...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre."

Átírás

1 ...összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre. Kéve (Mik 4,12) Székely-Mezőség-i református gyülekezetek hetilapja 4. évfolyam 10. szám (124.) március 9. A nő: tetőtől talpig élet Boldog nőnapot! Egy ízléstelen szólásmondás szerint: március 8 a nők napja az év összes többi napja pedig, a férfié. Bevallom, kényszeredetten, s csakis a társaság kedvéért tudok ezen a jópofaságon szórakozni. Ilyenkor, epésen meg is jegyzem magamban: meg is látszik az esztendő nagyobbik részében, hogy a férfi uralja De, mielőtt bárki valamiféle elfogultsággal, és nők iránti elvtelen részrehajlással vádolna, gyorsan meg is jegyzem: nem hiszem, hogy a nők, nemiségük okán, emberi tartásukban és értékükben bármennyivel is értékesebbek lennének, mint a férfiak. Eszemben sincs ilyet állítani, hiszen megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. (I Móz 1,27). Nem értékesebbek, de másak! Istennek valamiért úgy tetszett, hogy férfivá és nővé teremtette az embert a nemi kétféleség a Teremtő akartában BZS a n aran c slig e t b allad ája ültessünk narancsmagokat mondtam és ne feledjünk majdani ligetünk közepén egy sornyi fövényt megőrizni a holdfényösvénynek aztán megnémulva figyeltem ahogy kiszorítod a narancslevet fogant. Az ember teremtésének másik leírásában találunk egy magyarázatfélét is: a férfinak hozzáillő segítőtársra volt szüksége. A férfinak szüksége volt egy társara mégpedig: hozzáillőre. Akárhogy boncolgatnánk, tény az, hogy egymásnak és egymásért teremtette őket. A homoszexualitás vehemens bírálói mindig a teremtés rendjének védelmében mondják ki könyörtelen ítéletüket: az a természetes, ha a nő a férfiban, és a férfi a nőben találja meg hozzáillő társát, ezért, az azonos neműek szexuális viszonya förtelmes bűn!. Nem is vitatom ezt az igazságot, csak csendben megkérdezem: mi van akkor, ha a férfi nem találja meg a nőben, s a nő a férfiban (Folytatás a 4. oldalon) A pénz beszél, a kutya ugat de, ki vezet? Előválasztási lázban ég az RMDSZ. Ismerős kórkép. Nemigen lepődök meg a választási izgalomban vert hullámok tajtékain. Közéleti forgolódásomnak köszönhetően könnyebben eligazodok az emberi rafinéria labirintusaiban, és olykor szenvtelen, könyvelői nyugalommal írom embertársaim ügyeskedéseit a gyarlóság számlájára. Azon sem lepődök meg, amikor a jók kikapnak, s a léhák nyernek, a választás paklijában minden belefér. Nekem könnyebb, de a választóknak sokkal nehezebb. Ezért szántam el magam erre a nyilvános töprengésre, merthogy, ha jól belegondolunk, végül is a választókat terheli a nagyobb felelősség! A korántsem tökéletes demokráciát jogunkban áll bírálni, de azt el kell ismerjük, hogy az általános választási rendszernek köszönhetően, minden egy-gyes közszereplő, tulajdonképpen közvetlenül a választóktól kapja jogosítványát a köz szolgálatára. Úgyhogy, kedves választók, bármennyire is kellemetlen a nézőtérről azt látni, hogy csapatunk ügyetlenül játszik, voltaképpen mi küldtük a játékosokat a pályára! A demokrácia egy olyan társadalmi rendszer, amely megengedi, hogy szurkoljunk kedvenceinknek, szidjuk az ellenfelet, hurrogjuk a bírót, és az ügyetlen játékostól az edzőig méltatlankodjunk az égbekiáltó szamárságok láttán, de mérkőzés közben nem mehetünk be a pályára helyettük játszani, sípot fújni, vagy stratégiát váltani. Minderre, csak két meccs között kínálkozik lehetőség. És, ez éppen most van! Az előválasztások módszertanáról Egyelőre, az előválasztások idejében vagyunk, amikor az RMDSZ a választók megkérdezésével próbálja meg összeállítani azokat a névsorokat, melyeket végül a közelgő önkormányzati választásokon benevez a versenybe. Kevés olyan politikai szervezet van, aki gyakorolja ezt az úgynevezett belső demokratikus válogatási módszert más pártoknál ez többnyire úgy működik, hogy a párton belül hatalmon levő vezetőtestület néhány tagja összedugja a fejét, és eldönti, hogy kiket indít a választásokon. Tény az, hogy az RMDSZ előválasztási szabályzata alaposan korlátozza az érdekeltségek (Folytatás a 10. oldalon)

2 Vas árn ap Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől (1 Thessz 4,13a) Pál, amint a szakasz utolsó verséből kiderül, vigasztalásul és vigasztaltatásul szánja ezt a gondolatsort. Tény az, hogy a tudatlanság a vigasztalanság okozója. Azt hiszem, mégoly tudattalanul is, de a koporsókat jelző sírkövek is némiképpen azzal nyugtatnak, hogy tudatják: oda temettük az elszólítottat. Persze némileg balga és fogyatékos tudás ez az elhunytak felől, s előttünk a titok éppen olyan súlyos és csendes, mint a mázsás sírkő, melyen élettelen betűk hirdetik az elmúlásba vésett évek emlékét. Isten, hajlandó titkokat megosztani velünk! Ha ezzel a feltevéssel közelítünk hozzá: megfejti önmagát Tudom, egyre kevesebb titok van a világban, de egyet még mindig homály fed, s ettől félünk a legjobban. Olvasd még egyszer: nem szeretné Isten, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől! Hé tfő és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. (4,13b) Vannak sokan, akik azt mondják: alapvető életérzésem a szomorúság. Ez az alaphang már önmagában is nagyon szomorú. Képzeld, ezt úgy is átlehetne hangolni, hogy: alapvető életérzésem a reménység! Tudod, ha jó az alap, akkor bármit fel lehet rá építeni, s ami nem tetszik, vagy nem jó, egy tartós és kemény alapon újra lehet építeni. Tekintsd úgy Jézust, mint egy új alapot őt, aki győzött a halál felett, s ebben a győzelemben rendíthetetlen reménységalapot teremtett az embernek. Ezen, aztán lehet tervezni, építeni, fáradozni, újjáépülni, elölről kezdeni, próbálkozni és kitartóan derűlátónak lenni. Ke d d ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt (4,14a) Olykor, a reménységet úgy szoktuk megfogalmazni, mint: biztos tudást. Például, amikor valamit elölről kezdek, ezzel a felvetéssel indíthatok: tudom, hogy végül jó lesz. Ez egy biztos reménység! Csakhogy, a tudás és a tudásszerzés gyakorta van kiszámítható és valószínűsíthető paraméterekhez kapcsolva. Ebben az igében nem ilyen tudásról, hanem hitről van szó! Jézus áldozatát és feltámadását nem lehet semmiféle tárgyilagos feltétellel megközelíteni. A hitet, pedig nem lehet az értelmes gondolkodás útján megszerezni. A hit, a Lélek ajándéka! Sze rd a az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. (4,14b) Innen tovább, már csak a hívőnek mond valamit az Ige! Ha nem mond 2 semmit, akkor kezdj el imádkozni a Lélekhez: jövel Szentlélek, töltsd be szíveinket éppen! Pál apostol azt mondja a hívőnek, hogy a holtak, akik Jézus visszajövetele előtt elhunytak, nem vesztek a múlt süllyesztőjébe, hanem általa és vele együtt ismét láthatóvá válnak. Nem kívánok spekulációba keveredni, ezért csak annyit kockáztatok meg: az elhunytak, mint a keresztfán megtérőnek adott válaszból is kiderül (még ma velem leszel a paradicsomban ), hogy az elhunytak most is vele vannak. Sőt, mi több: joggal reménykedhetsz abban, hogy viszontlátod őket! Cs ütö rtö k mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. (4,15b) S még valami. Arra is számíthatsz, hogy advented beteljesedése még életedben bekövetkezhet! Számítasz erre?! Vigyázz! Nem azt kérdem, hogy kiszámítottad-e visszajövetelének időpontját, mint tették némely keresztyének, hanem azt, hogy beszámolod-e reggel, amikor ébredsz, vagy amikor tervezed holnapod, hogy akár ma, de lehet, hogy holnap visszajön az Úr?! Nem lenne okos ezt a mondatot Pál és a korai keresztyénség felfokozott visszatérő-krisztus várásának túlzásszámlájára írni. Ebből a beszámítható visszatérésből támad az a feszültség, amelynek erőterében mindig megújul a reménység! Pé nte k először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, (4,16b) Logikus a sorrend. Mintha ebben is Isten emberiránti végtelen megértése látszana: ismeri az Úr az emberi logika rendszerét, s bár nekünk nem áll képességünkben logikus gondolatvezetésünkkel hozzá jutni, de Őneki hatalmában áll a mi logikai ösvényünkön hozzánk közeledni. Ezen észrevételen túl, van itt valami nagyon fontos: akik elhunytak, Krisztusban hunytak el! Aki megaláztatott, vele aláztatott meg a halál által, hogy vele együtt feltámadjon. Túlzás lenne ezt így érteni?! Van, aki ebből az Igéből azt olvassa ki, hogy itt azokról van szó, akik életükben hittek és engedelmeskedtek Krisztusnak. Nem vitatkozok. Majd kiderül akkor! A lényeg: a lényeg az elhunytak nincsenek Isten gondviselésén kívül. Szo m b at azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk (4,17a) Lám-lám, itt a nagy viszontlátás bizonyítéka: velük együtt ragadtatunk el! Velük együtt Ne félj végig gondolni, hogy kiről szól ez a velünk! Gondolj csak nyugodtan mindazokra, akik előtted lettek elszólítva ebből a világból Ugye, általában nem is gondolsz rájuk úgy, hogy egyszer majd viszontlátod őket, sőt velük együtt leszel! Nem szellemidézés ez, hanem valóságos együttlétről szól. Ha végig gondoltad, akkor most gondolj arra, hogy te is el leszel szólítva innen. Lehet ez jó hír is, mert netán megviselt ez az élet és a föld ahol eddig éltél. Persze, lehet rossz hír is, de ne sajnáld, mert az ahová elragad minket az Úr, olyan lesz, ahol Ő lesz minden mindenekben. Brassai Zsombor

3 A szeretetkonyha tizenöt rászorulót szolgált ki hétvégenként Akkor boldog, ha vigasztalni tud Néhány hónappal korábban, szeretetkonyha szolgálatot indított a mezőbergenyei gyülekezet diakóniai bizottsága. Erről kérdeztük Szabó Marg it özvegy tanítónőt, aki bár nem tősgyökeres bergenyei, hiszen tanító férjével alig két évtizede költözött a faluba, mégis a gyülekezet egyik elkötelezett szeretetmunkásaként szolgálja a Krisztus ügyét. Margit néni, a bergenyei gyülekezet diakóniai bizottságának egyik komoly szociális természetű felelősségeket felvállaló tagja, aki igen sok időt és lelki erőt áldoz arra, hogy rászorulókon segítsen. Az elmúlt hónapokban szeretetkonyhát működtettek, hetente több rászoruló gyülekezeti tagnak ebédet főztek. Kérem, mondja el lapunk olvasóinak, hogy hogyan kezdődött ez a szolgálat. Gyülekezetünk diakóniai bizottsága rendszeresen össze szokott gyűlni, s egy ilyen beszélgetés alkalmával felmerült a kérdés, hogy netán azokon is lehetne segíteni, akiknek gondot jelent a főzés vagy azért, hogy nincs miből, vagy betegségük miatt nehezükre esik a meleg étel elkészítése. Eddig főleg a gyógyszerszükségletek biztosítására fordítottuk a figyelmünket, de most úgy gondoltuk, hogy szolgálatunkat ebben az irányban is haszonnal kamatoztathatnánk. Mielőtt tovább mennénk, hadd kérdezzek rá, hogy mikor és milyen indíttatásból alakult meg az úgynevezett diakóniai bizottság? Ugyanis, ha jól értem, akkor ez nem egy alkalmi és véletlenszerűen szerveződő tevékenység, hanem némileg intézményesedett szeretetmunka Igen. Már nyolc-kilenc éve működünk, amióta egy svájci szeretetszolgálati bizottságtól célirányosan kapunk rászorultakra fordítható pénztámogatást. A szerényebb jövedelemmel rendelkező gyülekezeti tagjainknak gyógyszert és kötszert szoktunk vásárolni, de olyan is volt, hogy konfirmálásra készülő, kisjövedelmű családot is megtámogattunk. Különböző alkalmakkor, főleg ünnepeken, szeretetcsomagokat is készítettünk. Tulajdonképpen, a svájci támogatóinktól kapott szeretetet próbáljuk tovább adni a rászorult bergenyeieknek. Hány tagja van ennek a bizottságnak? Négyen vagyunk: két nő és két férfi, illetve a lelkészünk is besegít a munkánkba. Tapasztalatom szerint, nagyon sokan szorulnak gyógyszeres kezelésre, ezért az igények is nagyon nagyok lehetnek. Feltételezem, hogy nem tudnak minden kérést kielégíteni, hiszen anyagi fedezékük, még ha külföldi támogatóktól is származik, az igénylések számához képest, korlátozott. Hogyan döntik el, hogy ki a rászoruló, akit tényleg meg kell segíteni? Az igazság az, hogy mi szüntelen látogatjuk a gyülekezetet, ezért pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy hol van anyagi nehézség. Persze, minden alkalommal összegyűlünk, és megbeszéljük a rászorulók helyzetét, s végül is együtt hozzuk meg a döntést. Milyen rendszerességgel látogatják a betegeket? 3 Naponta, vagy hetente. Ez mindig a szükséghelyzettől függ. Persze, ezt a bizottság női tagjai végzik, kevésbé a férfiak. De, mivel kaptuk ezt a szép megbízatást, mindnyájan rajta tartjuk a szemünket a közösségen. Ez, amolyan felelősség is, amit vállalni kell. Naponta kijárunk a faluba, már tudjuk hol vannak a betegek, s nőtársammal együtt, olykor cserélgetve egymás klienseit igyekszünk minél rendszeresebben jelen lenni a rászorulók életében. Látogatási programunk egyáltalán nem szervezett nem szabunk időpontokat, időbeosztást hanem spontán látogatásokat teszünk az embereknél. Nem szervezetten, de a Lélek ösztönzésére Igen. És ugyanakkor tudjuk már azt is, hogy vannak olyan öregek, akik elvárnak minket, hogy elbeszélgessünk velük, s mindennapi gondjaikat is meghallgassuk. Nemcsak az anyagi támogatás a szempont, hanem lelki támaszt is próbálunk nekik nyújtani. Térjünk a szeretetkonyhai szolgálatra. Hogyan indult, miként szervezték meg ezt a nagyobb volumenű munkát? Előbb öt személynek kezdtünk főzni, de kezdetben, sajnos azzal is szembe kellett nézni, hogy a közösségből megróttak minket ezért a tevékenységért. Voltak olyanok is, akik ellenszenvvel fogadták, hogy mi másoknak főzünk. Persze, mi ezzel nem törődtünk, hanem látván azokat, akik nagyon ráutaltak, elkezdtünk nekik főzni. A megsegítetteknek sem volt könnyű, mert voltak olyanok, akik megszólták őket: te miért mész oda? Vagyis, a rászorulók el kellett jöjjenek a gyülekezeti ház konyhájára? Igen. Eleinte úgy működött ez a szolgáltatás, hogy csütörtöki napon összegyűlt a bizottság, s a pénztárosunknak felírtuk, hogy mit kell vásárolni. Szombaton, beosztva egymást, megfőztük két napra, szombatra és vasárnapra főztünk a rászoruló személyeknek. Eleinte, a rászorulók feljöttek a gyülekezeti házba, s ők maguk vitték haza ebédjüket. Aki pedig nem tudott feljönni, azoknak elvittük haza. Eleinte öt személynek főztünk, de három hónap után már tizenötnek készíthettünk ebédet. Akkor, ez azt jelenti, hogy végül már volt mit aprítani a levesbe. Mennyi ételt főztek? Másfél liter levest, és két napra elegendő második fogást biztosítottunk. Mikor többet, mikor eleget de, egy biztos, az emberek nagyon várták. Nem tudom elfelejteni, hogy milyen örömmel (Folytatás a 4. oldalon)

4 A nő: tetőtől talpig élet (Folytatás az 1. oldalról) azt a bizonyos hozzáillőt mert..., netán a nemek elveszítették természetes identitástudatukat?! Azt gondolom, így, nőnap idején, hogy bizony a nemek önértelmezése is némi revízióra szorul. Véleményem szerint a homoszexualitás a nemek identitászavarának egyik kritikája! Nőnapot ünnepelünk, ezért nem a férfiakról szeretnék szólni. De nem írhatok a nőkről, úgy, hogy ne a férfiakkal való kapcsolatukban beszélnék róluk. Valamiképpen, talán teremtésünknél fogva, szervesen egymásra vagyunk utalva olyannyira, hogy nő nélkül nem tudok férfi lenni, de nélkülem a nő sem tud nő lenni. Éppen ezért csodálkozok azon, hogy a férfiak olykor kizárólagos férfias dorbézolásokban és virtuskodó erőmutatványokban akarnak saját férfiasságuknak imponálni, s az asszonyok diszkréten félrehúzódva, elnézik és hagyják, elfogadják, sőt kerülik ezeket a helyeket, azért, hogy lehessen a férfi az aki, férfi. Mindig is csodálkoztam azon a sajátosan tradicionális vidéki szokáson, hogy az étkezéseknél az asszony nem is terít magának, hanem fennforog, tálal és kiszolgál. Attól nő a nő, hogy kiszolgálja a férfit, a férfi pedig abban éli meg másneműségének elégtételét, hogy ki van szolgálva?! Én nem szeretem az olyan vacsorákat, ahol nem ülnek asszonyok is az asztalnál sőt, az olyan beszélgetéseket sem kedvelem, amelyben a nők nem vesznek részt. Ez, éppen annyira nem természetes, mint az egyneműek szexuális viszonya! Mások vagyunk, de az életnek nincs egy olyan területe sem, ahol ne lenne helye a másik neműnek is legyen az a gazdálkodás vagy a politika világa, presbiteri testület, református szószék, vagy szülőszoba Lehet férfiasan üzletelni, gazdálkodni, politizálni, döntéseket hozni és prédikálni, de ettől csak egynemű, s egyneműségében egyszínű, unalmas és szegényes lesz az élet. Márpedig, annak a költőnek vélem igazát, aki azt mondja, hogy a nő: tetőtől talpig élet (Weörös S.). Nemcsak életadóként élet ő, hanem tetőtől talpig lényéből sugárzik az élet. Ki ne emlékezne anyja ölének dermedt félelmeket olvasztó, kudarcból talpra állító, bánatban könnyitató melegére? Ki ne emlékezne az anyai szó simogatására, arra a suttogó hangra, amely egyszerre nyugtatott és erőt adott? Persze, hogy emlékszel te is ő az: a NŐ! Tetőtől talpig élet Ugyan már, ki az a férfi, aki ne nőből, anyából vagy asszonyból merítené az élet derűjét és fényét? Igen. Ez a legtermészetesebb! Én semmi mást nem kérek a nőktől, csak azt, hogy legyenek nők! A férfiaknak pedig azt üzenem, hogy ne drága bokrétákkal és parfümökkel kedveskedjenek nőiknek, hanem csodálják áhítattal, azt, aki tetőtől talpig élet! Bras s ai Zs o m b o r Akkor boldog, ha vigasztalni tud (Folytatás a 3. oldalról) vártak minket, hogy vigyük már nekik az ebédet. Fájt a lelkem látni ezeket a szegény idős és beteg embereket, de ugyanakkor ez ösztönzött is, hogy végezzem ezt a szép szolgálatot. Meg kell mondjam, hogy nagy örömmel vállaltuk ezt a munkát. A bizottságunkban tevékenykedő férfiak feleségei is besegítettek, így minden szombaton ketten voltunk a konyhán. Meg kell mondanom, hogy mindig türelmetlenül vártam a sorom, legszívesebben minden szombaton elmentem volna főzni. S hadd hangsúlyozzam azt is, hogy egy hónap elteltével, már a gyülekezeti tagok is besegítettek az élelmiszer alapanyagok adományozásával hoztak szalonnát, zsírt, zöldségeket, savanyúságot, tehát, egy idő után elfogadták, hogy mi ezt a munkát végeztek, sőt örültek is annak, hogy tudnak nekünk segíteni. Most, hogy egyelőre beszüntettük ezt a szolgáltatást, voltak olyanok, akik az utcán megállították, hogy megérdeklődjék, lesz-e főzés, segíthetnek-e. Miért szüneteltetik? Hát, előbb csak a téli hónapokra terveztük, s most már benne vagyunk a márciusban. De, az igazság az, hogy a pénzünk is megapadt, úgyhogy nehéz lenne folytatni. Persze, a rászorulók bánják a legjobban, hiszen nekik a nyár is olyan mint a tél. Nem merült fel annak a szándéka, hogy a gyülekezet anyagi hozzájárulásával folytassák ezt a jótékony szolgálatot? Volt ilyen elképzelésünk, de ez most, úgymond, csak a próba 4 volt. Vannak elképzeléseink és terveink a szolgálat kiszélesítésére, de ezt majd ezután fogjuk megbeszélni. Én, nagyon szeretném, mert nekem boldogságot jelent, ha látom, hogy valakinek örömöt tudok szerezni. Hogy hogyan folytatódik, még nem tudom, de remélem, hogy majd a fiatalabbak jobban is meg tudják szervezni, mert én bizony, hetvenöt évesen már eléggé benne vagyok a korban Margit néni azt mondja, hogy benne van a korban, én viszont tudom, hogy a gyülekezeti élet minden szolgálatából ki szokta venni a részét. Rendszeresen ott van a templomban, részt vesz a gyülekezeti rendezvények szervezésében, énekel a kórusban, mindig ott van a bibliaórán, betegeket látogat, főz a rászorulóknak. Honnan ez a nagy lendület? Én, úgy érzem, hogy ez Isten ajándéka, mert mindez nem telne ki az én erőmből. Nekem életcélom az, hogy a kapott szeretet tovább adjam. Úgy érzem, hogy ezt nem zárhatom magamba, hanem rendeltetésszerűen tovább kell adnom. Akkor vagyok boldog, és akkor nagyobb az örömöm, ha valakit tudok vigasztalni és örömet szerezni. Ez teljesen ki is tölti az életemet. Látja-e annak jelét, hogy a fiatalabbak folytatni fogják ezt a szeretetszolgálatot? Reméljük. Példát mutatunk, s hiszem, hogy ez a példamutatás és az Isten megszólítása fiatalabbakat is ösztönözni fog erre a szép szolgálatra. Vannak erre mutató jelek? Igen. Vannak, s biztos vagyok abban, hogy lesznek majd többen is. Köszönöm a beszélgetést, és maradjon Isten áldása életén és szolgálatán! Kérdezett: B rassai Zso m b o r

5 Domahidi Béla A helyes keresést kell először megtalálni Rég nem látott ismerőssel találkozom, futtában kérdezem: hogy vagytok. A válasz tartalmában ismerős, mégis szokatlanul direkt: ha több lenne a pénz, minden oké volna. Gyorsan mondjam el, míg képmutatásom hallgatásra nem kényszerít: én is sokszor így gondolom (csak nem mondom ki) Azt azonban csalhatatlanul érzem, valami nincs rendben e szemlélet körül. Nagyon egyoldalú, eltorzult, rövidlátó. Az nem lehet, hogy minden a pénz körül forogjon, hogy e disznófejű nagyúrral való hadakozásunk határozza meg értékrendünket, ossza be időnket, diktálja életritmusunkat! Több az élet! (Megkérdeznek egy gazdag embert: minek neki az a tömérdek pénz? Hát, hogy befektessem. És minek a befektetések? Hogy pénzt nyerjek. És így tovább ) Persze, tudom, ebben a világban élünk. Ennek a kihívásaival szembesülünk minden nap. Nem mindegy, hogy ki tudom-e fizetni gyermekeim iskolaköltségeit, a gázszámlát, valamelyik családtagom gyógyszeres kezelését, vagy pedig nem. Az is igaz, hogy ritka kivételtől eltekintve a szegények mind szeretnének gazdagok lenni, míg fordítva nemigen áll az egyenlet. Általános irányultságról, beállítódásról van tehát szó. Szinte olyan kemény törvényszerűségről, mint a gravitáció. Amit nem tanácsos figyelmen kívül hagyni. A kérdés már csak az: vajon csakugyan minden lényeges szempont érvényre jut ebben a gondolkozásmódban? Azért is ódzkodom ettől a témától mégis beszélek róla!, mert egyházunkat is meghódította, hatalmába kerítette a világias, pénzközpontú szemlélet és gyakorlat. Kollega érkezik új gyülekezetébe, ahol egy talpig becsületes, szerény előd tevékenykedett, tényleg a 5 közösség érdekében fáradozva, őszinte odaadással. Emberünket nem lehet leállítani a panaszkodásban: hogy elődje semmit nem mozdított, javított, egy romhalmazt hagyott maga után. A lelkiekről nem esik szó. Messze került (jelképesen is) lelkésztárssal keveredem beszélgetésbe, imponáló megvalósításairól beszél: építkezések, alapítványok, pénzforrások, milliárdok. Szép, hasznos, dicséretes, de miért nem mond egy szót sem a gyülekezetéről, az istentiszteletekről, a jó hangulatú bibliaórákról? Vajon mindazt, amivel foglalatoskodik (bárcsak én is képes lennék rá!), nem lehetne egy ügyes presbiterre, egyháztagra bízni, hogy jusson idő a tulajdonképpeni szolgálat végzésére, családlátogatásra, szeretetszolgálatra, misszióra? Magamat is azon kapom, ha valaki megvalósításaim felől érdeklődik (pedig az Úré egyedül a dicsőség!), kétségbeesve listázom a szemmel láthatókat, javításokat, építkezéseket, és nem merem mondani: Isten segítségével épülünk lelkileg, hitben, szeretetben. Lenne ennél fontosabb? Mit fognak számon kérni tőlünk az utolsó napon? Íme, mi is, akikre Urunk a Lélek szolgálatát bízta, a világ megnyerésére törekszünk. Benne vagyunk nyakig a földi gondok csávájában, a kézzel fogható eredmények kényszeres hajszolásában. Fontosak, nélkülözhetetlenek, de egy az igazán szükséges amit elhanyagolunk. Versenyt futunk a mindent anyagiakban mérő környezetünkkel, persze, mindegyre lemaradunk, és közben feladjuk azt, ami sajátosan a mienk, ami ránk bízatott. Jézus nem fényes templomok emelését, komoly bankszámlák megalapozását kérte tanítványaitól. Erre, mi azt válaszoljuk, hogy ezek csak eszközök keresztyéni küldetésünk teljesítésében, de nézzétek, menynyire leragadunk a materiális feltételeknél, mennyire eltévesztjük az igazi célt! (Mire felépítjük a templomot, szétszóródik a gyülekezet.) Emlékszem, teológiai kibocsátó istentiszteleten hangzott el: a gyülekezeti tagok látják, hogy este ég a villany az irodában, és tudják, hogy a lelkészük imádkozik érettük. Hát bár azt tenné, de legtöbbször számolunk, és könyvelünk, és az egyéni hasznot sem szem előtt tévesztve kalkulálunk. Keressétek először, tanítja Krisztus Urunk. Úgy gondolom, nekünk először nem is Isten országát, hanem a helyes keresést kell megtalálni, az odafigyelést Arra, akiről talán beszélünk is, de a neonreklámok villózásában nem látjuk örökkévaló világosságát, elkábított idegrendszerünkkel nem érezzük békességét, szeretetét. Pedig Benne adatik a teljesség nekünk, itt alant, és odafent. HOL VAN MEGÍRVA? - Bibliai kvíz Hol található a következő közmondásnak a bibliai változata? Amilyen az anya, olyan a lánya. A helyes megfejtést következő lapszámunkban közöljük. A megfejtők között havonta nyereményeket sorsolunk ki! A múlt heti helyes megfejtés: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (2Thess. 3,10) FEJTÖRŐ Nyilazó indiánok Ha két indián két perc alatt két nyilat lõ ki, akkor tíz indián tíz perc alatt hány nyilat lő ki? A helyes megfejtést következő lapszámunkban közöljük. A megfejtők között havonta nyereményeket sorsolunk ki! *** Múlt heti feladványunk megoldása: Úgy lehetséges, hogy Sebes Sólyom az édesanyja.

6 Id. Balogh Károly (nyugalmazottreformátus lelkész) Ne hagyjuk el vallásunkat Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. (Zsid. 10, 24-25) A vallás Isten ajándéka. Ebből az ajándékból minden embernek adott. Mielőtt megszülettünk beletervezte Isten életünket egy családba és egy vallási közösségbe. Istennek ezeket az ajándékait sokan hálás szívvel megbecsülik, ápolgatják. De vannak olyanok is, akik sem a család, sem a vallás ajándékát nem becsülik meg, elhagyják. Akik pedig ezt teszik Isten akaratát nem fogadják el, Lelkét megszomorítják. Ez pedig sem ezen, sem a más világon nem nyer bocsánatot, mert meg van írva, hogy minden bűn megbocsáttatik, de a Szentlélek elleni bűn nem nyer bocsánatot. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy parancsba adta Isten Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Aki Isten parancsát semmibe veszi számíthat az Úr büntetésére, úgy ahogy meg van írva rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. (Zsid. 12,29) Igyekezzünk megmaradni abban, amit Istentől kaptunk, a családunkban, nemzetünkben, vallásunkban, egyházunkban. Ezek az ajándékok Isten kegyelmének jelei. Ettől a kegyelemtől el ne szakadjunk irigység, nagyravágyás, könnyelműség, vagy keserűség miatt, melyek megfertőztetik az életünket Emlékezzünk arra, hogy Ézsau egy tál ételért eladta áldását, vallását, amit azután akart örökölni, de megvetetett (Zsid.12,l5-l7), megfertőztetett lelke miatt. Emlékezzünk arra is, hogy Izrael fiai a Sínai hegy lábánál, mikor elhagyták vallásukat, aranyborjút imádtak, egy napon háromezren haltak meg. (Isten bosszút állott ) Sokan haragból, vagy keserűségből hagyják el vallásukat. Lássunk erre két példát. Egy egyházi tisztújítás alkalmával valakit nem választottak meg gondnoknak. Nagyon megsértődött s átállott egy másik vallásba. Tette nem maradt büntetés nélkül. Egy nyári vihar alkalmával a villám belecsapott az istállójába s állatai mind elpusztultak. Véletlen volt ez? Isten világában nincsenek véletlenek, minden az Ő atyai tanácsából és akaratából jön. A másik példa egy leányról szól, aki szerelmesében csalódott, s azt fogadta, hogy ő többet nem jár egy templomba azzal a férfivel, akiben csalódott. Átállott más vallásba. Nemsokára a mezőn egy juhászkutya rátámadott s éppen a szép arcába harapott. Életben maradt de heges, forradásos maradt az arca. Nagymamája kegyetlen dolgot mondott neki: megjegyzett az Isten, mert vallásodat elhagytad. Lehet, hogy igazat szólt a nagymama! Sem örömből, sem bánatból, sem semmiféle keserűségből ne hagyjuk 6 el vallásunkat. A keserűség, a dac, a harag nem vezet sehova. Ezek helyett inkább imádkozni kell. Amit kérni akarunk, azt hittel kérjük kételkedés nélkül, mert aki kételkedik ne vélje, hogy meghallgatásra talál. (Jakab l,6-8) Aki hittel imádkozik, mint Illés, aki hozzánk hasonló ember volt (imájára eső lett!), azt meghallgatja Isten, annak nem kell keseregni. Különben tudni kell, hogy a keserűség, bosszúság gyökereiből, keserű gyümölcs terem. Nem a vallásunkat kell elhagyni bizonyos dolgok miatt, hanem szívünk érzését kell kicserélni a Lélek ereje által. Sokan nagy könnyelműen cserélnek vallást, nemzetet, hogy aztán rájöjjenek tévedésükre, amikor talán már késő. Végezetül zárjuk szívünkbe Jézus drága tanítását: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek Vagy a 37. Zsoltár intelmét: szűnj meg a haragtól, csak rosszra vinne. Gyönyörködjél az Úrban s megadja neked szíved kéréseit! Jeles évfordulók Március (557 éve történt): Megszületett Amerigo Vespucci, olasz felfedező, aki rájött, hogy Kolumbusz új földrészt fedezett fel (446 éve történt): Nápolyban (halálbüntetés terhe mellett) betiltották a nyilvános helyen való csokolózást. Március (1971 éve történt): 78 éves korában meghalt Tiberius Claudius Nero Római császár (14-37) (473 éve történt): Tomás de Berlanga püspök felfedezte a Galápagos szigeteket (92 éve történt): Meghalt Gróf Teleki Sámuel, világutazó, az egyik legnagyobb magyar Afrika-kutató. Március (66 éve történt): Az első "deportáló vonat" elindult Párizsból Auschewitzba, a koncentrációs táborba. Március (70 éve történt): Adolf Hitler bejelentette az osztrák Anschlusst, azaz Ausztria "csatlakozott" a Német Birodalomhoz. Március (492 éve történt): Budán 60 éves korában meghalt II. Ulászló magyar király (I. Ulászló néven Csehország királya), aki fiára, II. Lajosra egy összeomlás előtt álló, teljes anarchiába zuhant országot hagyott (170 éve történt): Elkezdődött a nagy pesti árvíz, melynek mentési munkáiban hősiesen vett részt báró Wesselényi Miklós (83 éve történt): Tennessee államban hatályba lépett egy törvény, amely megtiltotta az evolúció tanítását. Március (437 éve történt): Gyulafehérváron 30 éves korában meghalt János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven Magyarország választott királya, akinek uralkodása utolsó évében a tordai országgyűlés kimondta - Európában elsőként - a bevett vallások szabad gyakorlását (129 éve történt): Megszületett Albert Einstein német Nobel-díjas fizikus, korának egyik legnagyobb gondolkodója (204 éve történt): Megszületett Johann Strauss osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester (Radetzky-induló, Judith) (72 éve történt): Adolf Hitler es tömeg előtt azt mondta, hogy Németország felett csak az Isten vagy Németország maga ítélkezhet. Március (160 éve történt): Győzött Pesten a forradalom. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki (42 éve történt): Nyilvánosságra hozták a meghamisított romániai népszámlálási adatokat. Eszerint az erdélyi magyar lakosságnál szinte a nullával egyenlő a népszaporulat. Összeállította: Nagy Ferenc (Mezőpanit)

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

2009. március VI. évf. 1. szám

2009. március VI. évf. 1. szám TARTALOM A VÁL SÁG KORÁ- 2 A 2008. év értékelése 2 Elkezdődött a hetényit templom tervezése GYÜLEKEZETI SZÍNJÁTSZÓ KÖR ~ Az élet játéka Timóteus csoport 8 Ökumenikus imahét 12 Gyülekezeti szilveszter 12

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben