MEGÁLLAPODÁS. Bárczi 3.sz. melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS. Bárczi 3.sz. melléklet"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS Bárczi 3.sz. melléklet Melyet kötöttek egyrészről a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvár, Szántó u. 5., képviseli: Dr. Sárhegyi Judit elnök) a továbbiakban: Társulás, másrészről: a Gölle és Kisgyalán Községek Ó vodát Fenntartó Intézményi Társulása (Gölle, Petőfi u. 2/b., képviseli Kovács Ernő, a gesztor Gölle Község polgármestere), a Hetes, Csombárd,és Somogysárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása (Hetes, Rákóczi u. 34., képviseli: Török Tiborné, a gesztor Hetes Község polgármestere), az Igal Város és Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Büssü és Zimány Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása (Igal, Szent I. u. 107., képviseli: Obbás Gyula, a gesztor Igal Város polgármestere), a Nagyberki, Mosdós, Kercseliget, Csoma, Szabadi, Kapospula, Baté, Kaposkeresztúr Önkormányzatok Közoktatási Intézményi Társulása (Nagyberki, Ifjúság u. 1., képviseli: Komár András, a gesztor Nagyberki Község polgármestere), a Simonfa-Bőszénfa-Zselickislak-Zselicszentpál Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása (Simonfa, Ady E. u. 1., képviseli Bodrog Gábor, a gesztor Simonfa polgármestere) a Somogyaszaló-Somogygeszti Községek Ó voda Intézményfenntartó Társulása (Somogyaszaló, Kossuth L. u. 107., képviseli: Hideg Attila, a gesztor Somogyaszaló polgármestere) a Somogyjádi Integrált Mikrotérségi Közoktatási Társulás (Somogyjád, Kossuth u. 42., képviseli: Lőrinczné Kiss Ilona, a gesztor Somogyjád Község polgármestere), a Somogysárd, Hetes és Csombárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása (Somogysárd, Fő u. 22., képviseli: Fentős Zoltán, a gesztor Somogysárd Község polgármestere) a Surján Oktatási Intézményfenntartó Társulás (Szentbalázs, Fő u. 85., képviseli: Sipos József Károly, a gesztor Szentbalázs Község alpolgármestere), a Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr és Gölle Községek Közoktatási Intézményi Társulása (Taszár, Széchenyi u. 64., képviseli: Pataki Sándor, a gesztor Taszár Község polgármestere), a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Károly, a gesztor Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat polgármestere) a Kaposvár, O rci és Patalom Ó vodai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Károly, a gesztor Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere) a Kaposvár és Magyaregres Ó vodai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Károly, a gesztor Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere) a Kaposvár és Kaposújlak Ó vodai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Károly, a gesztor Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere) harmadrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Károly polgármester), a továbbiakban: Megyei Jogú Város Önkormányzata 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Bárczi Gusztáv Ó voda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó (7400 Kaposvár, Bárczi G. u. 2., a továbbiakban: Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó) szeptember 1. napjától december 31. napjáig ellátja a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás, a fent felsorolt intézményfenntartó társulások, társult önkormányzatai és a megállapodást kötő települési önkormányzatok részére a logopédiai, nevelési tanácsadási, gyógytestnevelési, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadási, valamint az iskolapszichológusi közoktatási szakszolgálati feladatokat, a közoktatási törvény 34. -ban, és 35. -ban foglaltaknak megfelelően. A jelen megállapodás 1., 2., 3. sz. melléklete az ellátást végző intézmény esetében tartalmazza az egyes szolgáltatásokat, a szolgáltatásokat igénybe vevő települési önkormányzatok és társulások, valamint az ellátási helyszínek felsorolását.

2 2 2./ A jelen megállapodásban felsorolt szakszolgálati feladatok ellátását a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 8. sz. mellékletében foglalt gyakorisággal kell nyújtani a szolgáltatások igénybevételére jogosult intézmények számára. 3./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban felsorolt szakszolgálati feladatokat kivéve a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást - az érintett gyermekek számára lakóhelyükön vagy abban a közoktatási intézményben kell biztosítani, amellyel tanulói jogviszonyban állnak. 4./ A felek megállapodnak abban, hogy a fenti közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás a Bárczi Gusztáv Ó voda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó, mint ellátó intézmény által az 1., 2., és a 3.sz mellékletben felsorolt intézményfenntartó társulások, intézményeik és az ellátandó feladatok tekintetében az adott feladatra igényelhető normatíva teljes összegét, valamint a 4. sz. mellékletben meghatározott ellátási költség és a várható normatív támogatás különbségét, amely az előzetes adatok alapján ,- Ft, azaz hatszázkilencezer-háromszázhuszonegy forint, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint fenntartónak adja át támogatásértékű kiadásként, amelyet az ellátó intézmény fenntartója támogatásértékű bevételként köteles elszámolni. A felek szeptember 1. napjától december 31. napjáig az 1. pontban ellátott feladatokhoz kapcsolódó tényleges költségek finanszírozása érdekében egymással legkésőbb január 30-ig elszámolnak. Az elszámolás során a tényleges feladatellátáshoz kapcsolódó tényleges bevételek (pedagógiai szakszolgálat támogatása és a Társulás által a 4. pont alapján átadott támogatás), valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a 4. sz. mellékletben meghatározott dologi kiadások különbözetét egymással szemben legkésőbb február 15-ig rendezik. A támogatás átutalása havi egyenlő részletekben történik az ellátó intézmény fenntartójának költségvetési számlájára. Az ellátó intézmény fenntartója vállalja, hogy a jelen megállapodásban megjelölt közoktatási szakszolgálati feladatokhoz adott támogatást kizárólag e feladatellátás működési és fejlesztési feladataihoz használja fel. 5./ A kistérségi szakszolgálati feladatok ellátásához biztosított hozzájárulás forrása a Társulás által a évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklet III pontja alapján igényelhető támogatás. 6/ Az ellátó intézmény fenntartójának a közoktatási szakszolgálati feladatok elvégzéséről, szakmai tapasztalatairól az ellátó intézmények bevonásával december 31. napjáig be kell számolnia a Társulás felé. 7./ Az ellátó intézmény fenntartója vállalja, hogy a felügyelete alá tartozó a szakszolgálati feladatok ellátását végző intézmény együttműködik a jelen megállapodással érintett nevelési-oktatási intézményekkel, valamint a szülőkkel, továbbá részt vesz és közreműködik a Társulás közoktatási intézkedési tervének elkészítésében és végrehajtásában valamint a szakmai fórumokon ismerteti tevékenységét, szolgáltatásait. 8./ Az ellátó intézmény fenntartója kötelezettséget vállal arra, hogy ő, valamint a fenntartásában működő, a jelen megállapodás szerinti közoktatási szakszolgálati feladatokat ellátó intézmény az állami költségvetés által biztosított többcélú normatíva módosításához, lemondásához adatot szolgáltat a Társulásnak, illetve a megállapodást kötő feleknek. 9./ A felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés érvényességéhez a fenntartó települések önkormányzatainak döntése szükséges. 10./ Az ellátó intézmény fenntartója biztosítja, hogy a felügyelete alá tartozó, a szakszolgálati feladatok ellátását végző intézmény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben és a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben rögzítettek szerint lássa

3 3 el a szakszolgálati feladatokat, valamint vezesse az ezen jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat. 11./ Felek jelen megállapodást határozott időre, szeptember 1. napjától december 31. napjáig tartó időszakra kötik. Ennek megfelelően jelen megállapodás rendes felmondással nem szüntethető meg. Rendkívüli felmondással abban az esetben élhet bármelyik fél, ha a másik fél a jelen megállapodásból eredő lényeges kötelezettségét megszegi és a szerződésszegő magatartást a másik fél írásos felszólítása ellenére sem szünteti meg. A szerződésszegő fél vállalja a szerződés felmondásából származó költségeket, különös tekintettel a szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony megszűntetésével járó többletköltségeket. Felek a határozott idejű megállapodás letelte előtt a következő tanévre kidolgozott működési modell és költségvetés ismeretében döntenek arról, hogy a következő tanévre kötnek-e és milyen feltételekkel újabb megállapodást. 12./ A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötése és teljesítése során a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és a fent felsorolt intézményfenntartó társulások a társult önkormányzatok felhatalmazása alapján járnak el. 13./ Felek jogaik gyakorlása, kötelezettségeik teljesítése során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve járnak el. 14./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közoktatási törvény, valamint a közoktatási szakszolgáltatási feladatok ellátására, támogatására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásai az irányadók. A jelen megállapodást valamennyi fél elolvasta az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerte, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit értelmezte, megértette, magára nézve kifejezetten elfogadta. Kijelentik a felek továbbá, hogy a megállapodás szövegezését egyértelműnek és érthetőnek tartják, annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét, és minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés tárgyával és rendeltetésével, ezért azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata általi aláírást követően az egyes megállapodást kötő felek vonatkozásában azon a napon lép hatályba, amely napon képviselőjük azt az aláírásával látja el. Kelt:..... Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szita Károly polgármester Kelt:..... Kaposvár Többcélú Kistérségi Társulás Dr. Sárhegyi Judit elnök Kelt:..... Gölle és Kisgyalán Községek Óvodát Fenntartó Intézményi Társulása Kovács Ernő polgármester Kelt:..... Hetes, Csombárd,és Somogysárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása Török Tiborné polgármester

4 4 Kelt:..... Igal Város és Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Büssü és Zimány Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása Obbás Gyula polgármester Kelt:..... Somogyjádi Integrált Mikrotérségi Közoktatási Társulás Lőrinczné Kiss Ilona polgármester Kelt:.. Kelt:..... Surján Oktatási Intézményfenntartó Társulás Sipos József Károly alpolgármester... Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr és Gölle Községek Közoktatási Intézményi Társulása Pataki Sándor polgármester Kelt:..... Somogysárd, Hetes és Csombárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása Fentős Zoltán polgármester Kelt:..... Nagyberki, Mosdós, Kercseliget, Csoma, Szabadi, Kapospula, Baté, Kaposkeresztúr Önkormányzatok Közoktatási Intézményi Társulása Komár András polgármester Kelt:..... Somogyaszaló-Somogygeszti Községek Óvoda Intézményfenntartó Társulása Hideg Attila polgármester Kelt:..... Simonfa-Bőszénfa-Zselickislak-Zselicszentpál Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása Bodrog Gábor polgármester Záradék: Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és Területfejlesztési Tanács e megállapodást a /2012. (V.29.) számú határozatával jóváhagyta. Kaposvár, Dr. Sárhegyi Judit elnök

5 5 1. sz. melléklet Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó által ellátott nevelési tanácsadás feladatokat igénylő települések jegyzéke: 1. Alsóbogát 2. Baté 3. Bodrog 4. Bőszénfa 5. Büssü 6. Cserénfa 7. Csoma 8. Csombárd 9. Ecseny 10. Edde 11. Felsőmocsolád 12. Fonó 13. Gadács 14. Gálosfa 15. Gölle 16. Hajmás 17. Hetes 18. Igal 19. Juta 20. Kaposgyarmat 21. Kaposhomok 22. Kaposkeresztúr 23. Kazsok 24. Kercseliget 25. Kisgyalán 26. Magyaratád 27. Magyaregres 28. Mernye 29. Mezőcsokonya 30. Mosdós 31. Nagyberki 32. Orci 33. Osztopán 34. Patalom 35. Polány 36. Ráksi 37. Sántos 38. Simonfa 39. Somodor 40. Somogyaszaló 41. Somogygeszti 42. Somogyjád 43. Somogysárd 44. Somogyszil 45. Szabadi 46. Szentbalázs 47. Szentgáloskér 48. Taszár 49. Újvárfalva 50. Várda 51. Zimány 52. Zselickislak 53. Zselicszentpál 54. Kaposvár (ld.2.sz.melléklet)

6 6 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó logopédiai szakszolgáltatást az alábbiakban felsorolt települések, intézmény-fenntartók, intézmények részére lásson el: Intézményfenntartó A társulás neve/fenntartó Székhelye / társulás tagjai Gölle és Kisgyalán Községek Óvodát Fenntartó Intézményi Társulása Hetes, Csombárd és Somogysárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása Somogyjádi Integrált Mikrotérségi Közoktatási Társulás Somogyaszaló-Somogygeszti Községek Óvoda Intézményfenntartó Társulása Somogysárd-Hetes és Csombárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása Simonfa-Bőszénfa-Zselickislak- Zselicszentpál Községi Gölle, Petőfi u. 2/b. Tagjai: Gölle, Kisgyalán Hetes, Rákóczi u. 34. Tagjai: Hetes, Csombárd, Somogysárd Somogyjád, Kossuth u. 42. Tagjai: Somogyjád, Alsóbogát, Edde, Várda, Juta, Osztopán, Bodrog, Mernye, Ecseny, Polány, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Szentgáloskér Magyaratád, Patalom, Mezőcsokonya, Újvárfalva Somogyaszaló, Kossuth L. u Tagjai: Somogyaszaló, Somogygeszti Somogysárd, Fő u. 22. Tagjai: Somogysárd, Hetes, Csombárd Simonfa, Ady E. u. 1. Tagjai: Simonfa, ellátási helyszín Göllei Körzeti Napköziotthonos Óvoda 7272 Gölle, Árpád út Somssich Imre Általános Iskola 7432 Hetes, Vikár B. u. 1. Somssich Imre Általános Iskola Noszlopy Gáspár Tagintézménye 7435 Somogysárd, Fő u. 2. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagóvodája 7453 Mernye, Kossuth tér 3. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolája 7453 Mernye, Kossuth tér 3. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolájának Somogygeszti Telephelye 7455 Somogygeszti, Dózsa Gy. u Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagóvodájának Magyaratádi Telephelye 7463 Magyaratád, Pázmány P. tér 3. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolájának Magyaratádi Telephelye 7463 Magyaratád, Pázmány P. tér 4. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mezőcsokonyai Tagóvodája 7434 Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 55. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mezőcsokonyai Tagiskolája 7434 Mezőcsokonya, Ady u. 6. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagóvodájának Szentgáloskéri Telephelye 7465 Szentgáloskér, Kossuth L. u Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagóvodájának Somodori Telephelye 7454 Somodor, Kossuth L. u Lurkó-Kuckó Óvoda 7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u Lurkó-Kuckó Óvoda Somogygeszti Tagóvodája 7455 Somogygeszti, Dózsa Gy. u Hétszínvirág Óvoda 7435 Somogysárd, Szabadság tér 3. Hétszínvirág Óvoda Somssich Imre Tagintézménye 7432 Hetes, Vikár B. u. 1. Zselici Vadvirág Óvoda Simonfa 7474 Simonfa, Ady E. u. 4.

7 7 Intézményfenntartó A társulás neve/fenntartó Székhelye / társulás tagjai Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása Bőszénfa, Zselickislak, Zselicszentpál ellátási helyszín Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr és Gölle Községek Közoktatási Intézményi Társulása (óvoda) Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr és Gölle Községek Közoktatási Intézményi Társulása (általános iskola) Nagyberki-Mosdós- Kercs eliget-csoma-szab adi- Kapospula-Baté- Kaposkeresztúr Önkormányzatok Közoktatási Intézményi Társulása Taszár, Széchenyi utca 64. Tagjai: Taszár, Kaposhomok, Fonó Taszár, Széchenyi utca 64. Tagjai: Taszár, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Baté, Fonó, Gölle Nagyberki, Ifjúság u. 1. Tagjai: Nagyberki, Mosdós, Kercseliget, Csoma, Szabadi, Kapospula, Baté, Kaposkeresztúr Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 7261 Taszár, Kossuth L. u. 2. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 7261 Taszár, Vörösmarty u. 4. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Göllei Tagiskolája 7272 Gölle, Árpád u. 23. Szász Endre Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 7255 Nagyberki, Ifjúsági u. 1. Szász Endre Általános Iskola és Óvoda Nagyberki Tagóvodája 7255 Nagyberki, Kossuth L. u. 61. Szász Endre Általános Iskola és Óvoda Mosdósi Tagóvodája 7257 Mosdós, Kossuth L. u. 4 Szász Endre Általános Iskola és Óvoda Kercseligeti Tagóvodája 7256 Kercseliget, Fő u. 33. Szász Endre Általános Iskola és Óvoda Szivárvány Napköziotthonos Tagóvodája 7258 Baté, Fő u. 11. Szász Endre Általános Iskola és Óvoda Kapospulai Napsugár Tagóvodája 7251 Kapospula, Szabadság u. 4.

8 8 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó gyógytestnevelési szakszolgáltatást az alábbiakban felsorolt települések, intézmény-fenntartók, intézmények részére lásson el: Intézményfenntartó A társulás neve/fenntartó Székhelye / társulás tagjai Hetes, Csombárd és Somogysárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása Somogyjádi Integrált Mikrotérségi Közoktatási Társulás Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr és Gölle Községek Közoktatási Intézményi Társulása (általános iskola) Surján Oktatási Intézményfenntartó Társulás Nagyberki-Mosdós- Kercs eliget-csoma-szab adi- Kapospula-Baté- Kaposkeresztúr Önkormányzatok Közoktatási Intézményi Társulása Hetes, Rákóczi u. 34. Tagjai: Hetes, Csombárd, Somogysárd Somogyjád, Kossuth u. 42. Tagjai: Somogyjád, Alsóbogát, Edde, Várda, Juta, Osztopán, Bodrog, Mernye, Ecseny, Polány, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Szentgáloskér Magyaratád, Patalom, Mezőcsokonya, Újvárfalva Taszár, Széchenyi utca 64. Tagjai: Taszár, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Baté, Fonó, Gölle Szentbalázs, Fő u. 85. Tagjai: Szentbalázs, Bőszénfa, Cserénfa, Kaposgyarmat, Hajmás; Gálosfa, Sántos Nagyberki, Ifjúság u. 1. Tagjai: Nagyberki, Mosdós, Kercseliget, Csoma, Szabadi, Kapospula, Baté, Kaposkeresztúr ellátási helyszín Somssich Imre Általános Iskola 7432 Hetes, Vikár B. u. 1. Somssich Imre Általános Iskola Noszlopy Gáspár Tagintézménye 7435 Somogysárd, Fő u. 2. Illyés Gyula Iskola, Óvoda, Szakmai és Szakszolgálat 7443 Somogyjád, Bogáti u.1. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mezőcsokonyai Tagiskolája 7434 Mezőcsokonya, Ady u. 6. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Osztopáni Tagiskolája 7444 Osztopán, Fő u.22. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Jutai Tagiskolája 7431 Juta, Hősök tere 6. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolája 7453 Mernye, Kossuth tér 3. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolájának Somogygeszti Telephelye 7455 Somogygeszti, Dózsa Gy. u Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolájának Magyaratádi Telephelye 7463 Magyaratád, Pázmány P. tér 4. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 7261 Taszár, Vörösmarty u. 4. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Göllei Tagiskolája 7272 Gölle, Árpád u. 23. Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 7472 Szentbalázs, Fő u. 33. Szász Endre Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 7255 Nagyberki, Ifjúsági u. 1.

9 9 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladatot az alábbiakban felsorolt települések, intézményfenntartók, intézmények részére lásson el: Intézményfenntartó ellátási helyszín A társulás neve/fenntartó Székhelye / társulás Hetes, Csombárd és Somogysárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása Somogyjádi Integrált Mikrotérségi Közoktatási Társulás Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr és Gölle Községek Közoktatási Intézményi Társulása (általános iskola) Surján Oktatási Intézményfenntartó Társulás Igal Város és Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Büssü és Zimány Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása Nagyberki-Mosdós- Kercs eliget-csoma-szab adi- Kapospula-Baté- Kaposkeresztúr Önkormányzatok Közoktatási Intézményi Társulása Kaposvár és környéke Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Kaposvár Megye Jogú Város Önkormányzata tagjai Hetes, Rákóczi u. 34. Tagjai: Hetes, Csombárd, Somogysárd Somogyjád, Kossuth u. 42. Tagjai: Somogyjád, Alsóbogát, Edde, Várda, Juta, Osztopán, Bodrog, Mernye, Ecseny, Polány, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Szentgáloskér Magyaratád, Patalom, Mezőcsokonya, Újvárfalva Taszár, Széchenyi utca 64. Tagjai: Taszár, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Baté, Fonó, Gölle Szentbalázs, Fő u. 85. Tagjai: Szentbalázs, Bőszénfa, Cserénfa, Kaposgyarmat, Hajmás; Gálosfa, Sántos Igal, Szent István u Igal, Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Büssü, Zimány Nagyberki, Ifjúság u. 1. Tagjai: Nagyberki, Mosdós, Kercseliget, Csoma, Szabadi, Kapospula, Baté, Kaposkeresztúr Kaposvár, Kossuth tér 1. Tagjai: Kaposvár, Juta, Orci, Kaposújlak, Magyaregres, Simonfa, Zimány, Zselickislak, Zselicszentpál, Kisgyalán Magyaratád, Patalom Somssich Imre Általános Iskola 7432 Hetes Vikár B. u. 1. Illyés Gyula Iskola, Óvoda, Szakmai és Szakszolgálat 7443 Somogyjád, Bogáti u.1. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mezőcsokonyai Tagiskolája 7434 Mezőcsokonya, Ady u. 6. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolája 7453 Mernye, Kossuth tér 3. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Osztopáni Tagiskolája 7444 Osztopán, Fő u.22. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 7261 Taszár, Vörösmarty u. 4. Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 7472 Szentbalázs, Fő u. 33. Igali ÁMK Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon 7275 Igal, Farkas J. u. 2. Szász Endre Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 7255 Nagyberki, Ifjúság u. 1. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és tagintézményei Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó

10 10 2. sz. melléklet A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó logopédiai, gyógytestnevelési és nevelési tanácsadási szakszolgáltatást az alábbiakban felsorolt települések, intézményfenntartók, és intézmények részére lásson el: Intézményfenntartó A társulás neve/fenntartó Székhelye / társulás tagjai Kaposvár és környéke Kaposvár, Kossuth tér 1. Általános Iskolai Tagjai: Kaposvár, Juta, Közoktatási Orci, Kaposújlak, Intézményfenntartó Társulás Magyaregres, Simonfa, Zimány, Zselickislak, Zselicszentpál, Kisgyalán Kaposvár, Orci és Patalom Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Kaposvár és Magyaregres Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Kaposvár és Kaposújlak Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Kaposvár Megye Jogú Város Önkormányzata Magyaratád, Patalom Kaposvár, Kossuth tér 1. Tagjai: Kaposvár, Orci, Patalom Kaposvár, Kossuth tér 1. Tagjai: Kaposvár, Magyaregres Kaposvár, Kossuth tér 1. Tagjai: Kaposvár, Kaposújlak, Kaposvár, Kossuth tér 1. ellátási helyszín Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és tagintézményei Festetics Karolina Központi Óvoda és tagintézményei Petőfi Sándor Központi Óvoda és tagintézményei Bajcsy-Zsilinszky utcai Központi Óvoda és tagintézményei Nemzetőr Sori Központi Óvoda Rét Utcai Központi Óvoda Tar Csatár Központi Óvoda és tagintézményeik Eötvös Lóránt Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Szigethy-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó

11 11 3.sz. melléklet A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó a nevelési tanácsadás szakszolgálaton belül iskolapszichológusi szolgáltatást az alábbiakban felsorolt települések, intézményfenntartók, intézmények részére lásson el: Intézményfenntartó ellátási helyszín A társulás neve/fenntartó Székhelye / társulás Hetes, Csombárd és Somogysárd Községek Közoktatási Intézményi Társulása Somogyjádi Integrált Mikrotérségi Közoktatási Társulás Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr és Gölle Községek Közoktatási Intézményi Társulása (általános iskola) Igal Város és Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Büssü és Zimány Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása Surján Oktatási Intézményfenntartó Társulás Nagyberki-Mosdós- Kercs eliget-csoma-szab adi- Kapospula-Baté- Kaposkeresztúr Önkormányzatok Közoktatási Intézményi Társulása tagjai Hetes, Rákóczi u. 34. Tagjai: Hetes, Csombárd, Somogysárd Somogyjád, Kossuth u. 42. Tagjai: Somogyjád, Alsóbogát, Edde, Várda, Juta, Osztopán, Bodrog, Mernye, Ecseny, Polány, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Szentgáloskér Magyaratád, Patalom, Mezőcsokonya, Újvárfalva Taszár, Széchenyi utca 64. Tagjai: Taszár, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Baté, Fonó, Gölle Igal, Szent István u Igal, Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Büssü, Zimány Szentbalázs, Fő u. 85. Tagjai: Szentbalázs, Bőszénfa, Cserénfa, Kaposgyarmat, Hajmás; Gálosfa, Sántos Nagyberki, Ifjúság u. 1. Tagjai: Nagyberki, Mosdós, Kercseliget, Csoma, Szabadi, Kapospula, Baté, Kaposkeresztúr Somssich Imre Általános Iskola 7432 Hetes, Vikár B. u. 1. Somssich Imre Általános Iskola Noszlopy Gáspár Tagintézménye 7435 Somogysárd, Fő u. 2. Illyés Gyula Iskola, Óvoda, Szakmai és Szakszolgálat 7443 Somogyjád, Bogáti u.1. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mezőcsokonyai Tagiskolája 7434 Mezőcsokonya, Ady u. 6. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Osztopáni Tagiskolája 7444 Osztopán, Fő u.22. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Jutai Tagiskolája 7431 Juta, Hősök tere 6. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolája 7453 Mernye, Kossuth tér 3. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolájának Magyaratádi Telephelye 7463 Magyaratád, Pázmány P. tér 4. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolájának Somogygeszti Telephelye 7455 Somogygeszti, Dózsa Gy. u Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 7261 Taszár, Vörösmarty u. 4. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Göllei Tagiskolája 7272 Gölle, Árpád u. 23. Igali ÁMK Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon 7275 Igal, Farkas J. u. 2. Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 7472 Szentbalázs, Fő u. 33. Szász Endre Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 7255 Nagyberki, Ifjúság u. 1.

12 12 KISTÉRSÉGI ELLÁTÁS Normatív támogatás (pályaválasztás a 6. osztály bevonásával) 2012/2013-as tanév december 31.-ig 4. sz. melléklet SZAKSZOLGÁLAT Ft/szakember /12 hó x 4 hó= Ft KISTÉRSÉGI Ft/ellátott gyermek x 2(helyben ellátás) Ft/fő ÖSSZES Kistérségi gyógytestnevelés 4 státusz x Ft = ,- Ft 480 fő / 37 hét x 35 hét = 454 fő 454 fő/40 ellátási hét x 15 hét= x Ft= Logopédia 5 státusz x Ft = ,- Ft 351 fő / 37 hét x 35 hét = 332 fő 332 fő/40 ellátási hét x 15 hét= x Ft= Ft Nevelési tanácsadás 1 státusz x Ft= ,- Ft 246 fő/12 hó x 4 hó= x = Ft Iskolapszichológiai hálózat Pályaválasztási tanácsadás 1 státusz x Ft= ,- Ft 1 státusz x Ft= ,- Ft 2460 fő/12 hó x 4 hó= x 2.000= Ft Ft Ft ÖSSZESEN 13 státusz Ft ,- Ft ,- Ft

13 /2013-as tanév december 31.-ig NORMATÍV TÁMOGATÁS ELLÁTÁS KÖLTSÉGE KÜLÖNBÖZET Kistérségi gyógytestnevelés Ft Ft Logopédia Ft Ft Ft Nevelési tanácsadás Ft Ft Ft Iskolapszichológiai hálózat Ft Ft Ft Pályaválasztási tanácsadás Ft Ft Ft ÖSSZESEN ,- Ft Ft

14 14 ÖSSZESÍTŐ KISTÉRSÉGI ELLÁTÁSHOZ 2013/2014-es tanév ELLÁTÁS JELENLEG FEJLESZTÉS TERVEZETT Előterjesztésre javasolt GYÓGYTESTNEVELÉS 4 státusz - 4 státusz 4 státusz LOGOPÉDIA 9 túlóra 5 státusz 9 túlóra - 5 státusz 9 túlóra 5 státusz NEVELÉSI TANÁCSADÁS IS KOLAPS ZICHO LÓGI AI ELLÁTÁS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS ÖSSZESEN - túlóra - túlóra - túlóra 1 státusz - 1 státusz 1 státusz 20 túlóra 20 túlóra 20 túlóra 1 státusz - 1 státusz 1 státusz 10 túlóra 10 túlóra 10 túlóra 2 státusz - 2 státusz 2 státusz 13 státusz - 13 státusz 13 státusz 39 túlóra 39 túlóra 39 túlóra Kaposvár, május 3. Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató

15 15 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: 82/ Fax: 82/ OM: GYÓGYTESTNEVELÉS ELLÁTÁSRA KISZŰRT TANULÓK SZÁMA, ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES CSOPORTSZÁMOK szeptember 01. Somogyjád Település Tanévben várható létszám Tervezett csoportok száma Somogyjád 48 3 Osztopán 16 1 Hetes 32 2 Mezőcsokonya 48 3 Juta 16 1 Igal Gölle 30 2 Mernye 48 3 Magyaratád 25 2 Somogygeszti 13 1 Taszár Taszár 50 3 Szentbalázs 96 6 Nagyberki 48 3 Kaposvár Somogysárd 10 1 Mindösszesen: Normatíva-igénylés: Kistérség 480 fő / 37 hét x 35 hét = 454 fő Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató Kaposvár, május 3.

16 16 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: 82/ Fax: 82/ OM: LOGOPÉDIAI ELLÁTÁSRA KISZŰRT TANULÓK SZÁMA, ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES ÓRASZÁMOK 2012/2013. Intézmény neve Ellátandó tanulók száma Ellátáshoz szükséges óraszámok Mernye óvoda 30 8 Mernye iskola 8 3 Mezőcsokonya óvoda 30 8 Mezőcsokonya iskola 16 4 Somogygeszti óvoda 10 3 Somogygeszti iskola 5 2 Hetes Óvoda 10 3 Hetes Iskola 12 4 Somogysárd Óvoda 12 4 Somogysárd Iskola 10 3 Magyaratád iskola 3 1 Magyaratád óvoda 7 3 Somogyaszaló óvoda 8 2 Mosdós óvoda 12 3 Somodor óvoda 10 3 Szentgáloskér óvoda 12 4 Simonfa óvoda 15 5 Taszár iskola 10 4 Taszár óvoda Gölle iskola 9 3 Gölle óvoda 12 4 Nagyberki Óvoda 35 8 Nagyberki Iskola 26 8 Baté Óvoda 14 5 Összesen A normatíva-igényléshez tervezett létszám: Kistérség:351 fő / 37 hét x 35 hét = 332 fő Kaposvár, május 03. Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató

17 17 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: 82/ Tel.és fax: 82/ OM: GYÓGYTESTNEVELÉS tervezett költségek szeptember december hónap Kistérségi települések ellátási létszáma A létszámnak megfelelő csoportok száma : Az ellátás heti óraszáma 31 csoport x 3 ó/csop./hét = BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK: 480 fő 31 csoport 93 ó 4státusz ( 84óra) + 9 túlóra 1. státusz bérjellegű költsége G / 9 1 fő alap: különleges szakértést igénylő pótlék: kompenzáció járulék 27 %: Összesen: ,- Ft ,- Ft 5.300, - Ft Ft ,- Ft Ft x 4 hó = ,- Ft Meleg étkezési utalvány 4.000, Ft/hó x 4 hó= ,-Ft 1. Státusz G9 összesen: Ft 2-3. státusz bérjellegű költsége G / 5 2 fő alap: különleges szakértést igénylő pótlék: kompenzáció járulék 27 %: Összesen: ,- Ft ,- Ft , - Ft ,- Ft ,- Ft Ft x 4hó = ,- Ft Meleg étkezési utalvány 4.000, Ft/hó x 4 hó= ,-Ft 2-3. Státusz G 5 összesen 2 főre ,- Ft x 2 fő= Ft

18 18 4. státusz bérjellegű költsége G / 3-1 fő alap: különleges szakértést igénylő pótlék: kompenzáció járulék 27 %: Összesen: ,- Ft ,- Ft 8.500,-Ft ,- Ft ,- Ft Ft x 4 hó = ,- Ft Meleg étkezési utalvány 4.000, Ft/hó x 4 hó= ,-Ft 4. Státusz G1 összesen: Ft Túlóra óradíj: járulék 27 %: összesen: ,- Ft 522,- Ft 2455,- Ft Túlóra összesen: 2455Ft/ó x 9ó/hét x 15 hét = Ft BÉRJELLEGŰ KIADÁS ÖSSZESEN: státusz : 4 fő túlóra: Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ========== A bérköltség tartalmazza a kompenzáció költségét, amely Ft GÉPKOCSI FENNTARTÁSI KÖLTSÉGE: Utazási költség Az ellátás helyszínei (ahol nem, vagy nemcsak helyi gyógytestnevelő látja el a feladatot): Hetes, Somogysárd, Mezőcsokonya, Somogyjád, Osztopán, Szentbalázs, Gölle, Magyaratád, Nagyberki, Juta, Mernye, Taszár = 500 km/alkalom X 3 alkalom= 1500 km Mivel az ellátás több településen történik, szükséges saját gépkocsi használata km/hét x 450 Ft x 8,6 lit. 100 = ,- Ft/hét km x 9 Ft/km = 9.000,- Ft/hét Összesen: ,- Ft/hét

19 Ft/hét x 15hét = Ft Renault Kötelező felelősségbiztosítás: 8112,- Ft (1 negyedév) CASCO: Ft/hó x 4 hó= Ft GÉPKOCSI FENNTARTÁSI KÖLTSÉGE ÖSSZESEN: Ft Naplók, egyéb anyagköltség Ft MINDÖSSZESEN: Bérjellegű kiadások: Utazási költség + gk. fenntartási kts: Naplók,egyéb anyagköltség MINDÖSSZESEN: Kompenzáció: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató Kaposvár, május 30.

20 20 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: 82/ Tel.és fax: 82/ OM: LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS szeptember december hó Kistérségi települések ellátási létszáma Az ellátás heti óraszáma 351 fő 105 óra ( 5 státusz ) BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK státusz F/1 3 fő- 4 hó alap: ,- Ft gyp. pótlék: 7.600,- Ft különleges szakértelem: ,- Ft kompenzáció ,- Ft járulék 27 %: ,- Ft ,- Ft Ft x 4hó = ,- Ft X 3 fő= Ft Meleg étkezési utalvány 4.000, Ft/hó x 4 hóx3fő= ,-Ft státusz összesen: , -Ft F/2 státusz-1 fő- 4 hóra alap: ,- Ft gyp. pótlék: 7.600,- Ft különleges szakértelem: ,- Ft járulék 27 %: ,- Ft ,- Ft Ft x 4 hó x 1fő = ,-Ft Meleg étkezési utalvány 4.000, Ft/hó x 4 hó x 1fő = ,-Ft 4. státusz összesen: , -Ft

21 21 F/5státusz-1 fő- 4 hóra alap: gyp. pótlék: különleges szakértelem: kompenzáció járulék 27 %: ,- Ft 7.600,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ft x 4 hó x 1fő = ,-Ft Meleg étkezési utalvány 4.000, Ft/hó x 4 hó x 1fő = ,-Ft 5. státusz összesen: , -Ft BÉRJELLEGŰ KIADÁS MINDÖSSZESEN: 5 státusz bére járulékkal ,- Ft Összesen: ,- Ft A bérköltség tartalmazza a kompenzáció költségét, amely Ft UTAZÁSI KÖLTSÉG Az ellátás helyszínei: Baté, Gölle, Hetes, Somogysárd, Nagyberki, Kapospula, Kercseliget, Mosdós, Taszár, Mernye, Magyaratád, Mezőcsokonya, Somodor, Szentgáloskér, Simonfa, Somogysárd, Hetes, Somogyaszaló, Somogygeszti Az ellátás tervezésénél gazdaságossági szempontokat figyelembe véve állapítjuk meg az útvonalat, a kijárások száma heti 1, 2, illetve 3alkalom a létszámok függvényében. A várható megtett kilométer 1650 km/hét 1650 km/hét x 450 Ft x 8,6 lit. 100 = ,- Ft/hét Mivel az ellátás több településen történik az intézményi gépkocsi mellett szükséges saját gépkocsi használata. (a saját gépkocsi által megtett távolság várhatóan 1025 km) 1025 X 9Ft/km= Ft Összesen: ,- Ft/hét Ft/hét X 15 hét Ft Chevrolet Kötelező felelősségbiztosítás: 7.330,- Ft (1 negyedév)

22 22 CASCO: Ft/hó x 4 hó= 3814x4 hó= Gépkocsi használat összesen: EGYÉB DOLOGI KÖLTSÉGEK (naplók) ========== ,- Ft Ft MINDÖSSZESEN: Bérjellegű kiadás: ,- Ft Gépkocsi használat összesen: ,-Ft Egyéb dologi költségek: ,- Ft MINDÖSSZESEN: ,- Ft ========== Kompenzáció: Ft A szűrések a szolgáltatást igénybe vevő intézmények számára ingyenesek. Kaposvár,2012. május 30. Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató

23 23 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: 82/ Tel.és fax: 82/ OM: NEVELÉSI TANÁCSADÁS tervezett költségek szeptember december hónap Kistérségi települések ellátási létszáma: Az ellátás heti óraszáma: 246 fő (4/12 része) 41 óra (1 státusz + 20 túlóra) Bérjellegű kiadások: 1 pszichológus H 2-es besorolás - Bér és bérjellegű kiadások 1 hó bér ,- Ft szakszolg. pótlék ,- Ft gyp. pótlék 7.600,- Ft járulék (27 %) ,- Ft ,- Ft x 4 hó = ,- Ft Étkezési utalvány Ft/fő x 1 fő x 4 hó = Ft Mindösszesen: ,- Ft Túlóra óradíj: járulék 27 %: összesen: ,- Ft 522,- Ft 2.455,- Ft Túlóra összesen: 2455Ft/ó x 20ó/hét x 15 hét = ,- Ft BÉRJELLEGŰ KIADÁS ÖSSZESEN: státusz : 1 fő túlóra: Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft

24 Utazási költség a terápiás ellátás helyszíneire (saját személyautó használatával) 24 Hetes, Somogysárd, Mernye, Nagyberki, Szentbalázs, Gölle, Somogyjád, Igal, Osztopán, Juta, Mezőcsokonya, Magyaratád, Taszár Összesen: 448 km/hét x 450,-Ft/lit. x 8,6 lit.= ,- Ft/hét km x 9 = 3.726,- Ft Összesen: Ft/hét ,- Ft/hét x 15 hét = ,- Ft Utazási költség összesen: Egyéb dologi kiadás (fejlesztési anyagok, nyomtatvány, naplók, fénymásolás) ,- Ft ,-Ft MINDÖSSZESEN: (2012. szeptember 1.-től december 31.-ig) Bérjellegű kiadások: Utazási költség: Egyéb dologi kiadás: MINDÖSSZESEN: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kaposvár, május 30. Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató

25 25 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: 82/ Tel.és fax: 82/ OM: 0 ÁRAJÁNLAT KISTÉRSÉGI ISKOLAPSZICHOLÓGIA szeptember december hónap Ellátás költsége: 1 pszichológus H 2-es besorolás - Bér és bérjellegű kiadások 1 hó bér Ft szakszolg. pótlék Ft gyp. pótlék Ft járulék (27 %) Ft Ft x 4 hó = Ft Étkezési utalvány Ft/fő x 1 fő x 4 hó = Mindösszesen: Ft Ft Továbbá: Vállalkozói megbízásos jogviszonnyal (Dr. József István) Az ellátás óraszáma heti 10 óra Ellátott hetek száma: 15 Ellátás óradíja: Ft/ óra 10 óra/hét X Ft/óra X 15 hét = Ft BÉR ÉS BÉRJELLEGŰ KIADÁS ÖSSZESEN: Ft

26 26 UTAZÁSI KÖLTSÉG Az ellátás a települési intézményekben helyben történik. Az utazás az iskolapszichológus saját gépkocsijával valósítható meg. A heti várható megtett kilométer kb. 300 km/hét Várható üzemanyagár 450 Ft/liter Alapnorma általány mértéke cm3: 8,6 liter /100 km. 300 km/hét x 450 Ft/lit. x 8,6 liter 100 = ,- Ft/hét 300 km x 9 Ft/km = 2.700,- Ft/hét 250 km x 9 Ft/km = 2.250,- Ft/hét Összesen: Ft/hét Ft/hét x 15 hét = ,- Ft MINDÖSSZESEN : Bérjellegű kiadások: Utazási költség MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft

27 27 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: 82/ Tel.és fax: 82/ OM: PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS 2012/2013-as tanév első féléve szeptember 1-től, december 31-ig Kistérségi települések ellátási létszáma: 2460 fő (4/12 része) Az ellátás heti óraszáma 42 óra ( 2 státusz ) Ellátás költsége: 1 pszichológus I 7-es besorolás - Bér és bérjellegű kiadások 1 hó bér ,- Ft szakszolg. pótlék ,- Ft gyp. pótlék járulék (27 %) x 4 hó = ,- Ft 7.600,- Ft ,- Ft ,- Ft Étkezési utalvány Ft/fő x 1 fő x 4 hó = Mindösszesen: Ft ,- Ft 1 pszichopedagógus G 10-es besorolás - Bér és bérjellegű kiadások 1 hó bér ,- Ft szakszolg. pótlék ,- Ft gyp. pótlék 7.600,- Ft kompenzáció járulék (27 %) x 4 hó = ,- Ft 3.000,- Ft ,- Ft ,- Ft Étkezési utalvány Ft/fő x 1 fő x 4 hó = Mindösszesen: BÉR ÉS BÉRJELLEGŰ KIADÁS MINDÖSSZESEN: A bérköltség tartalmazza a bérkompenzáció költségét: Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Igényelt bér: ,- Ft

28 UTAZÁSI KÖLTSÉG szeptember 1-től december 31-ig: 28 (Kaposvár településen belül, Somogyjád, Mezőcsokonya, Hetes, Mernye, Igal, Szentbalázs, Taszár, Nagyberki) Várható távolság kb.: 300 km / 1 alkalom 300 km x 450,- Ft/lit. x 8,6 lit. = ,- Ft km x 9 Ft/lit. = 2.700,- Ft összesen: ,- Ft/alkalom 4 alkalom ,- Ft/alk. x 4 alk. = ,- Ft UTAZÁSI KÖLTSÉG: ,- Ft VIZSGÁLATI ANYAGOK KÖ LTSÉGE (kb): ,- Ft MINDÖSSZESEN szeptember 1.-től december 31.-ig Bérjellegű kiadások: Utazási költség Anyagköltség: MINDÖSSZESEN: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Bérkompenzáció: ,- Ft Kaposvár, május 30. Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan díj Ág 120 0 204 204 55 258 Ág 60 0 177 177 48 225 Ág többlethulladék zsák 281 281 76 357 Almáskeresztúr 120 0 274 274 74 348 Almáskeresztúr 60 0 238 238 64 303 Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

Részletesebben

Somogy megye. Kaposvári járás

Somogy megye. Kaposvári járás Somogy megye Kaposvári járás - - Tartalom: I. Általános adatok... oldal II. Gazdasági alapadatok - Liberális-kapitalista gazdaság.. oldal Az EU csatlakozási népszavazás adatai és következménye III. A hatalomgyakorlás

Részletesebben

Tanúsítvány. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Tanúsítvány. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a Székhely: H-7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. : melléklet szerint az alábbi érvényességi területen és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely

Részletesebben

Certificate. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. We hereby certify that. in the following fields

Certificate. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. We hereby certify that. in the following fields Certificate We hereby certify that Headquarters: H-7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. : see appendix in the following fields has introduced and applied a Food Safety Management System, which satisfies the requirements

Részletesebben

Rendőrkapitányság Kaposvár KMB Alosztály. telefonszám cím. KMB iroda címe. fogadóóra helye fogadóóra ideje működési körzet

Rendőrkapitányság Kaposvár KMB Alosztály. telefonszám  cím. KMB iroda címe. fogadóóra helye fogadóóra ideje működési körzet Alosztály Rákóczi Balázs c.r.tzls 06-20/449-5976 rakoczib Nagy Krisztián c.r.tzls 06-20/449-5976 nagyk Kiss Zsombor János r.ftörm 06-20/449-5976 kisszs Fenyvesi Péter r. törm. 06-20/449-5976 fenyvesip

Részletesebben

Épület, építmény bruttó érték (eft) járművek szabadban tárolt (eft) gépek berendezés ek (eft) 146/22, 146/

Épület, építmény bruttó érték (eft) járművek szabadban tárolt (eft) gépek berendezés ek (eft) 146/22, 146/ Vállalat neve Helység utca/házsz. Megnevezés Helyrajzi szám Épület, építmény bruttó érték (eft) gépek berendezés ek (eft) járművek szabadban tárolt (eft) járművek zárt helyen tárolt (eft) Készletek szabadban

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

HATÁROZATOK I. negyedév

HATÁROZATOK I. negyedév HATÁROZATOK 2011. I. negyedév határozat tárgya 2. Tájékoztató a beruházások alakulásáról, a megjelent és folyamatban lévő pályázatokról és az intézmények fenntartási kérdéseiről, a társulások munkájáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Elérhetőségi adatok 1. Hivatalos név: Kaposvári Rendőrkapitányság 2. Székhely: 7400 Kaposvár,

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119 /2011. (VIII. 25.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119 /2011. (VIII. 25.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. AUGUSZTUS 25-ÉN MEGTARTOTT RENDES TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek BARCS BNI Széchényi F Gimnázium és Kollégium (Tavasz u. 3.) BNI Arany János Általános Iskola (Hősök tere 6.) Önkormányzat (Köztársaság u 1.) NAGYATÁD

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 11/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 93/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. (4) bekezdése alapján közoktatási közszolgáltatási feladatkörben közoktatási

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 4-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 164-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 2010. határozat tárgya

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 2010. határozat tárgya HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 2010. 1. Beruházások közbeszerzési eljárása határozat tárgya 1/2010.(I. 13.) számú Képviselő-testületi határozat Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a főzőkonyha felújítása

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 49/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A nevelési tanácsadás

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.30-02.30 7. főút Balatonlelle, Rákóczi utca 03.00-05.00 7. főút Balatonboglár, Vikár Béla utca 06.45-07.45 Bárdudvarnok belterület, Bárdibükk

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács 2014. április 22.-i nyilvános ülésére. Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 255 Igali Erdészet Igal. 6252 Alsóbogát 6,00 73,50 6069 Andocs 105,80 186,70 6114 Edde 31,70 32,10 6095 Fiad 85,40 104,70 6042 Gamás 182,70 469,50 6097 Igal

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2011. CÍM: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2011. CÍM: Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58921-18/2011. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATTAL A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSI FELADATOK VONATKOZÁSÁBAN

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.00-24.00 Balatonföldvár, 7. sz. főút, Balatonszetgyörgyi út

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida / Ősi / Öskü / Tés / Jásd / Város/Község Önkormányzata Képviselő-testülete napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida / Ősi / Öskü / Tés / Jásd / Város/Község Önkormányzata Képviselő-testülete napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida / Ősi / Öskü / Tés / Jásd / Város/Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013.. napi ülésére Tárgy: Megállapodás pszichológusi feladatok finanszírozása tárgyában Előterjesztő:.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Társulási Megállapodás. közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására

Társulási Megállapodás. közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására Társulási Megállapodás közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására Kartal agyközség ( 2173. Kartal, Baross u. 103. ) és Verseg Község (2174. Verseg, Templom tér 12.) Önkormányzatainak Képviselő-testületei

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés 1 Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése A tűzeset és műszaki mentés beavatkozások szakszerű és hatékony végzése mellett kiemelten

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

J EGYZŐ KÖNYV (az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport üléséhez) Formanyomtatvány a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet végrehajtásához

J EGYZŐ KÖNYV (az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport üléséhez) Formanyomtatvány a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet végrehajtásához J EGYZŐ KÖNYV (az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport üléséhez) Formanyomtatvány a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet végrehajtásához Készült: Mernye (település neve) 2008. év január hónap 21.

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Maximálisan felvehető tanulólétszám: Óvodában: 124 Általános iskolában: 2334 Gimnázium: 324 Felnőtt gimnázium: 800 Szakágazat: Alaptevékenysége

Maximálisan felvehető tanulólétszám: Óvodában: 124 Általános iskolában: 2334 Gimnázium: 324 Felnőtt gimnázium: 800 Szakágazat: Alaptevékenysége A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Rövid és rövidített neve: Mecsekaljai Iskola Székhelye: 7633 Pécs, Bánki Donát utca 2. Az Intézmény

Részletesebben

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött 21060-4j2012jSZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött 21060-4j2012jSZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési ENGEDÉLYEZŐ OKIRAT Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött 21060-4j2012jSZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás szerint 2013. március 25-én

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A Kaposvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja Lezárva: 2011.

A Kaposvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja Lezárva: 2011. A Kaposvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja Lezárva: 2011. Jóváhagyva: 77/2011.(XII.13.) KTKT határozattal Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Készült a Kaposvári Többcélú Kistérségi

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Szentes Város Alpolgármesterétől Ikt. sz.: 02-12183/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat, a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet, a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet Alapító

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 48/2012.(III.29.) sz. önkormányzati határozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben