M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása"

Átírás

1 UTIBER Kft.

2 M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG NYOMVONALA, FŐBB MŰSZAKI JEILEMZŐI: AZ ÉPÍTÉS VÁRHATÓ ÜTEMEZÉSE A MÓDOSULÁSOK ÁTNÉZETI TÉRKÉPI KIVÁGATAI FELÜLVIZSGÁLATOK, KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK VÍZÉPÍTÉS Csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása, vízépítési létesítmények Ellenőrző vizsgálatok, monitoring ÉLŐVILÁG, TÁJ KHT-ban és az engedélyben foglaltak szerint Az engedélyezési tervfázis alapján Ellenőrző vizsgálatok, monitoring FORGALMI VIZSGÁLAT LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM Jogszabályi előírások Vizsgálati módszer A Környezeti Hatástanulmány számított eredményei Jelen felülvizsgálathoz kapcsolódó levegő emissziós számítások Levegőimmissziós számítások Hatásterület Összefoglalás Ellenőrző vizsgálatok, monitoring Mellékletek ZAJVÉDELEM Vizsgálati módszer, tervezési alapadatok A számított zajterhelés Zajcsökkentési intézkedés Hatásterület Összefoglalás Ellenőrző vizsgálatok, monitoring Zajvédelmi mellékletek HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A jelenlegi állapot bemutatása Vizsgálat a távlati állapotra vonatkozóan HAVÁRIA MELLÉKLETEK... 70

3 2 M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák 1 Bevezetés országhatár) közötti szakasz Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az UNITEF-FŐMTERV-UTIBER-UVATERV Konzorcium készíti az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz engedélyezési és kiviteli terveit. A tervezési szakasz felosztása a Konzorciumi Tagok között az alábbi: UVATERV Zrt km sz. között (Körmend) FŐMTERV Zrt km sz. között (Magyarnádalja Csákánydoroszló) UNITEF 83 Zrt km sz. között (Csákánydoroszló-Vasszentmihály) UTIBER Kft km sz. között (Vasszentmihály-Szentgotthárd/Rábafüzes) A tervezési megbízás alapján a Tervező feladata az engedélyezési tervek elkészítése, illetve szükség szerint a környezetvédelmi engedély módosítása. Az M8 tárgyi szakasza ütemezetten fog megvalósulni. Az I. ütemű kiépítés során az egyik félpálya (jobb pálya) épül meg, és 2x1 sávos autóútként fog üzemelni. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség én 14/ /2012. iktatószámon környezetvédelmi engedélyt adott ki a 2x2 forgalmi sávos autópálya kiépítésére a KE-B1m-A2m-A3m nyomvonal változatra. A hatásvizsgálati eljárás alátámasztó anyagát (KHT) a Mott MacDonald Magyarország Kft. készítette ben (a továbbiakban Alapdokumentáció). A környezetvédelmi engedély, illetve az Alapdokumentáció módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé: Az engedélyezett 2x2 sáv helyett ütemezett keresztmetszeti kiépítés (ld. fent) Szelvényezés változása; emiatt megváltozott műtárgy, csomópont, pihenő szelvényszámok Műtárgyak kialakításának, szelvényének változása, elmaradó műtárgyak Ütemezett kiépítés miatt szükségessé vált új forgalmi vizsgálat és az I. ütemű autóúti üzemre (110 km/h) vonatkozó zaj- és levegőterhelés vizsgálata. 2 Nyomvonalváltozat ismertetése a tervezett módosítások megjelölésével 2.1 A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jeilemzői: Az engedélyezett nyomvonal hossza: 28912,2 m M8 gyorsforgalmi út tervezési osztálya és tervezési sebessége: Tervezési sebesség: Vt = 130 km/ó Tervezési osztály: K.I.A. Keresztmetszeti kialakítás: I. ütemben 2x1 sáv helyenként előzési sávos szakaszokkal, majd II. ütemben 2x2 sáv Koronaszélesség: I. ütemben 15, illetve 18 m, majd II. ütemben 26,60 m

4

5

6

7 6 Helyszínrajzi és magassági vonalvezetés: Az engedélyezett nyomvonal (KE-B1m-A2m-A3m) vízszintes vonalvezetése érdemben nem változik az engedélyezési tervben, a hossz-szelvény az alábbi helyeken, a következőképpen módosul: A km sz. közötti szakaszon az előzménytervben 2,7-6,7 m magas töltés szerepelt a km (engedélyezési terv nyomvonala szerint km) szelvényben tervezett alsó átvezetésű vadátjáró (felüljáró műtárgy) miatt. A jelenlegi engedélyezési tervfázisban az M8 tervezett nyomvonala terepközeli mintegy 1,7-4,5 méteres töltésen halad, és felső átvezetésű vadátjáró (aluljáró műtárgy) lett betervezve a km szelvénybe. A km sz. közötti szakaszon az előzménytervben a Vasszentmihályi-völgyhíd után a dombtetőn - mely a teljes tervezési szakasz legmagasabb pontja - magas töltésben vezetett az út, majd a 8 sz. főúti csomópont elé egy kapaszkodó sávos szakaszon érkezett a pálya. A csomópont után a terepet követve került kialakításra a hossz-szelvény, 2-3 m magas töltésben. A 8 sz. főút korrekciója az M8 fölött vezetett át. A jelenlegi módosított - kialakításban a Vasszentmihályi-völgyhíd egy nagy sugarú lekerekítésben került kialakításra, a dombtetőt bevágásban keresztezve. Ezt követően kapaszkodó sávos szakasz nélkül halad az út, a meglévő 8 sz. főutat és korrekcióját nagy töltésben keresztezi felüljáróval. A Szentgotthárdi elkerülő út továbbra sem része a beruházásnak. Az elvágott területek megközelítését a keresztező és párhuzamos földutak biztosítják, melyek nyomvonala az engedélyezési tervben kerül kidolgozásra. Csomópontok: Környezetvédelmi engedély szerint Nyomvonalszakasz Út száma, jele Km szelvény körny. engedély szerint Km szelvény eng. tervben Engedélyezési tervben tervezett Módosulás oka Körmend elkerülő 86. sz. főúton I. ütemű kiépítés Körmend jelű úton eng.tervi elkerülő szelvényezés B1m jelű úton eng.tervi szelvényezés A2m 8. sz. főúton csomóponti kialakítás A3m Szentgotthárdi eng. tervi elkerülő úton szelvényezés Csomópont Körmend-keleti csomópont Körmend-nyugati csomópont Csákánydoroszlói csomópont Vasszentmihályi csomópont Szentgotthárdi csomópont

8 7 Műtárgyak: Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény K Felüljáró a körpálya felett - - I. ütemben nem épül ki K Felüljáró a 86. sz. főút felett - - I. ütemben nem épül ki K Felüljáró a körpálya felett I. ütemben nem épül ki sz. főút korrekciója Felüljáró a 86. sz. főút korrekciója km szelvényben a Szemcseaz I. ütem szerinti eng. tervi K Felüljáró a Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal felett K Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és vadátjáró felett K Felüljáró a j. út felett K Felüljáró a Felsőberkipatak felett Megyefői árok felett Felüljáró a Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal felett Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és vadátjáró felett kialakítás - eng. tervi szelvényezés Felüljáró a j. út felett eng. tervi szelvényezés Felüljáró a Felsőberkipatak eng. tervi felett szelvényezés B1m Aluljáró a 8707 j. út alatt Aluljáró a 8707 j. út alatt eng. tervi szelvényezés B1m-I66530 Felüljáró a vízfolyás felett - felüljáró helyett 1,6 m-es csőáteresz a km szelvényben egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés B1m Aluljáró a 8707 j. út alatt Aluljáró a 8708 j. út alatt eng. tervi B1m Felüljáró burkolt út felett Felüljáró burkolt út felett (Vasút u.) B1m Felüljáró Csencsi-patak Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett és vadátjáró felett, szelvényezés eng. tervi szelvényezés eng. tervi szelvényezés 295,4 méteres híd B1m Felüljáró ártér felett - elmaradó műtárgy VIZIG egyeztetés szerint B1m Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett, 70 méteres híd eng. tervi szelvényezés B1m Felüljáró ártér felett elmaradó műtárgy VIZIG egyeztetés szerint B1m Felüljáró vadátjáró felett Felüljáró vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés

9 8 Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény B1m Felüljáró j. út felett Felüljáró j. út felett eng. tervi szelvényezés B1m Aluljáró 7452 j. út alatt (Csákánydoroszlói Aluljáró 7452 j. út alatt (Csákánydoroszlói eng. tervi szelvényezés csomópont) csomópont) B1m Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró a j. út felett Felüljáró a j. út felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hosszszelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró Makkos-ér felett - felüljáró helyett 2*2 m-es csőáteresz a km szelvényben egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró Nagyerdeipatak felett Felüljáró Nagyerdeipatak felett eng. tervi szelvényezés A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m-I78250 Aluljáró földút alatt Aluljáró földút alatt eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró a Rátóti-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rátóti-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, földút átvezetése A2m Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy a patak mellett kerül átvezetésre A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró j. út és Vörös-patak felett (Vasszentmihályi völgyhíd) Felüljáró j. út és Vörös-patak felett (Vasszentmihályi völgyhíd), 574 m-es völgyhíd eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hosszszelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel

10 9 Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény A2m Aluljáró a 8. sz. főút alatt Felüljáró a 8. sz. főút felett (Vasszentmihályi eng. tervi szelvényezés csp.) A2m Aluljáró a 7453 j. út alatt Aluljáró j. út alatt eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró a Kőhídi-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Kőhídi-patak és vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró a Rönöki-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rönöki-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, a földút átvezetése A3m Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy a patak mellett kerül átvezetésre A3m Aluljáró a burkolt út alatt Aluljáró a burkolt út alatt eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró Hegyi-árok felett Felüljáró Hegyi-árok felett A3m Felüljáró vízfolyás felett - 2 m átmérőjű csőáteresz a km szelvényben A3m A3m A3m Aluljáró a Szentgotthárdi elkerülő út alatt (Szentgotthárdi csomópont) Felüljáró Rábafüzesipatak és földút felett Aluljáró a 7459 j. út és kerékpárút alatt Aluljáró a Szentgotthárdi elkerülő út alatt (Szentgotthárdi csomópont) Felüljáró Rábafüzesipatak felett, földút átvezetés nincs Aluljáró j. út alatt eng. tervi szelvényezés csomópont kialakítása * eng. tervi szelvényezés eng. tervi szelvényezés, a területek megközelítése megoldható eng. tervi szelvényezés eng. tervi kialakítás Felüljáró kerékpárút felett * Megjegyzés: A Szentgotthárdi csomópont ágainak kialakítása miatt a koronaszélesség a vízfolyás szelvényében túl hosszú műtárgyat eredményezett volna. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve a vízfolyás keresztezése 2 m nyílású csőáteresszel biztosítható.

11 10 Pihenőhelyek: Környezetvédelmi engedély szerint Nyomvonalszakasz Pihenő neve, jellege A2m Gasztonyi pihenő - egyszerű A3m Rábafüzesi pihenő - komplex Engedélyezési tervben tervezett Km szelvény eng. tervben Km szelvény körny. engedély szerint Módosulás oka eng.tervi szelvényezés eng.tervi szelvényezés 2.2 Az építés várható ütemezése NIF Zrt. tájékoztatása alapján a II. ütem kiépítésére nincs Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hozott döntés. Az építési ütemezés valószínűsíthető időtávja a következő: 2x1 sávos I. ütemű kiépítés: x2 sávos végleges kiépítés: 2035 után. 2.3 A módosulások átnézeti térképi kivágatai Az E sz. átnézeti helyszínrajzok tartalmazzák a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal engedélyezési tervben továbbtervezett változatának átnézeti térképét. A 2.1 fejezet részletesen és jól összevethetően, táblázatos formában tárgyalja a környezetvédelmi engedélyben (tehát az Alapdokumentációban) és az engedélyezési tervben szereplő létesítményeket. Az Alapdokumentáció szerinti szelvényezés az A1m nyomvonal szerint haladt; azonban a környezetvédelmi engedélyben az A1m szakasszal alternatív B1m szakasz kapott továbbtervezésre engedélyt, ezért az A1m szakasznál rövidebb B1m szakaszt követően az A2m és A3m szakaszokon - a korábbi szelvényezéshez képest kb. 1,2 km-es szelvénymódosulás történt, mert az engedélyezési tervben a szelvényezés összefüggő, folyamatos. Fentiek alapján a tervezett létesítmények tényleges helyszíne: a keresztező utak, keresztezett vízfolyások elhelyezkedése miatt nem változott, csak a részletesebb műszaki kidolgozottságnak köszönhetően pontosodott (a szelvénymódosulás átlagosan 100 méteren belüli). A K és B1m vonalszakaszon ez a műtárgy szelvényszámokon is jól követhető. Az A2m és A3m változattól a pontosítás mértékén túl a fent hivatkozott kb. 1,2 km-rel is módosult a szelvényszám. Ezért az olyan tervezett létesítmények esetében, ahol a módosulás okaként csak az eng. tervi szelvényezés szerepel, a tervezett létesítmény ugyanott helyezkedik el, ahol az Alapdokumentációban szerepelt. Ebből kifolyólag az Alapdokumentáció átnézeti térképe alapján megkülönböztetve nem ábrázolható, mert átfedésben lenne azzal. A megváltozott csomóponti geometria, valamint az elmaradó és nem csak szelvényszám szerint, hanem tényleges helyét tekintve is megváltozott műtárgyak esetében a mellékelt átnézeti helyszínrajzi kivágatokon piros jelöléssel és felirattal jelenítettük meg az Alapdokumentáció szerinti tartalmat az alábbiak szerint. A 9.1. sz. mellékleten: a Körmend-keleti csomóponti geometria. A jelen tervezés során a tervezési szakasz kezdetén figyelembe vettük a NyD-KTVF 265-1/9/213/I. számon a 8. sz. főút Veszprém-Körmend ( km sz.) közötti út II/2 szakasz Szemenye Körmend ( km sz.) közötti szakasz korszerűsítésének, bővítésének környezetvédelmi engedélye szerinti nyomvonalat is. A továbbtervezés során a II. ütemű kiépítés esetén ehhez az engedéllyel rendelkező nyomvonalhoz fog csatlakozni az M8 gyorsforgalmi út.

12 11 Az I. ütemű kiépítés megvalósíthatósága miatt a körforgalmi csomópontot és a 86 sz. főút korrekcióját kismértékben el kellett húzni, hogy a vasutat keresztező magas töltésen haladó csomóponti ágakat le lehessen vezetni a terepszintre. A 9.2. sz. mellékleten: a Körmend-nyugati csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény B1m- I66530 B1m B1m A 9.3. sz. mellékleten: Felüljáró a vízfolyás felett Műtárgy szelvénye - Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény felüljáró helyett 1,6 m-es csőáteresz a km szelvényben Felüljáró ártér felett - elmaradó műtárgy Felüljáró ártér felett Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény A2m A2m A2m Felüljáró Makkos-ér felett Felüljáró vadátjáró felett Műtárgy szelvénye - elmaradó műtárgy Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény felüljáró helyett 2*2 m-es csőáteresz a km szelvényben Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy Módosulás oka egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés VIZIG egyeztetés szerint VIZIG egyeztetés szerint Módosulás oka egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel a Rátóti patak mellett kerül átvezetésre A 9.4. sz. mellékleten: a Vasszentmihályi csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény A2m A3m Felüljáró vadátjáró felett Műtárgy szelvénye Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy Módosulás oka hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel Rönöki patak mellett kerül átvezetésre

13 12 A 9.5. sz. mellékleten: a Szentgotthárdi csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély Engedélyezési tervben tervezett szerint Műtárgy Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka jele keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény A3m- eng. tervi békaátjáró békaátjáró szelvényezés A3m- eng. tervi békaátjáró szelvényezés csomópont békaátjáró A3m- Felüljáró vízfolyás kialakítása * felett és békaátjáró csomópont m átmérőjű csőáteresz kialakítása * 3 Felülvizsgálatok, környezetvédelmi létesítményeket érintő módosítások 3.1 Vízépítés Csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása, vízépítési létesítmények A keresztezett vízfolyások, szükséges átereszek, hidak a következők: Km szelvény KHT szerint - Km szelvény eng. terv szerint 86 sz. főút KE ,96 Vízfolyás megnevezése Szemcse-Megyefői árok Szemcse-Megyefői árok Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) - - 6,6 Tervezett műtárgy eng. tervben 1 nyílású híd 7,2m nyílásméret az ároktengelyre merőlegesen 3 nyílású híd, ~55m-es ferde nyílásméret KE ,25 R-1 árok 2,0 2,0 m KE ,25 B-1 árok 2,0 2,0 m KE ,0 út talpárok 1,6 1,6 m KE ,33 Felsőberki-patak 4,4 1 nyílású híd, 8,9m-es nyílásméret KE ,8 közút talpárok 2,0 1,6 m KE ,0 közúti talpárok 2,0 1,6 m B1m ,2 P9-1-0 j. árok 2,0 1,6 m

14 13 Km szelvény KHT szerint Km szelvény eng. terv szerint Vízfolyás megnevezése Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) Tervezett műtárgy eng. tervben B1m ,25 P9-0-0 j. árok 5,0 1,6 m B1m P-1-2 j. árok 2,0 2,0 m B1m Nádaljai övárok 2,0 295,4 m hosszú híd B1m Csencsi-patak 10,0 295,4 m hosszú híd B1m Pinka-patak 26,0 71,7 m hosszú híd B1m Névtelen vízfolyás Tervezett levezető meder 2,0 2,0 m B1m Lápos-ér 5,0 29,6 m hosszú híd A2m - Névtelen vízfolyás 1,6 - (mederkorrekció) , j. út menti árkok közúti híd Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Makkos-ér 2,0x2,0 2,0x2,0 m Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m ,24 Nagyerdei-patak 5,0 híd Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Névtelen vízfolyás 1,6 1,6 m A2m ,42 Rátóti-patak 5,0 híd vadátjáróval A2m Névtelen vízfolyás 2,0 1,6 m A2m Vörös-patak völgyhíd völgyhíd A2m Névtelen vízfolyás 1,6 1,6 m A2m Vízmosás 2,0 2,0 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m útárok 1,6 m útárok 1,6 m A3m Névtelen vízfolyás 1,6 2,0 m (mederkorrekció) A3m Kőhídi-patak 8,0 8,0 m árok átvezetés 1,6 m A3m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m A3m Rönöki-patak 8,0 10,0 m útárok 1,6 m levezető mederbe 1,6 m A3m csatorna, útárok 2,0 1,6 m A3m csatorna 2,0 2,0 m útárok 1,6 m A3m csatorna, 2,0 1,6 m

15 14 Km szelvény KHT szerint Km szelvény eng. terv szerint Vízfolyás megnevezése Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) Tervezett műtárgy eng. tervben útárok A3m csatorna 2,0 2,0 m A3m csatorna, útárok 2,0 2,0 m A3m Hegyi-árok 5,0 3,0 m (cső) A3m (mederkorrekció) L-26-1 árok 2,0 2,0 m A3m nincs L-26 árok 5,0 mederkorrekció A3m Rábafüzesi-patak, mederkorrekció 6,0 6,0 m A3m (mederkorrekció) A3m (mederkorrekció) nincs Névtelen vízfolyás 2,0 Rábafüzesi patak mederkorrekciójába folyik /1 hrsz-ú árok 1,6 m Határ-árok 2,0 2,0 m A KHT a csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítását az alábbiak szerint határozta meg: A tervezett út burkolatáról lefolyó csapadékvíz befogadására és elvezetésére kétoldali nyílt talpárok szolgál. A rézsűhajlás kialakítása a töltés magasságától és a bevágás mélységétől függ. A vízelvezető árkok befogadói a keresztező vízfolyások és csatornák. A bevezetések előtt minden esetben tisztító műtárgyak elhelyezése javasolt. A tisztító műtárgyak általában hordalékfogók. A tervezéssel érintett szakaszon burkolt árok épül, ahol a mértékadó víz sebessége meghaladja a talajra megengedett határsebességet, a vízfolyásokba történő csatlakozás környezetében, valamint az ártéri szakaszokon. Vízzáróan burkolt árok kerül kialakításra a Körmendi vízbázis védőterületének keresztezésénél, és ahol egyéb indokok azt szükségessé teszik. Szikkasztásra előzetesen nem lesz szükség, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket mindenhol lehet közvetlenül vagy levezető medren keresztül közvetve befogadóba vezetni. Az engedélyezési tervben a csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása a következők szerint pontosodott: A befogadóba való becsatlakozás előtt a vízgyűjtő terület jellegétől (szántó, legelő, erdő), valamint az adott víztelenítési szakaszra eső gyorsforgalmi út felületének nagyságától függően szükség szerint hordalékfogó kerül elhelyezésre. A tervezési szakaszon szikkasztás nem történik, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket közvetve vagy közvetlenül mindenhol befogadóba vezetik. A tervezett víztelenítési szakaszok a következők: Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) Szemcse (86.sz.

16 15 Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Megyefői árok Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) út korrekció talpárka) Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Szemcse- Megyefői árok km , R-1 árok km , B-1 árok km , Felsőberki patak km , közút talpárok km , P9-1-0 j. árok km , P9-0-0 j. árok km , P-1-2 árok km Nádalja-övárok km , Csencsi-patak km , Pinka-patak km névtelen vízfolyás Tervezett km levezető meder Lápos-ér km , névtelen vízfolyás j. út menti km ,98 árkok névtelen vízfolyás Makkos-ér km névtelen vízfolyás Nagyerdei-patak km , névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás Rátóti-patak km , névtelen vízfolyás km Vörös-patak km névtelen km

17 16 Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) vízfolyás * - névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km Kőhídi-patak km névtelen vízfolyás km Rönöki-patak km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km Hegyi-árok km L-26-1 árok km L-26 árok km Rábafüzesi-patak km névtelen vízfolyás km Határ- árok km - * hrsz árok útárokba hrsz árok /2 hrsz árok útárok új levezető meder útárok /5 hrsz árok útárok /2 hrsz árok útárok Hegyi-árok hrsz árok útárok Rábafüzesi patak mederkorrekciója útárok kerékpárút árka /1 hrsz árok * Megjegyzés: Az újonnan bekerülő víztelenítési szakaszok nem voltak megfeleltethetők a korábbi, KHT-ban szereplő víztelenítési szakaszoknak. Tervezett mederkorrekciók a szakaszon a következők:

18 17 Vízfolyás Mederkorrekció hossza Levezető meder m ,3 Lápos-ér ~1 550 m Makkos-ér 152 m Vízmosás levezető meder 450 m Levezető meder 115 m Belterületi árok 210 m Meliorációs gyűjtőárok 340 m Rábafüzesi patak mederkorrekció ~1395 m A tervezett vízépítési megoldásokat a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal egyeztettük, melynek dokumentumait a 4. sz. Melléklet fejezet tartalmazza Ellenőrző vizsgálatok, monitoring A környezetvédelmi engedély a földtani közeg és felszín alatti vizek vizsgálatára az alábbiakat tartalmazza: II. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások Az engedélyezési tervek készítésére vonatkozó részletes előírások 11. Szikkasztó medencék létesítése esetén a környezetükben monitoring kutakat kell létesíteni, amelyekre vonatkozóan vízjogi létesítési, majd vízjogi üzemeltetési engedélyt a területileg illetékes felügyelőségtől meg kell kémi. Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások 5. A monitoring kutakban lévő talajvíz-, a szikkasztómedencék aljzatának, valamint a km szelvényében (vélhetően a km sz. térségében) lévő Natura 2000 területen a földtani közeg minőségét a közlekedési létesítmény átadása előtt (alapállapot) az alábbi komponensekre kell megvizsgálni: Talajvíz: ph, vezetőképesség, lebegőanyag-tartalom, összes só, szulfát, klorid, TPH, ólom, cink, kadmium, réz. Szikkasztómedencék talaja és a Natura 2000 területen a földtani közeg esetén: TPH, ólom, cink, kadmium, réz. 6. A monitoring kutak üzemeltetését a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni. 7. A csapadékvíz elvezetési, kezelési tevékenység nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (lv. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékeknél [vagy az annál bizonyítottan magasabb (Ab) háttérkoncentrációnál] kedvezőtlenebb koncentrációk kialakulását. A jelen felülvizsgálat alapján a korábbiak helyett a következő monitoring tevékenységet irányozzuk elő: A tervezési szakaszon szikkasztás nem történik, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket közvetve vagy közvetlenül mindenhol befogadóba vezetik. A Natura területet (Csencsi-patak, Pinka-patak) keresztező nyomvonal szakaszokon a pályáról összegyűjtött csapadékvíz befogadóba történő elvezetése burkolt árokrendszerben történik, szikkasztás nincsen.

19 18 Tehát a tervezett vízelvezetési megoldások alapján a szikkasztásra vonatkozó monitoring előírások nem relevánsak, nem szükségesek. 3.2 Élővilág, táj KHT-ban és az engedélyben foglaltak szerint A Környezeti Hatástanulmány vizsgálatainak eredményeképpen betervezett, a környezetvédelmi engedélyben rögzített ökológiai átjárók a következők voltak: Szakasz Km szelvény Megnevezés Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Tájátjáró Nagyvadátjáró km sz. Békaátjáró között: 5 db 50 m-enként Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Kis- és közepes termetű emlősök átjárója Nagyvadátjáró , , Békaátjáró Vadvédelmi kerítésre vonatkozó előírás az engedélyben foglaltak szerint: II. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások Az engedélyezési tervek készítésére vonatkozó részletes előírások 18. Az út teljes szakaszán 2,4 m magasságú vadvédelmi kerítést kell létesíteni. A KHT-ban a következő tájbaillesztési célú fasorok, takarófásítások szerepelnek javaslatként: 1. B1m Jobb (470m*10m) 2. B1m Bal (830m*10m) 3. A2m Jobb (410m*10m) 4. A3m Jobb+Bal (200m*10m) 5. A3m Jobb+Bal (100m*10m) 6. A3m Szentgotthárdi elkerülő körül 10m Szentgotthárdi csomópontig (300m 1 soros fasáv) 7. A3m Jobb+Bal (500m*8m) Az engedélyezési tervfázis alapján Vadátjárók, békaátjárók, védőkerítés Az I. ütemű kiépítés (2x1 sáv) engedélyezési tervének készítése során a környezetvédelmi engedélyben szereplő műtárgyakhoz képest a hossz-szelvényi változások miatt két vadátjáró ( és km sz.) műtárgy esetében az alsó vadátvezetés helyett felső átvezetésű műtárgy

20 19 létesíthető. Így a tervezési szakaszon összességében az önálló vadátjárók száma nem változott: 4 db felső átvezetésű vadátjáró műtárgy (aluljáró vadátjáró alatt) és 1 db alsó átvezetésű vadátjáró műtárgy (felüljáró vadátjáró felett) kerül kialakításra I. ütemű kiépítéssel. A tervezési szakaszon mindkét oldalon teljes hosszban 2,4 m magas védőkerítés épül. A pálya két oldala közti vadmozgás lehetőségét a kombinált vadátjárók (patak+vadátjáró) mellett az önálló vadátjáró műtárgyak biztosítják. A békaátjárók száma a környezetvédelmi engedélyben rögzítettek szerint változatlan marad, helyszínük a műszaki kialakíthatóság szerint a tervfázisnak megfelelően pontosításra került. A tervezett vadátjárók (kombinált és önálló), illetve békaátjárók a következők: Körny. engedély szerint Eng. tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény K Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és eng. tervi szelvényezés vadátjáró felett vadátjáró felett B1m Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett, eng. tervi szelvényezés 294 m-es híd B1m Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett Felüljáró a Pinka-patak és vadátjáró felett, eng. tervi szelvényezés 70 m-es híd B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m Felüljáró vadátjáró felett Felüljáró vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés B1m Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró a Rátóti-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rátóti-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, földút átvezetése A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hossz-szelvényi változás,

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ

M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZ Adatgyűjtés, alapján M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ A UNITEF '83 MŰSZAKI TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ

Részletesebben

VÉGZÉS KÖZLEMÉNY. hirdetményi úton történő közlésének elrendelése

VÉGZÉS KÖZLEMÉNY. hirdetményi úton történő közlésének elrendelése DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

UNITEF UVATERV KONZORCIUM

UNITEF UVATERV KONZORCIUM Tsz.: 2819 Tsz.: 52.260 / Unitef 83 Zrt. / Uvaterv Zrt. Aláírólap Tervjegyzék Rajz- és iratjegyzék Minőségellenőrzési nyilatkozat Minőségbiztosítási bizonylat Szaktervezői nyilatkozatok Konzorciumvezetői

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

tnagy1953@gmail.comgmail.com

tnagy1953@gmail.comgmail.com Légszennyező források közvetlen hatástávolságának becslése - egy lehetséges eszköz - MMK Környezetvédelmi Tagozat Nyíregyháza, 2015. november 2. Dr. Nagy Tibor NAT-NAP NAP Bt., Szolnok tnagy1953@gmail.comgmail.com

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Szakértői vélemény. Megrendelő: Rezonátor Bt. 6500 Baja, Szivárvány u. 70. Készítette:

Szakértői vélemény. Megrendelő: Rezonátor Bt. 6500 Baja, Szivárvány u. 70. Készítette: 1 Szakértői vélemény A tervezett győri új multifunkcionális sportcsarnok (Magvassy Mihály Sportcsarnok, 9027 Győr, Kiskút liget) létesítendő új légszennyező anyag kibocsátó pontforrásaiból (kazánkéményekből)

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31.

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Tartalom 1. Bevezetés 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. Esettanulmány bemutatása

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1 M70 M70 gyorsforgalmi út Letenye - Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 forgalmi sávra történő bővítéséhez szükséges környezetvédelmi hatástanulmány (KHT) Megbízó: Tervező: UVATERV - UNITEF KONZORCIUM UVATERV Zrt.

Részletesebben

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON. SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON. SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula KORLÁT FELADATA VÉDI A JÁRMŰVET ÉS A JÁRMŰBEN ÜLŐKET A PÁLYÁRÓL LETÉRÉSTŐL, ÜTKÖZÉSTŐL, ILLETVE AZ

Részletesebben

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése Laufer Péter, Kovács Gergely, Balogh Zsuzsanna HEGYEN-VÖLGYÖN Konzorcium Tervezési területek EuroVelo6 (Rajka-Bp.+ Bp. déli agglomeráció) és Balatoni Bringakör

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

8. Külön szintű csomópontok

8. Külön szintű csomópontok SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 8. Külön szintű csomópontok Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014.

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

A betartható és betartandó sebességhatárok megállapításával a közlekedési morál javulását szeretné elérni a GKM.

A betartható és betartandó sebességhatárok megállapításával a közlekedési morál javulását szeretné elérni a GKM. A KRESZ 2007. évi módosítása megteremtette annak a lehetőségét, hogy a sebességhatár - a belterületi szabályozáshoz hasonlóan - külterületen, a közúthálózat egyes elemein is felemelésre kerülhessen az

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS HERÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK A 21. SZÁMÚ FŐÚT FEJLESZTÉSI TERVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS HERÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK A 21. SZÁMÚ FŐÚT FEJLESZTÉSI TERVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1 EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 032011/3 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft.

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Fogalmak, EU előírások Témakörök EU előírások átültetése a magyar jogrendbe

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. M0 útgyűrű Múlt, jelen, jövő Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2014. Október 29. M0 - A kezdetek Az M0 útgyűrű gondolata Göd Dr. Vásárhelyi Boldizsár 1942 Szentendre Dunakeszi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

üzemeltetési feladatai

üzemeltetési feladatai Az országos közúthk thálózat fenntartási, üzemeltetési feladatai Ercsey GáborG műszaki stratégiai igazgató A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Balatonföldv ldvár, 2008. május

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma a környezeti zaj és rezgés ellen védelem

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

HATÁROZAT. környezetvédelmi engedélyt ad, II.

HATÁROZAT. környezetvédelmi engedélyt ad, II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján)

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) 11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) A számítás elve A számítás a közút forgalomból származó, a terhelés pontban várható, az előírásokkal összevethető mértékadó hangnyomásszntet

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1198/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1198/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1198/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet Tsz.: VV-T 2014 05 VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Dr. Lányi Péter Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2009. október 16. 1 www.maut.hu 2 www.maut.hu 3 www.maut.hu 4 www.maut.hu 5 www.maut.hu 6

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350 Tétel-szám Megnevezés Mennyiség Útépítés 1 * Mértékegység E.ár [Ft] Költség [ E Ft] Főpálya építés 0+000-0+350km sz. között (M3 ap. csp-hoz tartozó főpálya szakasz) 1 * 200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

Veszprém megye területrendezési terve a község esetében egy közlekedésfejlesztési

Veszprém megye területrendezési terve a község esetében egy közlekedésfejlesztési KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Magyargencs a 8412. jelű Várkesző- Vönöck összekötő út mellett található. A település a térség kistérségi központjától Pápától 19 kilométerre északnyugatra,

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Érd intézkedési tervek Összefoglaló 1. Közút 1.1 Érd zajterhelését befolyásoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 157. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Tapolca patak revitalizációja II. ütem projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztató

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló TARTALOMJEGYZÉK 1. A tevékenység lényegének ismertetése... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A tervezett beruházás célja... 3 1.3. A létesítmény alapadatai... 3 1.3.1. A tervezett beavatkozások... 3 1.3.2. Az

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés Közérthető összefoglaló N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély Helyszínrajzi vonalvezetés A tervezési szakasz kezdetén és végén csatlakozik a már megépült 2x2 sávos

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben