EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS"

Átírás

1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS A Magyar Családok Országos Szövetsége és a Független Újságírók Szövetsége azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy hazánk jövőjének megváltoztatása érdekében ismerkedjenek meg szövetségünk programjával. Amennyiben a programunkkal, vagy annak bármely részletével azonosulni tudnak, megvalósítása érdekében szíveskedjenek csatlakozni Szövetségünkhöz, legyenek Önök is szövetségeseink. Ez a program nyitott, hozzátenni, jobbítani minden szövetségesünknek joga és lehetősége. Az együttműködő felek partneri kapcsolatában, a család ősi hagyományának megfelelően, az emberiség értékeinek hasznosítása a mérvadó. A szervezeti egység felépítése gondosan megtervezett tisztességes munkát igényel. Az együttműködő felek széleskörű erkölcsi fedezetéhez elválaszthatatlanul szükséges a lelkiismeretes, nyugodt, higgadt, megfontolt munka, az információk áramoltatása, a családok számára elfogadható világosan megfogalmazott hiteles információk üzenete, amely példaértékű lehet valamennyi társadalmi szervezet számára. Az ígéretes és sikeres közérdekű munkához nem hiányozhat az alapvető emberi és a családok iránti felelősség érzése. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az együttműködő felek vezetői és tagsága, mint minden ember tagja egy családnak születésénél fogva. Minden család tartozik valamilyen néphez, nemzethez, esetleg több néphez, több nemzethez is. A népek és a nemzetek közössége alkotja az emberiség nagy családját, ahol elidegenedésnek és gyűlöletnek egyáltalán nincs helye. A huszonegyedik század kezdete az emberiséget egy széthulló világban találja. Nagy tömegben, mégis magányosan, egymásra utaltan, de önzően élnek az emberek és a népek egymás mellett gyűlöletre készen. Az elidegenedés érzése már nemcsak a kívülállókat, hanem az azonos családhoz tartozókat is hatalmába kerítette. Az együttműködő felek mozgalma, korszakalkotó elképzeléseken túlmenően azért jött létre, hogy e széthulló világban az idegenséggel szemben az összetartozást, a magányossággal szemben a közösséget, a gyűlölködéssel szemben a megértést, a káros szélsőséges ideológiák látszatvilágával szemben a valóság és az igazság világáért munkálkodjon. Tisztelettel: Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsa s.k. Urbán Szabó József s.k. a Független Újságírók Szövetségének a Magyar Családok Országos Szövetségének Elnöke Elnöke 1

2 MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK NEMZETGAZDASÁGI ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSI PROGRAMJA CSALÁDI SZÖVETSÉG 2

3 MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, JÓKAI ÚT 25/C. cím: Telefon: 0620/ A MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK NEMZETGAZDASÁGI ÉS ORSZÁGYGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSI PROGRAMJA * E L Ő S Z Ó! NEM ZSOLDOSNAK SZÜLETTÜNK! A Magyar Családok Országos Szövetsége, amely elkötelezett a Magyar hazafiasság kérdésében is, kéréssel fordul a Magyar Köztársaság választópolgáraihoz, a hazáját féltő és szerető tagságához: soha többé ne legyenek részrehajló zsoldosai egyetlen politikai pártnak, külföldi megbízónak sem! Látnunk kell, hogy több mint egy évtizede a parlamenti pártokat megszemélyesítők nem az ország gondjainak megoldásán munkálkodnak, hanem kizárólag saját érdekeik érvényesítésére törekszenek. Nekünk választópolgároknak a továbbiakban nem szabad eltűrnünk és hozzájárulnunk ahhoz, hogy a parlamenti pártok állami költségvetésből, illetve az adófizetők pénzéből erkölcstelenül egymást finanszírozzák, és kényük-kedvük szerint milliárdokat költsenek önmagukra. - az általuk alkotott - kiváltságos törvényre hivatkozva. A Magyar Családok Országos Szövetségének megbízásából azzal a kéréssel fordulok a magyar értelmiséghez, munkásokhoz, 3

4 parasztsághoz és valamennyi jó-szándékú társadalmi szervezet irányítóihoz, tagságához, az egész magyar néphez, - igényelve a hazai és nemzetközi szinten egyaránt megbecsült gazdasági és pénzügyi szakemberek segítségét -, hogy fogjunk össze, és egy kedvezőbb, szebb és jobb jövőt ígérő társadalmi összefogással, szerződés keretében határozzuk meg közös teendőinket! Kérjük Önt/Önöket, hogy minél többen csatlakozzanak a Magyar Családok Országos Szövetsége által kezdeményezett, - a társadalmi szervezeteket érintő és országosan is kiterjesztett - együttműködéshez, a nyilvánosságra hozott és terjesztett szövetségi programhoz. A történelmi visszatekintésünk során mindazon kérdésekről is tárgyalnunk kell, amelyekről a mai parlamenti pártok egyáltalán nem kívánnak megnyilvánulni. A rendszerváltást követően a néptől bizalmat kapott parlamenti pártok országgyűlési képviselőinek döntései sohasem voltak felelősségteljesek és mentesek a párthatalmi érdekektől. Az eltelt évek során egy szemernyi felelősséget sem mutattak az elhibázott döntéseikért, a nemzeti vagyon kiárusításáért, eltékozlásáért, az ország olyan mértékű eladósodásáért, amelyet népünk sohasem lesz képes visszafizetni. Tekintsünk vissza a rendszerváltást követő időszak parlamenti választásaira. Valamennyi párt szavahihetőséget színlelve, sorsfordulást hirdetett és egy élhetőbb jövőt ígért mindenki számára. A választópolgárok többsége szinte gyanútlanul hitt az írott és elektronikus sajtóban is sulykolt szép jövőképnek. A párthatalmi harcok egyre inkább kiéleződtek és minősíthetetlen gyűlöletkeltéssel párosultak az egymásra mutogatással, a mérhetetlenül növekvő valótlan ígéretekkel együtt. Életre szóló tanulsággal lettünk gazdagabbak: a mindenkori parlamenti pártok hamis ígéreteikkel rendre becsapták választóikat a hatalom megszerzése, vagy megtartása érdekében. Arra is ráébresztettek bennünket, hogy csak egy olyan színjátéknak vagyunk szenvedő részesei, amelyben folyamatosan hagytuk ránk osztani a tökfilkó szerepét. A rendszerválást követően mind az egyes pártok tagságát, mind pedig szimpatizánsait, óriási felelősség terheli, mert általában lelkiismeretlenül, részrehajló döntéssel és önzően, pártpolitikai megfontolásból választottak többnyire alkalmatlan országgyűlési és (vagy) önkormányzati képviselőket. Az erkölcsi fedezet nélküli képviselők felbecsülhetetlen károkat okoztak az országnak; erkölcsi, gazdasági és pénzügyi vonatkozásban egyaránt, amelyek sora vezetett a korábban említett mértékű eladósodáshoz is. Ezek, a pártok között fennálló ízléstelen hatalmi harcok, s a gyűlöletkeltő viselkedés együttesen és szándékosan váltották ki az ország lakosságának két részre szakadását, amely a magyar családok szinte mindegyikének megbocsáthatatlan károkat okozott. 4

5 A választópolgároknak ma már túlnyomó többsége tisztában van azzal, hogy az eltelt évtizedek során alkalmatlan képviselőket választott. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy igen jelentős károkozásuk miatt hitelüket vesztették, erkölcsi fedezet nélkül maradtak és ezért méltatlanná váltak az állampolgárok s a Magyar Köztársaság képviseletére, irányítására. A nagyszámú elmarasztaló indok miatt valamennyi társadalmi szervezetnek - alkotmányos keretek között meg kell akadályoznia, hogy a következő országgyűlési- és helyhatósági választáson a pártok győztes jelölteket állíthassanak! A Magyar Családok Országos Szövetsége továbbra is csak olyan elképzeléseket támogat, amelyek mentesek a politikai irányzatoktól, tevékenységének középpontjába pedig a tagsága érdekeinek képviseletét, a választók, illetve a családok problémáinak megoldását helyezi. Bízunk a jelenlegi képviselőink értékítéletében, és abban, hogy elismerik - a rendszerváltástól napjainkig - a társadalom ellen elkövetett vétkeiket és békés körülmények között járulnak hozzá a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításához, a Kétkamarás Parlament létrehozásához. A Magyar Köztársaság polgárait fel kell rázni a közönyösségükből, és elérni, hogy saját sorsuk irányítását végre valóban vegyék kézbe, amelyre a jelenleg hatályos törvényeink is lehetőséget adnak számukra. A Magyar Köztársaság irányításában kizárólag törvényes eszközökkel megbízott és pártoktól független társadalmi szervezetek vehessenek részt, akik mindenkor képesek a közösségi és egyéni érdeket egymáshoz hangolni, és az emberi sorsokkal összefüggésben munkálkodni. A Magyar Köztársaság választópolgárai ne tűrjék tovább, hogy több mint egy évtizede az országgyűlésben diktatúra van, nem pedig az elvárható demokrácia. Az országgyűlési képviselők mindegyike megkapja az utasítást, miről, hogyan kell szavaznia, s ha ettől eltérően tenne, számíthat pártja kíméletlen retorziójára. Szigetszentmiklós, július 04. Urbán Szabó József s.k. A Magyar Családok Országos Szövetségének Elnöke 5

6 MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A PARLAMENTBE! MIÉRT A MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE? MERT MAGYAR! A Magyar Családok Országos Szövetsége erőteljesen kezdeményezi, hogy a civil tömörülések és az országos szervezetek jogi szakemberek bevonásával hozzák létre az országos Társadalmi Szervezetek Tényfeltáró Bizottságát, s e grémium 1990 évtől napjainkig tárja fel a Magyar Köztársaság valós gazdasági, pénzügyi problémákkal összefüggő kérdéseket és hozza nyilvánosságra a nemzeti vagyon kifosztásának erkölcstelen körülményeit a nemzetellenességgel gyanúsítható és a külföldi kiszolgálókat érintő felelős személyek, minisztériumok és intézmények nevét. A Magyar Családok Országos Szövetsége a tényfeltárással összefüggő törvényes felelősség megállapítását követően a nemzeti megbékélés érdekében végérvényesen le szeretné zárni a múltat. Közmegegyezéssel egy jövőképet szeretne megalkotni minden magyarnak. A Magyar Köztársaság állami vezetőire és alkalmazottaira nézve pedig meg kell teremteni a közéleti tevékenységből hiányzó példaértékű erkölcsi fedezetet. MERT AZ ALÁBBIAKAT A MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉN KÍVŰL MÁS NEM VÁLLAL FEL! Mert a szociáldemokrácia minden pozitív emberi alapértékeit felvállalja. Mert kezdeményezi a parlamenti pártok nélküli országgyűlést. Mert végérvényesen meg akarja szüntetni a parlamentben a pártdiktatúrát. Mert kezdeményezi, hogy a parlamenti pártok az állami költségvetésből ne kaphassanak pénzügyi támogatást. Mert kezdeményezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal megszüntetését. Mert kezdeményezi, hogy az országgyűlési és az önkormányzati képviselők törvényes keretek között bármikor visszahívhatók legyenek. Mert kezdeményezi, hogy az országgyűlési képviselőket ne illesse meg a visszaélésre okot adó kiváltságos mentelmi jog. Mert kezdeményezi és támogatja, hogy csak főállású országgyűlési képviselők lehessenek 6

7 Mert szervezi a társadalmi szervezetek országos szövetségének összefogását. Mert küzd a hazafiság szellemének és rangjának visszaszerzéséért. Mert a Magyar Családok Országos Szövetsége erőteljesen és határozottan szorgalmazza a Bankok ellensúlyozására egy magyar és nemzeti érdekeltségű Bank létrehozását. Mert kezdeményezi a szakszervezeti tagsággal való jó kapcsolat felvételét. Mert támogatja az értelmiség, munkásság, parasztság összefogását. Mert a rendszerváltásért legnagyobb áldozatot hozókat képviseli. Mert támogatja a vidék szövetkezeti és/vagy farmer gazdaságok létrehozását. Mert igényli az ország jobbítása érdekében a hazai és nemzetközi szinten megbecsült és elismert független gazdasági és pénzügy szakembereket. Mert a demokrácia elkötelezett híve. Mert a munkavállalók jogaiért küzd. Mert nem tűri a megkülönböztetést, a rasszizmust, a kirekesztést. Mert az ember áll a programja középpontjában. Mert a társadalom minden területén támogatja az önkormányzás intézményét. Mert tudáselvű és hihetőbb, modern társadalmat akar. Mert esélyt kínál mindenkinek, és elítéli a kiváltságos előjogokat. Mert a hiteles sokszínűséget hirdeti, az intézményesített érdekegyeztetést tartja járható útnak. Mert a társadalmi szolidaritás alapján áll. Mert a cselekedeteit a nemzeti érdekek elsőbbsége motiválja. Mert a hazai és nemzetközi béke híve. Mert azt tartja, hogy a társadalom felelős minden tagjáért. Mert hirdeti, hogy a tisztességes megélhetés alkotmányos jog kell, hogy legyen. Mert azt vallja, hogy a társadalmat nem megosztani, hanem integrálni kell. 7

8 Ha a Magyar Családok Országos Szövetsége kerül be a parlamentbe, úgy soron kívül az alábbi törvényerejű rendelkezést indítványozná: Az Alkotmány módosítását, a Köztársaság Elnökét, a Legfelsőbb Bíróság Elnökét, a Legfőbb Ügyészség Vezetőjét, Független Állami Számvevőszék Elnökének népakarattal történő megválasztását. A kétkamarás parlament létrehozását, a felsőházban 76 főre, míg az alsóházban 100 főre tenne javaslatot. Alkotmányos keretek között szűnne meg a 386 országgyűlési képviselői parlament létszáma, végérvényesen megszüntetné a Megyei Önkormányzatokat, az önkormányzati képviselők létszámát pedig átlagosan 60 %-al csökkentené. Miért új a program? Mert nem éltetik régi politikai reflexek. Mert van tisztességes erkölcsi fedezete, nincs kreált ellenségképe. Mert a társadalmi problémákat nem beidegzett sémák alapján kezeli. Mert nincsenek soraiban a privatizáció haszonélvezői. Mert nincsenek pártállami kötődései. Mert sorait túlnyomóan fiatalok alkotják. Mert nincsenek a tiszta látást elhomályosító pozíciói. Mert nyitott a vélemények befogadására. Mert képes pártoktól független társadalmi szervezetek szövetségében dolgozni. Mert egyetemesen gondolkodó és tudatosan élő emberek szövetsége. A PARLAMENTBE JUTÁS A TÉT! Az Magyar Családok Országos Szövetsége évben alakult meg. Szószólóink azokért emelték, és emelik fel a hangjukat, akikért eddig még egyetlen kormányzat sem vállalta a felelősséget ben a parlamentbe jutásunk a tét! Több millió embert kell megszólítanunk. De ez közel sem elég. Fontos, hogy meg is halljanak minket, hogy értsék, amit mondunk. Hogy velük együtt, közös erővel jussunk be a parlamentbe és képviselhessük érdekeiket. Ennek pedig a legfontosabb záloga a kétséget kizáró tisztességes és hiteles hírek, információk áramoltatása a választópolgárok felé. Ezúton kell a Társadalmi Szervezetek Szövetsége keretében közösen, közös erővel megvalósítanunk a terrveinket. 8

9 I. Társadalom Magyar Családok Országos Szövetsége az egészségügyért Diagnózis A Magyar Családok Országos Szövetsége nem ért egyet a évben a kormány által megkezdett drasztikus egészségügyi intézkedésekkel, azonban tény, hogy Magyarországon az elmúlt esztendőkben drámaivá vált az egészségügy helyzete. A viták és egyeztetések közben mindenki megfeledkezett arról, hogy tulajdonképpen miért, miről is folynak ezek a harcok. A politikai érdekek mentén történő megállapodások mellett elvesztek azoknak az embereknek az érdekei és értékei, akikért tulajdonképpen harcolni kellene. Magyarország lakosságának jelentős százaléka a rendszerváltást követően nem engedheti meg magának az egészséges életet, és nem tudnak azok sem egészségesen élni, akik ebben a szakmában dolgoznak. A magyarországi egészségügy tárgyalásánál nem szabad megfeledkeznünk róluk - az ápolónőkről, az orvosokról, a betegszállítókról és munkatársaikról sem. Ezek az emberek erejüket, idejüket, szakértelmüket és sokszor egészségüket sem kímélve dolgoznak mások életéért, egészségéért. Ezek az emberek a 48. óra után is ott vannak a betegek mellett. Ezeknek az embereknek a kezében van társadalmunk egészséges jövője. Megdöbbentő, hogy az egészségügy intézményrendszerét piaci árúként kezelik. A kórházakban az alapellátás privatizációjával profit orientált, és nem betegközpontú ellátási rendszer alakult ki Az a veszély, hogy a betegek anyagi helyzetükkel arányos ellátást kapnak, mely elvezethet a szegényellátás körülményeinek kialakulásához. Az állami egészségügy finanszírozási rendszere korszerűtlen, áttekinthetetlen, már egy évtizeddel ezelőtt megérett a teljes átalakításra, amit most a fizetésképtelenné vált intézmény-rendszer átfogó és maradéktalan szanálásával egyidejűleg kell megoldani, illetve végrehajtani, nem pedig a kilátástalan magánbiztosítók bevezetését kell fontosnak tekinteni, amely a gazdag-szegény ellátás melegágya lesz. Az állami szanálás azt jelenti, hogy egyrészt egyszeri állami ráfordítással (pénz-juttatással) rendezni kell az eddig felhalmozott adósságokat, pótolni kell a forráshiány miatt mindmáig halogatott épület-rekonstrukciókat, beruházásokat, eszköz-beszerzéseket, valamint a munkabérek elfogadható szintre történő felemelését. Ne a kórházak bezárása és az ingatlan eladás legyen fontos! Másrészt az új finanszírozási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az állami költségvetés folyamatosan olyan összegeket biztosítson az egészségügyi intézmények számára, amelyekből a zökkenőmentes működés magasabb szinten is megoldható. 9

10 REFORMOK HELYETT: NEMZETI FORRADALMI VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGES Az egészségügy a helyzetértékelések ellenére kritikus helyzetben van. A bizonytalanság, az alulfinanszírozottság, a közpénzek felhasználásának ellenőrizhetetlensége lassan működésképtelenné teszi az egészségügyi intézményeket. Meg kell valósítani a 1066/2001. (VII.10) kormányhatározatot, miszerint az egyik legfőbb emberi érték az egészség legyen. A megvalósítás első lépései Az Európai Unió egészségügyi fejlesztésre fordítható támogatásainak hatékony megpályázása, fokozott felhasználása. Nem csak nagyvárosokban élnek emberek. Meg kell szervezni azoknak az egészségügyi ellátását is, akik el vannak zárva a jól felszerelt kórházaktól, rendelőktől. Mindenkinek joga van az alapvető egészségügyi ellátások igénybevételéhez, melyet a kistelepüléseken és a tanyákon élők számára is elérhetővé akarunk tenni. Az életmentő ellátás javításában fontos feladatot jelent a sürgősségi betegellátás infrastruktúrájának biztosítása, majd fejlesztése, az EU-s normáknak megfelelően. Ahhoz, hogy a betegek időben szakszerű ellátásban részesüljenek, elengedhetetlen egy felszerelt, jó infrastruktúrával rendelkező mentőhálózat kiépítése. Ennek első lépéseként stabilizálni kell az Országos Mentő Szolgálat gazdasági helyzetét. Az egészségügyi intézmények finanszírozási helyzete a mai napig nem tisztázott. Így ennek teljes körű átalakítása szükséges. A gyógyszerpiac legnagyobb célközönségét a nyugdíjasok jelentik. Ennek a rétegnek kell a legtöbbet költenie az egészségére, de ez az a réteg, aki még a napi fogyasztási cikkeket is nehezen tudja megfizetni. A gyógyszerek árának egyre jelentősebb emelkedése és az állami támogatást élvező készítmények egyre szűkülő köre ellehetetleníti azokat, akiknek mindennapi szükségletük a gyógyszer. Így közösségi és egyéni források bevonásával rendet kell teremteni a gyógyszerpiacon. A kórházak infrastruktúrája megengedhetetlenül alacsony színvonalon van. Ahhoz, hogy elfogadható szintre kerüljenek, több év, és jelentős anyagi támogatás szükséges. De még a viszonylag otthonossá és felszereltté tett kórházak sem fogják soha azt a hangulatot biztosítani, ami egy otthoni ápolást helyettesíthet. Ezért a TB által támogatott hospice házak létrehozását nagyon fontos lépésként kell kezelni. Eső előtt köpönyeg Magyarországon a prevenciót sokkal erősebben kell támogatni, mint az eddigi kormányok bármelyike tette. 10

11 El kell ismernünk, 16 éve a kormány jelentős forrásokat biztosított a fiatalok egészségvédelmére. De az már kérdéses, hogy mennyire volt hatékony ez a munka. Sajnos a média - megjelenésre fordított összegeknek csak töredéke került a prevencióval foglalkozó intézményekhez és a rászorulókhoz. A megvalósítás első lépései Olyan prevenciós központokat kell létrehozni, ahol a klub-foglalkozások, beszélgetések mellett, különböző szűrővizsgálatokat is el lehet végezni. Ezeket alanyi jogon vehetik igénybe az állampolgárok. Azoknak, akik évi rendszerességgel vesznek részt szűrővizsgálatokon példaként a TB-járulékuk csökkentését kell megteremteni. Olyan társadalmat kell teremteni, ahol az egészségügy és a környezet védelme szorosan összekapcsolódva, egymást támogatva, együttműködve dolgozik. Jelentős állami támogatással korszerű szűrőberendezéseket kell vásárolni. Magyar Családok Országos Szövetsége az egészségkárosodott, fogyatékos (megváltozott munkaképességű) emberekért Jelenlegi helyzet A maradandóan egészségkárosodottak számát nehezen lehet meghatározni, hiszen országos statisztikai adatok ugyan rendelkezésre állnak, de a becsült adatok szerint országosan 3 millió ember van ilyen helyzetben. Magyarországon az egészségkárosodott és fogyatékos emberekkel nem a tényleges értékeiknek, számarányuknak megfelelően törődnek, elveszik emberi méltóságukat. Nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, nehezen vagy egyáltalán nem kapnak munkát. Csak kevesükkel találkozunk az utcán, mert életük jelentős részét intézetekben és a házak falai között töltik. Amit tenni fogunk Átfogó rehabilitáció, habilitáció (koncepcionális és intézményi) rendszerének kidolgozása és működtetése. Megfelelő szakemberek képzése. Törvényi garanciák, jogvédelem, jogharmonizáció. Folyamatos tájékoztatás és ezen keresztül a szemléletmód megváltoztatása. Valódi esélyegyenlőség feltételrendszerének megteremtése. Állam feladatainak, és kötelezettségeinek meghatározása. Képzési, átképzési rendszerek kialakítása, működtetése. Nagyarányú foglalkoztatáspolitika kidolgozása. Érdekeltségi rendszerek megteremtése, folyamatos karbantartása. 11

12 Financiális kérdések rendezése. Ezek az emberek nem sajnálatot, alamizsnát kérnek, hanem lehetőséget az emberhez méltó életre. A társadalom azonos rangú és megbecsült tagjai akarnak lenni. És mi ebben akarunk segíteni. MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE AZ IFJÚSÁGÉRT A Magyar Családok Országos Szövetségének célja a magyar fiatalok felkészült, egyetemesen művelt európai állampolgárrá válása. Lakás, otthonteremtés Az induló fiatal családok lakáshoz jutása önerőből szinte lehetetlen. A Magyar Családok Országos Szövetsége ifjúságpolitikai koncepciójában fokozottan figyelembe kell venni az otthont teremteni kívánó fiatalok érdekeit. Olyan hitelkonstrukció kidolgozására van szükség, ami valóban segít, és nem irreálisan magas jövedelemhez köti a támogatást. Ösztönözni kell az önkormányzatokat a szociális bérlakások építésében és fenntartásában. Ifjúság a munka világában Segíteni kell a fiataloknak az első munkahelyhez való jutását, támogatni azokat, akik a pályakezdőket alkalmazzák, feltéve, ha annyi ideig alkalmazza, míg a pályakezdő tapasztalatot szerez, és tudásával önállóan el tud helyezkedni. Szakmai továbbképzések támogatása. A hiányzó felkészültséget, illetve a csökkent, megváltozott munkaképességet képzési és támogatási rendszerrel szükséges orvosolni. A munkanélküliség csökkentésére ösztönözni és elősegíteni szükséges új munkahelyek teremtését. Tanulók alkalmazásának megszervezése, szakmai, egyéb tudásbeli különbségek mentén. EGÉSZSÉGES ÉLET A TESTI, LELKI, SZELLEMI EGÉSZSÉG A fiatalság problémái, - a gyermek - és fiatalkori bűnözés, a kábítószer fogyasztás terjedése, a nyomában járó kriminalizálódás, a gyermekek elleni erőszak terjedése, a közösség- és értékhiány, az identitás hiány, a szociális kirekesztettség, a depolitizáltság és apolitikusság, a korszerű állampolgári magatartásra való felkészítés és egyéni felkészülési lehetőségek hiányossága, a gyermekek és fiatalok egészségügyi állapota mind megoldásra vár. A Magyar Családok Országos Szövetségének ifjúságpolitikai koncepciójának megalkotása során fel kell készülnie ezen problémák megoldására. 12

13 Nagyon fontos (nemcsak) a fiatalok felé az egészséges életmód propagálása, a versenysport ésszerű segítése mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a tömegsport támogatására, az iskolai testedzés körülményeinek javítására. Szükséges a turistaegyesületek, turistaházak, olcsó szálláshelyek támogatása. Kiemelt szerepet kell élveznie a drogmegelőzési programoknak, előadásoknak. A testi épség mellett foglalkozni kell a szellemi és kulturális élettel, igényekkel, például színházak ifjúsági előadásai, az iskolai ajánlott és kötelező művek mellett színvonalas és népszerű irodalmi és ismeretterjesztő kiadványok olcsóbb kiadásának támogatásával. Szükséges egy olyan országos, alulról szerveződő ifjúsági hálózat kiépítése, mely az iskolákkal összehangolva megfogja a fiatalokat. Ezt támogatni kell mind infrastruktúrával, mind képzett személyzettel. Növelni kell az ifjúság számára az ingyenesen látogatható sport és kulturális rendezvényeket, előadásokat. Fontos, hogy az iskolai önképző körök célzott támogatást kapjanak, melyet a diákok pályázatok segítségével nyerhetnek el. Döntésképes ifjúság Nyilvános előadások szervezésével meg kell szólítani a helyüket nem találó fiatalokat. Az aktív ifjúságot a be kell terelni a politikai és a gazdasági tájékozottság felé. Alulról szerveződő ifjúsági csoportok létrejöttét kell segíteni, elképzeléseik megvalósulását támogatni kell, hogy az önálló mozgalmak és szervezetek keretében tapasztalatot szerezhessenek, feladatot és felelősséget vállalhassanak. A kialakuló közösségek törekedjenek az önmegvalósítás biztosítására, a valóban közösségi és együttes munkára. Fórumok szervezésével fejleszteni kell a fiatalok vitakultúráját. Ifjúsági szervezők és vezetők (irányítók) képzése, hogy a szerveződések minél több embert, minél hatékonyabban tudjanak bevonni munkájukba. Fiatalok részvétele az önkormányzatokban és a civil szférában, hogy lehetőséget kapjanak az érdemi munkában a közösség érdekében. A MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE AZ OKTATÁSÉRT A tudás mindenkié! A társadalom jogos elvárása, hogy az iskolában a kultúrált viselkedési formákra, hazaszeretetre, hazafiságra, a családi életre, fegyelemre, sportszeretetre, közösségi életre, a munkaszeretetre, a kiemelkedő teljesítmények, a tudományok tiszteletére és szeretetére neveljék gyermekeinket, mert ezek az élmények egész életükre meghatározhatják sorsukat, és ezen keresztül népünk jövőjét is. 13

14 A társadalom és a gazdaság folyamatos megújulásának és fejlődésének egyik alapfeltétele a magas színvonalú oktatás és képzés, amely az európai közösség munkamegosztásában elvállalható helyüket és szerepüket is meghatározza. Ennek a célnak kell alárendelni az oktatás rendszerét. Az oktatást, nevelést összefüggő egésznek kell tekinteni a bölcsödétől a felsőoktatásig. És amit ezért teszünk Az oktatás, nevelés területén dolgozóknak meg kell teremteni az értelmiségi létnek megfelelő életkörülményeket, jövedelmet, hogy elvárható legyen tőlük a felelősséggel, odaadással végzett oktató, nevelőmunka, hogy legyen idejük a szakmai közéletben való részvételre. Az intézményvezetők válasszanak a pályára legalkalmasabb munkaerőből és távolítsák el az arra alkalmatlanokat. A pedagógusképzésnek legyen része az erkölcsi értékek megkövetelése, az elkötelezettség elvárása. LEGYEN RANGJA GYERMEKEINK NEVELŐINEK, TANÁRAINAK! Meg kell teremteni a megfelelő munkakörülményeket, felszereltséget az oktatási intézményekben. (Tantermek, tornaterem, bemutató-eszközök, számítógépek, stb.) Helyt kell adni az oktatás, nevelés megújítására, korszerűsítésére irányuló kísérleteknek, de ez nem veszélyeztetheti a képzés színvonalát. Az általános iskolákban a tananyagot, taneszközöket lehetőség szerint egységesíteni kell, az egyes évfolyamok követelményrendszerének minimumait úgy kell meghatározni, hogy az esetleges iskolaváltás ne jelentsen végzetes hátrányt a diáknak. Ki kell dolgozni a szociálisan elmaradottabb rétegek oktatásának, nevelésének lehetséges módszereit, törvényi hátterét, hogy a felnövő generáció minden tagja valóban egyenlő eséllyel induljon az életben. A hátrányos helyzetű gyermekek oktatását vállaló iskolák támogatását elkülönített alapból kell biztosítani. Biztosítani kell, hogy az iskolában ne legyenek éhes, vagy gondozatlan gyermekek, lehetőségük legyen a megfelelő táplálkozásra, tisztálkodásra. (Ha az állam kötelezi a tanköteles korúakat az iskolába járásra, akkor felelősséget is kell vállalnia, segítséget is kell nyújtania, hogy követelhessen!) Biztosítani kell az állami oktatási intézményekben (általános iskola, középiskola, szakmunkásképzők) a tényleges ingyenes oktatás megvalósítását, a tandíjmentességet, a tankönyvek ingyenes hozzáférhetőségét. 14

15 Támogatni és szorgalmazni kell a vállalatoknak a szakmai képzésben való aktív és eredményes részvételt. Ki kell dolgozni azt a felnőtt nappali és esti oktatási rendszert, a megfelelő törvényi háttérrel, ahol az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás, az átképzés minden állampolgárnak valós lehetősége. A felsőoktatásban be kell vezetni a megpályázható ösztöndíjat, hogy a tehetséges, de szerény anyagiakkal bíró hallgatók is tanulhassanak Esélyegyenlőség az alap- és középfokú oktatásban. Elfogadhatatlan az oktatás kötelezősége mellett a szülőkre háruló magas költség, mely megakadályozhatja, hogy a gyermek tudásának és tehetségének megfelelő iskolatípust választhasson. Alapképzés színvonalának emelése. Ingyenes jogosítvány, középfokú nyelvvizsga megszerzése érettségi előtt (esetleg csekély térítésért, de az oktatási anyag részeként). Felzárkóztatás, állami szerepvállalással. Az ifjúság életében fontos szerepet tölt be a továbbtanulás, felsőfokú képesítés megszerzése, ennek elősegítése központi kérdés kell, hogy legyen. Ne hozzon válsághelyzetbe egyetlen családot sem, ha a gyermek tanulni szeretne. Ésszerű diákhitel konstrukció (segítsen is, de ne vigye csődbe az iskola utáni első évtizedeket) Kollégiumi férőhelyek számának növelése, lakhatási támogatás. És amit az oktatás tehet a környezetvédelemért Tudományos kutatóintézetek és felsőfokú oktatási intézmények bevonásával létre kell hozni állati és növényi génbankokat, a nemzeti park igazgatóságok irányításával, a közép és felsőfokú oktatási intézmények bevonásával. Vizsgálni kell a védett természeti területeket és értékeket veszélyeztető jelenségeket, okokat. Az értékek és élőhelyek megóvását, revitalizációját elősegítő kutatásokat kell végezni, programokat kell kidolgozni. Az emberek csak akkor fogják elfogadni a környezetvédelem szükségességét, ha meggyőződnek arról, hogy helyes és elkerülhetetlenül szükséges így tenniük, és ha lehetőségük van arra, hogy megfelelő ismeretekre és gyakorlatra tegyenek szert. Az oktatási rendszerben új megközelítésre kell áttérni az ember és a természet viszonyának értékelésében és tudatosításában. Hosszabb távon a környezeti oktatást a tanári gyakorlat szokványos részévé kell tenni. 15

16 Tennivalók: A nemzeti alap-tanterv oktatási rendszerébe be kell illeszteni a környezeti oktatás azon elemét, amely lehetővé teszi a szabadban, természetes vagy természet közeli állapotban történő tanítást. Ehhez olyan területek kialakítását kell segíteni, ahol a magyar fauna és flóra bemutatásra és oktatásra kerülhet. A természetvédelmi tevékenységekbe széles körben be kell vonni az oktatási intézményeket és az érdeklődőket, tovább kell képezni különböző szakterületekre, ez megalapozhatja a közép és felsőfokú természet- és környezetvédelmi képzést. Nagy hangsúlyt kell fektetni a felnőtt pedagógusok oktatására, a szakirányú pedagógusoknak rendszeres képzést, előadást, tréninget kell tartani az aktuális problémákról, ennek célja, hogy az információ átadás naprakész legyen. Segíteni kell elsősorban a középiskolákat a saját környezetükre vonatkozó környezetvédelmi program kidolgozásában és annak végrehajtásában, az iskolai oktatás álljon gyakorlati és elméleti munkából. Támogatni kell a célirányos, munkára orientált ifjúsági természet- és környezetvédő táborok szervezését. Az államigazgatásban dolgozó személyek részére (önkormányzat, vámszervek, rendvédelem) rendszeres oktatások és továbbképzések keretében oktatni szükséges a természetvédelmi, környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását, valamint az alkalmazáshoz szükséges ismereteket. MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SPORTÉRT A sport a magyar és egyetemes kultúra része a nemzeti egészségfejlesztés, egészségnevelés legjobb partnere és eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi és fizikai nevelésében, személyiségformálásában. A biológiai fejlődés mellett kihat a fiatalok szellemi tevékenységére is. Nagymértékben közelít a valós élethez, hiszen újrakezdésre, kitartásra, túlélésre tanít, vállalni kell a személyiségünket, és az erkölcs gyakorlására ad lehetőséget. A testneveléssel és a sporttal szemben a társadalmi elvárások igen sokfélék. Nincs kellően meghatározva a testnevelés és sport jelentősége, helye a modern ember életében, művelődésében, kultúrájában, erkölcsében. Ezért a legfőbb feladat hogy a sport az ifjúság szükségletévé váljon. Iskolapolitikai és sportpolitikai fejlesztési elképzelések főbb területeinek körvonalai 1) Legyen a sport a testnevelés az ifjúság és a felnőtt generáció nevelésének része, amelynek életre szólóan kell érvényesülnie. 16

17 2) Legyen a testnevelés és a sportfejlesztés az állami-társadalmi élet irányításának része. 3) A testnevelés és a sport adjon segítséget ember és környezete harmóniájának fenntartásában. Iskolai testnevelés A testnevelésnek akkor van értelme, ha nem csak a testet, hanem a jellemet is fejleszti. Csak olyan pedagógiai hatástól várhatunk eredményt, amely helyesen számításba veszi a gyermek szükségleteit, és épít ezekre a szükségletekre. Ezek a személyiségfejlődés előfeltételei is, de ugyanakkor az eredményei is. A testnevelés sajátos céljai a társadalmi szükségletekből ered, azt tükrözi, és ezzel objektív követelményeket állít a testnevelés és sport elé: mint egészség, edzettség, szellemifizikai teljesítőképesség. Olyan emberek felkészítése az életre, akik alkalmasak a magas szintű, hasznos termelési munkára. A cél csak az lehet a testi nevelésben is, mint a nevelés minden egyéb területén, hogy valamennyi gyerek érhesse el azt a színvonalat, amire adottságaik képesítik. Iskolai testnevelés fejlesztésének lehetőségei, alternatívái A tornatermek, udvarok kialakítása (fedett, fűthető helyiségek). Sporteszközökkel való ellátottság. Tan- és óratervekben levő óraszámok növelése. Állóképességet fejlesztő gyakorlatok megfelelő súlyt kapjanak. Testnevelő tanárok folyamatos továbbképzése. Iskolák hatékonyabb szervezeti feltételeinek biztosítása. Állami támogatás, törvényi-, állami garanciákkal. Célcsoportok szerinti testnevelési programok kialakítása. Adott intézményben több funkciót ellátó testnevelők foglalkoztatása (gyógytornászok, konduktorok, általános testnevelők). Szabadidősport Célja a felüdülés, a fittség és a jó kondíció megteremtése. Alapvető feltétele az egészséges nyugodt környezet, a tiszta víz, - levegő, - talaj, a csend, a nyugalom. A sport- és a környezetvédelem érdekei közösek, ezért a legfontosabb a környezetbarát gondolkodásmód, a magatartás és a viselkedéskultúra kialakítása. Környezetvédelmi törvények, szabályok betartása, betartatása. Sportesemények, programok gondos megszervezése (környezetbarát). Infrastruktúra körültekintő tervezése, kivitelezése. Pedagógusok, sportszakemberek, oktatók felvilágosító, nevelő munkája. Szemléletváltás (környezetbarát gondolkodásmód). 17

18 Versenysport A versenysportok azért népszerűek, mert a mozgás örömét fokozza, hogy a versenyhelyzet erőink és képességeink teljes igénybevételére ösztönöz. A versenysport alkonya A sport a volt szocialista országokban, így Magyarországon is válságban van. A verseny-eredmények és a válság között nincs egyenes összefüggés, mégis feltételezhető, hogy csak idő kérdése ennek megmutatkozása. Egy országot sokszor sporteredményeiről ítél meg a világ, tehát nevezhetjük ezt presztízsszerzésnek is. Magyarországon a rendszerváltással kialakult a sportban a strukturális átalakulás. Függetlenné váltak a sportszervezetek, sportszövetségek, sportklubok, és a MOB. Ez azt vonta maga után, hogy nagymértékben nélkülözik azt az anyagi hátteret, amelyet korábban az állam garantált. A MOB-nak és néhány sportklubnak viszonylag problémamentesen sikerült a váltás, de a zöménél jelentős veszteségekkel járt az átalakulás. Sokkal kevesebb segédedző, sportoktató, sportszervező dolgozik a sportban, mint a rendszerváltás előtt. A sportban dolgozók között sokkal több lett a munkanélküli, mint más szférákban. A lakosság, még ha akarta volna, akkor is képtelen eltartani a sportot, és bár új finanszírozási rendszer került bevezetésre, igazi megoldást nem hozott. A rendszerváltás a sportban, miként a többi non-profit szférában, tudományban, művészetben stb. felszínre hozta a finanszírozás problémáit. A versenysport jövője Míg az iskola- és a szabadidősport egy adott ország struktúráját határozza meg, a versenysport a világ strukturális meghatározója. Ebből az következik, hogy több nemzet egymás mellett való versenyzésével egymás elismerését vívja ki. Tekinthetjük ezt valamiféle arculatalakításnak, az ország képének alakításának. A versenysportba fektetett tőke megtérülését több ezer év bizonyítja, míg az nem valószínű, hogy ilyen gazdasági keretek között egy erős tőkeorientált imageprogram (pl: sárga rózsa láb effektus) ezt biztosítani tudja. A versenysport sokkal nagyobb súllyal képviselteti magát a világban, mint ezt sokszor gondolnánk. Ezért kimagasló szociális és erkölcsi elismerésben kell részesíteni azokat a sportolókat, edzőiket és sportágakat, akik, és amelyek eredményeikkel országunk felzárkózását elősegítik a fejlődő nemzetközi életben. 18

19 Fogyatékosok sportja Fogyatékos társainknak a sport elősegíti az egészségmegőrzést, önmegvalósítást, sikerélményt nyújt, és segíti a társadalomba való beilleszkedést. Éppen ezért kiemelkedően fontos, hogy helyzetük sajátos volta miatt a feltételrendszerek megteremtése olyan mértékű legyen, hogy megszűnjön a hátrányos megkülönböztetés, és valódi integráció jöhessen létre számukra. Hazánkban még nem beszélhetünk a fogyatékosok rehabilitációjában gazdaságossági, és emberközpontú megközelítésről. Ezért kiemelt feladat a rehabilitáció területének anyagi és szakmai támogatása, központok megjelenítése. Olyan sportcentrumok létrehozása szükséges, ahol edzőtáborokat, szakmai továbbképzéseket, versenyeket lehet rendezni, és ezeket a centrumokat speciális eszközökkel kell ellátni. A sportcentrumoknak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a tömegsport és versenysport egyesületei egyaránt tarthassanak edzéseket, így a hátrányos helyzetűek is megfelelő körülmények között, nem elkülönítve sportolhatnának. És ami még nagyon fontos Folyamatos jelenlét a nemzeti sportban önálló rovatban. Szakmai konferenciák. Tömegsport rendezvényeken versenyszámok Népszerűsítő gálák szervezése. Az év fogyatékos sportolója díj átadása közösen, az év sportolója díj átadásával. Az MTE tanári, edzői szakán fogyatékos emberek képzése. Meglévő szakembergárdák specifikus továbbképzése. Segíteni a nemzetközi kapcsolatok felvételét. Az eredményesség, kimagasló erkölcsi és anyagi elismerése. Óvodások sportja A mozgás életjelenség. Az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez jelentős mozgás szükséges. Kisgyermekkorban az általános fejlődés nélkülözhetetlen feltétele a helyes testi fejlődés. A gyermek megismerő tevékenységének a fejlődése is elválaszthatatlanul összefügg a mozgással, a szervi fejlődéssel. Egy iskolaérett gyerek motorikus téren is iskolaérettnek tekinthető. Ezért fontos, hogy óvodás korban megismerje a legfontosabb mozgásformákat; mászás, forgás, húzás-tolás, függés, lengés, járás, leugrás, szökdelés, támaszok, egyensúlyozás, futás, labdával dobni, pattogtatni, azt elkapni. 19

20 Nagyon fontos a gyermekek rendszeres testmozgása, és ehhez a feltételek biztosítása. A testmozgás iránti igényt már az óvodás korban kell megteremteni. Az óvodás- és iskolás korban elveszített, ki nem használt lehetőségek a felnőtt korban már nem térhetnek vissza, pótolhatatlanok, így a testi és szellemi egészség megtartása szenved kárt. Ami még fontos Létesítmény helyzetjavítás. Szakemberek, nevelők, óvónők továbbképzése. Szülői példamutatás, nevelők, óvónők példamutatása. Anyagi-, tárgyi feltételek javítása Rendszeres és csoportos célirányos gyakorlatok játékos tanítása. Ami volt A MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A NYUGDÍJASOKÉRT Az első szabadon választott Országgyűlés törvényt fogadott el a Társadalombiztosítás 300 milliárdos vagyoni feltöltéséről. Az Antal-kormány ezt egyáltalán nem, a Hornkormány pedig csak töredékében teljesítette. Az Orbán-kormány pedig ismét elvette a már osztott javak egy részét, és visszaállamosította a társadalombiztosítást. A magán nyugdíjpénztárak megalakulása és működése nem volt kellően előkészítve, így mostanra nagyobb részük működése ellehetetlenedett. A nyugdíjasoktól 1999-ben 52 milliárd forintot vettek el, amit a mai napig nem kaptak meg. Így a költségvetés tartozása a nyugdíjasok felé mára elérte a 208 milliárd forintot. Ez az összeg a nyugdíjasok mindennapjaiban csak néhány száz, vagy ezer forint, de sokszor az egészségüket, életüket jelenti. Mára probléma az alapvető gyógyszerek, a gyümölcsök, de sokszor a tej megvásárlása is. Ami lesz Az állami tartozás kamataival együtt meghaladta az 1000 milliárd forintot. A tartozás rendezésének legjobb módja a kamatozó államkötvények kibocsátása. A kamatok 2010-ig nyugdíjas garzon házak építésére, valamint az egészségügy részleges konszolidálására fordíthatók. A gyógyszergyártó cégekkel hosszútávú megállapodást kell kötni az árak maximumának mértékéről. Az alacsony jövedelmű nyugdíjas édesanyák között szét kell osztani a teljes SZJA bevétel 3%-át, havonkénti nyugdíj kiegészítésként folyósítva. A nyugdíjasoknak és a szociálisan rászorultaknak biztosítani kell a napi egyszeri meleg étkezést. Fontos, hogy a rászorultságot mindenki maga dönthesse el, mérlegelve szociális és anyagi körülményeit. 20

21 Meg kell teremteni a Szükség van rájuk programot. Fontos, hogy egyetlen nyugdíjas ember se érezze úgy, a társadalomnak már nincs szüksége rá. Létre kell hozni olyan központokat, ahol a tevékenységre vágyó idősebb embereket segítik. Olyan feladatokat, munkákat kaphatnak itt, melyek valóban nagyon fontosak. Pl: pótnagymama, főzőiskola, varrótanfolyam, kertészkedés stb. Együtt építjük országunkat, hogy eljuthasson a közösen kiválasztott célhoz. A nyugdíjasok, az idősebb társadalom biztosítja a hagyományok fennmaradását, kultúrtörténetünk tovább élését, régi mesterségeink megismerését és tiszteletét. AZ MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A NEMZETISÉGI POLITIKÁÉRT. A Magyar Családok Országos Szövetsége a demokráciával összhangban arra törekszik, hogy a Magyar Köztársaság határain belül élő kisebbségek a lehető legszélesebb körben gyakorolhassák jogaikat. Jelenlegi helyzet Magyarországon a kisebbségek egyenlő jogokat élveznek a többséggel. Az önkormányzati választási rendszer lehetővé teszi a kisebbségek részére önkormányzatok felállítását. Ez az egyenlőség azonban csak látszólagos, mert a mai önkormányzati választási rendszer értelmében a többség választja a kisebbségi önkormányzatokat is. Álláspontunk szerint a kisebbségi választási rendszer igazságtalan a kisebbségekre nézve, mert a kisebbséghez tartózó képviselőket csak maga az adott kisebbség ismerheti olyan mértékben, mely alapja lehet egy képviseleti rendszer felállításának. A foglalkoztatás területén A megyei munkaügyi központok, vagy azok kirendeltségei, valamint a kisebbségi önkormányzatok, szervezetek között olyan tartalmú (pl. tájékoztatásra, munkaszervezésre, képzésre, a foglalkoztatás területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetés megelőzésére, megszüntetésére irányuló) szakmai együttműködési megállapodások megkötésére, meghosszabbítására van szükség, amelyek leginkább alkalmasak a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására, foglalkoztatási problémáinak megoldására. Ennek keretében meg kell vizsgálni a kisebbségekhez tartozó szakemberek munkaügyi központban történő alkalmazásának lehetőségét is. A foglalkoztatási törvény keretei között elsősorban az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer működtetése során nyújtott többlettámogatások révén a hátrányos helyzetű kisebbségeknek segítséget lehet nyújtani. Értékelést kell készíteni az alkalmazott támogatási formákról, eszközökről, azok felhasználásának hatékonyságáról és hatásosságáról, fejlesztési lehetőségeiről. 21

22 A pályakezdő munkanélküli fiatalok támogatási rendszerét (pl. alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, tranzit foglalkoztatási és képzési programok stb.) olyan formában kell működtetni, hogy az a hátrányos helyzetű fiatalok munkába lépését, vállalkozóvá válását segítse elő. A tartós munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek javítása érdekében folytatni szükséges a közhasznú munkaprogramokat, a térségi fejlesztési programokkal összehangolt formában, a települési és a kisebbségi önkormányzatok bevonásával. A lakáspolitikában A telepeken vagy telepszerű lakókörnyezetben élő, a környezeti és egészséget veszélyeztető tényezők megszüntetése érdekében, a lakóközösségek, a települési és kisebbségi önkormányzatok bevonásával, szakmai intézkedéseket kell kezdeményezni. Meg kell akadályozni a telepek, telepszerű lakókörnyezetek újratermelődését, a gettósodást, a hiányzó alapvető infrastruktúra fejlesztésével. A diszkrimináció területén A rendészeti szervek graduális és posztgraduális képzésében a diszkriminációmentes, humánus szolgáltatásnyújtás érdekében a nemzetiségekre vonatkozó társadalomtörténeti, kulturális, szociológiai stb. ismereteket a gyakorlati alkalmazás szintjén kell oktatni. Képzéseket, tanácskozásokat kell szervezni a cigány kisebbségi önkormányzatok, szervezetek képviselői részére a cigány lakosság és a különböző intézményrendszerek közötti kommunikáció és együttműködés elősegítése érdekében, valamint hogy megfelelő ismereteket szerezzenek a kisebbségi oktatás területén meglévő jogaikról, azok gyakorlásának módjáról. MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMÉÉRT Mint a szociáldemokrata értékek képviselői, természetesnek tartjuk, hogy választási programunk egyik legfontosabb pontja a munkavállalói érdekvédelem kérdése legyen. Helyzetkép A Magyar Családok Országos Szövetsége mindig különösen nagy hangsúlyt fektetett a szakszervezeti tagok véleményére és érdekeikre. Ezt a hagyományt tovább kívánjuk erősíteni, és ennek érdekében a szakszervezeti tagság érdekeit, és nem vezetői ambícióit kívánjuk szolgálni. Nem értünk egyet azzal, hogy a szakszervezeti vezetők pártok soraiban ülnek a parlamentben, hiszen ez egy skizofrén helyzetet idéz elő (délelőtt pártok színeiben képviseli a munkavállalókat érintő negatív döntéseket, délután pedig érdekérvényesítő, esetenként ugyanazzal a párttal szemben). Ez a vezetői anomália nem nyújt biztosítékot az érintett szakszervezeti tagságnak. 22

23 Nem tudunk támogatni olyan gazdaságpolitikát, amely csak türelmet és lemondást kér, cserébe nem ad semmit, vagy csak morzsákat. És ahogy mit szeretnénk Elsődlegesen a megfelelő törvényi hátteret kívánjuk megvalósítani a különböző érdekvédelmi szervezetek működéséhez. Célunk, hogy a rendszerváltozásért áldozatot hozó érdekei kerüljenek előtérbe és minél gyorsabban történjen meg az EU szociális követelményeihez a felzárkózás. Munkahelyek létrehozása a jelenleg válságos térségekben, ehhez komplex regionális programok kidolgozása. Munkanélküliség csökkentése, a pályakezdők és a nyugdíj előtt állóknál. A munkavállaláshoz ma már elengedhetetlen a folyamatos tanulás feltételeinek megteremtése. A foglalkoztatás elősegítését kívánjuk elősegíteni egy olyan adó- és járulékreformmal, amely megfizethető és kiszámítható. A hazai béreket az EU színvonalához kell felzárkóztatni, ehhez egy nemzeti gazdasági programot kívánunk megvalósítani. Nem kívánjuk adóztatni a minimálbért, ugyanakkor meg kell teremteni és állami szerepvállalással meg kell valósítani a minimálbérre épülő különböző bértáblázatokat (pedagógusok, szociális- és egészségügyi ágazat, rendőrség, honvédség, stb.) Egy növekvő gazdaság már lehetővé tenné, hogy az alkalmazottak adójóváírása növekedjen. A lehető leghamarabb el kell érni az Európai Szociális Charta minimumát. Célunk, hogy minden gyermek egyenlő legyen, ezért a gyermektámogatási rendszerben a rászorultság elvének is érvényesülni kell. A családi pótlék és a gyes kövesse az inflációt, valóban legyen értékálló. Nagyobb mértékű állami szerepvállalásra van szükség a bérlakás építési programban, és ezzel párhuzamosan egy olyan lakástámogatási rendszert kívánunk kidolgozni, amely az átlagos jövedelmű családok számára is elérhető. Konkrét intézkedések Adójóváírás növelésével a minimálbér adómentesítése. A minimálbérhez igazítva: középfokú végzettség kezdő 1,4 x minimál bér felsőfokú végzettség kezdő 2 x minimál bér A minimálbér adómentesítésével csökken a foglalkoztatók terhe. Pályakezdőknek foglalkoztatási kedvezmény: járulék 1/3-os. Védett kor, 50 év feletti foglalkoztatottak kedvezménye: 1/3 járulék. 23

24 II. Gazdaság MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A MEZŐGAZDASÁGÉRT A jelen A normatív támogatást az FVM-nél a pályázati rendszer váltotta fel, ami kevéssé hatékon. Az ellenőrizhető termelési láncok hiánya az EU piacról való kiszorulást eredményezheti. Az ágazat fejlődését akadályozza a beruházások alacsony színvonala, a földhasználat rendezetlensége. Az agrártámogatás és a szociális támogatás éles elkülönülése nem történt meg, így a támogatások hatékonysága kicsi. A növénytermelési és állattartási termékek árai 2000-ben 22,5 %-al növekedtek, de a főbb élelmiszerek magyar árai még így is csak az EU árak %-ára tehetők. A mezőgazdaságban alkalmazásban levők száma tovább csökken, az agrárfoglalkoztatottak keresete a nemzetgazdasági átlag 2/3-át éri csak el. A EU csatlakozás kulcskérdése az uniós jogrendszerhez való alkalmazkodásunk és a magyar agrártermelés. Az agrár- és élelmiszergazdaság az egyetlen olyan termelő ágazat, amely tartósan pozitív külkereskedelmi egyenleget képes produkálni, így ennek fenntartása elemi érdekünk. Magyarország számára az agrárpiaci folyamatok stabilitását és kiszámíthatóságát biztosító európai uniós rendtartások bevezetése sürgető kényszer. A hatékony termelés alapja a föld, a jó talaj Magyarországon a mezőgazdaság a legnagyobb területhasználó ( hektár), termékenysége és minősége érdekében alapvető talajvédelmi intézkedések szükségesek, hogy megállítsuk a talajok degradációját. Romlik a talajok fizikai, kémiai és biológiai állapota. Ezek a folyamatok a szél és a víz okozta erózió (a víz 2,3 millió hektárnyi hegy és dombvidéki területet, a szél 1,4 millió hektár területet veszélyeztet), savanyodás, szikesedés, tömörödés, szervesanyag tartalom csökkenése. Állapot: Nagy probléma a talajpusztulás. A legnagyobb talajpusztulást a víz és a szél felszínformáló tevékenysége végzi. Talajpusztulást nemcsak a felszíni erők idézhetnek elő, hanem a környezetkárosító tényezők pl. a légszennyeződés, amely során a talaj savanyodása indul meg, valamint a helytelen műtrágyahasználat. Ott a legnagyobb a talajpusztulási folyamat, ahol a talajrészecskék lazák, nem tapadnak egymáshoz, nem épülnek aggregátumokká. 24

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

URBÁN SZABÓ JÓZSEF TULAJDONÁT KÉPEZŐ NEMZETGAZDASÁGI,- ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSI PROGRAMJA.

URBÁN SZABÓ JÓZSEF TULAJDONÁT KÉPEZŐ NEMZETGAZDASÁGI,- ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSI PROGRAMJA. NEM ZSOLDOSNAK SZÜLETTÜNK! URBÁN SZABÓ JÓZSEF TULAJDONÁT KÉPEZŐ NEMZETGAZDASÁGI,- ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSI PROGRAMJA. A PROGRAMOT IDŐLEGESEN HASZNOSÍTÁS KÖLCSÖN ADHATÓ. * 2 MAGYAR CSALÁDOK

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A gyermekek szegénysége elfogadhatatlan. Minden negyedik-ötödik gyermek nélkülözésekkel, fejlődését nehezítő körülmények között él. Minden

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

intézkedés határidő felelős év év év A befogadó kerület

intézkedés határidő felelős év év év A befogadó kerület 5. számú melléklet a Lendületben a XIII. kerület Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat programja (2015-2019) által elfogadott szociális területet érintő intézkedésekről és annak ütemezéséről intézkedés

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 10. Bús Gábor elnök Angyal fény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Gazdaságpolitika és költségvetés 2018

Gazdaságpolitika és költségvetés 2018 Gazdaságpolitika és költségvetés 2018 Banai Péter Benő államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. november 1 2017-ben makrogazdasági és költségvetési stabilitás jellemzi az országot Forrás: *: Európai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság

2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Változóban a sport A sportfinanszírozás új rendszere Magyar Sport Háza 2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság A kormányzat sportpolitikai

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben