A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)"

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve ( ) november

2 Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István Burai Zsuzsanna Bozorádi János Fekete Istvánné Pap Attiláné Szalayné Farkas Julianna Szerkesztő: Péntek Györgyi Olvasható:

3 3 Tartalom Bevezetés.. 5 I. fejezet 1. A gyermek- és ifjúságvédelem céljai és feladatai általában A megyei középtávú terv céljai és feladatai II. fejezet A gyermek- és fiatalkorúak helyzete Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1. A megye társadalmi-gazdasági helyzete Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség A veszélyeztetettség kriminológiai összefüggései Védelembevétel A hátrányos helyzet és veszélyeztetettség visszaszorítását elősegítő országos programok. 15 III. fejezet A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás helyzete Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálatok Óvodai és iskolai gyermekvédelem Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti gondozása Célok, feladatok, prioritások a gyermekjóléti alapellátásban IV. fejezet A gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás helyzete 1. Megyei helyzetkép A megyei gyermekvédelmi szakellátás SWOT analízise Tendenciák a szakellátásba beutalt gyermekek tekintetében A nevelőszülői hálózat jellemzői A gyermekotthonok feladatellátása Együttműködés társintézményekkel, egyéb 44 szervezetekkel Ellátási kötelezettségek várható változása... 44

4 4 V. fejezet A Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátást végző intézmények középtávú feladatai 1. A nevelőszülői hálózattal kapcsolatos feladatok A gyermekotthonokkal kapcsolatos feladatok.. 47 Mellékletek 1. sz. melléklet: A gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó jogszabályok, felhasznált irodalom jegyzéke sz. melléklet: Gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátást nyújtó intézmények férőhelyszámai novemberben sz. melléklet: A szakellátásba kerülők illetékessége, gyermekvédelmi alapellátás dokumentálása évi beutalások alapján sz. melléklet Nevelőszülők Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2008-ban sz. melléklet szeptember 30-án gondozásban lévő gyermekeket beutaló települések sz. melléklet A gyermekvédelmi szakellátásban élők életkor szerinti megoszlása szeptember 30 56

5 5 Bevezetés A Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás átfogó áttekintését tartalmazza e terv. Elkészítésekor arra törekedtünk, hogy széles körben gyűjtött adatokra támaszkodva, a gyermekvédelmi szakellátásban közreműködők együttműködésével állítsuk össze azt a középtávú tervet, amely visszatekintve az elmúlt öt év eredményeire és problémáira összegez, és egyben kijelöli az elkövetkező öt év céljait, feladatait november 1-jén hatályba lépett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban Gyvt.). Első szakellátás-fejlesztési tervünk az közötti időszakra szólt, majd a közötti időszakra vonatkozó terv készítésekor már támaszkodni tudtunk az alaptörvény módosításai által meghatározott feladatainkra és az intézményhálózat működtetéséből adódó tapasztalatainkra. A terv elkészítéséhez kérdőívet állítottunk össze intézményeink számára, amely kérdéseket tartalmazott az ellátottakról, a szakdolgozók összetételéről, az elmúlt öt év eredményeiről. Megkérdeztük azt is, melyek a munkájukat nehezítő főbb problémák, és hogyan látják intézményük jövőképét. Megkerestük továbbá az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségét és a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát, hogy adataikat, véleményeiket, javaslataikat megismerhessük. Valamennyi tájékoztatást adó szervezetnek köszönjük segítő közreműködését!

6 6 I. fejezet 1. A gyermek- és ifjúságvédelem céljai és feladatai általában A gyermek- és ifjúságvédelem minden gyermekre és ifjúra kiterjedő gondoskodás, olyan pedagógiai, pszichológiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyek a gyermekek és fiatalok gondozását, ellátását, eltartását, nevelését, érdekvédelmét hivatottak biztosítani. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény célja a gyermek- és ifjúságvédelem olyan egységes rendszerének kialakítása, amely garantálja a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesülését egy új, családcentrikus gyermekvédelmi intézmény- és gyámügyi igazgatási rendszer segítségével. 2. A megyei középtávú terv céljai és feladatai 1. Célok 1.1. A megyei gyermek- és ifjúságvédelmi alapellátás jelenlegi helyzetének összefoglaló értékelése, a különböző alapellátási formák kiépültségének áttekintése, a hiányosságok feltárása, a megyei gyermekvédelmi rendszer hatékony működéséhez szükséges feladatok megfogalmazása A megyei gyermekvédelmi szakellátásra vonatkozó középtávú tartalmi fejlesztési, működtetési törekvések megfogalmazása és összehangolása. 2. Feladatok 2.1. A közvetlen személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás gyermekvédelmi rendszerben betöltött szerepének megjelenítése, kiépítésének, jogszerű működésének szorgalmazása A gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer különböző szintjein működő szervezetek együttműködésének elősegítése A gyámhivatalok által a szakellátásba utalt gyermekeknek a törvényi előírásoknak egyre inkább megfelelő szakellátás nyújtása A fenntartott intézményrendszerrel komplex, célzott, differenciált, társadalmi beilleszkedést elősegítő gondozás biztosítása A rendelkezésre álló anyagi eszközök tervszerű, ésszerű felhasználása.

7 7 II. fejezet A gyermek- és fiatalkorúak helyzete Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1. A megye társadalmi-gazdasági helyzete Az ország keleti felében található Észak-alföldi régió három megyéje közül a legkisebb Jász-Nagykun-Szolnok megye km²-es területén január 1-jén fő élt, ami az ország népességének 4%-át jelenti. Ez fővel kevesebb, mint az egy évvel ezelőtti adat. A megye igen jelentős mértékben urbanizált, a lakosság közel 68%-a városokban él. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 7 kistérség, ezeken belül 78 település található (18 város és 60 község). Az ezer lakosra jutó élveszületések száma az országos átlagnál kicsit jobb, de az Észak-alföldi régió megyéi közül megyénkben a legalacsonyabb ez a szám (13/1.000). Az ezer lakosra jutó halálozás száma kis mértékben haladja meg az országos átlagot, régiónkon belül azonban nálunk legmagasabb ez a szám (13,9/1.000). Mindez az elvándorlással együtt eredményezi a természetes fogyást. A születéskor várható élettartam folyamatosan kitolódik. Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében a születéskor várható élettartam nők esetében 77 év, férfiak esetében 68 év, ugyanakkor az Európai Unió tagállamainak átlagától ez jelentős mértékben elmarad. A relatíve magas megyei elvándorlás nem számszerűsége, hanem a lakosság összetételének kedvezőtlen megváltozása miatt említendő. Az elvándorlók között a magas iskolai végzettségű, fiatal munkavállalók vannak többségben, az idevándorlók életkora magasabb, iskolai végezettsége alacsonyabb. A megye nemzetiségi szempontból viszonylag homogén, egyedül a cigány etnikai kisebbséghez tartozó lakosság aránya számottevő. A évi népszámlálás során a megyében személy, a lakosság nem egészen 3 százaléka vallotta magát cigány nemzetiségűnek. Azóta erről adatfelvétel nem készült, azonban vélelmezhető, hogy ez a szám jelentősen elmarad a tényleges adatoktól. Sokan aszerint vállalják cigány származásukat, hogy adott esetben előnyük vagy hátrányuk származik belőle. Arányuk településenként változó, 0-31 % között mozog. Az Észak-alföldi régió az iskolai végzettséget tekintve utolsó a régiók között. Annak ellenére, hogy a lakosság iskolázottsági szintje folyamatosan javul, nem csökken a régió iskolázottsági elmaradása az országon belül. Megyén belül településtípusonként és kistérségenként meglehetősen nagyok a különbségek. A megye fejlettségi szintje egy főre jutó GDP alapján az egyik legkevésbé fejlett megyék közé tartozik (16.). Az országban itt a legalacsonyabb a jövedelmi színvonal, ami a kedvezőtlen keresetek mellett a viszonylag magas munkanélküliséggel, valamint a segélyek és nyugdíjak átlag alatti szintjével függ össze. A foglalkoztatási arány, vagyis a kereső tevékenységet folytatók aránya az össznépességhez képest 47 %-os, a munkanélküliségi ráta 9,6%-os, ami 2 %-kal több mint az országos átlag január 1-jén a KSH adatai szerint az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete ,-Ft volt országosan, ,-Ft a régióban és ,-Ft a megyében.

8 8 2. Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség A veszélyeztetett fiatalok magas aránya és a megye nehéz gazdasági helyzete együttesen nagy kihívást jelent a megye gyermekvédelmi rendszere számára december 31-jén összesen fő, a lakosság 22 %-a 18 éven aluli a megyében. Ők azok, akik életkoruk alapján a gyermekvédelmi rendszer potenciális alanyai. Hogy közülük hányan kerülnek valóban kapcsolatba a gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhivatallal, esetleg valamelyik bentlakásos intézménnyel, az a családi körülményeikkel, szüleik anyagi helyzetével, életvitelével egyaránt összefügg. Térségenként, sőt településtípusonként más jellegű feladatokkal, nehézségekkel kell szembenéznie a gyermekvédelmi rendszernek. Hátrányos helyzetű gyermek és fiatal az, akinek alapvető szükséglet-kielégítési lehetőségei jelentősen korlátozottak. A hátrányos helyzet kialakulásához vezető tényezők legtöbbször az alacsony jövedelemi, fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje. Amennyiben többféle hátrány jelentkezik a családban, és ebből nem tudnak kiemelkedni akár a folyamatos segítség ellenére sem, a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűvé válik, ami gyakran vezet veszélyeztetettséghez. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 14. pontja 1 a következőképpen fogalmazza meg a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetet: Hátrányos helyzetű gyermek/tanuló az, akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek/ tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek 3 éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve az a gyermek is, akit tartós nevelésbe vettek. A hátrányos helyzetben lévő gyermekek számának bemutatására a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, majd augusztus 31-től új néven folyósított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (még korábban kiegészítő családi pótlékban) részesülők számát használhatjuk fel. Bár a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma csak azt mutatja, akiknél a családban az egy főre jutó jövedelem havonta nem haladja meg a saját jogon járó öregségi nyugdíj legkisebb összegének (2008-ban ,-Ft) 120%-át, illetve egyedülálló szülő tartósan beteg/fogyatékos gyermek ellátása esetében a 130%-át. Ez a hátrányos helyzet egy dimenzióját jeleníti meg, feltételezhető, hogy a hátrányos helyzetben élők köre nagyobb, mint a fenti támogatásban részesülők száma. 1 Megállapította: évi LXXXVII. törvény 20. (1)

9 9 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben/gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma (fő) Összes kiskorú száma (fő) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben/gyermekvédelmi támogatásban részesülők aránya az összes kiskorú számához viszonyítva(%) Magyarország % 23 % Jász-Nagykun-Szolnok megye % 32 % A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számarányának csökkenése nem a hátrányos helyzetű gyermekek számának csökkenését jelenti. Az új elnevezésű pénzbeli ellátás jogosultsági feltételei szigorodtak, a korábban jogosultak közül számos veszélyeztetett gyermek után nem jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Míg a hátrányos helyzetet a család alapvető anyagi kondícióinak gyengesége, a fejlődési lehetőségeik hiánya okozza, addig a veszélyeztetettséget a környezet aktív közreműködése váltja ki. Veszélyeztetett gyermek és fiatal az, akinek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. Kialakulásához vezető tényezők főleg a családra, szűkebb társadalmi környezetre jellemző elhanyagoló nevelés-gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása (alkohol-, drog-függőség, brutalitás, bűncselekmény). Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet. A két fogalom magyarázata közötti legfőbb különbség, hogy míg a hátrányos helyzet egy passzív állapot, addig a veszélyeztetettséget a gondozó környezet váltja ki. A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak számának változása Magyarországon: Tárgyév december 31-én a gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Az ábra alapján elmondhatjuk, hogy a Gyvt. megjelenése óta csökken a veszélyeztetett gyermekek száma. Ugyanakkor az is köztudott, hogy a kiskorúak száma szintén

10 10 csökkenő tendenciát mutat. Ebből az következik, hogy a veszélyeztetett gyermekek számának csökkenése nem feltétlenül jelenti a probléma jelenlétének mérséklődését. A gyermekjóléti szolgálatok megjelenésének is szerepe lehet a veszélyeztetett kiskorúak számának csökkenésben, mivel ez a fajta személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás egyik fő célja a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése. Ebből a nézőpontból a tevékenységük eredményességét is mutathatja a veszélyeztetettség csökkenése. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a veszélyeztetettség, mint fogalom értelmezése, megítélése a gyakorlatban jelentős változásokon ment át a Gyvt. megjelenése óta. Feltételezhető, hogy az év kimagasló adata megfelelő definíció hiányában a fogalom széleskörű értelmezését takarta. A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma és aránya Magyarországon: dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) dec. 31-én az összes kiskorú száma (fő) dec. 31-én a veszélyeztetett kiskorúak aránya 11,96 % dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) dec. 31-én az összes kiskorú száma (fő) dec. 31-én a veszélyeztetett kiskorúak aránya 11 % A táblázat bemutatja, hogy Magyarországon 2001-ben a kiskorúak közel 12%-a volt veszélyeztetett, év végére ez az arány 11 %-ra változott. Ebben az évben minden 10. kiskorú veszélyeztetett, a legtöbben az Észak-alföldi régióban. Ebben a régióban él a veszélyeztetett gyermeket nevelő családok 27%-a, a családokban gyermek. A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma és aránya megyénkben: Veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) Az összes kiskorú száma (fő) Veszélyeztetett kiskorúak aránya (%) december % december % december ,5% december % december ,5% A megyében élő veszélyeztetett kiskorúak aránya folyamatosan több mint az országos arány. E rendkívül rossz mutató visszavezethető a megye lakosságának rossz gazdasági, iskolázottsági szintjéhez. Megyénkben is megfigyelhető, hogy évről-évre minimális mértékben csökken a veszélyeztetett gyermekek abszolút száma. A veszélyeztetettség aránya azonban stagnál és továbbra is magas szinten (16-17%) jellemzi a csökkenő létszámú gyermekés fiatalkorú populációt.

11 11 A veszélyeztetettség okainak decemberi sorrendje megyénkben megegyezik az országos sorrenddel: A veszélyeztetettség okainak sorrendje Jász-Nagykun-Szolnok megyében Veszélyeztetett gyermekek száma (fő) Megoszlás (%) 1. Anyagi ok % 2. Környezeti ok % 3. Magatartási ok % 4. Egészségi ok 350 2% Összesen % A gyermekekhez kapcsolódó különböző pénzbeli (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) és természetbeni támogatások nem hozták meg a várt eredményeket: továbbra is vezető okként jelenik meg az anyagi okokból való veszélyeztetettség, mely gyakran társul a szülők elhanyagoló nevelésével, alkoholizálásával. A szülő munkanélkülivé válása szorosan összefügg a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulásával. A munka és a havi jövedelem elvesztésével adósságspirálba kerül a család és az uzsorakamatos kölcsön-rendszerbe kerülés hatására előbb-utóbb hajléktalanná válnak. A kormány október végén elfogadta az Út a munkához programot, melynek célja a rendszeres szociális segélyből élő, de munkára alkalmas emberek segítése abban, hogy találjanak és vállaljanak legálisan munkát, családjuk megélhetését elsősorban munkabérből fedezzék. 3. A veszélyeztetettség kriminológiai összefüggései A veszélyeztetett gyermekek között arányaiban több szabálysértő, bűnelkövető, iskolakerülő, szökésben lévő, továbbá bűncselekmény sértettje van, mint a nem veszélyeztetett, kiegyensúlyozott családi légkörben nevelkedő gyermekek között ben a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma volt, ami az összes ismertté vált bűncselekmény 10%-a. Az elmúlt évekhez hasonlóan a kiskorúak leginkább vagyon elleni bűncselekmények elkövetőivé váltak, melynek túlnyomó többsége a kis kárértékkel járó lopás. Az elkövetett bűncselekmények számának alakulását megyénkben a következő táblázat mutatja be: Gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények száma Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma 18 év alattiak által elkövetett bűncselekmények száma összesen

12 12 A kiskorú bűnelkövetők száma és ezen belül a gyermekkorú elkövetők száma évrőlévre növekszik. Jelenleg országos összehasonlításban megyénk a 2. helyen áll a gyermekkorú bűnelkövetők vonatkozásában. Az elkövetők a bűncselekmények okait az anyagi haszonszerzés és a kaland keresésében látják, objektív nézőpontból a deviáns és prekriminált helyzet együttesen hívja ezt elő. A vagyon elleni bűncselekményeket elsősorban a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok követik el. E marginalizálódott családok gyermekei sajnos számos esetben maguk is családfenntartók. Az elkövetés tárgyai túlnyomórészt: mobiltelefon, kerékpár, MP3 lejátszó, színesfém, gépkocsi, illetve készpénz. A vagyon elleni bűncselekményeknél egyre gyakrabban jelenik meg mind a dolog, mind a személy elleni erőszak; a csoportos elkövetés és gyakran egy felnőtt jelenléte is. A kiskorúak kriminalitásában sértetti és elkövetői oldalon egyaránt fontos tényező a sértett és az elkövető kapcsolatának vizsgálata. A gyermekkorú elkövetők a vizsgált időszakban elsősorban idegenek sérelmére követtek el bűncselekményt. Viszont emelkedett az iskolatársak, ismerősök sérelmére elkövetett jogsértések száma. 14 év alatti szabálysértést elkövetők száma éves szabálysértést elkövetők száma 14 év alatti bűncselekményt elkövetők száma éves bűncselekményt elkövetők száma 2006 év év A táblázat jól szemlélteti, hogy megyénkben hogyan növekedett a bűnelkövető és szabálysértő fiatalkorúak száma. A szabálysértés jelentős része még nem jelzi a bűnözői karrier kiépítésének állomását. Jellemző, hogy csoportosan felelőtlenül kalandot keresnek a fiatalok, nincsenek igazán tisztába tettük törvényi következményeivel. Megyénk kábítószer-bűnözés, illetve kábítószer-fogyasztás szempontjából a közepesen fertőzött megyék közé tartozik. A tapasztalatok szerint a 18 év alatti korosztály elsősorban csak kábítószer-fogyasztó, a kereskedelembe még nem kapcsolódik be. A kábítószer-fogyasztás a bűncselekmények végrehajtásában nem jellemző. A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 2007-ben 689 volt. Ez a szám a év 440-es esetszáma óta folyamatosan emelkedik. Az adatokat megfigyelve jelentősége van a sértett életkorának, nemének. 0-6 éves korú gyermekeknél személy elleni, valamint nemi erkölcs elleni, és közlekedési bűncselekményeket követnek el (újszülött megölése, súlyos testi sértés, szexuális abúzus). Életkoruk növekedésével, az iskolába kerülést követően jelennek meg a sérelmükre elkövetett vagyon elleni bűncselekmények, továbbá fiatalkorúaknál az emberkereskedelem, prostitúció.

13 13 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiskorúak szökéseire vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szemlélteti. Családból szökött Gyermekotthonból, lakásotthonból, nevelőszülőtől szökött Összes szökött kiskorú száma A 2002 évi 429 szökés szám óta csökkenés tapasztalható a szökések számában, bár az utóbbi 2 év enyhe emelkedést mutat. A gyermekkorúak többnyire a családtagjaikhoz mennek, a fiatalkorúak rokonoknál, barátoknál tartózkodnak eltűnésük ideje alatt. Eközben létfenntartásukat sok esetben vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből biztosítják, bár meghallgatásuk során erre vonatkozó adatokat nem hoztak a rendőrség tudomására. A családból eltűnt kiskorúak felkutatása többnyire gyorsabban vezet eredményre, mert a szülők általában sokkal több és pontosabb információval rendelkeznek gyermekük kapcsolatairól, szokásairól. Az otthonról való szökések közvetlen kiváltó oka leggyakrabban a rossz iskolai eredmények miatti felelősségre vonástól való félelem, a szülői konfliktusok, a rendezetlen, dezorganizált környezetből való menekülés, esetenként kalandvágy. A kiskorúak eltűnésével kapcsolatos feladatok elvégzése (felkutatás, gondozási helyre szállítás) jelentős terhet ró a rendőrségre. Tekintettel arra, hogy a veszélyeztetett helyzet kialakulását több ok válthatja ki, s ezek gyakran egyszerre vannak jelen a család életében, ezért több szakma részvételét indokolja a megoldás érdekében végzett egyéni esetkezelés, családgondozás, segítségés információnyújtás. 4. Védelembe vétel A védelembe vétel, mint következmény, szorosan kapcsolódik a veszélyeztetettséghez. Hatósági eljárás keretében a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a kiskorút, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható. Védelembe vételre kerülhet sor akkor is, ha a fiatalkorú szabálysértést követett el, vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. A gyermek gondozásának folyamatos segítése, ellátásának megszervezése, valamint a szülői támogatás biztosítása érdekében a jegyző erre a feladatra a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját jelöli ki. Szükség esetén a jegyző kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, keressen fel gyermekével együtt családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet, részére magatartási szabályokat állapít meg, intézkedik a veszélyeztető körülmények megszüntetéséről.

14 14 A gyermekek védelembe vétele a legtöbb esetben a szülő, a család életvitelének, magatartásának, gondozási tevékenységének következménye. A gyermeknek felróható magatartási okból való védelembe vétele szabálysértés, csavargás, iskolakerülés esetében történhet. Védelembe vett kiskorúak számának alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Időpont: Védelembe vett kiskorúak száma (fő) Veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) A védelembe vett kiskorúak aránya a veszélyeztetett kiskorúakhoz képest (%) december ,8 % december % december ,0 % december ,4 % december ,6 % december ,1 % december ,2 % december ,3 % december ,4 % december % A fenti adatok alapján elmondhatjuk, hogy a védelembe vétel arányaiban és számában egyaránt nőtt az utóbbi években. Ez a negatív tendencia azt is mutatja, hogy sajnos egyre több család életébe kell beavatkoznia a hatóságnak, ugyanakkor a hatóság problémával kapcsolatos fokozódó érzékenységét, differenciált látásmódját, felelősségvállalását, preventív szerepvállalását is jelenti. Az előző középtávú szakellátási feladatterv készítésekor a szakellátásba utalt gyermekek elhelyezését megelőző döntés-előkészítő folyamatban probléma volt, hogy a beutalt gyermek nem rendelkeztek anamnézissel, nem voltak az elhelyezését segítő, családi környezetet felmérő alapdokumentumok, sokszor még védelembe vétel esetén sem. Mára a helyzet némileg változott. A szükséges dokumentumokat megküldi a gyermekvédelmi alapellátást végző intézmény, jobb kapcsolat alakult ki a gyermekvédelmi alap- és szakellátó intézmények között.

15 15 5. A hátrányos helyzet és veszélyeztetettség visszaszorítását elősegítő országos programok A gyermekszegénység, és az ezzel összefüggő esélyegyenlőtlenség csökkentése, megszűntetése össztársadalmi érdek. Ennek érdekében született a 47/2007.(V.31) számú OGY határozat Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia A stratégia célja, hogy egy generáció alatt jelentősen csökkentse a gyermekszegénységet, a ma sorsdöntő regionális, etnikai egyenlőtlenségeket, és a szélsőséges kirekesztést felszámolja, átalakítsa azokat a mechanizmusokat, amelyek ma újratermelik a szegénységet. A stratégia a következő fejlesztési területeken valósul meg: Foglalkoztatás, munkerő-piaci helyzet javítása. A gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások. Lakhatás minőségének és biztonságának javítása. Képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése. A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése. A stratégia számos céljának megvalósulását segíti a 2005-ben elkészült Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program is. A Biztos Kezdet program is a gyermekszegénységet és társadalmi kirekesztettséget kívánja visszaszorítani. Esélyteremtő, hatása abban rejlik, hogy egyrészt biztosítja, összehangolja a 0-6 éves korosztály ellátásához szükséges szolgáltatásokat, beilleszti azokat a helyben elérhető ellátások rendszerébe, másrészt olyan helyi közösségeket épít, amelyek támogató környezetet nyújtanak a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez. A program lényege nem feltétlenül többletszolgáltatást jelent, hanem sokkal inkább a meglévők hatékonyabb szervezését, együttműködését. Nem teremt párhuzamos ellátó rendszert, hanem ellátási, együttműködési filozófia. Természetesen ezen program keretében számos új szolgáltatás képes ráépülni a meglévőkre, illetve fejlesztőleg hat a meglévő ellátások kihasználtságára, ismertségére. Megyénkben a következő települések kapcsolódtak be a programba: Jánoshida, Jászladány, Karcag, Kunhegyes, Öcsöd, Szolnok, Tiszapüspöki. Mivel a program nem feltétlenül jár beruházási költségekkel, indokolt lenne megyénkben minél több települési önkormányzatnak bekapcsolódnia ebbe a programba.

16 16 III. fejezet A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás helyzete Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 1.1. Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálatok A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. Olyan személyes szolgáltatást kell biztosítani, amelynek fókuszában a gyermek érdeke áll, ugyanakkor kiterjed a családtagokra is, mert a problémák megoldásában alapvető a feladatuk. A törvényalkotók és a társadalom nagy felelősséget és terhet rónak a gyermekjóléti szolgálatok szakembereire, mert olyan problémákat kell megoldaniuk, amit a társadalompolitika sem tud eredményesen kezelni. A gyermekjóléti szolgáltatás minden településnek kötelező feladata. Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg Jászszentandrás és Szelevény települések önkormányzatai nem működtetnek gyermekjóléti szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálatok ellenőrzését az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége és a Módszertani Gyermekjóléti Központ végzi. A legtöbb esetben a jelzőrendszer 2 irányítja a családokat a szolgálathoz. Sajnos az önkéntes kapcsolatfelvételek száma jóval alatta marad az együttműködésre kötelezettek és a hatóság által küldött személyek számának. A jelzőrendszer hatékonysága, ha lassan is de egyre eredményesebb jelzés érkezett a szolgálatok felé, ebből a közoktatási intézmények jeleztek esetben. Örvendetes, hogy a rendőrség jelzései egyre kisebb arányban érkeznek a szolgálatokhoz, ami nem azt jelenti, hogy a rendőrség nem látja el feladatait, hanem inkább a jelzőrendszer többi tagja igyekszik a korábbiakhoz képest eleget tenni jelentési feladatának. A jegyzői gyámhatóság 917 jelentése még mindig magasnak mondható, de betudható annak is, hogy kistelepülésen a jól ismert segítő gyámügyes munkatársat keresik fel. A gyermekjóléti szolgálatok működése eredményesnek tekinthető, ha a családgondozás mellett összefogják a településen gyermekvédelemben tevékenykedők munkáját, elősegítik az ügyben érintettek információcseréjét, munkamegosztását. Ezt az igazán hatékony működést legtöbbször a megfelelő személyi és tárgyi feltételek hiánya akadályozza meg megyénkben. 2 Jelzőrendszer: a gyermekjóléti szolgálat koordinálásával működtetett munkacsoport, melynek tagjai a gyermekek veszélyeztetettségét közvetlenül érzékelő iskolák, óvodák, civil szervezetek munkatársai, védőnők és egyéb szakemberek.

17 17 A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai rendszeres kapcsolatot tartottak a gyermekvédelem területén dolgozó munkatársakkal, így a probléma időben került látókörükbe, melynek megoldását általában nem a kiskorúak védelembe vétele jelentette. A gyermekjóléti szolgálatok majd új gyermeket gondoztak a múlt évben, ebből az óriási esetszámból a jelzőrendszer által több mint háromezer kezdeményezés érkezett. Szülővel közösen en keresték fel a szolgálatokat, ez az arány (15%) még mindig nagyon kevés, alig több, mint az együttműködésekre kötelezettek száma (1.525). A jövőre nézve bíztató, hogy 616 gyermek gondolta úgy, hogy önként felkeresi a szolgálatokat. Ez egyrészt azt mutatja, hogy ismerik, tudják az elérhetőséget, másrészt bizalmat fejez ki, mert tudjuk, hogy a gyermek súlyos megfontolás után osztja csak meg gondjait idegenekkel. Mindazonáltal a legtöbb kezdeményezést még mindig maga a szolgálat indítja el. A gyermekjóléti szolgálatok által kezelt problémák regisztrált száma volt. Legtöbbször megjelenő probléma az anyagi helyzet (10.717) (31%). Szintén elfogadhatatlanul magas (7.882) a gyermeknevelési problémák száma (23%). A családon belüli bántalmazás 1,3%-os aránya nem tekinthető magasnak, de tudjuk, óriási a látencia. A családi konfliktusok (32,9%) miatt sokan fordultak a szolgálatokhoz. Mindez túlmutat a gyermekvédelmen. Minden családnál mások a tényezők, de általában sok idő kell, míg a probléma a segítő szolgálathoz megérkezik. Addig a gyermek szemtanúja a konfliktusoknak, érzelmileg veszélyeztetett. Emellett jelentős a szülői elhanyagolás 1.774, és a család életvitele (5.681) miatti problémák száma. Ez rejti a legnagyobb gondokat. Kialakult és folyamatosan termeli, sokszorozza magát egy olyan jellemezően munkanélküli réteg, akik sem magukkal, sem gyermekeikkel nem törődnek. Ezen marginalizálódott csoportok nagy eséllyel indítják a bűnözési karriert az ismert kisebb szabálysértésektől a csoportosan elkövetett bűncselekmények felé. A munka eredményessége érdekében egy jól működő személyes kapcsolat kiépítése szükséges. Kevésbé volt eredményes a családgondozás azoknál a családoknál, ahol a családgondozó látogatásait zaklatásnak vették, vagy olyan esetekben, ahol a kiskorú által elkövetett bűncselekménynél, vagy szabálysértésnél a szülő valamely formában partner volt. Ezeknél a családoknál nem érte el a célját az a megoldás sem, hogy a rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában kapják meg (pénzbeli támogatáshoz ragaszkodtak).

18 18 Gyermekvédelmi gondoskodás Védelembe vétel; 986 Alapellátásban részesüt; 3554 Alapellátásban részesüt Védelembe vétel A prevenciós munka másik igen fontos eleme a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a gyermekvédelemben érintett szervezetek, intézmények programjainak összehangolása, amelyre a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet igen nagy hangsúlyt fektet. E szerint a gyermekek számára olyan szabadidős programokat kell szervezni, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve azok megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. A gyermekjóléti szolgálatok számos alkalommal kezdeményezik a közoktatási intézmények, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézmények szervezzenek ilyen programokat és ezekről nyilvántartást is vezetnek. A települések jelentős része igen gazdag, változatos szabadidős programokról számolt be. Összesen program valósult meg 2007-ben. Bár az önállóan szervezett programok száma még alacsony, a gyermekjóléti szolgáltatók egyre inkább bekapcsolódnak a közoktatási intézmények, illetve egyéb ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetek munkájába, mind több rendezvény zajlik közös szervezésben. A szabadidős programok legnagyobb részét még mindig a közoktatási intézmények szervezik, ám ezek nagy része csak hétköznapokon, délután 16 óráig biztosít a gyermekek számára hasznos elfoglaltságot. Az esti és a hétvégi időszakban nagyon sok a csellengő fiatal. Problémaként jelezték a szolgálatok, hogy éppen a hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett fiatalok maradnak ki a programokból, kevés olyan szervezés valósul meg, mely kifejezetten ezt a csoportot célozza. Tény azonban, hogy még mindig akad olyan település, ahol semmilyen szabadidős, illetve prevenciós program nincs a gyermekek számára. A jövőben fontos feladat annak szorgalmazása, hogy célzottan a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett, illetve a bűnelkövető fiatalok számára szervezett programok is megvalósuljanak, melyek számottevően hozzájárulnak a környezeti ártalmak hatásainak enyhítéséhez.

19 19 A gyermekjóléti szolgálatok által készített a családgondozás, illetve a védelembevétel eredményességéről szóló beszámolókban kiemelésre került a család szerepének fontossága. Azon gyermekek és fiatalok esetében, ahol a szülők társadalmilag elfogadott értékrendszert közvetítenek, ahol a család betölti szocializációs funkcióját, az alapellátás keretében végzett családgondozás is eredményre vezet. Abban az esetben, ha a hatóságok és szolgáltatók részéről túl későn érkezik a segítség és a veszélyeztető körülmények halmozottan jelentkeznek, az esetek nagy részében a védelembe vétel sem hatékony. A tapasztalatok szerint elsősorban a sok problémával küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű családokkal kapcsolatban alakulnak ki elhúzódó, esetenként évekig fennálló gondozási folyamatok. Ezen családok esetében a családgondozás ellenére is folyamatosan újabb gondok jelentkeznek, melyek megoldásához a gyermekjóléti szolgálat eszközrendszere és esetenként a védelembe vételben rejlő lehetőségek nem elégségesek. A családgondozó és a család mozgásterét az adott településen nagymértékben korlátozhatja a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások hiánya családterápia, pszichológus, a gyermek értelmi- és egészségi állapotának megfelelő iskolai elhelyezés, helyettes szülői szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet, megfelelő lakhatás, munkahely. Nagyon komoly problémákat vet fel a pszichológus szakemberek szinte teljes hiánya. A települések nagy részén nem készül felmérés a gyermekek életkörülményeiről és szociális helyzetéről, nincs szociális térkép, mely segítene a szükségletek meghatározásában. Alapvető változások történtek évben, a megye nagy részében megalakultak a kistérségi, mikro-térségi gyermekjóléti szolgálatok, amelyek szakmai működése várhatóan magasabb minőségű lesz. A közszolgáltatásokhoz való hozzájutást remélhetőleg jobban elősegítik, így több esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű településeken élőknek is. A kialakult szervezetekkel szükséges egy személyes kapcsolaton alapuló együttműködést kialakítani, mert ez szolgálná a hatékony és eredményes munkavégzést. Azok a települések, ahol a különböző társadalmi szervezetek, a munkaügyi központok kirendeltségei, könyvtárak, művelődési házak hatékonyan együttműködnek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, több sikert könyvelhetnek el a megelőzés és a kezelés területén. Az esetmegbeszélések számának emelkedése valószínűsíti a problémák közös megoldását, gyakorlati levezetését. A megoldások így közel kerülhetnek a jelzőrendszer nem közvetlenül érintett tagjai számára is. Az esetmegbeszélések, esetkonferenciák gyakoriságának és színvonalának emelése szükséges a hatékonyabb védelmi rendszer kiépítésében.

20 20 Esetmegbeszélés évben (összesen: 788 eset) gyermekkorú elkövető ügyében családon belüli erőszak ügyében fiatalkorú bűnelkövető ügyében egyéb esetekben Esetmegbeszélések gyermekkorú szabálysértő ügyében fiatalkorú szabálysértő ügyében Megyénkben reményeink szerint mielőbb kialakul az az intézményi struktúra, amely képes hatékonyabban ellátni az alapfeladatokat. 1.2 Óvodai és iskolai gyermekvédelem A korai prevencióban betöltött szerepe miatt szükséges megemlíteni a 3-6 éves korosztály számára fontos óvodai gyermekvédelmi munkát. Azok a gyermekek, akik nem részesülnek napközbeni ellátásban, nem járnak bölcsödébe, óvodába, kizárólag a védőnői és gyermekorvosi, azaz gyermekegészségügyi ellátással kerülnek kapcsolatba. A szülők ezeken a településeken nem kapnak megfelelő segítséget gondozási, nevelési, életviteli problémáik megoldásában, rosszabb eséllyel válnak a munkaerőpiac részévé. Gyermekeik fejlődési elmaradásai sok esetben nem derülnek ki az iskola kapujáig, de ellenkező esetben sem hozzáférhető számukra gyermekeik korai fejlesztése, fejlesztőpedagógiai ellátása. Különösen nagy hátrányt jelent ez a sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve családjaik számára.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/év Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Abádszalók üdülőépület: 300 1,6% 500 50 m2-ig: 8000

Részletesebben

Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében JÁSZSÁG: Alattyán Idősek Klubja Alattyán, Szent István tér 8. Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubja Jánoshida, Fő út 60. Jászágó Idősek Napközi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Abádszalók Gondozási Központ Kossuth út 6/b. Alattyán Idősek Klubja

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok a JNSZ MKI területén. Település Létesítmény megnevezése Címe Besenyszög, Vasvári P. u. 7.

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok a JNSZ MKI területén. Település Létesítmény megnevezése Címe Besenyszög, Vasvári P. u. 7. Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok a JNSZ MKI területén Település Létesítmény megnevezése Címe Szolnok KVK Besenyszög Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

1. fond:felekezeti Anyakönyvek

1. fond:felekezeti Anyakönyvek XXXIII 1. fond:felekezeti Anyakönyvek Fondfı XXXIII 1. 1. Alattyán Róm.kat. Születési anyakönyv 1827-68 XXXIII 1. 2. Alattyán Róm.kat. Születési anyakönyv 1868-95 XXXIII 1. 3. Alattyán Róm.kat. Házassági

Részletesebben

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Szennyvíztisztítás- és kezelés Település neve Projekt neve Projekt állapota Projektgazda Projekt előkészítettsége Megvalósítás

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelölöm ki

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelölöm ki Szám: 653-12/2014/HAT. Tárgy: Közérdekű szolgáltató kijelölése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására Jász-Nagykun- Szolnok megye 77 településének közigazgatási területén HATÁROZAT A Filantrop

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A KSZR nagytelepüléses megyében. Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok

A KSZR nagytelepüléses megyében. Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok A KSZR nagytelepüléses megyében Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 település 22 város (közte egy megyei jogú város) három

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Jász-Nagykun-Szolnok megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Jász-Nagykun-Szolnok megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/év Ft/fı %-a Ft/m2 %-a 1 Abádszalók 500 2003.01.01 300 2005.01.01

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM TOP4.0 2014. május 8-ai tervezet A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGYEI KERET FELOSZTÁSA A TOP4.0 SZERINT INTÉZKEDÉS SZÁMA MEGNEVEZÉS MILLIÓ Ft % TOP1.1

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben