HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001) p "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN Hórvölgyi Lajos igazgató Nemzeti Autópálya Rt. MOTTÓ: "Az igazi felfedező úthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre" (Marcell Proust ) 1. Nemzetközi kitekintés A fejlett ipari országok - elsősorban a széntüzelésen alapuló villamos-energia termelésekor, valamint az acélgyártás során felgyülemlett óriási mennyiségű pernye és salak elhelyezési gondjai és költségei miatt - már az 1930-as években keresték az újrahasznosítás szempontjait, foglalkoztak a pernye előnyös, a helyettesített anyaggal azonos használati értékű, és gazdaságos felhasználásával. E tekintetben élenjáró ország volt az USA, Franciaország, Anglia, Németország. Tevékenységük komplex szemléletű volt. A komplexitás során vizsgálták a hulladékot (másodlagos terméket) előállító társaság, az Állam, vagy magán felhasználó, a beruházó, a vállalkozó előnyeit-hátrányait. Az előny-hátrány vizsgálatba bevonták a nemzeti vagyon, a természeti kincsek, a környezetvédelem, a földvédelem, az energiatakarékosság, a keletkezett melléktermékben rejlő élő és holt munka másodlagos felhasználásából eredő, a munkaerő foglalkoztatás alakulására ható. technikai fejlesztést is eredményező szempontokat. Számba vették a minden szempontra tekintettel szóba jöhető felhasználási területeket. (Ez lényegesen szélesebb kör, mint az útépítési cél! (Pl: cementgyártás falazó blokkok előállítása, különböző festékek, műgyanták töltőanyaga, elsavanyodott talajok javítása stb.)

2 78 Hótvölgyi IMJOS Kidolgozták a felhasználás során betartandó nemzeti-ágazati szabályokat, szabványokat, műszaki előírásokat. Kodifikálták a jogi előírásokat. Abban külön figyeltek az alkalmazást akár kikényszerítő szempontokra. Pl. utak, autópályák töltésépítéséhez anyagnyerőhelyként igényelt termőterület használatát csak abban az esetben engedélyezték, ha a térségben optimális szállítási távolságon belül helyettesítő hulladék nem volt fellelhető. Ugyanezen okból a íöld értékét olyan magasan állapították meg, hogy a beruházó minden esetben kénytelen volt keresni a költségcsökkentő megoldásokat. Utak, autópályák épitése során is a sovány beton burkolatalapok kötőanyagaként a pernye - mint hidraulikus kötőképességgel rendelkező anyag - használatát kötelezően írták elő. Előnyben részesítették azokat a vállalkozókat, amelyek aszfaltgyártás során nem csak az exhaustor port. hanem az erőműi pernyét is felhasználták mészkőliszt kiváltására. Kimunkálták a komplex támogatás rendszerét. Ennek során azt vizsgálták, hogy ha az Államnak, a bemházónak előnyös a hulladékot helyettesítő anyagként felhasználni, de a hulladék előállítójának, vagy az útépítés kivitelezőjének a beépítésre nincs motivációja, vagy számukra az nem gazdaságos, esetleg ráfizetésessel jár. akkor kinek, hol, miből, milyen módon kell dotációt ajánlania, adnia, egyszóval a hulladék felhasználást vonzóvá tenni. Mindezek érdekében széles körű kutatási munkát kezdtek. Kísérleti utakat építettek (autópályákon, főutakon, mellékutakon). Intézményes és intézményen kívüli oktatást indítottak el és mindezeket következetesen, hosszú időn át az eredményeket ki- és újra értékelve, a kutatási és építési tapasztalatokat a folyamatokba visszacsatolva működtettek. Az eredmény nem maradt el. Az évtizedek során felhalmozódott meddőhányók, pernyehányók elfogytak, eltűntek. A folyamatosan keletkezett hulladékok pedig az ipari termelés folyamatába illeszkedtek, illetőleg felhasználásuk folyamatos. Mára olyan közvetlen felhasználási mód alakult ki, hogy egyes -főleg a bázikus- pernye fajták keresett cikké (mondhatnánk hiánycikké) váltak. A hulladékok és ipari melléktermékek hasznosítása manapság világszerte felgyorsult. Ezt a folyamatot az ipari fejlett országok államai támogatással, kedvezményes hitelekkel, adókedvezményekkel és széles körű környezetvédelmi összefogással támogatják. (Oly annyira, hogy még olyan hulladékok hasznosítása is gazdaságossá vált, amelyek korábban nem voltak gazdaságosak.) A hulladékhasznosítási koncepciót élenjáró módon képviseli az Európai Parlament, azáltal, hogy közösségi szintű stratégiát dolgozott ki e kérdések megoldására. Az, Európai Közösségek országaiban több tízezer cég, több millió munkavállalót foglalkoztatva foglalkozik a hulladékok felhasználásával. Egyes számítások szerint a hulladékok ismételt felhasználása a bruttó társadalmi termelés mintegy 7 %-át teszi ki.

3 Hazai tapaszlalatok a pernyék útépítési hasznosításában Hazai motivációk A '60-as évek második felétől a Közlekedési Minisztérium felismerte a pernye útépítési! célú hasznosításának előnyeit, környezetvédelmi és nemzetgazdasági fontosságát. Kutató, tervező és kivitelező bázisával jelentős laboratóriumi kísérleteket, ezek alapján pedig kísérleti útszakaszok építését indította be. A minisztérium Közúti Főosztálya az éves költségvetésének terhére majd valamennyi megyében a közúti igazgatóságokat fenntartási és korszerűsítési munkáik körében pernye-technológia alkalmazására kötelezte. A kutatási, kísérleti utak építési munkáival egyidejűleg átfogó intézményen kívüli oktatást is beindított, s párhuzamosan elkészíttette a pernyék többcélú hasznosítása területén a műszaki szabályozás minőségi követelményeit is. Az Útépítő Tröszt felügyeletén keresztül jelentős kényszerítést adott a közlekedésépítő vállalatokra azáltal, hogy nagyobb jelentőségű munkáknál a pernyetechnológia alkalmazását számukra is előírta. Az 1970-es évek olajár-robbanása az útépítési anyagok terén váratlan és erőteljes árnövekedést indított el. Az árak elsősorban az energiaigényes termékeknél (cement, bitumen), illetőleg a fuvarozás-anyagszállítás területén voltak látványosak. Éppen az időben vett lendületet az országos közúthálózat korszerűsítése, szélesítése, az itatott makadám vagy vizes makadám aszfaltrétegekkel való megerősítése. A motorizáció hirtelen nagy léptékben növekedett. Az akkoriban alig 300 ezres járműpark évi ezer gépkocsival nőtt. Az éves futásteljesítmény gépkocsinként az évi kilométert meghaladta. Az úthálózat fejlesztés óriási teherként jelentkezett. Az utakra fordítható éves költségvetés keretét a fenti folyamatok érzékenyen érintették. Arra késztették az útügyben dolgozó vezetőket, szakembereket, hogy keressék a költségcsökkentő technológiai megoldásokat. Egyre többet hallhattuk a Föld iránti aggodalmat. Azt a szlogent, hogy óvjuk-védjük természeti kincseinket. Hogy a termelés primer folyamatában keletkező melléktermékek, hulladékok, másodlagos nyersanyagok egyre fokozottabban terhelik környezetünket. Hogy a melléktermékek csak természeti környezetünkbe helyezhetők vissza. Hogy a tetemes élő- és holt munkát, energiát tartalmazó hulladékoknak helyettesítő anyagokká kell válniuk. Hogy hasznosításukat fel kell gyorsítani (még mielőtt természeti erőforrásaink végleg kimerülnének). Egyértelművé vált a hulladékok egyetemleges hasznosításának szüksége, az a tény, hogy egyes ipari üzemekben keletkező hulladékok más területeken értékes nyersanyag lehet.

4 80 Hórvöígyi Ixijos Talán az sem véletlen, hogy az útépítés volt a kezdeményező alágazat. Szerte a világon ez az iparág a leginkább energia-, anyag- és eszközigényes tevékenység. Az útépítő iparág szinte minden spektrumában dolgozó vezetők, szakemberek, munkások - felhasználva az akkor közel 40 éves ebbéli nemzetközi kutatómunka és gyakorlati kísérletezések tapasztalatit - széles körű, minden részletre kiterjedő hasznosítási munkához kezdtek. A szervező, az irányító, a finanszírozó tárca a Közlekedési Minisztérium (akkor KPM) volt. Munkájába bevonta a hazai kutatóintézeteket (KÖTUKI, SZIKTI, EGI), társul hívta az OMFB-t. Kidolgozták az alkalmazás műszaki feltételeit, technológiai előírásait, minőségi követelményeit, a tervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés szabályait. Úgy találták, hogy útépítés, fenntartás tekintetében a szóba jöhető hulladékok közül (meddők, hányók, salakok, pernyék stb.) leginkább a széntüzelésű hőerőművek füstgázából leválasztott, a leválasztás folyamatában kinyert száraz, vagy zagytéren tárolt PERNYE hasznosítása a legalkalmasabb. A pernye technológia alkalmazása az ország egész területén nagy ütemben és relatíve nagy tömegű pernye anyag felhasználásával a '70-es évek elején beindult, a '80-as évekre szinte országosan, nemzetközi összehasonlításban is elismerésre méltóan elterjedt, majd a '80-as évek végére kifújt. Kifújt, pedig egyértelműen bizonyította, (kisebb, de korrigálható fogyatékossága ellenére), hogy a helyettesített anyaggal: azonos használati értékű. azonos minőségű, ugyanúgy időtálló, lényegcsen olcsóbb. Bizonyította, hogy: óvja, védi, kíméli természeti környezetünket, mészkő készletünket és művelhető földterületeinket. a pernyében lekötött szellemi energiát, élőmunka hányadot nem hagyja elveszni, a cementet, a bitument - annak villamos- és fűtőanyag energiáját - felszabadítja a nemzetgazdaság más ágazatai számára.

5 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában A pernye útépítési hasznosítási területei 3.1. Közvetlen hasznosítás töltések, földmüvek építése. Töltésépítésre nem hidraulikus tulajdonságú (savanyú) általában zagytéren tárolt pernye (zagypernye) használható fel. Az eddig készített pernye töltések számos előnyös tulajdonsággal bírnak. A földből készült töltésekétől lényegesen magasabb teherbírásúak, vízre nem érzékenyek (kimondottan előnyös a nedves időszakban való beépítésük), térfogatsúlyuk alacsony, ami a gyengébb teherbírású altalajoknál igen kedvező (emiatt hidak háttöltési anyagaként is kiváló), a pernyetöltés olvadási kárra nem érzékeny. Beépítés előtt a kijelölt zagyteret fúrással vagy egyéb módon fel kell tárni. Mintavételek után az MSz szerinti szemeloszlást és víztartalmat, tömörítési adatokat (qd max és w opt), térfogatsürüséget meg kell határozni. A töltés felső rétegébe tervezett salakpernyének meg kell határozni a CBR-értékét is. Teherbírásként a legkedvezőbb tömörítési víztartalmú és előírt tömörségi fokú mintán meghatározott CBR értéket kell alapul venni. Vizsgálatokat zagyterenként és m "ként kell végezni. aszfaltgyártásnál a mészkőliszt töltőanyag helyett. A tömör aszfaltburkolatok építéséhez az aszfaltgyártás során a fölmelegített adalékanyagból ún. exhaustor-port szívnak el, amely pornak töltőanyagként való felhasználása ismert és szabályozott. Mivel ez nem elégséges mennyiség, őrölt mészkőliszttel pótolják a hiányt. Erre a célra azonban alkalmas az erőművi finom száraz pernye is. Miután ez az anyag előkészítés nélkül vihető be az aszfaltkeverékbe, koncepcionálisan kell előnyben részesíteni az olyan anyagokkal szemben, melyek természeti ásványi anyagok felhasználásával primer termékként állítódnak elő. (Lásd mészkőliszt, amelynek Blaine 2 - cm /g - szerinti fajlagos felületéhez képest a pernye Blaine szerinti felülete a bitumen felvétel szempontjából kedvezőbb.)

6 82 Hórvölgyi Lajos 3.2. Közvetett hasznosítás hidraulikus pernye kötőanyagként nem hidraulikus pernye aktiválva, kötőanyagként (erőmüvi kötőanyaggyártás a pernye leválasztás technológiai folyamatába iktatva) salaktéri pernye adalékanyagként, hidraulikus kötésű keverékbe salaktéri pernye töltésképzőként soványbeton burkolatalapok, talajstabihzálások stb. (telepen előkeverve, illetve helyszínen bedolgozva) A közvetett hasznosítás technológiáit nem ismertetem, hiszen a műszaki feltételek, a bedolgozási módok, a minőség-ellenőrzés és a minősítés szempontjai előírásokban, szabványokban, és szakirodalomban nagy bőséggel fellelhetők. Azt azonban c helyt is érdemes rögzíteni, hogy megfelelő szemeloszlású zúzott adalékanyagból és murvából már 2-3 % mészhidrát és megfelelő összetételű S-l2 ( 'k savanyái pernye hozzáadásával víz és fagyálló betonalap készíthető. Kavicsos homokok és kőbánya meddők esetében 3-4 % mész és % savanyú pernye adagolása szükséges. [3.3. Vannak a pernye felhasználásnak az útépítésen kívüli lehetséges és nagyon fontos területei is. Korábban nagy mennyiségben hasznosult a pernye-portland cement gyártás során vagy szerkezeti betonok, építőelemek gyártása során töltő- illetve adalékanyagként. Vagy a festék és műanyagiparban töltőanyagként. Nagy jelentőséggel bír a mezőgazdaságban is, amidőn az ellúgosodott talajok javítására használják a zagytéri savanyú pernyét.]

7 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában y-5 4. Az közötti évek hazai eredményei 4.1. Töltésépítésben A zagytéri pernyéből készült töltések minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó minőségi előírásoknak. Előnyös tulajdonságaik pedig előzik a hagyományos földmű technológiát. Előnyök: olvadási kárra nem érzékeny, nagy teherbírású töltés készíthető belőle, nem vízérzékeny, kifejezetten vízelnyelő és vízáteresztő anyag, így belőle töltés csapadékos időszakban is készíthető, 3 alacsony térfogatsúlyából (yomax. = 1,07-1,25 t/m) következik, hogy gyenge (vizenyős is) teherbírású altalajon is jól megáll, utántömörödése alig van. Ez a tulajdonsága hidak háttöltés készítésénél mutat nagy előnyt, ha van szabad mésztartalma (akár 3-4 % elégséges) a hidraulikus kötőképessége beindulhat, s a töltés teherbírása időben növekszik. hátránya, hogy fejtése, szárítása speciális eszközöket kíván, hogy igényes töltésalapozásra van szükség (geotextília- és homokos kavicsszürő réteg terítés), valamint nélkülözhetetlen a vízelvezető árok elvezetése. Mindezek ellenére igen kis mennyiségben épült belőlük töltés. Ezek: - az Oroszlány-bokodi úton \T? - a 36. sz. főút 0-3,0 km-es szakaszán m 3 a 6/A. sz.. főút pécsi elkerülésénél rrf egyéb helyeken m 3 Összesen: m 3

8 84 Hóirőlgyi IMJOS 4.2. Az N9 évek között útépítés és útfenntartás területén felhasznált pernye kötő- és töltőanyaggal készült burkolatalapok és kopórétegek mennyiségi kimutatása. Alkalmazás Hvs/ám burk. alap m~ s/élesítés n irr erősítés n m"- p. filler i m" stah. keverék Ion na telhas/.n. pernye (unna A") g") X X X Bérmunkák X X X X X X 19X3 90.X X X.699 Bérmunkák X3 X9.X4X 19X X5 72.X X X7 23X XX X X X6 1 9X9 XX.600 IX ()ss/esen: X64 65X X

9 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában Az előbbi mennyiségek megyénkénti kimutatása: burk. alap 9 m 9 szélesítés m^ Alkalmazás,, 9 erősítés var Összesítés megyék szerint p.filler 9 m stab, keverék tonna felhaszn. pernye tonna 1. Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A-Z Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár Szolnok Tolna Vas Veszprém ' 19. Zala Összesen:

10 H6 Ilóirölgyi Lajos Telepen, illetve helyszínen kevert stabilizációval épült burkolatalap, burkolatszélesítés és pálya-megerősítés összes mennyisége között mintegy 4,0 millió m A pernye töltőanyaggal készített aszfalt kopórétegek mennyisege ugyancsak eléri a 4,0 millió m _t. Kötő- és töltőanyagként tehát 15 év alatt mintegy t pernye lett íelhasználva. Miközben a cementgyártáshoz évi t -t vettek igénybe. Az aszfalt töltőanyag éves igénye 1.0 millió t aszfaltgyártás esetén t/év. Érzékelhető, hogy a Magyarországon ez ideig felhalmozott közel 160 millió t pernye eltüntetéséhez a töltésépítés és burkolatalap adalékanyagként^ felhasználás terén érhetünk el számottevő eredményt. 5. Az 1975 és 1990-es évek között pernyehulladék alkalmazásával készült utak és útfenntartási munkák utóvizsgálatának tapasztalatai A közlekedési tárca rendelkezésére az ös években az alkalmazott technológiai területeken (töltésépítések, soványbeton burkolatalapok, pernye fillérrel készült aszfaltok - kopórétegek -) utóvizsgálatokra került sor. A Közlekedéstudományi Intézet szakemberei években megfigyeléseket tettek és állapotfelvételeket készítettek némely utakon. Ezek az utóvizsgálatok azonban igen kis mennyiséget érintettek és nem azonosak a '94-es utóvizsgálat metodikájával. Ezért a KTI adatait jelen értékelésbe nem lehet bevonni Töltésépítések tapasztalatai Az Oroszlány- Bokod-i út esetében semminemű meghibásodás nem volt tapasztalható. A 6/A sz. főút Pécs elkerülő szakaszán csupán a rézsűk felületén fordult elő kisebb kimosődás, de ez a hiba nem a pernye anyagra, hanem a rézsűk helytelen védelmére vezethető vissza.

11 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában ' A 36. sz. főút egy szakaszán jelentős süllyedés volt tapasztalható. A meghibásodás két okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a töltésépítés rendkívül mély fekvésű, vizenyős területen történt, mely területen az aljnövényzet füzes vessző volt, amit ugyan levágtak, de a torzsát nem távolították el. Következésképp az alapozási technológiához tartozó (feszültség elosztó) geotextilia a ráhordott szemcsés anyag és szállítótömörítő jármüvek folytán több helyen megsérült. Az eredeti hiba azonnali helyreállítása nem történt meg. Másik ok, hogy a '80-as évek végétől igen hosszú száraz idő következett be, a talajvízszint erőteljesen csökkent, ami a töltések kiszáradását is előidézte. A süllyedés szinte természetes Soványbeton burkolatalapok tapasztalatai A mintegy 4,0 millió m^ burkolatalap utóvizsgálata három ütemben történt. állapotfelvétel helyszíneléssel, amelyet kiértékelő jelentés követett (1994). A helyszíni felmérés kiterjedt teherbírásmérésre, a bomlások mértékének megállapítására, a meghibásodások területmérésére és a repedések (ritka, közepes, sűrű, szakaszos feloszlású) minősítésére. (A pernye töltőanyagú aszfaltrétegek szemléjét nem egészítették ki felmérési adatokkal, mivel ott a minőségi állapot megállapítása szakaszokra bontva nem tükrözte volna valósan a burkolat állapotát.) az észlelt hibás útszakaszok feltárása magminta fúrással, mintafurészeléssel, bontással. A minták fizikai és kémiai vizsgálata alapján minősítés készült, rámutatva a technológia és építési hibákra (1995), a minőségileg kifogásolt pályaszerkezetek javítására technológia készítése Pernye töltőanyaggal készült aszfaltrétegek tapasztalatai Megközelítően 4,0 millió m^ aszfaltréteg készült. Ezen felületen 13 mintasorozat (39 db mintatest) és 8 kontrollsorozat (24 db kontroll mintatest) kilürása és vizsgálata történt meg. A minták és kontrollmintak adatai a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelve álltak elő.

12 88 Hó/völgyi Ixijos A 39 db minta közül egy sorozat (3 db), a 24 db kontroll minta közül 1 sorozat (3 db) nem elégítette ki a tervezési előírásokat. Az eltérés (7,6 %), tűrhető. A minlatestek és kontroll-mintatestek bitumentartalmának összehasonlításából kitűnik, hogy 21 db mintánál a bitumentartalom kedvezőbb, mint a kontroll -mintatesteké. A 24 mintából 15 mintatest Marshall-hézag tartama kedvezőbb a kontroll mintatestek hézagtartamánál. A mintatestek testsürüsége. merevségi modulusa optimális értéket adott Az utóvizsgálatok eredményéből levonható az a következtetés, hogy a pernyeanyagú technológiával készült töltéseken, soványbeton alapokban és kopórétegekben veszélyre utaló hiányosságok nem fordultak elő. A lokális kisebb hibáknál gyártási, illetőleg építési technológiai hiányosságokra lehet következtetni. 6. Miért állt le a hasznosítás? Elöljáróban már kifejtettem a hasznosítás ellehetetlenülésének feltárható okait. E pontban emlékeztetőül megismétlem és nyomaték kedvéért néhány további gondolattal kiegészítem azokat. Az okokat keresve alapvető - az az egyébkent sajnálatos magyar tulajdonság - hogy a PERNYE bármilyen célú felhasználása nem komplex szemléletben lett végiggondolva. A felhasználás egyoldalúan, csak a cementipar, a magas- es útépítő ipar által volt felkarolva. A felkarolást érdektelenül szemlélte és nem támogatta a Kormán}' és egyéb ágazatai. Nem állt elő az az ÁLLAMI akarat és az azokat érvényre juttató jogszabályok, amelyek kötelezővé tették volna: a pernyével terhelt területeken'" folyó beruházásoknál a hagyományos vagy hulladék felhasználás előny-hátrány vizsgálatát, hulladék előny esetén a köteles alkalmazást (tervezőnek, beruházónak, erőműnek, kivitelezőnek egyaránt), hulladék hátrány esetén - érdekeltségi körben - a költségkompenzálást, sőt dotálást (erőmű részére, kivitelező részére), a hulladék anyaggal pályázók versenyelőnyét, adókedvezményét, hitelhez jutásának könnyítő lehetőségét. - stb.

13 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában m Nem, hogy nem írták elő, sőt! Akadályozták. Nagyobb létesítményeknél (elsősorban autópályáknál) a pernyehasznosítást a pályázati feltételekben tiltották (? Miértre a válasz: csak!). A túl merev műszaki szabványokat, szabályzatokat, műszaki előírásokat nem oldották, nem adtak rugalmas mozgásteret. A környezetvédelmi jogszabályok a pernyét a kodifikációs folyamat automatizmusában VESZÉLYES HULLADÉKNAK minősítették. Ezáltal alkalmazását ellehetetlenítették, a kezdeményezőknek kedvét vették. A földvédelmi törvény rá sem mozdult arra a gondolatra, hogy a pernyével terhelt területen" tiltani kell a föld töltésépítésre való felhasználását. (Vagy ha nem tiltja olyan árstruktúrát ír elő, ami a beruházót, vállalkozót bele kényszeríti a hulladék hasznosításába.). A bányakapitányságok sem kaptak olyan kényszerítést, hogy bányanyitási kérelem során elutasítsák a földanyag kitermelést. A vállalkozói nyereségképzésében sem történt változás. Maradt az alacsony díj kis haszon, drága munka nagy haszon. Vagyis olcsó anyaggal nem érdemes dolgozni szemlélet. Szinte természetesen következett be a nagy igyekezettel alkalmazott technológia kifulladása. További ok, hogy : a túlzott teljességre való törekvés. A kezdeti sikerek után szinte minden útépítésnél erőltették. Még cement-pernye reléállomásokban és indokolatlanul nagy szállítási távolságokban is gondolkodtak. Tanulság, hogy a jövőben beruházásonként konkrétan kell vizsgálni, hogy hol van pernye, milyen az elérhetősége, van-e ott további hálózatfejlesztési cél, és megvalósításának mi a reális ideje. Projektenként kell előny-hátrány összehasonlító vizsgálatot készíteni. Ezek a vizsgálati anyagok képezzék a döntés, a pályázat, a támogatás stb. alapjait. Természetesen fentiekre tekintettel kell a területfejlesztési, környezetvédelmi stb. alapok támogatását megítélni, gondolkodásunkban mindig is, de mostanság különösen uralkodó az én házam, az én váram" filozófia. Lefordítva, ami nem az én területem, amiből nekem nincs hasznom stb. az nem érdekel. így áll elő az a helyzet, hogy az egyes szakmák, tevékenységek stb. határterületén elhelyezkedő ügyeknek nincs gazdája. Hiányzik a KOMPLEX szemlélet, az az intézmény, amely a komplexitást megvalósítaná,

14 90 HúrvölgM Laps az is a terjedés akadálya lehetett, hogy az ipari melléktermékek'* túl tág fogalom. Abba fel lett sorolva minden, a bányameddőtől a kohósalakon át a pernyéig. A felsoroltak között pedig sok volt az ab ovo visszatartó. (Pl. építési törmelék), s az egész nemes ügy hendikeppel indult, az ÁLLAMI érdek csak akkor jut érvényre, ha az anyag alkalmassága, hasznossága mellett az alkalmazás műszaki szabályozása és jogi háttere (garanciák stb. dolgokra kell gondolni) is rendelkezésre áll. Ma már nem a szemeloszláson, az optimális víztartalmon, a CBR és E2 értéken, a rézsűk dőlésszögén, a terítés-tömörítés vastagságán, az alapozás szükségességén (vizenyős talaj, rendezetlen vízelvezetés stb.) és még sok más szemponton kell vitatkozni. Ma azt kell vizsgálni, hogy az ÁLLAM-nak, a környezet és természetvédelem, a földvédelem, a nemzeti ásványvagyon-védelem (a FÖLD védelme) stb. olyan fontos szempont-c, hogy ha drágább is az ipari melléktermékek helyettesítő anyagként való alkalmazása, annak prioritását tör vényben elrendeli, s természetesen a költségtöbbletet költségvetésből kompenzálja. (A Széchenyi-terv egyetlen fejezetében sem olvastam ehhez közelítő filozófiát.). regen a projektekhez a tervezőnek méret és mennyiségszámításon (meg pedig nagyon precíz, patika mértékű számbavételen) alapuló költségvetést (egységárelemzés utáni, tehát organizációs tervből kiindulót) kellett készíteni, s ez képezte a szerződés összegét, a vállalkozás díját. Na már most, ha adott egy olcsó, nagyon olcsó anyag, akkor a díj alacsony, a vállalati kereset kicsi. Ez nem ösztönöz a melléktermék alkalmazására. Ráadásul, ha a technológia (szállítás, keverés, bedolgozás stb.) kényesebb a hagyományosnál, nagyobb odafigyelést, magasabb kvalifikációt igényel. Vagy olyan gépi eszközt (akár kiegészítő gyanánt), amit be kell szerezni, vagy bérelni, vagy lízingelni (Pl. csigás folytonkeverő gép) már nem biztos, hogy megéri. Ezeket a hátrányokat kompenzálni kell. Nyilván annak, akinek az előző pontban felsoroltak alapvető érdeke. ÖSSZESSÉGÉBEN TEHÁT, HA EZ AZ IRÁNY" NEM VÁLLALKOZÁS BARÁT, NEM MEGNYERŐ, KIS HASZNOT EREDMÉNYEZ STB. HIÁBA A NEMZETI MÁZ, A SZÓLAM - NEVEZETESEN NEMZETGAZDASÁGI ÉRDEK, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNY, NEMZETI KINCSEINK (ÁSVÁNYI VAGYON, FÖLDVAGYON) VÉDELME STB. - A PERNYE HASZNOSÍTÁS NEM FOG ELTERJEDNI.

15 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában Legfontosabb teendőink A pernye útépítési (de bármilyen) célú hasznosításának kérdését mai holtpontjáról kormányzati szinten kell elmozdítani. Meg kell valósítani a komplexitás elvét, elhárítva az okok közt felsorolt és fel nem sorolt hátráltató tényeket. Elöljáróban: intézményes és intézményen kívüli oktatás megszervezése, kutatás újbóli indítása, továbbfejlesztése, teljes körű jogi szabályozás és harmonizáció az érintett tárcák területén (legfőképp: GM, KM, KöViM, FVM, BM, önkormányzatok!), műszaki szabályozás korszerűsítése, érdekeltségi és támogatási rendszer kidolgozása, működtetése, a finanszírozási alap és mód megteremtése. Legfontosabb az ösztönzés. Ösztönzés olyan mértékben, hogy a minden tekintetben többlet ráfordítás legalább olyan, vagy egy picit nagyobb előnnyel járjon, mint a hagyományos technológiai mód esetén. A pernye útépítési célú alkalmazása tehát akkor fog széles körben terjedni, ha ösztönözve van. Ösztönözni az Államnak kell. (Hiszen állami beruházás, következésképp állana érdek.) Vagyis a költségvetésnek természetesen közvetett módon: - célelőirányzatból - környezetvédelmi alapból - földvédelmi, ásványvédelmi alapból - tb. - az EU stratégiai, illetve kohéziós alapjaiból pályázati úton támogatás igénylése. A pernye előállítójának vagy tulajdonosának is érdekeltséget kell ajánlani. Ennek több módja lehet. Pl: - tároláshoz nem kap több területet, - olyan áron adhatja, hogy abból bevétele keletkezzen - stb. Az ország természeti kincseinek (ásványi anyag, termőterület stb.) jogi védelme is szükséges. Különösen ott, ahol egyértelműen kimutatható a helyettesítő anyag mennyiségi, minőségi megléte.

16 92 HóiMölgyi Lajos A közvetett mód nem csak készpénz, lehet. A közbeszerzési pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a termelés során keletkezett hulladékokat, ipari melléktermékeket (természetes használati értéken, de akár drágábban is) hasznosítják Nincs, nem lehet időszerűbb feladat, mint a témakör újbóli felemelése. Úgy, hogy az 1990-es évektől gyökeresen megváltozott gazdasági környezethez igazodva kidolgozódjon, megteremtődjön a másodlagos nyersanyagok, ipari melléktermékek komplex hasznosítási technikája. Technika alatt ez esetben a kutatás, a kísérletezés, a tervezés, a beruházás, a kivitelezés mozzanatait, s az ahhoz tartozó jogi-műszaki szabályozás feltételeinek előállítását, ezt követően pedig az érdekeltségi rendszer kialakítását kell érteni. A jogi-műszaki szabályozás át kell. hogy fogja a természetvédelmi, földvédelmi, környezetvédelmi területeken tűi a nemzetgazdasági, a költségvetés védelmi érdekeket. Összességében az ÁLLAMI, a csoport és az egyéni érdekek harmonizációja elvén teremtődjék meg végre a hasznosítás KOMPLEXITÁSA! "Földünk parányi bolygója csak a világmindenségnek. Rajtunk áll, hogy olyan csillagot alakítsunk belőle, melynek lakóit nem ostorozza háború, nem gyötri éhség és félelem, nem tépi száz féle ostoba megkülönböztetés faj, bőrszín, világnézet szerint. Adj előrelátást és elszántságot, még ma belekezdeni a munkába, hogy fiaink és unokáink büszkén viselhessék majd az EMBER nevet." (ENSz fohász)

Erős György NYÁSZATI

Erős György NYÁSZATI Erős György ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYB NYÁSZATI ÉS S KOHÁSZATI EGYESÜLET Fenntartható fejlődés: A gazdasági növekedés és a természetes környezet egyensúlyának biztosítása. Természeti erőforrásokkal történő

Részletesebben

Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron!

Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron! Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron! Dr. Geiger András Fejlesztő mérnök MOL DS Fejlesztés, Finomítói Termékfejlesztés ageiger@mol.hu +36 30 380 3898 Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

PERNYEHASZNOSITAS ÚTÉPÍTÉSI TAPASZTALATAI BARANYA MEGYÉBEN

PERNYEHASZNOSITAS ÚTÉPÍTÉSI TAPASZTALATAI BARANYA MEGYÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001) p. 107-112 "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSITAS ÚTÉPÍTÉSI TAPASZTALATAI

Részletesebben

Gumibitumen - a jövő kötőanyaga az útépítésben

Gumibitumen - a jövő kötőanyaga az útépítésben Gumibitumen - a jövő kötőanyaga az útépítésben Dr. Geiger András Fejlesztő mérnök MOL DS Innováció, Termékfejlesztés XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia 2014. szeptember 18-19. Gyula, Park Hotel Tartalom

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben Az építési hulladék átminősítése építési termékké 1 Bemutatkozás Here Zsolt TLI Zrt. Terméktanúsító Iroda tanúsító mérnök tel.:06-20-468-4391

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Helyzetelemzés s az európai aszfalt kal kapcsolatban PUCHARD Zoltán Technológiai Igazgató COLAS Hungária Kft. Európai aszfalt termék magyarországi bevezetése MAÚT Akadémia 2007.02.22 Megérkeztünk az EU-ba

Részletesebben

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Dr. Holló József műszaki vezérigazgató-helyettes Magyar Közút Nonprofit ZRt. 1 Tartalom: 1. Mit nevezünk

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR ESETTANULMÁNY: PÁLYASZERKEZET ERŐSÍTÉS MÉRETEZÉS FWD EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 1 1 A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR 2 2 1 ALKALMAZOTT MÉRETEZÉSI

Részletesebben

Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával

Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával EGYÉB HULLADÉKOK 6.5 Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával Tárgyszavak: habbitumen; előállítás és tulajdonságok; gépek; technológia; útburkolat jellemzése. Gazdasági és

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350 Tétel-szám Megnevezés Mennyiség Útépítés 1 * Mértékegység E.ár [Ft] Költség [ E Ft] Főpálya építés 0+000-0+350km sz. között (M3 ap. csp-hoz tartozó főpálya szakasz) 1 * 200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir PÁLYASZERKEZETEINEK FEJLESZTÉSE 1 MAGYAR ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT TEHERBÍRÁSA 10 000 9 376 9 000 8 000 7 000 FŐHÁLÓZAT 6 772 HOSSZ (KM) 6 000 5 000 4 000 5 689 MELLÉKHÁLÓZAT 3 000 2 462 2 912 2 000 1 776

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

A PERNYEHASZNOSÍTÁS ELJÁRÁSTECHNIKAI KÉRDÉSEI

A PERNYEHASZNOSÍTÁS ELJÁRÁSTECHNIKAI KÉRDÉSEI A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001). p. 141-153 "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia A PERNYEHASZNOSÍTÁS ELJÁRÁSTECHNIKAI

Részletesebben

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással Kód Megnevezés Előírás 1.1 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 4488:1976 1.2 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 140436:1981 1.3 Vizsgálati minta előkészítése MSZ 182841:1991 1.4 Víztartalom MSZ 140436:1980. 1.2.1

Részletesebben

Javítás: Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése. Előírás. Kiadás éve: 2006 Javítás Fedlap: B Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.15 (ÚT 2-3.211) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

Többet ésszel, mint erővel!

Többet ésszel, mint erővel! Többet ésszel, mint erővel! Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Stabilizáció Mechanikai módszerek (tömörítés, víztelenítés,

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN

TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN Kubányi Zoltán főtechnológus TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN 1 Előadás vázlat 1. Bemutatkozás 2. A gépek bemutatása 3. A stabilizációk fajtái 4. A stabilizációk tervezése 5. A kivitelezés menete 6. A

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban ÉPKO 2011 Csíksomlyó 2011. június 4. Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban dr. Karsainé Lukács Katalin KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat TARTALOM Betonburkolat előnyei a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT ISKOLA UTCA CSATLAKOZÁSÁBAN ÁTERESZ MEGHOSSZABBÍTÁS TERVE TERVSZÁM: 718/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Témavázlat Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Hullámacél hídszerkezetek általános áttekintése o hullámacél szerkezetek története a XX. sz. elejétől

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

Az elsődleges és másodlagos aggregátumok jelentősége a hazai építőiparban

Az elsődleges és másodlagos aggregátumok jelentősége a hazai építőiparban Az elsődleges és másodlagos aggregátumok jelentősége a hazai építőiparban Dr. Zoltay Ákos Magyar Bányászati Szövetség Dr. Kertész Botond Colas Északkő Kft. 2016. október 26. 0 A bányászat helyzetének peremfeltételei

Részletesebben

KÖZÚTI HIDAK SZIGETELÉSE

KÖZÚTI HIDAK SZIGETELÉSE KÖZÚTI HIDAK SZIGETELÉSE HÍDSZIGETELÉSI SZABÁLYOZÁSOK ÁTDOLGOZÁSA AZ ÚJ ASZFALTSZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN KAROLINY MÁRTON Útépítési Akadémia 19. 2012.11.15. www.maut.hu 1 MSZ EN 13 108-1:2006 ASZFALTKEVERÉKEK.

Részletesebben

A vermikomposztálási technológia beruházói szemszögből. Lakossági tájékoztató

A vermikomposztálási technológia beruházói szemszögből. Lakossági tájékoztató A vermikomposztálási technológia beruházói szemszögből. Lakossági tájékoztató Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016.07.14. ÉRD DIÓSD TÁRNOK Érd és Térsége

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények között járható felület egyszerű fenntartás és üzemeltetés közúti járművek/nehéz járművek

Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények között járható felület egyszerű fenntartás és üzemeltetés közúti járművek/nehéz járművek Kerékpárutak tervezése A pályaszerkezet kialakítása Pethő László BME Út és Vasútépítési Tanszék 13. Útépítési Akadémia 2007. december 6-7. 1 Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények

Részletesebben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései Dr. Kalmár István üzletfejlesztési igazgató Calamites Kft. Máza, 2010. február 25. A szén alkalmazási lehetőségei A klasszikus égetési

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok

Részletesebben

Földművek, földmunkák

Földművek, földmunkák Földművek, földmunkák Földművek funkciói közlekedési pálya: vízépítési földmű: út, vasút, repülőtér, gát, csatorna, árok, tározó, folyószabályozás, partrendezés, felszín alatti munkatér: alapozás, műtárgy,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN 2015 MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Primusz Péter Témavezető: Dr. Péterfalvi József Lektorálta:

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

Technológiai tervezés a Fenntartható utak szellemében a Magyar Közút NZrt. saját tervezéseinél

Technológiai tervezés a Fenntartható utak szellemében a Magyar Közút NZrt. saját tervezéseinél Technológiai tervezés a Fenntartható utak szellemében a Magyar Közút NZrt. saját tervezéseinél KETTINGER OTTÓ technológiai vezető mérnök 1 Előzmény: A TEN-T hálózaton a nemzetközi elérhetőség, a közlekedésbiztonság

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Víz az útpályaszerkezetben

Víz az útpályaszerkezetben 40. Útügyi Napok SZEGED 2015. szeptember 15-16. Víz az útpályaszerkezetben Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna tanársegéd Soós Zoltán PhD hallgató dr. Tóth Csaba adjunktus Az előadás tartalma Problémafelvetés

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei S Z E N T P É T E R I I B O L Y A 2 0 1 3. 1 1. 0 7. Tartalom Mérsékelten meleg aszfaltok Definíció Előállítás Követelmények Tapasztalatok Energia felhasználás

Részletesebben