HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001) p "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia HAZAI TAPASZTALATOK A PERNYÉK ÚTÉPÍTÉSI HASZNOSÍTÁSÁBAN Hórvölgyi Lajos igazgató Nemzeti Autópálya Rt. MOTTÓ: "Az igazi felfedező úthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre" (Marcell Proust ) 1. Nemzetközi kitekintés A fejlett ipari országok - elsősorban a széntüzelésen alapuló villamos-energia termelésekor, valamint az acélgyártás során felgyülemlett óriási mennyiségű pernye és salak elhelyezési gondjai és költségei miatt - már az 1930-as években keresték az újrahasznosítás szempontjait, foglalkoztak a pernye előnyös, a helyettesített anyaggal azonos használati értékű, és gazdaságos felhasználásával. E tekintetben élenjáró ország volt az USA, Franciaország, Anglia, Németország. Tevékenységük komplex szemléletű volt. A komplexitás során vizsgálták a hulladékot (másodlagos terméket) előállító társaság, az Állam, vagy magán felhasználó, a beruházó, a vállalkozó előnyeit-hátrányait. Az előny-hátrány vizsgálatba bevonták a nemzeti vagyon, a természeti kincsek, a környezetvédelem, a földvédelem, az energiatakarékosság, a keletkezett melléktermékben rejlő élő és holt munka másodlagos felhasználásából eredő, a munkaerő foglalkoztatás alakulására ható. technikai fejlesztést is eredményező szempontokat. Számba vették a minden szempontra tekintettel szóba jöhető felhasználási területeket. (Ez lényegesen szélesebb kör, mint az útépítési cél! (Pl: cementgyártás falazó blokkok előállítása, különböző festékek, műgyanták töltőanyaga, elsavanyodott talajok javítása stb.)

2 78 Hótvölgyi IMJOS Kidolgozták a felhasználás során betartandó nemzeti-ágazati szabályokat, szabványokat, műszaki előírásokat. Kodifikálták a jogi előírásokat. Abban külön figyeltek az alkalmazást akár kikényszerítő szempontokra. Pl. utak, autópályák töltésépítéséhez anyagnyerőhelyként igényelt termőterület használatát csak abban az esetben engedélyezték, ha a térségben optimális szállítási távolságon belül helyettesítő hulladék nem volt fellelhető. Ugyanezen okból a íöld értékét olyan magasan állapították meg, hogy a beruházó minden esetben kénytelen volt keresni a költségcsökkentő megoldásokat. Utak, autópályák épitése során is a sovány beton burkolatalapok kötőanyagaként a pernye - mint hidraulikus kötőképességgel rendelkező anyag - használatát kötelezően írták elő. Előnyben részesítették azokat a vállalkozókat, amelyek aszfaltgyártás során nem csak az exhaustor port. hanem az erőműi pernyét is felhasználták mészkőliszt kiváltására. Kimunkálták a komplex támogatás rendszerét. Ennek során azt vizsgálták, hogy ha az Államnak, a bemházónak előnyös a hulladékot helyettesítő anyagként felhasználni, de a hulladék előállítójának, vagy az útépítés kivitelezőjének a beépítésre nincs motivációja, vagy számukra az nem gazdaságos, esetleg ráfizetésessel jár. akkor kinek, hol, miből, milyen módon kell dotációt ajánlania, adnia, egyszóval a hulladék felhasználást vonzóvá tenni. Mindezek érdekében széles körű kutatási munkát kezdtek. Kísérleti utakat építettek (autópályákon, főutakon, mellékutakon). Intézményes és intézményen kívüli oktatást indítottak el és mindezeket következetesen, hosszú időn át az eredményeket ki- és újra értékelve, a kutatási és építési tapasztalatokat a folyamatokba visszacsatolva működtettek. Az eredmény nem maradt el. Az évtizedek során felhalmozódott meddőhányók, pernyehányók elfogytak, eltűntek. A folyamatosan keletkezett hulladékok pedig az ipari termelés folyamatába illeszkedtek, illetőleg felhasználásuk folyamatos. Mára olyan közvetlen felhasználási mód alakult ki, hogy egyes -főleg a bázikus- pernye fajták keresett cikké (mondhatnánk hiánycikké) váltak. A hulladékok és ipari melléktermékek hasznosítása manapság világszerte felgyorsult. Ezt a folyamatot az ipari fejlett országok államai támogatással, kedvezményes hitelekkel, adókedvezményekkel és széles körű környezetvédelmi összefogással támogatják. (Oly annyira, hogy még olyan hulladékok hasznosítása is gazdaságossá vált, amelyek korábban nem voltak gazdaságosak.) A hulladékhasznosítási koncepciót élenjáró módon képviseli az Európai Parlament, azáltal, hogy közösségi szintű stratégiát dolgozott ki e kérdések megoldására. Az, Európai Közösségek országaiban több tízezer cég, több millió munkavállalót foglalkoztatva foglalkozik a hulladékok felhasználásával. Egyes számítások szerint a hulladékok ismételt felhasználása a bruttó társadalmi termelés mintegy 7 %-át teszi ki.

3 Hazai tapaszlalatok a pernyék útépítési hasznosításában Hazai motivációk A '60-as évek második felétől a Közlekedési Minisztérium felismerte a pernye útépítési! célú hasznosításának előnyeit, környezetvédelmi és nemzetgazdasági fontosságát. Kutató, tervező és kivitelező bázisával jelentős laboratóriumi kísérleteket, ezek alapján pedig kísérleti útszakaszok építését indította be. A minisztérium Közúti Főosztálya az éves költségvetésének terhére majd valamennyi megyében a közúti igazgatóságokat fenntartási és korszerűsítési munkáik körében pernye-technológia alkalmazására kötelezte. A kutatási, kísérleti utak építési munkáival egyidejűleg átfogó intézményen kívüli oktatást is beindított, s párhuzamosan elkészíttette a pernyék többcélú hasznosítása területén a műszaki szabályozás minőségi követelményeit is. Az Útépítő Tröszt felügyeletén keresztül jelentős kényszerítést adott a közlekedésépítő vállalatokra azáltal, hogy nagyobb jelentőségű munkáknál a pernyetechnológia alkalmazását számukra is előírta. Az 1970-es évek olajár-robbanása az útépítési anyagok terén váratlan és erőteljes árnövekedést indított el. Az árak elsősorban az energiaigényes termékeknél (cement, bitumen), illetőleg a fuvarozás-anyagszállítás területén voltak látványosak. Éppen az időben vett lendületet az országos közúthálózat korszerűsítése, szélesítése, az itatott makadám vagy vizes makadám aszfaltrétegekkel való megerősítése. A motorizáció hirtelen nagy léptékben növekedett. Az akkoriban alig 300 ezres járműpark évi ezer gépkocsival nőtt. Az éves futásteljesítmény gépkocsinként az évi kilométert meghaladta. Az úthálózat fejlesztés óriási teherként jelentkezett. Az utakra fordítható éves költségvetés keretét a fenti folyamatok érzékenyen érintették. Arra késztették az útügyben dolgozó vezetőket, szakembereket, hogy keressék a költségcsökkentő technológiai megoldásokat. Egyre többet hallhattuk a Föld iránti aggodalmat. Azt a szlogent, hogy óvjuk-védjük természeti kincseinket. Hogy a termelés primer folyamatában keletkező melléktermékek, hulladékok, másodlagos nyersanyagok egyre fokozottabban terhelik környezetünket. Hogy a melléktermékek csak természeti környezetünkbe helyezhetők vissza. Hogy a tetemes élő- és holt munkát, energiát tartalmazó hulladékoknak helyettesítő anyagokká kell válniuk. Hogy hasznosításukat fel kell gyorsítani (még mielőtt természeti erőforrásaink végleg kimerülnének). Egyértelművé vált a hulladékok egyetemleges hasznosításának szüksége, az a tény, hogy egyes ipari üzemekben keletkező hulladékok más területeken értékes nyersanyag lehet.

4 80 Hórvöígyi Ixijos Talán az sem véletlen, hogy az útépítés volt a kezdeményező alágazat. Szerte a világon ez az iparág a leginkább energia-, anyag- és eszközigényes tevékenység. Az útépítő iparág szinte minden spektrumában dolgozó vezetők, szakemberek, munkások - felhasználva az akkor közel 40 éves ebbéli nemzetközi kutatómunka és gyakorlati kísérletezések tapasztalatit - széles körű, minden részletre kiterjedő hasznosítási munkához kezdtek. A szervező, az irányító, a finanszírozó tárca a Közlekedési Minisztérium (akkor KPM) volt. Munkájába bevonta a hazai kutatóintézeteket (KÖTUKI, SZIKTI, EGI), társul hívta az OMFB-t. Kidolgozták az alkalmazás műszaki feltételeit, technológiai előírásait, minőségi követelményeit, a tervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés szabályait. Úgy találták, hogy útépítés, fenntartás tekintetében a szóba jöhető hulladékok közül (meddők, hányók, salakok, pernyék stb.) leginkább a széntüzelésű hőerőművek füstgázából leválasztott, a leválasztás folyamatában kinyert száraz, vagy zagytéren tárolt PERNYE hasznosítása a legalkalmasabb. A pernye technológia alkalmazása az ország egész területén nagy ütemben és relatíve nagy tömegű pernye anyag felhasználásával a '70-es évek elején beindult, a '80-as évekre szinte országosan, nemzetközi összehasonlításban is elismerésre méltóan elterjedt, majd a '80-as évek végére kifújt. Kifújt, pedig egyértelműen bizonyította, (kisebb, de korrigálható fogyatékossága ellenére), hogy a helyettesített anyaggal: azonos használati értékű. azonos minőségű, ugyanúgy időtálló, lényegcsen olcsóbb. Bizonyította, hogy: óvja, védi, kíméli természeti környezetünket, mészkő készletünket és művelhető földterületeinket. a pernyében lekötött szellemi energiát, élőmunka hányadot nem hagyja elveszni, a cementet, a bitument - annak villamos- és fűtőanyag energiáját - felszabadítja a nemzetgazdaság más ágazatai számára.

5 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában A pernye útépítési hasznosítási területei 3.1. Közvetlen hasznosítás töltések, földmüvek építése. Töltésépítésre nem hidraulikus tulajdonságú (savanyú) általában zagytéren tárolt pernye (zagypernye) használható fel. Az eddig készített pernye töltések számos előnyös tulajdonsággal bírnak. A földből készült töltésekétől lényegesen magasabb teherbírásúak, vízre nem érzékenyek (kimondottan előnyös a nedves időszakban való beépítésük), térfogatsúlyuk alacsony, ami a gyengébb teherbírású altalajoknál igen kedvező (emiatt hidak háttöltési anyagaként is kiváló), a pernyetöltés olvadási kárra nem érzékeny. Beépítés előtt a kijelölt zagyteret fúrással vagy egyéb módon fel kell tárni. Mintavételek után az MSz szerinti szemeloszlást és víztartalmat, tömörítési adatokat (qd max és w opt), térfogatsürüséget meg kell határozni. A töltés felső rétegébe tervezett salakpernyének meg kell határozni a CBR-értékét is. Teherbírásként a legkedvezőbb tömörítési víztartalmú és előírt tömörségi fokú mintán meghatározott CBR értéket kell alapul venni. Vizsgálatokat zagyterenként és m "ként kell végezni. aszfaltgyártásnál a mészkőliszt töltőanyag helyett. A tömör aszfaltburkolatok építéséhez az aszfaltgyártás során a fölmelegített adalékanyagból ún. exhaustor-port szívnak el, amely pornak töltőanyagként való felhasználása ismert és szabályozott. Mivel ez nem elégséges mennyiség, őrölt mészkőliszttel pótolják a hiányt. Erre a célra azonban alkalmas az erőművi finom száraz pernye is. Miután ez az anyag előkészítés nélkül vihető be az aszfaltkeverékbe, koncepcionálisan kell előnyben részesíteni az olyan anyagokkal szemben, melyek természeti ásványi anyagok felhasználásával primer termékként állítódnak elő. (Lásd mészkőliszt, amelynek Blaine 2 - cm /g - szerinti fajlagos felületéhez képest a pernye Blaine szerinti felülete a bitumen felvétel szempontjából kedvezőbb.)

6 82 Hórvölgyi Lajos 3.2. Közvetett hasznosítás hidraulikus pernye kötőanyagként nem hidraulikus pernye aktiválva, kötőanyagként (erőmüvi kötőanyaggyártás a pernye leválasztás technológiai folyamatába iktatva) salaktéri pernye adalékanyagként, hidraulikus kötésű keverékbe salaktéri pernye töltésképzőként soványbeton burkolatalapok, talajstabihzálások stb. (telepen előkeverve, illetve helyszínen bedolgozva) A közvetett hasznosítás technológiáit nem ismertetem, hiszen a műszaki feltételek, a bedolgozási módok, a minőség-ellenőrzés és a minősítés szempontjai előírásokban, szabványokban, és szakirodalomban nagy bőséggel fellelhetők. Azt azonban c helyt is érdemes rögzíteni, hogy megfelelő szemeloszlású zúzott adalékanyagból és murvából már 2-3 % mészhidrát és megfelelő összetételű S-l2 ( 'k savanyái pernye hozzáadásával víz és fagyálló betonalap készíthető. Kavicsos homokok és kőbánya meddők esetében 3-4 % mész és % savanyú pernye adagolása szükséges. [3.3. Vannak a pernye felhasználásnak az útépítésen kívüli lehetséges és nagyon fontos területei is. Korábban nagy mennyiségben hasznosult a pernye-portland cement gyártás során vagy szerkezeti betonok, építőelemek gyártása során töltő- illetve adalékanyagként. Vagy a festék és műanyagiparban töltőanyagként. Nagy jelentőséggel bír a mezőgazdaságban is, amidőn az ellúgosodott talajok javítására használják a zagytéri savanyú pernyét.]

7 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában y-5 4. Az közötti évek hazai eredményei 4.1. Töltésépítésben A zagytéri pernyéből készült töltések minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó minőségi előírásoknak. Előnyös tulajdonságaik pedig előzik a hagyományos földmű technológiát. Előnyök: olvadási kárra nem érzékeny, nagy teherbírású töltés készíthető belőle, nem vízérzékeny, kifejezetten vízelnyelő és vízáteresztő anyag, így belőle töltés csapadékos időszakban is készíthető, 3 alacsony térfogatsúlyából (yomax. = 1,07-1,25 t/m) következik, hogy gyenge (vizenyős is) teherbírású altalajon is jól megáll, utántömörödése alig van. Ez a tulajdonsága hidak háttöltés készítésénél mutat nagy előnyt, ha van szabad mésztartalma (akár 3-4 % elégséges) a hidraulikus kötőképessége beindulhat, s a töltés teherbírása időben növekszik. hátránya, hogy fejtése, szárítása speciális eszközöket kíván, hogy igényes töltésalapozásra van szükség (geotextília- és homokos kavicsszürő réteg terítés), valamint nélkülözhetetlen a vízelvezető árok elvezetése. Mindezek ellenére igen kis mennyiségben épült belőlük töltés. Ezek: - az Oroszlány-bokodi úton \T? - a 36. sz. főút 0-3,0 km-es szakaszán m 3 a 6/A. sz.. főút pécsi elkerülésénél rrf egyéb helyeken m 3 Összesen: m 3

8 84 Hóirőlgyi IMJOS 4.2. Az N9 évek között útépítés és útfenntartás területén felhasznált pernye kötő- és töltőanyaggal készült burkolatalapok és kopórétegek mennyiségi kimutatása. Alkalmazás Hvs/ám burk. alap m~ s/élesítés n irr erősítés n m"- p. filler i m" stah. keverék Ion na telhas/.n. pernye (unna A") g") X X X Bérmunkák X X X X X X 19X3 90.X X X.699 Bérmunkák X3 X9.X4X 19X X5 72.X X X7 23X XX X X X6 1 9X9 XX.600 IX ()ss/esen: X64 65X X

9 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában Az előbbi mennyiségek megyénkénti kimutatása: burk. alap 9 m 9 szélesítés m^ Alkalmazás,, 9 erősítés var Összesítés megyék szerint p.filler 9 m stab, keverék tonna felhaszn. pernye tonna 1. Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A-Z Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár Szolnok Tolna Vas Veszprém ' 19. Zala Összesen:

10 H6 Ilóirölgyi Lajos Telepen, illetve helyszínen kevert stabilizációval épült burkolatalap, burkolatszélesítés és pálya-megerősítés összes mennyisége között mintegy 4,0 millió m A pernye töltőanyaggal készített aszfalt kopórétegek mennyisege ugyancsak eléri a 4,0 millió m _t. Kötő- és töltőanyagként tehát 15 év alatt mintegy t pernye lett íelhasználva. Miközben a cementgyártáshoz évi t -t vettek igénybe. Az aszfalt töltőanyag éves igénye 1.0 millió t aszfaltgyártás esetén t/év. Érzékelhető, hogy a Magyarországon ez ideig felhalmozott közel 160 millió t pernye eltüntetéséhez a töltésépítés és burkolatalap adalékanyagként^ felhasználás terén érhetünk el számottevő eredményt. 5. Az 1975 és 1990-es évek között pernyehulladék alkalmazásával készült utak és útfenntartási munkák utóvizsgálatának tapasztalatai A közlekedési tárca rendelkezésére az ös években az alkalmazott technológiai területeken (töltésépítések, soványbeton burkolatalapok, pernye fillérrel készült aszfaltok - kopórétegek -) utóvizsgálatokra került sor. A Közlekedéstudományi Intézet szakemberei években megfigyeléseket tettek és állapotfelvételeket készítettek némely utakon. Ezek az utóvizsgálatok azonban igen kis mennyiséget érintettek és nem azonosak a '94-es utóvizsgálat metodikájával. Ezért a KTI adatait jelen értékelésbe nem lehet bevonni Töltésépítések tapasztalatai Az Oroszlány- Bokod-i út esetében semminemű meghibásodás nem volt tapasztalható. A 6/A sz. főút Pécs elkerülő szakaszán csupán a rézsűk felületén fordult elő kisebb kimosődás, de ez a hiba nem a pernye anyagra, hanem a rézsűk helytelen védelmére vezethető vissza.

11 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában ' A 36. sz. főút egy szakaszán jelentős süllyedés volt tapasztalható. A meghibásodás két okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a töltésépítés rendkívül mély fekvésű, vizenyős területen történt, mely területen az aljnövényzet füzes vessző volt, amit ugyan levágtak, de a torzsát nem távolították el. Következésképp az alapozási technológiához tartozó (feszültség elosztó) geotextilia a ráhordott szemcsés anyag és szállítótömörítő jármüvek folytán több helyen megsérült. Az eredeti hiba azonnali helyreállítása nem történt meg. Másik ok, hogy a '80-as évek végétől igen hosszú száraz idő következett be, a talajvízszint erőteljesen csökkent, ami a töltések kiszáradását is előidézte. A süllyedés szinte természetes Soványbeton burkolatalapok tapasztalatai A mintegy 4,0 millió m^ burkolatalap utóvizsgálata három ütemben történt. állapotfelvétel helyszíneléssel, amelyet kiértékelő jelentés követett (1994). A helyszíni felmérés kiterjedt teherbírásmérésre, a bomlások mértékének megállapítására, a meghibásodások területmérésére és a repedések (ritka, közepes, sűrű, szakaszos feloszlású) minősítésére. (A pernye töltőanyagú aszfaltrétegek szemléjét nem egészítették ki felmérési adatokkal, mivel ott a minőségi állapot megállapítása szakaszokra bontva nem tükrözte volna valósan a burkolat állapotát.) az észlelt hibás útszakaszok feltárása magminta fúrással, mintafurészeléssel, bontással. A minták fizikai és kémiai vizsgálata alapján minősítés készült, rámutatva a technológia és építési hibákra (1995), a minőségileg kifogásolt pályaszerkezetek javítására technológia készítése Pernye töltőanyaggal készült aszfaltrétegek tapasztalatai Megközelítően 4,0 millió m^ aszfaltréteg készült. Ezen felületen 13 mintasorozat (39 db mintatest) és 8 kontrollsorozat (24 db kontroll mintatest) kilürása és vizsgálata történt meg. A minták és kontrollmintak adatai a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelve álltak elő.

12 88 Hó/völgyi Ixijos A 39 db minta közül egy sorozat (3 db), a 24 db kontroll minta közül 1 sorozat (3 db) nem elégítette ki a tervezési előírásokat. Az eltérés (7,6 %), tűrhető. A minlatestek és kontroll-mintatestek bitumentartalmának összehasonlításából kitűnik, hogy 21 db mintánál a bitumentartalom kedvezőbb, mint a kontroll -mintatesteké. A 24 mintából 15 mintatest Marshall-hézag tartama kedvezőbb a kontroll mintatestek hézagtartamánál. A mintatestek testsürüsége. merevségi modulusa optimális értéket adott Az utóvizsgálatok eredményéből levonható az a következtetés, hogy a pernyeanyagú technológiával készült töltéseken, soványbeton alapokban és kopórétegekben veszélyre utaló hiányosságok nem fordultak elő. A lokális kisebb hibáknál gyártási, illetőleg építési technológiai hiányosságokra lehet következtetni. 6. Miért állt le a hasznosítás? Elöljáróban már kifejtettem a hasznosítás ellehetetlenülésének feltárható okait. E pontban emlékeztetőül megismétlem és nyomaték kedvéért néhány további gondolattal kiegészítem azokat. Az okokat keresve alapvető - az az egyébkent sajnálatos magyar tulajdonság - hogy a PERNYE bármilyen célú felhasználása nem komplex szemléletben lett végiggondolva. A felhasználás egyoldalúan, csak a cementipar, a magas- es útépítő ipar által volt felkarolva. A felkarolást érdektelenül szemlélte és nem támogatta a Kormán}' és egyéb ágazatai. Nem állt elő az az ÁLLAMI akarat és az azokat érvényre juttató jogszabályok, amelyek kötelezővé tették volna: a pernyével terhelt területeken'" folyó beruházásoknál a hagyományos vagy hulladék felhasználás előny-hátrány vizsgálatát, hulladék előny esetén a köteles alkalmazást (tervezőnek, beruházónak, erőműnek, kivitelezőnek egyaránt), hulladék hátrány esetén - érdekeltségi körben - a költségkompenzálást, sőt dotálást (erőmű részére, kivitelező részére), a hulladék anyaggal pályázók versenyelőnyét, adókedvezményét, hitelhez jutásának könnyítő lehetőségét. - stb.

13 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában m Nem, hogy nem írták elő, sőt! Akadályozták. Nagyobb létesítményeknél (elsősorban autópályáknál) a pernyehasznosítást a pályázati feltételekben tiltották (? Miértre a válasz: csak!). A túl merev műszaki szabványokat, szabályzatokat, műszaki előírásokat nem oldották, nem adtak rugalmas mozgásteret. A környezetvédelmi jogszabályok a pernyét a kodifikációs folyamat automatizmusában VESZÉLYES HULLADÉKNAK minősítették. Ezáltal alkalmazását ellehetetlenítették, a kezdeményezőknek kedvét vették. A földvédelmi törvény rá sem mozdult arra a gondolatra, hogy a pernyével terhelt területen" tiltani kell a föld töltésépítésre való felhasználását. (Vagy ha nem tiltja olyan árstruktúrát ír elő, ami a beruházót, vállalkozót bele kényszeríti a hulladék hasznosításába.). A bányakapitányságok sem kaptak olyan kényszerítést, hogy bányanyitási kérelem során elutasítsák a földanyag kitermelést. A vállalkozói nyereségképzésében sem történt változás. Maradt az alacsony díj kis haszon, drága munka nagy haszon. Vagyis olcsó anyaggal nem érdemes dolgozni szemlélet. Szinte természetesen következett be a nagy igyekezettel alkalmazott technológia kifulladása. További ok, hogy : a túlzott teljességre való törekvés. A kezdeti sikerek után szinte minden útépítésnél erőltették. Még cement-pernye reléállomásokban és indokolatlanul nagy szállítási távolságokban is gondolkodtak. Tanulság, hogy a jövőben beruházásonként konkrétan kell vizsgálni, hogy hol van pernye, milyen az elérhetősége, van-e ott további hálózatfejlesztési cél, és megvalósításának mi a reális ideje. Projektenként kell előny-hátrány összehasonlító vizsgálatot készíteni. Ezek a vizsgálati anyagok képezzék a döntés, a pályázat, a támogatás stb. alapjait. Természetesen fentiekre tekintettel kell a területfejlesztési, környezetvédelmi stb. alapok támogatását megítélni, gondolkodásunkban mindig is, de mostanság különösen uralkodó az én házam, az én váram" filozófia. Lefordítva, ami nem az én területem, amiből nekem nincs hasznom stb. az nem érdekel. így áll elő az a helyzet, hogy az egyes szakmák, tevékenységek stb. határterületén elhelyezkedő ügyeknek nincs gazdája. Hiányzik a KOMPLEX szemlélet, az az intézmény, amely a komplexitást megvalósítaná,

14 90 HúrvölgM Laps az is a terjedés akadálya lehetett, hogy az ipari melléktermékek'* túl tág fogalom. Abba fel lett sorolva minden, a bányameddőtől a kohósalakon át a pernyéig. A felsoroltak között pedig sok volt az ab ovo visszatartó. (Pl. építési törmelék), s az egész nemes ügy hendikeppel indult, az ÁLLAMI érdek csak akkor jut érvényre, ha az anyag alkalmassága, hasznossága mellett az alkalmazás műszaki szabályozása és jogi háttere (garanciák stb. dolgokra kell gondolni) is rendelkezésre áll. Ma már nem a szemeloszláson, az optimális víztartalmon, a CBR és E2 értéken, a rézsűk dőlésszögén, a terítés-tömörítés vastagságán, az alapozás szükségességén (vizenyős talaj, rendezetlen vízelvezetés stb.) és még sok más szemponton kell vitatkozni. Ma azt kell vizsgálni, hogy az ÁLLAM-nak, a környezet és természetvédelem, a földvédelem, a nemzeti ásványvagyon-védelem (a FÖLD védelme) stb. olyan fontos szempont-c, hogy ha drágább is az ipari melléktermékek helyettesítő anyagként való alkalmazása, annak prioritását tör vényben elrendeli, s természetesen a költségtöbbletet költségvetésből kompenzálja. (A Széchenyi-terv egyetlen fejezetében sem olvastam ehhez közelítő filozófiát.). regen a projektekhez a tervezőnek méret és mennyiségszámításon (meg pedig nagyon precíz, patika mértékű számbavételen) alapuló költségvetést (egységárelemzés utáni, tehát organizációs tervből kiindulót) kellett készíteni, s ez képezte a szerződés összegét, a vállalkozás díját. Na már most, ha adott egy olcsó, nagyon olcsó anyag, akkor a díj alacsony, a vállalati kereset kicsi. Ez nem ösztönöz a melléktermék alkalmazására. Ráadásul, ha a technológia (szállítás, keverés, bedolgozás stb.) kényesebb a hagyományosnál, nagyobb odafigyelést, magasabb kvalifikációt igényel. Vagy olyan gépi eszközt (akár kiegészítő gyanánt), amit be kell szerezni, vagy bérelni, vagy lízingelni (Pl. csigás folytonkeverő gép) már nem biztos, hogy megéri. Ezeket a hátrányokat kompenzálni kell. Nyilván annak, akinek az előző pontban felsoroltak alapvető érdeke. ÖSSZESSÉGÉBEN TEHÁT, HA EZ AZ IRÁNY" NEM VÁLLALKOZÁS BARÁT, NEM MEGNYERŐ, KIS HASZNOT EREDMÉNYEZ STB. HIÁBA A NEMZETI MÁZ, A SZÓLAM - NEVEZETESEN NEMZETGAZDASÁGI ÉRDEK, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNY, NEMZETI KINCSEINK (ÁSVÁNYI VAGYON, FÖLDVAGYON) VÉDELME STB. - A PERNYE HASZNOSÍTÁS NEM FOG ELTERJEDNI.

15 Hazai tapasztalatok a pernyék útépítési hasznosításában Legfontosabb teendőink A pernye útépítési (de bármilyen) célú hasznosításának kérdését mai holtpontjáról kormányzati szinten kell elmozdítani. Meg kell valósítani a komplexitás elvét, elhárítva az okok közt felsorolt és fel nem sorolt hátráltató tényeket. Elöljáróban: intézményes és intézményen kívüli oktatás megszervezése, kutatás újbóli indítása, továbbfejlesztése, teljes körű jogi szabályozás és harmonizáció az érintett tárcák területén (legfőképp: GM, KM, KöViM, FVM, BM, önkormányzatok!), műszaki szabályozás korszerűsítése, érdekeltségi és támogatási rendszer kidolgozása, működtetése, a finanszírozási alap és mód megteremtése. Legfontosabb az ösztönzés. Ösztönzés olyan mértékben, hogy a minden tekintetben többlet ráfordítás legalább olyan, vagy egy picit nagyobb előnnyel járjon, mint a hagyományos technológiai mód esetén. A pernye útépítési célú alkalmazása tehát akkor fog széles körben terjedni, ha ösztönözve van. Ösztönözni az Államnak kell. (Hiszen állami beruházás, következésképp állana érdek.) Vagyis a költségvetésnek természetesen közvetett módon: - célelőirányzatból - környezetvédelmi alapból - földvédelmi, ásványvédelmi alapból - tb. - az EU stratégiai, illetve kohéziós alapjaiból pályázati úton támogatás igénylése. A pernye előállítójának vagy tulajdonosának is érdekeltséget kell ajánlani. Ennek több módja lehet. Pl: - tároláshoz nem kap több területet, - olyan áron adhatja, hogy abból bevétele keletkezzen - stb. Az ország természeti kincseinek (ásványi anyag, termőterület stb.) jogi védelme is szükséges. Különösen ott, ahol egyértelműen kimutatható a helyettesítő anyag mennyiségi, minőségi megléte.

16 92 HóiMölgyi Lajos A közvetett mód nem csak készpénz, lehet. A közbeszerzési pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a termelés során keletkezett hulladékokat, ipari melléktermékeket (természetes használati értéken, de akár drágábban is) hasznosítják Nincs, nem lehet időszerűbb feladat, mint a témakör újbóli felemelése. Úgy, hogy az 1990-es évektől gyökeresen megváltozott gazdasági környezethez igazodva kidolgozódjon, megteremtődjön a másodlagos nyersanyagok, ipari melléktermékek komplex hasznosítási technikája. Technika alatt ez esetben a kutatás, a kísérletezés, a tervezés, a beruházás, a kivitelezés mozzanatait, s az ahhoz tartozó jogi-műszaki szabályozás feltételeinek előállítását, ezt követően pedig az érdekeltségi rendszer kialakítását kell érteni. A jogi-műszaki szabályozás át kell. hogy fogja a természetvédelmi, földvédelmi, környezetvédelmi területeken tűi a nemzetgazdasági, a költségvetés védelmi érdekeket. Összességében az ÁLLAMI, a csoport és az egyéni érdekek harmonizációja elvén teremtődjék meg végre a hasznosítás KOMPLEXITÁSA! "Földünk parányi bolygója csak a világmindenségnek. Rajtunk áll, hogy olyan csillagot alakítsunk belőle, melynek lakóit nem ostorozza háború, nem gyötri éhség és félelem, nem tépi száz féle ostoba megkülönböztetés faj, bőrszín, világnézet szerint. Adj előrelátást és elszántságot, még ma belekezdeni a munkába, hogy fiaink és unokáink büszkén viselhessék majd az EMBER nevet." (ENSz fohász)

Erős György NYÁSZATI

Erős György NYÁSZATI Erős György ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYB NYÁSZATI ÉS S KOHÁSZATI EGYESÜLET Fenntartható fejlődés: A gazdasági növekedés és a természetes környezet egyensúlyának biztosítása. Természeti erőforrásokkal történő

Részletesebben

Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron!

Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron! Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron! Dr. Geiger András Fejlesztő mérnök MOL DS Fejlesztés, Finomítói Termékfejlesztés ageiger@mol.hu +36 30 380 3898 Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN

TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN Kubányi Zoltán főtechnológus TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN 1 Előadás vázlat 1. Bemutatkozás 2. A gépek bemutatása 3. A stabilizációk fajtái 4. A stabilizációk tervezése 5. A kivitelezés menete 6. A

Részletesebben

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Témavázlat Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Hullámacél hídszerkezetek általános áttekintése o hullámacél szerkezetek története a XX. sz. elejétől

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Egy magyar fejlesztés a fenntartható útépítés jegyében: tartós útburkolatok és útjavítások

Egy magyar fejlesztés a fenntartható útépítés jegyében: tartós útburkolatok és útjavítások Egy magyar fejlesztés a fenntartható útépítés jegyében: tartós útburkolatok és útjavítások Geiger András DSD Termékfejlesztés, MOL Fenntartható városi közlekedés szakmai konferencia Győr, 2013. június

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Útügyi Szabályozási Napok Sopron, 2011. május 3-4. A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Dr. Gáspár László kutató professzor, KTI egyetemi tanár, SZE Tartalom 1. Az éghajlatváltozás 2. Lehetséges

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások. Előírás. Kiadás éve: 2007

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások. Előírás. Kiadás éve: 2007 Fedlap: B Javítás Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.51 (ÚT

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

SZÉNERŐMŰVEK FELADATAI A PERNYEHASZNOSÍTÁSBAN

SZÉNERŐMŰVEK FELADATAI A PERNYEHASZNOSÍTÁSBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet. (2001) p. 155-162 "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia SZÉNERŐMŰVEK FELADATAI A PERNYEHASZNOSÍTÁSBAN

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát TE THENE TECHNOLOGY TE THENE TECHNOLOGY TE Miért válassza a Reoxthene technológiát THENE TECHNOLOGY Miért válassza a Reoxthene technológiát A TECHNOLÓGIA egy forradalmian új technológia, melyet a MAPEI

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava. Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.hu A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Hozzászólás DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Betonopus Bt. Hozzászólásomban

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0612-06/4 Minőségbiztosítás és ellenőrzés az útépítésben (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

A VÁLTOZATOSSÁG GYÖNYÖRKÖDTET

A VÁLTOZATOSSÁG GYÖNYÖRKÖDTET ÚTÜGYI SZABÁLYOZÁSI NAPOK A VÁLTOZATOSSÁG GYÖNYÖRKÖDTET KKK SOPRON, 2011. 05. 03-04. Kolozsi Gyula Jogszabályi alapok MSZ megszüntetés: 2283/2001. (X. 5.) Korm. Határozat MSZ-EN önkéntes alkalmazása: 2001.

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

EITKIC_12 projekt. Az ipari szimbiózis potenciál szektor specifikus kutatása és fejlesztése projektrész zárókonferenciája. 2014. december 11.

EITKIC_12 projekt. Az ipari szimbiózis potenciál szektor specifikus kutatása és fejlesztése projektrész zárókonferenciája. 2014. december 11. EITKIC_12 projekt Az ipari szimbiózis potenciál szektor specifikus kutatása és fejlesztése projektrész zárókonferenciája 2014. december 11. Az IFKA bemutatása Az IFKA ipari szimbiózis projektjei NISP Nemzeti

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Tűzoltó készülék karbantartó műhelyek hatósági ellenőrzésének folyamata, tapasztalatai

Tűzoltó készülék karbantartó műhelyek hatósági ellenőrzésének folyamata, tapasztalatai Tűzvédelmi FőosztF osztály Piacfelügyeleti Osztály Tűzoltó készülék karbantartó műhelyek hatósági ellenőrzésének folyamata, tapasztalatai Szabados László tű. őrnagy Visszatekintés MSZ 1040-4:1986 (4 oldal)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok Balatonföldvár, 2008. május 14. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program A Magyar Közút Kht., mint az útfelújítási projektek

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Közutak fenntartása 1. Útüzemeltetés és fenntartás 2.

Közutak fenntartása 1. Útüzemeltetés és fenntartás 2. Közutak fenntartása 1. Útüzemeltetés és fenntartás 2. 1. Az útfenntartás elméleti kérdései 2. Aszfaltburkolatok fenntartása 3. Beton útburkolatok fenntartása 4. Zúzottkő pályaszerkezetek és fenntartásuk

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. Az Ártándi Kavicsbányában az ásványvagyon ipari méretű kitermelése 1970-ben indult meg. Kezdetben az Országos Kavicsbánya Vállalat részeként, majd önállóan és 1992-től

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Támogatás nyújtása jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Szekszárd, 2011. október 20.

Szekszárd, 2011. október 20. ESCO-finanszírozás - Biomassza alapú hőszolgáltatás Biomassza felhasználás önkormányzatoknak tervezés, technológia, tőke Szekszárd, 2011. október 20. Szigeti László Energetikai szaktanácsadó Cothec Energetikai

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON. SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON. SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula KORLÁT FELADATA VÉDI A JÁRMŰVET ÉS A JÁRMŰBEN ÜLŐKET A PÁLYÁRÓL LETÉRÉSTŐL, ÜTKÖZÉSTŐL, ILLETVE AZ

Részletesebben

Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban

Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban KONFERENCIA "Lépésről-lépésre: a Középtávú Logisztikai Stratégiától a pályázati források lehívásáig" 2014. október 16. LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 2007-2013 Program

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4 Általános Az normál dermedésű, de gyorsan kikeményedő, magas korai szilárdsággal rendelkező bauxitcement. Gyártási eljárásának, kémiai összetételének és szilárdulási képességének köszönhetően lényegesen

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai

Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai MUNKAVÉDELEM 1.2 Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai Tárgyszavak: munkavédelem; információ; érdekvédelem; tájékoztatás; statisztika. Az Országos Munkabiztonsági

Részletesebben

Fehér Szerkezetek - 2014. Xella Magyarország Kft. 1

Fehér Szerkezetek - 2014. Xella Magyarország Kft. 1 Fehér Szerkezetek - 2014 Május 8. Május 13. Május 15. Május 20. Május 27. Budapest Debrecen Veszprém Hódmezővásárhely Győr Xella Magyarország Kft. 1 Fehér Szerkezetek - 2014 Program: 09.00-09.30: Követelmények

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének a 1. Alapvető cél Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ Kisvállalkozás-fejlesztési Központ 1 Filep Judit Szirmai Péter CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN - SPECIÁLIS MAGYAR FEJLŐDÉSI ÚT 2 AZ ÉLETCIKLUS, MINT KIHÍVÁS A vállalkozó v/s a vállalkozás

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN JÁKLI ZOLTÁN MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES Közlekedésfejlesztés Magyarországon Konferencia Balatonföldvár, 2011. május 11-13. ÁAK zrt. kezelés- üzemeltetés tevékenységi

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.)

JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.) JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.) A Jootthon nem csupán egy hirdetési- nyilvántartási portál, Jootthon egy olyan közösség, amelynek tagjai folyamatosan oszthatnak

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben