Etológia mindenkinek II. Rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etológia mindenkinek II. Rész"

Átírás

1 Etológia mindenkinek II. Rész Mielőtt rátérnénk a megerősítők alkalmazására, a klasszikus és az instrumentális kondicionálás néhány speciális elemét tekintsük át, mivel ezek relevánsak az állatokkal végzett gyakorlati munkánkkal. Egy asszociáció akkor kondicionálódik optimálisan, ha a FI és a FlenI megbízhatóan összekapcsolódik. Az instrumentális kondicionálásban ez igaz a megerősítőkre is. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy különösen a tanítás kezdeti szakaszában döntőfontosságú az asszociálandó elemek rövid időintervallumon belüli, gyakran ismétlődő összekapcsolása. Leárnyékolás Egy időben érkező, eltérő erősségű jelek, ingerek árnyékolhatják egymást. A kiképző sokszor nehezen tudja meghatározni, hogy több lehetséges ingerből melyik elsődleges a kutya számára, melyikkel jött létre az asszociáció. Csak laboratóriumi körülmények között hozhatók létre olyan körülmények, amelyben a kísérleti állatnál csak egyetlen ingerre alakítunk ki társítást. A gyakorlatban a verbális kommunikáció (hangjel) szinte mindig társul például testbeszéddel (látjel). Segít a jelenség felismerésében és a valóban asszociálódott inger meghatározásában, ha megismerjük a preparedness fogalmát. A kifejezés azt jelenti, hogy létezik olyan örökletes hajlam, ami miatt bizonyos ingerrel gyorsabban kialakulhat asszociáció, mint a másikkal. A kutya számára a társas viselkedésben (a tréning legtöbbször intenzív szociális, társas kapcsolatot jelent), ilyenek a szemmel érzékelhető ingerek, vagyis a fajtárs testbeszéde. Lehet, hogy észrevétlenül nem a hangjelre alakul ki elsődlegesen egy feltételes reflex, hanem a tanítás közben akarva-akaratlanul adott látjelre. A kiképzőnek figyelnie kell a mozgására, gesztusaira. Gyakran megfigyelhetjük, hogy a gyakorláskor mindig teljesítő kutya a vizsgán például az Ülj! hangjelre állva marad. Ez azért lehet, mert a vizsgán jobban vigyázunk, nehogy pontlevonást eredményezhető látjel kísérje a vezényszót. A kutya viszont a látjellel együtt asszociálta a hangjelet, sőt a preparedness miatt valószínű, hogy a látjel volt az elsődleges FI. A segítő sporttárs figyelme sokat segíthet a kutyavezetőnek a szándéka ellenére adott látjelek elhagyásában.

2 Látens gátlás Tipikus kezdőkutyás helyzet: a növendékkutya belefeszül a pórázba, és mint Károly bácsit Frakk a rajzfilmben, úgy húzza a gazdáját. A kutyavezető pontosabban a kutya által vezetett személy, erőtlenül kérleli: Lassabban! vagy Lábhoz!. A kutya láthatóan figyelmen kívül hagyja az utasításokat és lelkesen tovább vonszolja a szerencsétlent. Ahogy nő, erősödik a kölyök, úgy válik egyre elviselhetetlenebbé a helyzet. Nincs pardon, jöjjön a kutyaiskola. Amíg a kutyánkkal egy időben kezdő társak már szépen baktatnak vezetőjük lába mellett, addig példánk kutyavezetője bár igyekszik követni a tréner utasításait, nem boldogul a húzó kutyával. Megszületik a gazda ítélete: a kutyája képességeivel van baj. A tapasztalt kiképzésvezető megvizsgálva a kutya előéletét, más következtetésre jut. A lejáratott, inflálódott hangjel (a Lábhoz! ) helyett a jövőben az Ide! vagy az Igazodj! vezényszót kell alkalmazni! Láss csodát, a buta kutya hamar megtanulja a szabályos láb mellett menést. Mi a gyors változás magyarázata? Amennyiben még a tényleges kondicionálási eljárás előtt, a még közömbös F i (feltételes inger) a Flen i (feltétlen inger) nélkül éri az egyedet, gondokat okozhat. A F i asszociáció nélküli ismétlődése elérve egy bizonyos kritikus számot, a későbbiekben az állat nagyon nehezen tud vele és egy Flen i-rel asszociációt kialakítani. A kiképző pedig nem érti, miért olyan nehéz felfogású kutyája, sőt még értetlennek, butának is tartja. Blokkolás Kísérlettel igazolható, hogy ha egy bizonyos esemény (viselkedésreakció, vagy F i) már nagyon gyakran asszociálódott (az agyban összekapcsolódott) egy bizonyos ingerrel (Flen i-rel), utána már nehezen alakul ki, alakítható ki asszociációja egy másik ingerrel. Spontán megújulás Nincs lehetőségünk annak megállapítására, hogy egy reflexkioltás valóban 100 %-ban sikerült-e. Valamikor régen kondicionálódott reakciók a kioltás, átalakítás után idővel spontán megjelenhetnek, amikor a megfelelő ingerrel újra találkoznak. A hibásan tanított mozdulatsor (például a ferde ülés láb mellett) javítható, de fennáll annak a veszélye, hogy stresszhelyzetben a kutya váratlanul újra a látszólag feledett hibás viselkedést produkálja.

3 Tanulás pozitív és negatív megerősítéssel Megerősítéses tanulás, a kondicionálás során 1. Tulajdonképpen mit nevezünk megerősítésnek, és hogyan működik? A reflex fogalmának átismétlése és a két legfontosabb tanulási folyamat alapos tárgyalása után, vizsgáljuk meg, hogy a modern neuropszichológia mit nevez megerősítésnek, hogyan hat a kutyánkra és milyen típusait ismerjük. A definíció így hangzik: Azokat a jelzéseket, amelyek egy viselkedési reakcióval időbeni kapcsolatban vannak és ezáltal ennek a viselkedésreakció megjelenésének jövőbeni valószínűségét befolyásolják, megerősítésnek nevezzük. Miközben a megerősítések hatnak a kutyára, igen erős érzelmi reakciókat is kiváltanak, úgymint: félelmet, frusztrációt, örömöt, megkönnyebbülést, dühöt stb. Az a fajta emocionális (érzelmi) állapot, amelyet megerősítés váltott ki, információt ad az egyed jelenlegi fitness (evolúciós siker) állapotának jövőbeni megváltozásáról. Ez az információ az instrumentális kondicionálás bevétel-kiadás-egyenleg folyamatába integrálódik és befolyásolja a kondicionálás kimenetelét. Az előbb említett három feltétel (az érzelmi információk kiváltása és integrálódás a bevétel-kiadásegyenleg folyamatba) a kondicionálási eljárás alatt az idegsejt neuronjain (illetve annak szinapszisain), a pillanat törtrésze alatt lefutnak. A megerősítések ilyen módon befolyásolják a pillanatnyi motivációs állapotot és előbb egy konkrét tevékenységi tendenciát, később egy viselkedési reakciót váltanak ki. Az egyed jelenlegi fitneszállapotát a megjelenő megerősítés megtarthatja az eredeti állapotban, vagy megváltoztathatja: veszélyezteti, illetve javítja. Ide kívánkozik még egyszer az alaptétel: A tanulás az optimális alkalmazkodást szolgálja.

4 2. A hagyományos fogalomdefiníciók Hagyományos megközelítés szerint a megerősítést jutalomnak, illetve büntetésnek nevezzük. A jutalom következményeként megnő a viselkedés megjelenésének valószínűsége. Ezzel ellentétes hatású a büntetés. Következményeként csökken a viselkedés újbóli megjelenésének valószínűsége. A jutalom valami kellemes érzést vált ki, amit az egyed újra szeretne átélni, míg a büntetés egy viselkedés kellemetlen következménye. A kissé régebbi tanulásbiológiával foglalkozó (külföldi) szakirodalmak különbséget tesznek a pozitív és a negatív jutalom és pozitív, illetve negatív büntetés között. A pozitív és a negatív fogalmakat a hozzáadandó és az eltávolítandó értelmében használják. A jutalom és büntetés hagyományos felosztása Pozitív jutalom: Az egyed valami kellemest kap. Negatív jutalom: Valami kellemetlen eltávolítása miatt jut az egyed kellemes állapotba. Pozitív büntetés: Az egyed valami kellemetlent kap. Negatív büntetés: Valami kellemes eltávolítása okoz kellemetlen érzetet.

5 A modern neuropszichológia és részben már a legújabb tanuláskutatás is a jutalom és a büntetés fogalmát, a pozitív, illetve negatív értelmű alkalmazását már csak az antropomorf (emberiesítő) jellege miatt is erősen vitatja. 3. Korszerű fogalomdefiníciók Hagyományos megközelítés szerint a megerősítést jutalomnak, illetve büntetésnek nevezzük. A jutalom következményeként megnő a viselkedés megjelenésének valószínűsége. Ezzel ellentétes hatású a büntetés. Következményeként csökken a viselkedés újbóli megjelenésének valószínűsége. A jutalom valami kellemes érzést vált ki, amit az egyed újra szeretne átélni, míg a büntetés egy viselkedés kellemetlen következménye. A neuropszichológiával foglalkozó legújabb művek e fogalmakat már nem így tárgyalják. Helyette új, korszerűbb, tudományosan megalapozottabb definíciókat alkottak. A 1. fejezet elején kiemelt meghatározás így módosul: Azokat a jelzéseket, amelyek egy viselkedési reakcióval időbeni kapcsolatban vannak és ezáltal ennek a viselkedésreakció megjelenésének jövőbeni valószínűségét befolyásolják, megerősítőnek nevezzük. Amennyiben egy megerősítő a vele szoros időbeli kapcsolatban álló viselkedésreakció megjelenésének valószínűségét fokozza, a folyamatot pozitív megerősítésnek nevezzük. Illetve: Amennyiben egy megerősítő a vele szoros időbeli kapcsolatban álló viselkedésreakció megjelenésének valószínűségét csökkenti, a folyamatot negatív megerősítésnek nevezzük. A pozitív és negatív fogalomak a viselkedés mérhető teljesítménye szempontjából (száma nő, ill. csökken) értelmezhető. Azokat a jelzéseket, amelyek mint pozitív megerősítés hatnak, a kutya számára kedvezőként is leírható. Azokat a jelzéseket pedig, amelyek mint negatív megerősítés hatnak, a kutya számára kellemetlen, kerülendőként írhatjuk le. A fitness fogalmának és az egyed optimális alkalmazkodásának összefüggését szem előtt tartva, a dicséret és büntetés, illetőleg a pozitív és negatív megerősítő hatását a következőképp lehet magyarázni:

6 Az a jelzés mely bizonyos helyzetben, az egyed viszonylagos fitness növekedését okozza, a jövőben a megjelenésével összefüggő viselkedés gyakoribb fellépéséhez vezet. Az élőlényeknél általános szabályként ez az evolúciós siker növelését, illetve optimalizálását szolgálja. A kellemes érzést a fitness szint növekedése és emiatt a viselkedés újbóli kiváltódásának növekvő valószínűsége okozza. Egy kellemetlen érzést okozó jelzés, az egyed fitness szintjének csökkenéséről, illetve annak veszélyeztetettségéről közvetít információt. Azt a viselkedést, mely ilyen kellemetlen következményeket von maga után, valószínűleg kevésbé fogja az egyed felmutatni. Minden élőlény el akarja kerülni fitness szintjének csökkenését. A helyes természettudományos látásmód miatt fontos megismerni a megerősítők valódi hatásmechanizmusát, de mindennapi tréningek alatt használhatjuk továbbra is a közérthetőbb jutalom és büntetés kifejezést. 4. A pozitív és a negatív megerősítés Mit nevezünk kellemetlen ingernek és ez alapján, hogyan határozhatjuk meg a fájdalom fogalmát? A továbbiakban már csak a pozitív és negatív megerősítés kifejezést használom. A megerősítés működését és hatékonyságát, szerepét a fitness növekedésében, illetve csökkenésének elkerülésében, az eddigiekben megismert összefüggéseket úgy is nevezhetjük: tanulás a sikerből és a kudarcból. Gyakran tapasztalhatunk olyan sikeres viselkedési reakciókat, melyek a fitness növekedését okozzák. Az ellentétét ugyanakkor viszont ritkán láthatjuk. A pozitív és negatív megerősítések alkalmazása nem komplikált művelet, de nincs egyetlen receptkönyvben se leegyszerűsítve leírva. Gépiesen soha ne alkalmazzuk! Csak egy idealizált világban képzelhető el a kizárólag pozitív megerősítőkkel végzett tanítás, ahol az élőlény a legkisebb hibát se tudja elkövetni, mert a környezet annyira optimális. Ilyen matematikai modellt létrehozhatjuk a számítógépen; de a természet az evolúció során nem készült fel arra, hogy ilyen állapot valaha is kialakulhat.

7 A sikerből illetve a kudarcból tanulás, vagyis reagálás a pozitív és negatív megerősítésre, az evolúció során alakult ki. Az evolúció gondoskodott arról, hogy néhány megerősítés már öröklötten rendelkezésre álljon, ami mint reakció az öröklött viselkedésformákra (reflexek) jelenik meg. Bizonyos fajra jellemző öröklött viselkedésminták is rendelkezésre állnak, amiket gyorsan meg tud tanulni. Az öröklött azt jelenti, hogy megerősítés fajtáját nem kell megtanulnia. Öröklött megerősítő például az *étel. Az étel létfontosságú és hiánya erőteljesen rontja a fitness-t. *Az ételt adni = pozitív megerősítés. Az étel megtagadása, különösen az étel elvétele = negatív megerősítés. *étel: Nem teljesen szakszerű megállapítás, hogy étel az öröklött megerősítő. Pontosabb az a megfogalmazás, hogy az ízérzetek (sós, édes, fehérje, stb.) a tulajdonképpeni megerősítők. Klasszikus kondicionálás eredményeként, a sós asszociációja a feltételes inger (FI) száraztáppal és a FI Jól van! -al és a FI nadrágzsebbe nyúlással és, és, és = a megerősítés jutalomfalattal. Az instrumentális kondicionálás bemutatásakor már említésre került a vágyakozás felkeltésének, az ösztönzésnek a szerepe. A falat adása csak abban az esetben tekinthető pozitív megerősítésnek, ha az adott helyzetben a kutya vágyik rá. A falat elvétele pedig csak akkor negatív megerősítés, ha az elvételekor az egyed valóban ragaszkodott hozzá! A megerősítők hatása tehát nem változtathatatlan és tökéletes, hanem a pillanatnyi helyzettől függ. Szintén örökletes megerősítő a fájdalom. A fájdalom általánosságban negatív megerősítő szerepet lát el. A test figyelmeztető jelzése. Olyan káros behatásokra figyelmezteti a szervezetet, mely a fitness-t drasztikusan csökkenti/károsítja egészen a pusztulásig. Ebből következik, hogy azok a viselkedésmódok, melyek a fájdalommal szoros időbeli kapcsolatba kerülnek, a jövőben ritkábban jelennek meg. Még a fájdalomra is igaz, hogy hatása függ a pillanatnyi szituációtól.

8 Konrad Lorenz írja: Olyan élőlény, amely a klasszikus pavlovi reflexekre képes, ez a reflex két, hatásában egymással ellentétes ingerrel váltható ki. Egyrészt rászoktatható ingerrel (reinforcement), mely az előrehaladó viselkedést erősíti, másrészt viszont leszoktató ingerrel (deconditioning, extinguishing), mely azt gyengíti, vagy teljesen elfojtja. Az embernél az első ingerfajta hatása örömérzettel, a második kedvetlenséggel társul és nem követünk el antropomorfizálást, ha ezt a magasabb rendű állatoknál is röviden jutalmazásnak és büntetésnek nevezzük... Egy viselkedésmód bármiféle rásegítő jutalmazással való szoktatása az organizmust (élőlényt) arra készteti, hogy a jövőbeli jutalom érdekében jelenlegi büntetést is elviseljen... Csábító zsákmány reményében egy kutya, vagy egy farkas sok mindent megtesz, amit egyébként csak nem nagyon szívesen tenne: tüskés bozóton rohan keresztül, hideg vízbe ugrik, és olyan veszélyeknek teszi ki magát, amelyektől bizonyíthatóan fél. A leszoktató mechanizmusok fajfenntartó teljesítménye nyilvánvalóan abban rejlik, hogy ellensúlyt képez a rászoktatókkal szemben, megakadályozva, hogy az organizmus a jutalmat ígérő ingerszituáció iránti igyekezete sodrában olyan veszélyeket vállaljon, amelyek semmiképpen sem állnak arányban az elvárt nyereséggel. Az organizmus nem hozhat olyan áldozatot, mely nem éri meg. Az időjárást figyelmen kívül hagyva nem indulhat egy farkas vadászatra a tél leghidegebb éjszakai viharában egyetlen étkezésért... A jutalom és a büntetés, az öröm és az elkedvetlenedés egymásnak ellentmondó hatása ténylegesen arra szolgál, hogy a fizetendő árat és az elnyerhető nyereséget mérlegelni lehessen... (Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne IKVA 1988). Egy másik megerősítővel (menekülő zsákmány) magas motivációs szintre hozott kutya ilyen állapotban csak a végletesen erős figyelmeztető jelzést veszi figyelembe. Úgy is mondhatnánk, hogy ebben a helyzetben bizonyos szintig, a fájdalomjelzést a belső bevétel-kiadás-egyenleg rendszer nem akceptálja: a kutya továbbfut az üldözött zsákmány után. Általánosságban igaz a következő szabály: emocionálisan (emóció = érzelem, izgatottság) minél inkább érintett a megerősítőkkel végzett kondicionáláskor az egyed, a folyamat annál gyorsabban megy végbe. Ahogy ezt a 8/1. fejezet tárgyalja: a megerősítők, azzal hogy érzelmi reakciókat váltanak ki, hatnak a motivációs szintre és ezáltal a viselkedési készségre. Vagyis ha a kutyánkban nagyon erős a vágy a labda után, sokkal jobban töri magát érte, és gyorsabban tanul, ha vágyainak tárgyát használjuk. Amíg a kondicionáláshoz kapcsolt pozitív megerősítő növeli a pillanatnyi fitness-t és kivált egy pozitív érzelmi reakciót (leegyszerűsítve örömöt). Addig a kondicionáláshoz kapcsolt negatív megerősítő hatása veszélyezteti a pillanatnyi fitness-t és kivált egy negatív emóciót (például félelmet).

9 Amikor az egyed számára kellemetlen inger abbamarad, illetve megszűnik, ez a fitness szint megmaradása miatt szintén pozitív érzelmi reakciót vált ki (megkönnyebbülést). A folyamatban a megszüntetés pozitív megerősítőként szerepel. Ennek az ellentéte, amikor egy kellemes érzést kiváltó inger marad abba vagy szűnik meg. Ez a fitness szint veszélyeztetettsége miatt negatív emóciót vált ki (leginkább frusztrációt). A megszüntetés aktusát negatív megerősítésnek nevezhetjük. A kondicionálás eredményeként létrejött társításos reflexek időlegesek, fennmaradásukhoz rendszeres ismétlésre van szükség. Az egyetlen helyzet, amely az asszociációt tartósan, hosszú ideig megőrzi, amikor az egyedet olyan erős érzelmi hatás éri, amit már traumának nevezünk. A napi gyakorlatban, a tréningek során az ilyen erős érzelmi reakciókat kiváltó helyzeteket kerülni kell, különben a kiképzés eredménytelen lesz. A fokozott érzelmi hatások különösen akkor károsak: amikor finom asszociációkat alakítanánk ki, amikor olyan viselkedésreakciót kondicionálnánk, ami erős érzelmi hatás esetén nem igazán tartozik a fajra jellemző standardreakciók sorába. Az erős emóció hatására a finomabb ingerekre nem reagál az egyed. Úgy is szoktuk mondani, a kutya időlegesen nagyothallóvá vált. Ennek az oka az, hogy az élőlény ezen állapotában csak a túlélésre törekszik. Felfokozott érzelmi állapot az egyed számára egyben stresszhelyzet is. Ebből adódóan, az idegrendszer tisztán biológiai okok (például adrenalin túltermelés) miatt, képtelen a normális ingerületvezetésre. A kiképzés során minden olyan megerősítőt használhatunk, amelyet a kutya könnyen érzékel, ugyanakkor ténylegesen alkalmas megerősítésre. A kutyakiképzésben kiválóan használható pozitív megerősítők, az étel (nevezzük jutalomfalatnak), és a szociális kontaktus (társas együttlét) minden formája (például a játék, a figyelmesség stb.). A játék ver hidat egy további pozitív megerősítés, a vadászó vagy zsákmányszerző viselkedés felé. A játékeszközt használhatjuk a közös szociális interakcióban (a kellemes, felszabadult, együtt végzett játékban) és bevethetjük, mint üldözhető zsákmányt.

10 Hangsúlyozni kell, hogy a kellemes jutalmazó érzést nem a falat/zsákmány megszerzése aktiválja, hanem az a tevékenység, ami lehetővé teszi a megszerzést. Ilyen tevékenység például a vadászat, aminek betetőzése, eredménye, pozitív megerősítése, a zsákmány megszerzése. Negatív megerősítésre nagyon alkalmas a fájdalom okozása, az étel elvétele, a társas együttlét megszakítása vagy a sikertelen zsákmányszerzés. A gerincesek esetében, a károsító hatásokra fellépő viselkedésreakciókat összehasonlítva, és párhuzamba állítva az emberi viselkedésreakciókkal, kijelenthetjük, hogy ilyenkor fájdalmat éreznek. Az biztos, hogy a fájdalmat kellemetlen jelzésnek kell tekinteni, amennyiben hatására egy viselkedés megszakad. Viszont csak több kondicionálási folyamat vizsgálata mutatja meg, hogy az adott körülmény mellett a fájdalom ténylegesen negatív megerősítőként hatott-e. Ez a megállapítás végül is érvényes minden megerősítőre. Azon jelzést, mely a jövőben bizonyíthatóan nem befolyásol viselkedési reakciót, a definíció szerint nem lehet megerősítőnek tekinteni. A társas kapcsolat megszakítását is negatív megerősítőnek kell tekinteni. Más gerinces fajokkal való összehasonlítás nélkül is, pusztán megfigyelések alapján bizonyított, hogy a szociális kapcsolat megszakítása az egyedre pszichikai terhet rak. Ez kellemetlen a kutyának és negatív megerősítő hatású. A két említett negatív megerősítő szakszerűtlen, mértéktelen alkalmazása káros, sőt beteges folyamatokat indíthat el az állatban (is). 5. A megerősítők alkalmazása a kiképzői gyakorlatban A megerősítés optimális időzítésére (timing) is érvényes, amit a reflexről feljebb már olvashattak. Az asszociációs idő a napi tréningek során lehetőleg egy másodperc körül legyen. Az alkalmazott megerősítők az adott kondicionálási folyamatban, fejtsenek ki tényleges megerősítő hatást.

11 Amikor egy nemkívánatos viselkedési reakciót negatív megerősítővel szakítunk meg (hogy aztán a kívánatos alternatív viselkedést pozitív megerősítővel megerősíthessük), a negatív megerősítőnek olyannak kell lennie, hogy a kerülendő magatartást azonnal, megbízhatóan és teljesen megszakítsa. Kerülendő a különböző változatokkal való kísérletezés (például eltérő erősségű megerősítéssel), mert az egyed a kellemetlen ingerhez hozzászokhat. Akkor alakul ki leggyorsabban és legtartósabban a (megerősítővel végzett) kondicionálás, ha a megerősítő kezdettől fogva, a kívánatos eredmény eléréséig, legteljesebb következetességgel kapcsolódik össze a megerősítendő viselkedéssel. Amint pozitív megerősítéssel elértük az optimális gyakorlási szintet, meg kell változtatni a megerősítés stratégiáját. Úgy tudunk egy viselkedésreakciót (a hozzátartozó kiváltóingerrel együtt) erősen, hosszú időre rögzíteni, hogy variáljuk a megerősítéseket. Ha a kondicionálandó viselkedés egyszer sikeres, egyszer nem és ez az egész a kutya számára előre nem prognosztizálható (számítható ki, jósolható meg), a kívánt tanított viselkedés összességében nagyobb megerősítést kap. Ennek az oka az, hogy az állat szempontjából végül is valamennyi viselkedésreakció eredményre vezethetett volna. Éppen ez a variált megerősítés ad magyarázatot arra, miért eredménytelen esetenként a negatív megerősítő alkalmazása. Amennyiben az állat erősen motivált, vagyis nagyon szeretne egy bizonyos tevékenységet elvégezni és a környezetétől időnként mégis egy kellemetlen reakciót tapasztal, ez a viselkedés a legteljesebb mértékű megerősítést kapja: az állat úgy értékeli, hogy viselkedése csak olykor-olykor sikertelen, és minden újabb próbálkozás sikert hozhat. A tanulási folyamatot befolyásolja a megerősítés időzítése (timing) és adagolása. Legjobb hatásfokú a 2. ábránál már javasolt két másodpercen belüli. Az inger és a megerősítés legyen arányos a teljesítménnyel. Építsünk be tartalékokat! Képletesen szólva: Ha a kutya száraz kenyérért is teljesít, ne jutalmazzuk bélszínnel! A kiabálva adott vezényszó tovább nem fokozható. A kutyát nyugodt hangon utasítva, kedvesen dicsérve, szokásos játékkal és falatkával jutalmazva tanítsuk. Később a megszokott hangjelnél nyomatékosabb, erősebb vezényszóval a figyelmetlenné váló kutyát ráncba szedhetjük.

12 5. Az elsődleges, és a kondicionált megerősítés 5/a. A pozitív megerősítés példájánál maradva azok az ingerek, melyeket a kutya ösztönösen szeret, vagy kellemesnek talál, és nem szükséges tanulás ahhoz, hogy ezen ingereket értelmezze, lehetnek az elsődleges megerősítők (jutalomfalat, játék, társas kapcsolat, simogatás, stb.). Ha a kiskutya leül, és falattal megjutalmazzuk, elsődleges megerősítőt használunk. A felugatásnál az ugató kutya jutalma, hogy foghat. 5/b. Közömbös ingerek a klasszikus pavlovi módszerrel kondicionált megerősítőkké válhatnak. A kondicionálandó inger most is mindig röviddel előzze meg az elsődleges megerősítést. Idővel az így tanult jól van okos!, vagy a klikker hangja önmagában is kiváltja az elsődleges pozitív megerősítő keltette kellemes érzést, illetve a Pfuj! hangjel negatív megerősítő nélkül is elég egy nem kívánt tevékenység beszüntetésére. 5/a, A kondicionált megerősítők Miért van szükség kondicionált megerősítőre? Hiszen ha a kutya szépen megy a láb mellet, jutalmul kaphatja a labdát. A kondicionált megerősítés nagyon hatékonyan a tanításban használható, mivel sokkal gyorsabban el tudja juttatni a jutalmat/megerősítést az kutyához, mint az elsődleges megerősítéssel. A reflexkialakításról tanultuk, hogy minél pontosabban tudjuk időzíteni a megerősítéseket, annál hatékonyabban, gyorsabban tudunk tanítani. Mivel az elsődleges megerősítőt megelőzi, illetve helyettesítheti a kondicionált megerősítő, ezért másodlagos megerősítőnek is hívhatjuk. A másodlagos megerősítők többfélék lehetnek. A dicsérettel, vagy a klikker hangjával jól helyettesíthetjük a játékot, és így gördülékenyebbé tehetjük a tréningeket. A kiképzés eredményessége érdekében a másodlagos megerősítéssel azonos módon további, harmadlagos, vagy negyedleges megerősítőt is kondicionálhatunk (6. ábra). A megerősítők alkalmazásának elveit ismertető szövegben, a 6. ábra számozását és jeleit használtam.

13 6. ábra: Pozitív megerősítési módok: hibátlan (1-5), illetve hibás, de javított (6-9) gyakorlat esetén Elsődleges pozitív megerősítő (labda, jutalomfalat). Másodlagos poz. Megerősítő Klikker tréning A klikker hangja Elsődleges pozitív megerősítő (labda/falat). Másodlagos pozitív megerősítő feloldó hangjel * Okké! Másodlagos poz. megerősítő hagyományos dicséret Jól van! 8. Másodlagos pozitív megerősítő feloldó hangjel * Okké! Harmadlagos poz. megerősítő bátorító inger Jól van! Másodlagos p. megerősítő dicséret Jól van! Harmadlagos p. megerősítő bátorító inger Jól van! Nem! Másodlagos negatív megerősítő Jó gyakorlat. I. Jó gyakorlat. Jó gyakorlat. Jó gyakorlat. II. Általunk hibásnak ítélt gyakorlat a, Korrekció (pórázrántás) Elsődleges negatív megerősítő b, A jutalom elmaradása (nincs pórázrántás) Elsődleges negatív megerősítő A gyakorlat megismétlése 1. Csak elsődleges megerősítő: Például a felugatás. A kutya ugat, kapja a kart.

14 2. Kondicionált másodlagos megerősítő: A dicséret. Hagyományos módszer. A kondicionálásakor a tanulandó inger most is mindig röviddel előzze meg az elsődleges megerősítést. Idővel az így tanult Jól van!, vagy Okos!, önmagában is kiváltja az eddig csak az elsődleges pozitív megerősítő keltett kellemes érzést. 3. Kondicionált másodlagos megerősítő 1.: A klikker tréning: Az étel (jutalomfalat) közvetlen elsődleges pozitív megerősítő. A kutyának nem kell előbb megtanulnia, hanem a megkapott ételt érezve, rögtön kellemes érzés fogja el. Ezzel szemben a klikk hang a kutyának közömbös. Klasszikus kondicionálással, sokszor ismételve a klikk hangot követő jutalomfalat adást, válik a klikk-hang a jutalomfalat helyettesítőjévé. A technika alapjaiban roppant egyszerű. Ha az alany éppen valami jót csinál, abban a pillanatban megjutalmazzuk, így biztosítva, hogy a jövőben gyakrabban fogja ismételni ezt a cselekvést. A kutyakiképzők mindig használtak kondicionált megerősítőt. A hanggal adott dicséret, mint amilyen a Jól van!, vagy az Okos!, pótolja, vagy kiegészíti a közvetlen megerősítést. Az emberi hanggal szemben a klikker hangja mindig azonos, mással össze nem téveszthető és villámgyors megerősítő. Az eredményesség szempontjából a jutalom időzítésének kulcsszerepe van (timing). A klikker tréningben KIZÁRÓLAG jutalmazással, illetve a hibás viselkedések figyelmen kívül hagyásával dolgoznak. A tréning során nemcsak, hogy nem használnak negatív megerősítőt, de a kutyára semmiféle fizikai behatást nem megengedett. 4. Kondicionált másodlagos megerősítő 2.: A feloldó hangjel (pl. Ivan Balabanov): A feloldó hangjellel lehet az * Okké! (hátul a nyelv tövén képzett k -val, amitől a klikkerhez kissé hasonló hangon szól az okké), vagy Jó!, Tied!, Játék!, stb. A feloldó megerősítés ötletét két tapasztalat hívta életre. Jó lenne a klikker nyújtotta előnyt kihasználni, ugyanakkor egyrészt a klikker nem biztos, hogy kézben van, amikor egy spontán mozdulatot meg kéne erősíteni, másrészt gyakran mindkét kezünkre szükség lehet a tanítás közben és nincs a közelben szakértő segítő, aki helyettünk kezelhetné a klikkert. A másik tapasztalat, hogy a tanulási folyamatban a jutalmazás előtti pillanat legutolsó mozdulata rögzül. Mondjuk, azt szeretnénk megtanítani a kutyának, hogy szemkontaktusban korrekten haladjon láb mellet. Az ügyesedő tanítványt meg szeretnénk jutalmazni. Bal zsebbe nyúlunk a falatért, előkapjuk a labdát, vagy megemeljük a könyökünket, hogy kiejthessük a hónunk alól a játékát.

15 Egy össznépi társasjáték keretében keressük és tanuljuk a jobbnál-jobb trükköket, hogyan tudjuk ezt olyan észrevétlen megtenni, hogy a kutya ne pillantson közben a kezünkre. Hiszen a célunk nem az, hogy a kezünkre nézést erősítsük meg. Ha arra kényszerítjük a kutyát, hogy a meglepetésszerűen érkező jutalomra figyeljen, nem tud nyugodtan a szemkontaktusra koncentrálni. Vagy ugrálni fog, vagy túlságosan a jutalomra figyel és más ingerek nehezen jutnak el hozzá (az ilyen kutyára azt szoktuk mondani, hogy túlfeszül). Ezt a hibalehetőséget előzhetjük meg a feloldó hangjellel. A feloldó inger nagyon hasznos, mert: A feloldó hangjel a gyakorlat végét jelzi. A jutalom mindig követi a hangjelet, soha nem csapjuk be! A megerősítést valóban a jutalmazni akart mozdulat kapta. A feloldás tulajdonképpen hidat képez a gyakorlat és a megerősítő jutalom közé. Amikor a kutya meghallja, tudja, hogy vége a gyakorlatnak és, hogy jutalmat fog kapni, mert jól teljesített. A gyakorlaton kívül várja a jutalmát, amit megkaphat akár kicsit később is, hiszen tudja ez biztosan elkövetkezik. Továbbá nem töri magát, hogy a labda, vagy a falat közelébe férjen, nem is kell látnia, hiszen nem a labda aláhullását, hanem a feloldó hangjelet várja. A játék akár a földre ledobva, vagy egy széken is lehet. 5. Ha feloldó megerősítést használunk nincs is szükség a dicséretre (pl. Jól van!, vagy Okos! ), ezért Balabanov a dicséretet nem másodlagos megerősítőként ajánlja. A kutya számára a dicséret bátorításul szolgál. A kedves hangsúllyal adott dicséret magabiztosabbá teszi a kutyát, mert jelzi, jól csinálod és ha így folytatod tovább, megkapod a jutalmadat. Olyan bonyolult, több elemből álló gyakorlatot, mint például a menet közben fektetés behívással nem törhetjük meg mindig azzal, hogy részenként jutalmazzuk játékkal, vagy feloldással. Dicséret mellyel meg tudjuk erősíteni a részgyakorlatot, szintén hidat képez. Áthidalja a hibátlan részteljesítés és a feloldás közötti időt. Bátorításul szolgáló dicséret egy harmadlagos megerősítő. A feloldó azt jelzi, hogy vége a gyakorlatnak, a dicséret pedig az oda vezető helyes utat. A harmadlagos megerősítőt asszociációval, kondicionálással kapcsoljuk a másodlagoshoz, és az elsődlegessel erősítjük meg Mivel a legtehetségesebb kutya is hibázhat, néha korrigálni kell. Az (elsődleges) negatív megerősítést a hagyományos módon büntetésnek hívtuk. Kondicionálással közömbös inger negatív megerősítővé válik. Ez lehet egy pórázrántás (pozitív büntetés), vagy a jutalom elmaradása. (negatív büntetés). Egyikünk sem szeret büntetni és a büntetéstől a kutya nyomottá, kedvetlenné válik. Ha a klasszikus és az instrumentális kondicionálást a következő fejezetben leírtak szerint kombináljuk, elkerülhető a negatív megerősítés káros letörő hatása (a,).

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Hogyan tartsunk lakásban kutyát? Bepisil, amikor hazaérkezünk. Folyton ugat. . Ránk ugrál

Hogyan tartsunk lakásban kutyát? Bepisil, amikor hazaérkezünk. Folyton ugat. . Ránk ugrál Hogyan tartsunk lakásban kutyát? Sokan lakótelepen, lakásban tartanak kutyát. A gyorsan növő kis "gombóc" azonban okozhat már kellemetlen perceket. Nézzük meg, mit lehet tenni ilyenkor, mik a gyakori problémák:

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

J E G Y Z E T. Az agility kiképzésvezetői és kutyavezetői tanfolyam ALAP ENGEDELMESSÉG tananyag előadásához. B u d a p e s t 2010-2011

J E G Y Z E T. Az agility kiképzésvezetői és kutyavezetői tanfolyam ALAP ENGEDELMESSÉG tananyag előadásához. B u d a p e s t 2010-2011 J E G Y Z E T Az agility kiképzésvezetői és kutyavezetői tanfolyam ALAP ENGEDELMESSÉG tananyag előadásához. B u d a p e s t 2010-2011 - 1 - T A R T A L O M 1. Bevezető 2. Kutyaiskola 3. Játékosan tanítani

Részletesebben

állatok azon viselkedési vagy morfológiai tulajdonságai amelyek megváltoztatják a fogadó egyedek viselkedését

állatok azon viselkedési vagy morfológiai tulajdonságai amelyek megváltoztatják a fogadó egyedek viselkedését Kommunikáció A kommunikáció az állat olyan viselkedési aktusa, ami megváltoztatja egy másik állat magatartásának valószínűségi mintázatát olyan módon, hogy az a kommunikáló állat számára, nagyobb számú

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Pszichológia II. Miskolczi Mária 2012. 03. 22. Az érzelmek (emóciók) www.lemtrener.hu 1 Átszövik, színezik észleléseinket. hatással lehetnek: 1.figyelmi teljesítményünkre, 2.gondolatainkra, 3.viszonyulásainkra,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Hírlevél. Hírek: 2010. október. Családi Kutya Program. Szonda Tudományos magazin. Tudományos Diákköri Konferencia. Kutyaviselkedés-terápia szimpózium

Hírlevél. Hírek: 2010. október. Családi Kutya Program. Szonda Tudományos magazin. Tudományos Diákköri Konferencia. Kutyaviselkedés-terápia szimpózium Hírlevél 2010. október ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek: Szonda Tudományos magazin A nemrégiben A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója címen

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében Kis Anna Miklósi Ádám Topál József

Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében Kis Anna Miklósi Ádám Topál József Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében Kis Anna Miklósi Ádám Topál József Társas-kognitív nyelvészeti előadás-sorozat 2012. május 7. Mitől ember az

Részletesebben

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A pedagógiai kutatás módszertana Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A kutatómunka fázisai A tervezősablon egy kutatásban A jutalmazás hatását vizsgáljuk óvodások viselkedésére a terv

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

A kutya viselkedésének vizsgálata

A kutya viselkedésének vizsgálata A kutya viselkedésének vizsgálata Készítette: Kecskemét, 2010. április 10. 1 Vázlat I. Bevezetés 1) Az etológia fogalma 2) A kutyaetológia fogalma II. A Kutya 1) A kutya őse, a farkas 2) A kutya alapvető

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

Az engedelmes vizsga a MEOE Elnöksége által, 2007-ben elfogadott, jelenleg érvényben lévő szabályzat.

Az engedelmes vizsga a MEOE Elnöksége által, 2007-ben elfogadott, jelenleg érvényben lévő szabályzat. engedelmes vizsga e Az engedelmes vizsga a MEOE Elnöksége által, 2007-ben elfogadott, jelenleg érvényben lévő szabályzat. Bevezetés A kutyaiskolákat sokan keresik fel azzal, hogy szeretnék, ha a családi

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2.

2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2. FCI minősítést nem adó vizsga, csak Magyarországon teljesíthető és érvényes! 2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2. 1. gyakorlat: Pórázon vezetés 20 pont 2. gyakorlat: Szabadonkövetés 20 pont 3. gyakorlat:menet

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete

A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete A kiszolgálás alapelvei A kiszolgálás akkor marad emlékezetes, ha a vevő azt érzi: Szívesen látták az üzletben Fontosnak tartották Meghallgatták / megértették

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Simó Gergely. Etológia mindenkinek

Simó Gergely. Etológia mindenkinek Simó Gergely Etológia mindenkinek jegyzet 2011 I. Rész 1, Bevezetés Dr. Kováts Zsolt: A Kutya nem ember, a kutya nem gép, a kutya valami más! A kynologia vagy kinológia szó a görög "kyon" kutya szóból

Részletesebben

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Felépítés I. Bevezetés II. A tanulás különböző megközelítései III. Klasszikus kondicionálás IV. Operáns kondicionálás V. Modelltanulás

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children 2014. TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK középszint középszint Oktatási alapismeretek 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. máj us 22. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Játékok oktatása. Módszertan

Játékok oktatása. Módszertan Játékok oktatása Módszertan Képzési filozófia A képzési filozófia alapja az, hogy a labdarúgás 2, 3, esetleg 4 játékos együttműködéséből áll a pálya különböző részein. A csapat sikerét a játékosok egyéni

Részletesebben

Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata

Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a.) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Johannita Segítő Szolgálat

Johannita Segítő Szolgálat Alapszintű elsősegély értékelő lap Neme: a) nő Életkora: b) férfi Csoportja: 1) Volt már elsősegélynyújtó képzésen? a) ha igen, milyen keretek közt és mikor:........ b) nem 2) Röviden indokolja meg, miért

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

A japán gyertyák használata

A japán gyertyák használata A japán gyertyák használata www.elemzeskozpont.hu Mire használható ez az ebook? Az ebook-ban ismertetésre kerülő anyag szükséges az elemzeskozpont.hu weboldalon megjelenő technikai elemzések értelmezéséhez.

Részletesebben

ŐSZI TENYÉSZVIZSGA VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE (ŐTV)

ŐSZI TENYÉSZVIZSGA VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE (ŐTV) I. Általános rendelkezések: ŐSZI TENYÉSZVIZSGA VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE (ŐTV) 1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait különös képen a vadászatra való rátermettségre,

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Általános pszichológia

Általános pszichológia Általános pszichológia Általános pszichológia Egészséges, felnőtt ember pszichés működésének tanulmányozása - Jelenségekkel, egészséges emberekkel, normális körülmények között Megismerési folyamatok -

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége Állatvédelem 4. Az állattenyésztők felelőssége Kedvencek tenyésztése szinte mindent Kutya Macska Díszhal Díszmadár Kisemlősök Egyéb emlősök Mosómedve Főemlősök Ragadozók Ízeltlábúak Hüllők Teknős Kaméleon

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Családi vállalkozásokról

Családi vállalkozásokról REORGANIZÁCIÓ VAGYONKEZELŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT WWW.REORGANIZACIO.COM Családi vállalkozásokról KVK Horváth Dénes, MBA 2015.02.25. Budapest Forrás: Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó KO. 2 Mi számít családi

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

5. Termékenységgel kapcsolatos problémák esetén miért csak házaspárokat gyógyít a NaProTechnológia?

5. Termékenységgel kapcsolatos problémák esetén miért csak házaspárokat gyógyít a NaProTechnológia? 1. Mi a NaProTechnológia és mit jelent a FertilityCare? A NaProTechnology egy reprodukciós orvostudomány, egy természetes módszer a gyermeket vállalni szándékozó házaspárok részére, mely a női ciklussal

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

VISELKEDÉSÖKOLÓGIA Párosodási rendszerek & utódgondozás. Kis János. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet 2013

VISELKEDÉSÖKOLÓGIA Párosodási rendszerek & utódgondozás. Kis János. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet 2013 VISELKEDÉSÖKOLÓGIA Párosodási rendszerek & utódgondozás Kis János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet 2013 1 Párosodási rendszerek és utódgondozás érdeke: párosodás után elhagyni

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! TÁMOP 3.1.6.-11/2-003 Mohács 2012. 09.28. Őszi Tamásné Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmus spektrum zavar o Organikus

Részletesebben

Biológia projektmunka: Az ültetés tanítása a kutyakiképzés során

Biológia projektmunka: Az ültetés tanítása a kutyakiképzés során Biológia projektmunka: Az ültetés tanítása a kutyakiképzés során Szőke Gergely 12.A Konzulens tanár: Sebő Péter 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2. oldal A kutya származása... 3. oldal A farkas és kutya

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat.

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Nyelvtanulási napló avagy tervezz, kövesd a haladásod, vond le a következtetéseket, majd módosítsd a terved ezek alapján és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Egy új nyelvtanulási

Részletesebben

TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT

TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B - 6530 Thuin (Belgique) Tél : ++32.71.59.12.38 Fax : ++32.71.59.22.29, email : info@fci.be _ TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT - Hagyományos

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Sokízületi gyulladás

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Sokízületi gyulladás REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ Reumatoid artitisz Sokízületi gyulladás Mi is az a reuma? A köznyelv a reuma kifejezésen lényegében a mozgásszervi megbetegedéseket érti. A reumatológiai vagy reumás kórképek

Részletesebben

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés Rögbi Évfolyam: 9-10. osztályosok Korosztály: junior II. Cél 1. A versenysport és élsporthoz szükséges testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés. 2. Terhelési összetevők

Részletesebben