Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4"

Átírás

1 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd. alapjai I. 2 0 V 3 SGYMKOM7021XL Erıforrás-ismeret és térinformatika I. 2 1 V 4 SGYMKOM7032XL Erıforrás-ismeret és térinformatika II. 2 1 V 4 Erıforrás-ismeret és térinformatika I. SGYMKOM7041XL Európai dimenziók I. 2 0 F 2 Alapismeretek SGYMKOM7052XL Európai dimenziók II. 2 0 V 2 Európai dimenziók I. SGYMKOM7061XL Fizika-kémia-biológia I. 0 4 F 6 SGYMKOM7072XL Fizika-kémia-biológia II. 0 4 V 6 Fizika-kémia-biológia I. SGYMKOM7081XL Geológia és hidrológia I. 2 1 V 4 SGYMKOM7092XL Geológia és hidrológia II. 2 1 V 4 Geológia és hidrológia I. SGYMKOM7101XL Jogi és mőszaki szabályozás I. 3 0 V 4 SGYMKOM7112XL Jogi és mőszaki szabályozás II. 3 0 V 4 SGYMTET7012XL A településfej. és környezetvéd. alapjai II. 2 0 V 3 SGYMKOM7343XL Hulladékgazdálkodás I. 2 1 F 4 Geológia és hidrológia II., Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7354XL Hulladékgazdálkodás II. 2 0 V 3 Hulladékgazdálkodás I. SGYMKOM7363XL Környezetgazd. és gazdasági szab. I. 3 0 F 3 SGYMKOM7374XL Környezetgazd. és gazdasági szab. II. 3 0 V 3 SGYMKOM7384XL Környezeti hatásvizsgálatok 2 0 F 2 SGYMKOM7403XL Környezetvédelmi rendszertechnika I. 2 0 F 3 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás I. A településfejlesztés és környezetvédelem alapjai I. SGYMKOM7414XL Környezetvédelmi rendszertechnika II. 2 0 V 3 Környezetvédelmi rendszertechnika I. Szakmai ismeretek SGYMKOM7423XL Környezetvédelmi technológiák I. 2 1 V 4 SGYMKOM7433XL Környezetvédelmi technológiák II. 2 1 V 4 SGYMKOM7444XL Környezetvédelmi technológiák III. 2 0 V 2 SGYMKOM7523XL Levegıtisztaság-védelem I. 2 0 V 3 A településfejlesztés és környezetvédelem alapjai I. Geológia és hidrológia II., Fizika-kémiabiológia II. Környezetvédelmi technológiák II., Fizikakémia-biológia II. SGYMKOM7534XL Levegıtisztaság-védelem II. 2 0 V 2 SGYMKOM7544XL Szakdolgozat 0 4 F 10 SGYMKOM7552XL Szakirányú számítástechnika 0 3 F 4 Számítástechnika SGYMKOM7563XL Talaj- és vízvédelem I. 2 0 V 3 Geológia és hidrológia II., Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7574XL Talaj- és vízvédelem II. 2 1 F 3 Geológia és hidrológia II. SGYMKOM7613XL Zaj- és rezgésvédelem I. 2 0 V 3 SGYMKOM7624XL Zaj- és rezgésvédelem II. 2 0 V 2 Kötelezıen SGYMKOM7452XL Közlekedéstan választandó 0 2 F 3 1. SGYMKOM7312XL A környezettervezés alapjai Kötelezıen SGYMKOM7393XL Környezeti modellezés választandó 0 2 F 3 2. SGYMKOM7583XL Természetvédelmi vízgazdálkodás e: elıadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) A: aláírás 8

2 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 1 A településfejlesztés A településfejlesztés 1 és környezetvédelem alapjai I. és környezetvédelem alapjai II. SGYMKOM7011XL SGYMTET7012XL 2 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás I. SGYMKOM7363XL 3/0/F/3 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás II. SGYMKOM7374XL 3/0/V/ Jogi és mőszaki Jogi és mőszaki szabályozás I. szabályozás II. 4 4 SGYMKOM7101XL SGYMKOM7112XL 3/0/V/4 3/0/V/4 5 Hulladékgazdálkodás I. SGYMKOM7343XL 2/1/F/4 Hulladékgazdálkodás II. SGYMKOM7354XL Európai dimenziók I. SGYMKOM7041XL 2/0/F/2 Európai dimenziók II. SGYMKOM7052XL Talaj- és vízvédelem I. SGYMKOM7563XL Talaj- és vízvédelem II. SGYMKOM7574XL 2/1/F/ Geológia és hidrológia I. Geológia és hidrológia II. 9 SGYMKOM7081XL SGYMKOM7092XL 9 Zaj- és rezgésvédelem I. Zaj- és rezgésvédelem II. SGYMKOM7613XL SGYMKOM7624XL Levegıtisztaság-védelem I. Levegıtisztaság-védelem II. 11 SGYMKOM7523XL SGYMKOM7534XL 12 Fizika-kémia-biológia I. Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7061XL SGYMKOM7072XL 0/4/F/6 0/4/V/ Környezetvédelmi rendszertechnika I. SGYMKOM7403XL 2/0/F/3 Környezetvédelmi rendszertechnika II. SGYMKOM7414XL Környezetvédelmi 15 technológiák III. SGYMKOM7444XL 16 Erıforrás-ismeret és térinformatika I. SGYMKOM7021XL Erıforrás-ismeret és térinformatika II. SGYMKOM7032XL Környezetvédelmi technológiák I. SGYMKOM7423XL Minıségirányítás SGYMALT7011XL Kötelezıen választandó 1. Közlekedéstan SGYMKOM7452XL A környezettervezés alapjai SGYMKOM7312XL Környezetvédelmi technológiák II. SGYMKOM7433XL Környezeti hatásvizsgálatok SGYMKOM7384XL 2/0/F/ Szakirányú Számítástechnika számítástechnika Kötelezıen választandó 2. 0/4/F/10 21 SGYMASZ7011XL SGYMKOM7552XL Környezeti modellezés 21 0/3/V/4 0/3/F/4 22 SGYMKOM7393XL Természetvédelmi vízgazdálkodás SGYMKOM7583XL Szakdolgozat SGYMKOM7544XL Kredit Vizsga

3 TANTÁRGYLEÍRÁSOK A KÖRNYEZETTERVEZÉS ALAPJAI (Kapy Jenı DLA fıiskolai tanár) Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a környezettervezés elméleti alapjaival és módszereivel a településtervezés és környezetvédelem szakterületén. Tartalom: A környezettervezés módszertani alapjai. Adaptációs módszerek. Különleges módszerek(idézéstechnika, dataplan, stb.) Analóg módszerek (irodalmi, etimológiai, grafikai analógiák). Analógiák a településtervezésben. A mőfajok átjárhatósága. Kognitív sémák, heurisztikák. Analítikai módszerek (tervezési informatológia). Nem szakemberképzésre orientált személyiségépítı módszerek (12 érzékszerv, életterv, stb.) Irodalom: Müller Ferenc: Design-informatológia. Dialóg, Pécs, / Beszédes Kornél: Tervezési ismeretek I-IV. Fıskolai jegyzet. Ybl Miklós Mőszaki Fıiskolai Kar. / Meggyesi Tamás: Külsı terek, belsı terek. Terc, Budapest, / Mérı László: Új észjárások. Akadémiai Kiadó, Budapest, / Kapy Jenı: Analóg tervezési módszerek. Segédlet kézirat. SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI I. (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a környezeti alapfogalmakkal. Tartalom: A környezetvédelem és gazdálkodás fogalma, elemei, jelentısége. Világproblémák, fenntartható fejlıdés. Környezeti ártalmak. Tervszerő környezetfejlesztés, ökológia. Stresszorok, fiziológiai gyengülés, urbanizált környezet, természetvédelem. Makro-, mezo-, mikrokörnyezet. Emisszió, imisszió, hatásláncolat. Mőszaki feladatok, környezetvédelmi ágazatok, urbanizáció, esztétika. Ember-gép rendszer. Hazai és nemzetközi szervezetek. Környezeti hatástanulmány készítésének jelentısége. Irodalom: Gabos, Gy., Jancsó, G. (1992): Környezetvédelem, YMMF, Budapest, Kerényi, A. (2003 és 2005) Környezettan, Mezıgazda Kiadó, Budapest A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI II. (Kámán Elıd tanársegéd) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése az urbanisztika közmővesítéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmaival és tendenciáival. Tartalom: Az urbanisztika céljai, tevékenységi területei és formái. A települések fejlıdésének általános és jelenkori specifikus tendenciái. A településfejlıdés pozitív és negatív irányzatai. A közmővesítés és a környezetgazdálkodás településszintő feladatai. Az esztétikai környezetszennyezés, településesztétika. Barótfi, I( 2004): Környezettechnika kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest, Tóth, Z.(1997): A települések világa, Ponte Press Kiadó, Budapest, Barótfi. I. (1995): GATE, Gödöllı ERİFORRÁS-ISMERET ÉS TÉRINFORMATIKA I. (Dr. Szőcs László PhD docens) Oktatási cél: A távérzékelés erıforrás-kutatásban és a környezetállapot minısítésében való felhasználásának megismertetése. Tartalom: Történeti áttekintés, alapfogalmak. A távérzékelés alapelve, általános munkafolyamata, fizikai alapjai, felvevı módszerei és eszközei. A távérzékelés felhasználása a természeti erıforrás-kutatásban: geológiai, földrajzi és talajtani környezetállapot vizsgálatok. A víz, levegı, élıvilág, táj és épített környezet környezetállapotának vizsgálata. Irodalom: BATIZNÉ FERDINÁND JUDIT FORGÓNÉ NEMCSICS M.: Térinformatika a környezetgazdálkodásban. SZIE, Gödöllı- Budapest, ERİFORRÁS-ISMERET ÉS TÉRINFORMATIKA II. (Dr. Szőcs László PhD docens) Oktatási cél: A térinformatika és térinformációs rendszerek megismertetése. Tartalom: Környezeti hatásvizsgálat és térinformatika. A távérzékelés nyújtotta adatok feldolgozása térinformatikai rendszerekben. Mőveletek a térinformációs rendszerekben. Térinformációs rendszerek megvalósítása a környezetgazdálkodásban. Térinformációs rendszerek megvalósításának példái. Irodalom: Batizné, Ferdinánd, J., Forgóné, Nemcsics, M. (2003): Térinformatika a környezetgazdálkodásban, SZIE, Gödöllı- Budapest, Detrekıi, Á., Szabó, Gy. (2002): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest EURÓPAI DIMENZIÓK I. 2/0/F/2 (Dr. Sámsondi Kiss György CSc fıiskolai tanár) Oktatási cél: Az EU intézményrendszerének és politikájának megismertetése. Tartalom: Az Európai Unió politikai intézményrendszere. A regionális fejlesztés elvei és a kapcsolódás hatásai. Az épített és természetes környezet harmonizációjának európai kultúrája. Európa környezeti állapota, jövıképe, a fenntartható fejlıdés. Munkaerıtermékek és technológiák szabad áramlása és ennek hatásai. Harmonizáció. 10

4 Irodalom: Horváth, Z (2007): Kézikönyv az Európai Unióról, Hvgorac Lap és Tankönyvkiadó, Budapest, Halmi, T., Kırösi, I.(1996): Európáról a katedrán, Euro Info Service, Budapest, Integrációs Stratégiai Munkacsoport(2004): EU csatlakozásunk stratégiai kérdései ISM, Budapest EURÓPAI DIMENZIÓK II. (Dr. Putnoki Zsuzsanna jogász, tanszéki munkatárs) Oktatási cél: Az EU harmonizációs feladatainak és az infrastrukturális ellátásról, környezetvédelemmel kapcsolatos hatásainak, az elsıdleges és másodlagos joganyagainak megismertetése. Tartalom: Keretirányelvek: 2000/60 VKI és a 2008/98 Hulladék Keretirányelv, Irányelvek: 1996/ 61 EK (integrált szennyezés megelızés), 98/83 (ivóvíz minısége), 76/160 EGK (fürdıvíz minısége), 91/271 EK ( települési szennyvíz) 96/72 (környezeti levegı), 2002/49 EK ( környezeti zaj) Direktívák és a COM(2006)231 Földvédelem, NATURA 2000 (élıhely védelem), SEVESO ( baleseti kockázat) szabályozások Irodalom: Horváth, Z.(2007): Kézikönyv az Európai Unióról, Hvgorac Lap és Tankönyvkiadó, Budapest, Bándi, Gy., Erdey, Gy., Horváth, Zs, Pomázi, I.(2001): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, Fülöp, S., Magyar, E., Teszár, L., Tombácz, E. (Bándi Gy. Szerk): Elızetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC. Mindkét elızı könyv a Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozatban, Budapesten jelent meg. FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA I. 0/4/F/6 (Dr. Orbán Veronika ny. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a felszíni és felszín alatti vizekben végbemenı folyamatokkal és vizsgálatai módszerekkel. Tartalom: A víz elıfordulása a természetben. A víz fizikai tulajdonságai. A víz minıségének meghatározása, analitikai vizsgálatok módszerei. Az ivóvíz minısítése fizikai és kémiai vizsgálatokkal. Felszíni vizekben végbemenı biológiai folyamatok. A szén, a nitrogén, a kén, a foszfor körforgalma a természetben. Irodalom: Szilágyi, F., Orbán, V.(2007): Alkalmazott hidrobiológia, MaVíz, Budapest, Orbán, V., Szilágyi F. (2005): Alkalmazott Vízkémia és hidrobiológia, SZIE-YMMFK, Budapest FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA II. 0/4/V/6 (Dr. Orbán Veronika ny. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb minısítési eljárásokkal és a szennyvíztisztítás, fürdıvízellátás vizsgálati módszereivel. Tartalom: A hazai felszíni és mélységi vizek minısége. Az ivó- és ipari vízellátás minıségi kérdései. A biológiai vízminısítés, halobitás, szaprobitás, trofitás, toxicitás. Bakterológiai vízminısítés. Szennyvíztisztítási technológiák ellenırzése kémiai és biológiai vizsgálatokkal. Vízminıség-védelem és -kárelhárítás kémiai és biológiai alapjai. Irodalom: Szilágyi, F., Orbán, V. (2007): Alkalmazott hidrobiológia, MaVíz, Budapest, Orbán, V., Szilágyi, F. (2005): Vízkémia és hidrobiológia, SZIE YMMFK, Budapest GEOLÓGIA ÉS HIDROLÓGIA I. (Keszeyné Say Emma adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a mérnökgeológiával, a környezetvédelem geológiai vonatkozásaival, továbbá a hévizekkel. Tartalom: Geológia. Mérnökgeológiai térképezés. Atlaszok bemutatása és használata. Az atlaszok alapján konkrét építésföldtani és környezetvédelmi példák. Szennyezés érzékenységi térképezés és védıterületek. A geológia szerepe és módszerei az erıforrás kutatásban. A környezetvédelem földtani problémái. Hulladéklerakók helyének földtani szempontú megválasztása. Nehézfém-migráció. Földtani természetvédelmi területek. Irodalom: Magyarország geológiai atlaszai, Palotás, L (1981): Mérnöki Kézikönyv. I. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Wisnovszky, I. (2005): Alkalmazott meteorológia és települési hidrológia, SZIE YMMFK, Budapest, Bartos, S., Králik, B. (2004): Mélyépítés I. Építésföldtan, talajmechanika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest GEOLÓGIA ÉS HIDROLÓGIA II. (Dr. Dombay Gábor PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A légköri meteorológia, a települési hidrológia és hidrogeológia megismertetése. Tartalom: Hidrológia. Meteorológiai alapismeretek. Idıjárás és éghajlat. Meteorológiai adatok mérése és feldolgozása. A légköri jelenségek és szerepük a települési környezetben. Települési hidrogeológia. A felszín alatti vizek fajtái és jellemzıik. A felszín alatti vízfajták utánpótlása és minıségének védelme. A felszín alatti víz hasznosításának elıkészítése. Települési vízrendezés hidrológiai alapjai. A települési vízkárelhárítás kockázata és biztonsága. Vízgyőjtıterület-elemzés a településen. Mértékadó csapadékhozamok és meghatározásuk módszerei. Irodalom: Wisnovszky, I.(2005) Alkalmazott meteorológia és települési hidrológia, SZIE YMMFK, Budapest HULLADÉKGAZDÁLKODÁS I. 2/1/F/4 (Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsa c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a hulladékgazdálkodási alapfogalmakkal. Tartalom: A hulladékgazdálkodás helyzete Európában és hazánkban. A hulladék fogalma, települési szilárd hulladékok minıségi, mennyiségi jellemzıi. A települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására alkalmas jármővek. Együtemő és kétütemő hulladékgyőjtési rendszer. Az ártalmatlanításra kerülı hulladék mennyiségének csökkentési lehetıségei. Szelektív hulladékgyőjtés, hulladékgyőjtı udvarok. A nem megfelelı hulladék-ártalmatlanítás hatásai. 11

5 Irodalom: Barótfí, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest, Förster, U. (1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. (Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsa c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a hulladék elhelyezéssel és újrahasznosítással. Tartalom: A hulladéklerakó helyek kialakításának szempontjai. Mőszaki védelem kialakításának technológiai szempontjai. A mőszaki védelem technológiai megoldásai. Környezeti hatásvizsgálat. A hulladékhasznosítás lehetıségei, energetikai célú hasznosítás. Lerakó- és hulladékhasznosító mővek megtekintése. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest. Förster, U. (1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest JOGI ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS I. 3/0/V/4 (Dr. Putnoki Zsuzsanna jogász, tanszéki munkatárs) Oktatási cél: A közmővesítés, fürdıügy és környezetvédelem jogi szabályozásának megismertetése. Tartalom: A jogi szabályozás elvei és mőködési mechanizmusa. A környezetvédelem és közmővesítés jogszabályi háttere és kialakulása hazánkban. Nemzetközi szabályozás. A hazai szabályozás elızményei. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kt) elvei. A környezeti hatásvizsgálat intézménye és készítésének szabályozása. A környezetterhelési díj jelentısége és a szabályozás tervei. A közmőves vízellátás és csatornázás jogszabályi háttere. Az energia-közmővesítés jogszabályainak elvei. Irodalom: Bándi, Gy. (2006): Környezetjog OSIRIS Tqnkönyvkiadó, Budapest, Jogszabályok JOGI ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS II. 3/0/V/4 (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr.ny. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A közmővesítés és környezetvédelem mőszaki szabályozásának megismertetése. Tartalom: A szabványosítás jelentısége, célja, eredményei és a hiány okozta problémák. A szabványosítás szintjei, hazai és európai szabályozás, érvényesülése. A szakkifejezések szabványosítása. A környezet- és egészségvédelmi szabványok rendszere, felosztása, szakterületek. A közmővesítés helye a szabványosításban. Összefüggések más szakterületek szabványosításával. Irodalom: nemzetközi, európai, magyar környezeti és közmővesítési szabványok, Dulovics, Dné (2005): Csatornahálózatok megfelelısége, MaSzeSz HÍRCSATORNA március-április pp.3-15 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS I. 3/0/F/3 (Dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató) Oktatási cél: A környezetgazdaság-tan alapfogalmainak megismertetése. Tartalom: A környezetgazdálkodás feladatai, tárgya. Természet, gazdaság, ember, piac kölcsönkapcsolatai. A környezeti célállapot, tervezés és fenntartható fejlıdés kapcsolatrendszere. A környezeti gazdasági szabályozás célja, rendszerei, közgazdasági alátámasztása. A környezetterhelési díj bevezetésének várható hatásai. Nemzetközi kitekintés s környezeti szabályozás elméletére és gyakorlatára. A vállalkozások környezeti menedzsmentje, különös tekintettel a környezeti kockázatok megítélésére. Irodalom: az ÖKO Rt. Hallgatóknak kiosztott kiadványai KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS II. 3/0/V/3 (Dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató) Oktatási cél: A környezeti hatékonyság és költség-haszon elemzés megismertetése. Tartalom: A környezetgazdaság értékelésének fı módszerei, a természeti erıforrások és a környezeti károk értékelése. Az ISO szabvány mint a vállalati környezeti gazdálkodás szabályozásának eszköze. Költség-haszon elemzés módszertana, összefüggések bemutatása a környezeti hatékonyság, a pénzügyi hatékonyság és a nemzetgazdasági hatékonyság között. Mintapéldák bemutatása és közös gazdasági, környezeti elemzése. Irodalom: az ÖKO Rt. hallgatóknak kiosztott kiadványai KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOK 2/0/F/2 (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a környezeti hatásvizsgálat készítésének fontosságával, intézményrendszerével, módszereivel, szabályozásával, az integrált vizsgálatok példákon keresztüli bemutatásával. Tartalom: A környezeti hatásvizsgálatok célja, készítésének szükségessége. A hatásvizsgálatok eljárásai, módszerei. A levegı-, talaj-, és vízszennyezés integrált vizsgálata. A környezetvédelem rendszerei. A környezeti hatásvizsgálatok szabályozása. Esettanulmányok. Irodalom: Dulovics, Dné., Telekes, G. szerk. (1998): A környezeti hatásvizsgálatok módszerei, YMMF, Budapest, Förstner, U.(1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest, Fülöp, S., Magyar, E. Teszár, L., Pomázi, I. (Bándi, Gy. szerk) (2007): Elızetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC, Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozat, Budapest. KÖRNYEZETI MODELLEZÉS (Dr. Patziger Miklós PhD adjunktus) Oktatási cél: A környezeti modellezés alapvetı módszereinek és alkalmazási területeinek megismertetése 12

6 Tartalom: Rendszerelemzés, modellalkotás. Az áramlástan modelltörvényei, fizikai modellezés, félüzemi kísérletel. A környezeti áramlásmodellezés matematikai alapjai, numerikus módszerek. Modellkalibráció és validáció. Reakciókinetikai modellezés. Esettanulmányok. Irodalom: Hunze, M.( 2005): Simulation in der Kommunalen Abwasserreinigung Oldenburg Industrieverlag, München, Szőcs, E. (1972): Hasonlóság és modell, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, Orszag, S.A., Staroselsky, I., Flannery, W.S., Zhang, Y. (1996): Introduction to renormalisation group modeling of turbulence in simulation and modeling of turbulent flows, Oxford University Press, Oxford, Németh, E. (1963): Hidromechanika, Tankönyvkiadó, Budapest. KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZERTECHNIKA I. 2/0/F/3 (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A PR jelentıségének, a globális feladatoknak és a veszélyes hulladékkérdésnek a megismertetése. Tartalom: A környezetvédelem fıbb szempontjai, tevékenységi köre, az emberek bevonása saját környezetük védelmébe, a PR jelentısége és lehetıségei. Környezeti hatásvizsgálatok módszerei a döntésekben. Nagy rendszerek és azok összefüggései. Nemzetközi egyezmények. Veszélyes hulladékok és radioaktív hulladékok keletkezése, szállítása és elhelyezési problémái. Esettanulmányok, személyes tapasztalatok. Az Aszódi Veszélyeshulladék-lerakó megtekintése. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft, Budapest, Förstner, U ( 1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZERTECHNIKA II. (Dr. habil Jámbor Imre CSc egyetemi tanár) Oktatási cél: A hallgatók ökológiai és elsısorban tájökológiai szemléletmódjának fejlesztése. Tartalom: Az ökológia tárgya, módszere, feladatai. Zavartalan állapot, módosított állapot, jellemzıi, ökológiai mutatók. Ökológiai komplementaritás, környezeti spektrum, toleranciaspektrum. A tájökológia és vizsgálati módszerei. A mérnöki tevékenység és az ökológiai elvek összehangolása. A települési zöldterületekkel kapcsolatos ökológiai elvek. A vízrendszerekkel kapcsolatos ökológiai elvek. Irodalom: Standovar, T., Primack, R. (2002): A természetvédelmi biológiia alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Bardóczyné, Székely, E., (2008): Tájrehabilitáció, SZIE, MKK, KTI, Gödöllı KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK I. (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: Levegıtisztasági, zajvédelmi és hulladék-elhelyezési problémák technológiai eljárásainak megismertetése. Tartalom: Levegıtisztasági, zaj- és rezgésvédelmi technológiák. Heterogén rendszerek szétválasztási lehetıségei. Hidromechanikai, elektromos, mágneses terő és egyéb szétválasztás. Káros anyagok emissziójának csökkentése, száraz, nedves, kémiai és biológiai módszerek. Az eljárások technológiába illesztése. A kikerülı hulladékanyagok kezelése, hasznosítása. A bőzcsökkentés, bőzmegelızés településeken. A berendezések üzemeltetése és karbantartása. Az aktív és passzív zajvédelem technikai megvalósítási módszerei. Telepítési kérdések. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Kft, Budapest, Förstner, U. (Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK II. (Dr. Dulovics Dezsı PhD ny. egyetemi docens) Oktatási cél: A hallgatóság megismertetése a szennyvíztisztítás technológiáival. Tartalom: A csatornázás rendszerei településekben és ipari üzemekben és ezek hatása a szennyvíztisztításra. A csatornázás, szennyvíztisztítás, befogadó kapcsolata. A szennyvizek jellemzése. Az elhasznált vizek újrahasznosítása. Szennyvíztisztítási európai és hazai követelmények. Szennyvíztisztítási technológiák fokozatai. Mechanikai szennyvíztisztítás. Természetes és mesterséges biológiai tisztítási technológiák. Szerves anyagok eltávolítása. Utótisztítás, tápanyagok eliminálása. A technológiai elemek rendszerbe kapcsolása. Csapadékvíz-tisztítás. Nem csatornázott területek szennyvízelhelyezése, helyi, egyedi kisberendezések. Irodalom: a MaSzesz HÍRCSATORNA kijelölt cikkei, Dulovics, D. (2007): Szennyvíztisztító telepek, HEFOP jegyzet, SZIE- YMÉTK, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK III. (Dr.Juhász Endre CSc c. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A hallgatóság megismertetése a szennyvíziszap kezelésének technológiájával. Tartalom: A szennyvíziszap jellemzıi. Az iszap sőrítése. A stabilizálás aerob és anaerob módszerei. Biogázhasznosítás. Az iszap kondicionálása. Természetes és mesterséges víztelenítési eljárások. A szennyvíziszap felhasználási lehetıségei és elhelyezésének európai és hazai szabályozása, feltételei. Az iszapkezelési technológia elhelyezés-szempontú megválasztása. Települési folyékony hulladékok, fogadásuk, kezelésük. Irodalom: a MaSzeSz HÍRCSATORNA kijelölt cikkei, Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest KÖZLEKEDÉSTAN (Macsinka Klára adjunktus) Oktatási cél: A közlekedés szerepének megismertetése a közmővesítésben és környezetvédelemben. 13

7 Tartalom: A közlekedés rendszerei, közlekedéspolitikánk az EU-belépés tükrében. A tervezés rendje, tartalma. Érvényes szabályzatok. A közlekedés szerepe a környezetvédelemben, környezetvédelem a közlekedésben. A közmővek és a közlekedés kapcsolati rendszere, egymásra hatása. Az akadálymentes közlekedés mőszaki megoldásai. Irodalom: Mári, L. (2001): Közlekedésépítés III., SZIE YMMFK, Budapest LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM I. (Dr. Kovács Endre c. fıiskolai docens) Oktatási cél: Levegıtisztaság-védelemmel kapcsolatos alapfogalmak és alapismeretek megismertetése. Tartalom: A levegıtisztaság-védelem szabályozási mechanizmusa. Az emisszió, transzmisszió és imisszió kapcsolata. Kibocsátási határértékek szerepe. Stratégiai feladatok. A levegıszennyezés forrásai, a légszennyezı anyagok jellemzıi, veszélyességi fokozatai, egészségkárosító hatásai. Ökoszisztémára gyakorolt hatások. A kibocsátások meghatározása számítással és méréssel. Emisszió kataszterek felépítése és adatforrásai. A helyhez kötött légszenynyezı-források kibocsátási határértékei. A területi és technológiai kibocsátási határértékek. Tüzeléstechnikai berendezések emissziós határértékei. Irodalom: Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Szolgáltató Kft, Budapest, Förstner, U. (1993) Környezetvédelmi Technika, Springer Hungarica, Budapest LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM II. (Dr. Kovács Endre c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A légszennyezés elhárításának megismertetése. Tartalom: A globális, a kontinentális, a regionális és a lokális légszennyezettség egymásra épülése. A légszennyezettség meghatározási módszerei. A levegıminıségi határértékek rendszere. A levegıminıség értékelése. A városi légszennyezettség problémái, téli, nyári szmoghelyzetek, szmogriadó határértékek. Az emisszió és imisszió mérésére szolgáló mőszerek és berendezések. Pormérı mőszerek, gáznemő komponensek mérése. Az emissziócsökkentés technológiai lehetıségei, a vég- és füstgázok tisztítási módszerei. Porleválasztó berendezések, elektrosztatikus porleválasztók, nedves gáztisztítási eljárások és berendezések. Adszorpciós leválasztók. Oxidáció. Irodalom: Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest, Förstner, U. (1993): Környezetvédelmi Technika, Springer Hungarica, Budapest MINİSÉGIRÁNYÍTÁS (Dr. Bálint Julianna PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A minıség szemlélet kialakítása, az általános és a környezeti minıségírányítási ismeretek alapjainak átadása Tartalom: A minıség fogalmi rendszere, értelmezése, a minıségirányítási rendszerek. A minıségirányítási ISO k és a KIR. A TQM. Az európai környezeti jogi szabályozás és jogharmonizáció minıségügyi vonatkozásai. A minıségirányítás jövıje és jövıbeli irányai Irodalom: Bálint, J. (2001): Minıség. Tanuljunk, tanítsuk és valósítsuk meg. Terc Kft. Budapest SZÁMÍTÁSTECHNIKA 0/3/V/4 (Dr. Nagy Gyula PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A legfontosabb számítástechnikai eljárások használatának megismertetése. Tartalom: Word, Word for Windows, Excel összefoglalása. Munkalapkezelés, diagramok készítése közmővesítési és környezetvédelmi példákon keresztül. Diagrammódosítás, regressziós görbe. Térbeli diagram. Kimutatáskészítés és - módosítás. Adatkezelés, szőrés, rendezés. Statisztikai elemzés. Az internet és használata. A Powerpoint alkalmazása. Irodalom: A szoftverek alkalmazási kézikönyvei SZAKDOLGOZAT (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr.ny. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A szakdolgozattal kapcsolatos adatok beszerzése. Tartalom: egyedi. Irodalom: egyedi. 0/4/F/10 SZAKIRÁNYÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA 0/3/F/4 (Bartók Miklós adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb számítástechnikai alkalmazásokkal. Tartalom: A közmőszakágak információs rendszereinek bemutatása példákon, munkahely-látogatások. A közmőüzemek információs rendszereinek kapcsolata és használatuk. A környezetvédelem információs rendszereinek számítástechnikai ismeretei, használatuk, munka-helylátogatások. Önálló feladatok számítástechnikai megoldása a hallgatók munkahelyi problémáival kapcsolatosan. Irodalom: Alkalmazói szoftverek TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM I. (Prof. dr. Telekes Gábor CSc, PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A talajvédelem megismertetése a hallgatókkal. 14

8 Tartalom: A talaj mint élıhely és építési tevékenység színtere. A talajt érı szennyezı hatások. Talaj és talajvíz kölcsönhatása a szennyezettségi folyamatokban. A talajszennyezettség vizsgálata, szennyezettségi határértékek. Geotechnikai szempontok. A szennyezett talaj tisztításának és ártalmatlanításának technológiái. Rekultiváció, revitalizáció, rekonstrukció. Irodalom: Telekes, G., Kovács, G. (2010): Talaj és talajvíz védelem, SZIE, YMÉTK, Gödöllı Budapest (szerkesztés alatt) TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM II. 2/1/F/3 (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A vízvédelem mennyiségi és minıségi megismertetése a hallgatósággal. Tartalom: Mennyiségi és minıségi védelem egysége, vízminıségi és vízháztartási követelmények. A természetes hidrológiai körfolyamat és a települési hidrológiai körfolyamat hatásai. Vízkészletek és befogadók minısége, minısítésének komplex követelményei, monitoring rendszerek és nyilvántartásuk. Hatások, azok felismerése és elırejelzése, állandó és rendkívüli hatások. A hatáscsökkentés módjai. Elfolyás, lefolyás és vízminıség-szabályozás. Védıterületek. Vízgyőjtı szemlélető védelem, vízminıségi kárelhárítási tervek. A természetes vizek revitalizációja, rekonstrukciója. Fürdıvizek vízminıség-védelmi kérdései. Irodalom: A MaSzeSz HÍRCSATORNA kijelölt számai, Dulovics, Dné, Telekes G.szerk. (1998) : Környezeti hatásvizsgálatok módszerei, YMMF, Budapest, A vízminıségszabályozás kézikönyve, AQUA, 1989, Katona, E. : Vízminıségi Kárelhárítás kézikönyve TERMÉSZETVÉDELMI VÍZGAZDÁLKODÁS (Bardóczyné dr. Székely Emıke PhD. egyetemi docens) Oktatási cél: A vízgazdálkodás alapvetı gyakorlati ismereteinek alkalmazását megismertetni a természetvédelem területén, kiemelten a tájrehabilitációban. Tartalom: Az ökológiai vízigény fogalma. Vizes élıhelyek típusai, nádasok vízgazdálkodási kérdései. Kisvízfolyások rehabilitációjával kapcsolatos problémák. A VKI által megfogalmazottaknak megfelelı tájrehabilitációs kérdésel bemutatása esettanulmányok ismertetésével. Irodalom: Bardóczyné, Székely, E. (2008): Vizes élıhelyek kezelése, SZIE MKK KTI, Gödöllı, Bardóczyné, Székely, E.(2008): Tájrehabilitáció, SZIE MKK KTI, Gödöllı, Standovar, T., Primack, R. (2002): Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I. (Dr. Gombkötı Péter adjunktus) Oktatási cél: Zajhatások alapfogalmainak tárgyalása. Tartalom: A zaj fogalma, sajátosságai, a zaj- és rezgésvédelem helye a környezetvédelemben. A hang fogalma, jellemzıi, terjedése. A hangok felosztása frekvencia szerint, hangtér és hangforrás jellemzıi. Hangintenzitás, hangnyomás, hangteljesítmény, akusztikai impedancia. Zajszintek, viszonyítási alapértékek, db. Mőveletek szintekkel, példák. A hangnyomásszint idıfüggvénye. Állandó és változó zaj, egyenértékő hangnyomásszint. A hangnyomászszint frekvenciafüggvénye. Spektrum, sávszőrık, sávközép-frekvencia. Irodalom: Barótfi, I. (2004) : Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest Póta Gyné (1998): Környezetvédelem ipari háttere, Zajcsökkentési eljárások, módszerek, GTE, Budapest ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM II. (Dr. Gombkötı Péter adjunktus) Oktatási cél: Zajhatások elleni védelem módszereinek megismertetése. Tartalom: Hangforrások, hangterjedés szabad térben, a terjedést befolyásoló tényezık, levegıcsillapítás, talajhatás, növényzet, árnyékolás. Hangterjedés zárt térben. Direkt és visszavert hangtér, diffúz tér. Hangelnyelés, -fok, egyenértékő elnyelési felület. Utózengési idı, hangelnyelı anyagok és szerkezetek. Hanggátlás. A léghanggátlás frekvencia függvénye, koincidencia. Egy- és többrétegő szerkezetek hanggátlása. Hangmellékutak. Lépéshanggátlás, testhangszigetelés. Szubjektív akusztika, hallás. Egyenlı hangosságú görbék. A zaj hatása az emberi szervezetre. Irodalom:Barótfí, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest, Póta, Gyné (1998): Környezetvédelem és ipari háttere, Zajcsökkentési eljárások, módszerek, GTE, Budapest 15

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Az alapszak megnevezése Az alapszakon szerezhető végzettségi szint Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Képzési terület Képzési ág A képzési idő félévekben

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Képzési és kimeneti követelmények

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Képzési és kimeneti követelmények KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

1. A felszín alatti vízbázisok állapota Magyarországon 2. Magyarország szerepe a globális klímaváltozás elleni küzdelemben.

1. A felszín alatti vízbázisok állapota Magyarországon 2. Magyarország szerepe a globális klímaváltozás elleni küzdelemben. Tantárgynév Tantárgyi felelıs, Javasolt szakdolgozati témák témavezetı Általános környezettudományi Dr. Csorba Péter 1. A fenntartható fejlıdés hazai v. európai ismeretek perspektívája Környezetgazdaságtan

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:.

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Sajtó-háttéranyag Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Az Új Magyarország Fejlesztési Terv novemberben megjelenı környezetvédelmi pályázatai az alábbi területeken nyújtanak támogatási lehetıséget:

Részletesebben

Környezetmérnök alapszak (BSc)

Környezetmérnök alapszak (BSc) Környezetmérnök alapszak (BSc) Érdekel a környezet védelme? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a környezeti problémák megoldásához? Ha igen, akkor gyere a környezetmérnöki alapképzési

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. www.naturaqua.hu 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. Tel: +36-1-453-2510, +36-1-436-0416 Fax: +36-1-453-2511 e-mail: mail@naturaqua.hu web: www.naturaqua.hu

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A látható zaj. MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS. MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015

A látható zaj. MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS. MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015 A látható zaj MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS zaj és rezgésvédelmi szakértő MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015 Mi a zajtérkép? A zajtérkép a zajadatok megadásának,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Hulladékgazdálkodási szak

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Háttér információk. A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya. A tanulmánykészítés specifikumai

Háttér információk. A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya. A tanulmánykészítés specifikumai A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya A környezeti hatástanulmány felépítése és legfontosabb megállapításai Bérci Károly Budapest, 2006. június 6. Háttér információk A hatásvizsgálatra

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. ISO 9001 környezeti károk felszámolása és a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelme érdekében javasolt szakmai programja ISO 14001 MINTAVEVİ NAT-1-1016/2003 H-9025

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A környezetvédelem/környezetgazdálkodás kialakulása, történelmi áttekintés, rádöbbenés, elismerés korszaka

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A környezetvédelem/környezetgazdálkodás kialakulása, történelmi áttekintés, rádöbbenés, elismerés korszaka KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A környezetvédelem/környezetgazdálkodás kialakulása, történelmi áttekintés, rádöbbenés, elismerés korszaka Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A tárgy célja A tárgy a műszaki-, ökonómiai-

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt eredeti

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁS. Gyakorlat: tájgazdálkodási program vizsgálata és értékelése oktató irányítása mellett.

TÁJGAZDÁLKODÁS. Gyakorlat: tájgazdálkodási program vizsgálata és értékelése oktató irányítása mellett. TÁJGAZDÁLKODÁS I. A tantárgy jellemzıi: Kódja: EG573-000BB Rövid neve: Tájgazd Gondozója: Erdıvagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék Felelıse: Prof. Konkoly-Gyuró

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

Környezetmérnöki BSc záróvizsga témakörök 2014-15. 1. félév

Környezetmérnöki BSc záróvizsga témakörök 2014-15. 1. félév ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem Talajszennyezés, -védelem

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét B (febr. 13-14, febr. 27-28, márc. 13-14, márc. 27-28, ápr. 17-18, máj. 08-09, máj. 22-23)

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét B (febr. 13-14, febr. 27-28, márc. 13-14, márc. 27-28, ápr. 17-18, máj. 08-09, máj. 22-23) Építészmérnök (BSc) lev., Hét B (febr. -, febr. -, márc. -, márc. -, ápr. -, máj. -, máj. -) SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - :

Részletesebben

Alapokmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Államháztartási azonosító: 039046 Alapító okirat száma, kelte: KJHF-567/2/2006. (2006.

Alapokmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Államháztartási azonosító: 039046 Alapító okirat száma, kelte: KJHF-567/2/2006. (2006. Alapokmány 1. Fejezet száma: XVI. Fejezet megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2/a. Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási szám 308362 Megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem I-II. Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. Talajszennyezés,

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 9. évfolyam Első félév 1. Ismertesse a terepi munka szabályait. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével 2. A laboratórium rendje, szabályai b. tűz és baleset

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

EU szabályozási környezet

EU szabályozási környezet PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GM szak/vállszerv. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet 2011/2012. I. félév 1 Budapesti

Részletesebben

A városökológia és talajvédelem térinformatikai modellezési lehetőségei

A városökológia és talajvédelem térinformatikai modellezési lehetőségei TÁMOP 4.2.1/B A városökológia és talajvédelem térinformatikai modellezési lehetőségei GISOPEN 2012.03.14. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Szellemi, szervezeti és K+F Infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

Tantárgy követelmény

Tantárgy követelmény Tantárgy követelmény Félév elfogadása (aláírás megszerzése): elıadások látogatása ajánlott gyakorlatokon való részvétel kötelezı. ZH eredménye legalább 15 pont. egyéni feladat elkészítése (leadási határidı:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. KÖRNYEZETVÉDELEM 3. Előadás 2011.09.22. dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008.

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN VÍZMINŐSÉGI MODELL ALKALMAZÁSA PONTSZERŰ ÉS DIFFÚZ TERHELÉSEK SZABÁLYOZÁSÁNAK VÍZTEST SZINTŰ

Részletesebben

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Lake-Admin Regional administration of lake restoration initiative Egerszegi Zita Balatoni Integrációs

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése 1 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építőmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szerkezetépítő mérnök alapdiploma (BSc) Infrastruktúraépítő

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben