Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3"

Átírás

1 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Élõ-halott egyházun Nagyböjt ezdetén, amior a hamuval megjelöli a pap homlounat, vajon mi jár a fejünben? Emléezün, hogy porból lettün és porrá leszün? Vagy megtérün és hiszün az evangéliumban? Vagy csa arra gondolun, hogy milyen éhese vagyun, hiszen ha nagy nehezen is, de csa sierült megtartanun a szigorú hamvazószerdai böjtöt? De vajon gondolun-e azora, ai minden nap ényszerû böjtöt tartana, mert (szinte vagy egyáltalán) nincs mit enniü? És itt nemcsa a oldusoat és hajlétalanoat említeném, hanem a társadalom egyre nagyobb tömegét, aiet az elszegényedés fenyeget, mert még ha van is munáju, soszor dönteniü ell, hogy eszne-e vagy világítana, esetleg fûtene a övetezõ hónapban. Tudun-e megfelelõ választ adni nei egyházun részérõl? Ha imádozun értü, az fontos segítség. Ha pénzt gyûjtün valaine, az is imozdíthat egy-ét családot a mélypontról. És az segít-e, ha éhségsztrájolun értü? Értü, a Szegény Magyarországért Magyarország szegényeiért tartott imádságos éhségsztrájot ét jezsuita atya és a ezdeményezésüel egyetértõ több tucat atolius pap. Vajon elérnee vele valamit? És vajon ér-e valamit egy olyan egyéni ezdeményezés, amit az egyház önént vállalt felelõssége ellenére nem támogat? Ahogyan egy interjúban megfogalmazta Vértesaljai László atya: Puha az egyház örülöttem... cserbenhagyju a rán bízottaat. Szomorú megtapasztalni, hogy a püspöi ar egésze néhány tagjána személyes bátorítását leszámítva szóra sem méltatja a válságot... Az nem baj, hogy velün nem szolidárisa, hanem hogy ígéretü ellenére nem iáltjá világgá: ami itt történi, az országveszejtés. Vajon élõ-e az egyház, ha tehetetlenne látszi? Ha hiába opogtat be a plébániá ajtaján egy-re több rászoruló, mert már csa a széttárt ezû papoal találozi (már ott, ahol még vanna papo). Vajon halott-e az egyház, ha tehetetlenne mutatozi? Ha éptelen a helyi özösségeet, embereet megszólítani, mert nincs rá megfelelõ tudása, hiányzi az érdelõdése vagy éppen felhatalmazása. Lehet 2008 a Biblia éve vagy Szent Pál éve ha ürese maradna a szava a tette nélül, aor csa egy régi önyvrõl és egy elporladt utazó prédiátorról szól ez az esztendõ. Mi változtathatja ezt meg? Itt a nagyböjt. Vajon mire észülö a negyven nap alatt: hús vételére vagy feltámadásra? A halottal vagy az élõvel szeretné találozni a megnyíló sírnál? El tudom-e hinni, hogy Pál tanúságtétele Éle, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. (Gal 2,20) ma is érvényes? És tesze-e valamit, hogy így is legyen? -mg- XIX. évfolyam 3. szám Tartalom Égetõ probléma 2 Szerettü volna... Még nem tudom A Biblia éve Honlap-ajánló Bibliához Sürgõs hívószámo 4 Boldog, ai olvassa? Ha a Biblia lenne a mobilom 5 Hálaadó szentmise a Házasság Világnapján Házasurzus onferencia 6 Az emberi család: a bée özössége 7 Szepi egy régi isola újdonságai Boldogasszony iállítása Továbbépzés a Pázmányon 8 Újjászületett a Munácsy Mihály Múzeum Kórustalálozó Szentesen Odúészítõ tábor Szegedi Önéntes Központ Boston érsee utcai önéntes munában 10 Egy icsiny és tiszta gyertya Vicce 11 Programajánló Nagyböjti gondolato 12

2 2 Alapvetõen hosszabb ideje foglaloztat már, hogy néhány gondolatot és meglátást össze ellene foglalnom egy-ét dologról, amellyel gyaran szembesülö és mondju úgy érinti mindennapjaimat. S talán túl soat is vártam arra, hogy az utolsó csepp a pohárban elindítson az írás felé. Egészen addig, hogy az utolsó csepp elég nagy cseppecse lett: néhány öbméternyi oltóvíz egy nagy piros autóból. De mondhatnán azt is, hogy ez volt az olaj a tûzre, ha esetleg nem tartju ezt már túlságosan hátborzongató épne... Történt mindez arácsony után, Szent János napjána éjszaáján, amior is soun elõtt ismert a Dóm Plébániájána munatársai által heteszám szorgalmasan és igényesen észült betlehem pillanato alatt a lángo martaléa lett. Megvallom õszintén: az esetet övetõ lehangoltság jónéhány napig vendégesedett a munatársi özösségünben s lépten-nyomon úgy éreztem, hogy a esernyés, sötét füst nem csa ruhánba, baancsunba, hajunba ette be magát a maradványo lapátolása során, hanem edvünbe, világlátásunba, deadenssé és melanoliussá váló gondolatainba is. Merthogy a Betlehem valóban szép volt, amíg volt, valóban soa örömére szolgált, valóban színesítette azt a vásárt, amely évrõl évre töreszi megmutatni Szegedne, hogy van alternatívája arácsony elõtt a gagyi ínai tömegciene. Különös volt tapasztalni az elsõ napo híradásait, s még inább a reacióat arra. Megvallom õszintén többe tanácsa ellenére gyaran, sajnos túl gyaran belesetem abba a hibába, hogy olvasója lettem azona a meddõ vitána, melye a megyei napilap ciei apcsán indult fórumoon zajlotta. Parttalan, meddõ és ostoba, de ehhez mérten agresszív és intoleráns vitá volta eze, melye alapján idõvel perverz szóraozásommá vált felállítani azt a szociológiai látleletet, melynél mi sem türözi jobban azt, amit mind látun, de még mindig csa egy érdees játéna teintün: a végzetes ettéosztottságot és a vélemény- (vagy hiedelem?) formálásna azt a börzéjét, melyben az intoleranciát csa az ostobaság múlja felül. Idõözben szilárd meggyõzõdésemmé vált, hogy az igazság, ha egyáltalán van ilyen, alapvetõen csais annyiban érdees, amennyiben meg tudja támasztani ine-ine a féligazságaiból épített táolmányait. Merthogy ugyanannyira tartom badarságna, hogy a betlehem a Magyarországon tapasztalható eresztényüldözés miatt lett a lángo martaléa, mint amennyire nem érdeel, hogy mi történt volna, ha egy zsinagóga elõtt történt volna hasonló eset. Ami viszont érdeel, az az, hogy miért nem lehet megpróbálni az eseményeet saját helyiértéüne megfelelõen ezelni. S itt szeretném soraim özé fûzni azt a szálat, melyrõl már az elsõ mondatonál utaltam: arról, hogy magam is a belvárosban, jelesül a Palánban laom s nem lehet pénte vagy szombat éjszaa úgy hazasétálni, hogy az ember ne találozna több csoportban is évesen, hátsójuon jóformán még tojáshéjat viselõ, de ezüben annál nagyobb öntudattal palacoat és cigarettát vagy spanglit Égetõ probléma szorongató ifjaal, a mérséelten illuminálttól a csontig betépettig. S ugyanígy nem lehet szombat és vasárnap ora reggel sem úgy sétát tenni, hogy ne eldobált üvegeel és idobált taccso özt lavírozné léptennyomon. S hogy mi ebben a feltûnõ, vagy inább fülsüetítõen ordító disszonancia? Az, érem, hogy miözben a város önormányzata a oldusrendelettel igyeszi iretusálni a városna vajmi eveset ártó, de esztétiailag esetleg szemet szúró hajlétalanoat, addig álszentül szemet hunyun az ugyanolyan özponti helyeen randalírozó, mindenféle életori megötés nélül aloholt és füvet fogyasztó és szeméthalmot hagyó tinédzsere csoportjai felett. Eszerint a oldusrendelet erõsebb mint az ifjúságvédelmi törvény? Vagy az egyire erít a város apacitást, a másira nem? S hát mégis: melyi az égetõbb probléma?! Égetõ probléma? Merthogy a probléma éget... Ha az épp poénna tûni, egy betlehemet is. De most ne bocsátozzun bele az eze a mai fiatalo szólamoba és az éppen atuális jövõ generáció szapulásába. A betlehem leégése neün fáj, talán másona is, de ha visszaemléezün vagy tíz évvel ezelõttre, a vonatdobálás mennyivel volt nemesebb cseleedet? Vagy a beavató-szertartás az Ortutayban, vagy januárban a 17 éves ver halálra 18 évest -ügy, esetleg a Blaha réme? Szentcsalád ünnepére füstté vált a mi szent családun. De talán enne is van üzenete: lehet-e, tudun-e ma hitelesen és értelmesen a szentcsaládról beszélni, amior ahogy özhelyszerûen mormolni szotu semmi sem szent és család sincs. A szociológuso, pszichológuso soáig el fogna majd vitatozni azon, hogy a fiatalori vandalizmus, az aloholfogyasztás, a ábítószer, a deviancia o-e vagy éppen övetezmény, s a családi háttér(telenség) milyen szerepet (nem) ap ezen eseteben. De mi mit tudun lépni? Négy évszázaddal ezelõtt Kalazanci Szt József pl. észrevett és felvállalt hasonló problémáat. Mint ahogy b. másfél évszázaddal ezelõtt Don Bosco is. És folytathatnán a sort... De meddig? 2008-ban i vállalja ezt fel? Van, ai igen? A leégett betlehem és a hasonló üszös romo neün is ihívást jelentene: eldédelgetjü-e az egyre fogyó és öregedõ híveinet a jámbor szentcsalád mítoszával a misézün litániázun temetün pasztoráció, a hagyomány nélüli tradicionalizmus ismert és biztos, de egyre szûösebb ösvényein vagy i tudun állni valami egészen újjal, merésszel, ismeretlennel, de vonzóval, mely persze magában foglalja a tradicionalizmus nélüli hagyományt is, s soal jobban hasonlít a szentcsalád igazi, onflitusoal, meneüléssel, idegenben éléssel, súlyos érdéseel átitatott életére... Valami olyannal, amely nem minet éget (így vagy úgy), hanem mi tudun lángra lobbantani vele.

3 Szerettü volna......szebbé tenni az ünnepet 3 A Szeged-Belvárosi Plébánia szerette volna szebbé tenni az adventet és a arácsonyi ünnepeet. Ezért egy szabadtéri betlehemet észítettün, így tettü teljesebbé a Dóm téri arácsonyi vásárt. Az ünnepi észülõdés ideje alatt gyaran láttu: so szülõ vitte oda gyermeét és beszélt a arácsonyi eseményerõl. Talán itt mesélté el elõször gyermeeine Jézus születéséne történetét. Ezzel a Betlehemmel szerettü volna hangsúlyozni, hogy enne az ünnepne mi az eredete és a mondanivalója. De sajnos már másról szól a dolog, mert valai vagy valai felgyújtottá a Betlehemet. Szándéosan vagy véletlenszerûen, azt nem tudju, de azt igen, hogy tetténe szomorú övetezményei vanna, mind anyagilag, mind erölcsileg... Kondé Lajos plébános Még nem tudom......mior esi jobban a változatosság és mior a változatlanság? Van, amior jobban szeretem a biztonságos állandóságot, mint a bizonytalan összevisszaságot, de van, amior ifejezetten igénylem a alamaját. Ha teszem azt, minden napom ugyanolyan lenne, azt valószínûleg nehezen tudnám elviselni, viszont ha nem lenne minden napomna egy ritmusa, aor abba is belegebedné. Ilyen érzésem van aor is, ha csa folyton egyvalamirõl ellene gondolodnom, illetve aor is, ha mindig mindenrõl ellene tudnom. Néha ifejezetten jó hangulatom lesz, ha látszólag értelmetlen gondolato is leöti a figyelmemet. Így jártam a minap is, amior azon elméledtem, hogy a utyána miért nem nõ folyton a szõrü, vagy a madarana a tollu? Neem meg bezzeg miért ell fodrászhoz járnom legalább szõõévente egyszer, ha nem aaro az evolúció alsóbb foára erülni? Szóval a Pöttyös utyám mindig pöttyös maradt ugyanaora hajjal, s talán ezért sincs olyan so utyafodrász a falunban. Ugye, igényeljü a változatos étrendet is, de a edvenc ételün ízéhez és zamatához ragaszodun. Szeretjü a változatos madárcsicsergést is, de ha a edvenc madarun másépp éneelne, felháborodnán. Változatosságban felfedezni a változatlanságot, látszólag változatlanságban a változatosságot ez egy fontos élmény. Az új év elején, s természetesen a nagyböjt ezdetén nagyon fontos az arányo eltalálása: mi az, amin változtatnom ell magamban, és mi az, amit fejlesztenem ell. Olyan feladatoat, lemondásoat, fogadalmaat vállalja be magamna, ami tényleg javára válna az egyéniségemne, hitemne, örnyezetemne. Ki szeretne velem találozni, ha mondju a reggeli ávémról mondané le vagy túlságosan tisztaságmániás lenné szû ét hónapig? Ai ismer, az biztosan megszenvedné. Viszont a nagyböjt ürügyül szolgálhat, hogy ilépje önmagamból, tényleg figyelmesebbé, rendszerezettebbé váljon ülsõ és belsõ világom, s ezáltal másohoz és az értem is áldozatot hozó Megváltóhoz is özelebb erülje. De hogy a rendetlen megfogalmazó rendezett sorai gondolatindítóvá válta-e, még nem tudom Misa

4 A BIBLIA ÉVE A magyar atolius, református és evangélius egyháza által 2008-ra meghirdetett Biblia éve alalmából az év során a lapjain is igyeszün ehhez apcsolódó írásoat, híreet, érdeességeet összegyûjteni. Várju a témához a hozzászólásoat, ötleteet, cieet, véleményeet! a Biblia éve hivatalos weboldala, ahol információat találhatun a Biblia évérõl, és javaslatoat arra, hogyan ünnepelhetjü a Szentírást egy teljes éven át. folyamatosan bõvülõ oldal, nagyon jó öumenius igehely-eresõvel, bibliaismereti és régészeti témájú anyagoal, térépeel, a Bibliához apcsolódó letölthetõ zenéel és mûvészeti alotáso elemzésével. Honlap-ajánló Bibliához a leggazdagabb lingyûjtemény a témáról, magyar és nemzetözi oldala tematius összefoglalása. eresõoldal, a Magyar Bibliatársulat (protestáns) és a Szent István Társulat (atolius) bibliáiban ereshetün. Sürgõs hívószámo Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et! Ha valai cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et! Ha terméenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15-öt! Ha bûnt övettél el, hívd a Zsolt 51-et! Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et! Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et! Amior Istent távolina érzed, hívd a Zsolt 139-et! Ha hitedne erõsítésre van szüsége, hívd a Zsid 11-et! Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at! Ha eserû és ritius lettél, hívd az 1Kor 13-at! Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11,25 30-at! Ha a világ nagyobbna tûni Istennél, hívd a Zsolt 90-et! Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et! Ha imáid gyengé és önzõe, hívd a Zsolt 67-et! Ha bátorításra van szüséged, hívd a Józs 1-et! Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et! Ha elvesztetted a bizalmadat az embereben, hívd az 1Kor 13-at! Ha az embere rosszindulatúna tûnne, hívd a Jn 15,7-27-et! Ha elcsüggedtél a munádban, hívd a Zsolt 126-ot! Figyelem! Ezeet a számoat személyesen hívd, ne valamelyi asszisztenseddel! Minden vonal 0 24 óráig hívható. Oszd meg ismerõseiddel ezeet a fontos életmentõ számoat!

5 Amior elõször megláttam a Biblia événe hivatalos, templomoban és utcai hirdetõoszlopoon egyaránt elhelyezett plaátját, elsõ gondolatom a megdöbbenés volt: Ez meg mi?? Alaposabban megnézve, illetve ülönbözõ érdelõdésû és végzettségû ismerõsöel beszélgetve róla, még inább megerõsödött bennem az a vélemény, hogy enne elészítésére ár volt idõt és pénzt áldozni. Ez a plaát ugyanis nagyon rossz. Úgy gondolom, esztétiailag és mareting szempontból is igen alacsony színvonalúra sieredett ez az anyag. Boldog, ai olvassa? Esztétiai szempont alatt a ülsõ megjelenést és fõleg a vizuális hatásoat értem. A épen látható fiatalo elrendezése teljesen amatõr hatást elt: egy upacban hat ember, ai özül többne alig látszi az arca. (Nem értem, hogyan lehet valait szinte teljes taarásban vagy éppen háttal feltenni egy plaátra?!) Az alao beállítása is teljesen mûvi (gondolom, leültetté õet, aztán oosan nézte és ész a ép...), a mosolyu és az arcifejezésü is erõltetett, semmi természetes érzés nincs bennü. Egy is asszociációt is hozzáadva ehhez: semmi szabad tér nincs a Bibliát olvasó özött, csa a beszorítottság, ényszerhelyzet aor hol van itt a boldogság és hol van hely a szabad gondolatona? A nézhetetlen szín-összeállításra már csa legyinteni tudo: az alap színombinációt (zöld sárga fehér bordó) a fotó furcsa-zöld háttere és a ét szélsõ lány ées-zöldes ruhája teszi szemet bántóvá. Mareting oldalról az üzenet értéét és a eladhatóságát vizsgáltam meg. A három egyház özösségét iemelni szándéozó szlogen ( Erre hívna a atoliuso, a reformátuso és az evangéliuso ) egyszerûen gyenge. Nem tudom, hogy it aarta erre hívni, de biztosan állíthatom, hogy egy ilyen lagymatag felhívásra biztosan elég evesen fogna rámozdulni...) Az év fõ mottója ( boldog, ai olvassa ) mint üzenet teljesen odalett, ugyanis ez a mondat és az érdetelenséget sugárzó ép teljesen ioltja egymást. És, mint tudju, a ép többet mond, mint a szöveg... A lelesítõne szánt gondolat ezzel elveszti tartalmát és célját. (Amint egy éles szemû teológus ismerõs megjegyezte, a fiatalo ezében lévõ önyv egyhasábos. Ez több oból is lehet így: 1. nagyon régi iadású atolius Szentírást olvasna; 2. protestáns Biblia van a ezüben; 3. valami egészen mást olvasna, de a plaát észítõi úgy gondoltá, a lényeg, hogy fiatalo és önyv legyen rajta a megrendelõ pedig így is megvette. Válasszon mindeni ízlése szerint a variációból!) Összegzésént elmondhatom, hogy az elmúlt éve javuló tendenciát mutató atolius ommuniációs programjai után egyáltalán nem számítottam rá, hogy egy ennyire gyenge (hogy azt ne mondjam: ócsa) megoldással fogjá tönretenni a Biblia événe meghirdetését. Ezzel a plaáttal mind a három egyház lejáratja magát és azt hiszem, eléggé megnehezítetté a helyi programo szervezõine dolgát: i ell találniu valamit, amivel enne ellenére is be tudna csábítani résztvevõet rendezvényeire... -mg- 5 Ha a Biblia lenne a mobilom Mi lenne, ha a Bibliánat úgy ezelnén, mint ahogy a mobilunat? Mi lenne, ha mindig magunal hordanán? Mi lenne, ha mindig visszafordulnán érte, ha otthon felejtettü? Mi lenne, ha az igére úgy néznén, mint az sms-ere? Mi lenne, ha ajándéént adnán? Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsõnént ezt vennén elõ? Mi lenne, ha úgy teintenén rá, hogy nem tudun nélüle élni a mai modern világban? Mert a Biblia olyan, mint a mobilun. Összeöt Istennel, ezáltal is tudun Vele ommuniálni, ai ezen eresztül válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem ell a térerõ miatt aggódnun, ugyanis Jézus Krisztus a ereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és iontott vérével aláírta azt a szerzõdést, mely öröre szól, és állja minden számlánat, így ingyenesen hívható...

6 6 Hálaadó szentmise a Házasság Világnapján A Házasság Világnapját immár 25 éve február másodi vasárnapján ünnepli világszerte, hogy felhívjá az embere figyelmét: létezne jó, boldog és tartós házasságo. Magyarországon azonban csa a Nagycsaládoso Országos Egyesülete emléezi meg évrõl évre e világnapról. Az idén a Házas Hétvége özössége is csatlaozi az ünnepléshez Budapesten, és szeretnén, ha a Dél-Alföld sem maradna örömtüze nélül e napon. Ezért nagy szeretettel hívun egy hálaadó szentmisére a szegedi Dómba február 10-én vasárnap 18 órára hálát adni Teremtõnne mindannyiun házasságáért és egyben tanúságot tenni a szentségi házastársi apcsolat megtartó és iteljesítõ erejérõl, a család értéérõl. Mottóul Henri Boulard SJ szavait választottu: Ha nem veszite észre az élõ Krisztust, amior egymást szeretettel átölelite, aor aligha fogjáto másban megtalálni õt. Hiába nézte föl az égre, vagy eresite õt a Bibliában, a benneteet egyesítõ szeretetet ell tudatosan szentségént átélnete, hiszen a házasság igazi szentség. Gyerte el ünnepelni családotoal, barátaitoal együtt! Szeretettel várun Mindenit! Csányiné Fejes Tela és Csányi Sándor egyházmegyei családreferense Kondé Lajos pasztorális helynö Percy Arrowsmith (105 éves) és felesége Florence (100 éves) június 1-jén ünnepelté házasságötésü 80. évfordulóját). Ezzel az évfordulóval beerülte a Guiness reordo önyvébe mint a világ leghosszabb idejû házasságána házasfelei. A hosszú házasság titaént az anglián pár elárulta, hogy életüet mindvégig a bibliai alapelve szerint igyeezte élni. Különösen a övetezõ igeszaasz jelentett soat számura: Ne nyugodjé le a nap a ti haragotoal! (Ef 4, 26) Az Alpha Alapítvány szervezésében megrendezésre erül az Evangéliumi Aliansz által szervezett Házasság Hete eretén belül a Házasurzus onferencia! Idõpontja: szombat 9 13 óra Helyszíne: Agapé Gyüleezeti Központ, Budapest, XVIII. Kondor Béla sétány 18. Házasurzus onferencia A Házasurzus Konferenciára minden olyan érdelõdõt szeretettel várun, ai szeretne többet tudni arról, hogyan élhet tartósan örömteli házasságban. De talán elsõsorban olyan házassággal, tanácsadással foglalozó lelipásztoroat, eresztény vezetõet, leligondozóat várun, ai szeretnéne saját gyüleezetüben is indítani egy Házasurzust, melyne segítségével hatéonyan szolgálhatna a örnyezetüben élõ házaspáro felé. Kérjü, hogy terjesszéte ismerõseite örében ezt a nagyszerû lehetõséget! Az Alpha Alapítvány munatársai További információ: Juhászné Detti oordinátor, Alpha Alapítvány 1106 Budapest, Porcelán u Tel.: (1) , (20) és Honlap:

7 Az emberi család: a bée özössége Részlete XVI. Benede pápa a bée világnapjára iadott üzenetébõl Az egyéne özösségéne elsõ megjelenési formája éppen az, ami egy férfi és egy nõ egymás iránti szeretetébõl faad, ai úgy döntene, hogy öröre eggyé leszne, hogy együtt új családot alossana. Ám a Föld népei is arra hivatotta, hogy szolidáris és együttmûödõ apcsolatoat létesítsene egymással, minthogy az emberiség egyetlen családjána tagjai: Az összes nemzet ugyanis egy özösség, özös az eredetü, hiszen Isten népesítette be az emberi nemmel a föld színét (vö. ApCsel 17,26), és ugyanaz a végsõ célju is: Isten. A férfi és nõ házasságán alapuló természetes család mint az élet és a szeretet bensõséges özössége, az élet és a szeretet bölcsõje. Ezért joggal nevezzü a családot az elsõ természetes özösségne, isteni intézményne, mely valamennyi társadalmi szervezõdés prototípusa, a személy életéne alapját alotja. Az egészséges családi életben megtapasztalju a bée néhány alapvetõ alotóelemét: a testvére özötti igazságosságot és béét, a szülõ által megtestesített teintély szerepét, a gyengébb családtago icsi vagy betege vagy idõse szeretetteljes szolgálatát, a ölcsönös segítségnyújtást az élet szüségleteiben, a mási elfogadásána és ha arról van szó a megbocsátásna a észségét. Ennél fogva a család az elsõ és pótolhatatlan nevelõ a béére. A család azért is a társadalom alapja, mert lehetõvé teszi, hogy meghatározó tapasztalatoat szerezzün a béérõl. Ebbõl övetezi, hogy az emberi özösség nem mondhat le arról a szolgálatról, amit a család végez és nyújt. A család szóincse: a bée szóincse. Mindig ebbõl ell merítenün, hogy ne felejtsü el a bée szóincsét, amelyet mind e n gyerm e magát attól a lényeges erõforrástól, amely a béét szolgálja. Különösen az óriási nevelõ erõvel rendelezõ tömegtájéoztatási eszözöne van rendívüli felelõsségü abban, hogy elõsegítsé a család tiszteletét, hogy bemutassá anna reményeit és jogait, és elõtérbe állítsá szépségét. A család egy férfi és egy nõ felelõsségteljes és végleges igenjébõl születi, és a gyermee tudatos igenjébõl él, ai egymás után érezve a család új tagjai leszne. A családi özösség fejlõdéséhez minden tag nagylelû egyetértése szüséges. Nagyon fontos, hogy mindeni elötelezze magát az Isten elõtti felelõsség útján, elismerve Õbenne a saját és a mási ember léténe õsforrását. A családna otthonra van szüsége, nagyságána megfelelõ örnyezetre, amelyben családi apcsolatait megélheti. Törõdnün ell örnyezetünel: az emberre van bízva, hogy felelõsségteljes szabadsággal mindig a özjót szem elõtt tartva õrizze és gondozza. A család bééjéne fontos feltétele, hogy a özösen vallott leli és etiai értée szilárd alapjára épüljön. Hozzá ell azonban tenni, hogy a család aor tapasztalja meg igazán a béét, amior egyiü sem nélülöz, és a családi vagyont amely egyiü munájána, másiu megtaarításána eredménye, és mindannyiu atív együttmûödéséne gyümölcse szolidárisan ezeli, túlzáso és pazarlás nélül. A családi bééhez tehát egyrészt szüséges a nyitottság a természetfeletti értée öröségére, ugyanaor fontos az anyagi java és az emberi apcsolato bölcs és örülteintõ ezelése is. Ha e szempontra evés hangsúlyt fetetün, a család jövõjét fenyegetõ 7 elsajátít az édesanya és az édesapa gesztusaiból és teintetébõl, még mielõtt megtanulná a szavaiból. Ai támadja a család intézményét, töréennyé teszi a béét az egész nemzeti és nemzetözi özösségben, mert meggyengíti a bée legfõbb ügynöségét. Mindaz, ami gyengíti a férfi és a nõ házasságán alapuló családot, özvetve vagy özvetlenül gátolja azt a észséget is, hogy felelõsséggel befogadjana egy új életet, és elsõszámú felelõsei legyen gyermeei neveléséne, mindez objetív aadályt jelent a bée útján. A családna otthonra, munára van szüsége, a szülõ otthon végzett tevéenységéne megfelelõ elismerésére, a gyereene isolára van szüsége, és mindenine egészségügyi alapellátásban ell részesülnie. Ha a társadalom és a politia nem ötelezi el magát, hogy segítse a családot ezeen a területeen, aor megfosztja bizonytalan ilátáso miatt csorbát szenved a ölcsönös bizalom. Egy család aor él béében, ha minden tagja aláveti magát egy özös normána: ez féezi meg az önzõ individualizmust, ez öti össze az egyéneet, elõsegítve harmonius egymás mellett élésüet és céllal rendelezõ tevéenységüet. Minden hívõt arra biztato, hogy fáradhatatlanul érje Istentõl a bée nagy ajándéát. A ereszténye tudjá, hogy rábízhatjá maguat Mária özbenjárására, ai azzal, hogy Isten Fiát, a mi megváltónat szíve alá fogadta, a mi özös édesanyáná is lett. XVI. Benede pápa Forrás: Magyar Kurír

8 8 Szeged legrégebbi, mégis fiatalos lendülettel megújulni mindig ész és épes özépisolája a Dugonics András Piarista Gimnázium. Az otatás alapelvei és törevései azonban a hagyományona megfelelõe: a tanári ar a rendalapító Kalazanci Szent József által megfogalmazott hitvallás nyomán a pietas et litterae, azaz jámborságban és tudományban való növeedésben igyeezne segíteni tanítványaiat. A piarista nevelés célja az emberi minõség, a léle, a test és a szellem harmóniájána elérése. A övetezõ tanévre felvételizõ diáo számára most fontos újdonságoat nyújt az isola. Például az idén induló ét 6 évfolyamos gimnáziumi osztály egyiében emelt óraszámban szerepel a testnevelés, a sport. A gimnázium ugyanis szerzõdést ötött néhány helyi sportlubbal (a Démász-Szeged Vízisport Egyesület, a Szegedi Úszó Egylet, a Szegedi Vasutas SE, Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Egyesület, a SZTE SZEDEÁK KE és a Tisza Volán SC), melyne értelmében a diáo délutánonént szervezett erete özött, profi sport-luboban edzhetne. Lehetõségü lesz arra, hogy megismeredjene néhány sportággal olyan örülménye özött, melyet a özotatási intézménye a legritább esetben épese biztosítani diájai számára. A fiatalo olyan sportoat ûzhetne itt, mint a vízilabda, a osárlabda, a ézilabda, az atlétia, a ajaenu, az evezés és az úszás. A legtehetségesebbe pedig nagyobb eséllyel erülhetne e lubo profi edzõine látóterébe. Mégsem az élsportoló-épzés a cél, nincs is ilyen ígéret. De bárit szívesen látna, ai a testultúráját fejleszteni szeretné, ai ily módon is gondot fordít egészségére. Eze az új örülménye egy lehetõséget ínálna, amellyel minden diá oly mértében élhet, amennyire indíttatást érez erre. Szepi egy régi isola újdonságai Egy mási fontos változás, hogy a Mester Tanoda, melyne a gimnázium régóta otthont adott, beolvad az isolába. Egyrészrõl az eddig is itt tevéenyedõ pedagóguso immáron mint a gimnázium munatársai otatna tovább, másrészrõl az isola beépíti saját tanrendjébe a mûvészeti otatást. Lehetõségü lesz a gyereene megismeredni a szobrászattal, a festészettel vagy a grafiával, de részt vehetne tûzzománc, fotóvideó, színmûvészeti (drámajáté) épzésben is. A zenemûvészetre fogéonya hangszeres tanulmányoat is folytathatna: olyan hangszereen tanulhatna játszani, mint a lasszius furulya, a gitár, a gordona, a zongora, a hárfa vagy a oboz, a népi hegedû és a népi brácsa. Népzene és népi éne szaon szintén elmélyítheti ismereteiet. Természetes, hogy a piarista diáo leli életére is nagy figyelmet fordítana tanárai. Ez nem csupán a özösségi eseményeben, szentmisében, leligyaorlatoban ölt testet. A gimnáziumban sierrel indítottá el a Tevéeny Szeretet Isoláját. A TESZI program célja, hogy rávezessé a gyereeet arra, hogyan ell tudatosan megélni ereszténységüet és hogyan ell a hitüet cseleedetere váltani. Enne része például, hogy állami gondozott gyereeet látogatna, együtt tanulna, játszana velü vagy éppen idõs és beteg embereet látogatna meg természetesen mindezt megfelelõ felészítés után és tanári ontroll mellett. Piarista diána lenni ma is rang. Teinthetün persze azora a nagyjainra, ai szintén a rend isoláiba járta egyor, mint Ady Endre, Sí Sándor vagy Juhász Gyula, de ezen túl a gimnázium ma is az Életre, a risztusi életre, a mai világban is példamutató életre neveli a felnövevõ nemzedéet. -b- Boldogasszony iállítása Boldogasszony-ábrázoláso épzõmûvészeti alotásoon címmel iállítás teinthetõ meg február 1-március 1. özött a szegedi Piarista Templomban (Dugonics András Piarista Gimnázium Szeged, Bálint Sándor u. 14.) Színjáté, drámapedagógia és bábjáté-tanár továbbépzés a Pázmányon A Pázmány Péter Katolius egyetem szairányú továbbépzést indít színház iránt érdelõdõ, fõisolai, egyetemi hallgató és végzett pedagóguso számára. A program folyamán gyaorlati segítséget adun többe özött, a beszédtechnia, a színészmesterség, színészpedagógia és a mozgásszínházi témaörében. Képzésün hangsúlyos eleme, hogy a pedagógusoat önálló munára észítjü fel, enne megalapozó részeént személyiségüet fejlesztjü, illetve ialaítju a özös munához szüséges észségeet. A épzés nem csa pedagóguso számára nyitott. Az olevélben szereplõ szaépzettség megnevezése: drámapedagógus. A épzés ezdete: február A épzés díja: Ft /félév A épzés idõtartama: 4 félév A épzés gyaorisága: havonta étszer pénte-szombat A tanfolyam helyszíne: PPKE-BTK Piliscsaba és Budapest Jelentezés módja: Jelentezési lapon, csatolandó doumentumo: diplomamásolat Ft jelentezési díj befizetését igazoló bizonylat (befizethetõ bani átutalással, vagy postai cseen az OTP számlaszámra. Kérjü feltüntetni: drámapedagógia jelentezési díj.) Postacímün: Pázmány Péter Katolius Egyetem Bölcsészettudományi Kar Továbbépzési Osztály 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. További információ: Továbbépzési Osztály, Quaestura 107. szoba tel.: (26) / 2025, A épzés csa megfelelõ számú jelentezõ esetén indul!

9 9 Újjászületett a Munácsy Mihály Múzeum A világ legnagyobb Munácsy gyûjteményével rendelezõ Béés megyei fenntartású múzeum óriási átalauláson ment eresztül: nemcsa megszépült, hanem újjászületett. Az interatív eszözöel felszerelt új iállítótere ivételes élményt nyújtana a látogató számára. A ilenc eredeti Munácsy festményt, hét grafiát és több mint négyszáz értées reliviát õrzõ múzeum egyi legnagyobb ülönlegessége a is Jeanne címû festmény, melyet özadaozásból sierült megszerezni. A minisztériumi és önormányzati, vállalozói támogatóon ívül megmozdult az egész megye: az isoláso egyforintosoat gyûjtötte, mûvészeti együttese oncerteet szervezte a nemes ügy érdeében. Több mint ezer adományozó segített, hogy a festmény abba a városba erülhessen, ahol Munácsy Mihály még asztalosinasént dolgozott. A is Jeanne -t január 17-tõl teintheti meg az érdelõdõ. A régészeti iállítás 8000 év legjelentõsebb incseit mutatja be az õsortól a népvándorlás és honfoglalás orán át a özéporig. A iállításoon megismerhetõ a soszínû Béés megye ialaulása, története, Európában egyedülálló ulturális gazdagsága. A hangos tárlatvezetés még élvezetesebbé teszi a iállítás megteintését, hiszen olyan értées információ hallható, melye nemcsa a iállítás megértését segíti, hanem rámutatna mélyebb összefüggésere is. A iállítótermeben lévõ érintõépernyõs terminálo további információat nyújtana az érdelõdõ számára. A múzeum izgalmas iapcsolódást ínál a gyeree számára is, hiszen a ézmûves mûhelyeben mindeni ipróbálhatja a gyéény- és szalmafonást, fazeasságot, tûzzománc-észítést. Múzeumlátogatással egybeötött tanórá megtartására is van lehetõség az isolá számára. A múzeum többi része is ibõvült, orszerûsödött. Magyarországon itt látható elõször szemüveg nélül nézhetõ 3D-s film, mely a Körösö világát mutatja be. A természettudományi iállítás újdonsága még a 3,2 x 1 méteres édesvizi avárium, melyben rita, védett hala látható. A Munácsy Mihály Múzeum elérhetõségei: Bééscsaba, Széchenyi u. 9. Tel.: (66) , honlap: Kórustalálozó Szentesen Odúészítõ tábor A szentesi Szent Anna Egyházözség április 5-én, szombaton ismét megrendezi a Szeged-Csanádi Egyházmegye órusaina, szóláina találozóját. A özös szentmise mellett, minden énear egy hangverseny eretében egyéni mûsorral is bemutatozhat. Szeretettel várun mindenit! Serfõzõ Levente, plébános Nagy János, arnagy Minden további tudnivalóról a jelentezõet tájéoztatju. Érdelõdni lehet: 6600 Szentes, Erzsébet tér 2. Tel.: (63) Február 9-én (szombat) és március 2-án (vasárnap) odúészítõ tábort szervezün a Fehér-tói Madárvártánál, ahol várun minden segítõ ezet! Amiben lehet segíteni: fúrás, csavarozás, festés, paolás, teafõzés stb. Ai fúrót, csavarozófejet is tud hozni magával, anna ülönösen örülnén, mert éziszerszám csa orlátozott számban áll rendelezésre. Azo, ai tevéenyen részt tudna venni az odú elészítésében a segítségért cserébe (sajnos, csa orlátozott számban) fészeodúat tudun felajánlani. További információ: Baróczi Csaba Tel.: (70)

10 10 A szegedi Önéntes Központ várja mindazo jelentezését, ai szabadidejüel, energiájual, tapasztalataial önéntes tevéenység formájában szívesen segítene. Gondoltál már rá? ézmûves foglalozás mozgássérült gyereeel... bevásárlás, séta egy idõs emberrel... nyári tábor állami gondozott gyereeel... programszervezés civil szervezet számára......és még számos lehetõség vár! Te is lehetsz önéntes! Az Önéntes Központ segít megtalálni mindeni számára a lehetõségeet, a apcsolatfelvételt a fogadószervezeteel, és tájéoztatást ad az önéntességrõl. Szeged, Kálvária tér 21. (Móravárosi Közösségi Ház) Telefon: (20) Közösségi Önéntesség: Egyszeri önéntes alalommal gitáros daltanítás a gyermeórházban, játéos sportnap a siete és nagyothalló gyeree részére, irodalmi felolvasó est a nyugdíjas lubban, mind-mind nagy segítség másona úgy, hogy özben özösséged is gazdagodi! Érdelõdjete a Szegedi Önéntes Központban! Boston érsee utcai önéntes munában Egy napra ötényt öltött Sean O'Malley érse, hogy öéntesént szolgálja a hajlétalan embereet. Honlapján a bíboros beszél magáról, elmeséli, hogyan teli egy-egy napja, s ösztönzést is nyújt az elméledéshez, amelyere a hétöznapoban egyre evesebb lehetõség nyíli. Ez is miént a szoásostól eltérõ öltözet egy módja anna, hogy minél több hívõhöz erüljön özel. A hajlétalanoat segítõ nonprofit Pine Street Inn nevû segélyszervezet fõ feladata az anyagi természetû segítségnyújtás, de segítene eltûnt családtago felutatásában is, és abban, hogy az utcán élõ vissza tudjana térni a normális életbe azáltal, hogy laást és munát találna. Sean O'Malley bíboros a szervezethez csatlaozva ívánta ifejezni üzenetét a reményrõl, s tapasztalatait lépésrõl lépésre doumentálta is honlapján. Kifejezte megelégedettségét, hogy milyen so, fõleg fiatal önéntes vesz részt a munában. Nyilvánvalóvá vált számára a szolidaritás öumenius jellege is, mivel ülönféle feleezetû ereszténye munálodna együtt. A bíboros mellett az acióban részt vett Thomas Shaw, a Massachusetts-i episzopális egyház püspöe is. Forrás: Magyar Kurír

11 Egy icsiny és tiszta gyertya A poros isváros szélében élt egy gyertyaöntõ mester. Szeretté az embere, mert edves, segítõész ember volt és csodaszép gyertyái volta. A is üzlet legutolsó polcán egy egyszerû, fehér gyertyácsa állott. Nem volt rajta semmi dísz, semmi minta, mert rá már nem jutott. A so díszes és cicomás társa mindig inevette, lenézte egyszerûségét. De a icsi fehér nem bánódott emiatt, hiszen tudta, hogy értéébõl ezzel nem veszít. Tisztában volt azzal, hogy hivatását be tudja tölteni így is, ahhoz nem ell milliónyi fodor- és csipeszegély. Reményedve várta a napot, amior végre eladjá és elindulhat az úton, a beteljesülés útján. A hosszú éve alatt a társait gazdag, elõelõ embere vásároltá meg és vitté haza polcaira, szerényeire, ezüst gyertyatartóiba díszne. Õ többre vágyott: égni, fényt adni, önmagát felperzselve melegséget szórni a világba. Egyszer aztán egy szegény islány tért be az üzletbe, pénze nem volt. Gyertyát szeretett volna venni beteg édesanyjána, hogy este együtt imádozhassana. A jólelû 11 mester szíve megesett az apró gyermeen és nei adta az egyszerû, fehér gyertyát. Az úton a gyertya remegett, szíve erõsen vert, mert érezte, hogy most jött el az az idõ, amire egész életében vágyott: ODAADNI ÖNMAGÁT MÁSOKÉRT. A szegény is visóban a beteg édesanya megörült a gyertya láttán: milyen csodálatos, milyen töéletes! Hamarjában meggyújtottá és eor megtörtént: a piciny fehér csodálatos fényt és melegséget árasztva égett. Mivel nem volt rajta semmi felesleges dísz, fénye vaítóan átjárta a szobát és a ét szegény ember szívét. Az ima pedig mennyei hangon szólt a islány szájából ami a gyertyát még boldogabbá tette. Az utolsó percig égett a piciny gyertya, mert tudta azt, amit mi embere oly soszor elfelejtün! Pedig nem ell hozzá so, csa egy is jólelûség, remény, öröm és vágy a jobbá válásra... Jenei Norbert Egy régész ásatás özben egy múmiát talál az izraeli Negev sivatagban. Azonnal ihívja a legözelebbi múzeum specialistáját és özli vele, hogy egy 3000 eves férfimúmiát talált, ai szívinfartusban halt meg. A tudóso elszállítjá a múmiát és tüzetes vizsgálatna veti alá. Egy hét múlva hívjá a régészt. Uram, önne mindenben töéletesen igaza volt! Mégis, hogyan tudott mindent elsõ látásra megállapítani? Egyszerûen. A múmia egy cetlit tartott a ezében a övetezõ felirattal: séel Góliátra. A házasságban a ét fél eggyé váli. A gond ott ezdõdi, amior el ell dönteni, melyiüé. Õsi repülõs szabály: több repülõgép található az óceánban, mint tengeralattjáró az égen. Arra, hogy Jó reggelt! nem a Bizonyítsd be! a helyes válasz. Modern irodalmat olvasni olyan, mintha az ember megpróbálná övetni a cseleményt a betûlevesben. Mateórán õrjöng a tanár: Idiótá! Az osztály 60%-a meg fog buni mateból! Mire egy hang hátulról: Nem is vagyun annyian! Egy öreg, fáradtna látszó utya sétált be az udvaromba. Jól táplált volt, és a nyaörvérõl is látszott, hogy van gazdája. Bejött velem a házba, és elaludt a nappali sarában. Egy órával ésõbb odament az ajtóhoz, én meg iengedtem. Másnap újra megjelent, és megint aludt egy órát a saroban. Ez így ment több héten át. Kíváncsiságból tûztem egy cédulát a nyaörvére: Az Ön utyája minden délután a házamban szundiál. Másnap a nyaörvre tûzve megérezett a válasz: Tíz gyereün van, azért nem tud a utya otthon nyugodtan aludni. Holnap én is eljöhete vele?

12 12 Programajánló február 9-én szombaton óráig Családi Kézmûves Játszónap az Alsóvárosi Kultúrházban: Balázs-napi gyertyaészítés. Belépõ: 300 Ft/fõ. február 19-én edden este 6 óraor A Barta család épzõmûvészeti iállítása nyíli az Alsóvárosi Kultúrházban. A iállítás megteinthetõ február 29-ig minden hétöznap óráig. február 20-án szerdán délután 3 óraor A Nefelejcs Bábszínház elõadása az Alsóvárosi Kultúrházban: Libuci liba és a róa címû bábelõadás. Belépõ: 550 Ft/fõ. február 23-án szombaton óráig Családi Kézmûves Játszónap az Alsóvárosi Kultúrházban: Tavaszváró munálodás (cserépdíszítés, virágo és mago ültetése). Belépõ: 300 Ft/fõ. Újígyósi programajánló Az életem foltcsodá özött A mûvelõdési ház március hónaptól minden érdelõdõ részére Foltvarró SZAK (Szabadidõs Alotó Kör) indítását tervezi. Mindazo, ai még nem ismeri a foltvarrást, az így észült alotásoat (vagy éppen azért, mert járatosa ezen apróléos eljárást igénylõ techniában) iállítást, edvcsinálót szervezün. A február 15-ei (pénte) 18 óraor megnyíló tárlaton Balogh Irén munásságával ismeredhetne meg. A iállítás a ezdetetõl mutatja be a foltvarrást, így fázisonént aphatna beteintést a patchwor-ént is ismert eljárásba. Találozás egy élõ legendával Balczó András öttusázóval, olimpiai bajnoal találozhatna az érdelõdõ február 25-én (hétfõ) 18 óraor a mûvelõdési házban. A nyolcszoros egyéni-, hatszoros csapat magyar bajno, ötszörös egyéni- és ötszörös csapat világbajno, étszeres csapat olimpion és egyszeres egyéni olimpion a Kommunizmus Áldozataina Emlénapja alalmából tart elõadást, melyne címe: Sport, politia, hit. Az újígyósi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és Könyvtár elérhetõségei: 5661 Újígyós, Arany J. utca 42. Tel.: (66) Nagyböjti gondolato en A Katolius Ifjúsági Alapítvány munatársai által szeresztett nagyböjti füzet napi gondolatait en is megaphatod! A levelezõ listára úgy jelentezhetsz, ha a címen itöltöd a feliratozó lapot. Ettõl ezdve minden nagyböjti és adventi napon a postafióodban ott lesz egy gondolatébresztõ leli írás. Jelenleg 1500 címzett olvassa az országban (és határainon túl is) az elméledéseet. Egy öszönõlevél az olvasótól érezõ számtalanból: Tisztelt Szeresztõség! Nem tudom, i írta a mai napi (2007. december 12.) gondolatoat, de szeretném Nei megöszönni (érem, ha lehet, továbbítsá), mert nagyon igaz (s mint ilyen, szép), amit leírt és ezzel együtt bizalmat, bátorságot adó. Nagyon jól esett a lelemne, fényt vitt a napomba! Isten áldja meg az íróját! Imával: V. Judit A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Felelõs iadó: Kondé Lajos Fõszeresztõ: Márton Gábor Grafia: Zsivovitsné Gyenes Krisztina Címün: Katolius Ifjúsági Alapítvány 6720 Szeged, Dóm tér 15. Telefon és fax: (62) és Támogatta a RENOVABIS Tördelés: Nagy Péter

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Tartalom. XXI. évfolyam 1. szám. 2009. október 1. Mesterségem címere... Szent Gellért Ifjúsági Találkozó 2

Tartalom. XXI. évfolyam 1. szám. 2009. október 1. Mesterségem címere... Szent Gellért Ifjúsági Találkozó 2 GYERÜNK! XXI. évfolyam 1. szám A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja 2009. otóber 1. Tartalom Rózsafüzér Királynéja, önyörögj értün! ép: communio.hu Mesterségem címere... Szent Gellért

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ELTÉRŐ INTÉZKEDÉSI TERVVEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSEK

ELTÉRŐ INTÉZKEDÉSI TERVVEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSEK sz. mellélet ITÉZDÉI T CD-É GJÓÉTI ÖZPT TPÜÉI TCZ FÜŐ PBÉ GD ÉGHJTHZ - év CÉ: GÉDI U HTÉG FZ, Z ÉGŐÉG ÖÉ probléma rőforráso Dunailiti, Feeteerdő áriaálno Dunasziget Darnózseli, ipót, isboda, Dunaremete

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Aktuális programok Virtuális kiállítás Kislexikon Élet Háza 3D képek. Események. Képvilág. E heti kvíz

Aktuális programok Virtuális kiállítás Kislexikon Élet Háza 3D képek. Események. Képvilág. E heti kvíz Atuális programo Virtuális iállítás Kislexion Élet Háza 3D épe Eseménye Újdonságo Érdeessége Feliratozás a hírlevélre Közeledi a vetéledő döntő-jéne az ideje, még néhány nap, és a legeredményesebb csapato

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Tartalom A kis virág A tökéletesek és igazak ünnepe 2

Tartalom A kis virág A tökéletesek és igazak ünnepe 2 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Válság Nem mondo újdonságot: válság van. Az élet minden területén. De vajon miért csa gazdasági vonatozásban esi szó róla? Talán nem ugyanolyan

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2011

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2011 Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2011. évi I. számhoz Programfüzet 2011 2011. év április-december A Biblia Szövetség központi szervezésû

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/329-166, 30/408-9175 e-mail:honimesztegnyo@gmail.com MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben