M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása"

Átírás

1 UTIBER Kft.

2 M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG NYOMVONALA, FŐBB MŰSZAKI JEILEMZŐI: AZ ÉPÍTÉS VÁRHATÓ ÜTEMEZÉSE A MÓDOSULÁSOK ÁTNÉZETI TÉRKÉPI KIVÁGATAI FELÜLVIZSGÁLATOK, KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK VÍZÉPÍTÉS Csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása, vízépítési létesítmények Ellenőrző vizsgálatok, monitoring ÉLŐVILÁG, TÁJ KHT-ban és az engedélyben foglaltak szerint Az engedélyezési tervfázis alapján Ellenőrző vizsgálatok, monitoring FORGALMI VIZSGÁLAT LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM Jogszabályi előírások Vizsgálati módszer A Környezeti Hatástanulmány számított eredményei Jelen felülvizsgálathoz kapcsolódó levegő emissziós számítások Levegőimmissziós számítások Hatásterület Összefoglalás Ellenőrző vizsgálatok, monitoring Mellékletek ZAJVÉDELEM Vizsgálati módszer, tervezési alapadatok A számított zajterhelés Zajcsökkentési intézkedés Hatásterület Összefoglalás Ellenőrző vizsgálatok, monitoring Zajvédelmi mellékletek HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A jelenlegi állapot bemutatása Vizsgálat a távlati állapotra vonatkozóan HAVÁRIA MELLÉKLETEK... 70

3 2 M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák 1 Bevezetés országhatár) közötti szakasz Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az UNITEF-FŐMTERV-UTIBER-UVATERV Konzorcium készíti az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz engedélyezési és kiviteli terveit. A tervezési szakasz felosztása a Konzorciumi Tagok között az alábbi: UVATERV Zrt km sz. között (Körmend) FŐMTERV Zrt km sz. között (Magyarnádalja Csákánydoroszló) UNITEF 83 Zrt km sz. között (Csákánydoroszló-Vasszentmihály) UTIBER Kft km sz. között (Vasszentmihály-Szentgotthárd/Rábafüzes) A tervezési megbízás alapján a Tervező feladata az engedélyezési tervek elkészítése, illetve szükség szerint a környezetvédelmi engedély módosítása. Az M8 tárgyi szakasza ütemezetten fog megvalósulni. Az I. ütemű kiépítés során az egyik félpálya (jobb pálya) épül meg, és 2x1 sávos autóútként fog üzemelni. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség én 14/ /2012. iktatószámon környezetvédelmi engedélyt adott ki a 2x2 forgalmi sávos autópálya kiépítésére a KE-B1m-A2m-A3m nyomvonal változatra. A hatásvizsgálati eljárás alátámasztó anyagát (KHT) a Mott MacDonald Magyarország Kft. készítette ben (a továbbiakban Alapdokumentáció). A környezetvédelmi engedély, illetve az Alapdokumentáció módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé: Az engedélyezett 2x2 sáv helyett ütemezett keresztmetszeti kiépítés (ld. fent) Szelvényezés változása; emiatt megváltozott műtárgy, csomópont, pihenő szelvényszámok Műtárgyak kialakításának, szelvényének változása, elmaradó műtárgyak Ütemezett kiépítés miatt szükségessé vált új forgalmi vizsgálat és az I. ütemű autóúti üzemre (110 km/h) vonatkozó zaj- és levegőterhelés vizsgálata. 2 Nyomvonalváltozat ismertetése a tervezett módosítások megjelölésével 2.1 A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jeilemzői: Az engedélyezett nyomvonal hossza: 28912,2 m M8 gyorsforgalmi út tervezési osztálya és tervezési sebessége: Tervezési sebesség: Vt = 130 km/ó Tervezési osztály: K.I.A. Keresztmetszeti kialakítás: I. ütemben 2x1 sáv helyenként előzési sávos szakaszokkal, majd II. ütemben 2x2 sáv Koronaszélesség: I. ütemben 15, illetve 18 m, majd II. ütemben 26,60 m

4

5

6

7 6 Helyszínrajzi és magassági vonalvezetés: Az engedélyezett nyomvonal (KE-B1m-A2m-A3m) vízszintes vonalvezetése érdemben nem változik az engedélyezési tervben, a hossz-szelvény az alábbi helyeken, a következőképpen módosul: A km sz. közötti szakaszon az előzménytervben 2,7-6,7 m magas töltés szerepelt a km (engedélyezési terv nyomvonala szerint km) szelvényben tervezett alsó átvezetésű vadátjáró (felüljáró műtárgy) miatt. A jelenlegi engedélyezési tervfázisban az M8 tervezett nyomvonala terepközeli mintegy 1,7-4,5 méteres töltésen halad, és felső átvezetésű vadátjáró (aluljáró műtárgy) lett betervezve a km szelvénybe. A km sz. közötti szakaszon az előzménytervben a Vasszentmihályi-völgyhíd után a dombtetőn - mely a teljes tervezési szakasz legmagasabb pontja - magas töltésben vezetett az út, majd a 8 sz. főúti csomópont elé egy kapaszkodó sávos szakaszon érkezett a pálya. A csomópont után a terepet követve került kialakításra a hossz-szelvény, 2-3 m magas töltésben. A 8 sz. főút korrekciója az M8 fölött vezetett át. A jelenlegi módosított - kialakításban a Vasszentmihályi-völgyhíd egy nagy sugarú lekerekítésben került kialakításra, a dombtetőt bevágásban keresztezve. Ezt követően kapaszkodó sávos szakasz nélkül halad az út, a meglévő 8 sz. főutat és korrekcióját nagy töltésben keresztezi felüljáróval. A Szentgotthárdi elkerülő út továbbra sem része a beruházásnak. Az elvágott területek megközelítését a keresztező és párhuzamos földutak biztosítják, melyek nyomvonala az engedélyezési tervben kerül kidolgozásra. Csomópontok: Környezetvédelmi engedély szerint Nyomvonalszakasz Út száma, jele Km szelvény körny. engedély szerint Km szelvény eng. tervben Engedélyezési tervben tervezett Módosulás oka Körmend elkerülő 86. sz. főúton I. ütemű kiépítés Körmend jelű úton eng.tervi elkerülő szelvényezés B1m jelű úton eng.tervi szelvényezés A2m 8. sz. főúton csomóponti kialakítás A3m Szentgotthárdi eng. tervi elkerülő úton szelvényezés Csomópont Körmend-keleti csomópont Körmend-nyugati csomópont Csákánydoroszlói csomópont Vasszentmihályi csomópont Szentgotthárdi csomópont

8 7 Műtárgyak: Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény K Felüljáró a körpálya felett - - I. ütemben nem épül ki K Felüljáró a 86. sz. főút felett - - I. ütemben nem épül ki K Felüljáró a körpálya felett I. ütemben nem épül ki sz. főút korrekciója Felüljáró a 86. sz. főút korrekciója km szelvényben a Szemcseaz I. ütem szerinti eng. tervi K Felüljáró a Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal felett K Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és vadátjáró felett K Felüljáró a j. út felett K Felüljáró a Felsőberkipatak felett Megyefői árok felett Felüljáró a Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal felett Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és vadátjáró felett kialakítás - eng. tervi szelvényezés Felüljáró a j. út felett eng. tervi szelvényezés Felüljáró a Felsőberkipatak eng. tervi felett szelvényezés B1m Aluljáró a 8707 j. út alatt Aluljáró a 8707 j. út alatt eng. tervi szelvényezés B1m-I66530 Felüljáró a vízfolyás felett - felüljáró helyett 1,6 m-es csőáteresz a km szelvényben egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés B1m Aluljáró a 8707 j. út alatt Aluljáró a 8708 j. út alatt eng. tervi B1m Felüljáró burkolt út felett Felüljáró burkolt út felett (Vasút u.) B1m Felüljáró Csencsi-patak Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett és vadátjáró felett, szelvényezés eng. tervi szelvényezés eng. tervi szelvényezés 295,4 méteres híd B1m Felüljáró ártér felett - elmaradó műtárgy VIZIG egyeztetés szerint B1m Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett, 70 méteres híd eng. tervi szelvényezés B1m Felüljáró ártér felett elmaradó műtárgy VIZIG egyeztetés szerint B1m Felüljáró vadátjáró felett Felüljáró vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés

9 8 Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény B1m Felüljáró j. út felett Felüljáró j. út felett eng. tervi szelvényezés B1m Aluljáró 7452 j. út alatt (Csákánydoroszlói Aluljáró 7452 j. út alatt (Csákánydoroszlói eng. tervi szelvényezés csomópont) csomópont) B1m Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró a j. út felett Felüljáró a j. út felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hosszszelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró Makkos-ér felett - felüljáró helyett 2*2 m-es csőáteresz a km szelvényben egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró Nagyerdeipatak felett Felüljáró Nagyerdeipatak felett eng. tervi szelvényezés A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m-I78250 Aluljáró földút alatt Aluljáró földút alatt eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró a Rátóti-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rátóti-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, földút átvezetése A2m Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy a patak mellett kerül átvezetésre A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró j. út és Vörös-patak felett (Vasszentmihályi völgyhíd) Felüljáró j. út és Vörös-patak felett (Vasszentmihályi völgyhíd), 574 m-es völgyhíd eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hosszszelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel

10 9 Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény A2m Aluljáró a 8. sz. főút alatt Felüljáró a 8. sz. főút felett (Vasszentmihályi eng. tervi szelvényezés csp.) A2m Aluljáró a 7453 j. út alatt Aluljáró j. út alatt eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró a Kőhídi-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Kőhídi-patak és vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró a Rönöki-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rönöki-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, a földút átvezetése A3m Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy a patak mellett kerül átvezetésre A3m Aluljáró a burkolt út alatt Aluljáró a burkolt út alatt eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró Hegyi-árok felett Felüljáró Hegyi-árok felett A3m Felüljáró vízfolyás felett - 2 m átmérőjű csőáteresz a km szelvényben A3m A3m A3m Aluljáró a Szentgotthárdi elkerülő út alatt (Szentgotthárdi csomópont) Felüljáró Rábafüzesipatak és földút felett Aluljáró a 7459 j. út és kerékpárút alatt Aluljáró a Szentgotthárdi elkerülő út alatt (Szentgotthárdi csomópont) Felüljáró Rábafüzesipatak felett, földút átvezetés nincs Aluljáró j. út alatt eng. tervi szelvényezés csomópont kialakítása * eng. tervi szelvényezés eng. tervi szelvényezés, a területek megközelítése megoldható eng. tervi szelvényezés eng. tervi kialakítás Felüljáró kerékpárút felett * Megjegyzés: A Szentgotthárdi csomópont ágainak kialakítása miatt a koronaszélesség a vízfolyás szelvényében túl hosszú műtárgyat eredményezett volna. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve a vízfolyás keresztezése 2 m nyílású csőáteresszel biztosítható.

11 10 Pihenőhelyek: Környezetvédelmi engedély szerint Nyomvonalszakasz Pihenő neve, jellege A2m Gasztonyi pihenő - egyszerű A3m Rábafüzesi pihenő - komplex Engedélyezési tervben tervezett Km szelvény eng. tervben Km szelvény körny. engedély szerint Módosulás oka eng.tervi szelvényezés eng.tervi szelvényezés 2.2 Az építés várható ütemezése NIF Zrt. tájékoztatása alapján a II. ütem kiépítésére nincs Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hozott döntés. Az építési ütemezés valószínűsíthető időtávja a következő: 2x1 sávos I. ütemű kiépítés: x2 sávos végleges kiépítés: 2035 után. 2.3 A módosulások átnézeti térképi kivágatai Az E sz. átnézeti helyszínrajzok tartalmazzák a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal engedélyezési tervben továbbtervezett változatának átnézeti térképét. A 2.1 fejezet részletesen és jól összevethetően, táblázatos formában tárgyalja a környezetvédelmi engedélyben (tehát az Alapdokumentációban) és az engedélyezési tervben szereplő létesítményeket. Az Alapdokumentáció szerinti szelvényezés az A1m nyomvonal szerint haladt; azonban a környezetvédelmi engedélyben az A1m szakasszal alternatív B1m szakasz kapott továbbtervezésre engedélyt, ezért az A1m szakasznál rövidebb B1m szakaszt követően az A2m és A3m szakaszokon - a korábbi szelvényezéshez képest kb. 1,2 km-es szelvénymódosulás történt, mert az engedélyezési tervben a szelvényezés összefüggő, folyamatos. Fentiek alapján a tervezett létesítmények tényleges helyszíne: a keresztező utak, keresztezett vízfolyások elhelyezkedése miatt nem változott, csak a részletesebb műszaki kidolgozottságnak köszönhetően pontosodott (a szelvénymódosulás átlagosan 100 méteren belüli). A K és B1m vonalszakaszon ez a műtárgy szelvényszámokon is jól követhető. Az A2m és A3m változattól a pontosítás mértékén túl a fent hivatkozott kb. 1,2 km-rel is módosult a szelvényszám. Ezért az olyan tervezett létesítmények esetében, ahol a módosulás okaként csak az eng. tervi szelvényezés szerepel, a tervezett létesítmény ugyanott helyezkedik el, ahol az Alapdokumentációban szerepelt. Ebből kifolyólag az Alapdokumentáció átnézeti térképe alapján megkülönböztetve nem ábrázolható, mert átfedésben lenne azzal. A megváltozott csomóponti geometria, valamint az elmaradó és nem csak szelvényszám szerint, hanem tényleges helyét tekintve is megváltozott műtárgyak esetében a mellékelt átnézeti helyszínrajzi kivágatokon piros jelöléssel és felirattal jelenítettük meg az Alapdokumentáció szerinti tartalmat az alábbiak szerint. A 9.1. sz. mellékleten: a Körmend-keleti csomóponti geometria. A jelen tervezés során a tervezési szakasz kezdetén figyelembe vettük a NyD-KTVF 265-1/9/213/I. számon a 8. sz. főút Veszprém-Körmend ( km sz.) közötti út II/2 szakasz Szemenye Körmend ( km sz.) közötti szakasz korszerűsítésének, bővítésének környezetvédelmi engedélye szerinti nyomvonalat is. A továbbtervezés során a II. ütemű kiépítés esetén ehhez az engedéllyel rendelkező nyomvonalhoz fog csatlakozni az M8 gyorsforgalmi út.

12 11 Az I. ütemű kiépítés megvalósíthatósága miatt a körforgalmi csomópontot és a 86 sz. főút korrekcióját kismértékben el kellett húzni, hogy a vasutat keresztező magas töltésen haladó csomóponti ágakat le lehessen vezetni a terepszintre. A 9.2. sz. mellékleten: a Körmend-nyugati csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény B1m- I66530 B1m B1m A 9.3. sz. mellékleten: Felüljáró a vízfolyás felett Műtárgy szelvénye - Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény felüljáró helyett 1,6 m-es csőáteresz a km szelvényben Felüljáró ártér felett - elmaradó műtárgy Felüljáró ártér felett Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény A2m A2m A2m Felüljáró Makkos-ér felett Felüljáró vadátjáró felett Műtárgy szelvénye - elmaradó műtárgy Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény felüljáró helyett 2*2 m-es csőáteresz a km szelvényben Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy Módosulás oka egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés VIZIG egyeztetés szerint VIZIG egyeztetés szerint Módosulás oka egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel a Rátóti patak mellett kerül átvezetésre A 9.4. sz. mellékleten: a Vasszentmihályi csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény A2m A3m Felüljáró vadátjáró felett Műtárgy szelvénye Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy Módosulás oka hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel Rönöki patak mellett kerül átvezetésre

13 12 A 9.5. sz. mellékleten: a Szentgotthárdi csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély Engedélyezési tervben tervezett szerint Műtárgy Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka jele keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény A3m- eng. tervi békaátjáró békaátjáró szelvényezés A3m- eng. tervi békaátjáró szelvényezés csomópont békaátjáró A3m- Felüljáró vízfolyás kialakítása * felett és békaátjáró csomópont m átmérőjű csőáteresz kialakítása * 3 Felülvizsgálatok, környezetvédelmi létesítményeket érintő módosítások 3.1 Vízépítés Csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása, vízépítési létesítmények A keresztezett vízfolyások, szükséges átereszek, hidak a következők: Km szelvény KHT szerint - Km szelvény eng. terv szerint 86 sz. főút KE ,96 Vízfolyás megnevezése Szemcse-Megyefői árok Szemcse-Megyefői árok Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) - - 6,6 Tervezett műtárgy eng. tervben 1 nyílású híd 7,2m nyílásméret az ároktengelyre merőlegesen 3 nyílású híd, ~55m-es ferde nyílásméret KE ,25 R-1 árok 2,0 2,0 m KE ,25 B-1 árok 2,0 2,0 m KE ,0 út talpárok 1,6 1,6 m KE ,33 Felsőberki-patak 4,4 1 nyílású híd, 8,9m-es nyílásméret KE ,8 közút talpárok 2,0 1,6 m KE ,0 közúti talpárok 2,0 1,6 m B1m ,2 P9-1-0 j. árok 2,0 1,6 m

14 13 Km szelvény KHT szerint Km szelvény eng. terv szerint Vízfolyás megnevezése Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) Tervezett műtárgy eng. tervben B1m ,25 P9-0-0 j. árok 5,0 1,6 m B1m P-1-2 j. árok 2,0 2,0 m B1m Nádaljai övárok 2,0 295,4 m hosszú híd B1m Csencsi-patak 10,0 295,4 m hosszú híd B1m Pinka-patak 26,0 71,7 m hosszú híd B1m Névtelen vízfolyás Tervezett levezető meder 2,0 2,0 m B1m Lápos-ér 5,0 29,6 m hosszú híd A2m - Névtelen vízfolyás 1,6 - (mederkorrekció) , j. út menti árkok közúti híd Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Makkos-ér 2,0x2,0 2,0x2,0 m Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m ,24 Nagyerdei-patak 5,0 híd Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Névtelen vízfolyás 1,6 1,6 m A2m ,42 Rátóti-patak 5,0 híd vadátjáróval A2m Névtelen vízfolyás 2,0 1,6 m A2m Vörös-patak völgyhíd völgyhíd A2m Névtelen vízfolyás 1,6 1,6 m A2m Vízmosás 2,0 2,0 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m útárok 1,6 m útárok 1,6 m A3m Névtelen vízfolyás 1,6 2,0 m (mederkorrekció) A3m Kőhídi-patak 8,0 8,0 m árok átvezetés 1,6 m A3m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m A3m Rönöki-patak 8,0 10,0 m útárok 1,6 m levezető mederbe 1,6 m A3m csatorna, útárok 2,0 1,6 m A3m csatorna 2,0 2,0 m útárok 1,6 m A3m csatorna, 2,0 1,6 m

15 14 Km szelvény KHT szerint Km szelvény eng. terv szerint Vízfolyás megnevezése Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) Tervezett műtárgy eng. tervben útárok A3m csatorna 2,0 2,0 m A3m csatorna, útárok 2,0 2,0 m A3m Hegyi-árok 5,0 3,0 m (cső) A3m (mederkorrekció) L-26-1 árok 2,0 2,0 m A3m nincs L-26 árok 5,0 mederkorrekció A3m Rábafüzesi-patak, mederkorrekció 6,0 6,0 m A3m (mederkorrekció) A3m (mederkorrekció) nincs Névtelen vízfolyás 2,0 Rábafüzesi patak mederkorrekciójába folyik /1 hrsz-ú árok 1,6 m Határ-árok 2,0 2,0 m A KHT a csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítását az alábbiak szerint határozta meg: A tervezett út burkolatáról lefolyó csapadékvíz befogadására és elvezetésére kétoldali nyílt talpárok szolgál. A rézsűhajlás kialakítása a töltés magasságától és a bevágás mélységétől függ. A vízelvezető árkok befogadói a keresztező vízfolyások és csatornák. A bevezetések előtt minden esetben tisztító műtárgyak elhelyezése javasolt. A tisztító műtárgyak általában hordalékfogók. A tervezéssel érintett szakaszon burkolt árok épül, ahol a mértékadó víz sebessége meghaladja a talajra megengedett határsebességet, a vízfolyásokba történő csatlakozás környezetében, valamint az ártéri szakaszokon. Vízzáróan burkolt árok kerül kialakításra a Körmendi vízbázis védőterületének keresztezésénél, és ahol egyéb indokok azt szükségessé teszik. Szikkasztásra előzetesen nem lesz szükség, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket mindenhol lehet közvetlenül vagy levezető medren keresztül közvetve befogadóba vezetni. Az engedélyezési tervben a csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása a következők szerint pontosodott: A befogadóba való becsatlakozás előtt a vízgyűjtő terület jellegétől (szántó, legelő, erdő), valamint az adott víztelenítési szakaszra eső gyorsforgalmi út felületének nagyságától függően szükség szerint hordalékfogó kerül elhelyezésre. A tervezési szakaszon szikkasztás nem történik, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket közvetve vagy közvetlenül mindenhol befogadóba vezetik. A tervezett víztelenítési szakaszok a következők: Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) Szemcse (86.sz.

16 15 Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Megyefői árok Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) út korrekció talpárka) Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Szemcse- Megyefői árok km , R-1 árok km , B-1 árok km , Felsőberki patak km , közút talpárok km , P9-1-0 j. árok km , P9-0-0 j. árok km , P-1-2 árok km Nádalja-övárok km , Csencsi-patak km , Pinka-patak km névtelen vízfolyás Tervezett km levezető meder Lápos-ér km , névtelen vízfolyás j. út menti km ,98 árkok névtelen vízfolyás Makkos-ér km névtelen vízfolyás Nagyerdei-patak km , névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás Rátóti-patak km , névtelen vízfolyás km Vörös-patak km névtelen km

17 16 Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) vízfolyás * - névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km Kőhídi-patak km névtelen vízfolyás km Rönöki-patak km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km Hegyi-árok km L-26-1 árok km L-26 árok km Rábafüzesi-patak km névtelen vízfolyás km Határ- árok km - * hrsz árok útárokba hrsz árok /2 hrsz árok útárok új levezető meder útárok /5 hrsz árok útárok /2 hrsz árok útárok Hegyi-árok hrsz árok útárok Rábafüzesi patak mederkorrekciója útárok kerékpárút árka /1 hrsz árok * Megjegyzés: Az újonnan bekerülő víztelenítési szakaszok nem voltak megfeleltethetők a korábbi, KHT-ban szereplő víztelenítési szakaszoknak. Tervezett mederkorrekciók a szakaszon a következők:

18 17 Vízfolyás Mederkorrekció hossza Levezető meder m ,3 Lápos-ér ~1 550 m Makkos-ér 152 m Vízmosás levezető meder 450 m Levezető meder 115 m Belterületi árok 210 m Meliorációs gyűjtőárok 340 m Rábafüzesi patak mederkorrekció ~1395 m A tervezett vízépítési megoldásokat a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal egyeztettük, melynek dokumentumait a 4. sz. Melléklet fejezet tartalmazza Ellenőrző vizsgálatok, monitoring A környezetvédelmi engedély a földtani közeg és felszín alatti vizek vizsgálatára az alábbiakat tartalmazza: II. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások Az engedélyezési tervek készítésére vonatkozó részletes előírások 11. Szikkasztó medencék létesítése esetén a környezetükben monitoring kutakat kell létesíteni, amelyekre vonatkozóan vízjogi létesítési, majd vízjogi üzemeltetési engedélyt a területileg illetékes felügyelőségtől meg kell kémi. Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások 5. A monitoring kutakban lévő talajvíz-, a szikkasztómedencék aljzatának, valamint a km szelvényében (vélhetően a km sz. térségében) lévő Natura 2000 területen a földtani közeg minőségét a közlekedési létesítmény átadása előtt (alapállapot) az alábbi komponensekre kell megvizsgálni: Talajvíz: ph, vezetőképesség, lebegőanyag-tartalom, összes só, szulfát, klorid, TPH, ólom, cink, kadmium, réz. Szikkasztómedencék talaja és a Natura 2000 területen a földtani közeg esetén: TPH, ólom, cink, kadmium, réz. 6. A monitoring kutak üzemeltetését a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni. 7. A csapadékvíz elvezetési, kezelési tevékenység nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (lv. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékeknél [vagy az annál bizonyítottan magasabb (Ab) háttérkoncentrációnál] kedvezőtlenebb koncentrációk kialakulását. A jelen felülvizsgálat alapján a korábbiak helyett a következő monitoring tevékenységet irányozzuk elő: A tervezési szakaszon szikkasztás nem történik, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket közvetve vagy közvetlenül mindenhol befogadóba vezetik. A Natura területet (Csencsi-patak, Pinka-patak) keresztező nyomvonal szakaszokon a pályáról összegyűjtött csapadékvíz befogadóba történő elvezetése burkolt árokrendszerben történik, szikkasztás nincsen.

19 18 Tehát a tervezett vízelvezetési megoldások alapján a szikkasztásra vonatkozó monitoring előírások nem relevánsak, nem szükségesek. 3.2 Élővilág, táj KHT-ban és az engedélyben foglaltak szerint A Környezeti Hatástanulmány vizsgálatainak eredményeképpen betervezett, a környezetvédelmi engedélyben rögzített ökológiai átjárók a következők voltak: Szakasz Km szelvény Megnevezés Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Tájátjáró Nagyvadátjáró km sz. Békaátjáró között: 5 db 50 m-enként Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Kis- és közepes termetű emlősök átjárója Nagyvadátjáró , , Békaátjáró Vadvédelmi kerítésre vonatkozó előírás az engedélyben foglaltak szerint: II. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások Az engedélyezési tervek készítésére vonatkozó részletes előírások 18. Az út teljes szakaszán 2,4 m magasságú vadvédelmi kerítést kell létesíteni. A KHT-ban a következő tájbaillesztési célú fasorok, takarófásítások szerepelnek javaslatként: 1. B1m Jobb (470m*10m) 2. B1m Bal (830m*10m) 3. A2m Jobb (410m*10m) 4. A3m Jobb+Bal (200m*10m) 5. A3m Jobb+Bal (100m*10m) 6. A3m Szentgotthárdi elkerülő körül 10m Szentgotthárdi csomópontig (300m 1 soros fasáv) 7. A3m Jobb+Bal (500m*8m) Az engedélyezési tervfázis alapján Vadátjárók, békaátjárók, védőkerítés Az I. ütemű kiépítés (2x1 sáv) engedélyezési tervének készítése során a környezetvédelmi engedélyben szereplő műtárgyakhoz képest a hossz-szelvényi változások miatt két vadátjáró ( és km sz.) műtárgy esetében az alsó vadátvezetés helyett felső átvezetésű műtárgy

20 19 létesíthető. Így a tervezési szakaszon összességében az önálló vadátjárók száma nem változott: 4 db felső átvezetésű vadátjáró műtárgy (aluljáró vadátjáró alatt) és 1 db alsó átvezetésű vadátjáró műtárgy (felüljáró vadátjáró felett) kerül kialakításra I. ütemű kiépítéssel. A tervezési szakaszon mindkét oldalon teljes hosszban 2,4 m magas védőkerítés épül. A pálya két oldala közti vadmozgás lehetőségét a kombinált vadátjárók (patak+vadátjáró) mellett az önálló vadátjáró műtárgyak biztosítják. A békaátjárók száma a környezetvédelmi engedélyben rögzítettek szerint változatlan marad, helyszínük a műszaki kialakíthatóság szerint a tervfázisnak megfelelően pontosításra került. A tervezett vadátjárók (kombinált és önálló), illetve békaátjárók a következők: Körny. engedély szerint Eng. tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény K Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és eng. tervi szelvényezés vadátjáró felett vadátjáró felett B1m Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett, eng. tervi szelvényezés 294 m-es híd B1m Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett Felüljáró a Pinka-patak és vadátjáró felett, eng. tervi szelvényezés 70 m-es híd B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m Felüljáró vadátjáró felett Felüljáró vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés B1m Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró a Rátóti-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rátóti-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, földút átvezetése A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hossz-szelvényi változás,

M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ

M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZ Adatgyűjtés, alapján M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ A UNITEF '83 MŰSZAKI TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31.

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Tartalom 1. Bevezetés 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. Esettanulmány bemutatása

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése Laufer Péter, Kovács Gergely, Balogh Zsuzsanna HEGYEN-VÖLGYÖN Konzorcium Tervezési területek EuroVelo6 (Rajka-Bp.+ Bp. déli agglomeráció) és Balatoni Bringakör

Részletesebben

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON. SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON. SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula KORLÁT FELADATA VÉDI A JÁRMŰVET ÉS A JÁRMŰBEN ÜLŐKET A PÁLYÁRÓL LETÉRÉSTŐL, ÜTKÖZÉSTŐL, ILLETVE AZ

Részletesebben

Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. M0 útgyűrű Múlt, jelen, jövő Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2014. Október 29. M0 - A kezdetek Az M0 útgyűrű gondolata Göd Dr. Vásárhelyi Boldizsár 1942 Szentendre Dunakeszi

Részletesebben

8. Külön szintű csomópontok

8. Külön szintű csomópontok SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 8. Külön szintű csomópontok Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014.

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Érd intézkedési tervek Összefoglaló 1. Közút 1.1 Érd zajterhelését befolyásoló

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

Berg Tamás KKK. KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról programsorozat Budapest, Makadám Klub 2011. március 08.

Berg Tamás KKK. KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról programsorozat Budapest, Makadám Klub 2011. március 08. Az országos gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programja c. munka és a terv szakmai-társadalmi egyeztetése KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról programsorozat Budapest,

Részletesebben

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma a környezeti zaj és rezgés ellen védelem

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november

VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november Tervezési alapadatok 676/1971 számú vízjogi engedély, vizikönyvi szám: I/614. mely a Ferenc tápcsatorna üzemeltetéséről szól Érvényben lévő jogszabályok,

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011. 01. MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011. 01. MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: KRISTÁLY KFT. FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011.

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló TARTALOMJEGYZÉK 1. A tevékenység lényegének ismertetése... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A tervezett beruházás célja... 3 1.3. A létesítmény alapadatai... 3 1.3.1. A tervezett beavatkozások... 3 1.3.2. Az

Részletesebben

AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI DUMA VIKTOR MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES 2005. MÁRCIUS A 10. sz. főút forgalmi adatai Forgalomnagyság a 10 sz. fő út 14+529-21+202 kmsz közötti

Részletesebben

1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Nemesgörzsöny a 8406. jelű Pápa- Kenyeri összekötő út mellett található. A település belterületéről indul a 84303. jelű állomási hozzájáró út. A község a térség

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

Meddig terhelhető Budapest?

Meddig terhelhető Budapest? Meddig terhelhető Budapest? Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése Vertetics Dávid Közlekedési Infrastruktúra Főosztály IX. Forgalomszabályozási konferencia Közúti Infrastruktúra-Környezetvédelem-Forgalomszabályozás?

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Tisztelt konferencia,

Tisztelt konferencia, Állattartó telepeknél fellépő zavaró szaghatások mértékadó, szabályozás orientált modellezése Készítették a Vidékfejlesztési Minisztérium részére a Levegőkörnyezeti Bt. Szakértői 2010. www.levegokornyezet.hu

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdekében, az 1990. évi

Részletesebben

A megküldött szakmai anyaggal kapcsolatban az alábbi észrevételeket, javaslatokat tesszük:

A megküldött szakmai anyaggal kapcsolatban az alábbi észrevételeket, javaslatokat tesszük: Virányi István Úr Állami főépítész Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Tárgy: Településrendezési konzultáció Iktatószám: KA/ 1118-1/2010. Ügyintéző: Kárpáti Zoltán Hivatkozási sz: 8-16/2010.

Részletesebben

Közérthető összefoglaló a 21-es út 4-sávosításáról (Kisterenye)

Közérthető összefoglaló a 21-es út 4-sávosításáról (Kisterenye) Közérthető összefoglaló a 21-es út 4-sávosításáról (Kisterenye) N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély Helyszínrajzi vonalvezetés N-IX. szakasz 41+500 48+100 km

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁRPILIS KÖZSÉG SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. Szakági alátámasztó munkarészek KÖZLEKEDÉS. Szekszárd, 2007.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁRPILIS KÖZSÉG SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. Szakági alátámasztó munkarészek KÖZLEKEDÉS. Szekszárd, 2007. SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szakági alátámasztó munkarészek KÖZLEKEDÉS Szekszárd, 2007. június SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 1. A település

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

1. A közlekedéstervezés, az úttervezés és a forgalomtechnika tárgyköre és a forgalomtechnikai eszköztár

1. A közlekedéstervezés, az úttervezés és a forgalomtechnika tárgyköre és a forgalomtechnikai eszköztár SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 1. A közlekedéstervezés, az úttervezés és a forgalomtechnika tárgyköre és a

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2015

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM)

Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM) Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM) A Képviselőtestület 2007. októberi ülésén döntött arról, hogy konzorciumi partnerként részt kíván venni az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Intézkedési Program. Eger kijelölt város levegőminőségének javítására

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Intézkedési Program. Eger kijelölt város levegőminőségének javítására Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Intézkedési Program Eger kijelölt város levegőminőségének javítására Felülvizsgálat Készítette: Levegőtisztaság- és Zajvédelmi

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12801-9/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia/ Orosvári Tamás Melléklet: 1 db Nagycenk, Unser Lagerhaus Agrárkereskedelmi

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ FIGYELEM! 1. Ez a nyomtatvány segédlet; azokat a fő témaköröket és kérdéseket tartalmazza, amelyekre vonatkozó információk alapvetően szükségesek a telephely/tevékenység megismeréséhez, illetve a kérelem

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Északi vasúti Duna-híd -Pilisvörösvár vasúti vonalszakasz felújítási munkálatai

Északi vasúti Duna-híd -Pilisvörösvár vasúti vonalszakasz felújítási munkálatai 1 Szerződés tárgya: A Északi vasúti Duna-híd (kiz.) - Pilisvörösvár (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, peronok, vasúti kis- és nagyműtárgyak, utak, P+R parkolók, peron és rámpalefedések építési munkáinak

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÉS HAZAI ÚTHÁLÓZAT

AZ EURÓPAI ÉS HAZAI ÚTHÁLÓZAT AZ EURÓPAI ÉS HAZAI ÚTHÁLÓZAT Az úthálózat kialakulása Az európai és a hazai úthálózat jelenlegi helyzete és fejlesztése A hazai úthálózat felépítése Az úthálózat-fejlesztés és a település rendezési tervek

Részletesebben

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve TÁJÉKOZTATÓ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

TT-1 08/0065/2006 É3-08-0386/2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/08-0102. Energia és Viziközmű tervező TE-T 18-0033 TV-T 18-0033

TT-1 08/0065/2006 É3-08-0386/2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/08-0102. Energia és Viziközmű tervező TE-T 18-0033 TV-T 18-0033 Jobaháza, M85. számú. gyorsforgalmi út nyomvonala által érintett terület Településszerkezeti és Szabályozási terv módosítás 2013. február Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-14 Felelős tervező: Tervezők:

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Wantuchné Dobi Ildikó OMSZ dobi.i@met.hu A klíma és energiatudatos városfejlesztés, mint a városi hősziget csökkentésének

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben