rendszert kell létrehozni. A vásárlást

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rendszert kell létrehozni. A vásárlást"

Átírás

1 Szinkron-konferencia Jogszabályváltozások és a haszonjármû-újdonságok A tatabányai Szinkron Kft. rendezésében a Várgesztesi Villaparkban megtartott konferencián az ország több, mint 130 haszonjármûves szakembere vett részt. Az elsõ nap az EU-csatlakozásokkal kapcsolatos új elõírások jegyében zajlott. A mûszaki témákra a második nap került sor. A festõien szép környezet és a sokrétû esti szabadidõs programok még színesebbé tették a rendezvényt. Dr. Farkas Károly, a KTE Országos Szervezet alelnökének üdvözlõ szavai után Barna Péter osztályvezetõ (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) elõadásában az uniós csatlakozással kapcsolatos új jogszabályokkal és rendeletekkel kapcsolatos tudnivalókat foglalta össze. Az uniós csatlakozás Hazánk nem sorolható az Európai Unió, jármûgyártó nagyhatalmai közé, a mûszaki elõírások befogadó országa. Eddig az ENSZ EGB szerinti jármûkonstrukciós szabályozást alkalmaztuk. A közelmúltban az Európai Uniós elõírásokhoz igazítottuk azokat, hiszen a brüsszeli munkacsoportok döntenek az európai autógyártás mûszaki elõírásairól. Ezekhez persze hazánknak is van hozzászólási lehetõsége, tehát nem mások által elhatározott irányelveket kell alkalmaznunk. A megfogalmazott mûszaki elvárások alkalmazásakor viszonylag tág mozgásteret kapnak a tagországok. A személygépkocsik bontása Elõttünk áll a személygépkocsik bontási rendszerének létrehozása. Annak az európai elhatározásnak kell megfelelnie, hogy a gyártók felelõsségére alapozva, a személyautók teljes üzemeltetési idejére, egészen a szakszerû megsemmisítésig, egy zárt rendszert kell létrehozni. A vásárlást követõen az üzemeltetõ vállal felelõsséget a veszélyforrást és környezetszennyezést is jelentõ gépkocsiért, mely a közlekedésre idõlegesen vagy tartósan alkalmatlanná vált idõszakra is vonatkozik. Egészen addig tart, míg egy a veszélyes hulladék kezelésére felkészült vállalkozásnak át nem adja a jármûvet. Csak ezután mentesül a tulajdonosi jogállásból származó kötelességek alól. A zárt rendszer azzal jár, hogy a jármûbontást, mint önálló tevékenységet szakmailag szabályozni kell. Jelenlegi elnevezése regisztrált Bontó, hulladékkezelõ. A bontás mellett, mely eddig is ismert tevékenység volt, azzal a céllal, hogy a még használható alkatrészek kinyerhetõk legyenek, megjelent a hulladékkezelés. A felelõsség már nem csak arra korlátozóik, hogy a bontott alkatrészek valóban használhatók legyenek. Meg kell oldani a visszamaradó anyagok és a veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, az újra hasznosítható anyagok visszanyerésért. A közlekedési hatóság felvállalta, hogy ne környezetvédelmi problémának tekintse ezt a kérdést az ország. A kormányzat a következõ hónapokban rendeleti szinten megteremti a rendszer finanszírozási feltételeit. Az év végéig létrejöhetnek az ilyen vállalkozások. Teljesítve a feltételrendszert kezdõdhet az érdemi munka. Sebességkorlátozó A felmérések szerint a sebességkorlátozók beszerelése a közlekedésbiztonságra pozitív hatást gyakorolt. Ezért az Európai Unió bizottságának döntése alapján a beszerelési kötelezettséget kibõvítették. Valamennyi új forgalomba helyezésû, 3,5 t feletti haszonjármûvet és autóbuszt, valamint veszélyes árut szállító jármûveket kötelezõ sebességkorlátozóval ellátni. Hazánk az Unióban érvényes, erre vonatozó mentesítéseket is átvette. A nemzetközi forgalomban részt vevõ erre kötelezett gépkocsit a jövõ év végéig visszamenõleges hatállyal el kell látni ilyen berendezéssel. A belföldi forgalomban közlekedõ 3,5 t 7,5 t közötti össztömegû áruszállító gépkocsiknál a türelmi idõ év vége. Az Euro 2-es minõsítésû gépkocsik ez alól mentesülnek. Tachográf-beszerelõ mûhelyek Azt a szabályozást vettük át Európából, hogy miközben a hatóság felügyeli a rendszert, ezen eszközök beépítésére, beszabályozására, illesztésére, javítására vonatkozó tudás és információ nem a hatóságnál van, hanem a gyártóktól, illetve azok képviseletétõl kell megszerezni. Õk adják meg, hogy milyen mûszerrel és hogyan kell végezni a tevékenységet. Az õ feladatuk, hogy piaci alapon a képzést, továbbképzést megszervezzék. Ezek a vállalkozások a terület kulcsfontosságú szereplõivé válnak. Az elmúlt idõszakban már több gyártó kialakította szolgáltatói hálózatát. Egységes fékvizsgálati technológia Dobos Imre tagozatvezetõ elõadásában elmondta, hogy a KTI több mint 20 évvel ezelõtt alkotta meg a 72 autótechnika 2004/5

2 fékhatárgörbe-szabványt. Ennek alapján alakult ki a négy-, majd hárompontos számítógépes görgõs fékerõmérõ próbapad vizsgálati módszere ben egy széles körû szakmai grémium féléves munkájával készült el az egységes fékvizsgálati technológia. Az M1 és az N1 kategóriákban az ország valamennyi vizsgálóállomásán azonos módszerrel, azonos algoritmussal mérik és értékelik ezen gépkocsik fékrendszerét. Bevezetésekor felvetõdött, hogy egy nagyon precíz algoritmus eredményességét meghiúsíthatja, ha nincs megoldva a próbapadok kalibrálása, mely azóta rendezõdött. A KTI most készíti a fékerõhatárgörbéket, melyekkel a különbözõ típusokat a saját mûszaki jellemzõi alapján értékelhetjük. Az elõírásoknak megfelelõ fékmérési eredményeket típusonként összegyûjtve, mûszaki statisztika alapján összesítve készülnek a határértékek. A több mint 90 ezer mérési eredményt feldolgozva megállapítható, hogy a különbözõ vizsgálóállomásokon mért azonos típusok különbözõ egyedeinek szórása nem jelentõs. Légfékes jármûvek fékvizsgálata Dobos Imre a továbbiakban elmondta, hogy az elkészült a fékvizsgálati algoritmus a légfékes jármûvekre is vonatkozott. Azonnal bevezethetõ lett volna, de bizonytalanságot okozott a több tengely- és a fékkamranyomás mérése. A vizsgabiztosok néhány évvel ezelõtt hasonló módon húzódoztak a pedálerõmérõ alkalmazásától. Eleinte a külföldi fékpadgyártók sem értették, hogy miért szükséges ilyen bonyolult kiértékelési módszer. Bizonygatták, hogy az övék sokkal egyszerûbb. Miután a mérés reprodukálhatósága került szóba, világossá vált a magyarországi módszer elõnye. A fékkamranyomás mérésével kapcsolatban a nagyobb idõigényt kifogásolták. Megvizsgálták az új módszer alkalmazásának költségeit, bonyolultságát és idõigényét. Kiderült, hogy hazánk fékpadjainak 80%-a számítógépes mûködésû és lehetõség van a fékkamranyomás mérésére. A munkaidõ fényképezés alapján megállapítható volt, hogy a korábbi három-, illetve négypontos mérés helyett az egypontos a fékkamranyomás mérésével kombinálva gyorsabb. A rögzítõféket a program az üzemi fékhez hasonlóan értékeli. A vizsgálat során a fékezõszeleppel a rugóerõtárolós munkahenger nyomáscsökkentését bizonyos tûrésmezõn belül kell tartani. Néhány gépkocsinál a program túl kis fékerõt állapított meg. Ezeknél késõbb rugótörésre derült fény. Digitális tachográfok Az új gépkocsikra vonatkozó digitális tachográf beépítési kötelezettsége késõbbre tolódott. Hazánk 2002-ben valósította meg az európai országokra vonatkozó elõírásokat. Amíg nem voltunk az EU tagja, a vállalkozások számára a lehetõ legolcsóbb módon igyekeztünk az AETR-egyezménybõl származó kötelezettséget teljesíteni. A hatóság nem akarta érvényesíteni az EU 3821/85. irányelv 8. módosítása szerinti elõírást, a páncélkábel beépítési kötelezettségét. Ez a jeladó és a tachográf között megbonthatatlan kapcsolatot biztosít. A csatlakozás után már az elõírásba ez a kötelezettség is bekerült. Török László ismertette a közeljövõben beszerelésre kerülõ digitális tachográfokat. Annak ellenére, hogy a gyártók több éve kifejlesztették, forgalmazását csak akkor kezdik, amikor a raktáron lévõ régebbi változat már elfogyott. A hatósági jóváhagyásra várhatóan augusztusban kerül sor. Utána már csak az új digitális változat szerelhetõ be az erre kötelezett gépkocsikba. A korábban forgalomba helyezett gépkocsikat nem kell átszerelni. A digitális tachográfot azért fejlesztették ki, mert a régebbi könnyen manipulálható. Az újnál az adatrögzítés elektronikusan történik. Tárolókapacitása egy év. Használatához négyféle chipkártya szükséges: az üzembentartói a tárolt adatok kiolvasását teszi lehetõvé, a mûhelykártya a pontosság-ellenõrzésre, beállításra, javításra jogosít fel, a hatósági ellenõrzést végzõké engedélyezi az adatkiolvasást, a gépkocsivezetõk önálló, két memóriaterületre osztott chippel ellátott azonosítókártyát kapnak. Az egyik rész a személyi adatokat tartalmazza, a másik az utóbbi 28 nap eseményeit rögzít. A megfelelõ adatbiztonságú kártyák kibocsátása a közlekedési hatóságok égetõen sürgõs feladatává vált. A digitális menetíró a gépkocsivezetõ nevén és adatain kívül rögzíti, hogy ki és mikor végzett ellenõrzést, az illesztõszervezet mikor hajtott végre módosítást. Kijelzõjérõl a dátum, az óra és más egyéb beállítások olvashatók le. Mellette találhatók a beállítógombok. Két kártyaolvasóval és egy nyomtatóval is ellátták. Típusjóváhagyások, típusbizonyítványok Mihalek Miklós, a Közúti Jármûfelügyelet vezetõje összefoglalta az EUcsatlakozással kapcsolatos változásokat. Az eddigi típusbizonyítvány helyett május 1 után már az EU Típus-jóváhagyási Okmány érvényes. Egységes kivitele jelenleg az M1 és az N1 kategóriáknak van, amelyet csak egy ország kérelmezhet, a többiek ezt elfogadják. A Központi Közlekedési Felügyelet általános forgalombahelyezési engedélyt és sorozat forgalombahelyezési engedélyt ad ki a meglévõ EU-okmány alapján. Tartalmában és felépítésében megegyezik a típusbizonyítványéval és természetesen magyar nyelvû. Ez pótlólagos követelményeket is tartalmaz, mint például a bontási technológiát. Az elsõ gépkocsi értékesítésétõl számított hat hónapon belül meg kell jelölni a bontásra kijelölt vállalkozásokat. Amennyiben ez nem történik meg, visszavonják az engedélyt. Az Európai Unió irányelve, hogy az OBD kiolvasásával kapcsolatos információkat és mûszert nem csak a márkaszervizeknek, hanem méltányos áron a független szervizeknek is hozzáférhetõvé kell tenni. Ennek határideje az M1, N1 kategóriában az elsõ forgalomba helyezés utáni 3. hónap. Ha ez nem teljesül, felfüggesztik, illetve visszavonják az engedélyt. A sorozat forgalombahelyezési engedély például a környezetvédelmi követelmények szigorodása után lehetõséget ad a még raktáron lévõ autótechnika 2004/5 73

3 gépkocsik értékesítésére. Alváz-, illetve motorszám alapján beazonosítható jármûegyedekre, korlátozott idõtartamra vonatkozik. Az EUgyakorlat szerint az elõzõ évi forgalom 2%-át szokták így engedélyezni. Tavaly az oldalirányú ütközési elõírások változása kapcsán néhány gyár hazánkban is két sorozat forgalombahelyezési engedélyt. H-minõsítés Egri István ügyvezetõ igazgató (TÜV Nord KTI Kft.) a minõsítéssel kapcsolatos jogszabályok változásáról számolt be ben a jogharmonizáció kapcsán kerültek be jogrendszerünkbe az uniós direktívák. Az eljárások és a mûszaki követelmények vonatkozásában több száz oldalas dokumentumok készültek. A H-jelû minõsítés Magyarországon 1974 óta kötelezõ, a biztonsági és környezetvédelmi szempontból fontos alkatrészeknél. Fontos a definíciók pontosítása az eredeti, a pótalkatrész, az eredetivel azonos alkatrész, egyenértékû minõségû pótalkatrész és a tartozék vonatkozásában. Ezeket mindenkinek egységesen kell értelmeznie és alkalmaznia, hiszen ebbõl következik, hogy mit kell bevizsgáltatni. Knorr-Bremse Tari László értékesítési igazgató elmondta, hogy a Knorr-Bremse jövõre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, magyarországi jelenléte 35 évre nyúlik vissza. A kapcsolat licenc alapján végzett szerelvénygyártással kezdõdött. A rendszerváltást követõ privatizáció során vásárolta meg a németországi anyavállalat a kecskeméti gyárat. Két fontos üzletága a közúti és a vasúti jármûvek fékszerelvényeinek gyártása. Az amerikai Bendix haszonjármûdivizió megvásárlása stratégiai jelentõségû lépés volt. Így egy jelentõs, öt földrészre kiterjedõ gyártó- és értékesítõhálózat alakult ki. Az egyes országokban a kutatásfejlesztés arra a területre korlátozódik, amilyen szerelvényeket gyártanak. Ez alól hazánk kivétel, ahol a jelentõs befektetéssel 1999-ben létrehozott fejlesztõközpontban széles körû tevékenység folyik. Legkiemelkedõbb Tari László értékesítési igazgató Knorr- Bremse az elektronikus rendszerekkel kapcsolatos munka. Magyarország nem csak a hazai igényeket igyekszik kielégíteni, hanem regionális értékesítési feladatot is kapott. A volt szocialista országok jelentõs részét is ellátja. Az M0-ás út mellett április közepe óta mûködõ Budapesti Intermodális Logisztikai Központ vette át a kiszállítások feladatát. A minõségi kritériumok alapján kiválasztott hazai értékesítési hálózat 7 márkakereskedésbõl áll, amelyek egyúttal haszonjármû-fékszervizek is. Juhász András marketinmenedzser a hetvenes évek diszkrét mechanikus pneumatikus elemekbõl álló fékrendszerére visszatekintve elmondta, hogy ezek a kezdetben egyszerû szerelvények egyre bonyolultabbá váltak. Gondoljunk például a fékerõmódosítókra, vagy pótkocsik fékvezérlõ szelepekre. Az elmúlt években már kezdett kikristályosodni a légfékszerelvények területén a fokozódó integráció. Bizonyos egységek egyre több feladatot látnak el. A sûrített levegõ elõkészítése területén már több éve alkalmaznak ilyen szerelvényeket. Ennek okai a költségcsökkentés, a szélesebb körû feladatok ellátása. Egyre több mûködtetést elektronikus vezérléssel, illetve szabályozással oldanak meg, mely sokkal pontosabb. Szoftveresen bonyolult, integrált rendszerekbõl származó információk alapján, több tényezõt figyelembe vevõ, optimalizált mûködtetés valósítható meg, mint mechanikus vagy pneumatikus módon. A jármûgyártók és az üzemeltetõk azt várják el, hogy a beépítési és az üzemeltetési költség csökkenjen, fokozódjon a megbízhatóság és a biztonság, egyszerûsödjenek a szervizfeladatok, könnyû legyen a kezelhetõség. A fékrendszer hamarosan már csak három különbözõ feladatra kifejlesztett egységbõl fog állni: az elektronikus szabályozás és diagnosztika felügyelete alatt mûködõ sûrítettlevegõ-ellátó és -tároló rendszer, ember-gép kapcsolatot megvalósító egység, mely a pedálmodult helyettesíti, az intelligens kerékmodul, mely a pillanatnyi viszonyoknak megfelelõ fékezõnyomás kivezérlését, bizonyos szabályozásokat és a fékezõnyomaték létrehozását végzi. Wabco-újdonságok Hámori Gábor, a magyarországi képviselet vezetõje összefoglalta az újabb fejlesztések eredményeit. Az elektronikus légfékrendszer szükségessé tette, hogy a fékekre vonatkozó ECE 13 nemzetközi elõírást átdolgozzák. A változások a mûködtetési és reakcióidõt, a kompatibilitást érintik. Az ennek megfelelõ új vizsgálóeszköz, a Conformity Test Unit (CTU). A méréshez szükséges hardvert és szoftvert, a nyomásérzékelõket, csatlakozókábeleket, egyéb kiegészítõket tartalmaz. Egy, a diagnosztikai számítógép és az elektronikus fékrendszer közötti illesztõegység, mellyel a legújabb elõírások szerinti mérések, szimulációk és ellenõrzések végezhetõk. Ehhez felhasználja az ISO szabvány szerinti elektronikus CAN-üzeneteket. A megfelelõ modulokkal a hétpólusú, ISO 7638 szabvány szerinti csatlakozón keresztül a vontató, és a pótkocsi elektronikus légfékrendszere vizsgálható. Elemezhetõ például a fékkamráknál, a kapcsolófejnél bekövetkezõ nyomáskivezérlések gyorsasága. A haszonjármûvekbe egyre több elektronikus mûködésû rendszert építenek be, melyek között a központi elektronika teszi lehetõvé az adatátvitelt. A Wabco TCE (Trailer Central Electronic) a pótkocsi ilyen alvázára 74 autótechnika 2004/5

4 Hámori Gábor a Wabco magyarországi képviseletének vezetõje szerelt egysége. Úgy teszi lehetõvé a széles körû elektronikus adatátvitelt, hogy a vezetékhálózat egyszerûsödik. Könnyebb a tolatás, ha a jármû hátuljára ultrahangos jeladókat és érzékelõket szerelnek fel. Mûködését a tolatólámpa kapcsolója aktiválja. Az elektronika a dopplereffektus elvén határozza meg az akadály és a gépkocsi közötti távolságot. A mûszerfalon lévõ ellenõrzõlámpa felvillanásának gyakorisága a gépkocsi és a rakodórámpa közötti távolsággal arányos. A terhelésétõl, sebességtõl és a távolságtól függõen az elektronikus fékrendszer cm-re az akadály elõtt automatikusan fékez. Ekkor az ellenõrzõlámpa folyamatosan világít. Ezt követõen a fékoldás lehetõvé teszi a közelebbállást. A rakodáshoz szükséges platómagasság beállítása, a szint tartása a TCE-elektronikához csatlakozó elektronikus légrugórendszer ECAS segítségével történik. A beállított helyzetet az érzékelõk folyamatosan figyelik. Változás esetén az ECASelektronika az elektromágneses szelepekkel módosítja a légrugók nyomását. A Wabco TCE mûködteti a világítást és ellenõrzi a rendszer elemeinek mûködõképességét. Meghibásodás esetén gondoskodik a pótlásról. Az irányjelzõt például a féklámpa villogtatásával helyettesítheti. Az izzók bekapcsolása fokozatos feszültségnöveléssel történik, ami hosszabb élettartamot biztosít. Túl nagy áramfelvételnél kikapcsolja a hibás fogyasztót, ezzel megakadályozza a kábeltüzet. A fellépõ meghibásodásokról az információs modul segítségével tájékoztatja a gépkocsivezetõt. A vontató és a pótkocsi közötti elektromos kapcsolatot egy 15 pólusú csatlakozó hozza létre. Az elektronikus adatátvitel a 7-pólusú, úgynevezett ABS elektromos csatlakozó 6-os és 7-es kapcsaihoz bekötött CAN high és CAN low vezetékeken keresztül történik. Ezt használja fel egyébként az elektronikus légfékrendszer is az információcserére. Az elektronikusan ellenõrzött rendszerektõl a hibaüzenetek a mûszerfalon elhelyezett folyadékkristályos kijelzõkön jelennek meg. Hasonló módon folyamatosan gyûjti és szükség esetén, vagy amikor a gépkocsivezetõ igényli, megjeleníti az üzemeltetésre vonatkozó információkat, például az átlagos sebességet, az átlagos tüzelõanyagfogyasztást. Rögzíti a gépkocsi adatait, számon tartja a karbantartás esedékességét. A TCE-elektronika lehetõvé teszi a telematikai rendszer kiépítését, mely a GPS-mûholdak segítségével meghatározza a gépkocsi helyzetét. Ezt folyamatosan közli az üzemeltetõvel, így követhetõ a gépkocsi. A kiegészítõ információk: a terhelésre, pillanatnyi üzemállapotra és menet közben fellépõ meghibásodásokra vonatkoznak. Folyamatos adatokat közöl például a hûtõtér különbözõ részeinek hõmérsékletérõl. Az idõigényes kerekenkénti nyomásellenõrzés helyett az IVTM egy gombnyomásra megjeleníti a gumiabroncsok légnyomásait. Növeli a biztonságot, mert menet közben idejében figyelmeztet a nyomás veszélyes csökkenésekor. A keréktárcsa külsõ részén rögzített és csõvel a szelephez csatlakoztatott kerékmodul folyamatosan méri a gumiabroncs légnyomását és periodikusan rádiófrekvenciás jelként továbbítja az elektronikának. Beépített antennájával fogadja a kerékmodulok jeleit. A kiértékelõ algoritmus állapítja meg a kritikus nyomáseltérést. Önálló IVTM-rendszere van a vontatónak és a pótkocsinak. A mûszerfalon helyezik el a kijelzõegységet, mely hangjelzéssel és felirattal figyelmeztet veszélyes nyomáscsökkenéskor. A vontató, majd a pótkocsik fékezéstechnikáját is új alapokra helyezte az EBS, az elektronikus fékrendszer. A haszonjármûvek aktív biztonságának további növelése az ESC (elektronikus stabilitáskontroll) révén valósul meg. A motornyomaték csökkentésén kívül, bizonyos kerék, vagy kerekek célzott és szabályozott lefékezésével veszélyes helyzetekben stabilizálja a jármûszerelvényt. Megakadályozza a becsuklását. A haszonjármûvek kötelezõen beépített sebességkorlátozója valójában az ABS/ASR-rendszer egy részmûködése. Ha radarérzékelõvel is kiegészítik intelligens követésitávolság-szabályozóvá válhat. A Wabco ACC a vezetõt optikai és akusztikai jellel figyelmezteti a követési távolság veszélyes csökkenésekor. Ezzel egyidejûleg mérsékelt lassítással fékezi a gépkocsit. Elkerülhetõvé válnak az utoléréses balesetek, hiszen az elektronikus rendszer a vezetõnél sokkal gyorsabban reagál és nem bámészkodik el. Haldex és FTE újdonságok Az osztrák képviseleti iroda munkatársa, Leopold Redl az európai értékesítési hálózat ismertetése után a termékeket mutatta be, mely a haszonjármûvek vonatkozásában négy nagy területet jelent: fékszerelvények, a légrugózás különbözõ szelepei, ABS és EBS rendszerek, sûrített levegõt elõkészítõ egységek. Fékszerelvények közül hazánkban is ismertek a dobfékeknél alkalmazott, automatikus utánállítós fékkarok régebbi AA1 és az újabb S-ABA változatai. Ez utóbbi univerzális alkalmazási lehetõségének elõnye, hogy lényegesen kevesebb változatot kell raktáron tartani. Az elektronikus fékrendszernél ezeket az egységeket elektromos kopásjelzõvel is ellátják. A tárcsafékek területén az újdonság, a moduláris felépítésû ModulX típuscsalád. Legfõbb elõnye a tömeg- és helyszükséglet szerint optimalizált kialakítás. A konstrukció érdekessége, hogy a jobb és bal oldali fékszerkezet azonos. A mûködtetõegység külön is rendelhetõ, így a féknyerget a futómûgyártó is elõállíthatja. A különbözõ féktárcsa-vastagságoknak megfelelõen a nyeregnek csak egy része cserélendõ. Radiális és axiális munkahenger elhelyezésû változatban készül. A mûködtetõegység autótechnika 2004/5 75

5 Leopold Redl, a Haldex osztrák képviseleti irodájának munkatársa oldalanként két-két hengergörgõs csapágyazású, ezért mechanikai hatásfoka kedvezõ, kicsi a hiszterézise, gyorsan létrejön a fékezõnyomaték. Ez különösen az ABS-szabályozás szempontjából elõnyös. A DB22, DB22LD és a DB19 típusváltozatok azonos mûködtetõegységgel készülnek, így a javítókészletbõl kisebb raktárkészlet is elegendõ. A kétrészes féknyerget négy vezetõcsappal látták el, ami megbízható mûködést, hosszú élettartamot biztosít. A vezetõcsapok korrózióálló nemesacélból készülnek és kedvezõ súrlódási tényezõjû teflonpersellyel látják el. A megvezetés tömítõelemei nagy terhelésnek is ellenállnak. A szilikongumiból készült porvédõ a vezetõcsapokat megóvja a szennyezõdéstõl. A fékezés közben keletkezõ sugárzó hõtõl egy kívülrõl ráhúzott acélrugó védi. A fékbetéteket két nyomócsap szorítja a féktárcsára. A már a dobfékeknél is alkalmazott elvnek megfelelõen az utánállítás a fékbetétkopással arányos. A Haldex-kondenzátum- és olajleválasztót sikeresen alkalmazzák a légszárítók védelmére. Alkalmazása különösen a mostohább körülmények között üzemelõ, illetve nagyobb olajfelhordású kompresszorok esetén elõnyös. A szennyezõanyagok 90%-át kiválasztja és eltávolítja. Mûködtetheti a féklámpakapcsoló vagy idõrelé. Opcionálisan elektromos fûtéssel is ellátják. Az FTE termékei közül mind a haszonjármûvekhez, mind a személygépkocsikhoz széles körûen alkalmazzák a kinyomó-csapággyal kombinált központi munkahengerrel ellátott, hidraulikus tengelykapcsolómûködtetést. Az oldalt elhelyezett munkahengerrel és karral mûködtetett változathoz képest ennek a tömege csupán 38% és az ára közel fele. Az újabb kiviteleket érzékelõvel is ellátták. A légfékrendszerek diagnosztikájáról Kõfalusi Pál adjunktus, a dízelmotorok korszerû feltöltési és keverékképzési rendszerérõl Antal Attila adjunktus tartott elõadás. Hatvani Roland az Energotest újdonságait ismertette. Tóth Ince ügyvezetõ igazgató a Szinkron Kft. tevékenységi körét ismertette, a forgalmazott szerelvényekkel kapcsolatos fontosabb mûszaki információkat foglalta össze. Kõfalusi Pál Automechanika, Frankfurt szeptember között a páros évek hagyományának megfelelõen újra megrendezésre kerül Frankfurtban az Automechanika szakkiállítás és vásár, amely a világ vezetõ vására az autóipari eredeti (OE) alkatrészek és az utángyártott (aftermarket) alkatrészek területén. Természetesen innen sem hiányozhatnak az autógyártók, idén az elõzetes adatok alapján a VW-konszern, a DaimlerChrysler, a BMW, a Fiat, a Renault és a Volvo jelezte részvételét, nagy lehetõségként értékelve azt, hogy szervizszolgáltatásukat teljes körûen bemutathatják. A vásár jelszava: Minden, ami az autót mozgásba hozza. Az új logó is ennek jegyében készült, és az autóiparban tapasztalható mozgalmasságot tükrözi. Az Automechanika a világ legnagyobb autóalkatrész-vására, egy nemzetközi innovációs platform, ahová a kiállítók és a látogatók a világ szinte mindegyik országából érkeznek. Idén a 2002-es adatokhoz hasonlóan - mintegy 4000 kiállítóra és látogatóra számítanak. A kiállítandó termékeket és szolgáltatásokat idén 4 csoportra bontották: rendszerek és modulok; alkatrészek; tuning és kiegészítõk; javítás és egyéb autóipari szolgáltatások. A vásár nemzetköziségét jelzi, hogy 2002-ben a kiállítók 25%-a volt csak német, és 75%-a volt külföldi. Közülük a legtöbb kiállítót Olaszország, Tajvan, Kína, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok adták. Az április 29-én, Bécsben megtartott sajtótájékoztatón a szervezõ Messe Frankfurt GmbH projektvezetõje, Günter Prassl elmondta, hogy nagyban számítanak az újonnan csatlakozó EU-tagországokra, így hazánkra is, kiállítóként és látogatóként egyaránt. A magyar kiállítók az eddigi éveknél várhatóan nagyobb számban fognak részt venni a kiállításon. Forrás: Messe Frankfurt GmbH Reifen Messe, Essen június között rendezik meg a németországi Essenben a Reifen gumiabroncs szakvásárt. A kétévente megrendezésre kerülõ nemzetközi szakkiállítás és vásár a gumiabroncs-szakértõk világszintû találkozóhelye. Idén mindegyik nagy gyártó képviselteti magát a rendezvényen, ahol az új gumiabroncsok mellett a gumifelújítás, forgalmazás, vulkanizálás és egyéb technológiák is terítékre kerülnek. Körülbelül 400 kiállítóra számítanak mintegy 40 országból, a látogatók várható száma fõ. A Reifen 2004 kiállítás nem csak egy technológia-, kommunikációs- és kereskedelmi platformot jelent, hanem útmutatót is a jövõbeni fejlesztésekhez. A vásárt számos kísérõ program színesíti. Ilyen például az a tuningkiállítás, melynek keretében a gumiabroncs-forgalmazók, javítómûhelyek gyakorlatorientáltan mutathatják be a legújabb technikákat és koncepciókat. Az esseni Reifen kiállítás az ágazat legjelentõsebb eseménye, a szakemberek számára kihagyhatatlan! Forrás: Messe Essen 76 autótechnika 2004/5

Néhány termék a gyakorlatban Üzemeltetési, karbantartási hiányosságok tapasztalatai

Néhány termék a gyakorlatban Üzemeltetési, karbantartási hiányosságok tapasztalatai Néhány termék a gyakorlatban Üzemeltetési, karbantartási hiányosságok tapasztalatai Nagy Miklós 12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia Várgesztes 2011.06.03. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft NEO diagnosztikai

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

Légfékrendszerek vizsgálata

Légfékrendszerek vizsgálata Kőfalusi Pál c.e. docens Légfékrendszerek vizsgálata A hagyományos légfékrendszer vizsgálata a nyomásméréseken alapul. Az elektronikus légfékrendszereknél már diagnosztikai számítógépet használunk, mely

Részletesebben

EBS D. 1 függelék "841 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel

EBS D. 1 függelék 841 700 929 0 fékdiagram 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel EBS D 8 Függelék 4 8 EBS D függelék "84 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel 42 függelék "84 700 948 0 fékdiagram" EBS D 8 3 tengelyes félpótkocsi

Részletesebben

Knorr-Bremse termékújdonságok az üzemeltetés terén

Knorr-Bremse termékújdonságok az üzemeltetés terén Knorr-Bremse termékújdonságok az üzemeltetés terén 12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia Várgesztes Villapark 2011.Június 3. Torma Tamás Tartalom Újdonságok - Levegő előkészítés és ellátás Eredeti újragyártott

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Tartozékok. A Delphi többletszolgáltatások egész készletét kínálja annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassa ki diagnosztikai megoldásából

Tartozékok. A Delphi többletszolgáltatások egész készletét kínálja annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassa ki diagnosztikai megoldásából Tartozékok A Delphi többletszolgáltatások egész készletét kínálja annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassa ki diagnosztikai megoldásából PRE-EOBD KÁBELADAPTEREK Lényeges eszköz minden Pre-EOBD (16 tűs)

Részletesebben

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő AOS (Advanced Onsite Sensor) funkcióval ellátott indukciós jeladó Kézi mérőeszközök és adatátviteli rendszerek Új! ABS Digimatic Tolómérő Új költséghatékony standard DIGIMATIC

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2013/28/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2013/28/EU IRÁNYELVE L 135/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.5.22. A BIZOTTSÁG 2013/28/EU IRÁNYELVE (2013. május 17.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének

Részletesebben

Többmárkás haszongépjármű diagnosztikai rendszerteszterek (multibrand ECU scanner) piaci kínálatának, szolgáltatásainak áttekintése

Többmárkás haszongépjármű diagnosztikai rendszerteszterek (multibrand ECU scanner) piaci kínálatának, szolgáltatásainak áttekintése Dr. Nagyszokolyai Iván egyetemi adjunktus, BME Gépjárművek tanszék Autótechnika főszerkesztő Többmárkás haszongépjármű diagnosztikai rendszerteszterek (multibrand ECU scanner) piaci kínálatának, szolgáltatásainak

Részletesebben

Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors.

Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors. Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors. A Bosch cserealkatrész-program Növekvő piac új üzleti lehetőségek A cserealkatrészek piacának alakulása 2000 2010 Változatlanul nagy az igény a hagyományos cserealkatrészek

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

TERMÉK KATALÓGUS. TERMÉKEK és MEGOLDÁSOK Haszongépjárművek számára. ALKALMAZÁSOK Jármű gyártóknak. EREDETI MINŐSÉG a javításhoz

TERMÉK KATALÓGUS. TERMÉKEK és MEGOLDÁSOK Haszongépjárművek számára. ALKALMAZÁSOK Jármű gyártóknak. EREDETI MINŐSÉG a javításhoz TERMÉK KATALÓGUS TERMÉKEK és MEGOLDÁSOK Haszongépjárművek számára ALKALMAZÁSOK Jármű gyártóknak EREDETI MINŐSÉG a javításhoz TERMÉK KATALÓGUS Kiadás 2 Ez a kiadvány nem tartalmaz minden esetben naprakész

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

2015/4. Bartec TPMS diagnosztika és programozás

2015/4. Bartec TPMS diagnosztika és programozás A TPMS manager egyedülálló, a maximális szervizelőnyök szem előtt tartásával összeállított csomagot kínál az autótípusok széles körét kiszolgáló szervizek számára. Ismerje meg az Ön szervize számára is

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

- 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz

- 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz - 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz A Continental megkezdte az új harmadik generációs abroncsszéria értékesítését 17,5 22,5 colos méretekben a rohamosan

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú autóbusz részletes műszaki leírása: 12m-es városi, szóló, alacsonypadlós autóbusz [Alváz típusa: B9L]

VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú autóbusz részletes műszaki leírása: 12m-es városi, szóló, alacsonypadlós autóbusz [Alváz típusa: B9L] SAJTÓANYAG 2008. március 19-én írta ki a pályázatot a Debreceni Megyei Jogú Város az autóbusz helyi közösségi közlekedés menetrend szerinti személyszállításra. A pályázat kapcsán a DKV Zrt. és az INTER

Részletesebben

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer!

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! Fat-O-Meat er II Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! A Fat-O-Meat er II tulajdonságai: Három évtized alatt több mint 1000 db Fat-O-Meat er-t szereltünk fel a világon.

Részletesebben

Mobileye okostelefon alkalmazás

Mobileye okostelefon alkalmazás Mobileye okostelefon alkalmazás Használati útmutató 1. Bevezetés A Mobileye okostelefon alkalmazás olyan járművel csatlakoztatva működik, melybe telepítették a Mobileye 5 rendszert, hogy figyelmeztessen

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

Használati útmutató 1/9. 1) Termékleírás. 6 szettből álló kínálat

Használati útmutató 1/9. 1) Termékleírás. 6 szettből álló kínálat 1/9 1) Termékleírás A beep&park egy olyan parkolást segítő rendszer, amely jelzi a vezetőnek a jármű előtt és/ vagy mögött észlelt akadályokat. 6 szettből álló kínálat 1 sz. szett 4 hátsó érzékelő 1 hangszóró

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása 17852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2015. (VII. 20.) NFM rendelete a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

GP 48. Használati útmutató MK 300

GP 48. Használati útmutató MK 300 GP 48 Használati útmutató MK 300 A készlet tartalma GP 48 riasztó készülék Riasztó kábelköteg Beltérvédelmi ultrahang szonda Motortér kapcsoló Rögzítő tappancs készlet Csúszósaru Biztosíték- és lengőaljzat

Részletesebben

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre:

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre: Honda filozófiája A Honda évek óta ott található az élvonalban azon vállalatok között, akik tudatossággal művelik a környezetvédelmet. Mint egy világméretű autógyártó cég kellő komolysággal érzi felelősségét

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kijelzőegység:.......................................................................... 2 Visszajelzőlámpák.................................................................

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK Pocket A "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagság mérő digitális mérő szondákkal

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

Magyarnyelvű áttekintő katalógus

Magyarnyelvű áttekintő katalógus Magyarnyelvű áttekintő katalógus 2010 L.J. Egyszerü rendelés Könnyü dekódolássa Általános leírás a Suco nyomáskapcsolók kódolásáról: max nyomás Működési tartomány Hiszterézis 0170 Membrandruckschalter

Részletesebben

SKF Szíjfeszítő rendszer. SKF módszer a hajtás minőségének javítására Könnyű Gyors Ismételhető

SKF Szíjfeszítő rendszer. SKF módszer a hajtás minőségének javítására Könnyű Gyors Ismételhető SKF Szíjfeszítő rendszer SKF módszer a hajtás minőségének javítására Könnyű Gyors Ismételhető SKF Szíjfeszítő rendszer Új megoldás a szíjhajtások előfeszítésére Közismert, hogy a szíjakat időnként ki kell

Részletesebben

Hőmérsékletmérő (1 csatornás)

Hőmérsékletmérő (1 csatornás) Hőmérsékletmérő (1 csatornás) testo 926 Hőmérséklet mérés minden alkalmazásra Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra C Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége Riasztási határértékek beállítása

Részletesebben

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák Tények és számok TUDTA? Az Alcoa keréktárcsák a legerősebb keréktárcsák Valamennyi keréktárcsát egyetlen, nagy szilárdságú, korrózióálló alumíniumötvözet tömbből

Részletesebben

BMW MŰHOLDAS JÁRMŰKÖVETÉS.

BMW MŰHOLDAS JÁRMŰKÖVETÉS. Eredeti BMW tartozékok Műholdas járműkövetés A vezetés élménye BMW MŰHOLDAS JÁRMŰKÖVETÉS. BIZTONSÁG ÖNNEK ÉS AUTÓJÁNAK. Alacsonyabb fogyasztás. Fokozott vezetési élmény. AZ ÉLMÉNY A BIZTONSÁGÉRZET. MŰHOLDAS

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása 3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása Pneumatikus vezérlőelemek A pneumatikus működtetésű végrehajtó elemek (munkahengerek, forgatóhengerek, stb.) mozgását az irány, a sebesség, az erő és a működési

Részletesebben

Knorr-Bremse Budapest Az 5 napos gyárhoz vezető út

Knorr-Bremse Budapest Az 5 napos gyárhoz vezető út Knorr-Bremse Budapest Az 5 napos gyárhoz vezető út 1 Tartalom Előszó Bevezetés 3 Előzmények Gyors fejlődés 4 Az új telephely Új üzem 6 Az 5 napos gyár A lényeg a tartalomban rejlik 8 A cél Átfutási idő

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Volvo 7700A, 7000A, 7700 típusú autóbuszok éves vizsgafelkészítése és időszakos hatósági műszaki felülvizsgálata 13. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS

Volvo 7700A, 7000A, 7700 típusú autóbuszok éves vizsgafelkészítése és időszakos hatósági műszaki felülvizsgálata 13. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS MŰSZAKI LEÍRÁS A vizsgafelkészítés műszaki tartalma: A vizsgafelkészítés célja a járművek időszakos hatósági műszaki felülvizsgálatra történő felkészítése és a műszaki vizsgáztatás elvégzése. Ajánlattevőnek

Részletesebben

Észak-Rajna-Vesztfália Európa modellrégiója az elektromobilitás területén

Észak-Rajna-Vesztfália Európa modellrégiója az elektromobilitás területén Észak-Rajna-Vesztfália Európa modellrégiója az elektromobilitás területén Friedrich Wilhelm Wagner Miniszteri tanácsos Külgazdasági projektcsoport vezető Budapest, 2012 November 14. 1 Elektromobilität

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

Az RFID technológia bemutatása

Az RFID technológia bemutatása Állami Nyomda Nyrt. RFID (Rádiófrekvenciás Azonosítás) Az RFID technológia bemutatása Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu RFID

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG Családi ház, Németország Fogadó Kis gazdaság, Németország Fogadó 2 LG 10 kw monokristályos napelemmel

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

www.herz.eu Gömbcsapok gáz-, víz-, fűtés-, légkondicionáló, szellőzési és szaniter alkalmazásokhoz

www.herz.eu Gömbcsapok gáz-, víz-, fűtés-, légkondicionáló, szellőzési és szaniter alkalmazásokhoz www.herz.eu Gömbcsapok gáz-, víz-, fűtés-, légkondicionáló, szellőzési és szaniter alkalmazásokhoz A gömbcsapok új generációja Az osztrák HERZ Armaturen GmbH vállalat sok éve foglalkozik a legkülönbözőbb

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

L G K l í m a k é s z ü l é k e k

L G K l í m a k é s z ü l é k e k L G K l í m a k é s z ü l é k e k ABLAKKLÍMA TÍPUSOK Ez a kis helyet igénylô típus önálló egységként telepíthetô ablakba vagy külsô falba. Az örökéletû szerkezet széles típusválasztékban áll rendelkezésre.

Részletesebben

03/12 2007/11 C,G,J régi 38. Hátsó ködlámpa 00/16 2013/10 B,G,J 39. Sebességmérő műszer 00/05 2002/12 C,G,J 40. Motorkerékpár

03/12 2007/11 C,G,J régi 38. Hátsó ködlámpa 00/16 2013/10 B,G,J 39. Sebességmérő műszer 00/05 2002/12 C,G,J 40. Motorkerékpár Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és Környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU és ENSZEGB Közúti Jármű Koordinációs Központ ENSZ gépjármű

Részletesebben

Dinamikus kerékterhelés mérés. Békéscsaba 2011. augusztus 31. szeptember 1.- 2.

Dinamikus kerékterhelés mérés. Békéscsaba 2011. augusztus 31. szeptember 1.- 2. Új technológiák, anyagok a pálya- építésben és fenntartásban szakmai továbbképzés Dinamikus kerékterhelés mérés Előadó: Somlai Szilárd MÁV Zrt Pályalétesítményi Főosztály Békéscsaba 2011. augusztus 31.

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

WiFi-s adatgyűjtő rendszer

WiFi-s adatgyűjtő rendszer WiFi-s adatgyűjtő rendszer Saveris 2 hőmérséklet és páratartalom felügyelet újragondolva Adatátvitel WiFi-n keresztül Minden mért adat elérhető bármikor, bárhol, bármilyen készülékről C %rh Riasztás határérték

Részletesebben

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA AUTÓBUSZOK Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA CITYWIDE 2-3 Átveszi a vezetést a városi versengésben Napjainkban a világ népességének több mint fele városokban él, és a városiasodás folyamata

Részletesebben

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK Általános leírás Az éghajlatváltozás, a környezeti katasztrófák és ehhez kapcsolódóan az egészségünk

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Energo-TDCS - Tachograph & Driver Card Software felépítése

Energo-TDCS - Tachograph & Driver Card Software felépítése Digitális és analóg tachográf kiértékelő program bemutatása Előadó: Sülye Károly 22.04.2009 Digitálny tachograf, TAMEX s.r.o. Tachograph Driver Card Software & System 1 - memóriája 365 nap - az adatok

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS:

BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS: BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS: FIGYELEM! A beszerelést bízza szakemberre! A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő

Részletesebben

Gyártmányválaszték 8.5 kiadás. Vákuum 2013-2014

Gyártmányválaszték 8.5 kiadás. Vákuum 2013-2014 Gyártmányválaszték 8. kiadás Vákuum 2013-2014 Tartalomjegyzék 1 > Mozgatás Újdonságokkal 2 > Vezérlés Újdonságokkal 3 > Előkészítés Újdonságokkal 4 > Csatlakozás Újdonságokkal > Vákuum > Vákuum Vákuumkorongok

Részletesebben

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligent Key Entry Önálló mûködésû (stand alone) RFID zárbetétek Általános tudnivalók Az IK-EC8/EC8K/EC8U nagy precíziós, jó minõségû rozsdamentes

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok

Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre Haszonjárművek Az Amarok Az ebben a kiadványban feltüntetett műszaki adatok információkat tartalmaznak az üzemanyag-fogyasztásról és a CO 2 -kibocsátásról. Nem

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

műhelyből sem hiányozhat.

műhelyből sem hiányozhat. Egyetlen műhelyből sem hiányozhat. A Bosch PBD 40 asztali fúrógép. ÚJ! A Bosch PBD 40 asztali fúrógép a legnagyobb fokú pontossághoz és kezelési komforthoz. További információkat a www.bosch-do-it.hu honlapon

Részletesebben

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Mérési metodika és a műszer bemutatása Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Motorok és vezérlések árnyékolókhoz. Minden, amire Önnek az automatizáláshoz szüksége van

Motorok és vezérlések árnyékolókhoz. Minden, amire Önnek az automatizáláshoz szüksége van 0 4 060 0409 05 Motorok és vezérlések árnyékolókhoz Minden, amire Önnek az automatizáláshoz szüksége van Rádiós technológia PSF Csőmotor integrált rádióvevővel PSF(+) - Sorozat A kezelőszervhez kötésnek

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.eu 06-70-605-4934

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.eu 06-70-605-4934 Referencia munka A Kft.-t mint a Paradigma GmbH. Sytem Partner-ét interneten keresztül írásban megkeresték a gyár solar termékeire vonatozóan. Az érdeklődő elmondta, hogy hallott a gyár termékeiről, azok

Részletesebben

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága Pirolízis szakmai konferencia A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága ÖKOINDUSTRIA Szent István Egyetem GAEK -Szakmai Konferencia Dr. Farkas Tibor, SZIE GAEK Farkas.tibor@gtk.szie.hu 2013.

Részletesebben

TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2.

TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2. TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2. Nincs súlya a karbantartásnak, pedig kellene vs. Tervezett karbantartás: RCM elvek szerint szervezett, erős diagnosztikai támogatással Elméleti

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.

CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. 6800 Hódmezővásárhely www.csomiep.eu 1 Előregyártott vasbeton termékek a vasútépítés számára 2 A vasútépítés igényei Időre szállított vb. elemek

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

Hibrid autóbusz gyártás Magyarországon

Hibrid autóbusz gyártás Magyarországon Hibrid autóbusz gyártás Magyarországon X. Közlekedési Konferencia Debrecen 2014. május 21-23. 2014.05.26. Csak belső használatra / Bizalmas / Szigorúan bizalmas Ez a dokumentum kizárólag a címzett/olvasó

Részletesebben

Elméleti és gyakorlati tudásanyag a teljes felkészültséghez

Elméleti és gyakorlati tudásanyag a teljes felkészültséghez Elméleti és gyakorlati tudásanyag a teljes felkészültséghez A mérnök oktatásban és a gépjármű-technológiai képzésben egyre nagyobb szerepet kapnak a műszaki fejlesztések. Manapság a járművekben található

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok 2015/S 178-324210

Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok 2015/S 178-324210 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324210-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok 2015/S 178-324210 Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói

Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói www.danfoss.hu/vlt Hajtástechnika Date 1 Előadók Toma Gábor Értékesítés támogatási vezető, Alkalmazástechnikai mérnök 2004 Budapesti Műszaki Egyetem,

Részletesebben