A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata"

Átírás

1 A Szenátus RH/61-1/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzata módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzatának módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

2 A Szenátus RH/61-2/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabálya jóváhagyásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 22-i hatállyal jóváhagyja a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabályát. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

3 A Szenátus RH/61-3/2014. sz. a Népzene- és népikultúra-tanár szak indítási kérelmének elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és elfogadja a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanár szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján a Zenei Intézet és a Bessenyei György Tanárképző központ által elkészített osztatlan tanárképzés szak indítási kérelmét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Népzene- és népikultúra-tanár Nyíregyháza, január 21.

4 A Szenátus RH/61-4/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

5 A Szenátus RH/61-5/2014. sz. A Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetébe adjunktus munkakörre érkezett pályázatok rangsorolásáról január 21. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetébe adjunktus munkakörre beérkezett pályázatokat: 1. ranghely: Szilágyi Gyula 14 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Gyenge Enikő 0 igen, 13 nem szavazat Nyíregyháza, január 21.

6 A Szenátus RH/61-6/2014. sz. a Diákjóléti Albizottság tagjainak megválasztásáról január 21. A Szenátus január 22-i hatállyal a Diákjóléti Albizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: Oktató tagok: Dr. Kovács Zoltán adjunktus Agrár képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Bölcsészettudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Kozmáné Petrilla Gréta adjunktus Gazdaságtudományok képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Eichinger László mérnöktanár Informatika képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Páy Gábor főiskolai tanár Műszaki képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Havasi Tamás főiskolai docens Művészetközvetítés képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Sitkuné Görömbei Cecília főiskolai docens Pedagógusképzés képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Hegedüs Ferenc főiskolai docens Sporttudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Onder Csaba főiskolai tanár Társadalomtudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem Dr. Sütő László főiskolai docens Természettudomány képzési terület Szavazatok: 14 igen, 0 nem

7 Hallgató tagok: Haála Regő Hetei Norbert Kádár Kinga Kavasánszki Péter Ling Gabriella Nagy Arabella Henrietta Pivarnyik Gréta Radvánszki Tamás Szutor Attila Zajácz Nikoletta Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 13 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottság a megalakulását követő 15 munkanapon belül köteles alakuló ülést tartani és azon maguk közül elnököt választani. Az elnök személyéről szóló döntésről írásban tájékoztatni kell az intézmény át. A bizottság jogkörét a TJSZ, valamint a bizottság által kialakított bizottsági ügyrend tartalmazza, amely ügyrendet a bizottság fogad el és a Szenátus hagy jóvá. A bizottság oktató tagjainak megbízása január 22. napjától január 21. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. A bizottság hallgatói tagjainak megbízása január 22. napjától január 21. napjáig érvényes. A megbízás a határozott időtartam alatt megszűnik: a hallgató aktív hallgatói jogviszonya megszűnésének napján, a Hallgatói Önkormányzati Testületben betöltött tisztségviselői pozíció megszűnésének napján, a megbízás visszavonásának napján, a hallgató általi lemondás esetén. Nyíregyháza, január 21.

8 A Szenátus RH/61-7/2014. sz. a Minőségirányítási kézikönyv módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Minőségirányítási kézikönyv módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

9 A Szenátus RH/61-8/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

10 A Szenátus RH/61-9/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola kutatási folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola kutatási folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 2. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

11 A Szenátus RH/61-10/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

12 A Szenátus RH/61-11/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola szolgáltatási folyamatszabályozása hatálya felfüggesztésének elfogadásáról január 21. A Szenátus január 22-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola szolgáltatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 3. melléklete) dokumentum átdolgozásáig történő felfüggesztését. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

13 A Szenátus RH/61-12/2014. sz. A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje módosításának elfogadásáról január 21. A Szenátus megismerte és január 23-i hatállyal elfogadja a Partiumi Tudáscentrum ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, január 21.

14 A Szenátus RH/61-13/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi elemi költségvetésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola évi elemi költségvetését e Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

15 A Szenátus RH/61-14/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évre szóló éves beszámoló könyvviteli mérlegének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola december 31-i fordulónapra összeállított könyvviteli mérlegét e Ft-os mérlegfőösszeggel, valamint e Ft tartalékkal. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

16 A Szenátus RH/61-15/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi kötelezettségvállalási tervének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola költségvetési évre vonatkozó kötelezettségvállalási tervét. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

17 A Szenátus RH/61-16/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

18 A Szenátus RH/61-17/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

19 A Szenátus RH/61-18/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

20 A Szenátus RH/61-19/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és az Evangélikus Roma Szakkollégium közötti együttműködési keret-megállapodás megkötésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi és az Evangélikus Roma Szakkollégium közötti együttműködési keret-megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

21 A Szenátus RH/61-20/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról február 28. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

22 A Szenátus RH/61-21/2014. sz. további jogviszonyok létesítéséhez való hozzájárulásról február 28. A Szenátus hozzájárul ahhoz, hogy szeptember 1. napjától a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Karán (Románia) óraadó oktatóként további jogviszonyt létesítsenek: Dr. Páy Gábor főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Dezső Gergely főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Ferenczi István adjunktus (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Ormos László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Sikolya László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

23 A Szenátus RH/61-22/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola főtitkár-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola főtitkár-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat. 1. ranghely: Dr. Pintér Anikó 15 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Dr. Csikai Brigitta 0 igen, 14 nem szavazat 3. ranghely: Vadné dr. Berta Mariann 0 igen, 15 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

24 A Szenátus RH/61-23/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola PTC igazgató vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázat rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola PTC igazgató vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatot. 1. ranghely: Dr. Hegedűs László Zsigmond 15 igen, 0 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

25 A Szenátus RH/61-24/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatok rangsorolásáról február 28. A Szenátus megismerte és az alábbi szavazatszámokkal rangsorolta a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat. 1. ranghely: Varga Lászlóné 15 igen, 0 nem szavazat 2. ranghely: Magyar László Gyula 0 igen, 14 nem szavazat Nyíregyháza, február 28.

26 A Szenátus RH/61-25/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola állandó bizottságaiba új elnökök és tagok megválasztásáról február 28. A Szenátus március 3-i hatállyal az Intézetigazgatói Értekezlet, a bizottság elnöke, valamint a Hallgatói Önkormányzati Testület javaslatára a Nyíregyházi Főiskola állandó bizottságainak új elnökeit és tagjait az alábbiak szerint választja meg: Fegyelmi Albizottság Kun Benedek helyett Borbély Ádám (HÖT) Kovács László helyett Hetei Norbert (HÖT) Kádár Péter helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Tanulmányi Albizottság Pállné dr. Lakatos Ilona helyett Dr. Uri Zsuzsanna főiskolai docens (agrár képzési terület) elnök Dr. Orosz Csaba adjunktus (művészetközvetítés képzési terület) Dr. Szakál Zoltán helyett Dr. Nagy Zsuzsanna adjunktus (gazdaságtudományok képzési terület) Dr. Holik Ildikó helyett Dr. Nagy Edit főiskolai docens (társadalomtudomány képzési terület) Kun Benedek helyett Kádár Kinga (HÖT) Albert György helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Kálmándi Sándor helyett Borbély Ádám (HÖT) Kovács László helyett Mezővári Dénes (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem

27 Kiadványozási Bizottság Vadné Kokovay Zsuzsanna főiskolai könyvtárigazgató elnök Szavazatok: 14 igen, 0 nem Tagok: Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens (Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet) Dr. Pornói Imre főiskolai tanár (Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) Dr. Sikolya László főiskolai tanár (Műszaki és Agrártudományi Intézet) Kádár Kinga (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szociális Bizottság Csekéné Prof. Dr. habil. Jónás Erzsébet helyett Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár (Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) elnök Szavazatok: 14 igen, 0 nem Üdülési Albizottság Csekéné Prof. Dr. habil. Jónás Erzsébet helyett Berencsiné Palcsák Bernadett (Rektori Titkárság) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Diákjóléti Albizottság Dr. Onder Csaba helyett Dr. Mohácsi Márta adjunktus (társadalomtudomány képzési terület) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság Kádár Péter helyett Zajácz Nikoletta (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Kun Benedek helyett Nagy Arabella Henrietta (HÖT) Kádár Péter helyett Zajácz Nikoletta (HÖT) Kovács László helyett Kavasánszki Péter (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem

28 Informatikai Bizottság Bárány Pál helyett Kecskés Péter István (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Kollégiumi Bizottság Kovács László helyett Hetei Norbert (HÖT) Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottságok elnökeinek és tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. A bizottságok hallgatói tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás a határozott időtartam alatt megszűnik: a hallgató aktív hallgatói jogviszonya megszűnésének napján, a Hallgatói Önkormányzati Testületben betöltött tisztségviselői pozíció megszűnésének napján, a megbízás visszavonásának napján, a hallgató általi lemondás esetén. Nyíregyháza, február 28.

29 A Szenátus RH/61-26/2014. sz. az Elismerési Bizottság létrehozásáról, elnökének és tagjainak megválasztásáról február 28. A Szenátus március 3-i hatállyal létrehozza az Elismerési Bizottságot, melynek elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg: Elnök: Dr. Kovács Zoltán oktatási helyettes Tagok: Ferencziné dr. Ács Ildikó főiskolai tanár, intézetigazgató (Zenei Intézet) Dr. Pintér Anikó jogtanácsos (Rektori Hivatal) Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem Szavazatok: 14 igen, 0 nem A bizottság feladatait, jogköreit, valamint az elismerési eljárás rendjét a bizottság által kialakított ügyrend tartalmazza, melyet a bizottság fogad el és a Szenátus hagy jóvá. A bizottság tagjainak megbízása március 3. napjától szeptember 5. napjáig érvényes. A megbízás megszűnésének eseteiről a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. Nyíregyháza, február 28.

30 A Szenátus RH/61-27/2014. sz. a Diákjóléti Albizottság ügyrendjének jóváhagyásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal jóváhagyja a Diákjóléti Albizottság ügyrendjét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

31 A Szenátus RH/61-28/2014. sz. az Etikai Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról február 28. A Szenátus megismerte és március 3-i hatállyal jóváhagyja az Etikai Bizottság ügyrendjét. Szavazatok: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, február 28.

32 A Szenátus RH/61-29/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő okirat megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

33 A Szenátus RH/61-30/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola évi költségvetési beszámoló szöveges indoklását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

34 A Szenátus RH/61-31/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola évi közbeszerzési tervének tudomásulvételéről április 8. A Szenátus megismerte és tudomásul veszi a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság által elkészített, a gazdasági főigazgató által jóváhagyott, a Nyíregyházi Főiskola évi közbeszerzési tervét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

35 A Szenátus RH/61-32/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

36 A Szenátus RH/61-33/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

37 A Szenátus RH/61-34/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

38 A Szenátus RH/61-35/2014. sz. a Belső ellenőrzési kézikönyv módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Belső ellenőrzési kézikönyv módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

39 A Szenátus RH/61-36/2014. sz. a Belső kontroll kézikönyv módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Belső kontroll kézikönyv módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

40 A Szenátus RH/61-37/2014. sz. A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Partiumi Tudáscentrum ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

41 A Szenátus RH/61-38/2014. sz. a Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ és Kiadó ügyrendje módosításának elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal elfogadja a Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ és Kiadó ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

42 A Szenátus RH/61-39/2014. sz. az Elismerési Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról április 8. A Szenátus megismerte és április 10-i hatállyal jóváhagyja az Elismerési Bizottság ügyrendjét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

43 A Szenátus RH/61-40/2014. sz. az Óvodapedagógus alapképzési szak indítási kérelmének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Tanítóképző Intézet Intézeti Értekezletének TKI/1-11/2014. sz., valamint az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendeletben rögzített KKK alapján elkészített alapképzési szak indítási kérelmét. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Óvodapedagógus Nyíregyháza, április 8.

44 A Szenátus RH/61-41/2014. sz. hozzájárulás akkreditációban tantárgyfelelősként való részvételhez április 8. A Szenátus hozzájárul ahhoz, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új Agrártudományi Karának (Sepsiszentgyörgy, Románia) akkreditációjában tantárgyfelelősként a Műszaki és Agrártudományi Intézet alábbi oktatói részt vegyenek: Dr. habil Kalmár Imre főiskolai tanár Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

45 A Szenátus RH/61-42/2014. sz. főiskolai elismerő cím odaítéléséről A szenátusi ülés ideje: április 8. A Szenátus az alábbi főiskolai elismerő cím odaítéléséről döntött: Külső személy elismerése Címzetes főiskolai docensi cím Laborczi Géza óraadó, evangélikus lelkész (Társadalom- és Kultúratudományi Intézet) Szavazatok: 13 igen, 0 nem Nyíregyháza, április 8.

46 A Szenátus RH/61-43/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (közösségi szolgálat végrehajtására küldő intézmény: Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

47 A Szenátus RH/61-44/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a TRÉNER Repülőgépvezető-oktató, Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közötti együttműködési megállapodás megkötésének elfogadásáról április 8. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a TRÉNER Repülőgépvezetőoktató, Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közötti együttműködési megállapodás megkötését. Szavazatok: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, április 8.

48 A Szenátus RH/61-45/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetben történő megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus az RH/61-29/2014. határozatát visszavonja, és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola mint bérbeadó és az RB Szolgáltató Központ Kft. mint bérlő közötti bérleti szerződés 1. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalt okirat megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

49 A Szenátus RH/61-46/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

50 A Szenátus RH/61-47/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

51 A Szenátus RH/61-48/2014. sz. a Szabályzat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Szabályzat vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

52 A Szenátus RH/61-49/2014. sz. a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

53 A Szenátus RH/61-50/2014. sz. a Hallgatói jogorvoslati szabályzat módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Hallgatói jogorvoslati szabályzat módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

54 A Szenátus RH/61-51/2014. sz. az Agrár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Intézet ügyrendjének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja az Agrár és Molekuláris Kutatóés Szolgáltató Intézet ügyrendjét. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

55 A Szenátus RH/61-52/2014. sz. a Campus Kollégium ügyrendje módosításának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és május 15-i hatállyal elfogadja a Campus Kollégium ügyrendjének módosítását. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

56 A Szenátus RH/61-53/2014. sz. a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó kollégiumi díjak elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó kollégiumi díjakat. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

57 A Szenátus RH/61-54/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Microsoft Corporation közötti együttműködési keretmegállapodás megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Microsoft Corporation közötti együttműködési keret-megállapodás megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

58 A Szenátus RH/61-55/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

59 A Szenátus RH/61-56/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (küldő intézmény: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

60 A Szenátus RH/61-57/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötésének elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (küldő intézmény: Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) közötti együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolítására a Nyíregyházi Főiskola Tangazdaságában megkötését. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

61 A Szenátus RH/61-58/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium továbbképzési programjának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium továbbképzési programját. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

62 A Szenátus RH/61-59/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola továbbképzési programjának elfogadásáról május 13. A Szenátus megismerte és elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola továbbképzési programját. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

63 A Szenátus RH/61-60/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a tanulók által szabadon választható tantárgyakról szóló tájékoztató jóváhagyásáról május 13. A Szenátus megismerte és jóváhagyja a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a tanulók által szabadon választható tantárgyakról szóló tájékoztatót. Szavazatok: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Nyíregyháza, május 13.

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Főiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerű ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (II.18.) számú rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi kiállításrendező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben