A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata"

Átírás

1 A Szenátus RH/61-1/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzata módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzatának módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

2 A Szenátus RH/61-2/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabálya jóváhagyásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 22-i hatállyal jóváhagyja a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabályát. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

3 A Szenátus RH/61-3/2014. sz. a Népzene- és népikultúra-tanár szak indítási kérelmének elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és elfogadja a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanár szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján a Zenei Intézet és a Bessenyei György Tanárképző központ által elkészített osztatlan tanárképzés szak indítási kérelmét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Népzene- és népikultúra-tanár Nyíregyháza, január 21.

4 A Szenátus RH/61-4/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

5 A Szenátus RH/61-5/2014. sz. A Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetébe adjunktus munkakörre érkezett pályázatok rangsorolásáról január 21. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetébe adjunktus munkakörre beérkezett pályázatokat: 1. ranghely: Szilágyi Gyula 14 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Gyenge Enikő 0 igen, 13 nem szavazat Nyíregyháza, január 21.

6 A Szenátus RH/61-6/2014. sz. a Diákjóléti Albizottság tagjainak megválasztásáról január 21. A Szenátus január 22-i hatállyal a Diákjóléti Albizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: Oktató tagok: Dr. Kovács Zoltán adjunktus Agrár képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Bölcsészettudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Kozmáné Petrilla Gréta adjunktus Gazdaságtudományok képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Eichinger László mérnöktanár Informatika képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Páy Gábor főiskolai tanár Műszaki képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Havasi Tamás főiskolai docens Művészetközvetítés képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Sitkuné Görömbei Cecília főiskolai docens Pedagógusképzés képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Hegedüs Ferenc főiskolai docens Sporttudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Onder Csaba főiskolai tanár Társadalomtudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Sütő László főiskolai docens Természettudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem

7 Hallgató tagok: Haála Regő Hetei Norbert Kádár Kinga Kavasánszki Péter Ling Gabriella Nagy Arabella Henrietta Pivarnyik Gréta Radvánszki Tamás Szutor Attila Zajácz Nikoletta Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 13 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottság a megalakulását követő 15 munkanapon belül köteles alakuló ülést tartani és azon maguk közül elnököt választani. Az elnök személyéről szóló döntésről írásban tájékoztatni kell az intézmény át. A bizottság jogkörét a TJSZ, valamint a bizottság által kialakított bizottsági ügyrend tartalmazza, amely ügyrendet a bizottság fogad el és a Szenátus hagy jóvá. A bizottság oktató tagjainak megbízása január 22. napjától január 21. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. A bizottság hallgatói tagjainak megbízása január 22. napjától január 21. napjáig érvényes. A megbízás a határozott időtartam alatt megszűnik: a hallgató aktív hallgatói jogviszonya megszűnésének napján, a Hallgatói Önkormányzati Testületben betöltött tisztségviselői pozíció megszűnésének napján, a megbízás visszavonásának napján, a hallgató általi lemondás esetén. Nyíregyháza, január 21.

8 A Szenátus RH/61-7/2014. sz. a Minőségirányítási kézikönyv módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Minőségirányítási kézikönyv módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

9 A Szenátus RH/61-8/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

10 A Szenátus RH/61-9/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola kutatási folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola kutatási folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 2. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

11 A Szenátus RH/61-10/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

12 A Szenátus RH/61-11/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola szolgáltatási folyamatszabályozása hatálya felfüggesztésének elfogadásáról január 21. A Szenátus január 22-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola szolgáltatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 3. melléklete) dokumentum átdolgozásáig történő felfüggesztését. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

13 A Szenátus RH/61-12/2014. sz. A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Partiumi Tudáscentrum ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

14 A Szenátus RH/61-13/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi elemi költségvetésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola évi elemi költségvetését e Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

15 A Szenátus RH/61-14/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évre szóló éves beszámoló könyvviteli mérlegének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola december 31-i fordulónapra összeállított könyvviteli mérlegét e Ft-os mérlegfőösszeggel, valamint e Ft tartalékkal. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

16 A Szenátus RH/61-15/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi kötelezettségvállalási tervének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola költségvetési évre vonatkozó kötelezettségvállalási tervét. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

17 A Szenátus RH/61-16/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

18 A Szenátus RH/61-17/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

19 A Szenátus RH/61-18/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

20 A Szenátus RH/61-19/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és az Evangélikus Roma Szakkollégium közötti együttműködési keret-megállapodás megkötésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi és az Evangélikus Roma Szakkollégium közötti együttműködési keret-megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

21 A Szenátus RH/61-20/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

22 A Szenátus RH/61-21/2014. sz. további jogviszonyok létesítéséhez való hozzájárulásról február 28. A Szenátus hozzájárul ahhoz, hogy szeptember 1. napjától a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Karán (Románia) óraadó oktatóként további jogviszonyt létesítsenek: Dr. Páy Gábor főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Dezső Gergely főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Ferenczi István adjunktus (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Ormos László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Sikolya László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

23 A Szenátus RH/61-22/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola főtitkár-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola főtitkár-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat. 1. ranghely: Dr. Pintér Anikó 15 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Dr. Csikai Brigitta 0 igen, 14 nem szavazat 3. ranghely: Vadné dr. Berta Mariann 0 igen, 15 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

24 A Szenátus RH/61-23/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola PTC igazgató vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázat rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola PTC igazgató vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatot. 1. ranghely: Dr. Hegedűs László Zsigmond 15 igen, 0 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

25 A Szenátus RH/61-24/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat. 1. ranghely: Varga Lászlóné 15 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Magyar László Gyula 0 igen, 14 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

26 A Szenátus RH/61-25/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola állandó bizottságaiba új elnökök és tagok megválasztásáról február 28. A Szenátus március 3-i hatállyal az Intézetigazgatói Értekezlet, a bizottság elnöke, valamint a Hallgatói Önkormányzati Testület javaslatára a Nyíregyházi Főiskola állandó bizottságainak új elnökeit és tagjait az alábbiak szerint választja meg: Fegyelmi Albizottság Kun Benedek helyett Borbély Ádám (HÖT) Kovács László helyett Hetei Norbert (HÖT) Kádár Péter helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Tanulmányi Albizottság Pállné dr. Lakatos Ilona helyett Dr. Uri Zsuzsanna főiskolai docens (agrár képzési terület) elnök Dr. Orosz Csaba adjunktus (művészetközvetítés képzési terület) Dr. Szakál Zoltán helyett Dr. Nagy Zsuzsanna adjunktus (gazdaságtudományok képzési terület) Dr. Holik Ildikó helyett Dr. Nagy Edit főiskolai docens (társadalomtudomány képzési terület) Kun Benedek helyett Kádár Kinga (HÖT) Albert György helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Kálmándi Sándor helyett Borbély Ádám (HÖT) Kovács László helyett Mezővári Dénes (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem

27 Kiadványozási Bizottság Vadné Kokovay Zsuzsanna főiskolai könyvtárigazgató elnök Szavazatok: 14 igen, 0 nem Tagok: Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens (Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet) Dr. Pornói Imre főiskolai tanár (Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) Dr. Sikolya László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Kádár Kinga (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szociális Bizottság Csekéné Prof. Dr. habil. Jónás Erzsébet helyett Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár (Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) elnök Szavazatok: 14 igen, 0 nem Üdülési Albizottság Csekéné Prof. Dr. habil. Jónás Erzsébet helyett Berencsiné Palcsák Bernadett (Rektori Titkárság) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Diákjóléti Albizottság Dr. Onder Csaba helyett Dr. Mohácsi Márta adjunktus (társadalomtudomány képzési terület) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság Kádár Péter helyett Zajácz Nikoletta (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Kun Benedek helyett Nagy Arabella Henrietta (HÖT) Kádár Péter helyett Zajácz Nikoletta (HÖT) Kovács László helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem

28 Informatikai Bizottság Bárány Pál helyett Kecskés Péter István (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Kollégiumi Bizottság Kovács László helyett Hetei Norbert (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottságok elnökeinek és tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. A bizottságok hallgatói tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás a határozott időtartam alatt megszűnik: a hallgató aktív hallgatói jogviszonya megszűnésének napján, a Hallgatói Önkormányzati Testületben betöltött tisztségviselői pozíció megszűnésének napján, a megbízás visszavonásának napján, a hallgató általi lemondás esetén. Nyíregyháza, február 28.

29 A Szenátus RH/61-26/2014. sz. az Elismerési Bizottság létrehozásáról, elnökének és tagjainak megválasztásáról február 28. A Szenátus március 3-i hatállyal létrehozza az Elismerési Bizottságot, melynek elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg: Elnök: Dr. Kovács Zoltán oktatási helyettes Tagok: Ferencziné dr. Ács Ildikó főiskolai tanár, intézetigazgató (Zenei Intézet) Dr. Pintér Anikó jogtanácsos (Rektori Hivatal) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottság feladatait, jogköreit, valamint az elismerési eljárás rendjét a bizottság által kialakított ügyrend tartalmazza, melyet a bizottság fogad el és a Szenátus hagy jóvá. A bizottság tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. Nyíregyháza, február 28.

30 A Szenátus RH/61-27/2014. sz. a Diákjóléti Albizottság ügyrendjének jóváhagyásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal jóváhagyja a Diákjóléti Albizottság ügyrendjét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

31 A Szenátus RH/61-28/2014. sz. az Etikai Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal jóváhagyja az Etikai Bizottság ügyrendjét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

32 A Szenátus RH/61-29/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő okirat megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

33 A Szenátus RH/61-30/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola évi költségvetési beszámoló szöveges indoklását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

34 A Szenátus RH/61-31/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi közbeszerzési tervének tudomásulvételéről április 8. A Szenátus megismerte és tudomásul veszi a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság által elkészített, a gazdasági főigazgató által jóváhagyott, a Nyíregyházi Főiskola évi közbeszerzési tervét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

35 A Szenátus RH/61-32/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

36 A Szenátus RH/61-33/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

37 A Szenátus RH/61-34/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

38 A Szenátus RH/61-35/2014. sz. a Belső ellenőrzési kézikönyv módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Belső ellenőrzési kézikönyv módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

39 A Szenátus RH/61-36/2014. sz. a Belső kontroll kézikönyv módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Belső kontroll kézikönyv módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

40 A Szenátus RH/61-37/2014. sz. A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Partiumi Tudáscentrum ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

41 A Szenátus RH/61-38/2014. sz. a Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ és Kiadó ügyrendje módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ és Kiadó ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

42 A Szenátus RH/61-39/2014. sz. az Elismerési Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal jóváhagyja az Elismerési Bizottság ügyrendjét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

43 A Szenátus RH/61-40/2014. sz. az Óvodapedagógus alapképzési szak indítási kérelmének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Tanítóképző Intézet Intézeti Értekezletének TKI/1-11/2014. sz., valamint az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendeletben rögzített KKK alapján elkészített alapképzési szak indítási kérelmét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Óvodapedagógus Nyíregyháza, április 8.

44 A Szenátus RH/61-41/2014. sz. hozzájárulás akkreditációban tantárgyfelelősként való részvételhez április 8. A Szenátus hozzájárul ahhoz, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új Agrártudományi Karának (Sepsiszentgyörgy, Románia) akkreditációjában tantárgyfelelősként a Műszaki és Agrártudományi Intézet alábbi oktatói részt vegyenek: Dr. habil Kalmár Imre főiskolai tanár Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

45 A Szenátus RH/61-42/2014. sz. főiskolai elismerő cím odaítéléséről A szenátusi ülés ideje: április 8. A Szenátus az alábbi főiskolai elismerő cím odaítéléséről döntött: Külső személy elismerése Címzetes főiskolai docensi cím Laborczi Géza óraadó, evangélikus lelkész (Társadalom- és Kultúratudományi Intézet) Szavazatok: 13 igen, 0 nem Nyíregyháza, április 8.

46 A Szenátus RH/61-43/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (közösségi szolgálat végrehajtására küldő intézmény: Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

47 A Szenátus RH/61-44/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a TRÉNER Repülőgépvezető-oktató, Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a TRÉNER Repülőgépvezetőoktató, Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

48 A Szenátus RH/61-45/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus az RH/61-29/2014. határozatát visszavonja, és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalt okirat megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

49 A Szenátus RH/61-46/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

50 A Szenátus RH/61-47/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

51 A Szenátus RH/61-48/2014. sz. a Szabályzat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Szabályzat vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

52 A Szenátus RH/61-49/2014. sz. a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

53 A Szenátus RH/61-50/2014. sz. a Hallgatói jogorvoslati szabályzat módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Hallgatói jogorvoslati szabályzat módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

54 A Szenátus RH/61-51/2014. sz. az Agrár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Intézet ügyrendjének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja az Agrár és Molekuláris Kutatóés Szolgáltató Intézet ügyrendjét. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

55 A Szenátus RH/61-52/2014. sz. a Campus Kollégium ügyrendje módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Campus Kollégium ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

56 A Szenátus RH/61-53/2014. sz. a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó kollégiumi díjak elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó kollégiumi díjakat. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

57 A Szenátus RH/61-54/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Microsoft Corporation közötti együttműködési keretmegállapodás megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Microsoft Corporation közötti együttműködési keret-megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

58 A Szenátus RH/61-55/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

59 A Szenátus RH/61-56/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (küldő intézmény: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

60 A Szenátus RH/61-57/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (küldő intézmény: Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

61 A Szenátus RH/61-58/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium továbbképzési programjának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium továbbképzési programját. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

62 A Szenátus RH/61-59/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola továbbképzési programjának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola továbbképzési programját. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

63 A Szenátus RH/61-60/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a tanulók által szabadon választható tantárgyakról szóló tájékoztató jóváhagyásáról május 13. A Szenátus megismerte és jóváhagyja a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a tanulók által szabadon választható tantárgyakról szóló tájékoztatót. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai elnökének és tagjainak megbízása 2016. február 28. napjáig szól. A közalkalmazott tagok megbízása

Részletesebben

15. A Nyíregyházi Főiskola és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közötti együttműködési

15. A Nyíregyházi Főiskola és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közötti együttműködési IHK/84-21/2015. Halkóné/Berencsiné A SZENÁTUS TAGJAINAK, A SZENÁTUS ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAINAK ÉS TÁJÉKOZTATÁSUL A FŐISKOLAI BIZOTTSÁGOK ELNÖKEINEK Kedves Kolléganő, Kedves Kolléga! Értesítem, hogy a Szenátus

Részletesebben

A Szenátus RH/41-1/2013. sz. határozata

A Szenátus RH/41-1/2013. sz. határozata A Szenátus RH/41-1/2013. sz. a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadásáról 2013. január 22. A Szenátus megismerte és 2013. január 24-jei hatállyal elfogadja a Nyíregyházi

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

2. Az ügyviteli-ügyintézési helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

2. Az ügyviteli-ügyintézési helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B A Nyíregyházi Főiskola Kiadványozási Bizottságának Ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Kiadványozási Bizottsága (a továbbiakban: FKB) a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa által létrehozott, jogi személyiséggel

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

a Szenátus I/2-2/3/1/2009. sz. határozata

a Szenátus I/2-2/3/1/2009. sz. határozata a Szenátus I/2-2/3/1/2009. sz. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kiegészítéséről A szenátusi ülés ideje: 2009. január 20. A határozat szövege A Szenátus megismerte, és 2009. január 21-i hatállyal elfogadja

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai elnökének és közalkalmazott tagjainak megbízása visszavonásig, de legkésőbb 2015. szeptember

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának Ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának Ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának Ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Tudományos Tanácsa (a továbbiakban: NYF TT) a NYF Szenátusa által létrehozott, jogi személyiséggel

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

1/2008. (IV. 1.) határozat

1/2008. (IV. 1.) határozat 1/2008. (IV. 1.) határozat A Szenátus jóváhagyja az adóigazgatási szakügyintéző (55 344 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, az adóigazgatási szakügyintéző (55 344 01 0010

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV 2012. ÉV 2012.02.28. 2012/1/1. 2012.02.28. 2012/1/2. a 2012/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai és ; Döntés a kollégiumi jelentkezések elbírálásának a rendjéről szóló szabályzat módosításáról; 2012.02.28.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig)

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatot a Szenátus az I/2-2/68/2007. (nov. 27.) és az I/2-2/78/2007.(dec.19.)

Részletesebben

A Szenátus RH/26-1/2012. sz. határozata

A Szenátus RH/26-1/2012. sz. határozata A Szenátus RH/26-1/2012. sz. a Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyásáról 2012. január 10. A Szenátus megismerte és 2012.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ Tar ta lom jegy zék 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1009/2012. (I. 23.) Korm.

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében.

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében. 2014. évi határozatok kivonata 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása 1095/2014.02.10. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött Dr.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: A Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

A Szenátus RH/55-1/2011. sz. határozata

A Szenátus RH/55-1/2011. sz. határozata A Szenátus RH/55-1/2011. sz. az Intézményakkreditációs önértékelési jelentés elfogadásáról 2011. január 28. A Szenátus megismerte és elfogadja az Intézményakkreditációs önértékelési jelentést. Szavazatok:

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 236/2002. (X.7.) számú h a t á r o z a t a a 2002/2003-as tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET (TFI) ÜGYRENDJE

TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET (TFI) ÜGYRENDJE A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET (TFI) ÜGYRENDJE 1. Az Intézet neve: 1. Általános rendelkezések Turizmus és Földrajztudományi Intézet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2014. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2014. ÉV 2014. ÉV 2014.02.25. 2014/1/1. A 2014/1 sz. Szenátusi ülés je; 2014.02.25. 2014/1/2. A 2014/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai; 2014.02.25. 2014/1/3. 2014.02.25. 2014/1/4. 2014.02.25. 2014/1/5. 2014.02.25.

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Iskolai nevelésben, oktatásban, foglalkoztatásban résztvevő pedagógusok

Iskolai nevelésben, oktatásban, foglalkoztatásban résztvevő pedagógusok Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4002 Debrecen, Napraforgó utca 59. Fenntartó: JÓ RITMUS Mővészeti Nevelésért Alapítvány Iskolai nevelésben, oktatásban,

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben