Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül"

Átírás

1 Gyakorlatorientált képzés DL-modelljének bemutatása pilot-projekten keresztül 1

2 Bevezetés A korábbi években is már voltak törekvések arra, hogy a versenyszféra szereplőit, az iparvállalato kat jobban be kell vonni a képzésbe. Ez a folyamat azonban az érdekek és akadályozó szabályozások miatt a kívánatosnál lassabban halad, sőt időnként még vissza is fordul. A versenyszférában a terme lést szolgáló infrastruktúra és szakember állomány sokszor olcsóbb és gyakorlatiasabb képzést tudna biztosítani, mint az iskolák. A napjainkban Magyarországon működő duális képzés keretében a multinacionális vállalatok a hall gatók egy kisebb hányadát kívánják ahogy a foglalkoztatásban, úgy a képzésben is fogadni. A fennmaradó többség számára is meg kell oldani a gyakorlatorientált képzés intézményesített formáit. A DL modell az eddigi duális képzési formák hiányosságait pótolva kíván valamennyi mérnök hall gató számára gyakorlati képzést biztosítani. Eddigi oktatási tevékenységünket és más egyetemi közreműködéseinket karitatív jellegű munka ként végeztük. Bízunk abban, hogy a gyakorlatorientált képzés fontosságának a szélesebb körben való felismerése nyomán cégünk szerepet fog kapni a költséghatékonyan, magas színvonalon szerve zett gyakorlatok és gyárlátogatások lebonyolításában. Több szakmai területen is kiváló személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk a gyakorlatorientált képzés egyes részfeladataiban való szerepvál lalásra. Cégünk egy pilot projekt keretében szívesen mutatja be azt, hogyan is képzeljük a gyakorlat orientált képzésnek egy konkrét formáját az unikálisnak tekinthető nagypontosságú megmunkálási technológiák tárgykörében. 2

3 1. A Direct Line Kft. előzmények, tapasztalatok és adottságok 1.1 Előzmények BME kihelyezett laboratóriuma 2012 ben született meg a megállapodás a Direct Line Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem Gépészmérnöki Kara között, melynek célja a műszaki felsőoktatás színvonalának folyamatos emelése, valamint a gyakorlatorientált képzés és kutatás műszaki tudományos igényű erősítése, az oktatás hatékonyságának növelése. Bővebben itt: megallapodas Növekvő érdeklődés gyárlátogatásra és szakmai konzultációra hazai és brazil hallgatók körében Az utóbbi időben egyre több felkérés érkezik többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo mányi Egyetem Gyártástudomány és technológia Tanszéke által gondozott magyar és angol nyelvű Gyártástechnológia című tárgy félévközi feladattémáinak kiírására, feladatok szakmai konzultálá sára és gyárlátogatásokra. Szakembereink általában futó ipari munkákba vonják be a hallgatókat, miközben érdekes megoldandó technológiai problémákat vetnek fel. Az elméleti gyártástechnológia alapok ismertetését követően a bemutatott technológiai eljárásokkal készült mintadarabokat foghat nak kézbe a mérnökpalánták, valamint a gyártócsarnokban megismerhetik az ipari termelő gépek működését miközben az ott dolgozó szakemberektől megkaphatják kérdéseikre a válaszokat. Bővebben itt: erdeklodes gyarlatogatasra es szakmai konzultaciora Felkérés az EGPR (European Global Product Realization) nemzetközi hallgatói projekt koordinálá sára 2011 ben a Direct Line Kft. volt a témagazdája a EGPR (European Global Product Realization) el nevezésű nemzetközi tanulmányi programnak, amelyben öt neves európai műszaki egyetem 40 hall gatója vesz részt. A projekt célja egy az ipari partner által megfogalmazott tervezői feladat végrehaj tása, megvalósítása. Cégünk biztosította a lehetőséget, hogy a hallgatók mérnökeinkkel folytatott szakmai konzultációk keretében tökéletesítsék elképzeléseiket a gazdaságosság, gyárthatóság és szerelhetőség érdekében. A projekt záróakkordját az egy hetes termelési workshop képezte, mely nek keretében szakembereink segítségével gyártóműhelyünkben acélból formába önthették terveiket a hallgatók és a záróprezentáció keretében a média jelenlétében minden csapat demonstrálhatta mű ködő prototípusát. Bővebben itt: az i re a pontot sikeres zarorendezveny a feleves egpr 2011 projekt vegen Kármán Tódor díj A társadalmi felelősségvállalás keretében adományozható legmagasabb állami elismerés a Kármán Tódor díj, amelyet a hazai oktatás, képzés, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő mun ka elismeréseként vehette át a Direct Line Kft. a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gaz 3

4 daságtudományi Egyetem, valamint a Gödöllői Egyetem javaslata alapján 2012 ben. Bővebben itt: direct line kft a karman todor dij 2012 evi dijazottjai kozott 1.2 Eddigi oktatási tevékenység, egyetemi közreműködések A Direct Line Kft. az alábbi oktatási tevékenységeket látott és lát el: Félévközi feladatok, projektfeladatok konzultálása és bírálata (GT3, GTT tanszék, brazil hallgatók) Szakdolgozatok és diplomák konzultálása és bírálata PhD disszertáció konzultáció és bírálat Államvizsga bizottsági tagok biztosítása Laboratóriumi gyakorlatok tartása Gyárlátogatások szervezése Nemzetközi hallgatói projektek koordinálása Egyetemi gyakorlatok, előadások tartása (pl. Kutatás módszertan, Innováció alapjai, etc.) Együttműködés több hazai és külföldi egyetemmel, kutatóintézettel, innovatív vállalkozással Szakmai konzultáció Nyári termelési gyakorlatok tartása Hallgatói munkák prototípusainak legyártása (EGPR + folyókák, padok,...) Egyetemi nyílt napokon való részvétel (Cégünk kötelességének tartja a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok figyelmének felhívását a mérnöki tudományok fontosságára, ezért rendsze resen veszünk részt műszaki felsőoktatási intézmények nyílt napjain.) 4

5 1.3 Szakmai múlt, személyi feltételek A Direct Line Kft ben alakult, 1994 óta 100 % ban magyar tulajdonú vállalatként és immáron 23 éves szakmai múltra és ipari tapasztalatra tett szert a gyártási tevékenység több területén is. Mér nöki tervezői és technológia fejlesztői tevékenységünk a napi ipari kapcsolatokat teszi szükségessé. Saját fejlesztésű termékeink és ipari rendszereink gyártását mint hagyományos, mint pedig nagy pontosságú megmunkálási technológiákkal látjuk el. Ultraprecíziós laboratórium Gyártó műhely Néhány jelentősebb fejlesztésünk az alábbi képeken látható. Vasúti átfejtő rendszerek Vákuumbepárló berendezés Szennyvízszeparátor Rozsdamentes medencék és uszodatechnika Szakembereink rendelkeznek szakirányú felsőfokú és/vagy PhD végzettséggel, több éves mind ha zai, mind külföldi területen szerzett szakmai, kutatói és oktatói tapasztalattal. Kutatás fejlesztési tevékenységünk nyomán több saját fejlesztésű, szabadalommal védett termékünk is született az el múlt években, bővebb információk a honlapunkon találhatók: fejlesztes Cégünk a kutatás fejlesztés területen immáron számos házi konferenciát szervezett, szakembereink rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi kiállításokon és konferenciákon, írásaik megjelentek szakmai és közéleti kiadványokban, valamint szakértői tevékenységet is vállalnak. Valamennyi jelentősebb hazai találmányban szerepet vállaltunk a fejlesztés, a technológia kifejlesz tése és/vagy a megvalósítás terén. Alább néhány példa látható. 5

6 Gömböc Okostojás Stringbike Gördülőelemes hajtás 1.4 Kiemelt K+F partnerek és projektek CERN: Large Hadron Collider KFKI: Vákuumkamrás ellipszométer Admatis ESA: Mesterséges hold Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki karának kihelyezett laboratóriuma Fraunhofer Intézet Aachen (IPT), FP7 pályázatok: easitap, FlexiSTAT MTA SZTAKI közös FP7 és H2020 k+f projektek 6

7 1.5 Telephely A Direct Line saját, jó közlekedési feltételekkel rendelkező telephelye Dunaharasztiban, közvetlenül az M0 ás körgyűrű mellett található. Az ábrán látható módon centrális elhelyezkedésű, Magyaror szág valamennyi műszaki felsőoktatási intézményéből érkező részéről autópályán kényelmesen megközelíthető. 1.6 Ultraprecíziós Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Laboratórium A Közép Kelet Európában egyedülálló ultraprecíziós kutató fejlesztő és szolgáltató laboratórium megalapításának a célja a különleges megmunkálások szakterületein már meglévő ismereteink to vábbi bővítése, az UP technológia hazai bevezetésének elősegítése volt. A Labor tevékenységi körei: Nagypontosságú alkatrészek gyártása Nagypontosságú méréstechnika Termék és technológiafejlesztés 7

8 Cégünk a felsorolt területekhez tematikailag kapcsolódó szakmai továbbképzéseket is végez. Erre személyi feltételeink maradéktalanul adottak, jól képzett mérnökeink több éven át vettek részt a HEMBRUG gépek és az azokon megvalósítható technológiák fejlesztésében. A különböző korszerű megmunkáló gépekkel felszerelt műhelycsarnok és a hozzá kapcsolódó mérőlabor együtt szolgálja a kutatás fejlesztés és a kísérleti gyártás, valamint reményeink szerint a jövőben a felsőoktatás gya korlati képzés céljait is. 1.7 Egyéb tárgyi feltételek Központi telephelyünkön magas színvonalú audió és vizualizációs eszközökkel felszerelt tanterem áll rendelkezésre, amely 45 fő befogadására alkalmas. Emellett öltöző és étkező helyiségek is bizto sítottak. 8

9 2. A DL modell ismertetése A DL modellben elképzeléseink szerint olyan gyakorlati képző helyek hálózatának kialakítására lenne szükség, amelyben már ma rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek. A speciális is meretek oktatásához egyes helyeken kiépített infrastruktúrát, valamint az azt működtető szellemi ka pacitásokat fel kell kínálni az összes műszaki felsőoktatási intézmény számára, egyúttal meg kell szüntetni a kialakult párhuzamosságokat is. A gyakorlati képzés attól válik igazán gyakorlativá, ha a hallgatók valóságos ipari környezetben, va lódi problémák megoldása kapcsán tehetnek szert ismeretekre, tapasztalatokra. Az iskolai képzés ben sokszor éppen az a baj, hogy a gyakorlati feladat is egy élettől elrugaszkodott problémára ad el méleti szintű megoldást. A kitűzött célok megvalósításának első lépéseként tehát a műszaki felsőfo kú gyakorlati képzés rendszerét kell egyetemi és vállalati eszközök felhasználásával racionalizálni, el kell érni az egyetemek, ezzel párhuzamosan az egyes régiók szakosodását. A valódi mérnöki feladatok több szakmaterület együttműködését igénylik. Ma a képzésben egyetlen egyetemen belül a karok közötti együttműködés sem működik mindig megfelelően, a több egyetem közötti együttműködés pedig még inkább nehéz terepnek bizonyul, így a DL modell által javasolt működési elv komoly szervezést és rendszerszemléletet feltételez. A gyakorlatorientáció elősegíti a munkára való felkészülést. Amellett, hogy sok új szakmai ismere tet közvetít, a hallgatók olyan viselkedési formákat, mintákat ismerhetnek meg, amelyekre a tanórai keretek között kevés lehetőség van. Az ezen elven felépülő rendszer a jelenlegi ráfordításoknál lé nyegesen olcsóbban üzemeltethető. Egy számpéldán keresztül jól igazolható az ábrán összefoglalt modell gazdaságossági előnye. Az ultraprecíziós laboratórium felszerelése 350 Millió Forintba ke rül. További személyi és tárgyi költségek merülnek fel egy átlagos 10 éves avulási idő alatt. Cégünk valamennyi hazai műszaki képzést folytató felsőoktatási intézménnyel számolva évi 42 Millió Ft ár bevétel elérése esetén már teljes körű szolgáltatást tud biztosítani minden leendő gépészmérnök szá mára. Ez az összeg alig magasabb 10 év alatt annál, mint amibe egyetlen helyen csupán a feltételek megteremtése jelent. Hat műszaki felsőoktatási intézménnyel számolva, ez több mint 80% os meg takarítási mértéket ad. A számok önmagukban igazolják ennek megoldásnak a létjogosultságát, s akkor még nem beszéltünk azokról a talán még ennél is fontosabb előnyökről, amelyek a képzés színvonalával és tartalmával függenek össze. Az egyetemek számára óriási költségmegtakarítással bírna egy ilyen rendszer, az így megmaradó összegeket egyéb működési kiadásokra (például ala csony bérek emelése) lehetne fordítani. A DL modell nem vár el mást a felsőoktatási intézményektől, mint ami már Németországban sok helyen kiválóan működik. A hallgatók tömbösített órarend szerint a hét adott napjain a laboratóriu mi gyakorlatok helyszínére mennek. Ez a megoldás kiváló lehetőséget teremt a felsőoktatási intéz mények számára abban is, hogy az intelligens szakosodás megtörténhessen náluk. Az alap és középfokú képzésben a természettudományi tárgyak súlyának a növelése mellett fontos feladat a műszaki, természettudományi pályák megismertetése a tanulókkal. Gyárlátogatások és más, az adott szakmák mindennapjaiba jó bepillantást engedő megoldások szükségesek ehhez. Az így kialakítandó gyakorlati képző helyek alkalmasak a középiskolák számára pályaorientációs fel adatok ellátására is. A felsőoktatásban résztvevők a létszámukat tekintve egy óriási kapacitás, amely számos társadalmi 9

10 lag fontos feladatot láthatna el. A műszaki területen folyó oktatás jól összeköthető olyan munkákkal. amelyek az ország GDP je szintjén is már jól mérhető eredménnyel járnak. A képző helyek csak a szorgalmi időszakban végzik a hallgatók oktatását, a többi napokon pedig az aktuális versenyszférabeli megrendeléseiket teljesítik. Ebből következően naprakész személyi és tár gyi felkészültséggel rendelkeznek. A gyakorlati képzés színvonalát az határozza meg, hogy mennyi re hiteles az oktatást végző szakember, s a környezet. Mire szolgálhatnak a felsőoktatási gyakorlati központok az egyetemi gyakorlati oktatás kiszolgálása mellett? Pályaorientációs bemutatók színtere lehet középiskolások számára Áttekintő bemutatók rokon szakma képviselőinek Érdeklődő vendégeknek (pl. külföldi egyetemek tapasztalatszerzői részére) Diplomatervek megvalósuló gyártási tervekkel, vagy gyártásban történő kipróbálás szüksé gessége a védéshez előírás kell legyen Termelési gyakorlatok színtere is egyben Miért jó ez a szolgáltatást igénybe vevő egyetemnek? Nem kell mindenre szakszemélyzetet alkalmazniuk Nem kell foglalkozniuk a gépek üzemeltetésének költségeivel, anyagköltségekkel Nem kell készülniük a gyakorlati órákra Magasabb színvonalú gyakorlati oktatást kínálhatnak a hallgatóknak, ráadásul egységesen Felszabadul rengeteg hely ez hasznosítható más célra Segíteni tudjuk őket a meglévő eszközállományuk elhelyezésében, karbantartásában, eseten ként értékesítésében Költségvetési szemlélet feloldása, a pántlikázott pénzeiket is fordíthatják oktatásra, hiszen mi át tudjuk konvertálni ezeket a forrásokat Vendégeiknek működő környezetben mutathatják meg az eszközeiket, mint saját üzemi kö rülmények között működő laboratóriumukat Saját eszközeiken túl más eszközök (DL, vagy másik egyetem eszköze) használatát is elérik Miért jó ez a szolgáltatást adó egyetemnek és vállalkozásnak? Bevétele származik a szolgáltatásból Erőssége területére koncentrálhat szakmai, pénzügyi szempontból Reklámértéke van annak, hogy minden leendő műszaki szakember megfordul náluk Országos ismertségre tehetnek a szakemberek szert Együttműködési lehetőségek skálája kiszélesedik Miért jó ez az országnak? Nő a gyakorlati képzés színvonala, profizmusa Valós környezetben való problémamegoldás, s nem csak tanpélda ismerhető meg A hallgatók és leendő szakemberek tájékozottsága javul, nem csak saját intézményüket isme rik Az egyetemek szakosodása bekövetkezik, csökken a szétaprózottság, belterjesség Nem elsősorban hazai, hanem külföldi szereplőkkel kell versenyezzenek az egyetemek A központi pénzek felhasználása sokkal gazdaságosabb Az így létrejövő bázisok az egyetemi képzés számos más formáját is kiszolgálhatják. Akár még az ipari gyakorlattal nem rendelkező oktatók számára is lehetőség teremthető. 10

11 3. Pilot projekt az ultraprecíziós gyakorlatra A pilot projekt keretében megvalósulna egy 1 napos minta laborgyakorlat kidolgozása, megszerve zése és megvalósítása a korszerű gyártástechnológiák és a hozzájuk kapcsolódó mérési eljárások té makörében, amelyen Magyarország valamennyi műszaki felsőoktatási intézményéből vennének részt hallgatók. A fős hallgatói csoportok szervezett buszokkal érkeznének Dunaharasztiba, a Direct Line Kft. telephelyére. A szakmai program a Direct Line Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak előadásaival kezdődik, amelyen bemutatásra kerülnek a korszerű gyártástechnológi ák köréből a 1/100 mikron pontosságú ultraprecíziós esztergálás, valamint a szoborszerű felületek előállítására alkalmas többtengelyű maró megmunkálás. Ezt követően forgácsolási technológiák egyik fontos témaköre, a szerszámgéprezgések és a megmunkálások stabilitása kerül bemutatásra. Az elméleti alapok ismertetését egy rövid számonkérés követi, amely az elhangzottak és a hallgatók számára előzetesen kiadott szakmai anyagokon alapszik. A hallgatói csoportok a közös ebédet követően forgószínpad szerű váltásban az adott témakörökben laborgyakorlatokon vesznek részt. Megtekinthetik a nagypontosságú eszterga és az 5 tengelyes ma rógép működését, alkalmazási területeit, tipikus alkatrészeket. Majd a hallgatók előre megírt minta programok testreszabásával és futtatásával elkészíthetnek egy a technológiai adottságokat jól tükrö ző egyedi tárgyat, amelyet hazavihetnek magukkal a gyakorlaton szerzett élményekről emlékül. A munkadarabok gyártásközi és gyártás utáni mérésére kialakított mérőlaboratóriumban megismer kedhetnek és kipróbálhatják a legfontosabb mérőberendezéseket (pl.: köralakvizsgáló k, profilmérő, érdességmérő, mérőmikroszkópok). Majd látványos interaktív stabilitás vizsgálatokat végezhetnek a megmunkáló berendezéseken, kü lönböző technológiai paraméterek beállítása mellett, így tapasztalatokat szerezve a szenzorok, a jel feldolgozó rendszerek és a szimulációs eszközök terén is. A pilot projektben kidolgozandó gyakorlati foglalkozás egy mintaprogramja az alábbi táblázatban olvasható. 9:30 9:35 Téma Előadó Köszöntő Dr. Reith János, ügyvezető, Direct Line Kft. Korszerű gyártástechnológiák elméleti áttekintése 9:35 10:20 Ultraprecíziós esztergálás 10:20 10:25 Szünet 10:25 11:10 5 tengelyes marás 11:10 11:15 Szünet Dr. Mészáros Imre, szakértő Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója 11

12 Téma 11:15 12:00 Előadó Szerszámgéprezgések stabilitás és mérési eljárások Dr. Bachrathy Dániel, adjunktus, BME 12:00 12:15 Számonkérő dolgozat 12:15 12:45 Ebéd szünet Laborbemutató (12:45 14:15, forgószínpad szerű váltás 30 percenként) 14:00 14:10 Ultraprecíziós esztergálás Dr. Mészáros Imre, szakértő 5 tengelyes marás Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója Szerszámgéprezgések stabilitás és mérési eljárások Dr. Bachrathy Dániel, adjunktus, BME Szünet A jövő technológiái Ipari K+F projektek 14:10 14:25 A gördülőelemes hajtás Bogár István, a gördülőelemes hajtás feltalálója 14:25 14:40 HaXSoN Integrált informatikai rendszer Dr. Reith János, ügyvezető, Direct Line Kft. 14:40 14:55 DL drainback napkollektor rendszer Dr. Kovács Zoltán, K+F üzletág vezető je, Direct Line Kft. Összefoglalás Javaslatunkban igyekeztünk rávilágítani a felsőfokú mérnökképzés napjainkban tapasztalható prob lémáinak egyik lehetséges részmegoldására. Véleményünk szerint a hazai ipari termelés fellendíté séhez a jól képzett, széleskörű ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésén át vezet az út. A Di rect Line Kft. az ultraprecíziós technológia hazai képviselőjeként és meghonosítójaként egyedülálló adottságokkal rendelkezik a jövő mérnökének a gyakorlati képzéséhez. A fent megfogalmazott célok érdekében szükségesnek látjuk a korszerű adottságokkal rendelkező termelő vállalatok és a színvonalas képzést folytató egyetemek összefogását annak érdekében, hogy a felhalmozódott szellemi értékek egymást erősítve járulhassanak hozzá a képzés színvonalának emeléséhez, a jól képzett munkaerő alkalmazása révén pedig a hazai gazdaság fejlődésének a fel gyorsulásához. 12

Gyakorlatorientált képzés a gyakorlatigényes szakmaterületeken a felsőoktatásban

Gyakorlatorientált képzés a gyakorlatigényes szakmaterületeken a felsőoktatásban Gyakorlatorientált képzés a gyakorlatigényes szakmaterületeken a felsőoktatásban a Direct Line Kft. szemszögéből Dr. Reith János Direct Line Kft. ügyvezető igazgató Gyakorlatorientált képzés a gyakorlatigényes

Részletesebben

Mi tehet egy hazai cég a gyakorlatorientált képzés és a K+F érdekében?

Mi tehet egy hazai cég a gyakorlatorientált képzés és a K+F érdekében? Mitehetegyhazaicéga gyakorlatorientáltképzésésa K+Férdekében? Dr. Reith János Direct-Line Kft. ügyvezető igazgató 2013.03.28. Közös cél a valódi innováció 3 Direct LineKft.bemutatása Küldetésünk: Társaságunkcéljaolyankorszerűtermékekfejlesztése,

Részletesebben

Ultraprecíziós KutatóFejlesztő és. Szolgáltató Laboratórium. dldh.hu. dldh.hu/webshop. Direct Line Kft. DirectLine1

Ultraprecíziós KutatóFejlesztő és. Szolgáltató Laboratórium. dldh.hu. dldh.hu/webshop. Direct Line Kft. DirectLine1 Ultraprecíziós KutatóFejlesztő és Szolgáltató Laboratórium dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban

Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban Fenntartható fejlődés követelményei szerinti termékfejlesztés a gyakorlatban Cégbemutatás 1991-ben alakult német, kanadai és magyar tulajdonnal 1994 óta 100%-ban magyar tulajdonú a cég rozsdamentes alapanyagok,

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Nyitóprojekt. Az innováció jegyében MIK NOÉ. Nemzetközi hallgatók száma

Nyitóprojekt. Az innováció jegyében MIK NOÉ. Nemzetközi hallgatók száma hl.03 Az innováció jegyében MIK NOÉ Nyitóprojekt Elozmény: A 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozattal a Modern Városok Program részeként 24 Mrd forintnyi forrás nyílt meg, melynek célja a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Direct-Line Kft. Küldetésünk

Direct-Line Kft. Küldetésünk A Direct-Line Kft. Küldetésünk "Társaságunk célja olyan korszerű termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása, amelyek hosszú távon szolgálják az emberek valós szükségleteit. Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperatív Kutatási Központ () Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Lukovszki Csaba lukovszki@etik.bme.hu

Részletesebben

Kutatás módszertan tárgy Innováció alapjai. Helye: BME Ideje: 2013.04.30 Dr. Reith János DIRECT LINE KFT.

Kutatás módszertan tárgy Innováció alapjai. Helye: BME Ideje: 2013.04.30 Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Kutatásmódszertantárgy Innovációalapjai Helye:BME Ideje:2013.04.30 Dr.ReithJános DIRECT LINEKFT. Bemutatkozás Kutatásivezető: MTASZTAKI tudományosmunkatárs BMEGépgyártástechnológiaiTanszék egyetemitanársegéd

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH IT SERVICES HUNGARY MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA Teljeskörű ICT outsorcing portfólió 4 telephely Németül

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS. Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A.

DUÁLIS KÉPZÉS. Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A. DUÁLIS KÉPZÉS Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A. MI A DUÁLIS KÉPZÉS? Gyakorlatorientált alapképzési szakon folytatott képzés

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Hegesztő képzés a Direct Line Kft. nél

Hegesztő képzés a Direct Line Kft. nél Hegesztő képzés a Direct Line Kft. nél 2016 szeptember 1. 2018 január 19. Szeretettel köszöntünk mindenkit! Direct Line Kft. bemutatása 1991 1994 1996 1997 1998 Direct- Line Kft. megalapítása 100 %- ban

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

Az ábrán látható pontokban foglaltam össze 2004 ben az általam legfontosabbnak ítélt problémákat.

Az ábrán látható pontokban foglaltam össze 2004 ben az általam legfontosabbnak ítélt problémákat. Prezentáció szöveg dr. Reith János: Gyakorlatorientált képzés a gyakorlatigényes szakmaterületeken a felsőoktatásban a Direct Line Kft. szemszögéből című előadáshoz Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek

Részletesebben

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Friedler Ferenc Pannon Egyetem Informatikai Oktatási Konferencia 2014 HTTP Alapítvány Budapest, 2014. február 22. Tartalom

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás Innováció alapjai Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása 1. előadás Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Innováció fogalma 1. Néhány rövid, a szakirodalomból származó meghatározás: Az innováció, minden

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer

HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer HaXSoN Nyílt forráskódú, zárt informatikai rendszer Dr. Reith János Direct Line Kft. ügyvezető igazgató Új tendenciák A nyílt forráskódú LINUX terjedése: A Linuxot nem kell komolyan venni Oda kell rá figyelni

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) A módosított VEKOP ÉFK-ban keretemeléssel érintett felhívások: 1011/2016. (I. azonosító jele

Részletesebben

Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium működési rendje, igénybevételi szabályzata

Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium működési rendje, igénybevételi szabályzata Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium működési rendje, igénybevételi szabályzata 1) Működési terület és a Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok Az Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium alkalmas az

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Piaci alapú kutatás-fejlesztések a Pannon Egyetemen

Piaci alapú kutatás-fejlesztések a Pannon Egyetemen Piaci alapú kutatás-fejlesztések a Pannon Egyetemen Bertók Botond Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. November 27. Tartalom Pannon Egyetem Minőség és

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Dr. Erdélyi János adjunktus Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

magyar hi-tech termékek és fejlesztések bemutatója és konferencia Vác, 2012 október 13-14. program http://talpramagyarok.blogspot.

magyar hi-tech termékek és fejlesztések bemutatója és konferencia Vác, 2012 október 13-14. program http://talpramagyarok.blogspot. program http://talpramagyarok.blogspot.com A rendezvény Fővédnöke: Dr. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter 2012. október 13. szombat, váci Piarista Gimnázium, díszterem 14h Kezdődik a rendezvény

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Programfüzet. A program megvalósítását támogató szakmai partnerek

Programfüzet. A program megvalósítását támogató szakmai partnerek Lányok a műszak ii pá llyán Programfüzet Kedves Diáklány! Ha még nincs határozott elképzelésed továbbtanulási szándékodról és későbbi foglalkozásodról, ha nem tudod, milyen munkalehetőségek várnak Rád,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben