A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme:"

Átírás

1 II EGYUTT o(\e'& A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam okt6ber A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme: Csernyanszki. Budapest Bajnok u A domb6vari tabor

2 KEDVES 'SzuL6K! AJapitvilnyi miikooesiink masodik evebe leptiink. Kudarcok es sikerelmeoyek egyarilnt gazdagitott8.k. Sikereinket a letrejott intezmeoyi es egyeb kapcsolatok, a meghivasok kiiloooozo forumokra, vejemeoyiink kikerese, az egyre szelesebb korii megismeresiink, a medi8.kkal alakulo jo viszooyaink femjelzik. Az elert jo alapok utiln az ii j.es a regi, meg oem valosult - celok elerese ii j kuratorium.es kepviselii- kezebe keriilt. A tovabbi elereodii es megvalositaodo feladatok $Oksziniisegebiil csak oebaoyat emelnek ki: - Ma Magyarorszagon nagyon $Ok olyao hallasseriilt gyerek el akikriil se nekiink nines tudomiisunk, se nekik rolunk. Meg kell talii10i a kapcsolatot felejiik, hogy szelesebb - de val6s - tomegbazissal a hatunk m6giitt nyomosabb ervekkel harcolhassunk elerendii celjainkert, jogainker!. - Regota feszegetett temakor az alapitvilnyi tagdij - reszveteli, hozzaj8.rulasi vagy nevezziik b8.rmilyen teritenivalonak a - kerdeskiire. AJapitvilnyunk 2 fiiillasii szurdopedag6gust foglalkoztat, reriik, a TB j8.rulek Os tovabbi dologi kiada$ok gyorsao apasztjak a palyazatokon eloyert penziisszegeket. Nem keyes kiadas a sziiliikkel valo kapcsolattartas -Ievelezes es az iijsagkeszites - kiiltsege sem. A kis peldanyszam miatt egy-egy iijsag eloallitasi ara Ft kozott van. Mi a velemenyiik az esetjeges anyagi hozzaj8.rulasrol? Tervezziik, hogy a sziiliikoek egy viszonylag reszletes kerdiiivet kiildenenk ki, melyben a haljiisseriilt gyerekre vonatkozo adatok mellett a sziiliik foglalkozasat is szeretnenk tudni az esetjeges kesiibbi segitsegkeres jellege miatt. Kedves Sziiliik! Idiim lejart, masirilnyii ejfoglalts8.gaim az AJapitvilny kepviseleti teendiiit a joviibeo euatdi ne'll tudom. Kerem, forduljaoak majd bizalommal a megv8.lasztott iij kuratoriumi tagok es aooak vezetiije fele! Biiesiiziiskepp minden kisgyerekoek sikeres beszedfejlooest, a csaladokoak pedig $Ok eriit es kitartast kivanok e nehez, de nemes feladathoz! Fischer Zolrtfn SzamIasZWlUnk: "Sziil6k a hallasseriilt gyermekekert" Alapftvany Takan!k Bank, MNB , as szamia javlira 2

3 REsZLETEKA SZOLOK A HALLASSEROLT GYERMEKEKERT" ALAPfTV ANY EDDIG vegzeti TEvEKENYSEGEROL ~ZOLO JUNIUSI BESzA.MOLOOOL Az alap(tviinyi eletrehfvasa ev elejcn vet6dott rei az a gondolat, hogy mar az EgyesUiet attaj is felvmlalt teveken~gek anyagi alapjainak megteremthetowgeert, a leend6 adomftnyoz6k reszere kedvez6bb tarsulasi formal vajasszunk, s (gy hivtunk eletre az alapftvanyt. Ax Alapit6 okirat...es egyeb hivatalos papirok etintcztevel alapitvru.yunkat 2040-es sorszam alan jegyezte be a F6vMOSi Bfr6s3g. Az Alapft6 oldratban val/alt celjaink megval6sftasa Erdekkepviselet Nagyan tag fogalom, &yakodatijag minden feue SUnkkel, megjeienesonkkel, a magunk megismertete~vel ezt a celt szolgaljuk. Csak utalva a kes6bb kifejtett tenyekre: k~ztemtikmtunk a KOzoktatasi TOrveny tervezeteinek vitaiban, kereseinket tolmacsoltuk a rn Igazgat6s3g fele, palyazati munkakat keszi'tettonk, valamint megnyilatkozasaink a sajt6ban, rmi6ban. lv-ben is mind ezt a celt szolgaljak. Alapitvanyunk egyik legf6bb torekvese az integrmt neveles-oktatas. KulfoldOn mar szamtalan peldaval bizonyftott teny, hogy a fogyatekos gyerekekb61 sokkal nagyobb teljesftmeny hozhat6 ki N norm81" 6vodaban es iskolaban mint speci81is intezmenyekben, hiszen szamunkra ez nagyobb huz6er6t jelent, mivel ep t8rsaikat mindenben uta! akarj8k emi. S ez a legtobb esetben sikerol is. Ax intb.menyi fogad6kes~g tekinteteben mar sok pozitiv peldar61 tudunk besz8molni. Ax azonban e!engedhetetjen, hogy ezek a gyerekek szeleskoro gy6gypedag6giai megsegitest kapjanak ott, MaYa jarnak. Nem csak a gyereket kejl a tanulasban, hanem a tanart is lanitasban, az egyeni celravezet6 m6dszerek atadasaval segiteni. A1apftvanyunk tanarai - kik cseppek ebben a tengerben - ezt a feladatot is igyekeztek j6l ellatni, de a gy6gypedag6gustarsadalom nagy resze meg mindig megosztott az integralt oktat8ssal kapcsolatban. Ogy gondoljuk, hogy euel kapcsolatban sem lehel csak a feltetelek megteremtesere varni, mert akkor ez a biztosan hasznos folyamat meg hosszu ideig csorbat szenved. 3

4 Sziilokozossegek AJapitvAnyunk bejegyzes szennt orszagos hat6k5rt1, de BudapestrOI iranyitani vidcki munkat nagy nehezstgekbe UtkOzik. Eppen ezert szorgajmazzuk, hogy lega1abb megyei uinta szervezodesek jojjenek JetTe, S kepvisel6tk (it jan megismerve problemaikat. pr6baljunk azokra megoldasokat talatni. Kezdemenyezesek idaig Szegeden, Pecsett, Debrecenben es Szolnokon t6rtentek. Ezeket a csojxlrtokat OnAll6 programok szervezc~re, erdekeik helyi ervenyesitesere bfztatjuk, de reszukre minden t610nk telhet6 segitseget megadunk. Korai felismeres OptimAlisan elvarhat6. hogy a hana~ro l t kisgyerekeket 6-12 h6napos korban - ott is ahol az Or6k1etes betegsegek kizarhat6k - nagy biztonsaggal kiszurjek, es mie16bb maximalis elli'itasban rcszesuijenek (hail6keszolek, szurdopedag6gus, korai hallasbeszcdrejleszt6 foglalkozasok). Nem el :g, hogy Ictezik egy I 983-as EoMin-i szakmai irfmyelv a hauasszores id6szakainak megjel6lesevel,mert ez meg ne m rendezi a problemat a gyakorlati megval6sftas hianyossagai miatt. Tagsagunk k6reben sok olyan szui6 talalhat6 akinek gyanujat szakorvos altatta el, s javasolta, hogy majd a gyermek 3 eves koraban menjenek ujra vizsgalatra. Ha a szui6 nem eieg agilis akkor a gyerek sajnos tobbevi fejiesztest61, es hall6keszujek hijan a hangelmenyekt6l esik el Orszagos szinten meg messze nem megfelel6ek a korai halltisszores eredmenyei, holou az I eves kor korul felfedezett hallaskarosodas - a ragton elkezdeu felzark6ztat6 munka eredmenyekepp - nem jelent maradand6 Mtranyt az epertelroll nagyothall6 kisgyerekne k, mert iskoiakezdesig ugyanugy kepcs meglanulni beszelni es kommunikalni mint hall6 tarsai. Az esetleg csak 4 vagy 5 eves korban fetismert hallascsokkenes sajnos meghataroz6 lehel a gyerek egesz eletcre, mert ekkora idoveszteseget sokkal nehezebb p6tolni. Ezert van nagy szerepe a korai f elismeresnek, es tevekenysegunk masik nagy resze - az integraci6 szorgalmazasa mellett - ennek megismertelesere es gyakorlati megval6sftasara iranyul. Tandri munka A1apitvanyunk ket gy6gypedag6gus tanart alkalmaz Oszc 61a, akik segftseget nyujtanak szul6knek az egyeb foglalkozasokhoz,latogatjak az 6vodtikat es iskolakat, amelyekben hallasserult gyermekek tanulnak, EzenkivOi zcnei foglajkoz8st, zongara tanitassal kombinalt hauasnevelest is vallall azegyik tanar, Haj6s Erzsebet. Havi ossz,iovetelek Minden h6nap ulois6 csutortok delutanjan talalkoz6ra varjuk - els6sorban a budapesti szul6kei - a videki sz0l6k rcszere negyedevenkent szombal delel6tt biztosftun k kon zultaci6s lehet6segel. A csutortoki Osszejoveteleket a videovetitesek meliell valamilyen szaktertueti vendegel6ad6val szinesiljok, igy ta1alkozhattunk az O~R ha1l6keszoieket forgalma7.6 Uziet vezet6jevel Gere Istvanneval ( h6). az amerikai STARKEY ceg ineni kepvisel6ivel es termekeij:d<.el (1992.ll.h6), es a majusi Osszejovetelilnkre szerveztok meg eddigi legszelesebbkoro szakmai t8pa.cskozasunkat: a TB Igazgat6stig szakcmberei. szakorvosok, audiol6gusok, gy6gypedag6gusok, az OMKER kepviscl6i c.s a szol6k aktiv reszvelelc.vel. Temaja a megvaltozotl tarsadalombiztositasi ellatas, a minket is erint6 gy6gyaszali segcdeszkolok forgalmazasanak es hoz7..a jutasanak kerdese, az eddigi kedvezmenyck jov6je volt. 4

5 KapcsoloJok mas szervezetekkel Alapi'tvruiyunk l~trehivasa 618 j6 kapcsolatot alakitottunk ki a Dystexia SzOve~ggel, mel}1\ek koszonhet6en kaptunk meghfvlist lavaly decernberben a PelOn Csamokba - karacsonyi rnosorra -, es id~n majusban a mateitszigeti - volt - UttOt-O Stadiooba, Gyereknapra. Mindk~t helyen programokkal fdszerezett gyerekrendezvenyen vehettonk reszt, a jelenlev6 gyerekek uzsonna. Os ajand~koka' kaptak. IgyekszOnk aktfvan reszt venni a t8v~ novemberben - gy6gypedag6giai erdekk6pviseletek, sz1ll6i szervezetek es szakmai munkabizottsagok Altai - eletrehfvott Gy6gypedag6giai Erdekegyeztet6 F6rum munkajaban. TObbszOri U1&ek naplrend~n szerepelt a KOzoktatAsi TOrveny tervezetenek megvitatasa, met yet atfogalmaus UlAn eljuttattunk a MtlvelOd~ es KOzoktatasi Min-ba. Legut6bbi U1~n az MDF 11. FogyatekosstigUgyi Konferenciajan elhangzottak megvitatasa volt a f6 napirendi pont. TavaJy novemberben - egy llrlap kitoltesevel - bejelenlkezlonk a KOzokt. es Mtlv. Min. Alapok ~s AlapftvAnyok oszt~ara, azon - iltaluk ismertetett - ~I ~rtek~ben, hogy szamit6g~pes nyilvantartassat, tanacsadassal, koordinalbsal segftse a ktuonboz6 alaphvmyok munkajat. Vtsszajelz~st eddig t61uk nem kaptunk. Ez~v j6niusaban -szint~n a fenti miniszterium - KOzoktatAsi KoordinAci6s IrodAja kere~re toitottunk ki egy reszletes t'lrlapot, celja szerint a miniszterium, az erdekvedelmi ~s a szakm~ civil szervezetek kapcsolatainak kiepftese erdek~ben. Az Iroda - els6 l~pcs6ben - a bejelentkezett szervezetek cfmeinek egymb rendelkez~~re bocsajtasaval szeretne a kapcsolattartbhoz segfts<!ge. ny1ijtani. Reklam, propaganda es tomegkommuni/uicios tevekenysegeink 1992.Aprilis 7 -en a Magyar Hirlap Heti Patika rovataban me&jelent cikkel kaptunk el6sror nagyobb nyilvanossagot, majd ezt kovet6en a RAdi6 11 ~ a lv II budapesti regionalis ad6kban kaptunk lehet~get teveken~gunk bemutatasara. A majus 28-i f6rumunkat kovet6en a Sorst!rs.ak c. televw6srehabilitaci6s magazinban nyilatkoztunk., majd ism~t a RAdi6 II vend~gei voltunk.. Kiemelked6 a SzoInokoo megval6suj6 infonnaci6s tev~kenyseg Farag6 P~ter kozremtlkodese iltal. SzAmos hfradas IAtott napvilagot a helyi sajt6ban, a regionalis 1V ~ radi6ban ugyancsak sz6t kapott alapftvanyunk. Legut6bb okt. S.-en adott r6lunk.. hirt a radi6 wkapaszkod6 w 'c. adasa, Ide tarom - ha nem is szorosan - az orsz.aggyt1l~ kepvisel6kkel tortent kapcsolatfelvetel: Dr, Fodor Gaborral, Dr. Sui Peterrel es Dr. Vfzy BeIAval ismertettuk meg problemainkat,lobbyztunk ~rdekeinkert. PiUanatnyi eredmeny oidalar61 ez a kapcsolat meg nem nevezhet6 sikeresnek, de alapnak igenis tekinthet6. F6Ieg akkor, ha f6bb probiemiinkr61 rendszeresen tudnink a kepviel6k.et ta~koztatni. Pa/ytizoJaink Ez evt61 kezdve rendszeresen megkapjuk a P~Azat-figyeI6 c. kiadvanyt, mely pa]yazati kilrasokat ~ azok femteleit kozli. Flmondhat6, hogy szdkos penzogyi lehet6segeink miatt megpr6bll1unk. majd minden - tevekeny~gunk. alapj6n illeszthet6 - pa]yazaton resztvenni. Anyagi e redm~nye idwg k~t palyazatunknak volt. 5

6 EGYOTTM(jKODtS c. ujstfgunk KiadvAnyunk terjedeleme b6volt es min6sege javult az eirn6lt id6szakban. Nagyon kivanalos voina, hogy legyen az 6jsagnak egy legalabb 4-5 f6s szerkeszt6bizottsaga, akik egyreszr6j a cikkek IrasAt, OOsze&yOjt~ t tudnak vegezni, masreszt a friss inform<ici6khoz val6 hozzajutas azt ki'vanna meg. hogy reszt vegyenek azokon a rendezvenyeken, ahonnan tud6sitani erdemes. Csapatmunkaval megval6stfhat6 lenne, hogy evente 4-5 6jsagot juuassunk friss infonnaci6kkal a sz016knek. erdekelteknek. Fischer Zolttin Hartmann, Hannelore: HaliasserOlt gyermekek koral fejlesztese - a szolok szerepe (2. resz) A hallas teruiete Mlutan a kornyezet zajalt a gyermek csak reszben vagy torzftva eszlell. nagyobb ftgyelmet kelt a szol6knek arra fordftanluk, hogy erzekeltessek a hangokat. Egy pelda: A kutya ugat. Mlndjarl ezulan bejen az apa a szobaba. A j61 hallo gyerek ebb61 ezl "ta"-'ija": ha ugal a kutya, mlndjart bejehelapua szobaba (a munkab61 esle). A hallc\sserolt gyermeket sok fokozaton at kell erre a komplex eszlehflsl elrnenyre ravezetnonk. "Az Itt k\v6 kutya ugat. (Megslmogaljuk) - Hogy cslnal a kutya? (T edd ra a kezed) - Ez a kutya ugat. - Flgyelj. ugala kutya sib. Igy tanulja meg a gyerek, hogy az akusztlkus benyomasl esszekapcsolja a vlzualissal es a laplntaserzettells. Foolos, hogy a gyermek saj'" leslmozgasanak hangbenyomasall ludalosan tlszlelje. vagyls sajal besztldtll, futasal, lapsal sib. Mlndlg beszeljen bele a gyermek a kezl mlkrofonba is, es erzekeltessok vele, hogy saj'" mozgasal-pl. ha rregazza a cs6rg6dobol. megfujja a sfpol - hangol kellenek. A kommunlkacl6 terolete Az QnOk szamara fontos, hogy - Ogyeljenek gyermekok kommunikacl6s Jelzeseire es reagaljanak Is ezekre mimlkaval tis beszoodei. - QnOk Is adjanak jelzesekel. amelyekre a gyermek valaszolha!: lemi QnOk kommunlkacl61 kezdemenyeznek ilgy. hogy a gyermek megarlse. mil Is akarnak. meg akkor Is. ha a beszedel meg nem ert.1 meg. - OOOk hlggyenek abban, hogy kepesek a gyermekkel kommunika.lni, vagyis bfzzanak abban, vannak k6z6s dolgok a gyermekkel va l6 kapcsolatban, amelyekrol gondolatokat cserelnek. 6

7 A beszed terolete A haliassergltek pedag6gusal kezgi soknak sikerolt a hall6 gyermekek beszedfejl6deset megismetelnl hall3.sserolt gyermekeknells. Nagyon fontos ennek soran a szula kett6s szerepe: kl kat! talalnia. mit Is akar mondant a klsgyerek, akinek meg hllinyoznak ehhez a megfelel6 szaval, es meg kell nekl fogalmaznla azt. amit a gyerek szeretne k6z6 lni. Ezt k6vet61eg valaszol. reagal csak a maga reszer61 a szula. - Tevekenykedlen az anya gyakran egyott a gyermekkel, majd vonja be ezt a tevekenys6geta kommunlkacl6ba. - Kfserje beszeddel a tevekenysegeket. hlszen kezdetben csak az anya too beszedet vlnnl a kommunikacl6ba. - A mlmika, a termeszetes gesztusok as az egyertelmu hangsu/y. beszeddallam segitl a megertest. - A gyermek kommunikacl6s megnyilvanulasalt komo/yan kell vennl. meg kell6ket ragadnl as helyette szavakba, mondatokba 6ntenl. - Ha mar kezd beszelnl a gyerek. vanja be els6 megnyllvanulasalt a kommunikacl6ba es kfsereljuk meg meglsrneteltetnloket. - Biztassuk a gyermeket, hogy kiserje hanggal, besz6dde1 tevekenykedeset. Hagyjunk nekl eleg ld6t az Isrnetlesre. Hatarkeroosek Nagyon nagy feladatot jelent egy haliasserolt gyermek szol6jenek lenni. Rovld IdeSn belul kell tajekoz6dnluk a fejlooes-ielektan es a konmunlkacl6selrnelet otyan kerdeselr61, amelyet rendes korulltl6nyek kozott a szakemberek az egyetemeken sajatftanak el. Emellett meg az is szoksegesse vallk, hogy a gyermekokkel val6 minden kapcsolatukban nagyrnertekben tudatosan, tervezetten, fegyelmezetten.,yllvanuljanak meg. Az a feladatuk, hogy belnditsak, er6sitsek kommunlkacl6s kapcsolatukat a' gyermekkel OS eljuttassak a hangos beszoohez. Ez a szul6k szamara nagyon komoty feladat. Mlvel magam nem szakemberkent, hanem ugyancsak szol6kent fejtem kl gondolatalmat. fontosnak erzem, hogy befejezesoi bizonyos ~hatarkerctesekr61~ sz6ljak. Nagyon sokszor eltem meg gyerrnekemmel ezeket a hatarokat. Az egylk az a behatarolas, amlt anyakent erzekelek. Hogyan Is slkeroi nekem, hogy mlndlg atgondoltan banjak a gyermekkel, hogy Ugy Iranyftsam nyelvl magatartasomat, hogy mine I t6bbet fogjon fel a gyerek k6zleselmbol? Hogy erem el, hogy a gyermek ne vegye eszre klmeroltsegemet. torelmetlensegemet, amiert mar nem reagalhatok spontan m6d0n, hanem calzottan kell, hogy kommunikaljak. Aztan itt van a csaiadom behatarolasa. ltt van a ferj, akl kozalnl akar valamit, saki IYJ'j erzl Joga van ahhoz, hogy kovetlenoi kommunlkaljon velem. Aztan itt van a testver. aklnek megvannak a maga gondjal esszlntenszuks6ge vanaz en ld6mre. Mikozben teklntettel vagyok minden csalalcftagra. aklk mind felellk energlaimat. csak rltkan jutok hom, hogyan Is juthatnek egy kls szabadld6h6z, amlt magamban t61thetek el. Felretegyem a vagyalmat? Meddlg tolhat6k ezek kl? Masreszt: nem minden er6mre van szuksege ennek a haliasserolt gyermeknek? Ugy erzem magam, mintha ide-oda rangatnanak, as att61 felek, senkinek sem tlk10k mar eleget tennl. 1

8 Ebben a neh8z helyzetben olyan gondolatalm Is tamadnak. h.itha nem Is IesZ majd kapes a gyermek az an koinmunlkaci6s elvarasalmnak megfelelnl. Csak nem terhelern alland6an tul? Vajon nlncs-<> valamllyen rasztell.esftmeny zavara? Van amlkor azon kapom magam. hogy egy ordogl kbrbe bonyolodtam. Mlnel energlkusabban pr6balorn megval6sftanl a gyermek "fejlesztesenek" feladata!. annal kevesebb er6m marad arra. hogy Ugyeljek a gyermek jelz6selre. amelyek talan eg6szen mast fejeznek kl. mint ami nekem most otyan fontosnak tonlk. Ebben a helyzetben nagyon segft. ha mas haliasseroit gyermekek szolelt Is meglsmerjok. aklkkel gondolatokat cserelhetfxlk. hiszen 6k Is Ismerlk ezeket a. behatarol6dasokat. Elmondhatjuk gondjalnkat as klcslt meg Is konnyebbolhetonk. klsse mas szemsz<igb6llatjuk meg a helyzetet. A haliasserolt gyermekek szol6janek legjobb kommunlkacl6s partnere a maslk. hasonl6 problamalval kozd6 szoi6. Ez a kbr meg6rtl mlndazokat a gondokat. amelyet a "haliasserolt gyermek a csaladban" cfmsz6 jellemez. s amlt komolyan kel1 vennl es meg Is kell ertenl. Martin, Sigrid Az 5 beszedhanggal vegzett Ling fele teszt (fordftotta: Dr. Csanyj Yvonne) A halliisseriiit hatekonysaganak gyakorlati feliilvizsgiilata. Ezt a tesztet a kanadai Daniel Ling dolgozta ki sziilok. tanarok es terapeutiik szamara. Eszak-Amerikiiban a halhisnevelesre aiapozott nyelvfejlesztese minden kovetoje ajaruja az aikalmazasat. A sziilok egyszeriien euenorizhetik minden reggel a hallokesziilek miikoookepesseget. Napkiizben ajaruatos a gyermek bevonasavai - ha mar vegezhet6 vele az eljaras - az 5 heszmhang meghallasat jatekosan beiktatni.. fgy biztosithato az ellenorzes es emeliett a tudatos hallas gyakorlasa is. Feltetleniil el kell vegezni a tesztet minden gy6gypedag6giai foglalkozas elot!. a gyermek i1yenkor beiillitooik a koncentniit odafigyelesre. Kiilonosen ajaruott a teszt elvegzese a hallokesziilek kiviilasztasa estvagy beiilli tasa utiin. hogy igy is euenorizhessiik az eszleles minoseget. MI Is a teszt h!nyege? 5 heszmhangot (a. i. u. s. es sz) mondunk be. melyek kepviselik a heszed teljes frekvenciamezejet. Azert haszniiljuk. hogy megauapithassuk. hogy a gyermek a kelio kesziilekeivel meg tudja-e erteni a heszedet. A sziiloknek es a tanaroknak ez az euenorzes egy eszkiizet adja adatokat szolgiiltatva arrol. mely bangokat kepes a gyermek meghallani es egymastol megkiilonooztetni. A gyermek behunyja a szemet. Valamilyen mooon- pi. tapssa\. egy potty rajzolasiivai. egy epitokocka elhelyezesevel - jelzi. ha meghallotta a hangot. vagy nagyobbaknal mar meg is ismeteltethetjiik vele a 8

9 hangot a tevekenyseg vegrehajtasaval egyidejiileg. A beszelonek a gyermektol val6 tavolsagot egyenileg niivelhetjiik. Mlral blztosft adatokat a teszt? - Ha a gyermek 1000 Hz-ig' hall meg kellene hallania az ii. i. es u hangokat. azaz ha nem is tud e hangok kiiziitt felteueniil kiiliinbseget tenni. de jelzi a meghallast. - Ha a gyermek halliisa eleri a 2000 Hz..,t. ugy mar az s hangnlil is jeleznie kell az el6bbi hiirom hangon kiviil. - Ha eleri a hallas a 4000 Hz..,t eszleinie kellene az sz hangot is. Mire kavetkeztethetunk az adatokmi? Ha a gyermek jelez az s-nel ugy meg kellene hallania az i-t is es meg kellene kiiliinbiiztetnie az i-t az ii-t61. hiszen az i 2. felhangja ugyanabban a frekvenciatartomiinyban fekszik. mint az s-e. Ha a gyermek meghallja az u-t. de nem jelez az i-nel. akkor a magas frekvencilikon besziikiil a frekvenciatartomiiny es emellett az ais6 frekvencilik sav jaban ( Hz) oem megf elelo az erosites. hiszen az u es az i I. formansa megegyezik (Iiisd az abrat. amelybiil kideriil. hogy az i. u es a hangokoak tiibb frekvencian is megjelennek a hangi iisszetevoi - a fordit6 megjegyzese). Ha a gyermek meghallja az a-to de nem hallja meg az u-t. ugy feltehetoleg nem elegendo az eriisites merteke 1000Hz alatt. hiszen az a I. formiinsa'es az u 2.formiinsa ugyanabban a frekvenciatartomiinyban 750 es IOOQ Hz kozott helyezkedik el. Ha a gyermek nem hall ja meg az s hangot. ugy az ok vagy a hallasvesztesegben. 'Vagy a 2000 es 2500 Hz kiizotti frekvenciasav nem megfelelo erositeseben keresendo. Ha a gyermek nem hallja meg az sz..,t. ugy ennek az oka is a hallasveszteseg vagy a nem megfelelo eriisites lehet. Az ot hangot minden gyermekoek meg kellene hallania. sot val6szinii. hogy nem is tudjiik oket kiilonbiiztetni ha a hallasa hall6kesziilekkel jobb - 80 db-nel 250 Hz-nel -IOOdB-nel 500 Hz-nel -1I0dB-nel - 1I5dB-nel - 85dB-nel 1000 Hz-nel 2000 Hz-nel es 4000 Hz-nel. Mire kell Ugyelnl, amlkor a sztetokllppel ellen6rlzzuk a hail6keszuh!ket? - A kesziilekoek mind az 5 hangot torn tas nelkiil kell eriisitenie. - A 3 magiinhangz6t azonos hangossagunak kell erezniink es a massalhangz6koak is tiszta es viliigosan eszlelheto benyomast kell tenniiik. - Ha az s termeszetellenesen magas vagy mely hangzasu. igy a 2000 es 3000 Hz koziitt nem megfelelo a frekvenciasav rezonanciaja.

10 - Ha magunk sem balljuk az sz-et a kesziilek valamely hibiija miatt. Ugy termeszetesen a gyermek sem hallhat ja meg. (fordftotta: Dr. CslInyl Yvonne) HfREK - INFORMAclOK - HfREK - INFORMAcIOK - HfREK Sikerrel szerveztllk meg HalAsz Judir 65 az Albatross egyuttcs j6tekonysagi koncertjet "Vannak meg rossz gyerekek" cimmel a Kerttszeti Egyetem magytenneben, aprilis IS-tin delutan. A koncertr61 a lv Hfrad6jaban es a Kuru c. iijsagban is hfrt adtak. A fellep6 mllveszcknek ezuton is k5szonetet mondunk szerepltsokert apr. 25. Budapest.: a Gy6gypedag6giai Erdckegyeztet6 F6rum es a Darczi GusztvAv Gy('.;ypedag6giai F6iskola szervezeseben egy gy6gypedag6giai konferencian veuonk reszl. melyet a fogyatekos gyerekek inlegralt es szegregalt neveleslmek kerdeskoreben szerveztck. Ezen a rendezvenyen kilunt a magyar gy6gypedag6gus-tarsadalom megosztottsaga a fogyatekos gyerekek fejlesztesenek kerdesi:ben. - I 992.majus 28-an szeleskort1 es nyilvanos beszelgetllsre hivtuk meg a Tarsadalombiztositasi F6igazgat6sag iiietekes szakel6ad6it, fol-orr-gegesz s7..akorvosokat, gy6gypedag6gusokal, hall Askarososdotl gyerekekkel fog\alkoz6 szakembereket es a szol6kel. Temaja a TArsadalombiztonsa.gi lorveny minket kozvetlenui erint6 kerdesei, a gy6gyaszati segmeszkoz ellatas tovabbi rendjere vonatkoz6 informal6das, a kozvetlen kerdesfelelet megteremesenek a lehet6sege volt az erintettek kozatt. A nagysztim(i szo\6 erdek.16d6 ktrdeseire adott hivalalos valaszok nem voltak kielegft6ek, hiszen a lehet6segeknek inktibb a sztlkfte~ r61, mint azok b6vfteser6t esett sz6. RendezvenyUnkon ou voh a Pccsi MlV korzeti stodi6janak stabja is, es a kovetkez6 Sorstarsak c. adasban bemutattak a felek Alltispontjait kepvisel6 nezeteket. 10

11 jun. 4.-en Szolnokon: "Korai hall<isseroles es haluisneveles " dmmel Jeisz-Nagykun-Szolnok megyeben szervcztonk eg,y szakmai tanacskozast a meg,ye szak- es gyennekorvosainak, audiol6gusoknak, szakasszisztenseknek, pedag,6gusoknak es erdekl6d6knek. Az el6ad6k Dr. Csanyi Yvonne es Simon Meiria voltak szeptember 3. es 6. k~zott kerthi megrendezesre a Barczi Gusztveiv Gy6gypedag6giai Tanarkepz6 F6iskolan a "HallasserOltek hallasnevelesre alapozott fejleszt~nek feltetelei es eredmenyei" dmll konferencia. Neves el6ad6k erkeztek az Eg,yesOIt Anamokb6l, Kanadab61 es Nemetorszagb61. Reszletesen elemeztek a hallasseroles korai felismeresenek szakszenl etjarasat, a diagn6zis elmz6d6 folyamatjelleget, a korszeru iuesztekekben rej16 lehet6segeket a hangmin6seg javft;1seira a hallas-beszedneveles pedag6giai lehet6scgeit, valamint a cochlea implant.ki6nak nevezett motet eljarasat es az azt k6vet6 gy6gypedag6giai fejlesztest. A konferencia el6ad6i I1ltal itt hagyott irasos anyagokat lefordftjuk es hozzaferhet6ve tesszok a szakemberek es a szoi6k szameira is. A tavalyi ev megkezdett gyakolatat k~vetve az iden is nagy segftsegonkre volt a HallasserOltek Orsugos Sz6vetsege. A Uirsadalornbiztositasi F6igazgat6si1gt61 kapott k0l6nkeretokboi Alapitvanyunk hallasserolt gyermekei sumara szerveztek be 26 db URH ad6-vev6 keszuleket. Ket tipus - a Sennheiser es a Viennatone - kozoi kaptak valamelyiket - csekely tcrites elleneben - azon gyerekek, akik szolei ezirfinyil kerelmet nyiljtottak be a HOSZ-ba. A STARKEY Kft nemcsak a 19 db Sennheiser tfpusu ad6-vev6 nemetorszfigi beszerzc.set cs bonyoliteisat, hanem azok Araib61 40% kifizetes:et is vallalta. Alapitveinyi hozztijeirull1saval igy t6bb kisgyermek juthatott a szinte nelkol6zhetetien keszolekhez. Nagymertekll segitseguket ezuton is koszbnjok. E lap hasabjain szeretncnk kulan is kosz6netet mondani Webeme Bir6 Evanak, aki a HOSZ-ban nagy kitartassal, id6t es raradtsagot nem ismerve,sok-sok utanjarl1ssal intezte nekonk az ad6-vev6 keszolekek beszerzcsevel kapcsolatos hivatalos Ogycket. Fl1radozasait ezuton is kosz()njok~ Megvaltozott alapitvanyunk korai fejleszto Os tanacsadojanak dme. mely korabban a Koszcinszko TaM utcaban volt. Az iij Clm: Budapest XIII. AngyalfOldl 6t 29. A zongoraorak is itt folynak oktobertiil. A ket gy6gypedagogus: Hajos Erzsebet Os Simon Hajnalka ~ OTTHONI FOGLALKOZAsOK Schmldt-Giovannini, Susan: A legklsebbeknek. Itt van az IIsz... Remelem. hogy "kezoolnk" - azok a gyerokek,aklk csak a nyor 016tt kaptak keszoleket, Ugy hogy most mar alland6an vtselik eket, amikor ebren vannak. Most mar reagalnlok kellene hangokra es egyes k6rnyezetl zajokra. II

12 ElmUltak a lorr6 napoi<. tobbet tart6zkodunk a h8zban es a h8z karol. Ne lelejtse el. hogy besz8dben1s k~ejezzen minden tevekenyseget. am~ On a gyerrnek k6ze18ben hajt voge. Meg akkor Is. ha a klcsl meg nem beszell " Misi. anyu 60" (kozeledjin< lassan) " Hello. klcslml No de hoi van a Mlsl? "Itt van Mlsllltt vanl" " Flgyeljl Anyu bekapcsolja a porszrv6tl... Halloml".. A 3. evt61 (ha eieg koran kezdtuk el a lejiesztest): Ismetelnin< keliene a napl6t es a nyaron tortenteket mult IdOben elmondanl FCKOOtCnk a strandon. Mar vege van a furd6snek. Mar nem mehetin< a strandra lix6ctl1. Mar nem lehetin< kim.!.lost hollixodhetin<?" vagy: Nezd csak. Itt utaztunk a haj6val.(olvassuk lei a berrt szoveget)!.lost mar nem utazunk a haj6val A haj6k a klk6t6ben allnak (talan nyllik ra Iehet6seg. hogy ezt Is megnezzek) vagy: Anya: Hollaktunk Itt? Gyerek: Haz. A:!gen. egy nyaral6ban laktunk. De most mar nem. t.\ost mar otthon lakunk meglnt. Gy: Kutya. A: Hoi van a kutya kepe? Itt van -Igenl Van nekin< Is kutyank? Gy: Nem. A: Nem. nekonk nines kutyank. stb Egy seta alkalmaval gyujthetonk talan cslpkebogy6t. tobozokat. gesztenyet es ebb61 keszrthetin< egy nyaral6t. Hasonlrtsa assze a napl6 seg!tsolgevel. hogy ml az. ami otthon Is van. ml az. amlt a nyaron mashol Iattak. Ha nem Is utaztak el nyaroo valahova. elmenyel voltak a gyereknek. amelyek 6sszel mar nem tortenhetnek meg. pl. egymas lelocsolasa a kertl toml6vel. A "nagyok" Sok szolo ell meg szorongassal a gyermek belskolazasat. Kerek mlndenklt. hogy gondolja at lijra meg lijra: Barmennylre Is Izgatott On -ez nem valtoztat az eser1"l6nyeken. Magyarazza el a pedag6gus az UAH-s ado-vev6 mli<6deset. meselje el nekl- talan otthon egy csesze kaye mel lett - hogy hogyan beszeljen a gyermekkel. s adjon nekl alkalmat. hogy meg1lgyelhesse. On hogyan beszel a gyermekkel. Kerem arra, hogy ugyan(gy kezelje a gyereket, mert a t6bbl ezet, semml klvetelezes. de Inlormalja Ont rendszeresen arr61. hogy ml tortent az Iskolaban. mlrol tanultak. Azt Is kerje. hogy adja meg az olvasmanyok clmat. meg mlel6tt a pedag6gus loglalkozott volnak veluk az 6ran. Mit es hogyan gyakorolhat On a gyerrnekkel? Olvassa el vele a pedag6gus artal megadott torleneteket. Olvastassom el a gyerekkel egy bekezdest. Tegye lei kerdeseket. De nemcsak "kl.hol.hova?" -trpusdakat. hanem "mi8rt. mlnek?" jelieguel<et Is. Kerdezze meg azt Is olykor: "Es te mit cslnalnal?" "Mit gondolsz. hogyan lolytat6dlk a torlenet?" Keszrthet olyan munkalapot a gyerekek. amllyen pi. kl kell szrneznle minden kepet. amlt "a" -t tartalmaz6 sz6ra utal (Iasd abra) 12

13 MeJyik sz6ban van "a"? Szinezd ki! \ ~ ' OOOoooO ~ 0 o~ O()O ,, ~ I" ". ~ /.- ' ' " 13

14 1. Nevezze meg a gyerek az 6sszes kepet. 2. Kerdezzena kepekkel kapcsolatban. PI: WHany kereke van az autanak?" ' MI hajtja?' W Hoi 01 a vezet6? Mi van a kezeben?w 'Mire keillapnl, ha azt akarjak, hogy megalljonaz aut6?' MI az eloise ablak neve?w, Hova t61tek a benzint?' Sorold fel, ml mlndent tudsz cslnalnl a kezeddel? Mesald el, mllyena majom? A kapenvan egy gozhaj6. MlbOllesz a goz? Tudunk mils gc3zt cslnalnl? (Ha nem tuderre felelnl a gyerek, megyonk a konyhaba. Helyezzen egy fed6t l..an egy labasra, forralja a vlzet. A fed6tancolnl kezd. Mlnclg az almany a legjobb magyarazatl Szamolas - gyakran ez a legnagyobb problema kes6bb. Alkalmazza ezert a mlndennapl aletben alland6an az alapmliveleteket lehetoleg az elso tanftcisl naptol, ha nem hamarabb. WAdjal ide 4+2 kanalat! Mannyi van nalam?" Vegyel el 2x2 almat. Most 5-en vagyunk. Eleg lesz?" "Idenez Itt van 10 krumpll. 6-ra van szokseg. Mannyl marad?" MerjOnk sulyt, hosszusagot, becsoitessonk elottel Hasznaljuk minden adand6 alkalommal az 6rat. '4 6rakor megyonk a... Itt all a nagymutat6 as Itt a klcol. Mest 2 6ra van. Meg van 2 6rank: Naponta valon mennylt tanuljunk, gyakorollunk a gyerekkel? 2 aranal r.em t6bbet beleertve a feladatok megfrasat Is. Term&szetes nem elemezhet minden kepet olyan reszletesen, ahogyan azt a fentlekben lefrtuk. De 2-3 beleter az loobe. Fontos, hogy a "teraplat" beepftsok a feladatokba, s a gyerek tudja Is, hogy nekl t6bbet kell tanulnla, mint azosztalytarsalnak. A nagyobb gyerekeoknek mar egyoooi kejlene etvegeznlok, de a nagyobb osztatyokban Is kl kell Oket meg kardezni, s szokseg szerint magyaraznl Is. Gondolkodjunk megls mlndlg ezen a szlnten a gyakorlatban as nemcsak a tanul6asztalnal. 8 POSTALAnANKBOL Besztimol6 DebrecenbOl.EmIekezetes esemeny volt juniusban a Szi:chenyi uti iskolaban es nevelootthonban. Egesz napos programmal nyilt szakmai napot tartottak. A tanul6k lak6helyeriil illetekes onkormanyzatok kepvise16i. megyei es varosi gy6gypedag6gusok. sziiliik vol tak a meghivottak. Gyermekszinjatsz6k adtll elii: A TIZENKET H6NAP - cimii pantomime!. Igazgat6nii es a tanarok szamoltak he az iskola multjar61. jeleneriil es a jovii terveiriil. 14

15 Bepillantast engedtek a szakkoriik munkajaba az egosz iskolaban. Szepen megrendezett kiallitast tekinthettek meg a megbivottak Os az erdekl6dil sziililk. Ezt a kiillitast szeretnenk a varosban tiibb helyen bemutatni. Delutan eszmecsere volt, tanarok, megbivottak Os a sziiliik egyesiiletenek kepviselili kiizott. Tartalmas, esemenydus Os basznos volt ez a nap mindenki szarnara. A HALLAssERULT AATALOKERT alapilvany "20-ezer Ft-ot adott a gyerekeknek a tanulmanyi kirandulasra. PIiSZ/or Slindome "li;~~ t""':l Mire kepes a halldsneveles? Sulyos fokban nagyotha1l6 kislanyommal Mariettaval5 eves koraban kezdtiik el az intenziv hallasnevelest. Els<ikent hangutanz6 illatbangokkal pr6balkoztunk - miau, vau, brumm-brumm, bap-hap. Teljesen bizonytalan visszajelzeseket kaptunk. Heteken at gyakoroltunk, de meg mindig alig volt igazan ertekelhetil, biztosan j6 visszamondasunk. Kozben valtogaltluk is a bangelmenyeket: 15

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

MESE, MESE, MÁTKA. IBBY Konferencia 2009. Fordulópont 44 21

MESE, MESE, MÁTKA. IBBY Konferencia 2009. Fordulópont 44 21 Mese, mese, mátka címmel szakmai konferenciát rendezett az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) 2009. január 19-én, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában. A téma: az olvasás, olvasóvá

Részletesebben

A ftszolok A HALLASSERULT GYERMEKEKER'F EGYESOLE'r idoszaki kiadvan a 1. evfolyam 1990. november

A ftszolok A HALLASSERULT GYERMEKEKER'F EGYESOLE'r idoszaki kiadvan a 1. evfolyam 1990. november A ftszolok A HALLASSERULT GYERMEKEKER'F EGYESOLE'r idoszaki kiadvan a 1. evfolyam 1990. november 1. Sz3m KA~';CSoNf VoLT 1\1 ';Vol>A'!J,AIJ. A ''ie1l..ewqwl.(til. e'""c\,(e.'-"~nk. \(~'ttu"u(;. ~ATiKoWAT:

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók . Si Rö la da Világ ajno ság N m mu a ozha a si Óvodás O szágos lnö ségi lés... 32 6 Si Világna ja 4 14 Mi ll udni a ha ili áci s á yá l? Ella ici u ya, d iási s g ség 10 15 Baja Vá osi Sz v z év s 20

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

Pordány Sarolta. Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november)

Pordány Sarolta. Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november) Pordány Sarolta Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november) Második alkalommal rendezett felnttképzési konferenciát a Felnttképzés Fejlesztéséért Egyesület (FFE) és a Tudományos

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

A Budapest Airport által javasolt zajvédelmi programra érkezett javaslatok és észrevételek összefoglalója

A Budapest Airport által javasolt zajvédelmi programra érkezett javaslatok és észrevételek összefoglalója A Budapest Airport által javasolt zajvédelmi programra érkezett javaslatok és észrevételek összefoglalója A Budapest Airport 2007. januárjában és februárjában immár második alkalommal lakossági fórumsorozatot

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Interjú Virányi Zsófiával az mrns.hu portálon

Interjú Virányi Zsófiával az mrns.hu portálon Hírlevél 2012. április ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek Interjú Virányi Zsófiával az mrns.hu portálon Tanszékünk volt munkatársával, Virányi Zsófiával

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Sajtószemle 2015. november 11.

Sajtószemle 2015. november 11. Sajtószemle 2015. november 11. Napi.hu Tízmilliárd ment egészségügyi informatikára A teljes e-egészségügyi rendszer kiépítése nagyságrendileg 10 milliárd forintjába kerül az államnak, ennek egy komponense

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

XI. JEGYZŐKÖNYV. Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos részére.

XI. JEGYZŐKÖNYV. Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos részére. XI. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 25-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom Jelen vannak: Bóta József Sándor polgármester Boda Sándor

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

Az OMSZ és a Napsugárzás-védelmi Testület tudományos napján az idei nyár szélsőséges időjárási eseményeit és azok emberekre gyakorolt hatását

Az OMSZ és a Napsugárzás-védelmi Testület tudományos napján az idei nyár szélsőséges időjárási eseményeit és azok emberekre gyakorolt hatását Az OMSZ és a Napsugárzás-védelmi Testület tudományos napján az idei nyár szélsőséges időjárási eseményeit és azok emberekre gyakorolt hatását mutatták be a szakemberek. Páldy Anna elmondta: az idei nyár

Részletesebben

A Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatai, kiterjesztésének lehetıségei

A Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatai, kiterjesztésének lehetıségei A Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatai, kiterjesztésének lehetıségei A Biztos Kezdet (Sure Start) elnevezéső programot az 1990-es évek végén az Egyesült Királyságban hozták létre a gyermekszegénység

Részletesebben

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 kutatási zárótanulmány MOBILITÁS Ifjúságkutatási Iroda (a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet jogutódja) Készítették: Dankó Adrienn Berényi Eszter Ságvári Bence Máder Miklós

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

5. 3D-s élményteremtő eszközök...137 6. Az árajánlatadás mesterfogásai...161

5. 3D-s élményteremtő eszközök...137 6. Az árajánlatadás mesterfogásai...161 5. 3D-s élményteremtő eszközök...137 Az első benyomás mindennél fontosabb...139 I. Nyomdai anyagok...139 1. Egyedi névjegykártya...139 2. Könyv...140 3. Kaparós sorsjegy...140 4. Kilincsreklám...140 5.

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 3/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 4. TARTALOMJEGYZÉK 4/2009.

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL I. Minőségpolitika és minőségfejlesztési rendszer I.1. Az intézmény minőségpolitikájának megvalósítása:a minőségirányítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben A Pekingi Kínai Zeneakadémia 2005-ben a Cimbalom Világszövetség 8. kongresszusán Pekingben abban a tiszteletben részesített, hogy vendégprofesszorukká neveztek

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Elnökségi beszámoló, 2011

Elnökségi beszámoló, 2011 Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Elnökségi beszámoló, 2011 I. Elnökség, mint testület elnökség munkája Ülések: jan. 7., febr. 4., márc. 4., ápr. 1., máj. 6., jún. 30., aug.4., szept. 2., okt. 7., nov.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ábrák: PLANTRONICS C65 DECT GAP vezeték nélküli headsethez. Ábra jelölések. Asztali állvány 1 Mikrofon 8.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ábrák: PLANTRONICS C65 DECT GAP vezeték nélküli headsethez. Ábra jelölések. Asztali állvány 1 Mikrofon 8. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLANTRONICS C65 DECT GAP vezeték nélküli headsethez Ábrák: Ábra jelölések Headset Asztali állvány 1 Mikrofon 8 Hálózati adapter 2 Hangszóró 9 Hálózati adapter csatlakozó 3 Beszéd gomb

Részletesebben

Módszertani füzet. Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához. Szép-Magyar Ágnes

Módszertani füzet. Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához. Szép-Magyar Ágnes 1 2 Módszertani füzet Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához Szép-Magyar Ágnes 3 Előszó Pont egy évvel ezelőtt kelt életre egy olyan elképzelés, ami hosszú-hosszú időn át érlelődött bennem. Hihetetlenül

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Beszámoló a 2008/2009.

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

OPERÁLT VETERÁN TALÁLKOZÓK - T Ö R T É N E T Ü N K

OPERÁLT VETERÁN TALÁLKOZÓK - T Ö R T É N E T Ü N K OPERÁLT VETERÁN TALÁLKOZÓK - T Ö R T É N E T Ü N K Mottó: Hiszen tíz évvel ezelőtt én is Békéscsabáról Nyíregyházára utaztam, hogy tíz percet beszélhessek valakivel, aki túl volt a műtéten! 2004. december

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2015 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Részletesebben

Ez egy csoda volt mifelénk így mondják

Ez egy csoda volt mifelénk így mondják Ez egy csoda volt mifelénk így mondják Békéscsaba alpolgármesterének szavaival élve, ez egy csoda volt. A XXI. Országos Szólótáncfesztivált február 22-24. között rendezték meg Békéscsabán, s melynek az

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL Sződi Sándor (IFKA - Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. minőség szakértő) A jövőben egyre nagyobb szerepe lesz az okos vállalatvezetők körében a benchmarkingnak, mivel a verseny

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási csoportunk. februárjában és márciusában végezte el a kétévente esedékes partneri igény-és elégedettségmérést. Megkérdeztük a szülők, tanulók,

Részletesebben

Ami a tankönyv lapjai mögött van

Ami a tankönyv lapjai mögött van Történelemtanítás a gyakorlatban Ami a tankönyv lapjai mögött van Személyes emlékek a történelemórán Gönczöl Enikő A tankönyvekben szereplő tények és leírások többnyire mint tőlük távol eső, elvont dolgok

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Hétvégével beindul a nagyüzem a pályaversenyek terén is! Junior VB re tekintő

Hétvégével beindul a nagyüzem a pályaversenyek terén is! Junior VB re tekintő Hétvégével beindul a nagyüzem a pályaversenyek terén is! Junior VB re tekintő Javában készülnek a Héraklész Bajnok Program versenyzői is a nyári megmérettetésekre. Szeretném megosztani a kedves olvasókkal

Részletesebben

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle Mitől parlament egy törvényhozó szerv? SZABÓ ZSOLT Mitől parlament egy törvényhozó szerv? A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle A fenti kérdés kapcsán néhány találó felvetés

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Ficánkoló óvoda - Oviújság, 2011, tél

Ficánkoló óvoda - Oviújság, 2011, tél Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok érkeznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok. Adhattok nekik szeretetet, de

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2013. december 2-án, hétfőn, 10 óra 45 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

VárosKépviselő-testülete

VárosKépviselő-testülete VárosKépviselő-testülete Közművelődési, Ifjúságiés Sport Bizottság 2051 Biatorbágy, BarossGáborutca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: kisb@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

Pszichológus munkaközösség Módszertani délelıtt 2010. június 1. Pszichológus Munkaközösség módszertani délelıtt 2010.június 1.

Pszichológus munkaközösség Módszertani délelıtt 2010. június 1. Pszichológus Munkaközösség módszertani délelıtt 2010.június 1. Pszichológus Munkaközösség módszertani délelıtt 2010.június 1. Délelıttünknek három fı célja volt: megismertetni a munkaközösség munkáját illetve azt, hogy személy szerint ki mivel foglalkozik, mi a speciális

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Tisztelt Konferencia szervezık, Tisztelt Olvasók!

Tisztelt Konferencia szervezık, Tisztelt Olvasók! Válaszok Szenthe István "Csacskaságok csöppnyi csokra a "Karsztfejlıdés IX." mezejérıl" c. poszteréhez, amelyet bemutatott a X. Karsztfejlıdés konferencián, 2007 március 24-én. Tisztelt Konferencia szervezık,

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről Rendelet: Határozatok: 21/2015. (VII.10.) 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2015. (VII.09.) 2 J E

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 014/015 A Köznevelési törvény (NKT 011/190) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben