S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi adjunktus Készítette: Bódizs-Antal Julianna Közigazgatási mesterképzési szak Miskolc

2 University of Miskolc Faculty of Law Institute of Civics Department of Administrative Law T H E S I S Our child protection system today Tutor: Annamária Eszter Szabó, Dr. adjunct Written by: Julianna Bódizs-Antal MA in Public Administartion Miskolc

3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A gyermekvédelem megítélése a történelem során... 7 III. A gyermekvédelem kialakulása Magyarországon IV. A gyermeki jogok a nemzetközi egyezményekben V. A gyermekvédelem fogalma VI. A gyermekvédelmi törvény előzménye VII. Gyermekvédelmi törvényünk A törvény célja és alapelvei A gyermekek és szülői jogok és kötelességek VIII. Gyermekek védelmének rendszere Pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Gyermektartásdíj megelőlegezése: Otthonteremtési támogatás A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályai A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Biztos Kezdet Gyerekház Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti Szolgálat: Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Családi napközi Családi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Alternatív napközbeni ellátás Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona A gyermekvédelmi szakellátás Nevelőszülő Gyermekotthon

4 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Utógondozói ellátás A gyermekvédelmi gondoskodás Védelembe vétel Családbafogadás Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Nevelési felügyelet Utógondozás Utógondozói ellátás A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai IX. A gyermekvédelem intézményrendszer X. Összegzés Irodalomjegyzék Jogszabálygyűjtemény

5 I. Bevezetés Napjainkban, amikor sok kedvező gazdasági helyzetben lévő országban a gyerekek születési száma csökken, míg az átlagéletkor nő, ami a társadalom elöregedéséhez vezet hosszútávon, illetve népességcsökkenéshez. Fontossá válik a gyermekek védelme. Hiszen egy társadalom csak úgy maradhat fenn, ha van, aki azt alkotja. A gyerekszám csökkenésének azonban más gazdasági és társadalmi negatív vonzata is van. Ezért is törekednek ezek az államok a gyermekvállalás ösztönzésére állami beavatkozás útján is. Itt lehet megemlíteni a nemrég bevezetésre került családi adózást, amely a gyerekes családokat támogatja, oly módon, hogy a gyerekszám függvényében ad adókedvezményt. Messze vagyunk már attól a nézettől, ahol a gyermeket kis felnőttnek tartották, akinek minél hamarabb fel kell nőnie, és ki kell venni a részét a munkából. A gyerekek szerepe napjainkra és napjainkban fontos kérdés lett. A társadalmak rájöttek arra, hogy védeni, óvni kell őket. Ennek fontos állomása volt a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény, amelyet New York-ban fogadott el az ENSZ közgyűlése november 20-án, ami szeptember 2-án lépett hatályba. A Magyar Köztársaság november 20-án hirdette ki az Egyezményt, az évi LXIV. törvénnyel. Az abban foglaltakat, illetve az Alkotmányban garantált jogokat építette be, bontotta ki a törvényhozás az évi XXXI. törvény a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben. Ennek alapján az Egyezményben leírtak beépültek a magyar jogrendszerbe és ez lett az alapja a magyar gyermekvédelmi rendszer szabályozásának. Tanulmányaimat éppen akkor kezdtem szociális munkás szakon, így én már tanulhattam ezt a törvényt. Később, munkám során ez a jogszabály jelentette, jelenti a munkám alapját augusztus óta dolgozom gyermekjóléti alapellátás keretében családgondozóként. A munkahelyem kistérségi társulási formában látja el a gyermekjóléti szolgálat feladatait, illetve más szociális alapellátási szolgáltatásokat. A társulás akkor jött létre, amikor elkezdtem dolgozni. Abban az időben sok településen a gyermekjóléti szolgáltatás csak részben működött, gyakran védőnő, vagy az általános iskola tanára látta el fő foglalkozása mellett ezt a feladatot. Munkám során és az évek alatt sikerült kiépítenem, kiépítenünk azt a fajta kapcsolatrendszert, ami a törvény célja is volt. A gyerekekkel foglalkozó különböző szakemberek, intézmények kapcsolatban legyenek egymással, tájékoztassák egymást a 5

6 gyerekeknél felmerülő problémákról. Érvényesüljön a prevenció elve, illetve fokozatosság elve- alapellátás -- szakellátás, önkéntes igénybevétel - - hatósági intézkedés mindeközben a gyermek érdekeit, jogait szem előtt tartva valósuljon meg ez a feladat. Meglátásom és tapasztalatom alapján az gondolom, hogy a gyermekvédelemnek mindig vannak aktuális kérdései, amelyek az idő múlásával másmás kihívást, megoldásra váró problémákat jelent, vet fel. A fentiekben leírtak miatt esett a választásom erre a témára. Az előző gondolatomra utalva a gyermekvédelmi törvény január 1-ével módosult, jelentős változást hozva főleg a gyámügy hatósági intézkedés tekintetében, ugyanis a törvény létezése óta az első fokú gyámügyi feladatokat a település jegyzője látta el, azonban a most hatályos törvény szerint a gyámhatóság jár el. A gyámhatóság a járási hivatal egyik szervezeti egysége lett január 1-től. A járási hivatalok több településre kiterjedően látják el feladataikat. A következőkben röviden ismertetném a szakdolgozatom felépítését. A dolgozatomat bevezetéssel kezdem, majd nyolc fejezetben fejtem ki a választott témámat. Az második fejezet a gyerekek megítélésével foglalkozik, illetve a gyermekvédelem alakulásával a történelem során. A harmadik fejezet a magyar gyermekvédelem kialakulását mutatja be. A negyedik fejezet foglalkozik a gyermekjogok nemzetközi egyezményekben való megjelenésével, itt bővebben a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt részletezem ki, mivel ez lett az alapja a gyermekvédelmi törvényünknek. A ötödik fejezet a gyermekvédelem fogalmi meghatározásával foglalkozik. Az hatodik fejezet a törvény megalkotásának előzményeit írja le. A hetedik fejezet a törvény célját, alapelveit, a szőlők és gyermekek jogait, kötelességeit írja le. A nyolcadik fejezet a dolgozat legfontosabb része, ugyanis itt mutatom be napjaink gyermekvédelmi rendszerét a gyermekvédelmi törvény tükrében. Részletesen kitérve egyes eleméire. A kilencedik fejezet a gyermekvédelem intézményrendszert mutatja be. A dolgozatomat összegzéssel fejezem be, amely, tartalmazza gondolataimat a gyermekvédelmi rendszerünkről és a gyermekvédelmi törvényről. A dolgozat a magyar gyermekvédelem rendszerét mutatja be. Történelmi áttekintésen keresztül a napjainkban érvényesülő gyermekvédelmi rendszerig, ami a törvény által érvényesül. A témával kapcsolatban 6

7 rengeteg szakirodalom található. Vannak olyanok, amelyek a gyermekvédelmi rendszer egyes részével foglalkoznak, és van olyan is, amely az egészét tekintve foglalkozik a témával. Számtalan tanulmány, szakmai írás, könyv található a témában. Ezért nehéz volt kiszűrni azon írásokat, amelyek a dolgozatomhoz kapcsolódó témákban íródtak, sok átfedés is van köztük, hiszen ugyanazt a témát más-más megközelítésből vizsgálják. II. A gyermekvédelem megítélése a történelem során A társadalom alapját máig a családok jelentik. Itt idéznék az Alkotmánybíróság 43/2012(XII: 20.) AB határozatából, amelyben a fenti állításom igazolódik:.. az Alaptörvény az Alapvetés fejezetben védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját 1 Az évszázadok alatt ez mit sem változott. Viszont a gyermek helye, szerepe, megítélése a családon belül már sokat változott. Ahhoz, hogy a gyermekvédelemről beszélhessünk, meg kell nézni miként változott a gyermek helye, szerepe a családon belül, tágabb értelemben vett társadalomban. A gyereket minden történelmi korban úgy akarták nevelni a szülők, hogy a későbbi felnőtt életben majd megállják a helyüket, ez a feladat ma sem változott. Az viszont igen, hogy ezt hogyan valósították meg. A gyerekek nevelési módszerei, velük való foglalkozás szorosan összefüggött a felnőttek életviszonyaival, a természetes erőforrások megszerzésének nehézségeivel. Az ősi időkben is már megfigyelték, hogy az maradt életben, vált hasznos tagjává a közösségnek, aki életerős, alkalmazkodó, leleményes volt. Az ókorban a beteg, fogyatékos, gyenge gyereket elpusztították, hiszen életben maradásuk gyengítette a törzset, közösséget. Bevett szokás volt, hogy háborúk során a foglyokat ejtettek és rabszolgának használták őket. Mivel könnyebb volt eltartani a rabszolgát, mint egy gyereket felnevelni. A későbbiekben a rabszolga gyerekeinek sem volt joga semmihez, több generáción keresztül maradtak szolgasorban. A másik bevett szokás a kitevés volt. Amikor egy-egy család méret túl nagy lett, akkor az ép és egészséges gyereket kitették, és sorsára hagyták. ha valaki befogadta a későbbiekben annak szolgálja lett. 1 43/2012. (XII. 20.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny évi 175. számában Határozat kelte: Az ügy tárgya: a családok védelméről szóló évi CCXI. törvény 7. és 8. -ai tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll 7

8 Az életadásának és elvételének a joga a családé volt: - Spártában a gyerek születése után rögtön döntöttek arról, hogy életben marad-e vagy sem. Az erős, egészséges gyereket tartották értéknek. - Athénban is bevett szokás volt a kitevés. A gyereket Héraklész templomának előcsarnokában helyezték el őket. - Az ókori Rómában is élt a kitevés gyakorlata. Itt a családapa döntött a gyerek sorsáról, még pedig úgy, hogy a gyermeket a családi tűzhely előtt az apa lábához tették, ha felemelte, akkor felnevelték a gyereket. Általában a fiú gyereket többre nézték, mint a leányt, mivel az hamarabb tudott a munkába bekapcsolódni. A gyereke elpusztításának, illetve kitevésének több oka is lehetett: - a rabszolgatartó társadalom, amely az embert munkaeszköznek tartotta; - a túlélési esély, ugyanis a néptörzseknél az erős, egészséges életerős fiatalokra volt szükség; - bizonyos társadalmakban a csillagok állása is befolyásolta a gyermek életben maradási esélyét, ha kedvezőtlen volt a csillagállás a gyereket kitették; - a születés törvényessége; - és szelekciós szerepe is volt, az időszakos túlnépesedés, genetikai hátrányok megszüntetése terén. 2 Az ókorban figyelhető még meg a gyerekek feláldozása valamely istennek. Ebben az időszakban azonban léteztek olyan társadalmak is, amelyek nagy fontosságot tulajdonítottak a gyerekeknek, számukra a jövő letéteményesei voltak. Egyiptomban a gyerekgyilkosságokat tiltották, itt a gyerekeket már nevelték, oktatták. Mezopotámiában is fontos szerepet töltött be a gyerek, itt is fontos szerepe volt a tanulásnak, nevelésnek. 3 Ezen államok már rendelkeztek a közigazgatás csíráival, ahol hivatalnokok végezték a feladatokat, őket erre ki kellett képezni. 4 A görögöknél, ugyan társadalmilag elfogadott volt a gyerekgyilkosság, de az élő gyerekeket tanítatták, oktatták. Ebben a korszakban az árván maradt gyerekek vagy rabszolgák lettek, vagy koldulásból tartották fenn magukat. A leány gyerekek leánykereskedők kezébe kerültek. 2 Veczkó József: Gyermek- és Ifjúságvédelem: Család-és gyermekérdek, APC Stúdió o. 3 Pukánszky Béla: A gyermekkor története, Műszaki Könyvkiadó Budapest, o. 4 Dr. Kalas Tibor: Közigazgatás elmélet, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, o 8

9 A kereszténység megjelenésével kissé javult a gyerekek helyzete. A tanítások nem engedték a gyermekgyilkosságokat, súlyos bűnnek tartották. Az egyháznak fontos programja volt a karitász, a betegekről, árvákról való gondoskodás, amit a hívők adományaiból tudtak finanszírozni. A helyzet akkor javult jelentősen, amikor a Római Birodalom császárai is keresztény hívők lettek. A szegény gyerekekről el kezdtek gondoskodni, részükre menedékhelyeket létesítettek. Törvényben tiltották meg a gyerekgyilkosságokat, kitevést. A katolikus egyház arles-i zsinatja (336) határozataiban elítélte a gyerekkitevőket, valamint szabályozta az elhagyatott gyerekek gondoskodását. Részükre menhelyeket, házakat létesítettek. Megjelentek a városok által fenntartott menhelyek is. Az első lelencházat Datheus érsek alapította 785-ben. Az elárvult gyerekekről azonban többnyire a községek és a rokonság gondoskodott 5 A középkorban kétféle gyerekkép figyelhető meg. Az egyik szerint a gyerekeket kisfelnőttnek tekintették. A másik szerint már külön jelentőséget tulajdonítottak a gyerekkornak, mint életszakasznak. A kereszténység terjedésével a papság sokat tett a gyerekek védelmében. Prédikációikban már felszólították a hívőket, hogy óvják, féltség gyerekeiket. A középkorban egyre inkább megszilárdult az erkölcsi norma, amely elítélte a gyerekgyilkosságokat. Voltak országok- Franciaország, Itália, Németország- ahol bíróság elé állították az anyákat, akik gyermekük életét elvették. Ebben az időszakban egyre több menhely, menedékhely, ispotály, szeretetház létesült a nagyobb városokban a koldusok, elmebetegek, fogyatékosok, csavargó szegény gyerekek részére. A feudális állam az egyházakra bízta a szegény, árva gyerekekről való gondoskodást. A középkorban tehát az állam még nem vestte ki a szerepét a gyerekvédelemből, hanem feladatként az egyházra bízta, illetve a kisközösségek és rokonok látták el ezt a feladatot. 6 A 18. századig a gyermekvédelem területén jelentős változás nincs. Azonban a nemesi és a gazdagabb polgári családokban a gyermek tanítatása, nevelése egyre fontosabb szerepet kapott. Több bentlakásos iskola is létrejött. Ugyanakkor a szegényebb családokban a gyermek minél korábbi munkába állítása volt a cél. Az 1700-as években egyre több figyelem fordult a nevelésre, és nemcsak a gazdag családok tekintetében. Ennek egyik első eredménye Mária Terézia által megalkotott 5 Veczkó József: Gyermek- és Ifjúságvédelem: Család-és gyermekérdek, APC Stúdió o. 6 Pukánszky Béla: A gyermekkor története, Műszaki Könyvkiadó Budapest, o. 9

10 Ratio Educationis törvénye, az alapfokú oktatást kötelezővé tette 6-12 éves gyerekek részére. A gyermekvédelem területén ez jelentett előrelépést. Ebben az időszakban a gyerekek verése elfogadott társadalmi norma volt. 7 A 18. század végén és a 19. században az iparosodás következtében a gyerekek szerepe megnő, megjelent a gyermekmunka. Ez már nem a paraszti családokban jelenlévő munka, hanem a gyárakban, kevés pénzért végzett munka, gyerekek kizsákmányolása volt. Ebben az időszakban több országban szabályozták a gyári gyerekmunkát (pld.: USA, Anglia) 8 Jelentős lépés volt francia forradalmat követően a évi alkotmány, amely kimondja, hogy az elhagyatott gyerek részére nevelőotthonokat kell létesíteni. Megjelent az állami szerepvállalás. 9 A 20.. században a gyerekről való gondolkodás jelentősen megváltozott. A gyerek érték, akit óvni, védeni kell. Fontos a gyerek. A században sorra jelentek meg a nemzetközi egyezmények, amelyek a gyerekek életét, érdekét, jogait védték, hangsúlyozták ben a Genfi Deklaráció, 1948-ban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 1966-ban a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezménye, 1976-ban a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezménye ben fogadta el az ENSZ közgyűlése a Gyermek jogairól szóló Egyezményt, ami átfogóan foglalkozott a gyerekek jogaival és védelmével. A fent említette egyezményekről a dolgozatom IV. fejezetében fogok bővebben foglakozni. 10 Mint látható hosszú út vezetett el a gyerekek mai megítéléséhez, a róluk alkotott vélekedéshez, gondolkodáshoz. Ami régen természetes dolog volt, és hozzátartózott a minden napi élethez- gyerekverés, dolgoztatás stb.- ma már elítélendőnek tartjuk, sőt büntetjük is e cselekedeteket. 7 Pukánszky Béla: A gyermekkor története, Műszaki Könyvkiadó Budapest, o. 8 Pukánszky Béla: A gyermekkor története, Műszaki Könyvkiadó Budapest, o. 9 Veczkó József: Gyermek- és Ifjúságvédelem: Család-és gyermekérdek, APC Stúdió o. 10 Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 10

11 III. A gyermekvédelem kialakulása Magyarországon A hazai gyermekvédelem első írásos emléke Szent István királyunk nevéhez kapcsolódik. I. törvényében foglalkozott az özvegyek és árvák védelmével. A középkori magyar jogrend csak a vagyonos árvákkal törődött. Ebben az időben az árvákról való gondoskodást a kis közösségek, illetve az egyházak végezték. Az állam ugyanis több évszázadon keresztül elhárította magától az árva gyerekekről való gondoskodást, ugyanakkor püspökök kötelességévé tette az özvegyek és árvák oltalmazását. Itt kell megemlíteni Gellért püspököt, aki az elhagyatott gyerekeket összegyűjtötte és otthont rendezett be számukra, valamint Szent Özséb által alapított pálos rendet is, aminek célja a betegek ápolása és az elhagyatott árva gyerekek gondozása volt. Az elkövetkező századokban a helyzet nem sokat változott A reneszánsz második felében elszórtan hoztak létre árva házakat és szeretetházakat, amik valamely kolostorhoz kapcsolódtak. 11 Hosszú idő után I. József hozott rendeletet 1711-ben vagyonos árvákkal kapcsolatban, akik mellé tutorokat neveztek ki, ezt az intézkedést lehet gyermekvédelmi intézkedésnek venni ben is napvilágot látott egy rendelet, amely arról rendelkezett, hogy minden község maga gondoskodjon szegényeiről, árváiról. Ez az időszak, amikor létrejöttek az első árvaházak - Nemescsón - / 1741 /, Kőszegen /1749/, Nagyszebenben /1765/ - amik adományokból működtek. Ez után egyre több árvaház létesült, nemcsak felekezetek által, hanem egyletek, községek által is. Az 1800-as évek második felében több egyesület is létrejött, amelyek a gyerekekkel foglalkoztak. Gyermekmenhely Egyesület 1870-ben, Fehér Kereszt Lelencház Egyesület 1885-ben, Gyermekbarátok Egyesülete 1887-ben, 1889-ben Gyermekvédő Egyesület. A Fehér Kereszt házakat vásárolt ahol tápanyák nevelték a gyerekeket. Számos gondozásba vett gyereket a városok dajkaságba adtak, amiért fizettek. Ez a gondozás a gyermek 5-6 éves koráig tartott. Az 1800-as években fellendült a gyermekvédelem ben ött létre az első óvoda ben gyermekkórházat szervezett Schőpf-Mérei Ágost ben Zeleméri pusztán nyílt meg az első javítóintézet ben hozták létre az aszódi javítóintézetet, 1890-ben pedig a Rákospalotai Leánynevelőintézetet. A javítóintézetekben nemcsak a 11 Veczkó József: Gyermek- és Ifjúságvédelem: Család-és gyermekérdek, APC Stúdió o. 11

12 bíróság ítélete következtében lehetett bekerülni, kérhette a szülő is, hogy a gyermeke odakerüljön, illetve a 16. életévüket be nem töltött csavargó gyerekek is elhelyezhetőek voltak ott ban megkezdődött az iskolaorvosi hálózat kiépítése ban bevezették a kötelező elemi iskolai oktatást 5-16 évesek számára től kezdődően bölcsődéket nyitottak. 12 A gyarapodó árvaházak száma szükségessé tettek egy országos összefogó szerv létrehozását- Gyermekvédő Egyesületet 1889-ben akik 105 szeretetházat és árvaházat működtettek. 13 A gyermekvédelem fellendülése nemcsak a különböző intézmények megjelenésében figyelhető meg, hanem a törvényi rendelkezésekben is as XVIII. Törvénycikk a 15 éves korosztály számára kötelezővé tette az elemi iskolai oktatást as XXI. Törvénycikk kimondta, hogy az állam a hatóságilag elhagyatottnak nyilvánított gyerekek számára 7 éves korukig a felmerült gondozási és ápolási költségeket a Országos Betegellátási Alapból fedezi, megjelent az állami felelősségvállalás a gyermekekről való gondoskodás területén. Később a törvény 7-15 éves gyerekekre is kiterjesztette az állami gondoskodást. Az igazi előrelépést az a törvény jelentette amely Széll Kálmán nevéhez fűződik, azaz évi VIII. és XXI. Törvénycikk, amely az elhagyatott gyermekekkel kapcsolatos állami felelősségvállalást határozta meg. A törvény szerint az állam a talált, valamint hatóságilag elhagyatottnak nyilvánított gyerekeknek ezek 15. életévük betöltéséig ellátásáról és neveltetéséről gondoskodik és e célból az országban állami gyermekmenhelyeket állított fel. Átfogó szabályozást jelentő törvény volt, hiszen rendelkezett arról, hogy kit lehetett hatóságilag elhagyatottnak nyilvánítani, valamint arról is, hogy a gyermek kiemelése miként történhetett. Eljárásra hatáskörrel a területileg illetékes gyámszék rendelkezett. Ismert eljárás volt már az ideiglenes elhelyezés is. A kiemelt gyerekek nevelőszülőkhöz kerültek, illetve egy részük un. telepekre került. A telepek ott létesültek, ahol adott településen számos nevelő család élt. A fogyatékos és krónikus beteg gyerekek részére nevelőotthonokat hoztak létre. 14 Az állami gondoskodás mellett számos társadalmi szervezet és egylet is végzett gyermekvédelmi tevékenységet ban kezdte meg működését az Országos 12 Herczog Mária.: A gyermekvédelem dilemmái, Pont Kiadó, Budapest, o. 13 Veczkó József: Gyermek- és Ifjúságvédelem: Család-és gyermekérdek, APC Stúdió o. 14 Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái, Pont Kiadó, Budapest,

13 Gyermekvédő Liga, ami a gyermekvédelemmel foglalkozók összefogását célozta meg. Fontos megemlíteni a 1908-ban született XXXVI. Törvénycikket, az I. Büntetőnovella, amely kimondja a fiatalkorúak eltérő büntetőjogi kezelését. A fiatalkorúakat nem lehetett halál-és fegyházbüntetésre ítélni, velük szemben alkalmazott büntetési formák: dorgálás, próbára bocsájtás, javító nevelés, vagy fogház és államfogház lehetett. Ez a törvény vezette be a felfüggesztett büntetés intézményét ban állították fel a fiatalkorúak bíróságát, aminek működését VII. törvénycikk szabályozza. Az országban a gyermekvédelem területén ekkor mát számos segélyszervezet, alapítvány, társaság működött. A rendszer széttagolt, szükségessé vált egy összefogó intézmény felállítása, így 1912-ben kezdték el szervezni az Országos Gyermekvédelmi Központot ben megalakult a Stefánia Szövetség, amely anya-, csecsemővédelmet és prevenciót tűzte ki célul. Működésük alatt számos anya és csecsemővédelmi intézetet, tejkonyhát, szülőotthont állítottak fel ben a Tanácsköztársaság idején számos intézkedést hoztak. Nevelőszülői díjat vezettek be, létrehozták az Iskolai Gyermekvédelmi Központot, ingyenessé tették az orvosi ellátást a gyerekek részére, bűnelkövető fiatalokkal szemben inkább a javító nevelést alkalmazták. Államosították a gyermekintézményeket, az gondolván, így jobban megoldódik az állami ellátási kötelezettség ben a Stefáni Szövetség utódaként létrejött a Zöldkereszt Egyesület, akik szintén a prevenciót és a gondozási tevékenységet vállalták fel. Szerepet játszottak a védőnői képzésben. Szemléletük komplex, ahol ez egészségügyi és szociális szempontok együttesen voltak jelen. Megjelent a családsegítés és szociális munka is. A két világháború közt visszaállt a I. Büntetőnovella hatálya kisebb módosításokkal. 15 A II. világháború után nagyon sok árva gyerek maradt, akikről gondoskodni kellett. Ebben a feladatban szerepet vállalt a Nemzetközi Vöröskereszt, otthont tartottak fenn a gyerekek részére. Nagyon jelentős volt a Nemzeti Segély tevékenysége, amely 1945 januárjában jött létre. Nagyon rövid idő alatt országos hálózatot építettek ki, fő tevékenységük a gyermekvédelem volt. A 6300/1945 M. E. rendelettel létrehozták a községi szociálpolitikai bizottságot, a megyeszékhelyeken a törvényhatósági bizottságokat. 16 A 470/1945 (XI.6) ME rendelet bevezette az intézeti gyámság fogalmát Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái, Pont Kiadó, Budapest, o. 13

14 1946-ban jelenik meg a XXIX. sz. törvény, amely eltörülte a törvénytelen gyerek fogalmát, de megtartotta a házasságon kívül születettség kategóriát. Ez a törvény minden gyereknek egyenlő jogokat biztosított ban az Országos Szociálpolitikai Intézetet átszervezték és létrehozták az egységes irányító szervet az Országos Gyermek és Ifjúságvédelmi Tanácsot. 18 Ugyanebben az évben a Királyi Állami Gyermekmenhelyek elnevezése Állami Gyermekvédő Intézetre, majd 1963-ban Gyermek és Ifjúságvédő Intézetre változott 19 Az elkövetkező időszakban a nevelőszülői hálózat fokozatosan visszafejlődött és nagyszámú nevelőotthon jött létre és 1952 között megszüntették az árvaházakat és a ligás otthonokat, betiltották a karitatív intézmények segítő tevékenységét. A gondozásba vett gyerekeket nevelőotthonba és gyermekvárosba helyezték el. 20 Az első gyermekvárost 1957-ben Fóton nyitották meg. Az intézménybe 3-18 éves korukig gondozták, míg 3 év alatt gyerekek részére csecsemőotthonokat létesítettek. Ebben az évben létrehozták az ifjúságvédelmi felügyelői hálózatot, fontos feladatuk volt a nevelési tanácsadás ben a gondozásba vétel már lehetséges volt, az anyagi okon kívül az egészségügyi veszélyeztetettség okán is1968-ban kezdik meg a Nevelési Tanácsadók hálózatának kiépítését 21 Az árvaszékek megszüntetése után az általuk végezett feladatokat a gyámhatóság vette át. A gyámhatóság az állami gondozásról a 20/1969 (V.13.) Korm. rendelet alapján döntött. A gyámhatósági eljárásról a 6/1969 (VIII: 30.) MM számú rendelet szólt. A második tanácstörvény a gyámhatósági jogkört első fokon a járási, járási jogú városi és kerületi tanácsok végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervéhez telepítette. Majd ezeket a harmadik tanácstörvény megszüntette, és a járási hivatalok feladata lett 1983-ban a járásokat megszüntették és városkörnyéki igazgatás lett, majd ez is megszűnt és kezdett kialakulni a kétszintű igazgatás. 22 A szocialista rendszerben külön gyermekvédelmi törvény nem létezett, hanem azzal foglalkozó rendelkezéseket a Családjogi törvénybe emelték be: az 1974.évi első 16 Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái, Pont Kiadó, Budapest, o. 17 Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 18 Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái, Pont Kiadó, Budapest, o. 19 Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 20 Veczkó József: Gyermek- és Ifjúságvédelem: Család-és gyermekérdek, APC Stúdió o. 21 Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái, Pont Kiadó, Budapest, o. 22 Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 14

15 Családjogi törvénybe(a továbbiakban: Csjt.). A Csjt. tartalmazta a gyermekvédelem hatósági intézkedéseit, de csak keretjogszabályban, a részletes szabályait külön kormányrendelet határozta meg. Az évi Csjt. novella külön paragrafusban rendezte a kiskorúakról való állami gondoskodás általános szabályait, illetve a 51/1986 (XI. 26. ) MT rendelet a részletes szabályait. Gyámhatósági eljárásról 12/1987.(VI. 29.) MM számú rendelet szólt 23 Az 1980-as években kezdett változni a gyermekvédelemmel kapcsolatos felfogás. Már megjelentek olyan intézkedések, amelyek a gyermek családban nevelkedését segítik elő, mégpedig a szociális rendszerben- családi pótlék as évek végétől erősödött az a nézet, hogy a gyerekeknek a legjobb helye a családban van. Ennek hatására a gyerekotthonok kezdtek átalakulni lakóházas családi csoporttá. Kezdett újraéledni a nevelőszülői hálózat 24. Fontossá vált a családgondozás, a preventív munka. Ez az időszak, amikor elfogadták A Gyermek Jogairól szóló Egyezményt, amit Magyarország is ratifikált. Ez teremtette meg az önálló gyermekvédelmi törvény alapját, ami a fokozatosság elvét hangsúlyozta. A gyámhatósági eljárást, előzze meg az önkéntesen igénybe vehető ellátásokra épülő gyermekjóléti alapellátás. A gyermekvédelmi törvény hatályon kívül helyezte a Családjogi törvénynek a kiskorúakról szóló állami gondoskodásra, valamint az intézeti gyámságra vonatkozó rendelkezéseit. Megteremtette ezzel a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer egymásra épülő, külön jogszabályban szabályozott rendszerét Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 24 Veczkó József: Gyermek- és Ifjúságvédelem: Család-és gyermekérdek, APC Stúdió o. 25 Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 15

16 IV. A gyermeki jogok a nemzetközi egyezményekben A gyerekek megítélése a 20. századra megváltozik. A gyerek érték, akit óvni, védeni kell, szerepe a társadalomban fontossá válik. Egy gyerek életkörülményeit mindig az határozza meg, hogy az adott államnak, ahol a gyermek él, milyen a társadalmi, gazdasági adottsága. Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásnak általános, nemzetközi elfogadása után, fordult a figyelem a nők és gyermekek speciális helyzetére, védelmükre. Az ENSZ megalakulása előtt is jönnek létre nemzetközi egyezmények a gyerekekkel kapcsolatban. Ezek közül jelentős az június 12-én Hágában elfogadott nemzetközi egyezmény, amely a kiskorúak gyámságának szabályozásáról szól ben megalakul a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, amely napjainkig dolgoz ki egyezményeket a gyermekmunka szabályozása terén ben fogadja el a Népszövetség közgyűlése a Genfi Nyilatkozatot, amely megállapítja, hogy a gyermek védelmével kapcsolatban az országok közötti együttműködést erősíteni kell, de kötelezővé nem teszi az országok részére. 26 Az ENSZ megalakulása után, 1948-ban fogadja el az ENSZ közgyűlése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát,az ebben foglalt jogok ugyanúgy vonatkoznak a gyerekekre is, vannak olyan rendelkezései, amelyek érintetik a gyerekeket. A Nyilatkozat deklarálja a házassághoz, a családalapításhoz, az anyaság és a gyermekkor támogatásához való jogot. A 25. cikke elismeri a gyerekek különleges segítséghez és támogatáshoz való jogát. A következő időszakban olyan nemzetközi megegyezések születnek, amik egy-egy gyerekcsoportot, illetve gyerekekkel kapcsolatos problémát akarnak orvosolni. Ilyen probléma tartásdíj behajtása külföldön, vagy tartásdíj kötelezettség ben fogadja el az ENSZ közgyűlése a Gyerekek Jogairól szóló Nyilatkozatot, amely már bővebben kitér a gyerekek jogaira, felhívja a kormányokat, hogy ismerjék el a gyerekek jogait, biztosítsák azt törvényekkel ben születik meg az Európai Szociális Charta, amely gazdasági és szociális alapvető jogokat fogalmaz meg. Vannak benne azonban olyan rendelkezések, amelyek a kimondottan a gyerekek vonatkoznak. Ilyen a gyermek munkavállalására vonatkozó 1 Somfai Balázs: Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest o. 27 Somfai Balázs: Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest o. 28 Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2006, 19.o. 16

17 jogok (7. cikk), a gyermek és fiatalok, illetve a család szociális, jogi és gazdasági védelmével kapcsolatban fogalmaz meg intézkedéseket. (17. és 16. cikk) os Polgári és politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya többek között rendelkezik arról, hogy a házasság felbomlása után milyen intézkedéseket kell tenni a gyermek védelme érdekében (23. cikk). Minden gyermeknek joga van állampolgárság szerzésére, születése után minden gyermeket nyilvántartásba kell venni és névvel ellátni. A diszkrimináció tilalmával összhangban minden gyermeknek joga van olyan védelmi intézkedésre, amelyeket a gyermek helyzete, családja, társadalma részéről megkíván. (24. cikk ). A Gazdasági Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya 10. cikke tartalmaz családjogi vonatkozású rendelkezéseket, amely a család védelmét szolgálják, segítését fogalmazza meg. 30 Valamint ebben található oktatásra (3. cikk) és egészségügyre ( 12. cikk) vonatkozó rendelkezések, amelyek közvetve érintik a gyerekeket ben az ENSZ Közgyűlése határozatot hoz, amelyben elfogadják a társadalmi fejlődésre és haladásra vonatkozó egyetemes nyilatkozatot, amely szintén közvetve érinti a gyermekeket november 29-én születik a Pekingi Szabályok, amelyek a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak december 3-i ENSZ Közgyűlés nyilatkozata is fontos, ez a Gyermekek Védelmére és Jólétére Alkalmazandó Szociális és Jogi Elvekről címet viseli. Preambuluma az 1959-es Deklarációra hivatkozva kimondja, hogy a gyermekeknek a családban, szeretetben, erkölcsi és anyagi biztonságban kell felnőnie. A Nyilatkozat három részre tagolódik: a család és gyermek jóléte; a nevelői felügyelet és örökbefogadás. Jelentősége abban áll, hogy kitér a nevelőszülői elhelyezésre és az örökbefogadás szabályozásra is, ez a vonás újdonság az eddigi dokumentumokhoz képest ben jön életre a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény, amit New Yorkban fogadnak el, átfogóan és részletesen szabályozza a gyerekekre vonatkozó jogokat. Az Egyezményről általánosságban elmondható, hogy az emberi jogok széles skáláját évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről ra=&tipus=nincs&kif=&searchfor=on&keres=keres Letöltve: március Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 31 Somfai Balázs: Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó,Budapest, o. 32 Dr. Csiky Ottó: Magyar családjog, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 17

18 tartalmazza és a jogok érvényesülésében kizár mindenféle diszkriminációt. Célja: különös védelem és támogatás biztosítása a gyermek részére. 33 Ez az Egyezmény az aláíró államoknak kötelezettséget ír elő, hogy a benne foglaltakat betartsák, meg tegyék a szükséges intézkedéseket- jogharmonizáció, intézményrendszer kiépítése stb. Az Egyezmény csoportosítva tartalmazza a gyermek jogait: - A polgári és politikai jogok (6-10., cikkek) A 6. cikk fogalmazza meg a gyermek élethez való jogát. A 7-8. cikk a gyermek anyakönyvezéséhez, névviseléséhez, állampolgársághoz való jogával foglalkozik. Alapvető polgári, politikai jogokat a véleménynyilvánítás szabadságát a 13. cikkben, gondolat-, lelkiismeret-, vallásszabadságát 14. cikkben, egyesülési és békés gyülekezési jogát 15. cikkben fogalmazza meg az Egyezmény. - A gyermek speciális védelme a családban, a társadalomban ( ,39-40 cikkek) A 11. cikk a gyermek törvényellenes külföldre utaztatásáról, ott-tartásáról szól, a 32. cikk a gyermekmunkával kapcsolatban, a 34. cikk a gyermek nemi kizsákmányolással és nemi erőszakkal, a 35. cikk a gyermekkereskedelemmel, a 36. cikk a kizsákmányolással kapcsolatban fogalmaz meg intézkedéseket. - A gazdasági, szociális és kulturális jogok (6., 18, 24., cikk) A 18. cikkben fogalmazza meg a szülők felelősségét gyermekeik felé, valamint az állam szerepét a szülők segítés terén. A 24. cikk a gyermek egészségéhez kapcsolódó jogokat, és állami intézkedéseket írja le e téren. A 28. és 29. cikk az oktatás kérdésével foglalkozik. - A gyermek speciális csoportjainak védelme (20., 21., 23., 25., 30,. cikk) A speciális csoportba tartoznak a családjából kiemelt gyerekek (20. cikk); a szellemileg vagy testileg fogyatékos gyermek (23. cikk); valamely kisebbséghez tartózó gyermek akár vallási, nemzetiségi vagy nyelvi kisebbséghez tartózik. A jogok e csoportjához tartózik az örökbefogadásról szóló 21. cikk is. - A gyermek védelme rendkívüli helyzetben ( cikkek) 34 A fegyveres konfliktusok (38. cikk)során felmerülő védelemről és menekült 33 Dr. Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 34 Dr: Filó Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest o. 18

19 gyerekek helyzetéről(22. cikk) szólnak ezek a cikkek. 35 Mint látható az Egyezmény nagyon széles körben rendelkezik a gyermekek jogairól és védelméről, az itt megfogalmazott rendelkezések épülnek be a magyar gyermekvédelmi törvénybe is, ezért említetem meg felsorolás szinten néhányat. Az Egyezmény megszületése óta is folytatódik a gyermeki jogok védelme nemzetközi téren. A gyermekek nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szól a Hágában, május 29. napján kelt Egyezmény ben a Gyermek jógairól szóló Egyezmény két fakultatív jegyzőkönyvvel bővül. Az egyik a gyermekeket érintő fegyveres konfliktusok, a másik a gyermek-kereskedelem, gyermek-prostitúció és gyermek-pornográf tekintetében fogalmaz meg rendelkezéseket. Az aláíró országokra nézve kötelező jelleget állapít meg, úgy azt saját jogrendjükbe be kell építeniük. 36 A Jegyzőkönyvek februárban léptek hatályba ban fogadta el az Európa Tanács a gyerekek kapcsolattartására vonatkozó egyezményt, amelynek célja a nemzeti és határon átnyúló kapcsolattartás jogi helyzetének javítása, illetve azon jog pontos meghatározása, hogy a gyermek és szülő rendszeresen tarthassák egymással a kapcsolatot. 37 Mint látható a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény megszületése után is keletkeznek még gyermekek érdekében különböző egyezmények, valószínűleg még több is lesz, hiszen a gyerekek a társadalom alapját jelentik, akikre oda kell figyelni évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről Letöltve: március Benkő Krisztina: Gyermekjogok a nemzetközi jogban, Ifjúság és társadalom 2009/tél sz. Letöltve március Somfai Balázs: Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest o. 19

20 V. A gyermekvédelem fogalma A gyermekvédelem fogalmának sokféle meghatározása létezik, hiszen nagyban függ attól, hogy a társadalomtudomány mely ága által fogalmazza meg: - jogi, szociológiai, pedagógiai stb. Én csak néhányat írok le. A gyermekvédelem speciális tevékenység, amely az elárvult, az elhagyott, vagy veszélyeztetett helyzetben lévő gyermek, fiatalkorú felkarolására, amely része a tágabb értelembe vett gyermek- és ifjúságvédelemnek, amely kiterjed a gyermek és ifjúág szocializációjában érintett valamennyi intézményre, illetve a gyermek testi, lelki. erkölcsi, munkaára nevelésében szerepet játszó területre. 38 A gyermek és ifjúságvédelem széles körű tevékenység, amely magába foglalja minden olyan tevékenységet, ami a gyermek eltartását egészségügyi ellátását, megfelelő testi, lelki, erkölcsi fejlődést segítik. 39 A gyermekvédelem mindazon területeket foglalja magába, ami a gyermek és család jólét, védelmét szolgálják, a megelőzés, beavatkozás, kezelés és utógondozás révén. 40 A gyermekvédelem egy adott ország komplex tevékenysége, amelyet azért alakítanak ki, hogy a biztosítsák a gyerekek jogainak, szükségleteinek minél hatékonyabb érvényesülését. 41 Más megfogalmazásban a gyermekvédelem a gyermek családjában való nevelkedést segíti elő, veszélyeztetettségének megelőzését, megszüntetését, családjából kikerült gyermek helyettesítő, védelmére irányuló összetett tevékenység, amelyet állami és nem állami szervek látnak el. 42 A számos definíció elolvasása után, azt gondolom a gyermekvédelem tágabb értelemben minden olyan tevékenység, amit a gyermek érdekében tesznek különböző intézmények, szervezetek, személyek. Szűkebb értelemben a gyermekvédelem az állam azon feladata, amelyet a védelemre szoruló gyerekek érdekében tesz. Továbbá beszélhetünk általános és speciális gyermekvédelemről. Az általános gyermekvédelem minden gyermeket érint, és azon intézmények sorolhatók ide, amelyek a gyermek megfelelő testi, szellemi, erkölcsi, szociális, mentális fejlődését segítik elő, bölcsőde, óvoda, iskola, önkormányzat, egészségügyi intézmények stb. A speciális 38 Hanák Katalin: Társadalom és gyermekvédelem AK. Bp o. 39 Veczkó József:A gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai alapjai. Tk. Bp o. 40 Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái. Pont K., Bp o. 41 Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. NT. Bp o. 42 Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna. Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás In: Közigazgatási jog 3. Különös Rész Magyar Közigazgatási jog (szerk.: Nyitrai Péter) Z -Press Kiadó, Miskolc o. 20

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról mberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban

Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Gyermeki jogok A gyermekeket

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 30. DR. BERDÁR VALÉRIA (OBDK) TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

I.rész A rendelet célja, hatálya

I.rész A rendelet célja, hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 1.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015.05.20. GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE

2015.05.20. GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE TEMATIKA GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE dr. Jásper András gyermekjogi képviselő Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 29.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (A 6/1999 (IV.20.); 10/2003. (VII.17.); 10/2004. (IV.30.); 10/2005. (X.28.)

Részletesebben