Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. Rövidítésjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. Rövidítésjegyzék 2006.02.20."

Átírás

1 Rövidítésjegyzék

2 RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK ABOS ADUKÖFE ADUVÍZIG ADv KTVF ÁFÉSZ AGNES AK Á-NÉR ÁNTSZ OTH AP600 ÁPV Rt. ARP ASME ATOMKI ATWS ÁVIT BALDOS BDAC BME BOI BOI 5 BSZG BWR CANDU CCGT CERTA CLASS 1, 2, 3 CLC50 Cskm DB DBA DIR DNBR Atomerőművi Berendezések Osztályba Sorolása Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Advanced General and New Evaluation of Safety (=Paksi Atomerőmű új biztonsági értékelése) Átlagos aranykorona Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal 600 MW-os nyomottvizes reaktor Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság AerodromeReference Point (=repülőtér vonatkozási pont) American Society of Mechanical Engineers (=Amerikai Gépészmérnök Társaság) A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Anticipated Transient Without Scram (=reaktorvédelmi működés elmaradásával járó üzemzavari folyamat) Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Terv Terjedési és lakossági sugárterhelési számításra használható szoftver baleset során Biota Dose Assessment Committee Budapesti Műszaki Egyetem Biológiai Oxigénigény 5 napos biológiai oxigénigény Blokkszámítógép, real-time adatkommunikáció Boiling Water Reactor ( = forralóvizes reaktor) Canada Deuterium Uranium (= nehézvizes reaktor) Combined Cycle Gas Turbine ( = kombinált ciklusú gázturbinás erőmű) Centre for Emergency Response, Training and Analysis (= Veszélyhelyzeti intézkedési, gyakorló és elemző központ) 1., 2. illetve 3. szilárdsági osztály; az ilyen besorolású komponenseknek az ASME BPV Section III, Div 1, Subsec. NB, NC illetve ND előírásainak kell megfelelniük CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land Cover (= felszínborítási projekt, Európa környezeti információs rendszere) 1: es adatbázis Csatorna kilométer Duna Bizottság Design Basis Accident (= méretezési üzemzavarok) Dozimetriai Információs Rendszer Departure from Nucleate Boiling Ratio (= relatív tartalék a forráskrízisig) 1/

3 DO DOE EGB EGI EKT ENDO szám EOTR EOV ESZCSM ESZI ETV-ERŐTERV Rt. EU EU VKI EÜ EüM EWC FET FHF fkm FKSZ FÖMI FTÁ FTV Rt. FVM HAKSER GCR GDP GF GKM GM cső GPS HPGe detektor HTGR hsza. HTM HWR IAEA-TECDOC IBF ICP IEA IKM IPM ISO Dissolved Oxygen (= oldott oxigén koncentráció) US Department of Energy (= amerikai Energiaügyi Minisztérium) Európai Gazdasági Bizottság Energiagazdálkodási Intézet Rt Előzetes Környezeti Tanulmány Endo agaron kóliformok és más enterobaktériumok kimutatására végzett patogenitás vizsgálat eredménye Egységes Országos Térképrendszer Egységes Országos Vetületi rendszer Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Energetikai Szakközépiskola Energetikai Tervező és Vállalkozó Részvénytársaság Európai Unió Európai Unió Víz Keretirányelv Egészségügyi Egészségügyi Minisztérium European Waste Catalogue (= Európai Hulladék Katalógus) Főelzáró Tolózár Folyékony Hulladék Feldolgozó technológia Folyamkilométer Főkeringető Szivattyú Földmérési és Távérzékelési Intézet Földrengés-biztonsági Technológiai Átalakítás Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Rt. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer Gas-Cooled Reactor (= Gázhűtéses reaktorok) Gross Domestic Product (= Bruttó nemzeti termék) Gőzfejlesztő Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Geiger-Müller cső Global Positioning System (= műholdas navigációs rendszer) High Purity Germanium (= Nagytisztaságú Ge) detektor High Temperature Gas-cooled Reactor (=Magas hőmérsékletű, gázhűtéses reaktorok) hagyományos szennyezőanyag Hosszú Távú Villamosenergia és Kapacitáslekötési Megállapodás Heavy Water moderated Reactor (= nehézvizes reaktorok) International Atomic Energy Agency Technical Documents ( = Nemzetközi Atomenergia Ügynökség technikai dokumentumai Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat Inductively Coupled Plasma (=Induktív Csatolású Plazma; tömegspektroszkópiai vizsgálat) International Energy Agency Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Ipari Minisztérium International Organization of Standardisation (= Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) 2/

4 ISPA ITC K+F KALINA KAR KEL KFKI AEKI KGST KHVM KKÁT KKS SCADA KKSER KM PVC KNP KNPA KöFe KOI KOI Cr KOI ps KöM KöViM KPE KPVC KR KSH KTI KTM KÜTR KVM KvVM KWL LC 50 Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (az előcsatlakozási szakaszban lévő országok strukturális felzárkózását segítő eszköz) Iparfejlesztési és Technológiai Központ Kutatás és Fejlesztés Radioaktív aeroszol, jód és nemesgáz kibocsátást ellenőrző rendszer Környezeti Adatgyűjtő Rendszer Paksi Atomerőmű Környezet Ellenőrző Laboratórium Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergia Kutatóintézet Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Környezeti Hatástanulmány Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Központi adatfeldolgozó, gyűjtő és megjelenítő rendszer SCADA Supervisory Control And Data Acquisition system (= rendszer-felügyelet és adat-gyűjtés) KKS Kraftwerk-Kennzelchen-System, (= Identification System for Power Stations; erőművi jelölési rendszer) Kibocsátás és Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer Kemény polivinilklorid Kiskunsági Nemzeti Park Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Környezetvédelmi Felügyelőség Kémiai Oxigénigény Dikromátos módszerrel meghatározott kémiai oxigénigény Permanganátos módszerrel meghatározott kémiai oxigénigény Környezetvédelmi Minisztérium Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Kemény polietilén Kemény polivinilklorid Közbenső Rúd Központi Statisztikai Hivatal Közlekedéstudományi Intézet Rt Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Kiegészítő Üzemzavari TápvízRendszer Környezetvédelmi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kernkraftwerk Lingen (= BWR típusú atomerőmű) Lethal Concentration 50 (= Letális koncentráció 50%-a) Legkisebb Hajózási Vízszint Legkisebb Vízszint LKHV(=MVSz 90) LKV LOCA Loss Of Coolant Accident (= hűtőközeg vesztéssel járó baleset ) MAVART Magyar Vasutak Autóközlekedési Részvénytársaság MÁFI Magyar Állami Földtani Intézet MÁVAUT Magyar Államvasutak Közúti Gépkocsiüzeme mbf m (magasság) Balti tenger szintje felett MÉM Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium ML Local (Richter) Magnitude (= lokális vagy Richter magnitúdó) MOL Rt. Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság MOWA Mobile Waste Cementation System (= mobil cementezőberendezés) 3/

5 MS MSK MSSZ MSZ MÜSZ MVM Rt. MVMT NAÜ NÁ NBIÉK NBSZ NEKISE NIMDOK NORMDOS NRC OAB OAH NBI OECD OKK OKTH OKTT OMH OMSZ OSSKI OTK OTT OVH PA Rt. PAE PAH PAV PC PCB PE PING PM10 PRISE PSA PTS PVC PWR RAD-BCG calculator Surface-wave magnitude (= felszíni hullám magnitúdó) Mercalli-Sponhauer-Karnik féle földrengés skála Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Magyar Szabvány Műszaki Üzemeltetési Szabályzat Magyar Villamos Művek Részvénytársaság Magyar Villamos Művek Tröszt Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Névleges átmérő Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ Nukleáris Biztonsági Szabályzat Radioaktív nemesgázok aktivitás-koncentrációjának mérése Nehézipari Minisztérium Dokumentációs Központja Terjedési és lakossági sugárterhelési számításra használható szoftver normálüzem során Nuclear Regulatory Commission Országos Atomenergia Bizottság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Organisation for Economic Co-operation and Development (= Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács Országos Mérésügyi Hivatal Országos Meteorológiai Szolgálat Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Országos Területfejlesztési Koncepció Országos Területfejlesztési Tanács Országos Vízügyi Hivatal Paksi Atomerőmű Részvénytársaság Paksi Atomerőmű PolyAromatic Hydrocarbons (= poliaromás szénhidrogének) Paksi Atomerőmű Vállalat Pitting Corrosion (= lyukkorrózió) Poliklórozott bifenilek Polietilén Particulate, Iodine and Noble Gas monitoring (= aeroszol jód, nemesgáz monitoring) Particulate Matter up to 10 micrometers in size (= a szálló por tíz mikron alatti frakciójának mennyiségét) A primerkörből a szekunderkörbe történő átfolyás a gőzfejlesztőbe Probabilistic Safety Assessment (= valószínűségi biztonsági elemzés) Pressurized Thermal Shock (= nyomás alatti hőütés) polivinil-klorid Pressurized Water Reactor ( = nyomottvizes reaktor) Radionuclide Biota Concentration Guide (= bióta koncentráció referenciaértéket számoló program) 4/

6 RHK Kht. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság R Részletes Környezeti Hatástanulmány rsza Radioaktiv szennyezőanyagok RV (Pécs-Mohács) Pécs-Mohács Regionális Vízmű SAC Special Areas of Conservation (= különleges természetmegőrzési területek) SCC Stress corrosion cracking ( = feszültségkorróziós repedés) SCI Site of (European) Community Importance ( = Speciális védelemre szoruló élőhely-típusok, növényfajok, ill. egyéb állatfajok élőhelyei) SD Standard Deviation (szórás) SPA Special Protection Areas ( = különleges madárvédelmi területek) SZBV Szabályzó és biztonságvédelmi rudak a reaktor aktív zónájában SZOE Szerves Oldószer Extrakt TEÁOR Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere TEIT Társadalmi Ellenőrző Információs Társulás TK Természetvédelmi Körzet TL Thermoluminescent (= termolumineszcens) TLD Thermoluminescent Dosemeter (= termolumineszcens doziméter) T max. Hűtővíz hőmérsékleti határértéke TNS Taylor Nelson Sofres csoport TOC Total Organic Carbon (= összes szerves szén) TPH Total Petroleum Hydrocarbons (= összes ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén) TT Természetvédelmi Terület UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation ( = ENSz sugárvédelmi tudományos bizottsága) ÜH Üzemidő hosszabbítás UPS Uninterruptable Power Supply (= Szünetmentes tápegység) ÜKSER Üzemi Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer ÜRIK Üzemirányítási Rendszer Irányítástechnikai Korszerűsítés UV Ultraviolet radiation (ultraibolya sugárzás) V1, V2, V3, V4 Hidegvíz-, melegvíz-, hulladékvíz-csatorna vizét figyelő állomás VÁTI Városépítési Tudományos és Tervező Intézet VBJ Végleges Biztonsági Jelentés VDI 2066 Verein Deutscher Ingenieur (= Német Mérnök Egyesület) számú kiadványa VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Rt. VER Villamosenergia Rendszer VITUKI Rt. Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet Részvénytársaság. VT Víztisztító VVER Víz - víz energiatermelő reaktor (= vízzel moderált, vízzel hűtött energetikai reaktor; PWR) VVP Védett Vezetési Pont ZÜHR Zóna Üzemzavari Hűtőrendszer T Hűtővíz hőmérséklet-növekménye Hatóságilag előírt maximális hőmérséklet-növekmény T max 5/

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz.

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. jelentéssel 2011. augusztus Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám 2001. június 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám (2001. június) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április

56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április 56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám (2014. április) ISSN 1417-8257 Felelős kiadó: Bujtás

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM SUGÁRHIGIÉNE

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM SUGÁRHIGIÉNE SUGÁRHIGIÉNE Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2008-ban KOCSY GÁBOR 1, GUCZI JUDIT 1, KÖVENDIÉ KÓNYI JÚLIA 1, SZABÓ GYULA 1, UGRON ÁGOTA 1, FÜLÖP NÁNDOR 1, GLAVATSZKIH NÁNDOR 1, HÁRSNÉ TAKÁTS

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának. tájékoztatója. 16. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának. tájékoztatója. 16. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 16. szám 2001. december 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 16. szám (2001. december) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport

Részletesebben

Kutatási jelentés Összefoglaló

Kutatási jelentés Összefoglaló Kutatási jelentés Összefoglaló A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-, és carbon footprint 2009. 1 Vezetői összefoglaló A kutatásban felhasznált életciklus analízis módszere és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása Magyarországon 2002 A környezeti demokrácia megvalósulása RÖVIDÍTÉSEK Irta: F. Nagy Zsuzsa, dr. Fülöp Sándor, Móra Veronika Szerkesztette: Varga Éva Tipográfia, tördelés: Typoézis Kft. Kiadja: Ökotárs

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok jegyzéke I. Külső dokumentumok I.1. Országos hatáskörű jogszabályok, engedélyek és szabványok I.1.1. A társaság működésére

Részletesebben

A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI

A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI VI. évfolyam 1. szám - 2011. március Vágföldi Zoltán vagfoldi@hotmail.com A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI Absztrakt Magyarország eddigi legnagyobb

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Protectiv 100 fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére

Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére Országos Atomenergia Hivatal 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 7. (2) Új nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítését,

Részletesebben

A környezeti kibocsátás meghatározásának új módszere az atomerımő hermetikus téri túlnyomással járó üzemzavara esetén

A környezeti kibocsátás meghatározásának új módszere az atomerımő hermetikus téri túlnyomással járó üzemzavara esetén A környezeti kibocsátás meghatározásának új módszere az atomerımő hermetikus téri túlnyomással járó üzemzavara esetén Deme Sándor* 1, C. Szabó István 2, Láng Edit 1, Pázmándi Tamás 1 1 MTA KFKI Atomenergia

Részletesebben

KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005

KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005 KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005 Kézirat lezárva 2005. február 1., Európai Ügyek Hivatala és Europe Direct hálózat 2005. április 1. Várjuk a kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat: Miniszterelnöki

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 06. 11. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben