Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság"

Átírás

1 Munkavédelem Szakmai folyóirat december X. évfolyam 12. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az OTSZ módosításáról, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről, a településfejlesztésről, és a 2013 januárjában hatályba lépő építésüggyel kapcsolatos jogszabályokról. Ezt a Kitekintő, az új szabványok és jogszabályok követik, végül ismét egy munkabaleset tanulságait ismerhetik meg. Munkabiztonság 1) 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 143. sz. Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás több fontos változást tartalmaz. A tűzvédelmi normák gyakorlati alkalmazásánál jelentkező nehézségek tették indokolttá a tűzvédelmi követelményeket tartalmazó szabályozás felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. A tűzvédelmi szabályok felülvizsgálata az építésügyi jogszabályok módosításával összhangban történt, így: hatálytalanításra került több, indokolatlan költségeket jelentő előírás, illetve csökkentek az adminisztrációs terhek is. A módosítás során alapvető cél volt, hogy a tűzvédelmi biztonsági követelmények megtartása mellett a szabályzat megfeleljen a szakmai követelményeknek és elvárásoknak, a jogalkalmazók számára pedig közérthető és egyértelmű legyen. A jogszabály-módosítás számos fogalmat pontosít, illetve törlésre kerültek azok, amelyeket egyéb jogszabály már tartalmaz (pl. OTÉK ). Az idén áprilistól életbe lépett új katasztrófavédelmi szervezeti struktúra miatt módosult az eljáró tűzvédelmi hatóságok megnevezése. A módosított jogszabály a korábbi gyakorlattól eltérő módon nem nevesíti a tűzoltóságokat, hanem tűzvédelmi hatóságról vagy tűzvédelmi szakhatóságról szól, így a jogkörök esetleges változása miatt a továbbiakban nem kell a szabályzatot módosítani. Tartalom Szerzők: Felföldi Krisztina, Kálmán László A kézirat lezárásának dátuma: november 26. Munkabiztonság 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről évi CLVII. törvény a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról januártól lépnek hatályba az építésüggyel kapcsolatos új jogszabályok 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Kitekintő Aktuális Szabványok Jogszabályok Egy munkabaleset tanulságai Nem lehetett megmenteni a targoncavezető karját Tisztelt Előfizetőnk! Honlapunkon letölthető, szerkeszthető Word formátumú iratmintákat talál! Honlapunk címe, melyen a szolgáltatás elérhető: Felhasználói név: MVszaklap Jelszó: munka88 Munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseit az alábbi címre várjuk: 1 Munkavédelem december, X. évfolyam 12. szám

2 Egyértelművé vált például a szabadtéri rendezvények fogalma. A rendezvényekre vonatkozó létszámkorlát alapjául ezentúl a terület nagysága szolgál, így tűzvédelmi szempontból könnyebben ellenőrizhető, hogy a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó használati előírásokat betartják vagy sem. Az egyszerűsítést szolgálja például az, hogy a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések részleges vagy teljes üzemszünetét (pl. karbantartás miatt) vagy meghibásodását a jövőben nem kell írásban bejelenteni a tűzoltósági diszpécsernek, erről elég lesz telefonon tájékoztatást adni. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelettel összhangban szükséges volt a tűzoltó készüléket felülvizsgáló szolgáltatók jogállásának megteremtése. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag: a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezhet. A módosítás több új előírást, módosítást tartalmaz a tűzoltó készülékeket karbantartó szervezet, személy általi karbantartás műszaki, nyilvántartási előírásaival kapcsolatban. Az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a tűzvédelmi hatóság elfogadja a tűzcsapok vízhozam méréséről 6 hónappal korábban felvett jegyzőkönyvet. A módosított rendelet pontosítja a lakóépületek menekülésre szolgáló közlekedőin történő tárolásra vonatkozó előírásokat. Annak értelmében továbbra is lehetőség van növények közlekedőkön történő elhelyezésére, azonban az épület kiürítésére szolgáló folyosókat ezután sem lehet nyílászárók kivételével 1,1 méternél kevesebbre szűkíteni. A középmagas társasházakat érinti a meglévő száraz felszálló tűzivízvezetékre vonatkozó követelmények módosítása. A változás az, hogy az épület 6. szintje alatt ezután nem kell vízkivételi helyet biztosítani, és a 6. emelet feletti szinteken is csupán minden második emeleten. Elvégzett kísérletek bizonyították, hogy a 6. emelet alatt lévő száraz tűzivízvezeték nem gyorsítja meg a tűzoltói beavatkozást. A villámvédelem létesítése szempontjából történt főbb módosítások a következők: kiterjeszti a rendelet hatályát a katonai létesítményekre, pontosítja a tervezői, felülvizsgálói jogosultságok előírásait, épületvillamossági szakértőknek bármely típusú norma szerinti felülvizsgálat elvégzését lehetővé teszi, továbbá a norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálatok érvényességét is naptári napban határozza meg. Egy építési telken ( C - E tűzveszélyességi osztályba sorolt épületek között) belül a szomszédos épületek között nem kell tűztávolságot tartani, ha az épületek a tűzállósági fokozatuk és tűzveszélyességi osztályba sorolásuk alapján a vonatkozó követelményeknek megfelelően egy tűzszakaszban is elhelyezhetők. Nem lép hatályba az az előírás, amely alapján tűzvédelmi hatóság beépített tűzvédelmi berendezés tervdokumentációját elbíráló ügyintézőjének berendezésnek megfelelő (jelző vagy oltó) tervezői tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyamot kell elvégeznie. Az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet november 13-án hatályba lépett. 2) 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről A nemzeti fejlesztési miniszter a rendeletben a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofi t Kft.-t (KTI) jelölte ki. A rendelet alapján a KTI főbb feladatai: az éves közlekedésbiztonsági intézkedési terv szakmai előkészítése, a végrehajtás koordinálása, a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának szervezése; a közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen rendeletekben előírt adatgyűjtések, a szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a közúti járművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a környezet védelme érdekében a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítése; a vizsgálati technológia fejlesztése, a technológiai fejlesztő minta vizsgabázis működtetése; a közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása; a közlekedés klímavédelmi feladatainak, a közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében szükséges feladatok ellátása; a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló kormányrendelet szerinti stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek elkészítése, valamint azok rendszeres felülvizsgálata az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutakra és vasútvonalakra vonatkozóan; a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszeny december, X. évfolyam 12. szám Munkavédelem

3 nyezésről szóló jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltár közlekedési alágazatonkénti légszennyezőanyag-kibocsátás meghatározása; a közlekedésre neveléssel és a gépjárművezető képzéssel összefüggő, a döntéseket megalapozó kutatási és szakértői munkák végzése; a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység szakmai támogatása, a köznevelési intézmények közlekedésre nevelési tevékenységéhez korszerű oktatási eszközök biztosítása; a közúthálózat tervezésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő tevékenység ellátása, a fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések készítése a közúti biztonság javításával összefüggésben; a forgalomtechnikai jellegű intézkedések megvalósításához helyszíni tanulmányok készítése; a forgalmi rendet kialakító közúti jelzések elhelyezésére vonatkozó javaslat készítése; a kapcsolódó területen intézkedési programok előkészítése; a közúti közlekedés biztonságával és környezetvédelmével foglalkozó nemzetközi szervezetekben Magyarország képviselete, az ehhez kapcsolódó tevékenységek ellátása, adatszolgáltatási és statisztikai kötelezettségek teljesítése; a közlekedésbiztonsági rendezvényekhez kapcsolódóan a közlekedésre nevelésben alkalmazott közlekedési szimulátorok működtetése, valamint azoknak a kutatási- és módszertani fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó alkalmazása; a köznevelési intézményekben a nevelési-oktatási intézmények tanulói és pedagógusai számára a közlekedésre nevelési tevékenységek korszerű oktatástechnikai eszközökkel és közlekedési szimulátorokkal történő gyakorlati megvalósításának támogatása; a közlekedésre neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának növelése, a közlekedési kultúra fejlesztése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése a gazdaságos gépjárművezetés érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával a képzés fejlesztése. 3) évi CLVII. törvény a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról A törvény módosította: a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényt, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvényt, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényt, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvényt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvényt, a világörökségről szóló évi LXXVII. törvényt. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítása több ponton is teljes szemléletváltást vezet be új vagy átalakított jogintézményeivel a településrendezés és a hatósági eljárások tekintetében, mert: a hangsúlyt a döntések előkészítésére és előkészítettségére, az eljárások rugalmasságára és kiszámíthatóságára, a döntések jogszerűségére helyezi. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényt a módosítás számos, a törvényben szereplő fogalom meghatározásával egészíti ki, illetve több helyen módosítja. A teljességi igénye nélkül a módosításokból néhány fontosabbat kiemelünk. A módosítás meghatározza az építtető, a nyomvonal jellegű építmény, az önkormányzati főmérnök, az építési napló és az energetikai tanúsítvány fogalmát. A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények köre kiegészül az összevont telepítési eljárással, a települési önkormányzat polgármesteréhez telepített településképi véleményezési eljárással és településképi bejelentési eljárással, valamint a közterület-alakítással. A településképi véleményezési eljárás bevezetésének előnye, hogy egy még kisebb kidolgozottságú tervdokumentáció alapján előre tisztázhatók az építmény megtervezéséhez szükséges telepítési, településrendezési, településképi követelmények. Az eljárás kiváltja a településrendezési és településképi követelményeket tisztázó megszüntetésre kerülő elvi építési engedélyt. A törvény rögzíti az építésügyi hatóság által lefolytatható eljárás-típusokat. Ezek a következők: építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, kötelezési, végrehajtási, szakhatósági, valamint veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárás. A törvény felsorolja a hatóságok által alkalmazható szankció alaptípusokat, és a kamarák szakmagyakorlókkal szembeni szankcionálásának lehetőségeit is. 3 Munkavédelem december, X. évfolyam 12. szám

4 Az építési fegyelem szigorítása, a jogkövető magatartás és a rend kikényszerítése érdekében a módosítás: rendszerbe foglalja a szabálytalan építési tevékenységek esetköreit és a hozzájuk kapcsolódó jogkövetkezményeket, meghatározza a szabálytalan, a jogszerűtlen, a szakszerűtlen és a jogosulatlan tevékenység esetköreit, meghatározza a fennmaradási engedély megadása feltételeit, meghatározza a szankciók megállapításának elveit. A büntetés megállapítása a fokozatosság elvére épül, a megállapított büntetésnek a megsértett építési jogszabályokkal arányban kell állnia, és ugyanazon vétség esetében kerülni kell a párhuzamos büntetés megállapítását. Azonban az építésügyi szabályok ismételt vagy halmozott megsértése esetén fokozottabb büntetés alkalmazandó. A módosítás differenciálja a szabálytalanság jogkövetkezményeit a következők szerint: figyelmeztetés, bírság megállapítása, tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása, tevékenység folytatásához szükséges jogosultság felfüggesztése, megtiltása, névjegyzékből való törlés, kizárás, kamarai fegyelmi eljárás kezdeményezése, hatósági kötelezés. Az építésfelügyeleti hatóság feladatai kibővülnek az építési folyamat lezárását követően a szabálytalan építkezések az építésügyi monitoring alkalmazásával történő feltárásán túl a jó karbantartási kötelezettség ellenőrzésére, és az építésrendészeti eljárások lefolytatására. A törvény rendelkezik arról is, hogy az építésügyért felelős miniszter az Országos Építésügyi Nyilvántartás keretében az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (ÉTDR), továbbá a szabálytalan építési tevékenység feltárására irányuló építésfelügyeleti tevékenységet támogató elektronikus építésügyi monitoring rendszert (ÉMO) működtet. Az építésügyi hatósági eljárás ügyintézési határidejének betartásához, ezzel az eljárás átláthatóságához és kiszámíthatóságához, tervezhetőségéhez az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban részt vevő szakhatóságok eljárására vonatkozó ügyintézési szabályok egységesítésre kerültek. Ennek megfelelően: a szakhatóságok ügyintézési határideje legfeljebb 30 nap (vagy ettől kevesebb) lehet, az eljáró építésügyi hatóság ügyintézési határidejébe a szakhatósági állásfoglalás megadásának ideje beleszámít. Az építőipari kisvállalkozások és az egyéni vállalkozók megfelelő szakmai garanciák mellett felelős műszaki vezető igénybe vétele nélkül is végezhetnek építőipari kivitelezési tevékenységet közvetlen hozzátartozónak, vagy alvállalkozó igénybe vétele nélkül. Ilyenkor a tevékenységet végző szakmunkást terheli a felelős műszaki vezetőre megállapított felelősség. Az építési beruházások áttekinthető dokumentálása elengedhetetlen feltételét képzi az elvégzett kivitelezési tevékenységek nyomon követhetőségének, valamint a tartozási lánc elleni fellépésnek. Az egyes beruházások megvalósításában részt vevő kivitelezők láncolatának tényleges figyelemmel kísérése csakis elektronikus úton lehetséges. Az elektronikus építési napló bevezetése jelentős előrelépést jelent a kivitelezési folyamatok dokumentálása területén. A módosítás alapján A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara független ellenőrzési rendszert működtet az energetikai tanúsítványok tekintetében. Ennek keretében jogszabályban meghatározott tartalmú ellenőrzés céljából évente véletlenszerűen kiválasztja a Nyilvántartásban rendelkezésre álló összes energetikai tanúsítványnak kormányrendeletben meghatározott statisztikailag jelentős hányadát, és az ellenőrzések alapján a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi a jogszabályban meghatározott hatósági intézkedéseket. A módosítás az építtető kötelezettségeit is pontosan meghatározza. Az építtető felelősségi körébe tartozó kötelezettségek felsorolása a hatályos előíráshoz képest kiegészült: az építési beruházás fedezetének biztosításával, a beruházás-lebonyolító, az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének kiválasztásával, valamint az elektronikus építési napló aktivizálásával, kiigazításként az engedélyezési tervdokumentáció mellett a kivitelezési tervek is megnevezésre kerültek a betartandó dokumentumok körében. 4) januártól lépnek hatályba az építésüggyel kapcsolatos új jogszabályok januártól lépnek hatályba az építésüggyel kapcsolatos új jogszabályok, melyek a 148. sz. Magyar Közlönyben jelentek meg november 8-án. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (Hatályos: , , ) Hatályát veszti: az építés-felügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósá december, X. évfolyam 12. szám Munkavédelem

5 gi ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (Hatályos: , ) Hatályát veszti: az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, az építésügy és a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet, az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fi zetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 197/2009. (IX.15. ) Korm. rendelet. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (Hatályos: , ) Az új jogszabályok illeszkednek a közigazgatás január 1-jei átalakulásához, a települési önkormányzatok jegyzői és az építésügyi hivatalok közötti új munkamegosztáshoz. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság építési és építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos eljárásaira és ellenőrzéseire, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokra kell alkalmazni. A rendelet szabályozza: az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához az engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) működését, az engedélyezési eljárás menetét és folyamatát, a hatósági munka folyamatát és a szakhatóságok közreműködését, az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmát; meghatározza az engedélyezési eljárások között új eljárásként megjelenő összevont telepítési eljárásra vonatkozó szabályokat, az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárások közös szabályait, kitér az OTÉK-tól való eltérések szabályozására, valamint az építési folyamat felügyeletére is. Az építészeti műszaki dokumentációt mindig elektronikusan kell benyújtani még a kérelem beadása előtt. A kérelmeket ugyan nem kötelező elektronikusan benyújtani, de az ügyintézés mindig elektronikus úton történik. Több engedélyt, például a bontási és építési, vagy a fennmaradási és továbbépítési, illetve a fennmaradási és használatbavételi engedélyt egyszerre is lehet majd kérni. Az új eljárási rend az eddigi kettő helyett négy szakaszból áll majd. Az engedélyezési és jogorvoslati szakaszt megelőzi az új előszakasz és a szolgáltatási szakasz. Hatályát veszti az építés-felügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról : szabályozza a gyűjtendő dokumentumok körét, az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés dokumentumainak kezelését, valamint a Dokumentációs Központ feladatait és működtetését, meghatározza az Országos Építésügyi Nyilvántartást elősegítő elektronikus alkalmazásokat, illetve az adatkezelés szabályait. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi követelményeit, valamint a jóváhagyás rendszerét, amellyel a települések problémáinak megoldásához kínál hatékonyabb eszközöket. A rendelet átalakítja a településrendezési tervek rendszerét, megjelennek benne a szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat egyeztetésének, jóváhagyásának előírásai. Lehetőséget ad a településrendezési tervek gyorsított módosítására is. Kis mértékben a teljes körű jóváhagyási folyamatot is rövidíti, ugyanakkor jelentős mértékben felgyorsul az eljárás folyamata tervmódosítás esetén. A rendelet tartalmazza: az OTÉK módosításait, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet olyan rendelkezéseinek listáját, amelyek nem lépnek hatályba. 5 Munkavédelem december, X. évfolyam 12. szám

6 5) 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A 152. sz. Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet az építésügyi törvény, jogszabályok módosításainak megfelelően további 16 kormányrendeletet módosított, néhányat részletekről eltekintve kiemelve: az építés-felügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. Kitekintő Aktuális A fiatalkorú munkaviszony keretében történő foglalkoztatását tiltó vagy feltételekkel megengedő megterhelések a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 8. számú mellékletében felsorolt munkakörök, tevékenységek és munkakörülmények Lányok részére a közepesen nehéz fi zikai munkánál nagyobb terhelést jelentő munka ( 21975); éves fiuk vagy éves lányok 0%-os emelkedésű úton 15 kg, 1% emelkedésű úton 10 kg, 2% emelkedésű úton 5 kg-nál nagyobb tömegű anyag szállítása, vagy a normák alatti tömegű anyagok rendszeres szállítása; a éves fiuk 20 kg feletti tömegű anyag mozgatása, vagy 20 kg alatti tömegű anyag 60 m-nél nagyobb távolságra történő mozgatása; egy műszak alatt váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett munka; állandó, teljes műszakos foglalkoztatás nedves munkakörnyezetben, amelyben a munkavállaló munkaruhájának és/vagy lábbelijének átnedvesedése csak vízhatlan védőöltözék viselésével kerülhető el; vegyi anyagok és egyéb fokozott terhelést jelentő expozíció esetén a következő mellékletben felsorolt esetekben; személy-, és anyagszállításra alkalmas gépi hajtású járművek vezetése; éjszakai munkavégzés; egyéb, kockázatbecslés alapján az MVSZ-ben meghatározott munkakörök. Azon munkakörülmények, amelyek fennállása esetén a fiatalkorú foglalkoztatásához szükséges az alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett kockázatbecslés A) Hatóanyagok (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben), továbbá eljárások 1. Kémiai kóroki tényezők a) Azok a veszélyes anyagok, amelyek a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet előírásainak megfelelően mérgező (T), nagyon mérgező (T + ), maró hatású (C) vagy robbanásveszélyes (E) osztályba sorolt anyagok és készítmények. b) A károsító (X n ) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi veszélyességi kifejezések közül egy vagy több alkalmazható: ba) nagyon súlyos, irreverzíbilis hatások veszélye (R39), bb) irreverzíbilis hatások esetleges veszélye (R40), bc) belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42), bd) bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43), be) hosszan tartó érintkezés velük súlyos egészségkárosodás veszélyével jár (R48), bf) károsíthatják a termékenységet (R60), bg) károsodást okozhatnak a magzatnak (61). c) Az (X i ) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi veszélyességi kifejezések közül egy vagy több alkalmazható: ca) nagyon gyúlékonyak (R12), cb) belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42), cc) bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43). d) Eljárások: da) auramin gyártása, db) policiklikus, aromás szénhidrogének hatásának való kitétellel járó munkák szénből származó korom, szurok és kátrány jelenlétében, dc) réz-nikkel ércek kiolvasztásakor és elektromos finomításakor keletkező por, füst és permet hatásának való kitétellel járó munkák, dd) isopropyl-alkohol gyártásakor alkalmazott savas eljárás. 2. Biológiai kóroki tényezők Olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. -ának (2) bekezdése szerinti 3. és 4. csoportba tartoznak. B) Folyamatok és munkaműveletek (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben) 1. Mérget termelő (kiválasztó) állatokkal végzett munka december, X. évfolyam 12. szám Munkavédelem

7 2. Állatok ipari méretben végzett levágása. 3. Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok előállítására vagy alkalmazására szolgáló berendezésekkel kapcsolatos munka. 4. Az A) 1. pontban hivatkozott kémiai anyagokat tartalmazó kádakkal, tartályokkal, tározókkal vagy szállítóedényekkel végzett munka. 5. A szerkezet összeomlásával végzett munka. A tanulónak a szakma elsajátításához szükséges egészségkárosodás kockázatával járó munkakörülmények közötti foglalkoztatása nem haladhatja meg azt az időtartamot, amely a szakma elsajátításához szükséges. Szabványok Munkabiztonságot érintő nemzeti szabványok közzététele: /A Szabványügyi Közlöny novemberi száma alapján./ FIGYELEM! A szürke mezőben lévő szabványok angol nyelven kerültek kiadásra Az idegen nyelvű szabványok címfordítása nem hivatalos fordítás, csak tájékoztatásul szolgál. A nemzetközi szabványok a bevezetéskor kapják meg a hivatalos magyar nyelvű címüket :2001+ A2: :1998+ A1: :1998+ A1: :1998+ A1: :1999+ A1: :2001+ A1:2009 Szerszámgépek. Biztonság. Hidraulikus sajtók Az 693:2001+A1:2009 helyett Targoncák biztonsága. Villamos követelmények. 1. rész: Akkumulátorhajtású targoncák általános követelményei Az :2001 helyett Targoncák biztonsága. Villamos követelmények. 2. rész: Belső égésű motoros targoncák általános követelményei Az :1999 helyett Targoncák biztonsága. Villamos követelmények. 3. rész: Belső égésű motoros targoncák villamos erőátviteli rendszerének különleges követelményei Az :2001 helyett Famegmunkáló gépek biztonsága. Csapozógépek. 1. rész: Tolóasztalos csapmaró gépek egyoldali megmunkáláshoz Az :2000 helyett Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 6. rész: Kapcsolóelem. 4. minőségi osztály Az :2001 helyett : : : : :2004+ A1: :2003+ A1: :2004+ A1: :2003+ A2: :2006+ A2: : ISO : :2012 Magyar nemzeti szabványjel Az 1699:1985 helyett Emelőgépek időszakos vizsgálata. 4. rész: Gépi hajtású targoncák Az 16225:1985 helyett Emelőgépek időszakos vizsgálata. 7. rész: Toronydaruk Emelőgépek időszakos vizsgálata. 8. rész: Mozgó munkaállványok Daruk. Általános kialakítás. 1. rész: Általános elvek és követelmények Az :2005 helyett Daruk. Berendezések. 1. rész: Villamos berendezések Az :2004 helyett Daruk. Berendezések. 2. rész: Nem villamos berendezések Az :2007 helyett Acélsodronykötél-függesztékek. Biztonság. 1. rész: Függesztékek általános emelési célokra Az :2005 helyett Daruk. Biztonság. Toronydaruk Az 14439:2007 helyett Gépi hajtású targonca üzemviteli dokumentuma Az 16226:1985 helyett Vegyifülkék. 7. rész: Nagy hő- és savterhelésű vegyifülkék Személyi védőeszközök. Szem- és arcvédelem. Szakszótár Visszavont nemzeti szabványok A Szabványügyi Közlöny novemberi számában viszszavont munkabiztonságot érintő szabvány: HD 1000:2002 Munkaállványok előre gyártott elemekből. Anyagok, méretek, teherbírás és biztonsági követelmények Új szabvány az elektromágneses tereknek kitett dolgozók expozíciójának értékelésére Az elektromágneses terek emberi szervezetre gyakorolt hatása miatti egészségügyi kockázat minimális szinten való tartása érdekében az SZ által létrehozott ICNIRP (Nemionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága) évekig tartó kutatómunkát végzett, majd 1996-ban ajánlást adott ki a megengedhető elektromágneses expozíciós határértékekre. Ezt az ajánlást világszerte alapdokumentumnak ismerték el. 7 Munkavédelem december, X. évfolyam 12. szám

8 A lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozásáról szóló 1999/519/EK tanácsi ajánlás mellékletében az ICNIRP szerinti határértékek szerepelnek. E tanácsi ajánlásnak való megfelelést szolgálja az elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeit előíró 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet, amely szerint az említett tereket létrehozó berendezéseknek augusztus 31-ig meg kellett felelniük ezeknek az előírásoknak. A határértékekre vonatkozó vizsgálatok, kutatások különbséget tesznek a lakossági és a dolgozói határértékek (expozíciós korlátok) között. Az utóbbira az Európai Parlament és a Tanács 2004/40/EK irányelve vonatkozik, amelyben a határértékek szintén az ICNIRP ajánlásain alapulnak. Ennek az irányelvnek a tagállami jogszabályokba való bevezetési határideje április 30. volt. Az irányelv által érintett európai ipari és egészségügyi vállalkozások egy része jelezte, hogy az irányelvben megadott határértékek betartása esetén tevékenységüket nem tudják folytatni [például a mágneses rezonanciavizsgálatok (az MRI) esetében fellépő kisfrekvenciás mágnesestér-expozíció miatt], ezért az egészségi hatásokra vonatkozó kutatások és az ICNIRP által végzett értékelések is tovább folytatódtak. Az újabb eredmények az irányelv szerinti határértékek felülvizsgálatát tették szükségessé, továbbá a 2004/40/EK irányelv tagállami bevezetési határidejét először április 30-ra, majd (a közelmúltban) október 30-ra módosították. A 2004/40/EK irányelvhez kapcsolódó mandátum alapján a CELEC kidolgozta a dolgozói expozíció értékelésére vonatkozó 50499:2009-et. Ezt az európai szabványt arra szánták, hogy megvédje a dolgozókat azoktól az egészségi és biztonsági kockázatoktól, amelyek az elektromágneses tér okozta expozíciókból származnak vagy származhatnak a munkavégzés során. Ezen európai szabvány angol nyelvű változatának magyar szabványkénti jóváhagyó közleményes bevezetését az T július 1-jével teljesítette :2009 szabvány: Eljárás az elektromágneses tereknek kitett dolgozók expozíciójának értékeléséreexpozíciójának értékelésére A szabvány alkalmazási területe a munkahelyi villamos, mágneses és elektromágneses tereknek kitett dolgozók expozíciójának általános értékelési, továbbá a vonatkozó irányelvben megállapított expozíciós határértékeknek és beavatkozási értékeknek való megfelelőség bizonyítási eljárásai. A szabvány célja, hogy meghatározza, hogyan kell az elektromágneses tér (EMF) dolgozói expozíciójának előzetes értékelését elvégezni (ha szükséges), ideértve a dolgozók méréssel és/vagy számítással való specifi kus expozíciójának értékelését, továbbá az, hogy meghatározza, szükséges-e az EMF-expozíció részletesebb kockázati értékelését elvégezni. Ezt a szabványt a munkáltatók a kockázat értékelésére és ahol előírás a dolgozók expozíciójának mérésére és/ vagy számítására alkalmazhatják. A szabvány és az egyedi munkahelyi előírások alapján az is meghatározható, kell-e megelőző intézkedéseket tenni az irányelv előírásainak való megfelelés érdekében. A mellékletek a leggyakoribb esetekre részletes előírásokat és tájékoztatásokat tartalmaznak. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szabvány: Elektronikus és villamos berendezések értékelése az elektromágneses terek (0 Hz 300 GHz) emberi expozíciójának korlátozása szempontjából. Jogszabályok Megjelent jogszabályok évi CLVII. Törvény a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról (Hatályos: , , ) (Módosítja a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. Törvényt, Hatályos: ) 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról (Hatályos: ) 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról (Hatályos: órától) (Módosította a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendeletet) 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (Hatályos: , , ) (Hatályon kívül helyezi január 1-jétől az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendeletet, az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet) 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (Hatályos: , ) 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési kon december, X. évfolyam 12. szám Munkavédelem

9 cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (Hatályos: , ) (Módosítja az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendeletet [A rendelet egyes rendelkezései nem lépnek hatályba a 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 57. -a alapján], az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendeletet, az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet) 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az építésüggyel öszszefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (Hatályos: , , ) (Módosítja az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendeletet, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a Nemzeti Közlekedési Hatóságrólóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletet) 323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról (Hatályos: ) (Módosítja a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletet) 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról (Hatályos: ) 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról (Hatályos: , , , ) (Módosítja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletet) (Hatályon kívül helyezi a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletet, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletet) 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről (Hatályos: ) 37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról (Hatályos: ) 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről (Hatályos: ) (Biztonságtechnikai mérnök felsőoktatási szakképzés, választható szakirányok: általános biztonságtechnikai, munkavédelmi) Egy munkabaleset tanulságai Nem lehetett megmenteni a targoncavezető karját A tíz éve alakult, saját járműparkkal és tárolóval rendelkező Gy. Kft. munkáját alapvetően a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet határozza meg. A Kft. több, mint 40 főt foglalkoztat 2 telephelyén a gépkocsivezetőkkel együtt. A munkabaleset előzményei, tényállás A munkáltató a folyékony veszélyes hulladékok szállítására az ADR előírásainak megfelelő rácsrostélyos kb l űrtartalmú speciális tároló-szállító konténereket rendszeresített, 9 Munkavédelem december, X. évfolyam 12. szám

10 melyeket a megrendelő telephelyén tárolnak annak megtöltéséig. A szállítás megrendelését követően a gyűjtőkocsira elhelyezik a megrendelő által megjelölt helyen és időpontban a konténert, és azt a Gy. Kft. telephelyére viszik. I. L. targoncavezetői jogosultsággal rendelkező munkavállaló egyik aznapi feladata volt a telepre beszállított kb l-es folyékony veszélyes hulladéktároló konténereinek ürítése a telep szabadtéri tároló területén elhelyezett fémkonténerbe. A beszállító tehergépkocsiról emelővillás targoncával kiemelve a tárolótartályt a gyűjtő fémkonténerhez szállította. Itt az edényzet felső síkja fölé emelte az emelővillával a rácsos konténert, majd beállt az edényzet fölé. Ezek után a targonca emelőoszlopát előre döntötte. A rakterület takarítását botlás és csúszásmentesítést végző segédmunkás G. F. figyelemmel kísérte a manőverezést. Úgy ítélte meg, hogy a konténer nagyon előre billent, erre figyelmeztette I. L.-t. Eközben a targoncavezető a targoncát leállította, a rögzítő féket behúzta, kiszállt a vezetőülésből, hogy a felemelt tartály kiürítéséhez a homlokoldali csapot kinyissa. Az 1 /1 méretű sarokelzáró-csap nyitása közbeni erőhatásra az előre döntött fémszerkezetű konténer megindult és a villákon lecsúszva a gyűjtő edénybe esett. A lecsúszás közben I. L. a karját nem tudta hirtelen elrántani, így a súlyos konténer a bal alkarját a gyűjtőkonténer oldalához nyomta. G. F. segítséget hívott, és kiszabadították I. L. kaját, majd elsősegélyben részesítették. A kiérkező mentő orvosa szakszerűen ellátta a sokkos állapotba kerülő I. L.-t, és kórházba szállították. A kórházi vizsgálat megállapította, hogy I. L. bal kéz csuklója és alkarja olyan mértékben zúzódott, hogy azt könyök alatt 10 cm-re csonkolni kellett. A munkabaleset észlelése, a belső információ Az elsősegélynyújtás közben az egyik helyszínen lévő munkatárs a portára rohant, ahonnan értesítették a mentőket, a szállítási részleg vezetőjét és a rendőrséget. A helyszínre érkező mentő orvosának előzetes tájékoztatása alapján nincs esély a kar megmentésére. A Kft. munkavédelmi feladatait is ellátó szakembere a munkabaleset körülményeinek kivizsgálásához gondoskodott a helyszín biztosításáról, és az 5/1993.(XII. 26.) MüM rendeletben foglaltak értelmében értesítette a baleset helyszíne szerint területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségét. A Munkavédelmi Felügyelőség felügyelője a baleset bekövetkezése után mintegy 45 perccel később érkezett a helyszínre. A munkabaleset kivizsgálása A helyszínelést a munkavédelmi vezető, a munkavédelmi felügyelő és a rendőrség helyszínelője együttesen végezte. A helyszínelők kézi helyszínrajz mellett fényképfelvételeket készítettek, feljegyezték a közelben tartózkodó segédmunkás, az elsősegélynyújtásban résztvevő, valamint a Kft. vezetőinek nevét. A munkavédelmi képviselő az Mvt.-ben biztosított joga alapján részt vett a baleset kivizsgálásában. Segédkezett a különböző dokumentációk targonca-gépkönyv, -napló, munkavédelmi oktatási napló, rakodási, ürítési technológia, kockázat értékelés, stb. összegyűjtésében. Feljegyezték a gyűjtőedény peremmagasságát, a villamagasságot, az elzárócsap távolságát a gyűjtőedény perem szélétől, a járófelület állapotát, a targonca körül a megvilágítási viszonyokat, az időjárási viszonyokat, a szabad levegő hőmérsékletét. A helyszínelés során a munkavédelmi felügyelő indítványára kiemelték a konténert, és a szemtanú közreműködésével rekonstruálták a baleset előtti pillanatokat. Az irodában az előkészített dokumentációt áttanulmányozták, és a tanúkén meghallgatott személyek vallomását jegyzőkönyvben rögzítették. A kivizsgálás megállapításai A személyi tényezők A súlyos csonkulással járó munkabalesetet szenvedett munkavállalót a Kft. a megalakulás óta (10 év) foglalkoztatja. A munkavállaló munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton Rakodómunkás (FEOR szerinti) munkakörre vonatkozó alkalmas bejegyzés szerepelt. A munkabaleset körülményeinek vizsgálata során megállapításra került, hogy a munkavállalók részére a munkavédelmi megbízott mintegy tíz hónapja tartott munkavédelmi oktatást. Az oktatáson való részvételt, a vizsgálat során meghallgatott személyek beleértve a balesetet szenvedett I. L.-t is az oktatási naplóban lévő aláírásukkal is bizonyították. Ezzel a munkáltató eleget tett a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 55. előírásában foglaltaknak. A targoncavezető munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton, Targoncavezető (FEOR szerinti) munkakörre vonatkozó alkalmas bejegyzés szerepelt. A bemutatott igazolvány szerint jogosult volt a villamos emelővillás targonca vezetésére. Egyéni védőeszköz A Kft. kockázatértékelésen alapuló egyéni védőeszközjuttatási renddel rendelkezett, betartva ezzel az Mvt ában foglaltakat. Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül december, X. évfolyam 12. szám Munkavédelem

11 Az adott munkakörben biztosította valamennyi munkavállaló részére a veszélyes anyagok elleni védelmül szolgáló védőruhát, orrmerevítővel ellátott védőcipőt, biológiai kockázatok elleni védőkesztyűt, védőszemüveget. Biztosított a munkavállalók részére szélsőséges időjárási viszonyok elleni védelmül szolgáló védőruhát, sapkát is. A munkaeszköz(ök) Az emelővillás targonca Az emelési művelethez elektromos hajtású targoncát használtak [Emelőteljesítménye: 3000 kg; Emelési magassága: 3300 mm; Emelőoszlop döntése előre 6 o ; hátra 10 o ; Haladási sebesség max.: 15 km/h; A targonca aktív stabilizáló rendszerrel (System of Avtive Stability SAS) rendelkezik (Ez egy szabadalmaztatott dinamikus rendszert jelent, mely 10 érzékelőből, 3 beavatkozó egységből és egy vezérlésből áll. A SAS folyamatosan felügyeli a targonca működését, és automatikusan be is avatkozik, ha olyan működési paraméterértékeket érzékel, mely a teher vagy a targonca instabilitásához vezethet)]. A targonca beszerzése és üzembe helyezése a baleset bekövetkezése előtt másfél évvel történt. A 45/100/1000 mm emelővillák épek voltak, emelő falon való rögzítésük stabil volt. A villaágak felülete szennyezett volt, rajtuk a villa tőtől 327 mm-re a villacsúcs irányába csúszásnyomok voltak láthatók. A villaszárak egymástól való távolsága 450 mm volt. Oldalélek sárga/fekete figyelmeztető jelzése lekopott. A hidraulika rendszer működtetésében (emelése, süllyesztése, előre-hátra döntése) a haladás, fékhatás vizsgálata során meghibásodást a balesetvizsgálók nem tapasztaltak. A rácsrostélyos kb l űrtartalmú speciális tároló-szállító konténer Az mm méretű konténer fenéklemezén négy db tengelyvonalra szimmetrikusan elhelyezett mm láb kiképzés teszi lehetővé az emelővillás targoncával történő mozgatást. A lábak közötti távolság 800 mm. A fenéklemez ismeretlen eredetű anyagtól szennyezett, rajta a villaágatól eredő csúszásnyomokkal. A homlok oldalon a fenéksíktól 20 mm tengelymagasságban lévő 1 /1 méretű sarok elzáró csap kezelő szerve kissé deformálódott volt. A munkakörnyezet A baleset időpontjában a rakodó téren C volt a hőmérséklet, enyhén borús, gyenge szeles idő nem befolyásolta a munkavégzést. A járófelületen a folyamatos takarításnak tudható be, hogy csúszás-, botlásveszély nem állt fenn. Egyéb dokumentációk A tárolótartály ürítésére vonatkozóan hiányos, részleteket nem tartalmazó műveleti útmutató készült. (Pl. nem határozták meg az emelőoszlop döntésének maximális mértékét, nem határozták meg a teendőket beszorult kezelőcsap esetében.) A kockázatértékelés felülvizsgálata az év elején megtörtént. (A kockázatértékelés során az ürítés kockázati tényezői teljes mértékben nem kerültek feltárásra.) A baleset rekonstruálása A szabadtéri tároló konténerből kiemelt tartályt az okmányok szerinti szintig feltöltötték. Ezt követően a szemtanú által elmondottakat figyelembe véve az emelővillás targoncával felemelték a tartályt úgy, hogy a csappal szembeni hátoldal és a villa emelő kocsi felöli oldala közötti távolság mintegy 300 mm-re volt, azaz a tartályt a villaszár csak 700 mm hosszban támasztotta alá. Az emelőoszlop előre buktatása és a csap kezelőszervének működtetése a rekonstruálás során fokról fokra, lépésről lépésre történt. A tartály stabilitásának változása már a 4. lépésnél (kb. 4-5 o ) tapasztalható volt. Így a helyszíneléskor megállapított max. mértékű oszlopdöntés feltételezhetően a tartály tartalmának gyors leürítése érdekében történhetett a targoncavezető részéről, mely a baleset bekövetkezéséhez vezetett. A villaszár és fenéklemez közötti ismeretlen összetételű emulzió tapadáscsökkentő szerepet játszott, elősegítette a deformálódott csap nyitásakor kifejtett erő hatására a tartály elmozdulását, a stabilitás megszűnését. A tevékenységgel összefüggésben A munkáltató Megállapításra került, hogy a munkáltató műveleti utasítása nem volt kellő részletességgel kidolgozva, nem határozták meg az emelőoszlop dönthetőségének maximális mértékét, a tartály lebillenésének kockázatára nem tértek ki. A balesetet szenvedett munkavállaló A munkavállaló azon túlmenően, hogy figyelmen kívül hagyta munkatársa G. F. figyelmeztetését nem billentette vissza biztonságos mértékben a targonca emelőoszlopát, úgy emelte fel a szállítótartályt, hogy annak hátfala nem simult az emelővilla kocsi felöli szárához, amely szintén hozzájárult az egyensúly megbomlásához. Bár a műveleti útmutatóban foglaltakat követve járt el a balesetet szenvedett targoncavezető, azt azonban figyelmen kívül hagyta, hogy a beszorult csap nyitása érdekében kifejtett erő hatására a konténer elmozdulhat. A munkabaleset okláncolata szállító konténer ürítése, a szállító konténer szabálytalan felemelése (a hátfal nem 11 Munkavédelem december, X. évfolyam 12. szám

12 simult a villa emelő kocsi felöli függőleges szárához), a villa és szállítótartály közötti tapadás nem biztosított, az emelőoszlopot túlzott mértékben előredönti a targoncavezető, a szállítótartály csapja nehezen nyitható, a nyitáshoz szükséges nagy erő a tartályt elmozdítja (az elmozdulást a tapadás hiánya elősegíti), a szállítótartály egyensúlyát veszítve a villáról lezuhan, a targoncavezető a karját nem tudja elrántani, a bal alkar a két tartály fala közé szorul, a súlyos zúzódás miatt amputálás. A munkáltató intézkedése a hasonló munkabaleset megelőzése érdekében A munkabaleset tanulságainak széleskörű ismertetése, Kiegészítette a rendszeresen végzett veszélyes hulladék konténer ürítési technológiát, Kiegészítette a kockázatértékelést, A rácsrostélyos konténer részére biztonságos magasított padozatot alakított ki, hogy az ürítés folyamán ne a gépi targonca végezze a teher magasban tartását. A Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőség intézkedése Az ürítési tevékenység felfüggesztése, Stabil állványzat kiépítésére kötelezés. Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan anyagot vagy összetevőt tartalmazó hulladék, amely eredete, öszszetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. A hulladékok azonosítása kezelésük során az Európai Hulladék Katalógusban (EWC) hozzájuk rendelt kódszámok alapján történik. A hulladékok jegyzékét és az EWC kódokat a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza. EWC szerinti veszélyes hulladék csoportok 01 Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fi zikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok 02 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és -feldolgozásból származó hulladékok A Munkavédelem szaklapunkban közzétett szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkavédelmi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. 03 Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulózrost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladékok 04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok 05 Kőolaj finomításából, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok 06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok 07 Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok 08 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 09 Fényképészeti ipar hulladékai 10 Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok 11 Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nem-vas fémek hidrometallurgiai hulladékai 12 Fémek, műanyagok alakításából, fi zikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok 13 Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) 14 Szerves oldószer, hűtőanyag és hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08) 15 Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 18 Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) 19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladékok 20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is. Munkavédelem X. évfolyam, tizenkettedik szám, december Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Szerkesztő: Petren Ágnes HU ISSN Előfi zethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft december, X. évfolyam 12. szám Munkavédelem

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

A Kormány.... rendelete

A Kormány.... rendelete A Kormány... rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet és a településtervezési

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF.

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF. Első fokon eljáró tűzvédelmi szakok 3. (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakként ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 1. A tűzvédelmi szak közreműködésének

Részletesebben

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Jelen ügyféltájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat

Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat A hulladékok egyértelmű beazonosításának érdekében az Európai Unió és a hazai jogrend is un. hulladéklistát

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 2 Előadás-vázlat Pár mondat a mérnöki etikáról, a tűzvédelmi tervezésről és annak szabályozásáról,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1 II. RÉSZ VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1.1. Sorolja fel hierarchikus rendben a magyar jogrendszer forrásait, jelölje meg az egyes jogszabályok

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. A 2011.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. A 2011.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési

Részletesebben

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ EGYÉB JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ EGYÉB JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2014. március 6-a és április 18-a között a Magyar Közlöny 2014. évi 34-56. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A köztársasági elnök 90/2014.

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. www.mtb-tech.com E Environmental H Health S Safety 2/12 A KEZDETEK Alapvető célunk, hogy Megrendelőink tevékenységeibe a lehető

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak

A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak 11. RÉSZ A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Az egyéni védőeszközök kiválasztásának gyakorlata A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök és annak vezetése Nemes András okl. építőmérnök Mit várunk az e-naplótól Rendet Fegyelmet Gazdaság fehéredését Hatékony állami ellenőrzés megnövekedését Építőipar szereplői Építtető beruházó műszaki ellenőr

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete A Kormány./2015. (.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Nagy Gréta DANDELION Kft. 2011.11.17. DANDELION Kft. 1 Hulladékgazdálkodási jogszabályok Dia címc 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben