Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3"

Átírás

1 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Élõ-halott egyházun Nagyböjt ezdetén, amior a hamuval megjelöli a pap homlounat, vajon mi jár a fejünben? Emléezün, hogy porból lettün és porrá leszün? Vagy megtérün és hiszün az evangéliumban? Vagy csa arra gondolun, hogy milyen éhese vagyun, hiszen ha nagy nehezen is, de csa sierült megtartanun a szigorú hamvazószerdai böjtöt? De vajon gondolun-e azora, ai minden nap ényszerû böjtöt tartana, mert (szinte vagy egyáltalán) nincs mit enniü? És itt nemcsa a oldusoat és hajlétalanoat említeném, hanem a társadalom egyre nagyobb tömegét, aiet az elszegényedés fenyeget, mert még ha van is munáju, soszor dönteniü ell, hogy eszne-e vagy világítana, esetleg fûtene a övetezõ hónapban. Tudun-e megfelelõ választ adni nei egyházun részérõl? Ha imádozun értü, az fontos segítség. Ha pénzt gyûjtün valaine, az is imozdíthat egy-ét családot a mélypontról. És az segít-e, ha éhségsztrájolun értü? Értü, a Szegény Magyarországért Magyarország szegényeiért tartott imádságos éhségsztrájot ét jezsuita atya és a ezdeményezésüel egyetértõ több tucat atolius pap. Vajon elérnee vele valamit? És vajon ér-e valamit egy olyan egyéni ezdeményezés, amit az egyház önént vállalt felelõssége ellenére nem támogat? Ahogyan egy interjúban megfogalmazta Vértesaljai László atya: Puha az egyház örülöttem... cserbenhagyju a rán bízottaat. Szomorú megtapasztalni, hogy a püspöi ar egésze néhány tagjána személyes bátorítását leszámítva szóra sem méltatja a válságot... Az nem baj, hogy velün nem szolidárisa, hanem hogy ígéretü ellenére nem iáltjá világgá: ami itt történi, az országveszejtés. Vajon élõ-e az egyház, ha tehetetlenne látszi? Ha hiába opogtat be a plébániá ajtaján egy-re több rászoruló, mert már csa a széttárt ezû papoal találozi (már ott, ahol még vanna papo). Vajon halott-e az egyház, ha tehetetlenne mutatozi? Ha éptelen a helyi özösségeet, embereet megszólítani, mert nincs rá megfelelõ tudása, hiányzi az érdelõdése vagy éppen felhatalmazása. Lehet 2008 a Biblia éve vagy Szent Pál éve ha ürese maradna a szava a tette nélül, aor csa egy régi önyvrõl és egy elporladt utazó prédiátorról szól ez az esztendõ. Mi változtathatja ezt meg? Itt a nagyböjt. Vajon mire észülö a negyven nap alatt: hús vételére vagy feltámadásra? A halottal vagy az élõvel szeretné találozni a megnyíló sírnál? El tudom-e hinni, hogy Pál tanúságtétele Éle, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. (Gal 2,20) ma is érvényes? És tesze-e valamit, hogy így is legyen? -mg- XIX. évfolyam 3. szám Tartalom Égetõ probléma 2 Szerettü volna... Még nem tudom A Biblia éve Honlap-ajánló Bibliához Sürgõs hívószámo 4 Boldog, ai olvassa? Ha a Biblia lenne a mobilom 5 Hálaadó szentmise a Házasság Világnapján Házasurzus onferencia 6 Az emberi család: a bée özössége 7 Szepi egy régi isola újdonságai Boldogasszony iállítása Továbbépzés a Pázmányon 8 Újjászületett a Munácsy Mihály Múzeum Kórustalálozó Szentesen Odúészítõ tábor Szegedi Önéntes Központ Boston érsee utcai önéntes munában 10 Egy icsiny és tiszta gyertya Vicce 11 Programajánló Nagyböjti gondolato 12

2 2 Alapvetõen hosszabb ideje foglaloztat már, hogy néhány gondolatot és meglátást össze ellene foglalnom egy-ét dologról, amellyel gyaran szembesülö és mondju úgy érinti mindennapjaimat. S talán túl soat is vártam arra, hogy az utolsó csepp a pohárban elindítson az írás felé. Egészen addig, hogy az utolsó csepp elég nagy cseppecse lett: néhány öbméternyi oltóvíz egy nagy piros autóból. De mondhatnán azt is, hogy ez volt az olaj a tûzre, ha esetleg nem tartju ezt már túlságosan hátborzongató épne... Történt mindez arácsony után, Szent János napjána éjszaáján, amior is soun elõtt ismert a Dóm Plébániájána munatársai által heteszám szorgalmasan és igényesen észült betlehem pillanato alatt a lángo martaléa lett. Megvallom õszintén: az esetet övetõ lehangoltság jónéhány napig vendégesedett a munatársi özösségünben s lépten-nyomon úgy éreztem, hogy a esernyés, sötét füst nem csa ruhánba, baancsunba, hajunba ette be magát a maradványo lapátolása során, hanem edvünbe, világlátásunba, deadenssé és melanoliussá váló gondolatainba is. Merthogy a Betlehem valóban szép volt, amíg volt, valóban soa örömére szolgált, valóban színesítette azt a vásárt, amely évrõl évre töreszi megmutatni Szegedne, hogy van alternatívája arácsony elõtt a gagyi ínai tömegciene. Különös volt tapasztalni az elsõ napo híradásait, s még inább a reacióat arra. Megvallom õszintén többe tanácsa ellenére gyaran, sajnos túl gyaran belesetem abba a hibába, hogy olvasója lettem azona a meddõ vitána, melye a megyei napilap ciei apcsán indult fórumoon zajlotta. Parttalan, meddõ és ostoba, de ehhez mérten agresszív és intoleráns vitá volta eze, melye alapján idõvel perverz szóraozásommá vált felállítani azt a szociológiai látleletet, melynél mi sem türözi jobban azt, amit mind látun, de még mindig csa egy érdees játéna teintün: a végzetes ettéosztottságot és a vélemény- (vagy hiedelem?) formálásna azt a börzéjét, melyben az intoleranciát csa az ostobaság múlja felül. Idõözben szilárd meggyõzõdésemmé vált, hogy az igazság, ha egyáltalán van ilyen, alapvetõen csais annyiban érdees, amennyiben meg tudja támasztani ine-ine a féligazságaiból épített táolmányait. Merthogy ugyanannyira tartom badarságna, hogy a betlehem a Magyarországon tapasztalható eresztényüldözés miatt lett a lángo martaléa, mint amennyire nem érdeel, hogy mi történt volna, ha egy zsinagóga elõtt történt volna hasonló eset. Ami viszont érdeel, az az, hogy miért nem lehet megpróbálni az eseményeet saját helyiértéüne megfelelõen ezelni. S itt szeretném soraim özé fûzni azt a szálat, melyrõl már az elsõ mondatonál utaltam: arról, hogy magam is a belvárosban, jelesül a Palánban laom s nem lehet pénte vagy szombat éjszaa úgy hazasétálni, hogy az ember ne találozna több csoportban is évesen, hátsójuon jóformán még tojáshéjat viselõ, de ezüben annál nagyobb öntudattal palacoat és cigarettát vagy spanglit Égetõ probléma szorongató ifjaal, a mérséelten illuminálttól a csontig betépettig. S ugyanígy nem lehet szombat és vasárnap ora reggel sem úgy sétát tenni, hogy ne eldobált üvegeel és idobált taccso özt lavírozné léptennyomon. S hogy mi ebben a feltûnõ, vagy inább fülsüetítõen ordító disszonancia? Az, érem, hogy miözben a város önormányzata a oldusrendelettel igyeszi iretusálni a városna vajmi eveset ártó, de esztétiailag esetleg szemet szúró hajlétalanoat, addig álszentül szemet hunyun az ugyanolyan özponti helyeen randalírozó, mindenféle életori megötés nélül aloholt és füvet fogyasztó és szeméthalmot hagyó tinédzsere csoportjai felett. Eszerint a oldusrendelet erõsebb mint az ifjúságvédelmi törvény? Vagy az egyire erít a város apacitást, a másira nem? S hát mégis: melyi az égetõbb probléma?! Égetõ probléma? Merthogy a probléma éget... Ha az épp poénna tûni, egy betlehemet is. De most ne bocsátozzun bele az eze a mai fiatalo szólamoba és az éppen atuális jövõ generáció szapulásába. A betlehem leégése neün fáj, talán másona is, de ha visszaemléezün vagy tíz évvel ezelõttre, a vonatdobálás mennyivel volt nemesebb cseleedet? Vagy a beavató-szertartás az Ortutayban, vagy januárban a 17 éves ver halálra 18 évest -ügy, esetleg a Blaha réme? Szentcsalád ünnepére füstté vált a mi szent családun. De talán enne is van üzenete: lehet-e, tudun-e ma hitelesen és értelmesen a szentcsaládról beszélni, amior ahogy özhelyszerûen mormolni szotu semmi sem szent és család sincs. A szociológuso, pszichológuso soáig el fogna majd vitatozni azon, hogy a fiatalori vandalizmus, az aloholfogyasztás, a ábítószer, a deviancia o-e vagy éppen övetezmény, s a családi háttér(telenség) milyen szerepet (nem) ap ezen eseteben. De mi mit tudun lépni? Négy évszázaddal ezelõtt Kalazanci Szt József pl. észrevett és felvállalt hasonló problémáat. Mint ahogy b. másfél évszázaddal ezelõtt Don Bosco is. És folytathatnán a sort... De meddig? 2008-ban i vállalja ezt fel? Van, ai igen? A leégett betlehem és a hasonló üszös romo neün is ihívást jelentene: eldédelgetjü-e az egyre fogyó és öregedõ híveinet a jámbor szentcsalád mítoszával a misézün litániázun temetün pasztoráció, a hagyomány nélüli tradicionalizmus ismert és biztos, de egyre szûösebb ösvényein vagy i tudun állni valami egészen újjal, merésszel, ismeretlennel, de vonzóval, mely persze magában foglalja a tradicionalizmus nélüli hagyományt is, s soal jobban hasonlít a szentcsalád igazi, onflitusoal, meneüléssel, idegenben éléssel, súlyos érdéseel átitatott életére... Valami olyannal, amely nem minet éget (így vagy úgy), hanem mi tudun lángra lobbantani vele.

3 Szerettü volna......szebbé tenni az ünnepet 3 A Szeged-Belvárosi Plébánia szerette volna szebbé tenni az adventet és a arácsonyi ünnepeet. Ezért egy szabadtéri betlehemet észítettün, így tettü teljesebbé a Dóm téri arácsonyi vásárt. Az ünnepi észülõdés ideje alatt gyaran láttu: so szülõ vitte oda gyermeét és beszélt a arácsonyi eseményerõl. Talán itt mesélté el elõször gyermeeine Jézus születéséne történetét. Ezzel a Betlehemmel szerettü volna hangsúlyozni, hogy enne az ünnepne mi az eredete és a mondanivalója. De sajnos már másról szól a dolog, mert valai vagy valai felgyújtottá a Betlehemet. Szándéosan vagy véletlenszerûen, azt nem tudju, de azt igen, hogy tetténe szomorú övetezményei vanna, mind anyagilag, mind erölcsileg... Kondé Lajos plébános Még nem tudom......mior esi jobban a változatosság és mior a változatlanság? Van, amior jobban szeretem a biztonságos állandóságot, mint a bizonytalan összevisszaságot, de van, amior ifejezetten igénylem a alamaját. Ha teszem azt, minden napom ugyanolyan lenne, azt valószínûleg nehezen tudnám elviselni, viszont ha nem lenne minden napomna egy ritmusa, aor abba is belegebedné. Ilyen érzésem van aor is, ha csa folyton egyvalamirõl ellene gondolodnom, illetve aor is, ha mindig mindenrõl ellene tudnom. Néha ifejezetten jó hangulatom lesz, ha látszólag értelmetlen gondolato is leöti a figyelmemet. Így jártam a minap is, amior azon elméledtem, hogy a utyána miért nem nõ folyton a szõrü, vagy a madarana a tollu? Neem meg bezzeg miért ell fodrászhoz járnom legalább szõõévente egyszer, ha nem aaro az evolúció alsóbb foára erülni? Szóval a Pöttyös utyám mindig pöttyös maradt ugyanaora hajjal, s talán ezért sincs olyan so utyafodrász a falunban. Ugye, igényeljü a változatos étrendet is, de a edvenc ételün ízéhez és zamatához ragaszodun. Szeretjü a változatos madárcsicsergést is, de ha a edvenc madarun másépp éneelne, felháborodnán. Változatosságban felfedezni a változatlanságot, látszólag változatlanságban a változatosságot ez egy fontos élmény. Az új év elején, s természetesen a nagyböjt ezdetén nagyon fontos az arányo eltalálása: mi az, amin változtatnom ell magamban, és mi az, amit fejlesztenem ell. Olyan feladatoat, lemondásoat, fogadalmaat vállalja be magamna, ami tényleg javára válna az egyéniségemne, hitemne, örnyezetemne. Ki szeretne velem találozni, ha mondju a reggeli ávémról mondané le vagy túlságosan tisztaságmániás lenné szû ét hónapig? Ai ismer, az biztosan megszenvedné. Viszont a nagyböjt ürügyül szolgálhat, hogy ilépje önmagamból, tényleg figyelmesebbé, rendszerezettebbé váljon ülsõ és belsõ világom, s ezáltal másohoz és az értem is áldozatot hozó Megváltóhoz is özelebb erülje. De hogy a rendetlen megfogalmazó rendezett sorai gondolatindítóvá válta-e, még nem tudom Misa

4 A BIBLIA ÉVE A magyar atolius, református és evangélius egyháza által 2008-ra meghirdetett Biblia éve alalmából az év során a lapjain is igyeszün ehhez apcsolódó írásoat, híreet, érdeességeet összegyûjteni. Várju a témához a hozzászólásoat, ötleteet, cieet, véleményeet! a Biblia éve hivatalos weboldala, ahol információat találhatun a Biblia évérõl, és javaslatoat arra, hogyan ünnepelhetjü a Szentírást egy teljes éven át. folyamatosan bõvülõ oldal, nagyon jó öumenius igehely-eresõvel, bibliaismereti és régészeti témájú anyagoal, térépeel, a Bibliához apcsolódó letölthetõ zenéel és mûvészeti alotáso elemzésével. Honlap-ajánló Bibliához a leggazdagabb lingyûjtemény a témáról, magyar és nemzetözi oldala tematius összefoglalása. eresõoldal, a Magyar Bibliatársulat (protestáns) és a Szent István Társulat (atolius) bibliáiban ereshetün. Sürgõs hívószámo Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et! Ha valai cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et! Ha terméenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15-öt! Ha bûnt övettél el, hívd a Zsolt 51-et! Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et! Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et! Amior Istent távolina érzed, hívd a Zsolt 139-et! Ha hitedne erõsítésre van szüsége, hívd a Zsid 11-et! Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at! Ha eserû és ritius lettél, hívd az 1Kor 13-at! Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11,25 30-at! Ha a világ nagyobbna tûni Istennél, hívd a Zsolt 90-et! Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et! Ha imáid gyengé és önzõe, hívd a Zsolt 67-et! Ha bátorításra van szüséged, hívd a Józs 1-et! Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et! Ha elvesztetted a bizalmadat az embereben, hívd az 1Kor 13-at! Ha az embere rosszindulatúna tûnne, hívd a Jn 15,7-27-et! Ha elcsüggedtél a munádban, hívd a Zsolt 126-ot! Figyelem! Ezeet a számoat személyesen hívd, ne valamelyi asszisztenseddel! Minden vonal 0 24 óráig hívható. Oszd meg ismerõseiddel ezeet a fontos életmentõ számoat!

5 Amior elõször megláttam a Biblia événe hivatalos, templomoban és utcai hirdetõoszlopoon egyaránt elhelyezett plaátját, elsõ gondolatom a megdöbbenés volt: Ez meg mi?? Alaposabban megnézve, illetve ülönbözõ érdelõdésû és végzettségû ismerõsöel beszélgetve róla, még inább megerõsödött bennem az a vélemény, hogy enne elészítésére ár volt idõt és pénzt áldozni. Ez a plaát ugyanis nagyon rossz. Úgy gondolom, esztétiailag és mareting szempontból is igen alacsony színvonalúra sieredett ez az anyag. Boldog, ai olvassa? Esztétiai szempont alatt a ülsõ megjelenést és fõleg a vizuális hatásoat értem. A épen látható fiatalo elrendezése teljesen amatõr hatást elt: egy upacban hat ember, ai özül többne alig látszi az arca. (Nem értem, hogyan lehet valait szinte teljes taarásban vagy éppen háttal feltenni egy plaátra?!) Az alao beállítása is teljesen mûvi (gondolom, leültetté õet, aztán oosan nézte és ész a ép...), a mosolyu és az arcifejezésü is erõltetett, semmi természetes érzés nincs bennü. Egy is asszociációt is hozzáadva ehhez: semmi szabad tér nincs a Bibliát olvasó özött, csa a beszorítottság, ényszerhelyzet aor hol van itt a boldogság és hol van hely a szabad gondolatona? A nézhetetlen szín-összeállításra már csa legyinteni tudo: az alap színombinációt (zöld sárga fehér bordó) a fotó furcsa-zöld háttere és a ét szélsõ lány ées-zöldes ruhája teszi szemet bántóvá. Mareting oldalról az üzenet értéét és a eladhatóságát vizsgáltam meg. A három egyház özösségét iemelni szándéozó szlogen ( Erre hívna a atoliuso, a reformátuso és az evangéliuso ) egyszerûen gyenge. Nem tudom, hogy it aarta erre hívni, de biztosan állíthatom, hogy egy ilyen lagymatag felhívásra biztosan elég evesen fogna rámozdulni...) Az év fõ mottója ( boldog, ai olvassa ) mint üzenet teljesen odalett, ugyanis ez a mondat és az érdetelenséget sugárzó ép teljesen ioltja egymást. És, mint tudju, a ép többet mond, mint a szöveg... A lelesítõne szánt gondolat ezzel elveszti tartalmát és célját. (Amint egy éles szemû teológus ismerõs megjegyezte, a fiatalo ezében lévõ önyv egyhasábos. Ez több oból is lehet így: 1. nagyon régi iadású atolius Szentírást olvasna; 2. protestáns Biblia van a ezüben; 3. valami egészen mást olvasna, de a plaát észítõi úgy gondoltá, a lényeg, hogy fiatalo és önyv legyen rajta a megrendelõ pedig így is megvette. Válasszon mindeni ízlése szerint a variációból!) Összegzésént elmondhatom, hogy az elmúlt éve javuló tendenciát mutató atolius ommuniációs programjai után egyáltalán nem számítottam rá, hogy egy ennyire gyenge (hogy azt ne mondjam: ócsa) megoldással fogjá tönretenni a Biblia événe meghirdetését. Ezzel a plaáttal mind a három egyház lejáratja magát és azt hiszem, eléggé megnehezítetté a helyi programo szervezõine dolgát: i ell találniu valamit, amivel enne ellenére is be tudna csábítani résztvevõet rendezvényeire... -mg- 5 Ha a Biblia lenne a mobilom Mi lenne, ha a Bibliánat úgy ezelnén, mint ahogy a mobilunat? Mi lenne, ha mindig magunal hordanán? Mi lenne, ha mindig visszafordulnán érte, ha otthon felejtettü? Mi lenne, ha az igére úgy néznén, mint az sms-ere? Mi lenne, ha ajándéént adnán? Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsõnént ezt vennén elõ? Mi lenne, ha úgy teintenén rá, hogy nem tudun nélüle élni a mai modern világban? Mert a Biblia olyan, mint a mobilun. Összeöt Istennel, ezáltal is tudun Vele ommuniálni, ai ezen eresztül válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem ell a térerõ miatt aggódnun, ugyanis Jézus Krisztus a ereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és iontott vérével aláírta azt a szerzõdést, mely öröre szól, és állja minden számlánat, így ingyenesen hívható...

6 6 Hálaadó szentmise a Házasság Világnapján A Házasság Világnapját immár 25 éve február másodi vasárnapján ünnepli világszerte, hogy felhívjá az embere figyelmét: létezne jó, boldog és tartós házasságo. Magyarországon azonban csa a Nagycsaládoso Országos Egyesülete emléezi meg évrõl évre e világnapról. Az idén a Házas Hétvége özössége is csatlaozi az ünnepléshez Budapesten, és szeretnén, ha a Dél-Alföld sem maradna örömtüze nélül e napon. Ezért nagy szeretettel hívun egy hálaadó szentmisére a szegedi Dómba február 10-én vasárnap 18 órára hálát adni Teremtõnne mindannyiun házasságáért és egyben tanúságot tenni a szentségi házastársi apcsolat megtartó és iteljesítõ erejérõl, a család értéérõl. Mottóul Henri Boulard SJ szavait választottu: Ha nem veszite észre az élõ Krisztust, amior egymást szeretettel átölelite, aor aligha fogjáto másban megtalálni õt. Hiába nézte föl az égre, vagy eresite õt a Bibliában, a benneteet egyesítõ szeretetet ell tudatosan szentségént átélnete, hiszen a házasság igazi szentség. Gyerte el ünnepelni családotoal, barátaitoal együtt! Szeretettel várun Mindenit! Csányiné Fejes Tela és Csányi Sándor egyházmegyei családreferense Kondé Lajos pasztorális helynö Percy Arrowsmith (105 éves) és felesége Florence (100 éves) június 1-jén ünnepelté házasságötésü 80. évfordulóját). Ezzel az évfordulóval beerülte a Guiness reordo önyvébe mint a világ leghosszabb idejû házasságána házasfelei. A hosszú házasság titaént az anglián pár elárulta, hogy életüet mindvégig a bibliai alapelve szerint igyeezte élni. Különösen a övetezõ igeszaasz jelentett soat számura: Ne nyugodjé le a nap a ti haragotoal! (Ef 4, 26) Az Alpha Alapítvány szervezésében megrendezésre erül az Evangéliumi Aliansz által szervezett Házasság Hete eretén belül a Házasurzus onferencia! Idõpontja: szombat 9 13 óra Helyszíne: Agapé Gyüleezeti Központ, Budapest, XVIII. Kondor Béla sétány 18. Házasurzus onferencia A Házasurzus Konferenciára minden olyan érdelõdõt szeretettel várun, ai szeretne többet tudni arról, hogyan élhet tartósan örömteli házasságban. De talán elsõsorban olyan házassággal, tanácsadással foglalozó lelipásztoroat, eresztény vezetõet, leligondozóat várun, ai szeretnéne saját gyüleezetüben is indítani egy Házasurzust, melyne segítségével hatéonyan szolgálhatna a örnyezetüben élõ házaspáro felé. Kérjü, hogy terjesszéte ismerõseite örében ezt a nagyszerû lehetõséget! Az Alpha Alapítvány munatársai További információ: Juhászné Detti oordinátor, Alpha Alapítvány 1106 Budapest, Porcelán u Tel.: (1) , (20) és Honlap:

7 Az emberi család: a bée özössége Részlete XVI. Benede pápa a bée világnapjára iadott üzenetébõl Az egyéne özösségéne elsõ megjelenési formája éppen az, ami egy férfi és egy nõ egymás iránti szeretetébõl faad, ai úgy döntene, hogy öröre eggyé leszne, hogy együtt új családot alossana. Ám a Föld népei is arra hivatotta, hogy szolidáris és együttmûödõ apcsolatoat létesítsene egymással, minthogy az emberiség egyetlen családjána tagjai: Az összes nemzet ugyanis egy özösség, özös az eredetü, hiszen Isten népesítette be az emberi nemmel a föld színét (vö. ApCsel 17,26), és ugyanaz a végsõ célju is: Isten. A férfi és nõ házasságán alapuló természetes család mint az élet és a szeretet bensõséges özössége, az élet és a szeretet bölcsõje. Ezért joggal nevezzü a családot az elsõ természetes özösségne, isteni intézményne, mely valamennyi társadalmi szervezõdés prototípusa, a személy életéne alapját alotja. Az egészséges családi életben megtapasztalju a bée néhány alapvetõ alotóelemét: a testvére özötti igazságosságot és béét, a szülõ által megtestesített teintély szerepét, a gyengébb családtago icsi vagy betege vagy idõse szeretetteljes szolgálatát, a ölcsönös segítségnyújtást az élet szüségleteiben, a mási elfogadásána és ha arról van szó a megbocsátásna a észségét. Ennél fogva a család az elsõ és pótolhatatlan nevelõ a béére. A család azért is a társadalom alapja, mert lehetõvé teszi, hogy meghatározó tapasztalatoat szerezzün a béérõl. Ebbõl övetezi, hogy az emberi özösség nem mondhat le arról a szolgálatról, amit a család végez és nyújt. A család szóincse: a bée szóincse. Mindig ebbõl ell merítenün, hogy ne felejtsü el a bée szóincsét, amelyet mind e n gyerm e magát attól a lényeges erõforrástól, amely a béét szolgálja. Különösen az óriási nevelõ erõvel rendelezõ tömegtájéoztatási eszözöne van rendívüli felelõsségü abban, hogy elõsegítsé a család tiszteletét, hogy bemutassá anna reményeit és jogait, és elõtérbe állítsá szépségét. A család egy férfi és egy nõ felelõsségteljes és végleges igenjébõl születi, és a gyermee tudatos igenjébõl él, ai egymás után érezve a család új tagjai leszne. A családi özösség fejlõdéséhez minden tag nagylelû egyetértése szüséges. Nagyon fontos, hogy mindeni elötelezze magát az Isten elõtti felelõsség útján, elismerve Õbenne a saját és a mási ember léténe õsforrását. A családna otthonra van szüsége, nagyságána megfelelõ örnyezetre, amelyben családi apcsolatait megélheti. Törõdnün ell örnyezetünel: az emberre van bízva, hogy felelõsségteljes szabadsággal mindig a özjót szem elõtt tartva õrizze és gondozza. A család bééjéne fontos feltétele, hogy a özösen vallott leli és etiai értée szilárd alapjára épüljön. Hozzá ell azonban tenni, hogy a család aor tapasztalja meg igazán a béét, amior egyiü sem nélülöz, és a családi vagyont amely egyiü munájána, másiu megtaarításána eredménye, és mindannyiu atív együttmûödéséne gyümölcse szolidárisan ezeli, túlzáso és pazarlás nélül. A családi bééhez tehát egyrészt szüséges a nyitottság a természetfeletti értée öröségére, ugyanaor fontos az anyagi java és az emberi apcsolato bölcs és örülteintõ ezelése is. Ha e szempontra evés hangsúlyt fetetün, a család jövõjét fenyegetõ 7 elsajátít az édesanya és az édesapa gesztusaiból és teintetébõl, még mielõtt megtanulná a szavaiból. Ai támadja a család intézményét, töréennyé teszi a béét az egész nemzeti és nemzetözi özösségben, mert meggyengíti a bée legfõbb ügynöségét. Mindaz, ami gyengíti a férfi és a nõ házasságán alapuló családot, özvetve vagy özvetlenül gátolja azt a észséget is, hogy felelõsséggel befogadjana egy új életet, és elsõszámú felelõsei legyen gyermeei neveléséne, mindez objetív aadályt jelent a bée útján. A családna otthonra, munára van szüsége, a szülõ otthon végzett tevéenységéne megfelelõ elismerésére, a gyereene isolára van szüsége, és mindenine egészségügyi alapellátásban ell részesülnie. Ha a társadalom és a politia nem ötelezi el magát, hogy segítse a családot ezeen a területeen, aor megfosztja bizonytalan ilátáso miatt csorbát szenved a ölcsönös bizalom. Egy család aor él béében, ha minden tagja aláveti magát egy özös normána: ez féezi meg az önzõ individualizmust, ez öti össze az egyéneet, elõsegítve harmonius egymás mellett élésüet és céllal rendelezõ tevéenységüet. Minden hívõt arra biztato, hogy fáradhatatlanul érje Istentõl a bée nagy ajándéát. A ereszténye tudjá, hogy rábízhatjá maguat Mária özbenjárására, ai azzal, hogy Isten Fiát, a mi megváltónat szíve alá fogadta, a mi özös édesanyáná is lett. XVI. Benede pápa Forrás: Magyar Kurír

8 8 Szeged legrégebbi, mégis fiatalos lendülettel megújulni mindig ész és épes özépisolája a Dugonics András Piarista Gimnázium. Az otatás alapelvei és törevései azonban a hagyományona megfelelõe: a tanári ar a rendalapító Kalazanci Szent József által megfogalmazott hitvallás nyomán a pietas et litterae, azaz jámborságban és tudományban való növeedésben igyeezne segíteni tanítványaiat. A piarista nevelés célja az emberi minõség, a léle, a test és a szellem harmóniájána elérése. A övetezõ tanévre felvételizõ diáo számára most fontos újdonságoat nyújt az isola. Például az idén induló ét 6 évfolyamos gimnáziumi osztály egyiében emelt óraszámban szerepel a testnevelés, a sport. A gimnázium ugyanis szerzõdést ötött néhány helyi sportlubbal (a Démász-Szeged Vízisport Egyesület, a Szegedi Úszó Egylet, a Szegedi Vasutas SE, Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Egyesület, a SZTE SZEDEÁK KE és a Tisza Volán SC), melyne értelmében a diáo délutánonént szervezett erete özött, profi sport-luboban edzhetne. Lehetõségü lesz arra, hogy megismeredjene néhány sportággal olyan örülménye özött, melyet a özotatási intézménye a legritább esetben épese biztosítani diájai számára. A fiatalo olyan sportoat ûzhetne itt, mint a vízilabda, a osárlabda, a ézilabda, az atlétia, a ajaenu, az evezés és az úszás. A legtehetségesebbe pedig nagyobb eséllyel erülhetne e lubo profi edzõine látóterébe. Mégsem az élsportoló-épzés a cél, nincs is ilyen ígéret. De bárit szívesen látna, ai a testultúráját fejleszteni szeretné, ai ily módon is gondot fordít egészségére. Eze az új örülménye egy lehetõséget ínálna, amellyel minden diá oly mértében élhet, amennyire indíttatást érez erre. Szepi egy régi isola újdonságai Egy mási fontos változás, hogy a Mester Tanoda, melyne a gimnázium régóta otthont adott, beolvad az isolába. Egyrészrõl az eddig is itt tevéenyedõ pedagóguso immáron mint a gimnázium munatársai otatna tovább, másrészrõl az isola beépíti saját tanrendjébe a mûvészeti otatást. Lehetõségü lesz a gyereene megismeredni a szobrászattal, a festészettel vagy a grafiával, de részt vehetne tûzzománc, fotóvideó, színmûvészeti (drámajáté) épzésben is. A zenemûvészetre fogéonya hangszeres tanulmányoat is folytathatna: olyan hangszereen tanulhatna játszani, mint a lasszius furulya, a gitár, a gordona, a zongora, a hárfa vagy a oboz, a népi hegedû és a népi brácsa. Népzene és népi éne szaon szintén elmélyítheti ismereteiet. Természetes, hogy a piarista diáo leli életére is nagy figyelmet fordítana tanárai. Ez nem csupán a özösségi eseményeben, szentmisében, leligyaorlatoban ölt testet. A gimnáziumban sierrel indítottá el a Tevéeny Szeretet Isoláját. A TESZI program célja, hogy rávezessé a gyereeet arra, hogyan ell tudatosan megélni ereszténységüet és hogyan ell a hitüet cseleedetere váltani. Enne része például, hogy állami gondozott gyereeet látogatna, együtt tanulna, játszana velü vagy éppen idõs és beteg embereet látogatna meg természetesen mindezt megfelelõ felészítés után és tanári ontroll mellett. Piarista diána lenni ma is rang. Teinthetün persze azora a nagyjainra, ai szintén a rend isoláiba járta egyor, mint Ady Endre, Sí Sándor vagy Juhász Gyula, de ezen túl a gimnázium ma is az Életre, a risztusi életre, a mai világban is példamutató életre neveli a felnövevõ nemzedéet. -b- Boldogasszony iállítása Boldogasszony-ábrázoláso épzõmûvészeti alotásoon címmel iállítás teinthetõ meg február 1-március 1. özött a szegedi Piarista Templomban (Dugonics András Piarista Gimnázium Szeged, Bálint Sándor u. 14.) Színjáté, drámapedagógia és bábjáté-tanár továbbépzés a Pázmányon A Pázmány Péter Katolius egyetem szairányú továbbépzést indít színház iránt érdelõdõ, fõisolai, egyetemi hallgató és végzett pedagóguso számára. A program folyamán gyaorlati segítséget adun többe özött, a beszédtechnia, a színészmesterség, színészpedagógia és a mozgásszínházi témaörében. Képzésün hangsúlyos eleme, hogy a pedagógusoat önálló munára észítjü fel, enne megalapozó részeént személyiségüet fejlesztjü, illetve ialaítju a özös munához szüséges észségeet. A épzés nem csa pedagóguso számára nyitott. Az olevélben szereplõ szaépzettség megnevezése: drámapedagógus. A épzés ezdete: február A épzés díja: Ft /félév A épzés idõtartama: 4 félév A épzés gyaorisága: havonta étszer pénte-szombat A tanfolyam helyszíne: PPKE-BTK Piliscsaba és Budapest Jelentezés módja: Jelentezési lapon, csatolandó doumentumo: diplomamásolat Ft jelentezési díj befizetését igazoló bizonylat (befizethetõ bani átutalással, vagy postai cseen az OTP számlaszámra. Kérjü feltüntetni: drámapedagógia jelentezési díj.) Postacímün: Pázmány Péter Katolius Egyetem Bölcsészettudományi Kar Továbbépzési Osztály 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. További információ: Továbbépzési Osztály, Quaestura 107. szoba tel.: (26) / 2025, A épzés csa megfelelõ számú jelentezõ esetén indul!

9 9 Újjászületett a Munácsy Mihály Múzeum A világ legnagyobb Munácsy gyûjteményével rendelezõ Béés megyei fenntartású múzeum óriási átalauláson ment eresztül: nemcsa megszépült, hanem újjászületett. Az interatív eszözöel felszerelt új iállítótere ivételes élményt nyújtana a látogató számára. A ilenc eredeti Munácsy festményt, hét grafiát és több mint négyszáz értées reliviát õrzõ múzeum egyi legnagyobb ülönlegessége a is Jeanne címû festmény, melyet özadaozásból sierült megszerezni. A minisztériumi és önormányzati, vállalozói támogatóon ívül megmozdult az egész megye: az isoláso egyforintosoat gyûjtötte, mûvészeti együttese oncerteet szervezte a nemes ügy érdeében. Több mint ezer adományozó segített, hogy a festmény abba a városba erülhessen, ahol Munácsy Mihály még asztalosinasént dolgozott. A is Jeanne -t január 17-tõl teintheti meg az érdelõdõ. A régészeti iállítás 8000 év legjelentõsebb incseit mutatja be az õsortól a népvándorlás és honfoglalás orán át a özéporig. A iállításoon megismerhetõ a soszínû Béés megye ialaulása, története, Európában egyedülálló ulturális gazdagsága. A hangos tárlatvezetés még élvezetesebbé teszi a iállítás megteintését, hiszen olyan értées információ hallható, melye nemcsa a iállítás megértését segíti, hanem rámutatna mélyebb összefüggésere is. A iállítótermeben lévõ érintõépernyõs terminálo további információat nyújtana az érdelõdõ számára. A múzeum izgalmas iapcsolódást ínál a gyeree számára is, hiszen a ézmûves mûhelyeben mindeni ipróbálhatja a gyéény- és szalmafonást, fazeasságot, tûzzománc-észítést. Múzeumlátogatással egybeötött tanórá megtartására is van lehetõség az isolá számára. A múzeum többi része is ibõvült, orszerûsödött. Magyarországon itt látható elõször szemüveg nélül nézhetõ 3D-s film, mely a Körösö világát mutatja be. A természettudományi iállítás újdonsága még a 3,2 x 1 méteres édesvizi avárium, melyben rita, védett hala látható. A Munácsy Mihály Múzeum elérhetõségei: Bééscsaba, Széchenyi u. 9. Tel.: (66) , honlap: Kórustalálozó Szentesen Odúészítõ tábor A szentesi Szent Anna Egyházözség április 5-én, szombaton ismét megrendezi a Szeged-Csanádi Egyházmegye órusaina, szóláina találozóját. A özös szentmise mellett, minden énear egy hangverseny eretében egyéni mûsorral is bemutatozhat. Szeretettel várun mindenit! Serfõzõ Levente, plébános Nagy János, arnagy Minden további tudnivalóról a jelentezõet tájéoztatju. Érdelõdni lehet: 6600 Szentes, Erzsébet tér 2. Tel.: (63) Február 9-én (szombat) és március 2-án (vasárnap) odúészítõ tábort szervezün a Fehér-tói Madárvártánál, ahol várun minden segítõ ezet! Amiben lehet segíteni: fúrás, csavarozás, festés, paolás, teafõzés stb. Ai fúrót, csavarozófejet is tud hozni magával, anna ülönösen örülnén, mert éziszerszám csa orlátozott számban áll rendelezésre. Azo, ai tevéenyen részt tudna venni az odú elészítésében a segítségért cserébe (sajnos, csa orlátozott számban) fészeodúat tudun felajánlani. További információ: Baróczi Csaba Tel.: (70)

10 10 A szegedi Önéntes Központ várja mindazo jelentezését, ai szabadidejüel, energiájual, tapasztalataial önéntes tevéenység formájában szívesen segítene. Gondoltál már rá? ézmûves foglalozás mozgássérült gyereeel... bevásárlás, séta egy idõs emberrel... nyári tábor állami gondozott gyereeel... programszervezés civil szervezet számára......és még számos lehetõség vár! Te is lehetsz önéntes! Az Önéntes Központ segít megtalálni mindeni számára a lehetõségeet, a apcsolatfelvételt a fogadószervezeteel, és tájéoztatást ad az önéntességrõl. Szeged, Kálvária tér 21. (Móravárosi Közösségi Ház) Telefon: (20) Közösségi Önéntesség: Egyszeri önéntes alalommal gitáros daltanítás a gyermeórházban, játéos sportnap a siete és nagyothalló gyeree részére, irodalmi felolvasó est a nyugdíjas lubban, mind-mind nagy segítség másona úgy, hogy özben özösséged is gazdagodi! Érdelõdjete a Szegedi Önéntes Központban! Boston érsee utcai önéntes munában Egy napra ötényt öltött Sean O'Malley érse, hogy öéntesént szolgálja a hajlétalan embereet. Honlapján a bíboros beszél magáról, elmeséli, hogyan teli egy-egy napja, s ösztönzést is nyújt az elméledéshez, amelyere a hétöznapoban egyre evesebb lehetõség nyíli. Ez is miént a szoásostól eltérõ öltözet egy módja anna, hogy minél több hívõhöz erüljön özel. A hajlétalanoat segítõ nonprofit Pine Street Inn nevû segélyszervezet fõ feladata az anyagi természetû segítségnyújtás, de segítene eltûnt családtago felutatásában is, és abban, hogy az utcán élõ vissza tudjana térni a normális életbe azáltal, hogy laást és munát találna. Sean O'Malley bíboros a szervezethez csatlaozva ívánta ifejezni üzenetét a reményrõl, s tapasztalatait lépésrõl lépésre doumentálta is honlapján. Kifejezte megelégedettségét, hogy milyen so, fõleg fiatal önéntes vesz részt a munában. Nyilvánvalóvá vált számára a szolidaritás öumenius jellege is, mivel ülönféle feleezetû ereszténye munálodna együtt. A bíboros mellett az acióban részt vett Thomas Shaw, a Massachusetts-i episzopális egyház püspöe is. Forrás: Magyar Kurír

11 Egy icsiny és tiszta gyertya A poros isváros szélében élt egy gyertyaöntõ mester. Szeretté az embere, mert edves, segítõész ember volt és csodaszép gyertyái volta. A is üzlet legutolsó polcán egy egyszerû, fehér gyertyácsa állott. Nem volt rajta semmi dísz, semmi minta, mert rá már nem jutott. A so díszes és cicomás társa mindig inevette, lenézte egyszerûségét. De a icsi fehér nem bánódott emiatt, hiszen tudta, hogy értéébõl ezzel nem veszít. Tisztában volt azzal, hogy hivatását be tudja tölteni így is, ahhoz nem ell milliónyi fodor- és csipeszegély. Reményedve várta a napot, amior végre eladjá és elindulhat az úton, a beteljesülés útján. A hosszú éve alatt a társait gazdag, elõelõ embere vásároltá meg és vitté haza polcaira, szerényeire, ezüst gyertyatartóiba díszne. Õ többre vágyott: égni, fényt adni, önmagát felperzselve melegséget szórni a világba. Egyszer aztán egy szegény islány tért be az üzletbe, pénze nem volt. Gyertyát szeretett volna venni beteg édesanyjána, hogy este együtt imádozhassana. A jólelû 11 mester szíve megesett az apró gyermeen és nei adta az egyszerû, fehér gyertyát. Az úton a gyertya remegett, szíve erõsen vert, mert érezte, hogy most jött el az az idõ, amire egész életében vágyott: ODAADNI ÖNMAGÁT MÁSOKÉRT. A szegény is visóban a beteg édesanya megörült a gyertya láttán: milyen csodálatos, milyen töéletes! Hamarjában meggyújtottá és eor megtörtént: a piciny fehér csodálatos fényt és melegséget árasztva égett. Mivel nem volt rajta semmi felesleges dísz, fénye vaítóan átjárta a szobát és a ét szegény ember szívét. Az ima pedig mennyei hangon szólt a islány szájából ami a gyertyát még boldogabbá tette. Az utolsó percig égett a piciny gyertya, mert tudta azt, amit mi embere oly soszor elfelejtün! Pedig nem ell hozzá so, csa egy is jólelûség, remény, öröm és vágy a jobbá válásra... Jenei Norbert Egy régész ásatás özben egy múmiát talál az izraeli Negev sivatagban. Azonnal ihívja a legözelebbi múzeum specialistáját és özli vele, hogy egy 3000 eves férfimúmiát talált, ai szívinfartusban halt meg. A tudóso elszállítjá a múmiát és tüzetes vizsgálatna veti alá. Egy hét múlva hívjá a régészt. Uram, önne mindenben töéletesen igaza volt! Mégis, hogyan tudott mindent elsõ látásra megállapítani? Egyszerûen. A múmia egy cetlit tartott a ezében a övetezõ felirattal: séel Góliátra. A házasságban a ét fél eggyé váli. A gond ott ezdõdi, amior el ell dönteni, melyiüé. Õsi repülõs szabály: több repülõgép található az óceánban, mint tengeralattjáró az égen. Arra, hogy Jó reggelt! nem a Bizonyítsd be! a helyes válasz. Modern irodalmat olvasni olyan, mintha az ember megpróbálná övetni a cseleményt a betûlevesben. Mateórán õrjöng a tanár: Idiótá! Az osztály 60%-a meg fog buni mateból! Mire egy hang hátulról: Nem is vagyun annyian! Egy öreg, fáradtna látszó utya sétált be az udvaromba. Jól táplált volt, és a nyaörvérõl is látszott, hogy van gazdája. Bejött velem a házba, és elaludt a nappali sarában. Egy órával ésõbb odament az ajtóhoz, én meg iengedtem. Másnap újra megjelent, és megint aludt egy órát a saroban. Ez így ment több héten át. Kíváncsiságból tûztem egy cédulát a nyaörvére: Az Ön utyája minden délután a házamban szundiál. Másnap a nyaörvre tûzve megérezett a válasz: Tíz gyereün van, azért nem tud a utya otthon nyugodtan aludni. Holnap én is eljöhete vele?

12 12 Programajánló február 9-én szombaton óráig Családi Kézmûves Játszónap az Alsóvárosi Kultúrházban: Balázs-napi gyertyaészítés. Belépõ: 300 Ft/fõ. február 19-én edden este 6 óraor A Barta család épzõmûvészeti iállítása nyíli az Alsóvárosi Kultúrházban. A iállítás megteinthetõ február 29-ig minden hétöznap óráig. február 20-án szerdán délután 3 óraor A Nefelejcs Bábszínház elõadása az Alsóvárosi Kultúrházban: Libuci liba és a róa címû bábelõadás. Belépõ: 550 Ft/fõ. február 23-án szombaton óráig Családi Kézmûves Játszónap az Alsóvárosi Kultúrházban: Tavaszváró munálodás (cserépdíszítés, virágo és mago ültetése). Belépõ: 300 Ft/fõ. Újígyósi programajánló Az életem foltcsodá özött A mûvelõdési ház március hónaptól minden érdelõdõ részére Foltvarró SZAK (Szabadidõs Alotó Kör) indítását tervezi. Mindazo, ai még nem ismeri a foltvarrást, az így észült alotásoat (vagy éppen azért, mert járatosa ezen apróléos eljárást igénylõ techniában) iállítást, edvcsinálót szervezün. A február 15-ei (pénte) 18 óraor megnyíló tárlaton Balogh Irén munásságával ismeredhetne meg. A iállítás a ezdetetõl mutatja be a foltvarrást, így fázisonént aphatna beteintést a patchwor-ént is ismert eljárásba. Találozás egy élõ legendával Balczó András öttusázóval, olimpiai bajnoal találozhatna az érdelõdõ február 25-én (hétfõ) 18 óraor a mûvelõdési házban. A nyolcszoros egyéni-, hatszoros csapat magyar bajno, ötszörös egyéni- és ötszörös csapat világbajno, étszeres csapat olimpion és egyszeres egyéni olimpion a Kommunizmus Áldozataina Emlénapja alalmából tart elõadást, melyne címe: Sport, politia, hit. Az újígyósi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és Könyvtár elérhetõségei: 5661 Újígyós, Arany J. utca 42. Tel.: (66) Nagyböjti gondolato en A Katolius Ifjúsági Alapítvány munatársai által szeresztett nagyböjti füzet napi gondolatait en is megaphatod! A levelezõ listára úgy jelentezhetsz, ha a címen itöltöd a feliratozó lapot. Ettõl ezdve minden nagyböjti és adventi napon a postafióodban ott lesz egy gondolatébresztõ leli írás. Jelenleg 1500 címzett olvassa az országban (és határainon túl is) az elméledéseet. Egy öszönõlevél az olvasótól érezõ számtalanból: Tisztelt Szeresztõség! Nem tudom, i írta a mai napi (2007. december 12.) gondolatoat, de szeretném Nei megöszönni (érem, ha lehet, továbbítsá), mert nagyon igaz (s mint ilyen, szép), amit leírt és ezzel együtt bizalmat, bátorságot adó. Nagyon jól esett a lelemne, fényt vitt a napomba! Isten áldja meg az íróját! Imával: V. Judit A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Felelõs iadó: Kondé Lajos Fõszeresztõ: Márton Gábor Grafia: Zsivovitsné Gyenes Krisztina Címün: Katolius Ifjúsági Alapítvány 6720 Szeged, Dóm tér 15. Telefon és fax: (62) és Támogatta a RENOVABIS Tördelés: Nagy Péter

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom...

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom... GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Kísértések Amikor szembesítenek magunkkal például így nagyböjt idején akkor döbbenünk csak rá, milyen nehéz is megtartani a parancsolatokat.

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány k at o l i k u s i fj ú s á g i s z e g e d a l a p í t v á n y Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány Tartalom A tizenötös kilométerkőnél 1 A tizenötös kilométerkőnél...1 Köszöntő...

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt

A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 2. Ki a közös bennünk? Református mozaik Cigányság testvér vagy sem? A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt Hitvallásunk

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben