NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a évre vonatkozó terv jóváhagyásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Környezetvédelmi Programjához készített évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tényének beszámolóját elfogadja és a évre vonatkozó tervet jóváhagyja. k.m.f. I!~ Dr. Kovács Ferenc polgármester, 12 ~- L * Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. Közgyűlés tagjai, 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, 3. Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, 4. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyvezetője, 5. Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója, 6. Nyírtávhő Kft. ügyvezetője, 7. Közterület-Felügyelet vezetője.

2 1. számú melléklet al00/2013.(iv.25.) számú határozat-tervezethez Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek CSELEKVÉSI TERV évi beszámoló 1. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP) pályázat "Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című pályázati program fő célja, érkerti lakótelep épületállományának és köztereinek megújítása, valamint közszolgáltatások fejlesztése. A terület köztereinek megújítása elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrészközpont kialakítása keretében fontos fejlesztésekre kerülhet sor, mint például játszótér fel~jítás, hangulatos sétányok létrehozása, az Érpatakon átvezető hidak építése, zöldfelületi rehabilitáció. 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás célja a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. Az éves hozzájárulást társulási megállapodás alapján fizeti az Önkormányzat. 3. Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) Minden évben az állami költségvetés támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára, mely összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. 4. Folyékony hulladékgyűjtési kompenzáció (Önkormányzati) A folyékony hulladék (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. A támogatási rendszer eredményeként a évben még mintegy 20 ezer m 3 -es folyékony hulladék szállítási mennyiség évben meghaladta a 70 3 ezer m _t, jelentősen csökkentve ezzel az iiiegálisan elszállított és elhelyezett szennyvizek környezeti kártételét. 5. Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása évben tovább folytak az Oláh-rét és az Igrice mocsár természetvédelmi területek természetvédelmi kezelési munkálatai, melynek során a területen található természeti

3 értékek felmérése és nyilvántartása (kutatás, monitoringl valamint a védett noveny és állatfajok állományainak vizsgálta, feltérképezése, változásainak kielemezése történt. Az elmúlt évekhez hasonlóan a természeti értékek bemutatása keretében iskolás csoportok szakvezetésben vettek részt a természetvédelmi területeken. 8. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP) A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. szennyezések mértékének csökkentése a felszín alatti vizein k védelm éhez is hozzájárul. A A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a terület általános használati feltételeinek biztosítására. 9. Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP) A NvíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez kapcsolódóan vissza nem térítendő támogatást nyert a KEOP 6.3.0/Z/ azonosítószámú, "Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza közigazgatási területére" megnevezésű projekt megvalósítására. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a zajtérkép és az intézkedési terv elkészítésére a megbízást a "Nyíregyháza zajtérkép 2012" Konzorcium nyerte el. A konzorciumot a VIBROCOMP Kft. (konzorciumvezetől a Geodéziai és Térképészeti Zrt. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. alkotják. A szerződés november végén került aláírásra. A Konzorcium által elkészített Nyíregyháza stratégiai zajtérképe a beszámoló készítésének időpontjára már elfogadásra került. Jelenleg a zajtérképhez kapcsolódó intézkedési terv előkészítése zajlik. 10. Repülőtér környezeti hatásvizsgálata A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 378 9/2003. számú határozatában a nyíregyházi repülőtér (helyrajzi szám: 0430/6) területén a talajban és a talajvízben fellelhető szénhidrogének környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében elvégzett tényfeltárás záródokumentációját és a műszaki beavatkozási tervet elfogadta és műszaki beavatkozás elvégzésére kötelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát. A kármentesítési záródokumentáció benyújtás ra került a környezetvédelmi hatósághoz, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellet hagyni a területen. Az utómonitoring lezajlott, záródokumentációja elkészült, mely benyújtásra kerület a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A Felügyelőség az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte.

4 11. Aranyhangya évi pályázat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Aranyhangya díj elnyeréséből ilki tud többet a szelektív hulladékgyűjtésről" címmel Környezetvédelmi vetélkedőt szervezett, valamennyi Nyíregyházán működő alapfokú oktatási intézmény részére. A pályázati felhívás április 8-án került meghirdetésre. A nevezés során a csapatoknak korosztályonként egy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tesztet kellett kitölteniük. A vetéikedőre határidőn belül 18 általános iskolából összesen 359 csapat nevezése érkezett be. A fordulókra beérkezett pályamunkákat 5 tagú szakmai zsűri bírálta el. Korosztályonként a legjobb 5 csapat között egy-egy korosztályos döntővel zárult a vetélkedő, melynek időpontja június 05-e (környezetvédelem világnapja) volt. A döntőbe a fordulókon nyújtott összteljesítmény alapján kerültek be a csapatok, ahol különféle, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. 12. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP) Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút építése befejeződött. A műszaki átadásra 2011-ben került sor. Jelenleg még csak az első szakasz - Vasvári Pál utcától a hídig - ideiglenes forgalomba helyezése történt meg, a lakosok mégis birtokba vették a teljes szakaszt. 13. Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése A meglévő kerékpárút fejlesztésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP /A számú konstrukcióra. A tervezett szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A program célja a településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése. Környezetvédelmi Alap célfeladatok 16. Környezetvédelmi civil pályázat A helyi önszervező közösségek számára meghirdetett Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap felhívásra 20 db pályázat érkezett, melyből a Bizottság - a formai és szakmai elbírálást követően 5 db pályázat megvalósítását támogatta. A rendelkezésre álló támogatási keret ,- Ft volt, melyből az elbírálást követően a Bizottság ,- Ft támogatásra tett javaslatot. 17. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése,,,fenntartható fejlődés" képzés Az Európai Unió fejlesztési támogatásai során az önkormányzatnak külön figyelmet kell fordítania a fenntartható fejlődés, mint horizontális elvárás érvényesítése. A fenntartható fejlődés témakörében december 10-én a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai előadást tartottak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat dolgozói részére.

5 19. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenítés. Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel, szponzorálás A környezetvédelmi beruházásokról, programokról, akciókról, aktualitásokról a lakosság széles körű folyamatos tájékoztatást kapott az írott sajtón és egyéb médián keresztül. Környezeti adatok, információk aktualizálása céljából a Város a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel szerződést kötött negyedévenkénti adatszolgáltatás kötelezettségére. 20. Hulladék kommandó működésének támogatása A Hulladék kommandó fő feladata az előző évekhez hasonlóan továbbra is az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolása, újabb lerakóhelyek keletkezésének megakadályozása. A hulladék kommandó működésével a város külterületein jól érzékelhető javulás mutatkozik. Jelentősen csökkent a szennyezettség mértéke, ugyanakkor jól behatárolható területen (Keleti lakótelep, Huszár telep) folyamatos az illegális szemételhelyezés. 21. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció évben két alkalommal került meghirdetésre veszélyeshulladék gyűjtő akció május 12-én szombaton, 10 helyszínen 1634 kg veszélyes hulladék gyűlt össze szeptember 29-én 2573 kg veszélyes hulladékot adtak át a lakók 11 helyszínen. Új helyszín ként a Kerék u. 1. szám alatti Hulladékudvarban is leadhatták a lakók a veszélyes anyagaikat. Az összegyűjtött hulladékokat az Oros Szállási u. 72. szám alatti Regionális Hulladékkezelő Üzembe szállítottuk, ahonnan átmeneti tárolás után kerültek végleges ártalmatlanítási helyükre. A gyűjtésbe az ÉVISZ Szakközépiskola diákjait is bevontuk. 22. II Szelektív szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő szeptember 22-én szombaton új helyszínen, a Kossuth téren szerveztük meg a "Szelektív szombat" elnevezésű családi napot. Egy egész napos vetélkedősorozat szólt a szelektív hulladékgyűjtésről, ahol gyerekek és szüleik mutathatták be ügyességüket és tudásukat. Nagy érdeklődés övezte a vetélkedőnap 9 állomását, ugyanis több száz család gondolta úgy, hogy hasznos lehet saját maga és gyermekei számára, ha ellátogatnak a Kossuth térre, ezzel is erősítve elkötelezettségüket a környezettudatos gondolkodás mellett. A játékok közben a tapasztalatok mellett ajándékokkal is gazdagodhattak a jelenlévők. A díjakat illetően, a legügyesebb család nyereménye egy notebook volt, a második helyezett család jutalma egy wellness hétvége, a harmadik helyezett család pedig kerékpárutalványt vihetett haza. Emellett azok az iskolák és óvodák is díjazásra kerültek, akik a legtöbb családot mozgósították a vetélkedőn való részvételre.

6 A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bohóc, arcfestő, be~utató és még sok-sok érdekes program várta a résztvevőket. kukás-konténeres autó 23. Környezetvédelmi Világna p alkalmából egy napos szelektív hulladékgyüjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyüjtó lakossági akció A környezetvédelmi világnap alkalmából 1 napos akciót hirdetettünk a Korányi F. u. 3. sz., és Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarokban június 5-én. Az akció ideje alatt az átadott hasznosítható anyagokért cserébe jelképes ajándékokkal lettek gazdagabbak a kőrnyezettudatos polgárok. Összesen 89 lakó kereste fel a Korányi F. u. 3.,15 fő pedig a Kerék utcai Hulladékudvarokat. 24. Karácsonyfa gyüjtó akció év január 6-a és január 21-e között karácsonyfagyűjtést szerveztünk IIKarácsonyfáért ajándék" elnevezéssel. Az akció két hete alatt minden egyes fáért 1 nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek közül az akciót lezáró sorsoláson - január 21-én - 6 db került kihúzásra. Akisorsolt szelvényeken kívül különdíjat kapott az a résztvevő is, aki a legtöbb karácsonyfát hozta be a Hulladékudvarba. Összesen 751 db fa gyűlt össze az akció ideje alatt. 25. Hulladékért virágot akció A évben két alkalommal, két héten át gyűlt a Hulladékudvarban a különválogatotott szelektív hulladék, melyekért cserébe utalványt, vagy komposztot kaptak a résztvevők. A tavaszi akció időpontja: február 27.- március 10., az őszi akció időpontja: szeptember szeptember 22. volt. Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés: 26. Állategészségügyi feladatok Állategészségügyi (Gyepmesteri) telep A telep elsődleges feladata a város közigazgatási területén a kóbor ebek befogása, őrzése, gondozása, gazdához juttatása, a hatóság által elkobzott ebek elszállítása, elhelyezése, a veszettségre aggályos eb 14 napos hatósági megfigyelése. A telep szintén fontos feladata a város közigazgatási területén elhullott állati tetemek, állati eredetci hulladékok, átvétele, begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanításáról történő gondoskodás, feldolgozó telepre szállíttatása évben is legfontosabb feladat volt, hogy minden telepre bekerült állat a lehető legrövidebb időn belül örökbeadásra kerüljön, gazdára találjon.

7 Gyepmesteri telepre bekerüit állatok száma évben: Örökbeadott állatok száma: Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma: 357db 328db 21 db A telepről örökbeadott állatok nagyobb százalékban külföldi, jellemzően német, holland családokhoz kerültek az állatvédő szervezetek közreműködésével. Sajnos a hazai örökbefogadás még nem eléggé elterjedt. A folyamatos állatorvosi ellátás és felügyelet ellenére is történt fertőzés karantén ideje alatt, a már betegen befogott, kóbor állatok esetében. miatti elhullás a A nyíregyházi Gyepmesteri telepen altatás évben sem volt. A kutyák külföldre történő örökbeadása hosszadalmas, ami esetenként az állatok tartási idejét, és természetesen a vele járó tartási költségek, munka, ellátási feladatok növekedését eredményezi évben az átlagos tartási napok száma 23,7 nap/kutya volt. Az előző évhez képest {201I. évben 33,S nap/kutya} jelentősen csökkent a tartási napok száma, valószínűsíthetően az örökbeadási folyamatok felgyorsulása is szerepet játszott a csökkenésben. A kutyák átmeneti telepi tartózkodását igyekeztek komfortosabbá tenni, igényeiket az adott körülményekhez és a szűkös lehetőségekhez mérten maximálisan kielégíteni. A nyári hónapok kirívó hőmérsékleti maximumait (36 0 C} ivóvíz folyamatos biztosítása mellett, a pala épület falainak és padozatának rendszeres hűsítő locsolásával, a téli fagyos időszakot az épület zártabbá, a ketrecek védettebbé tételével, valamint a kutyák részére bőséges táplálék biztosításával igyekeztek biztosítani, illetve átvészelni. A munkálatokat önkéntes állatvédők is segítették: szőnyegpadlót, ruhaneműket hoztak, melyet az állatok alá téve, csökkent a hideg érzet. A NvíRVV Nonprofit Kft. a PCAS állatvédő szervezettől ezen felül ponyvát és kisméretű kutyaházakat kapott, mely a ketrecekhez erősítve biztosított védett helyet a rövidszőrű, kistestű kutyusoknak. Az ebek mozgásigényeinek kielégítésére a dolgozók rendszeresen sétáltatták a kutyákat. A Gyepmesteri telep tevékenysége a közszolgálati szféra részeként a lakosság igényeinek kielégítésére koncentrálódik, ezért nagyon fontosnak tartják a marketing stratégia kiépítését, mely bemutatja a telep valódi működését, megismerteti a lakosságot az eddig elért eredményeinkkel. Ennek szellemében a média adta lehetőségeket kihasználva tájékoztatást kapott a lakosság az elért pozitívumokról. Ezen kívül örökbefogadó napokat szervezésével, ismeretterjesztő plakáton, szórólapokon, hívták fel a lakosság figyeimét a hazai örökbefogadások fontosságára, megismertetve az örökbefogadási folyamatokat, lehetőséget június 17-én részt vettek akisherceg Állatmentő Egyesület által szervezett, az erdei tornapályán kutya barátok részére megrendezett Családi napon, ahol külön sátorban a

8 gyermekeket, felnőtteket egyaránt megszólítva népszerűsítették a felelős állattartást, illetve lehetőség nyílt a gyepmesteri telepi kutyusok helyszíni örökbefogadásra is évben több alkalommal bonyolítottak szervezett begyűjtést a Közterület Felügyelet, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével a Huszár lakótelepen, a Keleti lakótelepen, Kistelekiszőlőben. A szervezett begyűjtéseken felül, az elmúlt évben is több lakossági, rendőrségi bejelentés érkezett, kóbor veszélyes ebekről, melyek azonnali intézkedést, a kutyák befogását, telepre szállítását igényelték. A szolgáltatási díjtételekben, 2012-ben bevezetett módosítás a kistermelők felé kedvezőbb díjtételeket érvényesít. Ennek eredményeként nőtt az egyéni beszállítók által leadott veszélyes hulladék mennyisége, mely azt eredményezte, hogy csökkent a közterületen illegálisan elhelyezett állati eredetű veszélyes hulladék, melyet korábban saját költségen a NvíRW Nonprofit Kft. gyűjtött össze. Állati eredetű hulladékok forgalma évben: Egyéni beszállítók által leadott mennyiség: Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége: ATEV által elszállított mennyiség összesen: kg kg kg A Gyepmesteri teleprő" az állati eredetű hulladékot szállítási szerződésben rögzített feltételek alapján az ATEV heti rendszerességgel elszállította megsemmisítésre. Rovar-rágcsáló mentesítés évben 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal, ezt követően két alkalommal további 1617 ha területen csípő szúnyog elleni védekezésre került sor földi és légi úton. A kezelésbe bevont terület nagysága összesen 1900 ha volt. Kiemeit figyelmet fordítottak az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott területek szúnyog m entesítésé re. 27. Zöldfelület fenntartás A virágágyások beültetésére db növényt használtak fel, jellemzően a leginkább várostűrő fajokból összeállítva (canna, bársonyvirág, árvácska, gazania, kakastaréj, tulipánhagyma). A Társaság évek óta elmaradt feladatot pótolta az őszi talaj-előkészítés során elvégzett tápanyagpótlás és talajfertőtlenítés végrehajtásával. Külön kiemelendő, hogyatápanyagpótlást környezetbarát módszerrel, a város területéről származó zöldhulladékokból készített komposzttal végezték el. Tápanyagpótlás céljából 50 m 3 komposzt került bedolgozásra virágágyásaink talajába. Szintén sikerült javítani a dézsás növények téli tárolási körülményein, a teleltetésre megfelelő hely biztosításával.

9 2012. évben 167 db fát vágtak ki, 1198-at gallyaztak, ami koronaalakításból és ifjításból, épületeket és légvezetékeket veszélyeztető ágak, űrszelvények és beláthatósági "háromszögek" területére belenőtt fák ágainak vágási feladataiból állt. A fakivágások nagy részben kiszáradt és beteg, emiatt életveszélyessé vált, valamint gyenge állékonyságú fákból és kis számban közműveket veszélyeztető fákból állt. A NvíRVV Nonprofit Kft. elvégezte a növényvédelmi beavatkozásokat is, fentieknek köszönhetően igen szép növényeket tudtak kihelyezni. Erdőfenntartás: A NvíRVV Nonprofit Kft. tartozik a városi parkerdő fenntartása is, amely mintegy 52 ha erdőt jelent. Az erdő területére az év folyamán db facsemetét ültetett el. Az erdőgazdálkodás során rekreációs és véderdő funkciót helyezték előtérbe, ami a városlakók pihenését, szabadtéri sport tevékenységét szolgálja elsősorban. A faállomány igen vegyes, év őszétől igyekeztek új módszerek bevezetésével egy fenntarthatóbb, tartamos erdőgazdálkodást megvalósítani. A következő években a gyöngyvirágos őshonos kocsányos tölgyes helyreállítását tervezték, 2 aminek első lépéseként a Sóstófürdő kilátó melletti erdőben végeztünk m erdőfelújítást. A jövőben kerülni kell a nagy területű erdőfelújításokat, helyette a tartalmas és változó faj és korösszetételű erdők kialakítása az indokolt. Bujtosi tó fenntartása: Nádvágást terveztek a tavon, illetve a körúton belüli tórészletek elburjánzott növényzetének (nád) visszaszorítását. Ezen belül a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt - mivel a tó nem fagyott be - a kaszálás helyett gépi nádtakarítást végeztek. A tó partvonaláról közel 10 m 3 hulladékot takarítottak el. Szökőkutak üzemeletetése A feladat a közterületi szökőkutak üzemeltetése, állagmegőrzése és karbantartása volt. 7 db városi szökőkút üzemeltetését látták el évben. A Kossuth téren az Életfa szökőkút helyén új, látványában a környezethez jobban illeszkedő szökőkút üzembe helyezésre került. A karbantartásokat és a téliesítést az évszaknak megfelelően elvégeztük. 28. Belvízelvezetés Csapadékvíz és belvízelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása: Közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó végezte el a zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők tisztítását, ami dugulás elhárításra és tervezett, ütemezett tisztításra terjed ki. A 21 db csapadékvíz átemelő aknáinak tisztítása 4 alkalommal megtörtént.

10 Az Érpataki-főfolyás FETIVIZIG által felújított szakaszán a NvíRVV Nonprofit Kft. elvégezte a városi csapadékvíz hálózatból bekötött csővezetékek környezetének burkolását, surrantók építését 24 helyszínen. Butyka, Vay Ádám utcán árokburkolási és csatlakozó vezetéképítési munkát végeztek. Átereszeket szélesítettek, támfalat építettek Butykán, Sóstóhegyen a Cseresznyés úton. A Csongor és a Mikszáth K. utcán újra burkolták a vízelvezető árkokat. A Szélsőbokori utcán víznyelőket helyeztek el, amiket a meglévő rendszerre rá kötöttek. A belvízelvezető rendszerek közül kotrási munkákat végeztek el Oros - Sóstó i szivárgó Fő u. - Deák F. u. között 300 fm hosszban, Oros - Sóstói szivárgón a Pásztor utcától északra 500 fm hosszban, Kertváros 669/40 hrsz.-ú csatornán 400 fm hosszban, Butyka 1374/16. hrsz.-ú belvízelvezető árokban 210 fm hosszban, hrsz.-ú árokban 280 fm hosszban. A közcélú foglalkoztatottak és a BV. Intézet fogvatartottjai a belvízelvezetők burkolt árok takarítását végezték. kaszálását, Mederburkolást végeztek a Vaskapu u. - Tégla u. között évben kialakított belvízelvezető árkon az üzemeltetési és fenntartási feladatok megkönnyítése céljából. A VIII/l-es; VIII/2-es és a Csalóközi csatornákon kézi iszaptalanításra került sor. Kőlaposon szikkasztóárkokat létesítettek. 29. Település vízellátás A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról illetve szállított vízből. Az üzemeltetett létesítmények darabszámában bázis évhez képest jelentős változás nem történt. A közkifolyók működését folyamatosan felülvizsgálták, az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemeit figyelmet fordítottak évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását a Társaság szakemberei végezték. Sajnos több ivó kutat meghibásodás miatt ideiglenesen a javítás idejére le kellett szerelnünk, mert megrongálták, ezért a legmelegebb napokon több bejelentés is érkezett a városlakók részéről az ivó kutak hiányára panaszkodva. Az ivó kutak javítását a Társaság dolgozói végezték el. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartották. 30. Illegális szemétlerakók felszámolása A város területéről mindösszesen 140 tonna hulladékot gyűjtöttek be. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az első mennyiségi csökkenése k óta az így lerakott hulladékok mennyiségében további csökkenés nem tapasztalható. Ennek elsődleges oka a telepszerű lakóövezetekben felmerülő sorozatos és ismétlődő nagyszámú illegális hulladéklerakás. 32. "NYíTÁS" program A rekonstrukciós programban résztvevő lakások száma év végén 92 %-os volt.

11 A Nyírtávhő Kft évre a I1NvíTÁ5" program keretében 72 lakás fűtéskorszerűsítését hajtották végre a beérkezett pályázatok figyelembe vételével. Ezek az épületek a Nyíregyháza, Stadion u. 16. és 40. szám alatt lévők, illetve az Északi krt sz. alatti fogyasztási helyek. A fűtéskorszerűsítési programban résztvevő fogyasztók energia megtakarítása % körüli, mely ugyanilyen mértékű csökkenést jelent az üvegházhatású gázok kibocsátásában. 33. Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése január és február hónapban az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer, illetve az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer felülvizsgálati audit ja sikeresen megtörtént ben is, az előző évek gyakorlatának megfelelően 3 belső auditot tervezték, ami májustól október végéig sikeresen befejeződött. Audit során ellenőrizték a kulcsfolyamatok szabvány előírásainak való megfelelését, illetve a kapcsolódó korrekciók, helyesbítők végrehajtását. A Társaságnál meghatározott folyamataink felülvizsgálatra kerültek, kiemeit hangsúlyt helyezve a működésünket nagymértékben befolyásoló folyamatokra. 34. Önkormányzati intézmények energetikai audit ja és hatékonyság javító beruházás Kazánházi technológia felújítása keretében a Vécsey utcai Fiókkönyvtár, Házigondozó és Gyermekjóléti Központ kazánházának rekonstrukciója történt meg. A teljes körű kazánház rekonstrukciókat a meglévő technológia életkora és kritikus műszaki állapota indokolta. Valamennyi kazánházba korszerű, energiatakarékos kondenzációs elven működő gázkazán került beépítésre a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. A fejlesztés eredményeként az üzembiztonság mellett hatékonyabb energiaellátás valósítható meg, az intézmények energia felhasználásának csökkenésével csökken a füstgáz és szén-dioxid kibocsátás is. A fentieken kívül a szolgáltatás minőségének javítása érdekében öt kazánházba használati melegvíz tárolót, hat kazánházba vízlágyító berendezést építettek be. A kazánházak üzembiztos működéséhez szükséges főberendezések javítása-felújítása, a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit elvégezték. 35. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a megváltozott hidrometeorológiai helyzet miatt volt szükség a évben elkészített csapadékvíz-elvezetési koncepció felülvizsgálatára és új tanulmányterv elkészítésére. Beszámolónk készítésének időszakában az új koncepció elfogadásra került, tanulmány- és engedélyes tervek készítése a következő feladat. 36. Ivóvízhálózat fejlesztés Az ivóvízhálózat fejlesztések támogatásáról a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság hoz minden évben döntést. Ez alapján Szabadságbokorban már megvalósult a hálózat fejlesztés. Antalbokorban ezt követően kerül sor a vezeték kiépítésére. Megépítésükkel

12 csökken a fúrott kútból ellátott ingatlanok száma. További fejlesztések - igények alapján évben lesznek. a beérkezett 37. Vízbázisvédelem Nyírtelek Víztermelő telep kutak vízszintmérés korszerűsítése A korábban alkalmazott analóg szintmérők működése bizonytalan, sok esetben gyakorlatilag működésképtelen, a természetes elhasználódáson kívül a környezet erős korrózióhatásnak is ki vannak téve az eszközök. A megvalósítás során a Nyírségvíz Zrt. kicserélte az analóg távadókat, ezért paraméterezni kellett a PLC-t az új távadó értékeinek megfelelően, illetve egyes esetekben a PLC cseréje is szükségessé vált. A korszerűsítés jelen üteme 12 db kutat érintett. Paszab Víztermelő telep kutak vízszintmérés korszerűsítése A korábban alkalmazott analóg szintmérők működése bizonytalan, sok esetben gyakorlatilag működésképtelen, a természetes elhasználódáson kívül a környezet erős korrózióhatásnak is kitett az eszközök. A megvalósítás során cserére kerültek az analóg távadók, ezért paraméterezni kellett a PLC-t az új távadó értékeinek megfelelően, illetve egyes esetekben a PLC cseréje is szükségessé vált. A korszerűsítés jelen üteme 10 db kutat érint. 38. Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója Nvíregyháza, Tamási Áron u. komplex rekonstrukció: Áthúzódó beruházásként évben fejeződött be a komplex rekonstrukció. Nyíregyháza bekötő vezeték rekonstrukció: Bekötő vezetékek rekonstrukcióira került sor a Fácán utcában, a Szent István utcában, a Szeder utcában, az Orosi úton, a Krúdy Gy. utcában, a Tófürdő előtti közkifolyónál, a Derkovits utcában, a Legyező utcában, a Fürdő utcában, az ív utcában és az Őz közben értékben. Nyíregyháza Tünde u. DN 300 ivóvíz vezeték szakaszos rekonstrukciója: A vezetéken szakaszos rekonstrukcióra került sor, mely főleg a kapubejárókban lévő, erős mechanikai hatásnak kitett szakaszok kiváltását, illetve átépítését jelentette. Nyíregyháza Holló u. ivóvíz hálózat rekonstrukció:

13 Itt a rekonstrukció teljes körű volt, a korrodált acél gerinc és bekötő vezetékek PE vezetékre lettek cserélve. 39. Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep új gázmotor létesítése Nyíregyháza, I. számú szennyvíztisztító telep új gázmotor telepítése Az új gázmotor telepítése befejeződött. Az üzembe helyezés és az energiatermelés szeptember hónapban megindult, a projekt lezárására november végén került sor. 40. Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója Szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukció A törött, gyökérzettel benőtt, használhatatlan bekötések rekonstrukcióját végezte el az Üzemeltető Nyíregyházán, a Csillag utcában, a Síp utcai ZSinagógánál, a Fazekas J. téren, a Toldi utcánál, az Árok utcai tömbbelsőben, utcában. a Körte utcában, a Sarló utcában és a Toldi 41. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében a komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próbaüzemi eljárás lezárult. A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is a befejezésükhöz közelednek. A telep főbb műtárgyai elkészültek, azonban az Anaerob és Anoxikus medence meglévő beton szerkezetének vízzárósági problémái miatt a létesítmény javítása szükséges. A javítási technológia kiválasztását követően kerülhet sor a létesítmény befejezésére, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtartására, majd a próba üzem megindítására. A készültségi fok mintegy 80 %-os. Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. A csatornahálózati munkákra megkötött szerződések alapján valósíthatók meg szaghatás-kezelési munkák. A csatornahálózati munkák esetében a vállalkozók benyújtották a munkakezdési jelentéseiket, illetve folyamatosan nyújtják be jóváhagyásra a kiviteli terveket. A beszámolási időszakban mind a négy rész vonatkozásában megkezdődtek a kivitelezési munkák. Jelenleg is folynak a tervellenőrzések a Mérnök és az Üzemeltető bevonásával és ütemezett tervjóváhagyásokat követően kezdődhet meg a kivitelezés az egyes területeken. 42. Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele évben a környezetvédelmi hatósági feladatokra nem lett külön költség beállítva. zajvédelmi, hulladék, vízügyi hatáskörben a lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálását a Közterület-Felügyelet folyamatosan végezte.

14 43. ParlagfOvei kapcsolatos lakossági bejelentése k kivizsgálása, intézkedések évben 36 lakossági bejelentés érkezett gazos, parlagfűvel szennyezett ingatlan miatt. Valamennyi esetet kivizsgálásra és továbbításra került az eljárással és hatáskörrel rendelkező szervhez. 44. Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése Ingatlan előtti zöldfelület gyommentesen tartása, gondozása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. 111 fő ingatlan tulajdonossal szemben kellet intézkedni kötelezettségük elmulasztása miatt. A többség a terület rendbetételét a felszólítást követően elvégezte, viszont 28 esetben kénytelen volt eljárást kezdeményezni. 45. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatban Az előző évek intézkedéseinek köszönhetően a város területén minimalizálódott a roncs jellegű járművek száma évben 12 intézkedést követően 1 esetben kellett gépjárművet elszállítani. 46. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése Az előző éveknek megfelelően a Térségi-Hulladék Gazdálkodási Kft. felkérésére fokozott ellenőrzést végeztek a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás alól kibújó elkövetők felderítésére. Az év folyamán a vállalkozói szemétszállítási szerződések ellenőrzése során 37 esetben intézkedtek, eljárást 6 esetben kezdeményeztek. Ezen túlmenően lakossági szemétszállítási szerződés megkötése miatt 28 esetben kellett eljárást kezdeményezni. 47. Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása A Térségi-Hulladék Gazdálkodási Kft., a Közterület-felügyelet, a mezőőrök, a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és a rendőrség összefogásának és fokozott ellenőrzésének köszönhetően évről-évre csökken a tavaszi lomtalanítás alakalmával keletkező illegális szemétlerakások száma. Ez a tendencia volt tapasztalható a év tavaszán megtartott lomtalanítás alkalmával is. A lomtalanítási akció alkalmával két hétvégén 3 gépjárművel teljesítettek szolgálatot. 48. Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése A 2012-es év időjárási viszonyából adódóan az ingatlantulajdonosokkal szemben nem kellett intézkedni.

15 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Feladat, cél Felelős és együttműködl? fél évi terv Módosított előirányzat évi tény Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek 1. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP) 2. Sz-Sz-B megyei Szilárd hulladék Társulás éves hozzájárulás 3. Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati) Helyi védettség ű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása 6. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 7. Hulladékgazdálkodási program felülvizsgálata 8. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP) OOO OOO Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP) Nyírinfo Kft Repülőtér környezeti hatásvizsgálata 11. Arany Hangya évi pályázat Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP) Nyíregyháza kerékpárforgalmi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP) 14. Kerékpárutak burkolatfelújítása 15. Kerékpár parkolók létesítése Városfejlesztési és Város üzemeltetési Városfejlesztési és Város üzemeltetési OOO Összesen OOO 4 OOO

16 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Feladat, cél Felelős és együttműködő fél évi terv Módosított előirányzat évi tény Környezetvédelmi Alap célfeladatok 16. Környezetvédelmi civil pályázat (Civil Alapban) Nyíregyházi Főiskola Botanikus KerUel való együttműködési környezetvédelmi programok Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel, szponzorálás 20. Hulladék kommandó működésének támogatása 21. Lakossági veszélyes hulladék gyűjtő akció "Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő la t\.ornyezelveaelml vilagnap alkalmaool egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő II;:Jknc:c:::íni ;:Jkr.in 24. Karácsonyfagyűjtő akció év 25. Hulladékért virágot akció év Nyírvv Nonprofit Kft. Civil szervezetek Közterület -Felügyelet Polgárőrség Mezőőrök Rendőrség Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Összesen 8400 O 7285

17 ~- Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Feladat, cél Felelős és együttműködő fél évi terv Módosított előirányzat évi tény Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés 26. Állategészségügyi feladatok Nyírvv Nonprofit Kft Zöldfelület fenntartás Nyírvv Nonprofit Kft Belvízelvezetés Nyírvv Nonprofit Kft Település vízellátás Nyírvv Nonprofit Kft Illegális szemétlerakók felszámolása Nyírvv Nonprofit Kft Összesen O Energiagazdálkodás, fejlesztés 31. Panel pályázatok lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása Vagyongazdálkodási "Nyitás" Program Nyírtávhő Kft. 3 OOO Integrált minőség - és környezetirányítási rendszer Nyírtávhő Kft működtetése Önkormányzati intézmények energetikai audit ja és hatékonyság javító beruházás Nyírtávhő Kft. Vagyongazdálkodási 28 OOO Összesen ~ O Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés 35. Icsapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása IVáro~fejlesztési és Városüzemeltetési Osztaly I

18 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év 36. Feladat, cél Felelős és együttműködő fél évi terv Módosított előirányzat évi tény 5 OOO Vízbázisvédelem Nyírségvíz Zrt Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója Nyíregyháza I.sz.szennyvíztisztítÓ telep új gázmotor létesítése Nyírségvíz Zrt Nyírségvíz Zrt Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója Nyírségvíz Zrt. 4 OOO Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Összesen O Hatósági, ellenőri feladatok 42. Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele Építési 43. Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések Nyírvv Nonprofit Kft., Közterület- Felügyelet Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése Közterület- Felügyelet 45. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatosan Közterület- Felügyelet 46. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétel ének ellenőrzésre Közterület- Felügyelet 47. Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása Közterület- Felügyelet

19 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Feladat, cél Felelős és együttműködő fél évi terv Módosított előirányzat éví tény 48. Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése Közterület- Felügyelet Összesen 3739 O 3739 Mindösszesen:

20 2. melléklet a 19Y2013. (IV.25.) számú határozat-tervezethez Feladat, cél Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek 1. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP) Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves hozzájárulás Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Önkormányzati) Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP) 7. Repülőtér környezeti hatásvizsgálata 8. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP) 9. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP) 10. Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv év Felelős és együttműködő fél évi terv OOO OOO OOO Módosított előirányzat Je Ft) évi tény I i I i Összesen O O Környezetvédelmi Alap célfeladatok 11. Környezetvédelmi civil pályázat (Civil Alapban) 12. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19.

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 5 A település rövid bemutatása...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 - 1 - I. ELŐZMÉNYEK, TEMATIKUS CÉLOK 1. Preambulum A gazdasági program alapvető célja, hogy belátható időtávban a helyi közösség partnerségén, kooperációján

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése programok és stratégiák elemzése Az elemzésben felhasznált tanulmányok és rövidítések Klíma városi klímavédelmi és levegőtisztaság védelmi akcióterve Környezetvédelmi Program Megyei Jogú Város Környezetvédelmi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője Ózd, 2014. április 30. I. Gazdálkodás

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 7700 Mohács, Eötvös u. 6. Tel: 69/302-562 Tel/Fax: 69/510-283 e-mail: csaladsegito@csaladsegitomohacs.hu A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben