Etológia mindenkinek II. Rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etológia mindenkinek II. Rész"

Átírás

1 Etológia mindenkinek II. Rész Mielőtt rátérnénk a megerősítők alkalmazására, a klasszikus és az instrumentális kondicionálás néhány speciális elemét tekintsük át, mivel ezek relevánsak az állatokkal végzett gyakorlati munkánkkal. Egy asszociáció akkor kondicionálódik optimálisan, ha a FI és a FlenI megbízhatóan összekapcsolódik. Az instrumentális kondicionálásban ez igaz a megerősítőkre is. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy különösen a tanítás kezdeti szakaszában döntőfontosságú az asszociálandó elemek rövid időintervallumon belüli, gyakran ismétlődő összekapcsolása. Leárnyékolás Egy időben érkező, eltérő erősségű jelek, ingerek árnyékolhatják egymást. A kiképző sokszor nehezen tudja meghatározni, hogy több lehetséges ingerből melyik elsődleges a kutya számára, melyikkel jött létre az asszociáció. Csak laboratóriumi körülmények között hozhatók létre olyan körülmények, amelyben a kísérleti állatnál csak egyetlen ingerre alakítunk ki társítást. A gyakorlatban a verbális kommunikáció (hangjel) szinte mindig társul például testbeszéddel (látjel). Segít a jelenség felismerésében és a valóban asszociálódott inger meghatározásában, ha megismerjük a preparedness fogalmát. A kifejezés azt jelenti, hogy létezik olyan örökletes hajlam, ami miatt bizonyos ingerrel gyorsabban kialakulhat asszociáció, mint a másikkal. A kutya számára a társas viselkedésben (a tréning legtöbbször intenzív szociális, társas kapcsolatot jelent), ilyenek a szemmel érzékelhető ingerek, vagyis a fajtárs testbeszéde. Lehet, hogy észrevétlenül nem a hangjelre alakul ki elsődlegesen egy feltételes reflex, hanem a tanítás közben akarva-akaratlanul adott látjelre. A kiképzőnek figyelnie kell a mozgására, gesztusaira. Gyakran megfigyelhetjük, hogy a gyakorláskor mindig teljesítő kutya a vizsgán például az Ülj! hangjelre állva marad. Ez azért lehet, mert a vizsgán jobban vigyázunk, nehogy pontlevonást eredményezhető látjel kísérje a vezényszót. A kutya viszont a látjellel együtt asszociálta a hangjelet, sőt a preparedness miatt valószínű, hogy a látjel volt az elsődleges FI. A segítő sporttárs figyelme sokat segíthet a kutyavezetőnek a szándéka ellenére adott látjelek elhagyásában.

2 Látens gátlás Tipikus kezdőkutyás helyzet: a növendékkutya belefeszül a pórázba, és mint Károly bácsit Frakk a rajzfilmben, úgy húzza a gazdáját. A kutyavezető pontosabban a kutya által vezetett személy, erőtlenül kérleli: Lassabban! vagy Lábhoz!. A kutya láthatóan figyelmen kívül hagyja az utasításokat és lelkesen tovább vonszolja a szerencsétlent. Ahogy nő, erősödik a kölyök, úgy válik egyre elviselhetetlenebbé a helyzet. Nincs pardon, jöjjön a kutyaiskola. Amíg a kutyánkkal egy időben kezdő társak már szépen baktatnak vezetőjük lába mellett, addig példánk kutyavezetője bár igyekszik követni a tréner utasításait, nem boldogul a húzó kutyával. Megszületik a gazda ítélete: a kutyája képességeivel van baj. A tapasztalt kiképzésvezető megvizsgálva a kutya előéletét, más következtetésre jut. A lejáratott, inflálódott hangjel (a Lábhoz! ) helyett a jövőben az Ide! vagy az Igazodj! vezényszót kell alkalmazni! Láss csodát, a buta kutya hamar megtanulja a szabályos láb mellett menést. Mi a gyors változás magyarázata? Amennyiben még a tényleges kondicionálási eljárás előtt, a még közömbös F i (feltételes inger) a Flen i (feltétlen inger) nélkül éri az egyedet, gondokat okozhat. A F i asszociáció nélküli ismétlődése elérve egy bizonyos kritikus számot, a későbbiekben az állat nagyon nehezen tud vele és egy Flen i-rel asszociációt kialakítani. A kiképző pedig nem érti, miért olyan nehéz felfogású kutyája, sőt még értetlennek, butának is tartja. Blokkolás Kísérlettel igazolható, hogy ha egy bizonyos esemény (viselkedésreakció, vagy F i) már nagyon gyakran asszociálódott (az agyban összekapcsolódott) egy bizonyos ingerrel (Flen i-rel), utána már nehezen alakul ki, alakítható ki asszociációja egy másik ingerrel. Spontán megújulás Nincs lehetőségünk annak megállapítására, hogy egy reflexkioltás valóban 100 %-ban sikerült-e. Valamikor régen kondicionálódott reakciók a kioltás, átalakítás után idővel spontán megjelenhetnek, amikor a megfelelő ingerrel újra találkoznak. A hibásan tanított mozdulatsor (például a ferde ülés láb mellett) javítható, de fennáll annak a veszélye, hogy stresszhelyzetben a kutya váratlanul újra a látszólag feledett hibás viselkedést produkálja.

3 Tanulás pozitív és negatív megerősítéssel Megerősítéses tanulás, a kondicionálás során 1. Tulajdonképpen mit nevezünk megerősítésnek, és hogyan működik? A reflex fogalmának átismétlése és a két legfontosabb tanulási folyamat alapos tárgyalása után, vizsgáljuk meg, hogy a modern neuropszichológia mit nevez megerősítésnek, hogyan hat a kutyánkra és milyen típusait ismerjük. A definíció így hangzik: Azokat a jelzéseket, amelyek egy viselkedési reakcióval időbeni kapcsolatban vannak és ezáltal ennek a viselkedésreakció megjelenésének jövőbeni valószínűségét befolyásolják, megerősítésnek nevezzük. Miközben a megerősítések hatnak a kutyára, igen erős érzelmi reakciókat is kiváltanak, úgymint: félelmet, frusztrációt, örömöt, megkönnyebbülést, dühöt stb. Az a fajta emocionális (érzelmi) állapot, amelyet megerősítés váltott ki, információt ad az egyed jelenlegi fitness (evolúciós siker) állapotának jövőbeni megváltozásáról. Ez az információ az instrumentális kondicionálás bevétel-kiadás-egyenleg folyamatába integrálódik és befolyásolja a kondicionálás kimenetelét. Az előbb említett három feltétel (az érzelmi információk kiváltása és integrálódás a bevétel-kiadásegyenleg folyamatba) a kondicionálási eljárás alatt az idegsejt neuronjain (illetve annak szinapszisain), a pillanat törtrésze alatt lefutnak. A megerősítések ilyen módon befolyásolják a pillanatnyi motivációs állapotot és előbb egy konkrét tevékenységi tendenciát, később egy viselkedési reakciót váltanak ki. Az egyed jelenlegi fitneszállapotát a megjelenő megerősítés megtarthatja az eredeti állapotban, vagy megváltoztathatja: veszélyezteti, illetve javítja. Ide kívánkozik még egyszer az alaptétel: A tanulás az optimális alkalmazkodást szolgálja.

4 2. A hagyományos fogalomdefiníciók Hagyományos megközelítés szerint a megerősítést jutalomnak, illetve büntetésnek nevezzük. A jutalom következményeként megnő a viselkedés megjelenésének valószínűsége. Ezzel ellentétes hatású a büntetés. Következményeként csökken a viselkedés újbóli megjelenésének valószínűsége. A jutalom valami kellemes érzést vált ki, amit az egyed újra szeretne átélni, míg a büntetés egy viselkedés kellemetlen következménye. A kissé régebbi tanulásbiológiával foglalkozó (külföldi) szakirodalmak különbséget tesznek a pozitív és a negatív jutalom és pozitív, illetve negatív büntetés között. A pozitív és a negatív fogalmakat a hozzáadandó és az eltávolítandó értelmében használják. A jutalom és büntetés hagyományos felosztása Pozitív jutalom: Az egyed valami kellemest kap. Negatív jutalom: Valami kellemetlen eltávolítása miatt jut az egyed kellemes állapotba. Pozitív büntetés: Az egyed valami kellemetlent kap. Negatív büntetés: Valami kellemes eltávolítása okoz kellemetlen érzetet.

5 A modern neuropszichológia és részben már a legújabb tanuláskutatás is a jutalom és a büntetés fogalmát, a pozitív, illetve negatív értelmű alkalmazását már csak az antropomorf (emberiesítő) jellege miatt is erősen vitatja. 3. Korszerű fogalomdefiníciók Hagyományos megközelítés szerint a megerősítést jutalomnak, illetve büntetésnek nevezzük. A jutalom következményeként megnő a viselkedés megjelenésének valószínűsége. Ezzel ellentétes hatású a büntetés. Következményeként csökken a viselkedés újbóli megjelenésének valószínűsége. A jutalom valami kellemes érzést vált ki, amit az egyed újra szeretne átélni, míg a büntetés egy viselkedés kellemetlen következménye. A neuropszichológiával foglalkozó legújabb művek e fogalmakat már nem így tárgyalják. Helyette új, korszerűbb, tudományosan megalapozottabb definíciókat alkottak. A 1. fejezet elején kiemelt meghatározás így módosul: Azokat a jelzéseket, amelyek egy viselkedési reakcióval időbeni kapcsolatban vannak és ezáltal ennek a viselkedésreakció megjelenésének jövőbeni valószínűségét befolyásolják, megerősítőnek nevezzük. Amennyiben egy megerősítő a vele szoros időbeli kapcsolatban álló viselkedésreakció megjelenésének valószínűségét fokozza, a folyamatot pozitív megerősítésnek nevezzük. Illetve: Amennyiben egy megerősítő a vele szoros időbeli kapcsolatban álló viselkedésreakció megjelenésének valószínűségét csökkenti, a folyamatot negatív megerősítésnek nevezzük. A pozitív és negatív fogalomak a viselkedés mérhető teljesítménye szempontjából (száma nő, ill. csökken) értelmezhető. Azokat a jelzéseket, amelyek mint pozitív megerősítés hatnak, a kutya számára kedvezőként is leírható. Azokat a jelzéseket pedig, amelyek mint negatív megerősítés hatnak, a kutya számára kellemetlen, kerülendőként írhatjuk le. A fitness fogalmának és az egyed optimális alkalmazkodásának összefüggését szem előtt tartva, a dicséret és büntetés, illetőleg a pozitív és negatív megerősítő hatását a következőképp lehet magyarázni:

6 Az a jelzés mely bizonyos helyzetben, az egyed viszonylagos fitness növekedését okozza, a jövőben a megjelenésével összefüggő viselkedés gyakoribb fellépéséhez vezet. Az élőlényeknél általános szabályként ez az evolúciós siker növelését, illetve optimalizálását szolgálja. A kellemes érzést a fitness szint növekedése és emiatt a viselkedés újbóli kiváltódásának növekvő valószínűsége okozza. Egy kellemetlen érzést okozó jelzés, az egyed fitness szintjének csökkenéséről, illetve annak veszélyeztetettségéről közvetít információt. Azt a viselkedést, mely ilyen kellemetlen következményeket von maga után, valószínűleg kevésbé fogja az egyed felmutatni. Minden élőlény el akarja kerülni fitness szintjének csökkenését. A helyes természettudományos látásmód miatt fontos megismerni a megerősítők valódi hatásmechanizmusát, de mindennapi tréningek alatt használhatjuk továbbra is a közérthetőbb jutalom és büntetés kifejezést. 4. A pozitív és a negatív megerősítés Mit nevezünk kellemetlen ingernek és ez alapján, hogyan határozhatjuk meg a fájdalom fogalmát? A továbbiakban már csak a pozitív és negatív megerősítés kifejezést használom. A megerősítés működését és hatékonyságát, szerepét a fitness növekedésében, illetve csökkenésének elkerülésében, az eddigiekben megismert összefüggéseket úgy is nevezhetjük: tanulás a sikerből és a kudarcból. Gyakran tapasztalhatunk olyan sikeres viselkedési reakciókat, melyek a fitness növekedését okozzák. Az ellentétét ugyanakkor viszont ritkán láthatjuk. A pozitív és negatív megerősítések alkalmazása nem komplikált művelet, de nincs egyetlen receptkönyvben se leegyszerűsítve leírva. Gépiesen soha ne alkalmazzuk! Csak egy idealizált világban képzelhető el a kizárólag pozitív megerősítőkkel végzett tanítás, ahol az élőlény a legkisebb hibát se tudja elkövetni, mert a környezet annyira optimális. Ilyen matematikai modellt létrehozhatjuk a számítógépen; de a természet az evolúció során nem készült fel arra, hogy ilyen állapot valaha is kialakulhat.

7 A sikerből illetve a kudarcból tanulás, vagyis reagálás a pozitív és negatív megerősítésre, az evolúció során alakult ki. Az evolúció gondoskodott arról, hogy néhány megerősítés már öröklötten rendelkezésre álljon, ami mint reakció az öröklött viselkedésformákra (reflexek) jelenik meg. Bizonyos fajra jellemző öröklött viselkedésminták is rendelkezésre állnak, amiket gyorsan meg tud tanulni. Az öröklött azt jelenti, hogy megerősítés fajtáját nem kell megtanulnia. Öröklött megerősítő például az *étel. Az étel létfontosságú és hiánya erőteljesen rontja a fitness-t. *Az ételt adni = pozitív megerősítés. Az étel megtagadása, különösen az étel elvétele = negatív megerősítés. *étel: Nem teljesen szakszerű megállapítás, hogy étel az öröklött megerősítő. Pontosabb az a megfogalmazás, hogy az ízérzetek (sós, édes, fehérje, stb.) a tulajdonképpeni megerősítők. Klasszikus kondicionálás eredményeként, a sós asszociációja a feltételes inger (FI) száraztáppal és a FI Jól van! -al és a FI nadrágzsebbe nyúlással és, és, és = a megerősítés jutalomfalattal. Az instrumentális kondicionálás bemutatásakor már említésre került a vágyakozás felkeltésének, az ösztönzésnek a szerepe. A falat adása csak abban az esetben tekinthető pozitív megerősítésnek, ha az adott helyzetben a kutya vágyik rá. A falat elvétele pedig csak akkor negatív megerősítés, ha az elvételekor az egyed valóban ragaszkodott hozzá! A megerősítők hatása tehát nem változtathatatlan és tökéletes, hanem a pillanatnyi helyzettől függ. Szintén örökletes megerősítő a fájdalom. A fájdalom általánosságban negatív megerősítő szerepet lát el. A test figyelmeztető jelzése. Olyan káros behatásokra figyelmezteti a szervezetet, mely a fitness-t drasztikusan csökkenti/károsítja egészen a pusztulásig. Ebből következik, hogy azok a viselkedésmódok, melyek a fájdalommal szoros időbeli kapcsolatba kerülnek, a jövőben ritkábban jelennek meg. Még a fájdalomra is igaz, hogy hatása függ a pillanatnyi szituációtól.

8 Konrad Lorenz írja: Olyan élőlény, amely a klasszikus pavlovi reflexekre képes, ez a reflex két, hatásában egymással ellentétes ingerrel váltható ki. Egyrészt rászoktatható ingerrel (reinforcement), mely az előrehaladó viselkedést erősíti, másrészt viszont leszoktató ingerrel (deconditioning, extinguishing), mely azt gyengíti, vagy teljesen elfojtja. Az embernél az első ingerfajta hatása örömérzettel, a második kedvetlenséggel társul és nem követünk el antropomorfizálást, ha ezt a magasabb rendű állatoknál is röviden jutalmazásnak és büntetésnek nevezzük... Egy viselkedésmód bármiféle rásegítő jutalmazással való szoktatása az organizmust (élőlényt) arra készteti, hogy a jövőbeli jutalom érdekében jelenlegi büntetést is elviseljen... Csábító zsákmány reményében egy kutya, vagy egy farkas sok mindent megtesz, amit egyébként csak nem nagyon szívesen tenne: tüskés bozóton rohan keresztül, hideg vízbe ugrik, és olyan veszélyeknek teszi ki magát, amelyektől bizonyíthatóan fél. A leszoktató mechanizmusok fajfenntartó teljesítménye nyilvánvalóan abban rejlik, hogy ellensúlyt képez a rászoktatókkal szemben, megakadályozva, hogy az organizmus a jutalmat ígérő ingerszituáció iránti igyekezete sodrában olyan veszélyeket vállaljon, amelyek semmiképpen sem állnak arányban az elvárt nyereséggel. Az organizmus nem hozhat olyan áldozatot, mely nem éri meg. Az időjárást figyelmen kívül hagyva nem indulhat egy farkas vadászatra a tél leghidegebb éjszakai viharában egyetlen étkezésért... A jutalom és a büntetés, az öröm és az elkedvetlenedés egymásnak ellentmondó hatása ténylegesen arra szolgál, hogy a fizetendő árat és az elnyerhető nyereséget mérlegelni lehessen... (Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne IKVA 1988). Egy másik megerősítővel (menekülő zsákmány) magas motivációs szintre hozott kutya ilyen állapotban csak a végletesen erős figyelmeztető jelzést veszi figyelembe. Úgy is mondhatnánk, hogy ebben a helyzetben bizonyos szintig, a fájdalomjelzést a belső bevétel-kiadás-egyenleg rendszer nem akceptálja: a kutya továbbfut az üldözött zsákmány után. Általánosságban igaz a következő szabály: emocionálisan (emóció = érzelem, izgatottság) minél inkább érintett a megerősítőkkel végzett kondicionáláskor az egyed, a folyamat annál gyorsabban megy végbe. Ahogy ezt a 8/1. fejezet tárgyalja: a megerősítők, azzal hogy érzelmi reakciókat váltanak ki, hatnak a motivációs szintre és ezáltal a viselkedési készségre. Vagyis ha a kutyánkban nagyon erős a vágy a labda után, sokkal jobban töri magát érte, és gyorsabban tanul, ha vágyainak tárgyát használjuk. Amíg a kondicionáláshoz kapcsolt pozitív megerősítő növeli a pillanatnyi fitness-t és kivált egy pozitív érzelmi reakciót (leegyszerűsítve örömöt). Addig a kondicionáláshoz kapcsolt negatív megerősítő hatása veszélyezteti a pillanatnyi fitness-t és kivált egy negatív emóciót (például félelmet).

9 Amikor az egyed számára kellemetlen inger abbamarad, illetve megszűnik, ez a fitness szint megmaradása miatt szintén pozitív érzelmi reakciót vált ki (megkönnyebbülést). A folyamatban a megszüntetés pozitív megerősítőként szerepel. Ennek az ellentéte, amikor egy kellemes érzést kiváltó inger marad abba vagy szűnik meg. Ez a fitness szint veszélyeztetettsége miatt negatív emóciót vált ki (leginkább frusztrációt). A megszüntetés aktusát negatív megerősítésnek nevezhetjük. A kondicionálás eredményeként létrejött társításos reflexek időlegesek, fennmaradásukhoz rendszeres ismétlésre van szükség. Az egyetlen helyzet, amely az asszociációt tartósan, hosszú ideig megőrzi, amikor az egyedet olyan erős érzelmi hatás éri, amit már traumának nevezünk. A napi gyakorlatban, a tréningek során az ilyen erős érzelmi reakciókat kiváltó helyzeteket kerülni kell, különben a kiképzés eredménytelen lesz. A fokozott érzelmi hatások különösen akkor károsak: amikor finom asszociációkat alakítanánk ki, amikor olyan viselkedésreakciót kondicionálnánk, ami erős érzelmi hatás esetén nem igazán tartozik a fajra jellemző standardreakciók sorába. Az erős emóció hatására a finomabb ingerekre nem reagál az egyed. Úgy is szoktuk mondani, a kutya időlegesen nagyothallóvá vált. Ennek az oka az, hogy az élőlény ezen állapotában csak a túlélésre törekszik. Felfokozott érzelmi állapot az egyed számára egyben stresszhelyzet is. Ebből adódóan, az idegrendszer tisztán biológiai okok (például adrenalin túltermelés) miatt, képtelen a normális ingerületvezetésre. A kiképzés során minden olyan megerősítőt használhatunk, amelyet a kutya könnyen érzékel, ugyanakkor ténylegesen alkalmas megerősítésre. A kutyakiképzésben kiválóan használható pozitív megerősítők, az étel (nevezzük jutalomfalatnak), és a szociális kontaktus (társas együttlét) minden formája (például a játék, a figyelmesség stb.). A játék ver hidat egy további pozitív megerősítés, a vadászó vagy zsákmányszerző viselkedés felé. A játékeszközt használhatjuk a közös szociális interakcióban (a kellemes, felszabadult, együtt végzett játékban) és bevethetjük, mint üldözhető zsákmányt.

10 Hangsúlyozni kell, hogy a kellemes jutalmazó érzést nem a falat/zsákmány megszerzése aktiválja, hanem az a tevékenység, ami lehetővé teszi a megszerzést. Ilyen tevékenység például a vadászat, aminek betetőzése, eredménye, pozitív megerősítése, a zsákmány megszerzése. Negatív megerősítésre nagyon alkalmas a fájdalom okozása, az étel elvétele, a társas együttlét megszakítása vagy a sikertelen zsákmányszerzés. A gerincesek esetében, a károsító hatásokra fellépő viselkedésreakciókat összehasonlítva, és párhuzamba állítva az emberi viselkedésreakciókkal, kijelenthetjük, hogy ilyenkor fájdalmat éreznek. Az biztos, hogy a fájdalmat kellemetlen jelzésnek kell tekinteni, amennyiben hatására egy viselkedés megszakad. Viszont csak több kondicionálási folyamat vizsgálata mutatja meg, hogy az adott körülmény mellett a fájdalom ténylegesen negatív megerősítőként hatott-e. Ez a megállapítás végül is érvényes minden megerősítőre. Azon jelzést, mely a jövőben bizonyíthatóan nem befolyásol viselkedési reakciót, a definíció szerint nem lehet megerősítőnek tekinteni. A társas kapcsolat megszakítását is negatív megerősítőnek kell tekinteni. Más gerinces fajokkal való összehasonlítás nélkül is, pusztán megfigyelések alapján bizonyított, hogy a szociális kapcsolat megszakítása az egyedre pszichikai terhet rak. Ez kellemetlen a kutyának és negatív megerősítő hatású. A két említett negatív megerősítő szakszerűtlen, mértéktelen alkalmazása káros, sőt beteges folyamatokat indíthat el az állatban (is). 5. A megerősítők alkalmazása a kiképzői gyakorlatban A megerősítés optimális időzítésére (timing) is érvényes, amit a reflexről feljebb már olvashattak. Az asszociációs idő a napi tréningek során lehetőleg egy másodperc körül legyen. Az alkalmazott megerősítők az adott kondicionálási folyamatban, fejtsenek ki tényleges megerősítő hatást.

11 Amikor egy nemkívánatos viselkedési reakciót negatív megerősítővel szakítunk meg (hogy aztán a kívánatos alternatív viselkedést pozitív megerősítővel megerősíthessük), a negatív megerősítőnek olyannak kell lennie, hogy a kerülendő magatartást azonnal, megbízhatóan és teljesen megszakítsa. Kerülendő a különböző változatokkal való kísérletezés (például eltérő erősségű megerősítéssel), mert az egyed a kellemetlen ingerhez hozzászokhat. Akkor alakul ki leggyorsabban és legtartósabban a (megerősítővel végzett) kondicionálás, ha a megerősítő kezdettől fogva, a kívánatos eredmény eléréséig, legteljesebb következetességgel kapcsolódik össze a megerősítendő viselkedéssel. Amint pozitív megerősítéssel elértük az optimális gyakorlási szintet, meg kell változtatni a megerősítés stratégiáját. Úgy tudunk egy viselkedésreakciót (a hozzátartozó kiváltóingerrel együtt) erősen, hosszú időre rögzíteni, hogy variáljuk a megerősítéseket. Ha a kondicionálandó viselkedés egyszer sikeres, egyszer nem és ez az egész a kutya számára előre nem prognosztizálható (számítható ki, jósolható meg), a kívánt tanított viselkedés összességében nagyobb megerősítést kap. Ennek az oka az, hogy az állat szempontjából végül is valamennyi viselkedésreakció eredményre vezethetett volna. Éppen ez a variált megerősítés ad magyarázatot arra, miért eredménytelen esetenként a negatív megerősítő alkalmazása. Amennyiben az állat erősen motivált, vagyis nagyon szeretne egy bizonyos tevékenységet elvégezni és a környezetétől időnként mégis egy kellemetlen reakciót tapasztal, ez a viselkedés a legteljesebb mértékű megerősítést kapja: az állat úgy értékeli, hogy viselkedése csak olykor-olykor sikertelen, és minden újabb próbálkozás sikert hozhat. A tanulási folyamatot befolyásolja a megerősítés időzítése (timing) és adagolása. Legjobb hatásfokú a 2. ábránál már javasolt két másodpercen belüli. Az inger és a megerősítés legyen arányos a teljesítménnyel. Építsünk be tartalékokat! Képletesen szólva: Ha a kutya száraz kenyérért is teljesít, ne jutalmazzuk bélszínnel! A kiabálva adott vezényszó tovább nem fokozható. A kutyát nyugodt hangon utasítva, kedvesen dicsérve, szokásos játékkal és falatkával jutalmazva tanítsuk. Később a megszokott hangjelnél nyomatékosabb, erősebb vezényszóval a figyelmetlenné váló kutyát ráncba szedhetjük.

12 5. Az elsődleges, és a kondicionált megerősítés 5/a. A pozitív megerősítés példájánál maradva azok az ingerek, melyeket a kutya ösztönösen szeret, vagy kellemesnek talál, és nem szükséges tanulás ahhoz, hogy ezen ingereket értelmezze, lehetnek az elsődleges megerősítők (jutalomfalat, játék, társas kapcsolat, simogatás, stb.). Ha a kiskutya leül, és falattal megjutalmazzuk, elsődleges megerősítőt használunk. A felugatásnál az ugató kutya jutalma, hogy foghat. 5/b. Közömbös ingerek a klasszikus pavlovi módszerrel kondicionált megerősítőkké válhatnak. A kondicionálandó inger most is mindig röviddel előzze meg az elsődleges megerősítést. Idővel az így tanult jól van okos!, vagy a klikker hangja önmagában is kiváltja az elsődleges pozitív megerősítő keltette kellemes érzést, illetve a Pfuj! hangjel negatív megerősítő nélkül is elég egy nem kívánt tevékenység beszüntetésére. 5/a, A kondicionált megerősítők Miért van szükség kondicionált megerősítőre? Hiszen ha a kutya szépen megy a láb mellet, jutalmul kaphatja a labdát. A kondicionált megerősítés nagyon hatékonyan a tanításban használható, mivel sokkal gyorsabban el tudja juttatni a jutalmat/megerősítést az kutyához, mint az elsődleges megerősítéssel. A reflexkialakításról tanultuk, hogy minél pontosabban tudjuk időzíteni a megerősítéseket, annál hatékonyabban, gyorsabban tudunk tanítani. Mivel az elsődleges megerősítőt megelőzi, illetve helyettesítheti a kondicionált megerősítő, ezért másodlagos megerősítőnek is hívhatjuk. A másodlagos megerősítők többfélék lehetnek. A dicsérettel, vagy a klikker hangjával jól helyettesíthetjük a játékot, és így gördülékenyebbé tehetjük a tréningeket. A kiképzés eredményessége érdekében a másodlagos megerősítéssel azonos módon további, harmadlagos, vagy negyedleges megerősítőt is kondicionálhatunk (6. ábra). A megerősítők alkalmazásának elveit ismertető szövegben, a 6. ábra számozását és jeleit használtam.

13 6. ábra: Pozitív megerősítési módok: hibátlan (1-5), illetve hibás, de javított (6-9) gyakorlat esetén Elsődleges pozitív megerősítő (labda, jutalomfalat). Másodlagos poz. Megerősítő Klikker tréning A klikker hangja Elsődleges pozitív megerősítő (labda/falat). Másodlagos pozitív megerősítő feloldó hangjel * Okké! Másodlagos poz. megerősítő hagyományos dicséret Jól van! 8. Másodlagos pozitív megerősítő feloldó hangjel * Okké! Harmadlagos poz. megerősítő bátorító inger Jól van! Másodlagos p. megerősítő dicséret Jól van! Harmadlagos p. megerősítő bátorító inger Jól van! Nem! Másodlagos negatív megerősítő Jó gyakorlat. I. Jó gyakorlat. Jó gyakorlat. Jó gyakorlat. II. Általunk hibásnak ítélt gyakorlat a, Korrekció (pórázrántás) Elsődleges negatív megerősítő b, A jutalom elmaradása (nincs pórázrántás) Elsődleges negatív megerősítő A gyakorlat megismétlése 1. Csak elsődleges megerősítő: Például a felugatás. A kutya ugat, kapja a kart.

14 2. Kondicionált másodlagos megerősítő: A dicséret. Hagyományos módszer. A kondicionálásakor a tanulandó inger most is mindig röviddel előzze meg az elsődleges megerősítést. Idővel az így tanult Jól van!, vagy Okos!, önmagában is kiváltja az eddig csak az elsődleges pozitív megerősítő keltett kellemes érzést. 3. Kondicionált másodlagos megerősítő 1.: A klikker tréning: Az étel (jutalomfalat) közvetlen elsődleges pozitív megerősítő. A kutyának nem kell előbb megtanulnia, hanem a megkapott ételt érezve, rögtön kellemes érzés fogja el. Ezzel szemben a klikk hang a kutyának közömbös. Klasszikus kondicionálással, sokszor ismételve a klikk hangot követő jutalomfalat adást, válik a klikk-hang a jutalomfalat helyettesítőjévé. A technika alapjaiban roppant egyszerű. Ha az alany éppen valami jót csinál, abban a pillanatban megjutalmazzuk, így biztosítva, hogy a jövőben gyakrabban fogja ismételni ezt a cselekvést. A kutyakiképzők mindig használtak kondicionált megerősítőt. A hanggal adott dicséret, mint amilyen a Jól van!, vagy az Okos!, pótolja, vagy kiegészíti a közvetlen megerősítést. Az emberi hanggal szemben a klikker hangja mindig azonos, mással össze nem téveszthető és villámgyors megerősítő. Az eredményesség szempontjából a jutalom időzítésének kulcsszerepe van (timing). A klikker tréningben KIZÁRÓLAG jutalmazással, illetve a hibás viselkedések figyelmen kívül hagyásával dolgoznak. A tréning során nemcsak, hogy nem használnak negatív megerősítőt, de a kutyára semmiféle fizikai behatást nem megengedett. 4. Kondicionált másodlagos megerősítő 2.: A feloldó hangjel (pl. Ivan Balabanov): A feloldó hangjellel lehet az * Okké! (hátul a nyelv tövén képzett k -val, amitől a klikkerhez kissé hasonló hangon szól az okké), vagy Jó!, Tied!, Játék!, stb. A feloldó megerősítés ötletét két tapasztalat hívta életre. Jó lenne a klikker nyújtotta előnyt kihasználni, ugyanakkor egyrészt a klikker nem biztos, hogy kézben van, amikor egy spontán mozdulatot meg kéne erősíteni, másrészt gyakran mindkét kezünkre szükség lehet a tanítás közben és nincs a közelben szakértő segítő, aki helyettünk kezelhetné a klikkert. A másik tapasztalat, hogy a tanulási folyamatban a jutalmazás előtti pillanat legutolsó mozdulata rögzül. Mondjuk, azt szeretnénk megtanítani a kutyának, hogy szemkontaktusban korrekten haladjon láb mellet. Az ügyesedő tanítványt meg szeretnénk jutalmazni. Bal zsebbe nyúlunk a falatért, előkapjuk a labdát, vagy megemeljük a könyökünket, hogy kiejthessük a hónunk alól a játékát.

15 Egy össznépi társasjáték keretében keressük és tanuljuk a jobbnál-jobb trükköket, hogyan tudjuk ezt olyan észrevétlen megtenni, hogy a kutya ne pillantson közben a kezünkre. Hiszen a célunk nem az, hogy a kezünkre nézést erősítsük meg. Ha arra kényszerítjük a kutyát, hogy a meglepetésszerűen érkező jutalomra figyeljen, nem tud nyugodtan a szemkontaktusra koncentrálni. Vagy ugrálni fog, vagy túlságosan a jutalomra figyel és más ingerek nehezen jutnak el hozzá (az ilyen kutyára azt szoktuk mondani, hogy túlfeszül). Ezt a hibalehetőséget előzhetjük meg a feloldó hangjellel. A feloldó inger nagyon hasznos, mert: A feloldó hangjel a gyakorlat végét jelzi. A jutalom mindig követi a hangjelet, soha nem csapjuk be! A megerősítést valóban a jutalmazni akart mozdulat kapta. A feloldás tulajdonképpen hidat képez a gyakorlat és a megerősítő jutalom közé. Amikor a kutya meghallja, tudja, hogy vége a gyakorlatnak és, hogy jutalmat fog kapni, mert jól teljesített. A gyakorlaton kívül várja a jutalmát, amit megkaphat akár kicsit később is, hiszen tudja ez biztosan elkövetkezik. Továbbá nem töri magát, hogy a labda, vagy a falat közelébe férjen, nem is kell látnia, hiszen nem a labda aláhullását, hanem a feloldó hangjelet várja. A játék akár a földre ledobva, vagy egy széken is lehet. 5. Ha feloldó megerősítést használunk nincs is szükség a dicséretre (pl. Jól van!, vagy Okos! ), ezért Balabanov a dicséretet nem másodlagos megerősítőként ajánlja. A kutya számára a dicséret bátorításul szolgál. A kedves hangsúllyal adott dicséret magabiztosabbá teszi a kutyát, mert jelzi, jól csinálod és ha így folytatod tovább, megkapod a jutalmadat. Olyan bonyolult, több elemből álló gyakorlatot, mint például a menet közben fektetés behívással nem törhetjük meg mindig azzal, hogy részenként jutalmazzuk játékkal, vagy feloldással. Dicséret mellyel meg tudjuk erősíteni a részgyakorlatot, szintén hidat képez. Áthidalja a hibátlan részteljesítés és a feloldás közötti időt. Bátorításul szolgáló dicséret egy harmadlagos megerősítő. A feloldó azt jelzi, hogy vége a gyakorlatnak, a dicséret pedig az oda vezető helyes utat. A harmadlagos megerősítőt asszociációval, kondicionálással kapcsoljuk a másodlagoshoz, és az elsődlegessel erősítjük meg Mivel a legtehetségesebb kutya is hibázhat, néha korrigálni kell. Az (elsődleges) negatív megerősítést a hagyományos módon büntetésnek hívtuk. Kondicionálással közömbös inger negatív megerősítővé válik. Ez lehet egy pórázrántás (pozitív büntetés), vagy a jutalom elmaradása. (negatív büntetés). Egyikünk sem szeret büntetni és a büntetéstől a kutya nyomottá, kedvetlenné válik. Ha a klasszikus és az instrumentális kondicionálást a következő fejezetben leírtak szerint kombináljuk, elkerülhető a negatív megerősítés káros letörő hatása (a,).

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Agresszió olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Ösztöntan Mc Dougall (1908) 18 különböző ösztön Freud (1920) Örömelv, libidó Frusztráció Erosz (életösztön) Thanatosz (halálösztön)

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen

Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen ETOLÓGIA EGIA Az etológia az élőlények (elsősorban az állatok) viselkedésével foglalkozó tudomány tudomány. 1973 - Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen Az állati (és emberi) viselkedés

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN Az állatok közti kommunikáció történhet fajon belül, sőt fajok között is. A fizikai közeg sokkal változatosabb, mint az embernél. Az állatvilágban a legtöbb kommunikáció látás,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Elsődleges megerősítés

Elsődleges megerősítés Mielőtt belevágnánk a klikkerezésbe, mindenképpen érdemes elolvasni a klikkeres tanításról szóló elméleti cikkeket. Sokat segíthetnek annak megértésében, hogy mit miért is csinálunk. Elsődleges megerősítés

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02.

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02. UEFA B licencmegújító továbbképzés A gyorsaságfejlesztés alapjai Siófok 2014. 12. 02. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI Látás Ízlelés Hallás Tapin tás Szaglás AZ ORR A SZAGLÁS SZERVE a szaglás a legősibb

Részletesebben

Az állati viselkedés tanulmányozása

Az állati viselkedés tanulmányozása Az állati viselkedés tanulmányozása Viselkedési mintázatok és tanulási folyamatok vizsgálata Biológia BSc. B / Pszichológia BA gyakorlat A kísérleteket végezték:............ Gyakorlatvezető:... Időpont:...

Részletesebben

A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK

A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK Vázlat Elemi fajtái Klasszikus kondicionálás Operáns tanulás Szociális tanuláselmélet Belátásos tanulás Tanulási stílusok Tanulás Definíciók: A tanulás

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék Etológia Irányzatok a biológiában Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék Etológia helye a biológia vizsgálódás szintjei szerint Szerveződési szintek Populációk Egyedek Neurális szabályozás Sejtek DNS Tudományág

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

LEGYEN KEDVENCE JÓ FORMÁBAN! NAPLÓ A TULAJDONOSOKNAK

LEGYEN KEDVENCE JÓ FORMÁBAN! NAPLÓ A TULAJDONOSOKNAK LEGYEN KEDVENCE JÓ FORMÁBAN! NAPLÓ A TULAJDONOSOKNAK Kedvence egészsége érdekében úgy döntött, hogy segít neki elérni az ideális testsúlyát. Minden segítséget megkap ehhez állatorvosától és a rendelő munkatársaitól,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.5 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

FITA Terepíjász Útmutató

FITA Terepíjász Útmutató FITA Terepíjász Útmutató Tartalom Bevezet Pálya ésterep íjászat összevetése Fel és lefelé lövés Lövés lejtn Hogy becsüljünk távolságot - A céltábla nagyságának meghatározása - Távolságbecslési eljárások

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL A protokollt az SOS-Gyermakfalu Magyarországi Alapítványa készítette a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus

Részletesebben

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Üzleti szimulációkról dióhéjban

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A fajok közötti kommunikáció vizsgálata

A fajok közötti kommunikáció vizsgálata A fajok közötti kommunikáció vizsgálata Interspecifikus kommunikáció más faj vészjelzésének megértése?? mézkalauz méhészborz növények kártevő rovarok ellen predátorokat invitálnak kémiai jelekkel Emberközpontú

Részletesebben

Szociális viszonyok és kooperáció

Szociális viszonyok és kooperáció Szociális viszonyok és kooperáció Különböző csoportszerkezetek Szaporodó pár a kölykeikkel Pl. vörös róka: hasonló etogram kutyához, farkashoz, de a hierarchiával kapcsolatos viselkedések hiányoznak (Tembrock,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1 Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1. Példa. Két játékos Aladár és Bendegúz rendelkeznek egy-egy tetraéderrel, melyek lapjaira rendre az 1, 2, 3, 4 számokat írták. Egy megadott jelre egyszerre felmutatják

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972.

Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 5 6. évfolyam.

Részletesebben

Hogyan tartsunk lakásban kutyát? Bepisil, amikor hazaérkezünk. Folyton ugat. . Ránk ugrál

Hogyan tartsunk lakásban kutyát? Bepisil, amikor hazaérkezünk. Folyton ugat. . Ránk ugrál Hogyan tartsunk lakásban kutyát? Sokan lakótelepen, lakásban tartanak kutyát. A gyorsan növő kis "gombóc" azonban okozhat már kellemetlen perceket. Nézzük meg, mit lehet tenni ilyenkor, mik a gyakori problémák:

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell.

Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell. Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell. A bonyolult rendszerek működtetésének biztonsága egyre pontosabb, naprakész gondolati, beavatkozási sémákat igényel

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok Iskolakultúra 005/10 Radnóti Katalin Általános Fizika Tanszék, TTK, ELTE Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Szinte közhelyszámba megy, hogy a fizika az egyik legkeésbé kedelt a tantárgyak

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ*

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* BESZÉLGETÉS KOVÁCS GÉZÁVAL, A MAGYAR TUDOMÁNYOS JÖVŐKUTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉVEL AKADÉMIA KORPA: Egy idézettel kezdeném a beszélgetést: A jövő kritikus elágazási pontjai"

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humán viselkedési komplex (Csányi 1999) Nem szekvenciális, hanem párhuzamos folyamatok az evolúcióban, egymástól részben

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

J E G Y Z E T. Az agility kiképzésvezetői és kutyavezetői tanfolyam ALAP ENGEDELMESSÉG tananyag előadásához. B u d a p e s t 2010-2011

J E G Y Z E T. Az agility kiképzésvezetői és kutyavezetői tanfolyam ALAP ENGEDELMESSÉG tananyag előadásához. B u d a p e s t 2010-2011 J E G Y Z E T Az agility kiképzésvezetői és kutyavezetői tanfolyam ALAP ENGEDELMESSÉG tananyag előadásához. B u d a p e s t 2010-2011 - 1 - T A R T A L O M 1. Bevezető 2. Kutyaiskola 3. Játékosan tanítani

Részletesebben

A monogámia, a kötődés és a szerelem

A monogámia, a kötődés és a szerelem A monogámia, a kötődés és a szerelem Az anya-gyermek kapcsolatban tanulja meg a gyermek azt a kötődést, mely később példát ad számára, hogy másokkal is kontaktust teremtsen, később pedig egy új társadalmi

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2835-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A /07. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A tanítás-tanulás két sikertényezője

A tanítás-tanulás két sikertényezője A tanítás-tanulás két sikertényezője BÁCSI János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged bacsi@jgypk.u-szeged.hu Ha feltesszük

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész)

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész) ( A rész) 1. lépés 2. lépés 3. lépés Tanuló neve / osztály: Dátum: Interjú készítője: Válaszadó(k): Tanuló profilja: Nevezzen meg legalább három erősséget és pozitív jellemvonást a tanulóval kapcsolatban.

Részletesebben

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK...

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... Haladó Tanfolyam Tartalomjegyzék I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... 3 1. BEVEZETŐ AZ EXPOZÍCIÓS PROGRAMOKBA... 3 1. ISO érzékenység... 5 2. WB Fehér egyensúly beállítása... 9 3. Fénymérési

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben 1 I. BEVEZETÉS 1.A Kovács-módszer meghatározása, célja A Kovács-módszer az egészséges zenész-életmód programja és természettudományos ismeretanyaga, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája,

Részletesebben

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A kultúra megjelenése és átörökítése a szociális tanulás formáira támaszkodik. A kultúra lényegi jellemzője az ismeretek felhalmozása, melyhez találmányokra,

Részletesebben

Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I.

Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I. Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I. I. Hogyan tekintsek a változásokra? Alkalmazkodás a változásokhoz Internetes tanfolyam Készítette: Szűcs Tamás manager coach, üzleti vezetők trénere

Részletesebben