Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül"

Átírás

1 Gyakorlatorientált képzés DL-modelljének bemutatása pilot-projekten keresztül 1

2 Bevezetés A korábbi években is már voltak törekvések arra, hogy a versenyszféra szereplőit, az iparvállalato kat jobban be kell vonni a képzésbe. Ez a folyamat azonban az érdekek és akadályozó szabályozások miatt a kívánatosnál lassabban halad, sőt időnként még vissza is fordul. A versenyszférában a terme lést szolgáló infrastruktúra és szakember állomány sokszor olcsóbb és gyakorlatiasabb képzést tudna biztosítani, mint az iskolák. A napjainkban Magyarországon működő duális képzés keretében a multinacionális vállalatok a hall gatók egy kisebb hányadát kívánják ahogy a foglalkoztatásban, úgy a képzésben is fogadni. A fennmaradó többség számára is meg kell oldani a gyakorlatorientált képzés intézményesített formáit. A DL modell az eddigi duális képzési formák hiányosságait pótolva kíván valamennyi mérnök hall gató számára gyakorlati képzést biztosítani. Eddigi oktatási tevékenységünket és más egyetemi közreműködéseinket karitatív jellegű munka ként végeztük. Bízunk abban, hogy a gyakorlatorientált képzés fontosságának a szélesebb körben való felismerése nyomán cégünk szerepet fog kapni a költséghatékonyan, magas színvonalon szerve zett gyakorlatok és gyárlátogatások lebonyolításában. Több szakmai területen is kiváló személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk a gyakorlatorientált képzés egyes részfeladataiban való szerepvál lalásra. Cégünk egy pilot projekt keretében szívesen mutatja be azt, hogyan is képzeljük a gyakorlat orientált képzésnek egy konkrét formáját az unikálisnak tekinthető nagypontosságú megmunkálási technológiák tárgykörében. 2

3 1. A Direct Line Kft. előzmények, tapasztalatok és adottságok 1.1 Előzmények BME kihelyezett laboratóriuma 2012 ben született meg a megállapodás a Direct Line Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem Gépészmérnöki Kara között, melynek célja a műszaki felsőoktatás színvonalának folyamatos emelése, valamint a gyakorlatorientált képzés és kutatás műszaki tudományos igényű erősítése, az oktatás hatékonyságának növelése. Bővebben itt: megallapodas Növekvő érdeklődés gyárlátogatásra és szakmai konzultációra hazai és brazil hallgatók körében Az utóbbi időben egyre több felkérés érkezik többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem Gyártástudomány és technológia Tanszéke által gondozott magyar és angol nyelvű Gyártástechnológia című tárgy félévközi feladattémáinak kiírására, feladatok szakmai konzultálá sára és gyárlátogatásokra. Szakembereink általában futó ipari munkákba vonják be a hallgatókat, miközben érdekes megoldandó technológiai problémákat vetnek fel. Az elméleti gyártástechnológia alapok ismertetését követően a bemutatott technológiai eljárásokkal készült mintadarabokat foghat nak kézbe a mérnökpalánták, valamint a gyártócsarnokban megismerhetik az ipari termelő gépek működését miközben az ott dolgozó szakemberektől megkaphatják kérdéseikre a válaszokat. Bővebben itt: erdeklodes gyarlatogatasra es szakmai konzultaciora Felkérés az EGPR (European Global Product Realization) nemzetközi hallgatói projekt koordinálá sára 2011 ben a Direct Line Kft. volt a témagazdája a EGPR (European Global Product Realization) el nevezésű nemzetközi tanulmányi programnak, amelyben öt neves európai műszaki egyetem 40 hall gatója vesz részt. A projekt célja egy az ipari partner által megfogalmazott tervezői feladat végrehaj tása, megvalósítása. Cégünk biztosította a lehetőséget, hogy a hallgatók mérnökeinkkel folytatott szakmai konzultációk keretében tökéletesítsék elképzeléseiket a gazdaságosság, gyárthatóság és szerelhetőség érdekében. A projekt záróakkordját az egy hetes termelési workshop képezte, mely nek keretében szakembereink segítségével gyártóműhelyünkben acélból formába önthették terveiket a hallgatók és a záróprezentáció keretében a média jelenlétében minden csapat demonstrálhatta mű ködő prototípusát. Bővebben itt: az i re a pontot sikeres zarorendezveny a feleves egpr 2011 projekt vegen Kármán Tódor díj A társadalmi felelősségvállalás keretében adományozható legmagasabb állami elismerés a Kármán Tódor díj, amelyet a hazai oktatás, képzés, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő mun ka elismeréseként vehette át a Direct Line Kft. a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gaz 3

4 daságtudományi Egyetem, valamint a Gödöllői Egyetem javaslata alapján 2012 ben. Bővebben itt: direct line kft a karman todor dij 2012 evi dijazottjai kozott 1.2 Eddigi oktatási tevékenység, egyetemi közreműködések A Direct Line Kft. az alábbi oktatási tevékenységeket látott és lát el: Félévközi feladatok, projektfeladatok konzultálása és bírálata (GT3, GTT tanszék, brazil hallgatók) Szakdolgozatok és diplomák konzultálása és bírálata PhD disszertáció konzultáció és bírálat Államvizsga bizottsági tagok biztosítása Laboratóriumi gyakorlatok tartása Gyárlátogatások szervezése Nemzetközi hallgatói projektek koordinálása Egyetemi gyakorlatok, előadások tartása (pl. Kutatás módszertan, Innováció alapjai, etc.) Együttműködés több hazai és külföldi egyetemmel, kutatóintézettel, innovatív vállalkozással Szakmai konzultáció Nyári termelési gyakorlatok tartása Hallgatói munkák prototípusainak legyártása (EGPR + folyókák, padok,...) Egyetemi nyílt napokon való részvétel (Cégünk kötelességének tartja a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok figyelmének felhívását a mérnöki tudományok fontosságára, ezért rendsze resen veszünk részt műszaki felsőoktatási intézmények nyílt napjain.) 4

5 1.3 Szakmai múlt, személyi feltételek A Direct Line Kft ben alakult, 1994 óta 100 % ban magyar tulajdonú vállalatként és immáron 23 éves szakmai múltra és ipari tapasztalatra tett szert a gyártási tevékenység több területén is. Mér nöki tervezői és technológia fejlesztői tevékenységünk a napi ipari kapcsolatokat teszi szükségessé. Saját fejlesztésű termékeink és ipari rendszereink gyártását mint hagyományos, mint pedig nagy pontosságú megmunkálási technológiákkal látjuk el. Ultraprecíziós laboratórium Gyártó műhely Néhány jelentősebb fejlesztésünk az alábbi képeken látható. Vasúti átfejtő rendszerek Vákuumbepárló berendezés Szennyvízszeparátor Rozsdamentes medencék és uszodatechnika Szakembereink rendelkeznek szakirányú felsőfokú és/vagy PhD végzettséggel, több éves mind ha zai, mind külföldi területen szerzett szakmai, kutatói és oktatói tapasztalattal. Kutatás fejlesztési tevékenységünk nyomán több saját fejlesztésű, szabadalommal védett termékünk is született az el múlt években, bővebb információk a honlapunkon találhatók: fejlesztes Cégünk a kutatás fejlesztés területen immáron számos házi konferenciát szervezett, szakembereink rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi kiállításokon és konferenciákon, írásaik megjelentek szakmai és közéleti kiadványokban, valamint szakértői tevékenységet is vállalnak. Valamennyi jelentősebb hazai találmányban szerepet vállaltunk a fejlesztés, a technológia kifejlesz tése és/vagy a megvalósítás terén. Alább néhány példa látható. 5

6 Gömböc Okostojás Stringbike Gördülőelemes hajtás 1.4 Kiemelt K+F partnerek és projektek CERN: Large Hadron Collider KFKI: Vákuumkamrás ellipszométer Admatis ESA: Mesterséges hold Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki karának kihelyezett laboratóriuma Fraunhofer Intézet Aachen (IPT), FP7 pályázatok: easitap, FlexiSTAT MTA SZTAKI közös FP7 és H2020 k+f projektek 6

7 1.5 Telephely A Direct Line saját, jó közlekedési feltételekkel rendelkező telephelye Dunaharasztiban, közvetlenül az M0 ás körgyűrű mellett található. Az ábrán látható módon centrális elhelyezkedésű, Magyaror szág valamennyi műszaki felsőoktatási intézményéből érkező részéről autópályán kényelmesen megközelíthető. 1.6 Ultraprecíziós Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Laboratórium A Közép Kelet Európában egyedülálló ultraprecíziós kutató fejlesztő és szolgáltató laboratórium megalapításának a célja a különleges megmunkálások szakterületein már meglévő ismereteink to vábbi bővítése, az UP technológia hazai bevezetésének elősegítése volt. A Labor tevékenységi körei: Nagypontosságú alkatrészek gyártása Nagypontosságú méréstechnika Termék és technológiafejlesztés 7

8 Cégünk a felsorolt területekhez tematikailag kapcsolódó szakmai továbbképzéseket is végez. Erre személyi feltételeink maradéktalanul adottak, jól képzett mérnökeink több éven át vettek részt a HEMBRUG gépek és az azokon megvalósítható technológiák fejlesztésében. A különböző korszerű megmunkáló gépekkel felszerelt műhelycsarnok és a hozzá kapcsolódó mérőlabor együtt szolgálja a kutatás fejlesztés és a kísérleti gyártás, valamint reményeink szerint a jövőben a felsőoktatás gya korlati képzés céljait is. 1.7 Egyéb tárgyi feltételek Központi telephelyünkön magas színvonalú audió és vizualizációs eszközökkel felszerelt tanterem áll rendelkezésre, amely 45 fő befogadására alkalmas. Emellett öltöző és étkező helyiségek is bizto sítottak. 8

9 2. A DL modell ismertetése A DL modellben elképzeléseink szerint olyan gyakorlati képző helyek hálózatának kialakítására lenne szükség, amelyben már ma rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek. A speciális is meretek oktatásához egyes helyeken kiépített infrastruktúrát, valamint az azt működtető szellemi ka pacitásokat fel kell kínálni az összes műszaki felsőoktatási intézmény számára, egyúttal meg kell szüntetni a kialakult párhuzamosságokat is. A gyakorlati képzés attól válik igazán gyakorlativá, ha a hallgatók valóságos ipari környezetben, va lódi problémák megoldása kapcsán tehetnek szert ismeretekre, tapasztalatokra. Az iskolai képzés ben sokszor éppen az a baj, hogy a gyakorlati feladat is egy élettől elrugaszkodott problémára ad el méleti szintű megoldást. A kitűzött célok megvalósításának első lépéseként tehát a műszaki felsőfo kú gyakorlati képzés rendszerét kell egyetemi és vállalati eszközök felhasználásával racionalizálni, el kell érni az egyetemek, ezzel párhuzamosan az egyes régiók szakosodását. A valódi mérnöki feladatok több szakmaterület együttműködését igénylik. Ma a képzésben egyetlen egyetemen belül a karok közötti együttműködés sem működik mindig megfelelően, a több egyetem közötti együttműködés pedig még inkább nehéz terepnek bizonyul, így a DL modell által javasolt működési elv komoly szervezést és rendszerszemléletet feltételez. A gyakorlatorientáció elősegíti a munkára való felkészülést. Amellett, hogy sok új szakmai ismere tet közvetít, a hallgatók olyan viselkedési formákat, mintákat ismerhetnek meg, amelyekre a tanórai keretek között kevés lehetőség van. Az ezen elven felépülő rendszer a jelenlegi ráfordításoknál lé nyegesen olcsóbban üzemeltethető. Egy számpéldán keresztül jól igazolható az ábrán összefoglalt modell gazdaságossági előnye. Az ultraprecíziós laboratórium felszerelése 350 Millió Forintba ke rül. További személyi és tárgyi költségek merülnek fel egy átlagos 10 éves avulási idő alatt. Cégünk valamennyi hazai műszaki képzést folytató felsőoktatási intézménnyel számolva évi 42 Millió Ft ár bevétel elérése esetén már teljes körű szolgáltatást tud biztosítani minden leendő gépészmérnök szá mára. Ez az összeg alig magasabb 10 év alatt annál, mint amibe egyetlen helyen csupán a feltételek megteremtése jelent. Hat műszaki felsőoktatási intézménnyel számolva, ez több mint 80% os meg takarítási mértéket ad. A számok önmagukban igazolják ennek megoldásnak a létjogosultságát, s akkor még nem beszéltünk azokról a talán még ennél is fontosabb előnyökről, amelyek a képzés színvonalával és tartalmával függenek össze. Az egyetemek számára óriási költségmegtakarítással bírna egy ilyen rendszer, az így megmaradó összegeket egyéb működési kiadásokra (például ala csony bérek emelése) lehetne fordítani. A DL modell nem vár el mást a felsőoktatási intézményektől, mint ami már Németországban sok helyen kiválóan működik. A hallgatók tömbösített órarend szerint a hét adott napjain a laboratóriu mi gyakorlatok helyszínére mennek. Ez a megoldás kiváló lehetőséget teremt a felsőoktatási intéz mények számára abban is, hogy az intelligens szakosodás megtörténhessen náluk. Az alap és középfokú képzésben a természettudományi tárgyak súlyának a növelése mellett fontos feladat a műszaki, természettudományi pályák megismertetése a tanulókkal. Gyárlátogatások és más, az adott szakmák mindennapjaiba jó bepillantást engedő megoldások szükségesek ehhez. Az így kialakítandó gyakorlati képző helyek alkalmasak a középiskolák számára pályaorientációs fel adatok ellátására is. A felsőoktatásban résztvevők a létszámukat tekintve egy óriási kapacitás, amely számos társadalmi 9

10 lag fontos feladatot láthatna el. A műszaki területen folyó oktatás jól összeköthető olyan munkákkal. amelyek az ország GDP je szintjén is már jól mérhető eredménnyel járnak. A képző helyek csak a szorgalmi időszakban végzik a hallgatók oktatását, a többi napokon pedig az aktuális versenyszférabeli megrendeléseiket teljesítik. Ebből következően naprakész személyi és tár gyi felkészültséggel rendelkeznek. A gyakorlati képzés színvonalát az határozza meg, hogy mennyi re hiteles az oktatást végző szakember, s a környezet. Mire szolgálhatnak a felsőoktatási gyakorlati központok az egyetemi gyakorlati oktatás kiszolgálása mellett? Pályaorientációs bemutatók színtere lehet középiskolások számára Áttekintő bemutatók rokon szakma képviselőinek Érdeklődő vendégeknek (pl. külföldi egyetemek tapasztalatszerzői részére) Diplomatervek megvalósuló gyártási tervekkel, vagy gyártásban történő kipróbálás szüksé gessége a védéshez előírás kell legyen Termelési gyakorlatok színtere is egyben Miért jó ez a szolgáltatást igénybe vevő egyetemnek? Nem kell mindenre szakszemélyzetet alkalmazniuk Nem kell foglalkozniuk a gépek üzemeltetésének költségeivel, anyagköltségekkel Nem kell készülniük a gyakorlati órákra Magasabb színvonalú gyakorlati oktatást kínálhatnak a hallgatóknak, ráadásul egységesen Felszabadul rengeteg hely ez hasznosítható más célra Segíteni tudjuk őket a meglévő eszközállományuk elhelyezésében, karbantartásában, eseten ként értékesítésében Költségvetési szemlélet feloldása, a pántlikázott pénzeiket is fordíthatják oktatásra, hiszen mi át tudjuk konvertálni ezeket a forrásokat Vendégeiknek működő környezetben mutathatják meg az eszközeiket, mint saját üzemi kö rülmények között működő laboratóriumukat Saját eszközeiken túl más eszközök (DL, vagy másik egyetem eszköze) használatát is elérik Miért jó ez a szolgáltatást adó egyetemnek és vállalkozásnak? Bevétele származik a szolgáltatásból Erőssége területére koncentrálhat szakmai, pénzügyi szempontból Reklámértéke van annak, hogy minden leendő műszaki szakember megfordul náluk Országos ismertségre tehetnek a szakemberek szert Együttműködési lehetőségek skálája kiszélesedik Miért jó ez az országnak? Nő a gyakorlati képzés színvonala, profizmusa Valós környezetben való problémamegoldás, s nem csak tanpélda ismerhető meg A hallgatók és leendő szakemberek tájékozottsága javul, nem csak saját intézményüket isme rik Az egyetemek szakosodása bekövetkezik, csökken a szétaprózottság, belterjesség Nem elsősorban hazai, hanem külföldi szereplőkkel kell versenyezzenek az egyetemek A központi pénzek felhasználása sokkal gazdaságosabb Az így létrejövő bázisok az egyetemi képzés számos más formáját is kiszolgálhatják. Akár még az ipari gyakorlattal nem rendelkező oktatók számára is lehetőség teremthető. 10

11 3. Pilot projekt az ultraprecíziós gyakorlatra A pilot projekt keretében megvalósulna egy 1 napos minta laborgyakorlat kidolgozása, megszerve zése és megvalósítása a korszerű gyártástechnológiák és a hozzájuk kapcsolódó mérési eljárások té makörében, amelyen Magyarország valamennyi műszaki felsőoktatási intézményéből vennének részt hallgatók. A fős hallgatói csoportok szervezett buszokkal érkeznének Dunaharasztiba, a Direct Line Kft. telephelyére. A szakmai program a Direct Line Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak előadásaival kezdődik, amelyen bemutatásra kerülnek a korszerű gyártástechnológi ák köréből a 1/100 mikron pontosságú ultraprecíziós esztergálás, valamint a szoborszerű felületek előállítására alkalmas többtengelyű maró megmunkálás. Ezt követően forgácsolási technológiák egyik fontos témaköre, a szerszámgéprezgések és a megmunkálások stabilitása kerül bemutatásra. Az elméleti alapok ismertetését egy rövid számonkérés követi, amely az elhangzottak és a hallgatók számára előzetesen kiadott szakmai anyagokon alapszik. A hallgatói csoportok a közös ebédet követően forgószínpad szerű váltásban az adott témakörökben laborgyakorlatokon vesznek részt. Megtekinthetik a nagypontosságú eszterga és az 5 tengelyes ma rógép működését, alkalmazási területeit, tipikus alkatrészeket. Majd a hallgatók előre megírt minta programok testreszabásával és futtatásával elkészíthetnek egy a technológiai adottságokat jól tükrö ző egyedi tárgyat, amelyet hazavihetnek magukkal a gyakorlaton szerzett élményekről emlékül. A munkadarabok gyártásközi és gyártás utáni mérésére kialakított mérőlaboratóriumban megismer kedhetnek és kipróbálhatják a legfontosabb mérőberendezéseket (pl.: köralakvizsgáló k, profilmérő, érdességmérő, mérőmikroszkópok). Majd látványos interaktív stabilitás vizsgálatokat végezhetnek a megmunkáló berendezéseken, kü lönböző technológiai paraméterek beállítása mellett, így tapasztalatokat szerezve a szenzorok, a jel feldolgozó rendszerek és a szimulációs eszközök terén is. A pilot projektben kidolgozandó gyakorlati foglalkozás egy mintaprogramja az alábbi táblázatban olvasható. 9:30 9:35 Téma Előadó Köszöntő Dr. Reith János, ügyvezető, Direct Line Kft. Korszerű gyártástechnológiák elméleti áttekintése 9:35 10:20 Ultraprecíziós esztergálás 10:20 10:25 Szünet 10:25 11:10 5 tengelyes marás 11:10 11:15 Szünet Dr. Mészáros Imre, szakértő Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója 11

12 Téma 11:15 12:00 Előadó Szerszámgéprezgések stabilitás és mérési eljárások Dr. Bachrathy Dániel, adjunktus, BME 12:00 12:15 Számonkérő dolgozat 12:15 12:45 Ebéd szünet Laborbemutató (12:45 14:15, forgószínpad szerű váltás 30 percenként) 14:00 14:10 Ultraprecíziós esztergálás Dr. Mészáros Imre, szakértő 5 tengelyes marás Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója Szerszámgéprezgések stabilitás és mérési eljárások Dr. Bachrathy Dániel, adjunktus, BME Szünet A jövő technológiái Ipari K+F projektek 14:10 14:25 A gördülőelemes hajtás Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója 14:25 14:40 HaXSoN Integrált informatikai rendszer Dr. Reith János, ügyvezető, Direct Line Kft. 14:40 14:55 DL drainback napkollektor rendszer Dr. Kovács Zoltán, K+F üzletág vezető je, Direct Line Kft. Összefoglalás Javaslatunkban igyekeztünk rávilágítani a felsőfokú mérnökképzés napjainkban tapasztalható prob lémáinak egyik lehetséges részmegoldására. Véleményünk szerint a hazai ipari termelés fellendíté séhez a jól képzett, széleskörű ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésén át vezet az út. A Di rect Line Kft. az ultraprecíziós technológia hazai képviselőjeként és meghonosítójaként egyedülálló adottságokkal rendelkezik a jövő mérnökének a gyakorlati képzéséhez. A fent megfogalmazott célok érdekében szükségesnek látjuk a korszerű adottságokkal rendelkező termelő vállalatok és a színvonalas képzést folytató egyetemek összefogását annak érdekében, hogy a felhalmozódott szellemi értékek egymást erősítve járulhassanak hozzá a képzés színvonalának emeléséhez, a jól képzett munkaerő alkalmazása révén pedig a hazai gazdaság fejlődésének a fel gyorsulásához. 12

Mi tehet egy hazai cég a gyakorlatorientált képzés és a K+F érdekében?

Mi tehet egy hazai cég a gyakorlatorientált képzés és a K+F érdekében? Mitehetegyhazaicéga gyakorlatorientáltképzésésa K+Férdekében? Dr. Reith János Direct-Line Kft. ügyvezető igazgató 2013.03.28. Közös cél a valódi innováció 3 Direct LineKft.bemutatása Küldetésünk: Társaságunkcéljaolyankorszerűtermékekfejlesztése,

Részletesebben

Ultraprecíziós KutatóFejlesztő és. Szolgáltató Laboratórium. dldh.hu. dldh.hu/webshop. Direct Line Kft. DirectLine1

Ultraprecíziós KutatóFejlesztő és. Szolgáltató Laboratórium. dldh.hu. dldh.hu/webshop. Direct Line Kft. DirectLine1 Ultraprecíziós KutatóFejlesztő és Szolgáltató Laboratórium dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban

Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban Cégbemutatás 1991-ben alakult német, kanadai és magyar tulajdonnal 1994 óta 100%-ban magyar tulajdonú a cég rozsdamentes alapanyagok,

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

Kutatás módszertan tárgy Innováció alapjai. Helye: BME Ideje: 2013.04.30 Dr. Reith János DIRECT LINE KFT.

Kutatás módszertan tárgy Innováció alapjai. Helye: BME Ideje: 2013.04.30 Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Kutatásmódszertantárgy Innovációalapjai Helye:BME Ideje:2013.04.30 Dr.ReithJános DIRECT LINEKFT. Bemutatkozás Kutatásivezető: MTASZTAKI tudományosmunkatárs BMEGépgyártástechnológiaiTanszék egyetemitanársegéd

Részletesebben

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperatív Kutatási Központ () Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Lukovszki Csaba lukovszki@etik.bme.hu

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Direct-Line Kft. Küldetésünk

Direct-Line Kft. Küldetésünk A Direct-Line Kft. Küldetésünk "Társaságunk célja olyan korszerű termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása, amelyek hosszú távon szolgálják az emberek valós szükségleteit. Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS. Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A.

DUÁLIS KÉPZÉS. Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A. DUÁLIS KÉPZÉS Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A. MI A DUÁLIS KÉPZÉS? Gyakorlatorientált alapképzési szakon folytatott képzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH IT SERVICES HUNGARY MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA Teljeskörű ICT outsorcing portfólió 4 telephely Németül

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Dr. Erdélyi János adjunktus Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi

Részletesebben

Az ábrán látható pontokban foglaltam össze 2004 ben az általam legfontosabbnak ítélt problémákat.

Az ábrán látható pontokban foglaltam össze 2004 ben az általam legfontosabbnak ítélt problémákat. Prezentáció szöveg dr. Reith János: Gyakorlatorientált képzés a gyakorlatigényes szakmaterületeken a felsőoktatásban a Direct Line Kft. szemszögéből című előadáshoz Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

2008 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Diplomaíja, Mechanoplast Diplomadíj Pályázat különdíja

2008 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Diplomaíja, Mechanoplast Diplomadíj Pályázat különdíja S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név: Balogh Gábor Születési idő: Budapest, 1984 szeptember 17. Anyja neve: Turai Éva Levelezési cím: 1141, Budapest, Szuglói körvasút sor 116. Telefon:

Részletesebben

HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer

HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer Dr. Reith János Direct Line Kft. ügyvezető igazgató Új tendenciák A nyílt forráskódú LINUX terjedése: A Linuxot nem kell komolyan venni Oda kell rá figyelni

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A Bosch Miskolcon. A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27

A Bosch Miskolcon. A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27 A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27 A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27. 1 Hatvan: Robert Bosch Elektronika Kft. Gyártás Autó-elektronika Eger:

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0006 DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN Dr. Bíró István ELŐZMÉNYEK A Mérnöki Kar 2014 decemberében pályázatot nyújtott be a fenntartóhoz duális képzés indítására

Részletesebben

Programfüzet. A program megvalósítását támogató szakmai partnerek

Programfüzet. A program megvalósítását támogató szakmai partnerek Lányok a műszak ii pá llyán Programfüzet Kedves Diáklány! Ha még nincs határozott elképzelésed továbbtanulási szándékodról és későbbi foglalkozásodról, ha nem tudod, milyen munkalehetőségek várnak Rád,

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék 2014 Verseny felhívás: A Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Intézet, Villamosmérnöki

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Konferencia és Vállalkozói Fórum

Konferencia és Vállalkozói Fórum Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Dr. Leszkó Róbert Ph.D., adjunktus igazságügyi gépjármű műszaki szakértő Konferencia és Vállalkozói Fórum Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai

Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai Csontos-Hoffer Katalin HR Vezető 2014.10.31. Busch Hungária Kft. H-9027 Győr, Martin u. 1. www.busch-hungaria.hu Áttekintés A Busch-Hungária Kft. bemutatása A

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft.

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft. www.mahill.hu www.mahill.ro MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. MaHill ITD Küldetésünk A betongyártó és vasbetontermék előregyártó ipar számára a legkorszerűbb gépek és technológiák biztosítása Teljes körű

Részletesebben

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30.

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív Szombathely, 2013. május 30. Kalcsú Zoltán innovációs menedzser Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség A pályázati kiírás

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

magyar hi-tech termékek és fejlesztések bemutatója és konferencia Vác, 2012 október 13-14. program http://talpramagyarok.blogspot.

magyar hi-tech termékek és fejlesztések bemutatója és konferencia Vác, 2012 október 13-14. program http://talpramagyarok.blogspot. program http://talpramagyarok.blogspot.com A rendezvény Fővédnöke: Dr. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter 2012. október 13. szombat, váci Piarista Gimnázium, díszterem 14h Kezdődik a rendezvény

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben