MAGYARORSZÁG JELENTS ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÓ ÁGAZATAINAK KÖZGAZDASÁGI PROGNÓZISA 2012-IG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG JELENTS ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÓ ÁGAZATAINAK KÖZGAZDASÁGI PROGNÓZISA 2012-IG"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG JELENTS ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÓ ÁGAZATAINAK KÖZGAZDASÁGI PROGNÓZISA 2012-IG

2 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. Szénbányászat és belföldi szénfelhasználás Szénbányászat Magyarországon Termelési adatok Szén behozatal Belföldi szénfelhasználás A szénbányászati ágazat bemutatása Szénbányák Magyarországon Ágazat szerkezete: privatizáció hatása, tulajdonosi struktúra, koncentráltság Beszállítói kapcsolatok Fogyasztók A szénbányászat helye és szerepe az energiaellátásban A hazai szénbányászat jövje Ipari szénvagyon hasznosítás A hazai szén a lakosság ellátásában A hazai szén és a szenes ermvek Kormányzati politika a szénbányák vonatkozásában és a szenes ermveket érint szabályozás Összefoglalás, a kutatás adateredményei a szénbányászat ÜHG kibocsátására vonatkozó prognózis készítéséhez Üvegházgáz kibocsátások a szénbányászatban Kolajfeldolgozás, kolaj termékek fogyasztása Bevezetés Az ágazat jelenlegi helyzete Az ágazat gazdasági jellemzi Az ágazat f termékcsoportjai A kereslet összetétele, jellemzi A termelés elrejelzése Kolaj kitermelés Kolaj feldolgozás Motorikus üzemanyagok Ftolaj, petrolkoksz Vegyipari alapanyagok, kenanyagok Bitumen ÜHG kibocsátás számítás, az ETS hatálya Földgáz felhasználás Teljes fogyasztás Lakossági fogyasztás Kommunális és egyéb fogyasztók Ipari célú felhasználás Élelmiszeripar Vegyipar Nemfémes ásványi termékek gyártása Energiaszektor Összesített elrejelzés A villamosenergia-ágazat termelése és tüzelanyag felhasználása Bevezetés A villamosenergia-ágazat fejldése a 90-es évektl napjainkig Az ország villamosenergia-felhasználásnak alakulása A villamosenergia-ágazat termelésének alakulása...62

3 4.2.3 A villamosenergia-ágazat energiahordozó felhasználásának szerkezete A villamosenergia-szektor kínálati oldalának elemzése A villamosenergia-ágazat strukturális reformja A piacnyitás els másfél évének tapasztalatai A nagykereskedelmi verseny intenzitására és az import nagyságára vonatkozó elrejelzések A hazai villamosenergia-termelés növekedési prognózisa 2004 és 2012 között A villamosenergia-fogyasztás alakulásának elrejelzése A villamosenergia-termelés szerkezetének elrejelzése A villamosenergia-termelés tüzelanyag-felhasználásnak elrejelzése A keresked szektor méretének meghatározása és tüzelanyagfelhasználásnak elrejelzése Távh szolgáltatás: keresleti prognózis A távhszektor kialakulása ( ) Távhrendszerek Szabályozás és távh díjak A távhszektor a kilencvenes években ( ) Termelés és fogyasztás Szabályozás A távhszektor szerkezeti jellemzi A távhszektor jövje: kihívások és lehetségek Szabályozás, törvényi háttér Fogyasztási és termelési tendenciák ( ) A versenyképesség várható változása és a jövbeni távhfogyasztás elrejelzése ( ) Saját célú tüzelberendezések Cementgyártás Bevezetés Alapadatok Szereplk és tulajdonosok A keresked cégek Holcim Hungária Cementipari Rt, : Hejcsaba és Lábatlan Duna-Dráva Cement Kft: Beremend és Vác A termelés elrejelzésének keretei: Mészgyártás Bevezetés Termelés További alapadatok a KSH szerint Forrás oldal Termelés, szereplk Import Felhasználás oldal A mésztermékek felhasználói Termelés elrejelzés A kerámia és porcelán termékek gyártása Bevezetés A vizsgált vállalati körbe tartozó tevékenységek Az ágazat általános jellemzi, világpiaci tendenciák A kiinduló adatok meghatározása

4 8.5 Az ágazat termelésének és szén-dioxid kibocsátásnak jövbeli alakulása Nem építési célú kerámiatermékek (26.2) Építési célú kerámiatermékek (26.3 és 26.4) Üvegipar Bevezetés Alapadatok Szereplk Elrejelzés Papíripar Bevezetés Alapadatok Szereplk Termelés elrejelzése A vegyipar és alágazatai A hazai vegyipari ágazat bemutatása A vegyipari ágazat mérete A vegyipari ágazat szerkezete, termékei A vegyipar növekedési üteme, a növekedést befolyásoló tényezk Az állami szabályozás hatása a vegyiparra A kiemelt vegyipari termékek termelési adatai és jövbeli tendenciái Alkalmazott módszertan A vizsgált anyagok termelési adatai Szénkoksz-, nyersvas- és acélgyártás Acélgyártás Nemzetközi acélpiaci fejlemények dióhéjban Az EU csatlakozás általános hatásai a hazai acélipar szempontjából A hazai acélipar a rendszerváltás után ágazati kép Ózdi Acélmvek Kft Dunaferr Rt Diósgyri Acélmvek (DAM Steel Rt) Kisebb elektroacél-gyártók Kokszgyártás Az ágazat jelenlegi helyzetének bemutatása Növekedési prognózis Zsugorítmánygyártás Piaci helyzet Meleghengerlés ÜHG jövkép, emissziószámítás Hulladékgazdálkodás Az elrejelzés módszertana II. A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete A hulladékmennyiségek alakulásának jelenlegi helyzete Lerakással ártalmatlanított hulladékmennyiségek Égetéssel ártalmatlanított hulladékmennyiségek A hulladékgazdálkodás jövbeni alakulása 2013-ig Elrejelzés 2008-ig Elrejelzés 2013-ig Az ÜHG kibocsátás alakulása 2013-ig Eltérés korábbi prognózisoktól Szennyvízkezelés

5 14.1 A szennyvíz-kibocsátás, -kezelés jelenlegi helyzete az üvegház gázok kibocsátása szempontjából Lakossági kibocsátás Ipari kibocsátás A szennyvíz-kibocsátás, -kezelés forgatókönyvei az üvegház gázok kibocsátása szempontjából Lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés Ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés A forgatókönyvek alapján prognosztizált várható CH 4 kibocsátás Lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés Ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés Lakossági és ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés összesen Közlekedés Közúti közlekedés A nemzeti jövedelem alakulásának elrejelzése A gépjárm-állomány alakulásának elrejelzése Az üzemanyag-felhasználás elrejelzése Vasúti közlekedés Vízi és belföldi légi közlekedés Emisszió-összesítés Mezgazdaság, erdészet és földhasználat-változás Növénytermesztési ágazatok Gabonafélék Ipari növények Zöldség-gyümölcs Rizs Mtrágyázás Meszezés Erdészet A mvelési ágak alakulása - konverziók Állattenyésztési ágazatok Szarvasmarha Ló Juh Sertés Baromfi Szcenáriók Eredmények MELLÉKLETEK

6 Szénbányászat és belföldi szénfelhasználás Ebben a tanulmányban a szénbányászat és ahhoz kapcsolódó folyamatok ÜHG kibocsátásainak elrejelzéséhez szükséges gazdasági prognózist adunk. A szénbányászati tevékenységek elrejelzésén kívül itt foglaljuk össze a belföldi szénfelhasználó piacnak azokat a szegmenseit, amelyek a többi szakágazati tanulmányban nem jelennek meg. Ezek a lakossági és kommunális szénfelhasználás, valamint a kutatási programban nem szerepl ipari szakágazatok felhasználása. 1.1 Szénbányászat Magyarországon Termelési adatok A szénbányászat1 kitermelése az elmúlt évtized folyamán sorozatos bányabezárásokkal folyamatosan csökkent, majd 1994 után a lignit külfejtések fokozódó igénybevétele miatt ntt, s mára a lignit termelés 8 Mt körüli éves kitermelése mellett az egyéb szenek csökken kitermelésének vagyunk tanúi. Az 1997 utáni visszaesésben jelents szerepet játszott a környezetvédelmi szabályozás szigorodása. A vonatkozó EU szabályozás2 hazai átvétele érdekében az 50 MWh és az ennél nagyobb hteljesítmény tüzelberendezések légszennyez anyagainak kibocsátási határértékeirl intézked 22/1998. (XI.26) KTM rendelet és az ezt hatályon kívül helyez 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet szigorú kibocsátási határértékeket állapított meg ábra: A szénbányászati termelés alakulása Magyarországon , Mt 20,00 ezer kt 15,00 10,00 5,00 0,00 feketeszén MGSZ barnaszén MGSZ lignit MGSZ Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat év 1 A magyar szénkategóriák besorolása eltér a nemzetközileg használttól. A magyar szakirodalomban a szenek ftérték szerinti besorolása a következ: kj/kg alatt lignit, kj/kg között barnakszén, kj/kg fölött feketekszén. A magyar szenek közül a nemzetközti szakirodalom nem sorol egyet sem a feketekszenek közé /80/EK irányelv

7 Táblázat: A szénbányászati termelés alakulása Magyarországon , Mt Lignit 5,04 4,92 6,63 6,87 6,74 7,11 7,54 8,05 7,63 7,70 7,86 8,04 7,57 8,56 barnaszén 11,50 11,03 8,38 7,19 6,00 6,84 6,97 7,19 6,56 6,48 5,67 5,39 4,57 4,04 feketeszén 1,95 1,84 1,38 0,97 1,01 0,86 0,96 0,92 0,88 0,74 0,74 0,64 0,66 0,67 Összes 18,50 17,79 16,39 15,04 13,75 14,80 15,47 16,17 15,07 14,92 14,28 14,07 12,81 13,27 szén Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat Szén behozatal A szénbányászat a hazai szén gyenge adottságai miatt exportra gyakorlatilag nem kerül. A szénimport nem volt jelents az 1990 óta eltelt idszakban. Lignitet nem importálunk, barna kszénbl a behozatal évente 250 kt körül mozog az utóbbi öt évben, míg fekete kszénbl az évek átlagában 300 kt/év körül importálunk. (forrás: Energia Központ évkönyv 2001) A jó minség alacsony kéntartalmú - szén importja a jövben megnövekedhet, mivel több erm is tervezi vegyes (külföldi + hazai) illetve csak külföldi (lengyel, cseh, orosz, dél-afrikai) szén felhasználását Táblázat: Szén behozatal, ezer tonna Lignit Barnaszén Feketeszén Összesen Forrás: Energia Központ A hazai szén els számú versenytársa jelenleg a földgáz, de még ha a földgáz ára hirtelen meg is emelkedne, akkor is a külföldrl behozható fekete szenek szorítanák ki a hazait a piacról igen jó tüzeléstechnikai sajátosságaik és tartósan alacsony piaci áruk, valamint a nagy szénexportáló országok hatalmas termeli tartalékkapacitása miatt.(matyi-szabó 2000, p.189.) Belföldi szénfelhasználás Az Energiaközpont Kht. adatai szerint a magyarországi teljes szénfelhasználás ben tonna, azaz TJ mennyiség volt. Ahogy az alábbi táblázatból látható, ennek dönt többségét, 89,8 százalékát az iparban, ezen belül pedig fként villamos energia és hellátás céljára használták fel.

8 1-3. Táblázat: Összes szén felhasználás Magyarországon, t TJ Megoszlás Ipar összesen ,8% Ebbl: feldolgozóipar ,7% Ebbl: nemfém ásványi termékek gyártása ,5% Villamosenergia-, gáz- hellátás ,1% Mezgazdaság, erdgazdálkodás ,8% Szállítás, posta, távközlés ,1% Lakossági és kommunális fogyasztók ,3% NEMZETGAZDASÁG ÖSSZESEN ,0% Forrás: Energiaközpont Kht, 2002 A lakossági és kommunális fogyasztás aránya 9,3 százalék, melynek széntípus szerinti összetételére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. A lakossági szénfelhasználás elrejelzéséhez ezért a felhasználási adatokból számolt átlagos ftértéket vesszük alapul, melynek értéke 2000-ben 12,4, 2001-ben 17,11, ben pedig 21,5 GJ/t volt. Ezek szerint a lakosság által felhasznált szén minsége javuló tendenciát mutatott az elmúlt években, és nagyrészt valószínleg importált feketeszén volt. Mi számításainkban a 2002-es összetétel változatlanságát tételezzük fel. Bár 1998-tól lényegesen kevesebb szenet használt fel a lakosság, mint a korábbi években (1998-ban kevesebb, mint a felét fogyasztották az 1997-es értéknek), az utóbbi két évben ismét növeked tendenciát mutat a lakossági szénfelhasználás. A lakossági szénfelhasználás vizsgálatakor a szilárd tüzel alapú ftés mértékének alakulását a lakossági gázfelhasználás tendenciájával együtt kell elemezni. Amint a földgáz felhasználásról szóló fejezetben részletesen bemutatjuk, az utóbbi három évben lelassult a háztartási gázfogyasztás 90-es évekre jellemz dinamikus növekedése, mind az ellátott háztartások számának és arányának, mind az egy háztartásra es földgázfelhasználás alakulásának tekintetében. Ezzel együtt jelent meg az országos energiamérlegben a lakosság ismét növekv szénfelhasználása. Földgázkeresletrl szóló tanulmányunkban bemutatjuk, hogy a háztartások földgázfelhasználása várhatóan egyre lassabban növekszik, majd ezután stabilizálódik. Ezért azt feltételezzük, hogy a vizsgált idszakban a lakossági szénfelhasználás volumene nagyjából a jelenlegi szinten marad. A feldolgozóipar 2,7 százalékban részesedett a szénfogyasztásból, melynek dönt hányadát a nemfém ásványi termékek termelésére fordították. Az ipari tüzelberendezések a jövben csupán kis kéntartalmú import feketeszenet használhatnak fel, melynek ftértékét 24 GJ/t-vel vesszük figyelembe. Azt is feltételezzük, hogy az ipari felhasználásra kerül szenet teljes egészében 20 MW bemen hkapacitás feletti tüzelberendezésekben égetik el, így az abból származó emissziókat figyelembe vesszük az ETS ágazatok CO 2 kibocsátásai közt. 8

9 1-4. Táblázat: A tanulmányban elrejelzett és az országos ipari szénfelhasználás alakulása 2002-ben Ipari tevékenység Villamosenergia termelés és hellátás Nemfém ásványi termékek termelése Széntípus Felhasznált mennyiség (PJ) Import feketeszén 10,8 Hazai barnaszén 39 Lignit 55 Import fekete- és barnaszén 3,3 Összesen 108,1 Az országos 123,47 PJ mérték évi szénfelhasználásból szakágazati tanulmányainkban, amelyek külön-külön elemzik a villamosenergia- és htermelés valamint a nemfém ásványi termékek szénfelhasználását, összesen 108,1 PJ értékbe. A két mennyiség közötti különbség 15,37 PJ, melybl a lakossági szénfelhasználás 11,46 PJ. A különbségrl (3,91 PJ) azt feltételezzük, hogy 20 MW bemen kapacitás feletti tüzelberendezések használják fel, a hazai GDP növekedésével arányosan emelked mértékben. Az ebbl a mennyiségbl származó emissziókat figyelembe vesszük az ETS ágazatok CO 2 kibocsátásai közt. A fentiek alapján a lakossági és az egyéb kisebb tüzelberendezések által felhasznált szénmennyiségre a következ elrejelzést adjuk: 1-5. Táblázat: A lakossági és az ágazati tanulmányokban nem lefedett tüzelberendezések szénfelhasználásának várható alakulása, (PJ) Lakossági 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 Egyéb ipari 3,91 4,02 4,02 4,18 4,29 4,49 4,69 4,88 5,07 5,27 5,49 tüzelk Összesen 15,48 15,59 15,59 15,75 15,86 16,06 16,26 16,45 16,64 16,84 17, A szénbányászati ágazat bemutatása Szénbányák Magyarországon 2002-ben az ország 9 földalatti és 12 külszíni bányájából kitermelt szén mennyisége 12,8 Mt volt, 2003-ban 13,2 Mt. A kitermelt mennyiség 5,6 %-a fekete-, 35,6 %-a barnakszén és 58,7 %-a lignit ban ugyanez feketekszénre: 5 %, barnakszén: 30,4 %, lignit: 64,5 %. (Forrás MBH) 3 A magyar terminológia a feketekszén, barnakszén és a lignit definíció meghatározásában eltért az ENSZ által használttól. A nemzetközi besorolás alapján valamennyi hazai szenünket a lignit kategóriába kellene sorolnunk az alacsony ftérték miatt. Ellentmondásnak tnhet, hogy egyes barnakszenet termel bányák kj/kg alatti szenet termelnek. Ennek oka az, hogy az in situ ftérték nagyobb, mint kj/kg, de a termelés közbeni hígulással bekerült medd csökkenti a termelvény ftértékét.

10 1-6. Táblázat: Külfejtés és mélymvelés termelés megoszlása , kt kt % kt % kt % Külfejtés , , ,19 Mélymvelés , , , ben a szén 31,8 %-át mélymvelés, 68,2 %-át külszíni bányából termelték ki, az arány az utóbbi években a külszíni szénbányák irányába tolódott el a lignit bányászat növekv aránya miatt. A mélymvelés szénbányák kitermelése (3,423Mt) az elz évhez képest csökkent. (MBH 2002) A Magyar Geológiai Szolgálat adatai szerint a tendencia folytatódott 2003-ban, a szén 25%-a származott földalatti, és 75%-a külszíni bányákból ban bezárt illetve szüneteltette termelését: Balinka, Budaberke tároló, Sajómercse, a Mákvölgyi külfejtés, Feketevölgy II külfejtés, Szuhakálló II. külfejtés ben befejezi a kitermelést a két pécsi külfejtés, Mány, Ármin bánya, Lyukóbánya, és Lencsehegy tl tehát a kisebb borsodi külfejtéseket leszámítva Magyarországon csak a következ bányák fognak termelni: Márkushegy (mélymvelés), Nógrádi külfejtés, Visontai külfejtés, Bükkábrányi külfejtés. A 2004-ben még mköd bányáknak a 2004-re tervezett kitermelési mennyiségét az alábbi táblázat mutatja Táblázat: A 2004-ben még mköd bányák tervezett kitermelési mennyiségei (ezer kt) Bánya neve Tervezett termelés A szénben mért in situ metántartalom Bánya neve Tervezett A szénben mért in termelés situ metántartalom 2004, kt M3 CH4/t 2004, kt M3 CH4/t Pécsbánya-Karolina külf. 18,26 Ármin bánya 357 n.a Vasas-Észak külf. 20,75 Lyukóbánya 250 n.a.6 Lencsehegy 0 n.a. Nógrádi külfejtés 262 n.a Mány I/a 75 0,98 Visonta Márkushegy ,93 Bükkábrány Forrás: bányák közlése és MGSZ Ágazat szerkezete: privatizáció hatása, tulajdonosi struktúra, koncentráltság Szénbányászati szerkezetátalakítás program 1992-ben döntött a kormányzat a bányászati szerkezetátalakítás részeként a széntüzelés ermvek és a hozzájuk kapcsolt szénbányák közös szervezetben folyó (integrált) mködtetésérl. A döntés alapján 1993-tól a Magyar Villamos Mvek Rt. keretében létrejött a Pécsi, Bakonyi, Vértesi, Mátrai Erm Részvénytársaság és a Borsodi Energetikai Kft. Az integrációból kimaradt: Lencsehegy, Dudar, Putnok, Feketevölgy, Edelény, Szászvár, Rudolf, Várpalota. 4 Lencsehegy már folyamán is csak a felhalmozott készleteit értékesíti, kitermelés nem folyik. (Forrás: MGSZ) 5 Csak Balinka bányára van mért adat, ami 1,29 m3 CH4/tonna szén 6 A termelést Lyukóbánya szeptember végén fejezi be. A bánya nem sújtólégveszélyes, a szellztetben mért CH4 kibocsátás 0,001%. A sújtólégveszély alapján az alábbi kategóriák léteznek: I.: CH4 5 m3 / tonna szén (ezen belül is 0-1 m3 között enyhe, 1-5 m3 között ersebb) II.: 5-15 m3 CH4 / tonna szén III.: CH4 > 15 m3 /tonna szén

11 Tulajdonosi átalakulás között zajlott le a villamos ermvek és az áramszolgáltatók eladása. A szenes ermvek közül egyedül a Vértesi Erm Rt. maradt állami tulajdonban, a többi magyar és külföldi privát befektetk tulajdonába került Táblázat: A szenes ermvek tulajdonosi struktúrája a privatizációt követen és napjainkban Erm Tulajdonosi struktúra Mködtet 11 Tiszapalkonyai Erm AES AES Tiszai Erm Rt Borsodi Erm AES AES Borsodi Energetikai Kft. Inotai Erm Transelektro Bakonyi Erm Rt. Ajkai 170MW Transelektro Rt., Euroinvest Kft. Bakonyi Erm Rt. Bánhidai Erm Oroszlányi erm Tatabányai Erm MVM (42,91%), ÁPV (29,96%), Magyar Állam Vértesi Erm Rt. (11,33%), kistulajdonosok MVM (42,91%), ÁPV (29,96%), Magyar Állam Vértesi Erm Rt. (11,33%), kistulajdonosok MVM (42,91%), ÁPV (29,96%), Magyar Állam Vértesi Erm Rt. (11,33%), kistulajdonosok Pécsi Erm Pannonpower Rt. (Korábban Pécsi Erm Rt.) Pannonpower Rt. Mátra RWE Power Ag. (25,72%), MVM (25, 49%), RWE Rheinbraun Ag. (25,2%), Energie Baden- Mátrai Erm Rt. Württemberg Ag. (21,71%) Beszállítói kapcsolatok A szénbányák termelését a velük integrációban lév szenes ermvek vásárolják fel elssorban. Az egyre szkül helyi lakossági piacot szintén kiszolgálja szinte valamennyi bánya. A kisebb bányák, melyek hazai privát befektetk tulajdonában vannak, elssorban a lakosság és az ipari fogyasztók számára termelnek. Az alábbi táblázatban a bányák oszlopaiban X-el jelöltük a termelését felvásárló fogyasztót/fogyasztói csoportot. Az elválasztó vonaltól jobbra találhatók a nem integrált bányák.

12 12 Ermvek /termelk Pécs_karolina külfejtés Vasas-Észak Ármin akna Balinka Mány I/a Márkushegy Lyukóbánya Visontai külfejtés Bükkábrány Lencsehegy Sajómercse7 Feketevölgy II. külfejtés8 Szuhakálló II. külfejtés9 Mákvölgyi külfejtés10 Császtai külfejtés11 Kazincbarcikai zagytároló12 Székvölgy II. külfejtés13 Budaberke táró14 Sajókaza III15 Sajókaza IV. Pécsi X X Ajkai X X Inotai X Bánhidai Tatabányai X X Oroszlányi X Borsodi Tiszapalkonyai Mátrai X X Dorogi Ipari fogyasztók X X X X X X X16 X X X Lakosság X X X X X X X X X X X X X X X X Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat Valamennyi, a privatizációkor nem integrált mélymvelés bánya megsznt, felszámolás alatt van vagy szünetelteti a tevékenységét. A 2003-as termelésbl az integráción kívüli bányák 900 kt szenet adtak (MGSZ), ami jórészt kis (50kt/év termelés alatti) külfejtések, a Nógrádi külfejtés, illetve egyetlen nagyobb mélymvelés bánya, a Lencsehegy17 termelésébl adódik. Hosszú távon a kis külfejtések mellett csak a Nógrádi külfejtés megmaradására számítunk Fogyasztók A nem integrált bányák 2003-ban az összes széntermelésnek 6% át adták, és többségükben a lakossági piacra termelnek. Az összes szén felhasználásában a 7 Tulajdonosa a Gömörszén Kft, 2003-ban nem termelt 8 Tulajdonosa a Meliorációs Rekultivációs és Környezetrendez Kft., 2003-ban nem termelt már 9 Tulajdonosa a Meliorációs Rekultivációs és Környezetrendez Kft., 2003-ban nem termelt már csak kutatási céllal a rekultiváció miatt 10 Tulajdonosa a Mineral 22 Kft., 2003-ban nem termelt már 11 Tulajdonosa a Cyclocarbon Kft., 2003-ban nem termelt már 12 Tulajdonosa a Cyclocarbon Kft., 13 Tulajdonosa a Nógrádszén Kft., 14 Tulajdonosa a Bolygó Kft., 2003-ban nem termelt már 15 Tulajdonosa az Ormosszén Kft. 16 A Tataszén kft-nek és a Tokodi Szénfeldolgozó Rt.-nek (brikettgyár) szállít be Forrás MGSZ (2002.) 17 Lencsehegy: végelszámolás alatt óta

13 legnagyobb fogyasztók az ermvek, k az összes fogyasztás 93%-áért felelsek. A maradék a lakosság (4%), a nemfém ásványi termékek gyártása (1%) és kis mennyiségben az agrár (0,04%) és a szállítási szektor között oszlik meg. (5. táblázat) 1-9. Táblázat: Összes szénfelhasználás 2001-ben és 2002-ben t TJ 1000 t TJ Élelmiszeripar Textil-, ruházati- és bripar Fa-, papír- és nyomdaipar Vegyipar Nemfém ásványi termékek gyártása Fém alapa. és fémfeldolgozás Gépipar Egyéb feldolgozóipar Feldolgozóipar összesen Bányászat Villamosenergia-, gáz- hellátás Vízgazdálkodás Ipar összesen Építipar Mezgazdaság Erdgazdálkodás Mezgazdaság és erdgazdálkodás Szállítás, raktározás Posta, távközlés Szállítás, posta, távközlés Lakosság Kommunális és egyéb fogyasztók NEMZETGAZDASÁG ÖSSZESEN Forrás: Energia Központ Kht A szénbányászat helye és szerepe az energiaellátásban A fentiekbl kiderült, hogy a hazai szénkitermelés szinte kizárólagos felvásárlói a szenes ermvek ben hermveink tüzelanyag felhasználásában a szén 25,5%-kal részesedett. A szenes ermvek közül a legnagyobb szénfogyasztó a lignit tüzelés Mátrai Erm. A Mátrai Erm bányáinak (Bükkábrány és Visonta lignit) és a kis méret Nógrádi külfejtésnek (barnaszén) a kivételével valamennyi hazai bányaterület és szénfajta ermvek számára történ termelése csökken tendenciát mutat.

14 ábra: Széntüzelés ermvek szénfelhasználása Magyarországon Széntüzelés ermvek szénfelhasználása Magyarországon (ezer tonna) Tiszapalkonyai Borsodi, 663 Erm, 721 Ajkai, 994,1 Bánhidai, 569,4 Mátra, 7527,4 Oroszlányi, 1409,7 Tatabányai, 107,6 Pécsi, 689,5 Forrás: Magyar Energia Hivatal 1-3. ábra: Az ermvekben eltüzelt szén mennyisége szénterületenként ezer tonna Lignit Borsodi Nógrádi Dorogi Tatai Oroszlányi Középdunántúl Fekete Egyéb szénfajták Forrás: Magyar Energia Hivatal adatai 1.3 A hazai szénbányászat jövje Ipari szénvagyon hasznosítás Feketeszénbl 198,7 millió tonna, barnakszénbl 206,8 millió tonna, lignitbl 1421,1 millió tonna volt a január 1-én nyilvántartott ipari vagyon. (MGSZ 2002) A külfejtéssel mvelhet, gazdaságosan elssorban ermvi célra felhasználható, gyenge ftérték lignitbl a Mátra és a Bükk-hegység lábánál milliárd tonnás készletek találhatók. Napjaink gazdasági viszonyai között a jövben egyedül a lignitvagyon igénybevételének növekedése várható. (MGSZ, IEA, Matyi Szabó) A hazai szén a lakosság ellátásában A szén szerepe visszaesett a földgáz tüzelés elterjedésével. Bár egyes adatok szerint a háztartások közel egy hatoda megtartotta a széntüzelés kazánt is18, de a 18 Kiss Csaba 2002., p.332.

15 széntüzelésre való visszaállás csak drasztikus földgáz áremelkedés esetén képzelhet el, és valószínleg akkor is csak részlegesen. Ez a magyarországi szénbányák vonatkozásában azt jelenti, hogy az integráción kívüli bányák bezárását követen az integráción belüli bányák termelésének csökkenésével, majd bezárásával lehet számolni a külszíni lignitbányászat, a Nógrádi külfejtés és a Márkushegyi mélymvelés bánya kivételével. A folyamatosan csökken lakossági és egyéb ipari szénfelhasználás nem jelent elegend megrendelést a bányák gazdaságos üzemeltetéséhez A hazai szén és a szenes ermvek A hazai szénbányászat legfbb felvevpiacát a hazai szenes ermvek jelentik, így jövjük is a szenes ermvek jövjéhez kötött. Tekintettel a szenes ermvekre vonatkozó környezetvédelmi elírások szigorodására, és a hazai szén világviszonylatban igen gyenge minségére, a hazai ermveknek mérlegelni kellett, hogy végrehajtják-e a szükséges környezetvédelmi beruházásokat vagy tüzelanyagot váltanak, vagy bezárnak. Az alábbiakban a különböz stratégiákat tekintjük át szenes erm és bányák szintjén. Integrált bányák (Lyukó, Visonta, Bükkábrány, Mány (B19), Márkushegy, Balinka (B), Ajka, mecseki külfejtések(b)), Stratégia 1.: Környezetvédelmi beruházás A Mátrai Erm Rt ben üzembe állította a nedves technológiával mköd füstgáz kéntelenít rendszert, majd teljes körvé vált a kéntelenítés Visontán és befejezdött a bányászati retrofit program. Az I., II. ermvi blokkoknak (200 MW) dec. 31-ig, a III., IV., V. blokkoknak (636 MW) dec. 31.-ig van mködési engedélyük. Tervben van az ermvi kapacitás évtl kezdd növelése új termelési egység létesítésével, és/vagy új szén-gáz vegyes tüzelés alternatívák alkalmazásával, amelynek végcélja, hogy a Mátrai Erm teljesítménye, a piac fejldésével párhuzamosan az évtized végére elérje az 1000 MW közeli szintet. Ez a fejlesztés még nem jelent meg létesítési engedély kérelem formájában a Magyar Energia Hivatalnál. A Mátrai Erm a évek idszakára kt/év lignit kitermelésével számol. A mrevaló lignitvagyon lehetvé teszi a jövben további blokkok tüzelanyaggal való ellátását is. A Mátrai Erm RT. integrált bányáinak (Visonta, Bükkábrány) fejlesztésére programot dolgozott ki. A visontai erm beépített 836 MW kapacitásához évente közel 8 millió tonna tüzelanyag szükséges, melyet saját bányáiból fedez. Ez Magyarország széntermelésének több mint a fele. A bányászott lignitnek nincsen metántartalma, így metánkibocsátása sincsen. A víztelenít kutakban a metántartalom nem éri el a mérhetségi szintet. Az alkalmazott technológia és a lignit ásványtani tulajdonságai miatt a meddkön nem kerül sor égésre. Az eltüzelt szén éves átlagos bombakén-tartalmai 2001-ben 1,37 m/m%, 2002-ben 1,43 m/m%, 2003-ban 1,58 m/m%. 19 A Mányi bánya 2001-ben már csak lakossági szenet termelt. (Simon, p. 665)

16 1-4. ábra: Az ermvek és bányák által választott stratégiák Erm Erm stratégia Bánya beszállító Bánya helyzete Tiszapalkonyai Erm Nincs (Borsod, --- (AES) 250MW Nógrád) Borsodi Erm (AES) Átállás részben Lyukóbánya Bezárás MW faapríték tüzelésre Inotai Erm Bezárás (2001. dec. Balinka Balinka bezárt (Transelektro) 27.) azóta szünetel Várpalota Várpalota bezárt 120MW Ajkai 170MW Ajka I. már bezárt Ajka II. tüzelanyagváltás, átállás földgázra Jókai bánya Padrag bánya Ármin bánya J: nem termel P: nem termel Á: 2004 végén bezár J,P: medd rekultiváció Bánhidai Erm Mányi bánya Kimerült, 2004-ben 100MW (VÉRT Rt.) bezár Oroszlányi erm Retrofit (kéntelenít) Márkushegy Mködik (VÉRT Rt.) Tatabányai Erm Tüzelanyag-váltás (VÉRT Rt.) földgáz gázmotor Pécsi Erm 200MW Tüzelanyag-váltás földgáz és 49 MW biomassza Pécs-Vasas Pécs Karolina Mátra 836 MW Retrofit - kéntelenít Visonta Bükkábrány Bezár ben 16 Hosszú távon mködik A Vértes Erm Rt. (373,4 MW beépített kapacitás) füstgáz kéntelenít beruházása folyamatban van. Az erm saját bányája a Márkushegyi bánya, amely hosszú távon ez egyetlen mélymvelés bánya, amely Magyarországon mködni fog. Várható éves kitermelése a beruházás megvalósulása után 1,5-2 millió tonna. (MBSZ) Stratégia 2.: Tüzelanyag-váltás A Borsodi Erm Rt. megvizsgálta a szigorúbb SO2 kibocsátási szabályozás függvényében az erm számára lehetséges alternatívákat és a szén tüzelés kazánok közül kettnek a biomassza tüzelésre való átalakítása mellett döntött. Ez a Lyukóbányából származó korábbi évi 700 kt barna szenet váltja ki. A többi kazán részben földgáz tüzelésre áll át. Lyukóbánya termelését 2001 óta folyamatosan csökkentették, míg végül bezárásra kerül. A bánya-rekultiváció folyamatban van. A korábban szintén Lyukóbányából ellátott Tiszapalkonyai Erm mködtetését az AES Nógrádi szénre és faapríték tüzelésre alapozza, részben pedig földgázra álltak át. A Pécsi Erm Rt. külfejtéses bányái kimerültek, újakat talán lehetne gazdaságosan is nyitni, de a belterülethez közel es bányanyitások a lakosság ers ellenállásába ütköznének. Az erm vezetése a tüzelanyag-váltás mellett döntött Stratégia 3. Bezárás, rekultiváció Az Inotai Erm mködését a tulajdonosok szüneteltetik.

17 1.4 Kormányzati politika a szénbányák vonatkozásában és a szenes ermveket érint szabályozás 17 Az utolsó, a szénbányászattal kapcsolatban megjelent 2163/1999 (VII.8.) Korm. határozat a nem integrált szénbányák mködéséhez nyújtott állami segítséget, illetve a bányák bezárásával munka nélkül maradt, egyébként is magas munkanélküliséggel sújtott régiók megsegítését célozta 1999-ben. A szénbányászatra vonatkozóan a kormányzat azóta nem tett semmiféle koncepcionális javaslatot. Az integráción kívüli bányák így lassan bezárásra kerültek, vagy végelszámolásuk folyamatban van, az integrált bányák pedig az ermvek vállalati stratégiai döntéseinek függvényében mködnek vagy zárnak be. A kormányzatnak nincs erre vonatkozó politikája. A szenes ermveket érint szabályozás a 22/1998. (VI.26) KTM rendelet és a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet szerint szigorodott.

18 Összefoglalás, a kutatás adateredményei a szénbányászat ÜHG kibocsátására vonatkozó prognózis készítéséhez Üvegházgáz kibocsátások a szénbányászatban A világ antropogén metánkibocsátásának forrásaiból a szénbányászat 13,6%-al szerepel. Jelents mennyiség metán szabadul ki a szénbányákban a megbontott kzetekbl, kszén mélymvelés bányászatánál m3/t, illetve külfejtésnél 2 m3/t, barnaszén és lignit bányászatánál 0,2-0,02 m3/t átlagosan. (Vajda) A mélybányákból szellztetéssel távolítják el a metánt, hogy felhalmozódása ne okozzon sújtólégrobbanást. Mivel a magyar terminológia a szenek besorolására vonatkozóan eltér a nemzetközi besorolástól, ezek az emissziós faktorok nem vonatkoztathatóak a magyar széntermelésre. Magyarországon hosszútávon a mélymvelés szénbányászat drasztikus visszaszorulásának lehetünk tanúi. A mélymvelés bányák bezárása folyamatban van. Az egyetlen kivétel a Márkushegyi bánya, amely a Vértesi Erm bányája. Sorsa az erm sorsához kötött. Amennyiben az erm gazdaságosan üzemel, és a kéntelenít beruházás megvalósul, a bánya évi 1,2-1,3 millió tonna éves kitermeléssel tud mködni. A jelenlegi technológia mellett a szénbányászat során kibocsátott metánból visszanyerni nem tudnak, valamennyi metán kibocsátásra kerül. Metán gáztalanító rendszer sem mködik. A Magyar Bányászati Hivatal adatai szerint a mélymvelés szénbányászattal felszínre hozott szén mennyisége 2002-ben és 2003-ban is 3,4 Mt volt, ez tovább fog csökkenni. A márkushegyi barna szén emissziós faktoráról a Magyar Geológiai Szolgálat Ásványvagyon Nyilvántartási Osztálya által 1999-ben mért adat áll rendelkezésünkre: 0,954m3 CH4/ t szén. A Vértesi Erm által megadott adatok szerint az in situ metántartalom 0,93 CH4/ t szén. A visszanyert metántartalom 0,0 m3/év, a szellztet kibocsátása(ch4) 0,0 m3/év, a gáztalanító kibocsátása (CH4) 0,0 m3/év A felhagyás CH4 kibocsátása 0,00%. A meddhányók széntartalma átlagosan 1-2%. Ennek visszanyerése nem gazdaságos, és ezt az erm nem is tervezi. A külszíni bányák közül a Mátrai Ermhöz tartozó két bánya, Bükkábrány és Visonta továbbmködése várható a prognosztizált idszakra. A bányák termel kapacitásának növelésére a lehetség adott, a felvev kapacitás a Mátrai Erm esetleges bvítésének függvénye. Amennyiben nem épülnek újabb blokkok, a termelés a jelenlegi 8,5 Mt/év körül várható. A bánya jóformán csak az ermnek szállít be, lakossági értékesítése elhanyagolható ( tonna/év) A magyarországi lignitnek nincsen metántartalma, így emissziós faktorról sem beszélhetünk, és a felhagyás során sem kerül CH4 a levegbe. Az alkalmazott technológia és a lignit ásványtani tulajdonságai miatt a meddkön nem kerül sor égésre. A lignit kéntartalma 1% Potenciális kibocsátások vizsgálata: Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) és a Magyar Geológiai Szolgálat Ásványvagyon Nyilvántartási Osztálya már évek óta több, a Magyar-Amerikai

19 Tudományos és Technológiai Közös Alap (TéT) együttmködés keretében lefolytatott projekttel vizsgálta a szénhezkötött metán (coalbed methane) hasznosításának lehetségét. A szénhezkötött metán az a nagy ftérték szénhidrogéngáz, amely a kszéntelepekben a szén pórusaiban helyezkedik el, és amely kolaj-bányászati módszerekkel onnan esetleg kitermelhet. A hazai szénhezkötött metán gazdasági fontosságát jelzi, hogy míg az országban az összesen 85,5 millió tonnára becsült kolaj + földgázvagyonunk (ipari vagyon) számított energiatartalma kb PJ (petajoule), addig a mecseki feketekõszén-telepekben feltételezett metán energiatartalma több mint 4300 PJ. A baj csak az, hogy amíg a világ más helyein a metán rétegrepesztéssel és egyéb módszerekkel fúrólyukakon keresztül a felszínre hozható, a Mecsekben a szén pórusai igen kicsik, a széntelep átereszt képessége minimális. További információ: Coalbed Methane Workshop in Hungary September 23, 25-26,

20 Rövidítések jegyzéke 20 MBH: Magyar Bányászati Hivatal MGSZ: Magyar Geológiai Szolgálat EK: Energia Központ Kht Szervezetek Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Magyar Bányászati Hivatal Bányamszaki Fosztály és Integrációs és Információs Fosztály Magyar Bányászati Szövetség Magyar Energia Hivatal Magyar Geológiai Szolgálat Interjú: Fodor Béla figazgatói tanácsadó (2004. május), interjú Kontsek Tamás osztályvezet (2004. június) Mátrai Erm Rt. OMBKE Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület SZÉSZEK Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ Vonatkozó jogszabályok évi XLVIII. Tv. A bányászatról, egységes szerkezetben a 203/1998 (XII.19.) korm. rendelettel 2163/1999 (VII.8.) Korm. határozat a szénbányászat középtávú stratégiájáról 22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet az 50 MWth és az ennél nagyobb hteljesítmény tüzelberendezések légszennyez anyagainak kibocsátási határértékeirl és az ezt hatályon kívül helyez 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemen hteljesítmény tüzelberendezések mködési feltételeirl és légszennyez anyagainak kibocsátási határértékeirl

MAGYARORSZÁG ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÁSAINAK ELŐREJELZÉSE 2012-IG A JELENTŐS KIBOCSÁTÓ ÁGAZATOK KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSA ALAPJÁN

MAGYARORSZÁG ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÁSAINAK ELŐREJELZÉSE 2012-IG A JELENTŐS KIBOCSÁTÓ ÁGAZATOK KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSA ALAPJÁN MAGYARORSZÁG ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÁSAINAK ELŐREJELZÉSE 2012-IG A JELENTŐS KIBOCSÁTÓ ÁGAZATOK KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSA ALAPJÁN ZÁRÓJELENTÉS II. KÖTET Készült: A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM számára

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben > Balatonalmádi, 212. március 22. Giczey András termelési igazgató 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1 A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában Tatabánya, 2. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán Tartalom Bevezet Alapítás, tulajdonosi szerkezet Minségirányítás és környezetvédelem Az erm története

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

SZÉNERŐMŰVEK FELADATAI A PERNYEHASZNOSÍTÁSBAN

SZÉNERŐMŰVEK FELADATAI A PERNYEHASZNOSÍTÁSBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet. (2001) p. 155-162 "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia SZÉNERŐMŰVEK FELADATAI A PERNYEHASZNOSÍTÁSBAN

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

KIINDULÓ GONDOLAT Egy főre jutó fajlagos összenergia felhasználás A várható növekedések a világon lakosság, milliárd fő energiahordozók, Mrd t SKE Forrás: UNO-Prognose 2007., WEC Energy Policy Scenarios

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. Az MBSZ feladata, Tagsága Az MBSZ

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

Megvalósult és tervezett biomassza projektek. Magyarországon. Vajnai Attila. 15 perc

Megvalósult és tervezett biomassza projektek. Magyarországon. Vajnai Attila. 15 perc Megvalósult és tervezett biomassza projektek Magyarországon Vajnai Attila 15 perc A jelenlegi helyzet Magyarország a kiválóan teljesítő országok között van, hiszen a 2010-es célt már 2005-ben teljesítettük.

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A magyar energiapolitika eredményei

A magyar energiapolitika eredményei A magyar energiapolitika eredményei Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Tartalom I. Bevezetetés - Globális folyamatok

Részletesebben

A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai.

A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai. A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Mottó: A legdrágább

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter 3. szemináriumi ZH A csoport Név: NEPTUN-kód: A feladatlapra írja rá a nevét és a NEPTUN kódját! A dolgozat feladatainak megoldására maximálisan 90 perc áll rendelkezésre. A helyesnek vált válaszokat a

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról Dr. Stróbl Alajos A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról XVII. MKET Konferencia Siófok, 2014. március 18. A bruttó villamosenergia-felhasználás fejlődése TWh Az erőműveink tavaly

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ I. ADDICIONALITÁS Addicionalitás: a projektalapú tevékenységekkel

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Mika János Bevezető előadás, 2012. szeptember 10. Miről lesz szó Megújuló energiaforrások és fenntarthatóság Megújuló energiaforrások országban, világban Klímaváltozás, hatások

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Aktuális kihívások a hazai bányászatban és az energetikában

Aktuális kihívások a hazai bányászatban és az energetikában Aktuális kihívások a hazai bányászatban és az energetikában Jó szerencsét! Holoda Attila OMBKE alelnök, KFVSz elnök Miskolc, 2013. május 14. "Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a

Részletesebben

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés Kovács

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

szerepe a klímavédelemben

szerepe a klímavédelemben A megújuló energia források szerepe a klímavédelemben Szélenergia Workshop 2009. Június 12. Budapest Kovács Máté Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A Föld h mérséklete világátlagban 0,7 C ot melegedett

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Célkitűzések és realitás

Célkitűzések és realitás Tervezés erőforrásainkkal: az energetikai ásványvagyon-gazdálkodási Cselekvési Terv Nádor Annamária Fancsik Tamás, Püspöki Zoltán, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László, Török Kálmán, Falus György "Természeti

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Magyarországi szenek és más fosszilis tüzelıanyagok energetikai alkalmazásakor várható emisszió

Magyarországi szenek és más fosszilis tüzelıanyagok energetikai alkalmazásakor várható emisszió A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2008) Magyarországi szenek és más fosszilis tüzelıanyagok energetikai alkalmazásakor várható emisszió MOLNÁR JÓZSEF DR. Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

ELVÁRÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ENERGIAPOLITIKÁBAN. Dr. Szerdahelyi György osztályvezet Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

ELVÁRÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ENERGIAPOLITIKÁBAN. Dr. Szerdahelyi György osztályvezet Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium ELVÁRÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ENERGIAPOLITIKÁBAN Dr. Szerdahelyi György osztályvezet Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Az EU és a hazai energiapolitikában kezelend azonos kihívások Kihívások:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÁSAINAK ELŐREJELZÉSE 2012-IG A JELENTŐS KIBOCSÁTÓ ÁGAZATOK KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSA ALAPJÁN

MAGYARORSZÁG ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÁSAINAK ELŐREJELZÉSE 2012-IG A JELENTŐS KIBOCSÁTÓ ÁGAZATOK KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSA ALAPJÁN MAGYARORSZÁG ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÁSAINAK ELŐREJELZÉSE 2012-IG A JELENTŐS KIBOCSÁTÓ ÁGAZATOK KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSA ALAPJÁN ZÁRÓJELENTÉS I. KÖTET 0. VÁLTOZAT Készült: A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKRÓL HITELESEN, ENERGETIKAI KITEKINTÉSSEL.

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKRÓL HITELESEN, ENERGETIKAI KITEKINTÉSSEL. Jólétünk, nemzeti vagyonosodásunk, s minden további ebből fakadóknak alapját képezi, hogy kellőleg felhasználjuk és értékesítsük mindazt, amit az anyaföld nekünk juttat Böck János miniszteri biztos, a

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

A bányaipar tapasztalatai, jövıképe és a szociális partnerek szerepe Magyarországon

A bányaipar tapasztalatai, jövıképe és a szociális partnerek szerepe Magyarországon Magyar Bányászati Szövetség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1) 336-7801 E-mail: mbsz@t-online.hu, www.mabsz.hu A bányaipar tapasztalatai, jövıképe és a szociális partnerek szerepe Magyarországon

Részletesebben

A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés

A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés 21/12 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 12. szám 21. október 6. A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés A tartalomból 1 Bevezetés 1 Üvegházhatású gázok

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell. III. Energy Summit Hungary 2012

Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell. III. Energy Summit Hungary 2012 Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell III. Energy Summit Hungary 2012 Budapest, 2012. május 31. Szendrői Gábor Partner Oriens IM gabor.szendroi@oriensim.com Az új

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava. Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.hu A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június Jelen tanulmányban az ágazati adatok az új TEÁOR 08 osztályozásnak megfelel en szerepelnek. Fontosnak tartom, a jobb áttekinthet ség és adatértelmezés

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon Dr. Tombor Antal MVM ZRt. Budapest, 2009. május 20 13:30-14:00 A magyar primerenergia-mérleg primer villany 1,2 PJ 0,4% (víz és szél) megújuló 57,0

Részletesebben

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Kovács Álmos Pénzügyminisztérium 27. november 6. Államháztartási konszolidáció - gazdaságpolitikai

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN

ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN KLÍMAGAZDASÁGI SZAKKÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS 2012 ÚJ ÜZLETÁG: KVÓTAKERESKEDELEM AZ ÜZLETI ÉS MAGÁNSZEKTORBAN Dr. Fogarassy Csaba SZIE Egyetemi Klímatanács Főtitkára Bevezetés AZ EU KARBON- PIACAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNTES

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Energia és karbon tőzsdei termékek piaca

Energia és karbon tőzsdei termékek piaca Energia és karbon tőzsdei termékek piaca Piacinformációk és "hedging" stratégiák Beata Zombori Szent István Egyetem, 2011. június 3. Tartalom Energia és karbon piaci termékek bemutatása 2 A piaci árfolyamok

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Múlt és jelen Bioüzemanyagtól a kőolaj termékeken keresztül a bioüzemanyagig (Nicolaus Otto, 1877, alkohol

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Pˆr( y = 1 x) ( g( ˆ β + x ˆ β ) ˆ 0 β j ) x j Marginális hatás egy megválasztott

Részletesebben

Stratégiák, tervek az energiahatékonyság jövjével kapcsolatban

Stratégiák, tervek az energiahatékonyság jövjével kapcsolatban Stratégiák, tervek az energiahatékonyság jövjével kapcsolatban Körtvély Zoltán Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felels Helyettes Államtitkárság Energiahatékonysági Programok Osztály osztályvezet

Részletesebben

A Dunai Finomító története

A Dunai Finomító története Tisztelt Hallgatóság, kedves vendégeink! Hölgyeim és Uraim! A Dunai Finomító története Galambos László MOL Finomítás igazgató Zalaegerszeg, 2010. október 27. A MOL Finomítás nevében tisztelettel köszöntöm

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

EU-s és hazai energetikai pályázatok

EU-s és hazai energetikai pályázatok EU-s és hazai energetikai pályázatok Lipcsik Melinda, Energia Központ Nonprofi t KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Kft. eredmények Budapes t, 2010. ápri lis 17. Bús László,

Részletesebben