Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül"

Átírás

1 Gyakorlatorientált képzés DL-modelljének bemutatása pilot-projekten keresztül 1

2 Bevezetés A korábbi években is már voltak törekvések arra, hogy a versenyszféra szereplőit, az iparvállalato kat jobban be kell vonni a képzésbe. Ez a folyamat azonban az érdekek és akadályozó szabályozások miatt a kívánatosnál lassabban halad, sőt időnként még vissza is fordul. A versenyszférában a terme lést szolgáló infrastruktúra és szakember állomány sokszor olcsóbb és gyakorlatiasabb képzést tudna biztosítani, mint az iskolák. A napjainkban Magyarországon működő duális képzés keretében a multinacionális vállalatok a hall gatók egy kisebb hányadát kívánják ahogy a foglalkoztatásban, úgy a képzésben is fogadni. A fennmaradó többség számára is meg kell oldani a gyakorlatorientált képzés intézményesített formáit. A DL modell az eddigi duális képzési formák hiányosságait pótolva kíván valamennyi mérnök hall gató számára gyakorlati képzést biztosítani. Eddigi oktatási tevékenységünket és más egyetemi közreműködéseinket karitatív jellegű munka ként végeztük. Bízunk abban, hogy a gyakorlatorientált képzés fontosságának a szélesebb körben való felismerése nyomán cégünk szerepet fog kapni a költséghatékonyan, magas színvonalon szerve zett gyakorlatok és gyárlátogatások lebonyolításában. Több szakmai területen is kiváló személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk a gyakorlatorientált képzés egyes részfeladataiban való szerepvál lalásra. Cégünk egy pilot projekt keretében szívesen mutatja be azt, hogyan is képzeljük a gyakorlat orientált képzésnek egy konkrét formáját az unikálisnak tekinthető nagypontosságú megmunkálási technológiák tárgykörében. 2

3 1. A Direct Line Kft. előzmények, tapasztalatok és adottságok 1.1 Előzmények BME kihelyezett laboratóriuma 2012 ben született meg a megállapodás a Direct Line Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem Gépészmérnöki Kara között, melynek célja a műszaki felsőoktatás színvonalának folyamatos emelése, valamint a gyakorlatorientált képzés és kutatás műszaki tudományos igényű erősítése, az oktatás hatékonyságának növelése. Bővebben itt: megallapodas Növekvő érdeklődés gyárlátogatásra és szakmai konzultációra hazai és brazil hallgatók körében Az utóbbi időben egyre több felkérés érkezik többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem Gyártástudomány és technológia Tanszéke által gondozott magyar és angol nyelvű Gyártástechnológia című tárgy félévközi feladattémáinak kiírására, feladatok szakmai konzultálá sára és gyárlátogatásokra. Szakembereink általában futó ipari munkákba vonják be a hallgatókat, miközben érdekes megoldandó technológiai problémákat vetnek fel. Az elméleti gyártástechnológia alapok ismertetését követően a bemutatott technológiai eljárásokkal készült mintadarabokat foghat nak kézbe a mérnökpalánták, valamint a gyártócsarnokban megismerhetik az ipari termelő gépek működését miközben az ott dolgozó szakemberektől megkaphatják kérdéseikre a válaszokat. Bővebben itt: erdeklodes gyarlatogatasra es szakmai konzultaciora Felkérés az EGPR (European Global Product Realization) nemzetközi hallgatói projekt koordinálá sára 2011 ben a Direct Line Kft. volt a témagazdája a EGPR (European Global Product Realization) el nevezésű nemzetközi tanulmányi programnak, amelyben öt neves európai műszaki egyetem 40 hall gatója vesz részt. A projekt célja egy az ipari partner által megfogalmazott tervezői feladat végrehaj tása, megvalósítása. Cégünk biztosította a lehetőséget, hogy a hallgatók mérnökeinkkel folytatott szakmai konzultációk keretében tökéletesítsék elképzeléseiket a gazdaságosság, gyárthatóság és szerelhetőség érdekében. A projekt záróakkordját az egy hetes termelési workshop képezte, mely nek keretében szakembereink segítségével gyártóműhelyünkben acélból formába önthették terveiket a hallgatók és a záróprezentáció keretében a média jelenlétében minden csapat demonstrálhatta mű ködő prototípusát. Bővebben itt: az i re a pontot sikeres zarorendezveny a feleves egpr 2011 projekt vegen Kármán Tódor díj A társadalmi felelősségvállalás keretében adományozható legmagasabb állami elismerés a Kármán Tódor díj, amelyet a hazai oktatás, képzés, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő mun ka elismeréseként vehette át a Direct Line Kft. a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gaz 3

4 daságtudományi Egyetem, valamint a Gödöllői Egyetem javaslata alapján 2012 ben. Bővebben itt: direct line kft a karman todor dij 2012 evi dijazottjai kozott 1.2 Eddigi oktatási tevékenység, egyetemi közreműködések A Direct Line Kft. az alábbi oktatási tevékenységeket látott és lát el: Félévközi feladatok, projektfeladatok konzultálása és bírálata (GT3, GTT tanszék, brazil hallgatók) Szakdolgozatok és diplomák konzultálása és bírálata PhD disszertáció konzultáció és bírálat Államvizsga bizottsági tagok biztosítása Laboratóriumi gyakorlatok tartása Gyárlátogatások szervezése Nemzetközi hallgatói projektek koordinálása Egyetemi gyakorlatok, előadások tartása (pl. Kutatás módszertan, Innováció alapjai, etc.) Együttműködés több hazai és külföldi egyetemmel, kutatóintézettel, innovatív vállalkozással Szakmai konzultáció Nyári termelési gyakorlatok tartása Hallgatói munkák prototípusainak legyártása (EGPR + folyókák, padok,...) Egyetemi nyílt napokon való részvétel (Cégünk kötelességének tartja a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok figyelmének felhívását a mérnöki tudományok fontosságára, ezért rendsze resen veszünk részt műszaki felsőoktatási intézmények nyílt napjain.) 4

5 1.3 Szakmai múlt, személyi feltételek A Direct Line Kft ben alakult, 1994 óta 100 % ban magyar tulajdonú vállalatként és immáron 23 éves szakmai múltra és ipari tapasztalatra tett szert a gyártási tevékenység több területén is. Mér nöki tervezői és technológia fejlesztői tevékenységünk a napi ipari kapcsolatokat teszi szükségessé. Saját fejlesztésű termékeink és ipari rendszereink gyártását mint hagyományos, mint pedig nagy pontosságú megmunkálási technológiákkal látjuk el. Ultraprecíziós laboratórium Gyártó műhely Néhány jelentősebb fejlesztésünk az alábbi képeken látható. Vasúti átfejtő rendszerek Vákuumbepárló berendezés Szennyvízszeparátor Rozsdamentes medencék és uszodatechnika Szakembereink rendelkeznek szakirányú felsőfokú és/vagy PhD végzettséggel, több éves mind ha zai, mind külföldi területen szerzett szakmai, kutatói és oktatói tapasztalattal. Kutatás fejlesztési tevékenységünk nyomán több saját fejlesztésű, szabadalommal védett termékünk is született az el múlt években, bővebb információk a honlapunkon találhatók: fejlesztes Cégünk a kutatás fejlesztés területen immáron számos házi konferenciát szervezett, szakembereink rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi kiállításokon és konferenciákon, írásaik megjelentek szakmai és közéleti kiadványokban, valamint szakértői tevékenységet is vállalnak. Valamennyi jelentősebb hazai találmányban szerepet vállaltunk a fejlesztés, a technológia kifejlesz tése és/vagy a megvalósítás terén. Alább néhány példa látható. 5

6 Gömböc Okostojás Stringbike Gördülőelemes hajtás 1.4 Kiemelt K+F partnerek és projektek CERN: Large Hadron Collider KFKI: Vákuumkamrás ellipszométer Admatis ESA: Mesterséges hold Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki karának kihelyezett laboratóriuma Fraunhofer Intézet Aachen (IPT), FP7 pályázatok: easitap, FlexiSTAT MTA SZTAKI közös FP7 és H2020 k+f projektek 6

7 1.5 Telephely A Direct Line saját, jó közlekedési feltételekkel rendelkező telephelye Dunaharasztiban, közvetlenül az M0 ás körgyűrű mellett található. Az ábrán látható módon centrális elhelyezkedésű, Magyaror szág valamennyi műszaki felsőoktatási intézményéből érkező részéről autópályán kényelmesen megközelíthető. 1.6 Ultraprecíziós Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Laboratórium A Közép Kelet Európában egyedülálló ultraprecíziós kutató fejlesztő és szolgáltató laboratórium megalapításának a célja a különleges megmunkálások szakterületein már meglévő ismereteink to vábbi bővítése, az UP technológia hazai bevezetésének elősegítése volt. A Labor tevékenységi körei: Nagypontosságú alkatrészek gyártása Nagypontosságú méréstechnika Termék és technológiafejlesztés 7

8 Cégünk a felsorolt területekhez tematikailag kapcsolódó szakmai továbbképzéseket is végez. Erre személyi feltételeink maradéktalanul adottak, jól képzett mérnökeink több éven át vettek részt a HEMBRUG gépek és az azokon megvalósítható technológiák fejlesztésében. A különböző korszerű megmunkáló gépekkel felszerelt műhelycsarnok és a hozzá kapcsolódó mérőlabor együtt szolgálja a kutatás fejlesztés és a kísérleti gyártás, valamint reményeink szerint a jövőben a felsőoktatás gya korlati képzés céljait is. 1.7 Egyéb tárgyi feltételek Központi telephelyünkön magas színvonalú audió és vizualizációs eszközökkel felszerelt tanterem áll rendelkezésre, amely 45 fő befogadására alkalmas. Emellett öltöző és étkező helyiségek is bizto sítottak. 8

9 2. A DL modell ismertetése A DL modellben elképzeléseink szerint olyan gyakorlati képző helyek hálózatának kialakítására lenne szükség, amelyben már ma rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek. A speciális is meretek oktatásához egyes helyeken kiépített infrastruktúrát, valamint az azt működtető szellemi ka pacitásokat fel kell kínálni az összes műszaki felsőoktatási intézmény számára, egyúttal meg kell szüntetni a kialakult párhuzamosságokat is. A gyakorlati képzés attól válik igazán gyakorlativá, ha a hallgatók valóságos ipari környezetben, va lódi problémák megoldása kapcsán tehetnek szert ismeretekre, tapasztalatokra. Az iskolai képzés ben sokszor éppen az a baj, hogy a gyakorlati feladat is egy élettől elrugaszkodott problémára ad el méleti szintű megoldást. A kitűzött célok megvalósításának első lépéseként tehát a műszaki felsőfo kú gyakorlati képzés rendszerét kell egyetemi és vállalati eszközök felhasználásával racionalizálni, el kell érni az egyetemek, ezzel párhuzamosan az egyes régiók szakosodását. A valódi mérnöki feladatok több szakmaterület együttműködését igénylik. Ma a képzésben egyetlen egyetemen belül a karok közötti együttműködés sem működik mindig megfelelően, a több egyetem közötti együttműködés pedig még inkább nehéz terepnek bizonyul, így a DL modell által javasolt működési elv komoly szervezést és rendszerszemléletet feltételez. A gyakorlatorientáció elősegíti a munkára való felkészülést. Amellett, hogy sok új szakmai ismere tet közvetít, a hallgatók olyan viselkedési formákat, mintákat ismerhetnek meg, amelyekre a tanórai keretek között kevés lehetőség van. Az ezen elven felépülő rendszer a jelenlegi ráfordításoknál lé nyegesen olcsóbban üzemeltethető. Egy számpéldán keresztül jól igazolható az ábrán összefoglalt modell gazdaságossági előnye. Az ultraprecíziós laboratórium felszerelése 350 Millió Forintba ke rül. További személyi és tárgyi költségek merülnek fel egy átlagos 10 éves avulási idő alatt. Cégünk valamennyi hazai műszaki képzést folytató felsőoktatási intézménnyel számolva évi 42 Millió Ft ár bevétel elérése esetén már teljes körű szolgáltatást tud biztosítani minden leendő gépészmérnök szá mára. Ez az összeg alig magasabb 10 év alatt annál, mint amibe egyetlen helyen csupán a feltételek megteremtése jelent. Hat műszaki felsőoktatási intézménnyel számolva, ez több mint 80% os meg takarítási mértéket ad. A számok önmagukban igazolják ennek megoldásnak a létjogosultságát, s akkor még nem beszéltünk azokról a talán még ennél is fontosabb előnyökről, amelyek a képzés színvonalával és tartalmával függenek össze. Az egyetemek számára óriási költségmegtakarítással bírna egy ilyen rendszer, az így megmaradó összegeket egyéb működési kiadásokra (például ala csony bérek emelése) lehetne fordítani. A DL modell nem vár el mást a felsőoktatási intézményektől, mint ami már Németországban sok helyen kiválóan működik. A hallgatók tömbösített órarend szerint a hét adott napjain a laboratóriu mi gyakorlatok helyszínére mennek. Ez a megoldás kiváló lehetőséget teremt a felsőoktatási intéz mények számára abban is, hogy az intelligens szakosodás megtörténhessen náluk. Az alap és középfokú képzésben a természettudományi tárgyak súlyának a növelése mellett fontos feladat a műszaki, természettudományi pályák megismertetése a tanulókkal. Gyárlátogatások és más, az adott szakmák mindennapjaiba jó bepillantást engedő megoldások szükségesek ehhez. Az így kialakítandó gyakorlati képző helyek alkalmasak a középiskolák számára pályaorientációs fel adatok ellátására is. A felsőoktatásban résztvevők a létszámukat tekintve egy óriási kapacitás, amely számos társadalmi 9

10 lag fontos feladatot láthatna el. A műszaki területen folyó oktatás jól összeköthető olyan munkákkal. amelyek az ország GDP je szintjén is már jól mérhető eredménnyel járnak. A képző helyek csak a szorgalmi időszakban végzik a hallgatók oktatását, a többi napokon pedig az aktuális versenyszférabeli megrendeléseiket teljesítik. Ebből következően naprakész személyi és tár gyi felkészültséggel rendelkeznek. A gyakorlati képzés színvonalát az határozza meg, hogy mennyi re hiteles az oktatást végző szakember, s a környezet. Mire szolgálhatnak a felsőoktatási gyakorlati központok az egyetemi gyakorlati oktatás kiszolgálása mellett? Pályaorientációs bemutatók színtere lehet középiskolások számára Áttekintő bemutatók rokon szakma képviselőinek Érdeklődő vendégeknek (pl. külföldi egyetemek tapasztalatszerzői részére) Diplomatervek megvalósuló gyártási tervekkel, vagy gyártásban történő kipróbálás szüksé gessége a védéshez előírás kell legyen Termelési gyakorlatok színtere is egyben Miért jó ez a szolgáltatást igénybe vevő egyetemnek? Nem kell mindenre szakszemélyzetet alkalmazniuk Nem kell foglalkozniuk a gépek üzemeltetésének költségeivel, anyagköltségekkel Nem kell készülniük a gyakorlati órákra Magasabb színvonalú gyakorlati oktatást kínálhatnak a hallgatóknak, ráadásul egységesen Felszabadul rengeteg hely ez hasznosítható más célra Segíteni tudjuk őket a meglévő eszközállományuk elhelyezésében, karbantartásában, eseten ként értékesítésében Költségvetési szemlélet feloldása, a pántlikázott pénzeiket is fordíthatják oktatásra, hiszen mi át tudjuk konvertálni ezeket a forrásokat Vendégeiknek működő környezetben mutathatják meg az eszközeiket, mint saját üzemi kö rülmények között működő laboratóriumukat Saját eszközeiken túl más eszközök (DL, vagy másik egyetem eszköze) használatát is elérik Miért jó ez a szolgáltatást adó egyetemnek és vállalkozásnak? Bevétele származik a szolgáltatásból Erőssége területére koncentrálhat szakmai, pénzügyi szempontból Reklámértéke van annak, hogy minden leendő műszaki szakember megfordul náluk Országos ismertségre tehetnek a szakemberek szert Együttműködési lehetőségek skálája kiszélesedik Miért jó ez az országnak? Nő a gyakorlati képzés színvonala, profizmusa Valós környezetben való problémamegoldás, s nem csak tanpélda ismerhető meg A hallgatók és leendő szakemberek tájékozottsága javul, nem csak saját intézményüket isme rik Az egyetemek szakosodása bekövetkezik, csökken a szétaprózottság, belterjesség Nem elsősorban hazai, hanem külföldi szereplőkkel kell versenyezzenek az egyetemek A központi pénzek felhasználása sokkal gazdaságosabb Az így létrejövő bázisok az egyetemi képzés számos más formáját is kiszolgálhatják. Akár még az ipari gyakorlattal nem rendelkező oktatók számára is lehetőség teremthető. 10

11 3. Pilot projekt az ultraprecíziós gyakorlatra A pilot projekt keretében megvalósulna egy 1 napos minta laborgyakorlat kidolgozása, megszerve zése és megvalósítása a korszerű gyártástechnológiák és a hozzájuk kapcsolódó mérési eljárások té makörében, amelyen Magyarország valamennyi műszaki felsőoktatási intézményéből vennének részt hallgatók. A fős hallgatói csoportok szervezett buszokkal érkeznének Dunaharasztiba, a Direct Line Kft. telephelyére. A szakmai program a Direct Line Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak előadásaival kezdődik, amelyen bemutatásra kerülnek a korszerű gyártástechnológi ák köréből a 1/100 mikron pontosságú ultraprecíziós esztergálás, valamint a szoborszerű felületek előállítására alkalmas többtengelyű maró megmunkálás. Ezt követően forgácsolási technológiák egyik fontos témaköre, a szerszámgéprezgések és a megmunkálások stabilitása kerül bemutatásra. Az elméleti alapok ismertetését egy rövid számonkérés követi, amely az elhangzottak és a hallgatók számára előzetesen kiadott szakmai anyagokon alapszik. A hallgatói csoportok a közös ebédet követően forgószínpad szerű váltásban az adott témakörökben laborgyakorlatokon vesznek részt. Megtekinthetik a nagypontosságú eszterga és az 5 tengelyes ma rógép működését, alkalmazási területeit, tipikus alkatrészeket. Majd a hallgatók előre megírt minta programok testreszabásával és futtatásával elkészíthetnek egy a technológiai adottságokat jól tükrö ző egyedi tárgyat, amelyet hazavihetnek magukkal a gyakorlaton szerzett élményekről emlékül. A munkadarabok gyártásközi és gyártás utáni mérésére kialakított mérőlaboratóriumban megismer kedhetnek és kipróbálhatják a legfontosabb mérőberendezéseket (pl.: köralakvizsgáló k, profilmérő, érdességmérő, mérőmikroszkópok). Majd látványos interaktív stabilitás vizsgálatokat végezhetnek a megmunkáló berendezéseken, kü lönböző technológiai paraméterek beállítása mellett, így tapasztalatokat szerezve a szenzorok, a jel feldolgozó rendszerek és a szimulációs eszközök terén is. A pilot projektben kidolgozandó gyakorlati foglalkozás egy mintaprogramja az alábbi táblázatban olvasható. 9:30 9:35 Téma Előadó Köszöntő Dr. Reith János, ügyvezető, Direct Line Kft. Korszerű gyártástechnológiák elméleti áttekintése 9:35 10:20 Ultraprecíziós esztergálás 10:20 10:25 Szünet 10:25 11:10 5 tengelyes marás 11:10 11:15 Szünet Dr. Mészáros Imre, szakértő Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója 11

12 Téma 11:15 12:00 Előadó Szerszámgéprezgések stabilitás és mérési eljárások Dr. Bachrathy Dániel, adjunktus, BME 12:00 12:15 Számonkérő dolgozat 12:15 12:45 Ebéd szünet Laborbemutató (12:45 14:15, forgószínpad szerű váltás 30 percenként) 14:00 14:10 Ultraprecíziós esztergálás Dr. Mészáros Imre, szakértő 5 tengelyes marás Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója Szerszámgéprezgések stabilitás és mérési eljárások Dr. Bachrathy Dániel, adjunktus, BME Szünet A jövő technológiái Ipari K+F projektek 14:10 14:25 A gördülőelemes hajtás Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója 14:25 14:40 HaXSoN Integrált informatikai rendszer Dr. Reith János, ügyvezető, Direct Line Kft. 14:40 14:55 DL drainback napkollektor rendszer Dr. Kovács Zoltán, K+F üzletág vezető je, Direct Line Kft. Összefoglalás Javaslatunkban igyekeztünk rávilágítani a felsőfokú mérnökképzés napjainkban tapasztalható prob lémáinak egyik lehetséges részmegoldására. Véleményünk szerint a hazai ipari termelés fellendíté séhez a jól képzett, széleskörű ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésén át vezet az út. A Di rect Line Kft. az ultraprecíziós technológia hazai képviselőjeként és meghonosítójaként egyedülálló adottságokkal rendelkezik a jövő mérnökének a gyakorlati képzéséhez. A fent megfogalmazott célok érdekében szükségesnek látjuk a korszerű adottságokkal rendelkező termelő vállalatok és a színvonalas képzést folytató egyetemek összefogását annak érdekében, hogy a felhalmozódott szellemi értékek egymást erősítve járulhassanak hozzá a képzés színvonalának emeléséhez, a jól képzett munkaerő alkalmazása révén pedig a hazai gazdaság fejlődésének a fel gyorsulásához. 12

Mi tehet egy hazai cég a gyakorlatorientált képzés és a K+F érdekében?

Mi tehet egy hazai cég a gyakorlatorientált képzés és a K+F érdekében? Mitehetegyhazaicéga gyakorlatorientáltképzésésa K+Férdekében? Dr. Reith János Direct-Line Kft. ügyvezető igazgató 2013.03.28. Közös cél a valódi innováció 3 Direct LineKft.bemutatása Küldetésünk: Társaságunkcéljaolyankorszerűtermékekfejlesztése,

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Az ábrán látható pontokban foglaltam össze 2004 ben az általam legfontosabbnak ítélt problémákat.

Az ábrán látható pontokban foglaltam össze 2004 ben az általam legfontosabbnak ítélt problémákat. Prezentáció szöveg dr. Reith János: Gyakorlatorientált képzés a gyakorlatigényes szakmaterületeken a felsőoktatásban a Direct Line Kft. szemszögéből című előadáshoz Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban

Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban Cégbemutatás 1991-ben alakult német, kanadai és magyar tulajdonnal 1994 óta 100%-ban magyar tulajdonú a cég rozsdamentes alapanyagok,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

magyar hi-tech termékek és fejlesztések bemutatója és konferencia Vác, 2012 október 13-14. program http://talpramagyarok.blogspot.

magyar hi-tech termékek és fejlesztések bemutatója és konferencia Vác, 2012 október 13-14. program http://talpramagyarok.blogspot. program http://talpramagyarok.blogspot.com A rendezvény Fővédnöke: Dr. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter 2012. október 13. szombat, váci Piarista Gimnázium, díszterem 14h Kezdődik a rendezvény

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Projektismertető Konzorcium vezető: K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft Konzorciumi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj pályázat

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj pályázat Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj pályázat Előzetes információ a 2011-es pályázatról A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH IT SERVICES HUNGARY MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA Teljeskörű ICT outsorcing portfólió 4 telephely Németül

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Cégbemutató smartsol Engineering Kft. - Magyarország 2014-01-22 1 Bemutatkozás Engedje meg, hogy bemutassuk 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozásunkat, amelynek alapja a több évtizedes mérnöki

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Mely létrejött Széchenyi István Egyetem cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás adószám: 15308902-2-08 statisztikai

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer Integrált-HardverSzoftver-Rendszer dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu Történet A Direct-Line

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperatív Kutatási Központ () Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Lukovszki Csaba lukovszki@etik.bme.hu

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Egészségügyi klaszterek szerepe a térségi gazdaságfejlesztésben

Egészségügyi klaszterek szerepe a térségi gazdaságfejlesztésben Kocziszky György Egészségügyi klaszterek szerepe a térségi gazdaságfejlesztésben Békéscsaba 2010. február 11. Tartalomjegyzék 1. Mitől egészséges a gazdaság? 2. Milyen gazdasági- és társadalmi súlya van

Részletesebben

Programfüzet. A program megvalósítását támogató szakmai partnerek

Programfüzet. A program megvalósítását támogató szakmai partnerek Lányok a műszak ii pá llyán Programfüzet Kedves Diáklány! Ha még nincs határozott elképzelésed továbbtanulási szándékodról és későbbi foglalkozásodról, ha nem tudod, milyen munkalehetőségek várnak Rád,

Részletesebben

A Henkel és a műszaki felsőoktatási intézmények együttműködési lehetőségei. Ballai János Senior Key Account Manager Szolnok, 2014 november 25.

A Henkel és a műszaki felsőoktatási intézmények együttműködési lehetőségei. Ballai János Senior Key Account Manager Szolnok, 2014 november 25. A Henkel és a műszaki felsőoktatási intézmények együttműködési lehetőségei Ballai János Senior Key Account Manager Szolnok, 2014 november 25. A Henkel bemutatása Együttműködési keret-megállapodások Előadások

Részletesebben

Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és. a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése

Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és. a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése InfoPro transzfer szeminárium Zalaegerszeg, 2012. május 9. Győr Szombathely Zalaegerszeg

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Az informatikai piac és az informatikus hallgatók kapcsolata napjainkban

Az informatikai piac és az informatikus hallgatók kapcsolata napjainkban TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN Az informatikai piac és az informatikus hallgatók kapcsolata napjainkban Kérdések és válaszok Bodáné Paróczai Bernadett Expert Training Kft. 2009 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Felsőoktatás új Pályázati lehetőségek (Kutatás-fejlesztés-innováció)

Felsőoktatás új Pályázati lehetőségek (Kutatás-fejlesztés-innováció) Felsőoktatás új Pályázati lehetőségek (Kutatás-fejlesztés-innováció) 1 A magyar felsőoktatás A kihívásokra, a nemzetközi versenyre emelkedő teljesítménnyel reagáló hallgatók, oktatók, és intézmények A

Részletesebben

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

28. Távhõ Vándorgyûlés

28. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 28. Távhõ Vándorgyûlés Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása BALATONALMÁDI

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

LED Munkabizottság. Magyar Világítástechnikai Társaság

LED Munkabizottság. Magyar Világítástechnikai Társaság Magyar Világítástechnikai Társaság LED Munkabizottság Giczi Imre COMPASS Világítástechnikai Kft, Dunakeszi Némethné dr. Vidovszky Ágnes NKH ÚVH Hivatal, Budapest Nádas József, 500lx Világítástechnika Kft,

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK ÖT ÉRV A CADTERV MELLETT TARTALOMJEGYZÉK. tervezhet velünk

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK ÖT ÉRV A CADTERV MELLETT TARTALOMJEGYZÉK. tervezhet velünk A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK BEMUTATKOZÁS Csoportunkon belül a CAD-Terv Training Kft. a képzések háza. Célunk naprakész szakmai ismerete ket átadni a résztvevők számára, oly módon, hogy az könnyen tanulható

Részletesebben

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY AZ EMBERRE SZABOTT KÉPZÉSI FOLYAMAT Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 6. Reg: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Forczek Erzsébet 1 Karsai János 1 - Berke József 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Informatikai Intézet, 6720 Szeged, Korányi fasor 9.

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok-

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- Dr. Urbányi Béla Tanszékvezető, egyetemi docens SzIE, MKK-KTI Halgazdálkodási tanszék

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT

SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT 1. óra SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt.

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt. Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt. K+F+I pályázatok rendszere Tudomány - Innováció Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

Konferencia és Vállalkozói Fórum

Konferencia és Vállalkozói Fórum Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Dr. Leszkó Róbert Ph.D., adjunktus igazságügyi gépjármű műszaki szakértő Konferencia és Vállalkozói Fórum Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben