A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata"

Átírás

1 A Szenátus RH/61-1/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzata módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzatának módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

2 A Szenátus RH/61-2/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabálya jóváhagyásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 22-i hatállyal jóváhagyja a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabályát. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

3 A Szenátus RH/61-3/2014. sz. a Népzene- és népikultúra-tanár szak indítási kérelmének elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és elfogadja a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanár szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján a Zenei Intézet és a Bessenyei György Tanárképző központ által elkészített osztatlan tanárképzés szak indítási kérelmét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Népzene- és népikultúra-tanár Nyíregyháza, január 21.

4 A Szenátus RH/61-4/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

5 A Szenátus RH/61-5/2014. sz. A Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetébe adjunktus munkakörre érkezett pályázatok rangsorolásáról január 21. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetébe adjunktus munkakörre beérkezett pályázatokat: 1. ranghely: Szilágyi Gyula 14 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Gyenge Enikő 0 igen, 13 nem szavazat Nyíregyháza, január 21.

6 A Szenátus RH/61-6/2014. sz. a Diákjóléti Albizottság tagjainak megválasztásáról január 21. A Szenátus január 22-i hatállyal a Diákjóléti Albizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: Oktató tagok: Dr. Kovács Zoltán adjunktus Agrár képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Bölcsészettudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Kozmáné Petrilla Gréta adjunktus Gazdaságtudományok képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Eichinger László mérnöktanár Informatika képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Páy Gábor főiskolai tanár Műszaki képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Havasi Tamás főiskolai docens Művészetközvetítés képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Sitkuné Görömbei Cecília főiskolai docens Pedagógusképzés képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Hegedüs Ferenc főiskolai docens Sporttudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Onder Csaba főiskolai tanár Társadalomtudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Sütő László főiskolai docens Természettudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem

7 Hallgató tagok: Haála Regő Hetei Norbert Kádár Kinga Kavasánszki Péter Ling Gabriella Nagy Arabella Henrietta Pivarnyik Gréta Radvánszki Tamás Szutor Attila Zajácz Nikoletta Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 13 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottság a megalakulását követő 15 munkanapon belül köteles alakuló ülést tartani és azon maguk közül elnököt választani. Az elnök személyéről szóló döntésről írásban tájékoztatni kell az intézmény át. A bizottság jogkörét a TJSZ, valamint a bizottság által kialakított bizottsági ügyrend tartalmazza, amely ügyrendet a bizottság fogad el és a Szenátus hagy jóvá. A bizottság oktató tagjainak megbízása január 22. napjától január 21. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. A bizottság hallgatói tagjainak megbízása január 22. napjától január 21. napjáig érvényes. A megbízás a határozott időtartam alatt megszűnik: a hallgató aktív hallgatói jogviszonya megszűnésének napján, a Hallgatói Önkormányzati Testületben betöltött tisztségviselői pozíció megszűnésének napján, a megbízás visszavonásának napján, a hallgató általi lemondás esetén. Nyíregyháza, január 21.

8 A Szenátus RH/61-7/2014. sz. a Minőségirányítási kézikönyv módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Minőségirányítási kézikönyv módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

9 A Szenátus RH/61-8/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

10 A Szenátus RH/61-9/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola kutatási folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola kutatási folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 2. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

11 A Szenátus RH/61-10/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

12 A Szenátus RH/61-11/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola szolgáltatási folyamatszabályozása hatálya felfüggesztésének elfogadásáról január 21. A Szenátus január 22-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola szolgáltatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 3. melléklete) dokumentum átdolgozásáig történő felfüggesztését. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

13 A Szenátus RH/61-12/2014. sz. A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Partiumi Tudáscentrum ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

14 A Szenátus RH/61-13/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi elemi költségvetésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola évi elemi költségvetését e Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

15 A Szenátus RH/61-14/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évre szóló éves beszámoló könyvviteli mérlegének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola december 31-i fordulónapra összeállított könyvviteli mérlegét e Ft-os mérlegfőösszeggel, valamint e Ft tartalékkal. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

16 A Szenátus RH/61-15/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi kötelezettségvállalási tervének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola költségvetési évre vonatkozó kötelezettségvállalási tervét. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

17 A Szenátus RH/61-16/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

18 A Szenátus RH/61-17/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

19 A Szenátus RH/61-18/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

20 A Szenátus RH/61-19/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és az Evangélikus Roma Szakkollégium közötti együttműködési keret-megállapodás megkötésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi és az Evangélikus Roma Szakkollégium közötti együttműködési keret-megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

21 A Szenátus RH/61-20/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

22 A Szenátus RH/61-21/2014. sz. további jogviszonyok létesítéséhez való hozzájárulásról február 28. A Szenátus hozzájárul ahhoz, hogy szeptember 1. napjától a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Karán (Románia) óraadó oktatóként további jogviszonyt létesítsenek: Dr. Páy Gábor főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Dezső Gergely főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Ferenczi István adjunktus (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Ormos László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Sikolya László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

23 A Szenátus RH/61-22/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola főtitkár-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola főtitkár-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat. 1. ranghely: Dr. Pintér Anikó 15 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Dr. Csikai Brigitta 0 igen, 14 nem szavazat 3. ranghely: Vadné dr. Berta Mariann 0 igen, 15 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

24 A Szenátus RH/61-23/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola PTC igazgató vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázat rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola PTC igazgató vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatot. 1. ranghely: Dr. Hegedűs László Zsigmond 15 igen, 0 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

25 A Szenátus RH/61-24/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat. 1. ranghely: Varga Lászlóné 15 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Magyar László Gyula 0 igen, 14 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

26 A Szenátus RH/61-25/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola állandó bizottságaiba új elnökök és tagok megválasztásáról február 28. A Szenátus március 3-i hatállyal az Intézetigazgatói Értekezlet, a bizottság elnöke, valamint a Hallgatói Önkormányzati Testület javaslatára a Nyíregyházi Főiskola állandó bizottságainak új elnökeit és tagjait az alábbiak szerint választja meg: Fegyelmi Albizottság Kun Benedek helyett Borbély Ádám (HÖT) Kovács László helyett Hetei Norbert (HÖT) Kádár Péter helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Tanulmányi Albizottság Pállné dr. Lakatos Ilona helyett Dr. Uri Zsuzsanna főiskolai docens (agrár képzési terület) elnök Dr. Orosz Csaba adjunktus (művészetközvetítés képzési terület) Dr. Szakál Zoltán helyett Dr. Nagy Zsuzsanna adjunktus (gazdaságtudományok képzési terület) Dr. Holik Ildikó helyett Dr. Nagy Edit főiskolai docens (társadalomtudomány képzési terület) Kun Benedek helyett Kádár Kinga (HÖT) Albert György helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Kálmándi Sándor helyett Borbély Ádám (HÖT) Kovács László helyett Mezővári Dénes (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem

27 Kiadványozási Bizottság Vadné Kokovay Zsuzsanna főiskolai könyvtárigazgató elnök Szavazatok: 14 igen, 0 nem Tagok: Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens (Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet) Dr. Pornói Imre főiskolai tanár (Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) Dr. Sikolya László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Kádár Kinga (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szociális Bizottság Csekéné Prof. Dr. habil. Jónás Erzsébet helyett Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár (Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) elnök Szavazatok: 14 igen, 0 nem Üdülési Albizottság Csekéné Prof. Dr. habil. Jónás Erzsébet helyett Berencsiné Palcsák Bernadett (Rektori Titkárság) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Diákjóléti Albizottság Dr. Onder Csaba helyett Dr. Mohácsi Márta adjunktus (társadalomtudomány képzési terület) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság Kádár Péter helyett Zajácz Nikoletta (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Kun Benedek helyett Nagy Arabella Henrietta (HÖT) Kádár Péter helyett Zajácz Nikoletta (HÖT) Kovács László helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem

28 Informatikai Bizottság Bárány Pál helyett Kecskés Péter István (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Kollégiumi Bizottság Kovács László helyett Hetei Norbert (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottságok elnökeinek és tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. A bizottságok hallgatói tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás a határozott időtartam alatt megszűnik: a hallgató aktív hallgatói jogviszonya megszűnésének napján, a Hallgatói Önkormányzati Testületben betöltött tisztségviselői pozíció megszűnésének napján, a megbízás visszavonásának napján, a hallgató általi lemondás esetén. Nyíregyháza, február 28.

29 A Szenátus RH/61-26/2014. sz. az Elismerési Bizottság létrehozásáról, elnökének és tagjainak megválasztásáról február 28. A Szenátus március 3-i hatállyal létrehozza az Elismerési Bizottságot, melynek elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg: Elnök: Dr. Kovács Zoltán oktatási helyettes Tagok: Ferencziné dr. Ács Ildikó főiskolai tanár, intézetigazgató (Zenei Intézet) Dr. Pintér Anikó jogtanácsos (Rektori Hivatal) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottság feladatait, jogköreit, valamint az elismerési eljárás rendjét a bizottság által kialakított ügyrend tartalmazza, melyet a bizottság fogad el és a Szenátus hagy jóvá. A bizottság tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. Nyíregyháza, február 28.

30 A Szenátus RH/61-27/2014. sz. a Diákjóléti Albizottság ügyrendjének jóváhagyásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal jóváhagyja a Diákjóléti Albizottság ügyrendjét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

31 A Szenátus RH/61-28/2014. sz. az Etikai Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal jóváhagyja az Etikai Bizottság ügyrendjét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

32 A Szenátus RH/61-29/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő okirat megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

33 A Szenátus RH/61-30/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola évi költségvetési beszámoló szöveges indoklását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

34 A Szenátus RH/61-31/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi közbeszerzési tervének tudomásulvételéről április 8. A Szenátus megismerte és tudomásul veszi a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság által elkészített, a gazdasági főigazgató által jóváhagyott, a Nyíregyházi Főiskola évi közbeszerzési tervét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

35 A Szenátus RH/61-32/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

36 A Szenátus RH/61-33/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

37 A Szenátus RH/61-34/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

38 A Szenátus RH/61-35/2014. sz. a Belső ellenőrzési kézikönyv módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Belső ellenőrzési kézikönyv módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

39 A Szenátus RH/61-36/2014. sz. a Belső kontroll kézikönyv módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Belső kontroll kézikönyv módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

40 A Szenátus RH/61-37/2014. sz. A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Partiumi Tudáscentrum ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

41 A Szenátus RH/61-38/2014. sz. a Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ és Kiadó ügyrendje módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ és Kiadó ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

42 A Szenátus RH/61-39/2014. sz. az Elismerési Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal jóváhagyja az Elismerési Bizottság ügyrendjét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

43 A Szenátus RH/61-40/2014. sz. az Óvodapedagógus alapképzési szak indítási kérelmének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Tanítóképző Intézet Intézeti Értekezletének TKI/1-11/2014. sz., valamint az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendeletben rögzített KKK alapján elkészített alapképzési szak indítási kérelmét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Óvodapedagógus Nyíregyháza, április 8.

44 A Szenátus RH/61-41/2014. sz. hozzájárulás akkreditációban tantárgyfelelősként való részvételhez április 8. A Szenátus hozzájárul ahhoz, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új Agrártudományi Karának (Sepsiszentgyörgy, Románia) akkreditációjában tantárgyfelelősként a Műszaki és Agrártudományi Intézet alábbi oktatói részt vegyenek: Dr. habil Kalmár Imre főiskolai tanár Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

45 A Szenátus RH/61-42/2014. sz. főiskolai elismerő cím odaítéléséről A szenátusi ülés ideje: április 8. A Szenátus az alábbi főiskolai elismerő cím odaítéléséről döntött: Külső személy elismerése Címzetes főiskolai docensi cím Laborczi Géza óraadó, evangélikus lelkész (Társadalom- és Kultúratudományi Intézet) Szavazatok: 13 igen, 0 nem Nyíregyháza, április 8.

46 A Szenátus RH/61-43/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (közösségi szolgálat végrehajtására küldő intézmény: Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

47 A Szenátus RH/61-44/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a TRÉNER Repülőgépvezető-oktató, Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a TRÉNER Repülőgépvezetőoktató, Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

48 A Szenátus RH/61-45/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus az RH/61-29/2014. határozatát visszavonja, és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalt okirat megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

49 A Szenátus RH/61-46/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

50 A Szenátus RH/61-47/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

51 A Szenátus RH/61-48/2014. sz. a Szabályzat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Szabályzat vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

52 A Szenátus RH/61-49/2014. sz. a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

53 A Szenátus RH/61-50/2014. sz. a Hallgatói jogorvoslati szabályzat módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Hallgatói jogorvoslati szabályzat módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

54 A Szenátus RH/61-51/2014. sz. az Agrár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Intézet ügyrendjének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja az Agrár és Molekuláris Kutatóés Szolgáltató Intézet ügyrendjét. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

55 A Szenátus RH/61-52/2014. sz. a Campus Kollégium ügyrendje módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Campus Kollégium ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

56 A Szenátus RH/61-53/2014. sz. a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó kollégiumi díjak elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó kollégiumi díjakat. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

57 A Szenátus RH/61-54/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Microsoft Corporation közötti együttműködési keretmegállapodás megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Microsoft Corporation közötti együttműködési keret-megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

58 A Szenátus RH/61-55/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

59 A Szenátus RH/61-56/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (küldő intézmény: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

60 A Szenátus RH/61-57/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (küldő intézmény: Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

61 A Szenátus RH/61-58/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium továbbképzési programjának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium továbbképzési programját. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

62 A Szenátus RH/61-59/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola továbbképzési programjának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola továbbképzési programját. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

63 A Szenátus RH/61-60/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a tanulók által szabadon választható tantárgyakról szóló tájékoztató jóváhagyásáról május 13. A Szenátus megismerte és jóváhagyja a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a tanulók által szabadon választható tantárgyakról szóló tájékoztatót. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

a Szenátus I/2-2/3/1/2009. sz. határozata

a Szenátus I/2-2/3/1/2009. sz. határozata a Szenátus I/2-2/3/1/2009. sz. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kiegészítéséről A szenátusi ülés ideje: 2009. január 20. A határozat szövege A Szenátus megismerte, és 2009. január 21-i hatállyal elfogadja

Részletesebben

A Szenátus RH/26-1/2012. sz. határozata

A Szenátus RH/26-1/2012. sz. határozata A Szenátus RH/26-1/2012. sz. a Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyásáról 2012. január 10. A Szenátus megismerte és 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának Ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának Ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának Ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Tudományos Tanácsa (a továbbiakban: NYF TT) a NYF Szenátusa által létrehozott, jogi személyiséggel

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

A Szenátus RH/55-1/2011. sz. határozata

A Szenátus RH/55-1/2011. sz. határozata A Szenátus RH/55-1/2011. sz. az Intézményakkreditációs önértékelési jelentés elfogadásáról 2011. január 28. A Szenátus megismerte és elfogadja az Intézményakkreditációs önértékelési jelentést. Szavazatok:

Részletesebben

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében.

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében. 2014. évi határozatok kivonata 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása 1095/2014.02.10. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött Dr.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Tanárképző Intézet Neveléstudományi Intézeti Tanszék DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ MTA Pedagógiai Bizottsága tagja (2002-től); Országos Köznevelési Tanács tagja (2001-2006);

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2014. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2014. ÉV 2014. ÉV 2014.02.25. 2014/1/1. A 2014/1 sz. Szenátusi ülés je; 2014.02.25. 2014/1/2. A 2014/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai; 2014.02.25. 2014/1/3. 2014.02.25. 2014/1/4. 2014.02.25. 2014/1/5. 2014.02.25.

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz.

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva: 2003. 12.19. Utolsó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Nyíregyházi Főiskola tudományos turisztikai konferenciát szervez 2010. május 20-21-én Nyíregyházán a Városháza Krúdy termében

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

T/5050. számú törvényjavaslat

T/5050. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5050. számú törvényjavaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

2008. január 9. üléspótló körözvény. 2008. január 24.

2008. január 9. üléspótló körözvény. 2008. január 24. 2008. január 9. üléspótló körözvény 1/2008. sz. határozat: A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Alapító Okirat módosítását. Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 4 nem szavazott, 1 tartózkodás. 2008. január

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2008. évi taggyűlési határozatok: 1/2008. (VI.30.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Alapítói a társaságot

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VITÉZ JÁNOS TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT OKTATÁSKOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2014/2015. tanév

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Iskolai nevelésben, oktatásban, foglalkoztatásban résztvevő pedagógusok

Iskolai nevelésben, oktatásban, foglalkoztatásban résztvevő pedagógusok Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4002 Debrecen, Napraforgó utca 59. Fenntartó: JÓ RITMUS Mővészeti Nevelésért Alapítvány Iskolai nevelésben, oktatásban,

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2009. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2009. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 159/2009. (VI. 29.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarúgó és Kosárlabda Akadémiájának és a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben