VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XIV. (XLII.) évfolyam 6. szám november 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 132/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatójának megbízása II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 13/2004. (XI. 23.) rendelet: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló a 13/2001. (X.01.) rendelet módosításáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 131/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 18-ai ülésének napirendjei 133/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Balatontourist Rt. részvények elidegenítésre kijelölése 134/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének az I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről 135/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Bakonyi Természettudományi Múzeum elhelyezése 136/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn- és balesetmegelőzési program 137/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A veszprémi Petőfi Színház évi költségvetési egyensúlyának helyreállítása érdekében pótelőirányzat biztosítása 138/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A veszprémi Petőfi Színház évi költségvetési egyensúlyának helyreállítása érdekében likviditási hitel felvétele 139/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat tapasztalatairól 140/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok évi tevékenységéről, a közalapítványok szerepe az elkövetkezendő időszakban 141/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: Dr. Kovács Zoltán interpellációjára adott válasz 142/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: Talabér Márta interpellációjára adott válasz 143/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.) és a bizottsági döntésekről (II.) 144/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: Támogatás a 950 éves Tihanyi Bencés Apátság részére, a jubileumi esztendőre tervezett rendezvényeihez IV. MELLÉKLET A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló a 13/2001. (X.01.) rendelet módosításáról 13/2004. (XI. 23.) rendelet melléklete

2 2 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember 24. V. KÖZLEMÉNYEK A választási eljárásról szóló évi C. törvény 6. (4) bekezdése alapján a december 5-ei Országos Ügydöntő Népszavazással kapcsolatos tudnivalókról Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács, valamint a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által kiírt pályázatok elbírálásának eredményéről Helyreigazítás

3 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 132/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Lívia 8200 Veszprém Sólyi u. 5. szám alatti lakost, az intézmény határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját január 1.-jei hatállyal megbízza a Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás 5 év határozott időre január 1-től december 31-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a munkáltatói intézkedést tegye meg. Határidő: december 31. Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2004. (XI. 23.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló a 13/2001. (X. 01.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről rendelkező XLII. tv. 2. és 4. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az évi XX. tv ban előírt feladataira a következő rendeletet alkotja: 1. A 13/2001. (X.01.) rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe a jelen rendeletnek a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának évi díjtételeiről szóló 1. sz. melléklete lép. 2. E rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 17/2003. (XII.1.) rendelet hatályát veszti. A jelen rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Dr. Zsédenyi Imre s.k. megyei főjegyző Kuti Csaba s.k. megyei közgyűlés elnöke

4 4 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember 24. III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 131/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a november 18-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: I. SZEMÉLYI ÜGY: 1. A Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatójának megbízása Előadó: Talabér Márta tanácsnok, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke II. VAGYONI ÜGY: 1. A Balatontourist Rt. részvények elidegenítésre kijelölése Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke III. KONCEPCIÓK, RENDELETEK: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének az I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 2. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás évi díjainak megállapítása, az erről szóló 13/2001. (X. 1.) rendelet módosítása Előadó: Máhl Ferenc tanácsnok, a Területrendezési és Kommunális Bizottság elnöke 3. Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Bánfi Ferenc rendőr dandártábornok, Veszprém megyei rendőrfőkapitány IV. INTÉZMÉNYI ÜGYEK: 1. A Bakonyi Természettudományi Múzeum elhelyezése Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 2. A veszprémi Petőfi Színház költségvetési egyensúlyának helyreállítása Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke V. VEGYES ÜGYEK: 1. Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat tapasztalatairól Előadó: Geipl Miklósné tanácsnok, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

5 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 5 2. Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok évi tevékenységéről, a közalapítványok szerepe az elkövetkezendő időszakban Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 3. Támogatás a 950 éves Tihanyi Bencés Apátság részére, a jubileumi esztendőre tervezett rendezvényeihez Előadó: Porga Gyula tanácsnok, a Fidesz-MKDSZ-KPE frakció tagja 4. Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről Előadó: Biermann Margit, a Megyei Munkaügyi Központ Vezetője 5. Tájékoztató a kis- és középvállalkozások helyzetéről Veszprém megyében Előadó: Dr. Fazekas János, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 6. Interpellációk 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.) és a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2004. szeptember 1. október 31.) Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 133/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat tulajdonában álló eft névértékű Balatontourist Rt. részvénycsomagot elidegenítésre kijelöli. 2./ Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a vagyonrendeletben foglaltakat is figyelembe véve készítse elő a részvények értékesítését az alábbi szempontok alapján: a.) El kell készíttetni a részvények értékbecslését könyvvizsgálóval a társaság évi beszámolói alapján. Határidő: december 31. Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke b.) A pályázat lebonyolításában ügyvédi iroda közreműködését kell igénybe venni. Határidő: december 31. Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell legalább a következőket: - az értékesítésre szánt részvények megnevezését, névértékét, a részvények fajtáját, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésének mértékét a társaságban, - a pályázat tartalmi követelményeit (a Balatontourist Rt. szálláshely kapacitása működtetésével, az Rt. fejlesztésével kapcsolatos terveket, a fejlesztési források nagyságrendjét; kötelezettségvállalást a vagyon legalább középtávú turisztikai hasznosítására; részvényátruházási korlátozás vállalását; a munkavállalók továbbfoglalkoztatásának vállalását; kötelezettségvállalást a kisrészvényesek részvényeinek azonos feltételekkel történő kivásárlására; pályázó által ajánlott vételárat vételi konstrukciót

6 6 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember 24., a fizetési feltételeket, garanciákat az esetleges részletekben történő fizetés esetére; a pályázó bemutatását, turisztikai szálláshely fejlesztő beruházásainak feltüntetését; a pályázat benyújtásának módját és határidejét;) A pályázati hirdetmény feladásának határideje: március 1. A pályázatok benyújtásának határideje: a hirdetmény megjelenését követő 30 munkanap c.) A pályázat elbírálásánál azonos ajánlat esetében - előnyben részesül a szakmai befektető, a szállásférőhely-teremtő beruházást megvalósított és a társaság fejlesztésére kedvezőbb kötelezettségvállalást adó pályázó. d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a számára legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, de jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek is nyilvánítani. e.) A pályázatokat a döntés meghozatalához szükséges javaslattal a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé, az ajánlatokról a közgyűlés dönt. Határidő: A pályázat benyújtását követő közgyűlés Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 3./ A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a részvények értékelése, az értékesítés előkészítése és a nyilvános hirdetések költségeinek fedezetére a december 9-ei közgyűlésre a költségvetés módosításával tegyen javaslatot. Határidő: december 9. Felelős: Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke 134/ (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről szóló tájékoztató jelentést elfogadja. 1.) Megállapítja, hogy a évi költségvetési gazdálkodás megszervezésére és lebonyolítására tett intézkedések eredményesek voltak. Felhívja a közgyűlés elnökét, hogy az intézmények költségvetésének fizetőképességét a költségvetés keretei között biztosítsa. Kísérje figyelemmel a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház- Rendelőintézet és a Veszprémi Petőfi Színház gazdálkodásának helyzetét a feladatellátás és a költségvetési lehetőségek egyensúlybahozása érdekében. Felelős: K u t i Csaba, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: december ) A megyei főjegyző soron kívül végeztessen belső ellenőrzést azon intézményeknél, amelyek IV. negyedévben az időarányosnál nagyobb mértékben kívánják igénybe venni a költségvetési támogatást, vagy év végére költségvetési hiányt jeleznek. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Határidő: folyamatos és december /2004. (XI. 18.) MÖK határozat: 1./ A Veszprém Megyei Közgyűlés egyetért a Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum egyházi kártalanítással történő kiköltöztetésének előterjesztés szerinti E.) változatával, ami a C épület megvásárlását, átalakítását, majd II. ütemben egy későbbi időpontban a D épület megvásárlását tartalmazza.

7 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 7 A múzeum megfelelő elhelyezésére történő ingatlanbeszerzéshez a közbeszerzési eljárást le kell folytatni a C épületre Határidő: azonnal Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés Elnöke 2./ A Veszprém Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a sikeres közbeszerzési eljárást követően kösse meg az adás-vételi szerződést a kártalanítási összeg keretein belül. Határidő: a közbeszerzési eljárás után Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés Elnöke 3./ A sikeres ingatlanbeszerzés után annak múzeumi célokra történő átalakítását meg kell kezdeni. Határidő: adás-vételi szerződés aláírását követően azonnal Felelős: dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 136/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési programját, valamint a települési önkormányzatok bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójához készített ajánlást. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: november 30. Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a programban foglalt célkitűzések megvalósításához évente a költségvetésében keretösszeget határoz meg. Határidő: Felelős: évente a költségvetési javaslat elkészítésekor Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 3. A program a megyei szintű koordinálásáért és működtetéséért a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság felelős, amely évente értékelő jelentést készít éves tevékenységéről, melyet a közgyűlés elé terjeszt. Határidő: Felelős: folyamatos, illetve évente Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke, a Megyei Bűnmegelőzési Bizottság elnöke Dr. Bánfi Ferenc, a Megyei Bűnmegelőzési Bizottság társelnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat a BM Országos Bűnmegelőzési központ által meghirdetett meghívásos pályázaton a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési partnereként részt vegyen és a pályázathoz szükséges 2 millió forint összegű önrészt a pályázati alap terhére biztosítsa. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázati cél megvalósításában együttműködő partnerekkel együttműködési megállapodást írjon alá. Határidő: Felelős: azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

8 8 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember /2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprémi Petőfi Színház évi költségvetési egyensúlyának a helyreállítása érdekében a következő intézkedéseket hozza: 1.) A Veszprémi Petőfi Színház évi költségvetésében, a színház vezetésén kívülálló okok miatt keletkezett bevételi kiesés ellensúlyozására a december 9-i ülésén előterjesztendő költségvetési rendelet módosítás útján 5 millió Ft összegű pótelőirányzatot biztosít. 2.) A színház vezetése által előidézett költségvetési hiány átmeneti rendezése céljából 20 millió Ft éven belüli likviditási hitelt vesz fel a közgyűlés külön határozata szerint a számlavezető OTP Bank Rt. hitelintézettől. A tőke és járulékainak törlesztésére kötelezni kell az intézményt. 3.) Figyelmeztetésben részesíti a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját, mert megsértette az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet előírásait. Utasítja, hogy az intézmény gazdálkodásában biztosítsa a törvényességet, konkrétan a költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodást, a kiemelt előirányzatok és a létszámgazdálkodásra vonatkozó szabályok betartását. 4.) Felhívja a megyei főjegyzőt, hogy a Veszprémi Petőfi Színház gazdálkodását fokozott figyelemmel kísérje. Havi rendszerességgel egyeztesse és elemezze az intézmény gazdálkodását és az államháztartás működésére vonatkozó szabályok betartását. 5.) A költségvetési egyensúly végleges helyreállítása és megőrzése érdekében a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója teremtsen egyensúlyt a feladatellátás és a jóváhagyott költségvetés előirányzatai között. Az egyensúly megteremtéséhez a megyei közgyűlés elnöke adjon útmutatást. Határidő: azonnal és november 30. Felelős: K u t i Csaba, a megyei közgyűlés elnöke (1,2,3,5. pont) Dr. Zsédenyi Imre főjegyző (4. pont) Kolti Helga igazgató (5. pont) 138/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprémi Petőfi Színház költségvetési egyensúlyának a helyreállítása érdekében - 20 millió Ft összegű, éven belüli lejáratú likviditási hitel felvételét határozza el a számlavezető OTP Bank Rt. hitelintézettől. A tőke és járulékainak a visszafizetésére a hitelintézet felé kötelezettséget vállal. A megyei önkormányzat közgyűlése az éven belüli likviditási hitelt a Veszprémi Petőfi Színház javára biztosítja, egyben kötelezi az intézmény igazgatóját a hitel és járulékainak az OTP Bank Rt. ütemezése szerinti visszafizetésére a megyei önkormányzat bankszámlája javára. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére. Határidő: december 1. Felelős: K u t i Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

9 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 9 139/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: 1. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat négyéves tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 2. A közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat megyei támogatására biztosított keretösszeget a évi költségvetés következő, december 9-ei módosításakor 10 m Ft-ra növeli. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a évi költségvetés tervezésekor a megemelt keretösszeget vegye figyelembe. Határidő: december 9. Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 140/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány, a Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány, a Veszprém Megyei Idegenforgalmáért Közalapítvány, a Veszprém Megye közoktatásáért Közalapítvány, a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány, a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóit elfogadta. Határidő: Felelős: azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító támogatja, hogy a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány értékesítse a Veszprém, Diófa u. 2. szám alatti ingatlan emeletét tetőtérbeépítési lehetőséggel és igény esetén garázzsal. Az értékesítésből származó bevételt fordítsa az ingatlan felújítására. Határidő: Felelős: azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 141/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Kovács Zoltán képviselői interpellációjára Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke által adott választ elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 142/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Talabér Márta képviselői interpellációjára dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző által adott választ elfogadta. Határidő: Felelős: azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

10 10 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember /2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2002. (IX. 12.) 2. pontjára, 272/2003. (XII. 11.), 9/2004. (II. 19.) 3. pontjára, 14/2004. (II. 19.), 29/2004. (IV. 22.) 3., 5, 6., 7., 8., 9., 10. pontjaira, 61/2004. (VI. 17.), 62/2004. (VI. 17.) 2., 4. pontjaira, 63/2004. (VI. 17.) 3. pontjára, 65/2004. (VI. 17.), 67/2004. (VI. 17.) 1. pontjára, 68/2004. (VI. 17.), 69/2004. (VI. 17.), 81/2004. (VI. 17.), 88/2004. (IX. 16.), 89/2004. (IX. 16.), 91/2004. (IX. 16.), 92/2004. (IX. 16.), 93/2004. (IX. 16.), 94/2004. (IX. 16.), 95/2004. (IX. 16.), 96/2004. (IX. 16.), 97/2004. (IX. 16.), 98/2004. (IX. 16.), 106/2004. (IX. 16.), 107/2004. (IX. 16.), 108/2004. (IX. 16.), 110/2004. (IX. 16.), 111/2004. (IX. 16.) 6. pontjára, 112/2004. (IX. 16.), 113/2004. (IX. 16.), 114/2004. (IX. 16.), 115/2004. (IX. 16.), 116/2004. (IX. 16.), 117/2004. (IX. 16.), 118/2004. (IX. 16.), 119/2004. (IX. 16.), 120/2004. (IX. 16.), 121/2004. (IX. 16.), 122/2004. (IX. 16.) határozatokra adott jelentést elfogadta. Az 59/2004. (VI. 17.) MÖK határozat végrehajtási határidejét XII. 31-re módosítja. Határidő: Felelős: azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 144/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy Ft-tal támogatja a Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvénysorozatát. A december 9-i közgyűlésen ennek megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét annak érdekében, hogy a pénz még évben rendelkezésre álljon. A támogatást a Tihanyi Bencés Apátság csak a rendezvények és kiállítások szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségekre, valamint a kiadványok elkészítése kapcsán felmerülő kiadásokra fordíthatja. Határidő: december 9. Felelős: Kuti Csaba, a közgyűlés elnöke

11 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 11 IV. MELLÉKLET A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló a 13/2001. (X.01.) rendelet módosításáról 13/2004. (XI. 23.) rendelet melléklete

12 12 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember 24. V. KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNY a választási eljárásról szóló évi C. törvény 6. (4) bekezdése alapján a december 5-ei Országos Ügydöntő Népszavazással kapcsolatos tudnivalókról A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjai: Dr. Szabó Gyula Dr. Pichner Katalin Dr. Szigeti István Elekes Károly Rédli Károly elnök elnökhelyettes tag póttag póttag A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda vezetője: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Fent megnevezett választási szervek hivatali helyiségének címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Veszprém, november 22. Dr. Zsédenyi Imre s.k. megyei főjegyző

13 A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2004-ben, a strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsoló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében támogatott projektek Megvalósítás Támogatás Támogatás Pályázó neve Pályázat tárgya helye összege (Ft) mértéke (%) Megítélt támogatás kritériuma Balatonakali Község Önkormányzata Balatonakali Község Önkormányzata 6 db rozsdamentes lépcsőlejáró beszerzése Mozgáskorlátozottaknak vizesblokk kialakítása Balatonakali strand (625/3 és részben a 625/4 hrsz) területe % Balatonakali strand (625/3 és részben a 625/4 hrsz) területe % A 6db lépcső közül legalább 1db mozgáskorlátozottaknak legyen kiépítve. Balatonkenese NagyközségÖnkormányzata Vak Bottyán strand bejárati és vizes blokk épület kivitelezési munkái 4714/5 hrsz-ú ingatlan, Balatonkenese % A Kisfaludy strandon a rekreáció jegyében napozó PROBIO Balatonfüredi stég felépítése, illetve a tó menti partszakasz Településüzemeltetési Rt. homokos feltöltése, továbbá a sportpályák fejlesztése és felújítása Kisfaludy strand % Siófok Város Önkormányzata Ezüst-part, parti sétány (szabadstrand) felújítása II. ütem Ezüst-part, Parti sétány % Badacsonytomaj Város Önkormányzata Badacsony strandfürdő rekonstrukcója Összesen: Badacsonytomaj % Zöldfelületek felújítására vonatkozó költségtételét nem javasolja támogatásra

14 A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2004-ben, a Balaton KiemeltÜdülőkörzetbe tartozó települések településrendezési tervei elkészítésének, felülvizsgálatának támogatására kiírt pályázati felhívás keretében támogatott projektek Pályázó neve Pályázati tárgya Megvalósítás helye Támogatás öszszege (Ft) Támogatás mértéke (%) Megítélt támogatás kritériuma Siójut Barnag Kővágóörs terv készítése Siójut % Meglévő településrendezési terv felülvizsgálata Barnag % terv készítése Kővágóörs % A pályázat az igényelt támogatáshoz képest csökkentett támogatásban részesült, a Stratégiai Környezeti Vizsgálat elkészítése nem került támogatásra TelepülésiÖnkormányzat Monostorapáti terv készítése Monostorapáti % Öcs terv készítése Öcs % Táska terv készítése Táska % Rezi terv készítése Rezi % Nagycsepely Meglévő településrendezési terv felülvizsgálata Nagycsepely % Köveskál terv készítése Köveskál % Mindszentkálla terv készítése Mindszentkálla % Balatonhenye terv készítése Balatonhenye % Szentbékkálla Lovas terv készítése Szentbékkálla % terv készítése Lovas % A pályázat az igényelt támogatáshoz képest csökkentett támogatásban részesült, a tervezői árajánlat aránytalanul magas Összesen

15 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 15 A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által kiírt, "A strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsolódó fejlesztések támogatása" pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül - a 67./2004. (XI.15.) BFT határozat értelmében - az alábbi pályázatok kerültek támogatásra. Strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsoló fejlesztések támogatására Pályázó neve Balatonfenyves Község Önkormányzata PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Rt. Önkormányzat Szigliget Fonyód Város Önkormányzata Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. Vegyész Üdülési Sport és Idegenforgalmi Kft. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Balatonboglár Város Önkormányzata Pályázat tárgya Strandi tusolók kialakítása Eszterházy strand rekonstrukciója sport, és szabadidő és wellness központ Strand területén járda, valamint a tájba illő fajátékokból játszópark kialakítása Fonyód-Bélatelepi szabad strand illemhely és térburkolat felújítási munkái Libás strand bejárati épületeinek és kerítésének kivitelezési munkái Nyitott strandmedence építése Nereus strand szolgáltatásainak minőségi fejlesztése Tobruki strand III. építési ütem, főbejárat és szociális blokk építése Balatonboglári strandok parki- és játszótéri berendezéseinek, infrastruktúrájának fejlesztése Községi strand komplex rehabilitációja Megvalósítás helye Balatonfenyves szabad strandjai Balatonfüred. Esterházy strand Támogatás öszszege (Ft) Támogatás mértéke (%) Szigliget, strand Fonyód-Bélatelep szabad strand Keszthely, Libás strand Keszthely Városi Strand, Csík Ferenc sétány Balatonalmádi Lóczi tér 3. Balatonfűzfő - Tobruki strand Balatonboglár, Platán, Kodály és Fiumei utcai strandok Ábrahámhegy Község Ábrahámhegy, Önkormányzat Strand utca Összesen:

16 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember 24. A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által kiírt, "Mederkotrási feladatok támogatása"; a Szőlész-borászati ágazat fejlesztésének támogatása ; a Horgászturizmus fejlesztésének támogatása ; valamint a Településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása témájú pályázatok bírálatára a november 9-én megtartott BFT Elnökségi ülésen került sor. A BFT Elnökségének döntése értelmében az alábbi pályázatok kerültek támogatásra. Pályázó neve Mederkotrási feladatok támogatása 2004./II. Pályázat tárgya Megvalósítás helye Támogatás öszszege (Ft) Támogatás mértéke (%) Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj város Önkormányzata strandjainak kotrása Badacsonytomaj % Vak Bottyán strand mederkotrása, zagytér építési Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata munkái II. Ütem Balatonkenese % Nagystrand keleti oldalán Siófok Város Önkormányzata mederkotrás és mederhomokozás Siófok % A Zánkai GYIC Kht. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. Strandjának mederkotrása és visszahomokozása Zánka % Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató A balatonfüredi Marina Hotel strandjának föveny- Balatonfüred % Rt. felújítása Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes A keszthelyi Libás és Helikon strandok mederkotrása Keszthely % Kft. A keszthelyi Helikon Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgál- Szálloda strandjának mederkotrása, hínártalanítása tató Rt. és felhomokozása Keszthely % Balatoni Hajózási Rt. Siófoki vitorláskikötő kotrása Siófok % Balatoni Hajózási Rt. Balatonszemesi kikötőmedence kotrása Balatonszemes % Balatoni Hajózási Rt. Balatonfüredi kikötő kotrása Balatonfüred % Zalatour Kft. Zalatour keszthelyi kempingében strand mederkotrása Keszthely % Zalatour Kft. Zalatour vonyarcvashegyi kempingében strand mederkotrása Vonyarcvashegy % Összesen:

17 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 17 Szőlész- borászati ágazat fejlesztésének támogatása Megvalósítás helye Támogatás öszszege (Ft) Támogatás mértéke (%) Pályázó neve Pályázat tárgya A minőségi borturizmus feltételeinek javítása érdekében a balatonlellei St. Donátus pincészetnél tervezett korszerűsítési Balatonlelle Kishegyi St. Donatus Pincészet munkálatok út % A Figula Pincészet - mint minősített borút állomás - vendégfogadási lehetőségeinek komfortosabbá tételleghegy Balatonfüred, Me- Figula Pincészet Kft 4794 hrsz % A Máté Pince turisztikai szempontok alapján történő vendégfogadási feltételeinek Balatonszőlős 639 Máté Ernő korszerűsítése hrsz % balatonborasz.hu információs Badacsonytomaj VM Studio Bt. portál Kert u % Fodorvin borárú és borkóstoló turisztikai szempontoknak megfelelő fejlesztése Aszófő Hunyadi u. Fodor Gyula % István Pince turisztikai szempontok alapján történő Balatonszőlős Providus Kft fejlesztése 317. hrsz % Mészáros Pince, mint minősített borút állomás beltéri és kerti bútorainak Pécsely 1409/1 Mészáros József minőségi cseréje hrsz % A vendégfogadás feltételeinek Szőlősgyörök fejlesztése a Páskom hegy Trunkó Ferenc Trunkó pincészetben 1323 hrsz % Borospince megközelíthetőségének biztosítása, akadálymentesítése, vendégfogadó helyiségek Balatonfüred korszerűsítése, berendezése Bocsár-dülő Koczor Kálmán 0118/12 hrsz % Minőségi borkóstoló és vendégváró hely a Badacsonynál Badacsonyörs Sipos Tihamér Szőlő u % Balaton régió borúti programmal Badacsonyi Borvidéki Régiós borúti táblarendszer érintett 54 telepü- Borút Egyesület kialakítása lése % A vendéglátás minőségének Balatonszőlős Fő Fodor Béla javítása u. 24/A % A vendégfogadás feltételeinek javítása a Ferenc Tihany Cserhegy Punk Árpád pincészetnél u % Összesen:

18 18 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember 24. Pályázó neve Balatongyörök Község Önkormányzata Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Mile-Contractor Vagyonkezelő Kft. Horgászturizmus fejlesztésének támogatása Megvalósítás helye Pályázat tárgya Csónakkikötő kialakítása Balatongyörökön Támogatás öszszege (Ft) Támogatás mértéke (%) Balatongyörök, Horgász utca 379/4, 379/7 hrsz % Vonyarcvashegy 909/2, 2107 hrsz % Csónakkikötő létesítése A Kőröshegyi-horgásztó műszaki infrastruktúrájának fejlesztése, kiszolgáló Kőröshegy 0121/1 épület létesítése hrsz % Zalamerenye Jókai u. 6., Zalamerenye 029, 030, 070, 071, 072, 073, 074, 075 hrsz % Önkormányzat Zalamerenye Horgászturisztikai kínálat bővítése Összesen:

19 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 19 Pályázó neve Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Gyulakeszi Önkormányzata Községi Önkormányzat Somogysámson Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Kisapáti Önkormányzata Barnag Község Önkormányzata Zalakaros Város Önkormányzata Balatonakali község Önkormányzata Badacsonytomaj Város Önkormányzata Litér Község Önkormányzata Balatonfüred Város Önkormányzata Nemesvita Települési Önkormányzat Somogytúr Község Önkormányzat Településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása Megvalósítás helye Pályázat tárgya Támogatás öszszege (Ft) Támogatás mértéke (%) Balatonszárszó zöldterületeinek évi felújítása Balatonszárszó % Kert és parképítés a községházánál Gyulakeszi % Somogysámson község központi belterületén lévő, Fő u. 74. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítása Somogysámson % Autóbuszvárók beszerzése, kihelyezése Balatonkeresztúr % Kertépítés a buszváró környezetében Kisapáti % Kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgáló településkép javítását eredményező felújítása Barnag % Zalakaros zöld arculatának fejlesztése, új településszimbólum állítása Zalakaros % Balatonakali parti sétányon térvilágítás létesítése Balatonakali % Badacsonytomaj József A. utca parkosítása II. ütem Badacsonytomaj % Zöldfelülettel Litér arculatának szebbé tételéért Litér % Balatonfüred, Kossuth utca jobb oldali járda és zöldterület átépítése a Mérleg utca-óvoda utca közötti szakaszon I. ütem Balatonfüred % Volt önkormányzati hivatal épületének felújítása, átalakítása, bővítése Nemesvita % Somogytúr, Árpád és Petőfi utca járda építése Somogytúr % Az Árpád kori rk. templom Gyugy Község Önkormányzatújítása környezetének meg- Gyugy % Kisberény Község Önkormányzata Kisberény településképének javítása Kisberény % Zamárdi Nagyközség Önkormányzata Zamárdi temetőkápolna rekonstrukció Zamárdi % Alsóörs Község Önkormányzata Autóbusz várók építése Alsóörsön Alsóörs % Sérsekszőlős Község Önkormányzata Harangláb felújítása Sérsekszőlős % Kereki Község Önkormányzata Kereki község településkép javítása Kereki %

20 20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE szeptember 24. Pályázó neve Településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása Megvalósítás helyszege (Ft) Támogatás ösz- Pályázat tárgya Balatonszőlős turisztikai Támogatás mértéke (%) Balatonszőlős Község Önkormányzata vonzerejének javítása Balatonszőlős % Balatonederics Települési Hősök kertje arculatának Önkormányzat kialakítása Balatonederics % Pécsely Község Önkormányzata Gyalogjáró út kialakítása Pécsely % Balatonboglár Város Balatonboglári Vörös Önkormányzata Kápolna felújítása Balatonboglár % Mosó-forrás partjának helyreállítása, környékén információs táblák állítása, a község fő utcáján utcabútorok Óbudavár Község Önkormányzata és hirdetőtábla elhelyezése Óbudavár % Paloznak Község Önkormányzattahely Templomkerti park és sé- kialakítása Paloznak % Örvényes Község Önkormányzata Településkép javítása- Feszületek felújítása Örvényes % Tapolca Város Önkormányzata Vendégfogadó díszpark kialakítása Tapolcán Tapolca % Lesenceistvánd község Önkormányzata Köztérkép Lesenceistvánd % Fonyód Város Önkormányzata Fonyód Templom téri park kialakítása Fonyód % Siófok Város Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Siófok Fő terén elhelyezett Varga Imre szobrok környezetrendezése Siófok % Öregpark I. ütem: parti sétány településkép javító fejlesztése Balatonalmádi % Balatonkenese, Fő utca Balatonkenese Nagyközségi Önkormányzat melletti szervizút és járda térburkolatának építése Balatonkenese % Keszthely Város Önkormányzata Balaton-parti sétány létesítése Keszthely % Összesen:

21 2004. szeptember 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 21 Helyreigazítás: A szeptember 24-ei közlöny számánál elírás történt, az helyesen 5. számú. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Felelős kiadó: Kuti Csaba, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Felelős szerkesztő: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft. ISSN

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 6. szám 2006. október 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Részletesebben

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek A /00 (IV..) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája,,

Részletesebben

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra szombat, 8:00 Nyomtatványok Ez a file az alábbi nyomtatványokat tartalmazza: - pecsétkönyv - ellenőrzőlapok - rajttábla (A4 és 2xA5) - plakát - matricák Név:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2005. évben támogatott projektek

A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2005. évben támogatott projektek A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2005. évben támogatott projektek A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során

Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során Tartalomjegyzék Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során...2 Területi áttekintés...6 1. Mogyorós-hegy HUBF20022...7 2. Bogaras HUBF20026...7 3. Szentkirályszabadja HUBF20031...7 4. Balatonkenesei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról SOMOGY MEGYEI JEGYZŐ SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/275/2015. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról A közgyűlés 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Jelen szerződésmódosítás alulírott helyen és időben jött létre egyrészről amagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( 1133 Budapest,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/349-5/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/717/ 2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 285/2012. (VI. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 04. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Lengyel János

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 Táblázatok 1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet részletező adatai országos összehasonlításban, 2009 3. A Balaton kiemelt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.október 31-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.október 31-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.október 31-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 309/2013. (X.31.) h a t á r o z a t : Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. szeptember 12. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. szeptember 13. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. február 16. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE február 19. (csütörtök) 1. Egyetértés a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettesének

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/225-11/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001)

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggtelek 010, 0100, 0101, 0102/7, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7,

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.- 2009.09.06. 2009.09.03-

Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.- 2009.09.06. 2009.09.03- Rendezvény neve Település Helyszín időpont információ V. Balatoni Filmfesztivál Keszthely Balaton Színház Repülő Hollandi Országos Bajnokság Balatonföldvár Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.-

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben