Szakértői tanulmányút Lengyelországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakértői tanulmányút Lengyelországban"

Átírás

1 Szakértői tanulmányút Lengyelországban Szakértői tanulmányúton vettem részt Lengyelországban szeptember között, egy Kartuzy nevű kisvárosban. A tanulmányút célja, hogy a több országból érkező oktatási szakértők egyrészt megismerkedjen a fogadó ország iskolarendszerével, másrészt a szakértők bemutassák saját országuk oktatási rendszerét. A tanulmányút során megbeszélésre kerüljenek az egyes országok problémái, azok megoldási lehetőségei a különböző országokban, a helyi sajátosságok bemutatása a más országból érkezett szakemberek számára. A résztvevők megismerjék a globálisan fellépő problémákat, fejlesztéseket, a jó példákat, jó gyakorlatokat. A tanulmányút résztvevői: Bulgáriából egy Oktatási Hivatalban dolgozó ellenőrzést végző szakember; Németországból két iskolaigazgató, egyikük egy gimnázium igazgatója, a másik szakember egy 3000 fős szakképző intézmény igazgatója volt. Svájcból egy pedagógusképzésben dolgozó főiskolai oktató. Spanyolországból egy saját nyelviskolával rendelkező spanyol nyelvtanár, aki külföldiek számára oktat spanyol nyelvet. Lengyel fogadó fél részéről, Pedagógiai Intézet vezetője volt a tanulmányút szervezője. Magyarországot pedig én képviseltem, mint a szakképzés területének szakértője és gyakorló pedagógus. Részemről bemutatásra került a magyar oktatási rendszer, illetve megismerhettem a bolgár, német és lengyel rendszereket.

2 A megismert oktatási rendszerek rövid bemutatása Lengyelország oktatási struktúrája: 1. ábra A lengyel oktatási rendszer struktúrája

3 A diákok 7 évesen kezdik el az általános iskolai tanulást és elvégeznek egy 6 osztályos általános iskolát, majd mindenki számára kötelező jelleggel következik a gimnáziumnak nevezett 3 éves iskolai képzés. Ez azt jelenti, hogy 16 éves korig mindenki egyforma oktatásban részesül. Jól megalapozottá válnak az alapkészségek és csak ezután kell szakmát választani a diákoknak. Az iskolakötelezettség is 16 éves korig tart. Ezután van lehetőség választani a következő tanulási lehetőségek közül Szakiskolai képzés, szakmatanulás céljából, ami általában 3 éves képzést jelent, itt érettségit nem kanak a diákok, de a szakma megszerzése után lehetőség van kiegészítő képzések keretében 2-3 év alatt az érettségi megszerzésére. Technikum: ez hasonlít leginkább a nálunk működő szakközépiskolákra, ahol mind érettségi, mind szakma megszerzésére van lehetőség 4 év alatt. Líceum: az alapképzés után 3 év alatt érettségi megszerzésére nyújt lehetőséget, majd felsőfokú tanulmányokat folytatnak a diákok a líceum elvégzése után. Felsőfokú tanulmányok: A Bologna folyamatok egységesítették Európa felsőoktatását, így 3 év alatt BA képzésben főiskolai szintű diplomát szerezhetnek, majd 2 év alatt mesterképzésben MA egyetemi szintű diplomát. Központi egységes tudás és kompetencia felmérések: A 6. osztály végén mindenkinek vizsgáznia kell lengyel nyelvből, matematikából és biológiából. Majd a 3 éves gimnázium végén tesznek központi felvételi vizsgákat, melynek eredményétől függ, hogy milyen iskolatípusban folytathatja a diák tanulmányait. Lengyelországban 1-6-ig terjed az érdemjegyek skálája 1 es a legrosszabb és 6-os a legjobb jegy.

4 Bulgária oktatási struktúrája 2. ábra A bulgár oktatási rendszer struktúrája Bulgáriában 6 vagy 7 évesen kezdik el a gyerekek az iskolát. Az általános iskola a magyarországihoz hasonlóan 8 osztályból áll, melynek 2 része van, alsó tagozat és felső tagozat. Lehetőség van ott is az első 4 év elvégzése után 8 osztályos gimnáziumi képzéshez. A továbbtanulási lehetőségek közül a választás 14 éves korukban kötelező. A következő lehetőségekből választhatnak: Általános képzést választók számára a gimnázium készít fel a felsőfokú tanulmányok folytatására, 4 vagy 5 év alatt. Náluk is működik a nyelvi képzésre specializálódott gimnáziumok köre, ami 5 évfolyamból áll. Szakmai képzést választók számára több lehetőség is adott, a nálunk is jellemző szakközépiskola és szakiskola, azzal a különbséggel, hogy a szakaiskolásokat is felkészítik érettségire.

5 A 10. osztály végén egy nemzeti egységes záróvizsgát tesznek a diákok, majd a 12. osztály végén következik az érettségi. Bulgáriában csak 2008-ban vezették be az egysége központi érettségit, mely ma mindenki számára kötelező. Bulgáriában 1-6-ig terjed az érdemjegyek skálája, az 1-es a legrosszabb és a 6-os a legjobb jegy. Németország oktatási struktúrája 3. ábra A német oktatási rendszer struktúrája

6 A német oktatási rendszerben az általános iskolát szintén 6 vagy 7 évesen kezdik a tanulók, majd a 4 éves általános iskolát, a két évfolyamos orientáló képzést folytató iskolát és további 4 tanévet tanulnak iskolakötelezettségük alatt. Már a 6. osztály után van választási lehetőség a következők szerint: Hauptschule (középiskola): alapvetően általános oktatást biztosít a tanulóknak az ötödik osztálytól a kilencedik osztályig. A tízedik osztály keretében a tanulók további tanulmányokat folytatnak. Realschule: a középiskola és a klasszikus gimnázium között áll. Szélesebb körű oktatást biztosít a tanulóknak, mint a Hauptschule, és általában a hatodik évtől a tizedik évig tart. A Realschule-ban megszerzett bizonyítvánnyal a diákok szakiskolában tanulhatnak tovább. Gymnasium: magasabb fokú középiskolai oktatást biztosít a tanulók számára, és általában a hatodik évtől a tizenharmadik évig terjedő időszakot foglalja magában. A tizenharmadik év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek (Abitur), amely egyetemi jelentkezésre jogosít. Két szintje van alsóbb gimnázium (6-10. osztályig) és felsőgimnáziumi képzés ( osztályig). Gesamtschule: ugyanazokat a tantárgyakat oktatják, mint más középiskolákban, a hatodik évtől a kilencedik vagy a tízedik évig (Berlin 7-10). A Gesamtschule integrálja a három előbbi középiskola pedagógiai és szervezeti tartalmát, egyes tárgyakat azonban a 7. osztálytól kezdve kétféle szinten (magasabb-alacsonyabb) oktatnak, a későbbi orientáció szerint. A Gesamtschule-ból átjárható az összes többi középiskolai forma. Az érettségi vizsga ugyanazokkal a feltételekkel szerezhető meg, mint más hagyományos iskolában. Valamennyi német tartományban kötelez tantárgyak: német nyelv (irodalom), társadalomtudomány (történelem) és természettudományok valamint vallás és sport. Ezen belül az óraszámot és a tanrendet a tartományi oktatási minisztérium állapítja meg, tehát tartományonként eltérő a képzés jelleg is. Németországban 1-6-ig terjed az érdemjegyek skálája, ahol a legrosszabb a 6-os jegy és a legjobb az 1-es.

7 Közös pontok a különböző országok szakképzésében 1. Duális szakképzés: minden résztvevő ország képzési rendszerében jelen van. A szakképzéssel kapcsolatban új információ volt a számomra, hogy a lengyel tanulószerződés kicsit más célt szolgál, ott a 18 év alatti diákokkal kötnek csak ilyet, a fiatalkorú munkavállalás miatt. A duális képzés egyéb elmei hasonló módon működnek, mint nálunk. A szakképzés területén engem kifejezetten érdekeltek a vendéglátós képzések és azok konkrét megvalósulása. Ott egy összetettebb, komplexebb módon oktatják a vendéglátós diákokat. Egy szállodai tevékenység szinte összes munkaterületét megtanulják, lehetőséget biztosítva így a széleskörű elhelyezkedésre, míg nálunk ez csak az éppen kifutó idegenforgalmi szakmenedzser képzésre volt jellemző. Nagyon tetszett, hogy a diákokat bevonták a delegáció fogadásába. Tartottak nekünk bemutató órákat, ahol németül beszélgettünk velük, ennek éppen az volt a tanulsága, hogy ők is ugyanolyan szinten tartanak nyelvoktatásban, mint mi. A svájci résztvevők és a német résztvevők lemondták, hogy a duális szakképzés náluk nagyon jól működik, hiszen az országok gazdaságilag is fejlett és a vállalkozók tudnak befektetni a szakmunkásképzésbe. A bulgár résztvevőtől megtudtam és a lengyelek is elmondták, hogy a nálunk működőhöz hasonlóan a vállalakozók támogatást kapnak, ha szakmunkásképzésbe bekapcsolódnak. 2. Tehetséggondozás: minden ország képzési rendszerében jelen van. Lengyelországban egy településen egy iskolában jönnek össze a tehetséges diákok, főleg természettudományi tantárgyakból támogatják ezeket a foglalkozásokat. Németországban a főiskolák nyújtanak a tehetséges, még gimnáziumban tanuló diákoknak foglakozásokat, támogatást. Bulgáriában most folyik egy tehetségeket támogató projekt megvalósítása, mely 4 évre tervezett és versenyeket olimpiádékat rendeznek a tehetséges gyermekek felkutatására és fejlesztésére. Magyarországon pedig működik a Nemzeti Tehetségprogram. 3. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás. Külön foglakozásokat szerveznek minden résztvevő országban a diákok fejlesztésére. Szerte Európában mindenhol nagyon fontos kérdés, hogy a tanulásban lemaradt diákokat hogyan tudja az adott ország oktatási rendszere felzárkóztatni. A fejlesztés mindenhol kulcskérdésként jelenik meg. 4. Pedagógusképzés, továbbképzés jellegének változása. Mindenhol jelentkezik a módszertani sokszínűség iránti igény, új módszerek bevezetése a pedagógusok munkájában. Érdekes volt hallani, hogy Lengyelországban elég nagy ellenállást

8 vált ki a korszerűbb módszerekre való átállás. A pedagógusok ragaszkodnak a megszokott sémákhoz és módszerekhez, csak néhol elvétve inkább a fiatalabb korosztály kezeli ezt olyan súllyal, ahogyan azt kellene. Erre más ország szakértői nem panaszkodtak, sőt a svájci hölgy ismertette velünk, hogy náluk igenis népszerű a pedagógus pálya, többszörös túljelentkezés van minden évben, mivel nagyon jók a munkakörülmények és a díjazások is. Bemutatásra került Jó gyakorlatok: Minden résztvevő egyetértett abban, hogy a következő példák annak minősülnek. 1. Nemzeti kisebbségek hagyományainak megőrzése, ápolása a kasub nemzetiség példáján Lengyelországban Bemutatása: Programunk első napján látogattunk meg egy Glodnicában található pici népi iskolát, ahol az oktatásba a kasub nemzetiségi nyelv is fontos szerepet játszik és a kasub népi hagyományok ápolása is. Az iskolát 20 éve ugyanaz a tanító vezeti, aki egyszerre a 6 általános iskolai osztályban oktatja a jelenleg 10 odajáró diákot. Iskolájuk elismert mivel az országos felméréseken (pl nálunk kompetenciafelmérés), nagyon jó eredményeket érnek el. A hagyományok ápolásán keresztül ezek az emberek kb fő, rendelkeznek egy olyan sajátságos identitással, mely segíti őket a céljaik elérésében és segít a jövőképük biztosításában. A lengyel állam pénzt ad erre a célra, külön nyelvkönyvek, tankönyvek jelennek meg a számukra és lehetőséget biztosítanak a nyelvi hagyományok ápolásában. A kasubok lakta területeken kétnyelvű utcatáblák és egyéb feliratok vannak, Kartuzy ennek a központja. A vendéglátóink igazi kasub estet varázsoltak nekünk. Elénekelték a legjellegzetesebb népdalukat, ami a népi használati tárgyaikról szól. A tanító járt Budapesten is sok évvel ezelőtt, de ennek ellenére el tudta mondani a Nemzeti dal első versszakát és pontosan tudta, hogy Petőfi Sándor írta. 2. Tehetséggondozás Bemutatása: Pedagógiai központok összefogásával több iskolában valósítják és valósították meg, főleg a természettudományos tantárgyak esetében (matematika; kémi; fizika). Délutánonként egy-egy település iskolájában szerveztek közös órákat a diákok számára, egy tanár irányításával. A cél az adott tantárgyakkal kapcsolatos ismertek elmélyítése, fizikához, kémiához kacsolódó kísérletek bemutatása és megtanulása. A diákok más iskolából jött tanulókkal együtt sajátították el az ismereteiket, dolgoztak együtt, melyre korábban nem volt példa. A segítség így nem a megszokott környezetben valósult meg, adták át tudásukat egymásnak. Számunkra is mutattak be kísérleteket. Ők is és a szervezők is sikeresnek érzik ezt a projektet.

9 3. Népfőiskola Wiezycában (Volksuniversität in Wiezyca) Bemutatása: Felnőttek számára szerveznek példaértékű továbbképzési lehetőségeket különböző témákban. Számunkra a kasub nemzeti hagyományok ápolása került bemutatásra, a népi játékkészítés témában szervezett népfőiskola. A projektek célja a már iskolapadból kikerült és hiányos tudással vagy a téma iránt érdeklődő felnőttek bevonzása és foglalkoztatása. A foglalkozások nemzetköziek, más nemzetekkel együttműködve oldják meg ezeket pl ukránok kerültek bevonásra a népi játékkészítés területén. egymásnak átadva a szokásokat, hagyományokat megtanítva a másik nemzetet a népi játékok elkészítésére. Családok találtak így barátra ismerősökre, akik el is látogattak a másik országban élő családokhoz. Nyugdíjas korosztály számára is szerveznek kulturális programokat, természetesen kapcsolódva a hagyományok ápolásához. 4. Bulgáriában létrehozott elektronikus rendszer a tanulószerződések megkötésének érvényesítéséhez és segítéséhez. Elektronikus rendszert építettek ki, hogy segítség a tanulókat a gyakorlati munkahelyek megtalálásában. csak az köthet tanulószerződést és kap támogatást az államtól aki regisztrált a rendszerben. A diákoknak ugyanúgy regisztrálniuk kell magukat mint a vállalakozásoknak. a rendszeren keresztül jól nyomon követhető az üres gyakorlati helyek száma és a foglalkoztatott diákok gyakorlati képzőhelye. A Lengyelországban szerzett tapasztalatok összegzése: A fogadó intézmény megfelel egy magyar pedagógiai intézetnek, feladatai közé tartozik egy pedagógiai szakkönyvtár gondozása, melyet egyre bővít a diákok irányában is. Szolgáltatásai egy részét tehát a pedagógusoknak nyújtja. Másrészt a pedagógus továbbképzések szervezésében van jelentős szerepe. További feladatai a diákok iskolán kívüli tevékenységének szervezése, tehetséggondozás. Jelentős szerepeket vállalnak nemzetközi projektekben is. Intézményük munkájában a diákok iránti odaadás, a rájuk figyelés volt példaértékű számomra. Az intézmény berendezése, kialakítása során odafigyeltek arra, hogy különböző foglalkozásokat tudjanak tartani. A falakon a sok-sok megvalósított projekt és foglalkozás fényképei és emléktárgyai találhatóak meg. Az egy hét folyamán megtapasztaltam, hogy a meglátogatott iskolákban a vezetőt mindenki ismerte, mindenhol tudtak említeni közös feladatokat, munkákat és kölcsönösen elismeréssel beszéltek egymás munkájáról. A fogadó országban tapasztaltakból számomra a példaértékű hagyományőrzés volt megtanulandó, hogy a kasub nemzetiség iskoláiban ez mennyire jól, fantasztikus módon valósul meg. A diákok elhivatott és motivált pedagógusok által ismerhetik meg népi

10 hagyományaikat és ápolják azokat. Nagyon jó, összetartozást kialakító hatása van a társadalom minden tagjára, büszkék származásukra, saját identitásukat felvállalják és őrzik őseik értékeit, ebben az elértéktelenedett világban. Érdekes problémaként konstatáltam, hogy nagyon nehezen vállalják el az iskola igazgatói posztját, mivel ez náluk nem jár jelentős anyagi juttatással. Megfigyeltük azt is, hogy a meglátogatott iskolákban, egyetlen kivétellel női igazgató tevékenykedett. Ezt ők maguk is elismerték, hogy Lengyelországnak ezen a területén kimagasló a női vezetők száma, ami nálunk Magyarországon szerintem egyáltalán nem jellemző. A tanulmányút sok szakmai információval gazdagított, ajánlom minden kolléga számára, hogy vegyen részt ilyen utakon, hiszen más szemszögből láthat dolgokat és kitekintést kap a világra, hogy mások hogyan is oldják meg a sokszor közös problémákat. Eger, november 10. Palencsárné Kasza Marianna szaktanár, szakképzési szakértő

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik.

Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik. Általános áttekintés az oktatásügyről Németországban minden gyermek számára a hatodik életév betöltésével kezdõdik az iskolakötelesség. Ez rendszerint 12 évet jelent, amelybõl 9 év rendes iskolaév, a fennmaradó

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK Írta: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2011. Lektorálták: Torgyik Judit Velkey Gábor A munka az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben a TÁMOP

Részletesebben

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel A Kolping család iskoláiban első az erkölcsi nevelés A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási hatása A magyar termelőiskolai

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 5 Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben