Fenntarthatósági kérdések a közlekedésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági kérdések a közlekedésben"

Átírás

1 Fenntarthatósági kérdések a közlekedésben előadás Előadó: Princz-Jakovics okleveles építőmérnök tudományos munkatárs Jakovics Tibor(PhD) (PhD), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék 1

2 Tartalom 1. Közlekedési szektor fenntarthatósága 2. Közlekedésfejlesztési nehézségek 3. Közlekedéspolitika, EKFS 4. Városi közlekedés 5. Vidéki közlekedés 6. Local Agenda 21 2

3 Közlekedés és fenntarthatóság I. Forrás: Transman Kft 3

4 Közlekedés és fenntarthatóság II. Fenntartható közlekedési rendszer jellemzői 1. Biztosítja az egyének és társadalmak alapvető mobilitás igényeinek kielégítését 2. Megfizethető 3. Hatékony 4. Korlátozza az emissziót, hulladékot 4

5 A skandináv modell 1. Magas környezettudatosság a lakosság körében (pl.: szelektív hulladékgyűjtés) 2. A környezeti tervezés a kormányzati munka fontos része (környezetvédelmi programok) 3. Energiaracionalizálás, energia megtakarítás 4. Megújuló energiaforrások prioritása (napkollektorok, szélturbinák, vízerőművek) 5. Reciklálás 6. Közösségi közlekedés erőteljes támogatása 7. Kerékpáros közlekedés fejlesztése 8. Környezetvédelmi adók 9. Ökológiai adóreform megvalósítása 10.Élenjáró magatartás a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben. 5

6 A közlekedés okozta környezeti károk számszerűsítése Magyarországon (2003) Közlekedésből származó államháztartási bevételek: 512 mrd Ft (ebből 384 mrd Ft üzemanyagadóból származik) Közlekedéssel kapcsolatos államháztartási kiadások: mrd Ft Fedezetlen költség: ~ mrd Ft (a közlekedés támogatása, a központi költségvetés kb. 51%-a) Részletezve: mrd Ft a környezeti és egészségügyi károk mrd Ft a személygépkocsok magánhasználata mrd Ft ingyenes parkolás mrd Ft hálózatfejlesztés, fenntartás, felújítás mrd Ft egyéb kár mrd Ft üzemanyag-manipuláció Forrás: Lukács András A közlekedés fenntartható fejlesztésének koncepciója 6

7 A fenntartható közlekedés fogalma A fenntartható közlekedés olyan közlekedést jelent, amely nem veszélyezteti alakosság egészségét és az ökoszisztémákat, továbbá aközlekedési igényeket úgy elégíti ki, hogy a megújuló erőforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, a nem megújuló erőforrásokat pedig az azokat helyettesítő megújuló források előállítási üteménéllassabban használja fel. OECD /2001./ A fenntarthatóság aközlekedésben nem azonosítható a mobilitás mértékének a fenntartásával, a forgalom mennyiségi növekedésének megőrzésével. Fleischer Tamás/2001./ 7

8 Közlekedési munkamegosztás Magyarországon és EU 27-ben 8

9 9

10 10

11 Vasúti közlekedés helyzete Magyarországon 1) A magyar vasúti hálózat sűrűsége magasabb az EU átlagánál, a minőségi jellemzők azonban ettől elmaradnak. 2) A vasúti pályák hossza meghaladja a km-t, de a pályák általában rossz állapotban vannak gyakori az állandó és jelentős sebességkorlátozás. 3) A fejlesztések elmaradása miatt az alkalmazott technológiák (pálya és tartozékai, biztosító berendezések, távközlés, járművek stb.) elavultak, 4) az átjárhatóság korlátozottan biztosított, így a vasút versenyképessége, gazdaságossága nagymértékben és folyamatosan csökken. 11

12 Magyarország vasúti térképe 12

13 Helsinki folyosók és a TEN-T hálózat Magyarországon 13

14 14

15 15

16 Közlekedésfejlesztési nehézségek Magyarországon Kínálati oldalon: 1. Magyarország közlekedési infrastruktúrájának (vasúti és közúti hálózat) leromlott állapota 2. Az alágazatok közti arányok kedvezőtlenek (a közút és a vasút közötti versenyhelyzet => kombinált közlekedés) 3. Vasút helyzete (piac megteremtése, MÁV részleges privatizációja) 4. A direkt útdíjak hiánya Keresleti oldalon: 1. Mobilitási igények növekedése (mennyiségi) 2. Utazáskényelem (minőségi: mindenki autóval utazna ) 16

17 A magyar közlekedéspolitika ( ) I. OGY 19/2004 határozata Célkitűzések: 1. Fenntartható fejlődés, a természetes, táji és az épített környezet védelmének biztosítása 2. A közlekedésbiztonság növelése 3. Katasztrófák elleni védelem hatékonyságának javítása 4. Magas színvonalú, korszerű technológián alapuló, kiszámítható, biztonságos és pontos közlekedési szolgáltatás 5. Meglévő közlekedési hálózatok, hálózati elemek (csomópontok, műtárgyak) biztonságos és hatékony megőrzése, fejlesztése 6. A hiányzó infrastrukturális elemek kiépítése, a szűk keresztmetszetek megszűntetése 7. A közlekedés-üzemeltetés, -fenntartás és fejlesztés számára alkalmas kiszámítható finanszírozási rendszer 8. Versenyképesség és hatékonyság nemzetközi szinten 9. Szaktudás, korszerű technológia, fejlett technika alkalmazása 17

18 Eszközök: A magyar közlekedéspolitika ( ) II. 1. EU által bevezetett decoupling 2. A közúti forgalom növekedési ütemének lassítása 3. A kombinált szállítás fejlesztése 4. A közösségi közlekedés részarányának (modal split) megőrzése, a járműállomány és az infrastruktúra fejlesztése 5. Az EU által előírt emissziós normák betartása 6. A meglévő kapacitás kihasználtságának növelése 7. A közlekedési hálózat környezetbarát fejlesztése 8. A társadalom tájékoztatásának növelése 18

19 19

20 20

21 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia /Fehér Könyv/ Személyközlekedés fejlesztési céljai: 1.) A személyközlekedési munkamegosztás optimalizálása a közösségi közlekedés részarányának EU25 átlaga feletti megőrzésével 2.) A közösségi közlekedési munkamegosztás hatékonyságának javítása a komodalitás biztosításával 3.) Növekvő mobilitás elérése a mobilitási esélyegyenlőség javítása mellett 4.) elviselhető fenntarthatósági terhek mellett kell megoldani a növekvő mobilitási igényeket 21

22 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia /Fehér Könyv/ Áruszállítás fejlesztési céljai: 1.) Az áruszállítási munkamegosztásban a környezetkímélő ágazatok részarányának az EU25 átlaga feletti arányának biztosítása 2.) A környezetkímélő szállítási módok jövedelmezőképességének, ezen keresztül azok infrastruktúra fenntartó képességének javítása 3.) A kombinált áruszállítás részarányának növelése 4.) Az intermodális logisztikai szolgáltató központok hatékonyságának javítása 22

23 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia /Fehér Könyv/ Közlekedési infrastruktúra fejlesztési céljai: 1.) A gazdasági versenyképességet javító főhálózati szerkezet kialakítása 2.) A térségi elérhetőség javítása különböző szinteken 3.) A városi és elővárosi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése 4.) A növekvő tengelynyomású közúti járművek közlekedéséből eredő fokozott útelhasználódás megelőzése 23

24 Eszközök és intézkedések 24

25 Magyarország tervezett gyorsforgalmi úthálózata

26 A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztései Előnyök: 1. Korszerű, modern hálózati infrastruktúra a forgalmi igényeknek megfelelően. 2. Utazási idők csökkennek. 3. Forgalombiztonság javul. Hátrányok: 1. A Budapest centrikus hálózatszerkezet nem változik. 2. A régióközi hálózat szerepe nem tisztázott. 3. A hálózat kiszolgálja azokat a forgalomra érzékeny területeket, amelyeket mentesíteni akar. 4. Egymáshoz közeli párhuzamos folyosók. Feladatok: 1. Átgondolt stratégiai tervezés. 2. Folyosó szintű vizsgálatok. 26

27 A városi közlekedés fenntarthatósága I. Feladatok 1. Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése (vasút, kombinált szállítás) 2. Közösségi közlekedés fejlesztése 3. Kerékpárút-hálózat megvalósítása (országos kerékpártörzshálózat, B+R rendszerek) 4. Gyalogos övezetek kialakítása avárosközpontokban 5. Gépjárműpark korszerűsítése 27

28 A közlekedési igények, útvonalválasztás befolyásolási Jogi eszközök Pénzügyi eszközök lehetőségei Gépjárműszabványok Gépjárműtárolási követelmények Országos és területi kvóták Fogyasztási adó az első vásárláskor a) A gépjármű-tulajdonlás befolyásolásának eszközei. Éves gépjárműadó Fizikai, jogi közl. terv. eszközök Pénzügyi eszközök Parkolás szabályozás Autóbuszsávok, külön tgk és szgk sávok Behajtási engedélyek Behajtási korlátozások Tervezett késleltetések Jó közösségi közlekedés Üzemanyagadó Parkolási díjak Útvámok Viteldíjak a közösségiközlekedésben Területi úthasználati díj Közterületi parkolási díjak Magánterületi parkolóhelyek adóztatása Belépődíjas rendszer b) A gépjárműhasználat befolyásolásának eszközei Kiegészítő engedély (cimke) vásárlás Járműút hossza szerint Jogi, szabályozási eszközök Pénzügyi eszközök Előnyök buszoknak és több utassal (HOV) közlekedő szgk-nak P+R parkolj és utazz tovább Rugalmas munkaidő c) A közlekedési szokások befolyásolása Taxik több utassal Munkáltatói többletadó a csúcsórákban közlekedő alkalmazottak száma szerint 28

29 A városi közlekedés fenntarthatósága II. Gazdasági és jogi ösztönzők a helyi forgalmi viszonyok befolyásolására 1. Éves gépjármű adó módosítása. (pl. a család első, ill. további autójának eltérő adóztatása) 2. Parkolás szabályozás. 3. Előnyök biztosítása aközösségi közlekedés járművei számára. (pl. autóbusz sávok) 4. Behajtási engedélyek alkalmazása. (kis területek esetében) 5. Hálózati átalakítás (lakóövezetek forgalomcsillapítása) 6. Útdíj rendszerek (behajtási, területi, megtett út alapján) 7. P+R rendszerek 8. Car pooling 29

30 Gyalogos övezetek kialakítása és kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése -London 30

31 Korszerűen kialakított belvárosi gyalogos övezet - Párizs 31

32 Vélib rendszer: a világ egyik legfejlettebb kerékpáros közlekedési rendszere - Párizs Hálózatfejlesztés 1)370km új építésű kerékpárút 2)120 km vegyes használatú kerékpár és buszsávkialakítása 2007 Vélib, kerékpár-kölcsönző rendszerbevezetése 1)Európa legnagyobb ilyen típusú szolgáltatója 2)Járműállomány: kölcsönözhető kerékpár 3)1500 automatizált, kártyás rendszerű depó (B+R parkolók a metró állomásoknál) 4)A kölcsönzés első fél órája ingyenes!! 32

33 A vidéki közlekedés fenntarthatósága I. Vidéki területek: Népsűrűség < 150 fő/km 2 A mezőgazdasági foglalkoztatottsági arány 15% feletti. Vidéki közlekedés főbb jellemzői: A (kis)települések és rurális környezetük közötti kis távolságú - legfeljebb kb km hatósugarú - személyszállítás Az utazások fő célja a legközelebbi város, illetve településcentrum elérése. A vonzáskörzeti közlekedés részaránya kb. az utazási teljesítmények 90%-nak feletethető meg. A (kis)települések egymás közötti közlekedési/szállítási igényei erősen másodlagosak. Európa számos vidéki területén a szétszórt település-hálózat következtében az alapfokú szolgáltatásoktól való távolságok (élelmiszerbolt, ált.iskola, bank) meglehetősen nagyok (~8km). 33

34 A vidéki közlekedés fenntarthatósága II. Utazások megoszlása [%] Távolság [km] 34

35 A fenntartható fejlődés lokális programja (Local Agenda 21) I. Bevezetés ENSZ Környezet és Fejlődés konferenciája -Rio de Janeiro, => Agenda 21 c. alapdokumentum elfogadása, a fenntartható fejlődés megvalósítása globális szinten A globális szintű program megvalósítása, lokális, (regionális) szintű intézkedésekkel kezdődik. => Local Agenda 21, (LA 21) A LA21 program célkitűzése A természet - gazdaság- társadalom hármasában megteremteni helyi, kisregionális szinten az összhangot a fenntarthatóság hosszú távú elveit szolgálva.. 35

36 A fenntartható fejlődés lokális programja (Local Agenda 21) II. ALA 21 stratégiai céljai 1. A kizárólag környezetvédelmi célú programokon túlmutatva, a természet-gazdaság-társadalom hármast egységként kezelni. 2. Komplex program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban, tervezi az épített környezet, infrastruktúrális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium, jövőorientált alakulását. 3. A helyi adottságok figyelembevételével, alakóhelyi és kisrégióbeli közösség igényeinek megfelelően, ahelyi hatóságokkal, elsősorban a helyi önkormányzattal együttműködve a helyi problémák felismerése és megoldása szélesebb ökológiai, és regionális és megnyújtottidőkeretben(legalább3generációsidőtávban). 4. A helyi jellegű kérdések, ügyek, döntések és intézkedések és a globális hatások közötti összefüggések vizsgálata.. 36

37 A vidéki közlekedési rendszerek SWOT elemzése Erősségek(belső) 1) Nagyfokú települési lefedettség, széleskörű fizikai elérhetőség 2) Jó együttműködés helyi szinten az önkormányzatok ésaközlekedési szolgáltatók között 3) Alvállalkozásban üzemeltethető buszjáratok számának növekedése 4) Környezetbarát szemlélet erősödése 5) Javuló részvételi arány kutatási projektekben Gyengeségek(belső) 1) Innovatív, rugalmas szolgáltatások (pl. háztól-házig) hiánya 2) Igény állami segítségre a fejlesztésekhez 3) Hiányoznak a minőségi közlekedési szolgáltatások 4) Hiányoznak az információs szolgáltatások 5) Szervezeti gyengeségek Lehetőségek(külső) 1) Szabályozott és ellenőrzött tarifa-rendszer kialakítása. 2) Civil szervezetekkel való együttműködés fokozása 3) A vasúti és közúti közösségi közlekedés szolgáltatásainak egyre fokozottabb összehangoltsága 4) Pályázatiforrások kihasználása Veszélyek(külső) 1) Szabályozatlan verseny az üzemeltetők között, az üzemeltetők közötti verseny hiánya 2) Kis utasforgalom, térben elszórtan jelentkező igények 3) A helyi lakosok nem rendelkeznek megfelelő fizetési hajlandósággal a magas színvonalú szolgáltatások megfizetésére 4) Merev piacrajutás magánüzemeltetés esetén 37

38 Vidéki közlekedési szolgáltatások Magyarországon 1) Menetrend szerinti autóbuszok 2) Vasúti közlekedés 3) Taxi közlekedés 4) Falubuszok 5) Iskolabuszok 6) Rugalmas közlekedés 7) Információs technológián alapuló szolgáltatások 38

39 A vidéki közlekedés fejlesztésének nemzetközi példái (EU projektek) VIRGIL projekt 1) Európai Unió 4. sz. kutatási keretprogram ( ): Ellenőrizni, megerősíteniavidéki közlekedésiszolgáltatásokmegerősítését 2) Elméletei háttér összefoglalása a rurális területek közlekedésfejlesztésének, az innovatív és rugalmas közlekedési szolgáltatásokkialakításánakelvi kérdéskörében ARTS projekt 1) (Actions on the Integration of Rural Transport Keretprogram-Közösségiközlekedésfejlesztése Services) 5. 2) Iskolaiközlekedésiszolgáltatásokintegrációja 3) Rugalmasközlekedésiszolgáltatások 4) Információalapú szolgáltatások 5) 8demonstráció(mintaprojekt)megvalósítása (több mint 1000 oldal kutatásijelentés) 39

40 ARTS Projekt - demonstrációk ALMA (osztrák demonstráció) LEPPAVIRTA (finn demonstráció) SAMKOM (svéd demonstráció) BEALACH (ír demonstráció) Terület 108 km² 1519 km² 3100 km² 1500 km² A térség népessége (fő) Népsűrűség 11,1 / km² 7,3 / km² 10,2 / km² 8,0 / km² Időtartam 12 hónap 12 hónap 12 hónap 8 hónap Járművek 1 kisteherautó 1 mikrobusz, 5 taxi (kisteher) A szolgáltatást használók 3288 utazás Mikrobuszjáratok: 9161 utazás, taxik: 1246 utazás Napi utazások 13,2 mikrobusz: furgon 9 minibusz alacsony padlós 3642 utazás 2232 utazás Járatsűrűség H-P; igény szerint Mikrobusz: H-P, napi 2-3 alkalom Taxik heti egy-két alkalom területenként változó (napi 1, heti 3, heti 2) heti 1 vagy 2 Egyéb Rendelés telefonon 30 perccel előre Tarifa: 1,50 Euro/óra Tanításhoz, üzletek nyitva tartásához igazodó menetrend. Háztól házig szállítás is lehetséges. Önkéntes szervezetek v. magánszolgáltatók üzemeltetik rögzített útvonal, kérésre háztól házig szolg. is Úticélok élelmiszerbolt, rendelő, bank, vasútállomás Vásárlás, más a központban található szolgálatások 40

41 A vidéki közlekedési szolgáltatások tervezésének, előkészítésének és megvalósításának folyamatábrája (ARTS dokumentumok Kézikönyv) 41

42 A vidéki közlekedési rendszerek fejlesztési céljai 1. Célkitűzés: Aközlekedési szolgáltatásokkal való ellátottság javítása rurális térségekben. 2. Célkitűzés: Az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása avidéki térségekben lakók számára. 3. Célkitűzés: A közlekedési szolgáltatások fizikai elérhetőségének javítása. 3a. Célkitűzés: Háztól-házig szolgáltatások bevezetése. 3b. Célkitűzés: Alacsonypadlós járművek alkalmazása. 4. Célkitűzés: Ameglévő közösségi közlekedési rendszerek hatékonyságának javítása más rendszerekkel való integrálás révén. 5. Célkitűzés: Emelt szintű szolgáltatást nyújtani az utasoknak, színvonalas információs rendszer révén. 6. Célkitűzés: Integrált szolgáltatást nyújtani az utasoknak, elérhető áron. 7. Célkitűzés: Költség-hatékonyság biztosítása aközlekedési rendszerek integrálásával. 42

43 A megfelelőségi elemzés blokk-diagramja sötét szürke mező: nem (egyértelműen) jelenik meg az ARTS céljai között világos szürke mező: nem (egyértelműen) feleltethető meg fenntarthatósági értékrendnek szaggatott nyíl: bizonyos ARTS célok csak részben fedik le a fenntarthatósági értékrend egyes elemeit. [saját szerkesztés] 43

44 A vidéki közlekedési rendszerek fejlesztési céljai, a fenntarthatósági alapelvekhez való illeszkedés A célkitűzések listájának kiegészítése a hiányzó környezeti és közlekedésbiztonsági célokkal. 8. cél: A közösségi közlekedés járművein utazók (pl. diákok, idősek) biztonságos módon történő szállításához szükséges feltételek megteremtése. 9. cél: Az innovatív vidéki közlekedési megoldásoknak hozzá kell járulniuk a helyi környezeti feltételek javításához a járművek által okozott károsanyagkibocsátások és zaj csökkentésével. 44

45 Az utazási szokás-jellemzők összefoglalása 1. Személygépkocsival való ellátottság 2. Személygépkocsi tulajdonlás 3. Jogosítvánnyal rendelkezők aránya 4. Fontosabb utazási igények [%] ALMA osztrák mintaprojekt DEVELOPMENT magyar mintaprojekt 523 szgk/1000 lakos 229 szgk/ 1000 lakos háztartások 9%-a nem rendelkezik szgk-val 17%-ának nincs jogosítványa (férfiak: 4%, nők: 29%) háztartások 37%-a nem rendelkezik szgk-val 56%-ának nincs jogosítványa a.) Munka 45,5 59,4 b.) Oktatás 14,0 15,2 c.) Vásárlás 15,2 9,0 Megjegyzés A teljes (18 évnél idősebb) népesség Utazási naplók alapján d.) Egészségügy 8,1 4,9 45

46 A demonstrációs szolgáltatások útvonalai 46

47 Javaslatok a vidéki közlekedési rendszer komplex, innovatív fejlesztésére I. a.) Kistérségi, vagy agglomeráció szintű területekre komplex közlekedés-fejlesztési koncepció kidolgozása, a vidéki közlekedés hatékonyabb integrációja. b.) Az integrált iskolabuszos közlekedés széleskörű megvalósítása. c.) Rugalmas, a változó igényeknek megfelelően működő közösségi közlekedési rendszerek kialakítása. d.) Információs technológián alapuló szolgáltatások fejlesztése. e.) Intermodális szolgáltatások fejlesztése. 47

48 Javaslatok a vidéki közlekedési rendszer komplex, innovatív fejlesztésére II. f) A kistérségi együttműködés erősítése, többcélú kistérségi társulások, közlekedési szövetségek létrehozása. [A szövetség a közösségi közlekedési szolgáltatásokat magas színvonalon és integrált módon szervezi és ellenőrzi. A szolgáltatók az utasokért, ne a támogatásértversenyezzenek.] g) Alacsony népsűrűségű területeken a személy és a kisáruszállítás integrálása. h) Önkéntességre épülő, magán-kezdeményezésű szolgáltatások kialakítása (főleg aszociális ellátás területén). i) Aközösautóhasználat (car-pooling) és car-sharing (rövid idejű autóbérlés támogatása informatikai rendszerekkel. Közös úticél esetén az utazások összehangolásával csökkenthető az egyéni gépjármű-használat. j) A kerékpározás feltételeinek javítása (B+R létrehozása). 48

49 Irodalom Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék (2005): A fenntartható fejlődés fogalmának hazai értelmezése és ágazati koncepciói Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan tanszék (2004): Környezetvédelmi hatásvizsgálati módszertan és alkalmazás a közlekedéspolitikai intézkedési tervhez GKM (2003): Magyar Közlekedéspolitika koncepció KTI (2008): Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia

50 Köszönöm a figyelmüket! PRINCZ-JAKOVICS Tibor (PhD) okleveles építőmérnök tudományos munkatárs BME Környezetgazdaságtan Tanszék Tel: Fax:

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája 2014 2030 Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat tartalom Vezetői összefoglaló 6 A B 1 2 3 4 C Kiindulás 10 A.1 Előrelépés a stratégiai tervezésben

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig

A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 224-234. o. A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig Pálfalvi József 1 Az Európai

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi

Részletesebben

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése programok és stratégiák elemzése Az elemzésben felhasznált tanulmányok és rövidítések Klíma városi klímavédelmi és levegőtisztaság védelmi akcióterve Környezetvédelmi Program Megyei Jogú Város Környezetvédelmi

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Háttér... 3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén... 5 1.1. Kerékpáros közlekedés...

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Összefoglalás. 1. Nagyvárosi régiók az innováció középpontjában

Összefoglalás. 1. Nagyvárosi régiók az innováció középpontjában Összefoglalás Az európai közlekedéspolitika fontos válaszút elé érkezett. A közlekedési rendszerek közelgő átszervezése új megoldásokat tesz szükségessé, ha el szeretnénk érni a fő célokat: - csökkenteni

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Közlekedés- politika. Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Közlekedés- politika. Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Közlekedés- politika Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása A versenyképes közlekedési rendszerek nemcsak a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben