M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása"

Átírás

1 UTIBER Kft.

2 M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG NYOMVONALA, FŐBB MŰSZAKI JEILEMZŐI: AZ ÉPÍTÉS VÁRHATÓ ÜTEMEZÉSE A MÓDOSULÁSOK ÁTNÉZETI TÉRKÉPI KIVÁGATAI FELÜLVIZSGÁLATOK, KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK VÍZÉPÍTÉS Csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása, vízépítési létesítmények Ellenőrző vizsgálatok, monitoring ÉLŐVILÁG, TÁJ KHT-ban és az engedélyben foglaltak szerint Az engedélyezési tervfázis alapján Ellenőrző vizsgálatok, monitoring FORGALMI VIZSGÁLAT LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM Jogszabályi előírások Vizsgálati módszer A Környezeti Hatástanulmány számított eredményei Jelen felülvizsgálathoz kapcsolódó levegő emissziós számítások Levegőimmissziós számítások Hatásterület Összefoglalás Ellenőrző vizsgálatok, monitoring Mellékletek ZAJVÉDELEM Vizsgálati módszer, tervezési alapadatok A számított zajterhelés Zajcsökkentési intézkedés Hatásterület Összefoglalás Ellenőrző vizsgálatok, monitoring Zajvédelmi mellékletek HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A jelenlegi állapot bemutatása Vizsgálat a távlati állapotra vonatkozóan HAVÁRIA MELLÉKLETEK... 70

3 2 M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák 1 Bevezetés országhatár) közötti szakasz Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az UNITEF-FŐMTERV-UTIBER-UVATERV Konzorcium készíti az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz engedélyezési és kiviteli terveit. A tervezési szakasz felosztása a Konzorciumi Tagok között az alábbi: UVATERV Zrt km sz. között (Körmend) FŐMTERV Zrt km sz. között (Magyarnádalja Csákánydoroszló) UNITEF 83 Zrt km sz. között (Csákánydoroszló-Vasszentmihály) UTIBER Kft km sz. között (Vasszentmihály-Szentgotthárd/Rábafüzes) A tervezési megbízás alapján a Tervező feladata az engedélyezési tervek elkészítése, illetve szükség szerint a környezetvédelmi engedély módosítása. Az M8 tárgyi szakasza ütemezetten fog megvalósulni. Az I. ütemű kiépítés során az egyik félpálya (jobb pálya) épül meg, és 2x1 sávos autóútként fog üzemelni. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség én 14/ /2012. iktatószámon környezetvédelmi engedélyt adott ki a 2x2 forgalmi sávos autópálya kiépítésére a KE-B1m-A2m-A3m nyomvonal változatra. A hatásvizsgálati eljárás alátámasztó anyagát (KHT) a Mott MacDonald Magyarország Kft. készítette ben (a továbbiakban Alapdokumentáció). A környezetvédelmi engedély, illetve az Alapdokumentáció módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé: Az engedélyezett 2x2 sáv helyett ütemezett keresztmetszeti kiépítés (ld. fent) Szelvényezés változása; emiatt megváltozott műtárgy, csomópont, pihenő szelvényszámok Műtárgyak kialakításának, szelvényének változása, elmaradó műtárgyak Ütemezett kiépítés miatt szükségessé vált új forgalmi vizsgálat és az I. ütemű autóúti üzemre (110 km/h) vonatkozó zaj- és levegőterhelés vizsgálata. 2 Nyomvonalváltozat ismertetése a tervezett módosítások megjelölésével 2.1 A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jeilemzői: Az engedélyezett nyomvonal hossza: 28912,2 m M8 gyorsforgalmi út tervezési osztálya és tervezési sebessége: Tervezési sebesség: Vt = 130 km/ó Tervezési osztály: K.I.A. Keresztmetszeti kialakítás: I. ütemben 2x1 sáv helyenként előzési sávos szakaszokkal, majd II. ütemben 2x2 sáv Koronaszélesség: I. ütemben 15, illetve 18 m, majd II. ütemben 26,60 m

4

5

6

7 6 Helyszínrajzi és magassági vonalvezetés: Az engedélyezett nyomvonal (KE-B1m-A2m-A3m) vízszintes vonalvezetése érdemben nem változik az engedélyezési tervben, a hossz-szelvény az alábbi helyeken, a következőképpen módosul: A km sz. közötti szakaszon az előzménytervben 2,7-6,7 m magas töltés szerepelt a km (engedélyezési terv nyomvonala szerint km) szelvényben tervezett alsó átvezetésű vadátjáró (felüljáró műtárgy) miatt. A jelenlegi engedélyezési tervfázisban az M8 tervezett nyomvonala terepközeli mintegy 1,7-4,5 méteres töltésen halad, és felső átvezetésű vadátjáró (aluljáró műtárgy) lett betervezve a km szelvénybe. A km sz. közötti szakaszon az előzménytervben a Vasszentmihályi-völgyhíd után a dombtetőn - mely a teljes tervezési szakasz legmagasabb pontja - magas töltésben vezetett az út, majd a 8 sz. főúti csomópont elé egy kapaszkodó sávos szakaszon érkezett a pálya. A csomópont után a terepet követve került kialakításra a hossz-szelvény, 2-3 m magas töltésben. A 8 sz. főút korrekciója az M8 fölött vezetett át. A jelenlegi módosított - kialakításban a Vasszentmihályi-völgyhíd egy nagy sugarú lekerekítésben került kialakításra, a dombtetőt bevágásban keresztezve. Ezt követően kapaszkodó sávos szakasz nélkül halad az út, a meglévő 8 sz. főutat és korrekcióját nagy töltésben keresztezi felüljáróval. A Szentgotthárdi elkerülő út továbbra sem része a beruházásnak. Az elvágott területek megközelítését a keresztező és párhuzamos földutak biztosítják, melyek nyomvonala az engedélyezési tervben kerül kidolgozásra. Csomópontok: Környezetvédelmi engedély szerint Nyomvonalszakasz Út száma, jele Km szelvény körny. engedély szerint Km szelvény eng. tervben Engedélyezési tervben tervezett Módosulás oka Körmend elkerülő 86. sz. főúton I. ütemű kiépítés Körmend jelű úton eng.tervi elkerülő szelvényezés B1m jelű úton eng.tervi szelvényezés A2m 8. sz. főúton csomóponti kialakítás A3m Szentgotthárdi eng. tervi elkerülő úton szelvényezés Csomópont Körmend-keleti csomópont Körmend-nyugati csomópont Csákánydoroszlói csomópont Vasszentmihályi csomópont Szentgotthárdi csomópont

8 7 Műtárgyak: Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény K Felüljáró a körpálya felett - - I. ütemben nem épül ki K Felüljáró a 86. sz. főút felett - - I. ütemben nem épül ki K Felüljáró a körpálya felett I. ütemben nem épül ki sz. főút korrekciója Felüljáró a 86. sz. főút korrekciója km szelvényben a Szemcseaz I. ütem szerinti eng. tervi K Felüljáró a Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal felett K Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és vadátjáró felett K Felüljáró a j. út felett K Felüljáró a Felsőberkipatak felett Megyefői árok felett Felüljáró a Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal felett Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és vadátjáró felett kialakítás - eng. tervi szelvényezés Felüljáró a j. út felett eng. tervi szelvényezés Felüljáró a Felsőberkipatak eng. tervi felett szelvényezés B1m Aluljáró a 8707 j. út alatt Aluljáró a 8707 j. út alatt eng. tervi szelvényezés B1m-I66530 Felüljáró a vízfolyás felett - felüljáró helyett 1,6 m-es csőáteresz a km szelvényben egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés B1m Aluljáró a 8707 j. út alatt Aluljáró a 8708 j. út alatt eng. tervi B1m Felüljáró burkolt út felett Felüljáró burkolt út felett (Vasút u.) B1m Felüljáró Csencsi-patak Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett és vadátjáró felett, szelvényezés eng. tervi szelvényezés eng. tervi szelvényezés 295,4 méteres híd B1m Felüljáró ártér felett - elmaradó műtárgy VIZIG egyeztetés szerint B1m Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett, 70 méteres híd eng. tervi szelvényezés B1m Felüljáró ártér felett elmaradó műtárgy VIZIG egyeztetés szerint B1m Felüljáró vadátjáró felett Felüljáró vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés

9 8 Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény B1m Felüljáró j. út felett Felüljáró j. út felett eng. tervi szelvényezés B1m Aluljáró 7452 j. út alatt (Csákánydoroszlói Aluljáró 7452 j. út alatt (Csákánydoroszlói eng. tervi szelvényezés csomópont) csomópont) B1m Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró a j. út felett Felüljáró a j. út felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hosszszelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró Makkos-ér felett - felüljáró helyett 2*2 m-es csőáteresz a km szelvényben egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró Nagyerdeipatak felett Felüljáró Nagyerdeipatak felett eng. tervi szelvényezés A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m-I78250 Aluljáró földút alatt Aluljáró földút alatt eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró a Rátóti-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rátóti-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, földút átvezetése A2m Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy a patak mellett kerül átvezetésre A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró j. út és Vörös-patak felett (Vasszentmihályi völgyhíd) Felüljáró j. út és Vörös-patak felett (Vasszentmihályi völgyhíd), 574 m-es völgyhíd eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hosszszelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel

10 9 Környezetvédelmi engedély szerint Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény A2m Aluljáró a 8. sz. főút alatt Felüljáró a 8. sz. főút felett (Vasszentmihályi eng. tervi szelvényezés csp.) A2m Aluljáró a 7453 j. út alatt Aluljáró j. út alatt eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró a Kőhídi-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Kőhídi-patak és vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró a Rönöki-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rönöki-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, a földút átvezetése A3m Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy a patak mellett kerül átvezetésre A3m Aluljáró a burkolt út alatt Aluljáró a burkolt út alatt eng. tervi szelvényezés A3m Felüljáró Hegyi-árok felett Felüljáró Hegyi-árok felett A3m Felüljáró vízfolyás felett - 2 m átmérőjű csőáteresz a km szelvényben A3m A3m A3m Aluljáró a Szentgotthárdi elkerülő út alatt (Szentgotthárdi csomópont) Felüljáró Rábafüzesipatak és földút felett Aluljáró a 7459 j. út és kerékpárút alatt Aluljáró a Szentgotthárdi elkerülő út alatt (Szentgotthárdi csomópont) Felüljáró Rábafüzesipatak felett, földút átvezetés nincs Aluljáró j. út alatt eng. tervi szelvényezés csomópont kialakítása * eng. tervi szelvényezés eng. tervi szelvényezés, a területek megközelítése megoldható eng. tervi szelvényezés eng. tervi kialakítás Felüljáró kerékpárút felett * Megjegyzés: A Szentgotthárdi csomópont ágainak kialakítása miatt a koronaszélesség a vízfolyás szelvényében túl hosszú műtárgyat eredményezett volna. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve a vízfolyás keresztezése 2 m nyílású csőáteresszel biztosítható.

11 10 Pihenőhelyek: Környezetvédelmi engedély szerint Nyomvonalszakasz Pihenő neve, jellege A2m Gasztonyi pihenő - egyszerű A3m Rábafüzesi pihenő - komplex Engedélyezési tervben tervezett Km szelvény eng. tervben Km szelvény körny. engedély szerint Módosulás oka eng.tervi szelvényezés eng.tervi szelvényezés 2.2 Az építés várható ütemezése NIF Zrt. tájékoztatása alapján a II. ütem kiépítésére nincs Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hozott döntés. Az építési ütemezés valószínűsíthető időtávja a következő: 2x1 sávos I. ütemű kiépítés: x2 sávos végleges kiépítés: 2035 után. 2.3 A módosulások átnézeti térképi kivágatai Az E sz. átnézeti helyszínrajzok tartalmazzák a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal engedélyezési tervben továbbtervezett változatának átnézeti térképét. A 2.1 fejezet részletesen és jól összevethetően, táblázatos formában tárgyalja a környezetvédelmi engedélyben (tehát az Alapdokumentációban) és az engedélyezési tervben szereplő létesítményeket. Az Alapdokumentáció szerinti szelvényezés az A1m nyomvonal szerint haladt; azonban a környezetvédelmi engedélyben az A1m szakasszal alternatív B1m szakasz kapott továbbtervezésre engedélyt, ezért az A1m szakasznál rövidebb B1m szakaszt követően az A2m és A3m szakaszokon - a korábbi szelvényezéshez képest kb. 1,2 km-es szelvénymódosulás történt, mert az engedélyezési tervben a szelvényezés összefüggő, folyamatos. Fentiek alapján a tervezett létesítmények tényleges helyszíne: a keresztező utak, keresztezett vízfolyások elhelyezkedése miatt nem változott, csak a részletesebb műszaki kidolgozottságnak köszönhetően pontosodott (a szelvénymódosulás átlagosan 100 méteren belüli). A K és B1m vonalszakaszon ez a műtárgy szelvényszámokon is jól követhető. Az A2m és A3m változattól a pontosítás mértékén túl a fent hivatkozott kb. 1,2 km-rel is módosult a szelvényszám. Ezért az olyan tervezett létesítmények esetében, ahol a módosulás okaként csak az eng. tervi szelvényezés szerepel, a tervezett létesítmény ugyanott helyezkedik el, ahol az Alapdokumentációban szerepelt. Ebből kifolyólag az Alapdokumentáció átnézeti térképe alapján megkülönböztetve nem ábrázolható, mert átfedésben lenne azzal. A megváltozott csomóponti geometria, valamint az elmaradó és nem csak szelvényszám szerint, hanem tényleges helyét tekintve is megváltozott műtárgyak esetében a mellékelt átnézeti helyszínrajzi kivágatokon piros jelöléssel és felirattal jelenítettük meg az Alapdokumentáció szerinti tartalmat az alábbiak szerint. A 9.1. sz. mellékleten: a Körmend-keleti csomóponti geometria. A jelen tervezés során a tervezési szakasz kezdetén figyelembe vettük a NyD-KTVF 265-1/9/213/I. számon a 8. sz. főút Veszprém-Körmend ( km sz.) közötti út II/2 szakasz Szemenye Körmend ( km sz.) közötti szakasz korszerűsítésének, bővítésének környezetvédelmi engedélye szerinti nyomvonalat is. A továbbtervezés során a II. ütemű kiépítés esetén ehhez az engedéllyel rendelkező nyomvonalhoz fog csatlakozni az M8 gyorsforgalmi út.

12 11 Az I. ütemű kiépítés megvalósíthatósága miatt a körforgalmi csomópontot és a 86 sz. főút korrekcióját kismértékben el kellett húzni, hogy a vasutat keresztező magas töltésen haladó csomóponti ágakat le lehessen vezetni a terepszintre. A 9.2. sz. mellékleten: a Körmend-nyugati csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény B1m- I66530 B1m B1m A 9.3. sz. mellékleten: Felüljáró a vízfolyás felett Műtárgy szelvénye - Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény felüljáró helyett 1,6 m-es csőáteresz a km szelvényben Felüljáró ártér felett - elmaradó műtárgy Felüljáró ártér felett Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény A2m A2m A2m Felüljáró Makkos-ér felett Felüljáró vadátjáró felett Műtárgy szelvénye - elmaradó műtárgy Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény felüljáró helyett 2*2 m-es csőáteresz a km szelvényben Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy Módosulás oka egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés VIZIG egyeztetés szerint VIZIG egyeztetés szerint Módosulás oka egyeztetés szerint, eng. tervi szelvényezés hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel a Rátóti patak mellett kerül átvezetésre A 9.4. sz. mellékleten: a Vasszentmihályi csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély szerint Műtárgy Műtárgy jellege és jele keresztezett létesítmény A2m A3m Felüljáró vadátjáró felett Műtárgy szelvénye Engedélyezési tervben tervezett Műtárgy jellege és keresztezett létesítmény Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró földút alatt - elmaradó műtárgy Módosulás oka hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel Rönöki patak mellett kerül átvezetésre

13 12 A 9.5. sz. mellékleten: a Szentgotthárdi csomóponti geometria, továbbá Környezetvédelmi engedély Engedélyezési tervben tervezett szerint Műtárgy Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka jele keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény A3m- eng. tervi békaátjáró békaátjáró szelvényezés A3m- eng. tervi békaátjáró szelvényezés csomópont békaátjáró A3m- Felüljáró vízfolyás kialakítása * felett és békaátjáró csomópont m átmérőjű csőáteresz kialakítása * 3 Felülvizsgálatok, környezetvédelmi létesítményeket érintő módosítások 3.1 Vízépítés Csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása, vízépítési létesítmények A keresztezett vízfolyások, szükséges átereszek, hidak a következők: Km szelvény KHT szerint - Km szelvény eng. terv szerint 86 sz. főút KE ,96 Vízfolyás megnevezése Szemcse-Megyefői árok Szemcse-Megyefői árok Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) - - 6,6 Tervezett műtárgy eng. tervben 1 nyílású híd 7,2m nyílásméret az ároktengelyre merőlegesen 3 nyílású híd, ~55m-es ferde nyílásméret KE ,25 R-1 árok 2,0 2,0 m KE ,25 B-1 árok 2,0 2,0 m KE ,0 út talpárok 1,6 1,6 m KE ,33 Felsőberki-patak 4,4 1 nyílású híd, 8,9m-es nyílásméret KE ,8 közút talpárok 2,0 1,6 m KE ,0 közúti talpárok 2,0 1,6 m B1m ,2 P9-1-0 j. árok 2,0 1,6 m

14 13 Km szelvény KHT szerint Km szelvény eng. terv szerint Vízfolyás megnevezése Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) Tervezett műtárgy eng. tervben B1m ,25 P9-0-0 j. árok 5,0 1,6 m B1m P-1-2 j. árok 2,0 2,0 m B1m Nádaljai övárok 2,0 295,4 m hosszú híd B1m Csencsi-patak 10,0 295,4 m hosszú híd B1m Pinka-patak 26,0 71,7 m hosszú híd B1m Névtelen vízfolyás Tervezett levezető meder 2,0 2,0 m B1m Lápos-ér 5,0 29,6 m hosszú híd A2m - Névtelen vízfolyás 1,6 - (mederkorrekció) , j. út menti árkok közúti híd Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Makkos-ér 2,0x2,0 2,0x2,0 m Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m ,24 Nagyerdei-patak 5,0 híd Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m Névtelen vízfolyás 1,6 m A2m Névtelen vízfolyás 1,6 1,6 m A2m ,42 Rátóti-patak 5,0 híd vadátjáróval A2m Névtelen vízfolyás 2,0 1,6 m A2m Vörös-patak völgyhíd völgyhíd A2m Névtelen vízfolyás 1,6 1,6 m A2m Vízmosás 2,0 2,0 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m A2m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m útárok 1,6 m útárok 1,6 m A3m Névtelen vízfolyás 1,6 2,0 m (mederkorrekció) A3m Kőhídi-patak 8,0 8,0 m árok átvezetés 1,6 m A3m Névtelen vízfolyás 2,0 2,0 m A3m Rönöki-patak 8,0 10,0 m útárok 1,6 m levezető mederbe 1,6 m A3m csatorna, útárok 2,0 1,6 m A3m csatorna 2,0 2,0 m útárok 1,6 m A3m csatorna, 2,0 1,6 m

15 14 Km szelvény KHT szerint Km szelvény eng. terv szerint Vízfolyás megnevezése Vízügyi szempontból szükséges minimális hídnyílás KHT szerint (m) Áteresz átmérője KHT szerint (m) Tervezett műtárgy eng. tervben útárok A3m csatorna 2,0 2,0 m A3m csatorna, útárok 2,0 2,0 m A3m Hegyi-árok 5,0 3,0 m (cső) A3m (mederkorrekció) L-26-1 árok 2,0 2,0 m A3m nincs L-26 árok 5,0 mederkorrekció A3m Rábafüzesi-patak, mederkorrekció 6,0 6,0 m A3m (mederkorrekció) A3m (mederkorrekció) nincs Névtelen vízfolyás 2,0 Rábafüzesi patak mederkorrekciójába folyik /1 hrsz-ú árok 1,6 m Határ-árok 2,0 2,0 m A KHT a csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítását az alábbiak szerint határozta meg: A tervezett út burkolatáról lefolyó csapadékvíz befogadására és elvezetésére kétoldali nyílt talpárok szolgál. A rézsűhajlás kialakítása a töltés magasságától és a bevágás mélységétől függ. A vízelvezető árkok befogadói a keresztező vízfolyások és csatornák. A bevezetések előtt minden esetben tisztító műtárgyak elhelyezése javasolt. A tisztító műtárgyak általában hordalékfogók. A tervezéssel érintett szakaszon burkolt árok épül, ahol a mértékadó víz sebessége meghaladja a talajra megengedett határsebességet, a vízfolyásokba történő csatlakozás környezetében, valamint az ártéri szakaszokon. Vízzáróan burkolt árok kerül kialakításra a Körmendi vízbázis védőterületének keresztezésénél, és ahol egyéb indokok azt szükségessé teszik. Szikkasztásra előzetesen nem lesz szükség, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket mindenhol lehet közvetlenül vagy levezető medren keresztül közvetve befogadóba vezetni. Az engedélyezési tervben a csapadékvíz-elvezetés elvi kialakítása a következők szerint pontosodott: A befogadóba való becsatlakozás előtt a vízgyűjtő terület jellegétől (szántó, legelő, erdő), valamint az adott víztelenítési szakaszra eső gyorsforgalmi út felületének nagyságától függően szükség szerint hordalékfogó kerül elhelyezésre. A tervezési szakaszon szikkasztás nem történik, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket közvetve vagy közvetlenül mindenhol befogadóba vezetik. A tervezett víztelenítési szakaszok a következők: Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) Szemcse (86.sz.

16 15 Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Megyefői árok Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) út korrekció talpárka) Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Szemcse- Megyefői árok km , R-1 árok km , B-1 árok km , Felsőberki patak km , közút talpárok km , P9-1-0 j. árok km , P9-0-0 j. árok km , P-1-2 árok km Nádalja-övárok km , Csencsi-patak km , Pinka-patak km névtelen vízfolyás Tervezett km levezető meder Lápos-ér km , névtelen vízfolyás j. út menti km ,98 árkok névtelen vízfolyás Makkos-ér km névtelen vízfolyás Nagyerdei-patak km , névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás Rátóti-patak km , névtelen vízfolyás km Vörös-patak km névtelen km

17 16 Víztelenítési szakasz KHT szerint (km sz-től km szig) Víztelenítési szakasz eng. terv szerint (km sz-től km sz-ig) Befogadó neve Befogadó szelvényszáma KHT szerint (km sz.) Befogadó szelvényszáma eng. terv szerint (km sz.) vízfolyás * - névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km névtelen vízfolyás km Kőhídi-patak km névtelen vízfolyás km Rönöki-patak km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km csatorna km Hegyi-árok km L-26-1 árok km L-26 árok km Rábafüzesi-patak km névtelen vízfolyás km Határ- árok km - * hrsz árok útárokba hrsz árok /2 hrsz árok útárok új levezető meder útárok /5 hrsz árok útárok /2 hrsz árok útárok Hegyi-árok hrsz árok útárok Rábafüzesi patak mederkorrekciója útárok kerékpárút árka /1 hrsz árok * Megjegyzés: Az újonnan bekerülő víztelenítési szakaszok nem voltak megfeleltethetők a korábbi, KHT-ban szereplő víztelenítési szakaszoknak. Tervezett mederkorrekciók a szakaszon a következők:

18 17 Vízfolyás Mederkorrekció hossza Levezető meder m ,3 Lápos-ér ~1 550 m Makkos-ér 152 m Vízmosás levezető meder 450 m Levezető meder 115 m Belterületi árok 210 m Meliorációs gyűjtőárok 340 m Rábafüzesi patak mederkorrekció ~1395 m A tervezett vízépítési megoldásokat a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal egyeztettük, melynek dokumentumait a 4. sz. Melléklet fejezet tartalmazza Ellenőrző vizsgálatok, monitoring A környezetvédelmi engedély a földtani közeg és felszín alatti vizek vizsgálatára az alábbiakat tartalmazza: II. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások Az engedélyezési tervek készítésére vonatkozó részletes előírások 11. Szikkasztó medencék létesítése esetén a környezetükben monitoring kutakat kell létesíteni, amelyekre vonatkozóan vízjogi létesítési, majd vízjogi üzemeltetési engedélyt a területileg illetékes felügyelőségtől meg kell kémi. Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások 5. A monitoring kutakban lévő talajvíz-, a szikkasztómedencék aljzatának, valamint a km szelvényében (vélhetően a km sz. térségében) lévő Natura 2000 területen a földtani közeg minőségét a közlekedési létesítmény átadása előtt (alapállapot) az alábbi komponensekre kell megvizsgálni: Talajvíz: ph, vezetőképesség, lebegőanyag-tartalom, összes só, szulfát, klorid, TPH, ólom, cink, kadmium, réz. Szikkasztómedencék talaja és a Natura 2000 területen a földtani közeg esetén: TPH, ólom, cink, kadmium, réz. 6. A monitoring kutak üzemeltetését a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni. 7. A csapadékvíz elvezetési, kezelési tevékenység nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (lv. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékeknél [vagy az annál bizonyítottan magasabb (Ab) háttérkoncentrációnál] kedvezőtlenebb koncentrációk kialakulását. A jelen felülvizsgálat alapján a korábbiak helyett a következő monitoring tevékenységet irányozzuk elő: A tervezési szakaszon szikkasztás nem történik, mert az útpályáról összegyűjtött csapadékvizeket közvetve vagy közvetlenül mindenhol befogadóba vezetik. A Natura területet (Csencsi-patak, Pinka-patak) keresztező nyomvonal szakaszokon a pályáról összegyűjtött csapadékvíz befogadóba történő elvezetése burkolt árokrendszerben történik, szikkasztás nincsen.

19 18 Tehát a tervezett vízelvezetési megoldások alapján a szikkasztásra vonatkozó monitoring előírások nem relevánsak, nem szükségesek. 3.2 Élővilág, táj KHT-ban és az engedélyben foglaltak szerint A Környezeti Hatástanulmány vizsgálatainak eredményeképpen betervezett, a környezetvédelmi engedélyben rögzített ökológiai átjárók a következők voltak: Szakasz Km szelvény Megnevezés Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Tájátjáró Nagyvadátjáró km sz. Békaátjáró között: 5 db 50 m-enként Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Nagyvadátjáró Kis- és közepes termetű emlősök átjárója Nagyvadátjáró , , Békaátjáró Vadvédelmi kerítésre vonatkozó előírás az engedélyben foglaltak szerint: II. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások Az engedélyezési tervek készítésére vonatkozó részletes előírások 18. Az út teljes szakaszán 2,4 m magasságú vadvédelmi kerítést kell létesíteni. A KHT-ban a következő tájbaillesztési célú fasorok, takarófásítások szerepelnek javaslatként: 1. B1m Jobb (470m*10m) 2. B1m Bal (830m*10m) 3. A2m Jobb (410m*10m) 4. A3m Jobb+Bal (200m*10m) 5. A3m Jobb+Bal (100m*10m) 6. A3m Szentgotthárdi elkerülő körül 10m Szentgotthárdi csomópontig (300m 1 soros fasáv) 7. A3m Jobb+Bal (500m*8m) Az engedélyezési tervfázis alapján Vadátjárók, békaátjárók, védőkerítés Az I. ütemű kiépítés (2x1 sáv) engedélyezési tervének készítése során a környezetvédelmi engedélyben szereplő műtárgyakhoz képest a hossz-szelvényi változások miatt két vadátjáró ( és km sz.) műtárgy esetében az alsó vadátvezetés helyett felső átvezetésű műtárgy

20 19 létesíthető. Így a tervezési szakaszon összességében az önálló vadátjárók száma nem változott: 4 db felső átvezetésű vadátjáró műtárgy (aluljáró vadátjáró alatt) és 1 db alsó átvezetésű vadátjáró műtárgy (felüljáró vadátjáró felett) kerül kialakításra I. ütemű kiépítéssel. A tervezési szakaszon mindkét oldalon teljes hosszban 2,4 m magas védőkerítés épül. A pálya két oldala közti vadmozgás lehetőségét a kombinált vadátjárók (patak+vadátjáró) mellett az önálló vadátjáró műtárgyak biztosítják. A békaátjárók száma a környezetvédelmi engedélyben rögzítettek szerint változatlan marad, helyszínük a műszaki kialakíthatóság szerint a tervfázisnak megfelelően pontosításra került. A tervezett vadátjárók (kombinált és önálló), illetve békaátjárók a következők: Körny. engedély szerint Eng. tervben tervezett Műtárgy jele Műtárgy jellege és Műtárgy Műtárgy jellege és Módosulás oka keresztezett létesítmény szelvénye keresztezett létesítmény K Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és Felüljáró a Szemcse- Megyefői árok és eng. tervi szelvényezés vadátjáró felett vadátjáró felett B1m Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett Felüljáró Csencsi-patak és vadátjáró felett, eng. tervi szelvényezés 294 m-es híd B1m Felüljáró a Pinka-patak és tájátjáró felett Felüljáró a Pinka-patak és vadátjáró felett, eng. tervi szelvényezés 70 m-es híd B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m békaátjáró hüllőátjáró - B1m Felüljáró vadátjáró felett Felüljáró vadátjáró felett eng. tervi szelvényezés B1m Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett Felüljáró vadátjáró és Lápos-ér felett eng. tervi szelvényezés A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hossz-szelvényi változás, I. ütemű kiépítéssel A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró a Rátóti-patak és vadátjáró felett Felüljáró a Rátóti-patak, vadátjáró és földút felett eng. tervi szelvényezés, földút átvezetése A2m Aluljáró vadátjáró alatt Aluljáró vadátjáró alatt eng. tervi szelvényezés, I. ütemű kiépítéssel A2m Felüljáró vadátjáró felett Aluljáró vadátjáró alatt hossz-szelvényi változás,

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. 1 BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. MEGBÍZÓ Budapest Önkormányzatának Hivatala Főváros Főpolgármesteri Témafelelős a Megbízó részéről: Molnár Zsolt

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Kht. ÉVKÖNYV. Budapest

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Kht. ÉVKÖNYV. Budapest KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Kht. ÉVKÖNYV 2003 Budapest 2004 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Kht. ÉVKÖNYV 2003 Budapest 2004 2 Előkészítette és szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály E-mail: furedi@kti.hu Évkönyv

Részletesebben

BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME. Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres. NYÍRBÁTOR 2013.

BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME. Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres. NYÍRBÁTOR 2013. BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres NYÍRBÁTOR 2013. július 1 A NYÍRESI BAROMFINEVELŐ TELEP, KÉRELEM Kérelem készítője: Szilágyi

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 I. Helyzetfeltárás Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben