 DebrecenbOl.EmIekezetes esemeny volt juniusban a Szi:chenyi uti iskolaban es nevelootthonban. Egesz napos programmal nyilt szakmai napot tartottak. A tanul6k lak6helyeriil illetekes onkormanyzatok kepvise16i. megyei es varosi gy6gypedag6gusok. sziiliik vol tak a meghivottak. Gyermekszinjatsz6k adtll elii: A TIZENKET H6NAP - cimii pantomime!. Igazgat6nii es a tanarok szamoltak he az iskola multjar61. jeleneriil es a jovii terveiriil. 14

15 Bepillantast engedtek a szakkoriik munkajaba az egosz iskolaban. Szepen megrendezett kiallitast tekinthettek meg a megbivottak Os az erdekl6dil sziililk. Ezt a kiillitast szeretnenk a varosban tiibb helyen bemutatni. Delutan eszmecsere volt, tanarok, megbivottak Os a sziiliik egyesiiletenek kepviselili kiizott. Tartalmas, esemenydus Os basznos volt ez a nap mindenki szarnara. A HALLAssERULT AATALOKERT alapilvany "20-ezer Ft-ot adott a gyerekeknek a tanulmanyi kirandulasra. PIiSZ/or Slindome "li;~~ t""':l Mire kepes a halldsneveles? Sulyos fokban nagyotha1l6 kislanyommal Mariettaval5 eves koraban kezdtiik el az intenziv hallasnevelest. Els<ikent hangutanz6 illatbangokkal pr6balkoztunk - miau, vau, brumm-brumm, bap-hap. Teljesen bizonytalan visszajelzeseket kaptunk. Heteken at gyakoroltunk, de meg mindig alig volt igazan ertekelhetil, biztosan j6 visszamondasunk. Kozben valtogaltluk is a bangelmenyeket: 15

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Pohl Anette. Hyundai ix35. Mammutok és titánok. Discount coupons HEVES MEGYEI PORTRÉ TESZT KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL IN THE MAGAZINE

Pohl Anette. Hyundai ix35. Mammutok és titánok. Discount coupons HEVES MEGYEI PORTRÉ TESZT KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL IN THE MAGAZINE HEVES MEGYEI 2012. augusztus Üzleti Magazin Pohl Anette PORTRÉ Hyundai ix35 TESZT Mammutok és titánok KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL Discount coupons IN THE MAGAZINE www.volkswagen.hu Most valóra válthatja régi

Részletesebben

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben

SMs üzenet. Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum. Termékenység, terhesség, gyermekszülés. Tolókocsival a Szent Földön INFORMÁCIÓS MAGAZIN

SMs üzenet. Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum. Termékenység, terhesség, gyermekszülés. Tolókocsival a Szent Földön INFORMÁCIÓS MAGAZIN SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN Bemutatkozik a Péterfy Sándor utcai SM-centrum Termékenység, terhesség, gyermekszülés Tolókocsival a Szent Földön 2006. tavasz nyár elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

SMs üzenet. Bemutatkozik a miskolci SM Centrum. Amit a pánikról tudni érdemes. Nem mindegy, mikor hol és hogyan szúrunk! 2006.

SMs üzenet. Bemutatkozik a miskolci SM Centrum. Amit a pánikról tudni érdemes. Nem mindegy, mikor hol és hogyan szúrunk! 2006. SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN Bemutatkozik a miskolci SM Centrum Amit a pánikról tudni érdemes Nem mindegy, mikor hol és hogyan szúrunk! 2006. tavasz elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu itt is

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ Hallgatói életutak FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Szakértôi kerekasztal-beszélgetés A felsôoktatásba lépéssel új fejezet nyílik a fiatalok életében, új kihívásokkal találják szembe magukat. A hallgatók elôtt

Részletesebben

Szegregáció vagy integráció? vitaindító Kizáró gondnokság és választójog Siketen is várni a hangot

Szegregáció vagy integráció? vitaindító Kizáró gondnokság és választójog Siketen is várni a hangot Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek III. évfolyam, 2012/1., január február Szegregáció vagy integráció? vitaindító Kizáró gondnokság és választójog Siketen is várni a hangot A Carissimi nonprofit

Részletesebben

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23 TARTALOM Beszámoló a BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23 GONDOZÁSI KÖZPONT 29 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 36

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Akadálymentes környezet Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna A fotókat a szerző készítette. Szakmai lektor Őszi

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben