Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4"

Átírás

1 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd. alapjai I. 2 0 V 3 SGYMKOM7021XL Erıforrás-ismeret és térinformatika I. 2 1 V 4 SGYMKOM7032XL Erıforrás-ismeret és térinformatika II. 2 1 V 4 Erıforrás-ismeret és térinformatika I. SGYMKOM7041XL Európai dimenziók I. 2 0 F 2 Alapismeretek SGYMKOM7052XL Európai dimenziók II. 2 0 V 2 Európai dimenziók I. SGYMKOM7061XL Fizika-kémia-biológia I. 0 4 F 6 SGYMKOM7072XL Fizika-kémia-biológia II. 0 4 V 6 Fizika-kémia-biológia I. SGYMKOM7081XL Geológia és hidrológia I. 2 1 V 4 SGYMKOM7092XL Geológia és hidrológia II. 2 1 V 4 Geológia és hidrológia I. SGYMKOM7101XL Jogi és mőszaki szabályozás I. 3 0 V 4 SGYMKOM7112XL Jogi és mőszaki szabályozás II. 3 0 V 4 SGYMTET7012XL A településfej. és környezetvéd. alapjai II. 2 0 V 3 SGYMKOM7343XL Hulladékgazdálkodás I. 2 1 F 4 Geológia és hidrológia II., Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7354XL Hulladékgazdálkodás II. 2 0 V 3 Hulladékgazdálkodás I. SGYMKOM7363XL Környezetgazd. és gazdasági szab. I. 3 0 F 3 SGYMKOM7374XL Környezetgazd. és gazdasági szab. II. 3 0 V 3 SGYMKOM7384XL Környezeti hatásvizsgálatok 2 0 F 2 SGYMKOM7403XL Környezetvédelmi rendszertechnika I. 2 0 F 3 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás I. A településfejlesztés és környezetvédelem alapjai I. SGYMKOM7414XL Környezetvédelmi rendszertechnika II. 2 0 V 3 Környezetvédelmi rendszertechnika I. Szakmai ismeretek SGYMKOM7423XL Környezetvédelmi technológiák I. 2 1 V 4 SGYMKOM7433XL Környezetvédelmi technológiák II. 2 1 V 4 SGYMKOM7444XL Környezetvédelmi technológiák III. 2 0 V 2 SGYMKOM7523XL Levegıtisztaság-védelem I. 2 0 V 3 A településfejlesztés és környezetvédelem alapjai I. Geológia és hidrológia II., Fizika-kémiabiológia II. Környezetvédelmi technológiák II., Fizikakémia-biológia II. SGYMKOM7534XL Levegıtisztaság-védelem II. 2 0 V 2 SGYMKOM7544XL Szakdolgozat 0 4 F 10 SGYMKOM7552XL Szakirányú számítástechnika 0 3 F 4 Számítástechnika SGYMKOM7563XL Talaj- és vízvédelem I. 2 0 V 3 Geológia és hidrológia II., Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7574XL Talaj- és vízvédelem II. 2 1 F 3 Geológia és hidrológia II. SGYMKOM7613XL Zaj- és rezgésvédelem I. 2 0 V 3 SGYMKOM7624XL Zaj- és rezgésvédelem II. 2 0 V 2 Kötelezıen SGYMKOM7452XL Közlekedéstan választandó 0 2 F 3 1. SGYMKOM7312XL A környezettervezés alapjai Kötelezıen SGYMKOM7393XL Környezeti modellezés választandó 0 2 F 3 2. SGYMKOM7583XL Természetvédelmi vízgazdálkodás e: elıadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) A: aláírás 8

2 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 1 A településfejlesztés A településfejlesztés 1 és környezetvédelem alapjai I. és környezetvédelem alapjai II. SGYMKOM7011XL SGYMTET7012XL 2 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás I. SGYMKOM7363XL 3/0/F/3 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás II. SGYMKOM7374XL 3/0/V/ Jogi és mőszaki Jogi és mőszaki szabályozás I. szabályozás II. 4 4 SGYMKOM7101XL SGYMKOM7112XL 3/0/V/4 3/0/V/4 5 Hulladékgazdálkodás I. SGYMKOM7343XL 2/1/F/4 Hulladékgazdálkodás II. SGYMKOM7354XL Európai dimenziók I. SGYMKOM7041XL 2/0/F/2 Európai dimenziók II. SGYMKOM7052XL Talaj- és vízvédelem I. SGYMKOM7563XL Talaj- és vízvédelem II. SGYMKOM7574XL 2/1/F/ Geológia és hidrológia I. Geológia és hidrológia II. 9 SGYMKOM7081XL SGYMKOM7092XL 9 Zaj- és rezgésvédelem I. Zaj- és rezgésvédelem II. SGYMKOM7613XL SGYMKOM7624XL Levegıtisztaság-védelem I. Levegıtisztaság-védelem II. 11 SGYMKOM7523XL SGYMKOM7534XL 12 Fizika-kémia-biológia I. Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7061XL SGYMKOM7072XL 0/4/F/6 0/4/V/ Környezetvédelmi rendszertechnika I. SGYMKOM7403XL 2/0/F/3 Környezetvédelmi rendszertechnika II. SGYMKOM7414XL Környezetvédelmi 15 technológiák III. SGYMKOM7444XL 16 Erıforrás-ismeret és térinformatika I. SGYMKOM7021XL Erıforrás-ismeret és térinformatika II. SGYMKOM7032XL Környezetvédelmi technológiák I. SGYMKOM7423XL Minıségirányítás SGYMALT7011XL Kötelezıen választandó 1. Közlekedéstan SGYMKOM7452XL A környezettervezés alapjai SGYMKOM7312XL Környezetvédelmi technológiák II. SGYMKOM7433XL Környezeti hatásvizsgálatok SGYMKOM7384XL 2/0/F/ Szakirányú Számítástechnika számítástechnika Kötelezıen választandó 2. 0/4/F/10 21 SGYMASZ7011XL SGYMKOM7552XL Környezeti modellezés 21 0/3/V/4 0/3/F/4 22 SGYMKOM7393XL Természetvédelmi vízgazdálkodás SGYMKOM7583XL Szakdolgozat SGYMKOM7544XL Kredit Vizsga

3 TANTÁRGYLEÍRÁSOK A KÖRNYEZETTERVEZÉS ALAPJAI (Kapy Jenı DLA fıiskolai tanár) Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a környezettervezés elméleti alapjaival és módszereivel a településtervezés és környezetvédelem szakterületén. Tartalom: A környezettervezés módszertani alapjai. Adaptációs módszerek. Különleges módszerek(idézéstechnika, dataplan, stb.) Analóg módszerek (irodalmi, etimológiai, grafikai analógiák). Analógiák a településtervezésben. A mőfajok átjárhatósága. Kognitív sémák, heurisztikák. Analítikai módszerek (tervezési informatológia). Nem szakemberképzésre orientált személyiségépítı módszerek (12 érzékszerv, életterv, stb.) Irodalom: Müller Ferenc: Design-informatológia. Dialóg, Pécs, / Beszédes Kornél: Tervezési ismeretek I-IV. Fıskolai jegyzet. Ybl Miklós Mőszaki Fıiskolai Kar. / Meggyesi Tamás: Külsı terek, belsı terek. Terc, Budapest, / Mérı László: Új észjárások. Akadémiai Kiadó, Budapest, / Kapy Jenı: Analóg tervezési módszerek. Segédlet kézirat. SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI I. (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a környezeti alapfogalmakkal. Tartalom: A környezetvédelem és gazdálkodás fogalma, elemei, jelentısége. Világproblémák, fenntartható fejlıdés. Környezeti ártalmak. Tervszerő környezetfejlesztés, ökológia. Stresszorok, fiziológiai gyengülés, urbanizált környezet, természetvédelem. Makro-, mezo-, mikrokörnyezet. Emisszió, imisszió, hatásláncolat. Mőszaki feladatok, környezetvédelmi ágazatok, urbanizáció, esztétika. Ember-gép rendszer. Hazai és nemzetközi szervezetek. Környezeti hatástanulmány készítésének jelentısége. Irodalom: Gabos, Gy., Jancsó, G. (1992): Környezetvédelem, YMMF, Budapest, Kerényi, A. (2003 és 2005) Környezettan, Mezıgazda Kiadó, Budapest A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI II. (Kámán Elıd tanársegéd) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése az urbanisztika közmővesítéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmaival és tendenciáival. Tartalom: Az urbanisztika céljai, tevékenységi területei és formái. A települések fejlıdésének általános és jelenkori specifikus tendenciái. A településfejlıdés pozitív és negatív irányzatai. A közmővesítés és a környezetgazdálkodás településszintő feladatai. Az esztétikai környezetszennyezés, településesztétika. Barótfi, I( 2004): Környezettechnika kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest, Tóth, Z.(1997): A települések világa, Ponte Press Kiadó, Budapest, Barótfi. I. (1995): GATE, Gödöllı ERİFORRÁS-ISMERET ÉS TÉRINFORMATIKA I. (Dr. Szőcs László PhD docens) Oktatási cél: A távérzékelés erıforrás-kutatásban és a környezetállapot minısítésében való felhasználásának megismertetése. Tartalom: Történeti áttekintés, alapfogalmak. A távérzékelés alapelve, általános munkafolyamata, fizikai alapjai, felvevı módszerei és eszközei. A távérzékelés felhasználása a természeti erıforrás-kutatásban: geológiai, földrajzi és talajtani környezetállapot vizsgálatok. A víz, levegı, élıvilág, táj és épített környezet környezetállapotának vizsgálata. Irodalom: BATIZNÉ FERDINÁND JUDIT FORGÓNÉ NEMCSICS M.: Térinformatika a környezetgazdálkodásban. SZIE, Gödöllı- Budapest, ERİFORRÁS-ISMERET ÉS TÉRINFORMATIKA II. (Dr. Szőcs László PhD docens) Oktatási cél: A térinformatika és térinformációs rendszerek megismertetése. Tartalom: Környezeti hatásvizsgálat és térinformatika. A távérzékelés nyújtotta adatok feldolgozása térinformatikai rendszerekben. Mőveletek a térinformációs rendszerekben. Térinformációs rendszerek megvalósítása a környezetgazdálkodásban. Térinformációs rendszerek megvalósításának példái. Irodalom: Batizné, Ferdinánd, J., Forgóné, Nemcsics, M. (2003): Térinformatika a környezetgazdálkodásban, SZIE, Gödöllı- Budapest, Detrekıi, Á., Szabó, Gy. (2002): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest EURÓPAI DIMENZIÓK I. 2/0/F/2 (Dr. Sámsondi Kiss György CSc fıiskolai tanár) Oktatási cél: Az EU intézményrendszerének és politikájának megismertetése. Tartalom: Az Európai Unió politikai intézményrendszere. A regionális fejlesztés elvei és a kapcsolódás hatásai. Az épített és természetes környezet harmonizációjának európai kultúrája. Európa környezeti állapota, jövıképe, a fenntartható fejlıdés. Munkaerıtermékek és technológiák szabad áramlása és ennek hatásai. Harmonizáció. 10

4 Irodalom: Horváth, Z (2007): Kézikönyv az Európai Unióról, Hvgorac Lap és Tankönyvkiadó, Budapest, Halmi, T., Kırösi, I.(1996): Európáról a katedrán, Euro Info Service, Budapest, Integrációs Stratégiai Munkacsoport(2004): EU csatlakozásunk stratégiai kérdései ISM, Budapest EURÓPAI DIMENZIÓK II. (Dr. Putnoki Zsuzsanna jogász, tanszéki munkatárs) Oktatási cél: Az EU harmonizációs feladatainak és az infrastrukturális ellátásról, környezetvédelemmel kapcsolatos hatásainak, az elsıdleges és másodlagos joganyagainak megismertetése. Tartalom: Keretirányelvek: 2000/60 VKI és a 2008/98 Hulladék Keretirányelv, Irányelvek: 1996/ 61 EK (integrált szennyezés megelızés), 98/83 (ivóvíz minısége), 76/160 EGK (fürdıvíz minısége), 91/271 EK ( települési szennyvíz) 96/72 (környezeti levegı), 2002/49 EK ( környezeti zaj) Direktívák és a COM(2006)231 Földvédelem, NATURA 2000 (élıhely védelem), SEVESO ( baleseti kockázat) szabályozások Irodalom: Horváth, Z.(2007): Kézikönyv az Európai Unióról, Hvgorac Lap és Tankönyvkiadó, Budapest, Bándi, Gy., Erdey, Gy., Horváth, Zs, Pomázi, I.(2001): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, Fülöp, S., Magyar, E., Teszár, L., Tombácz, E. (Bándi Gy. Szerk): Elızetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC. Mindkét elızı könyv a Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozatban, Budapesten jelent meg. FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA I. 0/4/F/6 (Dr. Orbán Veronika ny. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a felszíni és felszín alatti vizekben végbemenı folyamatokkal és vizsgálatai módszerekkel. Tartalom: A víz elıfordulása a természetben. A víz fizikai tulajdonságai. A víz minıségének meghatározása, analitikai vizsgálatok módszerei. Az ivóvíz minısítése fizikai és kémiai vizsgálatokkal. Felszíni vizekben végbemenı biológiai folyamatok. A szén, a nitrogén, a kén, a foszfor körforgalma a természetben. Irodalom: Szilágyi, F., Orbán, V.(2007): Alkalmazott hidrobiológia, MaVíz, Budapest, Orbán, V., Szilágyi F. (2005): Alkalmazott Vízkémia és hidrobiológia, SZIE-YMMFK, Budapest FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA II. 0/4/V/6 (Dr. Orbán Veronika ny. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb minısítési eljárásokkal és a szennyvíztisztítás, fürdıvízellátás vizsgálati módszereivel. Tartalom: A hazai felszíni és mélységi vizek minısége. Az ivó- és ipari vízellátás minıségi kérdései. A biológiai vízminısítés, halobitás, szaprobitás, trofitás, toxicitás. Bakterológiai vízminısítés. Szennyvíztisztítási technológiák ellenırzése kémiai és biológiai vizsgálatokkal. Vízminıség-védelem és -kárelhárítás kémiai és biológiai alapjai. Irodalom: Szilágyi, F., Orbán, V. (2007): Alkalmazott hidrobiológia, MaVíz, Budapest, Orbán, V., Szilágyi, F. (2005): Vízkémia és hidrobiológia, SZIE YMMFK, Budapest GEOLÓGIA ÉS HIDROLÓGIA I. (Keszeyné Say Emma adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a mérnökgeológiával, a környezetvédelem geológiai vonatkozásaival, továbbá a hévizekkel. Tartalom: Geológia. Mérnökgeológiai térképezés. Atlaszok bemutatása és használata. Az atlaszok alapján konkrét építésföldtani és környezetvédelmi példák. Szennyezés érzékenységi térképezés és védıterületek. A geológia szerepe és módszerei az erıforrás kutatásban. A környezetvédelem földtani problémái. Hulladéklerakók helyének földtani szempontú megválasztása. Nehézfém-migráció. Földtani természetvédelmi területek. Irodalom: Magyarország geológiai atlaszai, Palotás, L (1981): Mérnöki Kézikönyv. I. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Wisnovszky, I. (2005): Alkalmazott meteorológia és települési hidrológia, SZIE YMMFK, Budapest, Bartos, S., Králik, B. (2004): Mélyépítés I. Építésföldtan, talajmechanika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest GEOLÓGIA ÉS HIDROLÓGIA II. (Dr. Dombay Gábor PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A légköri meteorológia, a települési hidrológia és hidrogeológia megismertetése. Tartalom: Hidrológia. Meteorológiai alapismeretek. Idıjárás és éghajlat. Meteorológiai adatok mérése és feldolgozása. A légköri jelenségek és szerepük a települési környezetben. Települési hidrogeológia. A felszín alatti vizek fajtái és jellemzıik. A felszín alatti vízfajták utánpótlása és minıségének védelme. A felszín alatti víz hasznosításának elıkészítése. Települési vízrendezés hidrológiai alapjai. A települési vízkárelhárítás kockázata és biztonsága. Vízgyőjtıterület-elemzés a településen. Mértékadó csapadékhozamok és meghatározásuk módszerei. Irodalom: Wisnovszky, I.(2005) Alkalmazott meteorológia és települési hidrológia, SZIE YMMFK, Budapest HULLADÉKGAZDÁLKODÁS I. 2/1/F/4 (Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsa c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a hulladékgazdálkodási alapfogalmakkal. Tartalom: A hulladékgazdálkodás helyzete Európában és hazánkban. A hulladék fogalma, települési szilárd hulladékok minıségi, mennyiségi jellemzıi. A települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására alkalmas jármővek. Együtemő és kétütemő hulladékgyőjtési rendszer. Az ártalmatlanításra kerülı hulladék mennyiségének csökkentési lehetıségei. Szelektív hulladékgyőjtés, hulladékgyőjtı udvarok. A nem megfelelı hulladék-ártalmatlanítás hatásai. 11

5 Irodalom: Barótfí, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest, Förster, U. (1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. (Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsa c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a hulladék elhelyezéssel és újrahasznosítással. Tartalom: A hulladéklerakó helyek kialakításának szempontjai. Mőszaki védelem kialakításának technológiai szempontjai. A mőszaki védelem technológiai megoldásai. Környezeti hatásvizsgálat. A hulladékhasznosítás lehetıségei, energetikai célú hasznosítás. Lerakó- és hulladékhasznosító mővek megtekintése. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest. Förster, U. (1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest JOGI ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS I. 3/0/V/4 (Dr. Putnoki Zsuzsanna jogász, tanszéki munkatárs) Oktatási cél: A közmővesítés, fürdıügy és környezetvédelem jogi szabályozásának megismertetése. Tartalom: A jogi szabályozás elvei és mőködési mechanizmusa. A környezetvédelem és közmővesítés jogszabályi háttere és kialakulása hazánkban. Nemzetközi szabályozás. A hazai szabályozás elızményei. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kt) elvei. A környezeti hatásvizsgálat intézménye és készítésének szabályozása. A környezetterhelési díj jelentısége és a szabályozás tervei. A közmőves vízellátás és csatornázás jogszabályi háttere. Az energia-közmővesítés jogszabályainak elvei. Irodalom: Bándi, Gy. (2006): Környezetjog OSIRIS Tqnkönyvkiadó, Budapest, Jogszabályok JOGI ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS II. 3/0/V/4 (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr.ny. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A közmővesítés és környezetvédelem mőszaki szabályozásának megismertetése. Tartalom: A szabványosítás jelentısége, célja, eredményei és a hiány okozta problémák. A szabványosítás szintjei, hazai és európai szabályozás, érvényesülése. A szakkifejezések szabványosítása. A környezet- és egészségvédelmi szabványok rendszere, felosztása, szakterületek. A közmővesítés helye a szabványosításban. Összefüggések más szakterületek szabványosításával. Irodalom: nemzetközi, európai, magyar környezeti és közmővesítési szabványok, Dulovics, Dné (2005): Csatornahálózatok megfelelısége, MaSzeSz HÍRCSATORNA március-április pp.3-15 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS I. 3/0/F/3 (Dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató) Oktatási cél: A környezetgazdaság-tan alapfogalmainak megismertetése. Tartalom: A környezetgazdálkodás feladatai, tárgya. Természet, gazdaság, ember, piac kölcsönkapcsolatai. A környezeti célállapot, tervezés és fenntartható fejlıdés kapcsolatrendszere. A környezeti gazdasági szabályozás célja, rendszerei, közgazdasági alátámasztása. A környezetterhelési díj bevezetésének várható hatásai. Nemzetközi kitekintés s környezeti szabályozás elméletére és gyakorlatára. A vállalkozások környezeti menedzsmentje, különös tekintettel a környezeti kockázatok megítélésére. Irodalom: az ÖKO Rt. Hallgatóknak kiosztott kiadványai KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS II. 3/0/V/3 (Dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató) Oktatási cél: A környezeti hatékonyság és költség-haszon elemzés megismertetése. Tartalom: A környezetgazdaság értékelésének fı módszerei, a természeti erıforrások és a környezeti károk értékelése. Az ISO szabvány mint a vállalati környezeti gazdálkodás szabályozásának eszköze. Költség-haszon elemzés módszertana, összefüggések bemutatása a környezeti hatékonyság, a pénzügyi hatékonyság és a nemzetgazdasági hatékonyság között. Mintapéldák bemutatása és közös gazdasági, környezeti elemzése. Irodalom: az ÖKO Rt. hallgatóknak kiosztott kiadványai KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOK 2/0/F/2 (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a környezeti hatásvizsgálat készítésének fontosságával, intézményrendszerével, módszereivel, szabályozásával, az integrált vizsgálatok példákon keresztüli bemutatásával. Tartalom: A környezeti hatásvizsgálatok célja, készítésének szükségessége. A hatásvizsgálatok eljárásai, módszerei. A levegı-, talaj-, és vízszennyezés integrált vizsgálata. A környezetvédelem rendszerei. A környezeti hatásvizsgálatok szabályozása. Esettanulmányok. Irodalom: Dulovics, Dné., Telekes, G. szerk. (1998): A környezeti hatásvizsgálatok módszerei, YMMF, Budapest, Förstner, U.(1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest, Fülöp, S., Magyar, E. Teszár, L., Pomázi, I. (Bándi, Gy. szerk) (2007): Elızetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC, Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozat, Budapest. KÖRNYEZETI MODELLEZÉS (Dr. Patziger Miklós PhD adjunktus) Oktatási cél: A környezeti modellezés alapvetı módszereinek és alkalmazási területeinek megismertetése 12

6 Tartalom: Rendszerelemzés, modellalkotás. Az áramlástan modelltörvényei, fizikai modellezés, félüzemi kísérletel. A környezeti áramlásmodellezés matematikai alapjai, numerikus módszerek. Modellkalibráció és validáció. Reakciókinetikai modellezés. Esettanulmányok. Irodalom: Hunze, M.( 2005): Simulation in der Kommunalen Abwasserreinigung Oldenburg Industrieverlag, München, Szőcs, E. (1972): Hasonlóság és modell, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, Orszag, S.A., Staroselsky, I., Flannery, W.S., Zhang, Y. (1996): Introduction to renormalisation group modeling of turbulence in simulation and modeling of turbulent flows, Oxford University Press, Oxford, Németh, E. (1963): Hidromechanika, Tankönyvkiadó, Budapest. KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZERTECHNIKA I. 2/0/F/3 (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A PR jelentıségének, a globális feladatoknak és a veszélyes hulladékkérdésnek a megismertetése. Tartalom: A környezetvédelem fıbb szempontjai, tevékenységi köre, az emberek bevonása saját környezetük védelmébe, a PR jelentısége és lehetıségei. Környezeti hatásvizsgálatok módszerei a döntésekben. Nagy rendszerek és azok összefüggései. Nemzetközi egyezmények. Veszélyes hulladékok és radioaktív hulladékok keletkezése, szállítása és elhelyezési problémái. Esettanulmányok, személyes tapasztalatok. Az Aszódi Veszélyeshulladék-lerakó megtekintése. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft, Budapest, Förstner, U ( 1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZERTECHNIKA II. (Dr. habil Jámbor Imre CSc egyetemi tanár) Oktatási cél: A hallgatók ökológiai és elsısorban tájökológiai szemléletmódjának fejlesztése. Tartalom: Az ökológia tárgya, módszere, feladatai. Zavartalan állapot, módosított állapot, jellemzıi, ökológiai mutatók. Ökológiai komplementaritás, környezeti spektrum, toleranciaspektrum. A tájökológia és vizsgálati módszerei. A mérnöki tevékenység és az ökológiai elvek összehangolása. A települési zöldterületekkel kapcsolatos ökológiai elvek. A vízrendszerekkel kapcsolatos ökológiai elvek. Irodalom: Standovar, T., Primack, R. (2002): A természetvédelmi biológiia alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Bardóczyné, Székely, E., (2008): Tájrehabilitáció, SZIE, MKK, KTI, Gödöllı KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK I. (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: Levegıtisztasági, zajvédelmi és hulladék-elhelyezési problémák technológiai eljárásainak megismertetése. Tartalom: Levegıtisztasági, zaj- és rezgésvédelmi technológiák. Heterogén rendszerek szétválasztási lehetıségei. Hidromechanikai, elektromos, mágneses terő és egyéb szétválasztás. Káros anyagok emissziójának csökkentése, száraz, nedves, kémiai és biológiai módszerek. Az eljárások technológiába illesztése. A kikerülı hulladékanyagok kezelése, hasznosítása. A bőzcsökkentés, bőzmegelızés településeken. A berendezések üzemeltetése és karbantartása. Az aktív és passzív zajvédelem technikai megvalósítási módszerei. Telepítési kérdések. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Kft, Budapest, Förstner, U. (Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK II. (Dr. Dulovics Dezsı PhD ny. egyetemi docens) Oktatási cél: A hallgatóság megismertetése a szennyvíztisztítás technológiáival. Tartalom: A csatornázás rendszerei településekben és ipari üzemekben és ezek hatása a szennyvíztisztításra. A csatornázás, szennyvíztisztítás, befogadó kapcsolata. A szennyvizek jellemzése. Az elhasznált vizek újrahasznosítása. Szennyvíztisztítási európai és hazai követelmények. Szennyvíztisztítási technológiák fokozatai. Mechanikai szennyvíztisztítás. Természetes és mesterséges biológiai tisztítási technológiák. Szerves anyagok eltávolítása. Utótisztítás, tápanyagok eliminálása. A technológiai elemek rendszerbe kapcsolása. Csapadékvíz-tisztítás. Nem csatornázott területek szennyvízelhelyezése, helyi, egyedi kisberendezések. Irodalom: a MaSzesz HÍRCSATORNA kijelölt cikkei, Dulovics, D. (2007): Szennyvíztisztító telepek, HEFOP jegyzet, SZIE- YMÉTK, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK III. (Dr.Juhász Endre CSc c. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A hallgatóság megismertetése a szennyvíziszap kezelésének technológiájával. Tartalom: A szennyvíziszap jellemzıi. Az iszap sőrítése. A stabilizálás aerob és anaerob módszerei. Biogázhasznosítás. Az iszap kondicionálása. Természetes és mesterséges víztelenítési eljárások. A szennyvíziszap felhasználási lehetıségei és elhelyezésének európai és hazai szabályozása, feltételei. Az iszapkezelési technológia elhelyezés-szempontú megválasztása. Települési folyékony hulladékok, fogadásuk, kezelésük. Irodalom: a MaSzeSz HÍRCSATORNA kijelölt cikkei, Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest KÖZLEKEDÉSTAN (Macsinka Klára adjunktus) Oktatási cél: A közlekedés szerepének megismertetése a közmővesítésben és környezetvédelemben. 13

7 Tartalom: A közlekedés rendszerei, közlekedéspolitikánk az EU-belépés tükrében. A tervezés rendje, tartalma. Érvényes szabályzatok. A közlekedés szerepe a környezetvédelemben, környezetvédelem a közlekedésben. A közmővek és a közlekedés kapcsolati rendszere, egymásra hatása. Az akadálymentes közlekedés mőszaki megoldásai. Irodalom: Mári, L. (2001): Közlekedésépítés III., SZIE YMMFK, Budapest LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM I. (Dr. Kovács Endre c. fıiskolai docens) Oktatási cél: Levegıtisztaság-védelemmel kapcsolatos alapfogalmak és alapismeretek megismertetése. Tartalom: A levegıtisztaság-védelem szabályozási mechanizmusa. Az emisszió, transzmisszió és imisszió kapcsolata. Kibocsátási határértékek szerepe. Stratégiai feladatok. A levegıszennyezés forrásai, a légszennyezı anyagok jellemzıi, veszélyességi fokozatai, egészségkárosító hatásai. Ökoszisztémára gyakorolt hatások. A kibocsátások meghatározása számítással és méréssel. Emisszió kataszterek felépítése és adatforrásai. A helyhez kötött légszenynyezı-források kibocsátási határértékei. A területi és technológiai kibocsátási határértékek. Tüzeléstechnikai berendezések emissziós határértékei. Irodalom: Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Szolgáltató Kft, Budapest, Förstner, U. (1993) Környezetvédelmi Technika, Springer Hungarica, Budapest LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM II. (Dr. Kovács Endre c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A légszennyezés elhárításának megismertetése. Tartalom: A globális, a kontinentális, a regionális és a lokális légszennyezettség egymásra épülése. A légszennyezettség meghatározási módszerei. A levegıminıségi határértékek rendszere. A levegıminıség értékelése. A városi légszennyezettség problémái, téli, nyári szmoghelyzetek, szmogriadó határértékek. Az emisszió és imisszió mérésére szolgáló mőszerek és berendezések. Pormérı mőszerek, gáznemő komponensek mérése. Az emissziócsökkentés technológiai lehetıségei, a vég- és füstgázok tisztítási módszerei. Porleválasztó berendezések, elektrosztatikus porleválasztók, nedves gáztisztítási eljárások és berendezések. Adszorpciós leválasztók. Oxidáció. Irodalom: Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest, Förstner, U. (1993): Környezetvédelmi Technika, Springer Hungarica, Budapest MINİSÉGIRÁNYÍTÁS (Dr. Bálint Julianna PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A minıség szemlélet kialakítása, az általános és a környezeti minıségírányítási ismeretek alapjainak átadása Tartalom: A minıség fogalmi rendszere, értelmezése, a minıségirányítási rendszerek. A minıségirányítási ISO k és a KIR. A TQM. Az európai környezeti jogi szabályozás és jogharmonizáció minıségügyi vonatkozásai. A minıségirányítás jövıje és jövıbeli irányai Irodalom: Bálint, J. (2001): Minıség. Tanuljunk, tanítsuk és valósítsuk meg. Terc Kft. Budapest SZÁMÍTÁSTECHNIKA 0/3/V/4 (Dr. Nagy Gyula PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A legfontosabb számítástechnikai eljárások használatának megismertetése. Tartalom: Word, Word for Windows, Excel összefoglalása. Munkalapkezelés, diagramok készítése közmővesítési és környezetvédelmi példákon keresztül. Diagrammódosítás, regressziós görbe. Térbeli diagram. Kimutatáskészítés és - módosítás. Adatkezelés, szőrés, rendezés. Statisztikai elemzés. Az internet és használata. A Powerpoint alkalmazása. Irodalom: A szoftverek alkalmazási kézikönyvei SZAKDOLGOZAT (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr.ny. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A szakdolgozattal kapcsolatos adatok beszerzése. Tartalom: egyedi. Irodalom: egyedi. 0/4/F/10 SZAKIRÁNYÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA 0/3/F/4 (Bartók Miklós adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb számítástechnikai alkalmazásokkal. Tartalom: A közmőszakágak információs rendszereinek bemutatása példákon, munkahely-látogatások. A közmőüzemek információs rendszereinek kapcsolata és használatuk. A környezetvédelem információs rendszereinek számítástechnikai ismeretei, használatuk, munka-helylátogatások. Önálló feladatok számítástechnikai megoldása a hallgatók munkahelyi problémáival kapcsolatosan. Irodalom: Alkalmazói szoftverek TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM I. (Prof. dr. Telekes Gábor CSc, PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A talajvédelem megismertetése a hallgatókkal. 14

8 Tartalom: A talaj mint élıhely és építési tevékenység színtere. A talajt érı szennyezı hatások. Talaj és talajvíz kölcsönhatása a szennyezettségi folyamatokban. A talajszennyezettség vizsgálata, szennyezettségi határértékek. Geotechnikai szempontok. A szennyezett talaj tisztításának és ártalmatlanításának technológiái. Rekultiváció, revitalizáció, rekonstrukció. Irodalom: Telekes, G., Kovács, G. (2010): Talaj és talajvíz védelem, SZIE, YMÉTK, Gödöllı Budapest (szerkesztés alatt) TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM II. 2/1/F/3 (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A vízvédelem mennyiségi és minıségi megismertetése a hallgatósággal. Tartalom: Mennyiségi és minıségi védelem egysége, vízminıségi és vízháztartási követelmények. A természetes hidrológiai körfolyamat és a települési hidrológiai körfolyamat hatásai. Vízkészletek és befogadók minısége, minısítésének komplex követelményei, monitoring rendszerek és nyilvántartásuk. Hatások, azok felismerése és elırejelzése, állandó és rendkívüli hatások. A hatáscsökkentés módjai. Elfolyás, lefolyás és vízminıség-szabályozás. Védıterületek. Vízgyőjtı szemlélető védelem, vízminıségi kárelhárítási tervek. A természetes vizek revitalizációja, rekonstrukciója. Fürdıvizek vízminıség-védelmi kérdései. Irodalom: A MaSzeSz HÍRCSATORNA kijelölt számai, Dulovics, Dné, Telekes G.szerk. (1998) : Környezeti hatásvizsgálatok módszerei, YMMF, Budapest, A vízminıségszabályozás kézikönyve, AQUA, 1989, Katona, E. : Vízminıségi Kárelhárítás kézikönyve TERMÉSZETVÉDELMI VÍZGAZDÁLKODÁS (Bardóczyné dr. Székely Emıke PhD. egyetemi docens) Oktatási cél: A vízgazdálkodás alapvetı gyakorlati ismereteinek alkalmazását megismertetni a természetvédelem területén, kiemelten a tájrehabilitációban. Tartalom: Az ökológiai vízigény fogalma. Vizes élıhelyek típusai, nádasok vízgazdálkodási kérdései. Kisvízfolyások rehabilitációjával kapcsolatos problémák. A VKI által megfogalmazottaknak megfelelı tájrehabilitációs kérdésel bemutatása esettanulmányok ismertetésével. Irodalom: Bardóczyné, Székely, E. (2008): Vizes élıhelyek kezelése, SZIE MKK KTI, Gödöllı, Bardóczyné, Székely, E.(2008): Tájrehabilitáció, SZIE MKK KTI, Gödöllı, Standovar, T., Primack, R. (2002): Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I. (Dr. Gombkötı Péter adjunktus) Oktatási cél: Zajhatások alapfogalmainak tárgyalása. Tartalom: A zaj fogalma, sajátosságai, a zaj- és rezgésvédelem helye a környezetvédelemben. A hang fogalma, jellemzıi, terjedése. A hangok felosztása frekvencia szerint, hangtér és hangforrás jellemzıi. Hangintenzitás, hangnyomás, hangteljesítmény, akusztikai impedancia. Zajszintek, viszonyítási alapértékek, db. Mőveletek szintekkel, példák. A hangnyomásszint idıfüggvénye. Állandó és változó zaj, egyenértékő hangnyomásszint. A hangnyomászszint frekvenciafüggvénye. Spektrum, sávszőrık, sávközép-frekvencia. Irodalom: Barótfi, I. (2004) : Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest Póta Gyné (1998): Környezetvédelem ipari háttere, Zajcsökkentési eljárások, módszerek, GTE, Budapest ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM II. (Dr. Gombkötı Péter adjunktus) Oktatási cél: Zajhatások elleni védelem módszereinek megismertetése. Tartalom: Hangforrások, hangterjedés szabad térben, a terjedést befolyásoló tényezık, levegıcsillapítás, talajhatás, növényzet, árnyékolás. Hangterjedés zárt térben. Direkt és visszavert hangtér, diffúz tér. Hangelnyelés, -fok, egyenértékő elnyelési felület. Utózengési idı, hangelnyelı anyagok és szerkezetek. Hanggátlás. A léghanggátlás frekvencia függvénye, koincidencia. Egy- és többrétegő szerkezetek hanggátlása. Hangmellékutak. Lépéshanggátlás, testhangszigetelés. Szubjektív akusztika, hallás. Egyenlı hangosságú görbék. A zaj hatása az emberi szervezetre. Irodalom:Barótfí, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest, Póta, Gyné (1998): Környezetvédelem és ipari háttere, Zajcsökkentési eljárások, módszerek, GTE, Budapest 15

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem Talajszennyezés, -védelem

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem I-II. Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. Talajszennyezés,

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése.

A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése. 1. A tantárgy megnevezése: Agrárinformációs rendszerek Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: A hazai Földügyi Információs rendszereknek, a földügyi adatvagyonnak bemutatása

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben