...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre."

Átírás

1 ...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre. Kéve (Mik 4,12) Székely-Mezőség-i református gyülekezetek hetilapja 4. évfolyam 10. szám (124.) március 9. A nő: tetőtől talpig élet Boldog nőnapot! Egy ízléstelen szólásmondás szerint: március 8 a nők napja az év összes többi napja pedig, a férfié. Bevallom, kényszeredetten, s csakis a társaság kedvéért tudok ezen a jópofaságon szórakozni. Ilyenkor, epésen meg is jegyzem magamban: meg is látszik az esztendő nagyobbik részében, hogy a férfi uralja De, mielőtt bárki valamiféle elfogultsággal, és nők iránti elvtelen részrehajlással vádolna, gyorsan meg is jegyzem: nem hiszem, hogy a nők, nemiségük okán, emberi tartásukban és értékükben bármennyivel is értékesebbek lennének, mint a férfiak. Eszemben sincs ilyet állítani, hiszen megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. (I Móz 1,27). Nem értékesebbek, de másak! Istennek valamiért úgy tetszett, hogy férfivá és nővé teremtette az embert a nemi kétféleség a Teremtő akartában BZS a n aran c slig e t b allad ája ültessünk narancsmagokat mondtam és ne feledjünk majdani ligetünk közepén egy sornyi fövényt megőrizni a holdfényösvénynek aztán megnémulva figyeltem ahogy kiszorítod a narancslevet fogant. Az ember teremtésének másik leírásában találunk egy magyarázatfélét is: a férfinak hozzáillő segítőtársra volt szüksége. A férfinak szüksége volt egy társara mégpedig: hozzáillőre. Akárhogy boncolgatnánk, tény az, hogy egymásnak és egymásért teremtette őket. A homoszexualitás vehemens bírálói mindig a teremtés rendjének védelmében mondják ki könyörtelen ítéletüket: az a természetes, ha a nő a férfiban, és a férfi a nőben találja meg hozzáillő társát, ezért, az azonos neműek szexuális viszonya förtelmes bűn!. Nem is vitatom ezt az igazságot, csak csendben megkérdezem: mi van akkor, ha a férfi nem találja meg a nőben, s a nő a férfiban (Folytatás a 4. oldalon) A pénz beszél, a kutya ugat de, ki vezet? Előválasztási lázban ég az RMDSZ. Ismerős kórkép. Nemigen lepődök meg a választási izgalomban vert hullámok tajtékain. Közéleti forgolódásomnak köszönhetően könnyebben eligazodok az emberi rafinéria labirintusaiban, és olykor szenvtelen, könyvelői nyugalommal írom embertársaim ügyeskedéseit a gyarlóság számlájára. Azon sem lepődök meg, amikor a jók kikapnak, s a léhák nyernek, a választás paklijában minden belefér. Nekem könnyebb, de a választóknak sokkal nehezebb. Ezért szántam el magam erre a nyilvános töprengésre, merthogy, ha jól belegondolunk, végül is a választókat terheli a nagyobb felelősség! A korántsem tökéletes demokráciát jogunkban áll bírálni, de azt el kell ismerjük, hogy az általános választási rendszernek köszönhetően, minden egy-gyes közszereplő, tulajdonképpen közvetlenül a választóktól kapja jogosítványát a köz szolgálatára. Úgyhogy, kedves választók, bármennyire is kellemetlen a nézőtérről azt látni, hogy csapatunk ügyetlenül játszik, voltaképpen mi küldtük a játékosokat a pályára! A demokrácia egy olyan társadalmi rendszer, amely megengedi, hogy szurkoljunk kedvenceinknek, szidjuk az ellenfelet, hurrogjuk a bírót, és az ügyetlen játékostól az edzőig méltatlankodjunk az égbekiáltó szamárságok láttán, de mérkőzés közben nem mehetünk be a pályára helyettük játszani, sípot fújni, vagy stratégiát váltani. Minderre, csak két meccs között kínálkozik lehetőség. És, ez éppen most van! Az előválasztások módszertanáról Egyelőre, az előválasztások idejében vagyunk, amikor az RMDSZ a választók megkérdezésével próbálja meg összeállítani azokat a névsorokat, melyeket végül a közelgő önkormányzati választásokon benevez a versenybe. Kevés olyan politikai szervezet van, aki gyakorolja ezt az úgynevezett belső demokratikus válogatási módszert más pártoknál ez többnyire úgy működik, hogy a párton belül hatalmon levő vezetőtestület néhány tagja összedugja a fejét, és eldönti, hogy kiket indít a választásokon. Tény az, hogy az RMDSZ előválasztási szabályzata alaposan korlátozza az érdekeltségek (Folytatás a 10. oldalon)

2 Vas árn ap Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől (1 Thessz 4,13a) Pál, amint a szakasz utolsó verséből kiderül, vigasztalásul és vigasztaltatásul szánja ezt a gondolatsort. Tény az, hogy a tudatlanság a vigasztalanság okozója. Azt hiszem, mégoly tudattalanul is, de a koporsókat jelző sírkövek is némiképpen azzal nyugtatnak, hogy tudatják: oda temettük az elszólítottat. Persze némileg balga és fogyatékos tudás ez az elhunytak felől, s előttünk a titok éppen olyan súlyos és csendes, mint a mázsás sírkő, melyen élettelen betűk hirdetik az elmúlásba vésett évek emlékét. Isten, hajlandó titkokat megosztani velünk! Ha ezzel a feltevéssel közelítünk hozzá: megfejti önmagát Tudom, egyre kevesebb titok van a világban, de egyet még mindig homály fed, s ettől félünk a legjobban. Olvasd még egyszer: nem szeretné Isten, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől! Hé tfő és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. (4,13b) Vannak sokan, akik azt mondják: alapvető életérzésem a szomorúság. Ez az alaphang már önmagában is nagyon szomorú. Képzeld, ezt úgy is átlehetne hangolni, hogy: alapvető életérzésem a reménység! Tudod, ha jó az alap, akkor bármit fel lehet rá építeni, s ami nem tetszik, vagy nem jó, egy tartós és kemény alapon újra lehet építeni. Tekintsd úgy Jézust, mint egy új alapot őt, aki győzött a halál felett, s ebben a győzelemben rendíthetetlen reménységalapot teremtett az embernek. Ezen, aztán lehet tervezni, építeni, fáradozni, újjáépülni, elölről kezdeni, próbálkozni és kitartóan derűlátónak lenni. Ke d d ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt (4,14a) Olykor, a reménységet úgy szoktuk megfogalmazni, mint: biztos tudást. Például, amikor valamit elölről kezdek, ezzel a felvetéssel indíthatok: tudom, hogy végül jó lesz. Ez egy biztos reménység! Csakhogy, a tudás és a tudásszerzés gyakorta van kiszámítható és valószínűsíthető paraméterekhez kapcsolva. Ebben az igében nem ilyen tudásról, hanem hitről van szó! Jézus áldozatát és feltámadását nem lehet semmiféle tárgyilagos feltétellel megközelíteni. A hitet, pedig nem lehet az értelmes gondolkodás útján megszerezni. A hit, a Lélek ajándéka! Sze rd a az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. (4,14b) Innen tovább, már csak a hívőnek mond valamit az Ige! Ha nem mond 2 semmit, akkor kezdj el imádkozni a Lélekhez: jövel Szentlélek, töltsd be szíveinket éppen! Pál apostol azt mondja a hívőnek, hogy a holtak, akik Jézus visszajövetele előtt elhunytak, nem vesztek a múlt süllyesztőjébe, hanem általa és vele együtt ismét láthatóvá válnak. Nem kívánok spekulációba keveredni, ezért csak annyit kockáztatok meg: az elhunytak, mint a keresztfán megtérőnek adott válaszból is kiderül (még ma velem leszel a paradicsomban ), hogy az elhunytak most is vele vannak. Sőt, mi több: joggal reménykedhetsz abban, hogy viszontlátod őket! Cs ütö rtö k mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. (4,15b) S még valami. Arra is számíthatsz, hogy advented beteljesedése még életedben bekövetkezhet! Számítasz erre?! Vigyázz! Nem azt kérdem, hogy kiszámítottad-e visszajövetelének időpontját, mint tették némely keresztyének, hanem azt, hogy beszámolod-e reggel, amikor ébredsz, vagy amikor tervezed holnapod, hogy akár ma, de lehet, hogy holnap visszajön az Úr?! Nem lenne okos ezt a mondatot Pál és a korai keresztyénség felfokozott visszatérő-krisztus várásának túlzásszámlájára írni. Ebből a beszámítható visszatérésből támad az a feszültség, amelynek erőterében mindig megújul a reménység! Pé nte k először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, (4,16b) Logikus a sorrend. Mintha ebben is Isten emberiránti végtelen megértése látszana: ismeri az Úr az emberi logika rendszerét, s bár nekünk nem áll képességünkben logikus gondolatvezetésünkkel hozzá jutni, de Őneki hatalmában áll a mi logikai ösvényünkön hozzánk közeledni. Ezen észrevételen túl, van itt valami nagyon fontos: akik elhunytak, Krisztusban hunytak el! Aki megaláztatott, vele aláztatott meg a halál által, hogy vele együtt feltámadjon. Túlzás lenne ezt így érteni?! Van, aki ebből az Igéből azt olvassa ki, hogy itt azokról van szó, akik életükben hittek és engedelmeskedtek Krisztusnak. Nem vitatkozok. Majd kiderül akkor! A lényeg: a lényeg az elhunytak nincsenek Isten gondviselésén kívül. Szo m b at azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk (4,17a) Lám-lám, itt a nagy viszontlátás bizonyítéka: velük együtt ragadtatunk el! Velük együtt Ne félj végig gondolni, hogy kiről szól ez a velünk! Gondolj csak nyugodtan mindazokra, akik előtted lettek elszólítva ebből a világból Ugye, általában nem is gondolsz rájuk úgy, hogy egyszer majd viszontlátod őket, sőt velük együtt leszel! Nem szellemidézés ez, hanem valóságos együttlétről szól. Ha végig gondoltad, akkor most gondolj arra, hogy te is el leszel szólítva innen. Lehet ez jó hír is, mert netán megviselt ez az élet és a föld ahol eddig éltél. Persze, lehet rossz hír is, de ne sajnáld, mert az ahová elragad minket az Úr, olyan lesz, ahol Ő lesz minden mindenekben. Brassai Zsombor

3 A szeretetkonyha tizenöt rászorulót szolgált ki hétvégenként Akkor boldog, ha vigasztalni tud Néhány hónappal korábban, szeretetkonyha szolgálatot indított a mezőbergenyei gyülekezet diakóniai bizottsága. Erről kérdeztük Szabó Marg it özvegy tanítónőt, aki bár nem tősgyökeres bergenyei, hiszen tanító férjével alig két évtizede költözött a faluba, mégis a gyülekezet egyik elkötelezett szeretetmunkásaként szolgálja a Krisztus ügyét. Margit néni, a bergenyei gyülekezet diakóniai bizottságának egyik komoly szociális természetű felelősségeket felvállaló tagja, aki igen sok időt és lelki erőt áldoz arra, hogy rászorulókon segítsen. Az elmúlt hónapokban szeretetkonyhát működtettek, hetente több rászoruló gyülekezeti tagnak ebédet főztek. Kérem, mondja el lapunk olvasóinak, hogy hogyan kezdődött ez a szolgálat. Gyülekezetünk diakóniai bizottsága rendszeresen össze szokott gyűlni, s egy ilyen beszélgetés alkalmával felmerült a kérdés, hogy netán azokon is lehetne segíteni, akiknek gondot jelent a főzés vagy azért, hogy nincs miből, vagy betegségük miatt nehezükre esik a meleg étel elkészítése. Eddig főleg a gyógyszerszükségletek biztosítására fordítottuk a figyelmünket, de most úgy gondoltuk, hogy szolgálatunkat ebben az irányban is haszonnal kamatoztathatnánk. Mielőtt tovább mennénk, hadd kérdezzek rá, hogy mikor és milyen indíttatásból alakult meg az úgynevezett diakóniai bizottság? Ugyanis, ha jól értem, akkor ez nem egy alkalmi és véletlenszerűen szerveződő tevékenység, hanem némileg intézményesedett szeretetmunka Igen. Már nyolc-kilenc éve működünk, amióta egy svájci szeretetszolgálati bizottságtól célirányosan kapunk rászorultakra fordítható pénztámogatást. A szerényebb jövedelemmel rendelkező gyülekezeti tagjainknak gyógyszert és kötszert szoktunk vásárolni, de olyan is volt, hogy konfirmálásra készülő, kisjövedelmű családot is megtámogattunk. Különböző alkalmakkor, főleg ünnepeken, szeretetcsomagokat is készítettünk. Tulajdonképpen, a svájci támogatóinktól kapott szeretetet próbáljuk tovább adni a rászorult bergenyeieknek. Hány tagja van ennek a bizottságnak? Négyen vagyunk: két nő és két férfi, illetve a lelkészünk is besegít a munkánkba. Tapasztalatom szerint, nagyon sokan szorulnak gyógyszeres kezelésre, ezért az igények is nagyon nagyok lehetnek. Feltételezem, hogy nem tudnak minden kérést kielégíteni, hiszen anyagi fedezékük, még ha külföldi támogatóktól is származik, az igénylések számához képest, korlátozott. Hogyan döntik el, hogy ki a rászoruló, akit tényleg meg kell segíteni? Az igazság az, hogy mi szüntelen látogatjuk a gyülekezetet, ezért pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy hol van anyagi nehézség. Persze, minden alkalommal összegyűlünk, és megbeszéljük a rászorulók helyzetét, s végül is együtt hozzuk meg a döntést. Milyen rendszerességgel látogatják a betegeket? 3 Naponta, vagy hetente. Ez mindig a szükséghelyzettől függ. Persze, ezt a bizottság női tagjai végzik, kevésbé a férfiak. De, mivel kaptuk ezt a szép megbízatást, mindnyájan rajta tartjuk a szemünket a közösségen. Ez, amolyan felelősség is, amit vállalni kell. Naponta kijárunk a faluba, már tudjuk hol vannak a betegek, s nőtársammal együtt, olykor cserélgetve egymás klienseit igyekszünk minél rendszeresebben jelen lenni a rászorulók életében. Látogatási programunk egyáltalán nem szervezett nem szabunk időpontokat, időbeosztást hanem spontán látogatásokat teszünk az embereknél. Nem szervezetten, de a Lélek ösztönzésére Igen. És ugyanakkor tudjuk már azt is, hogy vannak olyan öregek, akik elvárnak minket, hogy elbeszélgessünk velük, s mindennapi gondjaikat is meghallgassuk. Nemcsak az anyagi támogatás a szempont, hanem lelki támaszt is próbálunk nekik nyújtani. Térjünk a szeretetkonyhai szolgálatra. Hogyan indult, miként szervezték meg ezt a nagyobb volumenű munkát? Előbb öt személynek kezdtünk főzni, de kezdetben, sajnos azzal is szembe kellett nézni, hogy a közösségből megróttak minket ezért a tevékenységért. Voltak olyanok is, akik ellenszenvvel fogadták, hogy mi másoknak főzünk. Persze, mi ezzel nem törődtünk, hanem látván azokat, akik nagyon ráutaltak, elkezdtünk nekik főzni. A megsegítetteknek sem volt könnyű, mert voltak olyanok, akik megszólták őket: te miért mész oda? Vagyis, a rászorulók el kellett jöjjenek a gyülekezeti ház konyhájára? Igen. Eleinte úgy működött ez a szolgáltatás, hogy csütörtöki napon összegyűlt a bizottság, s a pénztárosunknak felírtuk, hogy mit kell vásárolni. Szombaton, beosztva egymást, megfőztük két napra, szombatra és vasárnapra főztünk a rászoruló személyeknek. Eleinte, a rászorulók feljöttek a gyülekezeti házba, s ők maguk vitték haza ebédjüket. Aki pedig nem tudott feljönni, azoknak elvittük haza. Eleinte öt személynek főztünk, de három hónap után már tizenötnek készíthettünk ebédet. Akkor, ez azt jelenti, hogy végül már volt mit aprítani a levesbe. Mennyi ételt főztek? Másfél liter levest, és két napra elegendő második fogást biztosítottunk. Mikor többet, mikor eleget de, egy biztos, az emberek nagyon várták. Nem tudom elfelejteni, hogy milyen örömmel (Folytatás a 4. oldalon)

4 A nő: tetőtől talpig élet (Folytatás az 1. oldalról) azt a bizonyos hozzáillőt mert..., netán a nemek elveszítették természetes identitástudatukat?! Azt gondolom, így, nőnap idején, hogy bizony a nemek önértelmezése is némi revízióra szorul. Véleményem szerint a homoszexualitás a nemek identitászavarának egyik kritikája! Nőnapot ünnepelünk, ezért nem a férfiakról szeretnék szólni. De nem írhatok a nőkről, úgy, hogy ne a férfiakkal való kapcsolatukban beszélnék róluk. Valamiképpen, talán teremtésünknél fogva, szervesen egymásra vagyunk utalva olyannyira, hogy nő nélkül nem tudok férfi lenni, de nélkülem a nő sem tud nő lenni. Éppen ezért csodálkozok azon, hogy a férfiak olykor kizárólagos férfias dorbézolásokban és virtuskodó erőmutatványokban akarnak saját férfiasságuknak imponálni, s az asszonyok diszkréten félrehúzódva, elnézik és hagyják, elfogadják, sőt kerülik ezeket a helyeket, azért, hogy lehessen a férfi az aki, férfi. Mindig is csodálkoztam azon a sajátosan tradicionális vidéki szokáson, hogy az étkezéseknél az asszony nem is terít magának, hanem fennforog, tálal és kiszolgál. Attól nő a nő, hogy kiszolgálja a férfit, a férfi pedig abban éli meg másneműségének elégtételét, hogy ki van szolgálva?! Én nem szeretem az olyan vacsorákat, ahol nem ülnek asszonyok is az asztalnál sőt, az olyan beszélgetéseket sem kedvelem, amelyben a nők nem vesznek részt. Ez, éppen annyira nem természetes, mint az egyneműek szexuális viszonya! Mások vagyunk, de az életnek nincs egy olyan területe sem, ahol ne lenne helye a másik neműnek is legyen az a gazdálkodás vagy a politika világa, presbiteri testület, református szószék, vagy szülőszoba Lehet férfiasan üzletelni, gazdálkodni, politizálni, döntéseket hozni és prédikálni, de ettől csak egynemű, s egyneműségében egyszínű, unalmas és szegényes lesz az élet. Márpedig, annak a költőnek vélem igazát, aki azt mondja, hogy a nő: tetőtől talpig élet (Weörös S.). Nemcsak életadóként élet ő, hanem tetőtől talpig lényéből sugárzik az élet. Ki ne emlékezne anyja ölének dermedt félelmeket olvasztó, kudarcból talpra állító, bánatban könnyitató melegére? Ki ne emlékezne az anyai szó simogatására, arra a suttogó hangra, amely egyszerre nyugtatott és erőt adott? Persze, hogy emlékszel te is ő az: a NŐ! Tetőtől talpig élet Ugyan már, ki az a férfi, aki ne nőből, anyából vagy asszonyból merítené az élet derűjét és fényét? Igen. Ez a legtermészetesebb! Én semmi mást nem kérek a nőktől, csak azt, hogy legyenek nők! A férfiaknak pedig azt üzenem, hogy ne drága bokrétákkal és parfümökkel kedveskedjenek nőiknek, hanem csodálják áhítattal, azt, aki tetőtől talpig élet! Bras s ai Zs o m b o r Akkor boldog, ha vigasztalni tud (Folytatás a 3. oldalról) vártak minket, hogy vigyük már nekik az ebédet. Fájt a lelkem látni ezeket a szegény idős és beteg embereket, de ugyanakkor ez ösztönzött is, hogy végezzem ezt a szép szolgálatot. Meg kell mondjam, hogy nagy örömmel vállaltuk ezt a munkát. A bizottságunkban tevékenykedő férfiak feleségei is besegítettek, így minden szombaton ketten voltunk a konyhán. Meg kell mondanom, hogy mindig türelmetlenül vártam a sorom, legszívesebben minden szombaton elmentem volna főzni. S hadd hangsúlyozzam azt is, hogy egy hónap elteltével, már a gyülekezeti tagok is besegítettek az élelmiszer alapanyagok adományozásával hoztak szalonnát, zsírt, zöldségeket, savanyúságot, tehát, egy idő után elfogadták, hogy mi ezt a munkát végeztek, sőt örültek is annak, hogy tudnak nekünk segíteni. Most, hogy egyelőre beszüntettük ezt a szolgáltatást, voltak olyanok, akik az utcán megállították, hogy megérdeklődjék, lesz-e főzés, segíthetnek-e. Miért szüneteltetik? Hát, előbb csak a téli hónapokra terveztük, s most már benne vagyunk a márciusban. De, az igazság az, hogy a pénzünk is megapadt, úgyhogy nehéz lenne folytatni. Persze, a rászorulók bánják a legjobban, hiszen nekik a nyár is olyan mint a tél. Nem merült fel annak a szándéka, hogy a gyülekezet anyagi hozzájárulásával folytassák ezt a jótékony szolgálatot? Volt ilyen elképzelésünk, de ez most, úgymond, csak a próba 4 volt. Vannak elképzeléseink és terveink a szolgálat kiszélesítésére, de ezt majd ezután fogjuk megbeszélni. Én, nagyon szeretném, mert nekem boldogságot jelent, ha látom, hogy valakinek örömöt tudok szerezni. Hogy hogyan folytatódik, még nem tudom, de remélem, hogy majd a fiatalabbak jobban is meg tudják szervezni, mert én bizony, hetvenöt évesen már eléggé benne vagyok a korban Margit néni azt mondja, hogy benne van a korban, én viszont tudom, hogy a gyülekezeti élet minden szolgálatából ki szokta venni a részét. Rendszeresen ott van a templomban, részt vesz a gyülekezeti rendezvények szervezésében, énekel a kórusban, mindig ott van a bibliaórán, betegeket látogat, főz a rászorulóknak. Honnan ez a nagy lendület? Én, úgy érzem, hogy ez Isten ajándéka, mert mindez nem telne ki az én erőmből. Nekem életcélom az, hogy a kapott szeretet tovább adjam. Úgy érzem, hogy ezt nem zárhatom magamba, hanem rendeltetésszerűen tovább kell adnom. Akkor vagyok boldog, és akkor nagyobb az örömöm, ha valakit tudok vigasztalni és örömet szerezni. Ez teljesen ki is tölti az életemet. Látja-e annak jelét, hogy a fiatalabbak folytatni fogják ezt a szeretetszolgálatot? Reméljük. Példát mutatunk, s hiszem, hogy ez a példamutatás és az Isten megszólítása fiatalabbakat is ösztönözni fog erre a szép szolgálatra. Vannak erre mutató jelek? Igen. Vannak, s biztos vagyok abban, hogy lesznek majd többen is. Köszönöm a beszélgetést, és maradjon Isten áldása életén és szolgálatán! Kérdezett: B rassai Zso m b o r

5 Domahidi Béla A helyes keresést kell először megtalálni Rég nem látott ismerőssel találkozom, futtában kérdezem: hogy vagytok. A válasz tartalmában ismerős, mégis szokatlanul direkt: ha több lenne a pénz, minden oké volna. Gyorsan mondjam el, míg képmutatásom hallgatásra nem kényszerít: én is sokszor így gondolom (csak nem mondom ki) Azt azonban csalhatatlanul érzem, valami nincs rendben e szemlélet körül. Nagyon egyoldalú, eltorzult, rövidlátó. Az nem lehet, hogy minden a pénz körül forogjon, hogy e disznófejű nagyúrral való hadakozásunk határozza meg értékrendünket, ossza be időnket, diktálja életritmusunkat! Több az élet! (Megkérdeznek egy gazdag embert: minek neki az a tömérdek pénz? Hát, hogy befektessem. És minek a befektetések? Hogy pénzt nyerjek. És így tovább ) Persze, tudom, ebben a világban élünk. Ennek a kihívásaival szembesülünk minden nap. Nem mindegy, hogy ki tudom-e fizetni gyermekeim iskolaköltségeit, a gázszámlát, valamelyik családtagom gyógyszeres kezelését, vagy pedig nem. Az is igaz, hogy ritka kivételtől eltekintve a szegények mind szeretnének gazdagok lenni, míg fordítva nemigen áll az egyenlet. Általános irányultságról, beállítódásról van tehát szó. Szinte olyan kemény törvényszerűségről, mint a gravitáció. Amit nem tanácsos figyelmen kívül hagyni. A kérdés már csak az: vajon csakugyan minden lényeges szempont érvényre jut ebben a gondolkozásmódban? Azért is ódzkodom ettől a témától mégis beszélek róla!, mert egyházunkat is meghódította, hatalmába kerítette a világias, pénzközpontú szemlélet és gyakorlat. Kollega érkezik új gyülekezetébe, ahol egy talpig becsületes, szerény előd tevékenykedett, tényleg a 5 közösség érdekében fáradozva, őszinte odaadással. Emberünket nem lehet leállítani a panaszkodásban: hogy elődje semmit nem mozdított, javított, egy romhalmazt hagyott maga után. A lelkiekről nem esik szó. Messze került (jelképesen is) lelkésztárssal keveredem beszélgetésbe, imponáló megvalósításairól beszél: építkezések, alapítványok, pénzforrások, milliárdok. Szép, hasznos, dicséretes, de miért nem mond egy szót sem a gyülekezetéről, az istentiszteletekről, a jó hangulatú bibliaórákról? Vajon mindazt, amivel foglalatoskodik (bárcsak én is képes lennék rá!), nem lehetne egy ügyes presbiterre, egyháztagra bízni, hogy jusson idő a tulajdonképpeni szolgálat végzésére, családlátogatásra, szeretetszolgálatra, misszióra? Magamat is azon kapom, ha valaki megvalósításaim felől érdeklődik (pedig az Úré egyedül a dicsőség!), kétségbeesve listázom a szemmel láthatókat, javításokat, építkezéseket, és nem merem mondani: Isten segítségével épülünk lelkileg, hitben, szeretetben. Lenne ennél fontosabb? Mit fognak számon kérni tőlünk az utolsó napon? Íme, mi is, akikre Urunk a Lélek szolgálatát bízta, a világ megnyerésére törekszünk. Benne vagyunk nyakig a földi gondok csávájában, a kézzel fogható eredmények kényszeres hajszolásában. Fontosak, nélkülözhetetlenek, de egy az igazán szükséges amit elhanyagolunk. Versenyt futunk a mindent anyagiakban mérő környezetünkkel, persze, mindegyre lemaradunk, és közben feladjuk azt, ami sajátosan a mienk, ami ránk bízatott. Jézus nem fényes templomok emelését, komoly bankszámlák megalapozását kérte tanítványaitól. Erre, mi azt válaszoljuk, hogy ezek csak eszközök keresztyéni küldetésünk teljesítésében, de nézzétek, menynyire leragadunk a materiális feltételeknél, mennyire eltévesztjük az igazi célt! (Mire felépítjük a templomot, szétszóródik a gyülekezet.) Emlékszem, teológiai kibocsátó istentiszteleten hangzott el: a gyülekezeti tagok látják, hogy este ég a villany az irodában, és tudják, hogy a lelkészük imádkozik érettük. Hát bár azt tenné, de legtöbbször számolunk, és könyvelünk, és az egyéni hasznot sem szem előtt tévesztve kalkulálunk. Keressétek először, tanítja Krisztus Urunk. Úgy gondolom, nekünk először nem is Isten országát, hanem a helyes keresést kell megtalálni, az odafigyelést Arra, akiről talán beszélünk is, de a neonreklámok villózásában nem látjuk örökkévaló világosságát, elkábított idegrendszerünkkel nem érezzük békességét, szeretetét. Pedig Benne adatik a teljesség nekünk, itt alant, és odafent. HOL VAN MEGÍRVA? - Bibliai kvíz Hol található a következő közmondásnak a bibliai változata? Amilyen az anya, olyan a lánya. A helyes megfejtést következő lapszámunkban közöljük. A megfejtők között havonta nyereményeket sorsolunk ki! A múlt heti helyes megfejtés: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (2Thess. 3,10) FEJTÖRŐ Nyilazó indiánok Ha két indián két perc alatt két nyilat lõ ki, akkor tíz indián tíz perc alatt hány nyilat lő ki? A helyes megfejtést következő lapszámunkban közöljük. A megfejtők között havonta nyereményeket sorsolunk ki! *** Múlt heti feladványunk megoldása: Úgy lehetséges, hogy Sebes Sólyom az édesanyja.

6 Id. Balogh Károly (nyugalmazottreformátus lelkész) Ne hagyjuk el vallásunkat Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. (Zsid. 10, 24-25) A vallás Isten ajándéka. Ebből az ajándékból minden embernek adott. Mielőtt megszülettünk beletervezte Isten életünket egy családba és egy vallási közösségbe. Istennek ezeket az ajándékait sokan hálás szívvel megbecsülik, ápolgatják. De vannak olyanok is, akik sem a család, sem a vallás ajándékát nem becsülik meg, elhagyják. Akik pedig ezt teszik Isten akaratát nem fogadják el, Lelkét megszomorítják. Ez pedig sem ezen, sem a más világon nem nyer bocsánatot, mert meg van írva, hogy minden bűn megbocsáttatik, de a Szentlélek elleni bűn nem nyer bocsánatot. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy parancsba adta Isten Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Aki Isten parancsát semmibe veszi számíthat az Úr büntetésére, úgy ahogy meg van írva rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. (Zsid. 12,29) Igyekezzünk megmaradni abban, amit Istentől kaptunk, a családunkban, nemzetünkben, vallásunkban, egyházunkban. Ezek az ajándékok Isten kegyelmének jelei. Ettől a kegyelemtől el ne szakadjunk irigység, nagyravágyás, könnyelműség, vagy keserűség miatt, melyek megfertőztetik az életünket Emlékezzünk arra, hogy Ézsau egy tál ételért eladta áldását, vallását, amit azután akart örökölni, de megvetetett (Zsid.12,l5-l7), megfertőztetett lelke miatt. Emlékezzünk arra is, hogy Izrael fiai a Sínai hegy lábánál, mikor elhagyták vallásukat, aranyborjút imádtak, egy napon háromezren haltak meg. (Isten bosszút állott ) Sokan haragból, vagy keserűségből hagyják el vallásukat. Lássunk erre két példát. Egy egyházi tisztújítás alkalmával valakit nem választottak meg gondnoknak. Nagyon megsértődött s átállott egy másik vallásba. Tette nem maradt büntetés nélkül. Egy nyári vihar alkalmával a villám belecsapott az istállójába s állatai mind elpusztultak. Véletlen volt ez? Isten világában nincsenek véletlenek, minden az Ő atyai tanácsából és akaratából jön. A másik példa egy leányról szól, aki szerelmesében csalódott, s azt fogadta, hogy ő többet nem jár egy templomba azzal a férfivel, akiben csalódott. Átállott más vallásba. Nemsokára a mezőn egy juhászkutya rátámadott s éppen a szép arcába harapott. Életben maradt de heges, forradásos maradt az arca. Nagymamája kegyetlen dolgot mondott neki: megjegyzett az Isten, mert vallásodat elhagytad. Lehet, hogy igazat szólt a nagymama! Sem örömből, sem bánatból, sem semmiféle keserűségből ne hagyjuk 6 el vallásunkat. A keserűség, a dac, a harag nem vezet sehova. Ezek helyett inkább imádkozni kell. Amit kérni akarunk, azt hittel kérjük kételkedés nélkül, mert aki kételkedik ne vélje, hogy meghallgatásra talál. (Jakab l,6-8) Aki hittel imádkozik, mint Illés, aki hozzánk hasonló ember volt (imájára eső lett!), azt meghallgatja Isten, annak nem kell keseregni. Különben tudni kell, hogy a keserűség, bosszúság gyökereiből, keserű gyümölcs terem. Nem a vallásunkat kell elhagyni bizonyos dolgok miatt, hanem szívünk érzését kell kicserélni a Lélek ereje által. Sokan nagy könnyelműen cserélnek vallást, nemzetet, hogy aztán rájöjjenek tévedésükre, amikor talán már késő. Végezetül zárjuk szívünkbe Jézus drága tanítását: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek Vagy a 37. Zsoltár intelmét: szűnj meg a haragtól, csak rosszra vinne. Gyönyörködjél az Úrban s megadja neked szíved kéréseit! Jeles évfordulók Március (557 éve történt): Megszületett Amerigo Vespucci, olasz felfedező, aki rájött, hogy Kolumbusz új földrészt fedezett fel (446 éve történt): Nápolyban (halálbüntetés terhe mellett) betiltották a nyilvános helyen való csokolózást. Március (1971 éve történt): 78 éves korában meghalt Tiberius Claudius Nero Római császár (14-37) (473 éve történt): Tomás de Berlanga püspök felfedezte a Galápagos szigeteket (92 éve történt): Meghalt Gróf Teleki Sámuel, világutazó, az egyik legnagyobb magyar Afrika-kutató. Március (66 éve történt): Az első "deportáló vonat" elindult Párizsból Auschewitzba, a koncentrációs táborba. Március (70 éve történt): Adolf Hitler bejelentette az osztrák Anschlusst, azaz Ausztria "csatlakozott" a Német Birodalomhoz. Március (492 éve történt): Budán 60 éves korában meghalt II. Ulászló magyar király (I. Ulászló néven Csehország királya), aki fiára, II. Lajosra egy összeomlás előtt álló, teljes anarchiába zuhant országot hagyott (170 éve történt): Elkezdődött a nagy pesti árvíz, melynek mentési munkáiban hősiesen vett részt báró Wesselényi Miklós (83 éve történt): Tennessee államban hatályba lépett egy törvény, amely megtiltotta az evolúció tanítását. Március (437 éve történt): Gyulafehérváron 30 éves korában meghalt János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven Magyarország választott királya, akinek uralkodása utolsó évében a tordai országgyűlés kimondta - Európában elsőként - a bevett vallások szabad gyakorlását (129 éve történt): Megszületett Albert Einstein német Nobel-díjas fizikus, korának egyik legnagyobb gondolkodója (204 éve történt): Megszületett Johann Strauss osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester (Radetzky-induló, Judith) (72 éve történt): Adolf Hitler es tömeg előtt azt mondta, hogy Németország felett csak az Isten vagy Németország maga ítélkezhet. Március (160 éve történt): Győzött Pesten a forradalom. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki (42 éve történt): Nyilvánosságra hozták a meghamisított romániai népszámlálási adatokat. Eszerint az erdélyi magyar lakosságnál szinte a nullával egyenlő a népszaporulat. Összeállította: Nagy Ferenc (Mezőpanit)

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január VENDÉGÜNK VOLT BUDAI GYŐZŐ, ISKOLÁNK IGAZGATÓJA - Hol született? - Lajoskomáromban. - Mikor jött Hantosra, és hány évesen kezdett tanítani? - 19 éves

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet

2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet INFÓ 2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet Reformáció ünnepére Ürögdi Ferenc: Az én Istenem Az én Istenem erős, mint a szikla, ÉS gyöngéd, mint a simogató kéz; Vagyonnal,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben