Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4"

Átírás

1 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd. alapjai I. 2 0 V 3 SGYMKOM7021XL Erıforrás-ismeret és térinformatika I. 2 1 V 4 SGYMKOM7032XL Erıforrás-ismeret és térinformatika II. 2 1 V 4 Erıforrás-ismeret és térinformatika I. SGYMKOM7041XL Európai dimenziók I. 2 0 F 2 Alapismeretek SGYMKOM7052XL Európai dimenziók II. 2 0 V 2 Európai dimenziók I. SGYMKOM7061XL Fizika-kémia-biológia I. 0 4 F 6 SGYMKOM7072XL Fizika-kémia-biológia II. 0 4 V 6 Fizika-kémia-biológia I. SGYMKOM7081XL Geológia és hidrológia I. 2 1 V 4 SGYMKOM7092XL Geológia és hidrológia II. 2 1 V 4 Geológia és hidrológia I. SGYMKOM7101XL Jogi és mőszaki szabályozás I. 3 0 V 4 SGYMKOM7112XL Jogi és mőszaki szabályozás II. 3 0 V 4 SGYMTET7012XL A településfej. és környezetvéd. alapjai II. 2 0 V 3 SGYMKOM7343XL Hulladékgazdálkodás I. 2 1 F 4 Geológia és hidrológia II., Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7354XL Hulladékgazdálkodás II. 2 0 V 3 Hulladékgazdálkodás I. SGYMKOM7363XL Környezetgazd. és gazdasági szab. I. 3 0 F 3 SGYMKOM7374XL Környezetgazd. és gazdasági szab. II. 3 0 V 3 SGYMKOM7384XL Környezeti hatásvizsgálatok 2 0 F 2 SGYMKOM7403XL Környezetvédelmi rendszertechnika I. 2 0 F 3 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás I. A településfejlesztés és környezetvédelem alapjai I. SGYMKOM7414XL Környezetvédelmi rendszertechnika II. 2 0 V 3 Környezetvédelmi rendszertechnika I. Szakmai ismeretek SGYMKOM7423XL Környezetvédelmi technológiák I. 2 1 V 4 SGYMKOM7433XL Környezetvédelmi technológiák II. 2 1 V 4 SGYMKOM7444XL Környezetvédelmi technológiák III. 2 0 V 2 SGYMKOM7523XL Levegıtisztaság-védelem I. 2 0 V 3 A településfejlesztés és környezetvédelem alapjai I. Geológia és hidrológia II., Fizika-kémiabiológia II. Környezetvédelmi technológiák II., Fizikakémia-biológia II. SGYMKOM7534XL Levegıtisztaság-védelem II. 2 0 V 2 SGYMKOM7544XL Szakdolgozat 0 4 F 10 SGYMKOM7552XL Szakirányú számítástechnika 0 3 F 4 Számítástechnika SGYMKOM7563XL Talaj- és vízvédelem I. 2 0 V 3 Geológia és hidrológia II., Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7574XL Talaj- és vízvédelem II. 2 1 F 3 Geológia és hidrológia II. SGYMKOM7613XL Zaj- és rezgésvédelem I. 2 0 V 3 SGYMKOM7624XL Zaj- és rezgésvédelem II. 2 0 V 2 Kötelezıen SGYMKOM7452XL Közlekedéstan választandó 0 2 F 3 1. SGYMKOM7312XL A környezettervezés alapjai Kötelezıen SGYMKOM7393XL Környezeti modellezés választandó 0 2 F 3 2. SGYMKOM7583XL Természetvédelmi vízgazdálkodás e: elıadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) A: aláírás 8

2 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 1 A településfejlesztés A településfejlesztés 1 és környezetvédelem alapjai I. és környezetvédelem alapjai II. SGYMKOM7011XL SGYMTET7012XL 2 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás I. SGYMKOM7363XL 3/0/F/3 Környezetgazdálkodás és gazdasági szabályozás II. SGYMKOM7374XL 3/0/V/ Jogi és mőszaki Jogi és mőszaki szabályozás I. szabályozás II. 4 4 SGYMKOM7101XL SGYMKOM7112XL 3/0/V/4 3/0/V/4 5 Hulladékgazdálkodás I. SGYMKOM7343XL 2/1/F/4 Hulladékgazdálkodás II. SGYMKOM7354XL Európai dimenziók I. SGYMKOM7041XL 2/0/F/2 Európai dimenziók II. SGYMKOM7052XL Talaj- és vízvédelem I. SGYMKOM7563XL Talaj- és vízvédelem II. SGYMKOM7574XL 2/1/F/ Geológia és hidrológia I. Geológia és hidrológia II. 9 SGYMKOM7081XL SGYMKOM7092XL 9 Zaj- és rezgésvédelem I. Zaj- és rezgésvédelem II. SGYMKOM7613XL SGYMKOM7624XL Levegıtisztaság-védelem I. Levegıtisztaság-védelem II. 11 SGYMKOM7523XL SGYMKOM7534XL 12 Fizika-kémia-biológia I. Fizika-kémia-biológia II. SGYMKOM7061XL SGYMKOM7072XL 0/4/F/6 0/4/V/ Környezetvédelmi rendszertechnika I. SGYMKOM7403XL 2/0/F/3 Környezetvédelmi rendszertechnika II. SGYMKOM7414XL Környezetvédelmi 15 technológiák III. SGYMKOM7444XL 16 Erıforrás-ismeret és térinformatika I. SGYMKOM7021XL Erıforrás-ismeret és térinformatika II. SGYMKOM7032XL Környezetvédelmi technológiák I. SGYMKOM7423XL Minıségirányítás SGYMALT7011XL Kötelezıen választandó 1. Közlekedéstan SGYMKOM7452XL A környezettervezés alapjai SGYMKOM7312XL Környezetvédelmi technológiák II. SGYMKOM7433XL Környezeti hatásvizsgálatok SGYMKOM7384XL 2/0/F/ Szakirányú Számítástechnika számítástechnika Kötelezıen választandó 2. 0/4/F/10 21 SGYMASZ7011XL SGYMKOM7552XL Környezeti modellezés 21 0/3/V/4 0/3/F/4 22 SGYMKOM7393XL Természetvédelmi vízgazdálkodás SGYMKOM7583XL Szakdolgozat SGYMKOM7544XL Kredit Vizsga

3 TANTÁRGYLEÍRÁSOK A KÖRNYEZETTERVEZÉS ALAPJAI (Kapy Jenı DLA fıiskolai tanár) Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a környezettervezés elméleti alapjaival és módszereivel a településtervezés és környezetvédelem szakterületén. Tartalom: A környezettervezés módszertani alapjai. Adaptációs módszerek. Különleges módszerek(idézéstechnika, dataplan, stb.) Analóg módszerek (irodalmi, etimológiai, grafikai analógiák). Analógiák a településtervezésben. A mőfajok átjárhatósága. Kognitív sémák, heurisztikák. Analítikai módszerek (tervezési informatológia). Nem szakemberképzésre orientált személyiségépítı módszerek (12 érzékszerv, életterv, stb.) Irodalom: Müller Ferenc: Design-informatológia. Dialóg, Pécs, / Beszédes Kornél: Tervezési ismeretek I-IV. Fıskolai jegyzet. Ybl Miklós Mőszaki Fıiskolai Kar. / Meggyesi Tamás: Külsı terek, belsı terek. Terc, Budapest, / Mérı László: Új észjárások. Akadémiai Kiadó, Budapest, / Kapy Jenı: Analóg tervezési módszerek. Segédlet kézirat. SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI I. (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a környezeti alapfogalmakkal. Tartalom: A környezetvédelem és gazdálkodás fogalma, elemei, jelentısége. Világproblémák, fenntartható fejlıdés. Környezeti ártalmak. Tervszerő környezetfejlesztés, ökológia. Stresszorok, fiziológiai gyengülés, urbanizált környezet, természetvédelem. Makro-, mezo-, mikrokörnyezet. Emisszió, imisszió, hatásláncolat. Mőszaki feladatok, környezetvédelmi ágazatok, urbanizáció, esztétika. Ember-gép rendszer. Hazai és nemzetközi szervezetek. Környezeti hatástanulmány készítésének jelentısége. Irodalom: Gabos, Gy., Jancsó, G. (1992): Környezetvédelem, YMMF, Budapest, Kerényi, A. (2003 és 2005) Környezettan, Mezıgazda Kiadó, Budapest A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI II. (Kámán Elıd tanársegéd) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése az urbanisztika közmővesítéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmaival és tendenciáival. Tartalom: Az urbanisztika céljai, tevékenységi területei és formái. A települések fejlıdésének általános és jelenkori specifikus tendenciái. A településfejlıdés pozitív és negatív irányzatai. A közmővesítés és a környezetgazdálkodás településszintő feladatai. Az esztétikai környezetszennyezés, településesztétika. Barótfi, I( 2004): Környezettechnika kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest, Tóth, Z.(1997): A települések világa, Ponte Press Kiadó, Budapest, Barótfi. I. (1995): GATE, Gödöllı ERİFORRÁS-ISMERET ÉS TÉRINFORMATIKA I. (Dr. Szőcs László PhD docens) Oktatási cél: A távérzékelés erıforrás-kutatásban és a környezetállapot minısítésében való felhasználásának megismertetése. Tartalom: Történeti áttekintés, alapfogalmak. A távérzékelés alapelve, általános munkafolyamata, fizikai alapjai, felvevı módszerei és eszközei. A távérzékelés felhasználása a természeti erıforrás-kutatásban: geológiai, földrajzi és talajtani környezetállapot vizsgálatok. A víz, levegı, élıvilág, táj és épített környezet környezetállapotának vizsgálata. Irodalom: BATIZNÉ FERDINÁND JUDIT FORGÓNÉ NEMCSICS M.: Térinformatika a környezetgazdálkodásban. SZIE, Gödöllı- Budapest, ERİFORRÁS-ISMERET ÉS TÉRINFORMATIKA II. (Dr. Szőcs László PhD docens) Oktatási cél: A térinformatika és térinformációs rendszerek megismertetése. Tartalom: Környezeti hatásvizsgálat és térinformatika. A távérzékelés nyújtotta adatok feldolgozása térinformatikai rendszerekben. Mőveletek a térinformációs rendszerekben. Térinformációs rendszerek megvalósítása a környezetgazdálkodásban. Térinformációs rendszerek megvalósításának példái. Irodalom: Batizné, Ferdinánd, J., Forgóné, Nemcsics, M. (2003): Térinformatika a környezetgazdálkodásban, SZIE, Gödöllı- Budapest, Detrekıi, Á., Szabó, Gy. (2002): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest EURÓPAI DIMENZIÓK I. 2/0/F/2 (Dr. Sámsondi Kiss György CSc fıiskolai tanár) Oktatási cél: Az EU intézményrendszerének és politikájának megismertetése. Tartalom: Az Európai Unió politikai intézményrendszere. A regionális fejlesztés elvei és a kapcsolódás hatásai. Az épített és természetes környezet harmonizációjának európai kultúrája. Európa környezeti állapota, jövıképe, a fenntartható fejlıdés. Munkaerıtermékek és technológiák szabad áramlása és ennek hatásai. Harmonizáció. 10

4 Irodalom: Horváth, Z (2007): Kézikönyv az Európai Unióról, Hvgorac Lap és Tankönyvkiadó, Budapest, Halmi, T., Kırösi, I.(1996): Európáról a katedrán, Euro Info Service, Budapest, Integrációs Stratégiai Munkacsoport(2004): EU csatlakozásunk stratégiai kérdései ISM, Budapest EURÓPAI DIMENZIÓK II. (Dr. Putnoki Zsuzsanna jogász, tanszéki munkatárs) Oktatási cél: Az EU harmonizációs feladatainak és az infrastrukturális ellátásról, környezetvédelemmel kapcsolatos hatásainak, az elsıdleges és másodlagos joganyagainak megismertetése. Tartalom: Keretirányelvek: 2000/60 VKI és a 2008/98 Hulladék Keretirányelv, Irányelvek: 1996/ 61 EK (integrált szennyezés megelızés), 98/83 (ivóvíz minısége), 76/160 EGK (fürdıvíz minısége), 91/271 EK ( települési szennyvíz) 96/72 (környezeti levegı), 2002/49 EK ( környezeti zaj) Direktívák és a COM(2006)231 Földvédelem, NATURA 2000 (élıhely védelem), SEVESO ( baleseti kockázat) szabályozások Irodalom: Horváth, Z.(2007): Kézikönyv az Európai Unióról, Hvgorac Lap és Tankönyvkiadó, Budapest, Bándi, Gy., Erdey, Gy., Horváth, Zs, Pomázi, I.(2001): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, Fülöp, S., Magyar, E., Teszár, L., Tombácz, E. (Bándi Gy. Szerk): Elızetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC. Mindkét elızı könyv a Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozatban, Budapesten jelent meg. FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA I. 0/4/F/6 (Dr. Orbán Veronika ny. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a felszíni és felszín alatti vizekben végbemenı folyamatokkal és vizsgálatai módszerekkel. Tartalom: A víz elıfordulása a természetben. A víz fizikai tulajdonságai. A víz minıségének meghatározása, analitikai vizsgálatok módszerei. Az ivóvíz minısítése fizikai és kémiai vizsgálatokkal. Felszíni vizekben végbemenı biológiai folyamatok. A szén, a nitrogén, a kén, a foszfor körforgalma a természetben. Irodalom: Szilágyi, F., Orbán, V.(2007): Alkalmazott hidrobiológia, MaVíz, Budapest, Orbán, V., Szilágyi F. (2005): Alkalmazott Vízkémia és hidrobiológia, SZIE-YMMFK, Budapest FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA II. 0/4/V/6 (Dr. Orbán Veronika ny. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb minısítési eljárásokkal és a szennyvíztisztítás, fürdıvízellátás vizsgálati módszereivel. Tartalom: A hazai felszíni és mélységi vizek minısége. Az ivó- és ipari vízellátás minıségi kérdései. A biológiai vízminısítés, halobitás, szaprobitás, trofitás, toxicitás. Bakterológiai vízminısítés. Szennyvíztisztítási technológiák ellenırzése kémiai és biológiai vizsgálatokkal. Vízminıség-védelem és -kárelhárítás kémiai és biológiai alapjai. Irodalom: Szilágyi, F., Orbán, V. (2007): Alkalmazott hidrobiológia, MaVíz, Budapest, Orbán, V., Szilágyi, F. (2005): Vízkémia és hidrobiológia, SZIE YMMFK, Budapest GEOLÓGIA ÉS HIDROLÓGIA I. (Keszeyné Say Emma adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a mérnökgeológiával, a környezetvédelem geológiai vonatkozásaival, továbbá a hévizekkel. Tartalom: Geológia. Mérnökgeológiai térképezés. Atlaszok bemutatása és használata. Az atlaszok alapján konkrét építésföldtani és környezetvédelmi példák. Szennyezés érzékenységi térképezés és védıterületek. A geológia szerepe és módszerei az erıforrás kutatásban. A környezetvédelem földtani problémái. Hulladéklerakók helyének földtani szempontú megválasztása. Nehézfém-migráció. Földtani természetvédelmi területek. Irodalom: Magyarország geológiai atlaszai, Palotás, L (1981): Mérnöki Kézikönyv. I. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Wisnovszky, I. (2005): Alkalmazott meteorológia és települési hidrológia, SZIE YMMFK, Budapest, Bartos, S., Králik, B. (2004): Mélyépítés I. Építésföldtan, talajmechanika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest GEOLÓGIA ÉS HIDROLÓGIA II. (Dr. Dombay Gábor PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A légköri meteorológia, a települési hidrológia és hidrogeológia megismertetése. Tartalom: Hidrológia. Meteorológiai alapismeretek. Idıjárás és éghajlat. Meteorológiai adatok mérése és feldolgozása. A légköri jelenségek és szerepük a települési környezetben. Települési hidrogeológia. A felszín alatti vizek fajtái és jellemzıik. A felszín alatti vízfajták utánpótlása és minıségének védelme. A felszín alatti víz hasznosításának elıkészítése. Települési vízrendezés hidrológiai alapjai. A települési vízkárelhárítás kockázata és biztonsága. Vízgyőjtıterület-elemzés a településen. Mértékadó csapadékhozamok és meghatározásuk módszerei. Irodalom: Wisnovszky, I.(2005) Alkalmazott meteorológia és települési hidrológia, SZIE YMMFK, Budapest HULLADÉKGAZDÁLKODÁS I. 2/1/F/4 (Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsa c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a hulladékgazdálkodási alapfogalmakkal. Tartalom: A hulladékgazdálkodás helyzete Európában és hazánkban. A hulladék fogalma, települési szilárd hulladékok minıségi, mennyiségi jellemzıi. A települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására alkalmas jármővek. Együtemő és kétütemő hulladékgyőjtési rendszer. Az ártalmatlanításra kerülı hulladék mennyiségének csökkentési lehetıségei. Szelektív hulladékgyőjtés, hulladékgyőjtı udvarok. A nem megfelelı hulladék-ártalmatlanítás hatásai. 11

5 Irodalom: Barótfí, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest, Förster, U. (1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. (Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsa c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a hulladék elhelyezéssel és újrahasznosítással. Tartalom: A hulladéklerakó helyek kialakításának szempontjai. Mőszaki védelem kialakításának technológiai szempontjai. A mőszaki védelem technológiai megoldásai. Környezeti hatásvizsgálat. A hulladékhasznosítás lehetıségei, energetikai célú hasznosítás. Lerakó- és hulladékhasznosító mővek megtekintése. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest. Förster, U. (1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest JOGI ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS I. 3/0/V/4 (Dr. Putnoki Zsuzsanna jogász, tanszéki munkatárs) Oktatási cél: A közmővesítés, fürdıügy és környezetvédelem jogi szabályozásának megismertetése. Tartalom: A jogi szabályozás elvei és mőködési mechanizmusa. A környezetvédelem és közmővesítés jogszabályi háttere és kialakulása hazánkban. Nemzetközi szabályozás. A hazai szabályozás elızményei. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kt) elvei. A környezeti hatásvizsgálat intézménye és készítésének szabályozása. A környezetterhelési díj jelentısége és a szabályozás tervei. A közmőves vízellátás és csatornázás jogszabályi háttere. Az energia-közmővesítés jogszabályainak elvei. Irodalom: Bándi, Gy. (2006): Környezetjog OSIRIS Tqnkönyvkiadó, Budapest, Jogszabályok JOGI ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS II. 3/0/V/4 (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr.ny. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A közmővesítés és környezetvédelem mőszaki szabályozásának megismertetése. Tartalom: A szabványosítás jelentısége, célja, eredményei és a hiány okozta problémák. A szabványosítás szintjei, hazai és európai szabályozás, érvényesülése. A szakkifejezések szabványosítása. A környezet- és egészségvédelmi szabványok rendszere, felosztása, szakterületek. A közmővesítés helye a szabványosításban. Összefüggések más szakterületek szabványosításával. Irodalom: nemzetközi, európai, magyar környezeti és közmővesítési szabványok, Dulovics, Dné (2005): Csatornahálózatok megfelelısége, MaSzeSz HÍRCSATORNA március-április pp.3-15 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS I. 3/0/F/3 (Dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató) Oktatási cél: A környezetgazdaság-tan alapfogalmainak megismertetése. Tartalom: A környezetgazdálkodás feladatai, tárgya. Természet, gazdaság, ember, piac kölcsönkapcsolatai. A környezeti célállapot, tervezés és fenntartható fejlıdés kapcsolatrendszere. A környezeti gazdasági szabályozás célja, rendszerei, közgazdasági alátámasztása. A környezetterhelési díj bevezetésének várható hatásai. Nemzetközi kitekintés s környezeti szabályozás elméletére és gyakorlatára. A vállalkozások környezeti menedzsmentje, különös tekintettel a környezeti kockázatok megítélésére. Irodalom: az ÖKO Rt. Hallgatóknak kiosztott kiadványai KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS II. 3/0/V/3 (Dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató) Oktatási cél: A környezeti hatékonyság és költség-haszon elemzés megismertetése. Tartalom: A környezetgazdaság értékelésének fı módszerei, a természeti erıforrások és a környezeti károk értékelése. Az ISO szabvány mint a vállalati környezeti gazdálkodás szabályozásának eszköze. Költség-haszon elemzés módszertana, összefüggések bemutatása a környezeti hatékonyság, a pénzügyi hatékonyság és a nemzetgazdasági hatékonyság között. Mintapéldák bemutatása és közös gazdasági, környezeti elemzése. Irodalom: az ÖKO Rt. hallgatóknak kiosztott kiadványai KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOK 2/0/F/2 (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a környezeti hatásvizsgálat készítésének fontosságával, intézményrendszerével, módszereivel, szabályozásával, az integrált vizsgálatok példákon keresztüli bemutatásával. Tartalom: A környezeti hatásvizsgálatok célja, készítésének szükségessége. A hatásvizsgálatok eljárásai, módszerei. A levegı-, talaj-, és vízszennyezés integrált vizsgálata. A környezetvédelem rendszerei. A környezeti hatásvizsgálatok szabályozása. Esettanulmányok. Irodalom: Dulovics, Dné., Telekes, G. szerk. (1998): A környezeti hatásvizsgálatok módszerei, YMMF, Budapest, Förstner, U.(1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest, Fülöp, S., Magyar, E. Teszár, L., Pomázi, I. (Bándi, Gy. szerk) (2007): Elızetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC, Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozat, Budapest. KÖRNYEZETI MODELLEZÉS (Dr. Patziger Miklós PhD adjunktus) Oktatási cél: A környezeti modellezés alapvetı módszereinek és alkalmazási területeinek megismertetése 12

6 Tartalom: Rendszerelemzés, modellalkotás. Az áramlástan modelltörvényei, fizikai modellezés, félüzemi kísérletel. A környezeti áramlásmodellezés matematikai alapjai, numerikus módszerek. Modellkalibráció és validáció. Reakciókinetikai modellezés. Esettanulmányok. Irodalom: Hunze, M.( 2005): Simulation in der Kommunalen Abwasserreinigung Oldenburg Industrieverlag, München, Szőcs, E. (1972): Hasonlóság és modell, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, Orszag, S.A., Staroselsky, I., Flannery, W.S., Zhang, Y. (1996): Introduction to renormalisation group modeling of turbulence in simulation and modeling of turbulent flows, Oxford University Press, Oxford, Németh, E. (1963): Hidromechanika, Tankönyvkiadó, Budapest. KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZERTECHNIKA I. 2/0/F/3 (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: A PR jelentıségének, a globális feladatoknak és a veszélyes hulladékkérdésnek a megismertetése. Tartalom: A környezetvédelem fıbb szempontjai, tevékenységi köre, az emberek bevonása saját környezetük védelmébe, a PR jelentısége és lehetıségei. Környezeti hatásvizsgálatok módszerei a döntésekben. Nagy rendszerek és azok összefüggései. Nemzetközi egyezmények. Veszélyes hulladékok és radioaktív hulladékok keletkezése, szállítása és elhelyezési problémái. Esettanulmányok, személyes tapasztalatok. Az Aszódi Veszélyeshulladék-lerakó megtekintése. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft, Budapest, Förstner, U ( 1993): Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZERTECHNIKA II. (Dr. habil Jámbor Imre CSc egyetemi tanár) Oktatási cél: A hallgatók ökológiai és elsısorban tájökológiai szemléletmódjának fejlesztése. Tartalom: Az ökológia tárgya, módszere, feladatai. Zavartalan állapot, módosított állapot, jellemzıi, ökológiai mutatók. Ökológiai komplementaritás, környezeti spektrum, toleranciaspektrum. A tájökológia és vizsgálati módszerei. A mérnöki tevékenység és az ökológiai elvek összehangolása. A települési zöldterületekkel kapcsolatos ökológiai elvek. A vízrendszerekkel kapcsolatos ökológiai elvek. Irodalom: Standovar, T., Primack, R. (2002): A természetvédelmi biológiia alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Bardóczyné, Székely, E., (2008): Tájrehabilitáció, SZIE, MKK, KTI, Gödöllı KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK I. (Dr. Elek Barbara PhD adjunktus) Oktatási cél: Levegıtisztasági, zajvédelmi és hulladék-elhelyezési problémák technológiai eljárásainak megismertetése. Tartalom: Levegıtisztasági, zaj- és rezgésvédelmi technológiák. Heterogén rendszerek szétválasztási lehetıségei. Hidromechanikai, elektromos, mágneses terő és egyéb szétválasztás. Káros anyagok emissziójának csökkentése, száraz, nedves, kémiai és biológiai módszerek. Az eljárások technológiába illesztése. A kikerülı hulladékanyagok kezelése, hasznosítása. A bőzcsökkentés, bőzmegelızés településeken. A berendezések üzemeltetése és karbantartása. Az aktív és passzív zajvédelem technikai megvalósítási módszerei. Telepítési kérdések. Irodalom: Barótfi, I.(2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnikai Kft, Budapest, Förstner, U. (Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK II. (Dr. Dulovics Dezsı PhD ny. egyetemi docens) Oktatási cél: A hallgatóság megismertetése a szennyvíztisztítás technológiáival. Tartalom: A csatornázás rendszerei településekben és ipari üzemekben és ezek hatása a szennyvíztisztításra. A csatornázás, szennyvíztisztítás, befogadó kapcsolata. A szennyvizek jellemzése. Az elhasznált vizek újrahasznosítása. Szennyvíztisztítási európai és hazai követelmények. Szennyvíztisztítási technológiák fokozatai. Mechanikai szennyvíztisztítás. Természetes és mesterséges biológiai tisztítási technológiák. Szerves anyagok eltávolítása. Utótisztítás, tápanyagok eliminálása. A technológiai elemek rendszerbe kapcsolása. Csapadékvíz-tisztítás. Nem csatornázott területek szennyvízelhelyezése, helyi, egyedi kisberendezések. Irodalom: a MaSzesz HÍRCSATORNA kijelölt cikkei, Dulovics, D. (2007): Szennyvíztisztító telepek, HEFOP jegyzet, SZIE- YMÉTK, Budapest KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK III. (Dr.Juhász Endre CSc c. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A hallgatóság megismertetése a szennyvíziszap kezelésének technológiájával. Tartalom: A szennyvíziszap jellemzıi. Az iszap sőrítése. A stabilizálás aerob és anaerob módszerei. Biogázhasznosítás. Az iszap kondicionálása. Természetes és mesterséges víztelenítési eljárások. A szennyvíziszap felhasználási lehetıségei és elhelyezésének európai és hazai szabályozása, feltételei. Az iszapkezelési technológia elhelyezés-szempontú megválasztása. Települési folyékony hulladékok, fogadásuk, kezelésük. Irodalom: a MaSzeSz HÍRCSATORNA kijelölt cikkei, Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest KÖZLEKEDÉSTAN (Macsinka Klára adjunktus) Oktatási cél: A közlekedés szerepének megismertetése a közmővesítésben és környezetvédelemben. 13

7 Tartalom: A közlekedés rendszerei, közlekedéspolitikánk az EU-belépés tükrében. A tervezés rendje, tartalma. Érvényes szabályzatok. A közlekedés szerepe a környezetvédelemben, környezetvédelem a közlekedésben. A közmővek és a közlekedés kapcsolati rendszere, egymásra hatása. Az akadálymentes közlekedés mőszaki megoldásai. Irodalom: Mári, L. (2001): Közlekedésépítés III., SZIE YMMFK, Budapest LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM I. (Dr. Kovács Endre c. fıiskolai docens) Oktatási cél: Levegıtisztaság-védelemmel kapcsolatos alapfogalmak és alapismeretek megismertetése. Tartalom: A levegıtisztaság-védelem szabályozási mechanizmusa. Az emisszió, transzmisszió és imisszió kapcsolata. Kibocsátási határértékek szerepe. Stratégiai feladatok. A levegıszennyezés forrásai, a légszennyezı anyagok jellemzıi, veszélyességi fokozatai, egészségkárosító hatásai. Ökoszisztémára gyakorolt hatások. A kibocsátások meghatározása számítással és méréssel. Emisszió kataszterek felépítése és adatforrásai. A helyhez kötött légszenynyezı-források kibocsátási határértékei. A területi és technológiai kibocsátási határértékek. Tüzeléstechnikai berendezések emissziós határértékei. Irodalom: Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Szolgáltató Kft, Budapest, Förstner, U. (1993) Környezetvédelmi Technika, Springer Hungarica, Budapest LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM II. (Dr. Kovács Endre c. fıiskolai docens) Oktatási cél: A légszennyezés elhárításának megismertetése. Tartalom: A globális, a kontinentális, a regionális és a lokális légszennyezettség egymásra épülése. A légszennyezettség meghatározási módszerei. A levegıminıségi határértékek rendszere. A levegıminıség értékelése. A városi légszennyezettség problémái, téli, nyári szmoghelyzetek, szmogriadó határértékek. Az emisszió és imisszió mérésére szolgáló mőszerek és berendezések. Pormérı mőszerek, gáznemő komponensek mérése. Az emissziócsökkentés technológiai lehetıségei, a vég- és füstgázok tisztítási módszerei. Porleválasztó berendezések, elektrosztatikus porleválasztók, nedves gáztisztítási eljárások és berendezések. Adszorpciós leválasztók. Oxidáció. Irodalom: Barótfi, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest, Förstner, U. (1993): Környezetvédelmi Technika, Springer Hungarica, Budapest MINİSÉGIRÁNYÍTÁS (Dr. Bálint Julianna PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A minıség szemlélet kialakítása, az általános és a környezeti minıségírányítási ismeretek alapjainak átadása Tartalom: A minıség fogalmi rendszere, értelmezése, a minıségirányítási rendszerek. A minıségirányítási ISO k és a KIR. A TQM. Az európai környezeti jogi szabályozás és jogharmonizáció minıségügyi vonatkozásai. A minıségirányítás jövıje és jövıbeli irányai Irodalom: Bálint, J. (2001): Minıség. Tanuljunk, tanítsuk és valósítsuk meg. Terc Kft. Budapest SZÁMÍTÁSTECHNIKA 0/3/V/4 (Dr. Nagy Gyula PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A legfontosabb számítástechnikai eljárások használatának megismertetése. Tartalom: Word, Word for Windows, Excel összefoglalása. Munkalapkezelés, diagramok készítése közmővesítési és környezetvédelmi példákon keresztül. Diagrammódosítás, regressziós görbe. Térbeli diagram. Kimutatáskészítés és - módosítás. Adatkezelés, szőrés, rendezés. Statisztikai elemzés. Az internet és használata. A Powerpoint alkalmazása. Irodalom: A szoftverek alkalmazási kézikönyvei SZAKDOLGOZAT (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr.ny. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A szakdolgozattal kapcsolatos adatok beszerzése. Tartalom: egyedi. Irodalom: egyedi. 0/4/F/10 SZAKIRÁNYÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA 0/3/F/4 (Bartók Miklós adjunktus) Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb számítástechnikai alkalmazásokkal. Tartalom: A közmőszakágak információs rendszereinek bemutatása példákon, munkahely-látogatások. A közmőüzemek információs rendszereinek kapcsolata és használatuk. A környezetvédelem információs rendszereinek számítástechnikai ismeretei, használatuk, munka-helylátogatások. Önálló feladatok számítástechnikai megoldása a hallgatók munkahelyi problémáival kapcsolatosan. Irodalom: Alkalmazói szoftverek TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM I. (Prof. dr. Telekes Gábor CSc, PhD fıiskolai tanár) Oktatási cél: A talajvédelem megismertetése a hallgatókkal. 14

8 Tartalom: A talaj mint élıhely és építési tevékenység színtere. A talajt érı szennyezı hatások. Talaj és talajvíz kölcsönhatása a szennyezettségi folyamatokban. A talajszennyezettség vizsgálata, szennyezettségi határértékek. Geotechnikai szempontok. A szennyezett talaj tisztításának és ártalmatlanításának technológiái. Rekultiváció, revitalizáció, rekonstrukció. Irodalom: Telekes, G., Kovács, G. (2010): Talaj és talajvíz védelem, SZIE, YMÉTK, Gödöllı Budapest (szerkesztés alatt) TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM II. 2/1/F/3 (Prof. Emerita Dulovics Dezsıné dr. fıiskolai tanár) Oktatási cél: A vízvédelem mennyiségi és minıségi megismertetése a hallgatósággal. Tartalom: Mennyiségi és minıségi védelem egysége, vízminıségi és vízháztartási követelmények. A természetes hidrológiai körfolyamat és a települési hidrológiai körfolyamat hatásai. Vízkészletek és befogadók minısége, minısítésének komplex követelményei, monitoring rendszerek és nyilvántartásuk. Hatások, azok felismerése és elırejelzése, állandó és rendkívüli hatások. A hatáscsökkentés módjai. Elfolyás, lefolyás és vízminıség-szabályozás. Védıterületek. Vízgyőjtı szemlélető védelem, vízminıségi kárelhárítási tervek. A természetes vizek revitalizációja, rekonstrukciója. Fürdıvizek vízminıség-védelmi kérdései. Irodalom: A MaSzeSz HÍRCSATORNA kijelölt számai, Dulovics, Dné, Telekes G.szerk. (1998) : Környezeti hatásvizsgálatok módszerei, YMMF, Budapest, A vízminıségszabályozás kézikönyve, AQUA, 1989, Katona, E. : Vízminıségi Kárelhárítás kézikönyve TERMÉSZETVÉDELMI VÍZGAZDÁLKODÁS (Bardóczyné dr. Székely Emıke PhD. egyetemi docens) Oktatási cél: A vízgazdálkodás alapvetı gyakorlati ismereteinek alkalmazását megismertetni a természetvédelem területén, kiemelten a tájrehabilitációban. Tartalom: Az ökológiai vízigény fogalma. Vizes élıhelyek típusai, nádasok vízgazdálkodási kérdései. Kisvízfolyások rehabilitációjával kapcsolatos problémák. A VKI által megfogalmazottaknak megfelelı tájrehabilitációs kérdésel bemutatása esettanulmányok ismertetésével. Irodalom: Bardóczyné, Székely, E. (2008): Vizes élıhelyek kezelése, SZIE MKK KTI, Gödöllı, Bardóczyné, Székely, E.(2008): Tájrehabilitáció, SZIE MKK KTI, Gödöllı, Standovar, T., Primack, R. (2002): Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I. (Dr. Gombkötı Péter adjunktus) Oktatási cél: Zajhatások alapfogalmainak tárgyalása. Tartalom: A zaj fogalma, sajátosságai, a zaj- és rezgésvédelem helye a környezetvédelemben. A hang fogalma, jellemzıi, terjedése. A hangok felosztása frekvencia szerint, hangtér és hangforrás jellemzıi. Hangintenzitás, hangnyomás, hangteljesítmény, akusztikai impedancia. Zajszintek, viszonyítási alapértékek, db. Mőveletek szintekkel, példák. A hangnyomásszint idıfüggvénye. Állandó és változó zaj, egyenértékő hangnyomásszint. A hangnyomászszint frekvenciafüggvénye. Spektrum, sávszőrık, sávközép-frekvencia. Irodalom: Barótfi, I. (2004) : Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest Póta Gyné (1998): Környezetvédelem ipari háttere, Zajcsökkentési eljárások, módszerek, GTE, Budapest ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM II. (Dr. Gombkötı Péter adjunktus) Oktatási cél: Zajhatások elleni védelem módszereinek megismertetése. Tartalom: Hangforrások, hangterjedés szabad térben, a terjedést befolyásoló tényezık, levegıcsillapítás, talajhatás, növényzet, árnyékolás. Hangterjedés zárt térben. Direkt és visszavert hangtér, diffúz tér. Hangelnyelés, -fok, egyenértékő elnyelési felület. Utózengési idı, hangelnyelı anyagok és szerkezetek. Hanggátlás. A léghanggátlás frekvencia függvénye, koincidencia. Egy- és többrétegő szerkezetek hanggátlása. Hangmellékutak. Lépéshanggátlás, testhangszigetelés. Szubjektív akusztika, hallás. Egyenlı hangosságú görbék. A zaj hatása az emberi szervezetre. Irodalom:Barótfí, I. (2004): Környezettechnika Kézikönyv, Környezettechnika Kft, Budapest, Póta, Gyné (1998): Környezetvédelem és ipari háttere, Zajcsökkentési eljárások, módszerek, GTE, Budapest 15

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd.

Részletesebben

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd. alapjai I. 2 0 V 3 SGYMKOM7021XL

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.9-10, szept.23-24, okt.7-8, okt.21-22, nov.11-12, nov.25-26, dec.9-10) Nemoda F. Építőanyagok és kémia

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.9-10, szept.23-24, okt.7-8, okt.21-22, nov.11-12, nov.25-26, dec.9-10) Nemoda F. Építőanyagok és kémia 1 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.-, szept.-, okt.-, okt.1-, nov.-1, nov.-, dec.-) :1 - :00 :1 - :00 Mizsei A. / Szakács G. Mizsei A.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit Képzık képzése (TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009) projekt Németh László Földrajz- és Környezettudományi Tanszék A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit A kurzus tematikája:

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.03-04, febr.17-18, márc.03-04, márc.17-18, márc.30 - ápr.01, ápr.21-22, máj.05-06) 12:15-13:00 13:15-14:00

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.03-04, febr.17-18, márc.03-04, márc.17-18, márc.30 - ápr.01, ápr.21-22, máj.05-06) 12:15-13:00 13:15-14:00 Építészmérnök (BSc) lev., Hét A (febr.0-0, febr.-, márc.0-0, márc.-, márc.0 - ápr.0, ápr.-, máj.0-0) 0 0: - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 Nagy Gergely Domonkos PhD Nagy Gergely Domonkos PhD Mészáros

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1

Építészmérnök (BSc) lev. 1 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest : - :00 : - 0:00 Hét A (febr.0-0, febr.-, márc.0-0, márc.-, márc.0 - ápr.0, ápr.-, máj.0-0) 0: - :00 : - :00 Építészmérnök (BSc) lev. : - :00

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR SZAKMÉRNÖKKÉPZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZAKMÉRNÖK ÉPÍTŐMESTER SZAKMÉRNÖK KÖZMŰFENNTARTÁSI SZAKMÉRNÖK KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK FÜRDŐFENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

A Kari Tanács május 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács május 14-i ülésének határozatai 77/2008/2009. sz. KT Határozat A Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetbe dr. Beda László tanszékvezetői megbízásához 21 érvényes szavazatból 21 igen és 0 nem szavazatot kapott. 78/2008/2009. sz. KT

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport Építészmérnöki Intézet Ábrázoló Geometriai és Rajzi Épületszerkezettani, Építészettörténeti, Tervezési és Települési Épületgépészeti és Épületenergetikai Dr. Bölcskei Attila Babály Bernadett Kámán Előd

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás SZAKMAI VIZSGÁJA

Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás SZAKMAI VIZSGÁJA Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás Az 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 1214-06

Részletesebben

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE Tartalomjegyzék EL SZÓ 9 1. BEVEZETÉS 10 1.1. CÉLMEGHATÁROZÁS 10 1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE 11 1.3. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER (KMR), MINT A VÁLLALATI

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Környezettan BSc. Szemeszter. (óraszám) kredit. előa gyak megjegyzés. I. Alapismeretek modulcsoport (25-35)

Környezettan BSc. Szemeszter. (óraszám) kredit. előa gyak megjegyzés. I. Alapismeretek modulcsoport (25-35) Környezettan BSc Szemeszter tárgy neve I. Alapismeretek modulcsoport (25-35) 1. Nem természettudományos alapismeretek (6 ) EU ismeretek (K) 2 2 2 Környezeti auditálás, minőségbiztosítás (K) 2 2 2 Méréstan

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.05-06, febr.19-20, márc.11-12, ápr.01-02, ápr.15-16, ápr.29-30, máj :15-14:00 12:15-13:00

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.05-06, febr.19-20, márc.11-12, ápr.01-02, ápr.15-16, ápr.29-30, máj :15-14:00 12:15-13:00 Építészmérnök (BSc) lev., Hét A (febr.0-0, febr.-0, márc.-, ápr.0-0, ápr.-, ápr.-0, máj.-. 0 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 Nagy Gergely Domonkos PhD Nagy Gergely Domonkos

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2013/2014. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám: 4+0 Elıtanulmányi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Az alapszak megnevezése Az alapszakon szerezhető végzettségi szint Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Képzési terület Képzési ág A képzési idő félévekben

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

DEBRECENIEGYETEM MŰSZAKIKAR

DEBRECENIEGYETEM MŰSZAKIKAR DEBRECENIEGYETEM MŰSZAKIKAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak Specializáció választás Határidő: 2015. november 30. A Környezetmérnöki MSc szak Képzési idő: 4 félév Tagozat:

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2011. április 5-6.,Siófok Erdélyi Mihály Hidrogeológia Iskola Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Zsemle Ferenc egyetemi tanársegéd Mádlné

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Képzési és kimeneti követelmények

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Képzési és kimeneti követelmények KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

A meteorológia oktatása Kolozsvárott

A meteorológia oktatása Kolozsvárott A meteorológia oktatása Kolozsvárott Bartók Blanka Babes-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Kolozsvár MMT XXXIII. Vándorgyőlése Eger, 2010 augusztus 30-31 Babes-Bolyai Tudományegyetem 1872: a Kolozsvári

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

Szennyezett területek menedzsmentjének jogi háttere

Szennyezett területek menedzsmentjének jogi háttere Szennyezett területek menedzsmentjének jogi háttere Zöldi Irma Menedzsment Döntési helyzetek, döntésmechanizmus Jogszabályok, jogszabályi lehetőségek KÖRINFO konferencia, 2 Mi a menedzsment? Menedzsment

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

EU szabályozási környezet

EU szabályozási környezet PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GM szak/vállszerv. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet 2011/2012. I. félév 1 Budapesti

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A környezetvédelem/környezetgazdálkodás kialakulása, történelmi áttekintés, rádöbbenés, elismerés korszaka

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A környezetvédelem/környezetgazdálkodás kialakulása, történelmi áttekintés, rádöbbenés, elismerés korszaka KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A környezetvédelem/környezetgazdálkodás kialakulása, történelmi áttekintés, rádöbbenés, elismerés korszaka Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A tárgy célja A tárgy a műszaki-, ökonómiai-

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

LCA - életciklus felmérés

LCA - életciklus felmérés LCA - életciklus felmérés alkalmazása a környezetmenedzsmentben Sára Balázs - FEBE ECOLOGIC KÖRINFO konferencia BME, 2010.05.28. Rövid bemutatkozás 1995. BME - ökotoxikológiai tesztek, felmérések 1997.

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai A Kari Tanács 2010. április 29-ei ülésének határozatai 36/2009/2010. sz. KT határozat A Kari Tanács 21 érvényes szavazattal az alábbi arányban jóváhagyta a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet részére

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények szeptember. Környezeti jog

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények szeptember. Környezeti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar abadon választható tárgy TANTÁRGY ADATLA és tantárgykövetelmények 2016. szeptember Környezeti jog 2. Tantárgy kód emeszter

Részletesebben

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben