SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA"

Átírás

1 SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Szatymazi Bölcsőde Beszámoló 2015.

2 Tartalom 1. Bevezető Az intézmény adatai Feltételek A Szatymazi bölcsőde bemutatása Személyi feltételek (személyes gondoskodást végző személyek létszáma szakképzettsége) Szervezeti Felépítés Bölcsőde tárgyi feltételei Csoportszobák: Öltözők: Fürdőszoba: Terasz: Udvar: Kapuk, ajtók, zárak, szegletek, sarkok, lépcsők: Tálalókonyha: Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői Az ellátás igénybevételének módja Bölcsődébe felvehető: Az ellátottak köre: A bölcsőde kapcsolatrendszere Kapcsolattartás a szülőkkel Bölcsőde Óvoda Bölcsőde - Védőnői Szolgálat Bölcsőde- Bölcsődeorvos kapcsolata Bölcsőde- Gyermekjóléti Szolgálat, gyermekvédelmi felelős Bölcsőbe- fenntartó Bölcsőde- önkormányzat Hagyományaink, ünnepeink Feladatellátás Az intézménybe történő felvétel gyakorlata Statisztika Az intézményi férőhely, kihasználtság től Ételadag térítési díj arány Megjelenés Befizetések Szakmai ellenőrzések Szükségek, igények

3 1. Bevezető Az SZKTT-ESZI Szatymazi Bölcsődét Európai Uniós Támogatással 2012 áprilisában ünnepélyes avatással adták át, a nevelő-gondozó munka május 21.- tól folyik, az első gyerekek ekkor jöttek az intézménybe. A bölcsőde 20 férőhelyes. Az Édesanyák munkába állásával, a GYED Extra bevezetésével ezt a férőhelyet a beíratott gyermekek száma alapján 100%-ban kihasználtuk. Az elmúlt rövidebb időszak is elegendő volt arra, hogy bebizonyítsa, szükség van a bölcsődére, hiszen folyamatosan jöttek a jelentkezők Az intézmény adatai Intézmény címe: 6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3 Elérhetősége: Érvényességi terület: Beszámolóért felelős: Érvényes: Működési engedély száma: Befogadott férőhelyek száma: Telephely ágazati azonosítója: 62/ , Szatymaz község közigazgatási területe Kormányos Éva bölcsődevezető május 01. napjától VI-C-001/706-6/ fő S S

4 2. Feltételek A személyi és tárgyi feltételek bemutatása az adottságok, lehetőségek és a törvényi szabályozás alapján. 2.1 A Szatymazi bölcsőde bemutatása A SZKTT Humán Szolgáltató Központ hálózatának bővítése új bölcsőde építése Szatymazon című, projekt keretében került kialakításra a bölcsődei feladat-ellátás célját szolgáló épület. A projekt a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Szatymaz, József A. u szám alatti bölcsődéjének építésére, tárgyi eszközök (bútorok, felszerelések, IKT eszközök, beltéri és kültéri játékok) beszerzésére, valamint az udvar parkosítására irányult. A fejlesztés célja a 20 férőhelyes bölcsőde létrehozása. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. (A pályázat keretei lehetővé tették, hogy a váltó ruhán kívüli minden egyéb textília is rendelkezésre áll) Személyi feltételek (személyes gondoskodást végző személyek létszáma szakképzettsége) Bölcsődevezető Kisgyermeknevelő-gondozó Technikai dolgozó Gyermekorvos 1 főiskola/ szakképesítés 4 érettségi/szakképesítéssel 2 tanfolyam 1 havi 8 óra A dolgozók munkaideje: ig, lépcsőzetest munkaidőben. Természetesen ez igény szerint változó lehet. A bölcsőde dolgozói megfelelő képesítéssel rendelkeznek, a munkavégzéshez. A képzéseken a lehetőségek szerint szeretnénk részt venni, illetve részt veszünk. A bölcsődei gondozóknak a kötelezően csoportban töltendő idejük napi 7 óra. A napi egy órát a munkaköri feladataik ellátásával kapcsolatos tevékenységek ellátására kötelesek fordítani (családlátogatás, adminisztráció, felkészülés, dekorálás). A bölcsőde orvosa havi 4 órában látja el feladatait. 4

5 Nyári zárás: Az intézmény ben nem volt leállás, de Karácsony és Újév között pár napra bezártunk. Terveink szerint 2015-ban csak Karácsonykor tartanánk szünetet Szervezeti Felépítés SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Gyermekvédelmi Hálózat Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona Szeged, Kapisztrán u. 60. Szeged, Kapisztrán u. 60. Tel: 62/ Tel: 62/ Gyermekjóléti Központ Szakmai vezető Szeged, Sás u. 2. tel: 62/ Bölcsőde, Domaszék Védőnői Szolgálat, Domaszék 6781 Domaszék, Dózsa György u Domaszék, Dózsa György u. 31. Bölcsőde, Szatymaz 6763 Szatymaz, József A Bölcsőde tárgyi feltételei Területi adatok: telekterület: m2 bölcsőde bruttó beépített alapterülete: 551,04 m2 a bölcsődei épület nettó alapterülete: 415,86 m2 fedett terasz: 53,15 m2 beépítési %: 11,85 % zöldterületi fedettség (járdák, belső utak: 540,85 m2): 77,42 % Csoportszobák: 5

6 Kettő csoportszobával rendelkezünk, amelyek elősegítik a gyermekek nevelését - gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak. Berendezési tárgyak: A kisgyermekek életkori sajátosságait jól szolgáló méretűek, színűek, anyagúak. A bútorok elrendezésénél figyelembe vettük a szabad terület biztosítását, a játszósarkok kialakítását. Játék készlet: A gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök a csoportlétszámnak megfelelő mennyiségben ugyan állnak rendelkezésre, de a használatból adódóan ezeket folyamatosan pótolni kell. Alapkészlettel rendelkezünk: szerepjátékhoz, konstrukciós játékokhoz, meséléshez, bábozáshoz, kinti, udvari játszáshoz. A csoportszobákban alapjátékok: labdák kirakók, babák, építők konyhai eszközök kerültek elhelyezésre, melyek különböző színűek, és méretűek. Kialakításra került fodrászsarok alkotósarok, babasarok, megtalálhatók a manipulációs játékok, logikai kirakók. Törekszünk a kézzel készített természetes alapú játékok készítésére. Étkezés tárgyi feltételei: Egységes típusú bölcsődei gyermek asztalok és székek a felvett gyermek létszámnak, a gyermekek méretének megfelelően. Szakmai előírás alapján Ültetési rend szerint történik a gyermekek ültetése Öltözők: Gyermekek öltözködési igényeinek megfelelő ruha és cipőtároló. Megfelelő méretű, funkciójú, színű szekrénykék, polcok, öltöztetők állnak a kisgyermekeink rendelkezésére, jól felszerelt szeparált egészségügyi szekrényünk van, hirdetőtáblán követhetőek a szülőknek szóló információk Fürdőszoba: A gyerekek gondozását segítő berendezési tárgyak, eszközök, életkoruknak megfelelő méretben. 2 db mosdó, 2 db gyermek WC, zuhanyzó, pólyázó asztal, fésűtároló, fogmosó pohártartó, törülköző, egész alakos tükör. A követelményeknek megfelelő berendezés, gondozó-szekrény, asztal, WC-k, bilik, lemosó-tárolók, ápolási szerek, tükör, fésűk állnak rendelkezésre, közvetlen csoportszoba, és öltöző kapcsolattal. 6

7 Terasz: Burkolt, szilárd felületű alkalmas levegőzésre, játékra, esetenkénti pihenésre, Udvar: Alapvető felszereltséggel rendelkezik, burkolata ideális (szilárd, füves), árnyékos, félárnyékos, napsütötte területek is fellelhetőek, a játszó-, mászó-, bújó alkalmatosságok alapkészletével rendelkezünk, bővítésére törekszünk. A homokozás biztosított, kis motorok, biciklik, házikók állnak a gyerekek rendelkezésére Kapuk, ajtók, zárak, szegletek, sarkok, lépcsők: Biztonságosak, veszélyeik megfelelően védettek Tálalókonyha: Tálaló-étkeztető, edényeztünk és eszköztárunk, valamint egyéb konyhai felszerelésünk megfelelő. Az étkeztetés modern táplálkozástudományi elvek szem előtt tartásával, a HACCP követelményeknek megfelelően történik. A napi négyszeri étkezést Zsombói vállalkozó biztosítja, szerződés alapján. A bölcsődei étkeztetésben érvényes nyersanyag-, energia- és tápanyagtartalom normáit az 1/2000.(I.7) SzCsM rendelet 5.sz. melléklete határozza meg. 3. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői A gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre; az első három év, az elő kötődések, a korai szocializáció időszaka, melynek döntő jelentősége van a későbbi személyiség fejlődésében. Ebben az életszakaszban a kisgyermek testileglelkileg még erősen függ a felnőttektől. A bölcsődei munkánk, nevelésünk éppen ezért gyermekközpontú, a gyermeki személyiség egészséges fejlődésére és kibontakoztatására törekszik. A bölcsőde egészségügyi, egészségnevelési, nevelési szociális és családsegítő funkciókat tölt be. A nevelés-gondozást képzett, a korosztály sajátosságait jól ismerő szakemberek végzik. Egyénre szabottan, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolatban, fejlettségének megfelelő élelmezést biztosítva, az egészségvédelmi szabályok betartásával. A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése meghatározó abban, hogy milyen a közérzete, milyen önmagához és az őt gondozó személyekhez, valamint a 7

8 környezetéhez a kapcsolata. Ez a helyzet biztosítja legjobban az egyéni, személyes bánásmód megvalósulását. Megfelelő környezet biztosításával, mozgásfejlesztő eszközökkel, játékkal segítjük a mozgásfejlődésüket. Az egészséges életmód a testápolás helyes szokásainak kialakulása ebben az időszakban rögzül, alakulásukban a mintaadó személyi környezetének kiemelkedő szerepe van. A csecsemő és a kisgyermek jellemző sajátossága az érzelmi vezéreltség. Fontos, hogy minden gyermeket derűs, szeretetteljes légkör vegyen körül a bölcsődében. Érzelmi biztonság az alapja az aktivitásnak, megismerő kedvének. A szeretett személynek az elismerése, dicsérete saját személyének tudomásulvételében erősíti meg. Önállósodási vágy jelentkezésével azokat a felnőtteket utánozza, akiket a legjobban ismer, akik a különböző magatartásmintákat adják. A stabil kapcsolatrendszer feltétele a viselkedési szabályok, a szokásrend kialakulásának. A biztonságot jelent a gyermek számára, szülővel történő beszoktatás, és a személyi állandóság biztosítása. Ennek érdekében saját gondozónő-rendszerben dolgozunk. A csecsemő- és kisgyermek tevékenységével belső szükségleteit, vágyait, törekvéseit valósítja meg, melynek nélkülözhetetlen eleme az önkéntesség. A kisgyermeknevelő a feltételek biztosításán túl támogató-, bátorító odafigyeléssel megerősíti azt, de nem oldja meg a gyermek helyett a problémát. 4. Az ellátás igénybevételének módja 4.1. Bölcsődébe felvehető: Minden olyan Szatymazi kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociálisvagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával - a körzeti védőnő - a háziorvos, házi gyermekorvos 8

9 - a szakértői és rehabilitációs bizottság - a szociális, ill. családgondozó - a gyermekjóléti szolgálat - a gyámhatóság is kezdeményezheti Az ellátottak köre: Az 1997.évi XXXI törvény a, és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36. -a alapján a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 5. A bölcsőde kapcsolatrendszere 5.1.Kapcsolattartás a szülőkkel A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás-nevelés kialakításában, és a családokat is segíti gyermekük nevelésében. A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van. Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be, a cél minél többet alkalmazni közülük: - beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor, - szülői értekezletek: hagyományos értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések - hirdetőtábla, - üzenő füzet, - írásos tájékoztatás, napló, - nyílt napok, - időpont-egyeztetés után egyéni beszélgetés, - szervezett programok Bölcsőde Óvoda 9

10 A két intézmény kapcsolattartására a nyitottság és a folyamatosság a jellemző. Célunk az átmenet megkönnyítése. Ennek érdekében megismerjük egymás nevelési gyakorlatát. esetünkben különösen szerencsés a két intézmény földrajzi elhelyezkedése, hiszen egymás közvetlen szomszédságában található a két intézmény. Kapcsolattartás formái: - megbeszélések - kölcsönös látogatások - szülői értekezlet - intézményvezető rendszeres látogatása a bölcsődében 5.3. Bölcsőde - Védőnői Szolgálat A védőnők rendszeresen látogatják az intézményt. Figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését. Külön figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekekre Bölcsőde- Bölcsődeorvos kapcsolata Hetente egy alkalommal jön intézményünkbe a bölcsőde orvosa, aki megvizsgálja, státusszolja a gyerekeket Bölcsőde- Gyermekjóléti Szolgálat, gyermekvédelmi felelős A jelzőrendszer tagjaként kapcsolatot ápolunk a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, kérésükre szakvéleményeket állítunk ki Bölcsőbe- fenntartó Mivel intézményünk Kistérségi együttműködésben üzemel, fenntartónk a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, ezért bölcsődénk a napi kapcsolatban áll a fenntartóval Bölcsőde- önkormányzat Mivel bölcsődénk területi alapú ellátást biztosít, ezért szinte napi kapcsolatban vagyunk az önkormányzattal, ha problémánk adódik, őket értesítjük, kérjük a hiba kijavítását. A tavalyi évben sikerült a bölcsődéhez vezető utat kiaszfaltozni, ill. parkolóhelyeket kialakítani, ez minden érintettnek (rajtunk kívül óvoda és a konyha) jelentős segítség. 10

11 6. Hagyományaink, ünnepeink A sajátos arculat alakításában fontos szerepe van a hagyományoknak. Az ünnepeket és a hagyományokat nem lehet kihagyni a bölcsődés korosztály életéből sem. Az ünnepek nem műsorok szervezését jelentik, hanem rákészülést, közös ünneplést. - Születésnap: Csoporton belül egyéni megünneplés az ünnepelt gyermek születésnapja körüli napon. - Mikulás: Csoportszinten érkezik a Mikulás. A gyermekek ajándékot kapnak. - Karácsony: Csoportszinten a várakozás élménye jelenik meg, közös ünneplés a szülőkkel. - Húsvét: Csoportszinten történik az ünneplés. Minden gyermek húsvéti meglepetést kap - Közös gyermeknap: az udvaron az óvodásokkal és szüleikkel. A szülők bármikor bekapcsolódhatnak a tevékenységekbe. 7. Feladatellátás 7.1. Az intézménybe történő felvétel gyakorlata A felvétel iránti kérelmet a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt a felvételről is. A szülők minden esetben csatolják a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. A gyermek felvételéről a bölcsőde vezetője tájékoztatja a szülőket. A bölcsődei felvétel során elsőbbséget élveztek a Gyvt. 41 (2) bekezdésében felsorolt gyermekek (testi, szellemi fejlettsége miatt állandó napközbeni ellátásra szoruló gyermek, szülő illetve gondozó kedvezőtlen szociális helyzetben van. stb.). Az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermek szülőjével/törvényes képviselőjével megállapodást kötnek, amely tartalmazza az ellátás várható időtartamát, a szolgáltatások formáját és módját a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. A megállapodás tartalmazza egyben a szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát arról, hogy a személyes gondoskodás megkezdésekor, a Gyvt. 33 (2) bekezdése szerint a bölcsődevezető minden esetben tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt az ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett, a gyermekre vonatkozó 11

12 nyilvántartásokról, az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, a házirendről, panaszjoga gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, továbbá az érdekképviseleti fórumról. A kisgyermeknevelő feladata az intézménybe járó gyermekek gondozása, nevelése, a személyi adminisztráció vezetése. A gondozónő a gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve végzi a munkáját, a gondozás-nevelés mindig személyre szóló. Az egyes gyermekek életkora, fejlettségi szintje határozza meg a vele való foglalkozás mikéntjét. Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását segíti a saját gondozónő rendszer és a felmenő rendszer. A saját gondozónő rendszer lényege, hogy munkaidejében a kisgyermeknevelő a saját gyermekeit gondozza, velük foglalkozik, a társgondozónőhöz tartozó gyermekeket csakis annak távollétében látja el. Ez a fajta állandóság nélkülözhetetlen az egészséges személyiségfejlődéshez. A felmenő rendszer azt szolgálja, hogy a bölcsődébe kerüléstől az óvodába menetelig egy gondozónő kíséri végig a gyermek fejlődését. A kisgyermeknevelő az anyát helyettesíti, de nem pótolja, erre nem is törekszik. Feladata az, hogy a nap bizonyos részében megadja azt a biztonságot és szeretetet, amely a gyermek testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődéséhez szükséges. Természetesen ehhez szükség van a család és a bölcsőde jó kapcsolatára is. A jó kapcsolat egyik alappillére a rendszeres napi találkozás a szülőkkel, ahol alkalom adódik a gyermekekről szóló információk átadására, az esetleges problémák megbeszélésére. A kapcsolattartás más formái: a családlátogatás, a szülői értekezlet és a szülőcsoportos beszélgetés. A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerül jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani. A szülők bizalommal fordulnak hozzánk, mert látják, hogy gyermekeik biztonságban érzik magukat, folyamatos fejlődésük feltétele biztosított. 12

13 8 Statisztika 8.1. Az intézményi férőhely, kihasználtság től Január 22 fő 110% Február 22 fő 110% Március 23 fő 115% Április 23 fő 115% Május 23 fő 115% Június 22 fő 110% Július 20 fő 100% Augusztus 20 fő 100% Szeptember 20 fő 100% Október 20 fő 100% November 20 fő 100% December 20 fő 100% 2015 Január 20 fő 100% Február 20 fő 100% Március 20 fő 100% Április 20 fő 100% Május 20 fő 100% Június 20.fő 100% hónapban a Kormányhivatali ellenőrzés alkalmával a jegyzőkönyvben a 20 fő visszaállítását irányozták elő 4 hónap átmeneti idővel, ez július hónaptól megvalósulásra került 8.2 Befizetések A befizetések alakulása a két összetevőből adódik: - napi térítési díj Ft/ nap, amelyet csak a 100%-t fizetők fizetnek, de mindennapra a hiányzástól függetlenül. - étkezés, amelyért a 100%- ot fizetők napi 4X-i étkezésért 445.-/ nap díjat fizetnek, ezt a hiányzások arányában visszatérítjük, az 50%-ot fizetők (3, vagy több gyermekesek, tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékosok) 225/.- nap, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményesek ingyenes ellátást kapnak. 13

14 8.3. Ételadag térítési díj arány ben összesen 4171 adag étel lett felhasználva (ez napi 4x-i étkezést jelent) ebből: Térítésmentes: % térítési díjas: 808 Teljes összegű térítési díjas: 1515 A térítésmentesen étkezők száma évvégére 14 fő lett, az 50% térítési díjas 8fő ebből 4 három, vagy több gyermekes, míg 4 tartósan beteg ban júniusáig 1986 adag Térítésmentes: % térítési díjas: 446 Teljes összegű térítési díjas: 866 A térítésmentesen étkezők száma jelenleg 10 fő, az 50% térítési díjas 4 fő ebből 3 három, vagy több gyermekes, míg 1 tartósan beteg Megjelenés Igénybe vehető napok száma összesen: 248 nap 2014-ben. A tényleges megjelenési napok száma: 4015 nap ebből 3891 az elszámolható 2014-ben. Igénybe vehető napok száma összesen: 125 nap júniusig. A tényleges megjelenési napok száma: 2022 nap ebből 2060 az elszámolható júniusig. Az eltérések abból adódnak, hogy az a gyermek, aki 10 napnál többet hiányzik egy hónapban annak a jelenléte már egész hónapra nem számolható el, akkor sem, ha a 10napon felül már nem hiányzik adott hónapban, de aki 10 napnál kevesebbet hiányzik, annak a jelenléte viszont egész hónapra elszámolható. 8.5 Befizetések Napi térítési díj összesen: ben Étkezési díj összesen: ben Napi térítési díj összesen: június 30.-ig Étkezési díj összesen: június 30.-ig 14

15 9. Szakmai ellenőrzések februárjában a Kormányhivatal ellenőrzött, a jegyzőkönyv szerint a gyermek létszámot július hó folyamán az engedélyezet 20 fő re visszaállítottuk. - A belső ellenőr kétszer volt az év folyamán 2014-ben, egyszer 2015-ben. Az ellenőrzése során hiányosságot nem talált. - Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás és ellenőrzés a jogszabályi változások szerint megtörtént. - Elsősegély tanfolyamon 2 fő vett részt. 10. Szükségek, igények Mivel a só szoba még nem került kialakításra, szerencsés lenne, ha a téli időszakra ez megvalósulhatna. A játék készlet is folyamatos cserére szorulna, ehhez kérnénk a segítséget. A közfoglalkoztatási programban résztvevők, elsősorban Bori Ági, nagy segítségünkre voltak az elmúlt időszakban, reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk a munkájukra. Szatymaz, Kormányos Éva Bölcsődevezető 15

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros 2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Balmazújváros Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19., fax: 52/370-316 E-mail: balmazovi@gmail.com Kedves Szülők!

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 HÁZIREND 2013. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 1 1. Általános információk A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben