Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított"

Átírás

1 1. oldal A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelési munkarészéhez érkezett vélemények összegzése Javaslattevő szervezet Változtatásra javasolt szövegrész Javaslat röviden Fejezet, melyben a véleményezett rész található Javaslat beépítésre került-e Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Fejlesztéspolitikai Főosztály Társadalmasítási munkaanyag - cím Egyedi adottságú gyógyvízével Harkány és Szigetvár speciális idegenforgalmi lehetőséget jelent évi XXI. tv bekezdése szerint a megyei önkormányzat a Koncepcióról szóló rendeletét a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatja el (BM kéri pótolni a rendelet tervezetet) utóbbi egyben jelentős épített örökséggel is rendelkezik Vezetői összefoglaló Igen a történeti települések száma magas valamint 1 világörökségi várományos terület A római limes magyarországi szakasza A Ripa Pannonica részeként több helyszín van a megyében többek között Dunaszekcső, Kölked, Sátorhely Vezetői összefoglaló Igen vár és kastély kiegészítendő: és kúria Vezetői összefoglaló Igen Amennyiben nem, annak oka Igen/Nem előlap Nem Tudomásul vettük a figyelemfelhívást. MÁV Zrt. KTI Dél-dunántúli Közlekedésszervező Iroda Kiemelkedően sok vár és kastély található, Kiegészíteni: Megyei szinten az épített kulturális örökségben jelentősek a még feltáratlan régészeti területek. rejlő társadalmi és gazdasági potenciál azonban még kihasználatlannak tekinthető A vasúthálózat fejlesztése szükséges, a megye déli és keleti részéből a főváros vasúti elérhetősége nem megoldott. A közösségi közlekedés a lakossági visszajelzések alapján nem kielégítő, nem szolgálja a foglalkoztathatóságot. Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított Pontosítani vagy törölni mert adatok, panaszok alapján nem alátámasztott Turizmus szempontjából Baranya az országos kiegészíteni: jelentős az épített örökség állomány, azonban tendenciát követi, egyes térségek azonban ettől bemutathatóvá tétele, turisztikai programcsomagokba eltérő, igen kedvező mutatókkal rendelkeznek. szervezése még nem kielégítő. Pécs egyik különlegessége Nagymértékű, kihasználatlan potenciál áll többek között pl: a Bauhaus stílus is, azonban annak rendelkezésre mind a szálláshelyek, mind a bemutatása, az ahhoz kapcsolódó imázs megteremtése még nem látnivalók, attrakciók esetében (pl. Harkány) történt meg. Kulturális szempontból a megye egyedülállóan fejlett, egyebek mellett Pécs Európa Kulturális fővárosa, Palkonya Európa kulturális faluja volt. A magas szintű kultúra műveléséhez adottak a megfelelő infrastrukturális feltételek, de a kulturális terek és műemlékek (például ormánsági fakazettás templomok) kihasználtsága alacsony. Kulturális szempontból a megye egyedi, kiemelkedő jellemzőkkel is rendelkezik egyebek mellett Pécs Európa Kulturális fővárosa, Palkonya Európa kulturális faluja volt. A magas szintű kultúra műveléséhez megvannak az alapadottságok, lehetőségek sok esetben a megfelelő infrastrukturális feltételek, de a kulturális terek és közösségi helyek még jelentős infrastrukturális és tartalmi fejlesztéseket igényel és műemlékek (például ormánsági fakazettás templomok) kihasználtsága alacsony. Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Igen Igen Igen Igen Igen

2 A köztérfejlesztési projekteknek köszönhetően a közösségi terek jelentős hányada megújult a megye városaiban és kistelepülésein is. 2. oldal A köztérfejlesztési projekteknek köszönhetően a közösségi terek és szolgáltató helyek jelentős hányada megújult a megye városaiban és kistelepülésein is. A megyében 293 nyilvános könyvtár és 43 muzeális intézmény áll a lakosság rendelkezésére. Az elmúlt időszak az uniós forrású fejlesztések (TIOP és TÁMOP kulturális célú kiírásai) révén a Baranya megyei kulturális intézmények (könyvtárak, levéltárak, muzeális intézmények) 66 nyertes projekttel rendelkeznek és ezzel 1,38 Md Ft értékben használta és használnak fel forrásokat. A Baranya megyei kulturális intézmények fejlesztésének egyik egyedül álló példája a 2010 végén átadásra kerül 13 ezer m2, 4 emeletes Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, amelyben a városi és megyei könyvtár valamint a Pécsi Tudományegyetem 3 karának könyvtára várja a könyvtárhasználókat. Korszerű IKT eszközökkel felszerelt Tudásközpont minőségi, 21. századi szolgáltatásokkal várja az olvasó közönséget. Vezetői összefoglaló Igen Baranya 2030-ban élhető, az erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózás. Baranya 2030-ban élhető, az erőforrásaival, adottságaival, értékeivel fenntarthatóan gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózás...javuló társadalmi, gazdasági és környezeti mutatókkal ahol javuló környezet állapot mellett. Vezetői összefoglaló Nem Mindhárom munkacsoport véleményezte a meglévő szöveget, és egyöntetűen elfogadta. Mohács Város Önkormányzata A megye 2030-as jövőképét a as időszakra vonatkozóan megfogalmazott specifikus és területi célok megvalósulásával kívánjuk elérni. A legfőbb vonzerő e tekintetben Pécs épített öröksége és UNESCO Világörökség címe, kulturális kínálata, továbbá a harkányi gyógyvíz és a villányi borvidéken kiépült borturisztikai termékek. A legfőbb vonzerő e tekintetben Pécs épített öröksége és UNESCO Világörökség címe, kulturális kínálata, továbbá a harkányi gyógyvíz és a villányi borvidéken kiépült borturisztikai termékek. A terület felszíni és felszín alatti vizekben, illetve hévízforrásokban gazdag, jelentős vízmennyiséget a Duna és a Dráva szállít. Természet- és energiatudatos megye helyett Környezet (természeti és épített) és energiatudatos megye Környezet, természet és energiatudatos megye Társadalmi felzárkózás elősegítése helyett Társadalmi felzárkózás elősegítése és közösségfejlesztés, szolgáltatás fejlesztés Specifikus célok között nem jelenik meg a környezetvédelem: javaslat stratégiai erőforrások fenntartható használata és a környezet védelme beszúrás Mohács Történelmi Emlékhelye, mint nemzeti emlékhely, a Szigetvári vár mint történelmi emlékhely, Megemlítendő továbbá a megye jelentős épített örökség állománya amelyre általánosan elmondható, hogy társadalmi és gazdasági potenciálja még kiaknázatlan. A terület felszíni és felszín alatti vizekben, illetve hévízforrásokban gazdag, felszín feletti vizek közül a Duna és a Dráva jelentős vízmennyiséget szállít. Vezetői összefoglaló Nem Mindhárom munkacsoport véleményezte a meglévő szöveget, és egyöntetűen elfogadta Igen Igen Igen

3 Ladányi Attila - Környezeti munkacsoport vezető 3. oldal A megyét a védett természeti területek mellett Javasolom a környezeti helyzet szövegrész kiegészítését a a nemzetközileg is híres gyógy- és termálvizek, Csillagoségbolt-park megemlítésével. A park november illetve a kiemelkedően fontos történelmiépítészeti emlékek is gazdagítják. skót Galloway Parkkal egy időben, Európa első Csillagoségbolt- 16-án alakult a Zselici Tájvédelmi Körzet teljes területén. A parkjaként jött létre a napenergia (elsősorban napkollektoros rendszerekkel történő) hasznosításának lehetőségei. Javítandó, valamint a napenergia villamos energia előállítása 500kwp kiserőművek alatt és háztartási méretű kiserőművek 50kpw alatt valamint napkollektoros rendszerek használatával Igen Igen Mohács Város Önkormányzata A megye déli részén Horvátország felé A mohácsi schengeni határkikötő jól hasznosított, ahol év Igen határfolyót képező Dráva adottságait tekintve a nyarától Horvátországgal közösen történik a határellenőrzés. A mainál lényegesen intenzívebb kapcsolatot tenne lehetővé. Ez a kapcsolat válhat középtávú cél a hármas határellenőrzés kialakítása, melyhez Szerbia is csatlakozhat szorosabbá Horvátország évi Európai Uniós csatlakozásával. A termőföldek területnagyságának és Talaj- és termőföldek területnagyságának alakulása Igen mennyiségének alakulása A megye területén a természetvédelmi területeket az alábbi ábra szemlélteti: Javasolt a Natura 2000 területeket és az Országos Ökológiai hálózat övezetei is megjeleníteni térképen Igen Ebből mintegy 1670 ha, a Tájvédelmi Körzet déli része esik Baranya megye területére. Kiegészíteni A Zselici Tájvédelmi Körzet november 16- án elnyerte - a skóciai Galloway Parkkal közösen a Nemzetközi Csillagos Égbolt Park (Iternacional Dark Sky Park) címet. Ez a helyszín turisztikai vonzerejét is fokozza melyre kiegészítő szolgáltatások telepíthetők Igen A Natura 2000 területekből ha a különleges madárvédelmi és ha a különleges, illetve kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület. A művelési ágak szerinti megoszlásának vizsgálata azt mutatja, hogy az erdőművelési ág mindkét Natura 2000 területtípusban dominál. Továbbá javasolom a Natura 2000 hálózatot önálló alfejezetként szerepeltetni és felsorolásszinten feltüntetni minden Natura 2000 terület nevét az országos jelentőségű védett természeti területekhez hasonlóan, amelyek a következők Baranya megye területén: Különleges madárvédelmi területek: Béda-Karapancsa (HUDD10004) Gemenc (HUDD10003) Mecsek (HUDD10007) Zselic (HUDD10013) Különleges természetmegőrzési területek: Lengyel-hőgyészi erdők (HUDD20026) Nagyhajmási dombok (HUDD20033) Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek (HUDD20010) Ormánsági erdők (HUDD20008) Székelyszabari erdő (HUDD20067) Töttösi erdő (HUDD20065) Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek: Béda-Karapancsa (HUDD20045) Dél-Zselic (HUDD20004) Észak-Zselici erdőségek (HUDD20016) Geresdi-dombvidék (HUDD20012) Kelet-Dráva (HUDD20007) Mecsek (HUDD20030) Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek (HUDD20052) Pécsi-sík (HUDD20066) Szársomlyó (HUDD20006) Tenkes (HUDD20001) Igen

4 E mérőállomás a szállópor szennyezettség tekintetében is előkelő helyen állt több alkalommal. Különösen magas ezen szennyezettség a fűtési időszakban, ahol a szmog határértékeket meghaladó szennyezettségek is előfordulnak. Ezen utaknak a védendő épített környezet és a természeti értékek területét érintő útszakaszainak kiváltása hosszútávon elkerülhetetlen fejlesztési feladat (mint pl. Hosszúhetény körül megvalósult). 4. oldal szállópor helyett aeroszol részecske kifejezés használata Igen törölni helyette szmog epizódokban a tájékoztatási és riasztási küszöbértéket Igen Komló Város Önkormányzata A talaj- és földvédelem szorosan összefügg a vízvédelemmel, hiszen a talajszennyező tevékenységek akár közvetlenül, akár közvetetten is hozzájárulnak mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek szennyezéséhez is (illetve akár fordítva is előfordulhat). Jelentős szennyező forrásnak minősül az uránérc-bányászathoz kapcsolódó zagytározók sószennyezése is. Az uránbányászati telephelyeken (a bányaüzemi területeken) a radiológiai eredetű szennyeződéseket egyes maradó építmények alapjai kivételével megszüntették, ezért az uránbányászati telephelyek területének hasznosítását a radiológiai ellenőrzést követően lehet végezni. Kiegészítendő A bányászati tevékenység ismételt elindítása előtt a kutatások ne csak a gazdasági szempontokra terjedjenek ki hanem a környezet- egészségügyi szempontokra is. Jelentős szennyező forrásnak minősül az uránérc-bányászathoz kapcsolódó zagytározókban tárolt hulladékból származó szervetlen szennyező anyagok által okozott szennyezés is Igen Igen Komlón és Pécs határában a volt mélyművelésű szénbányákkal kapcsolatban a magas sótartalmú szulfátos víz felszíni megjelenése is gondot okozhat. Probléma az ipari térségekben és a felhagyott bányák körzetében a szennyező források megszüntetése után is jelentős a felszín alatti víz és a talaj szennyezettsége. Mindez súlyos közegészségügyi problémát jelenthet. Kiemelt jelentőségű tehát a szennyező anyagok nyomon követése a kármentések folytatása. MÁV Zrt. Pécs, MÁV vasútállomása, Pécsi vasútállomáson csak töredék részben van szennyezettség, melynek kármentesítése jelenleg is folyik A felhagyott települési hulladéklerakók felszámolása, rekultivációja év végéig befejeződött, a lerakók talajra és felszín alatti vízre gyakorolt hatását ellenőrizték, terhelésük kimutatható volt, de szennyeződést nem okoztak. 1. A legtöbb felhagyott települési hulladéklerakók felszámolása, rekultivációja év végéig befejeződött, a lerakók talajra és felszín alatti vízre gyakorolt hatását ellenőrizték, terhelésük kimutatható volt, de szennyeződést nem okoztak. Azonban további feladat a potenciális szennyező forrást jelentő, még nem rekultivált lerakók szakszerű rekultivációja (pl: Harkány, Sellye, Berememd, Pécs-Kökény II. ütem. Pécs Kénesi út, stb.) 2. Problémaként merül fel, hogy a veszélyes hulladék tárolók rekultivációja még nem megoldott (pl: Garé, Hidas), ezen a területen elmaradások vannak amelyek pótlását környezet egészségügyi szempontból rendkívül fontosak Igen Nem A Vízügyi Igazgatóság állásfoglalása szerinti eredeti adatot használjuk Igen

5 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság A jelenlegi gazdálkodás technológiai következményei mellett az 1990-es évek előtti évtizedekben folytatott, túlzott mértékű műtrágya és növényvédőszer-használat káros hatása a mai napig kimutatható talajvizeinkben. 5. oldal mondat törlése javasolt nem támasztható alá adatokkal Igen A vízellátás biztonsága érdekében a vízellátást Javítani szükséges, a helyes számok 100 helyett 72, 41 helyett védett, illetve biztonságba helyezett 27 és 11 helyett 6. vízbázisokból kell megvalósítani. A hidrogeológiai adottságai miatt Baranya megyében 100-at is meghaladja a sérülékeny vízbázisok száma. A sérülékeny környezetben lévő vízbázisokhoz meghatározták előzetesen becsült adatokkal a hidrogeológiai védőterületeket. Részben állami, részben uniós finanszírozással év végéig 41 települési vízmű és 11 távlati vízbázis esetében került sor méretezett védő területek és védőidomok hatósági kijelölésére, valamint a vízbázisok biztonságban tartásához szükséges intézkedések egyedi meghatározására Igen Ladányi Attila - Környezeti munkacsoport vezető Az aktív szolár potenciált tekintve 2010-ben Baranyában - összesen kb m2 (az országos 10%-a) napkollektor működésére számíthatunk. A passzív szolár potenciál az országos átlagnál magasabb, jellemzően kwh/m2. Javítani 2012-re Igen Kiegészíteni - Ez indokolttá teszi a napelemek széles körű, magán, önkormányzati és vállalti felhasználásának kiterjesztését. Barna mezős beruházásként a földre szerelhető 500 kwp-t nem meghaladó napelem-parkok létrehozása egyben megoldás a rekultivációra, az ipari ingatlanok hosszú távú funkciójának kialakítására A HMKE (háztartási méretű kis erőművek) 50 kwp-ig önkormányzati, vállalati és lakossági energiatermelési mód, mely széles körű elterjedését Baranya megye villamos energia hálózata lehetővé tesz. A háztartások és az intézmények fűtését a napelemek által megtermelt villamos árammal biztosítani lehet elektromos fűtőpanelek által, amely kiépítése és üzemeltetése olcsóbb egy napkollektoros rendszerénél. (Ezzel egyidejűleg a PTE Műszaki Kar hallgatói számára kutatási lehetőséget kell biztosítani a napelemek teljesítményének fokozása érdekében.) Nem A programozási időszak részét fogja képezni. Az erdőgazdasági hulladékok, a fa és egyéb törölni javasolt: az energetikai céllal hasznosított faanyagok, az e célra termelt eredi választékok megújuló energia hordozók nem pedig hulladékok Világörökség várományos területek, Dunaszekcső, Kölked, Sátorhely Igen Bár, Mohács, Somberek megjeleítése Igen

6 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 14 baranyai települést történeti települési terület övezeteként jelölt meg, melyek a következők: 6. oldal Szükséges a megye gazdag és páratlan kulturális örökségében rejlő gazdasági és társadalmi potenciál kiaknázáshoz azt, hogy a tervezet mutassa be. melyek azok az épített örökség elemek a megyében, amelyek értékeinek kibontakoztatása és hozzáférhetővé tétele gazdaság fejlesztő és közösségi szerepe miatt kiemelkedő jelentőséggel bír. Ez kiegészíthető a meglévő szolgáltatásokhoz, attrakciókhoz fűződő programcsomag és kapcsolatrendszer kialakításának lépéseivel is, ezért szöveg szerű kiegészítések javasoltak. Az előtérben egyetlen gránitoszlop tartja a Kiegészíteni - A kastély jelenlegi hasznosítása nem méltó a kórust, a karzatot, és a kupolát. Az épület műemlékhez, valamint kapcsolódó történelmi személyiségeihez. falaiban kialakított, vörös márványtáblával A megye egyik kiemelkedő műemlékeként fontos lenne lezárt sírhelyekben a Montenuovo család tagjai bemutathatóvá tétele. Amíg az értékek nem hozzáférhetők a nyugszanak. nagyközönség számára, addig az azokban rejlő fejlesztő erő sem tud érvényesülni. A kastély és értékei önmagukban is, de egykori lakói révén is érdemes arra, hogy a nagyközönség számára hozzáférhetővé váljon teljes egészében. Szerencsés módon Mária Lujzához kapcsolódó bútorok is maradtak fenn. Törekedni lehetne a kastély és kertje fénykorának bemutatására, amely országos szinten is fémjelezhetné a települést, a megyét, mindazonáltal gazdaságfejlesztésben is fontos szerepet tölthetne be Igen Igen Említésre méltó műemléke a Kálvária, valamint az 1903-ban emelt harangláb is. Püspökszentlászló középkori magyar falu, mely évszázadokon át a pécsi püspök birtoka volt. A község klasszicizáló-barokk stílusú kastélyát Eszterházi Pál építtette 1797-ben. A falu eredeti állapotban megőrzött, több száz éves parasztházaival vált Baranya megye csiszolatlan ékkövévé. Egy nagyléptékű projekt keretében készül majd el a Busóház, - az UNESCO által magyar népszokásként ez idáig egyedüliként - Kiegészíteni - Bükkösd esetében a probléma ugyanaz, mint a bólyi kastélynál. A megye, bár jelentős kulturális örökség értékekkel rendelkezik, azoknak mint erőforrásoknak használata nem történik meg. Amíg csak kívülről lehet megtekinteni a jelentős örökséget, addig csak néhány perces tartózkodási időt igényelnek az érdeklődők részéről. Ellenben jelentős gazdaságfejlesztő erővel bírnak a hitelesen helyreállított örökség elemek, amelyek a nagyközönség számára is hozzáférhetőek. Magyarország ezen a területen messze elmarad a nemzetközi átlagtól. Kiegészíteni ékkövévé és utódja, Hettyei Sámuel alakította ki az arborétumot, melyet egyebek mellett 84 féle, a világ minden részéről származó különleges fa- és cserjefaj népesít be. Itt kell megemlíteni, hogy megújult és oktatóközponttal bővült a Pécsi Egyházmegye püspökszentlászlói arborétuma 2011-re az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával Igen Igen javítani a magyarországi horvátok (sokacok) népszokása Igen

7 7. oldal A Szigetvári vár az európai örökség cím azonban folyamatos látogathatósága nem biztosított Igen létrehozására irányuló kormányközi Szigetvár a Zselic dombos nyúlványain és a déli síkvidék találkozásánál, az Almás-patak mentén fekszik. A mai város környéke már a történelem előtti időkben is lakott hely volt. A küzdelmes történelmi múlt több sajátos emlékét őrzi a város. A vár a Szulejmán dzsámival történeti kiállításnak ad otthont. Az Ali pasa dzsámi átépítve a város főterének plébániatemploma, benne a híres, 1789-ben készült, Dorfmeister István kupolafreskójával. A Törökház, amely Magyarország egyetlen ilyen jellegű épületemléke, ugyancsak kiállításnak ad otthont. A Szigetvári vár az európai örökség cím létrehozására irányuló kormányközi kezdeményezés keretében megkapta az Európai Örökség Címet. Bár nem történeti települési terület de Sellye szerepeltetése indokolt az alábbi módon: valamint a Szigetvári vár történelmi emlékhely is egyben Igen Sellyén található Batthyány - Draskovich-kastély jelenleg iskolakollégium funkcióval van ellátva, amely néha egy-egy rendezvény (pl. esküvő) helyszínéül szolgál. A Batthyány Draskovich kastély történeti kertjével (amely egyben helyi jelentőségű természetvédelmi terület is) együtt művelődéstörténetileg hiteles helyreállításra és a nagyközönségnek való bemutatásra lenne érdemes. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Sellye Önkormányzata a mintegy 10 millió forint összköltségű pályázatához 2010-ben 8,36 millió forintos támogatást nyert el a kastélykert helyreállításához a KEOP /09 Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása c. pályázat első fordulójának keretében az előkészítésre. A második fordulóban 164 millió forintot pályáz meg az Önkormányzat, 100%-os támogatási intenzitású pályázaton. A kastély és park nemcsak értékei, de az értékeket létrehozó családok (Batthyány-Strattmann Erzsébetetet vette el feleségül Draskovich Károly) révén is méltó a helyreállításra és bemutatásra, mindamellett, hogy a turizmusba való bekapcsolódás, különösen a megyében található más örökség elemekkel együtt programcsomagba szervezve gazdaságfejlesztési szempontból is fontos Igen

8 A lelőhelyen előkerült jelenségek korszak szerinti megoszlása a következő: - Őskori jelenséget tartalmaz 856 lelőhely - Római kori jelenséget tartalmaz 688 lelőhely - Népvándorlás kori jelenséget tartalmaz 154 lelőhely - Középkori jelenséget tartalmaz 798 lelőhely - Újkori jelenséget tartalmaz 289 lelőhely 8. oldal Műemlék: 1089 Régészeti lelőhely:1586 Nyilvántartott régészeti lelőhely:1352 Védett régészeti lelőhely:234 Őskori jelenséget tartalmaz:642 Római kori jelenséget tartalmaz:491 Népvándorlás kori jelenséget tartalmaz:118 Középkori jelenséget tartalmaz:672 Újkori jelenséget tartalmaz: Igen Mohács Város Önkormányzata Baranya megye kiemelt turisztikai terméktípusai az alábbi kategóriákba sorolhatók: A térség további gazdasági fejlődésének lehetőségét az ipari parkok, illetve Mohács logisztikai központtá válása biztosíthatja, ezt elősegíti az M6-M60 gyorsforgalmi út közelsége. A beiratkozott olvasókra vonatkozó idősort vizsgálva megállapítható, hogy számuk az utóbbi években kis mértékben nőtt. Siklósi Vár, Baranya megyei kulturális intézményeinek (könyvtárak és muzeális intézmények stb.) programjai, örökségvédelmi szempontból is jelentős kulturális épületei Az M6-M60 gyorsforgalmi út közelsége jelentősen elősegítheti Mohács logisztikai központtá válását, amennyiben a város 2x2 sávos gyorsforgalmi úttal bekötésre kerülne az autópályához, illetve kiépül a határkikötő mellé tervezett közforgalmi kikötő is. A könyvtári szolgáltatások korszerűsítésével jelentősen megnőtt a távhasználatok száma és külön kiemelendő a 14 év alatti olvasók számának jelentős növekedése. A megyei és városi könyvtári feladatokat ellátó Csorba Győző Könyvtár statisztikai adatai azt igazolják, hogy az intézmény magas színvonalú munkája eredményes. A megyei és városi könyvtári feladatokat ellátó Csorba Győző Könyvtár statisztikai adatai azt igazolják, hogy az intézmény magas színvonalú munkája eredményes. A könyvtárhasználatra vonatkozó adatok között Forrás: OSAP - Könyvtári statisztika Igen Igen Igen Baranya megyében országosan egyedülálló kezdeményezés a Tudásközpont Könyvtárbusz szolgáltatása, amely a megye minden településére, mozgókönyvtárként könyveket, audiovizuális dokumentumokat juttat el hetente többszöri alkalommal. 28 településén főként romák lakta Igen Az, hogy az általános elszegényedés ellenére a kultúra különböző szegmensei elérhetővé váljanak, amelyet ez a szolgáltatás céljául tűzött ki, országosan és nemzetközi szinten is kiemelkedő és sikeres kezdeményezés. A sikeres program folytatása érdekében és a megyei könyvtár eredményes uniós forrású pályázatának köszönhetően 2014-ben újabb korszerű és minőségi könyvtárbuszos könyvtári szolgáltatás juthatnak el további 25, főként 1000 fő alatti kistelepülésre Igen A muzeális intézmények adatai azt mutatják, hogy nőtt az igény a tárlatvezetések, egyéb múzeumi programok, rendezvények iránt. A Baranya megyei könyvtárak és muzeális intézmények illetve fenntartóik nagy számban készítettek sikeres fejlesztési projekteket, amelynek keretében IKT rendszerüket, szolgáltatásaikat és programsorozataikat modernizálták. A megye oktatási intézményeivel hosszú távú együttműködési megállapodásokat alakítottak ki. Egyenlő esélyű hozzáférés támogatása érdekében ingyenes képzéseket indítottak és szegénységben élő társadalmi csoportokat vontak be programjaikba, ezzel a lakosságot minőségi közszolgáltatásokhoz juttatták Igen

9 A muzeális intézmények adatai azt mutatják, hogy nőtt az igény a tárlatvezetések, egyéb múzeumi programok, rendezvények iránt. 9. oldal Az uniós fejlesztések révén a Baranya megyei Mohácson új múzeum átadására kerülhetett sor 2012-ben Nem A dokumentum ennyire nem részletező. Az fő közötti településeken valamivel jobb a helyzet, e községekben már találhatók közművelődési intézmények amelyek részben kiszolgálják a lakosság kultúraigényét (művelődési-, vagy faluház, könyvtár). és könyvtárak, Nem Formai jellegű észrevétel, tartalmi jelentősége nincs. könyvtári szolgáltató hely). A kistelepülések esetében elmondható, hogy mára a könyvtári és közművelődési feladatellátás zömében egy települési intézmény keretei között valósul meg. Mindkettő ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. Fontos, hogy ezen könyvtárak és közművelődési intézmények a közösség igényeihez igazodva szervezzék meg és fejlesszék szolgáltatási és programjaikat Nem Nem a helyzetértékelésre vonatkozó megállapítás, hanem egy jövőre vonatkozó javaslat, mely a javaslattevő fázis feladata lesz. Bár ez a látogatószám az országos mezőnyben szolgáltatások revíziójának, átstrukturálásának, valamint a jónak mondható, az a tény, hogy a szolgáltatásokhoz tartozó látogatószám csaknem felére eset vissza 6 év alatt, felveti a kulturális kínálathoz kapcsolódó Nem A megállapítás érthető és helytálló, részletesebben kifejteni nem szükséges. PTE Szociológiai Tanszék A Zsolnay Negyedben kap helyet a Pécsi Tudományegyetem több kara, mint a Művészeti Kar és újonnan alakult tanszéke is, az országosan egyedülálló Bóbita Bábszínház A Zsolnay Negyedben kap helyet a PTE Művészeti Kara valamint Bölcsészettudományi Karának több tanszéke és az országosan egyedülálló Bóbita Bábszínház Igen Kiemelten fontos szerepe van a megyében a pécsi központú, de megyei feladatot ellátó kulturális, tudományos intézményeknek: Baranya Megyei Levéltár, Baranya megyei múzeumok, hiszen a kiállítások, múzeumok, tudományos konferenciák a megye jelentős idegenforgalmi vonzerői. Kultúra és turizmus rész is beszúrása Igen Magyar Nemzeti Levéltár - Baranya Megyei Levéltára, Baranya megyei múzeumok, és a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, hiszen a kiállítások, múzeumok, tudományos konferenciák, a nemzetközi és hazai országos programok a megye jelentős idegenforgalmi vonzerői. Kiegészítés- A kulturális értékek és örökség megismerése iránt folyamatosan növekszik az igény. Ennek következtében a kulturális gyűjtemények (könyvtári és múzeumi) attrakciók keretében történő kreatív bemutatásával lehetőség nyílhat a kulturális turizmus erősítésére, a településen eltöltött vendégéjszakák növelésére Igen Nem Jövőre vonatkozó javaslat, amely a programozási, javaslattevő fázis feladata lesz. Új elemekkel gazdagított, de a helyi kultúrát is Kiegészítés - Rockmaraton, Pécsváradi Leányvásár. Jelzem bemutató összművészeti fesztiválok az továbbá, hogy az önálló megyei közművelődési intézmény Ördögkatlan Fesztivál, Fishing in Orfű, megszűnése óta már nem rendezik meg a Mediterrán Ősz Mediterrán Ősz, Pécsi Országos Színház programsorozatot. Találkozó, gasztronómiai fesztiválok, például a Medvehagyma vagy Gőzgombóc Fesztivál, Csirkepaprikás-főző Fesztivál Igen

10 Mohács Város Önkormányzata Az M6-os autópálya folytatásával egy új, gyorsforgalmi úti határátkelőhely megnyitása várható Ivándárdánál, így a határátkelő pontok (Beremend, Udvar) továbbra is a megye keleti részén koncentrálódnak, a nyugati területek nehéz átjárhatóságát illetően változás nem történik. Keleten a Duna jelent korlátot, szintén jelentős befolyásoló tényező a dunai átkelések hiánya. A gyenge keleti irányú kapcsolatokat a működő rév- és kompátkelő helyek nem képesek oldani, hálózati jelentősége mindössze a mohácsi átkelőnek van. Kedvezőtlenek a megyének az ország nyugati és északnyugati területeivel való kapcsolatai is, a meglévő úthálózat ezt csak bonyolultan biztosítja. 10. oldal Kiegészíteni: A gyenge kelet irányú kapcsolatok megoldására a mohácsi Duna-híd megépítése szükséges Igen Magyar Közút Nonprofit Zrt. Főúti fejlesztés is csak egyetlen esetben valósult meg: az 58 sz. út M60 autópálya Pécs Déli csomópontjáig (ill. Pécs-Pogány repülőtérig) történő négynyomúsítása. Mohács Város Önkormányzata 57 sz. Mohács Pécs főút Javaslat - a Duna híd megépítése 2x2 sávos gyorsforgalmi úton keresztüli autópálya bekötéssel Mohács Város Önkormányzata KTI Dél-dunántúli Közlekedésszervező Iroda MÁV Zrt. MÁV Zrt. A gépjárműforgalom a megyeszékhely környékén az 5617, 5618, 5801, 5831 és 6604 j., Komló térségében a 6541, 6542 és 6543 j., Mohácsnál az 5121 és 5606 j. utakon koncentrálódik. Kiegészíteni az 56. sz. főút átépítése megtörtént Igen Kiegészíteni: Mohács szigeti oldalon a gépjárműforgalom az 5107 sz. úton koncentrálódik Nem Jövőre vonatkozó javaslat, amely a programozási, javaslattevő fázis feladata lesz Igen A vonalon Pestig közlekedő személy- gyors- és Kérem törölni, mivel a menetrendszerűség az utóbbi időben Nem Következő pont szerint módosítva. IC vonatok egyre nehezebben biztosítanak országosan is kiemelkedő a Pécsi Igazgatóság területén megfelelő elérést a megye-főváros relációjában, a pálya állapotának romlásával az elérési idő folyamatosan nő, a késések mindennaposak A vonalon Pestig közlekedő személy- gyors- és Javítandó, gyakori késés Igen IC vonatok egyre nehezebben biztosítanak megfelelő elérést a megye-főváros relációjában, a pálya állapotának romlásával az elérési idő folyamatosan nő, a késések mindennaposak Az infrastruktúrafejlesztés eredményeképp Pécs-Mohács Bátaszék-Szekszárd-Rétszilas kör-ic nem Igen lehetőség nyílna a körirányú közlekedési reális, hálózati elemek hiányoznak a meglévő szakaszok struktúra bevezetésére Budapest Sárbogárd paraméterei erre a feladatra nem alkalmasak, az utazási igény Pincehely Dombóvár Sásd Szentlőrinc nagyságrendje ezt nem indokolja. Nagyobb szerepe lenne az Pécs Villány Mohács Bátaszék Alföld kapcsolat újraéledése a megye szempontjából Szekszárd Nagydorog Sárbogárd Budapest nyomvonalon, de a megye közvetve egy Pécs Szeged vasúti összekötetéssel is gazdagodhatna.

11 KTI Dél-dunántúli Közlekedésszervező Iroda 11. oldal A megye vasúti mellékvonalai közül a 65-ös Javítás a megye országos vasúti vonatali közül a 65-ös Igen (Villány-Mohács) és 61-es (Szentlőrinc-Sellye) mellékvonal hálózati szerepet tölt be. MÁV Zrt. MÁV Zrt. MÁV Zrt. Az egyéb vasúti pályák 47 Dombóvár Komló 62 Barcs Villány 64 Pécs Bátaszék Az egyéb vasúti pályák 47 Dombóvár Komló 62 Barcs Villány 64 Pécs Bátaszék Az egyéb vasúti pályák 47 Dombóvár Komló 62 Barcs Villány 64 Pécs Bátaszék Helyes neve Gordisa-Komló Igen Helyes neve Középrigóc-Villány Igen A hivatkozott rendelet már nem beszél Pécs-Bátaszék vonalról csak Pécs-Pécsvárad vonalról Igen KTI Dél-dunántúli A 2008-as menetrendváltástól a Dél-Dunántúl Törölni, kétszer szerepel a bekezdésben Igen Közlekedésszervező Iroda KTI Dél-dunántúli ( délkör vonatok) közlekednek rajta. Ezek a Jelezni kell, hogy a délkör vonatok már nem közlekednek így Igen Közlekedésszervező Iroda vonatok látják el a helyi forgalmat is. MÁV Zrt. 64-es sz. Pécs Bátaszék vasútvonal Javítandó Pécs-Pécsvárad vonalra Igen Belügyminisztérium - Területi, Építésügyi és Örökségvédelmi Államtitkárság Országos kerékpárút törzshálózat elemei: Javasoljuk az ezen útvonalak által érintett települések OTrT 1/6 sz. melléklete szerinti felsorolását Igen Mohács Város Önkormányzata Mohács Város Önkormányzata MÁV Zrt. KTI Dél-dunántúli Közlekedésszervező Iroda de Horvátország uniós tagsága esetén rövid időn belül elveszítheti feladatát beolvadhat a közforgalmú kikötőbe Ennél rosszabb helyzetben csak a Sellyei és Szigetvári kistérség települései vannak, ahonnan az autópálya átadása bár jelentős javulást hozott, továbbra is 3 órán túli utazás szükséges. Javítandó- Horvátország uniós tagságával a határkikötő nem veszti el funkcióját, mivel Horvátország rövid időn belül nem lesz a schengeni övezet része nyarától közös magyarhorvát határellenőrzés lép érvénybe, melyhez idővel Szerbia is csatlakozhat. Kiegészíteni Mohács szigeti része is rossz helyzetben van, melyen a Duna-híd megépítése jelentősen javítana. A közforgalmú személyvonat forgalomban A vasút elővárosi szerepéhez erős kapcsolatként még a Sellye egyértelműen a 40/60-as vasútvonal forgalma a (Szentlőrincen át) viszonylatot is bele kell fogalmazni meghatározó, a megyeszékhellyel elővárosi jellegű vasúti kapcsolata tulajdonképpen csak Szentlőrincnek van Helyi közforgalmú közlekedést a Pannon Volán Zrt. Baranya megye három városában bonyolít le: Komlón, Mohácson és Szigetváron. Pécs Megyei Jogú Város közforgalmú közlekedésének feladatait a TükeBusz Zrt látja el Igen Nem Jövőre vonatkozó javaslat, amely a progrmozási, javaslattevő fázis feladata lesz Igen Kiegészíteni Siklós Városban is van helyi közösségi közlekedés Igen Vízellátás cím változtatása: Ivó és ipari vízellátás Igen

12 A megyében a vízellátás az elmúlt évtizedekben kormányprogram eredményeként, a szükséges állami támogatás biztosításával kiépült. Ezen belül a közműves vízellátás helyzete az elmúlt években is jelentősen javult. A megye összes települése (301) ellátott vezetékes vízzel. A meglévő vízművek kiépítettsége, azok kapacitása általában megfelelőnek mondható. 12. oldal Javítandó teljes fejezet szöveg a az alábbiak szerint: A megyében az ivóvízellátás az elmúlt évtizedekben kormányprogram eredményeként, az indokolt állami támogatás biztosításával kiépült. Ezen belül a közműves ivóvízellátás helyzete az elmúlt években is jelentősen javult. A megye összes települése (301) rendelkezik közüzemi ivóvíz ellátással. A meglévő vízművek kiépítettsége, azok kapacitása általában megfelelőnek mondható. A 2010-es statisztikai adatok szerint 145 település ivóvízellátása már teljes körűnek tekinthető (98% feletti), 8 településen a közüzemi ivóvízellátásba bekapcsolt lakások aránya 60-75% közötti, azonban vannak még olyan települések, ahol a közüzemi ivóvízellátó rendszerbe kapcsolt lakások aránya nem éri el a 60 %-os értéket (Cserdi 51,7 %, Nemeske 45,9%). A lakossági ivóvízfogyasztás terén csökkenő tendencia Igen Vidéfejlesztési Minisztérium A hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet foglalja össze, melynek 6. sz. melléklete településenként mutatja be a határérték feletti ivóvíz minőségi paramétereket februártól nem hatályos Igen A szolgáltatók részben saját vízbeszerzéssel a víziközmű rendszerek rekonstrukciós igénye már középtávon Igen biztosítják a vízellátást, részben a saját jelentős feladat elé állítja a víziközmű-üzemeltetőket és az vízbázisról táplált kistérségi hálózattal, részben ellátásért felelősöket, ezért legalább említés szintjén fontosnak a nagy regionális hálózatról vételezett vízzel tartom, hogy utaljanak arra, ez problémának minősül és látják el a településeket. A legnagyobb foglalkozni kell vele a as időszakban vízbeszerzéssel a DRV Zrt rendelkezik. Kútcsoportja Mohács és Bár térségében üzemel, ahonnan nagy regionális hálózattal szállítja az általa közvetlenül ellátott 30 településhez az ivóvizet, illetve továbbszolgáltatásra átadva a vele társvízműveknek, Tettye Forrásház Zrt, Mohács Víz Kft, Komlóvíz Kft számára a víz átadásával. 7 önálló szolgáltató üzemeltet saját vízbeszerzést és csak az adott település ellátását szolgálja. A többi szolgáltató 2, vagy több település ellátását biztosítja részben közvetlenül a saját vízbázisáról, részben a saját vízbázisáról táplált kistérségi regionális hálózattal szállított vízzel. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Részben állami, részben Uniós finanszírozással év végéig 41 települési vízmű és 11 távlati vízbázis esetében került sor méretezett védőterületek és védőidomok hatósági kijelölésére, valamint a vízbázisok biztonságban tartásához szükséges intézkedések egyedi meghatározására. A helyes számok 100 helyett 72, 41 helyett 27 és 11 helyett Igen

13 A megye azon településein, ahol továbbra sem megoldott a szakszerű szennyvízelvezetés- és tisztítás, a hagyományos módon, elvileg zárt gyűjtőkben gyűjtve és szippantó kocsival a települési folyékony hulladék (a továbbiakban: TFH) fogadásra alkalmas szennyvíztisztító 13. oldal javítandó: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre Igen Mohács Város Önkormányzata A megyében országos jelentőségű 50 MW feletti erőmű Pécsen üzemel. Napenergia hasznosítás lehetősége Az aktív szolár potenciált tekintve 2010-ben Baranyában A passzív szolár potenciál az országos átlagnál magasabb, jellemzően kwh/m2. Az országos és megyei rendezési tervben szerepel egy Mohácson létesítendő 50MW feletti villamos energiát előállító erőmű létesítése. Javítani 2010-re Igen Kiegészíteni - Ez indokolttá teszi a napelemek széles körű, magán, önkormányzati és vállalti felhasználásának kiterjesztését. Barna mezős beruházásként a földre szerelhető 500 kwp-t nem meghaladó napelem-parkok létrehozása egyben megoldás a rekultivációra, az ipari ingatlanok hosszú távú funkciójának kialakítására A HMKE (háztartási méretű kis erőművek) 50 kwp-ig önkormányzati, vállalati és lakossági energiatermelési mód, mely széles körű elterjedését Baranya megye villamos energia hálózata lehetővé tesz. A háztartások és az intézmények fűtését a napelemek által megtermelt villamos árammal biztosítani lehet elektromos fűtőpanelek által, amely kiépítése és üzemeltetése olcsóbb egy napkollektoros rendszerénél. (Ezzel egyidejűleg a PTE Műszaki Kar hallgatói számára kutatási lehetőséget kell biztosítani a napelemek teljesítményének fokozása érdekében.) Nem A helyzetértékelési részbe nem illeszthető be, mivel csak terv Igen Biokom Kft. Biokom Kft. Biokom Kft. A továbbra is vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékból a hulladékkezelő központokban mechanikai-biológia osztályozó, kezelőmű segítségével kerül elválasztásra a magas fűtőértékű, papírt, műanyagot, textilt, stb. tartalmazó, energetikailag még hasznosítható ún. könnyű frakció, amelyet nem új égetőműben, hanem a térségben évek óta működő... törölni javasolt Igen...Beremendi Cementgyárban lehet a szénnel való együttégetéssel, a tüzelőanyagként felhasznált szén egy részének kiváltása, helyettesítése érdekében energetikailag hasznosítani. Mecsek-Dráva Rekultivációs Program keretében Helyben rekultivációval valósult meg (64 db), ebből 1 ütemű rekultivációval (58 db), ebből Baranyában 42 db 2 ütemű rekultivációval (6 db), ebből Baranyában 3 db törölni javasolt, helyette cementgyárakban (Beremend, Királyegyháza) Igen Javítani szükséges, 63-ra Igen

14 Biokom Kft. Mecsek-Dráva Rekultivációs Program keretében Helyben rekultivációval valósult meg (64 db), ebből 1 ütemű rekultivációval (58 db), ebből Baranyában 42 db 2 ütemű rekultivációval (6 db), ebből Baranyában 3 db Egészségügy A megyében megvalósult és folyamatban lévő jelentősebb oktatási, művelődési infrastruktúrát érintő fejlesztések: 14. oldal Javítani szükséges, 5db-ra Igen A tervezet A megye településeinek intézményfelszereltsége fejezet Egészségügy című alfejezetének vonatkozásában tekintettel arra, hogy a lakosság jó egészsége a fenntartható gazdasági növekedés záloga, javaslom kiegészíteni a koncepciót a lakosság egészségi állapotát bemutató helyzetértékelésekkel (például epidemiológiai adatok ismertetése), amelyek vonatkozásában javaslom a megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel történő kapcsolatfelvételt. Javaslom továbbá, hogy a fejezetrészben kerüljenek bemutatásra a már elkészült és megvalósítás alatt álló egészségtervek és egyéb prevenciós tevékenységek és a prevenciós tevékenységet végző szolgáltatók (például a védőnők). a vidékfejlesztés (UMVP III. tengely) keretében közel 70 településen megvalósult, illetve megvalósuló IKSZT (Integrált közösségi és Szolgáltató Tér) projektekhez kapcsolódó információk pótlását Igen Igen Ritter Betty Az Egyház szerepe. Egyházak -ra javítás Igen Táblázatban: Könyvtár (ebből ahol nincs ellátó intézmény: 8) Igen A versenysport támogatása mellett, nagyon fontos feladat a tömegsport és szabadidősport támogatása, ahol infrastrukturális hiányok is tetten érhetők. A mozgás szerepének erősítése a lakosság életmódjában hosszú távon pozitív hatást fejthet ki az egészségi állapotra. Az elmúlt időszakban ezen a területen is történtek fejlesztések, melyek közül kiemelkedő a Kozármislenyben megvalósult sportkomplexum (sportcsarnok, műfüves pályák), illetve uszodafejlesztések Bólyban és Mohácson. Javaslom továbbá e részben felsorolni, hogy hol működik tanuszoda a megyében és hol van vízi sportolásra alkalmas vízfelület. Érdemes kiemelni a jelentősebb sportágakat a megyében, sportági szövetségeket, olimpiai sportágakat, utánpótlás-nevelés ágazatait (például kajak-kenu Pécs-Orfű). Szintén szükséges kiemelni az olimpikonok és paralimpikonok sikereit. Javaslom a Baranya Megyei Önkormányzat testnevelésiés sportkoncepciójának meghivatkozását Igen Belügyminisztérium - Területi, Építésügyi és Örökségvédelmi Államtitkárság A megye térszerkezetének meghatározó elemei: Felsorolás kibővítés: ezen elemek közé tartozik a területhasználat, az egyes terület felhasználási kategóriák egymáshoz viszonyított aránya és területi elhelyezkedése is Igen

15 15. oldal Az Országgyűlés és a Kormány által javasolom felvenni és a releváns megyei vonatkozásokkal jóváhagyott és az egyéb ágazati fejlesztési kiegészíteni a közötti időszakra az Országgyűlés stratégiáknak a megyére érvényes vonatkozásai által elfogadott (96/2009. (XII. 9.) OGY határozat), harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programot, valamint annak mellékleteit képező A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiáját (1. melléklet) és a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III t is. A Program intézkedései közül többet megfontolásra javasolok a megyei területfejlesztési koncepció (és későbbiekben a program) kialakítása során Igen 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell az alábbi öt célt: 1.Foglalkoztatás - Biztosítani kell, hogy a évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot... kerüljön feltüntetésre a időszakra vonatkozó 6 átfogó kulturális célkitűzés: 1. Az egész életen át tartó tanulást támogató kulturális szolgáltatások fejlesztése 2. A társadalmi hátrányok átörökítését csökkentő, a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatások fejlesztése, közösségfejlesztés (9. cél) 3. Területi egyenlőtlenség felszámolása érdekében a kulturális szolgáltatások fejlesztése, a kulturális javakhoz és értékekhez való hozzáférés javítása, ennek részeként a digitalizálás támogatása (9. cél) 4. Az innováció és a kreatív ipar, valamint az azt megalapozó készségek és kompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás (1-2. cél) 5. A kulturális örökség megőrzése, a gazdasági és társadalmi erőforrás fenntartható fejlesztése, értékeinek kibontakoztatása, nagyközönség számára való hozzáférhetővé tétele érdekében. (2. és 6. cél) 6. A fenti célkitűzések megvalósítását támogató infrastrukturális fejlesztések Igen Belügyminisztérium - Területi, Építésügyi és Örökségvédelmi Államtitkárság A magyar területfejlesztési politika elképzelései 1.1. Egészségiparra épülő turizmus (alprogramok közül: az egészségturizmushoz kapcsolódó minőségi, komplex turisztikai kínálatfejlesztés) Javasoljuk az itt bemutatott dokumentumok mellett az új OFTK tervezetét, valamint az egyes ágazati koncepciókat és programokat is bemutatni, az azokkal való összhangot megvizsgálni amely hangsúlyosan jeleníti meg a gazdag és színes kulturális örökséget is, amellyel a megye rendelkezik, azonban annak társadalmi és gazdasági potenciálja még kiaknázatlan) Nem Csak elfogadott anyagok beépítésére van lehetőség Nem Az ÚSZT egyes célterületeire vonatkozó részek módosítására jelen anyag keretében nincs lehetőség. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 4. Az éghajlatváltozás veszélyét erősítő A szélsőséges időjárási viszonyok miatt szükség van a vízkárok tevékenységek visszaszorítása és felkészülés az elleni biztonság növelésére éghajlatváltozásra - A mező- és erdőgazdaságban fel kell készülni a változó klimatikus körülményekre. - Hatékonyabb öntözéses rendszerek kialakítására kell törekedni, valamint növelni kell hazánk területén a vízvisszatartást, a vízmegtartó képességet. - A települési (városi) zöldfelületek növelésével, zöldfelületi rendszerek kialakításával javítani szükséges a települések mikroklimatikus adottságait Nem A Nemzeti Fenntartható Fejlődési stratégia egyes célterületeire vonatkozó részek módosítására jelen anyag keretében nincs lehetőség.

16 6. Biztosítani kell a bányászati tájrendezések folytatását a környezeti, természeti viszonyokhoz illeszkedő újrahasznosítási célok megvalósítása mellett. 16. oldal Javasolt kiegészíteni pl: zöldgazdaság, ipari ökoszisztéma, fenntartható fogyasztás Nem A Nemzeti Fenntartható Fejlődési stratégia egyes célterületeire vonatkozó részek módosítására jelen anyag keretében nincs lehetőség. A Somogy Megyei Önkormányzat Gazdasági Programja ( ) említés szintjén tér ki az oktatási tématerület vonatkozásában megtett, a megyehatáron túlmutató és baranyai vonatkozású kapcsolatokra, mely érinti a Pécsi Ghandi Gimnázium, valamint a mánfai Collegium Martineum működési típusú támogatását, segítve a megyében élő cigány fiatalok továbbtanulását, évben megszűnt Igen Összefoglalva a Baranya megyével határos Pécsi Horvát Színház fejlesztését is feltüntetni (nemzetiségi megyék fejlesztési koncepcióiban foglaltakról kulturális élet fejlesztése) elmondható, hogy a közös gondolkodás megkezdődött. A közötti Európai Uniós fejlesztési programidőszak várható eszközrendszere ismeretében ugyanakkor indokolt ennek erősítése úgy lokálisan kistérségi/járási szintű együttműködések keretében, mint a nagyobb térségi összefüggések tekintetében is. A megyehatároktól független, program szintű együttgondolkodás a területfejlesztési források hatékonyabb megszerzésének és felhasználásának eszköze lehet Igen Belügyminisztérium - Területi, Építésügyi és Örökségvédelmi Államtitkárság Az OTrT és a területrendezési terv(ek) megyét érintő vonatkozásai... A fejezetben elvégzett elemzést a BMTrT települési térségére is javasolt kiterjeszteni Belügyminisztérium - Területi, Építésügyi és Örökségvédelmi Államtitkárság...Baranya megye hatályos területrendezési Nem egyértelmű, hogy mely megállapítást melyik dokumentum terve {A Baranya Megyei Önkormányzat tartalmazza javasoljuk ezek egyértelművé tételét valamint annak Közgyűlésének 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelete bemutatását, hogy ez egyes dokumentumok és azokon belüli módosítva: 14/2012. (VI. 1.) sz. rendelettel} az tervi elemek hogyan épülnek egymásra. Kérjük a megyei Országos Területrendezési Tervről (OTrT) övezetek vizsgálatakor a rendelettel elfogadott BMTrT és a szóló 2003-ban elfogadott XXVI. törvény határozattal elfogadott övezetek külön választását. figyelembevételével készült. Belügyminisztérium - Területi, Építésügyi és Örökségvédelmi Államtitkárság Közúti közlekedés cím Kérjük a közlekedési infrastruktúra hálózat elemeinél az OTrt és a BMTrt szöveges mellékletei szerinti elnevezés használatát

17 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Fejlesztéspolitikai Főosztály 17. oldal Kerékpáros közlekedés Javasolt összevonni a 209.oldalon lévő kerékpáros közlekedés szövegrésszel Az országos kerékpárút törzshálózat elemei közül eltérően szerepel az OTrT-ben és a megyei tervben: - Dunántúli határmente kerékpárút (OTrT) és Dráva menti kerékpárút (megyei terv) megnevezése - A megyei tervben Dél-Dunántúl kerékpárútként a 6. sz. főút mentén kijelölt vonal az OTrT-ben Külső-somogyi kerékpárút néven Pécstől Újpetre-Siklós irányban húzódik, csak a Bonyhád-Pécs szakasz azonos. - Az OTrT Belső-somogyi kerékpárút néven Fonyód Kaposvár Abaliget Pécs irányban országos vonalat jelöl ki, ez a megyei tervben nem szerepel. Magyar Közút Nonprofit Zrt. A közlekedési hálózatok és létesítményeik módosításának tervjavaslata - M6 autópálya AZ M6-os autópálya építési idejét előre kell hozni összhangban a horvát oldal kiépítésével Magyar Közút Nonprofit Zrt. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Magyar Közút Nonprofit Zrt. A közlekedési hálózatok és létesítményeik módosításának tervjavaslata - Az M sz. főút és Pellérd közötti szakasza 2016-ig várható megvalósítással, a további szakasz 2027 után tervezett. Főutak sz. főút: Szekszárd Pécs Barcs irányban a jelenlegi nyomvonalán marad. Az országos főúthálózat-fejlesztési terv a Pécsvárad-Pécs és Pécs-Szentlőrinc szakaszon 2 x 2 sávra bővítést irányoz elő. Szentlőrinc és Szigetvár elkerülését az OTrT tartalmazza. Szigetváron a város a vasúti menti nyomvonal megvalósítását javasolja. M60 meghosszabbítás 2016-ig nem csak a Pécs-Pellérdi szakaszt kell kiépíteni hanem a kikötést a 6-os főútra is Ezen nyomvonalon a kialakítást a Város akadályozta meg korábban és helyeztette át a nyomvonalat a várostól É-ra. A főút teljes hosszaban történő rehabilitációját szükséges szerepeltetni 4 nyomúsítással, a lehető legrövidebb időn belül. Mivel az M60 ezen szakasza 2027 utáni megépítéssel szerepel, a jelenlegi nyomvonalon a bővítés szükséges. : Az M60 (Kozármisleny) és M9 (Dombóvár) ütemben javasolt Magyarszék,Oroszló és Sásd elkerülő útjának közötti 2 x 2 sávos kiemelt főút, a megyei kiépítése mely része lehet a későbbiekben tervezett 2*2 sávos tervben szereplő M65 gyorsforgalmi út helyett, főútnak a Baranya megyei szakaszon azonos nyomvonalon. A 66. sz. főút új nyomvonalon, kiemelt főútként való megvalósulása után a meglevő főút térségi jelentőségű mellékúttá minősül át. A Sásd-Kaposvár szakaszt a kiemelt főút megvalósítása után is főút kategóriával célszerű megtartani az OTRT szerint Nem Mivel ez a kész országos és megyei tervek kivonata, így újabb fejlesztési javaslatok ide nem emelhetőek be.

18 Belügyminisztérium - Területi, Építésügyi és Örökségvédelmi Államtitkárság Térségi jelentőségű mellékutak: A meglevő és megtartandó térségi jelentőségű mellékutakon (5608, 5701, 5707, 5708, 5711, 5808, 5814, 6534, 6541, 6542, 6543, 6601, 6604, 6607) kívül a megyei terv 2 irányban jelöl ki új térségi hálózati jelentőségű összekötő utat, ezek megtartása indokolt: 18. oldal Javasolt összhangba hozni a BMTrt 1.2. mellékletével Magyar Közút Nonprofit Zrt. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pécsvárad és Mohács között, az jelű összekötő út helyett, attól nyugatra Maráza- Erdősmárok-Székelyszabar irányban, az 56109, és jelű bekötő utak zsákjellegének megszüntetésével. A megye további szükséges mellékúthálózat fejlesztései, a zsáktelepülések megszüntetését biztosító, településközi összeköttetések: - felsorolás- Az jelű út helyett új, hálózati jelentőségű összekötő út kiépítése nem indokolt A felsoroltak megvalósításának nincs realitása. Célszerű a listát szűkíteni a hálózati szempontból fontos elemekre Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kerékpáros közlekedés Az egyik legnagyobb probléma az üzemeletetés, Koncepció tegyen javaslatot ennek hosszú távú kezelésére Javasolt összevonni a 205-ös oldalon megjelenő kerékpáros közlekedés szövegrésszel Mohács Város Önkormányzata Vízi közlekedés A Duna (VII. sz. európai folyosó) hajózási feltételeinek javításával a vízi közlekedés jelentőségének növekedése várható, ezzel együtt a mohácsi kikötő forgalma is nő, fejlesztése szükséges. A Dráván elsősorban turisztikai célú hajózás fejlesztése várható. Drávaszabolcs kikötője Horvátország csatlakozásáig schengeni határkikötő. A kompkapcsolatok közül a Dunán a Dunaszekcső-Dunafalva közötti összeköttetés megmarad, Mohácsnál a tervezett híd megvalósítása után megszűnik. A közforgalmú kikötő fejlesztésénél a hozzá kapcsolódó logisztikai központ létesítése nagyban hozzájárul a vízi közlekedés fellendítéséhez. A határ mentiség erősítése érdekében javasoljuk a Dunán Magyarország és Horvátország közötti gyorsjárású vízibuszok közlekedtetését Nem Egyenlőre nem szűkítjük a felsorolást, ez egy későbbi fázis feladata Nem Későbbi, programozási időszak feladata. Baranya Megyei Önkormányzat ábra: Kiváló termőhelyi adottságú módosítás kifejezés elhagyása javasolt valamennyi övezeti szántóterületek övezete Forrás: Baranya Megye ábránál Területrendezési Terv módosítása (2011.) Mindeközben törekedni kell a nagyüzemi Kiegészíteni: szántóföldi művelés nagy, összefüggő tábláin a Mezsgyék, fasorok felújítása és újak telepítésére során mozaikosság kialakítására, meglévő mezsgyék, törekedni kell a tájidegen inváziós fajok visszaszorítására, fasorok megőrzésére, újak telepítésére, melyek továbbá az ökológiai viszonyoknak megfelelő, őshonos fajok a tájkép kedvező alakítása mellett, a termőföld alkalmazására. védelmét is szolgálják, valamint ökológiai szempontból változatossá teszik a területet.

19 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 12. Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe Az övezet célja a vízfolyások és állóvizek szennyezéssel szembeni védelmének biztosítása nem csak a felszíni vizek közvetlen védelme, hanem a teljes vízgyűjtőterületre érvényes területhasznosítási szabályok illetve korlátozások megfogalmazásával. Az OTrT alapján az övezet a Duna megyei szakaszához kapcsolódóan került kijelölésre. Az övezet a települések közigazgatási határai mentén került lehatárolásra. 19. oldal Ilyen formában ezt nem célszerű szerepeltetni, mivel annak idején a kijelölésnek kizárólag a dunai ivóvíz kivétel volt az oka. Ilyen vízkivétel évtizedek óta nincs Nem A hatályos terv kivonata, így módosítására nincs lehetőség. Belügyminisztérium - Területi, Építésügyi és Örökségvédelmi Államtitkárság 19. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület Az OTRT erre nézve nem nyújt iránymutatást, mivel ilyen típusú övezeteket nem határoz meg, de lehetőséget ad egyedileg meghatározott övezetként ilyen területek meghatározására. Általános környezetvédelem évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól - 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről Hulladékgazdálkodás évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Natura2000: - 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről - 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról - 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről - 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól Törölni javasolt, mivel az OTrT a megyék számára nem ad lehetőséget egyedileg meghatározott övezetek létrehozására Kiegészíteni: közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényt, tekintettel arra, hogy a tervezetben jelzett, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény január 1-jén hatályát vesztette Kiegészíteni: 14/2010. (V.11) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről Kiegészítendő: - a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet - a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet - a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet - a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet - a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet - a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet - vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet - a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól Igen Igen Igen Igen

20 MÁV Zrt. MÁV ésvolán állomások kitelepítése a belvárosból A megye hatályban lévő ágazati tervei, programjai A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúságfejlesztési Koncepciója (2005) 20. oldal Mérlegelés tárgyát kellene, hogy képezze ideális földrajzi elhelyezkedése miatt fontosnak tartom a megyei környezetvédelmi program szerepeltetését. Megjegyzem, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény kötelező környezeti tervként (átfogó, területi környezeti terv) szabályozza a megyei környezetvédelmi programot (48/B. és 48/D. ). a Baranya Megyei Önkormányzat már nem hatályos ifjúságfejlesztési koncepciója (2005.) szerepel az anyagban. Helyette a jelenleg is hatályos Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója , valamint az ehhez tartozó Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve dokumentumokat javaslom meghivatkozni; ezen anyagok összegzését javaslom megjelentetni a koncepcióban Nem Komló város kész dokumentációjából készült, így nem változtatható meg Igen Igen Kormányrendeletek: - 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról Kiegészítés - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletet Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet Igen A Baranya Megyei Önkormányzat munkája jelzem, hogy ifjúságszakmai terület témakörben nem történt során az alább felsorolt szervezetekkel vette fel egyeztetés a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a Baranya a kapcsolatot részben írásban, részben Ifjúságáért Nonprofit Kft.-vel, amely ellátja a Baranya Megyei személyes találkozások útján: Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának ifjúsági feladatait, kidolgozza és koordinálja az önkormányzatok ifjúsági stratégiáit és azok cselekvési terveit. Javaslom a társaság bevonása a tervezés következő fázisaiba és a programok készítésébe, mind szakmai tapasztalatai, mind pedig az egész megyére kiterjedő szakmai, módszertani tevékenysége miatt Nem Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott Partnerségi terv alapján készült munkarész. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Közútkezelő Kht. Javítani, Magyar Közút NZrt. Baranya Megyei Igazgatósága Igen MÁV Zrt. lista. MÁV Zrt.... Kiegészíteni KTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Közlekedésszervező Irodája A területfejlesztés eszköz- és intézmény javaslom, hogy kerüljenek ismertetésre az egészséget, rendszerének elemzése egészségügyet érintő fejlesztések, hazai, valamint uniós támogatással megvalósuló illetve megvalósulás alatt álló projektek Igen 2.3 Igen

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

4. számú melléklet. Véleményező szerv

4. számú melléklet. Véleményező szerv 4. számú melléklet Ssz. Véleményező szerv Vélemény Vélemény érkezett-e beérkezésének 2014.02.04- dátuma ig (I/N) 1 Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség I 2014.02.06

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Program

Baranya Megyei Területfejlesztési Program Baranya Megyei Területfejlesztési Program 2014. június 10. Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Baranya Megyei Terüle.ejlesztési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Dél-Magyarországon vonattal

Dél-Magyarországon vonattal Dél-Magyarországon vonattal a határközi kapcsolatok tekintetében is Háry Márk elnökségi tag, Magyar Közlekedési Klub Környezet-és Természetvédelmi Szervezetek 22. Országos Találkozója Kiskunhalas, 2012.

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

Súlypontváltás a városfejlesztés világában

Súlypontváltás a városfejlesztés világában Súlypontváltás a városfejlesztés világában dr. Szaló Péter helyettes államtitkár 2014. május. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között Lipcsei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail)

A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail) A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail) Go Green (IPA CBC) nyitókonferencia Pámer Zoltán DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2013. március 9. A projekt általános bemutatása Az egykori vasfüggöny vonalán (Iron

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztály Budapest, 2012. július 13. TARTALOM Könyvtár és Innováció Kulturális fejlesztések

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARAYA MEGYE TERÜLETREDEZÉS TERVE AZ EGYEZTETÉS ELJÁRÁS SORÁ ÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEK ÉS TERVEZŐ VÁLASZOK 2011. OVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás a Siófok - Villány

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony

Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1628/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A turizmusfejlesztés dokumentumainak felülvizsgálata ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben