Fenntarthatósági kérdések a közlekedésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági kérdések a közlekedésben"

Átírás

1 Fenntarthatósági kérdések a közlekedésben előadás Előadó: Princz-Jakovics okleveles építőmérnök tudományos munkatárs Jakovics Tibor(PhD) (PhD), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék 1

2 Tartalom 1. Közlekedési szektor fenntarthatósága 2. Közlekedésfejlesztési nehézségek 3. Közlekedéspolitika, EKFS 4. Városi közlekedés 5. Vidéki közlekedés 6. Local Agenda 21 2

3 Közlekedés és fenntarthatóság I. Forrás: Transman Kft 3

4 Közlekedés és fenntarthatóság II. Fenntartható közlekedési rendszer jellemzői 1. Biztosítja az egyének és társadalmak alapvető mobilitás igényeinek kielégítését 2. Megfizethető 3. Hatékony 4. Korlátozza az emissziót, hulladékot 4

5 A skandináv modell 1. Magas környezettudatosság a lakosság körében (pl.: szelektív hulladékgyűjtés) 2. A környezeti tervezés a kormányzati munka fontos része (környezetvédelmi programok) 3. Energiaracionalizálás, energia megtakarítás 4. Megújuló energiaforrások prioritása (napkollektorok, szélturbinák, vízerőművek) 5. Reciklálás 6. Közösségi közlekedés erőteljes támogatása 7. Kerékpáros közlekedés fejlesztése 8. Környezetvédelmi adók 9. Ökológiai adóreform megvalósítása 10.Élenjáró magatartás a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben. 5

6 A közlekedés okozta környezeti károk számszerűsítése Magyarországon (2003) Közlekedésből származó államháztartási bevételek: 512 mrd Ft (ebből 384 mrd Ft üzemanyagadóból származik) Közlekedéssel kapcsolatos államháztartási kiadások: mrd Ft Fedezetlen költség: ~ mrd Ft (a közlekedés támogatása, a központi költségvetés kb. 51%-a) Részletezve: mrd Ft a környezeti és egészségügyi károk mrd Ft a személygépkocsok magánhasználata mrd Ft ingyenes parkolás mrd Ft hálózatfejlesztés, fenntartás, felújítás mrd Ft egyéb kár mrd Ft üzemanyag-manipuláció Forrás: Lukács András A közlekedés fenntartható fejlesztésének koncepciója 6

7 A fenntartható közlekedés fogalma A fenntartható közlekedés olyan közlekedést jelent, amely nem veszélyezteti alakosság egészségét és az ökoszisztémákat, továbbá aközlekedési igényeket úgy elégíti ki, hogy a megújuló erőforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, a nem megújuló erőforrásokat pedig az azokat helyettesítő megújuló források előállítási üteménéllassabban használja fel. OECD /2001./ A fenntarthatóság aközlekedésben nem azonosítható a mobilitás mértékének a fenntartásával, a forgalom mennyiségi növekedésének megőrzésével. Fleischer Tamás/2001./ 7

8 Közlekedési munkamegosztás Magyarországon és EU 27-ben 8

9 9

10 10

11 Vasúti közlekedés helyzete Magyarországon 1) A magyar vasúti hálózat sűrűsége magasabb az EU átlagánál, a minőségi jellemzők azonban ettől elmaradnak. 2) A vasúti pályák hossza meghaladja a km-t, de a pályák általában rossz állapotban vannak gyakori az állandó és jelentős sebességkorlátozás. 3) A fejlesztések elmaradása miatt az alkalmazott technológiák (pálya és tartozékai, biztosító berendezések, távközlés, járművek stb.) elavultak, 4) az átjárhatóság korlátozottan biztosított, így a vasút versenyképessége, gazdaságossága nagymértékben és folyamatosan csökken. 11

12 Magyarország vasúti térképe 12

13 Helsinki folyosók és a TEN-T hálózat Magyarországon 13

14 14

15 15

16 Közlekedésfejlesztési nehézségek Magyarországon Kínálati oldalon: 1. Magyarország közlekedési infrastruktúrájának (vasúti és közúti hálózat) leromlott állapota 2. Az alágazatok közti arányok kedvezőtlenek (a közút és a vasút közötti versenyhelyzet => kombinált közlekedés) 3. Vasút helyzete (piac megteremtése, MÁV részleges privatizációja) 4. A direkt útdíjak hiánya Keresleti oldalon: 1. Mobilitási igények növekedése (mennyiségi) 2. Utazáskényelem (minőségi: mindenki autóval utazna ) 16

17 A magyar közlekedéspolitika ( ) I. OGY 19/2004 határozata Célkitűzések: 1. Fenntartható fejlődés, a természetes, táji és az épített környezet védelmének biztosítása 2. A közlekedésbiztonság növelése 3. Katasztrófák elleni védelem hatékonyságának javítása 4. Magas színvonalú, korszerű technológián alapuló, kiszámítható, biztonságos és pontos közlekedési szolgáltatás 5. Meglévő közlekedési hálózatok, hálózati elemek (csomópontok, műtárgyak) biztonságos és hatékony megőrzése, fejlesztése 6. A hiányzó infrastrukturális elemek kiépítése, a szűk keresztmetszetek megszűntetése 7. A közlekedés-üzemeltetés, -fenntartás és fejlesztés számára alkalmas kiszámítható finanszírozási rendszer 8. Versenyképesség és hatékonyság nemzetközi szinten 9. Szaktudás, korszerű technológia, fejlett technika alkalmazása 17

18 Eszközök: A magyar közlekedéspolitika ( ) II. 1. EU által bevezetett decoupling 2. A közúti forgalom növekedési ütemének lassítása 3. A kombinált szállítás fejlesztése 4. A közösségi közlekedés részarányának (modal split) megőrzése, a járműállomány és az infrastruktúra fejlesztése 5. Az EU által előírt emissziós normák betartása 6. A meglévő kapacitás kihasználtságának növelése 7. A közlekedési hálózat környezetbarát fejlesztése 8. A társadalom tájékoztatásának növelése 18

19 19

20 20

21 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia /Fehér Könyv/ Személyközlekedés fejlesztési céljai: 1.) A személyközlekedési munkamegosztás optimalizálása a közösségi közlekedés részarányának EU25 átlaga feletti megőrzésével 2.) A közösségi közlekedési munkamegosztás hatékonyságának javítása a komodalitás biztosításával 3.) Növekvő mobilitás elérése a mobilitási esélyegyenlőség javítása mellett 4.) elviselhető fenntarthatósági terhek mellett kell megoldani a növekvő mobilitási igényeket 21

22 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia /Fehér Könyv/ Áruszállítás fejlesztési céljai: 1.) Az áruszállítási munkamegosztásban a környezetkímélő ágazatok részarányának az EU25 átlaga feletti arányának biztosítása 2.) A környezetkímélő szállítási módok jövedelmezőképességének, ezen keresztül azok infrastruktúra fenntartó képességének javítása 3.) A kombinált áruszállítás részarányának növelése 4.) Az intermodális logisztikai szolgáltató központok hatékonyságának javítása 22

23 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia /Fehér Könyv/ Közlekedési infrastruktúra fejlesztési céljai: 1.) A gazdasági versenyképességet javító főhálózati szerkezet kialakítása 2.) A térségi elérhetőség javítása különböző szinteken 3.) A városi és elővárosi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése 4.) A növekvő tengelynyomású közúti járművek közlekedéséből eredő fokozott útelhasználódás megelőzése 23

24 Eszközök és intézkedések 24

25 Magyarország tervezett gyorsforgalmi úthálózata

26 A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztései Előnyök: 1. Korszerű, modern hálózati infrastruktúra a forgalmi igényeknek megfelelően. 2. Utazási idők csökkennek. 3. Forgalombiztonság javul. Hátrányok: 1. A Budapest centrikus hálózatszerkezet nem változik. 2. A régióközi hálózat szerepe nem tisztázott. 3. A hálózat kiszolgálja azokat a forgalomra érzékeny területeket, amelyeket mentesíteni akar. 4. Egymáshoz közeli párhuzamos folyosók. Feladatok: 1. Átgondolt stratégiai tervezés. 2. Folyosó szintű vizsgálatok. 26

27 A városi közlekedés fenntarthatósága I. Feladatok 1. Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése (vasút, kombinált szállítás) 2. Közösségi közlekedés fejlesztése 3. Kerékpárút-hálózat megvalósítása (országos kerékpártörzshálózat, B+R rendszerek) 4. Gyalogos övezetek kialakítása avárosközpontokban 5. Gépjárműpark korszerűsítése 27

28 A közlekedési igények, útvonalválasztás befolyásolási Jogi eszközök Pénzügyi eszközök lehetőségei Gépjárműszabványok Gépjárműtárolási követelmények Országos és területi kvóták Fogyasztási adó az első vásárláskor a) A gépjármű-tulajdonlás befolyásolásának eszközei. Éves gépjárműadó Fizikai, jogi közl. terv. eszközök Pénzügyi eszközök Parkolás szabályozás Autóbuszsávok, külön tgk és szgk sávok Behajtási engedélyek Behajtási korlátozások Tervezett késleltetések Jó közösségi közlekedés Üzemanyagadó Parkolási díjak Útvámok Viteldíjak a közösségiközlekedésben Területi úthasználati díj Közterületi parkolási díjak Magánterületi parkolóhelyek adóztatása Belépődíjas rendszer b) A gépjárműhasználat befolyásolásának eszközei Kiegészítő engedély (cimke) vásárlás Járműút hossza szerint Jogi, szabályozási eszközök Pénzügyi eszközök Előnyök buszoknak és több utassal (HOV) közlekedő szgk-nak P+R parkolj és utazz tovább Rugalmas munkaidő c) A közlekedési szokások befolyásolása Taxik több utassal Munkáltatói többletadó a csúcsórákban közlekedő alkalmazottak száma szerint 28

29 A városi közlekedés fenntarthatósága II. Gazdasági és jogi ösztönzők a helyi forgalmi viszonyok befolyásolására 1. Éves gépjármű adó módosítása. (pl. a család első, ill. további autójának eltérő adóztatása) 2. Parkolás szabályozás. 3. Előnyök biztosítása aközösségi közlekedés járművei számára. (pl. autóbusz sávok) 4. Behajtási engedélyek alkalmazása. (kis területek esetében) 5. Hálózati átalakítás (lakóövezetek forgalomcsillapítása) 6. Útdíj rendszerek (behajtási, területi, megtett út alapján) 7. P+R rendszerek 8. Car pooling 29

30 Gyalogos övezetek kialakítása és kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése -London 30

31 Korszerűen kialakított belvárosi gyalogos övezet - Párizs 31

32 Vélib rendszer: a világ egyik legfejlettebb kerékpáros közlekedési rendszere - Párizs Hálózatfejlesztés 1)370km új építésű kerékpárút 2)120 km vegyes használatú kerékpár és buszsávkialakítása 2007 Vélib, kerékpár-kölcsönző rendszerbevezetése 1)Európa legnagyobb ilyen típusú szolgáltatója 2)Járműállomány: kölcsönözhető kerékpár 3)1500 automatizált, kártyás rendszerű depó (B+R parkolók a metró állomásoknál) 4)A kölcsönzés első fél órája ingyenes!! 32

33 A vidéki közlekedés fenntarthatósága I. Vidéki területek: Népsűrűség < 150 fő/km 2 A mezőgazdasági foglalkoztatottsági arány 15% feletti. Vidéki közlekedés főbb jellemzői: A (kis)települések és rurális környezetük közötti kis távolságú - legfeljebb kb km hatósugarú - személyszállítás Az utazások fő célja a legközelebbi város, illetve településcentrum elérése. A vonzáskörzeti közlekedés részaránya kb. az utazási teljesítmények 90%-nak feletethető meg. A (kis)települések egymás közötti közlekedési/szállítási igényei erősen másodlagosak. Európa számos vidéki területén a szétszórt település-hálózat következtében az alapfokú szolgáltatásoktól való távolságok (élelmiszerbolt, ált.iskola, bank) meglehetősen nagyok (~8km). 33

34 A vidéki közlekedés fenntarthatósága II. Utazások megoszlása [%] Távolság [km] 34

35 A fenntartható fejlődés lokális programja (Local Agenda 21) I. Bevezetés ENSZ Környezet és Fejlődés konferenciája -Rio de Janeiro, => Agenda 21 c. alapdokumentum elfogadása, a fenntartható fejlődés megvalósítása globális szinten A globális szintű program megvalósítása, lokális, (regionális) szintű intézkedésekkel kezdődik. => Local Agenda 21, (LA 21) A LA21 program célkitűzése A természet - gazdaság- társadalom hármasában megteremteni helyi, kisregionális szinten az összhangot a fenntarthatóság hosszú távú elveit szolgálva.. 35

36 A fenntartható fejlődés lokális programja (Local Agenda 21) II. ALA 21 stratégiai céljai 1. A kizárólag környezetvédelmi célú programokon túlmutatva, a természet-gazdaság-társadalom hármast egységként kezelni. 2. Komplex program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban, tervezi az épített környezet, infrastruktúrális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium, jövőorientált alakulását. 3. A helyi adottságok figyelembevételével, alakóhelyi és kisrégióbeli közösség igényeinek megfelelően, ahelyi hatóságokkal, elsősorban a helyi önkormányzattal együttműködve a helyi problémák felismerése és megoldása szélesebb ökológiai, és regionális és megnyújtottidőkeretben(legalább3generációsidőtávban). 4. A helyi jellegű kérdések, ügyek, döntések és intézkedések és a globális hatások közötti összefüggések vizsgálata.. 36

37 A vidéki közlekedési rendszerek SWOT elemzése Erősségek(belső) 1) Nagyfokú települési lefedettség, széleskörű fizikai elérhetőség 2) Jó együttműködés helyi szinten az önkormányzatok ésaközlekedési szolgáltatók között 3) Alvállalkozásban üzemeltethető buszjáratok számának növekedése 4) Környezetbarát szemlélet erősödése 5) Javuló részvételi arány kutatási projektekben Gyengeségek(belső) 1) Innovatív, rugalmas szolgáltatások (pl. háztól-házig) hiánya 2) Igény állami segítségre a fejlesztésekhez 3) Hiányoznak a minőségi közlekedési szolgáltatások 4) Hiányoznak az információs szolgáltatások 5) Szervezeti gyengeségek Lehetőségek(külső) 1) Szabályozott és ellenőrzött tarifa-rendszer kialakítása. 2) Civil szervezetekkel való együttműködés fokozása 3) A vasúti és közúti közösségi közlekedés szolgáltatásainak egyre fokozottabb összehangoltsága 4) Pályázatiforrások kihasználása Veszélyek(külső) 1) Szabályozatlan verseny az üzemeltetők között, az üzemeltetők közötti verseny hiánya 2) Kis utasforgalom, térben elszórtan jelentkező igények 3) A helyi lakosok nem rendelkeznek megfelelő fizetési hajlandósággal a magas színvonalú szolgáltatások megfizetésére 4) Merev piacrajutás magánüzemeltetés esetén 37

38 Vidéki közlekedési szolgáltatások Magyarországon 1) Menetrend szerinti autóbuszok 2) Vasúti közlekedés 3) Taxi közlekedés 4) Falubuszok 5) Iskolabuszok 6) Rugalmas közlekedés 7) Információs technológián alapuló szolgáltatások 38

39 A vidéki közlekedés fejlesztésének nemzetközi példái (EU projektek) VIRGIL projekt 1) Európai Unió 4. sz. kutatási keretprogram ( ): Ellenőrizni, megerősíteniavidéki közlekedésiszolgáltatásokmegerősítését 2) Elméletei háttér összefoglalása a rurális területek közlekedésfejlesztésének, az innovatív és rugalmas közlekedési szolgáltatásokkialakításánakelvi kérdéskörében ARTS projekt 1) (Actions on the Integration of Rural Transport Keretprogram-Közösségiközlekedésfejlesztése Services) 5. 2) Iskolaiközlekedésiszolgáltatásokintegrációja 3) Rugalmasközlekedésiszolgáltatások 4) Információalapú szolgáltatások 5) 8demonstráció(mintaprojekt)megvalósítása (több mint 1000 oldal kutatásijelentés) 39

40 ARTS Projekt - demonstrációk ALMA (osztrák demonstráció) LEPPAVIRTA (finn demonstráció) SAMKOM (svéd demonstráció) BEALACH (ír demonstráció) Terület 108 km² 1519 km² 3100 km² 1500 km² A térség népessége (fő) Népsűrűség 11,1 / km² 7,3 / km² 10,2 / km² 8,0 / km² Időtartam 12 hónap 12 hónap 12 hónap 8 hónap Járművek 1 kisteherautó 1 mikrobusz, 5 taxi (kisteher) A szolgáltatást használók 3288 utazás Mikrobuszjáratok: 9161 utazás, taxik: 1246 utazás Napi utazások 13,2 mikrobusz: furgon 9 minibusz alacsony padlós 3642 utazás 2232 utazás Járatsűrűség H-P; igény szerint Mikrobusz: H-P, napi 2-3 alkalom Taxik heti egy-két alkalom területenként változó (napi 1, heti 3, heti 2) heti 1 vagy 2 Egyéb Rendelés telefonon 30 perccel előre Tarifa: 1,50 Euro/óra Tanításhoz, üzletek nyitva tartásához igazodó menetrend. Háztól házig szállítás is lehetséges. Önkéntes szervezetek v. magánszolgáltatók üzemeltetik rögzített útvonal, kérésre háztól házig szolg. is Úticélok élelmiszerbolt, rendelő, bank, vasútállomás Vásárlás, más a központban található szolgálatások 40

41 A vidéki közlekedési szolgáltatások tervezésének, előkészítésének és megvalósításának folyamatábrája (ARTS dokumentumok Kézikönyv) 41

42 A vidéki közlekedési rendszerek fejlesztési céljai 1. Célkitűzés: Aközlekedési szolgáltatásokkal való ellátottság javítása rurális térségekben. 2. Célkitűzés: Az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása avidéki térségekben lakók számára. 3. Célkitűzés: A közlekedési szolgáltatások fizikai elérhetőségének javítása. 3a. Célkitűzés: Háztól-házig szolgáltatások bevezetése. 3b. Célkitűzés: Alacsonypadlós járművek alkalmazása. 4. Célkitűzés: Ameglévő közösségi közlekedési rendszerek hatékonyságának javítása más rendszerekkel való integrálás révén. 5. Célkitűzés: Emelt szintű szolgáltatást nyújtani az utasoknak, színvonalas információs rendszer révén. 6. Célkitűzés: Integrált szolgáltatást nyújtani az utasoknak, elérhető áron. 7. Célkitűzés: Költség-hatékonyság biztosítása aközlekedési rendszerek integrálásával. 42

43 A megfelelőségi elemzés blokk-diagramja sötét szürke mező: nem (egyértelműen) jelenik meg az ARTS céljai között világos szürke mező: nem (egyértelműen) feleltethető meg fenntarthatósági értékrendnek szaggatott nyíl: bizonyos ARTS célok csak részben fedik le a fenntarthatósági értékrend egyes elemeit. [saját szerkesztés] 43

44 A vidéki közlekedési rendszerek fejlesztési céljai, a fenntarthatósági alapelvekhez való illeszkedés A célkitűzések listájának kiegészítése a hiányzó környezeti és közlekedésbiztonsági célokkal. 8. cél: A közösségi közlekedés járművein utazók (pl. diákok, idősek) biztonságos módon történő szállításához szükséges feltételek megteremtése. 9. cél: Az innovatív vidéki közlekedési megoldásoknak hozzá kell járulniuk a helyi környezeti feltételek javításához a járművek által okozott károsanyagkibocsátások és zaj csökkentésével. 44

45 Az utazási szokás-jellemzők összefoglalása 1. Személygépkocsival való ellátottság 2. Személygépkocsi tulajdonlás 3. Jogosítvánnyal rendelkezők aránya 4. Fontosabb utazási igények [%] ALMA osztrák mintaprojekt DEVELOPMENT magyar mintaprojekt 523 szgk/1000 lakos 229 szgk/ 1000 lakos háztartások 9%-a nem rendelkezik szgk-val 17%-ának nincs jogosítványa (férfiak: 4%, nők: 29%) háztartások 37%-a nem rendelkezik szgk-val 56%-ának nincs jogosítványa a.) Munka 45,5 59,4 b.) Oktatás 14,0 15,2 c.) Vásárlás 15,2 9,0 Megjegyzés A teljes (18 évnél idősebb) népesség Utazási naplók alapján d.) Egészségügy 8,1 4,9 45

46 A demonstrációs szolgáltatások útvonalai 46

47 Javaslatok a vidéki közlekedési rendszer komplex, innovatív fejlesztésére I. a.) Kistérségi, vagy agglomeráció szintű területekre komplex közlekedés-fejlesztési koncepció kidolgozása, a vidéki közlekedés hatékonyabb integrációja. b.) Az integrált iskolabuszos közlekedés széleskörű megvalósítása. c.) Rugalmas, a változó igényeknek megfelelően működő közösségi közlekedési rendszerek kialakítása. d.) Információs technológián alapuló szolgáltatások fejlesztése. e.) Intermodális szolgáltatások fejlesztése. 47

48 Javaslatok a vidéki közlekedési rendszer komplex, innovatív fejlesztésére II. f) A kistérségi együttműködés erősítése, többcélú kistérségi társulások, közlekedési szövetségek létrehozása. [A szövetség a közösségi közlekedési szolgáltatásokat magas színvonalon és integrált módon szervezi és ellenőrzi. A szolgáltatók az utasokért, ne a támogatásértversenyezzenek.] g) Alacsony népsűrűségű területeken a személy és a kisáruszállítás integrálása. h) Önkéntességre épülő, magán-kezdeményezésű szolgáltatások kialakítása (főleg aszociális ellátás területén). i) Aközösautóhasználat (car-pooling) és car-sharing (rövid idejű autóbérlés támogatása informatikai rendszerekkel. Közös úticél esetén az utazások összehangolásával csökkenthető az egyéni gépjármű-használat. j) A kerékpározás feltételeinek javítása (B+R létrehozása). 48

49 Irodalom Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék (2005): A fenntartható fejlődés fogalmának hazai értelmezése és ágazati koncepciói Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan tanszék (2004): Környezetvédelmi hatásvizsgálati módszertan és alkalmazás a közlekedéspolitikai intézkedési tervhez GKM (2003): Magyar Közlekedéspolitika koncepció KTI (2008): Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia

50 Köszönöm a figyelmüket! PRINCZ-JAKOVICS Tibor (PhD) okleveles építőmérnök tudományos munkatárs BME Környezetgazdaságtan Tanszék Tel: Fax:

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel Kerényi László Sándor Ügyosztályvezető Budapest Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

dr. Schuchmann Gábor TERÜLETHASZNÁLAT

dr. Schuchmann Gábor TERÜLETHASZNÁLAT TERÜLETHASZNÁLAT TÖRTÉNET - GIS LONDON, SOHO, 1854 Dr. SNOW MA MA FEJLŐDÉS KULCSSZAVAK 1. Közlekedés = származtatott igény GENERÁLÁS ELOSZTÁS MÓDVÁLASZTÁS RÁTERHELÉS IDŐPONTVÁLASZTÁS! MODELL 1. MODELL

Részletesebben

Fenntartható közlekedés élhető település

Fenntartható közlekedés élhető település Fenntartható közlekedés élhető település Szakmai vitafórum az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva Hevesvezekény, Civil Ház 2015. szeptember 18. Európai Mobilitási Hét 2002 óta autó nélkül a városban

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉS. Földhasználat -tervezés. 7. előadás: dr. Schuchmann Gábor és Hajós Balázs

VÁROSI KÖZLEKEDÉS. Földhasználat -tervezés. 7. előadás: dr. Schuchmann Gábor és Hajós Balázs VÁROSI KÖZLEKEDÉS 7. előadás: Földhasználat -tervezés és Hajós Balázs FEJLŐDÉS 1. Városi közlekedés 7. előadás FEJLŐDÉS 2. Városi közlekedés 7. előadás KULCSSZAVAK 1. Közlekedés = származtatott igény GENERÁLÁS

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL Fleischer Tamás Magyar Közlekedési Klub http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu Zöld és civil fejlesztések

Részletesebben

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 Pécs, 2013. május 23. ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 / Tartalom Az előadás során érintett témakörök: 1. Az ITS Master Plan szerepe a városoknál 2. BRT Bus Rapid Transit, közösségi közlekedés

Részletesebben

Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe

Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe Kimmo Sinisalo Helsinki Region Transport Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä A Helsinki régió buszközlekedésének szervezése

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Közösségi közlekedésfejlesztési igények

Közösségi közlekedésfejlesztési igények Közlekedési Projekt Előkészítési Napok Visegrád, 2013. november 26. Közösségi közlekedésfejlesztési igények Kerényi László Sándor közlekedésstratégia szakterületi vezető BKK Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES:

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: címlap MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: HUMÁN, TÁRSADALMI, TERMÉSZETI ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK. FENNTART- HATÓSÁG? A JÖVŐ NEMZEDÉKEKÉRT

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Közösségi közlekedés

Közösségi közlekedés Közösségi közlekedés Magas költségek alacsony hatásfok Fókusz A közösségi közlekedés hatékony szervezése kulcsfontosságú eleme az életminőség alakulásának. Magyarország előnye, hogy európai viszonylatban

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata

Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata Dr. habil MONIGL János egyetemi magántanár közlekedsési rendszertevezési szakfőmérnök MMK Mesteriskola Hálózattervezés Budapest, 2012.év 1 BP

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jó befektetés 7%-3%-2% utasszám-növekedést feltételezve (1.-2.-3. év): 3 év alatt megtérülő beruházás; nemzetgazdaságossági eredményt

Részletesebben

Közlekedéspolitika az Európai Unióban. Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász

Közlekedéspolitika az Európai Unióban. Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász Közlekedéspolitika az i Unióban Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász Az i Unió joga Közlekedés, közlekedéspolitika Gazdasági megfontolások, versenyképesség Környezetvédelem Közlekedésbiztonság Technikai-műszaki

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4.

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Balázs Mór Terv 2014-2030 2 A Balázs Mór Terv célrendszere Jövőkép:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV születése 1872. okt. 15. Koncesszió a Győr (Raab) Sopron (Oedenburg) - Neufeld/Leitha vonal építésére Victor von Erlanger báró részére -az állam részéről

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek

Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek Dalos Péter www.communities.canada.com COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. 1 Bubi Szakmai Fórum 2011.szeptember 20. Témák Mi az a Kerékpáros Közösségi

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2012. november 23. A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Kerékpározást ösztönző kampányok. Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt

Kerékpározást ösztönző kampányok. Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt Kerékpározást ösztönző kampányok Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt Alapfogalmak Nem elég az út (autó)kapacitása? Nincs elég (autó)parkolóhely? Honnan ez a sok bringás? Kommunikáció: Szemléletváltás

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub. A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság

A Magyar Kerékpárosklub. A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság A Magyar Kerékpárosklub A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság A szervezet A Magyar Kerékpárosklub a critical mass mozgalom szakmai szervezete A szervezet Kik vagyunk? A Magyar Kerékpároskub

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011)

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) Esztergom, 2015. szeptember hó Molnár László EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) A következő évtizedben az a cél, hogy a közlekedési módok és az országok között még meglevő akadályok leépítésével,

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Kaposvár Tóth István Alpolgármester Csomóponti átvezetések, Kereszteződések Elemváltások Kezdet- és végződés kialakítása Dalos Péter tervezőmérnök

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatoss{g: a bioszféra {llapot{val és az emberi popul{ció környezetével kapcsolatos t{jékozotts{g érzékenység

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben