Dr`avni izpitni center ANGLEŠ^INA ANGOL NYELV PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELADATLAP. Petek, 1. junija 2007 / 60 minut június 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr`avni izpitni center ANGLEŠ^INA ANGOL NYELV PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELADATLAP. Petek, 1. junija 2007 / 60 minut június 1."

Átírás

1 Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Dr`avni izpitni center *N M* NAKNADNI ROK UTÓLAGOS MÉRÉS ANGLEŠ^INA ANGOL NYELV PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELADATLAP Petek, 1. junija 2007 / 60 minut június 1., péntek / 60 perc Dovoljeno gradivo in pripomo~ki: u~enec prinese s seboj modro/~rno nalivno pero ali moder/~rn kemi~ni svin~nik. U~enec dobi en obrazec za to~kovanje. Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete töltőtoll vagy golyóstoll. A tanuló egy értékelőlapot kap. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS ob koncu 3. obdobja a 3. szakasz végén Navodila u~encu so na naslednji strani. A tanulónak szóló útmutató a harmadik oldalon olvasható. Preizkus ima 24 strani, od tega 1 prazno. A feladatlap terjedelme 24 oldal, ebből 1 üres. RIC 2007

2 2 N M NAVODILA U^ENCU Natan~no preberi uvodna navodila. Prilepi kodo oziroma vpi{i svojo {ifro v okvir~ek desno zgoraj na prvi strani in na obrazec za to~kovanje. Pazljivo preberi navodila posamezne naloge. Najprej bo{ poslu{al govorjeni besedili in hkrati re{eval nalogi v preizkusu. Nato bo{ re{il {e preostale naloge v preizkusu. Pi{i ~itljivo in s pisanimi ~rkami. ^e se zmoti{, napa~ni odgovor pre~rtaj in ga napi{i na novo. Ne uporabljaj korekturnih sredstev. Ne~itljivi zapisi in nejasni popravki se ovrednotijo z ni~ (0) to~kami. ^e se ti zdi naloga prete`ka, se ne zadr`uj predolgo pri njej, ampak za~ni re{evati naslednjo. K nere{eni nalogi se vrni kasneje. Na koncu svoje odgovore {e enkrat preveri. Zaupaj vase in v svoje ti veliko uspeha.

3 N M 3 ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK Figyelmesen olvasd el a bevezető utasításokat! Kódszámodat ragaszd vagy írd be az első oldal jobb felső sarkában levő keretbe és az értékelőlapra! Figyelmesen olvasd el az egyes feladatok utasításait! Először két beszélt szöveget hallgatsz meg, és egyidőben megoldod a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. Azután oldd meg a feladatlap többi feladatát! Írott betűkkel és olvashatóan írjál! Ha tévedtél, válaszodat húzd át, majd írd le a helyeset! Korrektort nem használhatsz! Az olvashatatlan válaszokat és a nem egyértelmű javításokat nulla (0) ponttal értékeljük. Ha a feladat nehéznek tűnik, ne időzz nála sokat, hanem kezdjél a következő megoldásába! A megoldatlan feladathoz később térj vissza! A végén még egyszer ellenőrizd a megoldásaidat! Bízzál önmagadban és képességeidben! Sok sikert kívánunk!

4 4 N M I. DEL: SLUŠNO RAZUMEVANJE NALOGA A Slišali boste pogovor, v katerem bo znani pisatelj, Jack Wilson, za mladinsko revijo Girl Talk predstavil svojo novo knjigo Diamond Girls. S kljukico ( ) označite, ali so izjave pravilne (T-True) ali napačne (F-False). Oglejte si primer 0, ki je že rešen. Posnetek boste slišali dvakrat. Sedaj imate čas, da si nalogo ogledate. Sedaj poslušajte in rešite nalogo. INTERVIEW WITH THE WRITER T F 0 Jack Wilson writes for Girl Talk magazine. 1 Some readers of Girl Talk will get a free copy of the book Diamond Girls. 2 All four sisters in the book Diamond Girls are under eighteen. 3 Tracy Beaker is an actress in the TV series Diamond Girls. 4 Dani Harmer failed to understand the main character of the book. 5 The characters in Jack Wilson's stories are exact copies of the people he knows. 5

5 N M 5 I. RÉSZ: HALLÁSÉRTÉS A FELADAT Egy beszélgetést fogtok hallani, amelyben Jack Wilson író a Girl Talk ifjúsági lapnak Diamond Girls című új könyvét mutatja be. Pipáljátok ki ( jellel ), igazak (T-True) vagy hamisak (F-False) az alábbi állítások! A 0 jelzésű, megoldott példa szerint dolgozzatok! A felvételt kétszer fogjátok hallani. Most nézzétek meg, illetve olvassátok el a feladatot! Most hallgassátok meg a szöveget, és oldjátok meg a feladatot! INTERVIEW WITH THE WRITER T F 0 Jack Wilson writes for Girl Talk magazine. 1 Some readers of Girl Talk will get a free copy of the book Diamond Girls. 2 All four sisters in the book Diamond Girls are under eighteen. 3 Tracy Beaker is an actress in the TV series Diamond Girls. 4 Dani Harmer failed to understand the main character of the book. 5 The characters in Jack Wilson's stories are exact copies of the people he knows. 5

6 6 N M NALOGA B Slišali boste recept za pripravo hamburgerjev. Poslušajte besedilo in v kvadratek ob sliki vpišite ustrezno številko navodila. Dve sliki sta odveč. Besedilo boste slišali dvakrat. Oglejte si primer 0, ki je že rešen. Zdaj imate čas, da si sliko ogledate. Sedaj poslušajte in rešite nalogo. HAMBURGERS 0 5

7 N M 7 B FELADAT Egy recept hangzik majd el, amely a hamburger készítését mutatja be. Hallgassátok meg, és a képek melletti keretbe írjátok be a megfelelő utasítás számát! Két kép felesleges. A szöveg kétszer hangzik el. A 0 jelzésű, megoldott példa szerint dolgozzatok! Most figyeljétek meg a képet! Most hallgassátok meg a szöveget, és oldjátok meg a feladatot! HAMBURGERS 0 5

8 8 N M II. DEL: BRALNO RAZUMEVANJE NALOGA A Preberi besedilo in kratko odgovori na vprašanja. Uporabi od ENE do največ ŠTIRI besede. Glej primer 0, ki je že rešen. SARAH S LUCKY SHOES Whatever are you doing up there? We ve got to leave in ten minutes, called out Sarah s mum. Come down now and have some food. Sarah ran down to the kitchen. I can t find my pink ballet shoes anywhere, she cried. And I ve got to have them for the audition. Her ballet school were going to put on a show and Sarah had been hoping that this year she would get a special part. She had been practising hard for weeks. You didn t leave them in Grandma s car last night, did you? asked her mum. Sarah s hand shot up to her face. Oh, no! she gasped in horror, as she remembered how her grandma had collected her from the ballet school yesterday. Her pink ballet shoes must have fallen under the seat. What about your black ones? asked her mum. You could wear those. Sarah cringed at the idea. I can t, Mum. Everyone will laugh. Well, it s no good ringing Grandma. She s already left for her holidays. Your pink ballet shoes are probably a good hundred miles away by now. We could buy some new pink ones. We go past the shop on the way to the ballet school, said Sarah suddenly. Sarah, don t be silly. There s nothing wrong with your old black shoes, said Sarah s mum. Besides, we re not made of money. She fetched Sarah s black shoes from the cupboard. Come on now, or you ll be late. Sarah stared down glumly at her black shoes as her mum drove her to the ballet school. Oooh! Look at Sarah! she heard Donna whisper as she went into the big hall. Watching the others dance, Sarah kept her feet tucked well back under her chair. If only her grandma would suddenly walk into the room with my pink shoes, she thought miserably. Sarah felt her face turn red as she stood up and walked into the middle of the room. Mrs Collins gave Sarah an encouraging smile. Sarah took a deep breath. She knew that she was going to have to keep her mind on her dancing and nothing else. Gritting her teeth, she raised one arm gracefully into position. Waiting to begin, she tried very hard to remember everything that Mrs Collins had told her. The music started. She felt it lifting her into the air, as she lightly danced across the floor. She twirled and stretched, leapt and floated. She was in another world! When, at last, her dance ended, she held her final position like a statue. It was quite a few moments before she heard Mrs Collins voice speaking to her. That was wonderful, Sarah! The best you ve ever done! I think you should be the fairy queen. Sarah blinked as she heard the other girls clapping loudly. She was overjoyed. Must be something to do with those black dancing shoes, laughed Mrs Collins with a tiny twinkle in her eye. Sarah looked down at her feet. She d forgotten all about her shoes, and suddenly, it didn t matter. Mrs Collins had just given her the leading part!

9 N M 9 0 What was Sarah looking for? Her pink ballet shoes. 1 Which event did Sarah want to have her pink ballet shoes for? 2 Where did Sarah s grandmother go? 3 Where did Sarah want to stop on the way to the ballet school? 4 Who took Sarah to the ballet school? 5 Who tried to cheer Sarah up just before she danced? 6 Where did Sarah feel she was while she was dancing? 7 What did the other girls do after Sarah s performance? 7

10 10 N M II. RÉSZ: OLVASÁSÉRTÉS A FELADAT Olvasd el a szöveget, és röviden válaszolj a kérdésekre! Válaszod EGYTŐL legfeljebb NÉGY szóból álljon! A 0 jelzésű, megoldott példa szerint dolgozzál! SARAH S LUCKY SHOES Whatever are you doing up there? We ve got to leave in ten minutes, called out Sarah s mum. Come down now and have some food. Sarah ran down to the kitchen. I can t find my pink ballet shoes anywhere, she cried. And I ve got to have them for the audition. Her ballet school were going to put on a show and Sarah had been hoping that this year she would get a special part. She had been practising hard for weeks. You didn t leave them in Grandma s car last night, did you? asked her mum. Sarah s hand shot up to her face. Oh, no! she gasped in horror, as she remembered how her grandma had collected her from the ballet school yesterday. Her pink ballet shoes must have fallen under the seat. What about your black ones? asked her mum. You could wear those. Sarah cringed at the idea. I can t, Mum. Everyone will laugh. Well, it s no good ringing Grandma. She s already left for her holidays. Your pink ballet shoes are probably a good hundred miles away by now. We could buy some new pink ones. We go past the shop on the way to the ballet school, said Sarah suddenly. Sarah, don t be silly. There s nothing wrong with your old black shoes, said Sarah s mum. Besides, we re not made of money. She fetched Sarah s black shoes from the cupboard. Come on now, or you ll be late. Sarah stared down glumly at her black shoes as her mum drove her to the ballet school. Oooh! Look at Sarah! she heard Donna whisper as she went into the big hall. Watching the others dance, Sarah kept her feet tucked well back under her chair. If only her grandma would suddenly walk into the room with my pink shoes, she thought miserably. Sarah felt her face turn red as she stood up and walked into the middle of the room. Mrs Collins gave Sarah an encouraging smile. Sarah took a deep breath. She knew that she was going to have to keep her mind on her dancing and nothing else. Gritting her teeth, she raised one arm gracefully into position. Waiting to begin, she tried very hard to remember everything that Mrs Collins had told her. The music started. She felt it lifting her into the air, as she lightly danced across the floor. She twirled and stretched, leapt and floated. She was in another world! When, at last, her dance ended, she held her final position like a statue. It was quite a few moments before she heard Mrs Collins voice speaking to her. That was wonderful, Sarah! The best you ve ever done! I think you should be the fairy queen. Sarah blinked as she heard the other girls clapping loudly. She was overjoyed. Must be something to do with those black dancing shoes, laughed Mrs Collins with a tiny twinkle in her eye. Sarah looked down at her feet. She d forgotten all about her shoes, and suddenly, it didn t matter. Mrs Collins had just given her the leading part!

11 N M 11 0 What was Sarah looking for? Her pink ballet shoes. 1 Which event did Sarah want to have her pink ballet shoes for? 2 Where did Sarah s grandmother go? 3 Where did Sarah want to stop on the way to the ballet school? 4 Who took Sarah to the ballet school? 5 Who tried to cheer Sarah up just before she danced? 6 Where did Sarah feel she was while she was dancing? 7 What did the other girls do after Sarah s performance? 7

12 12 N M NALOGA B Preberi besedilo in poišči naslove za posamezne odstavke. V razpredelnico vpiši črko izbranega odstavka. Dva naslova sta odveč. Označi ju z X. Glej primer 0, ki je že rešen. FUNNY WORLD A B C D E F G UFO is short for Unidentified Flying Object, or rather something you can see in the sky but cannot explain. It is believed that UFOs come from the universe. About 3 million people claim that they have seen UFOs. Some have taken pictures of strange lights in the sky, others have seen flying saucers in fields and a Russian artist claims to have been kidnapped by a UFO. Wall Street is the commercial centre of New York, and the rest of America too! The name Wall Street comes from the wall which the Dutch settler Peter Stuyvesant built in 1627, to protect the Dutch from the Indians. By the 1920s New York had become one of the world's major financial centres, with an important stock market situated in Wall Street. The Oscars are the awards given each year by the Academy of Motion Pictures to the best films, actors, music, sound and other effects. The award was given the name Oscar when a librarian at the Academy thought that the statue looked like her uncle Oscar! The Red Arrows are the Royal Air Force's aerobatic team. Originally there were seven planes in the team but two more were added in order to make the Diamond Nine formation possible, which is now the Red Arrows' speciality. They use Hawk planes that can travel at up to 360 miles per hour. During shows the planes keep only 10 feet apart. There are homeless people in all the big cities of the world. This problem is especially evident in cities like London and New York where the difference between the extremely rich and the extremely poor is all the more obvious. The magazine, The Big Issue, was set up in London, to provide employment and money for the homeless who write and sell it. For Americans, the Indy 500 is much more than just a car race, it is a special event. The race is held at the Indianapolis Motor Speedway in May, and half a million people go to see it. The winner of the race gets a bottle of milk a good, healthy American drink, not a bottle of champagne like in Formula 1! One of the things that people think of when they think of Britain is a gentleman. He works in The City, the financial centre of London. He goes to The Club where he plays bridge, reads the newspaper or has lunch. During the weekend he goes to the country to get some fresh air and to forget about city life.

13 N M 13 0 Power of money B 1 Visitors from space 2 A sailing competition 3 The typical Englishman 4 Help for the poor 5 Today's fans 6 Unusual winner's prize 7 A famous statue 8 Masters of the sky 8

14 14 N M B FELADAT Olvasd el a szöveget, és keresd meg az egyes bekezdésekhez illő címeket! Írd be a kiválasztott bekezdés betűjelét a táblázatba! Két cím felesleges. Ezeket X-szel jelöld! A 0 jelzésű, megoldott példa szerint dolgozzál! FUNNY WORLD A B C D E F G UFO is short for Unidentified Flying Object, or rather something you can see in the sky but cannot explain. It is believed that UFOs come from the universe. About 3 million people claim that they have seen UFOs. Some have taken pictures of strange lights in the sky, others have seen flying saucers in fields and a Russian artist claims to have been kidnapped by a UFO. Wall Street is the commercial centre of New York, and the rest of America too! The name Wall Street comes from the wall which the Dutch settler Peter Stuyvesant built in 1627, to protect the Dutch from the Indians. By the 1920s New York had become one of the world's major financial centres, with an important stock market situated in Wall Street. The Oscars are the awards given each year by the Academy of Motion Pictures to the best films, actors, music, sound and other effects. The award was given the name Oscar when a librarian at the Academy thought that the statue looked like her uncle Oscar! The Red Arrows are the Royal Air Force's aerobatic team. Originally there were seven planes in the team but two more were added in order to make the Diamond Nine formation possible, which is now the Red Arrows' speciality. They use Hawk planes that can travel at up to 360 miles per hour. During shows the planes keep only 10 feet apart. There are homeless people in all the big cities of the world. This problem is especially evident in cities like London and New York where the difference between the extremely rich and the extremely poor is all the more obvious. The magazine, The Big Issue, was set up in London, to provide employment and money for the homeless who write and sell it. For Americans, the Indy 500 is much more than just a car race, it is a special event. The race is held at the Indianapolis Motor Speedway in May, and half a million people go to see it. The winner of the race gets a bottle of milk a good, healthy American drink, not a bottle of champagne like in Formula 1! One of the things that people think of when they think of Britain is a gentleman. He works in The City, the financial centre of London. He goes to The Club where he plays bridge, reads the newspaper or has lunch. During the weekend he goes to the country to get some fresh air and to forget about city life.

15 N M 15 0 Power of money B 1 Visitors from space 2 A sailing competition 3 The typical Englishman 4 Help for the poor 5 Today's fans 6 Unusual winner's prize 7 A famous statue 8 Masters of the sky 8

16 16 N M III. DEL: RABA JEZIKA NALOGA A Dopolni besedilo z manjkajočimi besedami ali z ustrezno obliko glagola v oklepaju. V vsako praznino vpiši le ENO besedo. Glej primer 0, ki je že rešen. EMBARRASSED It happened last year, during my summer holidays in Europe. One day, touring in France, my parents and I (0) came (come) across a big shallow pool with a statue at one end and flowers all around. My mum (1) I stopped for a chat. Dad went over to the other side (2) the pool. Suddenly out of the corner of my eye, I saw my dad messing about like a small child. He was pretending to fall in the pool, but (3) (catch) his balance at the last moment. Then suddenly, he really fell into the pool! He walked over to (4) with his trousers soaked. To make matters worse, we (5) (be) just outside a snobbish hotel. All the people stared at my dad. I can t tell you how embarrassed my mum and I felt. My dad, however, took it as a joke and started laughing loudly! 5

17 N M 17 III. RÉSZ: NYELVHASZNÁLAT A FELADAT Egészítsd ki a szöveget a hiányzó szavakkal vagy a zárójelben megadott ige megfelelő alakjával! Mindenhova csak EGY szót írjál! A 0 jelzésű, megoldott példa szerint dolgozzál! EMBARRASSED It happened last year, during my summer holidays in Europe. One day, touring in France, my parents and I (0) came (come) across a big shallow pool with a statue at one end and flowers all around. My mum (1) I stopped for a chat. Dad went over to the other side (2) the pool. Suddenly out of the corner of my eye, I saw my dad messing about like a small child. He was pretending to fall in the pool, but (3) (catch) his balance at the last moment. Then suddenly, he really fell into the pool! He walked over to (4) with his trousers soaked. To make matters worse, we (5) (be) just outside a snobbish hotel. All the people stared at my dad. I can t tell you how embarrassed my mum and I felt. My dad, however, took it as a joke and started laughing loudly! 5

18 18 N M NALOGA B Dopolni besedilo. Obkroži črko pred izbrano rešitvijo. Glej primer 0, ki je že rešen. ORGANIC PIG FARMING More and more farmers want to (0) in an environmentally friendly way and sell better quality products. Many are choosing to raise pigs organically, but this needs a lot of (1), time and work. Organic pigs are raised in large barns where they can move around freely. The barns are (2) on at least one side to let in the oxygen and sunshine. The pigs do not live on a hard concrete (3), they live on straw. They enjoy rooting around in the straw with their long noses, called snouts. Straw also stops their droppings from turning into liquid manure that filters into the ground and pollutes the water supply. Pigs that (4) ill are cured with homeopathic medicines or with plant-based products. Each pig may have only one course of antibiotics. Meat from pigs raised outdoors and fed on organic food is tastier, but not everyone can afford it because it is about 30% more (5) than non-organic food. This is because it takes much longer to produce. 0 A keep B choose C farm D make 1 A exchange B experience C example D exhibition 2 A open B closed C high D painted 3 A wall B soil C board D floor 4 A gain B get C grab D give 5 A favourite B excellent C expensive D fashionable 5

19 N M 19 B FELADAT Egészítsd ki a szöveget! Karikázd be a kiválasztott megoldás előtti betűt! A 0 jelzésű, megoldott példa szerint dolgozzál! ORGANIC PIG FARMING More and more farmers want to (0) in an environmentally friendly way and sell better quality products. Many are choosing to raise pigs organically, but this needs a lot of (1), time and work. Organic pigs are raised in large barns where they can move around freely. The barns are (2) on at least one side to let in the oxygen and sunshine. The pigs do not live on a hard concrete (3), they live on straw. They enjoy rooting around in the straw with their long noses, called snouts. Straw also stops their droppings from turning into liquid manure that filters into the ground and pollutes the water supply. Pigs that (4) ill are cured with homeopathic medicines or with plant-based products. Each pig may have only one course of antibiotics. Meat from pigs raised outdoors and fed on organic food is tastier, but not everyone can afford it because it is about 30% more (5) than non-organic food. This is because it takes much longer to produce. 0 A keep B choose C farm D make 1 A exchange B experience C example D exhibition 2 A open B closed C high D painted 3 A wall B soil C board D floor 4 A gain B get C grab D give 5 A favourite B excellent C expensive D fashionable 5

20 20 N M IV. DEL: PISNO SPORAZUMEVANJE Na internetu si prebral razpis: Best friend of the year. Napiši prispevek za spletno stran, v katerem predlagaš prijatelja/-ico za to nagrado. V njem: opiši njegove/njene dobre lastnosti, opiši dogodek, pri katerem se je posebej izkazal/-a, utemelji svoj predlog za nagrado. Besedilo naj bo dolgo od 80 do 100 besed. Ovrednoteni bodo vsebina, besedišče, slovnica in zgradba besedila. Besedilo je že nakazano. Nadaljuj. Ta prostor lahko uporabiš za osnutek, ki se ne vrednoti.

21 N M 21 Best friend of the year I have Vsebina: 3 Besedišče: 3 Slovnica: 2 Zgradba besedila: 2 SKUPNO ŠTEVILO TOČK PREIZKUSA: 45

22 22 N M IV. RÉSZ: ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS Az interneten a következő pályázatot találtad: Best friend of the year. Készíts egy szöveget a honlap részére, amelyben barátodat/barátnődet javaslod erre a díjra! Írásodban: mutasd be a jó tulajdonságait, számolj be egy történetről, amikor az illető valamivel kitűnt, indokold meg, miért javaslod őt a díjra! A szöveg terjedelme szó legyen! A tartalmat, a szókincset, a nyelvtant és a szöveg szerkezetét értékeljük. Folytasd az elkezdett szöveget! Ezen a helyen vázlatot készíthetsz. A vázlatot nem értékeljük.

23 N M 23 Best friend of the year I have Tartalom: 3 Szókincs: 3 Nyelvtan: 2 A szöveg szerkezete: 2 ÖSSZPONTSZÁM: 45

24 24 N M PRAZNA STRAN ÜRES OLDAL

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3111* 001 Osnovna raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 30 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

KERÜLETI DIÁKHETEK VERSENYKIÍRÁS 2017.

KERÜLETI DIÁKHETEK VERSENYKIÍRÁS 2017. 1183. Budapest, Thököly u. 11. Tel.: 290-0642 Fax: 290-8222. KERÜLETI DIÁKHETEK VERSENYKIÍRÁS 2017. Kapcsolattartó: Dobner Tímea Erzsébet dobner.timea@gmail.com Játékos irodalmi és nyelvi vetélkedő 1183

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04123111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Sobota, 5. junij 2004 / 60 minut (20 + 40) SPOMLADASKI ROK MAD@AR[^IA KOT DRUGI JEZIK A ARODO

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

11 How do you meet your friends? Do you meet them every day?

11 How do you meet your friends? Do you meet them every day? Írj egy-egy megfelelő szót az üres helyekre. 1 I have books than you do. 2 My friend in this office. 3 Is your house in the same street his? 4 These books printed in London last year. 5 If I a lot of money,

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 12. maja 2008 / 60 minut május 12.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 12. maja 2008 / 60 minut május 12. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N08140121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA FELMÉRŐLAP Ponedeljek, 12. maja 2008 / 60 minut 2008. május 12., hétfő /

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses)

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) A jelzői mellékmondat szerepe A jelzői mellékmondat az alárendelő mellékmondatok egyik típusa. Szerepe, hogy a főmondatban említett egyik főnév

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M06223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 8. september 2006 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT Mi a célhatározói mellékmondat? A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT A célhatározói mellékmondat a mi célból? / miért? (WHY?) kérdésre válaszol (azaz meghatározza az adott cselekvés célját). pl. Táncoltam, hogy

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY! HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS 1. feladat: globális értés The Power of Prayer A young man had been to Wednesday night Bible Study. The Pastor had shared about listening to God and following the Lord's voice. The young

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz 50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz Hálásan köszönjük, hogy az előrendeléseddel segítettél megjelentetni az Instant Friends angol tanulókártya csomagot! Ez az egyik jutalmad érte. Hogyan használhatod

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p / Értékelő 1: Értékelő 2: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Prepositions Előljárószavak, prepozíciók

Prepositions Előljárószavak, prepozíciók Előljárószavak, prepozíciók Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig tárgyesetben állnak, pl me, him, her, us, then Idő kifejezése in hónapok in January (januárban) in évszámok in 2009 (2009-ben) in évszakok

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Vi{ja raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 40 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Vi{ja raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 40 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3211* 001 Vi{ja raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 40 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Hello & welcome Köszönés és elbúcsúzás..................................... 6 Sorry, I don t understand A túléléshez szükséges legfontosabb kifejezések................

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Angol nyelv 7-8.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD Szerkezetek 3. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD Szerkezetek 3. rész Szerkezetek 3. rész Az angol szerkezetek miatt sokszor azt érezheted, hogy gyakorlatilag minden angol mondatot egyesével kell megtanulnod angolul, hogy azt éppen akkor és ott hogyan mondják. Egy szerkezet

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben