J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér Ikt.sz.: I.327-8/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata szeptember 20-án órától megtartott nyílt ülésén. Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzatának székhelyén, (meghívótól eltérıen) Békéscsaba, Szabadság tér II. emeleti 8. sz. tárgyalóban Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ív szerint Ando György elnök: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselıket és vendégeket. Megállapította, hogy az ülésen 4 képviselı jelen van, így határozatképesek. Javasolta a képviselıknek elfogadásra, hogy a mai ülésrıl készülı jegyzıkönyv aláírója: Dr. Csicsely Ilona képviselı, a jegyzıkönyv hitelesítıje: Krajcsovics Hajnalka képviselı, a jegyzıkönyv vezetıje pedig: Kesjár Ilona nemzetiségi ügyintézı legyen. A képviselık 4 igen szavazattal elfogadták a jegyzıkönyv aláírójának, hitelesítıjének valamint a jegyzıkönyv vezetıjének személyét. Felsorolta az ülés napirendi pontjait, melynek sorrendjében teljes változtatást kért a képviselıktıl elfogadásra, és kérte vegyék fel a napirendi pontok közé: - A évi I. féléves pénzügyi beszámoló elfogadása, valamint - A évi III. negyedéves költségvetési elıirányzat módosítás elfogadása napirendi pontokat, viszont a meghívóban szereplı 3. napirendi pontot a jelen ülésrıl töröljék, azt majd egy másik ülésen tárgyalják. A képviselık a napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadták a következıképpen: N A P I R E N D : 1./ Csabai Szlovákok síremlékeinek megmentése Elıadó: Ando György elnök 2./ Békészki bácsi Rendkívüli Emberek Csabán címő könyv bemutatója a Békéscsabai Szlovák Tájházban Elıadó: Ando György elnök

2 -2-3./ Szlovák nyelvtanfolyam indítása Elıadó: Ando György elnök 4./ Kulturális kapcsolatok a Tıketerebesi Honismereti Múzeummal Elıadó: Dr. Csicsely Ilona képviselı 5./ Békében Békésben rendezvény értékelése Elıadó: Krajcsovics Hajnalka képviselı 6./ Márton Napi Bál elıkészülete Elıadó: Dr. Csicsely Ilona képviselı 7./ A évi I. féléves pénzügyi beszámoló elfogadása Elıadó: Péli Magdolna költségvetési ügyintézı 8./ A évi III. negyedéves költségvetési elıirányzat módosítás elfogadása Elıadó: Péli Magdolna költségvetési ügyintézı 9./ Egyebek 10./ Beszámoló az eltelt idıszak eseményeirıl Elıadók: képviselık Csabai Szlovákok síremlékeinek megmentése Hankó András Városvédı Egyesület: Véleménye szerint a szlovák síremlékek megszőnésével, megszőnik Békéscsaba szlovák múltja teljesen. Régen az utcán is szlovákul beszéltek. Meg kellene védeni a síremlékeket. Meg kell tartani az eredeti helyükön, nem egy helyre tenni. A régi temetık, a régi emberek szokását, gazdagságát mutatja be egy-egy sír. Nem kellene bántani, a helyükön kéne hagyni, csak így lenne értelme. Ez lenne a kérésük. Kutyej Pál Gábor - evangélikus lelkész, önkormányzati képviselı: A kérdésben már értekezett Dr. Csicsely Ilona képviselıvel és Hankó Andrással is. Valószínő, azért van az emberekben az a félelem, hogy felhasználják újra a régi sírköveket - amelyeket már nem gondoznak, nincs hozzátartozó - mert ez régen így volt, de ez már nem így van. Ez a téma a presbitériumi ülésen és tárgyalásra került. Ott is az volt a vélemény, hogy azok a sírok, amelyek arra érdemesek, maradjanak a helyükön, ne pedig egy helyre legyenek győjtve. A sírok (szlovák, magyar feliratú) kijelölésére kell egy ember. István Anna Szlovák Kultúra Háza igazgatója: Ki fogja gondozni ezeket a sírokat? Véleménye szerint, ha egy helyen lennének gondozottabbak lehetnének.

3 -3- Lászik Mihály elnökhelyettes: Véleménye szerint, ha egy helyre kerülnek ezek a sírok, egy mesterséges dolog lesz, viszont ha a helyükön maradnak azt a továbbiakban gondozni kellene. Ötletként felmerült, hogy az érettségi vizsga feltétele az önkéntes munka, lehetne talán ez is egy megoldás. Dr. Csicsely Ilona képviselı: Javaslata, hogy hozzanak létre egy csoportot, akik a továbbiakban kiválasztják, és a késıbbiekben megoldást keresnek a gondozást illetıen is. Meg kell keresni a Szlovák Iskolát, Egyházat, Városvédıket, és megoldani ezt a problémát. Kutyej Pál Gábor - evangélikus lelkész, önkormányzati képviselı: Elmondta, hogy a sírok gondozása a fı gond. István Anna Szlovák Kultúra Háza igazgatója: Gyulán összehordták a síremlékeket. két temetı is van, ahol Kutyej Pál Gábor - evangélikus lelkész, önkormányzati képviselı: Ha összehordják a köveket, az egy kıkert lesz, kicsit mő dolognak tőnik. Javasolta jómaga is egy csoport összeállítását az ügyben, amelyben 1 fı az egyháztól, Hankó András, mint Városvédı, Ando György, mint néprajzos lehetnének a tagok. Ez a munkacsoport mérje fel a síremlékek helyét, dolgozza ki, és tegyen javaslatot a megoldást illetıen. Hankó András Városvédı Egyesület: A már megjelent Csabai temetık könyvben csak a jeles szlovák emberek síremlékei szerepelnek, azok kerültek felmérésre. István Anna Szlovák Kultúra Háza igazgatója: Ha eredeti helyükön maradnak ezek a sírok, akkor mindet fel kell mérni. Kutyej Pál Gábor - evangélikus lelkész, önkormányzati képviselı: Az is megoldás lehetne, ha megbíznának egy vállalkozót, aki egy évben kétszer rendbe hozná ezeket a sírokat. Dr. Csicsely Ilona képviselı: Elıször fel kell mérni, hogy hány darab ilyen sír van. Ando György elnök: Kérte a képviselıket, amennyiben a bizottság létrehozásával egyetértenek, szavazzanak.

4 -4-39/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata létrehoz egy bizottságot a szlovák síremlékek megmentése érdekében, melynek tagjai: 1 fı az evangélikus egyháztól, 1 fı a katolikus egyháztól, 1 fı a református egyháztól, Hankó András a Városvédı Egyesülettıl, és 1 fı a szlovák önkormányzattól. A bizottságot a szlovák önkormányzat hívja össze. Békészki bácsi Rendkívüli Emberek Csabán címő könyv bemutatója a Békéscsabai Szlovák Tájházban Ando György elnök: Tájékoztatásul elmondta, hogy szeptember 28-án órakor a Békéscsabai Szlovák Tájház Áchim Termében kerül sor a könyv bemutatására, keresztelıjére. Vantara Gyula polgármester úr támogatta a könyv megjelenését. A könyv kereskedelmi forgalomban nem lesz kapható. Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy a könyv megjelentetésével kapcsolatos munkákat felvállalják, szavazzanak. 40/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata felvállalja Békészki bácsi Rendkívüli Emberek Csabán címő könyv megjelentetésével kapcsolatos munkákat. Forrás: Vantara Gyula polgármester úr támogatása évi saját költségvetésük

5 -5- Ando György elnök: Kérte a képviselıket, határozatban fogadják el, hogy szeptember 28-án a Békéscsabai Szlovák Tájház Áchim Termében megrendezik Békészki bácsi Rendkívüli Emberek címő könyv bemutatóját. 41/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata szeptember 28-án a Békéscsabai Szlovák Tájház Áchim Termében megrendezi Békészki bácsi Rendkívüli Emberek címő könyv bemutatóját. Szlovák nyelvtanfolyam indítása Dr. Flender György: Elmondta, hogy a tavalyi évben megrendezett szlovák nyelvtanfolyamnak nagy sikere volt, és szeretnék azt az idei évben is elindítani. A terem maradhatna a Városvédık Irodája. Az oktató tiszteletdíját szeretnék, ha a szlovák önkormányzat biztosítaná. Lehet, hogy célszerő lenne önrészt is kérni, és a Csabai Mérleg újságban megjelentetni egy felhívást a tanfolyam indításáról. Ando György elnök: Bizonyos mértékig támogathatónak tartja a nyelvtanfolyamot, de javasolta, hogy a szlovák kutatóintézet szervezze meg. Lászik Mihály elnökhelyettes: Mindenképpen növelni kellene a résztvevık számát, mert a tavalyi évben kifizetett összeg így sok. Dr. Csicsely Ilona képviselı: Véleménye szerint a résztvevıknek is áldozatot kellene hozni. A helyiség biztosított lenne, és a hirdetést is átvállalja a szlovák önkormányzat. István Anna Szlovák Kultúra Háza igazgatója: Két féle csoportot kellene indítani: 1. alapoktól, tehát kezdı, 2. haladó csoport. Ha öt ember kevés, akkor meg kell szabni a létszámot. A szervezet felvállalja az önrész beszedését.

6 -6- Ando György elnök: Kérte a képviselıket, hogy határozatban fogadják el, hogy indítanak szlovák nyelvtanfolyamot, amelynek részvételi díja lesz. Felhívást kellene meghirdetni a Csabai Mérleg újságban. Jelentkezni a szlovák önkormányzat címén lehet majd. A csoport megszervezésével megbízzák: Hornokné Dr. Uhrin Erzsébetet és Dr. Flender Györgyöt. 42/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata szándékában áll szlovák nyelvtanfolyamot indítani, részvételi díj befizetése mellett, és megfelelı létszám jelentkezése esetén, amit meghirdetnek a Csabai Mérleg újságban. Jelentkezni a szlovák önkormányzat címén lehet majd. A csoport megszervezésével megbízzák: Hornokné Dr. Uhrin Erzsébetet és Dr. Flender Györgyöt. Megbízzák Dr. Csicsely Ilona képviselıt folytasson tárgyalásokat a témában Dr. Kovács Annával a kutatóintézet vezetıjével. Felelıs: Dr. Csicsely Ilona képviselı Kulturális kapcsolatok a Tıketerebesi Honismereti Múzeummal Ando György elnök: Elmondta, hogy volt egy hármas együttmőködési megállapodás, viszont a Munkácsy Mihály Múzeum nem kíván részt venni a továbbiakban ebben, nem akar egy kiállítást sem a Tıketerebesi Múzeummal. Viszont a szlovák önkormányzat a 20 éves kapcsolatot nem szeretné elveszíteni. Dr. Csicsely Ilona képviselı: Tájékoztatásul elmondta, hogy a múlt hét csütörtökén voltak Tıketerebesen Štefan Buban 80. születésnapjára rendezett kiállításon. Véleménye szerint, amennyiben a Munkácsy Mihály Múzeum nem kíván kiállítást szervezni a Tıketerebesi Múzeummal, akkor a Szlovák Önkormányzat birtokában lévı Békéscsabai Szlovák Tájház Áchim Termében októberben már lehetne egy fotókiállítás, ami vándorkiállítás lehetne, ezzel kapcsolatban már várják az t. Ando György elnök: Javasolták a találkozáskor, hogy innen is vihetnék pl. a Békés Megyei kastélyok vagy Alföldi tájházakról készült kiállítási anyagot Tıketerebesre kiállítani, kolbászbemutatóval egybekötve.

7 -7- Javasolta a képviselıknek elfogadásra, hogy a Tıketerebesi Múzeummal a továbbiakban is folytassák az együttmőködési megállapodásban foglaltakat, és új együttmőködési megállapodást írjanak majd alá. 43/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a továbbiakban is fenntartja a Tıketerebesi Múzeummal kötött együttmőködést, és egyben felhatalmazzák Ando György elnököt, hogy új együttmőködési megállapodást készítsen elı. Felajánlják, hogy október 18-tól kiállítást nyitnak meg a Békéscsabai Szlovák Tájház Áchim Termében. Békében Békésben rendezvény értékelése Krajcsovics Hajnalka képviselı: Tájékoztatásul elmondta, hogy ezentúl minden évben szeptember elsı hétvégéje lesz a program idıpontja. Az idei évben is nagyon jól sikerült, gyönyörő idı fogadta a rendezvény látogatóit. A roma nemzetiségen kívül minden nemzetiség képviselte magát a megyébıl. Egyetlen negatívum volt, hogy a szokásos felvonulás most elmaradt. Dr. Csicsely Ilona képviselı: Nagyon színvonalas, sikeres rendezvény volt. A fejlıdést a gasztronómiában látja. Sokat beszélgetett az emberekkel. Voltak akik konkrétan kimentek ebédelni, végig kóstoltak mindent. Talán ez érdekelte a legjobban az embereket, a nemzetiségek hagyományos ételei. Ando György elnök: Javasolta a képviselıknek elfogadásra, hogy a szlovák önkormányzat és a Csabai Szlovákok Szervezete által közösen rendezett Békében Békésben rendezvény költségeihez hozzájárulnak ,- Ft-tal(terembérlet, szervezési díj), számla ellenében. Lászik Mihály elnökhelyettes: Jelezte, hogy érintettség miatt a szavazáson nem vesz részt.

8 -8- A képviselık 3 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 44/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata, és a Csabai Szlovákok Szervezete által közösen megrendezett Békében Békésben rendezvény költségeihez hozzájárul ,- Ft-tal (terembérlet, szervezési díj), számla ellenében. Márton Napi Bál elıkészülete Dr. Csicsely Ilona képviselı: November 11-e Márton nap, és az elızı évekhez hasonlóan az idei évben is meg kívánják rendezni Márton napi mulatságukat. Helye: a Kornélia Étterem, Ideje: november 9-e. Zenélni: Sebestyén Tibor fog. Lászik Mihály elnökhelyettes: Itt kívánta megjegyezni, hogy Szarvason, Tótkomlóson létezik egy nap, a város napja, és ezen a napon megkoszorúzzák a letelepedési emlékkövet. Úgy gondolja, hogy ez Békéscsaba életébıl nagyon hiányzik november 11. Szent Márton napja, Békéscsaba alapításának napja. Ezen a napon javasolja koszorúzzák meg a Városháza elıtti emlékkövet. István Anna Szlovák Kultúra Háza igazgatója: Indulhatna ezzel a felkészülés a 300-ik évfordulóra. Be kell csempészni a települési önkormányzat tudatába ezt. Sokan nem is tudják. Ando György elnök: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal Kabinet csoportja már megkereste ezzel a szlovák önkormányzatot, hogy a 300-ik évforduló méltó megünneplése megtörténjen. Vannak ezzel kapcsolatban már javaslatok, mint pl. hogy eljátsszák ahogy jönnek szekerekkel, korhő ruhában. István Anna Szlovák Kultúra Háza igazgatója: Szarvason ezt már évek óta megteszik. Ando György elnök: Javasolta a képviselıknek elfogadásra, hogy a Márton napi rendezvényüket az idei évben is megrendezik, melynek ideje: november 9-e.

9 -9- Helye: a Kornélia Étterem. A mősor és a rendezvény megszervezésével bízzák meg Dr. Csicsely Ilona képviselıt. 45/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata az idei évben is megrendezi Márton napi bálját, amelynek ideje: november 9-e. Helye: a Kornélia Étterem. A mősor, és a rendezvény megszervezésével megbízzák: Dr. Csicsely Ilona képviselıt. Felelıs: Dr. Csicsely Ilona képviselı A évi I. féléves pénzügyi beszámoló elfogadása Péli Magdolna költségvetési ügyintézı: A beszámolóról készült anyagot elkészítette, amit közösen a képviselıkkel áttekintettek. Ando Györgyelnök: Kérte a képviselıket, amennyiben a évi I. féléves pénzügyi beszámolót elfogadják, szavazzanak. 46/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata elfogadta a évi I. féléves pénzügyi beszámolóját, a csatolt melléklet szerint. és Péli Magdolna költségvetési ügyintézı A évi III. negyedéves költségvetési elıirányzat módosításának elfogadása

10 -10- Péli Magdolna költségvetési ügyintézı: A III. negyedévi költségvetési elıirányzat módosításáról készült anyagot elkészítette, amit közösen a képviselıkkel áttekintettek. Ando György elnök: Kérte a képviselıket, amennyiben a III. negyedévi költségvetési elıirányzat módosítását elfogadják, szavazzanak. 47/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata elfogadta a évi III. negyedéves költségvetési elıirányzatt módosítását, a csatolt melléklet szerint. és Péli Magdolna költségvetési ügyintézı E g y e b e k Ando György elnök: Tájékoztatta a képviselıket, hogy érkezett egy kérelem a Munkácsy Mihály Múzeumtól, melyben támogatást kérnek Dr. Plesovszki Zsuzsanna könyvének megjelentetési költségéhez. Kérte, hogy szavazzanak képviselıtársai a támogatás ügyében. 48/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata nem támogatja Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által beküldött kérelmet, amelyben Dr. Novákné Plesovszki Zsuzsanna könyvének megjelentetésére kértek támogatást.

11 -11- Ando György elnök: Felolvasta Molnár M. Eszter kérelmét, melyben az Áchim emlékünnepség anyagának megjelentetéséhez kér támogatást. Javasolta elfogadásra a képviselıknek, hogy támogassák ,- Ft-tal Molnár M. Eszter kérelmét. 49/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 50,000,- Ft-tal támogatja az Áchim emlékünnepség anyagának megjelentetését. Ando György elnök: Kérte a képviselıket, hogy határozatban fogadják el a június hónapban felmerült költségek kifizetését, úgy mint: - hirdetés a Csabai Mérleg újságban: ,- Ft; - Ĺudové noviny szlovák újság elıfizetése ( hó): ,- Ft; - Kola-konyha ebéd: ,- Ft; - pedagógus nap (elıadómővész, csokoládé, rétes): ,- Ft. 50/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a június hónapban felmerült költségek kifizetését elfogadja, a következıképpen: - hirdetés a Csabai Mérleg újságban: ,- Ft - Ĺudové noviny szlovák újság elıfizetése ( hó): ,- Ft - Kola-konyha ebéd: ,- Ft - pedagógus nap (elıadómővész, csokoládé, rétes): ,- Ft összesen: ,- Ft

12 -12- Ando György elnök: Kérte a képviselıket, hogy határozatban fogadják el a Békéscsabai Szlovák Tájházban június hónapban felmerült költségek kifizetését, úgy mint: -irodaszerek: 1.118,- Ft; - karbantartási anyag: 4.900,- Ft; - tisztítószer (Wc. papír, kéztörlı): 9.337,- Ft. 51/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a Békéscsabai Szlovák Tájházban június hónapban felmerült költségek kifizetését elfogadja, a következıképpen: -irodaszerek: 1.118,- Ft - karbantartási anyag: 4.900,- Ft - tisztítószer (Wc. papír, kéztörlı): 9.337,- Ft összesen: ,- Ft Ando György elnök: Kérte a képviselıket, hogy határozatban fogadják el a július hónapban felmerült költségek kifizetését, úgy mint: - irodai, vonalas telefon: 6.134,- Ft; - Kola-konyha ebéd: ,- Ft; - színházjegy (Szlovák Est): ,- Ft. 52/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a július hónapban felmerült költségek kifizetését elfogadja, a következıképpen: - irodai, vonalas telefon: 6.134,- Ft - Kola-konyha ebéd: ,- Ft - színházjegy (Szlovák Est): ,- Ft összesen: ,- Ft

13 -13- Ando György elnök: Kérte a képviselıket, hogy határozatban fogadják el a Békéscsabai Szlovák Tájházban július hónapban felmerült költség kifizetését: - Gábor Vivien - helyettesítés kifizetése: ,- Ft. 53/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a Békéscsabai Szlovák Tájházban július hónapban felmerült költség kifizetését elfogadja, a következıképpen: - Gábor Vivien - helyettesítés kifizetése: ,- Ft Ando György elnök: Kérte a képviselıket, hogy határozatban fogadják el az augusztus hónapban, az irodai, vonalas telefon használata kapcsán felmerült: 4.097,- Ft költség kifizetését. 54/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata az augusztus hónapban, az irodai, vonalas telefon használata kapcsán felmerült: 4.097,- Ft költség kifizetését elfogadja. Ando György elnök: Kérte a képviselıket, hogy határozatban fogadják el a szeptember hónapban felmerült költségek kifizetését, a következıképpen: - Ĺudové noviny szlovák újság elıfizetése ( hó): ,- Ft; - Csabai Mérleg újságban hirdetés: ,- Ft.

14 -14-55/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a szeptember hónapban felmerült kiadások kifizetését elfogadja, a következıképpen: - Ĺudové noviny szlovák újság elıfizetése ( hó): ,- Ft - Csabai Mérleg újságban hirdetés: ,- Ft összesen: ,-Ft Ando György elnök: Kérte a képviselıket, hogy határozatban fogadják el a Békéscsabai Szlovák Tájházban szeptember hónapban felmerült költség kifizetését, a következıképpen: - tisztítószer: ,- Ft; - benzin: 2.600,- Ft; - zuhanyrózsa: 1.600,- Ft; - tisztítószerek: 4.050,- Ft. 56/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a Békéscsabai Szlovák Tájházban szeptember hónapban felmerült költség kifizetését elfogadja, a következıképpen: - tisztítószer: ,- Ft - benzin: 2.600,- Ft - zuhanyrózsa: 1.600,- Ft - tisztítószerek: 4.050,- Ft összesen: ,- Ft

15 -15- Ando György elnök: Javasolta a képviselıknek elfogadásra, hogy a Közmeghallgatás idıpontja: november óra legyen, melynek helyszíne: a Szlovák Kultúra Háza Békéscsaba, Kossuth tér 10 57/2012. (IX. 20.) Szlovák Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata november 7-én órától Közmeghallgatást tart, amelynek helyszíne: a Szlovák Kultúra Háza Békéscsaba, Kossuth tér 10. Megjelentetésért felelıs: Kesjár Ilona nemzetiségi ügyintézı Beszámoló az eltelt idıszak eseményeirıl Krajcsovics Hajnalka képviselı: Írásban leadta beszámolóját. Dr. Csicsely Ilona képviselı: Kiemelte a Békében Békésben rendezvényt, és Szlovák Fıkonzulátus által megrendezett Szlovák Köztársaság Napja alkalmából rendezett fogadást és hangversenyt. Ando György elnök: Az ülést órakor bezárta. K.m.f Dr. Csicsely Ilona képviselı, jkv.aláírója Krajcsovics Hajnalka képviselı, jkv.hitelesítı Kesjár Ilona jkv.vezetı

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2011. március

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-5 /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

2008. november 12-én órától megtartott nyílt ülésén. Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens. Kesjár Ilona jegyzőkönyvvezető

2008. november 12-én órától megtartott nyílt ülésén. Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens. Kesjár Ilona jegyzőkönyvvezető Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Helye: 2008. november 12-én 15. 05 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 8-án 14.00 órától megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:../2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

2008. október 21-én órától megtartott ülésén. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum irodaházában Békéscsaba, Gyulai út

2008. október 21-én órától megtartott ülésén. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum irodaházában Békéscsaba, Gyulai út Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Helye: 2008. október 21-én 15.00 órától megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 10-én 15.30 órától megtartott ülésén. Helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

2012. március 20-án órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. március 20-án órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-5/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

2013. június 25-én órától megtartott ülésén.

2013. június 25-én órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-11/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I-350-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. december 16-án 15.00 órától megtartott, telefonon összehívott ülésén.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. december 16-án 15.00 órától megtartott, telefonon összehívott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 347-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban.

székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 327-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 325-6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata június 19-én órától megtartott ülésén. a mellékelt jelenléti ív szerint

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata június 19-én órától megtartott ülésén. a mellékelt jelenléti ív szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 331-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 347-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:../2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2010. február 23.-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-3/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2014. május 21-én 15.00 órától megtartott ülésén.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2014. május 21-én 15.00 órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 382-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 327-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2013. október 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 138/2014. JEGYZİKÖNYV amely készült 2014. február 11-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 218/2011. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Békéscsaba, Szent I. tér 8. Ikt.sz.: /2016. JEGYZŐKÖNYV

Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Békéscsaba, Szent I. tér 8. Ikt.sz.: /2016. JEGYZŐKÖNYV Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8. Ikt.sz.: 1. 126-13/2016. JEGYZŐKÖNYV (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg.

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg. Szám: 2-6/2014. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2014. július 23-i ülésérıl Jelen vannak: a, Balogh Gergely a bizottság tagja, Wurczinger Lóránt a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott április 11.-án 17 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott április 11.-án 17 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 10/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. április 11.-án 17 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Pékó Tamás polgármester Sztraka László

Részletesebben