E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére"

Átírás

1 TERVEZET GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/77/3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság végelszámolásáról, és feladatainak a Közlekedéstudományi Intézet Közhasznú Társaság részére történő átadásáról Budapest, június

2 E G Y E Z T E T É S I L A P Vélemény-nyilvánítási határidő: 5 munkanap név: egyetért nem ért egyet észrevételt tett határidőben nem adott véleményt 2

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások esetén a változások összegzése) Az Ipari Hulladékhasznosító Kht. (továbbiakban: IHU Kht.) a Magyar Állam tulajdonában (100%) lévő közhasznú társaság, amelyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium decemberében hozott létre az ipari hulladékok, mint másodlagos nyersanyagok hasznosításának elősegítésére. A Társaság által ellátott tevékenység nemzetgazdasági érdek, hiszen a másodlagos nyersanyagok hasznosítása védi a nemzeti ásvány- és földvagyont, óvja a természetes környezetet, ivóvíz készletet, emellett költség-, és energiatakarékos. Az IHU Kht. feladatai társadalmi és környezetvédelmi szempontból jelentősek, viszont a Közlekedéstudományi Intézet Kht. (továbbiakban: KTI Kht.) tevékenysége részben lefedi az IHU Kht. által ellátandó feladatokat. A Társaság állami megrendeléseihez kapcsolódó konkrét vizsgálatokat, út, híd, alagút fejlesztéshez, fenntartáshoz és üzemelétetéshez kapcsolódó tevékenységeket a KTI Kht. folytatta, ezért az IHU Kht. fenntartása és további finanszírozása nem indokolt. Költséghatékonysági szempontból javasolt a Társaság végelszámolása, valamint a feladatok teljes körű integrálása a KTI Kht.-ba. Az IHU Kht. végelszámolása esetén szükséges hatályon kívül helyezni az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság alapításáról szóló 2306/2003. (XII. 9.) Korm. határozatot. II. A kormányprogramhoz való viszony A kormányprogram kiemelt célja a kisebb és hatékonyabb állam megvalósításának koncepciója, mely szerint csak azok a vállalatok maradnának állami tulajdonban, amelyek nélkülözhetetlenek az állami alapfeladatok ellátásához. Az IHU Kht. feladatainak a hasonló tevékenységet is ellátó KTI Kht. részére történő átadása szintén tükrözi a fenti cél költséghatékonyságra vonatkozó elképzeléseit. III. Előzmények (jogszabályok, határozatok, nemzetközi kötelezettségek, társadalmi-gazdasági események, illetve helyzetek) A 2306/2003. (XII.9.) Korm. határozat rendelkezik az Ipari Hulladékhasznosító Kht. alapításáról. A Társaság tevékenységét elsősorban a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztése, valamint közműépítés kapcsán, illetve azokkal párhuzamosan végezte, melyhez és években a GKM fejezeti kezelésű előirányzataiból kapott működési támogatást évre az IHU Kht. finanszírozására nem áll rendelkezésre forrás. A Társaság folyamatosan fennálló likviditási problémákkal küzd, a támogatás hiánya a tevékenység végzésének ellehetetlenülését eredményezi.

4 IV. Várható szakmai hatások Az IHU Kht. a KTI Kht.-tól rendelte meg a kutatásokat és az alkalmazhatósági tanulmányokat, ily módon szakmai szempontból a munka minősége nem változna, a végelszámolás után is a több évtizedes szakmai múltra visszatekintő KTI Kht. látná el az alaptevékenységet. V. Várható gazdasági hatások (államháztartási hatás, egyéb gazdasági hatások) Az IHU Kht. végelszámolásával, és a tevékenység teljes körű átadásával a KTI Kht. részére jelentős koordinációs költségeket takaríthat meg az Állam. Jelentős költségcsökkenés érhető el többek között a felügyelő bizottsági, illetve az ügyvezetői pozíciók megszüntetésével, a társaság működéséhez szükséges iroda bérleti jogának felmondásával. VI. Várható társadalmi hatások (érintett rétegek, csoportok, szakmák stb.) Figyelemmel arra, hogy az IHU Kht. által végzett tevékenység ellátása továbbra is biztosított lesz, a végelszámolásnak társadalmi szempontból nincs jelentős hatása. VII. Kapcsolódások (az Országgyűléshez vagy a Kormányhoz már benyújtott vagy tervezett döntésekhez, az EU jogszabályaihoz) Az előterjesztés nem kapcsolódik az Országgyűléshez, vagy a Kormányhoz benyújtott vagy benyújtani tervezett döntésekhez, illetve az EU jogszabályaihoz. VIII. Fennmaradt vitás kérdések (államigazgatási egyeztetés, érdekképviseletitársadalmi egyeztetés, politikai egyeztetés szükségessége) -- IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Részletezve: További lakossági tájékoztatás Részletezve (célcsoport-bontásban): A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Tárcán belüli nyilatkozók szintje: X. Megjegyzések -- 4

5 H a t á r o z a t i j a v a s l a t A Kormány megtárgyalta és elfogadta az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság végelszámolásáról, és feladatainak a Közlekedéstudományi Intézet Közhasznú Társaság részére történő átadásáról szóló előterjesztést, és elrendeli az ahhoz mellékelt határozat tervezetének - a Kormány határozataként - a Határozatok Tárában történő közzétételét. 5

6 TERVEZET A Kormány 2 /2006. ( ) Korm. határozata az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság végelszámolásáról, és feladatainak a Közlekedéstudományi Intézet Közhasznú Társaság részére történő átadásáról Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozat 7. pontja alapján tett intézkedésként, az állami feladatellátás hatékonysága, a működési költségek csökkentése érdekében a Kormány: 1. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. -ának (4) bekezdése alapján jóváhagyja az Ipari Hulladékhasznosító Kht. végelszámolással történő megszüntetését. Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter Határidő: a végelszámolás megkezdésére: május egyetért azzal, hogy az Ipari Hulladékhasznosító Kht. által ellátott tevékenységek teljes körűen kerüljenek átadásra a Közlekedéstudományi Intézet Kht. részére. Felelős: Határidő: gazdasági és közlekedési miniszter azonnal 3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság alapításáról szóló 2306/2003. (XII. 9.) Korm. határozat hatályát veszti..

7 ELŐTERJESZTÉS I. AZ ELŐTERJESZTÉS CÉLJA Jelen előterjesztés célja, hogy Kormány az évi XXXVIII. törvény 95. -ának (4) bekezdése alapján hagyja jóvá a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felügyelete alá tartozó Ipari Hulladékhasznosító Kht. (IHU Kht.) végelszámolással történő megszüntetését, valamint a Társaság jelentősnek ítélt környezetvédelmi feladatainak a hasonló tevékenységi kört is ellátó Közlekedéstudományi Intézet Kht. (KTI Kht.) részére történő átadását. II. AZ IPARI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KHT. TÖRTÉNETE, A VÉGELSZÁMOLÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉS OKAI Az IHU Kht. a Magyar Állam tulajdonában (100%) lévő közhasznú társaság, amelyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium decemberében hozott létre az ipari hulladékok, mint másodlagos nyersanyagok hasznosításának elősegítésére. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény. 38. b) 1, továbbá a 41. (5) bekezdés b) 2 pontjában, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VII.9.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés c) 3, az 5. b) 4, továbbá a 6. (2) bekezdés e), f) és l) 5 pontjában meghatározott, ipari hulladékhasznosítással összefüggő feladatok ellátása céljából hozta létre az IHU Kht.-t. 1 A környezetvédelem állami feladatai: b) a környezet igénybevételének, megóvásának, károsodása megelőzésének, veszélyeztetése megszüntetésének, helyreállításának, illetve állapota fokozatos javításának irányítása 2 a környezetvédelem követelményeinek megfelelő környezetkímélő vagy környezetbarát termékek előállításának, technológiák, létesítmények megvalósításának, elterjedésének elősegítése 3 A miniszter - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a Kormány gazdaságstratégiai céljainak meghatározása és megvalósítása érdekében, a fenntartható fejlődés, ezen belül a környezet- és természetvédelem elveivel, valamint a fejlesztéspolitikai prioritásokkal összhangban, a gazdaság versenyképességének erősítése, az ország tőkevonzó képességének javítása és a vállalkozások külpiaci megjelenésének elősegítése érdekében c) javaslatot tesz (illetve kialakítja) az ágazati politikák megvalósításához szükséges intézményrendszerre, és felügyeli, működteti azt. 4 A miniszter az érdekelt miniszterek bevonásával b) összehangolja az energiahordozóellátás, valamint az energiagazdálkodás hazai és nemzetközi feladatait, megállapítja a külön törvényekkel hatáskörébe utalt energiaárakat, közreműködik az energetika és az ipar környezeti hatásaival kapcsolatos tevékenységben, közreműködik a megújuló energiaforrások hasznosításában 5 A miniszter e) ellátja a földtani, valamint ásványi nyersanyagkutatás, ásványvagyon-kutatás és a bányászati tevékenység állami irányítási és ellenőrzési feladatait, irányítja az 7

8 A Társaság szerződés alapján a következő feladatokat látja el: felméri a felhasználásra alkalmas, hasznosítható ipari hulladékvagyont; megszervezi a tevékenységi körébe tartozó hasznosítható ipari hulladék anyagok vizsgálatait és minősítését, az egyes felhasználási területek szempontjából; rendszerbe foglalja a melléktermékek és hulladék anyagok felhasználhatóságának meglévő elvárásait, műszaki szabályozásait; a nemzetközi kutatások, és tapasztalatok figyelembe vételével javaslatot tesz új jogszabályokra, műszaki előírásokra és a felhasználás elősegítésére; nemzetgazdasági szinten kidolgozza az ipari hulladékok felhasználásának érdekeltségi rendszerét; irányítja az ipari hulladékfeldolgozással létrehozható termékek piaci lehetőségeinek, gazdasági felhasználhatóságainak vizsgálatát; gondoskodik a hulladék előállítók és potenciális felhasználók folyamatos tájékoztatásáról; logisztikai és szakmai tevékenységet nyújt a pernye és egyéb hulladékanyagok felhasználói számára; gondoskodik a hasznosítható ipari hulladék-kezeléssel kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenységek megszervezéséről; a szaktárcák megbízása alapján részt vesz a célzott állami támogatások elbírálásában és azok felhasználásának ellenőrzésében; tanulmányozza az ipari hulladék-felhasználás nemzetközi gyakorlatát, és javaslatot készít a hazai alkalmazásra. A Társaság keretein belül elvégzendő feladat alapvetően a gyorsforgalmi úthálózat és az országos közúthálózat fejlesztésére irányul. A Társaság működéséhez a évben a GKM igazgatás kiadási előirányzatának terhére, közhasznú feladatok támogatása címen ezer forint állt rendelkezésre évre a Fejezeti kezelésű előirányzatokból (25. cím 36. alcím 3. jogcsoport) 20 millió Ft támogatást kapott az IHU Kht. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény nem tartalmaz névlegesen az IHU Kht. részére folyósítandó támogatási összeget. A Társaság folyamatosan fennálló likviditási problémákkal küzd, a támogatás hiánya a tevékenység végzésének ellehetetlenülését eredményezheti. A három főállású alkalmazottat foglalkoztató IHU Kht. alapító okiratában meghatározott tevékenységeiből adódó feladatok döntő hányadát megrendelések alapján a KTI Kht-val végezteti. A KTI Kht. szélesebb tevékenységi köre lefedi az IHU Kht. alapító okiratában foglalt közhasznú tevékenységeit, úgy mint tudományos tevékenység, kutatás ; környezetvédelem ; a közforgalom számára megnyitott út, ásványvagyon-gazdálkodási tevékenységeket, irányítja és működteti az ország földtani adatainak nyilvántartási rendszerét; f) szervezi a hulladékgazdálkodással kapcsolatos, külön jogszabállyal hatáskörébe utalt feladatokat; l) megállapítja a közlekedési infrastruktúrához tartozó létesítmények építésének és fenntartásának szabályait 8

9 híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. A KTI Kht. alkalmas az IHU Kht. alaptevékenységének ellátására. Ily módon az IHU Kht. fenntartása nem indokolt, a kormányprogram kisebb és hatékonyabb állam megteremtésével kapcsolatos költséghatékonysági szempontok érvényesítése érdekében javasolt a Társaság végelszámolása. A társadalom és környezetvédelem szempontjából jelentős tevékenység folytonosságának fennmaradása érdekében szükséges az IHU Kht. feladatainak teljes körű átadása a KTI Kht. részére. A Társaság végelszámolásával az alábbi jelentős költségeket takaríthatná meg az Állam: 20 millió forint éves támogatás az IHU kht. közhasznú tevékenység ellátáshoz (2006. évre külön fejezeti soron nem szerepelt); felügyelő bizottság tagjainak díjazása; ügyvezető igazgató alapbére, valamint a munkaszerződés alapján fizetendő prémiuma; a feladatok továbbításából származó koordinációs költségek; az IHU Kht. által igénybevett szolgáltatások díjai. Az Ipari Hulladékhasznosító Kht évi főbb adatait a következő táblázat tartalmazza: Adatok e Ft-ban várható Nettó árbevétel Üzemi eredmény MSZE Mérlegfőösszeg Saját tőke Jegyzett tőke A 2306/2003. (XII. 9.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Társaság két teljes üzleti évének lezárása után a működés tapasztalatiról a Kormányt tájékoztatni kell, legkésőbb június 30-ig. III. AZ IHU KHT TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTADÁSA A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET RÉSZÉRE A feladat-átadás következtében módosításra kerülnek a KTI Kht. alapító okiratának tevékenységi körre vonatkozó pontjai. Továbbá, a KTI Kht. mindenkori ügyvezetőjének prémiumkitűzései közt megfelelő súllyal (20%) szerepel a hulladékhasznosítással kapcsolatos tevékenység ellátása. Mivel az IHU Kht. feladatainak finanszírozásához évre nem áll rendelkezésre célelőirányzat, ezért az átvett feladatok ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a KTI Kht.-nak saját forrásból a költségek átcsoportosítása révén, illetve pályázati úton kell biztosítania. 9

10 A KTI Kht. ügyvezető igazgatója szándéknyilatkozatban vállalta az IHU Kht. feladatainak ellátását, és a melléktermékek közlekedés területén történő hasznosításának elősegítését. A KTI Kht. Út és Hídügyi Tagozata integrálná az IHU Kht. feladatait, amely tagozat már az 1970-es évek közepén megkezdte az ipari melléktermékek felhasználásával kapcsolatos kutatási és alkalmazási tevékenységet, valamint megrendeléseken keresztül folyamatosan együttműködött az IHU Kht-val. A KTI Kht. felszerelt eszközparkja, alkalmazott szakemberei, sok évtizedes tapasztalatai révén alkalmas az IHU Kht. alapvető feladatainak ellátására. A tevékenységekkel kapcsolatos szervezői, logisztikai feladatok ellátására a három teljes állású alkalmazottat foglalkoztató IHU Kht-tól egy fő segítené a jövőben is a KTI Kht. munkáját. Az IHU Kht. által végzett tevékenység továbbra is megmarad, ezért a társadalmi szempontból jelentős hatásai, mint a társadalmi jólét alapfeltételeként kezelhető élhetőbb természeti környezet, és megfelelő minőségű ivóvízbázis, úgy mint a költséghatékonyabb infrastruktúraépítés, továbbra is biztosítva lesznek. IV. JAVASLAT Javasolom, hogy a Kormány értsen egyet az Ipari Hulladékhasznosító Kht. végelszámolással történő megszüntetésével költségcsökkentési célból, valamint a Társaság által végzett - társadalmi és környezetvédelmi szempontból jelentősnek minősülő - feladatok integrálásával a Közlekedéstudományi Intézet Kht-ba. Budapest, június gazdasági és közlekedési miniszter 10

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 43. szám A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (... PÉNZÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET 4791/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...)

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben