Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató. mélyépítési elemek beépítéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató. mélyépítési elemek beépítéséhez"

Átírás

1 Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató mélyépítési elemek beépítéséhez

2 Kidolgozta: Ellenôrizte: Konzulens: Major Tamás projekt manager Monolit International Kft. Dr. Tóth Zoltán (tervezési segédlet) Gyôr ÉMI Rt. Gyôri Minôségellenôrzô Állomása Pintér Tamás vizsgálómérnök Kántor László állomásvezetô ÉMI Rt. Gyôr Minôsítô és ellenôrzô vizsgálatok: ÉMI Rt. laboratóriumai Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Laboratórium Az összeállítás az MSZ 15450/1-16 szabványok, a 39/1997 (XII. 19) KTM-IKIM rendelet, valamint az 1997 évi CLV törvény alapján készült. KIADÓ MONOLIT INTERNACIONAL KFT Gyôr Mártonné Dr. Baj Mária ügyvezetô igazgató 2004.

3 Tartalom 1. Leier mélyépítô elemek beszerzése Termékismertetô A mélyépítô elemek termékválasztéka A mélyépítô elemek anyagai A Leier mélyépítô elemek megjelölése A mélyépítô elemekkel szemben támasztott minôségi követelmények Általános követelmények Méretkövetelmények Vízzáróság Szilárdság Korrózióállóság A Leier mélyépítô elemek termék- és típusválasztéka Betoncsövek Aknaelemek Kiegészítô elemek Tervezési segédlet Szabályozás Keresztirányú méretezés a beágyazási tényezôk módszerével A Leier mélyépítô elemek alkalmazása Alkalmazási területek Tárolás, szállítás Anyagmozgatás, rakodás eszközei Építéstechnológia A betoncsövek építés közbeni védelme A csatornarendszerek vízzárósága Földvisszatöltési tömörítés Munkavédelmi elôírások Melléklet: ÉME A-192/ Melléklet: ÉME A-192/2/ Irodalomjegyzék Akna-fenékelem konszignációs lap

4 1. A Leier mélyépítô elemek beszerzése A megrendeléseket a Leier csoport bármelyik üzeméhez, a Leier központi értékesítési irodához Fax: 96/ , vagy közvetlenül a gyártókhoz: LEIER ÉPÍTÔ ÉS ÉPÍTÔANYAG KFT JÁNOSSOMORJA, Óvári út Fax: 96/ kell eljuttatni. LEIER BCM KFT 7630 PÉCS, Edison u. 36. Fax: 72/ A megrendeléseket a gyár bármikor elfogadja. Speciális, vagy jelentôsebb igény (pl. projektek) esetén célszerû a megrendelést a tervezett beépítés elôtt 30 nappal megküldeni. A szállítási szerzôdéseket a Leier csoport bármelyik gyára megkötheti. Fenékelemek, vagy különleges kialakítású aknamagasító elemek megrendelésénél az ehhez rendszeresített adatlapot kérjük mellékelni. A szállítások közúton történnek a Leier cégcsoport saját eszközeivel, ill. a megrendelô bérelt, vagy saját fuvareszközeivel (utóbbi esetben a tejesítés helye a gyártó telephelye). Termékeink árait a mindenkor érvényben lévô árjegyzék tartalmazza. A termékek árairól a megrendelés volumenétôl és jellegétôl függôen, a szállító és a megrendelô külön megállapodásban eltérhet. 2. Termékismertetô A Leier mélyépítô alkalmazási területe: A Leier mélyépítô elemek Építôipari Mûszaki engedélyének (ÉME) száma: A-192/1999; A-192/2/1999. A Leier mélyépítô elemek az aknagyûrûk, aknaszûkítôk, akna fenékelemek és betoncsövek összefoglaló neve. A Leier mélyépítô elemek elsôsorban gravitációs üzemû (túlnyomás nélkül üzemelô) földalatti csatornák, illetve a csatornák ellenôrzô aknáinak megépítésére alkalmasak. Az elemek betonja szulfátálló cementtel készül. A Leier mélyépítô elemek alapanyaga beton, mely anyagi természeténél fogva elsôsorban nyomásra vehetô igénybe, húzásra és hajlításra történô igénybevételi lehetôsége igen korlátozott a betonanyag ridegsége folytán. Meg nem engedett igénybevételek (pl.: hajlítás, húzás) esetén az elemek törésre, repedésre hajlamosak, ezért tárolásuk, szállításuk és beépítésük során jelen útmutatóban foglaltakat szigorúan be kell tartani. A Leier mélyépítô elemek a klasszikus csatornaépítést kívánják korszerûsíteni, felgyorsítani. A termékek a túlnyomás nélküli üzemelô-földalatti csôvezetékek elemei. Alkalmasak csapadékvíz, házi- és ipari szennyvízelvezetô rendszerek kialakítására, amennyiben azok kémiai összetétele a betoncsövek, ill. a tömítések (gumigyûrû) anyagát nem károsító kémhatásúak. Az átlagos, ill. a szabványban elôírtat meghaladó kémiai terhelés esetén különleges védôbevonatokat, ill. tömítési rendszereket alkalmazunk. 4

5 2.1. A Leier mélyépítô elemek termékválasztéka - hagyományos csaphornyos csatlakozású betoncsövek mm-es átmérôig 1,00 m-es névleges hosszúságban - gumigyûrûs csatlakozású tokos-talpas betoncsövek mm-es átmérôig, 2,00 m-es névleges hosszúságban - Aknamagasító elemek hagyományos és gumigyûrûs csatlakozással 800, 1000 és 2000 mm-es névleges átmérôvel - aknaszûkítôk - akna fenékelemek hagyományos és gumigyûrûs illesztéssel. Változatos künet kialakítással, 1,00 m-es átmérôvel, cm-es névleges magassággal. Hagyományos illesztéssel, 0,8 méteres átmérővel, centiméteres névleges magassággal. Befalazó idomokkal. - Kiegészítô elemek: - akna fedlapok 600 mm-es átmérôvel, beépített fedlapokkal, vagy azok nélkül könnyû és nehéz kivitelben - szintbeállító gyûrûk 5 és 10 cm-es vastagsággal Termékeinkhez mm NA betoncsövek, AC csövek, vagy KPE, PVC csövek csatlakoztathatók 200 mm belsô átmérôtôl. Kiegészítô idomok felhasználásával ennél kisebb átmérô bekötése is lehetséges A Leier mélyépítô elemek anyagai A Leier mélyépítô elemek betonja az MSZ 4719 számú szabvány szerinti C25 nyomószilárdsági osztályú, a beton névleges minôsége: C25-16/FN. A betonkeveréket automata számítógépes vezérlésû keverôgépen multifrakciós összetételben állítjuk elô az igénybevételtôl és az egyéb mûszaki jellemzôktôl függô receptúra alapján. (ld. részletes leírás) Zárt technológiai láncon érkezik a vibrációs tömörítési elven mûködô PRINSING, OMAG, NIEMAER tip. gyártóberendezéshez. Variabilis sablonparkunk a termékek széles választékát készíti. A befalazó idomok a rendeltetésnek megfelelô típusválasztékkal, mûanyag elemekbôl kerülnek beépítésre. Az elemek típus szerinti gumitömítést tartalmaznak. A künet kialakítás acél sablonokkal történik, de mûanyag künetelemek felhasználására is felkészültünk. Fedlapjaink öntöttvas és vasbeton elemek. Gumitömítéseink keménygumi alapanyagból, méretre gyártva készülnek A Leier mélyépítô elemek megjelölése A minôség tanúsításaként a minôsített tétel darabjai az MSZ sz. szabvány elôírásai szerinti jelöléssel vannak ellátva. Pl.: TO TA 50/200 L/G L A Leier gyártómûre utaló jelzés TO Tokos betoncsô (NA 30-as átmérôvel) TA Talpas betoncsô TO TA Tokos-talpas betoncsô 50 Névleges átmérô 30,0 100,0 cm-ig I Integrált gumigyűrű AGY Aknagyûrû (akna magasító elem) H Hágcsós kialakítás ASZ Aknaszûkítô G Gumigyûrûs csatlakozás kialakítás AFE Akna fenékelem K Künetes kiképzéssel KN Künet nélküli kiképzéssel CSE Csatlakozó elem SZGY Akna szintbeállító gyûrû AF Aknafedlap (S: szellőzőlyukkal) 3. Minôségi követelmények 3.1. Általános követelmények A Leier mélyépítô elemekre vonatkozó követelményeket a következô szabványok tartalmazzák: MSZ :1988 Elôregyártott beton-, vasbeton és feszített vasbeton elemek minôségének ellenôrzése (vizsgálat) MSZ :1988 Beton- és vasbeton termékek csatornaépítéshez (általános elôírások) 5

6 MSZ :1988 Beton- és vasbeton termékek csatornaépítéshez (kör szelvényû talpas betoncsô) MSZ :1982 Beton- és vasbeton termékek csatornaépítéshez (kör szelvényû, csapos, tokos betoncsô) DIN 4032:1981 Betoncsövek és idomdarabok (Tokos betoncsô, talpas kivitelben) MSZ :1988 Beton- és vasbeton termékek csatornaépítéshez (Aknagyûrûk) MSZ :1988 Beton- és vasbeton termékek csatornaépítéshez (Aknaszûkítôk) MSZ :1985 Beton- és vasbeton termékek csatornaépítéséhez (Vasbeton fenékelem kör szelvényû aknához) A követelményekrôl az MSZ számú szabványsorozat rendelkezik. Beton és vasbeton termékek csatornaépítéshez. A kiegészítô követelményeket a DIN 4032, ill. DIN 4034 sz. szabványsorozat tartalmazza Alaki és felületi követelmények A Leier mélyépítô elemek egyenletes minôségû, megfelelôen bedolgozott, utókezelt betonból készülnek. Az ép repedésmentes felületet egyenletesen simára kell kiképezni. Belsô felületen kavicsfészek, vagy más egyenetlenség nem lehet. A gumigyûrûs kötésben résztvevô felületeknek simának, fészekmentesnek kell lenni. Az építéshelyen megsérült elemeknél habarcsos illesztés esetén felhasználhatóságot nem befolyásoló, felületi hiányosság elôfordulhat. Szakszerûen javított csorbulás, fészkesség nem tekinthetô hibának! 3.2. Méretkövetelmények A Leier mélyépítô elemek megengedett mérettûréseit a vonatkozó termékszabványok, illetve az MSZ sz. szabvány tartalmazza Vízzáróság Az ÉME vizsgálatok alapján a Leier mélyépítő elemek V1 vízzárósági osztályba sorolhatóak. A termék vízzáróságát és teherbírását nem befolyásoló tényezôk - repedés ha nem átmenô és tágassága nem haladja meg az MSZ 15022/1-ben, vagy az MSZ 15022/3-ban megengedett mértéket - fészkesség, ha legfeljebb 50 cm 2 kiterjedésû és nem a kötésben résztvevô felületen helyezkedik el. A vízzárósági osztály csak a termék paramétereire utal. Nem azonos a kész csatorna vízzárósági követelményeivel. Az utóbbit az MSZ vízügyi létesítmények zárt szelvényû gravitációs csatornák címû szabvány tartalmazza. (II. sz. táblázat) A vízfelvétel az MSZ szabvány szakasza szerint vizsgálva legfeljebb 6 tömegszázalék lehet Szilárdsági, teherbírási követelmények A Leier mélyépítô elemek betonja az MSZ 4719 sz. szabvány szerinti C25 nyomószilárdsági osztályú Korrózióállóság A mélyépítô elemek korrózióállósági feltételeit az MSZ 04-88/1 számú szabvány tartalmazza. A termék akkor felel meg az A1 korrózióállósági fokozatnak, ha megfelel a V1 vízzárósági fokozat és a T1 teherbírási osztály elôírásainak és az MSZ 4702/4 szerint S54 jelû 350-es portland cementtel készült. 6

7 4. A Leier mélyépítô elemek termékválasztéka 4.1. Betoncsövek Körszelvényû talpas betoncsô Integrált tömítés (csak Ø 300-nál) Típus Talpas TA betoncsövek csaphornyos Jelölés Db Betűjele pl.: TA 40/100 Hagyományos csaphornyos kialakítású habarcsos illesztéssel. A csövek méreteit a táblázat tartalmazza. A csatorna vízzáróságának kritikus pontja a habarcsos illesztés. Elônye: elôzetesen kialakítható stabil tömörített aljzatra biztonságos folyásfenék kialakítás. Névleges hossz: 1,00 m. Névleges átmérô: cm. H v tömeg (kg/db) 30 30,0 100,0 4,0 100, ,0 100,0 4,5 180, ,0 100,0 5,5 280, ,0 100,0 6,0 390, ,0 100,0 7,5 640, ,0 100,0 9,0 940,0 Típus Tokos cső TO Jelölés Db H Db tok v tömeg (kg/db) 30 30,0 200,0 39,5 7,0 450, ,0 200,0 103,0 10,0 1850, ,0 200,0 119,4 12,0 2450, Tokos-talpas betoncsô Betûjele: TO TA 50/200 L/G Tokos-talpas betoncsô gumigyûrûs csatlakozással. A magasabb minôségi igényû csapadék és szennyvíz csatornák eleme. Elônye: A zsompképzés nélküli stabil folyásfenék kialakítás. A vízzáróság fokozott biztosításával 40, 50, 60, 80, 100 cm-es belsô (névleges) átmérôvel készül. A tömítô gumigyûrû termékeink tartozéka Tokos betoncsô Betûjele: pl.: TO 30/200 L/I Tokos kialakítású betoncsô gumigyûrûs csatlakozáshoz. Az I betûjel az integrált gumigyûrût jelöli, ami a gyártással egyidôben fixen kerül elhelyezésre. Csak 300 m-es névleges átmérôvel 2,00 m névleges hosszban készül. Tokos betoncső 80,0 és 100,0 cm-es belső (névleges) átmérővel is készül. O gyûrûs tömítés Típus Tokos-talpas betoncsövek TO TA Jelölés V Db H Db tok tömeg (kg/db) 40 5,5 40,0 200,0 51,3 560,0 50 7,0 50,0 200,0 63,3 870,0 60 8,5 60,0 200,0 78,0 1230, ,5 80,0 200,0 103,0 2175, ,5 100,0 200,0 119,4 3195,0 7

8 4.2. Aknaelemek Aknafenékelemek A gravitációs üzemmódú túlnyomás nélküli üzemelésû földalatti csôvezetékek tisztító ellenôrzô-, ülepítô elemei alkalmazhatók olyan csatornákhoz amelyeken a szállított ipari és szennyvizek, valamint csapadékvizek és talajvizek kémiai összetétele nem káros az elemek betonjára, az illesztési kapcsolatok tömítô anyagára. Vízzáró cement, vagy mûanyag habarcs, gumitömítés stb. Az akna elemek max. 6 m folyásfenék szintig építhetôk be. Gumigyûrûs tömítésû aknaelemeink anyagminôségük és szerkezeti vastagságukból adódóan az elôbbi folyásfenék szint alatt is használhatók. Gumigyűrűs és csaphornyos csatlakozású fenékelemek Megjelölés 100/50 100/75 100/100 Be-és kivezető csatornák átmérője (J) mm Hasznos magasság (H) cm Tömeg kg L/G künettel Tömeg kg L/G künet nélkül Tömeg kg künettel Tömeg kg. künet nélkül Megjelölés Be-és kivezető csatornák átmérője (J) mm Csaphornyos csatlakozású fenékelemek 80/50 80/ künet nélkül Hasznos magasság (H) cm Tömeg kg künettel Tömeg kg künet nélkül künetes Betûjele: pl.: AFE 100/50 L Fenékelemeink 80 és 100 centiméteres belső névleges átmérővel rendelkeznek, csaphornyos (AFE-L) és 100 cm-es rendszerünk gumigyűrűs (AFE-L/G) kialakítású künetes és künet nélküli kivitelben készül. A befalazó elemek a terv szerinti igényeknek megfelelô átmérôvel kerülnek elhelyezésre. A folyásfenék kialakítása átfolyó és iránytöréses kivitelben készül. A pontos kialakítás módját a mellékletben szereplő konszignációs lapon kell feltüntetni. Igény esetén egyéb eltérô kialakításra is felkészültünk. A befalazó idomok anyaga azonos az alkalmazott mûanyag (KPE, KLG, stb.) vezetékek anyagával. Kialakításukkal a gumigyûrû elhelyezését biztosítjuk. Befalazó idomainkhoz AC, beton, csôvezetékek csatlakoztathatóak. Standard kivitelû fenékelemünk NA 200-as ill as átfolyós kialakítással készül. Folyóka kialakítás a teljes átfolyási magassághoz (üzemi keresztmetszet) igazodik. Fenékelemeink künet nélküli kialakítással is készülhetnek. Az ülepítési (iszapfogó) szint igény szerinti magasságú. A szállítás és beemelés megkönnyítésére elemeinkben (tömegtôl függôen) 2 ill. 3 db emelô horog dübelt helyezünk el. Az emelô kötélhorog becsavarozható. Így az összeépítést ill. a tömítés kialakítását nem akadályozza. Minôségi követelményeit az MSZ 15450/14/85 sz. szabvány tartalmazza. Gumigyűrűs csatlakozású fenékelem (künettel) Csaphornyos csatlakozású fenékelem (künettel) Csaphornyos csatlakozású fenékelem (künettel) Padka Padka H H Haszoncsõ átmérõk (J) Ø H Haszoncsõ átmérõk (J) Ø

9 Akna magasító elemek (akna gyûrûk) Betûjele: AGY-L Kialakítása 100 és 80 cm-es belső (névleges) átmérővel rendelkeznek csaphornyos kivitelben, illetve a 100 cm-es belső átmérővel rendelkező elemek gumigyűrűs összeépítést is lehetővé tesznek. Kialakítástól függôen a 100-as gyűrű 9 és 12 cm-es falvastagsággal készül. A 80-as elemek 9cm-es falvastagságúak. Igény esetén a 100-as elemek beépített hágcsóval készíthetôk. A beépítési magasságokat az alábbi táblázat tartalmazza. Hagyományos csaphornyos termékcsaládunk 200 cm-es átmérôjû elemeket is tartalmaz. Az aknagyûrûk ülepítô-, átemelô és tároló aknák (ciszternák) építésére alkalmas. A tömbalapozások zsaluzó elemeként is beépíthetôk Aknaszûkítôk Betûjele: ASZ-L Csaphornyos és gumigyûrûs akna kialakításhoz készülnek. Megrendelôi igény esetén a "100"-as rendszerhez hágcsóelemeket is elhelyezünk. A bebúvó nyílás kialakítása a járaton 62,5 cm-es méretû, a "80"-as rendszerű 9 cm, a "100"-as 9 és 12 cm falvastagságú. Anyaga C25-ös minôségû beton. Típus Jelölés Belső átmérő alsó felső V H Tömeg kg/db Aknaszűkítők 80/60/ ASZ-L csaphornyos 100/62,5/ ,5 9 [12] 60 [70] 470 [650] illesztéssel. A [...] értékek 100/62,5/ ,5 9 [12] [700] az L/G gumigyűrűs 100/ elemek adatai. 200/ Típus Aknagyűrűk AGYL és AGY L+H csaphornyos illesztéssel. A [...] értékek az L/G, L/G+H gumigyűrűs elemek adatai Jelölés v Db H tömeg (kg/db) 100/25 9 [12] [280] 100/50 9 [12] [525] 100/75 9 [12] [775] 100/100 9 [12] [1030] 100/30 9 [12] [340] 100/60 9 [12] [660] 100/90 9 [12] [970] 100/120 9 [12] [1260] 200/ Típus Aknagyűrűk AGYL csaphornyos illesztéssel Jelölés v Db H tömeg (kg/db) 80/ / / /

10 Szintbeállító gyûrû Befalazó idomok Betûjele: SZGY-L A folyásfenék szinttôl függô aknaszerkezeti magasság kiegyenlítésére szolgál 5 ill. 10 cm-es szerkezeti vastagságban. A szûkítô elemhez ill. a fedlap elemhez vízzáró cementhabarcs illesztéssel, vagy különleges mûanyag bázisú ragasztókkal illeszthetô Aknafedlap elemek Betûjele: pl.: AF 60/8 Vasbeton fedlapok 60, 80, 100 és 200 cm-es aknák lezárására szolgálnak, zöldterületi fedlapként. Az elemekhez az MSZ EN-124 és MSZ 11331/62 szerinti kivitelben készülnek Kiegészítô elemek, tartozékok Gumi tömítôgyûrûk Elemeknél az EN 1610 szabvány elôírásainak megfelelô minôségû tömítőgyűrűk kerülnek alakalmazásra. A betoncsövek tömítése Q keresztmetszetû az elcsavarodást akadályozó támasztó szakállal ellátott gyűrűvel történik. A csatornaelemek tömítése korszerű tömlős belül síkosító anyaggal ellátott gumigyűrűvel történik. A SHORE keménység értékeket a szabványok tartalmazzák. A légkamrás tömítôgyûrû összetett keresztmetszetû (NA30-as tokoscsô). A beton elemek beépített, vagy utólag behelyezhetô gumigyûrûket tartalmaznak. Fenékelemeinket ill. átfolyó elemeinket beépített befalazó idommal gyártjuk. A befalazó idomok (KG) eternit (AC) és betoncsövek fogadására alkalmasak. A szükséges tömítô gumiprofilt tartalmazzák. A befalazó idomok anyaga PVC, KG, PP, PS tulajdonságait az ÖNORM S 2073/11.90/, Az ISO / DYS 9969, A DIN ill. az EN 1451 EV szabvány rögzíti Hágcsók (létra elemek) Gyártóberendezéseink eleve lehetôvé teszik a "100"-as rendszer esetén az aknamagasító elemek (aknagyûrûk) és aknaszûkítôk hágcsós kialakítását. Beépített hágcsóink betonacél alapúak, PE bevonattal ellátva. Kialakításuk, anyaguk, méretük és szilárdságuk megfelel a hazai és az EU elôírásoknak. (MSZ 15050) A biztonsági, munkavédelmi követelményeknek megfelelôen oldalcsúszás elleni biztosítással készülnek. Fellépési magasságuk, a 25, 50, 75 és 100 cm-es aknagyûrûk esetén 25 cm; a 30, 60 és 90 cm-es gyûrûk esetén 30 cm. A 25 és 30 cm-es fellépési magasságú elemek vegyesen nem alkalmazhatók! A 200 cm-es átmérôjû elôre gyártott aknafedlapjainkat a terveknek megfelelô bebúvó nyílással, ill.nyíláskerettel és nyílás fedéllel látjuk el. (egyedi kivitel) Az akna fenékelemeibe beépített emelôhorog dübelekhez méretezett acélsodrony anyagú becsavarozható emelôfület szállítunk. 10

11 5. Tervezési segédlet 5.1. Szabályozás Az erôtani tervezésre általánosságban az MSZ az irányadó. Alkalmazásakor figyelembe kell venni a csôméretezés nemzetközi elméletét és gyakorlatát. A részletes tervezésre vonatkozik a már korábban felfüggesztett MI /4 vízügyi ágazati irányelv. A csôszilárdságokat az MSZ szabályozza. A segédlet készítésénél a hazai alkalmazhatóság mértékéig figyelembe vettük a legújabb német (DIN 4032/81, DIN 4033, ATV a 127/84) és az angol (BS5911/81-82) szabályozásokat is Vizsgálandó állapotok Az erôtani megfontolásnak a vezeték teljes élettartamára, az elôírt 50 évre ki kell terjednie (pl. tervezett és tényleges építési állapot, útépítés a vezeték fölött, tartós üzemeltetési állapot, késôbbi környezet zavarások valószínûsége). A tervezés során ezekbôl kell kiválasztani a terhek mértékadó együttesét. Ez a kivitelezéskor módosulhat, ha a tényleges építés eltér a tervezettôl (MI /5 1. pontja) A csôcsatornák alapozása és gyakorlati beágyazásai A kellô hossz- és keresztirányú teherbírás érdekében a csôcsatornák tervein olyan alapozást kell elôírni, amely a megfelelô felfekvési szélességet biztosítja és az egyenlôtlen süllyedéseket (hosszirányban) a tûrhetô határon belül tartja (DIN 4033). Elô kell írni a kellô keresztirányú teherbíráshoz szükséges beágyazási módot. Az 5.1 ábra jól elôkészíthetô beágyazások keresztmetszeteit tartalmazza. Az ágyazási típusok és ágyazási tényezôk meghatározásánál az irodalomjegyzékben található (1) és (2) elôírásait vettük alapul. Betonágyazat esetén az alkalmazott beton minôsége min. C 12 legyen. A teljes körülbetonozás esete itt azért nem szerepel, mert az a monolitikus csatornaépítés körébe tartozik A csôcsatornák legkisebb takarása Ha a csatornára a jármûforgalom hatással van, akkor az 1,5 m (ill. úttükör alatt az 1,0 m) minimális takarás tervezése ajánlott a fokozott dinamikus hatások elkerülésére. He ennél kisebb takarások nem kerülhetôk el, akkor a megerôsítés egyedi tervezése szükséges Az erôtani igazolás módja Számítással kell igazolni a vezeték keresztirányú teherbírását és használhatóságát. Ezt legcélszerûbb a beágyazási tényezôk segítségével a függôleges terhek szintjén elvégezni. Nem kell számítással bizonyítani az erôtani követelmények teljesítését, ha számítás nélkül is nyilvánvaló, hogy azok teljesítve vannak (MSZ 15020). Ilyen a csôelemek kapcsolata, mivel a csövekre megadott éltörô erôket összekapcsolt csövekre vonatkozó adatokként lehet kezelni (a korábban felfüggesztett MI /4). Hosszirányban az erôtani követelmények teljesülése egyenletes alapozás elôírásával általában számítás nélkül is nyilvánvaló. Adódik mindez a csövek flexibilis, gumigyûrûs csôkapcsolatából, anyagából adódó merev héjként való kezelhetôségébôl és a két folyóméternél nem hosszabb méretébôl. Erôtani megfontolás alapján egyedileg kell eldönteni az igazolás módját a felszíni forgalom terheit és dinamikus hatásait közvetlenül levezetô aknákhoz való kapcsolat és szomszédos csôszakaszok esetén. Nem kell számítással igazolni a rendeltetésszerû üzemi használatból eredô hôhatások erôtani követelményeit, ha a tervezés tárgya közcsatorna. Kivételek az olyan közcsatorna szakaszok, amelyekben megengedett hôfokú vizet vezetnek ugyan, de egyéb hidegebb vizekkel való a közcsatornáknál mindig feltételezett keveredés elmaradása várható. Ha a rendeltetésszerû használaton túli hôigénybevétel figyelembe vétele, vagy meleg vizet szállító vezetékek tervezése a feladat, akkor a hôhatásokra való megfeleltetést hôtani és erôtani számítással is igazolni kell. 11

12 Az építés idején az erôtani követelményeket a szakszerû és az MF mûszaki feltételeknek megfelelô kivitelezéssel kell teljesíteni (DIN 4033, ATV A.139). 5.2 Keresztirányú méretezés a beágyazási tényezôk módszerével A teherbírás igazolása Az igazoláshoz a következô általános egyenlôtlenségeket kell kielégíteni: vagy a számlálót és a nevezôt D K külsô vezetékszélességgel osztva. Megjegyzés A biztonsági tényezôt a nemzetközi gyakorlat miatt kell egyesített alakban használni. A hazai szabályozási feltételek még nincsenek meg ahhoz, hogy ettôl eltérjünk. Ezért a megengedett teherbírás q eng megnevezést használjuk. A sok évtizedes hazai, a német és az angol gyakorlat megbízható, minôségvizsgáló által bizonylatolt csövekre 1,5 biztonsági tényezôt használ a terhelés tervezési értéke és a törôerô legkisebb értéke között. Kötelezô tervezôi szabványelôírás megjelenéséig a következô konkrét értékek használatát javasoljuk: F ta =0,9 F t, ahol F t az éltörô erô átlagértéke. A 0,9 szorzó az MSZ elôírása n=1,5 ß i =1,9; 2,4; 3,7 az 5.1 ábrán feltüntettett beágyazási módok számai. Ha a számított terhelés föld- és jármûteher (a gyakorlatra ez a jellemzô), akkor az igazolási egyenlôtlenség a következô konkrét alakban írható: q 1 + µ k q j < q eng + q 12

13 13

14 5.2.2 A terhek Önsúly és vízsúly A csô önsúlya és a benne lévô víz súlya a számítás során elhanyagolható, mert az éltörô erôt két él mentén veszik figyelembe és a csövek mérete nem nagyobb 1000 NÁ-nál A függôleges földteher számítása Beépítés után a csövekre ható terhelés különbözô aszerint, hogy a csövet munkaárokba vagy töltésbe építik-e be. Munkaárokba beépítettnek lehet tekinteni a csô beépítését mindaddig, ameddig a munkaároknak a csô vízszintes tetôsíkjában mért szélessége nem nagyobb az ún. munkaárok határszélességénél (B h ). Ha D k -val jelöljük a csô külsô átmérôjét és H-val a csô vízszintes tetôsíkja felett lévô földréteg vastagságát, akkor a munkaárok határszélessége meghatározható az 5.2 ábrán lévô diagramm segítségével, amelyen H/D k és az ún. ülepedési-behajlási tényezô (r sd ) és a kiállási tényezô (a) szorzatának függvényében leolvasható a B h /D k értéke, amelybôl meghatározható a B h értéke. Az ülepedési-behajlási tényezô empirikus értékeit az 5.2 táblázat tartalmazza, amelyek akkor pozitív elôjelûek, ha töltésnél a csô melletti földprizmára a csô melleti földprizmáról nyíróerôk lefelé hatnak. A kiállási tényezô (a) a csôtetô és a termett talaj felszíne közötti távolság (k) és a csô függôleges külsô átmérôjének (D k ) a hányadosa. Az erôtani igazoláshoz számításba veendô q f értékekre felírható a következô összefüggés: Ha a vezeték és az árok fala közötti visszatöltött talaj részt vesz a teherviselésben, akkor 14 A teherviselésben való részvétel akkor tételezhetô fel, ha a következô gyakorlati feltételek teljesülnek: a/ A vezeték és az árok fala között a talaj rétegenként jól tömörített és tömörsége T rγ 90%. A tömörítés közvetlenül az árok termett talajfalához történik.

15 b/ Ha feltételezhetô, hogy ez a tömörség a vezeték élettartama során megmaradó. (Ennek eldöntéséhez vizsgálni kell a talajvíz roskadást okozó hatását, kiüregelôdés lehetôségét bármilyen okból, a vezeték környezetének késôbbi megbontási lehetôségét). A λ a tényezô az alábbi képlet szerint, vagy az 5.3 ábra szerint határozható meg. A ϕ és a γ a visszatöltött földre vonatkozik. A határároknál szélesebb munkaárok esetén (B>B h ) a munkaárok állapotára és a töltésállapotra is meg kell határozni a függôleges földterhelés értékét és a két érték közül a nagyobb a mértékadó A vízszinetes föld-oldalnyomás A vízszinetes föld-oldalnyomás erôtanilag kedvezô hatású. Ezért a teherbírás igazolásánál csak akkor vehetô figyelembe, ha állandó teher. Számításba vett nagysága nem haladhatja meg a földnyomás legkisebb értékének 80%-át. Nem tételezhetô fel állandó tehernek, ha a vezeték melletti szabad szélesség kisebb, mint 0,5 m. Árokban építésnél eselteg számításba vehetô hatása jelentéktelen. Elhanyagolása indokolt. Gyakorlati szabályként a vízszintes föld-oldalnyomásnak, mint kedvezô tehernek a számításba vételére a következôk javasolhatók: Töltésben és határ-árokszélességnél szélesebb munkaárokban (B>B h ), a csôre ható függôleges földterhelés a csôvezeték mind jó, mind laza tömörítésnél a q ft =λ t γh (kn/m 2 ) összefüggésbôl számítható, ahol λ t a töltésre vonatkozó földnyomási tényezô a H/D k és az r sd a függvényében az 5.4 ábrán lévô diagramm segítségével meghatározható. Árokban nem szabad vele számolni. Feltöltésben a hatását helyettesítô felsô függôleges (csökkentô) teher ( q) ha figyelembe vétele az alapfeltételek szerint megengedhetô az alábbi összefüggésbôl számítható: 15

16 Felszíni terhek hatása Munkaárok feletti térszíni teher Ide kell számítani a pl. a közutak pályaszerkezeteinek súlyát (útalapozás, burkolat), vagy pedig valamely másképpen elôidézett állandó térszíni terhelések a talajfeltöltés kivételével. Ha a munkaárokra vagy a töltésre a csô felett annak tengelyétôl jobbra és balra, a csô tetejének takarásával (H) azonos, vagy nagyobb szélességû és hosszúságú, egyenletesen eloszló (p m, kn/m 2 ) nem földsúlyból eredô terhelés hat, azt nem szabad ugyanolyan súlyú, h magasságú, γ térfogatsúlyú földfeltöltéssel helyettesíteni a földbe beépített csôre ható terhelés meghatározásánál, mert a nem a földterhelésbôl eredô egyenletesen elosztott terhelésnél nem érvényesülnek a tehermentesítésként ható súrlódási erôk. Ennélfogva mind munkaárokba, mind töltésbe beépített csôvezetékekre a megadott kiterjedésû nem földsúlytól eredô, egyenletesen eloszló terhelés (p m, kn/m 2 ) következtében ható erôt a következô összefüggésbôl célszerû a takarástól függetlenül meghatározni: Közúti jármûterhek hatása A csatorna felett a közúti jármûforgalom hatását csak elegendô (H 1,5 m) takarás esetén lehet megbízhatóan számítani. Ennél kisebb takarásnál a rezgések hatása a betoncsô-csatornákra a kockázat növekedését jelenti. A csôvezetékre jutó terhek értékét az (5) alapján az 5.5 ábrából vehetô helyettesítô megoszló terhelés alapján lehet számítani. A közúti Hídszabályzat szerinti A, B, és C jelû ideális jármûterheket az MSZ szakmai szabvány tárgyalja részletesen. A helyettesítô megoszló terhet a dinamikus tényezôvel kell szorozni és így kapjuk a jármûteher alapértékét. A dinamikus tényezô a DIN 1072 szerint: A közúti jármûterhelésbôl származó q j megoszló terhet az alábbi összefüggéssel lehet figyelembe venni: A koncentrációs tényezô értékét a csô környezetében jól tömörített talaj esetén 1,4, lazán tömörített talaj esetén 1,6 értékkel lehet figyelembe venni. Ha a csatorna feletti takarás H<1,0 m, akkor a q ji érték helyett az 1,0 m csôhosszúságra ható koncentrált keréknyomásokat (rendszerint csak egy keréknek a nyomását) kell teljes nagyságban, mint az 1,0 m hosszú csôre esô terhet számításba venni. 16

17 6. A Leier mélyépítô elemek alkalmazása 6.1. Alkalmazási területek Mélyépítô elemeink felhasználási területe rendkívül széles. Elsôdlegesen gravitációs túlnyomás nélküli vezetékek, zárt vezetékrendszerek (közmû hálózatok) kialakítására alkalmazhatók. Anyaga, szerkezete, bevonata és a tömítôrendszerek kialakítása függvényében alkalmas csapadékvizek, szennyvizek, (ipari és lakossági) kezelésére, szállítására, tárolására és közút, vasút alatti átereszek építésére használható a vonatkozó tervezési és mûszaki elôírások, szabványok figyelembevételével. (ld. termékismertetô) A szállított csapadék, vagy szennyvíz környezeti terhelésétôl függô kivitelben készülnek. Aknamagasító elemeinket kútalapok, tömb alapok zsaluzó elemeiként is alkalmazzák. A Leier mélyépítô elemek minôségi elôirásait és mûszaki jellemzôit az útmutató korábbi fejezetei tartalmazzák Tárolás, szállítás: A gyártási folyamat során a termékeket gyártói és gyártási idô azonosító jellel látjuk el. A gyártási napló alapján a termék minôsége ellenôrizhetô. Raktározáskor a betoncsöveket és aknaelemeket fajtájuk, méretük és minôségi osztályuk szerint tároljuk. Fontosabb tárolási elôírások: - A csövek alatti tárolóhely egyenletes, szilárd, vagy tömörített burkolatú legyen - fagyveszélyes idôben a talajon nem tárolhatók! - egy rétegû tárolás esetén a csövek végei pontszerûen nem támaszkodhatnak az aljzatra, ill. egymásra - több rétegû tárolás esetén a legalsó csôsor alá fa alátéteket kell elhelyezni (ld. ábra) - A csôrakatok alsó elemeit (tokos csöveknél) gördülés ellen fa ékkel kell biztosítani - Az akna elemek egymásra rakva tárolhatók (magasító elemek stb.) - Az akna termékelemek tárolásánál a csatlakozó kiképzések megóvását biztosítani kell. (ld. táblázat) - Az 50 cm, vagy annál nagyobb belsô átmérôjû elemek álló helyzetben is tárolhatók! NÁ E M Max réteg K L F H G A mélyépítô elemeket lehetôség szerint közvetlen az építéshelyre kell szállítani. A csöveket közvetlenül a nyomvonal közelében célszerû úgy helyezni, hogy az a beérkezô munkagép tartósugaraiba essen, tokos végei igazodjanak a folyás irányhoz és csatlakozó végei nem érintkezhetnek. A csatorna nyomvonalával párhuzamos tárolási sávot el kell egyengetni és szükség szerint tömöríteni. Burkolt szilárd sávra történô rakodásnál a tokoldalhoz közel esô vége alá, a tok kivágásnak megfelelô vastagságú fa alátétet kell elhelyezni. Az aknaelemeket az építendô aknák közelében a beépítési helyzetnek megfelelô módon kell tárolni. A fenékelemek befalazó idomait, ill. az emelôhorog becsavaró dübeleket a mechanikai sérüléstôl, ill. a szenynyezôdéstôl meg kell óvni! A Leier mélyépítô elemek csak akkor szállíthatók el a gyártótól, ha annak betonja a névleges nyomószilárdság 70%-át elérte. Üzemszerû terhelésük a 28 napos szilárdság elérése után engedélyezett. Korábbi kiszállítás csak a gyártó és a megrendelô külön megállapodása alapján történhet. A kivitelezési munkahelyen a mélyépítô elemek mozgatását szállítóeszközre való fel és lerakását a megrendelô végzi. A gyártó telephelyén a rakodás és szállítás a gyártómû feladata. A betontermékek 17

18 mozgatását sérülést kizáró kellô gondossággal, az érvényes balesetvédelmi elôírások betartásával kell végezni! A rakodó és szállító eszközök teherbírását az ellensúlynak, valamint a gépkinyúlás paramétereinek megfelelôen kell megválasztani! - Az elemek mozgatásához a biztonsági elôírásoknak megfelelô bevizsgált fogószerszámot szállítunk, ld. ábrák Az anyagmozgatás, rakodás eszközei: Az elôre gyártott mélyépítô elemek súlya (tömege) erôsen eltérô. Hagyományos elemeink és tokos termékeink mozgatásához esetenként 2 t teherbírású eszközök szükségesek. A szállító és emelô berendezések megválasztásánál a terméksúly és az emelô kapacitás összehangolása szükséges és kötelezô! - emelôhimba: alkalmazható, ha a himbának a csôbe benyúló szára 40 cm-el hosszabb mint a csôhossz 1/2-e. A himba felfüggesztése a súlyvonal köze lé ben helyezkedjen el. A himba benyúló szára gumival, vagy rugalmas anyaggal borított. - Sodrott heveder, kenderkötél: alkalmazható, ha az a csô súlyvonalát fogja közre. A kötél, vagy heveder az elemek felületét nem sértheti. Akna elemeknél a sérülésveszély elkerülése érdekében élvédôt kell alkalmazni. Csövön, vagy az aknaelem befalazó elemein átbujtatott kötél, vagy heveder használata tilos! Csôvégekre akasztott megfogásokkal (horog, kampó) az elemeket emelni tilos! Lánc alkal ma zása tilos! Az elemek mozgatásakor a lökésszerû erôhatások, koccanás kerülendô. Fenékelemeknél a beépített emelôhorgokat hasz nál juk. - Emelôvillás targonca: aknaelemek szállításánál csak rakodólappal, vagy szorítópofával használható. A targonca elemmel érintkezô részeit rugalmas védelemmel kell ellátni. Csôszállításnál a himbára vonatozó elôírások irányadók. - A Leier mélyépítô elemek betervezése és beépítése során meg kell felelni a vonatkozó szabványok elôírásainak, illetve a hatályos általános érvényû és eseti hatósági elôírásoknak egyaránt. 18

19 A mélyépítô elemekkel szállított beépített, vagy utólag elhelyezhetô tömítôgyûrûket száraz, hûvös helyen kell tárolni. A nem beépített tömítôgyûrûket feszítésmentesen, üzemanyagoktól, kenôanyagoktól, vegyszerektôl, oldószertôl távol kell tárolni. Téli idôszakban a gumigyûrûket kondicionálni kell (szobahômérsékleten) A szállítási és tárolási elôírások megsértésébôl eredô károkért a gyártó nem vállal felelôsséget. A munkaárok kialakítása a terveknek megfelelôen, az adott területre érvényes tulajdonságok figyelembevételével történhet. Ezek az alábbiak: - folyásfenék szint (leásási mélység) - az építési terület talajmechanikai jellemzôi - hidrogeológiai jellemzôk (talajvíz-szint, víztelenítési mód) - Az építési terület beépíthetôsége (épületek, építmények, közmûvek) - a kivitelezés idôtartama alatti forgalmi követelmények (forgalom elzárás, teljes, vagy részleges forgalom fenntartás) - építésszervezési körülmények 6.4. Építéstechnológia - építés elôkészítési munkák: A kiviteli tervek birtokában az egyes csôhosszak, aknák, átemelôk stb. helyének figyelembe vételével csôkiosztási vázlat elkészítése javasolt. A munkaterületen a csatornarendszer nyomvonalának és magassági vonalvezetésének meghatározásához szükséges méréseket, kitûzéseket el kell végezni. A szükséges segédszerkezeteket, zsinórállás, tárolóhely stb. el kell készíteni. Tárolóhely kialakításánál az építési ütemnek megfelelô igényeket kell figyelembe venni Földmunkák: A csatorna építése rézsûs és dúcolt munkaárokban végezhetô. Dúcolt munkaárok esetén a beépíthetô csatornaelemek hosszúságát figyelembe kell venni. A kivitelezés leggyorsabban rézsûs munkaárokban hajtható végre, de ennek lehetôségét a folyásfenék magassági vonalvezetése korlátozhatja. Földmunkáknál az MSZ 15105, M /1, az MSZ és az MSZ elôírásait kell figyelembe venni. A talajadottságok, talajszerkezet függvényében a szakadópart korlátozottan terhelhetô. Az elemek beépítése nagyobb gém kinyúlással történhet. A kivitelezési mód kevésbé gyakori. A kommunális csatornák döntô része beépített, vagy sûrûn beépített területen készül. Az építészeti adottságok itt csak a dúcolt munkaárkokban történô kivitelezést teszik lehetôvé. A dúcolt szelvények kialakítása az alábbi módokon lehetségesek: - folyamatos függôleges falú szelvény - padkás szelvény (a függôleges falak között víztelenítési, vagy pallózat toldási okok miatt padka kerül kialakításra) - Padka fölötti rézsûs kialakítású padkás szelvény A dúcolásra olyan dúcolati rendszert kell választani, ami a csatorna fektetést (árokba helyezés, összehúzás, tömörítés stb.) kiváltások és átváltások nélkül lehetôvé teszi. Pl. keretes dúcolatok. Különös tekintettel a tokos-talpas betoncsövek 200 m-es hosszúsági méretére, a dúcolat megtervezésénél, ill. kivitelezésénél az MSZ 15002, ill. az MSZ elôírásait kell betartani. 19

20 Az MSZ /1 szabvány szerint a dúcolt munkaárok szélessége: 50 cm-es csô esetén 70 cm cm csô esetén 90 cm cm csô esetén 130 cm 100 cm-nél nagyobb 130 cm mérettel megnövelendô! A területi adottságok, valamint a technológiai színvonal függvényében a munkaszélesség csökkenthetô. A dúcolás kivitelezésénél a kivitelezô vállalat köteles a munkarendre készített ágazati munkavédelmi szabályzatban elôírtakat betartani Aknák közötti csôszakasz beépítése: A gravitációs csatornák kivitelezése a folyásiránnyal ellentétes irányban a befogadótól kezdôdik. A tervezô által elôírt fogadószint kialakítása után a vezeték - az altalaj tömörítésével - tömörített kavics ágyazatra, vagy - beton fogadószintre kerül elhelyezésre. Amennyiben a terhelt talaj a statikai feltételeknek nem felel meg, úgy a csôvezeték alá cm-es kavics ágyazatot kell készíteni (DIN 4033) Az ágyazati anyag a szemcsemérete/dmax. A tömör méretvastagság 2/3-át nem haladhatja meg és a durva szemcsék mállásra nem lehetnek hajlamosak. Tokos betoncsô esetén a magassági vonalvezetésnek megfelelôen kialakított tükörben fejlyukat (zsompot) kell kialakítani. A tömörített Fenékszintet a csô palástjának megfelelô befogadó formában kell kialakítani. Az általunk gyártott hosszúságú betoncsövek esetében a fejlyuk képzés 2,00 m-enként történik. Talpas betoncsô esetén: tervezett folyásfenék szint kialakítása a csôvastagság figyelembevételével történik. A csaphornyos csatlakozás hézagképzéséhez (kikenéséhez) megfelelô helyet kell biztosítani. A hézagtömítés vízzáró cementhabarccsal, vagy különleges igény esetén speciális összetételû vegyszerálló habarccsal történik. Tokos-talpas betoncsô esetén: biztosítani kell a csôelemek összetolásához megfelezô helyet (ld. ábra) gumigyûrûs csatlakozásnál a nyomvonaltengely betartására ügyelni kell. A tengelytôl való lehetséges eltérést a 12. oldalon lévô táblázat tartalmazza: Csôfektetés elôtt a csövek épségét szemrevételezéssel darabonként kell ellenôrizni. Hibás, sérült csô vezetéképítésre történô felhasználása a kivitelezô felelôssége. A csövek csatlakozó végeit meg kell tisztítani. A csövek beemelése végtelenített kötéllel, vagy hevederrel történik. A lefektetett csövek tokos felületét a gumigyûrû behelyezése elôtt meg kell tisztítani. A csatlakozó felületeket összetolás elôtt síkosító anyaggal (kenôszappan) kell kezelni. Az egyesített gumigyûrûvel ellátott 30-as betoncsövek tömítôgyûrûjének szennyezésmentesnek kell lenni! A behúzandó csövet a már beépített csô tokjától 3-8 cm-es távolságra tengelybe kell állítani. 2 m-es hosszúságú csöveinknél kézi összetolás nem alkalmazható. Az emelôgép ferde emelô kötéllel (a függôlegestôl O eltéréssel) emelni kell, ezáltal a csô elôre csúszik, miközben kézi erôvel irányítják és tolják. Az összehúzáshoz láncos csôösszehúzó berendezés is alkalmazható (max 5 KN összehúzó erô) A gumigyûrû elhelyezkedését folyamatosan ellenôrizni kell. 20

21 Beépítési állapotban a betoncsöveket folyamatosan alá kell támasztani, így a húzó-, ill. hajlító-igénybevételek fellépésének valószínûsége csökkenthetô. Az MSZ sz. szabvány szerint a C25 nyomószilárdsági osztályú betonra számítható húzási határfeszültség túllépésébôl eredô károkért a gyártót felelôsség nem terheli. A megengedettnél nagyobb összehúzó erô követ keztében bekövetkezett károkért, minôségromlásért a gyártót nem terheli felelôsség. vagy külön megrendelés esetén a gyártónál szaksze rûen darabolni kell! A beágyazás elkészítésével a csôfektetés ütemét folyamatosan követni kell. A beágyazás terheléstôl függô mértékét a tervezô határozza meg. Beton aljzat és beton beágyazás esetén az alkalmazandó betonminôség tervben rögzített. A fektetési munkák során elôírt maximális mértéket nem szabad túllépni. A takarás utáni terhelésnél a tervezett igénybevételt és a kivitelezés során mozgó munkagépek által okozott igénybevételt figyelembe kell venni. A szakszerû visszatöltés és az elôírt tömörítési érték (T r ã) a kivitelezô felelôssége. Az elôregyártott csatorna akna alapozása: Az egyenletes fektetés érdekében az akna fenékelem alá cm-es tömörített kavicságyat kell készíteni. A felemelô szerkezet függôleges helyzetének biztosítása érdekében az alapozási síkot vízszintesen ± 5 mm pontossággal kell elkészíteni. Az alapozási síktól való eltérés max. ± 5 mm lehet! Akna és csô csatlakozás: Jel αmax O /OO Y(mm) S20 2,8 O S30 1,55 O S40 1,50 O S50 1,25 O S60 1,00 O - 35 S80 0,75 O Aknaelemek beépítése: Fenékelemeink beépített falazó idommal készülnek. A becsatlakozó vezeték mûszaki jellemzôit a megrendelô tartalmazza (átmérô, magassági méretek, csô anyaga stb.). A csatlakozó csövek méretre vágása KG, AC stb. csövek esetén vágókoronggal, beton csövek esetén kôvágó koronggal történjen. Gumigyûrûs becsatlakozás esetén a vágási él sorját el kell távolítani. A könnyebb szerelés érdekében a csôvéget a külsô palást élen 45 O -ban megmunkáljuk. Befalazó idomhoz történô csatlakozás esetén a csatla kozó felületeket gondosan tisztítsuk meg és alkal mazzunk síkosító anyagot (pl. káli szappan). A csatorna aknákat max m-enként építik be a köz bensô szakasz tisztíthatósága érdekében. A kivitelezési tapasztalatok alapján az aknák pontos helye a gerincvezetéken nem kötött, tehát az a csatorna tengelyén (max. 1m) eltolható. Amennyiben az eltolhatóság mértéke nem kielégítô, úgy a csöveket az építéshelyen, Akna magasító elemek, ill. szûkítôk beépítése: 21

22 Az AFE-L típusú fenékelemre a további elemek habarcs illesztéssel csatlakoznak. Általában vízzáró cementhabarcs különleges esetben mûanyaghabarcs alkalmazását írják elô. Cementhabarcs alkalmazása esetén az illesztési felületet nedvesíteni kell! A száraz betonelem a habarcs nedvességét elszívja és így a habarcs kötésképtelenné válik. Az illesztô cementhabarcs az MSZ 15000/1 szabvány szerint HVZ 110-es vízzáró habarcs szulfát agresszív közeg esetén MSZ 4702 szerinti S es portlandcementtel készüljön (MSZ EN 197, CEM I. 32,5 RS) L/G rendszer L rendszer Az összeépítés módja Ék alakú tömlős gumigyűrű Habarcskitöltés 22

23 6.5. A betoncsövek építés közbeni védelme: Építés alatt a nyitott árokban fekvô vezetékszakaszt az erôs napsugárzástól meg kell óvni. Az egyenetlen felmelegedésbôl, ill. lehûlésbôl eredô hômérséklet különbség hatására csôátmérôtôl és falvastagságtól függô mértékû nem kívánt húzófeszültségek lépnek fel, amelyek hatására a betonelemek károsodhatnak. A káros hôfeszültség keletkezését nyomáspróba során is meg kell akadályozni. A feltöltésre használt víz hômérséklete sem térhet el a táblázatban megadott értéknél nagyobb mértékben a csô átlaghômérsékletétôl. A megadott értékeknél nagyobb hômérsékleteltérés a csôben repedést okozhat, ezért a gyártót felelôsség nem terheli. A feltöltést meleg évszakokban hajnalban javasolt elvégezni. Az elemek külsô gerincvonalán tapintó hômérôvel mért hômérséklet, valamint az elem belsejében mért hômérséklet különbsége: 30-as 40-es 50-es 60-as 80-as 100-as csô esetén csô esetén 25 O C-ot, csô esetén 25 O C-ot, csô esetén 20 O C-ot, csô esetén 15 O C-ot, csô esetén 15 O C-ot, 10 O C-ot nem haladhatja meg! A fektetési ágyazati részeket a nedvességtôl, iszapolódástól meg kell óvni. A munkaárok víztelenségét nyiltvíztartással, vagy dréncsövezéssel a kivitelezés egész idôtartama alatt biztosítani kell. A takarás befejezésekor a dréncsôszakaszokat a vissza nedvesedés megakadályozása céljából el kell zárni! 6.6. A csatornarendszerek vízzárósága: Az elkészült csatornák minôségi követelményét a MSZ sz. szabvány tartalmazza. A nem megfelelô vízzárósággal készített csatornánál talaj kimosódás miatt folyásfenék süllyedés és deformálódás következik be. A lejtésviszonyok lazulása miatt a csatorna nem tölti be funkcióját. A rendeltetés szerû használatra alkalmatlan állapot mellett úttest beszakadásokat, épület, építmény szerkezetek statikai károsodásának (pl. süllyedés) közvetlen oka lehet. A szakszerûtlenül kivitelezett csatorna következményeiért a kivitelezô vállalja a felelôsséget. A vízzárósági, tömörségi vizsgálatok - levegô és víz nyomáspróbájával - izotópos tömörségvizsgálat, vagy az utasításokban, szabványokban, tervben rögzített módon végezhetôk. A nyomáspróba alkalmával a csöveket elmozdulás ellen részleges takarással (vastagsága: 50 cm) rögzíteni kell, de az illesztési helyeket szabadon kell hagyni. A nyomáspróbát aknaközönként kell elvégezni, a gyártó felelôsségét kizárólag csak a vízzárónak nem bizonyult csôszakasz tekintetében lehet felvetni, de csak akkor, ha minden egyéb elôírás bizonyítottan betartásra került. Nyomáspróba esetén: - kúpos tömítésû, ékes önelzáró csôelzárót (ÉTI) - patent csôelzáró tárcsát - felfújható csôelzáró ballont, vagy tömlôt kell alkalmazni. A vízzárósági vizsgálat az aknák kizárásával csak a csôszakaszokra terjed ki A vízzárósági hibák és javításuk: A tömörtelenségi hibák döntô mértékben a csôkapcsolatoknál jelentkeznek. A leggyakoribb a gumigyûrûs tömítések helytelen, technológiailag nem kellô gondossággal készített szakaszokon jelentkezô hibája. Pl: - A gumigyûrû csavarodott (ez utóbbi hiba az általunk alkalmazott Q keresztmetszetû gyûrûvel elkerülhetô). - A gumigyûrû tengelye nem merôleges a betoncsô tengelyére. - Ferde csôbetolásból, vagy csôbehúzásból adódó elhelyezkedési eltérések. - A kötés készítésénél már repedt volt a csô, vagy a tok. - Szennyezett csôkötés, vagy erôsen befeszített gumi repedést okoz. - Az egytengelyüségben fektetett csövek utólagos elmozdulása tokrepedést okoz. 23

24 A nem megfelelô vízzárósággal rendelkezô aknaközt hibás csô, vagy csôkapcsolat esetén (a legbiztosabb és gyorsabb módon) bontani és újra építeni kell. A gyengén szivárgó, vagy enyhén tömörtelen csôszakaszok javítását a víz leengedése után megkísérelhetjük. Gumigyûrûs csôkötések javításánál (a nyirkos felületre is tapadó) rugalmas, megfelelôen tixotrop mûanyag alapú, kitt, vagy habarcs használható. (Epoxi kátrányok, poliuretán kátrányok stb.) A tok és csapos csôvégek kitöltése és a térhálósodás befejezése után a nyomáspróba megismételhetô. Gumigyûrûs kötésû csöveknél: - tokhézagra: cementhabarcsot alkalmazni, - tömítô kötelet beverni - utólag gumi, vagy mûanyag szalagot benyomni, vagy bepréselni tilos! A szivárgó, folyó kötést nem szabad bebetonozni. Az elôzô módszerek a tok repedését eredményezik. Amennyiben a víznyomás-vizsgálat eredménytelensége az aknaelemek vízzárósági hibájára vezethetô vissza, úgy a gyártómûvet haladéktalanul, de legkésôbb 24 órán belül írásban (pl.fax) értesíteni kell. A gyártónak az értesítés kézhezvételétôl számított 48 árán belül a helyszínen kell a meghibásodás okáról ismételt nyomáspróbával tájékozódni, ill. egyeztetni. A kifogás tisztázásáig, ill. a vízzárósági vizsgálat megismétléséig a földvisszatöltést nem szabad folytatni Földvisszatöltés, tömörítés: - csôfektetés, ill csôbeágyazás (homokos kavics, ill. beton) elkészülte után a földvisszatöltést meg kell kezdeni és ezt az építési ütemnek megfelelôen kell folytatni. Az elôírt tömörségtôl az MSZ sz. szabvány szakaszának elôírásai szerint szabad eltérni. A visszatöltést és a tömörítést a csô két oldalán mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. - A vezetékzónába az MI elôírásainak megfelelôen J tömörítési osztályba tartozó talajt szükséges visszatölteni. A vezetékzóna a csôágyazat alsó síkjától a csô záradék vonala fölötti 30 cm-es magasságig tart. A csôzónát TRγ=85%-ra kell tömöríteni. (MSZ 14043/3, ill. MSZ 18293) - A visszatöltést 20 cm-es rétegenkénti tömörítéssel a csôzáradék vonala feletti 0,50-1 m-es magasságig kell készíteni, a csôkötések szabadon hagyásával (I. Ütem) - Az eredményes nyomáspróba elvégzése után a térszintig történô visszatöltés következik (II. ütem). A földtömeg és a felsô 50 cm-es zóna tömörítési értékeit az MSZ tartalmazza. - A vezetékzónában és a záradékvonaltól 50 cm-rel kisebb töltési sík alatt 30 kg-nál nagyobb tömegû tömörítô eszköz használata tilos! - A visszatöltött földtömeg elázásának megelôzése érdekében a víztelenítést mindaddig fenn kell tartani, amíg a visszatöltött, tömörített földtömeg magassága a nyugalmi talajvíz szintet 50 cm-el meghaladja. - Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb görgeteget, építôipari törmeléket, szerves talajt és szennyezett talajt visszatölteni tilos! (MSZ 15105) - Az iszapolás még homokos talajoknál is kerülendô. Kötött talajokat iszapolással tömöríteni tilos! A tömörségi vizsgálatokat az MSZ /1, ill. az MSZ tartalmazza. A kivitelezés során az 5.4 ponthoz tartozó adatokat az építési naplóban naprakészen mûszaki ellenôri láttamozással dokumentálni kell. Dokumentáció hiányában az elôregyártott csatornaelemeknél szavatossági, vagy kárigény nem érvényesíthetô. 7. Munkavédelmi elôírások: A gyártás során betartandó munkavédelmi elôírásokat a termékre vonatkozó technológiai utasítás tartalmazza. Közúti szállítás során betartandók a KRESZ vonatkozó elôírásai, rakodás során a rakodógép emelô kapacitását, valamint a szállító jármû megengedett tengelyterhelését, teherbírását, figyelembe kell venni. A csöveket, elemeket biztonságosan kell rögzíteni. (kiékelés, lekötözés, elcsúszás és leborulás ellen. A rakat magassága a szállítójármû oldalfal magasságát a szállított elem magasságának (átmérô) 50 %-ával haladhatja meg. 24

25 A kivitelezô az építési munkákkal kapcsolatban technológiai utasítást köteles készíteni. A technológiai utasításban a kivitelezés mûszaki jellemzôit, valamint a munkavédelmi követelményeket messzemenôen rögzíteni és érvényesíteni kell. Csatornaépítési munkáknál az alábbi veszélyforrásoknak különös figyelmet kell szentelni: 1. Kedvezôtlen idôjárási hatások (szabadban vég zett munka) A védelem módja: - esôs idôben esôkabát és gumicsizma használata - hideg idôben meleg ruházat, melegedô hely és meleg védôruha biztosítása 2. Elcsúszás, elesés veszély: (anyagszállítás közben) A védelem módja: - a megengedett súlyhatár alatti terhelés - akadály és csúszásmentes szállítási útvonalak biztosítása 3. Leesô és beesô tárgyak veszélye, munka gö dör be esés. A védelem módja: - emelôkötés és emelôeszköz, vagy indokolt esetben biztosító kötél rendszeres használatának ellen ôr zése - védôsisak használata - védôkorlátok elôírás szerinti alkalmazása - biztonságos létra, vagy lépcsô alkalmazása 4. Beomlás, betemetés veszély: A védelem módja: - talajminôségtôl és állapottól függô dúcolat készí té se - a dúcolat állapotának állandó, szakszerû ellen ôr zé se - a dúcolat bontását szakember végezze 6. Közúti baleset veszélye (közúti forgalom alatt végzett munkánál) A védelem módja: - forgalom elzárás, elkorlátozás - fényvisszaverô mellény használata - kressz-táblák és jelzôfények kihelyezése 7. Tûz- és robbanásveszély A védelem módja: - a gázvezeték közelében végzett munkánál az elô - írások betartása - a technológiai fegyelem betartása - az üzemanyag tárolására és a robbanómotoros gépekre vonatkozó elôírások betartása 8. Vizes anyagokkal végzett munka A védelem módja: - az illesztôhabarcs bedolgozásával foglalkozó dolgozóknak gumikesztyût kell biztosítani - több komponensû oldószeres tömítôanyagok bedolgozásánál védôálarc kötelezô 9. Betonelemek darabolása A védelem módja: - betonelemek vágásánál, vésésénél védôszemüveg, védôkesztyû, ill. fûrészelésnél porvédô maszk viselése kötelezô! Éjszakai munka esetén a munkaterület megfelelô megvilágításáról gondoskodni kell. Közterületen végzett munkánál az elkorlátozás, valamint a figyel meztetô táblák és lámpák elhelyezése köte le zô! A munkaciklus befejezésekor a munkaterületet rende zett állapotban kell hátrahagyni. 5. Kézsérülés veszélye (éles szélek, peremek, sorják): A védelem módja: - ötujjas, bôr védôkesztyû használata - fokozott figyelemmel történô munkavégzés 25

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

VASBETON CSŐ KIVITELEZÉSI SEGÉDLET

VASBETON CSŐ KIVITELEZÉSI SEGÉDLET VASBETON CSŐ KIVITELEZÉSI SEGÉDLET Alkalmazási területek Mélyépítő elemeink felhasználási területe rendkívül széles. Elsődlegesen gravitációs túlnyomás nélküli vezetékek, zárt vezetékrendszerek (közmű

Részletesebben

KÖRSZELVÉNYŰ GRAVITÁCIÓS BETONCSÖVEK

KÖRSZELVÉNYŰ GRAVITÁCIÓS BETONCSÖVEK KÖRSZELVÉNYŰ GRAVITÁCIÓS BETONCSÖVEK A betoncsövek gravitációs üzemű - túlnyomás nélkül üzemelő - földalatti csővezetékek elemei. A korszerű gumigyűrűs kötésű, körszelvényű, tokos betoncső a csatornaépítés

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

Méret-mennyiség kimutatás

Méret-mennyiség kimutatás A munka leírása: Kelt: 2014. szeptember 22. Kemecse, Árpád u. 1052 hrsz. alatti ingatlanon új igazgatási épület építése Külső viziközművek terve Készítette : Végső Viktor Csapadékvíz elvezetés Méret-mennyiség

Részletesebben

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton

Részletesebben

WAVIN RENDSZERÛ MÛANYAG TISZTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHEZ

WAVIN RENDSZERÛ MÛANYAG TISZTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHEZ WAVIN RENSERÛ MÛANYAG TISTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHE A Wavin Kft. a Wavin PVC KG csatornacsô rendszeréhez kapcsolódó mûanyag tisztítóaknarendszert kínál. A Wavin tisztítóaknák mindenhol alkalmazhatók,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Készült : KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Csengersima Község Önkormányzata Csengersima Vásárcsarnok és hűtőház csapadékvízelvezetés, vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezéséhez anyag: díj: 1-00-1. Előkészítő

Részletesebben

MŰANYAG CSŐVEZETÉKRENDSZEREK TELEPITÉSE (Minden földbe fektetett műanyag csővezetékre érvényes!)

MŰANYAG CSŐVEZETÉKRENDSZEREK TELEPITÉSE (Minden földbe fektetett műanyag csővezetékre érvényes!) The European Plastic Pipes and Fittings Association Channelling Performance MŰANYAG CSŐVEZETÉKRENDSZEREK TELEPITÉSE (Minden földbe fektetett műanyag csővezetékre érvényes!) ISMERTETŐ Ezen beépítési utasítások

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- vagy alapgerenda készítés - csőelemek

Részletesebben

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok 06-20-476-0-478 Fax: 06-29-325-113 E-mail: KG csövek és idomok: Szennyvíz, csapadékvíz elvezetéséhez megfelelő gravitációs csatornarendszer kialakítására alkalmas

Részletesebben

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyagcső konferencia Budapest 2017. Radács Attila MaVíz Műszaki Bizottság Magyar Víziközmű Szövetség 41 víziközmű szolgáltató az országban Ivóvízellátás

Részletesebben

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Pécs, 2015. június . - 2 - Tartalomjegyzék 1. Felhasznált irodalom... 3 2. Feltételezések... 3 3. Anyagminőség...

Részletesebben

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30.

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30. Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: 2015. március 30. A munka leírása: Csatornázás II. Készítette: Ferencz Béla Méret-mennyiség kimutatás Megnevezés Anyagköltség költség 1. Építmény

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás előregyártott betonelemei 1. Betoncsövek 2. Aknaelemek

Szennyvízcsatornázás előregyártott betonelemei 1. Betoncsövek 2. Aknaelemek Szennyvízcsatornázás előregyártott betonelemei 1. Betoncsövek 2. Aknaelemek 1 2012. március MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 476 Vízelvezető vezetékek és csatornák elemeinek általános követelményei (angolul) 27

Részletesebben

ACO Fränkische. Strasil Részben perforált és többcélú csőrendszer. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN. Elfolyás [l/s] Lejtés [%]

ACO Fränkische. Strasil Részben perforált és többcélú csőrendszer. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN. Elfolyás [l/s] Lejtés [%] Strasil Részben perforált és többcélú csőrendszer Talpas csövek sima folyásfenékkel a DIN 4262/1 (C1 típus) szerint, kemény PVC-ből Elfolyás [l/s] Lejtés [%] 1.) ábra Az átmérõ és a lejtés ismeretében

Részletesebben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Környezetvédelmi aknák 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Az Elsõ Beton Kft. 1991 óta gyárt különbözõ típusú vasbeton aknákat. A megrendelõi igényeknek megfelelõen ezen termékcsaládba

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1 TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1 1. A TŰZOLTÓ KAPCSOK CSOPORTOSÍTÁSA. 1.1. Típus szerint (a kapocstípusok a felhasználástól és a rendeltetéstől függően): a) tömlőkapocs

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

MÉLYÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA, VASÚTÉPÍTÉS, DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ FALRENDSZER

MÉLYÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA, VASÚTÉPÍTÉS, DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ FALRENDSZER ÁRLISTA MÉLYÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA, VASÚTÉPÍTÉS, DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ FALRENDSZER www.leier.eu Leier üzemek Mestergerendás födémrendszer Görkorcsolyapálya elemek Mesterpanel (vasbeton kéregelemes) födémrendszer

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TEXOR Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VÍZCSÖVEK

TEXOR Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VÍZCSÖVEK VÍZCSÖVEK KPE VÍZNYOMÓCSŐ (Ø20-Ø315) A KPE vízcsövek PE 80, illetve PE 100 szilárdságú lineáris PE alapanyagokból készülnek, elsősorban épületen kívüli, földbe fektetett vízhálózatok kialakítására szolgálnak.

Részletesebben

Ssz Tételszám Tétel szövege Mennyiség számítás Menny. Egység

Ssz Tételszám Tétel szövege Mennyiség számítás Menny. Egység Méret- és mennyiség számítás Recsk, önkormányzati külterületi hrsz: 0260 (1/a jelű út), 0335 (1/b jelű út), 0331 (2 jelű út) földutak mechanikai stabilizáció építése egyesített tervéhez Ssz Tételszám Tétel

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: TNY/001 1. Terméktípus azonosító kódja: Előregyártott vasbeton vízóraakna 2. Típus-, tétel-,vagy sorozatszám: 90 110 122cm 110 110 122cm 3. A termék rendeltetése: Vízóraaknák építése olyan helyeken,

Részletesebben

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

A HOSSZÚTÁVON MEGBÍZHATÓ ÉPÜLETSZERKEZETEK LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉPÜLETSZERKEZETEK TERVEZÉSE DR. Gábor László: az első kérdés: mikor és miért van szükség? a második kérdés: hová kerülnek? a harmadik

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER Innovatív megoldások az SW-től KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett kidolgozását,

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE 6212-11 KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a

Részletesebben

Vasalási távtartók muanyagból

Vasalási távtartók muanyagból Vasalási távtartók muanyagból Távolságtartó sín (hossz: m) Rúd alakú távolságtartó sín, alsó fogazással. Alaplemezek és födémek, rámpák alsó vasalásának távolságtartására. További méretek: 60 mm és 70

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

Termékismertető. Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENDSZER. Solutions for Essentials

Termékismertető. Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENDSZER. Solutions for Essentials Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENSZER Solutions for Essentials Előnyös tulajdonságok Víznyomócsövek Nyomócsőívek KM PVC víznyomócső Termékleírás A Wavin KM PVC nyomócsövek és idomok 63 külső átmérőtől 315 külsõ

Részletesebben

ÁRAZATLAN TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS. KÉSZÜLT:

ÁRAZATLAN TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS. KÉSZÜLT: BERCEL RÓZSA UTCA VÍZRENDEZÉSE ÁRAZATLAN TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS. KÉSZÜLT: Az MVH. ÉPÍTÉSI NORMAGYŰJTEMÉNY ALAPJÁN 2016-2 VERZIÓ SZERINT 1. Bontási munkák: 1. 63-001-0690180 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok

Részletesebben

BAKONYTHERM 10-es válaszfal nyílásáthidaló

BAKONYTHERM 10-es válaszfal nyílásáthidaló BAKONYTHERM 10-es válaszfal nyílásáthidaló Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási előnyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, kedvező teherbírás, a teherbírási táblázatok

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

ELSÕ BETON. Mederburkoló elemek. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Mederburkoló elemek. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Mederburkoló 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. 1, Általános ismertetés A elemcsalád belterületi és külterületi felszíni csapadékvíz elvezetõ árkok és ipari- mezõgazdasági üzemû

Részletesebben

Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy

Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy - lágyfalú alsó ürítésű bélészsákkal (POLYFKON) Funkció: A földbe süllyesztett

Részletesebben

Mázas kőagyag csövek fektetési utasítása

Mázas kőagyag csövek fektetési utasítása Mázas kőagyag csövek fektetési utasítása 1. Lerakodás Lerakodás markoló-kanál segítségével 2 - Használj két emelőpántot. Láncok, vagy laza kábelek használata tilos. - Az emelőpántokat az egységcsomagok

Részletesebben

Alépítményi és felszíni vízelvezetések

Alépítményi és felszíni vízelvezetések Alépítményi és felszíni vízelvezetések A vízelvezetésről általában A talajban és a felszínen megtalálható különbözõ megjelenési formájú vizek veszélyt jelenthetnek az épületeinkre. Az épületet érõ nedvességhatások

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET MULTIPLATE HÍDSZERKEZETEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET MULTIPLATE HÍDSZERKEZETEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET MULTIPLATE HÍDSZERKEZETEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- vagy alapgerenda készítés

Részletesebben

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából 400*250*40 méretû 1 / 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés...2 2. Méretek...2 3. Alkalmazási terület...3 4. Beépítési technológia...3 5. Minőségi követelmények...4 5.1. Szemrevételezéssel ellenőrizhető

Részletesebben

Hydro BG vízelvezetõ rendszerek

Hydro BG vízelvezetõ rendszerek Ein BEKATTANT. Klick genügt. BGU-Z: Folyóka Die Rinne gyorscsatlakozó mit dem Schnellverschluss. rendszerrel 3 méretben: 100, 150, 200 Hydro BG vízelvezetõ rendszerek 1 Nincs is nehezebb annál, mint valamit

Részletesebben

ACO Markant 50-es és 60-as világítóakna 100%-ig újrahasznosítható polipropilénből (PP) 65 mm

ACO Markant 50-es és 60-as világítóakna 100%-ig újrahasznosítható polipropilénből (PP) 65 mm ACO Markant 50-es és 60-as világítóakna 100%-ig újrahasznosítható polipropilénből (PP) ACO Markant világítóakna polipropilén alapanyagból készült, egyetlen darabból fröccsöntött akna. A bordákkal merevített

Részletesebben

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 A kiadvány megjelenését az International Copper Association támogatta 3 4 A nemzetközi

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

Beépítési útmutató Betatherm földhőkosarakhoz

Beépítési útmutató Betatherm földhőkosarakhoz Beépítési útmutató Betatherm földhőkosarakhoz 1. Az elosztó helyének kiválasztása. 2. A földhő kosarak helyének meghatározása a rendelkezésre álló terület függvényében. A következő távolságok betartandók

Részletesebben

Távhővezetékek kialakítása, elhelyezése

Távhővezetékek kialakítása, elhelyezése Hőszállítás c. tárgy (BMEGEÉPAGE2) Távhővezetékek kialakítása, elhelyezése Tartalom A távhővezetékek elhelyezése térszint felett és alatt Közmű jellegű berendezés Elhelyezés más közművek között Az elhelyezés

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii. 8 ) M u t a s s a b e a s z e r e l é s e l ő k é s z í t ő m u n k á i t a z a l á b - b i v á z l a t f e l h a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

Általános igényeket kielégítő hajlaterősítő vízszigetelő szalag. {tab=termékleírás} Tulajdonságok:

Általános igényeket kielégítő hajlaterősítő vízszigetelő szalag. {tab=termékleírás} Tulajdonságok: Általános igényeket kielégítő hajlaterősítő vízszigetelő szalag {tab=termékleírás} Tulajdonságok: Az ASO-Dichtband-2000 egy új típusú kompozit anyag, amely tartós, nyújtható, vízszigetelő, de a páraván

Részletesebben

Viziközművek műszaki tartalmi változásianak költségkimutatása. Összesítő

Viziközművek műszaki tartalmi változásianak költségkimutatása. Összesítő Viziközművek műszaki tartalmi változásianak költségkimutatása. Összesítő Változás rövid leírása A D Vízvezetéket érintő változások V-1-0-0 vízvezeték és környezete -22 156-72 881 Kv-ben tévesen szerepeltetett

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

Költségvetés fıösszesítı. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költsége 108.526 339.956

Költségvetés fıösszesítı. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költsége 108.526 339.956 Demény Zoltán Megbízó :Monoszló Község Önkormányzata Cím : Monoszló, Fı utca Kelt: 21 év december hó Szám : 21/ SZV-1228 A munka leírása: Monoszló község belterület építési forgalom utáni burkolat, padka

Részletesebben

SW Umwelttechnik Magyarország Kft. 2339, Majosháza, Tóközi út 10. 06 24 620 422 13-09-111652

SW Umwelttechnik Magyarország Kft. 2339, Majosháza, Tóközi út 10. 06 24 620 422 13-09-111652 Műszaki Irányelv Kibocsátó: Neve: Címe: Telefonszáma: Cégjegyzék sz. Tárgy: Beton és vasbeton csövek SW Umwelttechnik Magyarország Kft. 2339, Majosháza, Tóközi út 10. 06 24 620 422 13-09-111652 Ez a Műszaki

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Dr. Nyitrai János Dr. Nyolcas Mihály TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2012 TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT "A" típusú feladat: Pneumatikus

Részletesebben

1.10 VL. Négyszög légcsatorna. Légcsatorna rendszerek. Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû

1.10 VL. Négyszög légcsatorna. Légcsatorna rendszerek. Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû l é g c s a t o r n a e l e m e k a l k a l m a z á s á v a l a nyomáskülönbség, a légsebesség és a szükséges légtömörség tekintetében többféle igény

Részletesebben

Légcsatornák és idomok

Légcsatornák és idomok A szellőzési rendszerek terveiben szereplő légcsatornák kör vagy négyszög keresztmetszetűek lehetnek. Anyagukat a tervező határozza meg, amely általában horganyzott acél, alumínium vagy rozsdamentes acél

Részletesebben

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30.

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30. Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: 2015. március 30. A munka leírása: 50 m3-es műtárgy Készítette: Ferencz Béla Méret-mennyiség kimutatás Megnevezés Anyagköltség költség 1. Építmény

Részletesebben

AKNAELEMEK 2017 TERMÉK TERMÉK TERMÉK

AKNAELEMEK 2017 TERMÉK TERMÉK TERMÉK AKNAELEMEK 2017 AKNAFENÉKELEM KÜNET NÉLKÜL Aknafenékelem künet nélkül 100/60-20 FN Ø 20-as átmérőjű 1-2-3-4 becsatlakozással Aknafenékelem künet nélkül 100/60-25 FN Ø 25-ös átmérőjű 1-2-3-4 becsatlakozással

Részletesebben

Göv. cső No-Dig Öllős István

Göv. cső No-Dig Öllős István Göv. cső No-Dig Öllős István Pureco - TRM együttműködés 2 A Göv. csövek előnyei - összefoglaló hosszú élettartam 100 év tapasztalat a gömbgrafitos öntöttvas területén magas biztonság kosütés esetén statikus

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

MCsSz füzetek A műanyag csövek merevségi osztályai SN osztályok

MCsSz füzetek A műanyag csövek merevségi osztályai SN osztályok The European Plastic Pipes and Fittings Association Channelling Performance MCsSz füzetek A műanyag csövek merevségi osztályai SN osztályok The European Plastic Pipes and Fittings Association Channelling

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ A segédlet nem helyettesíti az építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezésére vonatkozó

Részletesebben

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. MEFA - Rugós tartók Rugós tartók A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. Alkalmazási és beépítési esetek: a) Csővezetékek

Részletesebben

RAINSPOT. Utcai víznyelő RAINSPOT

RAINSPOT. Utcai víznyelő RAINSPOT RAINSPOT Utcai víznyelő RAINSPOT 306 REHAU csatornatechnika Több generációra szóló biztonság Tartalomjegyzék REHAU csatornatechnika Terméktulajdonságok és előnyök................................ 308 Termékváltozatok................................

Részletesebben

A m ű a n ya g f o rmá zó / T h e p l a st i c f o rme r. www.hd-rotatech.hu. Víz és csatornázási üzletág

A m ű a n ya g f o rmá zó / T h e p l a st i c f o rme r. www.hd-rotatech.hu. Víz és csatornázási üzletág A m ű a n ya g f o rmá zó / T h e p l a st i c f o rme r 2014 www.hd-rotatech.hu Víz és csatornázási üzletág A HD-ROTATECH Kft.-ről A HD-ROTATECH Kft. egy világszerte széleskörűen alkalmazott, de Magyarországon

Részletesebben

Hatlapfejű metrikus csavarok, DIN 933

Hatlapfejű metrikus csavarok, DIN 933 hatlapfejű anya Hatlapfejű anya, DIN 934 Felület: horganyzott, metrikus menettel menet SW súly csomag cikkszám [mm] [kg/db] [db] M6 10 0,002 100 4120442 M8 13 0,0 100 4120450 M10 17 0,011 100 4120477 M12

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás

Részletesebben

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071

Részletesebben

2017. évi Árjegyzék II.

2017. évi Árjegyzék II. 1 S 00690001 Ivóvíz bekötések építése (1.1. - 1.3. pontok alapján): 2017. évi Árjegyzék II. Felhasználási helyeken végzett tevékenységek árai 1.1. Ivóvízbekötés készítése, megcsapolás, épített aknában

Részletesebben

UFS Mark-1 olajszûrô berendezés

UFS Mark-1 olajszûrô berendezés ULTRA FINOM SZÛRÔ UFS Mark-1 olajszûrô berendezés Alkalmas: hidraulika, és egyéb ipari olajok off line ultra finom háttérszûrésére. Az olajat a NAS olajtisztasági szabvány szerinti 7-9-es, az ISO szabvány

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

radel&hahn zrt LÉGCSATORNÁK

radel&hahn zrt LÉGCSATORNÁK radel&hahn zrt LÉGCSATORNÁK 2 Körkeresztmetszetű merev csövek és idomok A Radel & Hahn Zrt által gyártott körkeresztmetszetű, horganyzott acéllemezből spirálkorcolt egyenes merevcsövek és idomok szellőzéstechnikai

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

Kombinált lezárás PROMASTOP -VEN habarccsal

Kombinált lezárás PROMASTOP -VEN habarccsal 0 EI 0-ig 3 3. táblázat a PROMASTOP -VEN tűzgátló lezárás méretei Beépítési pozíció 0 PROMASTOP -VEN habarcslezárás méretei 0 A részlet kombinált habarcslezárás tömör falban PROMASTOP -B felülete a PROMASTOP

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL Sopron, 2015. augusztus 2 TARTALOM 1. CSŐVEZETÉKEK 1.1. Csővezetékek anyagai 1.2. Alkalmazott csőkötések új vezetékeknél 1.3. Csatlakozások a meglévő

Részletesebben

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS 2015. NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT Sóskút Budapesttől ~25 km-re található Pest megyei település Megrendelő:

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

MEFA-Csúszóelemek. Csúszóelemek. Tel Fax /1. Rozsdamentes csúszóelemek lásd 13 fejezet

MEFA-Csúszóelemek. Csúszóelemek. Tel Fax /1. Rozsdamentes csúszóelemek lásd 13 fejezet MEFA-Csúszóelemek Csúszóelemek Csúszólemez 4/2 oldal Z-leszorító, csúszósáv 4/3 oldal Radiál-axiál elem csúszólemezhez 4/4 oldal Csúszószem 4/4 oldal Csúszófüggesztő L 4/5 oldal Csúszófüggesztő TF 4/5

Részletesebben

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

GÁZ Á R A J Á N L A T

GÁZ Á R A J Á N L A T GÁZ Á R A J Á N L A T Megrendelő: Családi ház Vállalkozó: Mezőtherm Szolgáltató Kft. Göd 2112 Veresegyház, Csobolyó u. 3. Kodály Zoltán u.9. Tel: 30/203-7090 e_mail: mezolaki@vnet.hu www.mezotherm.hu Készítés

Részletesebben

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika Leier építőanyag-üzemek Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071 Gönyű, Dózsa

Részletesebben