NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a évre vonatkozó terv jóváhagyásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Környezetvédelmi Programjához készített évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tényének beszámolóját elfogadja és a évre vonatkozó tervet jóváhagyja. k.m.f. I!~ Dr. Kovács Ferenc polgármester, 12 ~- L * Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. Közgyűlés tagjai, 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, 3. Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, 4. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyvezetője, 5. Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója, 6. Nyírtávhő Kft. ügyvezetője, 7. Közterület-Felügyelet vezetője.

2 1. számú melléklet al00/2013.(iv.25.) számú határozat-tervezethez Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek CSELEKVÉSI TERV évi beszámoló 1. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP) pályázat "Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című pályázati program fő célja, érkerti lakótelep épületállományának és köztereinek megújítása, valamint közszolgáltatások fejlesztése. A terület köztereinek megújítása elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrészközpont kialakítása keretében fontos fejlesztésekre kerülhet sor, mint például játszótér fel~jítás, hangulatos sétányok létrehozása, az Érpatakon átvezető hidak építése, zöldfelületi rehabilitáció. 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás célja a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. Az éves hozzájárulást társulási megállapodás alapján fizeti az Önkormányzat. 3. Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) Minden évben az állami költségvetés támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára, mely összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. 4. Folyékony hulladékgyűjtési kompenzáció (Önkormányzati) A folyékony hulladék (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. A támogatási rendszer eredményeként a évben még mintegy 20 ezer m 3 -es folyékony hulladék szállítási mennyiség évben meghaladta a 70 3 ezer m _t, jelentősen csökkentve ezzel az iiiegálisan elszállított és elhelyezett szennyvizek környezeti kártételét. 5. Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása évben tovább folytak az Oláh-rét és az Igrice mocsár természetvédelmi területek természetvédelmi kezelési munkálatai, melynek során a területen található természeti

3 értékek felmérése és nyilvántartása (kutatás, monitoringl valamint a védett noveny és állatfajok állományainak vizsgálta, feltérképezése, változásainak kielemezése történt. Az elmúlt évekhez hasonlóan a természeti értékek bemutatása keretében iskolás csoportok szakvezetésben vettek részt a természetvédelmi területeken. 8. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP) A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. szennyezések mértékének csökkentése a felszín alatti vizein k védelm éhez is hozzájárul. A A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a terület általános használati feltételeinek biztosítására. 9. Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP) A NvíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez kapcsolódóan vissza nem térítendő támogatást nyert a KEOP 6.3.0/Z/ azonosítószámú, "Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza közigazgatási területére" megnevezésű projekt megvalósítására. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a zajtérkép és az intézkedési terv elkészítésére a megbízást a "Nyíregyháza zajtérkép 2012" Konzorcium nyerte el. A konzorciumot a VIBROCOMP Kft. (konzorciumvezetől a Geodéziai és Térképészeti Zrt. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. alkotják. A szerződés november végén került aláírásra. A Konzorcium által elkészített Nyíregyháza stratégiai zajtérképe a beszámoló készítésének időpontjára már elfogadásra került. Jelenleg a zajtérképhez kapcsolódó intézkedési terv előkészítése zajlik. 10. Repülőtér környezeti hatásvizsgálata A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 378 9/2003. számú határozatában a nyíregyházi repülőtér (helyrajzi szám: 0430/6) területén a talajban és a talajvízben fellelhető szénhidrogének környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében elvégzett tényfeltárás záródokumentációját és a műszaki beavatkozási tervet elfogadta és műszaki beavatkozás elvégzésére kötelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát. A kármentesítési záródokumentáció benyújtás ra került a környezetvédelmi hatósághoz, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellet hagyni a területen. Az utómonitoring lezajlott, záródokumentációja elkészült, mely benyújtásra kerület a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A Felügyelőség az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte.

4 11. Aranyhangya évi pályázat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Aranyhangya díj elnyeréséből ilki tud többet a szelektív hulladékgyűjtésről" címmel Környezetvédelmi vetélkedőt szervezett, valamennyi Nyíregyházán működő alapfokú oktatási intézmény részére. A pályázati felhívás április 8-án került meghirdetésre. A nevezés során a csapatoknak korosztályonként egy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tesztet kellett kitölteniük. A vetéikedőre határidőn belül 18 általános iskolából összesen 359 csapat nevezése érkezett be. A fordulókra beérkezett pályamunkákat 5 tagú szakmai zsűri bírálta el. Korosztályonként a legjobb 5 csapat között egy-egy korosztályos döntővel zárult a vetélkedő, melynek időpontja június 05-e (környezetvédelem világnapja) volt. A döntőbe a fordulókon nyújtott összteljesítmény alapján kerültek be a csapatok, ahol különféle, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. 12. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP) Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút építése befejeződött. A műszaki átadásra 2011-ben került sor. Jelenleg még csak az első szakasz - Vasvári Pál utcától a hídig - ideiglenes forgalomba helyezése történt meg, a lakosok mégis birtokba vették a teljes szakaszt. 13. Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése A meglévő kerékpárút fejlesztésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP /A számú konstrukcióra. A tervezett szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A program célja a településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése. Környezetvédelmi Alap célfeladatok 16. Környezetvédelmi civil pályázat A helyi önszervező közösségek számára meghirdetett Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap felhívásra 20 db pályázat érkezett, melyből a Bizottság - a formai és szakmai elbírálást követően 5 db pályázat megvalósítását támogatta. A rendelkezésre álló támogatási keret ,- Ft volt, melyből az elbírálást követően a Bizottság ,- Ft támogatásra tett javaslatot. 17. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése,,,fenntartható fejlődés" képzés Az Európai Unió fejlesztési támogatásai során az önkormányzatnak külön figyelmet kell fordítania a fenntartható fejlődés, mint horizontális elvárás érvényesítése. A fenntartható fejlődés témakörében december 10-én a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai előadást tartottak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat dolgozói részére.

5 19. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenítés. Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel, szponzorálás A környezetvédelmi beruházásokról, programokról, akciókról, aktualitásokról a lakosság széles körű folyamatos tájékoztatást kapott az írott sajtón és egyéb médián keresztül. Környezeti adatok, információk aktualizálása céljából a Város a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel szerződést kötött negyedévenkénti adatszolgáltatás kötelezettségére. 20. Hulladék kommandó működésének támogatása A Hulladék kommandó fő feladata az előző évekhez hasonlóan továbbra is az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolása, újabb lerakóhelyek keletkezésének megakadályozása. A hulladék kommandó működésével a város külterületein jól érzékelhető javulás mutatkozik. Jelentősen csökkent a szennyezettség mértéke, ugyanakkor jól behatárolható területen (Keleti lakótelep, Huszár telep) folyamatos az illegális szemételhelyezés. 21. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció évben két alkalommal került meghirdetésre veszélyeshulladék gyűjtő akció május 12-én szombaton, 10 helyszínen 1634 kg veszélyes hulladék gyűlt össze szeptember 29-én 2573 kg veszélyes hulladékot adtak át a lakók 11 helyszínen. Új helyszín ként a Kerék u. 1. szám alatti Hulladékudvarban is leadhatták a lakók a veszélyes anyagaikat. Az összegyűjtött hulladékokat az Oros Szállási u. 72. szám alatti Regionális Hulladékkezelő Üzembe szállítottuk, ahonnan átmeneti tárolás után kerültek végleges ártalmatlanítási helyükre. A gyűjtésbe az ÉVISZ Szakközépiskola diákjait is bevontuk. 22. II Szelektív szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő szeptember 22-én szombaton új helyszínen, a Kossuth téren szerveztük meg a "Szelektív szombat" elnevezésű családi napot. Egy egész napos vetélkedősorozat szólt a szelektív hulladékgyűjtésről, ahol gyerekek és szüleik mutathatták be ügyességüket és tudásukat. Nagy érdeklődés övezte a vetélkedőnap 9 állomását, ugyanis több száz család gondolta úgy, hogy hasznos lehet saját maga és gyermekei számára, ha ellátogatnak a Kossuth térre, ezzel is erősítve elkötelezettségüket a környezettudatos gondolkodás mellett. A játékok közben a tapasztalatok mellett ajándékokkal is gazdagodhattak a jelenlévők. A díjakat illetően, a legügyesebb család nyereménye egy notebook volt, a második helyezett család jutalma egy wellness hétvége, a harmadik helyezett család pedig kerékpárutalványt vihetett haza. Emellett azok az iskolák és óvodák is díjazásra kerültek, akik a legtöbb családot mozgósították a vetélkedőn való részvételre.

6 A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bohóc, arcfestő, be~utató és még sok-sok érdekes program várta a résztvevőket. kukás-konténeres autó 23. Környezetvédelmi Világna p alkalmából egy napos szelektív hulladékgyüjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyüjtó lakossági akció A környezetvédelmi világnap alkalmából 1 napos akciót hirdetettünk a Korányi F. u. 3. sz., és Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarokban június 5-én. Az akció ideje alatt az átadott hasznosítható anyagokért cserébe jelképes ajándékokkal lettek gazdagabbak a kőrnyezettudatos polgárok. Összesen 89 lakó kereste fel a Korányi F. u. 3.,15 fő pedig a Kerék utcai Hulladékudvarokat. 24. Karácsonyfa gyüjtó akció év január 6-a és január 21-e között karácsonyfagyűjtést szerveztünk IIKarácsonyfáért ajándék" elnevezéssel. Az akció két hete alatt minden egyes fáért 1 nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek közül az akciót lezáró sorsoláson - január 21-én - 6 db került kihúzásra. Akisorsolt szelvényeken kívül különdíjat kapott az a résztvevő is, aki a legtöbb karácsonyfát hozta be a Hulladékudvarba. Összesen 751 db fa gyűlt össze az akció ideje alatt. 25. Hulladékért virágot akció A évben két alkalommal, két héten át gyűlt a Hulladékudvarban a különválogatotott szelektív hulladék, melyekért cserébe utalványt, vagy komposztot kaptak a résztvevők. A tavaszi akció időpontja: február 27.- március 10., az őszi akció időpontja: szeptember szeptember 22. volt. Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés: 26. Állategészségügyi feladatok Állategészségügyi (Gyepmesteri) telep A telep elsődleges feladata a város közigazgatási területén a kóbor ebek befogása, őrzése, gondozása, gazdához juttatása, a hatóság által elkobzott ebek elszállítása, elhelyezése, a veszettségre aggályos eb 14 napos hatósági megfigyelése. A telep szintén fontos feladata a város közigazgatási területén elhullott állati tetemek, állati eredetci hulladékok, átvétele, begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanításáról történő gondoskodás, feldolgozó telepre szállíttatása évben is legfontosabb feladat volt, hogy minden telepre bekerült állat a lehető legrövidebb időn belül örökbeadásra kerüljön, gazdára találjon.

7 Gyepmesteri telepre bekerüit állatok száma évben: Örökbeadott állatok száma: Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma: 357db 328db 21 db A telepről örökbeadott állatok nagyobb százalékban külföldi, jellemzően német, holland családokhoz kerültek az állatvédő szervezetek közreműködésével. Sajnos a hazai örökbefogadás még nem eléggé elterjedt. A folyamatos állatorvosi ellátás és felügyelet ellenére is történt fertőzés karantén ideje alatt, a már betegen befogott, kóbor állatok esetében. miatti elhullás a A nyíregyházi Gyepmesteri telepen altatás évben sem volt. A kutyák külföldre történő örökbeadása hosszadalmas, ami esetenként az állatok tartási idejét, és természetesen a vele járó tartási költségek, munka, ellátási feladatok növekedését eredményezi évben az átlagos tartási napok száma 23,7 nap/kutya volt. Az előző évhez képest {201I. évben 33,S nap/kutya} jelentősen csökkent a tartási napok száma, valószínűsíthetően az örökbeadási folyamatok felgyorsulása is szerepet játszott a csökkenésben. A kutyák átmeneti telepi tartózkodását igyekeztek komfortosabbá tenni, igényeiket az adott körülményekhez és a szűkös lehetőségekhez mérten maximálisan kielégíteni. A nyári hónapok kirívó hőmérsékleti maximumait (36 0 C} ivóvíz folyamatos biztosítása mellett, a pala épület falainak és padozatának rendszeres hűsítő locsolásával, a téli fagyos időszakot az épület zártabbá, a ketrecek védettebbé tételével, valamint a kutyák részére bőséges táplálék biztosításával igyekeztek biztosítani, illetve átvészelni. A munkálatokat önkéntes állatvédők is segítették: szőnyegpadlót, ruhaneműket hoztak, melyet az állatok alá téve, csökkent a hideg érzet. A NvíRVV Nonprofit Kft. a PCAS állatvédő szervezettől ezen felül ponyvát és kisméretű kutyaházakat kapott, mely a ketrecekhez erősítve biztosított védett helyet a rövidszőrű, kistestű kutyusoknak. Az ebek mozgásigényeinek kielégítésére a dolgozók rendszeresen sétáltatták a kutyákat. A Gyepmesteri telep tevékenysége a közszolgálati szféra részeként a lakosság igényeinek kielégítésére koncentrálódik, ezért nagyon fontosnak tartják a marketing stratégia kiépítését, mely bemutatja a telep valódi működését, megismerteti a lakosságot az eddig elért eredményeinkkel. Ennek szellemében a média adta lehetőségeket kihasználva tájékoztatást kapott a lakosság az elért pozitívumokról. Ezen kívül örökbefogadó napokat szervezésével, ismeretterjesztő plakáton, szórólapokon, hívták fel a lakosság figyeimét a hazai örökbefogadások fontosságára, megismertetve az örökbefogadási folyamatokat, lehetőséget június 17-én részt vettek akisherceg Állatmentő Egyesület által szervezett, az erdei tornapályán kutya barátok részére megrendezett Családi napon, ahol külön sátorban a

8 gyermekeket, felnőtteket egyaránt megszólítva népszerűsítették a felelős állattartást, illetve lehetőség nyílt a gyepmesteri telepi kutyusok helyszíni örökbefogadásra is évben több alkalommal bonyolítottak szervezett begyűjtést a Közterület Felügyelet, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével a Huszár lakótelepen, a Keleti lakótelepen, Kistelekiszőlőben. A szervezett begyűjtéseken felül, az elmúlt évben is több lakossági, rendőrségi bejelentés érkezett, kóbor veszélyes ebekről, melyek azonnali intézkedést, a kutyák befogását, telepre szállítását igényelték. A szolgáltatási díjtételekben, 2012-ben bevezetett módosítás a kistermelők felé kedvezőbb díjtételeket érvényesít. Ennek eredményeként nőtt az egyéni beszállítók által leadott veszélyes hulladék mennyisége, mely azt eredményezte, hogy csökkent a közterületen illegálisan elhelyezett állati eredetű veszélyes hulladék, melyet korábban saját költségen a NvíRW Nonprofit Kft. gyűjtött össze. Állati eredetű hulladékok forgalma évben: Egyéni beszállítók által leadott mennyiség: Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége: ATEV által elszállított mennyiség összesen: kg kg kg A Gyepmesteri teleprő" az állati eredetű hulladékot szállítási szerződésben rögzített feltételek alapján az ATEV heti rendszerességgel elszállította megsemmisítésre. Rovar-rágcsáló mentesítés évben 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal, ezt követően két alkalommal további 1617 ha területen csípő szúnyog elleni védekezésre került sor földi és légi úton. A kezelésbe bevont terület nagysága összesen 1900 ha volt. Kiemeit figyelmet fordítottak az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott területek szúnyog m entesítésé re. 27. Zöldfelület fenntartás A virágágyások beültetésére db növényt használtak fel, jellemzően a leginkább várostűrő fajokból összeállítva (canna, bársonyvirág, árvácska, gazania, kakastaréj, tulipánhagyma). A Társaság évek óta elmaradt feladatot pótolta az őszi talaj-előkészítés során elvégzett tápanyagpótlás és talajfertőtlenítés végrehajtásával. Külön kiemelendő, hogyatápanyagpótlást környezetbarát módszerrel, a város területéről származó zöldhulladékokból készített komposzttal végezték el. Tápanyagpótlás céljából 50 m 3 komposzt került bedolgozásra virágágyásaink talajába. Szintén sikerült javítani a dézsás növények téli tárolási körülményein, a teleltetésre megfelelő hely biztosításával.

9 2012. évben 167 db fát vágtak ki, 1198-at gallyaztak, ami koronaalakításból és ifjításból, épületeket és légvezetékeket veszélyeztető ágak, űrszelvények és beláthatósági "háromszögek" területére belenőtt fák ágainak vágási feladataiból állt. A fakivágások nagy részben kiszáradt és beteg, emiatt életveszélyessé vált, valamint gyenge állékonyságú fákból és kis számban közműveket veszélyeztető fákból állt. A NvíRVV Nonprofit Kft. elvégezte a növényvédelmi beavatkozásokat is, fentieknek köszönhetően igen szép növényeket tudtak kihelyezni. Erdőfenntartás: A NvíRVV Nonprofit Kft. tartozik a városi parkerdő fenntartása is, amely mintegy 52 ha erdőt jelent. Az erdő területére az év folyamán db facsemetét ültetett el. Az erdőgazdálkodás során rekreációs és véderdő funkciót helyezték előtérbe, ami a városlakók pihenését, szabadtéri sport tevékenységét szolgálja elsősorban. A faállomány igen vegyes, év őszétől igyekeztek új módszerek bevezetésével egy fenntarthatóbb, tartamos erdőgazdálkodást megvalósítani. A következő években a gyöngyvirágos őshonos kocsányos tölgyes helyreállítását tervezték, 2 aminek első lépéseként a Sóstófürdő kilátó melletti erdőben végeztünk m erdőfelújítást. A jövőben kerülni kell a nagy területű erdőfelújításokat, helyette a tartalmas és változó faj és korösszetételű erdők kialakítása az indokolt. Bujtosi tó fenntartása: Nádvágást terveztek a tavon, illetve a körúton belüli tórészletek elburjánzott növényzetének (nád) visszaszorítását. Ezen belül a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt - mivel a tó nem fagyott be - a kaszálás helyett gépi nádtakarítást végeztek. A tó partvonaláról közel 10 m 3 hulladékot takarítottak el. Szökőkutak üzemeletetése A feladat a közterületi szökőkutak üzemeltetése, állagmegőrzése és karbantartása volt. 7 db városi szökőkút üzemeltetését látták el évben. A Kossuth téren az Életfa szökőkút helyén új, látványában a környezethez jobban illeszkedő szökőkút üzembe helyezésre került. A karbantartásokat és a téliesítést az évszaknak megfelelően elvégeztük. 28. Belvízelvezetés Csapadékvíz és belvízelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása: Közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó végezte el a zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők tisztítását, ami dugulás elhárításra és tervezett, ütemezett tisztításra terjed ki. A 21 db csapadékvíz átemelő aknáinak tisztítása 4 alkalommal megtörtént.

10 Az Érpataki-főfolyás FETIVIZIG által felújított szakaszán a NvíRVV Nonprofit Kft. elvégezte a városi csapadékvíz hálózatból bekötött csővezetékek környezetének burkolását, surrantók építését 24 helyszínen. Butyka, Vay Ádám utcán árokburkolási és csatlakozó vezetéképítési munkát végeztek. Átereszeket szélesítettek, támfalat építettek Butykán, Sóstóhegyen a Cseresznyés úton. A Csongor és a Mikszáth K. utcán újra burkolták a vízelvezető árkokat. A Szélsőbokori utcán víznyelőket helyeztek el, amiket a meglévő rendszerre rá kötöttek. A belvízelvezető rendszerek közül kotrási munkákat végeztek el Oros - Sóstó i szivárgó Fő u. - Deák F. u. között 300 fm hosszban, Oros - Sóstói szivárgón a Pásztor utcától északra 500 fm hosszban, Kertváros 669/40 hrsz.-ú csatornán 400 fm hosszban, Butyka 1374/16. hrsz.-ú belvízelvezető árokban 210 fm hosszban, hrsz.-ú árokban 280 fm hosszban. A közcélú foglalkoztatottak és a BV. Intézet fogvatartottjai a belvízelvezetők burkolt árok takarítását végezték. kaszálását, Mederburkolást végeztek a Vaskapu u. - Tégla u. között évben kialakított belvízelvezető árkon az üzemeltetési és fenntartási feladatok megkönnyítése céljából. A VIII/l-es; VIII/2-es és a Csalóközi csatornákon kézi iszaptalanításra került sor. Kőlaposon szikkasztóárkokat létesítettek. 29. Település vízellátás A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról illetve szállított vízből. Az üzemeltetett létesítmények darabszámában bázis évhez képest jelentős változás nem történt. A közkifolyók működését folyamatosan felülvizsgálták, az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemeit figyelmet fordítottak évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását a Társaság szakemberei végezték. Sajnos több ivó kutat meghibásodás miatt ideiglenesen a javítás idejére le kellett szerelnünk, mert megrongálták, ezért a legmelegebb napokon több bejelentés is érkezett a városlakók részéről az ivó kutak hiányára panaszkodva. Az ivó kutak javítását a Társaság dolgozói végezték el. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartották. 30. Illegális szemétlerakók felszámolása A város területéről mindösszesen 140 tonna hulladékot gyűjtöttek be. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az első mennyiségi csökkenése k óta az így lerakott hulladékok mennyiségében további csökkenés nem tapasztalható. Ennek elsődleges oka a telepszerű lakóövezetekben felmerülő sorozatos és ismétlődő nagyszámú illegális hulladéklerakás. 32. "NYíTÁS" program A rekonstrukciós programban résztvevő lakások száma év végén 92 %-os volt.

11 A Nyírtávhő Kft évre a I1NvíTÁ5" program keretében 72 lakás fűtéskorszerűsítését hajtották végre a beérkezett pályázatok figyelembe vételével. Ezek az épületek a Nyíregyháza, Stadion u. 16. és 40. szám alatt lévők, illetve az Északi krt sz. alatti fogyasztási helyek. A fűtéskorszerűsítési programban résztvevő fogyasztók energia megtakarítása % körüli, mely ugyanilyen mértékű csökkenést jelent az üvegházhatású gázok kibocsátásában. 33. Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése január és február hónapban az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer, illetve az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer felülvizsgálati audit ja sikeresen megtörtént ben is, az előző évek gyakorlatának megfelelően 3 belső auditot tervezték, ami májustól október végéig sikeresen befejeződött. Audit során ellenőrizték a kulcsfolyamatok szabvány előírásainak való megfelelését, illetve a kapcsolódó korrekciók, helyesbítők végrehajtását. A Társaságnál meghatározott folyamataink felülvizsgálatra kerültek, kiemeit hangsúlyt helyezve a működésünket nagymértékben befolyásoló folyamatokra. 34. Önkormányzati intézmények energetikai audit ja és hatékonyság javító beruházás Kazánházi technológia felújítása keretében a Vécsey utcai Fiókkönyvtár, Házigondozó és Gyermekjóléti Központ kazánházának rekonstrukciója történt meg. A teljes körű kazánház rekonstrukciókat a meglévő technológia életkora és kritikus műszaki állapota indokolta. Valamennyi kazánházba korszerű, energiatakarékos kondenzációs elven működő gázkazán került beépítésre a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. A fejlesztés eredményeként az üzembiztonság mellett hatékonyabb energiaellátás valósítható meg, az intézmények energia felhasználásának csökkenésével csökken a füstgáz és szén-dioxid kibocsátás is. A fentieken kívül a szolgáltatás minőségének javítása érdekében öt kazánházba használati melegvíz tárolót, hat kazánházba vízlágyító berendezést építettek be. A kazánházak üzembiztos működéséhez szükséges főberendezések javítása-felújítása, a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit elvégezték. 35. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a megváltozott hidrometeorológiai helyzet miatt volt szükség a évben elkészített csapadékvíz-elvezetési koncepció felülvizsgálatára és új tanulmányterv elkészítésére. Beszámolónk készítésének időszakában az új koncepció elfogadásra került, tanulmány- és engedélyes tervek készítése a következő feladat. 36. Ivóvízhálózat fejlesztés Az ivóvízhálózat fejlesztések támogatásáról a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság hoz minden évben döntést. Ez alapján Szabadságbokorban már megvalósult a hálózat fejlesztés. Antalbokorban ezt követően kerül sor a vezeték kiépítésére. Megépítésükkel

12 csökken a fúrott kútból ellátott ingatlanok száma. További fejlesztések - igények alapján évben lesznek. a beérkezett 37. Vízbázisvédelem Nyírtelek Víztermelő telep kutak vízszintmérés korszerűsítése A korábban alkalmazott analóg szintmérők működése bizonytalan, sok esetben gyakorlatilag működésképtelen, a természetes elhasználódáson kívül a környezet erős korrózióhatásnak is ki vannak téve az eszközök. A megvalósítás során a Nyírségvíz Zrt. kicserélte az analóg távadókat, ezért paraméterezni kellett a PLC-t az új távadó értékeinek megfelelően, illetve egyes esetekben a PLC cseréje is szükségessé vált. A korszerűsítés jelen üteme 12 db kutat érintett. Paszab Víztermelő telep kutak vízszintmérés korszerűsítése A korábban alkalmazott analóg szintmérők működése bizonytalan, sok esetben gyakorlatilag működésképtelen, a természetes elhasználódáson kívül a környezet erős korrózióhatásnak is kitett az eszközök. A megvalósítás során cserére kerültek az analóg távadók, ezért paraméterezni kellett a PLC-t az új távadó értékeinek megfelelően, illetve egyes esetekben a PLC cseréje is szükségessé vált. A korszerűsítés jelen üteme 10 db kutat érint. 38. Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója Nvíregyháza, Tamási Áron u. komplex rekonstrukció: Áthúzódó beruházásként évben fejeződött be a komplex rekonstrukció. Nyíregyháza bekötő vezeték rekonstrukció: Bekötő vezetékek rekonstrukcióira került sor a Fácán utcában, a Szent István utcában, a Szeder utcában, az Orosi úton, a Krúdy Gy. utcában, a Tófürdő előtti közkifolyónál, a Derkovits utcában, a Legyező utcában, a Fürdő utcában, az ív utcában és az Őz közben értékben. Nyíregyháza Tünde u. DN 300 ivóvíz vezeték szakaszos rekonstrukciója: A vezetéken szakaszos rekonstrukcióra került sor, mely főleg a kapubejárókban lévő, erős mechanikai hatásnak kitett szakaszok kiváltását, illetve átépítését jelentette. Nyíregyháza Holló u. ivóvíz hálózat rekonstrukció:

13 Itt a rekonstrukció teljes körű volt, a korrodált acél gerinc és bekötő vezetékek PE vezetékre lettek cserélve. 39. Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep új gázmotor létesítése Nyíregyháza, I. számú szennyvíztisztító telep új gázmotor telepítése Az új gázmotor telepítése befejeződött. Az üzembe helyezés és az energiatermelés szeptember hónapban megindult, a projekt lezárására november végén került sor. 40. Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója Szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukció A törött, gyökérzettel benőtt, használhatatlan bekötések rekonstrukcióját végezte el az Üzemeltető Nyíregyházán, a Csillag utcában, a Síp utcai ZSinagógánál, a Fazekas J. téren, a Toldi utcánál, az Árok utcai tömbbelsőben, utcában. a Körte utcában, a Sarló utcában és a Toldi 41. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében a komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próbaüzemi eljárás lezárult. A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is a befejezésükhöz közelednek. A telep főbb műtárgyai elkészültek, azonban az Anaerob és Anoxikus medence meglévő beton szerkezetének vízzárósági problémái miatt a létesítmény javítása szükséges. A javítási technológia kiválasztását követően kerülhet sor a létesítmény befejezésére, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtartására, majd a próba üzem megindítására. A készültségi fok mintegy 80 %-os. Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. A csatornahálózati munkákra megkötött szerződések alapján valósíthatók meg szaghatás-kezelési munkák. A csatornahálózati munkák esetében a vállalkozók benyújtották a munkakezdési jelentéseiket, illetve folyamatosan nyújtják be jóváhagyásra a kiviteli terveket. A beszámolási időszakban mind a négy rész vonatkozásában megkezdődtek a kivitelezési munkák. Jelenleg is folynak a tervellenőrzések a Mérnök és az Üzemeltető bevonásával és ütemezett tervjóváhagyásokat követően kezdődhet meg a kivitelezés az egyes területeken. 42. Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele évben a környezetvédelmi hatósági feladatokra nem lett külön költség beállítva. zajvédelmi, hulladék, vízügyi hatáskörben a lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálását a Közterület-Felügyelet folyamatosan végezte.

14 43. ParlagfOvei kapcsolatos lakossági bejelentése k kivizsgálása, intézkedések évben 36 lakossági bejelentés érkezett gazos, parlagfűvel szennyezett ingatlan miatt. Valamennyi esetet kivizsgálásra és továbbításra került az eljárással és hatáskörrel rendelkező szervhez. 44. Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése Ingatlan előtti zöldfelület gyommentesen tartása, gondozása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. 111 fő ingatlan tulajdonossal szemben kellet intézkedni kötelezettségük elmulasztása miatt. A többség a terület rendbetételét a felszólítást követően elvégezte, viszont 28 esetben kénytelen volt eljárást kezdeményezni. 45. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatban Az előző évek intézkedéseinek köszönhetően a város területén minimalizálódott a roncs jellegű járművek száma évben 12 intézkedést követően 1 esetben kellett gépjárművet elszállítani. 46. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése Az előző éveknek megfelelően a Térségi-Hulladék Gazdálkodási Kft. felkérésére fokozott ellenőrzést végeztek a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás alól kibújó elkövetők felderítésére. Az év folyamán a vállalkozói szemétszállítási szerződések ellenőrzése során 37 esetben intézkedtek, eljárást 6 esetben kezdeményeztek. Ezen túlmenően lakossági szemétszállítási szerződés megkötése miatt 28 esetben kellett eljárást kezdeményezni. 47. Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása A Térségi-Hulladék Gazdálkodási Kft., a Közterület-felügyelet, a mezőőrök, a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és a rendőrség összefogásának és fokozott ellenőrzésének köszönhetően évről-évre csökken a tavaszi lomtalanítás alakalmával keletkező illegális szemétlerakások száma. Ez a tendencia volt tapasztalható a év tavaszán megtartott lomtalanítás alkalmával is. A lomtalanítási akció alkalmával két hétvégén 3 gépjárművel teljesítettek szolgálatot. 48. Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése A 2012-es év időjárási viszonyából adódóan az ingatlantulajdonosokkal szemben nem kellett intézkedni.

15 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Feladat, cél Felelős és együttműködl? fél évi terv Módosított előirányzat évi tény Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek 1. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP) 2. Sz-Sz-B megyei Szilárd hulladék Társulás éves hozzájárulás 3. Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati) Helyi védettség ű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása 6. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 7. Hulladékgazdálkodási program felülvizsgálata 8. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP) OOO OOO Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP) Nyírinfo Kft Repülőtér környezeti hatásvizsgálata 11. Arany Hangya évi pályázat Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP) Nyíregyháza kerékpárforgalmi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP) 14. Kerékpárutak burkolatfelújítása 15. Kerékpár parkolók létesítése Városfejlesztési és Város üzemeltetési Városfejlesztési és Város üzemeltetési OOO Összesen OOO 4 OOO

16 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Feladat, cél Felelős és együttműködő fél évi terv Módosított előirányzat évi tény Környezetvédelmi Alap célfeladatok 16. Környezetvédelmi civil pályázat (Civil Alapban) Nyíregyházi Főiskola Botanikus KerUel való együttműködési környezetvédelmi programok Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel, szponzorálás 20. Hulladék kommandó működésének támogatása 21. Lakossági veszélyes hulladék gyűjtő akció "Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő la t\.ornyezelveaelml vilagnap alkalmaool egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő II;:Jknc:c:::íni ;:Jkr.in 24. Karácsonyfagyűjtő akció év 25. Hulladékért virágot akció év Nyírvv Nonprofit Kft. Civil szervezetek Közterület -Felügyelet Polgárőrség Mezőőrök Rendőrség Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Összesen 8400 O 7285

17 ~- Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Feladat, cél Felelős és együttműködő fél évi terv Módosított előirányzat évi tény Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés 26. Állategészségügyi feladatok Nyírvv Nonprofit Kft Zöldfelület fenntartás Nyírvv Nonprofit Kft Belvízelvezetés Nyírvv Nonprofit Kft Település vízellátás Nyírvv Nonprofit Kft Illegális szemétlerakók felszámolása Nyírvv Nonprofit Kft Összesen O Energiagazdálkodás, fejlesztés 31. Panel pályázatok lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása Vagyongazdálkodási "Nyitás" Program Nyírtávhő Kft. 3 OOO Integrált minőség - és környezetirányítási rendszer Nyírtávhő Kft működtetése Önkormányzati intézmények energetikai audit ja és hatékonyság javító beruházás Nyírtávhő Kft. Vagyongazdálkodási 28 OOO Összesen ~ O Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés 35. Icsapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása IVáro~fejlesztési és Városüzemeltetési Osztaly I

18 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év 36. Feladat, cél Felelős és együttműködő fél évi terv Módosított előirányzat évi tény 5 OOO Vízbázisvédelem Nyírségvíz Zrt Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója Nyíregyháza I.sz.szennyvíztisztítÓ telep új gázmotor létesítése Nyírségvíz Zrt Nyírségvíz Zrt Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója Nyírségvíz Zrt. 4 OOO Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Összesen O Hatósági, ellenőri feladatok 42. Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele Építési 43. Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések Nyírvv Nonprofit Kft., Közterület- Felügyelet Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése Közterület- Felügyelet 45. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatosan Közterület- Felügyelet 46. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétel ének ellenőrzésre Közterület- Felügyelet 47. Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása Közterület- Felügyelet

19 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Feladat, cél Felelős és együttműködő fél évi terv Módosított előirányzat éví tény 48. Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése Közterület- Felügyelet Összesen 3739 O 3739 Mindösszesen:

20 2. melléklet a 19Y2013. (IV.25.) számú határozat-tervezethez Feladat, cél Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek 1. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP) Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves hozzájárulás Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Önkormányzati) Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP) 7. Repülőtér környezeti hatásvizsgálata 8. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP) 9. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP) 10. Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv év Felelős és együttműködő fél évi terv OOO OOO OOO Módosított előirányzat Je Ft) évi tény I i I i Összesen O O Környezetvédelmi Alap célfeladatok 11. Környezetvédelmi civil pályázat (Civil Alapban) 12. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási Iktatószám: 33310-2/2012.x. Ügyintéző: Bongár Viktória NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii: gazdalpolg@nviregyhaza.hu

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-500 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszá m :VFEJ L/ 2 79-1/2015.

Részletesebben

ElÖTERJESZT~S. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -

ElÖTERJESZT~S. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 4400 NVfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83 TELEFON:.)642524-550; FA)(: "36 42 310~4 7 E MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGVHAZA.HU

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB: 80.080-47/2006. J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye Összeállította: Egyeztetve: Nagy László Városüzemeltetési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSIOSZTÁ LY MEGYEI JOGÚ VÁROS 440' NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSIOSZTÁ LY MEGYEI JOGÚ VÁROS 440' NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSIOSZTÁ LY MEGYEI JOGÚ VÁROS 440' NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +)6 1524'S'H; FAX: +)6 41 Jto-{47 E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREC.YHAZA.HU

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester E l ő t e r j e s z t é s Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2006.(IV. 26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2006.(IV. 26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2006.(IV. 26.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2005. évi környezetvédelmi cselekvési tervében szereplő feladatok teljesítéséről és

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Alapfogalmak

A rendelet hatálya. Alapfogalmak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2009. (IV. 27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2009. (IV. 27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2009. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2008. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

ÉAOP- 5.1.2/D-2-09-2009-0033

ÉAOP- 5.1.2/D-2-09-2009-0033 Jánoshida Községi Önkormányzat 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Jánoshidai Híradó szerkesztősége 5143 Jánoshida, Fő út. 28. Tárgy: sajtóközlemény megküldése. Tisztelt cím! Jánoshida Község Önkormányzata mellékelten

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása Mezőkövesd város Önkormányzatának

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány

Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány MaSzeSz XII. Országos konferencia Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány Vagyonértékelés BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.11.) számú önkormányzati rendelete a hulladékról és a köztisztaság helyi szabályairól Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december hó 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december hó 22-i ülésére Ügyiratszám: 441-./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december hó 22-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés kötése a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű ek közzététele A t kötő értéke kötött A Lenti, Bánffy u. és Bottyán u. burkolat-felújítási munkálatainak elvégzése LE- 7.615.836 Ft + ÁFA 2005.07.26-2005.09.30

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA TI sorszám JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA Munkanem megnevezése /

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben