Arany János: Toldi. alszanak, számol, olvas, dolgozik, figyel, fázik, vágyakozik, útbaigazít, kerékpározik, térdepel, elrepül, megsértődik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arany János: Toldi. alszanak, számol, olvas, dolgozik, figyel, fázik, vágyakozik, útbaigazít, kerékpározik, térdepel, elrepül, megsértődik"

Átírás

1 Arany János: Toldi 1. ének 1. Válaszd ki az 1. ének cselekményéhez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük az énekhez kapcsolódó mondatokat! Pl.: A béresek a boglyák tövében alszanak alszanak, számol, olvas, dolgozik, figyel, fázik, vágyakozik, útbaigazít, kerékpározik, térdepel, elrepül, megsértődik 2. Melyik versszakból derül ki? Toldi ölni is tudna haragszik a bátyjára nyár van 3. Miklós a műben egy szót sem szól Laczfi kérdésére. Tegyük fel, hogy dühében mégis megszólal, és kikéri magának a paraszt titulust. Mit mondana? 4. Keress az első énekben olvasott szavakkal ellentétes kifejezést! tikkadt ösztövér büszke sóvárgó komor 5. Bővítsd a mondatot! Toldi hazaindult. milyen? milyen? mikor? honnan? hogyan? 6. Töltsd ki a táblázatot! Hasonlított porfelhő Toldi pillantása élő tilalomfa villanás, égi háború Hasonlító

2 2. ének 1. Válaszd ki a 2. ének helyszínéhez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük leíró mondatokat! Sürgés-forgás, konyha, bástya, illatok, mennyegző, torony, bárány, fegyver, cselédek, puskapor, malac 2. Húzd át vízszintes vonallal a hamis állításokat! Toldi György kineveti az öccsét azonnal maga elé rendeli kezet csókol édesanyjának negyven embert hozott magával hátat fordít Miklósnak 3. Jelöld sorszámokkal a helyes időrendet! Miklós megrohanja Györgyöt. György pofon vágja Miklóst. Anyjuk közéjük áll. Miklós kéri a jussát. Miklós kimegy a házból. György becsméreli Miklóst 4. Toldi György érkezése. Mi a hiba a rajzon?.

3 3. ének 1. Válaszd ki a 3. ének szereplőihez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük jellemzést! gonosz, gúnyolódik, sovány, ravasz, kineveti, félénk, bosszúszomjas, vesztét akarja Pl.: Toldi György gonosz természetű. 2. Kapcsold össze nyíl segítségével az okot az okozattal (pl.: hideg van kabátot veszek; meleg van süt a nap)! Sok bort ittak Törődöttek a vitézek Tűri a szemtelenségüket Felbiztatja legényeit sokat ettek feltámad szennyes indulatja vidámak megveti a dobálózó katonákat 3. Fogalmazd meg György levelét a nádorhoz, melyben feljelenti gyilkos öccsét! 4. Az állítás igaz, de a helymegjelölés összekeveredett. Jelöld nyilakkal, melyik hova tartozik valójában! Toldi György teli hassal üldögélt a deszkapalánkon. Miklós félrehúzódva búslakodott az eresz alatt. A dárdák nagyokat döndültek a telek lábjában. 5. Milyen szándékot forgat a fejében György? Megtudod a függőleges betűsor összeolvasásával Hány vitézt öl meg Miklós? 2. Milyen hangot ad a palánk? 3. Mi sebesíti meg Miklóst? 4. Mit isznak a katonák az ebédhez? 5. Milyen gyümölcs szerepel az 5.versszakban?

4 4. ének 1. Válaszd ki a 4. ének cselekményéhez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük elbeszélő mondatokat! Elmenekül, eltemet, főz, bujdosik, mesél neki, fél, kitakarít, rajzol, utána küld, arat 2. Melyik versszakokból derül ki? Miklós Isten segítségében bízik Vándorútra készül Betegnek érezte a lelkét Bence már Miklós nagyapját is szolgálta Vörösbort is hozott Három napon át kereste Miklóst 3. Bence az utolsó versszak szerint búcsút vett Miklóstól. Figyeld meg, tegeződnek-e vagy magázódnak! Fogalmazd meg az öreg cseléd elköszönő szavait! 4. Keress a negyedik énekben olvasott szavakkal ellentétes kifejezést! alélt hasztalan vitézség bealkonyodik keserűség 5. Bővítsd a mondatot! Bence, a cseléd kenyeret vett elő. milyen? 6. Töltsd ki a táblázatot! milyen? milyen? mit? mit? honnan? sötétség Hasonlított pillangó Miklós ágya hímszarvas Hasonlító Miklós hánykolódó szíve méz

5 5. ének 1. Válaszd ki az 5. ének helyszínéhez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük leíró mondatokat! nap, sárga, hold, szögletes, csillagok, sötét, meredek, görbe, ragyog, piroslik, nádas, viharos Pl.: A lemenő nap fénye piroslik a nádas felett. 2. Húzd át vízszintes vonallal a hamis állításokat! A sötétben nem látszottak a farkaskölykök, ezért Miklós rájuk taposott. Miklós visszafordult Nagyfalu felé, mert otthon felejtette a kardját. A két nőstényfarkas egyszerre támadt Miklósra. A nősténnyel ütlegelte Miklós a kant. Miklós vándorolni indult, de a farkas kaland után visszafordult. 3. Tegyük fel, hogy Miklós nemcsak simogatta a farkaskölyköket, hanem becézgette, kérdezgette is őket! Hogyan beszélne hozzájuk? 4. Jelöld sorszámokkal a helyes időrendet! Előtör a nádasból a hímfarkas. Toldi gondolkodik, mit kezdjen a tetemekkel. Az aranyfarkas Miklósra támad. Belerúg a nősténybe, de az talpra ugrik. Megfojtja a nőstényt. 5. Mi a hiba a rajzon?

6 6. ének 1. Válaszd ki a találónak érzett szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük jellemzést! gyengéd, zord, gyűlöli a családi viszályt, elővigyázatos, házsártos, békeszerető, igazságos, akaratos, ősz hajú, gyászruhás, megértő, türelmetlen Pl.: Miklóst gyengéd érzelmek fűzik édesanyjához. 2. Kapcsold össze nyíl segítségével az okot az okozattal! nem akar zörgetni ugatni kezdenek a kutyák földhöz szegezi az őrök ruháját tudatni akarja ottjártát György mellé teszi a farkasokat nem akarja megijeszteni édesanyját farkasszag terjeng a házban nem tudnak felugrani a riadókor 3. György összeszidja az őröket. Mit kiabál? Fogalmazd meg szavait! 4. Az állítás igaz, de a helymegjelölés összekeveredett. Jelöld nyilakkal, melyik hova tartozik valójában! Miklós nagy erőt érzett az udvaron A kutyák üvölteni kezdtek a mezőn. Miklós édesanyja ájultan feküdt két karjában. A katonák üldözték Miklóst az ágyon. 5. Hogyan ad hangot rémületének a felriadó csapat? Megtudod a függőleges betűsor összeolvasásával Vadászkutyák. 2. Hová indult Miklós? 3. Hogyan érez Toldiné? 4. Milyen ágy Toldi György nyoszolyája? 5. Milyen a gyep a kertben? 6. Így altatja Miklós a döglött farkast.

7 6. A képen néhány híres kutyafajtát látsz. Melyiket képzelhetjük el Toldi György kutyájaként?

8 7. ének 1. Válaszd ki a 7. ének cselekményéhez kapcsolód szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük elbeszélő mondatokat! felhők, vihar, hold, hóförgeteg, villámlás, köd, eső, fagy, mennydörgés, vulkánkitörés, szárazság, sötétség, földrengés Pl.: A felhők eltakarták a holdat. 2. Melyik versszakból derül ki? egy cseh ölte meg az özvegy két fiát Miklós Pest utcáit járja négy nap alatt jut el Rákosig György reggelig űzte az öccsét 3. A magyar nemzetet csúfra emlegeti olvassuk a cseh vitézről a 11. versszakban. Hogyan kérkedik hőstetteivel? Miként becsmérli a magyarokat? Fogalmazd meg szavait! 4. Keress a hetedik énekben olvasott szavakkal ellentétes kifejezést! kietlen halvány bús elrémült gőgös 5. Bővítsd a mondatot! Az asszony sírt. milyen? miért? hogyan? hol? 6. Töltsd ki a táblázatot! Jelző (milyen?) elszéledt gyászos bús sereg ábrázat Jelzett szó (micsoda?)

9 8. ének 1. Válaszd ki a 8. ének szereplőihez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük jellemzést! ravasz, jó emberismerő, vidám, előrelátó, magas, bosszús, igazságos, kevély, mindentudó, szerény, okos, beteg, sovány Pl.: Toldi György ravasz ember. 2. Húzd át vízszintes vonallal a hamis állításokat! György azért sír, mert nem sikerült a terve. A királynak ugyanaz a mentőötletet támad, ami Miklósnak. György lemond a vagyonról, mert reméli, hogy a királytól visszakapja. György megkaphatja a birtokot, ha öccse legyőzi a cseh vitézt. Otthon György idegrohamot kap, és dühöngeni kezd. 3. Toldi György elsápad, amikor azt hallja, hogy meg kell küzdenie a csehvel. Fogalmazz három kifogást a nevében! 4. Jelöld sorszámokkal a helyes időrendet! A király próbára teszi Györgyöt Hidegen mosolyog Kitalálja György szándékát Elkomorul Csodálkozik 6. Mi a hiba a rajzon?

10 9. ének 1. Válaszd ki a 9. ének szereplőihez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük leíró mondatokat! kémény, keskeny utcák, zsindely, pad, magas tetők, férfi, járókelők, asszony, villamos, domb, helikopter, vízesés, park, hajó, aluljáró Pl.:. A kémények fehérlenek a holdfényben. 2. Kapcsold össze a nyíl segítségével az okot az okozattal! Sikoltoztak Erősebb volt a bika májat adnak Miklósnak a temetőbe megy el akarja kérni a halott fiúk páncélját meg akarják jutalmazni elszabadult egy bika hullottak a kutyák 3. Egyik járókelő, egy asszony, izgatottan meséli el otthon a férjének, mi történt. Fogalmazd meg rövid beszámolóját! 4. Az állítás igaz, de a helymegjelölés összekeveredett. Jelöld nyilakkal, melyik hova tartozik valójában! Miklós kereste az özvegyasszonyt a vágóhídon. Sok vidám járókelő sétált a temetőben. Szeretett volna ott aludni a szomszéd udvarban. A kutya átrepült a kerítésen, és nyekkenve esett le az utcán. 5. Mit rágnak haragjukban a szelindekek? A függőleges betűsor összeolvasásával megtudhatod Hogy közlekedik a bika az utcán? 2. Hol folyik le a vére a füléről? 3. Milyen tető fedi a pesti házakat? 4. Mennyire tágas az utca? 5. Mitől nyirkos a sírdomb?

11 10. ének 1. Válaszd ki a 10. ének cselekményéhez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük elbeszélő mondatokat! megijeszti, érkezik, kalapál, kísértet, meghatódik, zongorázik, váratlanul, beszámol, kocog, éjszaka, fúr, tornázik Pl.: Éjszaka van 2. Melyik versszakból derül ki? édesanyja küldte Miklós után Bencét arany volt belesütve a kenyérbe György már elment otthonról Toldiné épp száz aranyat küldött egy aranyat költenek a mulatságra 3. Tegyük fel, hogy Miklós édesanyja levelet is tett a szelencébe! Mit ír benne? 4. Keress a tizedik énekben olvasott szavakkal ellentétes kifejezést! kecsegtető tétovázva megárt apránként 5. Bővítsd a mondatot! Gazdája mulatott. kié? milyen? hogyan? kivel? meddig?. 6. Töltsd ki a táblázatot! Helyszín, alkalom, helyzet temető Miklós kérdései vasszelence mulatság, mámor elgyengülés, alvás Érzés, hangulat

12 11. ének 1. Válaszd ki a 11. ének helyszínéhez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük leíró mondatokat! kék selyem, bársony, táncterem, szökőkút, arany bojtok, parkett, drágakő, halastó, hintaszék, trónszék, csillárok, erkély, korlát, lobogó Pl.: A királyi sátor kék selyemből készült. 2. Húzd át vízszintes vonallal a hamis állításokat! Toldi átkelt a Lánchídon. Gyalogszerrel kelt át, mert be volt fagyva a Duna. Barna csónakkal kelt át ő maga. Kis ladikkal evezett át a Dunán. Egy révész vitte át a csónakján. 3. Toldi kurtán-furcsán, köszönés nélkül hagyja ott Bencét, s az öreg szolgának rosszul is esik a figyelmetlenség. Fogalmazd meg, hogy dohog magában az öreg! 4. Jelöld sorszámokkal a helyes időrendet! Toldi megöli ellenfelét Kezet fognak egymással Először kér kegyelmet a cseh A csónakot ellöki a partról Toldi győz a küzdelemben 6. Mi a hiba a rajzokon?

13 12. ének 1. Válaszd ki a 12. ének szereplőihez kapcsolódó szavakat! Húzd alá őket, majd alkoss velük jellemzést! rendkívüli hős, fiatal, kék szemű, kapkodó, mindenkinél erősebb, jóképű, gyors, gyermeki, kitartó, szerény, búskomor, aggodalmaskodó Pl.: A rendkívüli hős, a fiatal Toldi Miklós. 2. Kapcsold össze nyíl segítségével az okot az okozattal! Miklós megfeledkezik a dicsőségről a király meg akarja jutalmazni Miklóst a király nyomoztatott Nagyfaluban a király sejti, hogy Miklós a páncélos Miklós anyját látja közeledni a király kardot ad Miklósnak a király Györgytől tudakolja a vitéz kilétét a király mindent tud György ármánykodásáról 3. Toldi György szűkszavúan búcsúzik anyjától mielőtt Nagyfaluba költözne, Toldiné még most is szereti, hiszen a fia. Milyen szavakkal köszön el Györgytől? 4. Az állítás igaz, de a helymegjelölés összekeveredett. Jelöld nyilakkal, melyik hova tartozik valójában! A cseh vitéz feje ott billegett fia karjai között. A király azt a szablyát adta Miklósnak, amely ott függött Miklós kardja hegyén Toldi Lőrincné örömkönnyeket hullatott a föld alatt. Toldi György úgy szégyellte magát, hogy szívesebben lett volna királyi derekán. 5. Milyen korúnak mondja a szöveg Lajos királyt? Megtudod a függőleges betűsor összeolvasásával Úgy hullott szeméből a könny, mint a 2. Az ő kincséért sem adta volna oda kardját Miklós. 3. Kinek köszöni győzelmét Miklós? 4. A király ilyen nemzetiségűnek véli a páncélost. 5. Így szólítja Miklós a királyt. 6. Milyen testhelyzetben beszél Miklós a királyhoz?

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben!

A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben! A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben! Sok szeretettel ajándékozzuk Neked, portálunk első születésnapja alkalmából! Használd egészséggel! Ha kimaradt belőle egy általad keresett olvasónapló,

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

II. Richárd király tragédiája

II. Richárd király tragédiája A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 9. J A N U Á R William Shakespeare II. Richárd király tragédiája Fordította Spiró György Lektorálta Borbás Mária SZEREPLÔK II. Richárd

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész

Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész KILENCEDIK FEJEZET Az öreg Balaska igazán várhatott volna még egy napot, s ha már egész télen jó volt neki a kertek alatt a szalmagarádok enyhese, ezen az éjszakán

Részletesebben

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK,

Részletesebben

VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT

VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT régi versek és új dalszöveg-fordítások írta: Bernáth Zsolt 2008. IMA Vigyázz rám Mikor elhanyatlok Árnyékként vetődöm Farkasokat hallok Fejemből Vigyázz rám Ha elragad a vihar

Részletesebben

Öt cipó Illusztrációk: Szabó Enikő

Öt cipó Illusztrációk: Szabó Enikő Székely Győző Öt cipó Illusztrációk: Szabó Enikő Fönt, a havasok között, ahol a fellegek naphosszat az égbe törő fenyőfák csúcsán pihennek, gerendából ácsolt házacskáival megbújt egy kis falu. Ebben a

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL Petőfi Sándor: AZ APOSTOL forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 1 Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany szemeiket. Olyan fekete a világ,

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY Singer & Wolfner, Budapest, 1917. Este volt. A tél fehéren hullott a földre. A havazáson át nagy jegenyék jöttek a kocsi elé. Kísértetiesen, lombtalanul jöttek a mozdulatlan

Részletesebben

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken.

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Emőd Tamásnak Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Robot jaját hallom belőle szólni, Arany szívvel ólomba kell omolni. Vagy hogy egészebb vers nélkül az élet S csak élni

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja. SZÉKI ÉNEKEK Azt hallottam, jó galambom, hogy itt akarsz hagyni, Velem egy faluban nem is akarsz lakni. Csak azt mondd meg, jó galambom, melyik úton mész el, Felszántatom azt az utat aranyos ekével. Felszántatom

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben