rendszert kell létrehozni. A vásárlást

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rendszert kell létrehozni. A vásárlást"

Átírás

1 Szinkron-konferencia Jogszabályváltozások és a haszonjármû-újdonságok A tatabányai Szinkron Kft. rendezésében a Várgesztesi Villaparkban megtartott konferencián az ország több, mint 130 haszonjármûves szakembere vett részt. Az elsõ nap az EU-csatlakozásokkal kapcsolatos új elõírások jegyében zajlott. A mûszaki témákra a második nap került sor. A festõien szép környezet és a sokrétû esti szabadidõs programok még színesebbé tették a rendezvényt. Dr. Farkas Károly, a KTE Országos Szervezet alelnökének üdvözlõ szavai után Barna Péter osztályvezetõ (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) elõadásában az uniós csatlakozással kapcsolatos új jogszabályokkal és rendeletekkel kapcsolatos tudnivalókat foglalta össze. Az uniós csatlakozás Hazánk nem sorolható az Európai Unió, jármûgyártó nagyhatalmai közé, a mûszaki elõírások befogadó országa. Eddig az ENSZ EGB szerinti jármûkonstrukciós szabályozást alkalmaztuk. A közelmúltban az Európai Uniós elõírásokhoz igazítottuk azokat, hiszen a brüsszeli munkacsoportok döntenek az európai autógyártás mûszaki elõírásairól. Ezekhez persze hazánknak is van hozzászólási lehetõsége, tehát nem mások által elhatározott irányelveket kell alkalmaznunk. A megfogalmazott mûszaki elvárások alkalmazásakor viszonylag tág mozgásteret kapnak a tagországok. A személygépkocsik bontása Elõttünk áll a személygépkocsik bontási rendszerének létrehozása. Annak az európai elhatározásnak kell megfelelnie, hogy a gyártók felelõsségére alapozva, a személyautók teljes üzemeltetési idejére, egészen a szakszerû megsemmisítésig, egy zárt rendszert kell létrehozni. A vásárlást követõen az üzemeltetõ vállal felelõsséget a veszélyforrást és környezetszennyezést is jelentõ gépkocsiért, mely a közlekedésre idõlegesen vagy tartósan alkalmatlanná vált idõszakra is vonatkozik. Egészen addig tart, míg egy a veszélyes hulladék kezelésére felkészült vállalkozásnak át nem adja a jármûvet. Csak ezután mentesül a tulajdonosi jogállásból származó kötelességek alól. A zárt rendszer azzal jár, hogy a jármûbontást, mint önálló tevékenységet szakmailag szabályozni kell. Jelenlegi elnevezése regisztrált Bontó, hulladékkezelõ. A bontás mellett, mely eddig is ismert tevékenység volt, azzal a céllal, hogy a még használható alkatrészek kinyerhetõk legyenek, megjelent a hulladékkezelés. A felelõsség már nem csak arra korlátozóik, hogy a bontott alkatrészek valóban használhatók legyenek. Meg kell oldani a visszamaradó anyagok és a veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, az újra hasznosítható anyagok visszanyerésért. A közlekedési hatóság felvállalta, hogy ne környezetvédelmi problémának tekintse ezt a kérdést az ország. A kormányzat a következõ hónapokban rendeleti szinten megteremti a rendszer finanszírozási feltételeit. Az év végéig létrejöhetnek az ilyen vállalkozások. Teljesítve a feltételrendszert kezdõdhet az érdemi munka. Sebességkorlátozó A felmérések szerint a sebességkorlátozók beszerelése a közlekedésbiztonságra pozitív hatást gyakorolt. Ezért az Európai Unió bizottságának döntése alapján a beszerelési kötelezettséget kibõvítették. Valamennyi új forgalomba helyezésû, 3,5 t feletti haszonjármûvet és autóbuszt, valamint veszélyes árut szállító jármûveket kötelezõ sebességkorlátozóval ellátni. Hazánk az Unióban érvényes, erre vonatozó mentesítéseket is átvette. A nemzetközi forgalomban részt vevõ erre kötelezett gépkocsit a jövõ év végéig visszamenõleges hatállyal el kell látni ilyen berendezéssel. A belföldi forgalomban közlekedõ 3,5 t 7,5 t közötti össztömegû áruszállító gépkocsiknál a türelmi idõ év vége. Az Euro 2-es minõsítésû gépkocsik ez alól mentesülnek. Tachográf-beszerelõ mûhelyek Azt a szabályozást vettük át Európából, hogy miközben a hatóság felügyeli a rendszert, ezen eszközök beépítésére, beszabályozására, illesztésére, javítására vonatkozó tudás és információ nem a hatóságnál van, hanem a gyártóktól, illetve azok képviseletétõl kell megszerezni. Õk adják meg, hogy milyen mûszerrel és hogyan kell végezni a tevékenységet. Az õ feladatuk, hogy piaci alapon a képzést, továbbképzést megszervezzék. Ezek a vállalkozások a terület kulcsfontosságú szereplõivé válnak. Az elmúlt idõszakban már több gyártó kialakította szolgáltatói hálózatát. Egységes fékvizsgálati technológia Dobos Imre tagozatvezetõ elõadásában elmondta, hogy a KTI több mint 20 évvel ezelõtt alkotta meg a 72 autótechnika 2004/5

2 fékhatárgörbe-szabványt. Ennek alapján alakult ki a négy-, majd hárompontos számítógépes görgõs fékerõmérõ próbapad vizsgálati módszere ben egy széles körû szakmai grémium féléves munkájával készült el az egységes fékvizsgálati technológia. Az M1 és az N1 kategóriákban az ország valamennyi vizsgálóállomásán azonos módszerrel, azonos algoritmussal mérik és értékelik ezen gépkocsik fékrendszerét. Bevezetésekor felvetõdött, hogy egy nagyon precíz algoritmus eredményességét meghiúsíthatja, ha nincs megoldva a próbapadok kalibrálása, mely azóta rendezõdött. A KTI most készíti a fékerõhatárgörbéket, melyekkel a különbözõ típusokat a saját mûszaki jellemzõi alapján értékelhetjük. Az elõírásoknak megfelelõ fékmérési eredményeket típusonként összegyûjtve, mûszaki statisztika alapján összesítve készülnek a határértékek. A több mint 90 ezer mérési eredményt feldolgozva megállapítható, hogy a különbözõ vizsgálóállomásokon mért azonos típusok különbözõ egyedeinek szórása nem jelentõs. Légfékes jármûvek fékvizsgálata Dobos Imre a továbbiakban elmondta, hogy az elkészült a fékvizsgálati algoritmus a légfékes jármûvekre is vonatkozott. Azonnal bevezethetõ lett volna, de bizonytalanságot okozott a több tengely- és a fékkamranyomás mérése. A vizsgabiztosok néhány évvel ezelõtt hasonló módon húzódoztak a pedálerõmérõ alkalmazásától. Eleinte a külföldi fékpadgyártók sem értették, hogy miért szükséges ilyen bonyolult kiértékelési módszer. Bizonygatták, hogy az övék sokkal egyszerûbb. Miután a mérés reprodukálhatósága került szóba, világossá vált a magyarországi módszer elõnye. A fékkamranyomás mérésével kapcsolatban a nagyobb idõigényt kifogásolták. Megvizsgálták az új módszer alkalmazásának költségeit, bonyolultságát és idõigényét. Kiderült, hogy hazánk fékpadjainak 80%-a számítógépes mûködésû és lehetõség van a fékkamranyomás mérésére. A munkaidõ fényképezés alapján megállapítható volt, hogy a korábbi három-, illetve négypontos mérés helyett az egypontos a fékkamranyomás mérésével kombinálva gyorsabb. A rögzítõféket a program az üzemi fékhez hasonlóan értékeli. A vizsgálat során a fékezõszeleppel a rugóerõtárolós munkahenger nyomáscsökkentését bizonyos tûrésmezõn belül kell tartani. Néhány gépkocsinál a program túl kis fékerõt állapított meg. Ezeknél késõbb rugótörésre derült fény. Digitális tachográfok Az új gépkocsikra vonatkozó digitális tachográf beépítési kötelezettsége késõbbre tolódott. Hazánk 2002-ben valósította meg az európai országokra vonatkozó elõírásokat. Amíg nem voltunk az EU tagja, a vállalkozások számára a lehetõ legolcsóbb módon igyekeztünk az AETR-egyezménybõl származó kötelezettséget teljesíteni. A hatóság nem akarta érvényesíteni az EU 3821/85. irányelv 8. módosítása szerinti elõírást, a páncélkábel beépítési kötelezettségét. Ez a jeladó és a tachográf között megbonthatatlan kapcsolatot biztosít. A csatlakozás után már az elõírásba ez a kötelezettség is bekerült. Török László ismertette a közeljövõben beszerelésre kerülõ digitális tachográfokat. Annak ellenére, hogy a gyártók több éve kifejlesztették, forgalmazását csak akkor kezdik, amikor a raktáron lévõ régebbi változat már elfogyott. A hatósági jóváhagyásra várhatóan augusztusban kerül sor. Utána már csak az új digitális változat szerelhetõ be az erre kötelezett gépkocsikba. A korábban forgalomba helyezett gépkocsikat nem kell átszerelni. A digitális tachográfot azért fejlesztették ki, mert a régebbi könnyen manipulálható. Az újnál az adatrögzítés elektronikusan történik. Tárolókapacitása egy év. Használatához négyféle chipkártya szükséges: az üzembentartói a tárolt adatok kiolvasását teszi lehetõvé, a mûhelykártya a pontosság-ellenõrzésre, beállításra, javításra jogosít fel, a hatósági ellenõrzést végzõké engedélyezi az adatkiolvasást, a gépkocsivezetõk önálló, két memóriaterületre osztott chippel ellátott azonosítókártyát kapnak. Az egyik rész a személyi adatokat tartalmazza, a másik az utóbbi 28 nap eseményeit rögzít. A megfelelõ adatbiztonságú kártyák kibocsátása a közlekedési hatóságok égetõen sürgõs feladatává vált. A digitális menetíró a gépkocsivezetõ nevén és adatain kívül rögzíti, hogy ki és mikor végzett ellenõrzést, az illesztõszervezet mikor hajtott végre módosítást. Kijelzõjérõl a dátum, az óra és más egyéb beállítások olvashatók le. Mellette találhatók a beállítógombok. Két kártyaolvasóval és egy nyomtatóval is ellátták. Típusjóváhagyások, típusbizonyítványok Mihalek Miklós, a Közúti Jármûfelügyelet vezetõje összefoglalta az EUcsatlakozással kapcsolatos változásokat. Az eddigi típusbizonyítvány helyett május 1 után már az EU Típus-jóváhagyási Okmány érvényes. Egységes kivitele jelenleg az M1 és az N1 kategóriáknak van, amelyet csak egy ország kérelmezhet, a többiek ezt elfogadják. A Központi Közlekedési Felügyelet általános forgalombahelyezési engedélyt és sorozat forgalombahelyezési engedélyt ad ki a meglévõ EU-okmány alapján. Tartalmában és felépítésében megegyezik a típusbizonyítványéval és természetesen magyar nyelvû. Ez pótlólagos követelményeket is tartalmaz, mint például a bontási technológiát. Az elsõ gépkocsi értékesítésétõl számított hat hónapon belül meg kell jelölni a bontásra kijelölt vállalkozásokat. Amennyiben ez nem történik meg, visszavonják az engedélyt. Az Európai Unió irányelve, hogy az OBD kiolvasásával kapcsolatos információkat és mûszert nem csak a márkaszervizeknek, hanem méltányos áron a független szervizeknek is hozzáférhetõvé kell tenni. Ennek határideje az M1, N1 kategóriában az elsõ forgalomba helyezés utáni 3. hónap. Ha ez nem teljesül, felfüggesztik, illetve visszavonják az engedélyt. A sorozat forgalombahelyezési engedély például a környezetvédelmi követelmények szigorodása után lehetõséget ad a még raktáron lévõ autótechnika 2004/5 73

3 gépkocsik értékesítésére. Alváz-, illetve motorszám alapján beazonosítható jármûegyedekre, korlátozott idõtartamra vonatkozik. Az EUgyakorlat szerint az elõzõ évi forgalom 2%-át szokták így engedélyezni. Tavaly az oldalirányú ütközési elõírások változása kapcsán néhány gyár hazánkban is két sorozat forgalombahelyezési engedélyt. H-minõsítés Egri István ügyvezetõ igazgató (TÜV Nord KTI Kft.) a minõsítéssel kapcsolatos jogszabályok változásáról számolt be ben a jogharmonizáció kapcsán kerültek be jogrendszerünkbe az uniós direktívák. Az eljárások és a mûszaki követelmények vonatkozásában több száz oldalas dokumentumok készültek. A H-jelû minõsítés Magyarországon 1974 óta kötelezõ, a biztonsági és környezetvédelmi szempontból fontos alkatrészeknél. Fontos a definíciók pontosítása az eredeti, a pótalkatrész, az eredetivel azonos alkatrész, egyenértékû minõségû pótalkatrész és a tartozék vonatkozásában. Ezeket mindenkinek egységesen kell értelmeznie és alkalmaznia, hiszen ebbõl következik, hogy mit kell bevizsgáltatni. Knorr-Bremse Tari László értékesítési igazgató elmondta, hogy a Knorr-Bremse jövõre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, magyarországi jelenléte 35 évre nyúlik vissza. A kapcsolat licenc alapján végzett szerelvénygyártással kezdõdött. A rendszerváltást követõ privatizáció során vásárolta meg a németországi anyavállalat a kecskeméti gyárat. Két fontos üzletága a közúti és a vasúti jármûvek fékszerelvényeinek gyártása. Az amerikai Bendix haszonjármûdivizió megvásárlása stratégiai jelentõségû lépés volt. Így egy jelentõs, öt földrészre kiterjedõ gyártó- és értékesítõhálózat alakult ki. Az egyes országokban a kutatásfejlesztés arra a területre korlátozódik, amilyen szerelvényeket gyártanak. Ez alól hazánk kivétel, ahol a jelentõs befektetéssel 1999-ben létrehozott fejlesztõközpontban széles körû tevékenység folyik. Legkiemelkedõbb Tari László értékesítési igazgató Knorr- Bremse az elektronikus rendszerekkel kapcsolatos munka. Magyarország nem csak a hazai igényeket igyekszik kielégíteni, hanem regionális értékesítési feladatot is kapott. A volt szocialista országok jelentõs részét is ellátja. Az M0-ás út mellett április közepe óta mûködõ Budapesti Intermodális Logisztikai Központ vette át a kiszállítások feladatát. A minõségi kritériumok alapján kiválasztott hazai értékesítési hálózat 7 márkakereskedésbõl áll, amelyek egyúttal haszonjármû-fékszervizek is. Juhász András marketinmenedzser a hetvenes évek diszkrét mechanikus pneumatikus elemekbõl álló fékrendszerére visszatekintve elmondta, hogy ezek a kezdetben egyszerû szerelvények egyre bonyolultabbá váltak. Gondoljunk például a fékerõmódosítókra, vagy pótkocsik fékvezérlõ szelepekre. Az elmúlt években már kezdett kikristályosodni a légfékszerelvények területén a fokozódó integráció. Bizonyos egységek egyre több feladatot látnak el. A sûrített levegõ elõkészítése területén már több éve alkalmaznak ilyen szerelvényeket. Ennek okai a költségcsökkentés, a szélesebb körû feladatok ellátása. Egyre több mûködtetést elektronikus vezérléssel, illetve szabályozással oldanak meg, mely sokkal pontosabb. Szoftveresen bonyolult, integrált rendszerekbõl származó információk alapján, több tényezõt figyelembe vevõ, optimalizált mûködtetés valósítható meg, mint mechanikus vagy pneumatikus módon. A jármûgyártók és az üzemeltetõk azt várják el, hogy a beépítési és az üzemeltetési költség csökkenjen, fokozódjon a megbízhatóság és a biztonság, egyszerûsödjenek a szervizfeladatok, könnyû legyen a kezelhetõség. A fékrendszer hamarosan már csak három különbözõ feladatra kifejlesztett egységbõl fog állni: az elektronikus szabályozás és diagnosztika felügyelete alatt mûködõ sûrítettlevegõ-ellátó és -tároló rendszer, ember-gép kapcsolatot megvalósító egység, mely a pedálmodult helyettesíti, az intelligens kerékmodul, mely a pillanatnyi viszonyoknak megfelelõ fékezõnyomás kivezérlését, bizonyos szabályozásokat és a fékezõnyomaték létrehozását végzi. Wabco-újdonságok Hámori Gábor, a magyarországi képviselet vezetõje összefoglalta az újabb fejlesztések eredményeit. Az elektronikus légfékrendszer szükségessé tette, hogy a fékekre vonatkozó ECE 13 nemzetközi elõírást átdolgozzák. A változások a mûködtetési és reakcióidõt, a kompatibilitást érintik. Az ennek megfelelõ új vizsgálóeszköz, a Conformity Test Unit (CTU). A méréshez szükséges hardvert és szoftvert, a nyomásérzékelõket, csatlakozókábeleket, egyéb kiegészítõket tartalmaz. Egy, a diagnosztikai számítógép és az elektronikus fékrendszer közötti illesztõegység, mellyel a legújabb elõírások szerinti mérések, szimulációk és ellenõrzések végezhetõk. Ehhez felhasználja az ISO szabvány szerinti elektronikus CAN-üzeneteket. A megfelelõ modulokkal a hétpólusú, ISO 7638 szabvány szerinti csatlakozón keresztül a vontató, és a pótkocsi elektronikus légfékrendszere vizsgálható. Elemezhetõ például a fékkamráknál, a kapcsolófejnél bekövetkezõ nyomáskivezérlések gyorsasága. A haszonjármûvekbe egyre több elektronikus mûködésû rendszert építenek be, melyek között a központi elektronika teszi lehetõvé az adatátvitelt. A Wabco TCE (Trailer Central Electronic) a pótkocsi ilyen alvázára 74 autótechnika 2004/5

4 Hámori Gábor a Wabco magyarországi képviseletének vezetõje szerelt egysége. Úgy teszi lehetõvé a széles körû elektronikus adatátvitelt, hogy a vezetékhálózat egyszerûsödik. Könnyebb a tolatás, ha a jármû hátuljára ultrahangos jeladókat és érzékelõket szerelnek fel. Mûködését a tolatólámpa kapcsolója aktiválja. Az elektronika a dopplereffektus elvén határozza meg az akadály és a gépkocsi közötti távolságot. A mûszerfalon lévõ ellenõrzõlámpa felvillanásának gyakorisága a gépkocsi és a rakodórámpa közötti távolsággal arányos. A terhelésétõl, sebességtõl és a távolságtól függõen az elektronikus fékrendszer cm-re az akadály elõtt automatikusan fékez. Ekkor az ellenõrzõlámpa folyamatosan világít. Ezt követõen a fékoldás lehetõvé teszi a közelebbállást. A rakodáshoz szükséges platómagasság beállítása, a szint tartása a TCE-elektronikához csatlakozó elektronikus légrugórendszer ECAS segítségével történik. A beállított helyzetet az érzékelõk folyamatosan figyelik. Változás esetén az ECASelektronika az elektromágneses szelepekkel módosítja a légrugók nyomását. A Wabco TCE mûködteti a világítást és ellenõrzi a rendszer elemeinek mûködõképességét. Meghibásodás esetén gondoskodik a pótlásról. Az irányjelzõt például a féklámpa villogtatásával helyettesítheti. Az izzók bekapcsolása fokozatos feszültségnöveléssel történik, ami hosszabb élettartamot biztosít. Túl nagy áramfelvételnél kikapcsolja a hibás fogyasztót, ezzel megakadályozza a kábeltüzet. A fellépõ meghibásodásokról az információs modul segítségével tájékoztatja a gépkocsivezetõt. A vontató és a pótkocsi közötti elektromos kapcsolatot egy 15 pólusú csatlakozó hozza létre. Az elektronikus adatátvitel a 7-pólusú, úgynevezett ABS elektromos csatlakozó 6-os és 7-es kapcsaihoz bekötött CAN high és CAN low vezetékeken keresztül történik. Ezt használja fel egyébként az elektronikus légfékrendszer is az információcserére. Az elektronikusan ellenõrzött rendszerektõl a hibaüzenetek a mûszerfalon elhelyezett folyadékkristályos kijelzõkön jelennek meg. Hasonló módon folyamatosan gyûjti és szükség esetén, vagy amikor a gépkocsivezetõ igényli, megjeleníti az üzemeltetésre vonatkozó információkat, például az átlagos sebességet, az átlagos tüzelõanyagfogyasztást. Rögzíti a gépkocsi adatait, számon tartja a karbantartás esedékességét. A TCE-elektronika lehetõvé teszi a telematikai rendszer kiépítését, mely a GPS-mûholdak segítségével meghatározza a gépkocsi helyzetét. Ezt folyamatosan közli az üzemeltetõvel, így követhetõ a gépkocsi. A kiegészítõ információk: a terhelésre, pillanatnyi üzemállapotra és menet közben fellépõ meghibásodásokra vonatkoznak. Folyamatos adatokat közöl például a hûtõtér különbözõ részeinek hõmérsékletérõl. Az idõigényes kerekenkénti nyomásellenõrzés helyett az IVTM egy gombnyomásra megjeleníti a gumiabroncsok légnyomásait. Növeli a biztonságot, mert menet közben idejében figyelmeztet a nyomás veszélyes csökkenésekor. A keréktárcsa külsõ részén rögzített és csõvel a szelephez csatlakoztatott kerékmodul folyamatosan méri a gumiabroncs légnyomását és periodikusan rádiófrekvenciás jelként továbbítja az elektronikának. Beépített antennájával fogadja a kerékmodulok jeleit. A kiértékelõ algoritmus állapítja meg a kritikus nyomáseltérést. Önálló IVTM-rendszere van a vontatónak és a pótkocsinak. A mûszerfalon helyezik el a kijelzõegységet, mely hangjelzéssel és felirattal figyelmeztet veszélyes nyomáscsökkenéskor. A vontató, majd a pótkocsik fékezéstechnikáját is új alapokra helyezte az EBS, az elektronikus fékrendszer. A haszonjármûvek aktív biztonságának további növelése az ESC (elektronikus stabilitáskontroll) révén valósul meg. A motornyomaték csökkentésén kívül, bizonyos kerék, vagy kerekek célzott és szabályozott lefékezésével veszélyes helyzetekben stabilizálja a jármûszerelvényt. Megakadályozza a becsuklását. A haszonjármûvek kötelezõen beépített sebességkorlátozója valójában az ABS/ASR-rendszer egy részmûködése. Ha radarérzékelõvel is kiegészítik intelligens követésitávolság-szabályozóvá válhat. A Wabco ACC a vezetõt optikai és akusztikai jellel figyelmezteti a követési távolság veszélyes csökkenésekor. Ezzel egyidejûleg mérsékelt lassítással fékezi a gépkocsit. Elkerülhetõvé válnak az utoléréses balesetek, hiszen az elektronikus rendszer a vezetõnél sokkal gyorsabban reagál és nem bámészkodik el. Haldex és FTE újdonságok Az osztrák képviseleti iroda munkatársa, Leopold Redl az európai értékesítési hálózat ismertetése után a termékeket mutatta be, mely a haszonjármûvek vonatkozásában négy nagy területet jelent: fékszerelvények, a légrugózás különbözõ szelepei, ABS és EBS rendszerek, sûrített levegõt elõkészítõ egységek. Fékszerelvények közül hazánkban is ismertek a dobfékeknél alkalmazott, automatikus utánállítós fékkarok régebbi AA1 és az újabb S-ABA változatai. Ez utóbbi univerzális alkalmazási lehetõségének elõnye, hogy lényegesen kevesebb változatot kell raktáron tartani. Az elektronikus fékrendszernél ezeket az egységeket elektromos kopásjelzõvel is ellátják. A tárcsafékek területén az újdonság, a moduláris felépítésû ModulX típuscsalád. Legfõbb elõnye a tömeg- és helyszükséglet szerint optimalizált kialakítás. A konstrukció érdekessége, hogy a jobb és bal oldali fékszerkezet azonos. A mûködtetõegység külön is rendelhetõ, így a féknyerget a futómûgyártó is elõállíthatja. A különbözõ féktárcsa-vastagságoknak megfelelõen a nyeregnek csak egy része cserélendõ. Radiális és axiális munkahenger elhelyezésû változatban készül. A mûködtetõegység autótechnika 2004/5 75

5 Leopold Redl, a Haldex osztrák képviseleti irodájának munkatársa oldalanként két-két hengergörgõs csapágyazású, ezért mechanikai hatásfoka kedvezõ, kicsi a hiszterézise, gyorsan létrejön a fékezõnyomaték. Ez különösen az ABS-szabályozás szempontjából elõnyös. A DB22, DB22LD és a DB19 típusváltozatok azonos mûködtetõegységgel készülnek, így a javítókészletbõl kisebb raktárkészlet is elegendõ. A kétrészes féknyerget négy vezetõcsappal látták el, ami megbízható mûködést, hosszú élettartamot biztosít. A vezetõcsapok korrózióálló nemesacélból készülnek és kedvezõ súrlódási tényezõjû teflonpersellyel látják el. A megvezetés tömítõelemei nagy terhelésnek is ellenállnak. A szilikongumiból készült porvédõ a vezetõcsapokat megóvja a szennyezõdéstõl. A fékezés közben keletkezõ sugárzó hõtõl egy kívülrõl ráhúzott acélrugó védi. A fékbetéteket két nyomócsap szorítja a féktárcsára. A már a dobfékeknél is alkalmazott elvnek megfelelõen az utánállítás a fékbetétkopással arányos. A Haldex-kondenzátum- és olajleválasztót sikeresen alkalmazzák a légszárítók védelmére. Alkalmazása különösen a mostohább körülmények között üzemelõ, illetve nagyobb olajfelhordású kompresszorok esetén elõnyös. A szennyezõanyagok 90%-át kiválasztja és eltávolítja. Mûködtetheti a féklámpakapcsoló vagy idõrelé. Opcionálisan elektromos fûtéssel is ellátják. Az FTE termékei közül mind a haszonjármûvekhez, mind a személygépkocsikhoz széles körûen alkalmazzák a kinyomó-csapággyal kombinált központi munkahengerrel ellátott, hidraulikus tengelykapcsolómûködtetést. Az oldalt elhelyezett munkahengerrel és karral mûködtetett változathoz képest ennek a tömege csupán 38% és az ára közel fele. Az újabb kiviteleket érzékelõvel is ellátták. A légfékrendszerek diagnosztikájáról Kõfalusi Pál adjunktus, a dízelmotorok korszerû feltöltési és keverékképzési rendszerérõl Antal Attila adjunktus tartott elõadás. Hatvani Roland az Energotest újdonságait ismertette. Tóth Ince ügyvezetõ igazgató a Szinkron Kft. tevékenységi körét ismertette, a forgalmazott szerelvényekkel kapcsolatos fontosabb mûszaki információkat foglalta össze. Kõfalusi Pál Automechanika, Frankfurt szeptember között a páros évek hagyományának megfelelõen újra megrendezésre kerül Frankfurtban az Automechanika szakkiállítás és vásár, amely a világ vezetõ vására az autóipari eredeti (OE) alkatrészek és az utángyártott (aftermarket) alkatrészek területén. Természetesen innen sem hiányozhatnak az autógyártók, idén az elõzetes adatok alapján a VW-konszern, a DaimlerChrysler, a BMW, a Fiat, a Renault és a Volvo jelezte részvételét, nagy lehetõségként értékelve azt, hogy szervizszolgáltatásukat teljes körûen bemutathatják. A vásár jelszava: Minden, ami az autót mozgásba hozza. Az új logó is ennek jegyében készült, és az autóiparban tapasztalható mozgalmasságot tükrözi. Az Automechanika a világ legnagyobb autóalkatrész-vására, egy nemzetközi innovációs platform, ahová a kiállítók és a látogatók a világ szinte mindegyik országából érkeznek. Idén a 2002-es adatokhoz hasonlóan - mintegy 4000 kiállítóra és látogatóra számítanak. A kiállítandó termékeket és szolgáltatásokat idén 4 csoportra bontották: rendszerek és modulok; alkatrészek; tuning és kiegészítõk; javítás és egyéb autóipari szolgáltatások. A vásár nemzetköziségét jelzi, hogy 2002-ben a kiállítók 25%-a volt csak német, és 75%-a volt külföldi. Közülük a legtöbb kiállítót Olaszország, Tajvan, Kína, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok adták. Az április 29-én, Bécsben megtartott sajtótájékoztatón a szervezõ Messe Frankfurt GmbH projektvezetõje, Günter Prassl elmondta, hogy nagyban számítanak az újonnan csatlakozó EU-tagországokra, így hazánkra is, kiállítóként és látogatóként egyaránt. A magyar kiállítók az eddigi éveknél várhatóan nagyobb számban fognak részt venni a kiállításon. Forrás: Messe Frankfurt GmbH Reifen Messe, Essen június között rendezik meg a németországi Essenben a Reifen gumiabroncs szakvásárt. A kétévente megrendezésre kerülõ nemzetközi szakkiállítás és vásár a gumiabroncs-szakértõk világszintû találkozóhelye. Idén mindegyik nagy gyártó képviselteti magát a rendezvényen, ahol az új gumiabroncsok mellett a gumifelújítás, forgalmazás, vulkanizálás és egyéb technológiák is terítékre kerülnek. Körülbelül 400 kiállítóra számítanak mintegy 40 országból, a látogatók várható száma fõ. A Reifen 2004 kiállítás nem csak egy technológia-, kommunikációs- és kereskedelmi platformot jelent, hanem útmutatót is a jövõbeni fejlesztésekhez. A vásárt számos kísérõ program színesíti. Ilyen például az a tuningkiállítás, melynek keretében a gumiabroncs-forgalmazók, javítómûhelyek gyakorlatorientáltan mutathatják be a legújabb technikákat és koncepciókat. Az esseni Reifen kiállítás az ágazat legjelentõsebb eseménye, a szakemberek számára kihagyhatatlan! Forrás: Messe Essen 76 autótechnika 2004/5

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése A légfékes pótkocsik engedélyezési eljárásához szükséges fékvizsgálatai során számos érdekes tapasztalatra tettünk szert. A járművek tervezésekor

Részletesebben

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről 75/2007 Elnöki Szabályzat Készítette: Közúti Jármű Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. április 1. változat 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, VALAMINT

Részletesebben

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Gépjármű futóművek II. Szabó Bálint 2015. szeptember 10. 1 Haszongépjármű fékrendszerekre vonatkozó előírások Fékrendszer típusok Haszongépjárműveket

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Néhány termék a gyakorlatban Üzemeltetési, karbantartási hiányosságok tapasztalatai

Néhány termék a gyakorlatban Üzemeltetési, karbantartási hiányosságok tapasztalatai Néhány termék a gyakorlatban Üzemeltetési, karbantartási hiányosságok tapasztalatai Nagy Miklós 12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia Várgesztes 2011.06.03. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft NEO diagnosztikai

Részletesebben

Pneumatikus kompatibilitás

Pneumatikus kompatibilitás Pneumatikus kompatibilitás Farkas József, Kőfalusi Pál, Dr. Varga Ferenc Gépjárművek üzeme I. laboratóriumi gyakorlat 1 Lektorálta és szerkesztette Dr. Varga Ferenc és Dr. Emőd István Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ Protruck Kft tevékenysége a haszongépjármű sebességváltók területén A Protruck Kft, mint a ZF magyarországi szervizképviselete, a haszongépjármű szektorban az alábbi

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Pneumatikus fékrendszer vizsgálata

Pneumatikus fékrendszer vizsgálata Pneumatikus fékrendszer vizsgálata Laboratóriumi segédlet Készítette: Szabó Bálint 008. augusztus 8. Mérés célja: Haszongépjárművek és vontatmányok pneumatikus fékrendszerének működésének vizsgálata, az

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Intent Autodiga akció

Intent Autodiga akció Intent Autodiga akció A2600 A-2600 Érintőképernyős autódiagnosztikai készülék, nyomtató funkció, MERCEDES, BMW, OPEL, VW / AUDI, MITSUBISHI, VOLVO stb... gépjárművekhez Gyári szintű diagnosztikai eljárásokhoz,

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKA

INFO DIAG DIAGNOSZTIKA CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI DIAGNOSZTIKA LEÁNYVÁLLALATOK / IMPORTR ÚJ CITROËN gépjárm FORGALMAZÓK - Új gépjárm felkészít - Kampánykoordinátor HIVATALOS CITROËN MÁRKASZERVIZEK - Vevszolgálati vezet,

Részletesebben

Knorr-Bremse termékújdonságok az üzemeltetés terén

Knorr-Bremse termékújdonságok az üzemeltetés terén Knorr-Bremse termékújdonságok az üzemeltetés terén 12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia Várgesztes Villapark 2011.Június 3. Torma Tamás Tartalom Újdonságok - Levegő előkészítés és ellátás Eredeti újragyártott

Részletesebben

GVOE 2010 finszter@tuvnord.hu

GVOE 2010 finszter@tuvnord.hu Gépjárművek illetéktelen átalakítása. - Elektronikus rendszerek - Kerekek-gumiabroncsok dr. Gellér Józsefné, Finszter Ferenc finszter@tuvnord.hu Illetéktelen beavatkozás Szakszerűtlen javítás - fékrendszer

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Légfékrendszerek vizsgálata

Légfékrendszerek vizsgálata Kőfalusi Pál c.e. docens Légfékrendszerek vizsgálata A hagyományos légfékrendszer vizsgálata a nyomásméréseken alapul. Az elektronikus légfékrendszereknél már diagnosztikai számítógépet használunk, mely

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben

Automatikus működésű rögzítőfékek

Automatikus működésű rögzítőfékek AUTÓTECHNIKA Elektronika működteti Automatikus működésű rögzítőfékek KŐFALUSI PÁL Az utóbbi években egyre több autógyár alkalmazza sikerrel az automatikus működésű rögzítőfékeket. Kezdetben még egy villanymotoros,

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

Tartozékok. A Delphi többletszolgáltatások egész készletét kínálja annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassa ki diagnosztikai megoldásából

Tartozékok. A Delphi többletszolgáltatások egész készletét kínálja annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassa ki diagnosztikai megoldásából Tartozékok A Delphi többletszolgáltatások egész készletét kínálja annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassa ki diagnosztikai megoldásából PRE-EOBD KÁBELADAPTEREK Lényeges eszköz minden Pre-EOBD (16 tűs)

Részletesebben

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés httc Innovatív Megoldások A Jövő... Lényeges eleme a folyamatos, megbízható információ szolgáltatás és a kerékhibák korai felismerése. Világszerte növekvő vasúti forgalom

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gyártó: Steelmate Co., Ltd.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gyártó: Steelmate Co., Ltd. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gyártó: Steelmate Co., Ltd. Fontos figyelmeztetés A parkolást segítő rendszer arra készült, hogy segítséget nyújtson a tolatásban. Nem helyettesíti a vezetőnek a tolatáskor általában

Részletesebben

GARAGENT AUTÓTESZT HUNGARY KFT

GARAGENT AUTÓTESZT HUNGARY KFT SZERVIZBERENDEZÉSEK AutóTeszt Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. GARAGENT AUTÓTESZT HUNGARY KFT KATALÓGUS 1116 BUDAPEST, KONDOROSI ÚT 2/A., TEL.: (+36-1) 205-3668, 801-8160 FAX: (+36-1) 203-2475,

Részletesebben

Ipari hőfogyasztásmérő programm. Hőmennyiségmérők és rendszertechnika hőszolgáltatóknak és kisközösségeknek

Ipari hőfogyasztásmérő programm. Hőmennyiségmérők és rendszertechnika hőszolgáltatóknak és kisközösségeknek Ipari hőfogyasztásmérő programm Hőmennyiségmérők és rendszertechnika hőszolgáltatóknak és kisközösségeknek Metrima ipari hőfogyasztásmérő rendszer legmodernebb elektronika, magasfokú rugalmasság és átfogó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2013/28/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2013/28/EU IRÁNYELVE L 135/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.5.22. A BIZOTTSÁG 2013/28/EU IRÁNYELVE (2013. május 17.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

EBS D. 1 függelék "841 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel

EBS D. 1 függelék 841 700 929 0 fékdiagram 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel EBS D 8 Függelék 4 8 EBS D függelék "84 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel 42 függelék "84 700 948 0 fékdiagram" EBS D 8 3 tengelyes félpótkocsi

Részletesebben

Járművek műszaki vizsgáztatásának új, egységesítő EU irányelvei A rendeletek anomáliái

Járművek műszaki vizsgáztatásának új, egységesítő EU irányelvei A rendeletek anomáliái AOE évzáró rendezvény 2016. becember 9. Budapest Járművek műszaki vizsgáztatásának új, egységesítő EU irányelvei A rendeletek anomáliái Előadó Dr. Nagyszokolyai Iván AOE szakmai tanácsadó AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Használati utasítás. DIMAT KFT Harkány, Bercsényi u

Használati utasítás. DIMAT KFT Harkány, Bercsényi u Használati utasítás M6 Lite V3 termosztát padló, és levegő érzékelő szondával DIMAT KFT. 7815 Harkány, Bercsényi u.18. info@dimat.hu +36 70 601 02 09 www.dimat.hu M6 Lite V3 termosztát Elektromos fűtési

Részletesebben

ABLOY AJTÓCSUKÓK- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

ABLOY AJTÓCSUKÓK- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG ABLOY AJTÓCSUKÓK- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG Az ABLOY magas biztonsági termékeit az egész világon ismerik és elismerik. Széles termékskálánk minden tagja csúcsminôséget képvisel és kiváló teljesítményt

Részletesebben

MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek:

MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek: MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek: Az MB-light rendszerek egyedülálló technológiával képesek az energetikában a befektetés legrövidebb megtérülésével a világítási költségeken akár 25 38%-os

Részletesebben

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327.

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327. EU előírások: Irányelv 70/157 Zajszint és kipufogó berendezések Pótalkatrész kipufogó berendezés 70/220 Károsanyag kibocsátás, légszennyezés Műszaki terület 715/2007 692/2008 Károsanyag-kibocsátás 70/221

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)310 végleges 2010/0169 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA ( ) az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 1., 3., 4., 6., 7., 8.,

Részletesebben

Tisvol standard=adr jármű

Tisvol standard=adr jármű Tisvol standard=adr jármű Minden járművünk 2S/SM fékrendszerrel van felszerelve. Ez alacsony ADR előírásnak felel meg, de az ügyfél kérésére további, magasabb szintnek megfelelő kiegészítőkkel is fel tudjuk

Részletesebben

Intent Hungária Kft.

Intent Hungária Kft. DEC SuperScan II. Intent Hungária Kft. Az Átfogó Diagnosztika www.intent.hu 2006 Köszönjük megtisztelő érdeklődését a D.E.C. SS II. műszerünk iránt. cégünk folyamatosan bővíti termékpalettáját az igényeknek

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő AOS (Advanced Onsite Sensor) funkcióval ellátott indukciós jeladó Kézi mérőeszközök és adatátviteli rendszerek Új! ABS Digimatic Tolómérő Új költséghatékony standard DIGIMATIC

Részletesebben

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK KÉPVISELET EMELŐ BERENDEZÉSEK KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK Elmas kétfõtartós futódaru Demag rendszer Elektromos emelõmûvel és Demag vonszolókábeles áramellátással felszerelve Teherbírás 3,2 t Fesztáv 28,8 m Emelési

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről 30/2009. Módszertani Útmutató Készítette: Közúti Jármű Főosztály Kiadásának időpontja: 2009. december 30. - 2009 - Módszertani útmutató A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Részletesebben

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII Követlménylap I/VIII I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás módozata a mûszaki specifikáció

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

SpeedPower Sprintbox. Használati és beszerelési útmutató

SpeedPower Sprintbox. Használati és beszerelési útmutató SpeedPower Sprintbox Használati és beszerelési útmutató Kedves Ügyfelünk SpeedPower Sprintbox Használati és beszerelési útmutató Gratulálunk, hiszen Ön minőségi, SpeedPower terméket választott. Cégünk

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

AA-SEA. KTS és ESI[tronic] Truck. Automotive Aftermarket

AA-SEA. KTS és ESI[tronic] Truck. Automotive Aftermarket AA-SEA 1 Tartalom A Bosch ajánlatának áttekintése a haszonjármű (Tgk.) piac számára Az új KTS Truck Az új ESI[tronic] Truck ZF adatbázis haszonjárművekhez Oktatás haszonjárművekhez Összegzés 2 Termékválaszték

Részletesebben

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. A cég története 1992. cégalapítás (működése 100 m 2 -es garázsépületben) 1995. KFT-vé alakulás 1996. kapcsolatfelvétel a Vickers-szel 1996. több telephely (forgácsoló

Részletesebben

Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében

Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében HUNGRAIL Vasútakadémia Konferencia Budapest 2017. május 3. Előadó: Pál László MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgató Tartalom

Részletesebben

Többmárkás haszongépjármű diagnosztikai rendszerteszterek (multibrand ECU scanner) piaci kínálatának, szolgáltatásainak áttekintése

Többmárkás haszongépjármű diagnosztikai rendszerteszterek (multibrand ECU scanner) piaci kínálatának, szolgáltatásainak áttekintése Dr. Nagyszokolyai Iván egyetemi adjunktus, BME Gépjárművek tanszék Autótechnika főszerkesztő Többmárkás haszongépjármű diagnosztikai rendszerteszterek (multibrand ECU scanner) piaci kínálatának, szolgáltatásainak

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

A korszerű gépjárműveknél egyre több az elektronikus rendszer. A hatósági előírások szigorodása miatt a gépjárművek egyre több részegységénél az

A korszerű gépjárműveknél egyre több az elektronikus rendszer. A hatósági előírások szigorodása miatt a gépjárművek egyre több részegységénél az 1 2 A korszerű gépjárműveknél egyre több az elektronikus rendszer. A hatósági előírások szigorodása miatt a gépjárművek egyre több részegységénél az elektronika alkalmazása nélkülözhetetlen. Például a

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD. Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz.

HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD. Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz. HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz. Megbízható kotró gépre szerelhető bontókalapácsot keres általános

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 DOP 02 OPTIKAI KIOLVASÓ Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 TARTALOMJEGYZÉK DOP 02... 1 Általános tudnivalók, biztonság... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése... 3 Műszaki

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto RÁBA JÁRMŰ KFT.

S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto RÁBA JÁRMŰ KFT. S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto 1 Rába B115.50-174 önjáró midibusz alváz 2 Rába B115.50-174 önjáró midibusz alváz 3 Megoldások Daimler OM 904 LA motor, 115kW / 610Nm Allison S2100

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA. BKV Zrt. T-168/2014.

FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA. BKV Zrt. T-168/2014. FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ BKV Zrt. T-168/2014. 1. Műszaki követelmények 12. sz. melléklet Valamennyi szállításra kerülő termék esetén 1) Ajánlattevőnek ajánlat során 10. sz. melléklet

Részletesebben

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei 2016/2017. tanév, II. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Informatika Intézet 107/a. Tel: (46) 565-111 / 21-07 A jármű alrendszerei

Részletesebben

A kompatibilitás vizsgálati gyakorlat célja a pótkocsi és vontató kompatibilitását befolyásoló funkciók ellenőrzési lehetőségének bemutatása.

A kompatibilitás vizsgálati gyakorlat célja a pótkocsi és vontató kompatibilitását befolyásoló funkciók ellenőrzési lehetőségének bemutatása. A kompatibilitás vizsgálati gyakorlat célja a pótkocsi és vontató kompatibilitását befolyásoló funkciók ellenőrzési lehetőségének bemutatása. A kompatibilitás alatt nem csak a kapcsolófej-nyomás és lefékezettség

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autótechnikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 55 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN

FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN FÉKRENDSZER A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN A FÉKRENDSZER BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL AZ EGYIK LEGFONTOSABB EGYSÉG Lassítás vagy megállás esetén

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei:

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei: 1/5 1) Termékleírás A beep&park /keeper egy olyan első és hátsó tolatóradar, amely egyben védi is parkoló járművét más autósok figyelmetlen parkolási manőverei ellen. A termék részei: Ellenőrző kijelző

Részletesebben

M-Power Chiptuningbox Importőri Nagykereskedelmi Árlista. 2012.Ősz. www.chiptuningbox.hu

M-Power Chiptuningbox Importőri Nagykereskedelmi Árlista. 2012.Ősz. www.chiptuningbox.hu M-Power Chiptuningbox Importőri Nagykereskedelmi Árlista. 2012.Ősz. www.chiptuningbox.hu Az M-Power termékcsaládunk a legújabb digitális technológiával rendelkező tuningbox a kínálatunkban. Számítógépes

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

AETRControl rendszer

AETRControl rendszer AETRControl rendszer Jogi szabályozás Kiolvasási kötelezettség digitális tachográfoknál 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6. (5) A vezetői kártyát 28 naponta, a készüléket pedig 90 naponta köteles az üzembentartó

Részletesebben

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11.

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11. Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán Varsó, 2015. szeptember 9-11. Vólentné Sárvári Piroska MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési főigazgató MÁV által működtetett vasúti hálózat jellemzői építési

Részletesebben

TERMÉK KATALÓGUS. TERMÉKEK és MEGOLDÁSOK Haszongépjárművek számára. ALKALMAZÁSOK Jármű gyártóknak. EREDETI MINŐSÉG a javításhoz

TERMÉK KATALÓGUS. TERMÉKEK és MEGOLDÁSOK Haszongépjárművek számára. ALKALMAZÁSOK Jármű gyártóknak. EREDETI MINŐSÉG a javításhoz TERMÉK KATALÓGUS TERMÉKEK és MEGOLDÁSOK Haszongépjárművek számára ALKALMAZÁSOK Jármű gyártóknak EREDETI MINŐSÉG a javításhoz TERMÉK KATALÓGUS Kiadás 2 Ez a kiadvány nem tartalmaz minden esetben naprakész

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni. A járműre felszerelhető ködfényszórók száma: 2

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors.

Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors. Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors. A Bosch cserealkatrész-program Növekvő piac új üzleti lehetőségek A cserealkatrészek piacának alakulása 2000 2010 Változatlanul nagy az igény a hagyományos cserealkatrészek

Részletesebben

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802 Metal-Fach T-710/1 Két tengelyes 6 to pótkocsi T710/1-6T Kéttengelyes három oldalra billenős pótkocsi. 6 tonna teherbírású, kéttengelyes T710/1 pótkocsi könnyű és robusztus konstrukcióval rendelkezik,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON Borbély László FORMEN- VASÚT Kft. - VÁGÁNY- SZERVIZ Kft. Dunaharaszti, 2012. április 19. FORMEN Vasút Kft.

Részletesebben

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. Rendelet A közúti járművek

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

43 47, N 6 515. Gázellátás: korlátlanul, folyamatosan, fáradság nélkül Az eredeti Truma gáznyomás-szabályozók. Gázellátás a szabadidőjárműben

43 47, N 6 515. Gázellátás: korlátlanul, folyamatosan, fáradság nélkül Az eredeti Truma gáznyomás-szabályozók. Gázellátás a szabadidőjárműben Gázellátás: korlátlanul, folyamatosan, fáradság nélkül Az eredeti Truma gáznyomás-szabályozók 43 47, N 6 515 BIZTONSÁGOS GÁZELLÁTÁS? AHOL CSAK SZERETNÉ MonoControl CS és DuoControl CS biztonsági gáznyomás-szabályozó

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői

Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői 0,75-1 Futásidő [óra/nap] 6-8 Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői 1. Bevezetés 2. A car sharing általános jellemzői 3. A telematikai rendszer szerkezete és működése a hozzáférés fontosabb mint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Tervezet Brüsszel, XXX C A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE a [ ] Bizottság 1702/2003/EK számú, a légijárművek és a hozzájuk kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

IRÁNYELVEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

IRÁNYELVEK. (EGT-vonatkozású szöveg) L 128/4 2016.5.19. IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/774 IRÁNYELVE (2016. május 18.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben