ÖNKORMÁNYZAT NOVEMBER 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZAT 2014. NOVEMBER 28."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETFEJLESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TÁRGYÁBAN INDÍTOTT PROJEKT 6-OS FELADAT: ÁTFOGÓ ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL II. LAKOSSÁGI IGÉNYFELMÉRÉS NOVEMBER 28.

2 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék Vezetői összefoglaló A tanulmány felépítése Módszertan Összefoglaló megállapítások Tanulmány célja és fókusza Módszertani keretek Minta megoszlása A kérdőív témakörei Az adatelemzés eredményei Tájékozódás, információszerzés a kerület ügyeivel és az Önkormányzattal kapcsolatban Kapcsolat az Önkormányzattal, Polgármesteri Hivatallal, illetve az intézményekkel Az Önkormányzat, Polgármesteri hivatal és intézmények működésének értékelése Önkormányzati fejlesztésékkel kapcsolatos ismeretek és vélemények Uszoda blokk: használat, értékelés, informáltság Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységének értékelése Egészségügyi ellátások értékelése Válaszolók demográfiai adatai

3 Ábrajegyzék 1. ábra: Honnan tájékozódik? ábra: Tájékozódási csatornák fontossága ábra: Milyen gyakran keresi fel a honlapot? ábra: Mi iránt érdeklődik a kerület honlapján? ábra: Tisztában van az Önkormányzat feladataival? ábra: Tisztában van az Önkormányzat feladataival? ábra: Önkormányzat feladatai ábra: Felkereste-e az elmúlt egy évben az Önkormányzatot, vagy intézményét? ábra: Melyik intézményt kereste fel? ábra: Milyen ügyben kereste fel az önkormányzatot? ábra: Önkormányzati tevékenység értékelése ábra: Az ügyintézések során az idő hogyan alakult? ábra: A hivatalok működésének alakulása ábra: Elégedettség az önkormányzat működésével ábra: Milyen eszközökkel lehetne a Hivatal eredményeit jobban megismertetni? ábra: Hallott-e olyan fejlesztésről, építkezésről a kerületben, ami az önkormányzathoz kötődik? ábra: Ön mit tart az Önkormányzat legfontosabb fejlesztéseinek ábra: Megvalósítandó fejlesztések ábra: Szokott-e uszodába járni? ábra: Elégedettség az uszodával ábra: Tudja-e, hogy az önkormányzat cégének saját úszásoktatása van? ábra: Ismeri-e a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységét? ábra: Ha ismeri-e a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységét, Ön szerint mi a feladta? ábra: Szokott-e a kerületben sétálni, futni? ábra: Mennyire elégedett a kerület környezeti állapotával? ábra: Melyek azok a közterületek, ahol a zöldterületek fejlesztése Ön szerint fontos lenne? ábra: Ön szerint mi a legnagyobb probléma a kerületben? ábra: Kamaszok negatív viselkedése elleni feladatok ábra: Elégedettség az egészségügyi ellátással, október ábra: Elégedettség az egészségügyi ellátással, március ábra: Kérdezett neme ábra: A válaszolók életkori összetétele

4 33. ábra: Válaszolók életkori összetétele (összevont változó) ábra: Válaszolók iskolai végzettség szerinti összetétele ábra: Válaszolók munkaerő-piaci státusza ábra: Válaszolók munkaerő-piaci státusza (összevont változó) ábra: Válaszolók jövedelmi helyzete ábra: Válaszolók száma a kerület egyes részeiről

5 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A tanulmány felépítése Budapest Főváros XVIII. kerületi Önkormányzatának területén élő lakosok körében átfogó 2014 áprilisában és novemberében felmérést és elemzést készítettünk az Önkormányzat szolgáltatásaival és működésével kapcsolatban. Jelen elégedettségmérés legfőbb célja az volt, hogy az elmúlt fél évben végrehajtott önkormányzati szervezetfejlesztés hatásait felmérjük. Hasonló adatfelvétel és elemzés készült a szervezetfejlesztés elindítása előtt, így a két felmérés alapján egyértelműen azonosíthatóvá vált, hogy mely területeken történt változás. 1 Tanulmányunkban bemutatjuk a felmérés módszertani hátterét, és az egyes kérdéscsoportokban mért adatok elemzését. A tanulmány az alábbi témaköröket érinti és elemzi, amelyek egyben a kérdőív kérdéscsoportjait is lefedik: Tájékozódás, információszerzés a kerület ügyeivel és az Önkormányzattal kapcsolatban. Kapcsolat az Önkormányzattal, Polgármesteri Hivatallal, illetve az intézményekkel. Az Önkormányzat, Polgármesteri hivatal és intézmények működésének értékelése. Önkormányzati fejlesztésékkel kapcsolatos ismeretek, vélemények. Uszoda használat és értékelés. Városgazda 18. tevékenységének értékelése. Egészségügyi ellátások értékelése. Válaszolók demográfiai adatai Módszertan A kerület lakosainak véleményfelmérését reprezentatív mintavétel alapján, 1200 fő (18 év feletti állandó kerületi lakos) személyes megkérdezésével végeztük, kérdezőbiztosok segítségével. A sztenderd kérdőívet a kerület szakembereivel közösen állítottuk össze. Az adatbevitel és elsődleges adatfeldolgozás SPSS programmal történt, az adatmegjelenítéshez az Excel programot használtuk Összefoglaló megállapítások Az adatfeldolgozás és statisztikai elemzések alapján az alábbi pontokban foglaljuk össze az átfogó felmérés és elemzés eredményeit, üzeneteit. (1) Összességében azt mondhatjuk, hogy a lakosoknak az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos tájékozottsága alacsony és a forrásokat tekintve három csatorna domináns: az egyéb újság, a kerületi televízió, és a kerület facebook oldala. A hírforrások közötti fontosság alapján elsősorban a helyi újság szerepe meghatározó, majd az informális kapcsolatok következnek (barátok, ismerősök), és ezek után említik a honlapot, és a kerületi televíziót. 1 Az összefoglaló megállapítások tartalmazzák a lényegesebb összehasonlító adatokat és megállapításokat. 5

6 Az előző, áprilisi felméréshez képest fontos változást tapasztaltunk a lakosok számára fontos hírforrások sorrendjében: a honlap megemlítés a harmadik helyre került, míg annak korábban nem volt ilyen kiemelt szerepe. Ez a tendencia egyértelműen azt mutatja, hogy az elmúlt fél év olyan irányú törekvései, miszerint növelni kell az informatika alapú tájékozódási csatornák szerepét, eredményesek voltak. A fiatalabb és középkorú generáció számára az elektronikus/digitális média és eszközök szerepe kiemelten fontos. (2) Az Önkormányzattal és intézményeivel nagyon alacsony a lakosok személyes kapcsolata, hiszen a megkérdezettek csupán 15%-a jelezte, hogy az elmúlt egy évben személyes kapcsolata lett volna az Önkormányzattal. Ez hasonló arány, mint az előző felmérésben mértek, azaz a lakosság személyes aktivitása az Önkormányzat felkeresésében nem növekedett. (3) A kerületi honlap látogatottsága növekvő tendenciát mutat, az előző felméréshez képest. A korábbi 20%-os látogatottság 41,4%-ra nőtt, azonban a legalább heti gyakoriság változatlanul maradt: kevéssel 5% feletti. A honlapot inkább csak tájékozódásra (információk, programok, ügyfélfogadási idő) használja a lakosság, míg ügyintézésre, illetve hivatali ügyekre alig-alig. E téren fejlesztési lehetőségeket vetettünk fel a tanulmányban. (4) A lakosok 70%-a úgy érzi, hogy tisztában van az Önkormányzat feladataival. Ez jelentős javulás az áprilisi felméréshez képest, mivel akkor a lakosok 57%-a válaszolta azt, hogy tisztában van az Önkormányzat feladataival. A konkrét feladatok, ügyek és intézmények felsorolásánál azonban már látszik, hogy kisebb keveredés van e téren, mivel nem tudják pontosan elválasztani az egyes kormányzati szerveket az Önkormányzattól. (5) Az Önkormányzat működésével kapcsolatban az általános megítélés közepes szinten áll (2,9 és 4,3-as átlagok között mozog, döntően 3,0 és 3,9-es átlagokat kaptak a felsorolt állítások. E téren nem történt jelentősebb változás az elmúlt fél év során. Három ponton van fejlesztendő terület: az ügyintézés gyorsaságának, a telefonos és elektronikus ügyintézés szerepének növelése. Korábbi felmérésünkben ilyen markánsan nem jelent meg a telefonos és elektronikus ügyintézés szerepének fontossága. (6) Az Önkormányzat működésének fejlődését egyértelműen jelzi, hogy az elmúlt években e téren javulást éreznek a lakosok, 68,4% említette, hogy javult, illetve jelentősen javult. Ez az előző felmérés eredményeihez képest fejlődést jelent, mivel a szervezetfejlesztés elindítása előtt a válaszadók csupán 8%-a említette a lényegesen javult kategóriát, ezzel szemben jelenlegi felmérésünk során már 38%-ra nőtt e kategória aránya. (7) Az Önkormányzat eredményeinek és feladatainak ismertségét (PR munka) a honlap és facebook (32,6%), valamint az óriásplakátok és a helyi újság segítségével gondolják javíthatónak. Ez jelentős változást mutat a korábbiakhoz képest, amikor az internet (honlap, facebook) említése 5%-os volt. A lakossági fórumok szerepe elhanyagolható az információk és ismeretek átadásában, azaz személyes kapcsolatokat/megkeresést inkább elutasítják a lakosok (8) A kerületi és önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatban magas az ismeret és elköteleződés, és jelentősen növekedett az elmúlt fél évben: 56%-ról 71%-ra. A közműveket és a csatornázást említették viszonylag nagy számban. (9) Az uszodai szolgáltatások igénybevétele nem jellemző a kerületi lakosokra, mivel 71%-uk egyáltalán, még kísérőként sem látogat el ezekbe a létesítményekbe. Az uszodába járóknak viszont magas a szolgáltatásokkal való elégedettsége. A válaszolók több mint fele (53%) abban a tekintetben is informált, hogy van önkormányzati úszásoktatás. E téren nem történt jelentősebb változás az elmúlt fél évben. 6

7 (10) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ismerete és a tevékenységével való általános elégedettség magas. A Városgazda XVIII. Zrt, tevékenységének ismerete 62%-ról 74%-ra nőtt, ez azt mutatja, hogy a lakosok egyre inkább tájékozottak a feladataival kapcsolatban. Viszont a tevékenységének eredményeivel való elégedettség már inkább csak közepes. Kiemelten a járdák és utak állapotával szemben kritikusak a lakosok. (11) A közterületek használata magas arányt mutat, a válaszadók 87%-a sétál vagy fut a kerületben. A fenti érték nagymértékű bizalmat feltételez, és a kerülethez való kötődést mutatja, hiszen a lakosok a kerület köztereit választják szabadidős tevékenységeikhez, a futáshoz és sétáláshoz. A válaszadók szerint a rongálás, a zaj és az agresszivitás a legzavaróbb a közterületeken. A problémák kezelésére legkevésbé a büntetést, sokkal inkább közösségi terek létrehozását és sportolási lehetőségek megteremtését ajánlják a lakosok. A közterületekkel való elégedettség mérésekor egy helyen tapasztaltunk változást az előzőekhez képest, mégpedig abban, hogy a zavaró tényezők említésekor az agresszió került az alkoholfogyasztás elé. (12) Az egészségügyi ellátás megítélése közepes szintű, 3,1 és 3,2-es átlagokat adtak a válaszadók a hat felsorolt állításra. A védőnői szolgálattal kapcsolatos elégedettség statisztikailag is érvényes mértékben romlott, az elégedettségi átlag 4,3-ról 3,2-es értékre esett. 7

8 2. Tanulmány célja és fókusza Az ÁROP projekt keretében lefolytatott reprezentatív felmérés és átfogó elemzés Budapest Főváros XVIII. kerületi Önkormányzatának a lakosság érdekében végzett közszolgáltatásaival kapcsolatos elégedettségre és a lakosok által felmerülő igényekre fókuszált. Mint a bevezetőben már kiemeltük az adatfelvétel és elemzés egyik legfontosabb célja az volt, hogy a szervezetfejlesztési program elindítása előtti állapothoz képest történt változásokat felmérjük. Az összefoglaló megállapításokban részletesen bemutattuk az egyes témakörökben bekövetkezett változásokat. A tanulmány a lakosság körében lefolytatott kérdőíves felmérés adatait és azok elemzését tartalmazza, a közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettségről és a felmerülő igényekről. A tanulmány lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak kérdőíves személyes megkérdezéssel történt adatfelvételére épült. Hazánkban az önkormányzatiság, a közszolgálat empirikus kutatása a kevésbé vizsgált területek közé tartozik. A téma iránt érdeklődők számtalan esettanulmány, politológiai elemzés átrágása után kaphatnak képet az önkormányzatok és a helyi lakosság közötti kapcsolatok tartalmáról és intenzitásáról. Vizsgálatunk, mint egy tükör, igyekszik bemutatni a két fél (Önkormányzat és a lakosság) közötti kapcsolatok egy-egy szegmensét. 8

9 3. Módszertani keretek A lakossági vélemények és igények, illetve javaslatok felmérése (adatfelvétel) személyes lakossági kérdőíves megkérdezéssel, 1200 fős reprezentatív mintán év novemberében történt meg Minta megoszlása Mintavételi elvek Az alapsokaság: Budapest XVIII. kerületének állandó lakossága, a 2011-es népszámlálás alapján. A minta mérete: 1200 fő. Reprezentativitás: nem, kor. Az adatfelvétel időpontja: november hó. A mintavétel módszere A reprezentatív mintát a kerület lakosságának nemre és korcsoportra vonatkozóan a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján határoztuk meg. Ezután elkészítettük a véletlen mintavétel elve alapján az adatfelvétel alapját képező kvótákat. A kérdőív tartalmát az előzetes egyeztetések alapján, az ÁROP projekt által meghatározott szempontok szerint állítottuk össze. További demográfia adatokat a kérdőíves felvétel során vettünk fel, amelyeket végzettség, munkapiaci státusz, családi jövedelmi pozíció, illetve kerületrész szerinti bontásban mutatunk be A kérdőív témakörei Tájékozódás, információszerzés a kerület ügyeivel és az Önkormányzattal kapcsolatban. Kapcsolat az Önkormányzattal, Polgármesteri Hivatallal, illetve az intézményekkel. Az Önkormányzat, Polgármesteri hivatal és intézmények működésének értékelése. Önkormányzati fejlesztésékkel kapcsolatos ismeretek, vélemények. Uszoda-blokk (használat, értékelés, informáltság). Városgazda 18. tevékenységének értékelése (általában, konkrét feladatok esetében, fejlesztések és problémák a közterületeken). Egészségügyi ellátások értékelése. Válaszolók demográfiai adatai. Az alábbi kérdéstípusokat alkalmaztuk az adatfelvétel során: értékelés 5 fokú skálán (egy esetben 10 fokú skálát alkalmaztunk), feleletválasztós kérdések, spontán említések (nyitott kérdések). A személyes kérdőíves adatfelvétel után megtörtént az adatbevitel, adattisztítás, a nyitott kérdések kódolása, majd az adatbázis építés. Ezt követően statisztikai elemzéseket végeztünk, és az elemzés eredményeit foglaltuk össze tanulmányunkban. 9

10 4. Az adatelemzés eredményei 4.1. Tájékozódás, információszerzés a kerület ügyeivel és az Önkormányzattal kapcsolatban A kérdőív első kérdése a lakosok általános tájékozottságára vonatkozott. Az összesített érték viszonylag alacsony tájékozottságot mutat, mivel az 5 fokú skálán 2,4-es értéket kapott, ami szinte teljesen megegyezik a korábban mért 2,5-es átlaggal. Ez mind önmagában, mind más felméréseinkkel összehasonlítva is alacsonynak számít. A tájékozódással kapcsolatban azt is megkérdeztük a lakosoktól, hogy honnan szerzik be az információkat. 2 Ez alapján domináns hírforrásnak tekinthető a kerületi televízió (21,6%), illetve az egyéb újság, kiadvány (21,6%), és a kerület facebook oldalán megjelenő információ (16,6%). Az informális kapcsolatok, a honlap és a helyi újság szerepe lényegesen kisebb, 13% körüli, illetve az alatti említéssel. (1. ábra). Az előző felméréshez képest a honlap szerepe nőtt meg a tájékozódásban. 25 Honnan szerzi az információkat az Önkormányzattal kapcsolatos ügyekről? (%) 21,6 21, ,7 14,8 16,6 11, ,4 család helyi újság barátok, ismerősök honlap kerület Facebook oldala kerületi tv egyéb újság 1. ábra: Honnan tájékozódik? 2 Több választási lehetősége is volt a válaszadóknak. 10

11 A tájékozódási csatornák fontosságát is megkérdeztük, ahol az előzőekhez képest más sorrend alakult ki. Ennek az lehet az oka, hogy míg a honnan tájékozódik kérdésre összesen 622 válasz érkezett, addig a fontosságra több mint 2000 említés történt (több válaszadási lehetőség volt). Ez azt jelenti, hogy a csatornák fontosságát azok is jelölték, akik a tájékozódás lehetséges eszközeire nem adtak választ. Első két helyen említették a kerületi televíziót és az egyéb újságokat, de harmadik helyen jelent meg a kerület facebook oldala. A korcsoportos adatok tükrében, miszerint a tájékozódásban a év közöttiek a legaktívabbak, nem meglepő, hogy a direkt választásoknál az elektronikus tájékozódás került előtérbe, hiszen ez a korosztály szinte belenőtt a digitális korszakba és már aktív a helyi ügyek tekintetében is. Abban az esetben, amikor a válaszadóknak csak azt kellett megítélniük, hogy számukra melyik eszköz lehet a legfontosabb, más sorrend alakult ki. Legtöbb említést a helyi újság és az informális kapcsolatok (barátok, ismerősök) kapta 30% feletti értékkel, míg az elektronikus tájékozódás szerepe láthatóan kevésbé meghatározó: a honlap 13,6%-os, a kerület facebook oldala 9,6%-os értéket kapott. (2. ábra). Ez arra figyelmeztet, hogy a kerület lakosai számára jelenleg inkább még a hagyományos tájékoztatási csatornák a fontosak. 35 Tájékozódási csatornák fontossága (%) 32,2 32, ,6 10 9,6 9, ,8 1,5 egyéb újság család kerület Facebook oldala kerületi tv honlap barátok, ismerősök helyi újság 2. ábra: Tájékozódási csatornák fontossága 11

12 Honlap használata A honlapot a válaszadók 41,4%-a látogatja valamilyen gyakorisággal, azonban nagyrészük a havi gyakoriságnál is ritkábban (24,3%). A legalább heti látogatók aránya 5,4%, míg a honlapot egyáltalán nem használók vannak többségben (58,6%). A 3. ábra mutatja az összes válaszadó (974 fő) egyes válaszkategóriák közötti megoszlását. A megkérdezettek közül a legtöbben már hallottak a honlapról, de még nem nézték meg illetve nem használták (345 személy), ennél kicsit kevesebben vannak azok, akik még nem is hallottak a honlapról (225 személy). Hetente többször csak nagyon kevesen látogatják a honlapot, csupán 9 személy, heti gyakorisággal már többen. A honlap látogatottsága a gyakoriság csökkenésével nő; 104 fő jelezte, hogy havonta használja a honlapot. Összességében azt figyelhetjük meg, hogy a honlap használata közepes szinten áll, a rendszeres használata azonban alacsony. A legtöbben azok vannak, akik még havi egy alkalommal sem látogatnak el a honlapra (237 személy). Ennek több oka lehet. Véleményünk szerint kiemelt ok lehet az Önkormányzattal személyes kapcsolatba kerülők alacsony száma (15%), azaz, ha a lakosok közül kevesen keresik fel személyesen az Önkormányzatot és intézményeit (8. ábra), akkor kevésbé fognak érdeklődni a honlapon lévő információk iránt hetente többször Milyen gyakran keresi fel Ön a honlapot? (fő) hetente havonta ritkábban hallottam már róla, de nem néztem 225 nem hallottam róla, nem is használtam 3. ábra: Milyen gyakran keresi fel a honlapot? Arra a kérdésre, hogy mi iránt érdeklődik összesen 400 megkérdezett 508 különféle válaszát dolgoztuk fel. 3 Az első három helyre az új információk, hírek, a programok és az ügyfélszolgálati idő kerültek (4. ábra). 3 Többválaszos kérdés. 12

13 A megkérdezettek legnagyobb arányban azért látogatnak a kerület honlapjára, hogy az új információkat, híreket, rendeleteket elolvassák. (36%). Viszonylag magas az aránya azoknak, akik a honlapot azért keresik fel, hogy tájékozódjanak a kerületben megrendezésre kerülő programokról; ez a megkérdezettek kevesebb hányadára, csupán egynegyedére igaz. A kerületi honlap látogatottságát tekintve a válaszadók kevesebb, mint 4%-a látogat el a honlapra annak érdekében, hogy ügyintézéséhez időpontot foglaljon. Ezek az adatok egyértelműen megmutatják a honlap látogatottságának növelési lehetőségeit, irányait, és feladatait. Mi iránt érdeklődik Ön a Kerület honlapján a leggyakrabban? (%) Új infók, hírek, rendeletek programok ügyfélfogadási idő csak úgy nézelődött fejlesztések pályázatok időpontfoglalás ügyintézés (mit/hol) munkát keres elérhetőségek 0,8 0,6 0,4 8,1 5,9 3,9 3,7 19,3 21,3 36, ábra: Mi iránt érdeklődik a kerület honlapján? 13

14 4.2. Kapcsolat az Önkormányzattal, Polgármesteri Hivatallal, illetve az intézményekkel Az önkormányzati feladatok ismeretét két kérdéssel mértük. Az első direkt kérdés alapján látható, hogy a válaszadók többsége (70%) úgy ítélte meg, hogy ismeri az önkormányzat feladatait. (5. ábra) Ez jelentősen meghaladja a korábban mért adatot, mivel 2014 márciusában erre a kérdésre még csak a megkérdezettek 57% válaszolt igennel. (6. ábra) Tisztában van az Önkormányzat feladataival? november nem 30% igen 70% 5. ábra: Tisztában van az Önkormányzat feladataival? Tisztában van az Önkormányzat feladataival? március nem 43% igen 57% 6. ábra: Tisztában van az Önkormányzat feladataival? Ezt a képet árnyalja, ha megnézzük, hogy spontán említéssel milyen feladatokat soroltak a lakosok az Önkormányzat hatáskörébe. Itt már egyértelműen látszik, hogy a válaszadók többsége 14

15 tisztában van azzal, hogy mi az Önkormányzat feladata, és, hogy melyek azok a feladatok/hatáskörök, amelyek más intézményekhez, szervezetekhez tartoznak (pl. kormányhivatal, kormányablak). Ezt mutatja a 7. ábra, amelyben a lakosok által felsorolt feladatok döntő része valóban önkormányzati hatásköröket jelöli. Az önkormányzat feladatainak a legtöbben az infrastruktúra fejlesztését, az oktatást (korábban önkormányzati hatáskör volt), a szociális ügyek és ezekhez tartozó feladatok ellátását, illetve karbantartását, kerületi irányítását és gazdálkodását tartják. Fontos még az okmányok kiállítása (nem önkormányzati feladat) és a kerületi lakosság ügyeinek intézése. Az Önkormányzat feladatai közé kevesebb, mint 4% sorolja többek között az építési ügyek intézését, a közösségi programok szervezését, a családsegítő tevékenységét, a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyeket, illetve a köztisztaság kérdését. (4%-nál kisebb értéket 12 feladatnál mértünk) Önkormányzat feladatai (%) utak, járdák, csatornázás,világítás oktatás kerület irányítása, gazdálkodás egészségügy okmányok szociális ügyek parkgondozás kerület (lakosság) ügyeinek intézése építési ügyek intézmények működtetése köztisztaság beruházások, fejlesztések családsegítés tömegközlekedés adóügyek Anyakönyvi kivonatok gyámügy, gyermekvédelem közösségi programok panelprogram Munkaügyi központ 3,6 3,1 2,7 2,5 1,9 1,5 1,4 1,3 1,1 0,3 0,1 0,1 6,4 10,1 10,0 9,9 9,5 9,1 12,8 12, ábra: Önkormányzat feladatai 15

16 A lakosság és az Önkormányzat közötti kapcsolatok egyik legfontosabb eleme a személyes találkozás, valamint a telefonos és elektronikus kommunikáció. A felmérés adatai szerint a XVIII. kerület lakosainak csak 15%-a keresi fel az Önkormányzatot, vagy valamelyik intézményét. (8. ábra) Ennek egyik oka az lehet, hogy a válaszadók az Önkormányzatot sokszor azonosítják a Polgármesteri Hivatallal, az ügyfélszolgálattal, a belső hivatalokkal, és kevésbé gondolnak olyan intézményekre, amelyekkel találkoznak ugyan, de azokat közvetlenül nem kapcsolják az Önkormányzathoz. Ezt a tézist erősíti meg a felkeresett intézmények és elintézett ügyek spontán említéssel történt megnevezése is, miszerint az okmányiroda és az okmányok kiállítása volt a kiemelkedően magas említésű intézmény és ügyszám. (9. és 10. ábra) Felkereste-e Ön az elmúlt egy évben az Önkormányzat bármely intézményét kiemelten a Polgármesteri Hivatalt? igen 15% nem 85% 8. ábra: Felkereste-e az elmúlt egy évben az Önkormányzatot, vagy intézményét? A megkérdezettek több mint fele utoljára az Okmányirodát kereste fel (56,2%). Ezt követi a Humánszolgáltatási Iroda (11,2%). A többi említett intézmény kevesebb, mint a megkérdezettek 5%-a kereste fel. (9. ábra) 16

17 Melyik intézményt kereste fel? (%) Okmányiroda Humánszolgáltatási Iroda Anyakönyvi Hivatal Építésügyi Osztály Önkormányzat Adóügyi Osztály Munkanélküli Hivatal Pályázati Iroda egyéb Jegyző Polgármesteri Hivatal 11,2 9,9 9,6 5,8 3,2 1,6 1,3 0,6 0,3 0,3 56, ábra: Melyik intézményt kereste fel? A lakosok kicsit több mint fele (51,4%) valamilyen okmány kiállítása, 10,2%-a építési ügyek miatt 4 és közel 10%-uk valamilyen segély igénylése céljából kereste fel az Önkormányzatot. A válaszolók közel 3%-a járt munkakeresés céljából a felkeresett intézménynél. Ennél is kevesebben hagyatéki és gyermekelhelyezési ügyben, vagy kulturális és oktatási ügyek miatt keresték az intézményeket. (10. ábra) A megkérdezettek válaszai teljes mértékben visszatükrözik azt a megállapításunkat, hogy a lakosok nem minden esetben tudják megkülönböztetni az Önkormányzatot és feladatait más, nem önkormányzati intézményektől, amelyek szintén lakossági közszolgáltatást látnak el. 4 A kérdezés az építkezések időszaka történt. 17

18 Milyen ügyben kereste fel az önkormányzatot? (%) Okmányok, ügyfélkapu reg. Építési ügyintézés Segély anyakönyvi kivonatok vállalkozási ügyintézés Adóügy munkakeresés, munka nélküli ellátás Hagyatéki ügy gyermekelhelyezés, családvédelem Pályázatok ablakcsere program Egyéb: kulturális-, sportprogram szervezés Bölcsődei férőhely Lakásügy 10,2 9,3 8,3 5,8 3,2 3,2 2,6 1,6 1,3 1,3 1,0 0,6 0,3 51, ábra: Milyen ügyben kereste fel az önkormányzatot? 18

19 4.3. Az Önkormányzat, Polgármesteri hivatal és intézmények működésének értékelése Az Önkormányzat és intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal működésének megítélését négy kérdéssel mértük. Elsőként 5 fokú skálán 11. területen kértünk értékelést, majd az ügyintézési idő alakulására kérdeztünk rá. Ezt követően az intézmények és a hivatalokkal való elégedettségére és a lakosok által gondolt legfontosabb működésfejlesztési területekre kérdeztünk rá. Az 11 felsorolt szempont között nagyon alacsony értékelést kapott az elektronikus és telefonos ügyintézés (2,9 és 3,1-es átlag). Ennek fejlesztése/erősítése mindenképpen a közeljövő legfontosabb feladatai közé tartozik. Az ügyintézés gyorsasága is viszonylag alacsony (3,3) átlagárétket kapott. A legjobb értéket a Hivatal megközelíthetősége, ügyfélfogadás időszakai és a dolgozók felkészültsége és segítőkészsége kapta.(11. ábra). Az előző felméréshez képest az ügyintézés gyorsaságának értékelése romlott érzékelhetően; 3,8-ról 3,3-as átlagra csökkent. Önkormányzati tevékenység értékelése (átlagok, 1-5 skálán) A Polgármesteri Hivatal megközelíthetősége 4,3 Ügyfélfogadás időszakai Polgármesteri Hivatal dolgozóinak felkészültsége A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítőkészsége, ügyfélközpontúsága Ügyintézés körülményei, kulturáltsága Tájékoztatás, információáramlás Hivatalon belüli eligazodás, áttekinthetőség Az Ön által legtöbbet használt szolgáltatás színvonala Az ügyintézés gyorsasága Telefonos ügyintézés Elektronikus ügyintézés 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,3 3,1 2, ábra: Önkormányzati tevékenység értékelése 19

20 Az ügyintézési időre vonatkozó kérdés alapján egyértelműen látható, hogy a válaszolók közel 60%-a úgy ítélte meg, hogy az az általa tervezettek szerint alakult. Ez a korábbi 50%-os arányhoz képest lényegesen jobb érték. Azonban összevetve azzal, hogy az átlagos értékelés romlott, arra következtethetünk, hogy e téren többet várnak a lakosok, mint amekkora javulás történt. Lényegesen kevesebben (9,4%) mondták, hogy elviselhetetlenül hosszú volt az ügyintézés, és a másik oldalt (rövidebb volt, mint várták) 10% említette. Meg kell jegyeznünk, hogy a korábbi 33,1% 5 helyett csak 20,3% jelezte, hogy hosszabbnak érezte, mint ahogy tervezte. (12. ábra) Az ügyintézések során az Ön által tervezett idő hogyan alakult? (%) 60, ,4 10,0 20,3 0 elviselhetetlenül hosszú rövidebb volt mint várta hosszabb, mint tervezte nagyjából a tervezettnek megfelelő 12. ábra: Az ügyintézések során az idő hogyan alakult? A hivatalok működésének változását az elmúlt évekkel összehasonlítva alapvetően pozitívnak minősítették a válaszolók: 30,6% említette, hogy lényegesen javult (fél évvel korábban 8% volt). A lényegesen javult és javult kategóriát együttesen a válaszolók 68,6% választotta, míg 30,3 % szerint nem változott. Csak nagyon kevesen említették, hogy romlott volna. (13. ábra) Az Önkormányzat általános megítélése 5 fokú skálán mind az öt felsorolt területen 4,0 alatti értéket kapott, ami 60-70% közötti elégedettséget jelent. (14. ábra) Az előző felmérésnél ezek az értékek kicsit magasabbak voltak, akkor az elégedettség 100 fokú skálára vetítve 70% feletti értékeknek felelt meg áprilisa 20

21 40 Ön szerint az elmúlt időszakban összességében hogyan alakult a hivatalok működése? (%) 38, ,3 30, ,1 romlott nem változott javult lényegesen javult 13. ábra: A hivatalok működésének alakulása Elégedettség az önkormányzat működésével (%) Az intézményirányítással / működéssel 3,6 Az Önkormányzat gazdálkodásával 3,5 Az eddigi fejlesztésekkel 3,6 Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel, terveivel 3,6 Az Önkormányzat működésével 3, ábra: Elégedettség az önkormányzat működésével 21

22 A felmérő kérdőív összeállítása során felvetődött, hogy kérdezzük meg a lakosokat azzal kapcsolatban is, milyen javaslataik lennének az Önkormányzat eredményeinek és működésének jobb megismertetéséhez, az önkormányzati PR munkához. Ezért lehetőséget biztosítottunk spontán észrevételek megfogalmazására is azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökkel lehetne az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységét, eredményeit jobban megismertetni a lakossággal. Arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel lehetne a Hivatal eredményeit jobban megismertetni a legtöbben azt válaszolták, hogy a honlapon (32,6%), majd a második helyre került az óriásplakát és hirdetés (24,5%). A korábbi felmérésnél fordított sorrend alakult ki, ez arra mutathat rá, hogy enyhe trendforduló látható a lakosok véleményében, hozzáállásában elindultak az elektronikus kommunikáció felé. Megjegyezzük, hogy a felmérés adatai szerint e téren nagyon óvatosan és megfontoltan kell döntéseket hoznia az Önkormányzat vezetésének. Az informatikai és elektronikus megoldások túlzott alkalmazása bizonyos társadalmi csoportok 6 kizáródásához vezethet, ami az EU-s normáknak, és a hazai jogszabályoknak sem felelnek meg. A helyi, kerületi lapon való hirdetés jellegű információközlés került a harmadik helyre, míg a lakossági fórum nagyon kevéssé fontos a lakosok számára.(15. ábra) Milyen módon, milyen eszközökkel lehetne a lakossággal jobban megismertetni az önkormányzat és a Hivatal eredményeit, tevékenységét? (%) honlapon, facebookon 32,6 óriás plakát, hirdetések 24,5 helyi lapban hirdetés 14,1 szórólap tv-ben reklámozni értékelés a helyi lapban 6,0 8,2 7,9 lakossági fórumokon ha valakit érdekel utána jár 3,4 2,9 egyéb 0, ábra: Milyen eszközökkel lehetne a Hivatal eredményeit jobban megismertetni? 6 Alacsony jövedelműek, alacsony iskolai végzettségűek, és gazdaságilag inaktívak. 22

23 4.4. Önkormányzati fejlesztésékkel kapcsolatos ismeretek és vélemények Az Önkormányzat fejlesztési feladataival kapcsolatban a lakosság többségének (71%) van ismerete, vagy legalábbis hallottak már róluk. (16. ábra). Ez jelentős javulás az előző felmérés 56%-os adatához képest. Hallott-e olyan fejlesztésről, építkezésről a kerületben, ami az önkormányzathoz kötődik? nem 29% igen 71% 16. ábra: Hallott-e olyan fejlesztésről, építkezésről a kerületben, ami az önkormányzathoz kötődik? A lakosoktól azt is megkérdeztük, hogy az Önkormányzat feladataival kapcsolatosan milyen feladatokat látnak/várnak a következő néhány évben? A válaszok inkább a kerületfejlesztéshez kapcsolódó ügyekre vonatkoztak, kevésbé a működésfejlesztéshez. A fejlesztési javaslatok, elképzelések között elsősorban a közművek, az oktatásügy (nem önkormányzati hatáskör) és az egészségügy jelent meg. Ezt követte a közbiztonság és az intézmények műszaki állapotának javítása. (17. és 18. ábra). Ez eltérés a korábbi felmérésben említettekhez képest, mivel márciusban a közbiztonság és bölcsőde volt az első két helyen. 23

24 Az elkövetkező 1-3 évben milyen fejlesztéseket tartana fontosnak és megvalósíthatónak? (%) közművek, utak állapota oktatás egészségügy közbiztonság intézmények műszaki állapota terén egyeb szocialis ellátás szabadidős tevékenységek közlekedés környezet (szépítése, tisztasága) Internetes ügyintézés panelprogram munkahelyek létrehozása 6,0 6,0 5,4 3,3 2,7 1,8 1,6 1,4 8,8 10,6 15,0 14,2 23, ábra: Ön mit tart az Önkormányzat legfontosabb fejlesztéseinek Ön mit tart az Önkormányzati működés legfontosabb fejlesztési pontjának, területének? (%) csatornázási program biztonságos gyalogátkelők, jobb a közbiztonság, több a rendőr ügyintézés interneten, informatikai utak, közvilágítás oktatás sportlétesítmény Havannán, Aeropark sok a felesleges bürokrácia sok jó fejlesztés általában egyéb parkok szépítése, játszóterek építése panelprogram gyorsabb ügyintézést jobb gazdálkodást 6,1 4,5 4,5 4,5 3,8 3,0 2,3 2,3 1,5 0,8 18,9 18,2 15,2 14, ábra: Megvalósítandó fejlesztések 24

25 4.5. Uszoda blokk: használat, értékelés, informáltság A lakossági igény- és elégedettség-felmérés során két témakört külön kiemelve mértünk. Az egyik az uszodával kapcsolatos véleményekre és ismeretekre irányult, a második a közterületek és a Városgazda XVIII. Nonprofit Kft. tevékenységének értékelésére vonatkozott. Elemzésünkben elsőként az uszodával kapcsolatos válaszokat elemezzük és értékeljük. A válaszolók 77%-a nem jár uszodába (852 fő), 22%-uk jár uszodába tényleges használat miatt, és 7 %-uk másokat kísér el. (19. ábra). 7 Ennek megfelelően ezzel a témával kapcsolatban csak a lakosok erős kisebbsége érdekelt. A kérdőívre válaszolók nagyon meg vannak elégedve az úszásoktatás színvonalával (4,7-es átlag) a maximálisan elérhető 5-ös értékből. A többi szempont is magas értékelést kapott, mivel a legkisebb átlagot elért tényező is 4,6-es átlaggal rendelkezik: a vízhőmérséklet és a nyitva tartás. (20. ábra) A megkérdezettek több mint fele (53%) tisztában van azzal, hogy az Önkormányzat cégének saját úszásoktatása van. Ez növekedés az előző felméréshez képet, amikor 48%-os értéket mértünk.(21. ábra) Szokott-e uszodába járni? (%) igen, magam miatt 22% nem járok 71% igen, másokat kísérek 7% 19. ábra: Szokott-e uszodába járni? 7 Az előző felméréshez nincs statisztikailag is mérhető változás az adatokban. 25

26 Elégedettség az uszodával (átlagok, 1-5 skálán) A víz hőmérsékletével 4,6 Az úszásoktatás színvonalával 4,7 Az uszoda ügyfélszolgálatával 4,7 Az uszoda nyitvatartásával 4, ábra: Elégedettség az uszodával Tudja-e, hogy az önkormányzat cégének saját úszásoktatása van, amelyben kedvezményes áron vehetnek részt a kerületi lakosok? (%) nem 47% igen 53% 21. ábra: Tudja-e, hogy az önkormányzat cégének saját úszásoktatása van? 26

27 4.6. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységének értékelése A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (Városgazda 18.) és tevékenységének értékelését konkrét feladatainak ismertségével és elégedettségi kérdésekkel mértük. E mellett a közterületeken lehetséges fejlesztésekről és problémákról is megkérdeztük a lakosokat. A Városgazda 18. Zrt. tevékenységét a megkérdezettek 74%-a ismeri (844 fő), ami 12%-os emelkedést jelent az előző felméréshez képest. (22. ábra) Akik ismerik a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységét, közülük a legtöbben úgy gondolják, a cég fő profilja a közterületek fenntartása (30,6%), ennél kissé kevesebben gondolják az uszodafenntartást a legfontosabb feladatának (29,2%). A legkisebb arányban gondolják azt, hogy egyéb kerületi fenntartás a Városgazda 18. feladata (14,5%). (23. ábra) Ismeri-e a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységét? nem 26% igen 74% 22. ábra: Ismeri-e a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységét? 27

28 Ha ismeri a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységét, Ön szerint mi a feladata (%) egyéb 0,0 egyéb kerületi fenntartás 19,9 iskolai fenntartás karbantarttás 24,5 uszodafenntartás 26,3 közterületek fenntartása 29, ábra: Ha ismeri-e a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységét, Ön szerint mi a feladta? A városgazdálkodást kézbentartó szervezettel kapcsolatos általános elégedettség viszonylag magas, ugyanis 5 fokú skálán 4,0 átlagos értéket kapott. Ez a Zrt. tevékenységének viszonylag magas ismertségének tükrében még inkább pozitív értékelést mutat, bár a korábbi felmérés 4,5-ös átlagától némileg elmarad. A kerület közterületeinek állapotával kapcsolatos véleményeket is megkérdeztük, mivel a kérdőív kidolgozása során fontos témakörként vetődött fel. E témában elsőként a válaszok hitelességére kérdeztünk rá, azzal, hogy a válaszadó lakosok egyáltalán szokták-e a köztereket használni? Arra a kérdésre, hogy sétál, vagy fut-e a kerületben, a válaszolók 87%-a (1182 fő) válaszolt igennel, míg csak 13% mondta azt, hogy sem futni, sem sétálni nem szokott. Ez a korábbi felméréshez képest növekedést mutat, és az adat egyrészt kérdéskör értékelésének magas relevanciáját mutatja, másrészt a kerületi lakosok erős kötődését is jelenti a kerületi parkok, közterületek iránt. (24. ábra) A környezettel kapcsolatos válaszok között azonban már alacsonyabb átlagértékek is megjelennek, mint amit a Városgazda 18. összmegítélése mutat, mivel minden direkt megkérdezett téma 4-es, vagy az alatti értéket kapott az 5 fokú skálán. Alacsony (3,0) értékelést a járdák és utak állapota kapta, ami egyértelműen megmutatja, hol kell fejlesztenie az Önkormányzatnak ahhoz, hogy a lakosok közszolgáltatással kapcsolatos elégedettsége tovább nőjön. A kerület környezeti állapotán belül a legjobban a fák gondozottságával, ápoltságával, a virágok mennyiségével, a játszóterek és parkok állapotával vannak megelégedve a megkérdezettek (4,0) átlaggal. (25. ábra) 28

29 Szokott-e a kerületben sétálni, futni? (%) nem 13% igen 87% 24. ábra: Szokott-e a kerületben sétálni, futni? Mennyire elégedett a kerület környezeti állapotával? (%) Fák gondozottsága, állapota Virágok mennyisége Játszóterek állapota, száma Parkok, terek állapota 4,0 4,0 4,0 4,0 Járdák állapota Utak állapota 3,0 3, ábra: Mennyire elégedett a kerület környezeti állapotával? A zöldterületek fejlesztésére külön is rákérdeztünk. A megkérdezettek közel fele (48,6%) azt mondta, hogy a panellakások környékén kellene a zöldfelületeket növelni, illetve parkosítani. (26. ábra) 29

30 Melyek azok a közterületek, ahol a zöldterületek fejlesztése Ön szerint fontos lenne? (%) Panelek környékére több fát, mint virágot 48,6 Nem kell több, elég ami van, azt tartsák rendbe Főbb útvonalak mellé, Reptéri út mellé, Üllői útra mindenhova: közterekre, intézményekhez oktatási intézményekhez, óvodákhoz parkokba játszóterekhez több virágot 15,1 11,7 10,0 8,0 4,9 1, ábra: Melyek azok a közterületek, ahol a zöldterületek fejlesztése Ön szerint fontos lenne? A közterületekkel kapcsolatos problémákat, illetve a lakosok szerinti kezelési lehetőségeket is feltérképeztük a felmérés során. A válaszadók 27,5%-a szerint a legnagyobb probléma a kerületben a rongálás, közel egynegyede a zajongást (26,2%) és az agresszivitást (24,1%) tartotta még kiemelkedő problémának. Az alkoholfogyasztást 21,4% jelezte gondnak. (28. ábra). Korábbi felmérésünkben a kerületi problémákkal kapcsolatban az alkoholfogyasztást jelezték a harmadik legfontosabbnak, jelen felmérésünkben az agresszió megelőzte ezt (18,35-ról 24,1%-ra nőtt az említése). Ön szerint mi a legnagyobb probléma a kerületben? (%) rongálás 27,5 zajongás 26,2 agresszivitás 24,1 alkoholfogyasztás 21,4 egyéb 0, ábra: Ön szerint mi a legnagyobb probléma a kerületben? 30

31 A kérdőív tervezésekor a Hivatal munkatársai kiemelték a kamaszkorúak csoportját, mint a közterületeken megjelenő problémák szempontjából fontos korcsoportot; ezért megkérdeztük a válaszolókat, hogy ennek a problémának a kezelésére van-e valamilyen javaslatuk? A kamaszok negatív viselkedése elleni feladatok egyike a megkérdezettek szerint a sportolási lehetőségek növelése és a közösségi terek kialakítása lehetne, mivel a válaszok szerint az így gondolkodók aránya 48,2%, illetve 37,1%. A rongálók számára komolyabb büntetés kiszabását kevesen támogatják, a válaszoló mindössze 11%-a jelezte ezt. (29. ábra) 60 Hogyan, és mivel lehetne megelőzni közterületeken a kamaszkorúak negatív viselkedését, a kerület lakosainak okozott problémákat? (%) 50 48, , ,6 11,0 0 számukra vonzó programok komoly büntetést a rongálóknak közösségi terek kialakítása sportolási lehetőségek növelése 28. ábra: Kamaszok negatív viselkedése elleni feladatok. 31

32 4.7. Egészségügyi ellátások értékelése A kerület lakosainak az egészségügyi ellátással kapcsolatos véleményét hat területen kérdeztük meg: védőnői szolgálat, egészségügyi szűrések, alap és szakellátás (fogászat és szakrendelők), illetve a háziorvosi szolgálat értékelését kértük a válaszadóktól. A megkérdezettek elégedettsége közepes szintű (3,1 és 3,3-as átlagok közé esik), ami statisztikailag is mérhető romlást mutat az előző felméréshez képest. Példaképpen említhetjük a védőnői szolgálatot, amely korábba 4,3-as elégedettséggel rendelkezett, jelen felmérés során azonban 3,2-es átlagot kapott. (30. és 31. ábra) Elégedettség az egyészségügyi ellátással (átlagérték, 1-5 skálán) védőnői szolgálat 3,2 Egészségügyi szűrések Egészségügyi alap és szakellátás (fogászat) Gyermek háziorvos 3,1 3,1 3,2 Felnőtt háziorvos Egészségügyi alap és szakellátás (szakrendelők) 3,2 3, ábra: Elégedettség az egészségügyi ellátással, október 32

33 Elégedettség az egyészségügyi ellátással? 29.6 Védőnői szolgálat 4, Egészségügyi szűrések 29.4 Egészségügyi alap és szakellátás (fogászat) 29.3 Gyermek háziorvos 3,8 3,8 3, Felnőtt háziorvos 29.1 Egészségügyi alap és szakellátás (szakrendelők) 3,6 3, ábra: Elégedettség az egészségügyi ellátással, március 33

34 5. Válaszolók demográfiai adatai A felmérés során a kérdezettek nemére és korcsoportjára vonatkozóan készítettük el a reprezentatív mintát. Ennek megfelelően a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján történt az adatfelvétel. (32, 33, 34. ábra) A válaszadók a nemek szerinti megoszlása: 54%-ban nők, 46%-ban férfiak voltak. Az iskolai végzettség terén a kerület lakosság-szerkezetének megfelelően kissé túlreprezentált a magasabb végzettségűek aránya, illetve a munkapiaci pozíciót tekintve aktívak, és valamilyen ellátásban (tanulásban) résztvevők aránya. (31. és 32. ábra) A családok jövedelmi helyzete enyhén balra tolódott normális eloszlást mutat (a közepes és gyengébb anyagi helyzet kismértékben magasabb), ami még így is az országosnál jobb helyzetet tükröz. (33. ábra) Kérdezett neme (%) nő 54% férfi 46% 31. ábra: Kérdezett neme Az életkori összetételt tekintve a legtöbb válaszoló a éves korosztályba tartozik (21,8%). Közel azonos százalékban vannak a válaszolók között a éves és a éves korosztály (14,8, illetve 16,6% illetve az éves korosztályból (17,8%) tagjai. A legkevesebben a 80 év felettiek voltak a megkérdezettek között (2,8%). Az adatok teljes mértékben megfelelnek a kerület demográfia adatainak. 34

35 30 A válaszolók életkori összetétele (%) 21, ,8 17,8 16,6 10 9,2 9,8 8, év és alatta év év év év év év 80 év felett 1,3 32. ábra: A válaszolók életkori összetétele Válaszolók életkori összetétele (%) 36,6 34, , , év és alatta év év 71 év és felette 33. ábra: Válaszolók életkori összetétele (összevont változó) Iskolai végzettséget tekintve, a válaszadók között azok vannak legnagyobb arányban, akik a középiskolai tanulmányaikat befejezték (55%). A válaszadók 24%-a rendelkezik egyetemi, 8%-a főiskolai végzettséggel. Azok, akik csak a 8 általános képesítés birtokában vannak, a válaszadók 13%-át teszik ki. 35

36 kevesebb mint 8 osztály 0% befejezett egyetem 8% Válaszolók iskolai végzettség szerinti összetétele 8 általános 13% (%) befejezett középiskola 55% befejezett főiskola, felsőfokú 24% 34. ábra: Válaszolók iskolai végzettség szerinti összetétele A kérdőív felvétele során rákérdeztünk a válaszoló munkaerő-piaci helyzetére, azaz, hogy milyen munkapiaci státuszban van: dolgozik-e, és ha nem, annak mi az oka? A válaszolók munkapiaci státuszára jellemző, hogy 53,8%-uk dolgozik, és közel egyötödük (24%) nyugdíjas. A tanulók aránya 12%, GYED-en, GYES-en és ápolási díjon lévők a válaszolók 6,1%-a volt. A munkanélküliek aránya 3,8% (alacsonyabb az országos átlagnál). (36. és 37. ábra) Válaszolók munkaerőpiaci státusza (%) Munkanélküli 3,8% dolgozik 53,8% Közmunka program 0% GYED, GYES, ápolási 6,1% nyugdíjas 24% tanul 12% egyéb 0% 35. ábra: Válaszolók munkaerő-piaci státusza 36

37 Gazdasági aktivitás (%) Gazdaságilag inaktív 46% Gazdaságilag aktív 54% 36. ábra: Válaszolók munkaerő-piaci státusza (összevont változó) A családi jövedelmeket tekintve a XVIII. kerületi válaszolók családi jövedelmi helyzete közel normális eloszlást mutat, bár a magukat jobb anyagi helyzetűnek vallók aránya kissé magasabb, mint a rossz anyagi helyzetben lévőké. A két legfelsőbb jövedelmi kategóriába a válaszolók 5%-a tartozik, míg a két legalacsonyabb kategóriába 2,6%. A válaszolók többsége közepes jövedelemi helyzetűnek tekinti önmagát, közel 80%-uk a középső három családi jövedelmi kategóriába sorolta magát. (38. ábra) Válaszolók családi jövedelmi helyzete (%) 26,0 26, ,2 nagyon rossz 2,4 12,3 16,3 11,2 37. ábra: Válaszolók jövedelmi helyzete 4,9 0,1 0, nagyon jó 37

38 Az 1200 fő válaszoló kerületrészek közötti megoszlását a 39. ábra mutatja. Válaszolók száma a kerület egyes részeiről (fő) Havannatelep Újpéteritelep Gloriett telep Erzsébettelep Szemeretelep Bókaytelep Lakatos ltp Kossuth Ferenc-telep Halmierdő Szent Imre-kertváros Miklóstelep Ganzkertváros Lónyaytelep Ganztelep Alacskai úti ltp Rendessytelep Ferihegy Szent Lőrinc-telep Bélatelep Liptáktelep Belsőmajor Erdőskert ábra: Válaszolók száma a kerület egyes részeiről 38

SZERVEZETFEJLESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

SZERVEZETFEJLESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETFEJLESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TÁRGYÁBAN INDÍTOTT PROJEKT 6-OS FELADAT: ÁTFOGÓ ELÉGEDETTSÉG

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

ÁTFOGÓ ELEMZÉS Lakossági felmérés eredményeinek kiértékelése Veresegyház Város Önkormányzata részére ÁROP-3.A.2-2013-2013-0017 projekt

ÁTFOGÓ ELEMZÉS Lakossági felmérés eredményeinek kiértékelése Veresegyház Város Önkormányzata részére ÁROP-3.A.2-2013-2013-0017 projekt ÁTFOGÓ ELEMZÉS Lakossági felmérés eredményeinek kiértékelése Veresegyház Város Önkormányzata részére ÁROP-3.A.2-2013-2013-0017 projekt 9. számú fejlesztési részterület (II/I. eredményterméke) 2014. április

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Alba Radar. 28. hullám

Alba Radar. 28. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 28. hullám Civil szervezetek megítélése Székesfehérváron 2015. november 6. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

ÁTFOGÓ ELEMZÉS. (Lakossági felmérés eredményeinek kiértékelése) 9. számú fejlesztési részterület (II/II. eredményterméke)

ÁTFOGÓ ELEMZÉS. (Lakossági felmérés eredményeinek kiértékelése) 9. számú fejlesztési részterület (II/II. eredményterméke) ÁTFOGÓ ELEMZÉS (Lakossági felmérés eredményeinek kiértékelése) 9. számú fejlesztési részterület (II/II. eredményterméke) ÁROP-3.A.2-2013-2013-0017 projekthez Verziószám: 3.0 verzió Budapest, 2014. október

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági ségi felmérés ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakossági elégedettség és igényfelmérés kiértékelése II. kör, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 2014.

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron A KUTATÁS MÓDSZERTANA A KUTATÁS MÓDSZERTANA A STRATEGOPOLIS Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv Ügyfélelégedettség mérésére vonatkozó

Részletesebben

30. hullám. II. Gyorsjelentés. Adományozási szokások január 2.

30. hullám. II. Gyorsjelentés. Adományozási szokások január 2. 30. hullám II. Gyorsjelentés Adományozási szokások 2017. január 2. 1 A KUTATÁS HÁTTERE ÉS MÓDSZERTANA A Magyar Városkutató Intézet havi rendszerességgel vizsgálja a települések, különös tekintettel a városok

Részletesebben

Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás

Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás 2010-2012 Készült a XIII. kerületi Önkormányzat megbízásából 2010. április - 2012. szeptember XIII. Kerületi Közszolgáltató

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012.

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012. Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 12. Készítette: Kammerer Zsófia Dunabogdány TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 1 Óvodánk 11-12 között a TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 sz. pályázattal kapcsolatban vállalta, hogy egy

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban 2008. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző Testületi ülés időpontja:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 2016 ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS Ügyfél elégedettség mérést az idei évben több kérdőívvel végeztünk. A szolgáltatásainkat igénybevevőknek lehetősége volt a kérdőíveket kitölteni a szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Tanulmány. Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről

Tanulmány. Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről Tanulmány Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014.

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Debrecen Önkormányzat

Debrecen Önkormányzat Debrecen Önkormányzat Átfogó elemzés a lakosság körében, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) 2014. február 28. Módszertani riport Az adatgyűjtés módszere, személyes kérdőíves

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Tanulmány. Eruditio Zrt március

Tanulmány. Eruditio Zrt március Tanulmány Az Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd Városában című, ÁROP-3.A.2-2013- 2013-0003 kódszámú pályázatban előírt lakossági véleményfelméréshez kapcsolódóan Eruditio Zrt. 2014. március Tartalom

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27. Készítette: Gosztonyi Enikő 2008. október A kérdőíves vizsgálat, melynek célja a minőségi szolgáltatások

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában

Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában Makay Zsuzsanna Fókuszban a család konferencia, Pécs, 2015. május 14-15. Bevezetés Statisztikai

Részletesebben