Gondolatok, javaslatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok, javaslatok"

Átírás

1

2 Gondolatok, javaslatok a Nemzeti Technikatörténeti Emlékparknak az egykori diósgyőri nagyüzemek (LKM és DIGÉP) területén való megvalósíthatóságáról I. Megújuló Újdiósgyőr-Vasgyár Cél: A fejlesztés területi és kultúrtörténeti (melybe az ipartörténet is beletartozik) alapja egy XIX. század második feléből származó, a kialakítása korában ideális, komplex, a világ élvonalába tartozó és iránymutató ipartelep, a hozzá tartozó kolóniával. Itt kell kialakítanunk egy XXI. századi modern (amibe beletartozik a hagyományok integrálása is), élő városrészt, melybe szervesen illeszkedik a Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark is funkcionálisan és épületállomány tekintetében egyaránt. Minden mai igényt kielégítő módon kell idetelepíteni olyan funkciókat (oktatás, kutatás, szolgáltatás, kereskedelem, kulturális, sport, szabadidő), melyek biztosítják a városrész 24 órás életét. A terület látszólag nagy, de ha minden olyan hiányt itt kívánnánk pótolni, melyet a városlakók igényelnének és itt kielégíthető, ha minden olyan funkciót ide kívánunk telepíteni, melynek itt helye lehetne, akkor a terület máris kicsinek bizonyul. A romos, használaton kívüli, vagy csak részben használatos épületek száma látszólag nagy, de ha a területet rendezzük és a tervezett funkciókra alkalmas, vagy alkalmassá tehető épületeket, épülettorzókat számba vesszük, kiderül, hogy az épületállomány már talán nem is elégséges. A terület rendezésének elveit kell tisztázni, egyenlőre az egykori két (LKM és DIGÉP) gyár területére korlátozva, hiszen ezek fejlődése (ismételten életre keltése) maga után vonja a kapcsolódó lakótelep életének felpezsdülését és az ezzel való foglalkozás igényét. Csak a legfontosabb objektumok realizálhatóságával kell foglalkoznunk és a többi helyének, megközelíthetőségének, kiépíthetőségének, működési feltételeinek biztosíthatóságával, hiszen 1

3 a meghatározó funkciók majd vonzzák a többit (várhatóan és reményeink szerint lakosságot is, mert akkor kialakul a továbbfejlesztés természetes igénye), olyan fejlesztési elképzelés szükséges, mely lehetőséget ad az időbeli, térbeli változásokra, tehát a terület a kulturális, intellektuális igények és a pénzügyi lehetőségek változásával egyidejűleg alakítható. II. A megvalósítás feltételei Olyan rendezési terv kell, mely biztosítja a területfejlesztés rugalmasságát és a mi igényeink, ötleteink figyelembevételével készül, nem egy kívülálló (és nem is a városban élő, tehát a helyi lakosság lelkületét, hangulatát kevéssé ismerő) szervezet által. A területen biztosítani kell az úthálózatot a tömegközlekedéshez, a lakosság személygépkocsi forgalmához (korlátozva), az intézmények kiszolgálásához, ugyanakkor arra kell törekedni, hogy minél kisebb legyen a belső benzingőzös forgalom, nagy zöldterületek maradjanak gyalogutakkal, kerékpárutakkal, vízfelülettel, és ha technikailag lehetséges, akkor néhány csatornával a Szinvához kapcsolódva. A területen működhessen az ipar, de az ne legyen környezetkárosító. Olyanok legyenek a betelepítés építésügyi és pénzügyi feltételei (kevesebb költséggel a jelenleginél), ami kedvet ad idetelepülésre. A gerinc úthálózatot ki kell alakítani az Avas felől és szükséges a területet megnyitni északi és nyugati irányban. Tömegközlekedési eszközzel gyorsan és közvetlenül elérhető legyen a középpontja a legnagyobb létszámú lakótelepek felől (Avas, Kilián, Győri kapu) és az idegenforgalmi szempontból leglényegesebb városi intézményektől, műemlékektől (Avas, Belváros, Vár felől). Lényeges, hogy legyen átmenő tömegközlekedés, ne csak célforgalmat vonzzon a terület. A megvalósítás alapvető térbeli és eszmei feltételei: A fejlesztés, hasznosíthatóság szempontjából alapvető feltétel, hogy a stratégiai helyen lévő területekkel (ingatlanrészekkel, épületekkel) rendelkezhessenek a tervezők. Ők határozhassák meg annak induló hasznosítási módját és mi dönthessünk a megmaradásukról, ill. átalakításukról. Ilyen stratégiai pontok: - Hivatalház (A Vasgyári út mentén végig) - Raktárépület-sor a már hasznosított régi csavargyári épület mellett - Belső út a Gózon Lajos utca felőli bejárattól az Egyedi Gépgyár épületéig, az utóbbi épülettel együtt 2

4 - A fentebbi épületeket, ill. környezetüket összekötő út, ill. területrész, melyen legalább egy nagyobb csarnok található. (Pl. a volt Durvahengermű csarnok) - A dupla vasbeton dongás csarnoképület (Schrömann csakron) a mellette lévő és az előtte lévő beépítetlen, ill. romos földterülettel - A vasútállomás és környezete a hozzá vezető utakkal - A Hideg sor felől levezető (majdani) út és a fentebbi objektumok összekötését biztosító ingatlanrész. - Kedvező ha rendelkezünk a volt központi fürdőépülettel és a mozdonyjavító csarnokkal, ugyanis ezek biztosíthatják a nyugati oldalról történő célszerű feltárást egyéb hasznosítási lehetőségek mellett. A területnek és a rajta lévő épületeknek, funkcióknak térben és időben fejleszthetőnek kell lenni. A működő ipar megtartása fontos szempont. Ehhez a biztonságos működtetés feltételeit térben biztosítani kell. Nem maradhat meg viszont a HALNA a mai funkciójában. A halna felülete növényzettel betelepíthető, gyalogos forgalomra alkalmas, nem beépíthető terület. Használaton kívüli állapotban való megléte nem lehet akadálya fejlesztésnek, de a környezetszennyező hatását meg kell szüntetni. Igen fontos feltétel: - Legyen meg a fejlesztésnek a társadalmi támogatottsága! (A fejlesztés ne legyen kormányfüggő, vagy vezető személyektől kizárólagos függése ne lehessen, a lakosság értsen vele egyet és akarja. Ehhez az kell, hogy az elképzeléseket szakmailag hiteles, autentikus emberektől ismerje meg és a tájékoztatás ne felületes, vagy személyes propaganda legyen, hanem valóban a lakosság érdekében történjen.) - Legyenek szakmailag alkalmas és hatáskörrel is rendelkező vezetői a terv megvalósításának (Mindenki hozzászólhasson, adhasson ötletet, támogathasson, de látszódjon a döntési hierarchia, mely párhuzamos legyen a személyi felelősség mértékével.) - Hozza meg idejében a Város a szükséges döntéseket a rendezési terv elveiről és a szabályozás szabadságáról, valamint - a stratégiailag szükséges épületek megvételéről - az úthálózat és új közműhálózat mielőbbi megépítéséről 3

5 III. Mikor lesz élő (ismét) a városrész jelenleg haldokló ipari területe? A terület nyitott, bárki által bármikkor látogatható legyen. Ezen belül a működő ipari egységek biztonságosan körbekerített és a közlekedést, más funkciót nem zavaró módon működhetnek. A működő ipari objektumokat is látogathatóvá kell tenni (szervezett módon, esetleg más intézmények programjához kapcsolódva, bizonyos napokon). Előnyös ha a területre minél több, de egymást nem zavaró funkció költözik (ill. ilyen telepítését lehetővé tesszük). Annál élőbbé válhat a városrész, minél több funkcióval rendelkezik. Az élő ipari funkció mellett az ipartörténet tanulmányozási lehetőségének is meg kell jelenni a területen. Ehhez kapcsolódhatnak kutatási és oktatási funkciók (intézmények). Be kell települni a kereskedelmi vendéglátó - szabadidő funkcióknak is a kulturális mellett. Ha a területre rendezvényekre, oktatási és szabadidő funkciók létesítményeihez jár az ifjúság, akkor biztosítva van a hosszabb távú, élő működés lehetősége, hiszen ezek kiszolgálására már önként települnek ide kapcsolódó funkciók. Kellenek a területen munkahelyek és szállás jellegű létesítmények is. Ilyen pl. a kollégium (már lesz ilyen a terület peremén) és kellenek szolgálati (gondnoki) lakások, melyek kapcsolódnak majd a kolóniához és vonzani fogják a kereskedelmi funkciót.) A terület legyen biztonságos, ellenőrizhető, de soha ne legyen zárt. (Csak az ipari objektumok és az egyes épületek.) A közpark, a központi részen lévő vízfelület, az utak (tömegközlekedéssel) a város mindennapi életébe integrálódjanak. Ezért kellenek pl. játszóterek és pihenőparkok minden korosztály számára. Ez kapcsolódhat játszóházakkal, kisebb gyermek és ifjúsági intézményekkel (klub, napközi otthon, iskolán kívüli oktatás helyszínei, stb.) Fontos, hogy az egyetem és az egyetemi ifjúság is tudja majd hasznosítani a területet. Ilyen lesz az Aréna a könnyűzenei rendezvényekhez, a kísérleti ill. amatőr színházak, képzőművészeti csoportok helyei, kollégiumi lehetőségek, szabadidő- és sportolási lehetőségek biztosítása. Az oktatáshoz integrálható technikatörténeti bemutató helyek, múzeumi-, ipari-, levéltári kutatóhelyek, kísérletek lefolytatásának és régi gépek bemutatásának lehetséges helyszínei (interaktív technikatörténeti múzeum) a területre telepítendők, ill. erre lehetőség van. Élővé tehető a vasúti személyforgalom a Tiszai pályaudvar az Egyetem az Avasi Lakótelep Vasgyár kolónia (kórház, ill. temető előtti egykori rendező pályaudvarig) között, mely lehet tömegközlekedési eszköz (városi vasút) és egyúttal nosztalgia, ill. turista látványosság. (Mint a LÁÉV kisvasút, melynek sínhálózata egykor szintén idáig, a Ládi telepig ért.) Szakmai partnerség elismertetésével el kell érnünk, hogy ne konkurenciaként, hanem egymás ismeretség kölcsönösen elősegítő módon működhessünk együtt olyan intézményekkel, melyek hasonló profilúak esetleg, vagy pl. nincs megfelelő területük a raktáraikban lévő anyagaik bemutatására. 4

6 Példák az itt kialakítható, ill. telepítésre javasolt intézményekre: - Európai Vaskultúra Útja bázispontja Magyarországon. - Közép-Európa (Kárpát medence) technikatörténeti bemutatásának központi helye. Egy helyszínen informatikai, kutatási, tárolási, bemutatási lehetőségekkel. - A Magyar Műszaki Múzeum raktárában lévő anyagainak bemutató helyei lehetnének itt. - Helyi közlekedési múzeum a MÁV, LÁÉV, MKV, valamint az egykori bányavasutak kiszuperált járműveinek bemutatásával. Itt elhelyezhetők és bemutathatók akár működés közben is az ezekhez kapcsolódó gyártó és karbantartó gépek. Kapcsolódhatna pl. egy szabadtéri bemutatótér a mozdonyjavító csarnok épületéhez. Célszerűen kapcsolódhat ezekhez a bemutató funkciókhoz oktató és kutatóhely is. - Gyermekfoglalkoztató is létesülhet a területen. Erre kiválóan alkalmas lenne pl. a régi (és romos) központi fürdőépület. - Idősek napközi otthona kialakítható pl. a Vasgyári Főtér körüli bármelyik épületben. IV. A telepítendő alapvető funkciók és a megvalósítás térbeli lehetősége 1. Az I. sz. irodaházban informatikai és kulturális központ alakítható ki. Ide telepíthetők - a nagy teret nem igénylő kiállítások (állandó és időszakos jelleggel) - a városban található és kiállító hellyel még nem rendelkező kis gyűjtemények - a művelődési házak bezárásával megszűnt szakkörök - nyugdíjas vasgyáriak klubja - a terület működését biztosító irodák - a Vaskultúra Útja (és egyéb ipartörténeti kiállítások) teljes tablóanyaga és egyéb kiállítási anyagai, irodái - ipartörténeti, várostörténeti jellegű, vagy bármely más motiváltságú fotó és képzőművészeti gyűjtemények - helytörténeti, ipartörténeti tárgyak bemutatóhelyei 2. A volt Vasúti felépítmény gyártó, ma raktár funkciójú épületsor - Múzeum és levéltár helyi irodái, kutatóhelyei és tárolóhelyei - Múzeumi tárolóhely, mely kapcsolódhat bemutatóhelyhez, munkahelyhez, oktató helyiséghez. Ehhez funkcionálisan kapcsolódik egy nagy csarnokba telepített raktár, mely több évtizedre megoldhatja a Megyei Múzeumok és a Megyei Levéltár tárolási problémáit 5

7 3. Egyedi Gépgyár Kiváló helye lehetne a szoborparknak képzőművészeti kiállító térnek. Az előtte lévő tér növénytelepítéssel szabadtéri bemutatóval kapcsolódik hozzá. 4. Nagyobb iparcsarnok (célszerűen a 2. és 3. pont szerinti épület közötti területen) nyújtotta térbeli lehetőségek 4.1 Aréna. Lehet benne rock koncert, de rendezhető itt bármilyen nagyobb tömegigényű rendezvény. Kapcsolódhat funkciójában a majdani lillafüredi rockmúzeumhoz. Természetesen rendezhető itt sportesemény, vagy kulturális esemény is. Ebben lehet elhelyezve a progresszív színházüzem, több játszóhellyel, szabad belső térszervezési lehetőséggel és nagy kiállító felületekkel. (Alkalmas épület pl. a volt Dúrvahengermű.) 4.2 Ipartörténeti bemutatóhely a kulturális intézményhez kapcsolódva. (Kiválóan alkalmas erre az Egyedi Gépgyár melletti Kovácsműhely csarnoképülete.) Nagy gépek eredeti helyen, vagy hiteles környezetben történő bemutatására ad lehetőséget. A belső térben lehetnek szobrok, más jellegű kiállítási tárgyak és kialakítandók beltéri zöldfelületek. Építhetők ház a házban elven kiszolgáló funkciójú épületrészek. Kialakíthatók itt vetítőtermek, előadótermek. (Talán visszajöhet a hajdani METESZ szellem az épületbe, más térbeli feltételekkel és teljesen nyitottan az un. humánkultúrák felé.) 4.3 Átriumos, pláza jellegű kereskedelmi egység fokozatos (ill. folyamatos) belső kiépítési lehetőséggel telepíthető bármelyik nagy alapterületű, ill. nagy tömegű acél csarnokba, természetesen teljesen újjá alakított belső térrel, a helynek megfelelő speciális megjelenéssel. (Belső zöldfelületekkel, vízfelületekkel, nagyobb termekkel és kisebb egységek kialakítási lehetőségével egy többszint magas passzázsra szervezve, belső technológiai vezetékekkel, hidakkal, eredeti darupályákkal és darukkal, néhány eredeti helyén lévő géppel.) 4.4 Szabadidős sportközpont a dupla donga formájú csarnokban, de más nagyteres acélszerkezetű csarnokban is kialakítható. Elhelyezhető fedett teniszpálya, labdarúgópálya, minden teremsport pályája, fedett uszoda, stb. Elsősorban ifjúsági és tömegsport céljára, de gazdaságossági okokból versenysport céljára is hasznosítható. 4.5 Avantgárd művészeti központ telepíthető több acél csarnokba, elsősorban fedett-nyitott részekkel, de természetesen beépítésekkel is a szükséges mértékben. Amatőr és/vagy kísérleti színházi mozgalomhoz jól alakíthatók belső terek. (Kapcsolódhat a Miskolci Operafesztiválhoz itt is egy ilyen, Magyarországon még nem lévő fesztivál.) 6

8 5. Kisebb térigények Egyúttal a nagyobb teret igénylő képzőművészeti alkotások bemutatására is helyet biztosít az épület. Működhetnek benne időszakos alkotó táborok és állandó csoportok, társulatok. (Jelenleg Miskolcon nincs végleges megoldása a Pécsi Sándor Guruló színház elhelyezésének sem.) Kapcsolódhat funkciójában az Erőmű projekthez pl. rendezvényekhez alkalmas nagy tereivel. De működhet együtt az Arénával is Kisebb csarnokok egyéb kiszolgáló funkciókra hasznosítva. Ipari bemutató terület, oktatási helyszín, iparhoz kapcsolódó kutatási hely, stb. telepítésére alkalmasak, lehetőleg a működő ipari létesítmény közvetlen közelében Klub jellegű vendéglátó, szórakoztató funkciók térigényeinek kielégítésére a volt központi irodaházon kívül több kisebb tömegű önálló épület áll rendelkezésre. (Pl. a volt Fürdő épülete, a terület belsejében lévő irodaházak, kisebb raktárépületek, műhelyépületek.) 5.3. Szállás jellegű igények kielégíthetők a volt kisebb irodaházak belső átalakításával Ipari szafari egy bemutató és szórakoztató túra, mely során zárt és biztonságos utakról megtekinthetők a működő ipari folyamatok, a területet járművön (autóbusz és/vagy vonat) bejárva bemutatják helyi vezetők, megismerhetők az ipari emlékek, az új funkciók és kulturális, vagy szórakoztató jellegű megállók (egy-egy kamara-jelenet, vetítés, komolyzene, tánc stb.) színesítik az ismertetőt. Miskolc, június Holló Csaba 7

9 DIGÉP IPARI PARK területén a Technikatörténeti Emlékpark és Kulturális Központ kiépíthetősége Az egykori Diósgyőri Gépgyár területe jól körülhatárolt, viszonylag sűrű beépítettségű. A meglévő épületállomány jelentős része között és között épült. A terület építészeti rendezési tervének készítése folyamatban van, készül a Szabályozási Terv és már nincs változtatási tilalom a volt ipari területen belül. Jelenleg az Ipari Park szolgáltatja az energiát, biztosítja a terület őrzését. Az épületek geodézia felmérése elkészült, az energia-szolgáltató rendelkezik a víz- és szennyvízhálózat közműtérképével, a szabadban vezetett gázhálózat 80 %-ának, a villamos hálózat kb. 50 %-ának hálózati térképével. A szolgáltatás eszközeit célszerűen egy Kft-be kívánják összevonni, mely célszerűen városi tulajdonba kerülhetne. A terület a jelenlegi főbejáraton kívül (keleti oldal) közúton megközelíthető lehet nyugati és északi oldalról is. Déli irányból bevezet a területre az iparvágány, melyen át későbbi látogatóforgalom is megvalósítható lehet. A Technikatörténeti Emlékpark és Kulturális Központ kialakíthatósága szempontjából a DIGÉP Ipari Park jelenlegi területe három funkcionális részre tagolható, mely részek egymástól jól elhatárolhatók, szükség (igény) szerint le is választhatók és különböző bejáratokon (feltáró utakon) át közelíthetők meg. A területi részek az alábbiak: 1. Kulturális Központ (Megközelíthető utak, kiegészítő terek) 2. Technikatörténeti Emlékpark 3. A Technikatörténeti emlékpark és Kulturális Központ által nem érintett ipari területek 1. Kulturális Központ A Kulturális Központ bázis épületei a volt Nagyedző üzem és a Nyugati Erőmű. A volt Nagyedző üzem messziről is jól látható főépülete között épült. Az épület vasbeton szerkezete még megfelelő állagú. Acél rácsos főtartói, fa pallós tetőhéjalása javítható, megmenthető állapotban van. A főhajó belmagassága 24 m. Az épület mellett mintegy építészeti jel áll egy 46 m magas falazott kémény. Az épület ipari építészeti szempontból jelentős eszmei értéket képvisel. Az épületben még működőképes (és jelenleg is működő) kemencék találhatók, szegecselt csőhálózattal. Ezek a berendezések megtartásra és bemutatásra érdemesek, jól illeszkednek egy kulturális funkciójú belső tér hangulatához. A főépületet kisebb földszintes csarnokok és kiszolgáló épületek veszik körül, melyek vázas ill. falazott szerkezetűek, átalakítható, felhasználható állapotban vannak. 8

10 A felhasználható épületek tulajdonjoga rendezett, az épületek megszerezhetők. Az Ipari Parkon belül az épületekhez tartozó terület az alaptérképen egyértelműen behatárolt. A terület jelenleg a DIGÉP főbejárat felőli úton közelíthető meg, de út kiépíthető a Szinva felől is. A terület javasolt hasznosítási funkciója egy mozgásművészeti-előadóművészeti központ. A terület főépülete szerkezeti átalakítás nélkül, belsőépítészeti eszközökkel alakítható színház-térré A 18,0 m-es fesztáv és a nagy belmagasság szabad belső térszervezést tesz lehetővé. A díszlet, a zsinórpadlás, a mobil nézőtér igen nagy térbeli szabadságfokkal alakítható ki. A toldaléképületek és a melléképületek a kiszolgáló szociális rész kialakíthatóságához, valamint a próbatermek, öltözők, díszletműhelyek, raktárak, szakköri szobák, stb. elhelyezésére adnak lehetőséget. A melléképületek úgy helyezkednek el, hogy fedett-nyitott átjárókkal, köztük lévő szabad terek lefedésével egy épülettömbbé szervezhetők. A terület még lehetőséget ad szabadtéri pihenőpark, várakozóhelyek kialakítására is. A terület önálló körülhatárolása és északi saját megközelíthető út kiépítése esetén a területen belül önálló parkoló is kiépíthető. A Nyugati Erőmű a Kulturális Központ központi kiállítóépületét, többcélúan hasznosítható nagy tereit foglalja magába. A régi erőmű 1916-ban épült. A vasbeton nagycsarnok ban készült, ipartörténeti szempontból önmagában is igen értékes épület. Az 1950-es évek elején beépült energiaelosztó ma már muzeális jellegűnek számít, a kapcsolótáblás rendszer föltétlen megtartandó és bemutatásra alkalmas, építészetileg értékes térben található. Az energiaelosztó funkció működését nem zavarja a kulturális funkció, tehát szükség esetén hosszútávon is üzemelhet. Az elosztóhoz kapcsolódó turbina-tér többcélúan hasznosítható. Alsó szintje minden raktározási igényt ki tud elégíteni, de kiállítási térként is hasznosítható. Az energiaelosztó és turbinagépház jó szerkezeti állagú, határoló szerkezetei javíthatók. A széntüzelésre épített Nyugati Erőmű szénosztályozó, tároló- és kazánházi terei már üresek, rendkívül változatos és szép belső tereket alakítva. A vasbeton tartószerkezet megfelelő állagú, a tető átázása megszüntethető. A nagy teherbírású födémek lehetőséget adnak a belső tér szabad alakíthatóságán kívül nagyobb súlyú kiállítási tárgyak elhelyezhetőségére. A toldaléképületekben a szükséges szociális blokkok, kiszolgáló helyiségek elhelyezhetők. Kimagasló építészeti jel a régi erőmű melletti 76 m-es falazott kémény, mely mindenképpen megtartandó építmény. Az energiaelosztó előtti hűtőtorony is hasznosítható látványelem. A mellette lévő, ill. a főépület melletti zöldterület látványosan parkosítható és gépkocsiparkoló kialakítására is alkalmas önálló megközelíthetőség esetén. A terület a geodéziai térképen egyértelműen behatárolt, a tulajdonjogok tisztázottak. Az épülettömb jelentős ipartörténeti-, építészeti értéket képvisel. Ideális hasznosítási funkciója lehetne az erőmű épületének egy modern történelmi és képzőművészeti múzeum. Állandó és időszaki kiállítások elhelyezésére a változatos belső tér alkalmas, a nagy-térben pedig előadások, perfomancok, kiállítások rendezhetők. Elhelyezhetők megmaradt gépek, képzőművészeti alkotások, történelmi relikviák és tablók 9

11 vegyesen is. Ez a kiállítási-kulturális épületegyüttes országos szinten kiemelkedő jelentőségű lehetne egyedülálló térbeli, szerkezeti adottságai miatt. 2. Technikatörténeti Emlékpark A Technikatörténeti Emlékpark központi területe az egykori kohászati üzem, mely speciális egységgel bővül a volt DIGÉP területén. Itt valósítható meg az ipari szafari egyik állomása. A működő kovácsüzemben kialakíthatók látogató folyosók. Itt mindenképpen megtartandók a még meglévő nagykalapácsok, egyéb régi gépek és eszközök. Az oldalhajóban a már nem működő gépek tekinthetők meg, biztonságos, zárt közlekedőjárdákról (pl.: darupálya szintről) tanulmányozhatók a működő berendezések. A nagycsarnok működő üzemei, így pl.: az ipartörténeti okokból is híres vasúti kerékpár gyártása védett utakról látható. A nagycsarnok használaton kívüli részei bemutató terek lehetnek. Az ó-hivatalház szolgálna tájékoztató helyiségekkel és ebben helyezhetők el a szükséges kiegészítő, valamint szociális helyiségek a bemutató személyzet és a látogatók részére. Az ipari emlékpark részét képező épületek egy tömbben helyezkednek el, a tulajdonjogok rendezettek. Megközelíthetők a főbejárattól és a vasúti állomástól kísérővel gyalogosan, vagy egy célbusszal, mely egyúttal bejárja, bemutatja az egész iparterületet. (Célszerűen a közlekedési eszköz is egy bemutatásra érdemes kiállítási tárgy lehetne.) Amennyiben a nagycsarnok íves vasbeton gerendákkal kialakított részének 1-2 hajója használaton kívülivé válna, vagy tulajdonjogát átadnák a városnak, esetleg az Emlékpark üzemeltetőjének, akkor itt egy sportolásra alkalmas tér adott, melyben fedett uszoda és/vagy tornaterem kialakítható. Ez így nagy vonzerejű lehetne egy működő ipari üzemet bemutató és egy kulturális centrummal szomszédos intézménynek, túl a teljesen egyedi (kuriózumnak számító) funkcionális szomszédságon. (Az ipari szafari így fürdéssel, sportolással is végződhetne.) 3. A Technikatörténeti emlékpark és Kulturális Központ által nem érintett ipari területek Attrakciónak számíthatna a terület vasúton való megközelítése a kohászati területen lévő ipari emlékparki egység felől. Ehhez szükséges a fogadóépület megfelelő technikai szintű kialakítása. Az állomáson megtekinthető a vasúti javító bázis (ahol jelenleg LÁÉV javítóbázis működik) és kialakítható itt egy ipari üzemeket kiszolgáló vasúti eszközök (muzeális és jelenlegi) szabadtéri bemutató területe is. Az ipari szafari belső útvonala az épületen belül vezet, külön kiépítettséget a külső terekben nem igényel. (Az autóbusz is a belső csarnoktérbe állna be, külső parkoló igénye nincs.) A Kulturális Központ két bázisépület köré koncentrálódik. Célszerű az ezek közötti területet teljes mértékben megvenni és a terület határát az északi telekhatárig (a Szinva felé) kitolni. Ez lehetőséget adna a terület lehatárolására, független északi feltáró út létesítésére. A park területére bevezethető lehetne egy csatorna a Szinvából, zsilippel, dísznövényzettel, sétánnyal a feltáró úttól, ill. az itt kialakítandó személygépkocsiparkolótól. 10

12 A főépülethez rendelt területen találhatók olyan épületek is, melyek hasznosíthatók a Kulturális Központhoz kiegészítő funkciójú épületként. Pl.: itt kialakítható étterem, vendégház, gyermekeknek játszóház (melybe izgalmas térként bevonható az óvóhely épülettömege is). Természetesen az elhatárolt területen belül működő nehézipari üzem nem maradhat, esetlegesen csak olyan szolgáltatás jellegű ipari funkció hagyható meg, mely egy kulturális központ működését nem zavarja. A Kulturális Központ kialakítása, területének integrálása a város életébe egyúttal építészeti összeköttetést is képezne a Vasgyári Kolónia nyugati határa, valamit a DVTK stadion és edzőpályák mellett kialakítandó sportligetet tartalmazó városrész között. A terület tömegközlekedési eszközzel jelenleg is megközelíthető (a DIGÉP főbejárata előtti autóbuszmegállók felől), de nincs semmilyen területrendezési akadálya annak, hogy a Szinva-part felőli feltáró útig járjon az autóbusz, esetleg haladjon tovább a Sportliget felé, vagy azon keresztül. A területre vonatkozó (és készítés alatt álló) rendezési terv végleges formájában az Ipartörténeti Emlékpark és Kulturális Központ kialakíthatóságához szükséges szabályozási igényeket figyelembe tudja venni. Miskolc, október Holló Csaba építésztervező 11

13 Térbeli ajánlás Az ajánlható terek nagyságrendje: - Építési tér - Települési tér - Földrajzi (regionális) tér A Nemzeti Technikatörténelmi Park működési centruma a volt LKM és DIGÉP ipari területe. Itt helyezkedik el az egész tematikus élményparkot működtető adminisztratív és információs központ. (Javasolt a volt I. sz. irodaház.) A Nemzeti Technikatörténeti Park egységei olyan építészeti terek (épületek, épületegyüttesek), melyek önálló funkcióval bírnak, melyek egységei kiállítások, interaktív bemutatóhelyek, kiszolgáló- működtető objektumok. A centrumban lévő lehetséges egységeket különkülön lapokon mutatjuk be. (Pl. az egykori kohászati iparterületet és gyarmatát bemutató makett tervezett kialakítási helyét, a Vasgyári Közösségi Házat, a más extrém sportok helyszínéül szolgáló volt Csavargyárat, a kulturális funkciójú hasznosításra javasolt volt Nagy-edző üzemi épületét, stb.) Ezeket a tereket összefogja a települési tér, melyen belül szervezett és szakszerűen vezetett kiránduló utakkal egyes objektumok sorozata is megismerhető. Nemcsak közeli, esetleg korábban egy ipartelepet alkotó objektumok látogatása köthető össze tematikus, vagy egyéb alapon, hanem egy településen lévő egyéb, de megismerésre érdemes objektumok is. Fontos, hogy ezen objektumok megismerési lehetőségéről is mindent megtudjon a centrumba, vagy egy másik objektumba látogató érdeklődő. Fontos, hogy az ipari utak ezen objektumokat is érintsék. A miskolci centrumon kívül eső, de a települési térben található ilyen objektumok: Pereces bányatelep, Lyukó bánya, LÁÉV majláti telephelye, Papírgyári Múzeum, Fazola Henrik síremléke a Hámori temetőben, Központi Kohászati Múzeum, újmassai őskohó és bemutató terület, Bükkszentkereszten az Üvegmúzeum, az üveg bükki útja program: Répáshuta Gyertyánvölgy Bükkszentkereszt Bükkszentlászló, stb. Külön önálló helyszínt képez a Miskolci Egyetem, ahol a Selmeci Múzeum Könyvtáron és a tanbányán kívül ipartörténeti szempontból értékes tanszéki gyűjtemények találhatók. Fontos, hogy a települési terünkben (Miskolc és agglomerációjában) megtalálható látogatásra érdemes és megtekinthető ipartörténeti helyek és gyűjtemények egy közös katalógusban jelenjenek meg, lehetőleg a műemlékeket, kultúrtörténeti emlékhelyeket felsoroló, bemutató kiadványban. Egy ilyen közös katalógus emeli méltó helyre és kultúrkörbe a technikatörténeti emlékeket, nevezetességeket is. Szükséges szervezni szakképzett vezetővel olyan idegenvezetéseket is, melyek során bemutatásra kerülnek ipartörténeti objektumok is. Ezek sorában kedvcsináló könnyedebb utak is szervezhetők (ún. ipari szafarik), melyek szórakoztatóan mutatnak be ipartörténeti emlékeket az élő ipari folyamatokkal együtt. A földrajzi térhez külön-külön meglátogatásra érdemes települések tartoznak. Régiónkban Miskolcon és agglomerációján kívül ajánlható Sajó-völgyi út Ózdig, Zemplénbe tartó út, határmenti vas útja, Mezőkövesd - Eger út, melyeken egy-egy kirándulás során a települések technikai és humán kultúrához kapcsolódó emlékhelyei, kiállításai megtekinthetők. Pl.: ajánlott Zemplén-megyei út: Sátoraljaújhely (dohánygyár és műemlékek), Hollóháza (porce- 12

14 lángyár), Kishuta (üvegfúvás), Telkibánya (bányamúzeum), Kéked (műemlék), Gönc (múzeum, műemlékek). Határmenti út: Kassa (Műszaki Múzeum, Vasmű), Mecenzéf (vasgyártás, kovácsolás), Eperjes (sóbánya és sópároló), Dernő (vasgyártás), Rima és Murány-patak völgye (vasművek, bányamúzeum, műemlékek-kapcsolódva a Gótikus úthoz). A Nemzeti Technikatörténeti Park kapcsolódó földrajzi tere a vasgyártás és gépipar okán húzódik át az országhatáron és ér el Szilvásváradig (őskohászat, erdészeti gépek), Salgótarjánig Funkció szerinti megkülönböztetés A megtekintésre, megismerésre ajánlott ipartörténeti emlékhelyek, kiállítások természetesen az ipartörténeti eredetük szerint alakultak ki, ill. létesültek és nem valamely központi tematika szerint. Mégis fellelhetők tematikus tendenciák a nyilvánvalóan iparági jellegzetességeken kívül. Ilyen tendencia a centrumban az, hogy a kohászat, vas- és gépipar bemutatása ipari élményparkban, kulturális környezetben kerüljön bemutatásra, ill. bemutathatók legyenek az olyan más-más funkciójú ipari épületek, iparhoz kapcsolódó más funkciójú épületek (lakások, templom, fürdő, stb.), melyeket sikerült megmenteni az utókornak, melyek szorosan kapcsolódnak a helyi ipar kialakulásához, fellendüléséhez, virágkorához. A centrum tendenciája a város komplex ipari tevékenységének bemutatására való törekvés. Más jellegű tematikák, melyek egyes funkciókat emelnek ki: - Ózd: A város gazdasági és kulturális életét meghatározó Vasmű, az Ózdi Kohászat környezetében kialakult életmód dokumentálása. (Épületek, lakótelepek, tárgyi kultúra) - Mezőkövesd: Meződadasági gépek múzeuma - Bélapátfalva: Kőbányászat - Rudabánya: Szénbányászat Megjegyezzük, hogy funkciók szerinti utak, mint a Vas útja Európában akkor válnak valóssá, ténylegesen végigjárhatóvá ha az egyes objektumok száma már viszonylag nagy, azok dokumentáltak (kellően ismertek). Az alakuló ipari utak (textilút, nyomdaipari út, malomipari út, üveg útja) önmagukban nem látogathatók, mivel az egyes objektumok messze esnek egymástól. Megyénkben a bánya-út lett volna jól kialakítható ha idő előtt nem szűnnek meg az ipartörténeti emlékhely kialakítási lehetőségei a legtöbb bányaüzemnél. Így már csak Pereces, Lyukóbánya, Rudabánya (és Salgótarján) maradt. Régiónk meghatározó és még bemutatásra alkalmas iparága a kohászat- vasipar. E köré csoportosulnak más iparágak Miskolcon, Ózdon, távolabb Salgótarjánban, Kassán és a Rima - Murány patakok völgyében. Ezért mindent meg kell tennünk még meglévő bányászati, kohászati, a vasgyártáshoz, vasiparhoz tartozó és egyéb műszaki emlékek (épületek, eszközök, gépek, dokumentumok, emléktárgyak, irodalmi emlékek) megmentéséért. Miskolc, október 20. Holló Csaba építésztervező 13

15 HASZONELEMZÉS Vissza a városba Egy haldokló iparterület tervezett rehabilitációjának tervezett hatása. Egy lényegében kultúrtörténeti jelentőségű projekt magvalósítása utáni működésében kétségtelenül elemezhető, ill. kimutatható a pénzügyi nyereség megléte, vagy a pénzügyi támogatás igénye, azonban az ilyen jellegű projektek valódi és kétségtelenül óriási haszna nem pénzügyi jellegű. Az eszmei haszon, ami múltunk értékeinek megőrzéséből származó szellemi, öntudati gyarapodás, közvetve gazdasági haszonként is kimutatható. Ez elsősorban az idegenforgalomban és a hozzá kapcsolódó ágazatokban jelentkezik. (Szállásadás, személyszállítás, könyv és lapkiadás, vendéglátás és kiskereskedelem, közvetve az építőipar és közműszolgáltatás, kapcsolódva a személyi és kulturális szolgáltatás, stb.) Ennek érvényesüléséhez persze szükséges, hogy a tájékoztatás, a reklámtevékenység, a szervezőmunka már az építés megkezdésével egyidőben meginduljon. Tehát az eszmei haszon olyan gazdasági hasznot indukál, ami elsősorban nem a tervezett és megvalósult projekt működésén belül, hanem megvalósításának közvetlen környezetében mutatható ki. A projekt megvalósítása igen jelentős mértékű munkahelyteremtő hatással jár. Az építés, vagyis már a projekt megvalósítási szakasza jelentős mennyiségű munkahelyet teremt. A tervezett projekt egyik speciális és kedvező foglalkoztatási haszna, hogy az építéshez jelentős mértékben kell foglalkoztatni szakképzetlen fizikai munkaerőt is, mely az érintett települési környezetben a munkanélküliek többségét teszi ki. (Halna tereprendezése, talajcserék, közmű és útépítés, bontási munkák, kézi föld- és parképítési munkák, stb.) A projektek megvalósítása az építőipar teljes spektrumát igényli (mély- és magasépítés, közlekedésépítés), a hozzá kapcsolódó kiegészítő (kertészeti, kézműves, díszítő) ipari és szolgáltató tevékenységgel. A tervezett projekt egyetlen munkahelyet sem kíván megszüntetni a működő ipari üzemekben. Ellenben a megmaradó ipari üzemeket is felújításra, bemutathatóságra ösztönzi, ami egyrészt ezen a területen is munkahelyeket teremt, másrészt növeli a termelőüzemek ismertségét, ezáltal növelheti piaci szerepüket is. Az ipari szafarik az utak, a vasút, a látogatófolyosók építésével új munkaerőt igénylő gazdasági tevékenységet indukálnak, szakképzett vezetőket, kiszolgáló személyzetet foglalkoztatnak és közvetve visszahatnak az ipari termelés színvonalára is. Már föltétlen megvalósítandó igényként jelentkezik a program megindíthatóságáéhoz a munkahelyi rend és tisztaság, a fegyelem, a bemutatható állapotú épületek és eszközök megléte, melyek esetleges elmaradásának negatív visszahatása a termelő üzem hírében azonnal érzékelhető, miként közvetett gazdasági hatása lehet a pozitív visszajelzésnek is. A megvalósult projekt működtetése azonnal és közvetlenül jelentős mennyiségű munkahelyet teremt a kulturális szolgáltató, a kereskedelmi, vendéglátó szektorban, közvetve az üzemeltetést kiszolgáló termelő és szolgáltató ágazatokban is. (Ilyen pl. közlekedés, gépjavítás, díszítőkovácsolás, kertészeti fenntartás, közmű-üzemeltetés, nyomda, stb.) Külön előnye a foglalkoztathatóság struktúrájának, hogy olyan rétegeket is képes felvenni, akik jelenleg nehezen tudnak elhelyezkedni. (Így pl. az idősebbek, vagy nyugdíjasok is foglalkoztathatók a múzeumokban, levéltárakban, kutatóhelyeken. A fiatal munkaerők foglalkoztathatók pl. a vendéglátásban, szórakoztatóiparban, ifjúsági foglalkoztatókban, informatikai szalonokban, információs központokban, sportlétesítményeknél. Szakképzetlen 14

16 munkaerő alkalmazható a parkfenntartásban, kertészetben, a kulturális intézményeket kiszolgáló fizikai munkásaiként, stb.) A projekt megvalósításának Miskolc város számára kétségtelenül legnagyobb hatású haszna az, hogy megszűnik a térképén két olyan fehér folt, mely diszkréten takarta a teljes rendezetlenséget, a környezetvédelmi, az igen jelentős társadalmi és szociális problémákat és azok önmagukat tovább erősítő hatását. A legnagyobb haszon a város számára egy élő városrész létrehozása a város szerkezetében áthatolhatatlan idegen testként haldokló, de a város szerkezetének központjában elhelyezkedő rendezetlen és elhanyagolt terültén. Meg kell szüntetni a két ipari üzem körbezártságát, belső területrészeinek megközelíthetetlenségét, az megszűnő és bomló ipar nyomát úgy eltüntetve, hogy értékei megmaradjanak, a megmaradó ipari tevékenység korszerűsíthetősége mellett. A volt LKM elzárt üzemi területéből egy élő városrész jön létre, melyben az új út- és közműhálózat, a tömegközlekedés és gyalogosforgalom átszövik a meglévő ipari épületek felhasználásával létrehozott új városi funkciójú építményeket (sportcsarnokok, színházak, szórakoztató központok, kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, múzeumok, oktató és kutatóhelyek, stb.), a parkokat, valamint a megmaradt és megújult (többségükben megtekinthető termelési tevékenységet folytató) ipari létesítményeket. Ez a hagyományokat megőrző és arra épülő új városrész a vele szervesen összenövő, az egykor (és reményeink szerint ismét) Európa hírű Vasgyári Kolóniával, a volt DIGÉP területén a nagyszerű ipari építészeti emlékek megmentésével kialakítandó Kulturális Központtal nyit Diósgyőr felé, kapcsolódik az Avashoz és a történelmi belvároshoz, jótékonyan megváltoztatva ezzel Miskolc városszerkezetét. Miskolc, október 20. Holló Csaba 15

17

A gyártörténet jelentős eseményei -35/a

A gyártörténet jelentős eseményei -35/a A gyártörténet jelentős eseményei -35/a Holló Csaba építészmérnök kollégával közösen készítettük 2005-ben az alábbi képeket. Mára (2014-re) már a képeken látható hatalmas vasszerkezeti üzemcsarnokok szinte

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009.

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

Területfejlesztési Javaslat

Területfejlesztési Javaslat Javaslat Budaörs Város, által határolt területre, parkolóra 2011. Február Bischoff Magyarország Kft. 1062 Budapest Aradi u. 8-10. Tel: 269-59-58 www.bischoffcpn.com Területismertetés, bevezetés: A vizsgált

Részletesebben

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ A Daniella Ipari Park Kft, magyar tulajdonú cég. 2000 óta foglalkozik ipari ingatlanok bérbeadásával. Bérlőink között mind a multinacionális vállalatok, mind a magyar

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke XI. sz. függelék Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke A tanulmány a TFC/3/0466/2003. számú MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B-A-Z. megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi hasznosítására, az Európai kulturális

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Bérbeadási Hirdetések - Szombathelyi Területi Központ

Bérbeadási Hirdetések - Szombathelyi Területi Központ Balatonalmádi, MÁV állomás (József Attila u.4.) acs.csabane [1] Méret: 61,1 m2 06/1/517-12 Ár: Pályázat (kikiáltási ár 30 000 Ft/hó + Áfa) Kiadó: iroda helyiségek Állapota: felújítandó Elérhető közművek:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA

STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA BENEFICIAR/MEGRENDELŐ: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MUNŢII HARGHITA HARGITA HEGYSÉG KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

HU-Budapest: Magasépítési munka 2010/S 65-096580 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY. Építési beruházás

HU-Budapest: Magasépítési munka 2010/S 65-096580 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY. Építési beruházás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96580-2010:text:hu:html HU-Budapest: Magasépítési munka 2010/S 65-096580 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Építési beruházás

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Ajka város Önkormányzata az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiacot és termelői piacot kíván létesíteni. Az Önkormányzat a piac

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó 2 0 1 7 Rólunk A Liget Club, Budapest legnagyobb szórakozóhelye, mely 2011 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. A klub 5 tánctérrel, 5 különböző zenei stílussal,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Metal and Engineering Solutions. Bervai utca, Eger RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZEMEK BÉRELHETŐEK

Metal and Engineering Solutions. Bervai utca, Eger RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZEMEK BÉRELHETŐEK Metal and Engineering Solutions Bervai utca, Eger RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZEMEK BÉRELHETŐEK bérbe adás ÜZEMEK, RAKTÁRAK, IRODÁK BÉRBE ADÓK! KIVÁLÓ LEHETŐSÉG! A Platt 2003 Kft. szeretné bérbe adni a tulajdonában

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék Úgy gondoljuk és hogy az építészmérnök, az építészmérnöki gondolkodás a tervezés gyakorlatának elsajátítása

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

FECSKEHÁZ / BUDAÖRS Puskás Tivadar út 55.hrsz:4153/127 ÉME Mesteriskola XXII. ciklus _ 2012 Frikker Zsolt / Vörös Tamás _ Tomay Tamás

FECSKEHÁZ / BUDAÖRS Puskás Tivadar út 55.hrsz:4153/127 ÉME Mesteriskola XXII. ciklus _ 2012 Frikker Zsolt / Vörös Tamás _ Tomay Tamás FECSKEHÁZ / BUDAÖRS Puskás Tivadar út 55.hrsz:4153/127 ÉME Mesteriskola XXII. ciklus _ 2012 Frikker Zsolt / Vörös Tamás _ Tomay Tamás _A FELADAT Budaörs város önkormányzata feladatul tűzte ki, hogy fiatal

Részletesebben

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT bemutató leírás pedal market első középeurópai kerékpár centrum és börze Hasznosítási koncepció A hasznosítási

Részletesebben

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül.

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(...) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük városunkban!

Szeretettel köszöntjük városunkban! Szeretettel köszöntjük városunkban! Európa szívében vagyunk Három ország vonzáskörzetében (melyek 1,5 órán belül elérhetőek) Az M3-as autópálya révén az európai autópálya hálózat része InterCity vonatok

Részletesebben

Kormányzati és innovációs negyed

Kormányzati és innovációs negyed Kormányzati és innovációs negyed a felvirágzó, új belvárosban www.corvinsetany.hu Corvin Sétány pályázati előnyök Már meglévő koncepció Az előírt irodai nagyságot tudjuk biztosítani Megvalósítás indulásra

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének. 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének. 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/201 (II.2) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelmérıl szóló 39/2009. (XII.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Ipolydamásd, 2015. november 16.

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Ipolydamásd, 2015. november 16. Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség Ipolydamásd, 2015. november 16. Javasolt napirend (1) A projektötletek bemutatása (2) A további munka megtervezése (partnerség és munkaszervezés) (3) Javaslat az

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

További információk: Varga Koritár Zoltán ügyvezető Phoenix Yachtport Kft 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53 +36309403717 phoenix@delta.

További információk: Varga Koritár Zoltán ügyvezető Phoenix Yachtport Kft 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53 +36309403717 phoenix@delta. Ingatlan ismertető a Budapest, 34624/0/A/8 és -/9 Hrsz alatti, egyéb önálló ingatlan megnevezésű, 588+116 m2 területű ingatlanról, amely a Budapest, VIII. ker. Kenyérmező u. 3. fszt. alatt található. 1.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Bringa Park Program 2012 2014

Bringa Park Program 2012 2014 Bringa Park Program 2012 2014 1 A bringaparkok kialakításának célja: A fiatalok, iskolás korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesítmény létrehozni, ahol biztonságos de ugyanakkor

Részletesebben

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Lakossági Fórum Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Projekt adatok Projektgazda: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata A projekt pénzügyi adatai:

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN 2 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE 3 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE Fogorvosi rendelő, tanácsadó kialakítása Mozgáskorlátozott WC kialakítása Szociális

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 5000 SZOLNOK MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 022 2011. július Rev.01 Page 1 of 10 Megye Régió Szolnok LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Jász-Nagykun-Szolnok Közép-Magyarország Lakosság

Részletesebben

(A 47/1995.(X.11.), az 55/1995. (XI.9.), valamint a 22/1999.(IX.30.) módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 47/1995.(X.11.), az 55/1995. (XI.9.), valamint a 22/1999.(IX.30.) módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/1994.(II.17.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba, Andrássy út - Jókai u. - Csaba u. - Gyóni G.u. által határolt terület - "CSABA CENTER" Részletes Rendezési

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

NEMZETI TECHNIKATÖRTÉNETI EMLÉKPARK (Tematikus Turisztikai Centrumpark) létrehozásának és tervezett rendeltetésének kiinduló alapkoncepciója

NEMZETI TECHNIKATÖRTÉNETI EMLÉKPARK (Tematikus Turisztikai Centrumpark) létrehozásának és tervezett rendeltetésének kiinduló alapkoncepciója NEMZETI TECHNIKATÖRTÉNETI EMLÉKPARK (Tematikus Turisztikai Centrumpark) létrehozásának és tervezett rendeltetésének kiinduló alapkoncepciója A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése

MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése 2010. március 3. JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS #6 Az értékelt vagyontárgy Az értékelt

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Döntés pályázaton való részvételről Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Barnamezős ipari terület csarnokkal és irodákkal

Barnamezős ipari terület csarnokkal és irodákkal Barnamezős ipari terület csarnokkal és irodákkal Százhalombatta, Csenterics Sándor út Az eladó ingatlan bemutatása Eladó: Dunamenti Erőmű Zrt. 2440 Százhalombatta, Erőmű út 2. info@dert.hu +36 23 544 200

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR A város közlekedési csomópontjában Az egykori Pattantyús-házak Schlichter Üzletház néven születnek újjá Győr központjában, az Eszperantó utca

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Komplex 2. pótzh. / május

Komplex 2. pótzh. / május Komplex 2. pótzh. / 2013. május 03-06. Fedett lovarda és kültéri lovaglópálya lelátókkal A tervezési feladat helyszíne Alcsútdoboz külterület. A tervezési területet a jelenleg részben beépített telek jelenti,

Részletesebben