Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül"

Átírás

1 Gyakorlatorientált képzés DL-modelljének bemutatása pilot-projekten keresztül 1

2 Bevezetés A korábbi években is már voltak törekvések arra, hogy a versenyszféra szereplőit, az iparvállalato kat jobban be kell vonni a képzésbe. Ez a folyamat azonban az érdekek és akadályozó szabályozások miatt a kívánatosnál lassabban halad, sőt időnként még vissza is fordul. A versenyszférában a terme lést szolgáló infrastruktúra és szakember állomány sokszor olcsóbb és gyakorlatiasabb képzést tudna biztosítani, mint az iskolák. A napjainkban Magyarországon működő duális képzés keretében a multinacionális vállalatok a hall gatók egy kisebb hányadát kívánják ahogy a foglalkoztatásban, úgy a képzésben is fogadni. A fennmaradó többség számára is meg kell oldani a gyakorlatorientált képzés intézményesített formáit. A DL modell az eddigi duális képzési formák hiányosságait pótolva kíván valamennyi mérnök hall gató számára gyakorlati képzést biztosítani. Eddigi oktatási tevékenységünket és más egyetemi közreműködéseinket karitatív jellegű munka ként végeztük. Bízunk abban, hogy a gyakorlatorientált képzés fontosságának a szélesebb körben való felismerése nyomán cégünk szerepet fog kapni a költséghatékonyan, magas színvonalon szerve zett gyakorlatok és gyárlátogatások lebonyolításában. Több szakmai területen is kiváló személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk a gyakorlatorientált képzés egyes részfeladataiban való szerepvál lalásra. Cégünk egy pilot projekt keretében szívesen mutatja be azt, hogyan is képzeljük a gyakorlat orientált képzésnek egy konkrét formáját az unikálisnak tekinthető nagypontosságú megmunkálási technológiák tárgykörében. 2

3 1. A Direct Line Kft. előzmények, tapasztalatok és adottságok 1.1 Előzmények BME kihelyezett laboratóriuma 2012 ben született meg a megállapodás a Direct Line Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem Gépészmérnöki Kara között, melynek célja a műszaki felsőoktatás színvonalának folyamatos emelése, valamint a gyakorlatorientált képzés és kutatás műszaki tudományos igényű erősítése, az oktatás hatékonyságának növelése. Bővebben itt: megallapodas Növekvő érdeklődés gyárlátogatásra és szakmai konzultációra hazai és brazil hallgatók körében Az utóbbi időben egyre több felkérés érkezik többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem Gyártástudomány és technológia Tanszéke által gondozott magyar és angol nyelvű Gyártástechnológia című tárgy félévközi feladattémáinak kiírására, feladatok szakmai konzultálá sára és gyárlátogatásokra. Szakembereink általában futó ipari munkákba vonják be a hallgatókat, miközben érdekes megoldandó technológiai problémákat vetnek fel. Az elméleti gyártástechnológia alapok ismertetését követően a bemutatott technológiai eljárásokkal készült mintadarabokat foghat nak kézbe a mérnökpalánták, valamint a gyártócsarnokban megismerhetik az ipari termelő gépek működését miközben az ott dolgozó szakemberektől megkaphatják kérdéseikre a válaszokat. Bővebben itt: erdeklodes gyarlatogatasra es szakmai konzultaciora Felkérés az EGPR (European Global Product Realization) nemzetközi hallgatói projekt koordinálá sára 2011 ben a Direct Line Kft. volt a témagazdája a EGPR (European Global Product Realization) el nevezésű nemzetközi tanulmányi programnak, amelyben öt neves európai műszaki egyetem 40 hall gatója vesz részt. A projekt célja egy az ipari partner által megfogalmazott tervezői feladat végrehaj tása, megvalósítása. Cégünk biztosította a lehetőséget, hogy a hallgatók mérnökeinkkel folytatott szakmai konzultációk keretében tökéletesítsék elképzeléseiket a gazdaságosság, gyárthatóság és szerelhetőség érdekében. A projekt záróakkordját az egy hetes termelési workshop képezte, mely nek keretében szakembereink segítségével gyártóműhelyünkben acélból formába önthették terveiket a hallgatók és a záróprezentáció keretében a média jelenlétében minden csapat demonstrálhatta mű ködő prototípusát. Bővebben itt: az i re a pontot sikeres zarorendezveny a feleves egpr 2011 projekt vegen Kármán Tódor díj A társadalmi felelősségvállalás keretében adományozható legmagasabb állami elismerés a Kármán Tódor díj, amelyet a hazai oktatás, képzés, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő mun ka elismeréseként vehette át a Direct Line Kft. a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gaz 3

4 daságtudományi Egyetem, valamint a Gödöllői Egyetem javaslata alapján 2012 ben. Bővebben itt: direct line kft a karman todor dij 2012 evi dijazottjai kozott 1.2 Eddigi oktatási tevékenység, egyetemi közreműködések A Direct Line Kft. az alábbi oktatási tevékenységeket látott és lát el: Félévközi feladatok, projektfeladatok konzultálása és bírálata (GT3, GTT tanszék, brazil hallgatók) Szakdolgozatok és diplomák konzultálása és bírálata PhD disszertáció konzultáció és bírálat Államvizsga bizottsági tagok biztosítása Laboratóriumi gyakorlatok tartása Gyárlátogatások szervezése Nemzetközi hallgatói projektek koordinálása Egyetemi gyakorlatok, előadások tartása (pl. Kutatás módszertan, Innováció alapjai, etc.) Együttműködés több hazai és külföldi egyetemmel, kutatóintézettel, innovatív vállalkozással Szakmai konzultáció Nyári termelési gyakorlatok tartása Hallgatói munkák prototípusainak legyártása (EGPR + folyókák, padok,...) Egyetemi nyílt napokon való részvétel (Cégünk kötelességének tartja a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok figyelmének felhívását a mérnöki tudományok fontosságára, ezért rendsze resen veszünk részt műszaki felsőoktatási intézmények nyílt napjain.) 4

5 1.3 Szakmai múlt, személyi feltételek A Direct Line Kft ben alakult, 1994 óta 100 % ban magyar tulajdonú vállalatként és immáron 23 éves szakmai múltra és ipari tapasztalatra tett szert a gyártási tevékenység több területén is. Mér nöki tervezői és technológia fejlesztői tevékenységünk a napi ipari kapcsolatokat teszi szükségessé. Saját fejlesztésű termékeink és ipari rendszereink gyártását mint hagyományos, mint pedig nagy pontosságú megmunkálási technológiákkal látjuk el. Ultraprecíziós laboratórium Gyártó műhely Néhány jelentősebb fejlesztésünk az alábbi képeken látható. Vasúti átfejtő rendszerek Vákuumbepárló berendezés Szennyvízszeparátor Rozsdamentes medencék és uszodatechnika Szakembereink rendelkeznek szakirányú felsőfokú és/vagy PhD végzettséggel, több éves mind ha zai, mind külföldi területen szerzett szakmai, kutatói és oktatói tapasztalattal. Kutatás fejlesztési tevékenységünk nyomán több saját fejlesztésű, szabadalommal védett termékünk is született az el múlt években, bővebb információk a honlapunkon találhatók: fejlesztes Cégünk a kutatás fejlesztés területen immáron számos házi konferenciát szervezett, szakembereink rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi kiállításokon és konferenciákon, írásaik megjelentek szakmai és közéleti kiadványokban, valamint szakértői tevékenységet is vállalnak. Valamennyi jelentősebb hazai találmányban szerepet vállaltunk a fejlesztés, a technológia kifejlesz tése és/vagy a megvalósítás terén. Alább néhány példa látható. 5

6 Gömböc Okostojás Stringbike Gördülőelemes hajtás 1.4 Kiemelt K+F partnerek és projektek CERN: Large Hadron Collider KFKI: Vákuumkamrás ellipszométer Admatis ESA: Mesterséges hold Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki karának kihelyezett laboratóriuma Fraunhofer Intézet Aachen (IPT), FP7 pályázatok: easitap, FlexiSTAT MTA SZTAKI közös FP7 és H2020 k+f projektek 6

7 1.5 Telephely A Direct Line saját, jó közlekedési feltételekkel rendelkező telephelye Dunaharasztiban, közvetlenül az M0 ás körgyűrű mellett található. Az ábrán látható módon centrális elhelyezkedésű, Magyaror szág valamennyi műszaki felsőoktatási intézményéből érkező részéről autópályán kényelmesen megközelíthető. 1.6 Ultraprecíziós Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Laboratórium A Közép Kelet Európában egyedülálló ultraprecíziós kutató fejlesztő és szolgáltató laboratórium megalapításának a célja a különleges megmunkálások szakterületein már meglévő ismereteink to vábbi bővítése, az UP technológia hazai bevezetésének elősegítése volt. A Labor tevékenységi körei: Nagypontosságú alkatrészek gyártása Nagypontosságú méréstechnika Termék és technológiafejlesztés 7

8 Cégünk a felsorolt területekhez tematikailag kapcsolódó szakmai továbbképzéseket is végez. Erre személyi feltételeink maradéktalanul adottak, jól képzett mérnökeink több éven át vettek részt a HEMBRUG gépek és az azokon megvalósítható technológiák fejlesztésében. A különböző korszerű megmunkáló gépekkel felszerelt műhelycsarnok és a hozzá kapcsolódó mérőlabor együtt szolgálja a kutatás fejlesztés és a kísérleti gyártás, valamint reményeink szerint a jövőben a felsőoktatás gya korlati képzés céljait is. 1.7 Egyéb tárgyi feltételek Központi telephelyünkön magas színvonalú audió és vizualizációs eszközökkel felszerelt tanterem áll rendelkezésre, amely 45 fő befogadására alkalmas. Emellett öltöző és étkező helyiségek is bizto sítottak. 8

9 2. A DL modell ismertetése A DL modellben elképzeléseink szerint olyan gyakorlati képző helyek hálózatának kialakítására lenne szükség, amelyben már ma rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek. A speciális is meretek oktatásához egyes helyeken kiépített infrastruktúrát, valamint az azt működtető szellemi ka pacitásokat fel kell kínálni az összes műszaki felsőoktatási intézmény számára, egyúttal meg kell szüntetni a kialakult párhuzamosságokat is. A gyakorlati képzés attól válik igazán gyakorlativá, ha a hallgatók valóságos ipari környezetben, va lódi problémák megoldása kapcsán tehetnek szert ismeretekre, tapasztalatokra. Az iskolai képzés ben sokszor éppen az a baj, hogy a gyakorlati feladat is egy élettől elrugaszkodott problémára ad el méleti szintű megoldást. A kitűzött célok megvalósításának első lépéseként tehát a műszaki felsőfo kú gyakorlati képzés rendszerét kell egyetemi és vállalati eszközök felhasználásával racionalizálni, el kell érni az egyetemek, ezzel párhuzamosan az egyes régiók szakosodását. A valódi mérnöki feladatok több szakmaterület együttműködését igénylik. Ma a képzésben egyetlen egyetemen belül a karok közötti együttműködés sem működik mindig megfelelően, a több egyetem közötti együttműködés pedig még inkább nehéz terepnek bizonyul, így a DL modell által javasolt működési elv komoly szervezést és rendszerszemléletet feltételez. A gyakorlatorientáció elősegíti a munkára való felkészülést. Amellett, hogy sok új szakmai ismere tet közvetít, a hallgatók olyan viselkedési formákat, mintákat ismerhetnek meg, amelyekre a tanórai keretek között kevés lehetőség van. Az ezen elven felépülő rendszer a jelenlegi ráfordításoknál lé nyegesen olcsóbban üzemeltethető. Egy számpéldán keresztül jól igazolható az ábrán összefoglalt modell gazdaságossági előnye. Az ultraprecíziós laboratórium felszerelése 350 Millió Forintba ke rül. További személyi és tárgyi költségek merülnek fel egy átlagos 10 éves avulási idő alatt. Cégünk valamennyi hazai műszaki képzést folytató felsőoktatási intézménnyel számolva évi 42 Millió Ft ár bevétel elérése esetén már teljes körű szolgáltatást tud biztosítani minden leendő gépészmérnök szá mára. Ez az összeg alig magasabb 10 év alatt annál, mint amibe egyetlen helyen csupán a feltételek megteremtése jelent. Hat műszaki felsőoktatási intézménnyel számolva, ez több mint 80% os meg takarítási mértéket ad. A számok önmagukban igazolják ennek megoldásnak a létjogosultságát, s akkor még nem beszéltünk azokról a talán még ennél is fontosabb előnyökről, amelyek a képzés színvonalával és tartalmával függenek össze. Az egyetemek számára óriási költségmegtakarítással bírna egy ilyen rendszer, az így megmaradó összegeket egyéb működési kiadásokra (például ala csony bérek emelése) lehetne fordítani. A DL modell nem vár el mást a felsőoktatási intézményektől, mint ami már Németországban sok helyen kiválóan működik. A hallgatók tömbösített órarend szerint a hét adott napjain a laboratóriu mi gyakorlatok helyszínére mennek. Ez a megoldás kiváló lehetőséget teremt a felsőoktatási intéz mények számára abban is, hogy az intelligens szakosodás megtörténhessen náluk. Az alap és középfokú képzésben a természettudományi tárgyak súlyának a növelése mellett fontos feladat a műszaki, természettudományi pályák megismertetése a tanulókkal. Gyárlátogatások és más, az adott szakmák mindennapjaiba jó bepillantást engedő megoldások szükségesek ehhez. Az így kialakítandó gyakorlati képző helyek alkalmasak a középiskolák számára pályaorientációs fel adatok ellátására is. A felsőoktatásban résztvevők a létszámukat tekintve egy óriási kapacitás, amely számos társadalmi 9

10 lag fontos feladatot láthatna el. A műszaki területen folyó oktatás jól összeköthető olyan munkákkal. amelyek az ország GDP je szintjén is már jól mérhető eredménnyel járnak. A képző helyek csak a szorgalmi időszakban végzik a hallgatók oktatását, a többi napokon pedig az aktuális versenyszférabeli megrendeléseiket teljesítik. Ebből következően naprakész személyi és tár gyi felkészültséggel rendelkeznek. A gyakorlati képzés színvonalát az határozza meg, hogy mennyi re hiteles az oktatást végző szakember, s a környezet. Mire szolgálhatnak a felsőoktatási gyakorlati központok az egyetemi gyakorlati oktatás kiszolgálása mellett? Pályaorientációs bemutatók színtere lehet középiskolások számára Áttekintő bemutatók rokon szakma képviselőinek Érdeklődő vendégeknek (pl. külföldi egyetemek tapasztalatszerzői részére) Diplomatervek megvalósuló gyártási tervekkel, vagy gyártásban történő kipróbálás szüksé gessége a védéshez előírás kell legyen Termelési gyakorlatok színtere is egyben Miért jó ez a szolgáltatást igénybe vevő egyetemnek? Nem kell mindenre szakszemélyzetet alkalmazniuk Nem kell foglalkozniuk a gépek üzemeltetésének költségeivel, anyagköltségekkel Nem kell készülniük a gyakorlati órákra Magasabb színvonalú gyakorlati oktatást kínálhatnak a hallgatóknak, ráadásul egységesen Felszabadul rengeteg hely ez hasznosítható más célra Segíteni tudjuk őket a meglévő eszközállományuk elhelyezésében, karbantartásában, eseten ként értékesítésében Költségvetési szemlélet feloldása, a pántlikázott pénzeiket is fordíthatják oktatásra, hiszen mi át tudjuk konvertálni ezeket a forrásokat Vendégeiknek működő környezetben mutathatják meg az eszközeiket, mint saját üzemi kö rülmények között működő laboratóriumukat Saját eszközeiken túl más eszközök (DL, vagy másik egyetem eszköze) használatát is elérik Miért jó ez a szolgáltatást adó egyetemnek és vállalkozásnak? Bevétele származik a szolgáltatásból Erőssége területére koncentrálhat szakmai, pénzügyi szempontból Reklámértéke van annak, hogy minden leendő műszaki szakember megfordul náluk Országos ismertségre tehetnek a szakemberek szert Együttműködési lehetőségek skálája kiszélesedik Miért jó ez az országnak? Nő a gyakorlati képzés színvonala, profizmusa Valós környezetben való problémamegoldás, s nem csak tanpélda ismerhető meg A hallgatók és leendő szakemberek tájékozottsága javul, nem csak saját intézményüket isme rik Az egyetemek szakosodása bekövetkezik, csökken a szétaprózottság, belterjesség Nem elsősorban hazai, hanem külföldi szereplőkkel kell versenyezzenek az egyetemek A központi pénzek felhasználása sokkal gazdaságosabb Az így létrejövő bázisok az egyetemi képzés számos más formáját is kiszolgálhatják. Akár még az ipari gyakorlattal nem rendelkező oktatók számára is lehetőség teremthető. 10

11 3. Pilot projekt az ultraprecíziós gyakorlatra A pilot projekt keretében megvalósulna egy 1 napos minta laborgyakorlat kidolgozása, megszerve zése és megvalósítása a korszerű gyártástechnológiák és a hozzájuk kapcsolódó mérési eljárások té makörében, amelyen Magyarország valamennyi műszaki felsőoktatási intézményéből vennének részt hallgatók. A fős hallgatói csoportok szervezett buszokkal érkeznének Dunaharasztiba, a Direct Line Kft. telephelyére. A szakmai program a Direct Line Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak előadásaival kezdődik, amelyen bemutatásra kerülnek a korszerű gyártástechnológi ák köréből a 1/100 mikron pontosságú ultraprecíziós esztergálás, valamint a szoborszerű felületek előállítására alkalmas többtengelyű maró megmunkálás. Ezt követően forgácsolási technológiák egyik fontos témaköre, a szerszámgéprezgések és a megmunkálások stabilitása kerül bemutatásra. Az elméleti alapok ismertetését egy rövid számonkérés követi, amely az elhangzottak és a hallgatók számára előzetesen kiadott szakmai anyagokon alapszik. A hallgatói csoportok a közös ebédet követően forgószínpad szerű váltásban az adott témakörökben laborgyakorlatokon vesznek részt. Megtekinthetik a nagypontosságú eszterga és az 5 tengelyes ma rógép működését, alkalmazási területeit, tipikus alkatrészeket. Majd a hallgatók előre megírt minta programok testreszabásával és futtatásával elkészíthetnek egy a technológiai adottságokat jól tükrö ző egyedi tárgyat, amelyet hazavihetnek magukkal a gyakorlaton szerzett élményekről emlékül. A munkadarabok gyártásközi és gyártás utáni mérésére kialakított mérőlaboratóriumban megismer kedhetnek és kipróbálhatják a legfontosabb mérőberendezéseket (pl.: köralakvizsgáló k, profilmérő, érdességmérő, mérőmikroszkópok). Majd látványos interaktív stabilitás vizsgálatokat végezhetnek a megmunkáló berendezéseken, kü lönböző technológiai paraméterek beállítása mellett, így tapasztalatokat szerezve a szenzorok, a jel feldolgozó rendszerek és a szimulációs eszközök terén is. A pilot projektben kidolgozandó gyakorlati foglalkozás egy mintaprogramja az alábbi táblázatban olvasható. 9:30 9:35 Téma Előadó Köszöntő Dr. Reith János, ügyvezető, Direct Line Kft. Korszerű gyártástechnológiák elméleti áttekintése 9:35 10:20 Ultraprecíziós esztergálás 10:20 10:25 Szünet 10:25 11:10 5 tengelyes marás 11:10 11:15 Szünet Dr. Mészáros Imre, szakértő Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója 11

12 Téma 11:15 12:00 Előadó Szerszámgéprezgések stabilitás és mérési eljárások Dr. Bachrathy Dániel, adjunktus, BME 12:00 12:15 Számonkérő dolgozat 12:15 12:45 Ebéd szünet Laborbemutató (12:45 14:15, forgószínpad szerű váltás 30 percenként) 14:00 14:10 Ultraprecíziós esztergálás Dr. Mészáros Imre, szakértő 5 tengelyes marás Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója Szerszámgéprezgések stabilitás és mérési eljárások Dr. Bachrathy Dániel, adjunktus, BME Szünet A jövő technológiái Ipari K+F projektek 14:10 14:25 A gördülőelemes hajtás Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója 14:25 14:40 HaXSoN Integrált informatikai rendszer Dr. Reith János, ügyvezető, Direct Line Kft. 14:40 14:55 DL drainback napkollektor rendszer Dr. Kovács Zoltán, K+F üzletág vezető je, Direct Line Kft. Összefoglalás Javaslatunkban igyekeztünk rávilágítani a felsőfokú mérnökképzés napjainkban tapasztalható prob lémáinak egyik lehetséges részmegoldására. Véleményünk szerint a hazai ipari termelés fellendíté séhez a jól képzett, széleskörű ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésén át vezet az út. A Di rect Line Kft. az ultraprecíziós technológia hazai képviselőjeként és meghonosítójaként egyedülálló adottságokkal rendelkezik a jövő mérnökének a gyakorlati képzéséhez. A fent megfogalmazott célok érdekében szükségesnek látjuk a korszerű adottságokkal rendelkező termelő vállalatok és a színvonalas képzést folytató egyetemek összefogását annak érdekében, hogy a felhalmozódott szellemi értékek egymást erősítve járulhassanak hozzá a képzés színvonalának emeléséhez, a jól képzett munkaerő alkalmazása révén pedig a hazai gazdaság fejlődésének a fel gyorsulásához. 12

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Esettanulmányok Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködött: a DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék, Polónyi István professzor és

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK

1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK 1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK Az üzleti hálózatok a vállalatok, intézmények, egyéb gazdasági egységek olyan funkcionális, tudás és erőforrás bázisú munkamegosztáson alapuló, szinergiahatásokat

Részletesebben

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel XVII. évfolyam 7. szám 2011 október Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kamaránk szakképzési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017.

MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017. MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017. 2012. augusztus Tartalom I. BEVEZETŐ... 2 MEGHATÁROZÁSOK... 2 A felnőttképzés... 2 Elvárások:... 3 Az egész életen át tartó tanulás... 3 Az oktatás

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

Fiatal magyar tudósok esélyei

Fiatal magyar tudósok esélyei innoval 0802 08/02/17 16:21 Page 1 I N N O V Á C I Ó S M A G A Z I N 2008. február március 9. szám A Z É R T É K T E R E M T Ő K L A P J A Fiatal magyar tudósok esélyei ÁRA: 470 Ft Rátai Dániel feltaláló

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben