HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001) p "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN Hórvölgyi Lajos igazgató Nemzeti Autópálya Rt. MOTTÓ: "Az igazi felfedező úthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre" (Marcell Proust ) 1. Nemzetközi kitekintés A fejlett ipari országok - elsősorban a széntüzelésen alapuló villamos-energia termelésekor, valamint az acélgyártás során felgyülemlett óriási mennyiségű pernye és salak elhelyezési gondjai és költségei miatt - már az 1930-as években keresték az újrahasznosítás szempontjait, foglalkoztak a pernye előnyös, a helyettesített anyaggal azonos használati értékű, és gazdaságos felhasználásával. E tekintetben élenjáró ország volt az USA, Franciaország, Anglia, Németország. Tevékenységük komplex szemléletű volt. A komplexitás során vizsgálták a hulladékot (másodlagos terméket) előállító társaság, az Állam, vagy magán felhasználó, a beruházó, a vállalkozó előnyeit-hátrányait. Az előny-hátrány vizsgálatba bevonták a nemzeti vagyon, a természeti kincsek, a környezetvédelem, a földvédelem, az energiatakarékosság, a keletkezett melléktermékben rejlő élő és holt munka másodlagos felhasználásából eredő, a munkaerő foglalkoztatás alakulására ható. technikai fejlesztést is eredményező szempontokat. Számba vették a minden szempontra tekintettel szóba jöhető felhasználási területeket. (Ez lényegesen szélesebb kör, mint az útépítési cél! (Pl: cementgyártás falazó blokkok előállítása, különböző festékek, műgyanták töltőanyaga, elsavanyodott talajok javítása stb.)

2 78 Hótvölgyi IMJOS Kidolgozták a felhasználás során betartandó nemzeti-ágazati szabályokat, szabványokat, műszaki előírásokat. Kodifikálták a jogi előírásokat. Abban külön figyeltek az alkalmazást akár kikényszerítő szempontokra. Pl. utak, autópályák töltésépítéséhez anyagnyerőhelyként igényelt termőterület használatát csak abban az esetben engedélyezték, ha a térségben optimális szállítási távolságon belül helyettesítő hulladék nem volt fellelhető. Ugyanezen okból a íöld értékét olyan magasan állapították meg, hogy a beruházó minden esetben kénytelen volt keresni a költségcsökkentő megoldásokat. Utak, autópályák épitése során is a sovány beton burkolatalapok kötőanyagaként a pernye - mint hidraulikus kötőképességgel rendelkező anyag - használatát kötelezően írták elő. Előnyben részesítették azokat a vállalkozókat, amelyek aszfaltgyártás során nem csak az exhaustor port. hanem az erőműi pernyét is felhasználták mészkőliszt kiváltására. Kimunkálták a komplex támogatás rendszerét. Ennek során azt vizsgálták, hogy ha az Államnak, a bemházónak előnyös a hulladékot helyettesítő anyagként felhasználni, de a hulladék előállítójának, vagy az útépítés kivitelezőjének a beépítésre nincs motivációja, vagy számukra az nem gazdaságos, esetleg ráfizetésessel jár. akkor kinek, hol, miből, milyen módon kell dotációt ajánlania, adnia, egyszóval a hulladék felhasználást vonzóvá tenni. Mindezek érdekében széles körű kutatási munkát kezdtek. Kísérleti utakat építettek (autópályákon, főutakon, mellékutakon). Intézményes és intézményen kívüli oktatást indítottak el és mindezeket következetesen, hosszú időn át az eredményeket ki- és újra értékelve, a kutatási és építési tapasztalatokat a folyamatokba visszacsatolva működtettek. Az eredmény nem maradt el. Az évtizedek során felhalmozódott meddőhányók, pernyehányók elfogytak, eltűntek. A folyamatosan keletkezett hulladékok pedig az ipari termelés folyamatába illeszkedtek, illetőleg felhasználásuk folyamatos. Mára olyan közvetlen felhasználási mód alakult ki, hogy egyes -főleg a bázikus- pernye fajták keresett cikké (mondhatnánk hiánycikké) váltak. A hulladékok és ipari melléktermékek hasznosítása manapság világszerte felgyorsult. Ezt a folyamatot az ipari fejlett országok államai támogatással, kedvezményes hitelekkel, adókedvezményekkel és széles körű környezetvédelmi összefogással támogatják. (Oly annyira, hogy még olyan hulladékok hasznosítása is gazdaságossá vált, amelyek korábban nem voltak gazdaságosak.) A hulladékhasznosítási koncepciót élenjáró módon képviseli az Európai Parlament, azáltal, hogy közösségi szintű stratégiát dolgozott ki e kérdések megoldására. Az, Európai Közösségek országaiban több tízezer cég, több millió munkavállalót foglalkoztatva foglalkozik a hulladékok felhasználásával. Egyes számítások szerint a hulladékok ismételt felhasználása a bruttó társadalmi termelés mintegy 7 %-át teszi ki.

3 Hazai tapaszlalatok a pernyék útépítési hasznosításában Hazai motivációk A '60-as évek második felétől a Közlekedési Minisztérium felismerte a pernye útépítési! célú hasznosításának előnyeit, környezetvédelmi és nemzetgazdasági fontosságát. Kutató, tervező és kivitelező bázisával jelentős laboratóriumi kísérleteket, ezek alapján pedig kísérleti útszakaszok építését indította be. A minisztérium Közúti Főosztálya az éves költségvetésének terhére majd valamennyi megyében a közúti igazgatóságokat fenntartási és korszerűsítési munkáik körében pernye-technológia alkalmazására kötelezte. A kutatási, kísérleti utak építési munkáival egyidejűleg átfogó intézményen kívüli oktatást is beindított, s párhuzamosan elkészíttette a pernyék többcélú hasznosítása területén a műszaki szabályozás minőségi követelményeit is. Az Útépítő Tröszt felügyeletén keresztül jelentős kényszerítést adott a közlekedésépítő vállalatokra azáltal, hogy nagyobb jelentőségű munkáknál a pernyetechnológia alkalmazását számukra is előírta. Az 1970-es évek olajár-robbanása az útépítési anyagok terén váratlan és erőteljes árnövekedést indított el. Az árak elsősorban az energiaigényes termékeknél (cement, bitumen), illetőleg a fuvarozás-anyagszállítás területén voltak látványosak. Éppen az időben vett lendületet az országos közúthálózat korszerűsítése, szélesítése, az itatott makadám vagy vizes makadám aszfaltrétegekkel való megerősítése. A motorizáció hirtelen nagy léptékben növekedett. Az akkoriban alig 300 ezres járműpark évi ezer gépkocsival nőtt. Az éves futásteljesítmény gépkocsinként az évi kilométert meghaladta. Az úthálózat fejlesztés óriási teherként jelentkezett. Az utakra fordítható éves költségvetés keretét a fenti folyamatok érzékenyen érintették. Arra késztették az útügyben dolgozó vezetőket, szakembereket, hogy keressék a költségcsökkentő technológiai megoldásokat. Egyre többet hallhattuk a Föld iránti aggodalmat. Azt a szlogent, hogy óvjuk-védjük természeti kincseinket. Hogy a termelés primer folyamatában keletkező melléktermékek, hulladékok, másodlagos nyersanyagok egyre fokozottabban terhelik környezetünket. Hogy a melléktermékek csak természeti környezetünkbe helyezhetők vissza. Hogy a tetemes élő- és holt munkát, energiát tartalmazó hulladékoknak helyettesítő anyagokká kell válniuk. Hogy hasznosításukat fel kell gyorsítani (még mielőtt természeti erőforrásaink végleg kimerülnének). Egyértelművé vált a hulladékok egyetemleges hasznosításának szüksége, az a tény, hogy egyes ipari üzemekben keletkező hulladékok más területeken értékes nyersanyag lehet.

4 80 Hórvöígyi Ixijos Talán az sem véletlen, hogy az útépítés volt a kezdeményező alágazat. Szerte a világon ez az iparág a leginkább energia-, anyag- és eszközigényes tevékenység. Az útépítő iparág szinte minden spektrumában dolgozó vezetők, szakemberek, munkások - felhasználva az akkor közel 40 éves ebbéli nemzetközi kutatómunka és gyakorlati kísérletezések tapasztalatit - széles körű, minden részletre kiterjedő hasznosítási munkához kezdtek. A szervező, az irányító, a finanszírozó tárca a Közlekedési Minisztérium (akkor KPM) volt. Munkájába bevonta a hazai kutatóintézeteket (KÖTUKI, SZIKTI, EGI), társul hívta az OMFB-t. Kidolgozták az alkalmazás műszaki feltételeit, technológiai előírásait, minőségi követelményeit, a tervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés szabályait. Úgy találták, hogy útépítés, fenntartás tekintetében a szóba jöhető hulladékok közül (meddők, hányók, salakok, pernyék stb.) leginkább a széntüzelésű hőerőművek füstgázából leválasztott, a leválasztás folyamatában kinyert száraz, vagy zagytéren tárolt PERNYE hasznosítása a legalkalmasabb. A pernye technológia alkalmazása az ország egész területén nagy ütemben és relatíve nagy tömegű pernye anyag felhasználásával a '70-es évek elején beindult, a '80-as évekre szinte országosan, nemzetközi összehasonlításban is elismerésre méltóan elterjedt, majd a '80-as évek végére kifújt. Kifújt, pedig egyértelműen bizonyította, (kisebb, de korrigálható fogyatékossága ellenére), hogy a helyettesített anyaggal: azonos használati értékű. azonos minőségű, ugyanúgy időtálló, lényegcsen olcsóbb. Bizonyította, hogy: óvja, védi, kíméli természeti környezetünket, mészkő készletünket és művelhető földterületeinket. a pernyében lekötött szellemi energiát, élőmunka hányadot nem hagyja elveszni, a cementet, a bitument - annak villamos- és fűtőanyag energiáját - felszabadítja a nemzetgazdaság más ágazatai számára.

5 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában A pernye útépítési hasznosítási területei 3.1. Közvetlen hasznosítás töltések, földmüvek építése. Töltésépítésre nem hidraulikus tulajdonságú (savanyú) általában zagytéren tárolt pernye (zagypernye) használható fel. Az eddig készített pernye töltések számos előnyös tulajdonsággal bírnak. A földből készült töltésekétől lényegesen magasabb teherbírásúak, vízre nem érzékenyek (kimondottan előnyös a nedves időszakban való beépítésük), térfogatsúlyuk alacsony, ami a gyengébb teherbírású altalajoknál igen kedvező (emiatt hidak háttöltési anyagaként is kiváló), a pernyetöltés olvadási kárra nem érzékeny. Beépítés előtt a kijelölt zagyteret fúrással vagy egyéb módon fel kell tárni. Mintavételek után az MSz szerinti szemeloszlást és víztartalmat, tömörítési adatokat (qd max és w opt), térfogatsürüséget meg kell határozni. A töltés felső rétegébe tervezett salakpernyének meg kell határozni a CBR-értékét is. Teherbírásként a legkedvezőbb tömörítési víztartalmú és előírt tömörségi fokú mintán meghatározott CBR értéket kell alapul venni. Vizsgálatokat zagyterenként és m "ként kell végezni. aszfaltgyártásnál a mészkőliszt töltőanyag helyett. A tömör aszfaltburkolatok építéséhez az aszfaltgyártás során a fölmelegített adalékanyagból ún. exhaustor-port szívnak el, amely pornak töltőanyagként való felhasználása ismert és szabályozott. Mivel ez nem elégséges mennyiség, őrölt mészkőliszttel pótolják a hiányt. Erre a célra azonban alkalmas az erőművi finom száraz pernye is. Miután ez az anyag előkészítés nélkül vihető be az aszfaltkeverékbe, koncepcionálisan kell előnyben részesíteni az olyan anyagokkal szemben, melyek természeti ásványi anyagok felhasználásával primer termékként állítódnak elő. (Lásd mészkőliszt, amelynek Blaine 2 - cm /g - szerinti fajlagos felületéhez képest a pernye Blaine szerinti felülete a bitumen felvétel szempontjából kedvezőbb.)

6 82 Hórvölgyi Lajos 3.2. Közvetett hasznosítás hidraulikus pernye kötőanyagként nem hidraulikus pernye aktiválva, kötőanyagként (erőmüvi kötőanyaggyártás a pernye leválasztás technológiai folyamatába iktatva) salaktéri pernye adalékanyagként, hidraulikus kötésű keverékbe salaktéri pernye töltésképzőként soványbeton burkolatalapok, talajstabihzálások stb. (telepen előkeverve, illetve helyszínen bedolgozva) A közvetett hasznosítás technológiáit nem ismertetem, hiszen a műszaki feltételek, a bedolgozási módok, a minőség-ellenőrzés és a minősítés szempontjai előírásokban, szabványokban, és szakirodalomban nagy bőséggel fellelhetők. Azt azonban c helyt is érdemes rögzíteni, hogy megfelelő szemeloszlású zúzott adalékanyagból és murvából már 2-3 % mészhidrát és megfelelő összetételű S-l2 ( 'k savanyái pernye hozzáadásával víz és fagyálló betonalap készíthető. Kavicsos homokok és kőbánya meddők esetében 3-4 % mész és % savanyú pernye adagolása szükséges. [3.3. Vannak a pernye felhasználásnak az útépítésen kívüli lehetséges és nagyon fontos területei is. Korábban nagy mennyiségben hasznosult a pernye-portland cement gyártás során vagy szerkezeti betonok, építőelemek gyártása során töltő- illetve adalékanyagként. Vagy a festék és műanyagiparban töltőanyagként. Nagy jelentőséggel bír a mezőgazdaságban is, amidőn az ellúgosodott talajok javítására használják a zagytéri savanyú pernyét.]

7 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában y-5 4. Az közötti évek hazai eredményei 4.1. Töltésépítésben A zagytéri pernyéből készült töltések minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó minőségi előírásoknak. Előnyös tulajdonságaik pedig előzik a hagyományos földmű technológiát. Előnyök: olvadási kárra nem érzékeny, nagy teherbírású töltés készíthető belőle, nem vízérzékeny, kifejezetten vízelnyelő és vízáteresztő anyag, így belőle töltés csapadékos időszakban is készíthető, 3 alacsony térfogatsúlyából (yomax. = 1,07-1,25 t/m) következik, hogy gyenge (vizenyős is) teherbírású altalajon is jól megáll, utántömörödése alig van. Ez a tulajdonsága hidak háttöltés készítésénél mutat nagy előnyt, ha van szabad mésztartalma (akár 3-4 % elégséges) a hidraulikus kötőképessége beindulhat, s a töltés teherbírása időben növekszik. hátránya, hogy fejtése, szárítása speciális eszközöket kíván, hogy igényes töltésalapozásra van szükség (geotextília- és homokos kavicsszürő réteg terítés), valamint nélkülözhetetlen a vízelvezető árok elvezetése. Mindezek ellenére igen kis mennyiségben épült belőlük töltés. Ezek: - az Oroszlány-bokodi úton \T? - a 36. sz. főút 0-3,0 km-es szakaszán m 3 a 6/A. sz.. főút pécsi elkerülésénél rrf egyéb helyeken m 3 Összesen: m 3

8 84 Hóirőlgyi IMJOS 4.2. Az N9 évek között útépítés és útfenntartás területén felhasznált pernye kötő- és töltőanyaggal készült burkolatalapok és kopórétegek mennyiségi kimutatása. Alkalmazás Hvs/ám burk. alap m~ s/élesítés n irr erősítés n m"- p. filler i m" stah. keverék Ion na telhas/.n. pernye (unna A") g") X X X Bérmunkák X X X X X X 19X3 90.X X X.699 Bérmunkák X3 X9.X4X 19X X5 72.X X X7 23X XX X X X6 1 9X9 XX.600 IX ()ss/esen: X64 65X X

9 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában Az előbbi mennyiségek megyénkénti kimutatása: burk. alap 9 m 9 szélesítés m^ Alkalmazás,, 9 erősítés var Összesítés megyék szerint p.filler 9 m stab, keverék tonna felhaszn. pernye tonna 1. Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A-Z Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár Szolnok Tolna Vas Veszprém ' 19. Zala Összesen:

10 H6 Ilóirölgyi Lajos Telepen, illetve helyszínen kevert stabilizációval épült burkolatalap, burkolatszélesítés és pálya-megerősítés összes mennyisége között mintegy 4,0 millió m A pernye töltőanyaggal készített aszfalt kopórétegek mennyisege ugyancsak eléri a 4,0 millió m _t. Kötő- és töltőanyagként tehát 15 év alatt mintegy t pernye lett íelhasználva. Miközben a cementgyártáshoz évi t -t vettek igénybe. Az aszfalt töltőanyag éves igénye 1.0 millió t aszfaltgyártás esetén t/év. Érzékelhető, hogy a Magyarországon ez ideig felhalmozott közel 160 millió t pernye eltüntetéséhez a töltésépítés és burkolatalap adalékanyagként^ felhasználás terén érhetünk el számottevő eredményt. 5. Az 1975 és 1990-es évek között pernyehulladék alkalmazásával készült utak és útfenntartási munkák utóvizsgálatának tapasztalatai A közlekedési tárca rendelkezésére az ös években az alkalmazott technológiai területeken (töltésépítések, soványbeton burkolatalapok, pernye fillérrel készült aszfaltok - kopórétegek -) utóvizsgálatokra került sor. A Közlekedéstudományi Intézet szakemberei években megfigyeléseket tettek és állapotfelvételeket készítettek némely utakon. Ezek az utóvizsgálatok azonban igen kis mennyiséget érintettek és nem azonosak a '94-es utóvizsgálat metodikájával. Ezért a KTI adatait jelen értékelésbe nem lehet bevonni Töltésépítések tapasztalatai Az Oroszlány- Bokod-i út esetében semminemű meghibásodás nem volt tapasztalható. A 6/A sz. főút Pécs elkerülő szakaszán csupán a rézsűk felületén fordult elő kisebb kimosődás, de ez a hiba nem a pernye anyagra, hanem a rézsűk helytelen védelmére vezethető vissza.

11 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában ' A 36. sz. főút egy szakaszán jelentős süllyedés volt tapasztalható. A meghibásodás két okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a töltésépítés rendkívül mély fekvésű, vizenyős területen történt, mely területen az aljnövényzet füzes vessző volt, amit ugyan levágtak, de a torzsát nem távolították el. Következésképp az alapozási technológiához tartozó (feszültség elosztó) geotextilia a ráhordott szemcsés anyag és szállítótömörítő jármüvek folytán több helyen megsérült. Az eredeti hiba azonnali helyreállítása nem történt meg. Másik ok, hogy a '80-as évek végétől igen hosszú száraz idő következett be, a talajvízszint erőteljesen csökkent, ami a töltések kiszáradását is előidézte. A süllyedés szinte természetes Soványbeton burkolatalapok tapasztalatai A mintegy 4,0 millió m^ burkolatalap utóvizsgálata három ütemben történt. állapotfelvétel helyszíneléssel, amelyet kiértékelő jelentés követett (1994). A helyszíni felmérés kiterjedt teherbírásmérésre, a bomlások mértékének megállapítására, a meghibásodások területmérésére és a repedések (ritka, közepes, sűrű, szakaszos feloszlású) minősítésére. (A pernye töltőanyagú aszfaltrétegek szemléjét nem egészítették ki felmérési adatokkal, mivel ott a minőségi állapot megállapítása szakaszokra bontva nem tükrözte volna valósan a burkolat állapotát.) az észlelt hibás útszakaszok feltárása magminta fúrással, mintafurészeléssel, bontással. A minták fizikai és kémiai vizsgálata alapján minősítés készült, rámutatva a technológia és építési hibákra (1995), a minőségileg kifogásolt pályaszerkezetek javítására technológia készítése Pernye töltőanyaggal készült aszfaltrétegek tapasztalatai Megközelítően 4,0 millió m^ aszfaltréteg készült. Ezen felületen 13 mintasorozat (39 db mintatest) és 8 kontrollsorozat (24 db kontroll mintatest) kilürása és vizsgálata történt meg. A minták és kontrollmintak adatai a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelve álltak elő.

12 88 Hó/völgyi Ixijos A 39 db minta közül egy sorozat (3 db), a 24 db kontroll minta közül 1 sorozat (3 db) nem elégítette ki a tervezési előírásokat. Az eltérés (7,6 %), tűrhető. A minlatestek és kontroll-mintatestek bitumentartalmának összehasonlításából kitűnik, hogy 21 db mintánál a bitumentartalom kedvezőbb, mint a kontroll -mintatesteké. A 24 mintából 15 mintatest Marshall-hézag tartama kedvezőbb a kontroll mintatestek hézagtartamánál. A mintatestek testsürüsége. merevségi modulusa optimális értéket adott Az utóvizsgálatok eredményéből levonható az a következtetés, hogy a pernyeanyagú technológiával készült töltéseken, soványbeton alapokban és kopórétegekben veszélyre utaló hiányosságok nem fordultak elő. A lokális kisebb hibáknál gyártási, illetőleg építési technológiai hiányosságokra lehet következtetni. 6. Miért állt le a hasznosítás? Elöljáróban már kifejtettem a hasznosítás ellehetetlenülésének feltárható okait. E pontban emlékeztetőül megismétlem és nyomaték kedvéért néhány további gondolattal kiegészítem azokat. Az okokat keresve alapvető - az az egyébkent sajnálatos magyar tulajdonság - hogy a PERNYE bármilyen célú felhasználása nem komplex szemléletben lett végiggondolva. A felhasználás egyoldalúan, csak a cementipar, a magas- es útépítő ipar által volt felkarolva. A felkarolást érdektelenül szemlélte és nem támogatta a Kormán}' és egyéb ágazatai. Nem állt elő az az ÁLLAMI akarat és az azokat érvényre juttató jogszabályok, amelyek kötelezővé tették volna: a pernyével terhelt területeken'" folyó beruházásoknál a hagyományos vagy hulladék felhasználás előny-hátrány vizsgálatát, hulladék előny esetén a köteles alkalmazást (tervezőnek, beruházónak, erőműnek, kivitelezőnek egyaránt), hulladék hátrány esetén - érdekeltségi körben - a költségkompenzálást, sőt dotálást (erőmű részére, kivitelező részére), a hulladék anyaggal pályázók versenyelőnyét, adókedvezményét, hitelhez jutásának könnyítő lehetőségét. - stb.

13 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában m Nem, hogy nem írták elő, sőt! Akadályozták. Nagyobb létesítményeknél (elsősorban autópályáknál) a pernyehasznosítást a pályázati feltételekben tiltották (? Miértre a válasz: csak!). A túl merev műszaki szabványokat, szabályzatokat, műszaki előírásokat nem oldották, nem adtak rugalmas mozgásteret. A környezetvédelmi jogszabályok a pernyét a kodifikációs folyamat automatizmusában VESZÉLYES HULLADÉKNAK minősítették. Ezáltal alkalmazását ellehetetlenítették, a kezdeményezőknek kedvét vették. A földvédelmi törvény rá sem mozdult arra a gondolatra, hogy a pernyével terhelt területen" tiltani kell a föld töltésépítésre való felhasználását. (Vagy ha nem tiltja olyan árstruktúrát ír elő, ami a beruházót, vállalkozót bele kényszeríti a hulladék hasznosításába.). A bányakapitányságok sem kaptak olyan kényszerítést, hogy bányanyitási kérelem során elutasítsák a földanyag kitermelést. A vállalkozói nyereségképzésében sem történt változás. Maradt az alacsony díj kis haszon, drága munka nagy haszon. Vagyis olcsó anyaggal nem érdemes dolgozni szemlélet. Szinte természetesen következett be a nagy igyekezettel alkalmazott technológia kifulladása. További ok, hogy : a túlzott teljességre való törekvés. A kezdeti sikerek után szinte minden útépítésnél erőltették. Még cement-pernye reléállomásokban és indokolatlanul nagy szállítási távolságokban is gondolkodtak. Tanulság, hogy a jövőben beruházásonként konkrétan kell vizsgálni, hogy hol van pernye, milyen az elérhetősége, van-e ott további hálózatfejlesztési cél, és megvalósításának mi a reális ideje. Projektenként kell előny-hátrány összehasonlító vizsgálatot készíteni. Ezek a vizsgálati anyagok képezzék a döntés, a pályázat, a támogatás stb. alapjait. Természetesen fentiekre tekintettel kell a területfejlesztési, környezetvédelmi stb. alapok támogatását megítélni, gondolkodásunkban mindig is, de mostanság különösen uralkodó az én házam, az én váram" filozófia. Lefordítva, ami nem az én területem, amiből nekem nincs hasznom stb. az nem érdekel. így áll elő az a helyzet, hogy az egyes szakmák, tevékenységek stb. határterületén elhelyezkedő ügyeknek nincs gazdája. Hiányzik a KOMPLEX szemlélet, az az intézmény, amely a komplexitást megvalósítaná,

14 90 HúrvölgM Laps az is a terjedés akadálya lehetett, hogy az ipari melléktermékek'* túl tág fogalom. Abba fel lett sorolva minden, a bányameddőtől a kohósalakon át a pernyéig. A felsoroltak között pedig sok volt az ab ovo visszatartó. (Pl. építési törmelék), s az egész nemes ügy hendikeppel indult, az ÁLLAMI érdek csak akkor jut érvényre, ha az anyag alkalmassága, hasznossága mellett az alkalmazás műszaki szabályozása és jogi háttere (garanciák stb. dolgokra kell gondolni) is rendelkezésre áll. Ma már nem a szemeloszláson, az optimális víztartalmon, a CBR és E2 értéken, a rézsűk dőlésszögén, a terítés-tömörítés vastagságán, az alapozás szükségességén (vizenyős talaj, rendezetlen vízelvezetés stb.) és még sok más szemponton kell vitatkozni. Ma azt kell vizsgálni, hogy az ÁLLAM-nak, a környezet és természetvédelem, a földvédelem, a nemzeti ásványvagyon-védelem (a FÖLD védelme) stb. olyan fontos szempont-c, hogy ha drágább is az ipari melléktermékek helyettesítő anyagként való alkalmazása, annak prioritását tör vényben elrendeli, s természetesen a költségtöbbletet költségvetésből kompenzálja. (A Széchenyi-terv egyetlen fejezetében sem olvastam ehhez közelítő filozófiát.). regen a projektekhez a tervezőnek méret és mennyiségszámításon (meg pedig nagyon precíz, patika mértékű számbavételen) alapuló költségvetést (egységárelemzés utáni, tehát organizációs tervből kiindulót) kellett készíteni, s ez képezte a szerződés összegét, a vállalkozás díját. Na már most, ha adott egy olcsó, nagyon olcsó anyag, akkor a díj alacsony, a vállalati kereset kicsi. Ez nem ösztönöz a melléktermék alkalmazására. Ráadásul, ha a technológia (szállítás, keverés, bedolgozás stb.) kényesebb a hagyományosnál, nagyobb odafigyelést, magasabb kvalifikációt igényel. Vagy olyan gépi eszközt (akár kiegészítő gyanánt), amit be kell szerezni, vagy bérelni, vagy lízingelni (Pl. csigás folytonkeverő gép) már nem biztos, hogy megéri. Ezeket a hátrányokat kompenzálni kell. Nyilván annak, akinek az előző pontban felsoroltak alapvető érdeke. ÖSSZESSÉGÉBEN TEHÁT, HA EZ AZ IRÁNY" NEM VÁLLALKOZÁS BARÁT, NEM MEGNYERŐ, KIS HASZNOT EREDMÉNYEZ STB. HIÁBA A NEMZETI MÁZ, A SZÓLAM - NEVEZETESEN NEMZETGAZDASÁGI ÉRDEK, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNY, NEMZETI KINCSEINK (ÁSVÁNYI VAGYON, FÖLDVAGYON) VÉDELME STB. - A PERNYE HASZNOSÍTÁS NEM FOG ELTERJEDNI.

15 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában Legfontosabb teendőink A pernye útépítési (de bármilyen) célú hasznosításának kérdését mai holtpontjáról kormányzati szinten kell elmozdítani. Meg kell valósítani a komplexitás elvét, elhárítva az okok közt felsorolt és fel nem sorolt hátráltató tényeket. Elöljáróban: intézményes és intézményen kívüli oktatás megszervezése, kutatás újbóli indítása, továbbfejlesztése, teljes körű jogi szabályozás és harmonizáció az érintett tárcák területén (legfőképp: GM, KM, KöViM, FVM, BM, önkormányzatok!), műszaki szabályozás korszerűsítése, érdekeltségi és támogatási rendszer kidolgozása, működtetése, a finanszírozási alap és mód megteremtése. Legfontosabb az ösztönzés. Ösztönzés olyan mértékben, hogy a minden tekintetben többlet ráfordítás legalább olyan, vagy egy picit nagyobb előnnyel járjon, mint a hagyományos technológiai mód esetén. A pernye útépítési célú alkalmazása tehát akkor fog széles körben terjedni, ha ösztönözve van. Ösztönözni az Államnak kell. (Hiszen állami beruházás, következésképp állana érdek.) Vagyis a költségvetésnek természetesen közvetett módon: - célelőirányzatból - környezetvédelmi alapból - földvédelmi, ásványvédelmi alapból - tb. - az EU stratégiai, illetve kohéziós alapjaiból pályázati úton támogatás igénylése. A pernye előállítójának vagy tulajdonosának is érdekeltséget kell ajánlani. Ennek több módja lehet. Pl: - tároláshoz nem kap több területet, - olyan áron adhatja, hogy abból bevétele keletkezzen - stb. Az ország természeti kincseinek (ásványi anyag, termőterület stb.) jogi védelme is szükséges. Különösen ott, ahol egyértelműen kimutatható a helyettesítő anyag mennyiségi, minőségi megléte.

16 92 HóiMölgyi Lajos A közvetett mód nem csak készpénz, lehet. A közbeszerzési pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a termelés során keletkezett hulladékokat, ipari melléktermékeket (természetes használati értéken, de akár drágábban is) hasznosítják Nincs, nem lehet időszerűbb feladat, mint a témakör újbóli felemelése. Úgy, hogy az 1990-es évektől gyökeresen megváltozott gazdasági környezethez igazodva kidolgozódjon, megteremtődjön a másodlagos nyersanyagok, ipari melléktermékek komplex hasznosítási technikája. Technika alatt ez esetben a kutatás, a kísérletezés, a tervezés, a beruházás, a kivitelezés mozzanatait, s az ahhoz tartozó jogi-műszaki szabályozás feltételeinek előállítását, ezt követően pedig az érdekeltségi rendszer kialakítását kell érteni. A jogi-műszaki szabályozás át kell. hogy fogja a természetvédelmi, földvédelmi, környezetvédelmi területeken tűi a nemzetgazdasági, a költségvetés védelmi érdekeket. Összességében az ÁLLAMI, a csoport és az egyéni érdekek harmonizációja elvén teremtődjék meg végre a hasznosítás KOMPLEXITÁSA! "Földünk parányi bolygója csak a világmindenségnek. Rajtunk áll, hogy olyan csillagot alakítsunk belőle, melynek lakóit nem ostorozza háború, nem gyötri éhség és félelem, nem tépi száz féle ostoba megkülönböztetés faj, bőrszín, világnézet szerint. Adj előrelátást és elszántságot, még ma belekezdeni a munkába, hogy fiaink és unokáink büszkén viselhessék majd az EMBER nevet." (ENSz fohász)

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül?

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? K U L T U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H I V A T A L 2010 Örökségvédelmi szempontú

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

PDF Create! 5 Trial. www.nuance.com POSTALOGISZTIKA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF. Dr. Potóczki György

PDF Create! 5 Trial. www.nuance.com POSTALOGISZTIKA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF. Dr. Potóczki György WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF Dr. Potóczki György POSTALOGISZTIKA Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. A LOGISZTIKÁRÓL ÁLTALÁBAN, A POSTALOGISZTIKA POZICIONÁLÁSA...5 III. IV. ORSZÁGOS

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA Fő fejezetek: Vezetői összefoglaló A magyar textil- és ruhaipar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája Stratégiai

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Helyzetelemzés Pécs, 2007. október Készítette: TARTALOMJEGYZÉK I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 4 1.1 Pécs

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study 2011 SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study Közép-Dunántúl Central Transdanubia A tapolcai volt honvédségi ingatlan együttes fenntartható fejlesztési

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 2001-ben.

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3 ÖSSZEGZÉS 28 1 TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ............................................ 2 BEVEZETÉS................................................................................ 3 Összetett problémák,

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 23. A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Készítette: Gál Alexandra,

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben